FANDOM


2961-2970 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2981-2890
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: M.Emin KAYA

Metin İngilizce tercüme:

Metin Farsça yazılımı: İSMAİL AKSOY

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2971.
ناطقی یا حرف بیند یا غرض
TRANSKRİPT BOŞ
Gemiyi kırarsa ses çıkarma; çocuğu öldürürse saçını başını yolma.
İNGİLİZCE BOŞ
2972.
کی شود یک دم محیط دو عرض
TRANSKRİPT BOŞ
Mademki Hak, onun eline “kendi elimdir” dedi; “Yedullahi fevka eydîhim” hükmünü verdi;
İNGİLİZCE BOŞ
2973.
گر به معنی رفت شد غافل ز حرف
TRANSKRİPT BOŞ.
Şu halde Tanrı eli, onu öldürse de yine diriltir. Hattâ diriltmek nedir ki? Ona ebedî hayat verir.
İNGİLİZCE BOŞ
2974.
پیش و پس یک دم نبیند هیچ طرف
TRANSKRİPT BOŞ
Bu yolu, nadir olarak yapayalnız aşan bile yine Pîrlerin himmetiyle aşmış, varacağı yere onların sayesinde ulaşmıştır.
İNGİLİZCE BOŞ .
2975.
آن زمان که پیش‌بینی آن زمان
TRANSKRİPT BOŞ
Bu yolu, nadir olarak yapayalnız aşan bile yine Pîrlerin himmetiyle aşmış, varacağı yere onların sayesinde ulaşmıştır.
İNGİLİZCE BOŞ
2976.
تو پس خود کی ببینی این بدان
TRANSKRİPT BOŞ
Gaipte bulunanlara böyle bir hil’ati verirlerse huzurda bulunanlar şüphesiz gaiptekilerden daha iyidir.
İNGİLİZCE BOŞ
2977.
چون محیط حرف و معنی نیست جان
TRANSKRİPT BOŞ
Gaiptekileri bile doyururlar, onlara bile ihsan ederlerse artık konuğun önüne ne nimetler koymazlar?
İNGİLİZCE BOŞ ,
2978.
چون بود جان خالق این هر دوان
TRANSKRİPT BOŞ
Huzurlarında hizmet kemeri bağlanan nerede, kapı dışında bulunan nerede?
İNGİLİZCE BOŞ
2979.
حق محیط جمله آمد ای پسر
TRANSKRİPT BOŞ
Pîri seçip ona teslim oldun mu, nazik ve tahammülsüz olma; balçık gibi gevşek ve sölpük bir halde bulunma.
İNGİLİZCE BOŞ
2980.
وا ندارد کارش از کار دگر
TRANSKRİPT BOŞ
Her zahmete, her meşakkate kızar, kinlenirsen cilâlanmadan nasıl ayna olacaksın?”
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.