FANDOM


2981-2990 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
3001-3010
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Abdurrahman AKTAŞ

Metin İngilizce tercüme:

Metin Farsça yazılımı: İSMAİL AKSOY


UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2991.
گفت ترسیدم ادب نگذاشتم
TRANSKRİPT BOŞ
Usta “ Kuyruğundan” dedi. Kazvinli dedi ki:” Aman iki gözüm, bırak kuyruğunu.
İNGİLİZCE BOŞ
2992.
گفت هم من پاس آنت داشتم
TRANSKRİPT BOŞ
Aslanın kuyruğu ile kuyruk sokumum sızladı, nefesim kesildi, boğazım tıkandı.
İNGİLİZCE BOŞ
2993.
هر که آرد حرمت او حرمت برد
TRANSKRİPT BOŞ.
Aslan, varsın kuyruksuz olsun. İğne yarasından yüreğime fenalık geldi, bayılacağım.”
İNGİLİZCE BOŞ
2994.
هر که آرد قند لوزینه خورد
TRANSKRİPT BOŞ
Usta, “Kavzinliyi kayırmadan, merhametsizce aslanın bir başka tarafını dövmeye başladı.
İNGİLİZCE BOŞ .
2995.
طیبات از بهر کی للطیبین
TRANSKRİPT BOŞ
Yiğit yine bağırdı “Burası neresi?” Usta: “Kulağı” dedi. Kazvinli “ Bırak, kulaksız olsun. Orasını da yapma” dedi.
İNGİLİZCE BOŞ :
2996.
یار را خوش کن برنجان و ببین
TRANSKRİPT BOŞ
Usta bu sefer başka bir yerine başlayınca Kazvinli yine feryat etti:
İNGİLİZCE BOŞ
2997.
یک مثال ای دل پی فرقی بیار
TRANSKRİPT BOŞ
Bu üçüncü iğne de neresini dövüyor?” Usta:”Azizim, karnı” dedi.
İNGİLİZCE BOŞ,
2998.
تا بدانی جبر را از اختیار
TRANSKRİPT BOŞ
Kazvinli “Fena acıyor, iğneyi bu kadar çok batırma, bırak, karınsız olsun” deyince
İNGİLİZCE BOŞ


2999.
دست کان لرزان بود از ارتعاش
TRANSKRİPT BOŞ
Tellâk şaşırdı, hayli müddet parmağı ağzında kaldı.
İNGİLİZCE BOŞ
3000.
وانک دستی تو بلرزانی ز جاش
TRANSKRİPT BOŞ
İğneyi yere atıp “ Âlemde kimse böyle bir hale düştüm mü ki?
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.