FANDOM


3031-3040 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
3051-3060
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Yusuf TANRIÖVEN

Metin İngilizce tercüme:

Metin Farsça yazılımı: İSMAİL AKSOY

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
3041.
حبس کردی معنی آزاد را
TRANSKRİPT BOŞ
Ey Kadri yüce kişi! Sana yoksulluk ve hastalık iyidir. Çünkü o gülümseme nihayet tuzağını kurar, seni düşürür!
İNGİLİZCE BOŞ
3042.
بند حرفی کرده‌ای تو یاد را
TRANSKRİPT BOŞ
Aslan “Bunları payet. Ey koca kurt, adaleti tazele!
İNGİLİZCE BOŞ
3043.
از برای فایده این کرده‌ای
TRANSKRİPT BOŞ.
Pay etmede benim vekilim ol da ne mahiyettesin, meydana çıksın” dedi.
İNGİLİZCE BOŞ
3044.
تو که خود از فایده در پرده‌ای
TRANSKRİPT BOŞ
Kurt “Padişahım, yaban öküzü senin payın. O büyük, sen de büyük, iri ve çeviksin.
İNGİLİZCE BOŞ .
3045.
آنک از وی فایده زاییده شد
TRANSKRİPT BOŞ
Keçi orta boyda, orta irilikte, onun için benim. Tilki, sen de tavşanı al. Tavşan tam sana münasip” dedi.
İNGİLİZCE BOŞ
3046.
چون نبیند آنچ ما را دیده شد
TRANSKRİPT BOŞ
Aslan dedi ki: “Ey kurt, hele bir daha söyle, ne dedin? Ben varken sen pay istiyorsun ha!
İNGİLİZCE BOŞ
3047.
صد هزاران فایده‌ست و هر یکی
TRANSKRİPT BOŞ
Kurt, ne köpek oluyor ki benim gibi misli, naziri bulunmayan bir aslanın huzurunda kendisini görüyor, varım sanıyor!
İNGİLİZCE BOŞ ,
3048.
صد هزاران پیش آن یک اندکی
TRANSKRİPT BOŞ
Kendini beğenen eşek, ileri gel!” Kurt ileri gelince bir pençe vurup onu parçaladı.
İNGİLİZCE BOŞ


3049.
آن دم نطقت که جزو جزوهاست
TRANSKRİPT BOŞ
Onda akıl ve isabetli bir tedbir görmeyince cezasını verip derisini yüzdü.
İNGİLİZCE BOŞ
3050.
فایده شد کل کل خالی چراست
TRANSKRİPT BOŞ
Mademki beni görmek, seni kendinden geçirmedi, huzurumda yok olmadın. Böyle cana inleyerek ölmek gerek.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.