Yenişehir Wiki
Advertisement
3081-3090 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
3101-3110
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Özgür ŞAHİN

Metin İngilizce tercüme:

Metin Farsça yazılımı: İSMAİL AKSOY

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
3091.
از برون آوازشان آید ز دین
TRANSKRİPT BOŞ
Sessizce, akışı tekerrür etmeksizin, bir akan cüz’ü bir daha akmaksızın ta... altında nehirler akan gül bahçelerine kadar akıp gider.
İNGİLİZCE BOŞ
3092.
که ره رستن ترا اینست این
TRANSKRİPT BOŞ
Tanrı, harfsiz söz beliren o makamı, canımıza sen göster.
İNGİLİZCE BOŞ
3093.
ما بذین رستیم زین تنگین قفص
TRANSKRİPT BOŞ.
Ki pâk can, başını ayak yapıp yokluğun o uzak ve geniş sahasına koşsun.
İNGİLİZCE BOŞ
3094.
جز که این ره نیست چاره‌ی این قفص
TRANSKRİPT BOŞ
Yokluk âlemi, pek geniş ve hudutsuz bir âlemdir. Bu hayal ve varlık, o âlemden yüzlerce gıda alır, o âlemden belirir, beslenir.
İNGİLİZCE BOŞ .
3095.
خویش را رنجور سازی زار زار
TRANSKRİPT BOŞ
Hayaller, yokluk âlemine nispetle dardır. Onun için hayal, darlık ve sıkıntıya sebep olur.
İNGİLİZCE BOŞ
3096.
تا ترا بیرون کنند از اشتهار
TRANSKRİPT BOŞ
Varlık da hayalden daha dardır. O yüzden aylar, bu âlemde hilâl gibi görünür.
İNGİLİZCE BOŞ
3097.
که اشتهار خلق بند محکمست
TRANSKRİPT BOŞ
Duygu ve renk âleminin, yani bu dünyanın varlığı ise... yokluğa, hayale ve varlığa nispetle büsbütün dardır, âdeta daracık bir zindandır.
İNGİLİZCE BOŞ ,
3098.
در ره این از بند آهن کی کمست
TRANSKRİPT BOŞ
Âlemdeki terkip ve sayı, darlığa sebeptir. Fakat bizi duygularımız, terkip âlemine çekip durmaktadır.
İNGİLİZCE BOŞ


3099.
بود بازرگان و او را طوطیی
TRANSKRİPT BOŞ
O duygularla birlik âlemini bil, eğer birlik âlemini diliyorsan o tarafa yürü.
İNGİLİZCE BOŞ
3100.
در قفص محبوس زیبا طوطیی
TRANSKRİPT BOŞ
Kün emri, bir tek iş yapar, fakat sözde Kâf ve Nûn harflerinden meydana gelmiştir. Mânası, yine tek ve sâftır.
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement