FANDOM


3091-3100 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
3111-3120
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Özgür ŞAHİN

Metin İngilizce tercüme:

Metin Farsça yazılımı: İSMAİL AKSOY

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
3101.
چونک بازرگان سفر را ساز کرد
TRANSKRİPT BOŞ
Bu söze nihayet yoktur. Dön de o kurdun o savaşta ne olduğunu anlat.
İNGİLİZCE BOŞ
3102.
سوی هندستان شدن آغاز کرد
TRANSKRİPT BOŞ
O yüce aslan; iki baş, iki üstünlük kalmasın diye kurdun başını kopardı.
İNGİLİZCE BOŞ
3103.
هر غلام و هر کنیزک را ز جود
TRANSKRİPT BOŞ.
Koca kurt! Mademki padişahın huzurunda kendini ölü saymadın, cezanı gör. İşte” Fentekamna minhüm?” budur.
İNGİLİZCE BOŞ
3104.
گفت بهر تو چه آرم گوی زود
TRANSKRİPT BOŞ
Sonra yüzünü tilkiye dönüp “Hadi, bunları yememiz için pay et” dedi.
İNGİLİZCE BOŞ .
3105.
هر یکی از وی مرادی خواست کرد
TRANSKRİPT BOŞ
Tilki secde edip dedi ki: “Bu semiz öküz, ey emin padişah, kuşluk yemeğin.
İNGİLİZCE BOŞ
3106.
جمله را وعده بداد آن نیک مرد
TRANSKRİPT BOŞ
O keçiden de bahtı aydın padişaha gün ortasında yemesi için bir yahni olur.
İNGİLİZCE BOŞ
3107.
گفت طوطی را چه خواهی ارمغان
TRANSKRİPT BOŞ
Tavşan da lûtuf ve kerem sahibi padişahın akşam yemeğidir.”
İNGİLİZCE BOŞ ,
3108.
کارمت از خطه‌ی هندوستان
TRANSKRİPT BOŞ
Aslan “Tilki, adaleti parlattın, apaydın bir hale getirdin. Bu çeşit pay etmeyi kimden öğrendin?
İNGİLİZCE BOŞ


3109.
گفتش آن طوطی که آنجا طوطیان
TRANSKRİPT BOŞ
Ey ulu kişi! Bu pay edişi nereden belledin? “ deyince Tilki dedi ki “ Padişahım , kurdun halinden!”
İNGİLİZCE BOŞ
3110.
چون ببینی کن ز حال من بیان
TRANSKRİPT BOŞ
Bunun üzerine aslan “ Mademki sen bizim aşkımıza kendini rehin ettin; üçü de senin olsun, üçünü de al, git.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.