Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.700
pages
3101-3110 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
3121-3130
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Özgür ŞAHİN

Metin İngilizce tercüme:

Metin Farsça yazılımı: İSMAİL AKSOY

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
3111.
کان فلان طوطی که مشتاق شماست
TRANSKRİPT BOŞ
Ey tilki, sen baştanbaşa bizim oldun, seni nasıl incitebilirim? Mademki sen, biz oldun;
İNGİLİZCE BOŞ
3112.
از قضای آسمان در حبس ماست
TRANSKRİPT BOŞ
Biz de seniniz, bütün avlar da. Ayağını yedinci kat göğün üstüne bas, yüksel.
İNGİLİZCE BOŞ
3113.
بر شما کرد او سلام و داد خواست
TRANSKRİPT BOŞ.
Alçak kurttan ibret aldığın için artık sen, tilki değilsin, benim aslanımsın” dedi.
İNGİLİZCE BOŞ
3114.
وز شما چاره و ره ارشاد خواست
TRANSKRİPT BOŞ
Akıllı o kişidir ki çekinilen belâda dostların ölümünden ibret alır.
İNGİLİZCE BOŞ .
3115.
گفت می‌شاید که من در اشتیاق
TRANSKRİPT BOŞ
O zaman tilki “ Aslan, bana bunu kurttan sonra teklif etti” diye yüzlerce şükürde bulundu.
İNGİLİZCE BOŞ
3116.
جان دهم اینجا بمیرم در فراق
TRANSKRİPT BOŞ
“ Eğer önce bana, bunu pay et, diye teklif etseydi, ondan canımı kurtarmama imkân mı vardı? “ diye şükürler etti.
İNGİLİZCE BOŞ
3117.
این روا باشد که من در بند سخت
TRANSKRİPT BOŞ
Şu halde bizden de Tanrı’ya şükürler olsun ki, bizi ancak helâk olanlardan sonra dünyaya getirdi.
İNGİLİZCE BOŞ ,
3118.
گه شما بر سبزه گاهی بر درخت
TRANSKRİPT BOŞ
Bu suretle Hakk’ın, geçmiş zamanlarda gelip geçen kavimleri nasıl helâk ettiğini duyduk.
İNGİLİZCE BOŞ


3119.
این چنین باشد وفای دوستان
TRANSKRİPT BOŞ
Nihayet, o önce gelip geçen kurtların halini duyup da tilki gibi kendimizi koruyabiliriz.
İNGİLİZCE BOŞ
3120.
من درین حبس و شما در گلستان
||
TRANSKRİPT BOŞ
||
İşte Tanrı’nın o Hak Peygamberi, o sözü doğru peygamber, bize bu yüzden “Acınmış ümmet” adını taktı. ||
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement