Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.700
pages
3111-3120 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
3131-3140
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Özgür ŞAHİN

Metin İngilizce tercüme:

Metin Farsça yazılımı: İSMAİL AKSOY

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
3121.
یاد آرید ای مهان زین مرغ زار
TRANSKRİPT BOŞ
Ey ulular, o kurtların kemiklerini, tüylerini apaçık görün de bu halden ibret alın!
İNGİLİZCE BOŞ
3122.
یک صبوحی درمیان مرغزار
TRANSKRİPT BOŞ
Akıllı, bu varlığı, bu kibir ve gururu terkeder; çünkü Firavun’un halini hatıra getirir.
İNGİLİZCE BOŞ
3123.
یاد یاران یار را میمون بود
TRANSKRİPT BOŞ.
Eğer ululanmayı bırakmaz, ibret almazsa onun azgınlığından başkaları ibret alır!
İNGİLİZCE BOŞ
3124.
خاصه کان لیلی و این مجنون بود
TRANSKRİPT BOŞ
Nuh “Ey serkeşler! Ben, ben değilim. Ben, canımdan öldüm, varlığımı terk ettim. Tanrı ile diriyim.
İNGİLİZCE BOŞ .
3125.
ای حریفان بت موزون خود
TRANSKRİPT BOŞ
İnsanlık duygularımı değiştirdiğim için Tanrı bana duyuş, anlayış, görüş oldu.
İNGİLİZCE BOŞ
3126.
من قدحها می‌خورم پر خون خود
TRANSKRİPT BOŞ
Çünkü ben, ben değilim. Bu nefes ondandır. Bu sözün karşısında söz söyleyen, inkârda bulunan kâfirdir” dedi.
İNGİLİZCE BOŞ
3127.
یک قدح می‌نوش کن بر یاد من
TRANSKRİPT BOŞ
Bu tilki suretinde aslan gizlidir. Bu tilkinin bulunduğu yerde yiğitlik taslamağa gelmez.
İNGİLİZCE BOŞ ,
3128.
گر نمی‌خواهی که بدهی داد من
TRANSKRİPT BOŞ
Sûretine bakıp aslan olduğuna inanmıyorsan ondan aslan kükreyişini de duymuyor musun?
İNGİLİZCE BOŞ


3129.
یا بیاد این فتاده‌ی خاک‌بیز
TRANSKRİPT BOŞ
Nuh’ta Tanrı’dan bir kudret yoktu da bütün dünyayı neden birbirine vurdu?
İNGİLİZCE BOŞ
3130.
چونک خوردی جرعه‌ای بر خاک ریز
TRANSKRİPT BOŞ
Bir vücutta yüz binlerce aslan vardı. O, ateş gibiydi, âlemse bir harman.
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement