FANDOM


3121-3130 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
3141-3150
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Özgür ŞAHİN

Metin İngilizce tercüme:

Metin Farsça yazılımı: İSMAİL AKSOY

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
3131.
ای عجب آن عهد و آن سوگند کو
TRANSKRİPT BOŞ
Harman, onun onda bir hakkını gözetmeyince o da harmana böyle bir şûleyi saldı, yakıp kül etti.
İNGİLİZCE BOŞ
3132.
وعده‌های آن لب چون قند کو
TRANSKRİPT BOŞ
Kim, bu gizli aslanın önünde kurt gibi ağız açıp edepten dışarı konursa,
İNGİLİZCE BOŞ
3133.
گر فراق بنده از بد بندگیست
TRANSKRİPT BOŞ.
Aslan, kurdu nasıl paraladıysa onu da paralar, ona nasıl “ Fentekamna” âyetini okuduysa buna da okur.
İNGİLİZCE BOŞ
3134.
چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست
TRANSKRİPT BOŞ
Aslandan pençeyi yer. Aslanın önünde yiğitlik satanın aklı yoktur.
İNGİLİZCE BOŞ .
3135.
ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ
TRANSKRİPT BOŞ
Keşke o yara yalnız vücuda gelseydi de gönül ve iman selâmette kalsaydı...
İNGİLİZCE BOŞ
3136.
با طرب‌تر از سماع و بانگ چنگ
TRANSKRİPT BOŞ
Söz buraya gelince kuvvetim kesildi. Bu sırrı nasıl açayım?
İNGİLİZCE BOŞ
3137.
ای جفای تو ز دولت خوب‌تر
TRANSKRİPT BOŞ
O tilki gibi siz de boğazınızı az düşünün, onun huzurunda hileye az sapın.
İNGİLİZCE BOŞ ,
3138.
و انتقام تو ز جان محبوب‌تر
TRANSKRİPT BOŞ
Huzurunda bütün bizi, beni terk edin... Mülk, onun mülküdür; mülkü ona teslim edin.
İNGİLİZCE BOŞ


3139.
نار تو اینست نورت چون بود
TRANSKRİPT BOŞ
Doğru yola yoksulca gelirseniz aslan da sizindir, aslanın avladığı av da sizin.
İNGİLİZCE BOŞ
3140.
ماتم این تا خود که سورت چون بود
TRANSKRİPT BOŞ
Çünkü o, paktır; Sübhan, onun vasfıdır. O, batınî şeylerden de müstağnidir, zâhiri şeylerden de.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.