FANDOM


3131-3140 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
3151-3160
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Özgür ŞAHİN

Metin İngilizce tercüme:

Metin Farsça yazılımı: İSMAİL AKSOY

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
3141.
از حلاوتها که دارد جور تو
TRANSKRİPT BOŞ
Ondaki her türlü av, her çeşit ikram ve ihsan o padişahın kulları içindir.
İNGİLİZCE BOŞ
3142.
وز لطافت کس نیابد غور تو
TRANSKRİPT BOŞ
Padişahın hiçbir şeye tamahı yoktur, O, bütün bu devleti halk için düzüp koşmuştur; ne mutlu anlayana!
İNGİLİZCE BOŞ
3143.
نالم و ترسم که او باور کند
TRANSKRİPT BOŞ.
Aslan, kurdu nasıl paraladıysa onu da paralar, ona nasıl “ Fentekamna” âyetini okuduysa buna da okur.
İNGİLİZCE BOŞ
3144.
وز کرم آن جور را کمتر کند
TRANSKRİPT BOŞ
Şu halde Süphan’ın huzurunda gönlünüzü koruyun ki sonra kötü düşünceden utanmayasınız.
İNGİLİZCE BOŞ .
3145.
عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد
TRANSKRİPT BOŞ
Çünkü o; halis sütün içindeki siyah kıl gibi bütün gizli şeyleri, düşünceleri arayıp taramayı...her şeyi görür.
İNGİLİZCE BOŞ
3146.
بوالعجب من عاشق این هر دو ضد
TRANSKRİPT BOŞ
Suretten geçip gönlünü arıtan kişi, gayp suretlerine ayna olur.
İNGİLİZCE BOŞ
3147.
والله ار زین خار در بستان شوم
TRANSKRİPT BOŞ
Şüphe yok, sırrımızı anlar; çünkü mümin, müminin aynasıdır.
İNGİLİZCE BOŞ ,
3148.
همچو بلبل زین سبب نالان شوم
TRANSKRİPT BOŞ
Nakdimizi mehenge urunca derhal yakîni şüpheden ayırt eder.
İNGİLİZCE BOŞ


3149.
این عجب بلبل که بگشاید دهان
TRANSKRİPT BOŞ
Canı, nakitlerin mehengi olunca elbette ayarı sağlam olanı da görür, kalp olanı da.
İNGİLİZCE BOŞ
3150.
تا خورد او خار را با گلستان
TRANSKRİPT BOŞ
Hatırlarsan duymuşsundur; padişahların böyle bir âdeti vardı:
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.