FANDOM


3191-3200 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
3211-3220
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin İngilizce tercüme:

Metin farsça yazılım: ALİ TÜRKMEN 

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
3201.
جانها در اصل خود عیسی دمند
TRANSKRİPT BOŞ
Varlığın aynası nedir? Yokluk. Ahmak değilsen yokluğu ihtiyar et.
İNGİLİZCE BOŞ
3202.
یک زمان زخمند و گاهی مرهمند
TRANSKRİPT BOŞ
Varlık, yoklukta görünebilir. Zenginler, yoksula cömertlik edebilirler.
İNGİLİZCE BOŞ
3203.
گر حجاب از جانها بر خاستی
TRANSKRİPT BOŞ.
Ekmeğin saf aynası açtır; kav da çakmak taşının aynasıdır.
İNGİLİZCE BOŞ
3204.
گفت هر جانی مسیح آساستی
TRANSKRİPT BOŞ
Bir yerde yokluk ve noksan oldu mu...bu, bütün sanatların güzelliğine aynadır.
İNGİLİZCE BOŞ .
3205.
گر سخن خواهی که گویی چون شکر
TRANSKRİPT BOŞ
Elbise biçilmiş, dikilmiş olursa terzinin mahareti görünebilir mi?
İNGİLİZCE BOŞ
3206.
صبر کن از حرص و این حلوا مخور
TRANSKRİPT BOŞ
Budaklar yontulmamış olmalı ki marangoz onu yontsun, rendelesin... Ondan asla, yahut fer’e ait bir şey yapsın.
İNGİLİZCE BOŞ
3207.
صبر باشد مشتهای زیرکان
TRANSKRİPT BOŞ
Usta kırıkçı nerede ayağı kırılmış varsa oraya gider.
İNGİLİZCE BOŞ ,
3208.
هست حلوا آرزوی کودکان
TRANSKRİPT BOŞ
Hasta ve arık kişi olmazsa tıp sanatının güzelliği nasıl görünür?
İNGİLİZCE BOŞ


3209.
هرکه صبر آورد گردون بر رود
TRANSKRİPT BOŞ
Ey ulu kişi! Bakırların bayalığı, aşağılığı olmasa kimya nasıl olur da zuhur eder?
İNGİLİZCE BOŞ
3210.
هر که حلوا خورد واپس تر رود
TRANSKRİPT BOŞ
Noksanlar, kemal vasfının aynasıdır. O horluk, yücelik ve ululuğa aynadır.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.