FANDOM


3201-3210 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
3221-3230
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin İngilizce tercüme:

Metin farsça yazılım: ALİ TÜRKMEN

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene ve Hayrat Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
3211.
صاحب دل را ندارد آن زیان
TRANSKRİPT BOŞ
Çünkü yakinen zıt, zıddı gösterir. Ondan dolayı bal, sirke ile görünür, (sirkengebin olur)
İNGİLİZCE BOŞ
3212.
گر خورد او زهر قاتل را عیان
TRANSKRİPT BOŞ
Kim, kendi noksanını görüp anlarsa yedeğinde dokuz at olduğu halde tekemmül yolunda koşar.
İNGİLİZCE BOŞ
3213.
زانک صحت یافت و از پرهیز رست
TRANSKRİPT BOŞ.
Kendisini kâmil sanan, ululuk sahibi Tanrı’nın yolunda uçamaz.
İNGİLİZCE BOŞ
3214.
طالب مسکین میان تب درست
TRANSKRİPT BOŞ
Ey mağrur ve sapık! Canında kendini kâmil sanmaktan daha beter bir illet olamaz.
İNGİLİZCE BOŞ .
3215.
گفت پیغامبر که ای مرد جری
TRANSKRİPT BOŞ
Senden bu kendini beğenme defoluncaya kadar gönlünden de çok kan akar, gözünden de!
İNGİLİZCE BOŞ
3216.
هان مکن با هیچ مطلوبی مری
TRANSKRİPT BOŞ
İblis’in illeti “Ben, Âdem’den hayırlıyım” demesiydi. Bu hastalık, her mahlûkta vardır.
İNGİLİZCE BOŞ
3217.
در تو نمرودیست آتش در مرو
TRANSKRİPT BOŞ
Bu hastalığa müptelâ olan, kendisini hor görse bile sen onu, altında pislik olan sâf su bil!
İNGİLİZCE BOŞ ,
3218.
رفت خواهی اول ابراهیم شو
TRANSKRİPT BOŞ
İmtihan kasdıyla onu bir karıştırsan hemen su bulanır, pislik rengini alır.
İNGİLİZCE BOŞ


3219.
چون نه ای سباح و نه دریایی
TRANSKRİPT BOŞ
Ey yiğit! Irmak sana sâf ve berrak görünüyor ama senin ırmağının dibinde de pislik var.
İNGİLİZCE BOŞ
3220.
در میفکن خویش از خودراییی
TRANSKRİPT BOŞ
Yol bilen anlayışlı pîr, Nefs-i küll bağlarına ark kazıcıdır.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.