Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.401
pages
3211-3220 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
3231-3240
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin İngilizce tercüme:

Metin farsça yazılım: ALİ TÜRKMEN

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene-Hayrat Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
3221.
او ز آتش ورد احمر آورد
TRANSKRİPT BOŞ
Irmak, kendisini nereden temizleyecek? İnsanın bilgisi, Tanrı bilgisiyle fayda verir.
İNGİLİZCE BOŞ
3222.
از زیانها سود بر سر آورد
TRANSKRİPT BOŞ
Kılıç sapını kesebilir mi? Yürü, bu yarayı bir cerraha göster.
İNGİLİZCE BOŞ
3223.
کاملی گر خاک گیرد زر شود
TRANSKRİPT BOŞ.
Kimse, yarasının kötülüğünü görmesin diye her yaranın üstüne sinek üşer.
İNGİLİZCE BOŞ
3224.
ناقص ار زر برد خاکستر شود
TRANSKRİPT BOŞ
O sinekler; senin düşüncelerin, mallarındır; yaran da ahvalindeki zulmet!
İNGİLİZCE BOŞ .
3225.
چون قبول حق بود آن مرد راست
TRANSKRİPT BOŞ
Eğer o yaraya pîr merhem korsa o zaman derdin iyileşir, feryat ve figanın kesilir.
İNGİLİZCE BOŞ
3226.
دست او در کارها دست خداست
TRANSKRİPT BOŞ
Yara sahibi, merhem konunca sıhhat buldum sanır. Halbuki hakikatte oraya merhemin ışığı vurmuştur.
İNGİLİZCE BOŞ
3227.
دست ناقص دست شیطانست و دیو
TRANSKRİPT BOŞ
Kendine gel, ey sırtı yaralı, merhemden baş çekme; iyileşince de kendi kendime iyileştim deme, sıhhati merhemden bil.
İNGİLİZCE BOŞ ,
3228.
زانک اندر دام تکلیفست و ریو
TRANSKRİPT BOŞ
Osman’dan önce bir kâtip vardı. Vahyi yazmağa gayret ederdi.
İNGİLİZCE BOŞ


3229.
جهل آید پیش او دانش شود
TRANSKRİPT BOŞ
Peygamber, kendisine vahyedilen âyetleri söyledi mi o, hemen kâğıda yazardı.
İNGİLİZCE BOŞ
3230.
جهل شد علمی که در منکر رود
TRANSKRİPT BOŞ
Vahyin ışığı, kâtibe vurunca, gönlüne bazı hikmetler doğardı.
İNGİLİZCE BOŞ