Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.710
pages
3221-3230 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
3241-3250
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin İngilizce tercüme:

Metin farsça yazılım: ALİ TÜRKMEN

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene-Hayrat Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
3231.
هرچه گیرد علتی علت شود
TRANSKRİPT BOŞ
Peygamber de onun içine doğanları aynen söylerdi. O herzevekil, bu kadarcık bir şeyden azdı. Yoldan çıkıp.
İNGİLİZCE BOŞ
3232.
کفر گیرد کاملی ملت شود
TRANSKRİPT BOŞ
”Tanrıdan nur alan Peygamber, ne söylüyorsa o söylediği şey, benim gönlümde, o hakikat benim de gönlüme doğmakta” dedi.
İNGİLİZCE BOŞ
3233.
ای مری کرده پیاده با سوار
TRANSKRİPT BOŞ.
Düşüncesinin ışığı, Peygambere vurdu, kâtibin canına Tanrı’nın kahrı gelip çattı.
İNGİLİZCE BOŞ
3234.
سر نخواهی برد اکنون پای دار
TRANSKRİPT BOŞ
Hem kâtiplikten çıktı, hem dinden. Kinlenip Mustafa’ya ve dine düşman oldu.
İNGİLİZCE BOŞ .
3235.
ساحران در عهد فرعون لعین
TRANSKRİPT BOŞ
Mustafa “ Ey inatçı kâfir! Nur, sendense niçin şimdi kapkara kesildin?
İNGİLİZCE BOŞ
3236.
چون مری کردند با موسی بکین
TRANSKRİPT BOŞ
Eğer Tanrı ırmağının kaynağı olsaydın böyle bir kara suyun bendini açmaz, akıtmazdın” dedi.
İNGİLİZCE BOŞ
3237.
لیک موسی را مقدم داشتند
TRANSKRİPT BOŞ
Şunun, bunun yanında namusum bir paralık olmasın düşüncesi, ağzını bağladı.
İNGİLİZCE BOŞ ,
3238.
ساحران او را مکرم داشتند
TRANSKRİPT BOŞ
Bu yüzden içten yanıp yakılıyordu. Fakat şaşılacak şey şurası ki tövbe de edemiyordu.
İNGİLİZCE BOŞ


3239.
زانک گفتندش که فرمان آن تست
TRANSKRİPT BOŞ
Ah ediyordu, fakat ah etmesi faydasız. Kılıç gelmiş, kelleyi uçurmuştu.
İNGİLİZCE BOŞ
3240.
گر همی خواهی عصا تو فکن نخست
TRANSKRİPT BOŞ
Tanrı, namusu, ar ve hayayı yüz batman ağırlığında bir demir yapmıştır. Nice kişiler, görünmez bağlarla bağlanıp kalmıştır!
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement