FANDOM


3231-3240 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
3251-3260
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin İngilizce tercüme:

Metin farsça yazılım: ALİ TÜRKMEN

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene-Hayrat Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
3241.
گفت نی اول شما ای ساحران
TRANSKRİPT BOŞ
Kibir ve kâfirlik, o yolu, o kadar bağlamıştır ki kibir ve küfür sahibi, açıkça ah edemez bile!
İNGİLİZCE BOŞ
3242.
افکنید ان مکرها را درمیان
TRANSKRİPT BOŞ
Tanrı “Onların boyunlarına zincirler vurduk, başlarını yukarı kaldırmışlardır, indiremezler “ dedi. Bu zincirler, bizden dışarıda değil.
İNGİLİZCE BOŞ
3243.
این قدر تعظیم دینشان را خرید
TRANSKRİPT BOŞ.
“Önlerine, artlarına mânialar koyduk, gözlerini perdeleyip örttük” buyurdu. Fakat bu hale uğrayan, önündeki, ardındaki mâniaya görmez.
İNGİLİZCE BOŞ
3244.
کز مری آن دست و پاهاشان برید
TRANSKRİPT BOŞ
O dikilen mânianın çetinliği görünmez. Çünkü o kişi, kaza ve kaderin tesiriyle kurulduğunu bilmez.
İNGİLİZCE BOŞ .
3245.
ساحران چون حق او بشناختند
TRANSKRİPT BOŞ
Senin sevgilin, asıl sevgilinin yüzünü örtmekte...mürşidin, asıl mürşidin, sözünü dinlemene mâni olmaktadır.
İNGİLİZCE BOŞ
3246.
دست و پا در جرم آن در باختند
TRANSKRİPT BOŞ
Nice kâfirler vardır ki din sevdasındadırlar. Fakat namus, kibir, şu bu; onların mâniaları, halleridir.
İNGİLİZCE BOŞ
3247.
لقمه و نکته ست کامل را حلال
TRANSKRİPT BOŞ
Bu, gizli bir bağdır ama demirden beter. Demir bağı, ancak balta kırar...
İNGİLİZCE BOŞ ,
3248.
تو نه ای کامل مخور می باش لال
TRANSKRİPT BOŞ
Demir bağı kırmak, kaldırmak ne de olsa yine mümkündür. Fakat gayptan bağlanan bağa kimse çare bulamaz.
İNGİLİZCE BOŞ


3249.
چون تو گوشی او زبان نی جنس تو
TRANSKRİPT BOŞ
Bir adamı arı sokarsa tabiatı, derhal o kötülüğü gidermek için uğraşmaya başlar.
İNGİLİZCE BOŞ
3250.
گوشها را حق بفرمود انصتوا
TRANSKRİPT BOŞ
Bu da arı sokmasıdır ama kendi varlığından, senden meydana gelmedir. Böyle olunca da gam kuvvetlenir, illet bir türlü geçmez.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.