Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.621
pages
3241-3250 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
3261-3270
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin İngilizce tercüme:

Metin farsça yazılımı: ALİ TÜRKMEN

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene-Hayrat Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
3251.
کودک اول چون بزاید شیرنوش
TRANSKRİPT BOŞ
İçimden bunu açmak, iyice anlatmak geliyor ama ümitsizlik verir diye korkuyorum.
İNGİLİZCE BOŞ
3252.
مدتی خامش بود او جمله گوش
TRANSKRİPT BOŞ
Hayır , ümitsizlenme, sevin o feryada erişen Tanrı’ya feryat et!
İNGİLİZCE BOŞ
3253.
مدتی می بایدش لب دوختن
TRANSKRİPT BOŞ.
Ey affetmeyi seven Tanrı, bizi affet! Ey eskimiş nasır illetinin bile hekimi, bizi bağışla!
İNGİLİZCE BOŞ
3254.
از سخن تا او سخن آموختن
TRANSKRİPT BOŞ
Hikmetin gönlüne aksetmesi o kötüyü yoldan çıkardı. Sen de kendini görme ki bu görüş senden toz kaldırmasın.
İNGİLİZCE BOŞ .
3255.
ور نباشد گوش و تی تی می کند
TRANSKRİPT BOŞ
Kardeş sana akıp duran hikmet “ Tanrı Abdâli’ndendir, sana âriyettir.
İNGİLİZCE BOŞ
3256.
خویشتن را گنگ گیتی می کند
TRANSKRİPT BOŞ
O kendisinde bir nur bulmuştur ama o nur, padişahların eşiğinden vurmuştur.
İNGİLİZCE BOŞ
3257.
کر اصلی کش نبد ز آغاز گوش
TRANSKRİPT BOŞ
Şükret, mağrur olma, ululanma, kulak as ve hiç kendini görme.
İNGİLİZCE BOŞ ,
3258.
لال باشد کی کند در نطق جوش
TRANSKRİPT BOŞ
Yüz binlerce ah ki bu âriyet hal, ümmetleri ümmetlikten uzaklaştırdı.
İNGİLİZCE BOŞ


3259.
زانک اول سمع باید نطق را
TRANSKRİPT BOŞ
Kendisini, her konakta sofra başına varacak sanmayan kişiye kul olayım.
İNGİLİZCE BOŞ
3260.
سوی منطق از ره سمع اندر آ
TRANSKRİPT BOŞ
Adamın bir gün evine varabilmesi için bir çok konakları terk etmesi lâzımdır.
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement