Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.732
pages
3251-3260 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
3271-3280
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin İngilizce tercüme:

Metin farsça yazılım: ALİ TÜRKMEN

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
3261.
وادخلوا الابیات من ابوابها
TRANSKRİPT BOŞ
Demir kıpkırmızı oldu ama hakikatte kızıl değildir ki. Bu kızıllık, bir ocağın demire verdiği âriyet kızıllıktır.
İNGİLİZCE BOŞ
3262.
واطلبوا الاغراض فی اسبابها
TRANSKRİPT BOŞ
Penceredeki cam, yahut ev; nurlanırsa, ışık verirse onu parlak sanma , anla ki parlaklık güneştedir.
İNGİLİZCE BOŞ
3263.
نطق کان موقوف راه سمع نیست
TRANSKRİPT BOŞ.
Her kapı, duvar “ Ben parlağım, başkasının nuruyla parlamıyorum. Parlayan benim” diyebilir.
İNGİLİZCE BOŞ
3264.
جز که نطق خالق بی طمع نیست
TRANSKRİPT BOŞ
Fakat güneş “Ey ham! Hele ben bir batayım da ne olduğun meydana çıkar” der.
İNGİLİZCE BOŞ .
3265.
مبدعست او تابع استاد نی
TRANSKRİPT BOŞ
Yeşillikler “ Biz kendimizden yeşerdik, sevinç içindeyiz, gülümseyip duruyoruz, ta ezelden beri bu yücelik bizde var” diyebilirler.
İNGİLİZCE BOŞ
3266.
مسند جمله ورا اسناد نی
TRANSKRİPT BOŞ
Fakat yaz mevsimi, onlara “ Ey ümmetler, ben geçeyim de o vakit kendinizi görün” der.
İNGİLİZCE BOŞ
3267.
باقیان هم در حرف هم در مقال
TRANSKRİPT BOŞ
Vücut güzellikle öğünür, nazlanır durur. Çünkü ruh, kuvvetini, kolunu kanadını gizlemiştir.
İNGİLİZCE BOŞ ,
3268.
تابع استاد و محتاج مثال
TRANSKRİPT BOŞ
Vücuda der ki: “Ey süprüntülük! Sen kim oluyorsun ki? Bir iki gün benim ışığımla yaşadın:
İNGİLİZCE BOŞ


3269.
زین سخن گر نیستی بیگانه ای
TRANSKRİPT BOŞ
Nazın işven dünyaya sığmıyor? Hele dur, bekle; ben senden çıkayım da gör.
İNGİLİZCE BOŞ
3270.
دلق و اشکی گیر در ویرانه ای
TRANSKRİPT BOŞ
Seni o ziyadesiyle sevenler, mezara tıkarlar; karıncalara, yılanlara gıda ederler.
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement