3261-3270 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
3281-3290
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin İngilizce tercüme:

Metin farsça yazılım: ALİ TÜRKMEN

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene-Hayrat Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
3271.
زانک آدم زان عتاب از اشک رست
TRANSKRİPT BOŞ
Çok defalar senin önünde ölüme razı olan yok mu? İşte o, senin pis kokundan burnunu tıkar!”
İNGİLİZCE BOŞ
3272.
اشک تر باشد دم توبه پرست
TRANSKRİPT BOŞ
Söz, göz, kulak... Hep ruhun ışığıdır. Suda coşan pırıldayan, ateşin parıltısıdır.
İNGİLİZCE BOŞ
3273.
بهر گریه آمد آدم بر زمین
TRANSKRİPT BOŞ.
Canın ışığı nasıl tene vuruyorsa Abdâl’ın ışığı da benim canıma vurmakta.
İNGİLİZCE BOŞ
3274.
تا بود گریان و نالان و حزین
TRANSKRİPT BOŞ
Canın canı olan o Abdâl’ın ışığı candan ayak çekti mi...Ten, cansız ne hale gelirse o hale gelir. Şunu bil ki,
İNGİLİZCE BOŞ .
3275.
آدم از فردوس و از بالای هفت
TRANSKRİPT BOŞ
Ben kıyamet günü bu sözüme şahit olsun diye yere baş koyuyorum.
İNGİLİZCE BOŞ
3276.
پای ماچان از برای عذر رفت
TRANSKRİPT BOŞ
Yerlerin şiddetle sarsıldığı kıyamet gününde bu yeryüzü, insanların hallerine şahit olur.
İNGİLİZCE BOŞ
3277.
گر ز پشت آدمی وز صلب او
TRANSKRİPT BOŞ
Gizlediği haberleri apaşikâr söyler. Yeryüzü ve dikenler söze gelir.
İNGİLİZCE BOŞ ,
3278.
در طلب می باش هم در طلب او
TRANSKRİPT BOŞ
Filozof; kendi fikrince, kendi zannınca bunu inkâr eder. Ona de: Sen var, başını o duvara vura gör!
İNGİLİZCE BOŞ


3279.
ز آتش دل و آب دیده نقل ساز
TRANSKRİPT BOŞ
Gönül ehlinin duyguları; suyun, toprağın, çamurun sözünü duyar durur.
İNGİLİZCE BOŞ
3280.
بوستان از ابر و خورشیدست باز
TRANSKRİPT BOŞ
Filozof, Hannâne direğinin inlemesini inkâr eder. Çünkü velîlerin duygularından haberi yok, onlara yabancı.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.