FANDOM


3271-3280 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
3291-3300
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin İngilizce tercüme:

Metin farsça yazılım: ALİ TÜRKMEN

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene-Hayrat Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
3281.
تو چه دانی ذوق آب دیدگان
TRANSKRİPT BOŞ
Der ki: “ Halkta sevdanın aksi, birçok hayaller yaratır, onlara gösterir”
İNGİLİZCE BOŞ
3282.
عاشق نانی تو چون نادیدگان
TRANSKRİPT BOŞ
Halbuki bu fikir, onun fesat ve küfrünün aksidir. Bu inkâr hayali; ona fikrinden, inanışındaki bozukluktan gelmiştir.
İNGİLİZCE BOŞ
3283.
گر تو این انبان ز نان خالی کنی
TRANSKRİPT BOŞ.
Filozof; cini, şeytanı inkâr eder; fakat inkâr eder etmez bir cinin, bir şeytanın maskarası olmuştur.
İNGİLİZCE BOŞ
3284.
پر ز گوهرهای اجلالی کنی
TRANSKRİPT BOŞ
Ey filozof, eğer şeytanı görmedinse kendine bak!( Başını duvara vurup çürütmüşsün, gömgök olmuş) Deli olmadan alın böyle göğerir mi?
İNGİLİZCE BOŞ .
3285.
طفل جان از شیر شیطان باز کن
TRANSKRİPT BOŞ
Kimin gönlünde şüphe, vesvese varsa felsefeye inanmıştır, gizli münkirdir.
İNGİLİZCE BOŞ
3286.
بعد از آنش با ملک انباز کن
TRANSKRİPT BOŞ
Bazen dine inanır ama bazı ,bazı da o filozofluk damarı yüzünü kapkara eder.
İNGİLİZCE BOŞ
3287.
تا تو تاریک و ملول و تیره ای
TRANSKRİPT BOŞ
Sakının müminler; o felsefeye inanış sizde de vardır. Sizde nice sonsuz âlimler var.
İNGİLİZCE BOŞ ,
3288.
دان که با دیو لعین همشیره ای
TRANSKRİPT BOŞ
Bütün bu yetmiş iki din ve şeriat sendedir. Senden zâhir olduğu gün eyvah haline!
İNGİLİZCE BOŞ


3289.
لقمه ای کو نور افزود و کمال
TRANSKRİPT BOŞ
Kimde o aykırı inanıştan bir yapracık varsa o günün korkusundan yaprak gibi titrer.
İNGİLİZCE BOŞ
3290.
آن بود آورده از کسب حلال
TRANSKRİPT BOŞ
İblis’e cine, kendini iyi adam gördüğünden güldün.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.