FANDOM


3281-3290 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
3301-3310
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin İngilizce tercüme:

Metin farsça yazılım: ALİ TÜRKMEN


UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene-Hayrat Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
3291.
روغنی کاید چراغ ما کشد
TRANSKRİPT BOŞ
Fakat can, postunu ters giyer , içindekini dışarı verirse din ehlinden ne kadar ahlar vahlar çıkar.
İNGİLİZCE BOŞ
3292.
آب خوانش چون چراغی را کشد
TRANSKRİPT BOŞ
Dükkânda altın gibi görünen madenlerin hepsi güler. Çünkü imtihan taşı gizlidir.
İNGİLİZCE BOŞ
3293.
علم و حکمت زاید از لقمه حلال
TRANSKRİPT BOŞ.
Ey ayıpları örten Tanrı! Perdemizi kaldırma; imtihan zamanında bize yardım et, bizi kurtar!
İNGİLİZCE BOŞ
3294.
عشق و رقت آید از لقمه حلال
TRANSKRİPT BOŞ
Geceleyin kalp altın, hakiki altınla yan yanadır. Altın ise gündüzü bekler.
İNGİLİZCE BOŞ .
3295.
چون ز لقمه تو حسد بینی و دام
TRANSKRİPT BOŞ
Hal diliyle der ki: “ Yalancı, hele bir dur. Herkesin meydana çıkacağı gün bir gelsin!”
İNGİLİZCE BOŞ
3296.
جهل و غفلت زاید آن را دان حرام
TRANSKRİPT BOŞ
Lânetlenmiş İblis; yüz binlerce yıl Abdâl’ dendi, müminler beyiydi.
İNGİLİZCE BOŞ
3297.
هیچ گندم کاری و جو بر دهد
TRANSKRİPT BOŞ
Naz ve istiğnası yönünden Âdemle savaştı, kuşluk vakti kokmaya başlayan pislik gibi rüsvay oldu.
İNGİLİZCE BOŞ ,
3298.
دیده ای اسپی که کره خر دهد
TRANSKRİPT BOŞ
Dünya halkı, Bâûr oğlu Bel’am’a zamanın İsa’sına mağlûp oldukları gibi mağlûp ve zebun olmuştu.
İNGİLİZCE BOŞ


3299.
لقمه تخمست و برش اندیشه ها
TRANSKRİPT BOŞ
Ondan başka kimseye secde etmezlerdi. Afsunu, hastalara şifa verirdi.
İNGİLİZCE BOŞ
3300.
لقمه بحر و گوهرش اندیشه ها
TRANSKRİPT BOŞ
Kendisini beğendiği, ulu gördüğü için Musa ile savaştı. Sonra hali, duyduğun gibi oldu.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.