FANDOM


3291-3300| Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
3311-3320
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin İngilizce tercüme:

Metin farsça yazılım: ALİ TÜRKMEN


UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene-Hayrat Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
3301.
زاید از لقمه حلال اندر دهان
TRANSKRİPT BOŞ
Dünyada yüz binlerce İblis ve Bel’am vardır ki gizli, açık hep bu hale düşmüşlerdir.
İNGİLİZCE BOŞ
3302.
میل خدمت عزم رفتن آن جهان
TRANSKRİPT BOŞ
Tanrı, diğerlerine misal olsun diye bu ikisini meşhur etti;
İNGİLİZCE BOŞ
3303.
کرد بازرگان تجارت را تمام
TRANSKRİPT BOŞ.
Bu iki hırsızı darağacına çekti, yükseltti. Yoksa kahrına uğramış daha nice hırsız var!
İNGİLİZCE BOŞ
3304.
باز آمد سوی منزل دوستکام
TRANSKRİPT BOŞ
Bu ikisini aşikâre kahredip şöhretlendirdi; yoksa onun kahrıyla ölenler sayılamayacak kadar çok!
İNGİLİZCE BOŞ .
3305.
هر غلامی را بیاورد ارمغان
TRANSKRİPT BOŞ
Nazeninsin, nazlısın, ama haddince Allah aşkına olsun haddini aşma!
İNGİLİZCE BOŞ
3306.
هر کنیزک را ببخشید او نشان
TRANSKRİPT BOŞ
Eğer kendinden daha nazenin birisine çatarsan seni yerin yedi kat dibine sokar.
İNGİLİZCE BOŞ
3307.
گفت طوطی ارمغان بنده کو
TRANSKRİPT BOŞ
Âd ve Semud kavminin hikâyeleri ne için söylenip duruyor? Peygamberlerin nazik, nazenin olduklarını bilmen için.
İNGİLİZCE BOŞ ,
3308.
آنچ دیدی و آنچ گفتی بازگو
TRANSKRİPT BOŞ
Yere batma, başlarına taş yağma, bir sesle canlarının alınışı...Hep bu vakalar, nefs-i natıka sahiplerinin yücelerini bildirmek içindir.
İNGİLİZCE BOŞ


3309.
گفت نه من خود پشیمانم از آن
TRANSKRİPT BOŞ
Bütün hayvanları insan için öldür, fakat bütün insanları da bir akıllı kişi için öldür. ( hiç beis yok!)
İNGİLİZCE BOŞ
3310.
دست خود خایان و انگشتان گزان
TRANSKRİPT BOŞ
Akıl dediğin nedir? Akıl sahibinin akl-ı Küll’ü. Cüzi akıl da akıldır ama pek arıktır.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.