Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.732
pages
3301-3310 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
3321-3330
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin İngilizce tercüme:

Metin farsça yazılım: ALİ TÜRKMEN


UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene-Hayrat Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
3311.
من چرا پیغام خامی از گزاف
TRANSKRİPT BOŞ
İnsanlardan kaçan vahşi hayvanların hepsi, ehlî hayvanlara nispetle aşağılıktır.
İNGİLİZCE BOŞ
3312.
بردم از بی دانشی و از نشاف
TRANSKRİPT BOŞ
Vahşi hayvanların kanı mübahtır. Çünkü yüce akıldan kaçmaktadırlar. Akılları yoktur.
İNGİLİZCE BOŞ
3313.
گفت ای خواجه پشیمانی ز چیست
TRANSKRİPT BOŞ.
İnsanın emrine uymuyor diye vahşinin yüceliği bu dereceye düşmüştür.
İNGİLİZCE BOŞ
3314.
چیست آن کین خشم و غم را مقتضیست
TRANSKRİPT BOŞ
Şu halde ey garip adam! Aslandan kaçan yaban eşeklerine benzedikten sonra senin ne şerefin var ki?
İNGİLİZCE BOŞ .
3315.
گفت گفتم آن شکایتهای تو
TRANSKRİPT BOŞ
Eşek, işe yaradığı için öldürülmez. Fakat yaban eşeği olursa kanı mübahtır.
İNGİLİZCE BOŞ
3316.
با گروهی طوطیان همتای تو
TRANSKRİPT BOŞ
Eşeğin kendisini kötülükten koruyan iyiliğe sevk eden bir bilgisi olmadığı halde Tanrı onu mâzur tutmuyor.
İNGİLİZCE BOŞ
3317.
آن یکی طوطی ز دردت بوی برد
TRANSKRİPT BOŞ
Ey yüce sevgili! İnsan (akıllı olduğu halde) o nefesten, ( Peygamberlerin, velîlerin sözlerinden)kaçar, vahşileşirse nasıl mâzur olur?
İNGİLİZCE BOŞ ,
3318.
زهره اش بدرید و لرزید و بمرد
TRANSKRİPT BOŞ
Hulâsa oklar ve süngüler önünde kâfirlerin kanı mübahtır. Çünkü onlar, işe yaramaktan uzaktırlar.
İNGİLİZCE BOŞ


3319.
من پشیمان گشتم این گفتن چه بود
TRANSKRİPT BOŞ
Onların karıları ve çocukları da esir sayılır. Çünkü akılları yoktur, merdut ve aşağılık kişilerdir.
İNGİLİZCE BOŞ
3320.
لیک چون گفتم پشیمانی چه سود
TRANSKRİPT BOŞ
Artık bir akıl, aklın aklından kaçarsa akıllılar taifesinden hayvanat zümresine geçmiştir.
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement