FANDOM


3311-3320 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
3331-3340
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin İngilizce tercüme:

Metin farsça yazılım: ALİ TÜRKMEN


UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene-Hayrat Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
3321.
نکته ای کان جست ناگه از زبان
TRANSKRİPT BOŞ
(Aklın aklından kaçan, peygamber ve velîlere uymayan kişi) meşhur Hârût’la Mârût’a benzer. Onlar da gururları yüzünden zehirli ok yediler.
İNGİLİZCE BOŞ
3322.
همچو تیری دان که آن جست از کمان
TRANSKRİPT BOŞ
Mukaddes yaradılışlarına, melek olduklarına itimat ettiler. Fakat bu itimat, su sığırının aslana itimadı gibidir. Manda, aslana ne kadar itimat edebilir.
İNGİLİZCE BOŞ
3323.
وا نگردد از ره آن تیر ای پسر
TRANSKRİPT BOŞ.
Onun yüz tane boynuzu olsa ve bu boynuzlarla korunmaya çalışsa yine aslan, onun boynuzunu değil; boynuzunun boynuzunu bile parça parça eder.
İNGİLİZCE BOŞ
3324.
بند باید کرد سیلی را ز سر
TRANSKRİPT BOŞ
Kirpi gibi baştan aşağı diken olsa, aslan, yine onu çaresiz öldürür.
İNGİLİZCE BOŞ .
3325.
چون گذشت از سر جهانی را گرفت
TRANSKRİPT BOŞ
Kasırga, birçok ağaçları kökünden sökerse de alçacık bir ota ihsanda bulunur.
İNGİLİZCE BOŞ
3326.
گر جهان ویران کند نبود شگفت
TRANSKRİPT BOŞ
O sert rüzgâr, otun zayıflığına acır. Gönül, artık sen de kuvvetten dem vurma.
İNGİLİZCE BOŞ
3327.
فعل را در غیب اثرها زادنیست
TRANSKRİPT BOŞ
Balta; ağaçların, dalların çokluğundan, sıklığından hiç korkar mı? Hepsini paramparça eder, kesip biçer.
İNGİLİZCE BOŞ ,
3328.
و آن موالیدش بحکم خلق نیست
TRANSKRİPT BOŞ
Fakat bir ota saldırmaz. Neşter yaradan başka yere vurulmaz.
İNGİLİZCE BOŞ


3329.
بی شریکی جمله مخلوق خداست
TRANSKRİPT BOŞ
Aleve, odunun çokluğundan ne gam? Kasap koyun sürüsünden kaçar mı?
İNGİLİZCE BOŞ
3330.
آن موالید ار چه نسبتشان به ماست
TRANSKRİPT BOŞ
Mânaya nispetle suret nedir? Çok zayıf, çok âciz. Kötüyü baş aşağı tutan ondaki mânadır.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.