FANDOM


3321-3330 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
3341-3350
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: DİLEK IŞILDAR

Metin İngilizce tercüme:

Metin Farsça yazılım: ALİ TÜRKMEN


UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene-Hayrat Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
3331.
زید پرانید تیری سوی عمرو
TRANSKRİPT BOŞ
Dolap gibi dönüp duran gökten kıyas tut. Onun dönmesi nedendir? Onda müdebbir olan akıldan.
İNGİLİZCE BOŞ
3332.
عمرو را بگرفت تیرش همچو نمر
TRANSKRİPT BOŞ
Oğul, siper gibi olan bu kalıbın dönüşü, hareketi de gizli ruhtandır.
İNGİLİZCE BOŞ
3333.
مدت سالی همی زایید درد
TRANSKRİPT BOŞ.
Bu rüzgârın hareketi onun mânasından ( o suretle zâhir olan mânadan, Tanrı kudretinden) dir değirmen çarkına benzer; çark, ırmak suyunun esiridir.
İNGİLİZCE BOŞ
3334.
دردها را آفریند حق نه مرد
TRANSKRİPT BOŞ
Bu nefesin alınıp verilmesi, girip çıkması da hevesli candan başka kimdendir?
İNGİLİZCE BOŞ .
3335.
زید رامی آن دم ار مرد از وجل
TRANSKRİPT BOŞ
Can, o nefesi, nefesle çıkan sözü, bazen cim haline kor; bazen de ha ve dal haline ( bu suretle de inkâr da bulunur). Gâh o sözü barış sözü yapar, gâh savaş sözü.
İNGİLİZCE BOŞ
3336.
دردها می زاید آنجا تا اجل
TRANSKRİPT BOŞ
Can, o nefesi bazen sağa götürmektedir, bazen sola ..Bazen gül bahçesine koymaktadır, bazen diken haline.
İNGİLİZCE BOŞ
3337.
زان موالید وجع چون مرد او
TRANSKRİPT BOŞ
Yine böyle Tanrı’mız, bu rüzgârı Âd kavmine ejderha yaptığı halde, Yine aynı rüzgârı; müminlere rahmet, hayat ve emniyet verici bir hale getirmişti.
İNGİLİZCE BOŞ ,
3338.
زید را ز اول سبب قتال گو
TRANSKRİPT BOŞ
Âlemlerin Rabbinin mânalar denizi olan bin Şeyhi, “ mâna Allah’dır” dedi.
İNGİLİZCE BOŞ


3339.
آن وجعها را بدو منسوب دار
TRANSKRİPT BOŞ
Şunu bil ki safları bozup dağıtan aslanla savaşmak kolaydır, asıl aslan, nefsini mağlup edendir. Bütün yerler, gökler; o yürüyen denizde, o can deryasında çör çöp gibidir.
İNGİLİZCE BOŞ
3340.
گرچه هست آن جمله صنع کردگار
TRANSKRİPT BOŞ
Suda çör çöpün saldırması, oynaması, suyun dalgalanmasındandır.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.