FANDOM


Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
21-30
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Orjinal Türkçe Metin: Kadir AYYILDIZ

Orjinal Farsça metin: İSMAİL AKSOY

İngilizce metin:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
3381.
پیشه‌ها و خلقها از بعد خواب
TRANSKRİPT BOŞ
Söylediklerinin hepsine karşılık vereyim. O zaman tamamı ile hastaydım, aslan gibi olan aklım uyumuştu, hatırıma bir şey gelmedi.
İNGİLİZCE BOŞ
3382.
واپس آید هم به خصم خود شتاب
TRANSKRİPT BOŞ
Hal hatır sorma, gönül almak ve teselli etmek içindir. Halbuki bu, hatır sorma değil, düşmanlık!
İNGİLİZCE BOŞ
3383.
پیشه‌ها و اندیشه‌ها در وقت صبح
TRANSKRİPT BOŞ.
Düşmanını zayıf ve bitkin bir halde görüp memnun olmak istemiş” diyordu.
İNGİLİZCE BOŞ
3384.
هم بدانجا شد که بود آن حسن و قبح
TRANSKRİPT BOŞ
Nice ibadetten vazgeçmiş, kulluktan çıkmış kişilerin gönüllerinde Tanrı’nın rızasını almak, sevaba nail olmak vardır, bunu umarlar.
İNGİLİZCE BOŞ
3385.
چون کبوترهای پیک از شهرها
TRANSKRİPT BOŞ
Halbuki bu, esasen gizli bir günahtır. Nice bulanık şeyler vardır ki sen, onları sâf ve berrak sanırsın.
İNGİLİZCE BOŞ
3386.
سوی شهر خویش آرد بهرها
TRANSKRİPT BOŞ
O sağır gibi...Sağır, iyilik yaptım sanmıştı, halbuki aksi zuhur etti.
İNGİLİZCE BOŞ
3387.
چون شنید آن مرغ کان طوطی چه کرد
TRANSKRİPT BOŞ
O, bir hastaya iyilikte bulundum hatırını ele aldım, komşuluk hakkını ele getirdim diye rahatça oturmuştu.
İNGİLİZCE BOŞ
3388.
پس بلرزید اوفتاد و گشت سرد
TRANSKRİPT BOŞ
Halbuki hastanın gönlünde bir ateş alevlenmiş, kendisini de yakmıştı.
İNGİLİZCE BOŞ


3389.
خواجه چون دیدش فتاده همچنین
TRANSKRİPT BOŞ
Yaktığınız ateşlerden korkun. Siz, onu günahlarınızla çoğalttınız, günahınız yüzünden alevdesiniz.
İNGİLİZCE BOŞ
3390.
بر جهید و زد کله را بر زمین
TRANSKRİPT BOŞ
Peygamber bir riyakâra namaz kıldığı halde “ Ey yiğit kalk, namaz kıl, çünkü senin kıldığın namaz değil” dedi.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.