FANDOM


Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
21-30
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi


Orjinal Farsça metin: Recep DEMİRCİ


İngilizce metin:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
3401.
حرف چه بود تا تو اندیشی از آن
TRANSKRİPT BOŞ
Hattâ Peygamberlerin mirası. Bunun vârisi şüpheli şeylerden sakınan müminlerin canıdır.
İNGİLİZCE BOŞ
3402.
حرف چه بود خار دیوار رزان
TRANSKRİPT BOŞ
O Ebucehl’in oğlu, açıkça müslüman oldu; şu Nuh Peygamberin oğlu yolunu yanılanlardan.
İNGİLİZCE BOŞ
3403.
حرف و صوت و گفت را بر هم زنم
TRANSKRİPT BOŞ.
Topraktan yaratılan, ay gibi nurlandı. Ateşten yaratılan sen, yüzü kara oldun, defol!” dedi.
İNGİLİZCE BOŞ
3404.
تا که بی این هر سه با تو دم زنم
TRANSKRİPT BOŞ
Bu kıyaslar, bu araştırmalar; bulutlu günde, yahut geceleyin kıbleyi bulmak içindir.
İNGİLİZCE BOŞ
3405.
آن دمی کز آدمش کردم نهان
TRANSKRİPT BOŞ
Fakat güneş doğmuş, Kâbe de karşıdayken bu kıyası, bu araştırmayı bırak, arama!
İNGİLİZCE BOŞ
3406.
TRANSKRİPT BOŞ
Kıyas yüzünden Kâbe’yi görmezlikten gelme, ondan yüz çevirme. Doğruyu Tanrı daha iyi bilir.
İNGİLİZCE BOŞ
3407.
آن دمی را که نگفتم با خلیل
TRANSKRİPT BOŞ
Tanrı kuşundan bir ötüş duyunca ders beller gibi yalnız zâhirini beller, hatırında tutarsın.
İNGİLİZCE BOŞ
3408.
و آن غمی را که نداند جبرئیل
TRANSKRİPT BOŞ
Sonra da kendinden kıyaslar yapar, hayalin ta kendisini hakikat sanırsın.
İNGİLİZCE BOŞ


3409.
آن دمی کز وی مسیحا دم نزد
TRANSKRİPT BOŞ
Abdâllerin ıstılahları vardır ki sözlerin, onlardan haberi yok.
İNGİLİZCE BOŞ
3410.
حق ز غیرت نیز بی ما هم نزد
TRANSKRİPT BOŞ
Sen, kuş dilini, yalnız ses bakımından öğrendin; yüzlerce kıyas ve hevesler ateşledin.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.