FANDOM


Şablon:Çalışma var.

Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
21-30
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Orjinal Türkçe Metin: Kadir YURDUSEVEN

Orjinal Farsça metin: Recep DEMİRCİ


İngilizce metin:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
3431.
من چه غم دارم که ویرانی بود
TRANSKRİPT BOŞ
Tanrı “ Dünya kuru bir istek, faydasız bir oyuncaktan ibarettir, siz de çocuklarsınız.” Dedi. Tanrı doğru buyurur.
İNGİLİZCE BOŞ
3432.
زیر ویران گنج سلطانی بود
TRANSKRİPT BOŞ
Oyuncağı terk etmedikçe çocuksun. Ruh arınmadıkça nasıl temiz olabilirsiniz?
İNGİLİZCE BOŞ
3433.
غرق حق خواهد که باشد غرق‌تر
TRANSKRİPT BOŞ.
Dünyada daima istenen, peşinde koşulan, bir türlü terk edilemeyen bu şehvet; bil ki çocukların cimaı gibidir.
İNGİLİZCE BOŞ
3434.
همچو موج بحر جان زیر و زبر
TRANSKRİPT BOŞ
Çocuğun cimaı nedir ki? Bir Rüstem’in, bir yiğidin cimaına nispetle oyundan ibaret.
İNGİLİZCE BOŞ
3435.
زیر دریا خوشتر آید یا زبر
TRANSKRİPT BOŞ
Halkın savaşı da çocukların savaşı gibidir. Tamamı ile mânasız, esassız ve hor!
İNGİLİZCE BOŞ
3436.
تیر او دلکش‌تر آید یا سپر
TRANSKRİPT BOŞ
Hepsi sopadan kılıçlarla savaşırlar. Hepsi faydasız bir şeyle uğraşıp dururlar.
İNGİLİZCE BOŞ
3437.
پاره کرده‌ی وسوسه باشی دلا
TRANSKRİPT BOŞ
Hepsi, bu bizim Burak’ımız Düldül yürüyüşlü atımız diye bir sopaya binmiştir.
İNGİLİZCE BOŞ
3438.
گر طرب را باز دانی از بلا
TRANSKRİPT BOŞ
Sırtlarında yük var, fakat bilgisizliklerinden kendilerini yüksek görüp ata binmiş, yol gidiyor sanırlar.
İNGİLİZCE BOŞ


3439.
گر مرادت را مذاق شکرست
TRANSKRİPT BOŞ
Hele dur... halk atlıları, bir gün atlarını sürerek dokuz kat gökten geçsinler de bak!
İNGİLİZCE BOŞ
3440.
بی‌مرادی نه مراد دلبرست
TRANSKRİPT BOŞ
O gün ruh ve melek Tanrı’ya yücelir. Ruhun yücelmesinden gök titrer!
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.