FANDOM


Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
21-30
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Orjinal Türkçe Metin: Kadir YURDUSEVEN

Orjinal Farsça metin: Recep DEMİRCİ


İngilizce metin:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
3451.
من ندانم آنچ اندیشیده‌ای
TRANSKRİPT BOŞ
Heva ve heves uğrunda o bilgi yükünü taşıma ki içindeki ilim ambarını göresin.
İNGİLİZCE BOŞ
3452.
ای دو دیده دوست را چون دیده‌ای
TRANSKRİPT BOŞ
İlmin rahvan atına bindikten sonra sırtından yükü alırlar.
İNGİLİZCE BOŞ
3453.
ای گرانجان خوار دیدستی ورا
TRANSKRİPT BOŞ.
Tanrı kadehi olmadıkça heva ve heveslerden nereden geçeceksin? Ey Tanrı’ya ait yalnız “Hu” ismine kani olan!
İNGİLİZCE BOŞ
3454.
زانک بس ارزان خریدستی ورا
TRANSKRİPT BOŞ
Sıfattan, addan ne doğar? Hayal! O hayal, sahibine ancak vuslat delili olur.
İNGİLİZCE BOŞ
3455.
هرکه او ارزان خرد ارزان دهد
TRANSKRİPT BOŞ
Medlulü olmayan bir delalet edici hiç gördün mü? Yol olmadıkça katiyen gül de olmaz...
İNGİLİZCE BOŞ
3456.
گوهری طفلی به قرصی نان دهد
TRANSKRİPT BOŞ
Hakikatı olmayan bir adı hiç gördün mü; yahut Kâf ve Lâm harflerinden gül topladın mı?
İNGİLİZCE BOŞ
3457.
غرق عشقی‌ام که غرقست اندرین
TRANSKRİPT BOŞ
Mademki ismi okudun; var, müsemmayı da ara. Ayı gökte bil derede değil!
İNGİLİZCE BOŞ
3458.
عشقهای اولین و آخرین
TRANSKRİPT BOŞ
Addan ve harften geçmek istersen hemencecik kendini tamamı ile kendinden arıt (yok ol!)
İNGİLİZCE BOŞ


3459.
مجملش گفتم نکردم زان بیان
TRANSKRİPT BOŞ
Demir gibi demirlikten çık, renksiz bir hale gel. Riyazatta tozsuz passız bir ayna ol!
İNGİLİZCE BOŞ
3460.
ورنه هم افهام سوزد هم زبان
TRANSKRİPT BOŞ
Kendini kendi vasıflarından arıt ki asıl kendi sâf, pak zatını göresin.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.