FANDOM


3761-3770 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
3781-3790
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: KADİR AYYİLDİZ

Metin Farsça tercüme: İSMAIİL AKSOY

Metin İngilizce tercüme:


UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
3471.
آن دمی کز وی مسیحا دم نزد
TRANSKRİPT BOŞ
Kapıları karşı karşıya iki oda vardı. Bir tanesini Çin ressamlar aldı. Öbürünü de Rum ressamları.
İNGİLİZCE BOŞ
3472.
حق ز غیرت نیز بی ما هم نزد
TRANSKRİPT BOŞ
Çinliler, padişahtan yüz türlü boya istediler. Yüce padişah bunun üzerine hazinesini açtı.
İNGİLİZCE BOŞ
3473.
ما چه باشد در لغت اثبات و نفی
TRANSKRİPT BOŞ.
Çinlilere her sabah hazineden boyalar verilmekteydi.
İNGİLİZCE BOŞ
3474.
من نه اثباتم منم بی‌ذات و نفی
TRANSKRİPT BOŞ
Rum ressamları “ Pas gidermekten başka ne resim işe yarar, ne boya!” dediler.
İNGİLİZCE BOŞ .
3475.
من کسی در ناکسی در یافتم
TRANSKRİPT BOŞ
Kapıyı kapatıp duvarı cilâlamaya başladılar. Gök gibi tertemiz, sâf ve berrak bir hale getirdiler.
İNGİLİZCE BOŞ
3476.
پس کسی در ناکسی در بافتم
TRANSKRİPT BOŞ
İki yüz çeşit renge boyanmaktansa renksizlik daha iyi. Renk bulut gibidir. Renksizlikse ay.
İNGİLİZCE BOŞ
3477.
جمله شاهان بنده‌ی بنده‌ی خودند
TRANSKRİPT BOŞ
Bulutta parlaklık ve ziya görürsen bil ki yıldızdan aydan ve güneştendir.
İNGİLİZCE BOŞ ,
3478.
جمله خلقان مرده‌ی مرده‌ی خودند
TRANSKRİPT BOŞ
Çinli ressamlar işlerini bitirdiler. Hepsi de yaptıkları resimlerin güzelliğine sevinmekteydiler.
İNGİLİZCE BOŞ


3479.
جمله شاهان پست پست خویش را
TRANSKRİPT BOŞ
Padişah kapıdan içeri girip odadaki resimleri gördü. Hepsi akıldan, idrakten dışarı, fevkalâde güzel şeylerdi.
İNGİLİZCE BOŞ
3480.
جمله خلقان مست مست خویش را
TRANSKRİPT BOŞ
Ondan sonra Rum ressamlarının odasına gitti. Bir Rum ressamı, karşı odayı görmeye mâni olan perdeyi kaldırdı.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.