FANDOM


Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
21-30
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Orjinal Türkçe Metin: Kadir AYYILDIZ

Orjinal Farsça metin: Recep DEMİRCİ

İngilizce metin:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
3481.
گرچه سر بر پا نهادن خدمتست
TRANSKRİPT BOŞ
Öbür odada Çin ressamlarının yapmış oldukları resimlerle nakışlar, bu odanın cilâlanmış duvarına vurdu.
İNGİLİZCE BOŞ
3482.
پیش آن خدمت خطا و زلتست
TRANSKRİPT BOŞ
Orada ne varsa burada daha iyi göründü; resimlerin aksi, âdeta göz alıyordu.
İNGİLİZCE BOŞ
3483.
شاه را غیرت بود بر هر که او
TRANSKRİPT BOŞ.
Orada ne varsa burada daha iyi göründü; resimlerin aksi, âdeta göz alıyordu.
İNGİLİZCE BOŞ
3484.
بو گزیند بعد از آن که دید رو
TRANSKRİPT BOŞ
Ama gönüllerini adamakıllı cilâlamışlar, istekten, hırstan, hasislikten ve kinlerden arınmışlardır.
İNGİLİZCE BOŞ
3485.
غیرت حق بر مثل گندم بود
TRANSKRİPT BOŞ
O aynanın sâflığı, berraklığı gönlün vasfıdır. Gönle hadsiz hesapsız suretler aksedebilir.
İNGİLİZCE BOŞ
3486.
کاه خرمن غیرت مردم بود
TRANSKRİPT BOŞ
Gaybın suretsiz ve hudutsuz sureti, Musa’nın gönül aynası da parlamış, koynuna sokup çıkardığı elde görünmüştür.
İNGİLİZCE BOŞ
3487.
اصل غیرتها بدانید از اله
TRANSKRİPT BOŞ
O suret göğe, arşa, ferşe, denizlere, ta en yüce gökten, denizin dibindeki balığa kadar hiçbir şeye sığmaz.
İNGİLİZCE BOŞ
3488.
آن خلقان فرع حق بی‌اشتباه
TRANSKRİPT BOŞ
Çünkü bütün bunların hududu, sayısı vardır. Halbuki gönül aynasının hududu yoktur.
İNGİLİZCE BOŞ


3489.
شرح این بگذارم و گیرم گله
TRANSKRİPT BOŞ
Burada akıl, ya susar, yahut şaşırıp kalır. Sebebi de şu : Gönül mü Tanrı’dır, Tanrı mı gönül?
İNGİLİZCE BOŞ
3490.
از جفای آن نگار ده دله
TRANSKRİPT BOŞ
Hem sayılı hem sayısız olan (hem kesrete dalan, hem vahdeti bulan) gönülden başka bir nakşın aksi geçip gider, ebedî değildir.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.