Yenişehir Wiki
Advertisement
← 61-70 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
81-90 →
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi Metin manzum tercüme: Kullanıcı:Neslihan Bilgili Metin farsça tercüme: Kullanıcı:haşim aktaş

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.


FARSÇA ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
71.
بود شاهى در زمانى پيش از اين
TRANSKRİPT BOŞ.
Onların başları da, savaşları da hayale müstenittir. Öğünmeleri de, utanmaları da bir hayalden ötürüdür
Mankind’s peace and war because of a fantasy are turning... Mankind’s pride and shame from a fantasy are springing…
72.
ملك دنيا بودش و هم ملك دين‏
TRANSKRİPT BOŞ
Evliyanın tuzağı olan o hayaller, Tanrı bahçelerindeki ay çehrelilerin akisleridir.
But even the saints are transfixed... fascinated by the sight reflected from the Almighty’s Garden... faces of moonlight.
73.
اتفاقا شاه روزى شد سوار
TRANSKRİPT BOŞ.
Padişahın rüyada gördüğü hayal de o misafir pîrin çehresinde görünüp duruyordu.
The face of this strange guest who had suddenly appeared was the same as last night’s vision that king had dreamed.
74.
با خواص خويش از بهر شكار
TRANSKRİPT BOŞ,
Padişah bizzat mabeyincilerin yerine koştu, o gaipten gelen konuğun huzuruna vardı.
75.
يك كنيزك ديد شه بر شاه راه
TRANSKRİPT BOŞ
Her ikisi de âşinalık (yüzgeçlik) öğrenmiş bir tek denizdi, her ikisi de dikilmeksizin birbirine dikilmiş, bağlanmışlardı.
76.
شد غلام آن كنيزك جان شاه‏
TRANSKRİPT BOŞ
Padişah: “Benim asıl sevgilim sensin, o değil. Fakat dünyada iş işten çıkar.div>
The king said… “You were really the One I loved, not her: but in this world one action always causes another to occur.
77.
مرغ جانش در قفس چون مى‏طپيد
TRANSKRİPT BOŞ
Ey aziz, sen bana Mustafa’sın. Ben de sana Ömer gibiyim. Senin hizmetin uğrunda belime gayret kemerini bağladım” dedi.
You are like Mohammed to me… and I am like Omar who is fastening his belt and getting ready to do service for you.
78.
داد مال و آن كنيزك را خريد
TRANSKRİPT BOŞ
Muvaffakıyetler verici Ulu Tanrı’dan muvaffakıyet ve bütün ahvalde edebe riayet dileyiş, edepsizlik ve terbiyesizliğin pek fena zararları


79.
چون خريد او را و برخوردار شد
TRANSKRİPT BOŞ
Tanrı’dan edebe muvaffak olmayı dileyelim. Edebi olmayan kimse Tanrı’nın lûtfundan mahrumdur.
Let us pray to God, to help us to have more self-discipline: on one unable to control himself God’s Grace doesn’t shine.
80.
آن كنيزك از قضا بيمار شد
TRANSKRİPT BOŞ
Edebi olmayan yalnız kendine kötülük etmiş olmaz. Belki bütün dünyayı ateşe vermiş olur.
One without this, not only is he in such a horrible condition, but he is helping to set many fires burning on every horizon.
Advertisement