FANDOM


←81-90 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
101-110→
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Kadir YURDUSEVEN

Metin İngilizce Tercüme: Mehmet Şahin

Metin farsça Tercüme: haşim aktaş

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlâna Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
91.
جمله گفتندش که جانبازی کنیم
TRANSKRİPT BOŞ
Edepten dolayı bu felek nura gark olmuştur: Yine edepten dolayı melekler mâsum ve tertemiz olmuşlardır.
Heaven is full of light and it is because of this Divine grace;

from this grace angels are holy and of sin have not one trace.

92.
فهم گرد آريم و انبازى كنيم‏
TRANSKRİPT BOŞ
Güneşin tutulması, küstahlık yüzündendir. Bir melek olan Azâzîl de yine küstahlık yüzünden kapıdan sürülmüştür.
The sun… it suffers eclipse because of irreverence and pride and the door was shut on Satan for the talking back he tried.
93.
هر يكى از ما مسيح عالمى است
TRANSKRİPT BOŞ.
Kollarını açıp onu kucakladı, aşk gibi gönlüne aldı, canının için çekti.
The king opened his arms and that one to his chest he held: in his heart and in his soul, him like love most blest, he held. ,
94.
هر الم را در كف ما مرهمى است‏
TRANSKRİPT BOŞ,
Elini, alnını öpmeğe, oturduğu yeri, geldiği yolu sormaya başladı.
He kissed that one’s hand, then he kissed that brow he held; conversation of home and journey, of where and how he held.
95.
گر خدا خواهد نگفتند از بطر
TRANSKRİPT BOŞ
Sora sora odanın başköşesine kadar çekti ve dedi ki: “Nihayet sabırla bir define buldum.
As he questioned him he led him inside and up onto the dais saying... “Finally, by being patient, a treasure’s come to us.”
96.
پس خدا بنمودشان عجز بشر
TRANSKRİPT BOŞ
Ey vuslatı, her sualin cevabı! Senin yüzünden nişliğin anahtarıdır” sözünün mânası,
Then... “You are a gift of God, causing problems to depart... you’re the meaning of ‘Patience is the key to joy in the heart’.
97.
ترك استثنا مرادم قسوتى است
TRANSKRİPT BOŞ
Ey vuslatı, her sualin cevabı! Senin yüzünden müşkül, konuşmaksızın, dedikodusuz hallolur gider.
OMeeting you face to face all my questions are now answered, you undo my problem knots yet not one word have you said. ,
98.
نى همين گفتن كه عارض حالتى است‏
TRANSKRİPT BOŞ
Sen, gönlümüzde, onların tercümanısın, her ayağı çamura batanın elinitutan sensin.
You understand the depth of our hearts, knowing what it is; you grab hold the hand of whoever’s feet in the muddy pit is. .


99.
اى بسا ناورده استثنا به گفت
TRANSKRİPT BOŞ
Ey seçilmiş, ey Tanrı’dan razı olmuş ve Tanrı rızasını kazanmış kişi, merhaba! Sen kaybolursan hemen kaza gelir, feza daralır.
Welcome, O chosen one... the approved of. If you disappear our fate will be… that this room will be filled with our fear. ,
100.
جان او با جان استثناست جفت‏
TRANSKRİPT BOŞ
Sen, kavmin ulususun, sana müştak olmayan, seni arzulamayan bayağılaşmıştır. Bundan vazgeçmezse...”
When the rose has faded and the garden is withered, You protect and you care for all people and if an individual doesn’t ask your help he’s doomed…:
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.