FANDOM


Geçinme Belâsı Safahat Bayrak
Mehmet Akif Ersoy
Mezarlık


3 lü şablonEdit

Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme

Hurûşan bâd-ısüfliyyet derûnundan, kenârından;

Girîzan rûh-i ulviyyet harîm inden, civâr ından.

Esip coşmakta bayağılık havası içinden, kenarından;

Kaçmakta yücelik ruhu içinden, etrafından.

Blowing and gushing
the air of vulgarity
from inside,from the edge.
Fleeing the spirit of glory ,inside and around.

Çıkar bin ümitsizlik iniltisi titreyen toprağından,

İner bin mezar karanlığı geceler yağdıran fezasından.

Thousands of groan of despair comes out of the trembling soil,
Thousands of graves dark go down from the sky that is pouring night

Gelir feryâdlar ebkem duran her seng-i zârından:

Yıkılmış hânümanlar sanki çıkmış da mezârından,

Gelir feryatlar dilsiz duran inleyen taşlarından:

Yıkılmış yuvalar sanki çıkmış da mezarından!

Cries are heard from the dumb moaning stones:
Appeared as if ruined homes come out of their graves !

Dehân-ı hasret açmışrahnedâr olmuş cidârından!

Çöker bir dûd-i mâtem titreyen kandîl-i târından:

Hasret ağzını açmış çatlak ve yarık duvarlarından!

Sönük sönük titreyen kandilinden etrafa bir matem dumanı çökmekte

Longing has opened her mouth through cracks and slit wall!
A mourning smoke falls down from the trembling dim candle

Sönüp gitmiş ocaklar yükselir gûyâ gubâr ından!

Giren bir kerre

nâdim dir hayât-ı müsteârından;

İçerdeki toz ve dumandan da sanki sönüp gitmiş ocaklar yükselmekte

Bir kere giren, bu dünya hayatından pişmanlık duyar,
Furnaces that have gone off rise supposedly through the dust of smoke
One ,who has entered, is sorry for the life entrusted themselves
One who has come out has become

Çıkan âvâre dir artık cihân ın kâr ü bâr ından.


Dökülmüş âb-rû lar bâde-i pesman de hâlinde.

Emel bir münkesir peymânedir saff-ı niâlinde!..

Çıkan da artık dünya işlerine yabancılaşmıştır.

Buraya girenlerin yüzsuyu içkiler gibi yerlere dökülmüş,

Ümitleri de kırık bir kadeh gibi gene yerlerde sürünmekte
Furnaces that have gone off rise supposedly through the dust of smoke
One ,who has entered, is sorry for the life entrusted themselves
One who has come out has become estranged to the affairs of the world any longer.

Boğulmuş rûh-i insanî şarâbın mevc-i âlinde.

Nümâyan mel’anet sâkîsinin çirkin cemâlinde!

İnsanlık ruhu şarabın kızıl dalgalarında boğulmuş,

İçkiyi verenin çirkin suratında ise melunluk okunmakta.
The spirit of humanity have drowned in the red waves of wine,
Whereas evil is read on the ugly face of the man handling the drinks

Ne mâzî var, ne âtî, bak şu ayyâşın hayâlinde...

Tutup bir

zehr-i âteşnâk dest-i bî-mecâlinde,

Şu ayyaşa bak, kafasında ne geçmiş ne gelecek düşüncesi var...

Dermanı kalmamış ellerinde tuttuğu yakıcı zehirle
Look at this drunk,in his mind there is neither thought of past nor future ...
He has lost his strength with the burning poison in his hand

Zevâl-i ömrü bekler hem şebâbın tâ kemâlinde!

Merâret intıbâ’ etmiş cebîn-i infiâlinde...

En genç çağında ömrünün bitmesini bekliyor.

Gücenik alnında hayatının acılığı derin izler bırakmış...
He is waiting for his life to end at his earliest age.
Bitterness of his life has left deep scars on his offended forehead ...

Derin bir iltivânın sîne-i zerd-i melâlinde

Odur ancak hüveydâ

ser-nüvişt-i bî-meâlinde,

Melal ile sararmış derin buruşuklarla dolu alnında

Manâsız alınyazısına dair bundan başka bir şey de okunmuyor.
On his deep wrinkled forehead
that turned yellow by boredom
Nothing else can be read related to his meaningless destiny.
An eternal forgetfulness can be felt in his dumb and frozen eyes ;

Müebbed bir de nisyan nazra-i sengîn-i lâlinde.

Canım sıkıldı dün akşam, sokak sokak gezdim;

Bir de dilsiz ve donmuş bakışlarında ebedî bir unutkanlık sezilmek;

Canım sıkıldı dün akşam, sokak sokak gezdim;
I felt bored yesterday evening, I wandered around the streets;

Finally, I chose a place that I never knew before.

Sonunda bir yere saptım ki, önce bilmezdim.

Bitince bir sıra ev, sonra bir de vîrâne,

Sonunda bir yere saptım ki, önce bilmezdim.

Bitince bir sıra ev, sonra bir de virane
When finished, a row of house, then a wreck
Disguised as an inn,a tavern appeared.
Dikildi karşıma bir han kılıklı meyhâne.
Basık tavanlı, karanlık, sefîl bir dükkân;
Dikildi karşıma bir han kılıklı meyhâne.
Basık tavanlı, karanlık, sefil bir dükkân;

A dark, miserable shop with a low ceiling ;

Within a table, or from a coffin that is not used any more

İçinde bir masa, yahut civar tabutluktan
Atılma çok ölü görmüş acıklı bir teneşir!

Yanında hurdası çıkmış bir eski püskü sedir.

İçinde bir masa, yahut civar tabutluktan

Atılma çok ölü görmüş acıklı bir teneşir!

Yanında hurdası çıkmış bir eski püskü sedir.

A sad bench that had seen lots of dead !

Beside a shabby scrap divan.

Sakat, bacaksız on, on beş hasırlı iskemle,

Kırık dökük şişeler, bir de çinko tepsiyle,

Sakat, bacaksız on onbeş hasırlı iskemle,

Kırık dökük şişeler, bir de çinko tepsiyle.

Injured, ten or fifteen matted legless chairs,

Broken bottles and a tray of zinc.

Beş on kadeh, iki üç testi... Sonra tezgâhlık

Eden yan üstüne devrilme kirli bir sandık.

Beş on kadeh, iki üç testi...Sonra tezgâhlık

Eden yan üstüne devrilme kirli bir sandık...

Five or ten glasses, two or three jugs...Then

A dirty crate that is used as a bench tipping over the side ...

Sönük sönük yanıyor rafta isli bir lamba...

Önünde bir küme: fes, takke, hırka, salta, aba

Sönük sönük yanıyor rafta isli bir lamba..

Önünde bir küme: Fes, takke, hırka, ceket, aba

A dull sooty lamp is burning on the shelf

In front of it a cluster: Fes, skullcap, cardigan, jacket, aba

Kımıldanıp duruyorken, sefîl bir sohbet,

Bu isli zulmete vermekte büsbütün vahşet:

Kımıldanıp duruyorken, sefil bir sohbet,

Bu isli karanlığı büsbütün korkunç yapmada:

While a miserable conversation is moving slowly,

Makes this sooty darkness completely scary:

- Kuzum Dimitri, bu aksam biraz ziyâdece ver...

- Ziyâde, anladık amma ya içtiğin şişeler?

-Kuzum Dimitri, bu akşam biraz fazlaca ver...

-Fazla, anladık ama ya içtiğin şişeler?

-Dear Dmitri, give a little more this evening ...

-More, we see that, but what about the bottles you drank?

- Çizersin...

- Öyle mi? Lâkin, silinmiyor çetele!

- Bakın tavan tebeşirden görünmez oldu...

- Hele!

-Çizersin...

-Öyle mi? Lâkin silinmiyor çetele!

-Bakın tavan tebeşirden görünmez oldu...

-Hele!
-You delete ...

-Oh, yeah? Scoreboard: but tally is not deleted!

-Look, the ceiling became invisible because of the chalk ...

-That's why!

- Bizim peşin paramız... Anladın mı dün kuruşu?

- Ayol tükendi mezem... Bari koy biraz turşu.

-Bizim peşin paramız... Almadın mı dün kuruşu?

-Ayol, tükendi mezen... Bari koy biraz turşu.
-Our money is cash ... Didn't you take the dime yesterday?

-Dear, appetizers run out ...Please put a little pickle.

Arattı kendini ustan... Dinince dinlersin!

-Hasan be, sende nasıl nazlı nazlı söylersin!

Arattı kendini ustan...Dinince dinlensin!

-Hasan be, sen de nasıl nazlı nazlı söylersin!
I have missed your master ... He rests according to rest religion!

-Hey Hasan ,how delicately you sing !

Nedir o türkü... Aman başka yok mu?... Hah, şöyle!

- Ömer, ne nazlanıyorsun? Biraz da sen söyle.

Nedir o türkü... Aman başka yok mu? Hah, şöyle!

-Ömer, ne nazlanıyorsun? Biraz da sen söyle.

What is that song ... Oh, don't you have another?

Yes,that's it!-Omar,Why are you coqueting? Sing me a little bit.

- Nevâzil olmuşum, Ahmed, bırak sesim yok hiç...

- Sesin mi yok? Açılır şimdi: bir

imam suyu iç!

-Nezle olmuşum Ahmet, bırak, sesim yok hiç...

-Sesin mi yok? Açılır şimdi: Bir imam suyu iç!
-I have caught a cold, Ahmed anyway,I have no voice at all ...
-Do you?It will soon be nice: Drink an imam juice !

- Yarin ne istesin Osman?

- Ne işteyim... Burada!

- Dimitri çorbacı, doldur! Ne durmuşun orada?

Yarın ne iştesin Osman?

-Ne işteyim... Burada!

-Dimitri çorbacı, doldur! Ne durmuşun orada?
-What will you be doing tomorrow ,Osman?
What will I be doing..I will be here !
-Dimitri man, fill!
Why do you standstill there?

- O kim gelen?

- Baba Arif.

- Sakallı, gel bakalım...

Yanaş.

-O kim gelen?

-Baba Arif.

-Sakallı, gel bakalım.,

Yanaş
-Who is coming?
-Baba Arif.
Bearded ,come;
come next to me.

- Selamünaleyküm.

- Otur biraz çakalım...

- Dimitri, hey parasız geldi sanma, işte para!

- Ey anladık a kuzum...

-Selamün aleyküm.

-Otur biraz çakalım...

-Dimitri, hey, parasız geldi sanma, işte para!

-Ey anladık a kuzum...

-Selamün Alaikum.

-Sit down a little,let's clink ...

-Dimitri, hey,don't think that I 'm peniless, here is the money!

Ay, We saw that dear...

- Sar be yoldaşım cıgara...

- Aman bizim Baba Ârif susuz musuz içiyor!

- Onun bi dalgası olmak gerek: tünel geçiyor.

-Sar be yoldaşım cıgara...

-Aman bizim Baba Arif susuz muşuz içiyor!

-Onun bi dalgası olmak gerek: Tünel geçiyor.
Wrap a cigarette my companion...
-Oh our Baba Arif is drinking without water!
Must be a wave of him:He is passing through a tunnel.

- Moruk, kaçıncı kadeh? Şimdicik sızarsın ha!

- Sızarsa mis gibi yer, yetmemiş adam değil a.

-Moruk, kaçıncı kadeh? Şimdicek sızarsın ha!

-Sızarsa mis gibi yer, yatmamış adam değil a.
-Geezer,How much have you drunk?You will pass out soon!
-If he passes out ,this is a clean place,Hasn't he slept here before ?

Yavaş yavaş kafalar, kelleler kızışmıştı,

Ağız, burun hele sesler bütün karışmıştı;

Yavaş yavaş kafalar, kelleler kızışmıştı,

Ağız, burun, hele sesler bütün karışmıştı;
Little by little heads were dimmed,
mouth,nose also the voices all mixed;

Dikildi ağzına baktım, açık duran kapının,

Fener elinde bir erkek, yanında bir de kadın.

Dikildi ağzına, baktım, açık duran kapının,

Fener elinde bir erkek, yanında bir de kadın.
Stood by the door which is open,
A man with a lantern besides a woman.

Beş on dakika süren bir düşünceden sonra,

Kadın girdi o zulmet-serâ-yi menfûra.

Beş on dakika süren bir düşünceden sonra,

Kadın da girdi o tiksindirici karanlık dünyaya.
After a five or ten minutes thinking,
The woman also entered that disgusting dark world.

Gözünde ebr-i teessür, yüzünde hûn-i hicâb,

Vücûdu ra'şe-i nâ-çâr-ı ye's içinde harâb,

Gözleri acıyla buğulanmış, yüzü utançtan ateş kesilmişti,

Çaresiz kederler içinde titreyen vücudu haraptı.
Her eyes blurred with pain, her face had been red with shame
Her body,trembling in helpless grief ,was devastated.

Teveccüh eyleyerek sonradan gelen babaya:

-Demek taşınmalı artık çoluk çocuk buraya!

Sonradan gelen Baba'ya yönelerek dedi ki:

-Demek taşınmalı artık çoluk çocuk buraya!
Turning to the Baba she said:
So should we move here with children!

Ayol, nedir bu senin yaptığın? Utan azıcık...

Anan da, ben de, yumurcakların da aç kaldık!

-Ayol, nedir bu senin yaptığın? Utan azıcık...

-Anan da, ben de, yumurcakların da aç kaldık!
Dear ,what is this you are doing?Shame on you...
Your mother,me and your children went hungry!

Ne iş, ne güç, gece gündüz içip zıbar sâde;

Sakın düşünme çocuklar acep ne yer evde?

-Ne iş, ne güç, gece gündüz içip zıbar sade;

-Sakın düşünme çocuklar acaba ne yer evde?
Neither work ,nor power,just drink and get drunk day and night;
-Do not think what the children eat at home?

Evet, sen el kapısında sürün işin yoksa!

Getir bu sarhoşa yutsun, getir paran çoksa!

-Evet, sen el kapısında sürün işin yoksa;

-Getir bu sarhoşa yutsun, getir paran çoksa!
-yes,if you don't have a job crawl at someone else's door;
-Bring if you have much money,bring to this drunk so that he should swallow!

Zavallı ben... Çamaşır, tahta, her gün uğraş da,

Sonunda bir paralar yok, el elde baş başta!

-Zavallı ben...Çamaşır, tahta, her gün uğraş da,

-Sonunda bir paralar yok, el elde, baş başta!
-Poor me...Laundry,wipe the floors everyday,
-In the end there is no money,first-hand from the head

O tahtalar, çamaşırlar da geçti, yok hâlim...

Ayakta sallanışım zorlanır Hudâ âlim!

O tahtalar, çamaşırlar da geçti:

Yok hâlim... Allah biliyor, zorladır ayakta sallanışım!
-Those laundry,wiping were passed:
I'm not well ...God knows, it's difficult to swing on foot!

Çalışmadın, beni hep bunca yıl çalıştırdın;

O yavrucakları çıplak, sefil alıştırdın;

Çalışmadın, beni hep bunca yıl çalıştırdın;

O yavrucakları çıplak, yoksul alıştırdın;
You didn't work and made me work for all these years;
Those babies got used to being bare,poor because of you;

Bilir mahalleli kim, aldığın zamanda beni,

Çehiz çimenle donatmıştı beybabam evini.

Bilir mahalleli ki aldığın zamanda beni.

Çeyiz çimenle donatmıştı beybabam evini.
The neighborhood knows that when you got me.
My father had equipped your house with dowry.

Ne oldu şimdi o eşyâ? Satıp kumarda yedin!

Evet, kumarda yedin, hem de Karşılar’da yedin!

Ne oldu şimdi o eşya? Satıp kumarda yedin.

Evet, kumarda yedin, hem de Karşılar'da yedin!
What happened to those things now?You sold and lost in gambling .

Yes,you lost in gambling,furthermore you lost on the opposite land!

Kızın yetişti, alan yok, nasıl olur ki? Soran

“Şu sarhoşun kızı İffet değil mi? Vazgeç aman!”

Kızın yetişti, alan yok, nasıl olur ki?

Soran "Şu sarhoşun kızı iffet değil mi? Vazgeç aman!"
The girl grew up, no one marries her, how is that?
Whoever asks "That drunk's daughter Iffet isn't she?Oh Give it up !"

Diyen kadınlara; “Pek doğru, pek” deyip gidiyor.

Bu söz zavallıyı bilsen ne türlü incitiyor!

Diyen kadınlara;"Pek doğru, pek" deyip gidiyor.

Bu söz zavallıyı bilsen ne türlü incitiyor.
Say women;You're so right,rightthey say and go away.
If only you knew how this word hurts the poor girl.

Benim güzel meleğim, hiç de tâli’in yokmuş:

Anan benim gibi sersem; babansa bir sarhoş!

Benim güzel meleğim, hiç de talihin yokmuş:

Anan benim gibi sersem, babansa bir sarhoş!
My sweet angel,you have had no luck at all :
Your mother is dumb like me,whereas your father is a drunk!

Necip de minderi koltukta geldi mektepten...

Demiş ki kalfa: “Sekiz aydır almadım hele ben

Necip de minderi koltukta geldi mektepten...

Demiş ki kalfa: "Sekiz aydır almadım hele ben
Necip has also come from school with his cushion in the armpit...The servant said that:Especially I haven't had

Ne haftalık, ne de aylık... Senin baban olacak

Kumarcı, oğlu için az yesin de tutsun uşak!”

Ne haftalık, ne de aylık... Senin baban olacak

Kumarcı, oğlu için az yesin de tutsun uşak!
Either a salary or a weekly wage...The Gambler that is your father,will eat less and hire a servant for his son!

Koğuldum anne! deyip ağlıyor zavallı çocuk...

Ne yapsın annesi? Dünyâda bir güvendiği yok!

" Kovuldum anne! deyip ağlıyor zavallı çocuk...

Ne yapsın annesi? Dünyada bir güvendiği yok!
"I got fired, Mom!says the poor child and he's crying ...
What can his mother do?She has no one in the world to trust !

O bâri bir adam olsun da kalmasın câhil,

Demiştim olmadı... Lâkin kabâhat onda değil:

O bari bir adam olsun da kalmasın cahil

Demiştim olmadı...Lâkin kabahat onda değil:
At least he would become a man not ignorant
I said but he didn't...But he is not to blame:

O her sabah okuyordu gürül gürül cüz'ünü;

Ayırmıyordu kitaptan ne olsa hiç gözünü.

O her sabah okuyordu gürül gürül cüzünü;

Ayırmıyordu kitaptan ne olsa hiç gözünü.
He read his cuz fluently every morning;
After all he always looked at his book.

Üç akşam oldu ki yoksun. Necip: Babam nerde!

Ben isterim onu mutlak, demez mi? Bak derde!

Üç akşam oldu ki yoksun.Necip: Babam nerde?

Ben isterim onu mutlak, demez mi? Bak derde!
You have been absent for three evenings.Necip:Where is Dad?
I absolutely want him,does he say?Look at his trouble!

Sular karardı; bu sâatte hiç gezer mi kadın?

O, sarhoşun biri; tut kim sokak sokak aradın...

Sular karardı; bu saatte hiç gezer mi kadın?

O, sarhoşun biri; tut ki sokak sokak aradın...
Waters darkened;Does a woman ever stroll at this time?
He is a drunk;let's say you looked for him in the streets

Nasıl bulursun a yavrum? Yarın gelir belki,

Dedim. Fakat çocuğun durmuyordu. Baktım ki

Nasıl bulursun a yavrum? Yarın gelir belki Dedim.

Fakat çocuğun durmuyordu.Baktım ki
How can you find darling?Maybe he'll come tomorrow,
I said.But your child didn't stop.I saw that

Avutmanın yolu yok; komşunun Hüseyn Ağa’yı

Alıp dolaşmadayım yatsı vakti dünyâyı.

Avutmanın yolu yok;komşunun Hüseyin Ağa'yı

Alıp dolaşmadayım yatsı vakti dünyayı.
There was no way to comfort;I got the neighbour Hussein Agha and
Wandered the world at the isha time

Anam benim gibi evlâd doğurmaz olsaydı,

Bu hâli görmeden evvel gözüm yumulsaydı!

Anam benim gibi evlat doğurmaz olsaydı.

Bu hali görmeden evvel gözüm yumulsaydı!
If only my mother hadn't given a birth to a child like me.
My eyes had closed forever before I saw this state!

Herif! Şu hâlime bak, merhametli ol azıcık...

Bırak o zıkkımı, içtiklerin yeter artık.

Herif, şu halime bak, merhametli ol azıcık...

Bırak o zıkkımı, içtiklerin yeter artık.
Man,look at me,be merciful a little...
Drop that poison,you drank enough.

Efendiler, ağalar, siz de bir nasîhat edin,

Sizin belki var evlâdınız...

- Hasan, ne dedin?

Efendiler, ağalar, siz de bir nasihat edin,

Sizin de belki var evladınız...

-Hasan, ne dedin?
Gentlemen, Masters, you can also give advice,

You might also have a son ...

-Hassan, what did you say?

- Bırak, köpoğlu kadın amma çalçeneymiş hâ!

- Benimki çok daha fazlaydı.

- Etme!

- Elbet ya!

-Bırak, köpoğlu kadın amma çalçeneymiş ha!

-Benimki çok daha fazlaydı.

-Etme!

-Elbet ya!
-Leave it,how rattle woman is that son of a dog!-Don't say so!-Of course!

Onun için boşadım.

Sen işitmedin mi Halim?

- Kadın lâkırdısı girmez kulağıma zâti benim.

Onun için boşadım.

Sen işitmedin mi Halim?

-Kadın lâkırdısı girmez kulağıma zâti benim.
For that reason I divorced from him.Haven't you heard Halim?-I won't hear women's words any more

Senin kadın dediğin âdetâ pabuç gibidir:

Biraz vakti taşınır, sonradan değiştirilir.

Senin kadın dediğin âdeta pabuç gibidir:

Biraz vakit taşınır, sonradan değiştirilir.
What you think as a woman is like shoes:It's carried for a while then changed.

Kadın bu sözleri duymaz, tazallüm eylerdi;

Herif mezar taşı tavriyle sâde dinlerdi;

Açıldı ağzı nihayet, açılmaz olsa idi!

Taşıp döküldü içinden şu sonsuz lanet:
The woman didn't hear these words, but complained;The guy just listened with the attitude of tombstone ;

Cehennem ol seni hınzır orospu, git: Boşsun!

- Ben anladım işi, sen komşu, iyce sarhoşsun;

-Cehennem ol seni hınzır orospu, git:Boşsun!

-Ben anladım işi: Sen komşu, iyice sarhoşsun;
His mouth opened finally,if only it hadn't!That eternal curse poured out and spilled :

Ayıltınız şunu yahut!

- ilişmeyin!

- Bırakın!

Herif ayıldı mı, bilmem, düşüp bayıldı kadın!

-Ayıltınız şunu yahu!

-İlişmeyin!

-Bırakın!

Herif ayıldı mı, bilmem, düşüp bayıldı kadın!
Go to hell you nasty bitch,go:You're void!-I got the matter:You neighbour,you're pretty drunk;


Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.