< SYDV < Yenişehir SYDV < Yenişehir SYDV Projeleri < Sydv/projeler

Gelir getirici projeler kapsamında meyecilik projeleri de desteklenmektedir. Meyvecilik projelerinde, proje konusu faaliyetin uzun vadede gelir getirecek türden ekonomik faaliyet alanı olması nedeniyle; geri ödemeler ilk 5 yıl ödemesiz, sonraki 6 yılda 6 eşit taksitte olmak üzere 11 yıl vadele olarak düzenlenmiştir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.