• mezhepsizlik insani dinsizlige götüren yoldur
  • muhammed abduh ve cemaleddin afgani ezher de yönetici iken mezhepsizlik hatta yeni mezhep oluşturma felsefesini gütmuştur. risalede yetişen bir kısım ekol adamları enstitüler vasıtasıyla anadolu'ya da yayılmıştır maalesef

Mezhep, Arapça'da gitmek anlamına gelen "zehebe" fiilinden türemiştir; kelime olarak "gidilen yol" demektir. İslâm'ın "itikâdî ve amelî sahadaki düşünce ekolleri" diyebileceğimiz mezhepler, dinin anlaşılma biçimleri ile ilgili tezâhürlerdir. Siyâsî, ictimâî, iktisadî, coğrafî, tarihî ve benzeri sebepler, dinin anlaşılması planında, belirli fikirlerin ya da şahısların etrafında odaklaşmalara yol açmıştır. Böylece, din anlayışında yer yer farklılaşmalar husule gelmiştir. Bu farklılaşmaların, zamanla sistematik özellik kazanarak, düşünce ve davranışları etkilemeye başlaması, kurumlaşarak ve sosyal hayatta derin izler bırakarak varlığını sürdürmesi, karşımıza "mezheb" olgusunu çıkartmaktadır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.