FANDOM


  1. Adı geçen, anılan, sözü geçen, zikredilen, zikrolunan 
    Örnek: Mezkûr evi de kiraya vermiştim. S. F. Abasıyanık
  2. Zikri geçen. Zikredilmiş. Evvelce bahsi geçmiş olan. (Bak: Mezbur-Merkum) (Osmanlıca'da yazılışı: mezkûr)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.