Yenişehir Wiki
Advertisement

Şablon:MEB mevzuat bakınız - d


Eğitim mevzuatı MEB mevzuat Mevzuat/Eğitim Eğitim/Mevzuat
Son değişiklikler ve taslaklar Milli Eğitim Bakanlığı Ortaokul Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde düzeltme 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği 2014 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik/2014 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik/2014 Ekim 23 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 Temmuz 26 Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği/2004 Haziran 8
Eğitim mevzuatı - sektörel Eğitim mevzuatı/OÖE Eğitim mevzuatı/Temel eğitim Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2008 Eğitim mevzuatı/İÖO Eğitim mevzuatı/OÖ Eğitim mevzuatı/Mesleki eğitim Eğitim mevzuatı/HBÖ Eğitim mevzuatı/Hayat Boyu Öğrenme GM Eğitim mevzuatı/Özel eğitim
Eğitim mevzuatı/Yönetici Eğitim mevzuatı/Öğretmen Eğitim mevzuatı/MEM Eğitim mevzuatı/İÖK Eğitim mevzuatı/OÖK Eğitim mevzuatı/Üniversite Eğitim mevzuatı/HEM Eğitim mevzuatı/ORGM Eğitim mevzuatı/RAM Eğitim mevzuatı/BSM
Eğitim mevzuatı - hiyerarşik Tarihsel eğitim mevzuatı tümü [1] Eğitim mevzuatı/Anayasa Eğitim mevzuatı/Kanunlar Eğitim kanunları Eğitim mevzuatı/KHK Eğitim mevzuatı/Tüzükler Eğitim mevzuatı/Yönetmelikler Eğitim yönetmelikleri Eğitim mevzuatı/Yönergeler Eğitim mevzuatı/Genelgeler Eğitim mevzuatı/Talimatlar Eğitim mevzuatı/Baş Emirler Eğitim mevzuatı/Emirler Eğitim mevzuatı/Valilik tamimleri
Kanunlar Eğitim mevzuatı/Kanunlar 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Yönetmelikler Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığına Yapılan Bilgisayar Bağışlarında KDV İstisnası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yıllardır tartışılan serbest kıyafet uygulamasına nihayet geçiyor Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik MEB ve Kültür Yayınları Yönetmeliği/2014 Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik/2014 Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yönergeler Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN EKİP VE ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE < ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ARASI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNERGESİ Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Geçit Töreni Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge Millî Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi Genelgeler Konusal eğitim mevzuatı MEM/Disiplin MEM/Taşıma Taşımalı İlköğretim Değerlendirme Komisyonu Toplantı Onayı
Mevzuat/Eğitim Eğitim mevzuatı/MEB
Şablon:MEB Şablon:MEM Şablon:Eğitim - Şablon:Disiplin Şablon:Eğitim mevzuatı Şablon:Eğitimmevzuatıbakınız
http://www.egitimmevzuat.com/ http://www.meb.gov.tr/mevzuat/liste.asp?ara=10&Submit=Listele/

Şablon:Eğitim kurulları - d {{Eğitim kurulları}}


Eğitim kurulları Eğitim komisyonları
İl İzleme ve Koordinasyon Kurulu İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barınma Faaliyeti Gösteren Yerleri İzleme İl Koordinasyon Komisyonu Okul Dönüşümleri İl Çalışma Komisyonu Bursa MEM/Değerlendirme Komisyonu
Sınav komisyonu
Sözlü Sınav Komisyonu Eğitim Kurumları Yöneticileri Sözlü Sınav Komisyonu
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu
İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu
Ücretsiz Ders Kitapları Muayene ve Kabul Komisyonu
Okul Zümre Başkanları Kurulu
İl Danışma Komisyonu veya İl Milli Eğitim Danışma Kurulu yönetmelikte komisyon olarak geçen haliyle İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu Bu doğrusu İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa Bu doğrusu. İl Milli Eğitim Danışma Kurulu/Bursa Bu yanlış kullanım 2013-2014 İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/Toplantısı İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/4 Haziran 2013 toplantısı İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/26 Haziran 2014 Toplantısı Sunumu İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/Aralık 2013 toplantısı İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/20.11.2012 Toplantısı
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu/Bursa toplantısı 2014 Haziran
İlçe Danışma Kurulu İlçe Milli Eğitim Danışma Kurulu İlçe Milli Eğitim Danışma Kurulu/Büyükorhan
İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
İl Görev Yeri Belirleme Kurulu İl Görev Yeri Belirleme Kurulu/Bursa İl Milli Eğitim İl Görev Yeri Belirleme Kurulu İşletmelerde Mesleki Eğitim (İşletme Belirleme Komisyonu)
eğitim bölgesi danışma kurulu eğitim bölgesi müdürler kurulu
Sınav komisyonları İl Değerlendirme ve Sınav Kurulu Sınav Organizasyon Komisyonu
Disiplin kurulları İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Öğrenci Üst Disiplin Kurulu
HBÖ komisyonları Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım Oranlarının Artırılması Komisyonu
Mevzuat İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgesi ve Eğitim Kurulları Yönergesi [2]
Atama İl Milli Eğitim Atama Kurulu
Özel eğitim İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
Şablon:Kurul Şablon:Eğitim kurulları Şablon:Eğitimbakınız Şablon:Bursa MEM Şablon:MİA başkanlığındaki kurul ve komisyonlar


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği

 • Resmî Gazete : 18.1.1995/22175
 • Tebliğler Dergisi: 13.2.1995/2424
 • Ek Ve Değişiklikler:1) 18.2.1997/22909 Rg

Not: Bu Yönetmelik 18/11/2012 Tarihli Ve 28471 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan "Millî Eğitim Bakanlığı İl Ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği" ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.

İçindekiler

Birinci Bölüm;Genel Hükümler[]

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar[]

 • Madde 1

Bu Yönetmeliğin Amacı; Millî Eğitim Bakanlığının İl Ve İlçe Düzeyindeki Görev­Lerini Plânlamak, Programlamak, Yönetmek, Denetlemek, Geliştirmek Ve Değerlendirmek Üzere Kurulan İl Ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Teşkilât Ve Görevlerini Belirlemek Ve Hizmetlerin Yürütülmesine Ait Esas Ve Usulleri Düzenlemektir.

 • Madde 2

Bu Yönetmelik, İl Ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Teşkilât Ve Görevleri İle Personelin Görev, Yetki Ve Sorumluluklarına Ait Esas Ve Usulleri Kapsar.

 • Madde 3

Bu Yönetmelik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu Ve 3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükümlerine Dayanılarak Hazırlanmıştır.

 • Madde 4

Bu Yönetmelikte Geçen; "Bakan", Millî Eğitim Bakanını, "Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını,"Okul Ve Kurum", Bakanlığa Bağlı Örgün Ve Yaygın Eğitim Yapan Her Derece Ve Türdeki Okullar İle Diğer Eğitim Kurumlarını, "Personel", İl Ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükeri İle Bu Müdürlüklere Bağlı Her Kademe Ve Türdeki Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Çalışanları, İfade Eder.

İkinci Bölüm;Teşkilât ve Görevler[]

Teşkilât[]

 • Madde 5

Her İlde Millî Eğitim Müdürlüğü, Merkez İlçe Hariç Her İlçede İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Bulunur. İl Millî Eğitim Müdürlüğü Aynı Zamanda Merkez İlçe Millî Eğitim Hizmetlerini de Yürütür.

İl Ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Hizmetin Özelliklerine Göre Şubeler ve Bürolar İle Sürekli Kurul Ve Komisyonlardan Meydana Gelir.

Görevler[]

 • Madde 6

Millî Eğitim Müdürlüklerinin Başlıca Görevleri Şunlardır;

a.Yönetim Hizmetleri[]

İl Ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nün Görevleri Şunlardır:

1)Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge, Genelge, Plân, Program Ve Amirlerle Kendile­Rine Verilen Görevleri Yapmak,

2)Bulunduğu Görev Alanındaki Millî Eğitim Hizmetlerini İncelemek, Görev Alanına gi­ren Okul Ve Kurumların İhtiyaçlarını Tespit Ederek Kendi Yetkisi Dahilinde Olanları Yapmak, olma­yanları Yetkili Makamlara Bildirmek,

3)Görev Alanındaki Hizmetlerin Daha İyi Yürütülmesi Ve Geliştirilmesini Sağlamak, Ge­Rektiğinde İlgili Makamlara Teklifte Bulunmak,

4)Görev Alanına Giren Konularda İstenen Bilgilerin İlgili Makamlara Zamanında Ulaştırıl­Masını Sağlamak,

5)Müdürlüğün Bünyesindeki Gerekli İş Bölümünün Yapılmasını, Yazışma Ve İşlemlerin Hızlı, Düzgün Ve Doğru Bir Şekilde Yürütülmesini, Gerekli Kayıt, Defter Ve Dosyaların Düzenli Tutulmasını Sağlamak,

6)Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Ders Kitapları İle Diğer Eğitim Araç Ve Gereç­le­rinin Zamanında Sağlanıp Sağlanmadığını Takip Etmek Ve Gerekli Tedbirleri Almak,

7)Okul-Kurum Ve Bakanlıkça Açılan Sınavların Düzgün Ve Güven İçerisinde Geçmesini Sağlamak.

b.Personel Hizmetleri[]

 • a-İl Ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Ortak Görevleri Şunlardır

1)Müdürlüğe Bağlı Her Tür Ve Derecedeki Okul Ve Kurumlarda Görevli Personel İçin Per­Sonel Bilgi Defteri Ve Formlarını Tutmak, Bu Konuda Bakanlık İle Koordinasyonu Sağlamak, Mevcut Öğretmen Sayılarını Ve Gelecek Öğretim Yılının Öğretmen Ve Diğer Personel İhtiyacını İlgili Makamlara Bildirmek,

2)Okul Ve Kurumlardaki Personelden Görevlerinde Üstün Başarıları Tespit Edilenlerin Taltif Edilmelerini Sağlamak Veya İlgili Makamlara Teklifte Bulunmak,

3)Okul Ve Kurumlarda Görevli Öğretmen Ve Diğer Personele Gerektiğinde Yetkisi Dahi­Linde Bulunan Cezaları Vermek,

4)Görev Alanındaki Personelin İş Verimini Artırmak, Moral Gücünü Yükseltmek İçin; Sos­Yal Tesisler, Dinlenme Kampları Ve Benzeri Tesislerin Açılmasını Sağlamak,

5)"Sicil Amirleri Yönetmeliği" Gereğince Alt Birimlerde Görevli Personelin Sicil İşlem­Lerini Zamanında Yürütmek,

6)Atama Ve Nakillere Ait İşleri Yürüterek Yetkili Makamlara Sunmak, Konuyla İlgili Ola­Rak Alt Ve Üst Makamlarla Koordinasyonu Sağlamak,

7)Öğretmen Ve Diğer Personelin Terfi, İzin, Adaylık, Emeklilik Gibi Özlük Haklarına İlişkin İşlemlerden Yetkisi Dahilinde Olanların Sonuçlandırılmasını Sağlamak,

 • b-İl Millî Eğitim Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır

1)Bakanlıkça İl Emrine Atanan Öğretmenlerle İl İçinde Nakil İsteyen Öğretmenlerin görev yeri Belirleme Teklifini Valilik Makamına Sunmak,

2)İlk ve Orta Dereceli Okullar İle Eğitim Kurumlarına Yönetici Atama İşlemlerini Usulüne Göre Yürütmek,

3)İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinden Gelen İl Dışı Nakil İsteme Dilekçelerini Bakanlığa Göndermek,

4)Öğretmen Ve Diğer Personelin Disiplinle İlgili İşlemlerini Usulüne Göre Yapmak,

5)Emekliye Ayrılmaları Gerekenlerle, Emekliye Ayrılmak İsteyenlerin İşlemlerini Yap­Mak.

 • c-İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır

1)İhtiyaç Halinde Vekil Ve Ücretli Öğretmen Görevlendirilmesini İl Makamına Teklif et­mek ve Alınacak Onay Doğrultusunda İşlem Yapmak,

2)Çeşitli Sebeplerle Göreve Gelmeyen Öğretmenlerin Derslerinin Boş Geçmemesi İçin Gerekli Tedbirleri Almak,

c. Eğitim-Öğretim Hizmetleri[]

 • a-İl Ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Ortak Görevleri Şunlardır

1)Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge, Program, Genelge ve Emirlerle Tespit Edilen Eği­Tim Amaçlarının Okul Ve Kurumlarda Gerçekleştirilmesini Sağlamak,

2)Görev Alanındaki Okul Ve Kurumlarda Eğitim Faaliyetlerinin Atatürk İlke Ve inkılâp­ları Doğrultusunda Yürütülmesini Takip Etmek, Okul Ve Kurumlar İle Öğrencilerin Her Türlü Bölücü, Yıkıcı Ve Zararlı Etkilerden Korunmasını Sağlayıcı Tedbirler Almak,

3)Türk Dili, Türk Tarihi, Türk Kültürü ve Güzel Sanatlar Alanındaki Çalışmalar İle Yakın­Dan İlgilenerek, Çalışmaların Faydalı Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak,

4)Eğitim Ve Öğretim Kurumlarında Öğrencilerin Bilgi Seviyesini Yükseltmek Ve ve­rimi Artırmak İçin Gerekli Tedbirleri Almak,

5)Öğrencileri Ve Gençleri Kumar, İçki, Sigara, Uyuşturucu Maddeler Ve Yasaklanmış Ya­Yınlardan Korumak İçin Gerekli Tedbirleri Almak Ve Dikkate Değer Görülen Durumları İlgili Ma­Kamlara Bildirmek,

6)Öğretim Yılı Başında Ve Sonunda Görev Alanında Bulunan Okul Ve Kurumlardaki Yöne­Tici Ve Öğretmenlerle Toplantılar Düzenlemek, Bu Toplantılarda Okul Ve Kurumların Hu­Zurlu Ve Verimli Çalışması İçin Gerekli Programları Hazırlamak, Çalışmaları Değerlendirmek,

7)Danışma Ve Benzeri Kurulların Mevzuata Uygun Olarak Çalışmasını Sağlamak,

8)Okul Ve Kurumlardaki Öğrencilerin Problemlerini inceletmek Ve Yaygın Görülen Problemler Hakkında Yönetici, Öğretmen, Veli Ve Öğrencileri Aydınlatmak,

9)Okul Ve Kurumlarda Eğitim Programlarının Uygulanması Sırasında Görülen aksaklık­Ları Tespit Etmek, Düzeltilmesi İçin İlgili Makamlara Rapor Sunmak,

10)Öğrenci Disiplin Durumunu Takip Etmek, Disiplinsizliği Öneyici tedbirler Almak, Öğ­Renci Üst Disiplin Kurulu Hizmetlerini Yürütmek,

11)Aynı Programı Uygulayan Okullar Arasında Öğrenci Seviyeleri Arasında Farklılıkları Or­Taya Çıkarmak Ve Öğretmenlere Değerlendirmeleri Bakımından Karşılaştırma Yapma İmkâ­nını Sağlamak Amacıyla Karşılaştırmalı Sınavlar Yaptırmak Ve diğer İlgili İşlemleri Yürütmek,

12)Gençlerin Ve Öğrencilerin, Serbest Zamanlarını Sosyal, Kültürel, Sportif, İzcilik, Halk Oyunları Ve Benzeri Amatör Faaliyet Alanlarında Değerlendirmelerine Yönelik Çalışma Ve Hiz­Metleri Yürütmek,

13)Gençler Ve Öğrenciler İçin Kamplar Ve Spor Tesislerinin Kurulmasını Sağlamak, Fa­Ali­Yetler Yapmak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle İş Birliği İçinde Bulunmak,

14)[[Okul İçi Ve Okullar Arası Beden Eğitimi, İzcilik Ve Spor Faaliyetlerini Organize Etmek Ve Yürütmek,

15) Bütün Öğretim Kurumlarının Beden Eğitimi, Spor, Halk Oyunları Ve Benzeri Faali­Yet­Lerine Ait Araç-Gereç, Ödül Ve Diğer Benzeri İhtiyaçları Sağlamak,

16)Millî Ve Mahallî Bayramların Programlarının Yapılması Uygulanması Ve Sonuçlarının Değerlendirilmesine İlişkin İşlerle İlgili Verilen Görevleri Yapmak,

17)Görev Alanıyla İlgili Konularda Yurt İçi Ve Yurt Dışında Yapılacak Her Türlü Faaliyet­Lere Katılacak Olan Öğretmen Ve Öğrencilerin Görev Ve İzin İşlerini Yürütmek,

18)Gençliğe Ve Sporcu Öğrencilere Gerekli Sağlık Hizmetlerinin Götürülmesinde Ko­Or­Dinasyonu Sağlamak,

19)Halk Eğitim Merkezlerinin, Halk Dershanelerinin, Okuma Odalarının Ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinin Açılmasını, Çalışmasını, Gelişmesini, Denetlenmesini Sağlamak, Çalışmala­Rın Daha Verimli Olması İçin Gerekli Tedbirleri Almak, Yaygın Eğitim Kurumlarında Görevlendiri­Lecek Öğ­Retmenlerin Görev Yerlerinin Belirlenmesine Yönelik İşleri Yapmak,

20)Görev Alanındaki Toplum Kalkınmasına İlişkin Plân Ve Programların Hazırlanmasına Ve Uygulanmasına Katılmak, İlgililerle Devamlı İş Birliği Yapmak,

21)Çıraklık Ve Yaygın Eğitim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Ve Yaygınlaştırılması İçin Ge­Rekli Olan Bina, Tesis, Araç Ve Gereçleri Zamanında Sağlamak, Bu Amaçla Çeşitli Kurumların Bina, Tesis Ve İmkânlarından Yararlanmak,

22)Çıraklık Ve Meslek Eğitimi Kanunu'na ve Bu Kanuna Göre Çıkarılmış diğer mevzu­ata göre İşleri Yürütmek, Eğitim Merkezlerinde çırak, kalfa Ve ustaların genel ve meslekî eği­tim­lerini Sağlamak,

23)Örgün Eğitim Sistemine Girmemiş Herhangi Bir Eğitim Kademesinden Ayrılmış Veya Bitirmiş Vatandaşların Yaygın Eğitim Yoluyla, Genel, Meslekî Ve Teknik Alanlarda Eğitil­melerini Sağlamak, Hizmeti Yaygın Eğitime Ait Mevzuata Göre Yürütmek,

24)Vatandaşların Genel, Meslekî Ve Teknik Eğitimlerinde Görev Alan Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumlarındaki Öğretmen, yönetici, usta öğretici ve eğitici ustalar İçin yetiştirici mahi­yette Kurs Ve Seminerler Düzenlemek,

25)Sağlık Eğitim Merkezleri Açılması İçin Gereğini Yapmak, Sağlık Hizmetlerinin En İyi Şekilde Yürütülmesi, Sağlık Personelinin Verimli Çalışması İçin Gerekli Tedbirleri Almak,

26)Okul Ve Kurumlarda Toplum Ve İnsan Sağlığı İle İlgili Halka Açık Kurs, Seminer Ve Kon­Feranslar Düzenlemek,

27)Müdürlüğüne Bağlı Okul Ve Kurumlarda Öğrencilerin Periyodik Tarama Ve Aşılama İş­lemlerinin Zamanında Yapılmasını, Gençliğe Ve Sporcu Öğrencilere Gerekli Sağlık Hizmetleri­nin verilmesini Sağlamak,

28)Öğretmen Ve diğer Personeli Sağlık Hizmetlerinden En İyi Şekilde Yararlandırmak,

29)Sağlık Eğitim Merkezi Ve Öğretmen Hastahanelerinden Bakanlık Emirlerine Uygun ola­rak Her Türlü Fiş, Belge Ve Dosyaların Tutulması, Kayda Geçirilmesi Ve saklanmasını sağla­mak,

30)Beslenme Eğitim Faaliyetleri ni Takip Etmek,

31)Okullarda Rehberlik Servislerinin Kurulmasını, Bunların Personel, Araç, Gereç Ve Ben­Zeri Bakımından Geliştirilmesini Ve Bu Hizmetlerin Mevzuata Göre Yürütülmesini Sağla­Mak,

32)Okullarda Özel Eğitim Sınıflarının Açılması Ve Bunların İhtiyaca Göre Sayılarının Artı­Rıl­Ması İçin Tedbirler Almak,

33)Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Eğitimi İle İlgili Tedbirleri Almak,

34)Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin Görevlerini Yürütmelerinde Resmî Ve Özel Okul, Kurum Ve Birimler Arasında İş Birliği Ve Koordinasyonu Sağlamak,

35)Özel Eğitim Okul Ve Kurumlarının Çalışmalarını İzlemek, Denetlemek Ve Değerlen­Dirmek,

36)İlkokuldan İtibaren Öğrencilerin Meslekî İlgi Ve Yetenekleri Doğrultusunda Yön­Len­Dirilmelerine Ve Verimli Çalışma Alışkanlığı Kazanmalarına Yönelik Tedbirler Almak,

37)Bakanlığa Bağlı Her Tür Ve Derecedeki Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumlarının, Ders Ve Lâboratuvar Araç Ve Gereçleri İle Bunların Donatımına Ve Basılı Eğitim Malzemelerine Ait İh­Tiyaç­Larını Tespit Etmek, Plânlamak Ve Dağıtımını Sağlamak,

38)Eğitim Araç Ve Gereçlerinin Bakım Ve Onarımlarının Yapılması Ve Bunların Kullanıl­Ması İle İlgili Tedbirler Almak,

39)Okul Müzelerinin Kuruluş Donatım Ve İşleyişiyle İlgili Tedbirler Almak.

 • b-İl Millî Eğitim Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır

1)İl'de Açılan Seminer Ve Kursların Aksaksız Yürütülmesi İçin Tedbirler Almak, Aksaklık­Ları Bir Rapor ile ilgililere Bildirmek,

2)Millî Eğitim Bakanlığı Yayın Evinin il'in İhtiyacına Cevap Verecek Şekilde çalışmasını Sağlamak,

3)Yurt dışında Öğrenim Yaparken, Yurda Dönen İlk Ve Orta Dereceli Okul Öğrencileri­Nin Denklik İşlemlerinin Mevzuata Göre Yapılmasını Sağlamak,

4)Görev Alanında Millî Eğitim Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Yürütülmesi Bakımın­dan, İlgili Hizmet Birimlerinin Amacına Ve Mevzuata Uygun Olarak Çalışmasını Sağlamak,

5)Öğretim Metodlarının Uygulanmasında Birlik Ve Beraberliği Sağlamak, Metodların Ge­Liştirilmesi Konusunda Gerekli Çalışmaları Yaptırmak, Sonuçları Hakkında İlgili Yerlere Bilgi Vermek,

6)Görev Alanında Ölçme Ve Değerlendirme Konularında Araştırmalar Yapılmasını sağ­la­mak, Değerlendirmek, Uygulamak Ve Bu Konularda Öğretmenlere Kurs Ve Seminerler dü­zenlemek,

7)Okul Ve Kurumlardaki Öğrencilerin Ve Kursiyerlerin Başarılarının Artırılmasına iliş­kin inceleme Ve Araştırmalar Yapılmasını Sağlamak,

8)Öğrenci Disiplin Kurullarına Gelen Olayların Tekerrür Etmemesi Amacıyla, Sebep Ve So­nuçlarının araştırılmasını sağlamak, bu konuda ilgili kurumlarla iş birliği yapmak,

9)Özel Okul, Kurs, Dershane, Öğrenci Yurdu, Pansiyon ve benzeri kurumlar Açmak Üzere başvuranların İsteklerini İncelemek Ve Gereklerini Yerine Getirmek,

10)Ders geçme Ve kredi sisteminin uygulanmasında Okul zümre öğretmenleri tara­fın­dan Hazırlanan Programlara Son Şeklini Vermek,

11)örgün ve yaygın Eğitim kurumları ile ilgili çalışma takvimini hazırlamak ve uygu­Lan­Masını Sağlamak,

12)Eğitim Ve Öğretim Kurumlarının Açılması, Kapatılması Ve Bunlara Ad Verilmesi İşle­Rini Yürütmek,

 • c-İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Görevleri Şunlardıır

1)Bakanlığa Bağlı Resmî, Özel Okul Ve Kurumların Verdikleri Diploma Ve Belgeleri İnce­Lemek, Onaylamak, Bunlara Ait Evrakı Arşivlemek,

2)Sınıf Ve Okul Kitaplıklarının Kurulmasını, Zenginleştirilmesini, Öğretmen Ve Öğrenci­Le­Rin Faydalanmasını Sağlamak,

3)Okul Ve Kurumlarda Sağlık, Beslenme, Trafik Ve Benzeri Hizmetlerle İlgili Eğitim Ve Öğ­Retim Programlarının Uygulanması İçin Tedbirler Almak,

4)Okul-Aile Birliklerinin Usulüne Uygun Olarak Çalışmalarını Sağlamak,

5)Mecburî Öğrenim Çağındaki Çocukların Okullara, Okuma-Yazma Bilmeyenlerin Yetiş­Ti­Rici Ve Tamamlayıcı Sınıflara Ve Kurslara Devamlarını Sağlamak,

6)Okul Ve Diğer Eğitim Kurumlarının Yöneticilerinin Belirlenen Esaslara Göre Düzenle­Dikleri Sınav Günlerine Ve Komisyonlarına İlişkin Programları İnceleyip Onaylamak, Gereken­Leri İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Göndermek,

7)İlk Ve Orta Dereceli Okullarda Aynı Sınıf Veya Dersi Okutan Öğretmenlerin Zaman Za­Man Toplanarak Program Değerlendirmesi Ve Verimliliği Artırıcı Çalışmalar Yapmalarını Sağla­Mak,

8)Her Öğretim Yılı Başında Okullardan Her Birinin Hangi Semtlerin Çocuklarını Veya Hangi Okulların Mezunlarını Alacağını Belirlemek, Öğrencilerin Bazı Okullarda Yığılmamaları İçin Okul­Lar Arasında Dengeli Öğrenci Dağılımını Sağlamak, Böylece Okullara Alabileceklerinden Fazla Öğ­Renci Kayıt Olmasına Engel Olmak Ve İlçede Sistem Dışında Öğrenci Bıraktırmamak,

9)Okul Ve Kurumlarda Eğitici Çalışmalar Yönetmeliğine Göre Yapılan Çalışmaları Denet­Lemek, Örnek Çalışmaları Çevreye Duyurmak Ve Teşvik Edici Yarışmalar Düzenlemek,

d. Bütçe-Yatırım Hizmetleri[]

 • a- İl Ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Ortak Görevleri Şunlardır

1)İl Sınırları İçindeki Bakanlığa Ait Veya Tahsisli Bina, Tesis, Araç Ve Gereçler İle Bakanlığın Diğer İmkânlarından Bütün Okul Ve Kurumların Bir Program Dahilinde Dengeli Ola­Rak Fayda­Lanmasını Sağlamak,

2)Okul Ve Kurumlar İçin Arsa Temin Etmek Ve Eğitim Tesislerinin Yapım, Bakım Ve Onarım İşlerini Yürütmek,

3)Okul Ve Kurumlardan Gelecek Bütçe Tekliflerini İncelemek, Değerlendirmek Ve Ge­Rekli Ödeneğin Sağlanması İçin İlgili Makamlara Teklifte Bulunmak,

4)Genel Ve Özel İdare Bütçelerinden, Müdürlüğüne Ayrılan Ödeneklerin Mevzuata Uy­Gun Olarak Dağıtım Ve Sarf İşlemlerini Yaptırmak Ve Bu Konudaki İşlemleri Denetlemek,

5)Görev Alanındaki Yatırımlarla İlgili Taslak Programları Usulüne Uygun Olarak Hazırla­Mak Ve Zamanında İlgili Makamlara İletmek,

6)Personelin Özlük Haklarına İlişkin Tahakkuk Ve Mutemetlik İşerini Yürütmek,

7)Diğer Her Türlü Parasal İşler Ve Öğrencilerin Burs Ve Benzeri İşlerini Yapmak,

8)Ayniyat Talimatnamesi Gereği Olan İşleri Yapmak,

 • b-İl Millî Eğitim Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır

1)İl'in İlköğretime İlişkin Millî Eğitim Bütçesini İl Genel Meclisinin Açılmasından Önce Ha­Zırlayarak Gerekçeleri İle Birlikte Valiliğe Sunmak,

2)Özel İdare Bütçesinde Millî Eğitim Hizmetlerine Ayrılan Ödeneklerin Okul Ve Kurum­La­Rın İhtiyaçları Göz Önünde Tutularak İlçeler İtibarıyla Dağılımını Sağlamak Ve İl Daimi Encüme­Ninden Gerekli Karar Alındıktan Sonra Gereğini Yapmak,

3)Millî Eğitim Hizmetlerine Ayrılan Ödenekleri Ve Harcamalarını Her İlçe İçin Ayrı Ayrı Ola­Rak Fasıl Ve Maddeler Üzerinden Ödenek Defterine Kayıt Ettirmek,

4)Programa Alınan Yatırımların Zamanında İhale Edilmesi Ve Bitirilmesi İçin Gereken İşleri Yapmak Ve Yaptırmak,

 • c- İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır

1)Genel Ve Özel İdare Bütçesinden Verilen Ödeneğin Ve Sarf Edilen Miktarın Bu İş İçin Ayrılan Defterlere İşlenmesini Ve Harcamaların Kontrolünü Sağlamak,

2)Avans Olarak Alınan Ödeneklerin Usulüne Uygun Olarak Sarf Edilmesini, Alınan Avansın Zamanında Kapatılmasını Ve Bu Hususlar İçin Bir Defter Tutulmasnı Sağlamak,

e-Araştırma-Plânlama-İstatistik Hizmetleri[]

İl Ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Ortak Görevleri Şunlardır

1)Millî Eğitim Müdürlüğünün Şubeleri Arasında Gerekli Koordinasyonu Sağlamak,

2)Genel Nüfus Sayımlarına Göre Değerlendirme Yapmak, Muhtemel Öğrenci Artışı Ve İl­Gisini Tespit Etmek, Bu Tespitlere Göre Okul Yapım Ve Dağılımını Plânlamak,

3)Her Türlü İstatistikî Bilginin Toplanmasını, Değerlendirilmesini Sağlamak Ve Bunlarla İl­Gili Formları Hazırlamak Ve Geliştirmek,

4)Okul Ve Kurumların Bina, Araç Ve Gereç Durumunu Gösteren İstatistik Ve Kartların Tu­Tulmasını Sağlamak Ve Takip Etmek,

5)İl Ve İlçe Genelinde Öğrencilerin Başarı, Disiplin Ve Benzeri Durumlarını Takip Etmek Ve Değerlendirmek,

6)Öğrenci Ve Öğretmenlerin Okullar İtibarıyla Dengeli Bir Şekilde Dağılımını Sağlamak İçin Gerekli Araştırmayı Yapmak,

7)Hizmetlerin Çabuk Ve Verimli Yürütülmesini Sağlamak İçin Araştırma Ve Plânlama Yap­Mak.

f.Teftiş-Rehberlik-Soruşturma Hizmetleri[]

 • a-İl Ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Ortak Görevleri Şunlardır

1)Müdürlüğüne Bağlı Okul Ve Kurumları Belli Bir Plân İçinde Denetlemek Veya Denet­Lenmesini Sağlamak, Eksiklik Ve Aksaklıkları Gidermek İçin Gerekli Tedbirleri Almak,

2)Gerektiğinde Öğretmen Ve Diğer Personelle İlgili İnceleme, Soruşturma Yapmak Ve Yaptırmak,

3)Öğretmen Ve Diğer Personelin Hizmet İçi Eğitimi İçin Gerekli Programları Hazırlamak Veya Uygulanmasını Sağlamak,

 • b-İl Millî Eğitim Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır

1)İlköğretim Müfettişlerinin Çalışmalarını Yönetmeliğe Uygun Yürütmek,

2)İlköğretim Müfettişlerinin Düzenlediği Denetim Raporlarını İncelemek, Değerlendir­Mek,

3)Soruşturma Raporlarını Adlî, İnzibati, Malî Ve İdarî Yönden Değerlendirmek, İl Millî Eği­Tim Disiplin Kuruluna İlişkin İşleri Yapmak, Sonuçlarını Değerlendirmek Ve İlgili Yerlere Bildir­Mek.

c-İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır

1)İlçede Teftiş, Soruşturma Ve Rehberlik Hizmetlerinin En İyi Şekilde Yürütülmesi İçin Ge­Rekli İşleri Yapmak,

2)İnceleme Ve Soruşturma İçin Gerektiğinde İl Millî Eğitim Müdürlüğünden Talepte Bulunmak.

g. Sivil Savunma Hizmetleri[]

İl Ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Ortak Görevleri Şunlardır

1)Görev Alanındaki Okul Ve Kurumlar İçin Sivil Savunma İle İlgili Plân Ve Programları Dü­Zenlemek, Gerekli Tespitler Yapmak Ve Tedbirleri Almak,

2)Sivil Savunma Teşkilâtı İle Koordinasyon Sağlamak Ve Hizmetin Aksamadan Yürütül­Mesini Temin Etmek.Üçüncü Bölüm;Bölümler Ve Görevleri[]

Bölümler[]

 • Madde 7

Bu Yönetmelikle Tespit Edilen Görevlerin Yerine Getirilmesini Sağlamak Ama­Cıyla İl Ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde Bulunması Gereken Başlıca Bölümler Şunlardır:

1)Özlük Bölümü

2)Atama Bölümü

3)İnceleme Soruşturma ve değerlendirme Bölümü

4)Kültür Bölümü

5)Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşleri Bölümü

6)Program Geliştirme Bölümü

7)Hizmet İçi Eğitim Bölümü

8)Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Bölümü

9)Okul Öncesi Eğitimi Bölümü

10)Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü

11)Okul İçi Beden Eğitimi Spor Bölümü

12)Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Bölümü

13)Burslar ve Yurtlar Bölümü

14)Özel Öğretim Kurumları Bölümü

15)Sağlık İşleri Bölümü

16)Yaygın Eğitim Bölümü

17)Çıraklık ve Meslekî Teknik Eğitim Bölümü

18)Araştırma, Plânlama ve İstatistik Bölümü

19)Bütçe-Yatırım ve Tesisler Bölümü

20)Eğitim Araçları ve Donatım Bölümü

21)Arşiv ve İdare Bölümü

22)Sivil Savunma Hizmetleri Bölümü

23)Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü

Bölümler, İl Veya İlçenin Millî Eğitim Şube Müdürü Kadro Sayısına Göre Tek Tek Veya Hiz­Met Benzerliğine Göre Birleştirilerek Veya Ayrılarak Şubeler Şeklinde Oluşturulur.

Bu Görevler Şube Müdürlüğü Sorumluluğunda Yürütülür ve Hizmetin Gerektirdiği Hal­lerde yeni Bölümler Kurulabileceği gibi Bölümlere yeni Görevler de ilâve Edilebilir.

Bu Düzenlemeler Şube Müdürü Sayısına Göre İl Ve İlçe Millî Eğitim Müdürlerince Yapılır.

Özlük Bölümü[]

 • Madde 8

Özlük Bölümünün Görevleri Şunlardır:

 • a)Personel Bilgi Defteri ve Özlük Dosyasını Tutmak,
 • b)Personelin İzin, Sicil, Disiplin, Ödül, Ceza, Adaylık, Emeklilik, Terfi Ve Diğer Özlük hakla­rıyla İlgili İş ve İşlemleri Yürütmek,

Atama Bölümü[]

 • Madde 9

Atama Bölümünün Görevleri Şunlardır:

 • a)Personel Durumunu Takip Etmek, Kısa Ve Uzun Vadeli Personel Plânlamasını Yapmak,
 • b)Açık Yöneticilikler İçin Süresi İçinde Atama Yapılmasıyla İlgili İş Ve İşlemleri Yürütmek,
 • c)Personelin Atama Ve Yer Değiştirmesiyle İlgili İş Ve İşlemleri Yürütmek, Personelin Dengeli Dağılımını Sağlamak,
 • d)Ders Geçme Ve Kredi Uygulaması Dikkate Alınarak, Her Dönem İçin Seçilen Derslere Göre Orta Dereceli Okullar Arasında Öğretmen Görevlendirmesi Yapmak,
 • e)Ders Dağıtım Çizelgelerini İncelemek, Görülen Eksiklik Ve Aksaklıkların Giderilmesi İçin Gerekli Tedbirleri Almak,
 • f)Bakanlıkça Bilgisayar Konusunda Yetiştirilen Öğretmenlerin Lâboratuvarı Bulunan Okul­Larda Çalışmalarını Sağlamak Ve Öğretmenlerin Atama Ve Görevlendirilmelerine Ait İş Ve İşlem­Leri Yürütmek.

İnceleme, Soruşturma Ve Değerlendirme Bölümü[]

 • Madde 10

(Değişik: 18.2.1997/22909 Rg) İnceleme, Soruşturma Ve Değerlendir-Me Bölümü'nün Görevleri Şunlardır:

 • a)İnceleme Ve Soruşturmayı Gerektiren Şikâyet Yazı Ve Dilekçesi Üzerine, İnceleme Ve Soruşturma Emirlerini Almak,
 • b)İnceleme Ve Soruşturma Emrinin Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Personeli İle İlgili Olması ya da İnceleme Ve Soruşturmada Muhakkik Olarak Müfettiş Veya Müfettiş Yardımcısı Görevlendirilmesi Gerektiği Hallerde Bu Görevlendirmenin Yapılması İçin İnceleme Ve Soruşturma Emrini İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanlığına Göndermek,
 • c)İnceleme Ve Soruşturma Raporları İle Fezlekelerde Getirilen Adlî, İdarî, Malî Ve Disiplinle İlgili Her Türlü İş Ve İşlemlerinin Sonuçlandırılmasını Sağlamak, Sonuçlarını İlgili Yerlere Bildirmek,
 • d)İlköğretim Müfettiş Ve Yardımcıları Dışında Kalan, Muhakkiklerce Düzenlenen İnceleme Ve Soruşturma Raporları İle Fezlekeleri İnceleme Ve Değerlendirme Komisyonundan Geçirilmesi Bakımından İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanlığına Göndermek,

Kültür Bölümü[]

 • Madde 11

Kültür Bölümünün Görevleri Şunlardır:

 • a)Türk Dili, Türk Tarihi, Türk Kültürü ve Güzel Sanatlar Alanlarında Yurt İçi Ve Yurt Dışında Yapılan Çalışmalardan Bakanlıkça Programa Bağlananların Yürütülmesini Sağlamak, Eğitim Ku­Rumlarında Türkçe'nin Doğru Ve Düzgün Konuşulması Ve Yazılması İçin Çeşitli Etkin­Likler Dü­Zenlemek, Okul Gazetesi Çıkarılmasını Teşvik Etmek Ve Bu Amaçla Danışmanlık Hizmet­Lerini Yürütmek,
 • b)Okuma Alışkanlığının Geliştirilmesi Ve Yaygınlaştırılması İçin Alınacak Tedbirleri Belir­Lemek, Yetkili Makamlara Sunmak, Bu Amaçla Okul Ve Sınıf Kitaplıkları Açılmasına Yardımcı Ol­Mak,
 • c)Yurt Dışı Öğretim Kurumlarından Alınan Diploma Ve Diğer Öğrenim Belgelerinin Denklik İşlemlerini Yürütmek,
 • d)Millî Kültür Zenginliklerinin Araştırılması, Geliştirilmesi Ve Yaygınlaştırılarak Yaşatılma­Sına Yönelik Programlar Hazırlamak, Çalışmalar Yapmak,
 • e)Sağlık, Beslenme, Çevre, Trafik Ve Benzeri Hizmetlerle İlgili Eğitici Programlar Hazırla­Mak Ve Eğitim Kurumlarında Uygulanmasını Sağlamak,
 • f)Eğitim Faaliyetlerinin; Millî Eğitimin Genel Amaç Ve Temel İlkeleri, Okulun Amaçları, Atatürk İlke Ve İnkılâpları Doğrultusunda Yürütülmesini Takip Etmek, Öğrencileri Her Türlü Bö­Lücü, Yıkıcı Ve Zararlı Etki Ve Davranışlardan Korumaya Yönelik Okul, İlçe Ve İl Bazında Sempozyum, Panel, Münazara gibi etkinlikleri gerçekleştirmek,
 • g)Millî Eğitim Danışma Kurulu Ve Eğitim Komisyonunun çalışmaları İle İlgili iş ve işlem­Leri Yürütmek,
 • h)Bakanlıkça Düzenlenen Yarışmaların İl Düzeyinde Mevzuata Uygun Olarak Yürütülme­sini Sağlamak,
 • ı)Her yıl Kitaplıktan Yararlanan Öğrenci Ve Öğretmenlere Ait İstatistikî Bilgileri Değer­lendirmek,
 • i)Film, Radyo, Televizyon ile Eğitim Ve Öğretim Hizmetlerine Ait İş Ve İşlemleri Yürütmek.

Eğitim Öğretim ve Öğrenci İşleri Bölümü[]

 • Madde 12

Eğitim, Öğretim Ve Öğrenci İşleri Bölümü nün Görevleri Şunlardır:

 • a)Öğretim Teknikleri ndeki gelişme Ve Yenilikleri Takip Ederek Eğitim Komisyonları İle de İlişki Kurmak Suretiyle Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Velileri Bilgilendirmek,
 • b)Ölçme ve Değerlendirme Konularındaki Gelişmeleri Takip Ederek Değerlendirmek, Gerektiğinde Yönetici, Öğretmen, Öğrenci Ve Velileri Bilgilendirmek,
 • c)Öğrenci Disiplin Durumunu Takip Etmek, Disiplinsizliği Önleyici Tedbirler Almak, Disiplin Kurullarına Gelen Olayların Tekrarlanmaması Bakımından Sebep Ve Sonuçlarını Araştırmak, Ge­rektiğinde İlgili Kurumlarla İş Birliği Yapmak,
 • d)Öğrenci Üst Disiplin Kurullarıyla İlgili Hizmetleri Yürütmek,
 • e)Öğrencilerin Problemlerini Sebep-Sonuç İlişkisi İçinde İncelemek, Yoğun Görülen Problemlerin Giderilmesine Yönelik Önlemleri Almak,
 • f)Eğitim Ve Öğretim Kurumlarının Açılması, Kapatılması Ve Bunlara Ad Verilmesi İle İlgili İş ve İşlemleri Yürütmek,
 • g)Mecburî Öğrenim Çağındaki Çocukların Okula Devamlarını Sağlamak Ve Takip Etmek,
 • h)Her Öğretim Yılı Başında, Eğitim Kurumlarının Kapasitesini Dikkate Alarak Öğrenci Ka­Yıtlarının Sağlıklı Bir Şekilde Yapılmasını Ve Sistem Dışında Öğrenci Bırakılmamasını Plânlamak,
 • ı)Açık Öğretim Lisesi İle İlgili İş Ve İşlemleri Yürütmek,
 • i)Okulların Uygun Eğitim Ortamından Ortaklaşa Yararlanmasını Sağlamak,
 • j)Karşılaştırmalı Sınavlar İle İlgili İş Ve İşlemleri Yürütmek.

Program Geliştirme Bölümü[]

 • Madde 13

Program Geliştirme Bölümünün Görevleri Şunlardır:

 • a)Yeni Hazırlanan Programlar Ve Projelerin Uygulanmasını Sağlamak, Öğretmenlere Ta­nıtmak, İl ve İlçe Düzeyinde Uygulamada Birlik Ve Beraberliği Sağlamak Amacıyla Zümre Öğ­retmenleri Arasındaki Koordinasyonu Sağlamak, Seminerler Düzenlemek,
 • b)Programları Yapılan Derslerin Öğretim Metodlarının Geliştirilmesi Yönünde Çalışmalar Yapmak,
 • c)Çevrenin Özellikleri Dikkate Alınarak Denenmek Ve Geliştirilmek Üzere Hazırlanan Öğ­Retim Programlarının Uygulamaya Konulmasını Ve Sonuçlarının Değerlendirilmesini Sağlamak,
 • d)Ders Geçme Ve Kredi Sisteminin Uygulanmasında Seçmeli Derslerde İl Veya İlçe Dü­Zeyinde Program Birliğini Sağlamak Amacı İle Zümre Öğretmenleri Tarafından Hazırlanan Prog­ramları Değerlendirmek,
 • e)Mahallinde Hazırlanan Programları Millî Eğitim Müdürünün Onayına Sunmak Ve Bilgi İçin İlgili Genel Müdürlüğe Göndermek,
 • f)Mahallinde Hazırlanan Eğitim Programlarının Gerektirdiği Ders Araç Gereçleriyle Diğer Öğretim Materyallerinin Geliştirilmesini Sağlamak,
 • g)Okullarda Okutulacak Ders Kitaplarının Seçimini Takip Etmek, Denetlemek.

Hizmet İçi Eğitim Bölümü[]

 • Madde 14

Hizmet İçi Eğitim Bölümünün Görevleri Şunlardır:

 • a)Hizmet İçi Eğitimle İlgili İhtiyaçları Tespit Etmek, Bakanlıkça Veya İl Ve İlçe Mahallinde Düzenlenecek Hizmet İçi Eğitim Programlarının Yürütülmesinde Gerekli Tedbirleri Almak, İlgili Bölümlerle İş Birliği Yapmak,
 • b)Personelden Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine Katılmaları Gerekenlerin Plânlamasını Yapmak, İlgili Birimlere Sunmak,
 • c)Açılması Gereken Seminer Ve Kursları Tespit Etmek, İlgili Birimlere Bildirmek.

Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Bölümü[]

 • Madde 15

Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Bölümünün Görevleri Şunlardır:

 • a)Eğitim Ve Öğretim Kurumlarının Bilgisayar Lâboratuvarı, Bilgisayar Sayıları İle Bilgisayar­Ların Teknik Özelliklerine İlişkin Gelişmeleri Takip Etmek, İstatistikî Bilgileri Derlemek,
 • b)İllerinde Bilgisayar Eğitimi Ve Bilgisayar Destekli Eğitimin En İyi Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Amacıyla Gerekli Önlemleri Almak,
 • c) Bilgisayar Eğitimi Ve Bilgisayar Destekli Eğitim İle İlgili Olarak Çıkarılmış Mevzuat Hü­Kümleri Uyarınca Yapılması Gereken İş Ve İşlemleri Yürütmek Ve Bu İşlemlerin Sonuçları Hak­Kında Yetkili Makamlara Bilgi Vermek,
 • d) Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerinin Çalışmalarını Takip Etmek, Çalışmalar Sırasında Karşılaşılan Aksaklıkları Gidermek İçin Gerekli Önlemleri Almak,
 • e) Bilgisayar Lâboratuvarlarının Bakım, Onarım İş Ve İşlemlerini Takip Ederek Arızaların Za­Manında Giderilmesini Sağlamak,
 • f) Bakanlıkça Yürütülen "Millî Eğitim Bakanlığı Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi" (Mebsis) Projesinin Alt Sistemlerinden Olan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sistemi (İlsis) Çerçeve­Sindeki Bilgi İş­Lem Çalışmalarını Yapmak Ve Bakanlıkla Gerekli Koordinasyonu Sağlamak,
 • g) Bakanlıkça Yapılmakta Olan Merkezi Sistem Sınavlarının İl Çapındaki Her Türlü İş Ve İş­Lemlerini Gereken Titizlik Ve Dikkatle Yürütmek.

Okul Öncesi Eğitimi Bölümü[]

 • Madde 16

Okul Öncesi Eğitimi Bölümünün Görevleri Şunlardır:

 • a) Okul Öncesi Eğitimi Programlarının Bir Bütünlük İçinde Uygulanmasını Sağlamak,
 • b) Hazırlanan Sağlık, Beslenme, Pratik Ve Benzeri Programların Okul Öncesi Kurumlarında Uygulanmasını Sağlamak,
 • c) Okul Öncesi Eğitimi İle İlgili Toplantı, Konferans, Panel Ve Benzerlerini Düzenleyerek İlgilileri Bilgilendirmek, Kamuoyu Yaratmak Ve Halk Katkısını Sağlamaya Yönelik Tedbirler Al­Mak,
 • d) Diğer Birimler, Kurum Ve Kuruluşlarla Gerekli Koordinasyon Ve İş Birliğini Sağlamak,
 • e) Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması İçin Gerekli Tedbirleri Almak.

Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü[]

 • Madde 17

Özel Eğitim Ve Rehberlik Bölümünün Görevleri Şunlardır:

 • a)Okullarda Rehberlik Servislerinin Kurulması Ve Bu Servislerin Personel Araç, Gereç İh­Tiyaçlarının Tespiti Ve Sağlanması İle İlgili İş Ve İşlemleri Yürütmek,
 • b)Rehberlik Servislerinin Mevzuata Uygun Ve Etkin Çalışmasını Sağlayıcı Projeler Hazır­Lamak Ve Uygulama Sonuçlarını Değerlendirmek,
 • c)Rehberlik Ve Araştırma Merkezlerinin Etkin Ve Verimli Çalışmasına Yönelik Tedbirler Almak,
 • d)İlkokuldan İtibaren Öğrencilerin İlgi Ve Yetenekleri Doğrultusunda Yönlendirilmele­Rine, Verimli Çalışma Alışkanlığı Kazanmalarına Yönelik Danışmanlık Ve Rehberlik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Projeler Üretmek, Uygulamaları Denetlemek, Değerlendirmek, Sonuçlar Hakkında İstatistikî Veriler Hazırlamak,
 • e)Özel Eğitim Okul Ve Sınıflarının Açılması, Yaygınlaştırılması, Etkin Ve Verimli Çalıştırıl­Ması İçin Gerekli Önlemleri Almak.

Okul İçi Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü[]

 • Madde 18

Okul İçi Beden Eğitimi Ve Spor Bölümünün Görevleri Şunlardır:

 • a)Öğrencilerin Ders Dışında Kalan Zamanlarını Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyet Alanlarında Değerlendirmelerine İlişkin Hizmetleri Yürütmek,
 • b)Öğrenciler İçin Gençlik, İzcilik, Kamp Ve Spor Tesislerinin Kurulması Ve Bunların İşletil­Mesi İle İlgili İş Ve İşlemleri Yürütmek, Konuyla İlgili Olarak Gerektiğinde Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarıyla İş Birliği Yapmak,
 • c)Bütün Öğretim Kurumlarının Beden Eğitimi, Spor, Halk Oyunları Ve Benzeri Faaliyetle­Rine Ait Araç-Gereç, Ödül Ve Diğer Benzeri İhtiyaçlarını Sağlamak,
 • d)Okul İçi Ve Okullar Arası Beden Eğitimi, İzcilik Ve Spor Hizmet Ve Faaliyetlerinin Esasla­Rını Tespit Etmek, Programlamak Ve Yürütmek,
 • e)Millî Ve Mahallî Bayramlarla İlgili Kutlama Programlarının Yapılması, Uygulanması Ve So­Nuçlarının Değerlendirilmesine İlişkin İş Ve İşlemleri Yürütmek,
 • f)Görev Alanıyla İlgili Konularda Yurt İçi Ve Yurt Dışında Yapılacak Her Türlü Faaliyetlere Katılacak Olan Öğretmen Ve Öğrencilerin Görev Ve İzinleri İle İlgili İşleri Yapmak Ve Gerekli Ko­Ordinasyonu Sağlamak,
 • g)Sporcu Öğrencilere Gerekli Sağlık Hizmetlerinin Götürülmesinde Koordinasyonu Sağ­lamak.

Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Bölümü[]

 • Madde 19

Öğretmene Hizmet Ve Sosyal İşler Bölümünün Görevleri Şunlardır:

 • a)Öğretmen Evleri, Öğretmen Lokalleri, Öğretmen Eğitim Merkezi, Tatil Yerleri Ve Diğer Sosyal Tesislerin Açılması, Yönetimi, İşletilmesi Ve Denetimi İle İlgili İş Ve İşlemleri Yürütmek,
 • b)Öğretmenlerin Ve Emekli Personelin, Ölüm, Hastalık Ve Emeklilik Halleriyle Diğer Sos­Yal İhtiyaçlarının Karşılanması İle İlgili Hizmetlerin Yürütülmesini Sağlamak.

Burslar ve Yurtlar Bölümü[]

 • Madde 20

Burslar Ve Yurtlar Bölümünün Görevleri Şunlardır:

 • a)Orta Öğrenimdeki Öğrencilerin Yurt Ve Burslulukla İlgili İş Ve İşlemlerini Yürütmek,
 • b)Dernek, Vakıf, Gerçek Ve Tüzel Kişiliklere Ait Yurt, Pansiyon Ve Benzeri Kurumların Açılması, Devri, Nakli, Kapatılması, İşletilmesi Ve Denetlenmesiyle İlgili Hizmetleri Yürütmek,
 • c)Öğrenci Yurdu, Pansiyon Ve Benzeri Kurumları Açmak Üzere Başvuranların İsteklerini İncelemek Ve Gereklerini Yerine Getirmek.

Özel Öğretim Kurumları Bölümü[]

 • Madde 21

(Değişik: 18.2.1997/22909 Rg) Özel Öğretim Kurumları Bölümü 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu İle Bakanlığa Verilen Görev Ve Hizmetlerden İl Düzeyinde Yürütülmesi Gerekenleri Yürütür.

Sağlık İşleri Bölümü[]

 • Madde 22

Sağlık İşleri Bölümünün Görevleri Şunlardır:

 • a)Sağlık Eğitim Merkezleri, Huzur Evi Ve Benzerlerinin Açılması, Bu Merkezlerde Hizmet­Lerin En İyi Şekilde Yürütülmesi İçin Gerekli Tedbirleri Almak,
 • b)Eğitim Kurumlarında Toplum, İnsan Sağlığı Ve Çevreyi Koruma Konularında Halka Açık Kurs, Seminer Ve Konferanslar Düzenlemek, Bu Konudaki İş Ve İşlemleri Yürütmek,
 • c)Koruyucu Sağlık Önlemlerini Belirleyerek Uygulamaya Koymak, Eğitim Kurumlarında Öğrencilere Yönelik Sağlık Taraması Ve Aşı Hizmelerinin Bir Plân Dahilinde Yürütülmesini Sağ­Lamak, Buna Dair İş Ve İşlemleri Yürütmek,
 • d)Öğrenci, Öğretmen Ve Diğer Personelin Sağlık Hizmetleri İle İlgili İş Ve İşlemleri Yü­Rütmek,
 • e)Öğrencilerin Beslenme Eğitimi İle İlgili Faaliyetlerini Takip Etmek, Buna Dair Hizmetleri Bir Plân Dahilinde Yürütmek.

Yaygın Eğitim Bölümü

 • Madde 23

Yaygın Eğitim Bölümünün Görevleri Şunlardır:

 • a)Halk Eğitim Merkezleri Ve Akşam Sanat Okullarının, Halk Eğitim Kurslarının Açılması, İş­Leyişi, Yaygınlaştırılması Ve Denetimi İle Bu Amaçla Gerekli Olan Bina, Tesis, Araç Ve Gereç Sağ­Lanmasına Dair İş Ve İşlemleri Yürütmek,
 • b)Yaygın Eğitim Faaliyetlerinin, Çerçeve Programına Ve İlgili Mevzuata Göre Yürütülme­Sini Sağlamak,
 • c)Bakanlıkça İstenilen Bilgi Ve Belgelerin Süresi İçinde İlgili Birimlere İletilmesini Sağla­Mak,
 • d)Yaygın Eğitim Yapan Bakanlık Kurumları İle Diğer Kurum Ve Kuruluşlar Arasında Ge­Rekli Koordinasyon Ve İş Birliğini Sağlamak,
 • e)İl Halk Eğitim Plânlama Kurulu İle İlgili Çalışmaları Yerine Getirmek,
 • f)Yaygın Eğitim Kurumlarında Görevlendirileceklerle İlgili İşleri Yapmak.

Çıraklık Ve Meslekî Teknik Eğitim Bölümü[]

 • Madde 24

Çıraklık Ve Meslekî Teknik Eğitim Bölümünün Görevleri Şunlardır:

 • a)Çıraklık Eğitimi İle Diğer Meslekî Teknik Öğretim Faaliyetlerinin Eğitim Öğretim Prog­Ramları İle İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesini Sağlamak,
 • b)Yılık Çalışma Takviminin Hazırlanmasında Çıraklık Ve Diğer Meslekî Teknik Öğretim Okul Ve Kurumlarında Yürütülen Faaliyetlerin Dikkate Alınmasını Sağlamak,
 • c)Çıraklık Ve Meslekî Teknik Eğitim Haftasında Yapılacak Faaliyetleri Plânlamak,
 • d)Genel Eğitimin Belirli Eğitim Kademelerini Tamamlayan Öğrencilerin Çıraklık Ve Mes­Lekî Teknik Eğitime Yönlendirilmelerini Sağlamak Üzere Rehberlik Faaliyetlerini Yürütmek,
 • e)İl Çıraklık Ve Meslekî Teknik Eğitim Kurulu Toplantı Hazırlıklarını Yapmak Ve Alınan Ka­Rarların Uygulanmasını Sağlamak,
 • f)3308 Sayılı Çıraklık Ve Meslek Eğitimi Kanunu Gereğince "Çıraklık Eğitimi" İle "İşletmelerde Meslek Eğitimi" Konularında Yapılacak İşleri Plânlamak Ve Yürütmek,
 • g) Bakanlıkça Gönderilen Bilgi Ve Belgelerin İlgili Birimlere İletilmesini Ve Gerekli Cevap­Ların Zamanında Bakanlığa Ulaştırılmasını Sağlamak,
 • h)Çıraklık Eğitiminin Geliştirilmesi Ve Yaygınlaştırılması İçin İlgili Meslek Kuruluşları, Sa­nayi Siteleri Ve Organize Sanayi Bölgeleri Yöneticileriyle Gerekli İş Birliğini Yaparak İlişkilerin Geliştirilmesini Sağlamak.

Araştırma-Plânlama Ve İstatistik Bölümü[]

 • Madde 25

Araştırma-Plânlama Ve İstatistik Bölümünün Görevleri Şunlardır:

 • a)Hizmet Birimleri Arasında Gerekli Koordinasyonu Sağlamak,
 • b)Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarını Eğitim Hizmetleri Yönünden Değerlendirmek, Eğitim İhtiyaçlarını Karşılamaya Yönelik Kısa Ve Uzun Vadeli Plânlar Hazırlamak
 • c)Eğitim Faaliyetlerini İstatistikî Verilere Dayalı Olarak Yorumlamak Ve Bu Amaçla Gerekli İş ve işlemleri Yürütmek,
 • d)Eğitim Ve Öğretim Kurumlarının Bina, Atölye, Derslik, Araç, Gereç, Öğrenci, Öğretmen ve Benzeri Durumunu Gösteren İstatistikî Bilgileri Edinmek, Tutmak, Bu Yöndeki Gelişmeleri Takip Etmek,
 • e)Eğitim Ve Öğretim Kurumlarının Standart Kadro Sayılarını Tespit Etmek, Bu Konudaki İş Ve İşlemleri Yürütmek,
 • f)Hizmetlerin Hızlı, Doğru Ve Verimli Yürütülmesini Sağlayıcı Çalışmalar Yapmak.

Bütçe-Yatırım Ve Tesisler Bölümü[]

 • Madde 26

Bütçe-Yatırım Ve Tesisler Bölümünün Görevleri Şunlardır:

 • a)Bakanlığa Ait Veya Tahsisli Bina, Tesis, Araç Ve Gereçleri İle Diğer İmkânlardan, Bütün Eğitim Kurumlarının Bir Program Dahilinde Faydalanmasını Sağlamak,
 • b)Yatırım Programları İle Eğitim Kurumları İçin Arazi Ve Arsa Temini, Tesislerin Yapımı, Ba­Kımı Ve Onarımı İle İlgili İş Ve İşlemleri Yürütmek,
 • c)Eğitim ve Öğretim Kurumlarından Gelecek Bütçe Tekliflerini İncelemek, Değerlendir­Mek Ve Gerekli Ödeneğin Sağlanmasıyla İlgili İş Ve İşlemleri Yürütmek,
 • d)Genel Ve Özel İdare Bütçelerinden Ayrılan Ödeneklerin Dağıtımı Ve Sarfı İle İlgili İş Ve İşlemleri Yürütmek,
 • e)Personelin Özlük Haklarına Ait Tahakkuk Ve Mutemetlik Hizmetlerini Yürütmek,
 • f)Diğer Parasal İşleri Yapmak.

'''Eğitim Araçları Ve Donatım Bölümü'''[]

 • Madde 27

Eğitim Araçları Ve Donatım Bölümünün Görevleri Şunlardır:

 • a)Eğitim Ve Öğretim Kurumlarının Her Türlü Eğitim Malzemelerine Ait İhtiyaçlarının Tes­Piti, Plânlaması Ve Dağıtımıyla İlgili İş Ve İşlemleri Yürütmek,
 • b)Eğitim Araç Ve Gereçlerinin Üretim, Bakım Ve Onarımı İle Kullanımına İlişkin Gerekli Tedbirleri Almak Ve Buna Dair İş Ve İşlemleri Yürütmek,
 • c)Okul Müzelerinin Kuruluş, Donatım Ve İşleyişiyle İlgili Tedbirler Almak Ve Buna Dair İş Ve İşlemleri Yürütmek,
 • d)Ayniyat Talimatnamesi Uyarınca Demirbaş Eşya Ve Tüketim Malzemeleriyle İlgili İş Ve İşlemleri Yürütmek,

Arşiv Ve İdare Bölümü[]

 • Madde 28

Arşiv Ve İdare Bölümünün Görevleri Şunlardır:

 • a)Müdürlüğe Gelen Her Türlü Evrakın Kaydını Tutmak, Konusuna Göre Gereği Yapılmak Üzere İlgili Birimlere Dağıtımını Yapmak,
 • b)Önemli Veya Gizlilik Dereceli Evrak Hakkında Yapılacak İşlemin Belirlenmesi İçin Bu Tür Evrakı Millî Eğitim Müdürünün Görüşüne Sunmak,
 • c)Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Gönderilecek Evrakın Kaydını Tutmak, Dosya Desimal Numarası Ve­Rerek Sevk İşlemini Yapmak,
 • d)İşlemi Biten Evrakı, Dosyalayıp Arşivlemek,
 • e)Resmî Gazete ve Tebliğler Dergilerinin Her Yıl Sonunda Ciltlenerek Arşivlenmesini Ve İlgililerin İstifadesine Sunulmasını Sağlamak,
 • f)Gizlilik Dereceli Evrakın Teslim Alınması, Sevk Edilmesi, Kaydı, İlgililer Arasında El De­Ğiştirmesi, Sayımı, Dökümü Ve Muhafazası Gibi İşlemleri Mevzuata Uygun Olarak Yürütmek,
 • g)Bina Ve Çevresinin Temiz Tutulmasını Sağlamak,
 • h)Binaya Giren Personel ve İş Takipçilerinin Giriş Çıkışlarını Kontrol Etmek; Kimlik, Ziya­Retçi Ve Misafir Kartlarının Takılmasını Sağlamak,
 • ı)Eğitim Ve Öğretimle İlgili Her Türlü Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge, Genelge ve Benzeri Dokümanları Derlemek Ve Arşivlemek,
 • i)Okullardan Gönderilen Belgelerin (Özet Sınıf Geçme Defteri, Ders Geçme Defteri, Dip­loma Defteri, Diploma Almaya Hak Kazananların Listesi Ve Benzeri) Arşivleyerek Saklamak.

Sivil Savunma Hizmetleri Bölümü[]

 • Madde 29

Sivil Savunma Hizmetleri Bölümünün Görevleri Şunlardır:

 • a)Okul Ve Kurumlar İçin Sivil Savunma İle İlgili Plân Ve Programları Hazırlamak, Gerekli Tertip Ve Tedbirleri Almak, Sivil Savunma Teşkilâtı İle Koordinasyonu Sağlamak, Hizmetin Aksa­Madan Yürütülmesiyle İlgili İş Ve İşlemleri Yapmak,
 • b)Koruma Amiri İle İş Birliği Yapmak,
 • c)Güvenlik Ve Yangın Tehlikesi Açısından Öngörülen Tedbirleri Almak, Lüzumlu Araç Ve Gereçleri Her An İçin Kullanmaya Hazır Bulundurmak Ve Bunlarla İlgili Ekiplerin Kurulmasını Sağlamak.

Basın Ve Halkla İlişkiler Bölümü[]

 • Madde 30

Basın ve Halkla İlişkiler Bölümünün Görevleri Şunlardır:

 • a)Müdürlükte Basın Ve Halkla İlişkilerle İlgili Faaliyetleri Plânlamak Ve Yürütmek,
 • b)Basında Yer Alan Eğitim Ve Öğretimle İlgili Yerel Haberleri Değerlendirerek Gereğini Yerine Getirmek.

Dördüncü Bölüm; Kurullar, Komisyonlar ve Görevleri[]

Kurullar Ve Komisyonlar[]

 • Madde 31

Millî Eğitim Müdürlüklerinde Bulunması Gereken Kurullar Ve Komisyonlar Şunlardır:

Bunlardan (a), (b) Ve (c) Bentlerinde Belirtilen Kurullar Sadece İl Millî Eğitim Müdürlükle­Rinde Kurulur.

İl Millî Eğitim Danışma Kurulu[]

 • Madde 32

İl Millî Eğitim Danışma Kurulu; Valinin veya Görevlendireceği Bir Vali Yardım­cısının Başkanlığında İl Millî Eğitim Müdürü, Belediye Başkanı (Büyük Şehirlerde Büyük Şehir Belediye Başkanı veya Genel Sekreter), İl Özel İdare Müdürü, Bir Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanı, İlçe Millî Eğitim Müdürlerince Kendi Aralarında Seçecekleri İki Temsilci, İl Genel Meclisince Seçilen İki Üye, İl İdare Şube Baş­Kanlarından Vali Tarafından Seçilecek İki Müdür, İl'de En Fazla Üyeye Sahip İşçi Ve Kamu Çalı­Şan­Ları Sendikalarının Başkanları Veya Yetkili Temsilcileri, En Fazla Üyeye Sahip Meslek Ve Sa­Nayi Odaları Yönetim Kurullarınca Seçilecek Birer Üye, Eğitim Fakültesi Veya Yüksek Okulu Bulunan İllerde Bu Öğretim Kurumlarının Birinden Yönetimce Görevlendirilecek İki Öğretim Elemanı, Dışarıdan Bitirme Sistemine Kayıtlı Öğrenciler Hariç Öğrenci Sayısı En Fazla Olan İlk Ve Orta Öğ­Renim Düzeyindeki İki Okulun Öğretmenler Kurulunca Seçilecek İkişer Öğretmen, Aynı Okulla­Rın Okul Disiplin Kurulunca Seçilecek İkişer Öğrenci Ve Okul Aile Birliği Yönetim Kurulla­Rınca Seçilecek İkişer Öğrenci Velisinden Oluşur.

Kurulun Sekreterya İşleri İl Millî Eğitim Müdürlüğünce Yürütülür.

Kurul Üyeliğine Seçimle Gelecek Olanlar, Bir Öğretim Yılı İçin Eylül Ayında Belirlenir. Seçilen Üyeler İlgili Kurumların Yönetimince İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Bildirilir. Bu nitelikteki Üyelerden Kurul Üyeliği Sona Ermiş Olanlar, Yerlerine Yeni Üye Seçilinceye Kadar Görevlerine Devam Ederler.

Ancak, Kurulun İlk Kez Oluşturulmasında Seçimle Gelecek Üyeler Okulların Eğitim Ve Öğ­Retime Başlamasını Takip Eden Bir Ay İçinde Belirlenir.

İl Millî Eğitim Danışma Kurulunun Görevleri[]

 • Madde 33

İl Millî Eğitim Danışma Kurulu, Eğitim Ve Öğretim Hizmetlerinin İl Düzeyinde Sürdürülmesinde Karşılaşılan Sorunlar Hakkında Millî Eğitimin Genel Amaç Ve Temel İlkeleri Doğrultusunda Çözüm Önerileri Hazırlar, Eğitim Ve Öğretim Hizmetlerinin Çağımıza Ve Çevrede Meydana Gelen Değişimler Sonucu Doğacak Toplumsal İhtiyaçlara Cevap Vermek Üzere Geliş­Tirilmesine Esas Olacak İlke Ve Yöntem Önerilerinde Bulunur.

İl Millî Eğitim Danışma Kurulunun Toplanma Zamanı, Çalışma Yöntemi Ve Kararları[]

 • Madde 34

İl Millî Eğitim Danışma Kurulu, Millî Eğitim Müdürünün Teklifi ve Başkanın Çağrısı Üzerine Biri Öğretim Yılı Başında, Diğeri De Öğretim Yılı Sonunda Olmak Üzere Yılda En Az İki Defa Toplanır. Danışma Kurulu Gerekli Gördüğü Bazı Konuların Öncelikle Uzman Birimlerince İncelenmesini Millî Eğitim Müdüründen İsteyebilir.

Kurulun Toplantı Gündemi Millî Eğitim Müdürünce Tespit Edilir Ve Toplantı Gününden En Az 15 Gün Önce Üyelere Gönderilir. Valinin Görüşülmesini İstediği Konular, Bu Süre İçinde Kurulun Gündemine İlave Edilebilir. Üye Tam Sayısının Yarıdan Bir Fazlasının Yazılı İsteği Üzerine Gün­Dem, Konu Ve Madde Sıraları Değiştirilebilir.

Kurul, Üye Tam Sayısının En Az Yarıdan Bir Fazlası İle Toplanır, Kararlar Oy Çokluğu İle Alınır Ve Tavsiye Niteliğindedir.

İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanlığının Görevleri[]

 • Madde 35

İlköğretim Müfettişler Kurulu Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişler Kurulu Yönetmeliğinde Öngörülen Görevler İle Verilen İnceleme Ve Soruşturma Hizmetlerini Yürütür.

İl Çıraklık Ve Meslekî Eğitim Kurulu[]

 • Madde 36

İl Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu, 3308 Sayılı Çıraklık Ve Meslek Eğitimi Kanunu ve İlgili Yönetmeliğinde Belirtilen Görevleri Yapar.

Millî Eğitim Komisyonları[]

 • Madde 37

İl Millî Eğitim Komisyonu; Millî Eğitim Müdürünün Başkanlığında, İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanı, Millî Eğitim Müdürünce Görevlendirilecek Bir Müdür Yardımcısı, Bir Şube Müdürü, Merkez İlçede (Büyük Şehir Hariç) Bulunan Okul Öncesi, İlköğretim, Orta Öğ­retim, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Kurumlarını Temsilen Dört Okul Ve Kurum Müdürü, Öğrenci Sayısı Fazla Olan Bu Tür Okulların Öğretmenler Kurulunca Seçilecek Birer Öğretmen, Rehberlik Ve Araştırma Merkezî Müdürü, Eğitim Araçları Ve Donatım Merkezî (Akşam Sanat Okulu) Müdürü, İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanının Belirleyeceği Köyde Çalışan Üç İlkokul Öğretmeni Ve Sağlık Eğitim Merkezî Baştabibinden Oluşur.

İlçe Millî Eğitim Komisyonu; Millî Eğitim Müdürünün Başkanlığında, Millî Eğitim Müdü­Rünce Görevlendirilecek Bir Şube Müdürü, Okul Öncesi, İlköğretim, Orta Öğretim, Çıraklık Ve Yaygın Eğitim Kurumlarını Temsilen Dört Okul Ve Kurum Müdürü, Öğrenci Sayısı Fazla Olan Bu Tür Okulların Öğretmenler Kurulunca Seçilecek Birer Öğretmen ve İlçe Millî Eğitim Müdürünce Seçilecek Köyde Çalışan Üç İlkokul Öğretmeninden Oluşur.

Komisyonun Değişen Üyeleri Her Yıl Eğitim Ve Öğretimin Başladığı Tarihten İtibaren Bir Ay İçinde Belirlenir.

Millî Eğitim Komisyonlarının Görevleri[]

 • Madde 38

İl Millî Eğitim Komisyonunun Görevleri Şunlardır:

 • a)İl Millî Eğitim Danışma Kurulunca Alınan Tavsiye Kararlarını İnceler, Bu Kararlardan Mev­Cut Mevzuat Hükümleri Kapsamında Gerçekleştirilmesi Mümkün Olanlara Ait Somut Uygula­Nabilir Olan Programları Hazırlar. Kararlardan Merkez Teşkilâtı Birimlerini İlgilendirenler İle Mev­Zuat Değişikliğini Gerektirenlerin Merkez Teşkilâtı Birimlerine Bildirilmesine Yönelik Öneri­Lerde Bulunur.
 • b)İlçe Millî Eğitim Komisyonlarınca Alınan Karar Ve Getirilen Önerilerden Uygun Bulduk­larının İl Düzeyinde Uygulanmasını Sağlar, Uygun Bulmadıklarını İl Millî Eğitim Danışma Kuruluna Ya Da İlgili Merkez Teşkilâtı Birimine Sunulmak Üzere İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Bildirir,
 • c)İl Millî Eğitim Müdürlüğünce Değiştirilmesi, Geliştirilmesi Ya Da İncelenmesi İstenilen Konularda Araştırma Yapar, Uygulamaya Esas Programlar Geliştirir,
 • d)Öğretim Program Ve Metodlarının Uygulamasında Öğretmenlere Rehberlik Edici Nite­Likte Kılavuzlar Hazırlar,
 • e)Öğrencilerin Sosyal Yönlerinin Kuvvetlendirilmesi, Çocukların Eğitimi Konusunda Ana Ve Babaların Bilgilendirilmesine Yönelik Düzenlenecek Panel, Konferans Ve Sempozyum Gibi Etkinliklerin Konularını Tespit Eder,
 • f)Eğitim Ve Öğretim Hizmetlerinin İstenilen Şekilde Gerçekleştirilmesi İçin İhtiyaç Duyu­Lan Okul Ortamının Meydana Getirilmesi Amacıyla Yönetici, Öğretmen, Öğrenci, Veli Ve Eğitimle İlgili Diğer Kişilerin İş Birliğini Sağlayıcı Yöntemler Geliştirir,
 • g)Öğrencilerin Ders Dışı Faaliyetlerinin Eğitim Sürecinin Bir Parçası Haline Getirilmesine Yönelik Kılavuzlar Hazırlar,
 • h)Eğitim Ve Öğretimle İlgili Mevzuatın Uygulanmasında Birlik Ve Beraberliğin Sağlanma­Sına Yönelik Çalışmalar Yapar,
 • ı)Başarısız Öğrencilerin Başarısızlık Sebeplerinin Araştırılarak Giderilmesine, Eğitime Muhtaç Özürlü Öğrencilerin Eğitim Ve Öğretimlerinin Sağlanmasına, Üstün Başarılı Öğrencilerin Yönlendirilmesine Esas Teşkil Edecek Tedbirleri Oluşturur,
 • i)Eğitim Ve Öğretimle İlgili Bina, Ders, Araç Ve Gereçler İle Diğer Malzemelerin Etkin Ve Ve­Rimli Kullanılması Yönünde Önerilerde Bulunur,
 • j)Eğitim Ve Öğretim Hizmetlerinin Daha Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yerine Getirilme­Sinde Temel Belirleyici Olan Eğitim Çalışmalarının Severek Ve İsteyerek Yapılmasının Sağlan­Ması Bakımından, İhtiyaç, İstek Ve Beklentilerin Millî Eğitim Amaçlarıyla Uyumlu Olarak Bütün­Leşmesine Yönelik İnceleme Ve Araştırmalar Yapar,
 • k)Eğitim Yöneticileri İle Diğer Eğitim Çalışanları Arasındaki İlişkilerin Sağlıklı Yürütülmesi İçin Modeller Oluşturur,
 • l)Eğitim Ve Öğretim Hizmetlerinin Organizasyonunda Verimliliğe Esas Olacak Öneriler Hazırlar.
 • m)(Ek: 18.2.1997/22909 Rg) Çeşitli Mevzuatla Münhasıran Verilen Görevleri Yapar.

İlçe Millî Eğitim Komisyonunun Görevleri[]

 • Madde 39

İlçe Millî Eğitim Komisyonu 38. Maddenin (a) Ve (b) bendleri dışında Kalan Görevler İle İlçe Millî Eğitim Müdürünce İncelenmesi Ya Da Geliştirilmesi İstenen Konularda Araştırma Yapar, Uygulamaya Esas Programlar Geliştirir.

Millî Eğitim Komisyonlarının Toplanma Zamanı, Çalışma Yöntemi Ve Kararları[]

 • Madde 40

Millî Eğitim Komisyonları, Millî Eğitim Müdürünün Çağrısı Üzerine En Az İki Ayda Bir Defa Toplanır.

Millî Eğitim Komisyonlarının Toplantı Gündemi Millî Eğitim Müdürlerince Tespit Edilir Ve Toplantı Gününden En Az 10 Gün Önce Üyelere Gönderilir. İl'de Valinin, İlçede Kaymakamın Görüşül­Mesini İstediği Konular, Bu Süre İçinde Komisyonun Gündemine İlave Edilir.

Komisyonlar, Üye Tam Sayısının En Az Yarıdan Bir Fazlası İle Toplanır Ve Kararlar Oy Çok­Luğu İle Alınır.

Komisyon Kararlarından Mevcut Mevzuat Hükümleri Kapsamında Uygulanabilecek Olan­Lar, İl Millî Eğitim Müdürünün Teklifi Ve Valinin Onayı Üzerine Uygulamaya Konulur. Mevzuat Değişikliği Yapılmasını Gerektiren Kararlar Bakanlığın İlgili Birimine Bildirilir.

Millî Eğitim Komisyonları Çalışmalarında Daha Verimli Olmaları Bakımından Kendi Üyeleri Arasında Ve Gerektiğinde Diğer Uzman Elemanlardan Da Yararlanarak Alt Çalışma Grupları Oluştu­Rulabilir.

Beşinci Bölüm;Görev, Yetki ve Sorumluluklar[]

İl Ve İlçe Millî Eğitim Müdürlerinin Görevleri[]

 • Madde 41

İl Ve İlçe Millî Eğitim Müdürlerinin Görevleri Şunlardır:

 • a)Hizmet Alanındaki Okul Ve Kurumların Amacına Uygun, Verimli Bir Şekilde Çalışmasını Sağlamak, Bu Yönetmelik Ve Çeşitli Mevzuatla Müdürlüğe Verilen Hizmetleri Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge, Genelge, Plân, Program ve Emirler Doğrultusunda Plânlamak, Örgütle­Mek, Yönlendirmek, Koordine Etmek Ve Denetlemek Suretiyle Yerine Getirmek Veya Yapa­Cağı İş Bölümü Çizelgesine Göre Kendine Bağlı Görevliler Vasıtasıyla Yapılmasını Sağlamak,
 • b)Kurum Adına Temsil Ve Ağırlama Görevlerini Yerine Getirmek.

Millî Eğitim Müdür Yardımcılarının Görevleri[]

 • Madde 42

Millî Eğitim Müdür Yardımcılarının Görevleri Şunlardır:

 • a)Millî Eğitim Müdürünün Yaptığı İş Bölümüne Göre Verilen Görevleri Yapmak,
 • b)Şube Müdürleri Ve Müdürlükteki Bölümler Arasında Ahenkli İş Birliği Ve Çalışma Düze­nini Sağlamak,
 • c)Millî Eğitim Müdürünün Görevlendirmesi Halinde Daire Adına Toplantılara Katılmak, Meslekî Toplantılara Başkanlık Etmek,
 • d)Millî Eğitim Müdürünün Verdiği Yetki İçerisinde Yazışmaları Ve Belgeleri Müdür Adına İmzalamak,
 • e)Millî Eğitim Müdürünün Herhangi Bir Sebeple Geçici Olarak Görevden Ayrılması Halinde Müdürlüğe Vekâlet Etmek,
 • f)Millî Eğitim Müdürü Tarafından Verilen Görevleri Yapmak.

İl Ve İlçe Millî Eğitim Şube Müdürlerinin Görevleri[]

 • Madde 43

İl Ve İlçe Millî Eğitim Şube Müdürlerinin Görevleri Şunlardır:

 • a)Millî Eğitim Müdürünün Yapacağı İş Bölümüne Göre Kendilerine Verilen Şubenin Veya Şubelerin Görevlerini Müdür Ve Müdür Yardımcısına Karşı Sorumlu Olarak Yürütmek,
 • b)Millî Eğitim Müdürünün Görevlendirmesi Halinde Daire Adına Toplantılara Katılmak, Meslekî Toplantılara Başkanlık Etmek,
 • c)İlçe Millî Eğitim Müdürünün Verdiği Yetki İçinde Yazışmaları ve Belgeleri Müdür Adına İmzalamak,
 • d)İlçe Millî Eğitim Müdürünün Herhangi Bir Sebeple Geçici Olarak Görevden Ayrılması Ha­linde İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne Vekâlet Etmek,
 • e)Amirleri Tarafından Verilen Diğer Görevleri Yapmak,

Sivil Savunma Uzmanlarının Görevleri[]

 • Madde 44

Sivil Savunma Uzmanlarının Görevleri Şunlardır:

 • a)Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Emirler Doğrultusunda Eğitim Kurumlarında Yürütülecek Sivil Savunma Plân Ve Programlarını Hazırlamak, Gerekli Tertip Ve Tedbirleri Almak,
 • b)Sivil Savunma Teşkilâtı İle Koordinasyonu Sağlayarak Hizmetleri Yürütmek,

Teknik Hizmetler Sınıfı Personelinin Görevleri[]

 • Madde 45

Teknik Hizmetler Sınıfı Personelinin Görevleri Şunlardır:

 • a)Taslak İnşaat Programlarını Plânlamak Ve Zamanında İlgili Yerlerde Bulundurmak,
 • b)Yeni Yapılacak İnşaat Ve Onarımlara Zamanında Başlanması Ve Bitirilmesini Sağlamak, hakediş Raporlarını İncelemek,
 • c)Geçici Ve Kesin Kabul İşlemleri Ve İnşaatlarla İlgili Her Türlü İşleri Yürütmek,
 • d)Kurumların Araç, Gereç, Bina, Tesis Ve Tesisatlarının Bakımı, Onarımı Ve İşler Halde Tu­Tulmasıyla İlgili Her Türlü İş Ve İşlemleri Yürütmek.

Şeflerin Görevleri[]

 • Madde 46

Şube Müdürlüklerine Ait Büroların Başında Bulunan Şefler, Büroya Ait İşlerin Düzenli Ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini, Yazışmaların Zamanında Yapılmasını Ve Dosya­Lanmasını, Demirbaş Eşyanın Korunmasını, Dairenin Çalışma Düzeni Hakkında Alınan Kararların Büro İçinde Uygulanmasını Sağlamak, Memurlar Arasında Ahenkli Bir Çalışma Düzenini Kurmak Ve Amirler Tarafından Verilen Diğer Görevleri Yapmakla Yükümlüdür.

Diğer Personelin Görevleri[]

 • Madde 47

Büro Ve Bölümlerde Görevli Memur, Daktilograf Ve Diğer Personel, Kendile­rine verilen İşleri Zamanında Ve Kusursuz Olarak Yerine Getirmek, İşlerini Usulüne Uygun Ola­Rak Yapmak, İhtiyaç Duyulan Durumlarda Diğer Şube Ve Büro Hizmetlerinin Yerine Getirilme­Sine Yardım Etmek Ve Amirleri Tarafından Verilen Diğer Görevleri Yapmakla Yükümlüdür.

Diğer Hizmet Birimlerinin Görevleri[]

 • Madde 48

Millî Eğitim Müdürlüklerine Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren; İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanlığı, Eğitim Araçları Ve Donatım Merkezi, Sağlık Eğitim Merkezi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Sivil Savunma Uzmanlığı, Halk Eğitim Merkezi Gibi Hizmet Bi­rimleri Görevlerini Özel Yönetmeliklerinde Belirtilen Esaslara Göre Yürütürler.

Sorumluluk[]

 • Madde 49

İl Millî Eğitim Müdürleri Valiye, İlçe Millî Eğitim Müdürleri Kaymakama Ve İl Millî Eğitim Müdürüne, Millî Eğitim Müdürlüklerinde Görevli Diğer Personel Görev Unvanına Göre Üstlerine Karşı Sorumludur.

Altıncı Bölüm; Çeşitli Hükümler[]

Atama Yer Değiştirme Ve Görevden Alınma[]

 • Madde 50

Bu Yönetmelik Kapsamına Giren Personelin Atama, Yer Değiştirme Ve Görev­Den Alınma İle İlgili İşlemleri Bu Konudaki Mevzuat Hükümlerine Göre Yapılır.

Tutulacak Kayıt, Defter Ve Dosyalar[]

 • Madde 51

Millî Eğitim Müdürlüklerinde Tutulacak Başlıca Kayıt, Defter Ve Dosyalar (Ek-1) Listede Gösterilmiştir.

Kaldırılan Hükümler[]

Madde 52- Bu Yönetmelikle 13/08/1984 Gün Ve 2170 Sayılı Tebliğler Dergisi'nde Ya­Yım­Lanan İl Ve İlçe Millî Eğitim Gençlik Ve Spor Müdürlükleri Yönetmeliği İle Ek Ve Değişiklik­Leri Yürürlükten Kaldırılmıştır.


Yedinci Bölüm; Yürürlük ve Yürütme[]

Yürürlük[]

 • Madde 53

Bu Yönetmelik Yayımlandığı Tarihte Yürürlüğe Girer.

Yürütme[]

 • Madde 54

Bu Yönetmelik Hükümlerini Millî Eğitim Bakanı Yürütür.


Ek-1 Millî Eğitim Müdürlüklerinde Tutulacak Kayıt Defteri Ve Dosyalar[]

1. İl ve ilçenin şehir, kasaba ve köylerinin kadın, erkek nüfuslarını ve mecburî öğrenim çağındaki çocukların kız ve erkek olarak sayılarını gösterir defter veya dosya,

2. Görev alanının eğitim ve okullaşma haritası ile eğitim kurumlarının durumlarını gös­terir defter, kart ve fotoğraflar,

3. Sicilleri müdürlüğünce tutulan personel için sicil dosyası (il'de),

4. Sicilleri Bakanlıkça tutulan personel için görev dosyası,

5. Sıraya tâbi okul ve kurumlar için sıra defteri (il'de),

6. Adlı kadro cetveli,

7. Öğretmen ve diğer personel için izin defteri,

8. Personel disiplin işlemleri ile ilgili defter ve dosyalar,

9. İlköğretim müfettişlerinin yıllık ve aylık çalışma cetvellerine ait dosyalar (il'de),

10. İlköğretim müfettişlerinin öğretim yılı sonu rapor dosyası (il'de),

11. Okulların diploma ve sınıf geçme defterleri,

12. Öğrencinin üst disiplin kurulu karar defteri (il'de)

13. Dışardan ilkokulu bitirme sınavına girenlerle ilgili kayıt ve dosyalar,

14. Özel okul, dershane ve kursların ruhsatname defteri ve diğer dosyalar,

15. İzcilik ve yavrukurtların çalışmalarına ait kayıt ve dosyalar,

16. Bayram ve törenlere ait dosyalar,

17. Millî Eğitim Müdürlüğüne ait A,B,C, demiraş ve yardımcı demirbaş eşya defterleri, yoğaltım defteri,

18. Okul ve kurumlardan gönderilen demirbaş eşya ile ilgili dosyalar,

19. Aylık, ödenek ve avans defteri ve bordroları,

20. Desimal sisteme göre tertip edilecek gelen ve giden evrakın kaydına ait defter, fiş ve dosyalar,

21. İstatistik dosyası,

22. Halk eğitimi ile ilgili kayıt ve dosyalar,

23. Tarım gezici baş öğretmenliği ile ilgili kayıt ve dosyalar,

24. Sivil savunma ile ilgili kayıt ve dosyalar,

25. Yönetici, öğretmen ve diğer personel ile yapılan toplantılara ait dosyalar,

26. İl Millî Eğitim Danışma Kurulu, Millî Eğitim Komisyonları ve İl Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu Dosyaları,

27. Özel Eğitim ile ilgili defter ve dosyalar,

28. Teftiş defterleri,

29. Ziyaretçi kayıt defteri, millî eğitim müdürlüğü personel tanıtma kartları,

30. Personel kimlik kartı tahsis defteri (il'de),

31. Personel adres defteri, vb. dosya ve defterler tutulur.

 • Not: İl ve ilçelerde tutulacak defter ve dosyalar bilgisayarla da tutulabilir.

Dış Linkler[]

Advertisement