FANDOMİsmail Hakkı Bursevi İsminin Hat sanatıyla yazılışı

İsmail Hakkı Bursevi isminin hat sanatıyla meşk edilmesi

Bakınız

Şablon:İsmail Hakkı Bursevi d


İsmail Hakkı Bursevî Ismail Haqqi al-Barousawi Ismail Haqqi al-Barsawî شيخ اسماعيل حقي البرسوي İsmail Hakkı Tekkesi
Milletlerarası İsmail Hakkı Bursevi Sempozyumu Dosya:Sayi 4 makale 16.pdf İsmail Hakkı Bursevî Uluslararası Sempozyumu II [1]
Ruh-ul Beyan Tafsir Ruh al-Bayan The Kernel of the Kernel
Google books : Online Tefsir - Mevzu zannedilen hadisler çıkarıldı deniliyor. [2] ........ okuma [3] Tafsir Ruh al-Bayan تفسير روح البيان Author: Ismail Haqqi al-Barousawi (died 1127 AH) شيخ اسماعيل حقي البرسوي Tafsir Ruh al-Bayan is one of the famous Sufi Tafsirs of Quran, popular in Sunni scholars and often quoted from. Arabic version contains 10 volumes. It has also been translated in Urdu by Mufti Faiz Ahmed Owaisi The author Sheikh Ismail Haqqi was a great sheikh of Celveti Mujaddidi order. One of his Turkish books has been translated into English with the name "Kernel of kernels" The Kernel of the Kernel
Allah converses in Persian when content and in Arabic when angry ???[4] The Sunni scholar Imam Ismail Haqqi al-Barousawi (died 1127 AH) in his esteemed commentary of the Holy Quran, namely Ruh al-Bayan, Volume 10 page 480 under the commentary of Surah al-Qadr states: وفى بعض الاخبار ان الله تعالى اذا تكلم بالرحمة تكلم بالفارسية والمراد بالفارسية لسان غير العرب سريانيا كان او عبرانيا واذا تكلم بالعذاب تكلم بالعربية "And some narrations state that when Allah (swt) converses in kindness He does so in Farsi (Persian), Farsi meaning a language other than the language of the Arabs; be it Syrian or Hebrew, and when He makes reference to punishment, He converses in Arabic". Bazı haberlerde gelmiştir ki Allahü Teala rahmeti ile tekellüm edeceği zaman Farisiyle tekellüm eder; Farisi'den murad Arab lisanın gayrı Suryanice veya İbranice olur. Ve azap ile tekellüm edeceği vakit Arabi tekellüm eder.
Şablon:İsmail Hakkı Bursevi

İsmail Hakkı Bursevi Sempozyumu ve İsminin Hat sanatıyla yazılışı

Projenin öneri sahibiEdit

Bursa Vali yardımcısı Eyup Sabri Kartal daha önce Sürmene kaymakamı iken İsmail Hakkı Bursevinin Ruh-ul Mesnevisi üzerine çalışma yapmış ve Bursa'nın uluslararası düzeyde marka ismi olan İsmail Hakkı Bursevi üzerine neden bir çalışma olmadığını, Japonya'da bile adına kürsü olduğunu hatta Sürmene Müftüsü Ahmet Danışmanın oğlunun bu kürsüde çalıştığını ve Japonların bizim Şintoizm dinimize en uygun islam yorumu İsmail Hakkı Bursevinin yorumudur, değerlendirmesini aktarması üzerine konu uluslararası Sempozyum yapılması noktasına gelmiş ve Vali Yardımcıları toplantısında vali yardımcısı Eyup Sabri Kartal'ın görüşünün beyan etmesi üzerine Başbakanlık Tanıtma Fonuna proje olarak sunulması sn vali Şehabettin Harput tarafından valilik bünyesinde icra noktasına gelmiş ve Başbakanlık Tanıtma Fonundan ödenek alınarak uygulamaya geçilmiştir.

BURSA KÜLTÜR TURİZM VE TANITMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞININ TANITMA FONUNA YAZISIEdit

SAYI: M16.6.BKT.0.00.00.00/

KONU: Milletlerarası İsmail Hakkı Bursevi Sempozyumu

11.09.2012

T.C. BAŞBAKANLIK

TANITMA FONU KURULU GENEL SEKRETERLİĞİNE

ANKARA

Valiliğimiz ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle, tasavvuf tarihinde mühim bir yer işgal eden, gerek İslam dünyasında, gerekse Batı’da, hakkında popüler ve akademik düzeyde sayısız çalışma yapılmış olan İsmail Hakkı Bursevi (1653-1725), geniş katılımlı bir sempozyum organizasyonuyla hayatının büyük bölümünü geçirdiği Bursa şehrinde gündeme taşınacaktır.

Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan ilim adamlarının iştirakiyle Bursa’da gerçekleştirilecek böyle bir sempozyum şehrin tanıtımı noktasında ciddi önem arz etmektedir.

Organizasyonun gerçekleştirilmesi için, bütçe rakamları dahilindeki 300.000 TL’nin kurumunuz tarafından karşılanmasını arz ederim.

Şahabettin HARPUT Bursa Valisi

EKİ :

1 ) Proje Dökümanı

2 ) Maliyet Dökümü


ADRES: Çarşamba Valilik Hizmet Binası Osmangazi / BURSA Ayrıntılı Bilgi için KÜLTÜR TURİZM VE TANITMA BİRLİĞİ Tel: (0-224) 273 52.77 Faks 0 224 274 52 78

Proje dökümü Edit

ULUSLAR ARASI İSMAİL HAKKI BURSEVÎ SEMPOZYUMU

Tarih ve yer: 11-13 Ekim 2013 Merinos Kongre ve Kültür Merkezi / Bursa

TAHMİNÎ BÜTÇE TASLAĞIEdit

HARCAMA KALEMİ

ADET

BİRİM HARCAMA

TOPLAM

1. Yurt dışı katılımcı

2. Yurt içi katılımcı

3. Afiş, dosya, program, davetiye vb.

4. Öğle-akşam yemekleri (3 gün)

5. Tercüman (simultane çeviri için)

6. Ara ikramlar (iki gün)

7. Çanta-plaket-kalem vb.

8. Gezi programı

9. Transferler (şehir içi ve şehirler arası)

10.Tertip ve telif giderleri

11.Web tasarım, tercüme vb.

12.Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

13.Sempozyum konser ve gösteri

20

15

100x6

2

100


50

3.000

2.000

15.

2.500

300

60.000

30.000

50.000

90.000

5000

10.000

15.000

10.000

20.000

35.000

15.000

10.000

TOPLAM

350.000

  • Yukarıda verilen rakamlar daha önce tertip edilmiş olan sempozyumlardaki harcamalar göz önüne alınarak

tespit edilmiştir.

  • Bazı kalemlerde birim fiyat tespiti mümkün olmadığından toplam değer üzerinden hesaplama yapılmıştır.
  • Sempozyumun düzenleneceği Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ne ödenecek ücret iki kurum arasında

belirlenecektir. Dolayısıyla söz konusu rakam toplama dahil değildir.

Şahabettin HARPUT

Bursa Valisi

ProjeEdit

PROJE DÖKÜMANI

01-

Projenin Adı: Milletlerarası İsmail Hakkı Bursevi Sempozyumu

Projenin Uygulama Yeri: Bursa/ Merinos Kongre ve Kültür Merkezi

02-

03-

Projenin Uygulama Tarihi ve Süresi: 11-13 Ekim 2013

04-

Uygulayıcı Kuruluş veya Firma: Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Projenin Kısa Tanımı: Kaleme aldığı onlarca eser ve ortaya koymuş olduğu özgün

05-

görüşleriyle tasavvuf tarihinde mühim bir yer işgal eden, bu özelliği sebebiyle gerek İslam dünyasında, gerekse Batıda hakkında popüler ve akademik düzeyde sayısız çalışma yapılmış olan İsmail Hakkı Bursevî (1653-1725) geniş katılımlı bir sempozyum organizasyonuylahayatının büyük bölümünü geçirdiği Bursa şehrinde gündeme taşınacaktır. Projenin Kısa ve Uzun Vadeli Amaçları: Bütün bir Osmanlı tasavvuf düşüncesini

06-

tek başına temsil edebilecek düzeyde eserler vermiş olan Bursevî’nin pek çok çalışması evrensel anlamda tanınmakla birlikte ömrünü geçirdiği ve nisbesinde yer alan Bursa şehri ile olan bağlantısı büyük oranda bilinmemektedir. Bu itibarla, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan ilim adamlarının iştirakiyle Bursa’da gerçekleştirilecek böylesi bir sempozyum şehrin tanıtımı noktasında ciddi önem arz etmektedir. Bu program sayesinde ayrıca Bursevî’nin henüz gün ışığına çıkmamış ya da yeterince ilgi görmemiş eserlerinin ilim alemine tanıtılması amaçlanmaktadır. Sempozyumda sunulacak olan tebliğlerin kitaplaştırılması sayesinde ise bu çalışmanın somut sonuçlarının kalıcı hale getirilmesi hedeflenmektedir.

07-

Projenin Gerekçesi:

a)

Günümüzde popülaritesi hızla artan tasavvufun Osmanlı dönemindeki en önemli mimarlarından olan İsmail Hakkı Bursevî’nin, başta Rûhu’l-beyân isimli tasavvufî tefsiri olmak üzere pek çok eseri dünyanın farklı ülkelerinde hem ders kitabı olarak okutulmakta hem de bunlar üzerine akademik düzeyde çalışmalar yapılmaktadır. Çeşitli Amerikan üniversiteleri ile İran gibi İslam dünyasının değişik coğrafyalarındaki

Gerçekleştirilmesi planlanan sempozyum ile Bursevî’yi tanımakla birlikte Bursa şehrinden bîhaber olan yerli ve yabancı ilim adamları Bursa’da ağırlanacak, bu kapsamda sergi ve konser gibi değişik faaliyetler gerçekleştirilecek ve bu suretle projenin amacına ulaşması sağlanacaktır.


üniversiteler bunlara örnek olarak gösterilebilir.


b)


yetkin ve dünyaca tanınan belli isimler yanında yurt içinde bu alandaki faaliyetleriyle öne


çıkan isimler söz konusu programa konuşmacı olarak, bir bölümü de onur konuğu olarak


davet edileceklerdir. İkinci sıradaki hedef kitle ise başta Bursa şehri sakinleri olmak üzere bütün Türkiye kamuoyudur.

Maliyet Dökümü: Ekte (Talep edilen 300.000 TL.)

08-

Faaliyet ve Çıktılar: Son yıllarda “Marka Şehir” olma iddiasıyla öne çıkan Bursa’nın bu

09-

kimliği gerçekleştirmesi noktasında müracaat edilmesi elzem olan değerlerin başında İsmail Hakkı Bursevî gelmektedir. Bunun yanında gerek dünya ölçeğinde gerekse Türkiye özelinde her geçen gün ilgi odağı olma özelliğini artıran tasavvufun İsmail Hakkı Bursevî gibi gerçek bir mutasavvıfın düşünceleri etrafıda tedkik edilip tanıtımı sağlanacaktır.


10-

Girdiler: Projenin akademik yönüyle ilgili hususlar Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eliyle yürütülecek, finansman boyutu ise Bursa valiliği tarafından karşılanacaktır.

İzleme ve Değerlendirme:

11-

Bütçe: 350.000 TL.

12- Hedef kitle öncelikle uluslar arası ve ulusal düzeydeki ilim camiasıdır. Alanlarında

Şahabettin HARPUT

Bursa Valisi

NOT: Müraacat bir üst yazı ekinde aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanan biri asıl 7 takım halinde düzenlenecek proje dökümanı ile yapılacaktır.


1-      Üst yazı ve proje döküman sayfalarının tamamı onaylanacaktır.

2-      Üst yazı ve proje döküman sayfalarının tamamı A4 kağıdı ile olacaktır.

3-      Proje sahibi gerçek kişi ise kimlik bilgisi, tüzel kişilik ise oluşumuna dair ilgili makamlarca onaylanmış belgesi eklenecek adresi ve telefonu belirtilecektir.

4-      Yabancı dilde olan evrakların onaylı Türkçe tercümesi bulunacaktır.

5-      Projenin uygulama tarihi açık bir şekilde belirtilecektir.

6-      Bütçe-Maliyet bahsi bütçeleme tekniklerine uygun hazırlanacaktır.

7-      Projenin maliyeti ile Tanıtma Fonundan istenen meblağ arasında fark var ise bu farkı karşılayacağını taahhüt eden hukuki kişiliklerden alınacak  yazılı belge (taahhüt belgesi) eklenecektir.


ProğramEdit

Açılış konuşmalarıEdit

TebliğlerEdit

DeğerlendirmeEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.