Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.773
pages

Köylünün bir şeyi yok, sıhhatı, ahlakı bitik;

Bak o sırtındaki mintan bile tiftik tiftik.


Bir kemik, bir deridir ölmedi kaldıysa diri;


Nerde evvelki refahın ancak onda biri?


Dam çökük, arsa rehin, bahceyi icra ister;

Bir kalem borca bedel faizi defter defter!


Hiç bakım görmediğinden mi nedendir, toprak,

Verilen tohumu da inkar edecek, öyle çorak,


Bire dört aldığı yıl köylü emin ol, kudurur:

Har vurur bitmeyecekmiş gibi, harman savurur.


Uğramaz, gün kavuşur, çitine yahut evine;

Sabah iskambil atar kahvede, akşam domine.


Muhtasar, gayr-i mufid ilmi kadardır dini;

Ne evamir, ne nevahi, seçemez hiçbirini.


Namazın semtine bayramlarda uğrar sade;

Hiç su görmez yüzünün düşmanıdır seccade.


Hani, üç beş kişiden fazla musalli arama;

Mescid ambarlık eder, başka ne yapsın, imama!


Okumak bahsini geç, Çünkü o defter kapalı,

Bir redif zabıtı mektepleri debboy yapalı,


Sıtma, fuhuş, içki, kumar, türlü fecayi salgın...

Sonra söylenmiyecek şekli de var hastalığın.


Bir taraftan bulanır levse hesapsız namus;

Bir taraftan serilir toprağa milyonla nufus.


Mehmet Akif ERSOY ASIM: SAFAHAT- 6.Kitap 1919

Advertisement