FANDOM


Wikipedia-logo-tr
'den Mirac ile ilgili bir şeyler var.
20160424 134508-1

Receb-i şerif ayına girildiği zaman, zatı ilahiyi anlatan İhlas süresi çok çok okunmalıdır. Zira Receb ayı Şehrullah yani Allah’ın ayıdır. Recep ayina Şehr ul esam denir. Yani sağır ay gunahlarin yazilmak istenmedigi ay.

20160424 065354
20160424 065501
20160421 135635
IMG-20160407-WA0005
IMG-20160412-WA0000
IMG-20160407-WA0004
IMG-20160407-WA0003
3aylar
Hadis-i-serif-5
3 aylar dua
14b29w5
Uc-aylar-ne-zaman-basliyor-53
Uc-aylar
869289
Berat2
1540
Suhuru-selase
0106
537634 10150901371959444 225186454443 9598247 270517911 n
246512 10150970839211189 344878306188 12255335 238173982 n
Tumblr nn9o1jjTia1sfeelbo1 1280
İmg-20150601-wa0004
12905093 213372585703467 554929452 n
111488
Bakınız

Şablon:Kandilbakınız d {{Kandilbakınız}}


Mubarek geceler Kandil geceleriRabbim: "Receb"ine rağbet etmeyi, "şaban"ında beraat etmeyi, "ramazan"ının kadrini bilmeyi nasip etsin.Dualarınız kabul olsun.Beraat kandiliniz mübarek olsun...beraatınız hayırlara vesile olsun...cengiz ozubir
Regaib kandili Regaib gecesi Regaib Regâib Regâip
Mevlid Mevlit Milat Milad Mevlid-i şerif Mevlid-i nebi Milad-ı Nebi Kutlu doğum Kutlu Doğum Haftası Mevlid kandili Mevlid Kandili Mevlid kandili/Mesajları Mevlid kandili/Videolar Mevlid kandili/Resimler Mevlid kandili/Tasarımlar
Berat kandili Berat Kandili Berat Berât Berae Beraet Ber Ber' Berâ Berî Beraat
Kadir gecesi Kadir Gecesi Kadir Kadr Kadr-u kıymet Kadriye Kadiriye Kader Gadr Kaderiye
Mirac kandili Mirac Kandili Mirac gecesi İsra gecesi Mirac Mi'rac Uruc Miraç Mi'raç 70/4 İsra İsra/WP İsra/VP İsra Suresi İsra Suresi/VP İsra Suresi/WP İsra Suresi/VİDEO İsra suresi Beni İsrail Suresi İsra suresi tefsirleri [1] İsra hadisleri Isra and Mi'raj Mirac kandili Leyle-i mirac Mirac gecesi Süt gecesi Refref Burak Mescid-i Aksa Mescid-i Haram SidreSidretülmünteha Kabekavseyn İki yay arası Mirac bahri Miraciye Şarab Bal Süt Namaz Mirac eğitimi Namaz ve mirac Müminin miracı Mirac gecesi namazı Mirac gecesi duaları 100 soruda mirac Diyanet personeli için 1000 soruda Mirac eğitimi
Kandil Mübarek Mubarek aylar Üç aylar Şuhur-u selase)Mübarek hayvanlar Mübarek beldeler Mübarek geceler
Şablon:Mubarek geceler - Şablon:Kandillerbakınız Şablon:Kandiller - Şablon:Kadir -Şablon:Kadir gecesi Şablon:Miracbakınız

Mevlidkandili029

Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin proğramı nev'inden olması cihetiyle Leyle-i Kadr'in kudsiyetindedir. Herbir hasenenin Leyle-i Kadir'de otuzbin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat'ta herbir amel-i sâlihin ve herbir harf-i Kur'anın sevabı yirmibine çıkar. Sair vakitte on ise, şuhur-u selâsede yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsî leyali-i meşhurede onbinler, yirmibin veya otuzbinlere çıkar. Bu geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'anla ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Şualar - 505

Mirac (a.i.): göğe çıkma.

Mi'rac

Mi'rac

Dursun Ali Erzincanlı - Mirac

Dosya:Miraj by Sultan Muhammad.jpg

Miraç (Arapça: معراج Mi'rāj), Arapça kökenli bir söz olup, yükseğe çıkma anlamındadır[1] ve “uruc” sözcüğünden türetilmiş olup “merdiven” anlamına gelmektedir.[2] İslam’da Hz. Muhammed’in göğe yükseliş olayını ifade etmek üzere[1] kullanılan bir terim haline gelmiştir.

Tek şahidinin dilinden MiraçEdit

Miraç gibi insanlık tarihinin en büyük mucizelerinden birine mazhar olan İnsanlığın İftihar Tablosu (sallallâhu aleyhi ve sellem), miracı ve yaşadıklarını şöyle anlatıyor:"Bir gece halam Ummühânî'nin evinde (bir rivayete göre Kâbe'de) iken Cebrail (as) geldi. "Ey Muhterem Nebi! Rabbin huzuruna varmak için kalk, melekler seni bekliyor" dedi. Göğsümü göbeğime kadar yardı. Kalbimi çıkarıp, iman dolu bir altın tasta yıkadı. Tekrar yerine koydu. Bundan sonra katırdan küçük ve merkepten büyük, beyaz renkte "Burak" isminde bir hayvana bindirildim. Bu hayvan, her adımını, gözün görebildiği son noktaya atıyordu. Bir anda Mescid-i Aksa'ya geldik. Cebrail, Burak'ı, bütün peygamberlerin hayvanlarını bağladıkları bir halkaya bağladı. Mescidde diğer peygamberlerin ruhları temessül etti. Bize selâm verdiler. Ben de selâmlarına karşılık verdim. Cebrail bana, 'Öne geç ve nebilere iki rekât namaz kıldır' dedi. Ben de imam olup namazı kıldırdım. Cebrail bana biri süt, biri şarap dolu iki kap getirdi. Ben sütü içince, 'Yaratılışına uygun olanı seçtin' dedi."

Ebu Said-i Hudrî'nin rivayetine göre, Peygamber Efendimiz şöyle devam ettiler:

"Bundan sonra bir miraç (merdiven) getirildi ki, ben ondan güzel bir şey görmedim. Cebrail, beni bu merdivenden Hafaza kapısına kadar çıkardı. Burada Cebrail, semanın açılmasını istedi ve orada şöyle bir konuşma geçti. İçeriden soruldu:

- Sen kimsin?

- Ben Cebrail'im.

- Yanındaki kim?

- Muhammed (sas)

- Ya! O, Resul olarak gönderildi mi?

- Evet.

Hemen kapıyı açtılar ve beni selâmladılar. Bir de ne göreyim. Semayı muhafaza eden İsmail isminde müekkel büyük bir melek, yanında yetmiş bin melek ve o meleklerden her birinin yanında da yüz bin melek var.

Bunlardan ayrılınca; bünyesi, yaratılışından beri hiç değişmemiş bir adamın yanına geldim. "Ya Cebrail, bu kimdir?" diye sorduğumda, 'Baban Adem'dir' diye cevap verdi. O, bana selâm verdi ve 'Hoş geldin ey salih nebi, ey salih evlat' diye karşıladı.

Sonra, ikinci semaya çıktık. Orada Yusuf (as) ile buluştuk. Yanında, ümmetinden kendisine tâbi olanlar da vardı. Yüzü ayın on dördü gibi aydındı. Onunla da selâmlaştık."

Peygamber Efendimiz, üçüncü semada Yahya ve İsa (as) ile dördüncü semada İdris (as) ile, beşinci semada Harun (as) ile ve altıncı semada ise Hz. Musa (as) ile görüşür.

Resulü Ekrem, anlatmaya devam ediyor:

"Daha sonra yedinci semaya geçtik. Orada İbrahim (as) ile buluştum. Sırtını Beytü'l-Ma'mûr'a dayamış; beni selâmladı. 'Hoş geldin ey salih nebi!.. Hoş geldin ey salih evlât', dedi. Burada bana denildi ki, 'İşte senin ve ümmetinin mekânı.' Sonra Beytü'1-Ma'mur'a girdim, içinde namaz kıldım. Bu beyti her gün yetmiş bin melek tavaf eder ve bir daha kıyamete kadar tavaf için bunlara sıra gelmez."

Peygamberimiz, yedinci semada gördüklerini anlatmaya devam ediyor:

"Burayı gezerken bir ağaç gördüm ki, bir yaprağı bu ümmeti bürür. Ağacın kökünden bir menba akıyor ve ikiye ayrılıyordu. Cebrail'e bunu sorduğumda dedi ki: 'Şu rahmet nehri, şu da Allah (cc)'ın sana verdiği Kevser havuzudur.' Rahmet nehrinde yıkandım. Geçmiş ve gelecek günahlarım affedildi. Sonra, Kevser yolunu tutarak cennete girdim. Orada gözün görmediği, kulağın işitmediği, beşerin hayal ve hatırına gelemeyecek şeyler gördüm.

Bundan sonra Sidretü'l-Münteha'ya kadar çıktık. Sidre'den yükselince Cebrail durakladı ve 'Ya Muhammed, yemin ederim ki, ben buradan bir karış ileriye geçersem yanarım. Benim buradan ileriye geçmeye takatim yoktur' dedi."

İnsanlığın İftihar Tablosu, lâhut âleminin bu en yüksek yerinde "Refref" denilen bir vasıtayla Allah'ın dilediği yere gelir. Bir rivayette, Peygamberimiz şöyle buyururlar:

"Sidre'den sonra öyle bir yere yükseldim ki, kaza ve kaderi yazan kalemlerin çıkardıkları sesleri duydum. Arşın altına geldiğimde, arşın üstüne baktım; ne zaman var, ne mekân, ne de cihet. Rabbimin şu lâhutî sesini işittim; "Yaklaş ey Muhammed! Ben de 'kabe kavseyn' miktarı yaklaştım. Rabbimin ilhamı ile şunları okudum: "Ettahiyyatü lillahi, vessalavatü, vettayyibatü' (En güzel tahiyye Allah'a mahsustur. Bedenî ve malî ibadetler de O'na lâyık ve mahsustur.) Bunun üzerine Allah (cc) şu mukabelede bulundu: "Es-selâmü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetullali ve berekâtühü.' (Ey nebî, selâm sana olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi de sana olsun.) Ben tekrar; 'Esselâmü aleynâ ve ala ibadillahissalihine. Eşhedüenlâ ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühu ve ressulühu.' (Selâm bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Ben şehadet ederim ki, Allah birdir. Ondan başka ilâh yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed, Allah'ın kulu ve elçisidir.) dedim."

Resûlullah Efendimiz, Rabbinden birçok vahiyler alarak, aynı yollardan geri döner. Hz. Musa'nın yanına gelince; Hz. Musa, "Allah sana neler emretti?" diye sorar. Peygamberimiz de, elli vakit namazla emrolunduğunu söyler. Hz. Musa, "Ya Resulallah, elli vakit namaz, çoktur. Bu, senin ümmetine ağır gelir, yapamazlar. Rabbine iltica et de hafifletsin." der. Bunun üzerine, Peygamberimiz tekrar geri dönüp, namazın hafiflemesini diler. Önce on vakit kaldırır. Peygamberimiz, Hz. Musa'nın yanına gelip durumu bildirince; Hz. Musa, bunun da çok olacağını söyler. Bu minval üzere Peygamberimiz birkaç kere geri dönerek Rabbine iltica eder ve böylece; namaz beş vakte kadar indirilir. En sonunda Peygamber Efendimiz Mekke'den ayrıldığı noktaya getirilir.

(Buhari, Salât, 8; Bed'ü'l-halk, 6; Mi'râc, 42; Tevhid, 37; Menakıb, 41; Müslim, İman, 75; Şevkânî, 5/123/124; Taberî, 15/5)

Miraç’a tarihsel yaklaşım Edit

İslam tarihçilerine göre, İslam’ın ilk zamanlarında bu dinin belli kuralları, prensipleri henüz vahiy yoluyla tam olarak tebliğ edilmemişti. O zamana kadar verilen ayetlerde oruç, zekat, şehitlik ve hac gibi şartlar henüz tamamiyle gelişmiş değildi, yani biçimsel olarak mevcut değildi. Gece namazları rağbet görmekle birlikte, ibadet kuralları da açık ve seçik olarak belirlenmemişti.İsra ve Miraç olayları işte bu konudaki belirlenmeleri sağlamış olaylardır.

Miraç olayının hicretten bir yıl ya da 16 ay önce (milâdî 621 yılı başlarında) recep ayının 27. gecesi gerçekleştiği sanılmaktadır. Hz. Muhammed İsra ve Miraç olaylarından sonra Kudüs’e gitmiş, yaşadıklarının gerçek olup olmadığından kuşku duyanların soru yağmuruna tutulmuş, o anda kendisine vizyon tarzında Mescid-i Aksa gösterilmiş ve tüm sorulara doğru yanıt vermiştir.

Miraç’ın tanımı Edit

"Geceleyin yolculuk yapmak" anlamındaki fiilin türevi olan ve "gece yolculuğu" anlamına gelen İsra, Hz. Muhammed’in manevi olarak geceleyin Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesidir. Miraç ise 7. gök katına ulaşmak üzere yükselmesidir. Hadis kaynaklarına göre bu yükselmede gök katlarını Cebrail ile bir bir aşarken sırasıyla Adem, Yusuf, Yahya ve İsa, İdris, Harun, Musa ve İbrahim peygamberleri görmüş, yedinci semadan sonra Sidretül Münteha'ya çıkmış, Cebrail'in Sidretü’l-Münteha’dan ileriyle geçememesi üzerine yolculuğunu tek olarak sürdürmüş ve zaman, mekân ve cihetin olmadığını ifade ettiği katta Allah ile aracısız görüşmüştür.[3][4]

Kimilerine göre bu yükselme fiziksel, kimilerine göre manevi, kimilerine göre hem maddi hem manevi, kimilerine göre de ne tam anlamıyla maddi ne de tam anlamıyla manevidir. Hz. Muhammed’in eşi Ayşe, Miraç sırasında Hz. Muhammed’in vücudunun yerinden kaybolmadığını bildirmiştir. “Bedeninin yokluğu hissedilmemiş” olabilmesine karşın, Schimmel gibi bazı araştırmacılar ayette kulunun ruhuyla değil, ‘kuluyla birlikte’ seyahat ettiğinin belirtildiğini söyleyerek Miraç gecesindeki yolculuğun ruhsal bir deneyim olduğu tezine karşı çıkmıştır. Bazı İslam âlimleri de Burak adlı bineğin kullanılmasını Miraç'ın tamamen ruhsal bir deneyim olamayacağına kanıt olarak göstermişlerdir.[4]

Sidretül Münteha Edit

Miraç yükselişinde Hz. Muhammed’in eriştiği son menzil Sidretül Münteha (Sidre-i Münteha, Necm Suresi, 53/14,16) adıyla bilinir. Bu menzilden sonraki aleme geçebilmek yeryüzündeki varlıklar için mümkün değildir.[5]. Arş, Kürsi, Levh-i mahfuz gibi Sidretül münteha da pek bilinmeyen ya da hakkında fazla bilgi verilmemiş bir konuyu oluşturmaktadır. Tasavvuf ehline göre o alemde mahlukun bir vücudu, şekiller ve renkler yoktur.

Neşet Çağatay'a göre; bu yükseliş için Hz.Ayşe’nin ifadesi şöyledir: Hz. Muhammed, doğrudan doğruya Rabb’ini değil, Cebrail’i temaşa etmiştir. Nitekim Kuran’da Allah’ı görmenin mümkün olmadığı belirtilmiştir. Kuran'da Miraç'a ilişkin olarak şöyle denir (Necm Suresi: 13-18):

"Andolsun ki, o, Cebrail’i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü. Sidretü’l Müntehâ’nın yanında. Me’va cenneti onun (Sidre’nin) yanındadır. O zaman Sidre’yi kaplayan kaplamıştı. Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı. Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.[6]

Sidre kök anlamı, maddiyatı olmayan, münte ha da onun olduğu yer gibi anlamları içerir. Birleşik olarak ta, vücutsuzluk alemi veya vücutsuzluk alanı yani manevi bir alemdir.

Miraç’ta bildirilenler Edit

  • Hz. Muhammed Miraç sırasında namaz vakitlerinin beş vakit olarak düzenlenmesi gerektiğini öğrenmiş ve Miraçtan sonra bu buyruğu Müslümanlara bildirmiştir. Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Musa peygamberin bunun insanlara ağır geleceği şeklinde ikazları üzerine İslam peygamberinin birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletme dileği üzerine beş vakte indirilmiştir.[3]
  • Bakara sûresinin son âyetleri tebliğ edilmiştir ki bu âyetler, iman esaslarını ve dua cümlelerini içermektedir.
  • Şirk koşmayan herkesin cennete gireceği müjdesi verilmiştir.[2]

Edit

Ayrıca bakınız Edit

Kaynaklar Edit

Dış bağlantılar Edit

Ayrıca bakınız Edit

Kaynaklar Edit

Dış bağlantılar Edit

Kaynakça Edit

  • 100 Soruda İslam Tarihi, Prof.Dr. Neşet Çağatay
  • Hz.Muhammed Mekke’de, W. Montgomery Watt, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları,1968
  • Büyük İnisiyeler, Edouard Schure


ar:إسراء ومعراج bs:Isra i miradž da:Isra og miraj en:Isra and Mi'raj es:Miraj fa:معراج fr:Isra et Miraj he:המסע הלילי של מוחמד id:Isra dan Mi'raj ms:Isra dan Mi'raj nl:Nachtreis pl:Miradż ru:Мирадж simple:Isra and Mi'raj sv:Isra och Miraj te:ఇస్రా మరియు మేరాజ్ zh:夜行登霄


Mirac ayetleri=Edit

Arapça harfli ayet metni Edit

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

Latin harflerine transcriptli metin Edit

Ta’rucu-l melâ-iketu ve-rrûhu ileyhi fî yevmin kâne mikdâruhu ḣamsîne elfe sene(tin)

Kelime anlamlı meal Edit

Kelime kelime anlamı

mirac risalesiEdit

Detaylı arama

2Külliyat'ta Arama

Aranacak 

Detaylı Arama

Otuz Birinci Söz

SözlerMektubatBarla LâhikasıEmirdağ LâhikasıSikke-i Tasdik-i Gaybiİlk Dönem Eserleri

Ana Sayfa | Risale-i Nur Külliyatı | Sözler | Otuz Birinci Söz

Otuz Birinci Söz Mirac-ı Nebeviyeye (a.s.m.) dairdir İHTAR: Mirac meselesi,erkân-ı imaniyeninusulünden sonraterettüp eden bir neticedir. Ve erkân-ı imaniyenin nurlarındanmedet alan bir nurdur.Erkân-ı imaniyeyi kabul etmeyen dinsizmülhidlere karşı, elbette bizzat ispat edilmez. Çünkü, Allah’ı bilmeyen, Peygamberi tanımayan ve melâikeyi kabul etmeyen veyasemâvâtın vücudunuinkâr eden adamlara Miracdan bahsedilmez;evvelâ o erkânı ispat etmek lâzım geliyor. Öyle ise, biz, Miracda istib’âd ile vesveseye düşen bir mü’mini muhatap ittihaz ederek, ona karşı serd-i kelâm edip ara sıra, makam-ı istimâda olan mülhidinazara alıp serd-i kelâm edeceğiz. Bazı Sözlerdehakikat-i Miracın bir kısım lem’aları zikredilmiştir. İhvanlarımın ısrarıyla, ayrı ayrı o lem’alarıhakikatin aslıyla birleştirmek ve kemâlât-ı Ahmediyenin (a.s.m.)cemâline birden birâyine yapmak için,inayeti Allah’tan istedik.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ الَّذِىۤ اَسْرٰى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ اْلاَقْصَا الَّذِى بَارَكْنَا حَوْ لَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيَاتِنَاۤ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 1

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler :1 : “Âyetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haramdan alıp, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O herşeyi hakkıyla işiten, herşeyi hakkıyla görendir.” İsrâ Sûresi, 17:1.

758     759     760    | Sonraki Sayfa »: Otuzuncu Söz / Sonraki Risale

BölümlerBirinci Esasİkinci EsasÜçüncü EsasDördüncü EsasOn Dokuzuncu Ve Otuz Birinci Sözlerin Zeyli

Bu bölümde görmüş olduğunuz kaynaklı ve lügatli Risale-i Nur külliyatı Söz Basım Yayın tarafından hazırlanmış ve kendilerinin izni ile siteye eklenmiştir. Sorularlarisale sitemizin kütüphanesine külliyat hediye eden; Söz Basım Yayın, RNK ve Sözler Yayınevlerine de teşekkür ederiz.

Hakkımızda • Yazarlar / Editörler • Kaynaklar • Ziyaretçi Defteri • Haber Grubu • Destek Olun • Yardım • Tavsiye Et •Açılış Sayfası Yap • Sık Kullanılanlara Ekle Sorularla Risale © 2003 - 2015 | Yayın Politikası | Telif Hakları | İletişim  Web Sitemizin Sunucu Barındırma hizmeti Sunucuturkiye Sunucu Kiralama tarafından sağlanmaktadır.

X

İslami SitelerimizSorularla İslamiyetKuran-ı KerimResulullahBinbir HatimSorularla Evrimİlme DavetQuranInfoYabancı Dil SitelerimizQuestions on IslamIslam VoprosiSuallarla IslamFregen an den IslamIslam AnsweringVaprosi IslamViden om IslamVragen en IslamWenda IslamTemas IslamicosBasics of BeliefWindows of islamResulullahNûra DilanMathe to IslamRisale-i Nur SitelerimizSorularla RisaleBediüzzaman Said NursiMehmed KırkıncıSosyal İçerikli SitelerimizSorularla AileHanımlarHer ÇocukHer GençVideo SitelerimizNur PenceresiSeyrangah TvKuran TvNur Engel TanımazHer Şey Onu AnlatıyorNafizatalnoorAhirete İmanKadere İmanAllaha İmanKu'ana İmanGizlenen GerçeklerMobil Sitelerimizislamiyet.mobim.nurpenceresi.comRisale.mobiSorularla İslamiyetSorularla RisaleQuestions on IslamSuallarla IslamIslam Voprosi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.