FANDOM


Matematikte birlik ya da monoid, (iki yönlü) birim öğesi olan bir yarı öbektir (yarıgrup).

Daha açık olarak, e birliğin birim öğesi olmak üzere;

  1. Birim öğe: her hangi a öğesi için ae=ea=a ve
  2. Birleşme: her hangi a, b, c öğeleri için a(bc)=(ab)c

özelliklerini sağlayan ikili bir işlemi olan kümelerdir.

ÖzelliklerEdit

  • Her öbek (grup) aynı zamanda birliktir.
  • Her birlik aynı zamanda bir yarı öbektir.
  • Sadece birim öğeyi içeren {e} kümesi bir birliktir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.