FANDOM


Bakınız

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ؤ ى ي ئ ة Şablon:Mucembakınız D
{{Mucembakınız}}Mu'cem Fihrist Müfehres
Mu'cem çalışmaları
Mu'cem ül Müfehres Mucem-ül Müfehres Mu'cem ül Müfehres Kuran Fihristi el-Mu'cem el-Mufehres el-Mu'cem el-Mufehres li Elfaz el-Kur'an el-Kerîm
el-Mu'cemu'l-Kebîr el-Mu'cemu'1-Evsat el-Mu'cemu's-Sağir Süleyman b. Ahmet et-Taberânî
Portal:Mu'cem-ul Müfehres Kaynak site bu siteden mucem transfer edilebilir.

Yenişehir wikiyi kpyalayan ve taklid eden site http://www.kuranmeali.com/mucem.asp
Şablon:MM

Ku'ran da geçen ayetlerin fihrist olarak sunan kitabın online olarak sunumu çalışmasıdır. Yenişehir müftülüğü nce bu kitap aktarılmaktadır.

Kur`an-ı Kerim Lügati : Mu`cemü`l Müfehres

Açıklama:

Kur´an-ı Kerim Lugatı, Kur´an´da geçen kelimelerin her birinin tek tek mealini içeren eşsiz bir eserdir. Mucemül Müfehres tercümesi olup, baştan incelenerek yapılan ilaveler ve sonuna konan fihristle anlaşılması kolay bir kitap haline getirilmiştir.

Kur´an´da geçen kelime, kavram ve deyimlerin anlamlarıyla birlikte hangi surede ve ayette geçtiğini alfabetik olarak gösteren mükemmel bir kaynak...


el-Mu'cem el-Mufehres li Elfaz el-Kur'an el-Kerîm Edit

Açıklama

Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle,

Bu çalışmanın aslı "Kral Fahd Kur'an Kompleksi"nin sitesinde (www.qurancomplex.com) yer

almaktadır. Sitedeki sayfalarda ayetlerin metin ve tefsirleri de bulunmaktaysa da biz, hacmi

büyütmemek maksadıyla, kelimelerin tekrar sayıları ile geçtikleri ayetlerin numaralarını

vermekle yetindik. Bu çalışmanın güzel bir yönü kelimelerin köklerine göre

guruplandırılmasıdır.

Kelimeyle ilgili bilgilerin formatı şu şekildedir: Edit

Kelime (Tekrar Sayısı) [Sure No] Ayet No

Her yönüyle mucize olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'le ilgili çalışma yapmak isteyenlere faydalı olmasını niyaz ederiz.

İçindekiler Edit

Harf Sayfa Harf Sayfa

D 3 { 135

I 26  139

M 37 † 144

S 41 ‹ 147

W 43 “ 165

\ 52 — 171

a 65 › 179

b 76 £ 194

d 82 § 206

h 86 ½ 212

j 100 Á 221

o 104 Â 237

s 118 Æ 242

w 126 Ì 254

- D -

ﺍًﺪَﺃﹶﺑ : (28) [2] 95; [4] 57, 122,

169; [5] 24, 119; [9] 22, 83, 84,

100, 108; [18] 3, 20, 35, 57;

[24] 4, 17, 21; [33] 53, 65; [48]

12; [59] 11; [60] 4; [62] 7; [64]

9; [65] 11; [72] 23; [98] 8

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ : (69) [2] 124, 125,

126, 127, 130, 132, 133, 135,

136, 140, 258, 260; [3] 33, 65,

67, 68, 84, 95, 97; [4] 54, 125,

163; [6] 74, 75, 83, 161; [9] 70,

114; [11] 69, 74, 75, 76; [12] 6,

38; [14] 35; [15] 51; [16] 120,

123; [19] 41, 46, 58; [21] 51,

60, 62, 69; [22] 26, 43, 78; [26]

69; [29] 16, 31; [33] 7; [37] 83,

104, 109; [38] 45; [42] 13; [43]

26; [51] 24; [53] 37; [57] 26;

[60] 4; [87] 19

1) [37] 140) : ﺃﹶ ﺑَ ﻖَ

ِﻞ ِﺑ ِﻹ ﺍ : (2) [6] 144; [88] 17

1) [105] 3) : ﺃﹶﺑَﺎﺑِﻴﻞﹶ

ﺎًﺃﹶﺑ : (1) [12] 78

ﺎَﺃﹶﺑ : (1) [33] 40

ْﺎﻛﹸﻢَﺃﹶﺑ : (1) [12] 80

ﺎَﺎﻧَﺃﹶﺑ : (7) [12] 8, 11, 17, 63,

65, 81, 97

ﺎﹸﻩَﺃﹶﺑ : (1) [12] 61

1) [12] 16) : ﺃﹶﺑَﺎﻫُﻢْ

ِﺖ َﺑ ﺃﹶ : (8) [12] 4, 100; [19]

42, 43, 44, 45; [28] 26; [37]

102

1) [19] 28) : ﺃﹶ ﺑُ ﻮ ﻙِ

1) [28] 23) : ﺃﹶﺑُﻮﻧَﺎ

2) [12] 68, 94) : ﺃﹶ ﺑُ ﻮ ﻫُ ﻢْ

1) [18] 82) : ﺃﹶﺑُﻮﻫُﻤَﺎ

ﻲِﺃﹶﺑ : (5) [12] 80, 93; [26] 86;

[28] 25; [111] 1

ْﻴﻜﹸﻢِﺃﹶﺑ : (4) [12] 9, 59, 81;

[22] 78

1) [12] 8) : ﺃﹶﺑِﻴﻨَﺎ

ِﻴﻪِﺃﹶﺑ : (10) [6] 74; [9] 114;

[12] 4; [19] 42; [21] 52; [26]

70; [37] 85; [43] 26; [60] 4;

[80] 35

1) [12] 63) : ﺃﹶﺑِﻴﻬِﻢْ

2) [4] 11; [18] 80) : ﺃﹶ ﺑَ ﻮَ ﺍ ﻩُ

1) [12] 6) : ﺃﹶ ﺑَ ﻮَ ﻳْ ﻚَ

1) [7] 27) : ﺃﹶ ﺑَ ﻮَ ﻳْ ﻜﹸ ﻢْ

,3) [4] 11; [12] 99) : ﺃﹶ ﺑَ ﻮَ ﻳْ ﻪِ

100

ِﺎﺀَﺁﺑ : (1) [24] 31

ْﻛﹸﻢَﺎﺀَﺁﺑ : (3) [2] 200; [9] 23;

[43] 24

ﺎَﻧَﺎﺀَﺁﺑ : (10) [2] 170; [5] 104;

[7] 28, 95; [10] 78; [21] 53;

[26] 74; [31] 21; [43] 22, 23

[7) [21] 44; [23) : ﺁﺑَﺎﺀَﻫُﻢْ

68; [25] 18; [33] 5; [37] 69;

[43] 29; [58] 22

ْﻢ ﻛﹸُﺎﺅَﺁﺑ : (10) [4] 11, 22; [6]

91; [7] 71; [9] 24; [12] 40; [21]

54; [26] 76; [34] 43; [53] 23

ﺎَﻧُﺎﺅَﺁﺑ : (12) [6] 148; [7] 70,

173; [11] 62, 87; [14] 10; [16]

35; [23] 83; [27] 67, 68; [37]

17; [56] 48

[4) [2] 170; [5) : ﺁ ﺑَ ﺎ ﺅُ ﻫُ ﻢْ

104; [11] 109; [36] 6

1) [2] 133) : ﺁﺑَﺎﺋِﻚَ

ْﻜﹸﻢِﺎﺋَﺁﺑ : (4) [24] 61; [26]

26; [37] 126; [44] 8

ﺎَﻨِﺎﺋَﺁﺑ : (4) [23] 24; [28] 36;

[44] 36; [45] 25

ْﻢِﻬِﺎﺋَﺁﺑ : (5) [6] 87; [13] 23;

[18] 5; [33] 5; [40] 8

ﻦﱠِﻬِﺎﺋَﺁﺑ : (2) [24] 31; [33] 55

1) [12] 38) : ﺁﺑَﺎﺋِﻲ

ﻰَﺃﹶﺑ : (7) [2] 34; [15] 31; [17]

89, 99; [20] 56, 116; [25] 50

1) [18] 77) : ﺃﹶﺑَﻮْﺍ

1) [33] 72) : ﺃﹶ ﺑَ ﻴْ ﻦَ

1) [9] 8) : ﺗَﺄﹾﺑَﻰ

2) [2] 282) : ﻳَ ﺄﹾ ﺏَMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 4

1) [9] 32) : ﻳَﺄﹾﺑَﻰ

ﻰَﺃﹶﺗ : (7) [16] 1, 26; [20] 60,

69; [26] 89; [51] 52; [76] 1

َﺎﻙَﺃﹶﺗ : (6) [20] 9; [38] 21;

[51] 24; [79] 15; [85] 17; [88] 1

ْﺎﻛﹸﻢَﺃﹶﺗ : (3) [6] 40, 47; [10]

50

1) [74] 47) : ﺃﹶﺗَﺎﻧَﺎ

3) [10] 24; [20] 11)
ﺃﹶ ﺗَ ﺎ ﻫَ ﺎ

[28] 30

ْﻢُﺎﻫَﺃﹶﺗ : (8) [6] 34; [16] 26;

[28] 46; [32] 3; [39] 25; [40]

35, 56; [59] 2

ْﺖ َﺗ ﺃﹶ : (2) [19] 27; [51] 42

1) [20] 126) : ﺃﹶﺗَ ﺘْ ﻚَ

1) [6] 40) : ﺃﹶ ﺗَ ﺘْ ﻜﹸ ﻢُ

1) [9] 70) : ﺃﹶ ﺗَ ﺘْ ﻬُ ﻢْ

ﺍْﻮَﺃﹶﺗ : (4) [3] 188; [7] 138;

[25] 40; [27] 18

1) [9] 92) : ﺃﹶ ﺗَ ﻮْ ﻙَ

1) [27] 87) : ﺃﹶ ﺗَ ﻮْ ﻩُ

1) [18] 77) : ﺃﹶﺗَﻴَﺎ

1) [2] 145) : ﺃﹶ ﺗَ ﻴْ ﺖَ

1) [4] 25) : ﺃﹶ ﺗَ ﻴْ ﻦَ

ﺎَﻨْﻴَﺃﹶﺗ : (2) [21] 47; [41] 11

1) [15] 64) : ﺃﹶﺗَﻴْﻨَﺎﻙَ

2) [23] 71, 90) : ﺃﹶﺗَﻴْﻨَﺎﻫُﻢْ

َﻴﻚِﺁﺗ : (2) [27] 39, 40

ْﻴﻜﹸﻢِﺁﺗ : (4) [20] 10; [27] 7;

[28] 29

1) [7] 17) : ﻟﹶ ﺂ ﺗِ ﻴَ ﻨﱠ ﻬُ ﻢْ

1) [4] 102) : ﻭَ ﻟﹾ ﺘَ ﺄﹾ ﺕِ

1) [7] 132) : ﺗَﺄﹾﺗِﻨَﺎ

1) [12] 66) : ﻟﹶﺘَﺄﹾﺗُﻨﱠﻨِﻲ

2) [7] 203; [20] 133) : ﺗَ ﺄﹾ ﺗِ ﻬِ ﻢْ

1) [2] 189) : ﺗَﺄﹾﺗُﻮﺍ

[10) [7] 80, 81; [21) : ﺗَ ﺄﹾ ﺗُ ﻮ ﻥﹶ

3; [26] 165; [27] 54, 55; [29]

28, 29; [78] 18

1) [37] 28) : ﺗَﺄﹾﺗُﻮﻧَﻨَﺎ

1) [12] 60) : ﺗَﺄﹾﺗُﻮﻧِﻲ

ﻲِﺄﹾﺗَﺗ : (3) [16] 111; [17] 92;

[44] 10

ْﻴﻜﹸﻢِﺄﹾﺗَﺗ : (2) [7] 187; [40] 50

ﺎَﻴﻨِﺄﹾﺗَﺗ : (4) [2] 118; [7] 129;

[15] 7; [34] 3

1) [34] 3) : ﻟﹶ ﺘَ ﺄﹾ ﺗِ ﻴَ ﻨﱠ ﻜﹸ ﻢْ

17) [6] 4, 35, 158)
ﺗَ ﺄﹾ ﺗِ ﻴَ ﻬُ ﻢْ

[7] 163; [12] 107; [16] 33; [18]

55; [21] 40; [22] 55; [36] 46;

[40] 22; [43] 66; [47] 18; [64]

6; [98] 1

1) [2] 106) : ﻧَ ﺄﹾ ﺕِ

ﻲِﺄﹾﺗَﻧ : (2) [13] 41; [21] 44

1) [14] 11) : ﻧَ ﺄﹾ ﺗِ ﻴَ ﻜﹸ ﻢْ

1) [20] 58) : ﻓﹶ ﻠﹶ ﻨَ ﺄﹾ ﺗِ ﻴَ ﻨﱠ ﻚَ

1) [27] 37) : ﻓﹶ ﻠﹶ ﻨَ ﺄﹾ ﺗِ ﻴَ ﻨﱠ ﻬُ ﻢْ

ِﺕ ﺄﹾ َﻳ : (14) [2] 148; [3] 161;

[4] 133; [11] 105; [12] 93; [14]

19; [16] 76; [20] 74; [23] 68;

[31] 16; [33] 20, 30; [35] 16;

[52] 38

1) [19] 43) : ﻳَ ﺄﹾ ﺗِ ﻚَ

7) [2] 214; [6] 130)
ﻳَ ﺄﹾ ﺗِ ﻜﹸ ﻢْ

[14] 9; [18] 19; [39] 71; [64] 5;

[67] 8

1) [21] 5) : ﻓﹶﻠﹾﻴَﺄﹾﺗِﻨَﺎ

1) [20] 75) : ﻳَ ﺄﹾ ﺗِ ﻪِ

3) [7] 169; [9] 70)
ﻳَ ﺄﹾ ﺗِ ﻬِ ﻢْ

[10] 39

ﻮﺍُﺄﹾﺗَﻳ : (7) [5] 108; [17] 88;

[24] 4, 13, 49; [52] 34; [68] 41

4) [5] 41; [7] 112)
ﻳَ ﺄﹾ ﺗُ ﻮ ﻙَ

[22] 27; [26] 37

2) [2] 85; [3] 125) : ﻳَ ﺄﹾ ﺗُ ﻮ ﻛﹸ ﻢْ

4) [9] 54; [17] 88)
ﻳَ ﺄﹾ ﺗُ ﻮ ﻥﹶ

[18] 15; [33] 18

1) [25] 33) : ﻳَ ﺄﹾ ﺗُ ﻮ ﻧَ ﻚَMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 5

1) [19] 38) : ﻳَﺄﹾﺗُﻮﻧَﻨَﺎ

1) [27] 38) : ﻳَﺄﹾﺗُﻮﻧِﻲ

َﻲ ِﺗ ﺄﹾ َﻳ : (22) [2] 109, 254, 258;

[5] 52, 54; [6] 158; [7] 53; [9]

24; [12] 48, 49; [13] 31, 38;

[14] 31; [16] 33; [30] 43; [40]

78; [41] 40; [42] 47; [61] 6;

[63] 10

1) [4] 16) : ﻳَﺄﹾﺗِﻴَﺎﻧِﻬَﺎ

1) [15] 99) : ﻳَ ﺄﹾ ﺗِ ﻴَ ﻚَ

8) [2] 248; [6] 46)
ﻳَ ﺄﹾ ﺗِ ﻴ ﻜﹸ ﻢُ

[11] 33; [28] 71, 72; [39] 54,

55; [67] 30

2) [12] 37) : ﻳَ ﺄﹾ ﺗِ ﻴ ﻜﹸ ﻤَ ﺎ

َﲔ ِﺗ ﺄﹾ َﻳ : (5) [4] 15, 19; [22]

27; [60] 12; [65] 1

ﺎَﻴﻨِﺄﹾﺗَﻳ : (3) [3] 183; [19] 80;

[20] 133

1) [2] 260) : ﻳَﺄﹾﺗِﻴﻨَﻚَ

3) [2] 38; [7] 35)
ﻳَ ﺄﹾ ﺗِ ﻴَ ﻨﱠ ﻜﹸ ﻢْ

[20] 123

1) [29] 53) : ﻟﹶ ﻴَ ﺄﹾ ﺗِ ﻴَ ﻨﱠ ﻬُ ﻢْ

1) [27] 21) : ﻟﹶﻴَﺄﹾﺗِﻴَﻨﱢﻲ

1) [12] 83) : ﻳَﺄﹾﺗِﻴَﻨِﻲ

1) [27] 38) : ﻳَﺄﹾﺗِﻴﻨِﻲ

ِﻴﻪِﺄﹾﺗَﻳ : (5) [11] 39, 93; [14]

17; [39] 40; [41] 42

1) [16] 112) : ﻳَ ﺄﹾ ﺗِ ﻴ ﻬَ ﺎ

ُﻢِﻴﻬِﺄﹾﺗَﻳ : (17) [2] 210; [6] 5;

[7] 97, 98; [11] 8; [14] 44; [15]

11; [16] 45; [18] 55; [21] 2;

[22] 55; [26] 5, 6, 202; [36] 30;

[43] 7; [71] 1

ِﺖ ﺋﹾ ﺍ : (6) [2] 258; [7] 106;

[10] 15; [26] 10, 31, 154

ﺎَﻨِﺍﺋﹾﺘ : (7) [6] 71; [7] 70, 77;

[8] 32; [11] 32; [29] 29; [46] 22

ﻮﺍُﺃﹾﺗ : (11) [2] 23, 189; [3] 93;

[10] 38; [11] 13; [20] 64; [21]

61; [28] 49; [37] 157; [44] 36;

[45] 25

1) [14] 10) : ﺃﹾﺗُﻮﻧَﺎ

ﻲِﻮﻧُﺍﺋﹾﺘ : (7) [10] 79; [12] 50,

54, 59, 93; [27] 31; [46] 4

1) [2] 222) : ﺃﹾ ﺗُ ﻮ ﻫُ ﻦﱠ

ﺎَﻴِﺋﹾﺘِﺍ : (2) [26] 16; [41] 11

1) [20] 47) : ﺃﹾﺗِﻴَﺎﻩُ

1) [2] 25) : ﺃﹸ ﺗُ ﻮ ﺍ

ﻰَﺁﺗ : (3) [2] 177; [9] 18

َﺎﻙَﺁﺗ : (1) [28] 77

ْﺎﻛﹸﻢَﺁﺗ : (8) [5] 20, 48; [6]

165; [14] 34; [24] 33; [27] 36;

[57] 23; [59] 7

1) [9] 75) : ﺁﺗَﺎﻧَﺎ

ﻲِﺎﻧَﺁﺗ : (4) [11] 28, 63; [19]

30; [27] 36

ُﺎﻩَﺁﺗ : (3) [2] 251, 258; [65] 7

1) [65] 7) : ﺁﺗَﺎﻫَﺎ

,10) [3] 148, 170) : ﺁ ﺗَ ﺎ ﻫُ ﻢُ

180; [4] 37, 54; [9] 59, 76; [47]

17; [51] 16; [52] 18

2) [7] 190) : ﺁﺗَﺎﻫُﻤَﺎ

ْﺖ َﺗ ﺁ : (3) [2] 265; [12] 31;

[18] 33

ﺍُﻮَﺁﺗ : (5) [2] 277; [9] 5, 11;

[22] 41; [23] 60

1) [12] 66) : ﺁ ﺗَ ﻮْ ﻩُ

1) [33] 14) : ﺁﺗَﻮْﻫَﺎ

َﺖ ْﻴ َﺗ ﺁ : (2) [10] 88; [33] 50

1) [7] 144) : ﺁ ﺗَ ﻴْ ﺘُ ﻚَ

1) [3] 81) : ﺁ ﺗَ ﻴْ ﺘُ ﻜﹸ ﻢْ

5) [2] 233; [4] 20)
ﺁ ﺗَ ﻴْ ﺘُ ﻢْ

[5] 12; [30] 39

[4) [2] 229; [4) : ﺁﺗَﻴْﺘُﻤُﻮﻫُﻦﱠ

19; [5] 5; [60] 10

1) [7] 189) : ﺁﺗَﻴْﺘَﻨَﺎ

1) [12] 101) : ﺁﺗَﻴْﺘَﻨِﻲ

1) [33] 51) : ﺁ ﺗَ ﻴْ ﺘَ ﻬُ ﻦﱠ

ﺎَﻨْﻴَﺁﺗ : (28) [2] 53, 87, 253;

[4] 54, 153, 163; [6] 154; [11]

110; [17] 2, 55, 59, 101; [21]

48, 51, 79; [23] 49; [25] 35;

[27] 15; [28] 43; [31] 12; [32] Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 6

13, 23; [34] 10; [40] 53; [41]

45; [45] 16; [57] 27

َﺎﻙَﻨْﻴَﺁﺗ : (2) [15] 87; [20] 99

ْﺎﻛﹸﻢَﻨْﻴَﺁﺗ : (3) [2] 63, 93; [7]

171

ُﺎﻩَﻨْﻴَﺁﺗ : (14) [5] 46; [7] 175;

[12] 22; [16] 122; [18] 65, 84;

[19] 12; [21] 74, 84; [28] 14,

76; [29] 27; [38] 20; [57] 27

1) [6] 83) : ﺁ ﺗَ ﻴْ ﻨَ ﺎ ﻫَ ﺎ

ﺁﺗﻴﻨﺎﻫﻢ : (21) [2] 121, 146,

211; [4] 54, 67; [6] 20, 89, 114;

[13] 36; [15] 81; [16] 55; [28]

52; [29] 47, 66; [30] 34; [34]

44, 45; [35] 40; [43] 21; [44]

33; [45] 17

ﺁﺗﻴﻨﺎﳘﺎ : (1) [37] 117

1) [4] 5) : ﺗُ ﺆْ ﺗُ ﻮ ﺍ

1) [12] 66) : ﺗُﺆْﺗُﻮﻥِ

1) [4] 127) : ﺗُﺆْﺗُﻮﻧَﻬُﻦﱠ

1) [2] 271) : ﺗُ ﺆْ ﺗُ ﻮ ﻫَ ﺎ

ﻲِﺗْﺆُﺗ : (2) [3] 26; [14] 25

ِﻪ ِﺗ ْﺆ ُﻧ : (3) [3] 145; [42] 20

1) [33] 31) : ﻧُﺆْﺗِﻬَﺎ

2) [4] 74, 114) : ﻧُﺆْﺗِﻴﻪِ

1) [4] 162) : ﺳَﻨُﺆْﺗِﻴﻬِﻢْ

4) [8] 70; [47] 36)
ﻳُ ﺆْ ﺗِ ﻜﹸ ﻢْ

[48] 16; [57] 28

2) [24] 22; [98] 5) : ﻳُ ﺆْ ﺗُ ﻮ ﺍ

ﻮﻥﹶُﺗْﺆُﻳ : (8) [4] 53; [5] 55;

[7] 156; [9] 71; [23] 60; [27] 3;

[31] 4; [41] 7

1) [18] 40) : ﻳُ ﺆْ ﺗِ ﻴَ ﻦِ

1) [9] 59) : ﺳَﻴُﺆْﺗِﻴﻨَﺎ

ِﻴﻪِﺗْﺆُﻳ : (7) [3] 73, 79; [5] 54;

[48] 10; [57] 21, 29; [62] 4

2) [4] 152; [11] 31) : ﻳُﺆْﺗِﻴﻬِﻢْ

ِﺕ ﺁ : (2) [17] 26; [30] 38

ﺎَﻨِﺁﺗ : (5) [2] 200, 201; [3]

194; [18] 10, 62

ْﻢِﻬ ِﺗ ﺁ : (2) [7] 38; [33] 68

ﻮﺍُﺁﺗ : (12) [2] 43, 83, 110; [4]

2, 4, 77; [6] 141; [22] 78; [24]

56; [58] 13; [60] 11; [73] 20

ﺁﺗﻮﱐ : (2) [18] 96

3) [4] 33; [24] 33)
ﺁ ﺗُ ﻮ ﻫُ ﻢْ

[60] 10

[3) [4] 24, 25; [65) : ﺁ ﺗُ ﻮ ﻫُ ﻦﱠ

6

1) [33] 33) : ﺁ ﺗِ ﲔَ

ﻮﺍُﺃﹸﻭﺗ : (32) [2] 101, 144,

145; [3] 19, 20, 23, 100, 186,

187; [4] 44, 47, 51, 131; [5] 5,

57; [6] 44; [9] 29; [16] 27; [17]

107; [22] 54; [28] 80; [29] 49;

[30] 56; [34] 6; [47] 16; [57]

16; [58] 11; [59] 9; [74] 31;

[98] 4

1) [2] 213) : ﺃﹸ ﻭ ﺗُ ﻮ ﻩُ

َﻲ ِﺗ ﻭ ﺃﹸ : (14) [2] 136, 269; [3]

84; [6] 124; [17] 71; [28] 48,

79; [69] 19, 25; [84] 7, 10

1) [20] 36) : ﺃﹸ ﻭ ﺗِ ﻴَ ﺖَ

1) [27] 23) : ﺃﹸ ﻭ ﺗِ ﻴَ ﺖْ

ْﻢُﻴﺘِﺃﹸﻭﺗ : (5) [3] 73; [5] 41;

[17] 85; [28] 60; [42] 36

ُﻪُﻴﺘِﺃﹸﻭﺗ : (2) [28] 78; [39] 49

ﺎَﻴﻨِﺃﹸﻭﺗ : (2) [27] 16, 42

1) [69] 25) : ﺃﹸ ﻭ ﺕَ

1) [19] 77) : ﻟﹶ ﺄﹸ ﻭ ﺗَ ﻴَ ﻦﱠ

1) [5] 41) : ﺗُ ﺆْ ﺗَ ﻮْ ﻩُ

1) [6] 124) : ﻧُﺆْﺗَﻰ

َﺕ ْﺆ ُﻳ : (2) [2] 247, 269

1) [28] 54) : ﻳُ ﺆْ ﺗَ ﻮْ ﻥﹶ

ٍﺕ ﺁ : (2) [6] 134; [29] 5

ﻲِﺁﺗ : (1) [19] 93

ﺔﹲ َﻴ ِﺗ ﺁ : (4) [15] 85; [20] 15;

[22] 7; [40] 59

ْﻴﻜﹸﻢِﺁﺗ : (1) [44] 19

ِﻴﻪِﺁﺗ : (1) [19] 95

1) [11] 76) : ﺁﺗِﻴﻬِﻢْMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 7

َﺎﺀَﻳﺘِﺇ : (3) [16] 90; [21] 73;

[24] 37

1) [19] 61) : ﻣَﺄﹾﺗِﻴﺎ

1) [4] 162) : ﺍﻟﹾﻤُﺆْﺗُﻮﻥﹶ

ﺃﹶﺛﹶﺎﺛﹰﺎ : (2) [16] 80; [19] 74

1) [74] 24) : ﻳُ ﺆْ ﺛﹶ ﺮُ

1) [79] 38) : ﺁ ﺛﹶ ﺮَ

1) [12] 91) : ﺁ ﺛﹶ ﺮَ ﻙَ

1) [87] 16) : ﺗُ ﺆْﺛِ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

1) [20] 72) : ﻧُ ﺆْ ﺛِ ﺮَ ﻙَ

1) [59] 9) : ﻳُﺆْﺛِﺮُﻭﻥﹶ

ِﺮ ﺛﹶ ﺃﹶ : (2) [20] 96; [48] 29

ﻱِﺃﹶﺛﹶﺮ : (1) [20] 84

ِﺁﺛﹶﺎﺭ : (1) [30] 50

ﺍًﺁﺛﹶﺎﺭ : (2) [40] 21, 82

ﻢِﻫِﺁﺛﹶﺎﺭ : (7) [5] 46; [18] 6;

[36] 12; [37] 70; [43] 22, 23;

[57] 27

1) [18] 64) : ﺁﺛﹶﺎﺭِﻫِﻤَﺎ

1) [46] 4) : ﺃﹶ ﺛﹶ ﺎ ﺭَ ﺓٍ

1) [34] 16) : ﺃﹶ ﺛﹾ ﻞٍ

َﻢ ﺛﹾ ِﺇ : (21) [2] 85, 173, 182,

188, 203, 206, 219; [5] 2, 3, 62,

63; [6] 120; [7] 33; [24] 11;

[42] 37; [49] 12; [53] 32; [58]

8, 9

ﺎًﺛﹾﻤِﺇ : (10) [2] 182; [3] 178;

[4] 20, 48, 50, 111, 112; [5]

107; [33] 58

1) [5] 29) : ﺇِ ﺛﹾ ﻤِ ﻚَ

1) [2] 181) : ﺇِ ﺛﹾ ﻤُ ﻪُ

1) [2] 219) : ﺇِﺛﹾﻤُﻬُﻤَﺎ

1) [5] 29) : ﺇِﺛﹾﻤِﻲ

1) [2] 283) : ﺁ ﺛِ ﻢٌ

1) [76] 24) : ﺁﺛِﻤًﺎ

ﺍﻵﲦﲔ : (1) [5] 106

ﺃﺛﺎﻣﺎ : (1) [25] 68

ٍﻴﻢِﺃﹶﺛ : (6) [2] 276; [26] 222;

[44] 44; [45] 7; [68] 12; [83] 12

1) [4] 107) : ﺃﹶ ﺛِ ﻴ ﻤً ﺎ

1) [52] 23) : ﺗَﺄﹾﺛِﻴﻢٌ

1) [56] 25) : ﺗَ ﺄﹾ ﺛِ ﻴ ﻤً ﺎ

ٌﺝ ﺎ َﺟ ﺃﹸ : (2) [25] 53; [35] 12

1) [56] 70) : ﺃﹸﺟَﺎﺟًﺎ

1) [28] 27) : ﺗَﺄﹾﺟُﺮَﻧِﻲ

1) [28] 26) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﺄﹾ ﺟَ ﺮْ ﺕَ

1) [28] 26) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﺄﹾ ﺟِ ﺮْ ﻩُ

ٌﺮ ْﺟ ﺃﹶ : (40) [3] 136, 171, 172,

179; [5] 9; [7] 170; [8] 28; [9]

22, 120; [10] 72; [11] 11, 115;

[12] 56, 57, 90, 104; [16] 41;

[18] 30; [25] 57; [26] 109, 127,

145, 164, 180; [28] 25; [29] 58;

[34] 47; [35] 7; [36] 11; [38]

86; [39] 74; [41] 8; [49] 3; [57]

7, 11, 18; [64] 15; [67] 12; [84]

25; [95] 6

ﺍًﺮْﺃﹶﺟ : (27) [4] 40, 67, 74, 95,

114, 146, 162; [6] 90; [7] 113;

[11] 51; [17] 9; [18] 2, 77; [26]

41; [33] 29, 35, 44; [36] 21;

[42] 23; [48] 10, 16, 29; [52]

40; [65] 5; [68] 3, 46; [73] 20

ُﻩ ُﺮ ْﺟ ﺃﹶ : (4) [2] 112; [4] 100;

[29] 27; [42] 40

1) [33] 31) : ﺃﹶﺟْﺮَﻫَﺎ

,12) [2] 62, 262) : ﺃﹶ ﺟْ ﺮُ ﻫُ ﻢْ

274, 277; [3] 199; [16] 96, 97;

[28] 54; [39] 10, 35; [57] 19, 27

َﻱ ِﺮ ْﺟ ﺃﹶ : (9) [10] 72; [11] 29,

51; [26] 109, 127, 145, 164,

180; [34] 47

[2) [3] 185; [47) : ﺃﹸ ﺟُ ﻮ ﺭَ ﻛﹸ ﻢْ

36

[4) [3] 57; [4) : ﺃﹸ ﺟُ ﻮ ﺭَ ﻫُ ﻢْ

152, 173; [35] 30

6) [4] 24, 25)
ﺃﹸ ﺟُ ﻮ ﺭَ ﻫُ ﻦﱠ

[5] 5; [33] 50; [60] 10; [65] 6

1) [6] 128) : ﺃﹶ ﺟﱠ ﻠﹾ ﺖَ

1) [77] 12) : ﺃﹸ ﺟﱢ ﻠﹶ ﺖْ

ﻞَﺃﹶﺟ : (31) [2] 282; [4] 77;

[6] 2, 60; [7] 34, 135; [10] 49;

[11] 3, 104; [13] 2, 38; [14] 10,

44; [16] 61; [20] 129; [22] 5,

33; [28] 29; [29] 5, 53; [30] 8; Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 8

[31] 29; [35] 13, 45; [39] 5, 42;

[42] 14; [46] 3; [63] 10; [71] 4

ﻼَﺃﹶﺟ : (3) [6] 2; [17] 99;

[40] 67

1) [6] 128) : ﺃﹶﺟَﻠﹶﻨَﺎ

2) [2] 235, 282) : ﺃﹶ ﺟَ ﻠﹶ ﻪُ

ﺎَﻠﹶﻬَﺃﹶﺟ : (3) [15] 5; [23] 43;

[63] 11

[6) [7] 34, 185; [10) : ﺃﹶ ﺟَ ﻠﹸ ﻬُ ﻢْ

11, 49; [16] 61; [35] 45

,5) [2] 231, 232) : ﺃﹶ ﺟَ ﻠﹶ ﻬُ ﻦﱠ

234; [65] 2, 4

1) [28] 28) : ﺍ ﻷَ ﺟَ ﻠﹶ ﻴْ ﻦِ

1) [3] 145) : ﻣُﺆَﺟﱠﻼ

1) [5] 32) : ﺃﹶ ﺟْ ﻞِ

ٍﺪ َﺣ ﺃﹶ : (33) [2] 102, 136, 285;

[3] 73, 84, 153; [4] 43, 152; [5]

6; [7] 80; [9] 6, 84, 127; [11]

81; [12] 4; [15] 65; [19] 98;

[24] 21; [29] 28; [33] 32, 40;

[35] 41; [38] 35; [69] 47; [72]

22; [89] 25, 26; [90] 5, 7; [92]

19; [112] 1, 4

ﺍًﺪَﺃﹶﺣ : (20) [5] 20, 115; [9]

4; [18] 19, 22, 26, 38, 42, 47,

49, 110; [19] 26; [24] 28; [33]

39; [59] 11; [72] 2, 7, 18, 20,

26

7) [2] 180, 266)
ﺃﹶ ﺣَ ﺪَ ﻛﹸ ﻢُ

[5] 106; [6] 61; [18] 19; [49]

12; [63] 10

1) [12] 41) : ﺃﹶﺣَﺪُﻛﹸﻤَﺎ

1) [12] 78) : ﺃﹶﺣَﺪَﻧَﺎ

7) [2] 96; [3] 91)
ﺃﹶ ﺣَ ﺪُ ﻫُ ﻢْ

[4] 18; [16] 58; [23] 99; [24] 6;

[43] 17

[5) [5] 27; [12) : ﺃﹶﺣَﺪِﻫِﻤَﺎ

36; [16] 76; [17] 23; [18] 32

ﻯَﺪْﺣِﺇ : (5) [8] 7; [9] 52;

[28] 27; [35] 42; [74] 35

[5) [2] 282; [28) : ﺇِ ﺣْ ﺪَ ﺍ ﻫُ ﻤَ ﺎ

25, 26; [49] 9

1) [4] 20) : ﺇِ ﺣْ ﺪَ ﺍ ﻫُ ﻦﱠ

ﺬﹶ َﺧ ﺃﹶ : (11) [3] 81, 187; [5]

12; [6] 46; [7] 150, 154, 172;

[11] 67, 102; [12] 80; [57] 8

ِﺕ ﺬﹶ َﺧ ﺃﹶ : (2) [10] 24; [11] 94

1) [35] 26) : ﺃﹶ ﺧَ ﺬﹾ ﺕُ

1) [2] 55) : ﺃﹶ ﺧَ ﺬﹶ ﺗْ ﻜﹸ ﻢُ

2) [3] 81; [8] 68) : ﺃﹶ ﺧَ ﺬﹾ ﺗُ ﻢْ

2) [2] 206; [29] 40) : ﺃﹶ ﺧَ ﺬﹶ ﺗْ ﻪُ

1) [22] 48) : ﺃﹶﺧَﺬﹾﺗُﻬَﺎ

[10) [4] 153; [7) : ﺃﹶ ﺧَ ﺬﹶ ﺗْ ﻬُ ﻢُ

78, 91, 155; [15] 73, 83; [23]

41; [29] 37; [41] 17; [51] 44

[3) [13] 32; [22) : ﺃﹶ ﺧَ ﺬﹾ ﺗُ ﻬُ ﻢْ

44; [40] 5

1) [4] 21) : ﺃﹶ ﺧَ ﺬﹾ ﻥﹶ

ﺎَﺬﹾﻧَﺃﹶﺧ : (16) [2] 63, 83, 84,

93; [4] 154; [5] 14, 70; [7] 94,

130, 165; [9] 50; [23] 64; [29]

40; [33] 7; [69] 45

ُﺎﻩَﺬﹾﻧَﻓﹶﺄﹶﺧ : (3) [28] 40; [51]

40; [73] 16

7) [6] 42, 44)
ﺃﹶﺧَﺬﹾﻧَﺎﻫُﻢْ

[7] 95, 96; [23] 76; [43] 48;

[54] 42

1) [79] 25) : ﻓﹶ ﺄﹶ ﺧَ ﺬﹶ ﻩُ

9) [3] 11; [8] 52)
ﻓﹶ ﺄﹶ ﺧَ ﺬﹶ ﻫُ ﻢُ

[16] 113; [26] 158, 189; [29]

14; [40] 21, 22; [69] 10

1) [20] 94) : ﺗَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹾ

1) [24] 2) : ﺗَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹾ ﻛﹸ ﻢْ

1) [2] 255) : ﺗَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹸ ﻩُ

1) [36] 49) : ﺗَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹸ ﻫُ ﻢْ

2) [2] 229; [4] 20) : ﺗَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹸ ﻭ ﺍ

2) [4] 20, 21) : ﺗَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹸ ﻭ ﻧَ ﻪُ

1) [48] 20) : ﺗَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹸ ﻭ ﻧَ ﻬَ ﺎ

1) [48] 15) : ﻟِ ﺘَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹸ ﻭ ﻫَ ﺎ

1) [12] 79) : ﻧَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹶ

ﺬﹸ ُﺧ ﺄﹾ َﻳ : (3) [9] 104; [12] 76;

[18] 79

[3) [7] 73; [11) : ﻓﹶ ﻴَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹶ ﻛﹸ ﻢْ

64; [26] 156

1) [20] 39) : ﻳَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹾ ﻩُ

2) [16] 46, 47) : ﻳَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹶ ﻫُ ﻢْ

3) [4] 102; [7] 145) : ﻳَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹸ ﻭ ﺍMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 9

1) [7] 169) : ﻳَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹸ ﻭ ﻥﹶ

1) [48] 19) : ﻳَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹸ ﻭ ﻧَ ﻬَ ﺎ

2) [7] 169; [40] 5) : ﻳَ ﺄﹾ ﺧُ ﺬﹸ ﻭ ﻩُ

ﺬﹾ ُﺧ : (7) [2] 260; [7] 144,

199; [9] 103; [12] 78; [19] 12;

[38] 44

ﺎَﺬﹾﻫُﺧ : (2) [7] 145; [20] 21

ﺍ ﻭ ﺬﹸ ُﺧ : (6) [2] 63, 93; [4] 71,

102; [7] 31, 171

ُﻩ ﻭ ﺬﹸ ُﺧ : (4) [5] 41; [44] 47;

[59] 7; [69] 30

[3) [4] 89, 91; [9) : ﺧُ ﺬﹸ ﻭ ﻫُ ﻢْ

5

1) [8] 70) : ﺃﹸ ﺧِ ﺬﹶ

2) [33] 61; [34] 51) : ﺃﹸ ﺧِ ﺬﹸ ﻭ ﺍ

ﺬﹸ َﺧ ْﺆ ُﻳ : (5) [2] 48; [6] 70;

[7] 169; [55] 41; [57] 15

1) [2] 286) : ﺗُﺆَﺍﺧِﺬﹾﻧَﺎ

1) [18] 73) : ﺗُﺆَﺍﺧِﺬﹾﻧِﻲ

2) [16] 61; [35] 45) : ﻳُ ﺆَ ﺍ ﺧِ ﺬﹸ

[4) [2] 225; [5) : ﻳُ ﺆَ ﺍ ﺧِ ﺬﹸ ﻛﹸ ﻢْ

89

1) [18] 58) : ﻳُ ﺆَ ﺍ ﺧِ ﺬﹸ ﻫُ ﻢْ

ﺬﹶ َﺨ ﺗﱠ ﺍ : (20) [2] 116; [4] 125;

[7] 148; [10] 68; [17] 40; [18]

4, 61, 63; [19] 78, 87, 88; [21]

26; [23] 91; [25] 43; [43] 16;

[45] 23; [72] 3; [73] 19; [76]

29; [78] 39

[2) [19] 17; [29) : ﺍ ﺗﱠ ﺨَ ﺬﹶ ﺕْ

41

1) [25] 27) : ﺍ ﺗﱠ ﺨَ ﺬﹾ ﺕُ

[2) [18] 77; [26) : ﺍ ﺗﱠ ﺨَ ﺬﹾ ﺕَ

29

6) [2] 51, 80, 92)
ﺍ ﺗﱠ ﺨَ ﺬﹾ ﺗُ ﻢُ

[13] 16; [29] 25; [45] 35

1) [11] 92) : ﺍﺗﱠﺨَﺬﹾﺗُﻤُﻮﻩُ

1) [23] 110) : ﻓﺎﺗﱠﺨَﺬﹾﺗُﻤُﻮﻫُﻢْ

1) [21] 17) : ﺍﺗﱠﺨَﺬﹾﻧَﺎﻩُ

1) [38] 63) : ﺃﹶﺗﱠﺨَﺬﹾﻧَﺎﻫُﻢْ

1) [45] 9) : ﺍﺗﱠﺨَﺬﹶﻫَﺎ

ﺬﹸﻭﺍَﺍﺗﱠﺨ : (26) [4] 153; [5]

57; [6] 70; [7] 30, 51, 152; [9]

31, 107; [18] 15, 56, 106; [19]

81; [21] 21, 24; [25] 3, 30; [29]

41; [36] 74; [39] 3, 43; [42] 6,

9; [45] 10; [46] 28; [58] 16;

[63] 2

َﺬﹸﻭﻙَﺍﺗﱠﺨ : (1) [17] 73

ُﺬﹸﻭﻩَﺍﺗﱠﺨ : (1) [7] 148

1) [5] 58) : ﺍﺗﱠﺨَﺬﹸﻭﻫَﺎ

1) [5] 81) : ﺍﺗﱠﺨَﺬﹸﻭﻫُﻢْ

ﺬﹸ ِﺨ ﺗﱠ ﺃﹶ : (3) [6] 14; [25] 28;

[36] 23

1) [4] 118) : ﺃﹶ ﺗﱠ ﺨِ ﺬﹶ ﻥﱠ

ﺬﹶ ِﺨ ﺘﱠ َﺗ : (2) [6] 74; [18] 86

1) [2] 67) :َﺗَﺘﱠﺨِﺬﹸﻧَﺎ

[13) [2] 231; [3) : ﺗَ ﺘﱠ ﺨِ ﺬﹸ ﻭ ﺍ

80, 118; [4] 89, 144; [5] 51, 57;

[9] 23; [16] 51, 94; [17] 2; [60]

1

ﺬﹸﻭﻥﹶِﺘﱠﺨَﺗ : (4) [7] 74; [16]

67, 92; [26] 129

1) [18] 50) : ﺃﹶﻓﹶﺘَﺘﱠﺨِﺬﹸﻭﻧَﻪُ

ﺬﹶ ِﺨ ﺘﱠ َﻧ : (2) [21] 17; [25] 18

1) [18] 21) : ﻟﹶ ﻨَ ﺘﱠ ﺨِ ﺬﹶ ﻥﱠ

2) [12] 21; [28] 9) : ﻧَ ﺘﱠ ﺨِ ﺬﹶ ﻩُ

ﺬﹸ ِﺨ ﺘﱠ َﻳ : (14) [2] 165; [3] 28,

64, 140; [4] 119; [9] 98, 99;

[17] 111; [19] 35, 92; [25] 2,

57; [39] 4; [43] 32

1) [31] 6) : ﻳَ ﺘﱠ ﺨِ ﺬﹶﻫَﺎ

3) [4] 150; [9] 16)
ﻳَ ﺘﱠ ﺨِ ﺬﹸ ﻭ ﺍ

[18] 102

1) [4] 139) : ﻳَﺘﱠﺨِﺬﹸﻭﻥﹶ

2) [21] 36)
ﻳَ ﺘﱠ ﺨِ ﺬﹸ ﻭ ﻧَ ﻚَ

[25] 41

2) [7] 146) : ﻳَﺘﱠﺨِﺬﹸﻭﻩُ

ُﺬﹾﻩِﻓﹶﺎﺗﱠﺨ : (1) [73] 9

ﺬﹸﻭﺍِﺍﺗﱠﺨ : (1) [2] 125

1) [5] 116) : ﺍﺗﱠﺨِﺬﹸﻭﻧِﻲMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 10

ُﺬﹸﻭﻩِﺍﺗﱠﺨ : (1) [35] 6

1) [16] 68) : ﺍﺗﱠﺨِﺬِﻱ

ﺬﹶ ْﺧ ﺃﹶ : (2) [11] 102; [54] 42

ﺬﹰﺍْﺃﹶﺧ : (1) [73] 16

1) [69] 10) : ﺃﹶ ﺧْ ﺬﹶ ﺓﹰ

1) [4] 161) : ﺃﹶ ﺧْ ﺬِ ﻫِ ﻢُ

1) [11] 56) : ﺁ ﺧِ ﺬﹲ

1) [51] 16) : ﺁ ﺧِ ﺬِ ﻳ ﻦَ

1) [2] 267) : ﺑِ ﺂ ﺧِ ﺬِ ﻳ ﻪِ

1) [2] 54) : ﺑِﺎﺗﱢﺨَﺎﺫِﻛﹸﻢُ

1) [18] 51) : ﻣُ ﺘﱠ ﺨِ ﺬﹶ

1) [4] 25) : ﻣُ ﺘﱠ ﺨِ ﺬﹶ ﺍ ﺕِ

1) [5] 5) : ﻣُﺘﱠﺨِﺬِﻱ

1) [75] 13) : ﺃﹶ ﺧﱠ ﺮَ

1) [82] 5) : ﺃﹶ ﺧﱠ ﺮَ ﺕْ

1) [4] 77) : ﺃﹶﺧﱠﺮْﺗَﻨَﺎ

1) [17] 62) : ﺃﹶ ﺧﱠ ﺮْ ﺗَ ﻦِ

1) [63] 10) : ﺃﹶﺧﱠﺮْﺗَﻨِﻲ

1) [11] 8) : ﺃﹶﺧﱠﺮْﻧَﺎ

1) [11] 104) : ﻧُ ﺆَ ﺧﱢ ﺮُ ﻩُ

1) [63] 11) : ﻳُ ﺆَ ﺧﱢ ﺮَ

[2) [14] 10; [71) : ﻳُ ﺆَ ﺧﱢ ﺮْ ﻛﹸ ﻢْ

4

[3) [14] 42; [16) : ﻳُ ﺆَ ﺧﱢ ﺮُ ﻫُ ﻢْ

61; [35] 45

1) [14] 44) : ﺃﹶﺧﱢﺮْﻧَﺎ

1) [71] 4) : ﻳُ ﺆَ ﺧﱠ ﺮُ

َﺮ ﺧﱠ ﺄﹶ َﺗ : (2) [2] 203; [48] 2

1) [74] 37) : ﻳَ ﺘَ ﺄﹶ ﺧﱠ ﺮَ

1) [34] 30) : ﺗَ ﺴْ ﺘَ ﺄﹾ ﺧِ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

5) [7] 34)
ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﺄﹾ ﺧِ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

[10] 49; [15] 5; [16] 61; [23] 43

1) [15] 24) : ﺍﻟﹾﻤُﺴْﺘَﺄﹾﺧِﺮِﻳﻦَ

ﺁﺧﺮ : (15) [5] 27; [9] 102;

[12] 36, 41; [15] 96; [17] 22,

39; [23] 14, 117; [25] 68; [26]

213; [28] 88; [38] 58; [50] 26;

[51] 51

2) [5] 106, 107) : ﺁ ﺧَ ﺮَ ﺍ ﻥِ

5) [9] 102, 106)
ﺁ ﺧَ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

[25] 4; [73] 20

ﺁﺧﺮﻳﻦ : (17) [4] 91, 133;

[5] 41; [6] 6, 133; [8] 60; [21]

11; [23] 31, 42; [26] 64, 66,

172; [37] 82, 136; [38] 38; [44]

28; [62] 3

ﺃﺧﺮﻯ : (23) [2] 282; [3] 13;

[4] 102; [6] 19, 164; [17] 15,

69; [20] 18, 22, 37, 55; [35] 18;

[39] 7, 42, 68; [48] 21; [49] 9;

[53] 13, 20, 38, 47; [61] 13;

[65] 6

1) [3] 153) : ﺃﹸ ﺧْ ﺮَ ﺍ ﻛﹸ ﻢْ

2) [7] 38, 39) : ﺃﹸ ﺧْ ﺮَ ﺍ ﻫُ ﻢْ

َﺮ َﺧ ﺃﹸ : (5) [2] 184, 185; [3] 7;

[12] 43, 46

ِﺮ ِﺧ ﺁ ْ : (28) [2] 8, 62, 126,

177, 228, 232, 264; [3] 114; [4]

38, 39, 59, 136, 162; [5] 69; [9]

18, 19, 29, 44, 45, 99; [10] 10;

[24] 2; [29] 36; [33] 21; [57] 3;

[58] 22; [60] 6; [65] 2

1) [5] 114) : ﺁﺧِﺮِﻧَﺎ

1) [3] 72) : ﺁ ﺧِ ﺮَ ﻩُ

ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ : (10) [26] 84; [37]

78, 108, 119, 129; [43] 56; [56]

14, 40, 49; [77] 17

ﺓَﺮِﺍﻟﹾﺂﺧ : (115) [2] 4, 86, 94,

102, 114, 130, 200, 201, 217,

220; [3] 22, 45, 56, 77, 85, 145,

148, 152, 176; [4] 74, 77, 134;

[5] 5, 33, 41; [6] 32, 92, 113,

150; [7] 45, 147, 156, 169; [8]

67; [9] 38, 69, 74; [10] 64; [11]

16, 19, 22, 103; [12] 37, 57,

101, 109; [13] 26, 34; [14] 3,

27; [16] 22, 30, 41, 60, 107,

109, 122; [17] 7, 10, 19, 21, 45,

72, 104; [20] 127; [22] 11, 15;

[23] 33, 74; [24] 14, 19, 23;

[27] 3, 4, 5, 66; [28] 70, 77, 83;

[29] 20, 27, 64; [30] 7, 16; [31]

4; [33] 29, 57; [34] 1, 8, 21;

[38] 7; [39] 9, 26, 45; [40] 39,

43; [41] 7, 16, 31; [42] 20; [43]

35; [53] 25, 27; [57] 20; [59] 3;

[60] 13; [68] 33; [74] 53; [75]

21; [79] 25; [87] 17; [92] 13;

[93] 4

ٌﺥ ﺃﹶ : (4) [4] 12, 23; [12] 59,

77

ﺎَﺃﹶﺧ : (1) [46] 21

ﺎَﺎﻧَﺃﹶﺧ : (2) [12] 63, 65 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 11

ُﻩ ﺎ َﺧ ﺃﹶ : (7) [7] 111; [12] 69,

76; [19] 53; [23] 45; [25] 35;

[26] 36

8) [7] 65, 73, 85)
ﺃﹶ ﺧَ ﺎ ﻫُ ﻢْ

[11] 50, 61, 84; [27] 45; [29] 36

َﻙ ﻮ ُﺧ ﺃﹶ : (2) [12] 69; [20] 42

1) [12] 8) : ﺃﹶ ﺧُ ﻮ ﻩُ

,4) [26] 106, 124) : ﺃﹶ ﺧُ ﻮ ﻫُ ﻢْ

142, 161

ﻲِﺃﹶﺧ : (7) [5] 25, 31; [7]

151; [12] 90; [20] 30; [28] 34;

[38] 23

1) [28] 35) : ﺃﹶ ﺧِ ﻴ ﻚَ

ِﻪ ﻴ ِﺧ ﺃﹶ : (15) [2] 178; [5] 30,

31; [7] 142, 150; [10] 87; [12]

64, 70, 76, 87, 89; [49] 12; [70]

12; [80] 34

1) [49] 10) : ﺃﹶ ﺧَ ﻮَ ﻳْ ﻜﹸ ﻢْ

2) [17] 27; [50] 13) : ﺇِ ﺧْ ﻮَ ﺍ ﻥ

2) [3] 103; [15] 47) : ﺇِ ﺧْ ﻮَ ﺍ ﻧً ﺎ

[6) [2] 220; [9) : ﺇِ ﺧْ ﻮَ ﺍ ﻧُ ﻜﹸ ﻢ

11, 23, 24; [24] 61; [33] 5

1) [59] 10) : ﺇِﺧْﻮَﺍﻧِﻨَﺎ

7) [3] 156, 168)
ﺇِ ﺧْ ﻮَ ﺍ ﻧِ ﻬِ ﻢ

[6] 87; [7] 202; [33] 18; [58]

22; [59] 11

[4) [24] 31; [33) : ﺇِ ﺧْ ﻮَ ﺍ ﻧِ ﻬِ ﻦﱠ

55

ﺓﹸ َﻮ ْﺧ ِﺇ : (4) [4] 11, 176; [12]

58; [49] 10

1) [12] 5) : ﺇِ ﺧْ ﻮَ ﺗِ ﻚَ

1) [12] 7) : ﺇِ ﺧْ ﻮَ ﺗِ ﻪِ

1) [12] 100) : ﺇِﺧْﻮَﺗِﻲ

ﺖْﺃﹸﺧ : (4) [4] 12, 23, 176;

[19] 28

1) [20] 40) : ﺃﹸ ﺧْ ﺘُ ﻚَ

1) [28] 11) : ﺃﹸ ﺧْ ﺘِ ﻪِ

ﺎَﻬَﺘْﺃﹸﺧ : (2) [7] 38; [43] 48

1) [4] 23) : ﺃﹸ ﺧْ ﺘَ ﻴْ ﻦِ

[3) [4] 23; [24) : ﺃﹶ ﺧَ ﻮَ ﺍ ﺗُ ﻜﹸ ﻢْ

61

[2) [24] 31; [33) : ﺃﹶ ﺧَ ﻮَ ﺍ ﺗِ ﻬِ ﻦﱠ

55

ﺍﺩِﺇ : (1) [19] 89

َﻡ َﺩ ﺁ : (25) [2] 31, 33, 34, 35,

37; [3] 33, 59; [5] 27; [7] 11,

19, 26, 27, 31, 35, 172; [17] 61,

70; [18] 50; [19] 58; [20] 115,

116, 117, 120, 121; [36] 60

1) [4] 58) : ﺗُﺆَﺩﱡﻭﺍ

1) [2] 283) : ﻓﹶ ﻠﹾ ﻴُ ﺆَﺩﱢ

2) [3] 75) : ﻳُ ﺆَ ﺩﱢ ﻩِ

ﺃﹶﺩﱡﻭﺍ : (1) [44] 18

1) [2] 178) : ﺃﹶ ﺩَ ﺍ ﺀٌ

ﻥﹶ ِﺫ ﺃﹶ : (5) [10] 59; [20] 109;

[24] 36; [34] 23; [78] 38

1) [9] 43) : ﺃﹶ ﺫِ ﻧْ ﺖَ

2) [84] 2, 5) : ﺃﹶ ﺫِ ﻧَ ﺖْ

ﻥﹶ ﺫﹶ ﺁ : (3) [7] 123; [20] 71;

[26] 49

ﻥﹶ ﺫﹶ ﺄﹾ َﻳ : (3) [12] 80; [42] 21;

[53] 26

ﻥﹾ ﺬﹶ ﺋﹾ ﺍ : (2) [9] 49; [24] 62

1) [2] 279) : ﻓﹶ ﺄﹾ ﺫﹶ ﻧُ ﻮ ﺍ

1) [22] 39) : ﺃﹸ ﺫِ ﻥﹶ

ﻥﹶ ﺫﹶ ْﺆ ُﻳ : (5) [9] 90; [16] 84;

[24] 28; [33] 53; [77] 36

ﻥﹶ ﺫﱠ ﺃﹶ : (2) [7] 44; [12] 70

1) [22] 27) : ﺃﹶ ﺫﱢ ﻥﹾ

ﻥﹶ ﺫﱠ ﺄﹶ َﺗ : (2) [7] 167; [14] 7

َﺁﺫﹶﻧﱠﺎﻙ : (1) [41] 47

1) [21] 109) : ﺁ ﺫﹶ ﻧْ ﺘُ ﻜﹸ ﻢْ

1) [24] 59) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﺄﹾ ﺫﹶ ﻥﹶ

1) [9] 86) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﺄﹾ ﺫﹶ ﻧَ ﻚَ

[2) [9] 83; [24) : ﺍﺳْﺘَﺄﹾﺫﹶﻧُﻮﻙَ

62

1) [33] 13) : ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﺄﹾ ﺫِ ﻥﹸMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 12

2) [9] 44, 45) : ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﺄﹾ ﺫِ ﻧُ ﻚَ

1) [24] 58) : ﻟِ ﻴَ ﺴْ ﺘَ ﺄﹾ ﺫِ ﻧْ ﻜﹸ ﻢُ

1) [24] 59) : ﻓﹶ ﻠﹾ ﻴَ ﺴْ ﺘَ ﺄﹾ ﺫِ ﻧُ ﻮ ﺍ

2) [9] 93)
ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﺄﹾ ﺫِ ﻧُ ﻮ ﻧَ ﻚَ

[24] 62

1) [24] 62) : ﻳَﺴْﺘَﺄﹾﺫِﻧُﻮﻩُ

1) [9] 3) : ﺃﹶ ﺫﹶ ﺍ ﻥﹲ

ِﻥ ﺫﹾ ِﺇ : (25) [2] 97, 102, 249,

251; [3] 49, 145, 166; [4] 25,

64; [7] 58; [8] 66; [10] 100;

[13] 38; [14] 1, 11, 23, 25; [34]

12; [35] 32; [40] 78; [58] 10;

[59] 5; [64] 11; [97] 4

ِﻪ ِﻧ ﺫﹾ ِﺇ : (10) [2] 213, 221, 255;

[3] 152; [5] 16; [10] 3; [11]

105; [22] 65; [33] 46; [42] 51

4) [5] 110) : ﺑﺈِﺫﹾﻧِﻲ

ﻥﹲ ﺫﱢ َﺆ ُﻣ : (2) [7] 44; [12] 70

ﻥﹲ ﺫﹸ ﺃﹸ : (5) [5] 45; [9] 61; [69]

12

1) [31] 7) : ﺃﹸ ﺫﹸ ﻧَ ﻴْ ﻪِ

ﺁﺫﹶﺍﻥ : (4) [4] 119; [7] 179,

195; [22] 46

1) [41] 5) : ﺁﺫﹶﺍﻧِﻨَﺎ

7) [2] 19; [6] 25)
ﺁ ﺫﹶ ﺍ ﻧِ ﻬِ ﻢْ

[17] 46; [18] 11, 57; [41] 44;

[71] 7

ﺍْﺁﺫﹶﻭ : (1) [33] 69

1) [14] 12) : ﺁﺫﹶﻳْﺘُﻤُﻮﻧَﺎ

1) [33] 53) : ﺗُ ﺆْ ﺫﹸ ﻭ ﺍ

1) [61] 5) : ﺗُﺆْﺫﹸﻭﻧَﻨِﻲ

ﺫﹸﻭﻥﹶْﺆُﻳ : (4) [9] 61; [33] 57,

58

1) [33] 53) : ﻳُﺆْﺫِﻱ

1) [4] 16) : ﺁﺫﹸﻭﻫُﻤَﺎ

ﺃﹸﻭﺫﹸﻭﺍ : (2) [3] 195; [6] 34

1) [29] 10) : ﺃﹸ ﻭ ﺫِ ﻱَ

1) [7] 129) : ﺃﹸﻭﺫِﻳﻨَﺎ

1) [33] 59) : ﻳُ ﺆْ ﺫﹶ ﻳْ ﻦَ

ﺃﹶﺫﹰﻯ : (8) [2] 196, 222, 262,

263, 264; [3] 111, 186; [4] 102

1) [33] 48) : ﺃﹶ ﺫﹶ ﺍ ﻫُ ﻢْ

1) [24] 31) : ﺍﻹِ ﺭْ ﺑَ ﺔِ

1) [20] 18) : ﻣَ ﺂ ﺭِ ﺏُ

34) [2] 61, 251)
ﺍ ﻟﹾ ﺄﹶ ﺭْ ﺽُ

[3] 133; [4] 42, 97; [9] 25, 118;

[10] 24; [11] 44, 107, 108; [13]

31; [14] 48; [17] 44; [19] 90;

[22] 63; [23] 71, 84; [30] 25;

[36] 33, 36; [39] 10, 67, 69;

[44] 29; [50] 4, 44; [56] 4; [69]

14; [73] 14; [84] 3; [89] 21;

[99] 1, 2

,86) [2] 22, 71) : ﺍ ﻷَ ﺭْ ﺽَ

164, 255; [5] 21; [6] 1, 73, 79;

[7] 54, 100, 128; [9] 36; [10] 3;

[11] 7; [12] 80; [13] 3, 41; [14]

14, 19, 32; [15] 19, 85; [16] 3,

45, 65; [17] 37, 99, 104; [18]

47; [19] 40; [20] 4, 53; [21] 16,

30, 44, 105; [22] 5; [25] 59;

[27] 60, 61; [28] 81; [29] 40,

44, 61, 63; [30] 8, 9, 19, 24, 50;

[31] 25; [32] 4; [34] 9; [35] 9,

41; [36] 81; [38] 27; [39] 5, 38,

74; [40] 64; [41] 9, 39; [43] 9,

10; [44] 38; [45] 5, 22; [46] 3,

33; [50] 7, 38; [51] 48; [52] 36;

[54] 12; [55] 10; [57] 4, 17;

[64] 3; [67] 15, 16; [71] 19;

[77] 25; [78] 6; [79] 30; [80] 26

,331) [2] 11, 27) : ﺍ ﻷَ ﺭْ ﺽِ

29, 30, 33, 36, 60, 107, 116,

117, 164, 168, 205, 255, 267,

273, 284; [3] 5, 29, 83, 91, 109,

129, 137, 156, 180, 189, 190,

191; [4] 97, 100, 101, 126, 131,

132, 170, 171; [5] 17, 18, 26,

31, 32, 33, 36, 40, 64, 97, 106,

120; [6] 3, 6, 11, 12, 14, 35, 38,

59, 71, 75, 101, 116, 165; [7]

10, 24, 56, 73, 74, 85, 96, 127,

129, 137, 146, 158, 168, 176,

185, 187; [8] 26, 63, 67, 73; [9]

2, 38, 74, 116; [10] 6, 14, 18,

23, 24, 31, 54, 55, 61, 66, 68,

78, 83, 99, 101; [11] 6, 20, 61,

64, 85, 116, 123; [12] 21, 55,

56, 73, 101, 105, 109; [13] 4,

15, 16, 17, 18, 25, 33; [14] 2, 8,

10, 26, 38, 48; [15] 39; [16] 13,

15, 36, 49, 52, 73, 77; [17] 4,

37, 55, 76, 90, 95, 102, 103;

[18] 7, 14, 26, 45, 51, 84, 94;

[19] 65, 93; [20] 6; [21] 4, 19,

21, 31, 56, 71, 81; [22] 18, 41,

46, 64, 65, 70; [23] 18, 79, 112;

[24] 35, 41, 42, 55, 57, 64; [25]

2, 6, 63; [26] 7, 24, 152, 183;

[27] 25, 48, 62, 64, 65, 69, 75,

82, 87; [28] 4, 5, 6, 19, 39, 77,

83; [29] 20, 22, 36, 39, 52; [30]

3, 9, 18, 22, 25, 26, 27, 42; [31]

10, 16, 18, 20, 26, 27, 34; [32]

5, 10, 27; [33] 72; [34] 1, 2, 3,

9, 14, 22, 24; [35] 1, 3, 38, 39,

40, 43, 44; [37] 5; [38] 10, 26,

28, 66; [39] 21, 44, 46, 47, 63,

68; [40] 21, 26, 29, 57, 75, 82;

[41] 11, 15; [42] 4, 5, 11, 12,

27, 29, 31, 42, 49, 53; [43] 60,

82, 84, 85; [44] 7; [45] 3, 13,

27, 36, 37; [46] 4, 20, 32; [47]

10, 22; [48] 4, 7, 14; [49] 16,

18; [51] 20, 23; [53] 31, 32;

[55] 29, 33; [57] 1, 2, 4, 5, 10,

21, 22; [58] 7; [59] 1, 24; [61]

1; [62] 1, 10; [63] 7; [64] 1, 4;

[65] 12; [67] 24; [70] 14; [71]

17, 26; [72] 10, 12; [73] 20;

[78] 37; [85] 9; [86] 12; [88]

20; [91] 6 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 13

ﺎًﺿْﺃﹶﺭ : (2) [12] 9; [33] 27

[3) [7] 110; [20) : ﺃﹶ ﺭْ ﺿِ ﻜﹸ ﻢْ

63; [26] 35

ﺎَﻨِﺿْﺃﹶﺭ : (3) [14] 13; [20] 57;

[28] 57

1) [33] 27) : ﺃﹶ ﺭْ ﺿَ ﻬُ ﻢْ

1) [29] 56) : ﺃﹶﺭْﺿِﻲ

[5) [18] 31; [36) : ﺍ ﻷَ ﺭَ ﺍ ﺋِ ﻚِ

56; [76] 13; [83] 23, 35

1) [89] 7) : ﺇِ ﺭَ ﻡَ

1) [48] 29) : ﺁ ﺯَ ﺭَ ﻩُ

1) [20] 31) : ﺃﹶﺯْﺭِﻱ

1) [6] 74) : ﺁ ﺯَ ﺭَ

1) [19] 83) : ﺗَ ﺆُ ﺯﱡ ﻫُ ﻢْ

ﺍﺃﹶﺯ : (1) [19] 83

1) [53] 57) : ﺃﹶ ﺯِ ﻓﹶ ﺖِ

2) [40] 18; [53] 57) : ﺍ ﻟﹾ ﺂ ﺯِ ﻓﹶ ﺔﹸ

1) [33] 26) : ﺗَﺄﹾﺳِﺮُﻭﻥﹶ

1) [76] 28) : ﺃﹶ ﺳْ ﺮَ ﻫُ ﻢْ

1) [76] 8) : ﺃﹶﺳِﲑًﺍ

ﻯَﺮْﺃﹶﺳ : (2) [8] 67, 70

1) [2] 85) : ﺃﹸﺳَﺎﺭَﻯ

,43) [2] 40, 47) : ﺇِ ﺳْ ﺮَ ﺍ ﺋِ ﻴ ﻞﹶ

83, 122, 211, 246; [3] 49, 93;

[5] 12, 32, 70, 72, 78, 110; [7]

105, 134, 137, 138; [10] 90, 93;

[17] 2, 4, 101, 104; [19] 58;

[20] 47, 80, 94; [26] 17, 22, 59,

197; [27] 76; [32] 23; [40] 53;

[43] 59; [44] 30; [45] 16; [46]

10; [61] 6, 14

2) [9] 109) : ﺃﹶ ﺳﱠ ﺲَ

1) [9] 108) : ﺃﹸ ﺳﱢ ﺲَ

1) [43] 55) : ﺁﺳَﻔﹸﻮﻧَﺎ

ﻔﹰﺎَﺃﹶﺳ : (1) [18] 6

ﻔﹰﺎِﺃﹶﺳ : (2) [7] 150; [20] 86

ﻔﹶﻰَﺃﹶﺳ : (1) [12] 84

,12) [2] 125) : ﺇِ ﺳْ ﻤَ ﺎ ﻋِ ﻴ ﻞﹶ

127, 133, 136, 140; [3] 84; [4]

163; [6] 86; [14] 39; [19] 54;

[21] 85; [38] 48

1) [47] 15) : ﺁ ﺳِ ﻦٍ

ﺓﹲ َﻮ ْﺳ ﺃﹸ : (3) [33] 21; [60] 4, 6

ﻰَﺁﺳ : (1) [7] 93

َﺱ ﺄﹾ َﺗ : (2) [5] 26, 68

1) [57] 23) : ﺗَﺄﹾﺳَﻮْﺍ

ٌﺮ ِﺷ ﺃﹶ : (2) [54] 25, 26

1) [2] 286) : ﺇِﺻْﺮًﺍ

1) [7] 157) : ﺇِ ﺻْ ﺮَ ﻫُ ﻢْ

1) [3] 81) : ﺇِ ﺻْﺮِﻱ

1) [37] 64) : ﺃﹶ ﺻْ ﻞِ

1) [14] 24) : ﺃﹶﺻْﻠﹸﻬَﺎ

1) [59] 5) : ﺃﹸ ﺻُ ﻮ ﻟِ ﻬَ ﺎ

ﻼ ﻴ ِﺻ ﺃﹶ : (4) [25] 5; [33] 42;

[48] 9; [76] 25

[3) [7] 205; [13) : ﺍ ﻟﹾ ﺂ ﺻَ ﺎ ﻝِ

15; [24] 36

ﻑﱟ ﺃﹸ : (3) [17] 23; [21] 67;

[46] 17

ِﻖ ﻓﹸ ُﻷ ﺍ : (2) [53] 7; [81] 23

1) [41] 53) : ﺍﻟﹾﺂﻓﹶ ﺎ ﻕِ

1) [46] 22) : ﺗَﺄﹾﻓِﻜﹶﻨَﺎ

ﻜﹸﻮﻥﹶِﺄﹾﻓَﻳ : (2) [7] 117; [26]

45

1) [51] 9) : ﺃﹸ ﻓِ ﻚَ

ﻓﹶﻜﹸﻮﻥﹶْﺆُﺗ : (4) [6] 95; [10]

34; [35] 3; [40] 62

ُﻚ ﻓﹶ ْﺆ ُﻳ : (2) [40] 63; [51] 9

ﻓﹶﻜﹸﻮﻥﹶْﺆُﻳ : (6) [5] 75; [9] 30;

[29] 61; [30] 55; [43] 87; [63] 4

ٌﻚ ﻓﹾ ِﺇ : (5) [24] 11, 12; [25] 4;

[34] 43; [46] 11

ﻓﹾﻜﹰﺎِﺇ : (2) [29] 17; [37] 86 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 14

ْﻬﻢِﻓﹾﻜِﺇ : (2) [37] 151; [46]

28

ٍﻙ ﺎ ﻓﱠ ﺃﹶ : (2) [26] 222; [45] 7

1) [53] 53) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺆْ ﺗَ ﻔِ ﻜﹶ ﺔﹶ

2) [9] 70)
ﺍﻟﹾﻤُﺆْﺗَﻔِﻜﹶﺎﺕِ

[69] 9

ﻞﹶ ﻓﹶ ﺃﹶ : (2) [6] 76, 77

1) [6] 78) : ﺃﹶ ﻓﹶ ﻠﹶ ﺖْ

1) [6] 76) : ﺍ ﻟﹾ ﺂ ﻓِ ﻠِ ﲔَ

1) [5] 3) : ﺃﹶ ﻛﹶ ﻞﹶ

ﻓﹶﺄﹶﻛﹶﻼ : (1) [20] 121

2) [12] 14, 17) : ﺃﹶ ﻛﹶ ﻠﹶ ﻪُ

1) [5] 66) : ﺃﹶ ﻛﹶ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

ﻞﹾ ﻛﹸ ﺄﹾ َﺗ : (7) [7] 73; [11] 64;

[12] 36, 41; [32] 27; [34] 14;

[47] 12

1) [3] 183) : ﺗَ ﺄﹾ ﻛﹸ ﻠﹸ ﻪُ

[10) [2] 188; [3) : ﺗَ ﺄﹾ ﻛﹸ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

130; [4] 2, 29; [6] 119, 121;

[16] 14; [24] 61

[12) [3] 49; [12) : ﺗَ ﺄﹾ ﻛﹸ ﻠﹸ ﻮ ﻥﹶ

47; [16] 5; [23] 19, 21, 33; [35]

12; [37] 91; [40] 79; [43] 73;

[51] 27; [89] 19

1) [4] 6) : ﺗَ ﺄﹾ ﻛﹸ ﻠﹸ ﻮ ﻫَ ﺎ

1) [5] 113) : ﻧَ ﺄﹾ ﻛﹸ ﻞﹶ

ﺄﹾﻛﹸﻞَﻳ : (6) [4] 6; [10] 24;

[23] 33; [25] 7, 8; [49] 12

1) [5] 75) : ﻳَ ﺄﹾ ﻛﹸ ﻼ ﻥِ

1) [12] 48) : ﻳَ ﺄﹾ ﻛﹸ ﻠﹾ ﻦَ

ﺄﹾﻛﹸﻠﹸﻪَﻳ : (2) [12] 13; [69] 37

2) [12] 43, 46) : ﻳَ ﺄﹾ ﻛﹸ ﻠﹸ ﻬُ ﻦﱠ

2) [15] 3; [36] 35) : ﻳَ ﺄﹾ ﻛﹸ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

10) [2] 174, 275)
ﻳَ ﺄﹾ ﻛﹸ ﻠﹸ ﻮ ﻥﹶ

[4] 10; [9] 34; [21] 8; [25] 20;

[36] 33, 72; [47] 12

ﻛﹸﻼ : (2) [2] 35; [7] 19

ﺍ ﻮ ﻠﹸ ﻛﹸ : (27) [2] 57, 58, 60,

168, 172, 187; [5] 4, 88; [6]

118, 141, 142; [7] 31, 160, 161;

[8] 69; [16] 114; [20] 54, 81;

[22] 28, 36; [23] 51; [34] 15;

[52] 19; [67] 15; [69] 24; [77]

43, 46

1) [4] 4) :َ ﻛﹸ ﻠﹸ ﻮ ﻩُ

ﻲِﻛﹸﻠ : (2) [16] 69; [19] 26

ﺃﹶﻛﹾﻼ : (1) [89] 19

,3) [4] 161; [5] 62) : ﺃﹶ ﻛﹾ ﻠِ ﻬِ ﻢْ

63

2) [37] 66; [56] 52) : ﺁ ﻛِ ﻠﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [23] 20) : ﻟِ ﻠﹾ ﺂ ﻛِ ﻠِ ﲔَ

1) [5] 42) : ﺃﹶ ﻛﱠ ﺎ ﻟﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [105] 5) : ﻣَ ﺄﹾ ﻛﹸ ﻮ ﻝٍ

ٍﻞ ﻛﹸ ﺃﹸ : (2) [13] 4; [34] 16

1) [6] 141) : ﺃﹸ ﻛﹸ ﻠﹸ ﻪُ

ﺃﻛﻠﻬﺎ : (4) [2] 265; [13] 35;

[14] 25; [18] 33

ﺃﻟﺘﻨﺎﻫﻢ : (1) [52] 21

ﺍﻟﺮ : (5) [10] 1; [11] 1; [12]

1; [14] 1; [15] 1

َﻒ ﻟﱠ ﺃﹶ : (3) [3] 103; [8] 63

1) [8] 63) : ﺃﹶ ﻟﱠ ﻔﹾ ﺖَ

1) [24] 43) : ﻳُ ﺆَ ﻟﱢ ﻒُ

1) [9] 60) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺆَ ﻟﱠ ﻔﹶ ﺔِ

1) [106] 1) : ﺇِ ﻳ ﻠﹶ ﺎ ﻑِ

1) [106] 2) : ﺇِﻳﻼ ﻓِ ﻬِ ﻢْ

ﺃﹶﻟﹾﻒ : (9) [2] 96; [8] 9, 66;

[22] 47; [29] 14; [32] 5; [37]

147; [70] 4; [97] 3

ﺃﹶﻟﹾﻔﹰﺎ : (1) [8] 65

1) [8] 66) : ﺃﹶ ﻟﹾ ﻔﹶ ﻴْ ﻦِ

ٍﻑ ﻻ ﺁ : (2) [3] 124, 125

ﺃﻟﻮﻑ : (1) [2] 243

ﺎًﻟِﺇ : (2) [9] 8, 10

ﻲِﺍﻟﻼﺋ : (4) [33] 4; [58] 2;

[65] 4 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 15

ﻲِﺍﻟﻼﺗ : (10) [4] 15, 23, 34,

127; [12] 50; [24] 60; [33] 50

1) [4] 16) : ﺍ ﻟ ﻠﱠ ﺬﹶ ﺍ ﻥِ

1) [41] 29) : ﺍ ﻟﱠ ﺬﹶ ﻳْ ﻦِ

ﺍﱂ : (6) [2] 1; [3] 1; [29] 1;

[30] 1; [31] 1; [32] 1

2) [4] 104) : ﺗَ ﺄﹾ ﻟﹶ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

1) [4] 104) : ﻳَ ﺄﹾ ﻟﹶ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

ٌﻢ ﻴ ِﻟ ﺃﹶ : (58) [2] 10, 104, 174,

178; [3] 21, 77, 91, 177, 188;

[5] 36, 73, 94; [6] 70; [7] 73;

[8] 32; [9] 3, 34, 61, 79, 90;

[10] 4, 88, 97; [11] 26, 48, 102;

[12] 25; [14] 22; [15] 50; [16]

63, 104, 117; [22] 25; [24] 19,

63; [26] 201; [29] 23; [31] 7;

[34] 5; [36] 18; [37] 38; [41]

43; [42] 21, 42; [43] 65; [44]

11; [45] 8, 11; [46] 24, 31; [51]

37; [58] 4; [59] 15; [61] 10;

[64] 5; [67] 28; [71] 1; [84] 24

,14) [4] 18, 138, 161) : ﺃﹶ ﻟِ ﻴ ﻤً ﺎ

173; [9] 39, 74; [17] 10; [25]

37; [33] 8; [48] 16, 17, 25; [73]

13; [76] 31

ﺍﳌﺮ : (1) [13] 1

ﺍﳌﺺ : (1) [7] 1

ﻟﹶﻪِﺇ : (80) [2] 133, 163, 255;

[3] 2, 6, 18, 62; [4] 87, 171; [5]

73; [6] 19, 46, 102, 106; [7] 59,

65, 73, 85, 158; [9] 31, 129;

[10] 90; [11] 14, 50, 61, 84;

[13] 30; [14] 52; [16] 2, 22, 51;

[18] 110; [20] 8, 14, 88, 98;

[21] 25, 29, 87, 108; [22] 34;

[23] 23, 32, 91, 116; [27] 26,

60, 61, 62, 63, 64; [28] 38, 70,

71, 72, 88; [35] 3; [37] 35; [38]

65; [39] 6; [40] 3, 37, 62, 65;

[41] 6; [43] 84; [44] 8; [47] 19;

[52] 43; [59] 22, 23; [64] 13;

[73] 9; [114] 3

ﺎًﻟﹶﻬِﺇ : (16) [2] 133; [7] 138,

140; [9] 31; [15] 96; [17] 22,

39; [18] 14; [23] 117; [25] 68;

[26] 29, 213; [28] 88; [38] 5;

[50] 26; [51] 51

َﻚ ﳍﹶ ِﺇ : (2) [2] 133; [20] 97

[10) [2] 163; [16) : ﺇِ ﻟﹶ ﻬ ﻜ ﻢْ

22; [18] 110; [20] 88, 98; [21]

108; [22] 34; [29] 46; [37] 4;

[41] 6

1) [29] 46) : ﺇِﻟﹶﻬُﻨَﺎ

ُﻪ َﻬ ﻟﹶ ِﺇ : (2) [25] 43; [45] 23

2) [5] 116; [16] 51) : ﺇِ ﻟﹶ ﻬَ ﻴْ ﻦِ

ﺔﹰ َﻬ ِﻟ ﺁ : (18) [6] 19, 74; [7]

138; [17] 42; [18] 15; [19] 81;

[21] 21, 22, 24, 43, 99; [25] 3;

[36] 23, 74; [37] 86; [38] 5;

[43] 45; [46] 28

1) [7] 127) : ﺁ ﻟِ ﻬَ ﺘَ ﻚَ

4) [21] 36, 68)
ﺁ ﻟِ ﻬَ ﺘ ﻜﹸ ﻢْ

[38] 6; [71] 23

ﺎَﺘﻨَﻬِﺁﻟ : (8) [11] 53, 54; [21]

59, 62; [25] 42; [37] 36; [43]

58; [46] 22

ﺁﳍﺘﻬﻢ : (2) [11] 101; [37] 91

1) [19] 46) : ﺁﻟِﻬَﺘِﻲ

ُﻪ ﻠﱠ ﻟ ﺍ : (978) [2] 7, 10, 15, 17,

19, 20, 26, 27, 70, 72, 73, 74,

76, 80, 85, 88, 90, 91, 95, 96,

105, 109, 113, 116, 118, 137,

140, 143, 144, 148, 149, 159,

164, 167, 170, 174, 185, 187,

197, 202, 205, 207, 210, 212,

213, 216, 218, 219, 220, 221,

222, 224, 225, 228, 232, 234,

235, 240, 242, 243, 245, 246,

247, 249, 251, 253, 255, 256,

257, 258, 259, 261, 263, 264,

265, 266, 268, 271, 275, 276,

282, 283, 284, 286; [3] 2, 4, 7,

11, 13, 14, 15, 18, 20, 28, 29,

30, 31, 34, 36, 40, 47, 54, 55,

57, 62, 66, 68, 73, 74, 77, 79,

81, 86, 95, 98, 99, 103, 108,

115, 117, 121, 122, 123, 126,

129, 134, 135, 140, 141, 142,

144, 146, 148, 150, 152, 153,

154, 155, 156, 160, 163, 164,

167, 170, 173, 174, 176, 179,

180, 181, 187, 189, 195; [4] 5,

11, 12, 15, 17, 19, 25, 26, 27,

28, 32, 34, 35, 37, 39, 45, 46,

49, 52, 54, 61, 63, 69, 72, 81,

84, 85, 87, 88, 90, 92, 93, 94,

95, 96, 99, 100, 104, 105, 108,

111, 113, 118, 125, 126, 127,

130, 131, 133, 134, 135, 137,

141, 143, 146, 147, 148, 152,

155, 158, 164, 165, 166, 168,

170, 171, 176; [5] 4, 6, 9, 12,

14, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 31,

38, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 49,

52, 54, 55, 60, 61, 64, 67, 71,

72, 74, 76, 80, 85, 87, 89, 93,

94, 95, 97, 99, 101, 103, 104,

108, 109, 110, 115, 116, 119;

[6] 3, 17, 19, 35, 36, 39, 46, 53,

58, 64, 71, 90, 91, 93, 95, 102,

107, 111, 124, 125, 128, 137,

140, 142, 144, 148, 151; [7] 28,

43, 49, 50, 54, 71, 87, 89, 101,

164, 178, 185, 186, 188, 190,

196; [8] 2, 7, 10, 23, 29, 30, 33,

34, 37, 41, 42, 43, 44, 47, 48,

52, 60, 62, 64, 66, 67, 70, 71,

72; [9] 13, 14, 15, 16, 19, 24,

25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37,

39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 51,

52, 55, 59, 60, 62, 68, 70, 71,

72, 74, 79, 80, 83, 85, 89, 91,

93, 94, 97, 98, 99, 100, 102,

103, 105, 106, 107, 108, 109,

110, 115, 117, 121, 127, 129;

[10] 3, 5, 6, 11, 16, 21, 25, 31,

32, 34, 35, 46, 49, 59, 68, 82,

107, 109; [11] 12, 31, 33, 34;

[12] 18, 19, 21, 39, 40, 64, 66,

76, 77, 80, 83, 90, 91, 92, 99;

[13] 2, 8, 11, 16, 17, 21, 25, 26,

31, 33, 39, 41; [14] 4, 9, 21, 24,

25, 27, 32, 51; [16] 19, 26, 31,

33, 35, 36, 38, 45, 48, 51, 61,

65, 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79,

80, 81, 92, 93, 101, 104, 108,

112, 114; [17] 33, 94, 97; [18]

4, 17, 24, 26, 38, 39, 45, 69;

[19] 58, 76; [20] 8, 14, 73, 98,

114; [21] 22; [22] 15, 18, 35,

40, 47, 52, 58, 60, 68, 69, 72,

75; [23] 14, 24, 91, 116; [24] Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 16

17, 18, 19, 21, 22, 25, 28, 29,

32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41,

44, 45, 46, 50, 55, 58, 59, 60,

61, 63, 64; [25] 41, 68, 70; [27]

9, 26, 36, 59, 63, 65, 87; [28]

27, 28, 30, 70, 71, 72, 77, 82;

[29] 3, 10, 11, 19, 20, 24, 40,

44, 45, 60, 61, 62, 63; [30] 6, 8,

9, 11, 29, 40, 48, 54, 59; [31]

16, 21, 25; [32] 4; [33] 4, 5, 9,

12, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 33,

35, 36, 37, 38, 40, 50, 51, 52,

53, 57, 59, 69, 73; [34] 24, 27;

[35] 2, 9, 11, 13, 15, 44, 45;

[36] 47; [37] 35, 96, 102, 152;

[38] 65; [39] 4, 6, 16, 18, 20,

22, 23, 26, 29, 35, 36, 37, 38,

42, 45, 61, 62, 68; [40] 12, 20,

21, 22, 28, 31, 33, 34, 35, 45,

61, 62, 64, 74, 79; [41] 21, 30;

[42] 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17,

19, 21, 23, 24, 27, 44, 46, 51;

[43] 87; [44] 42; [45] 5, 12, 19,

22, 23, 26; [46] 13; [47] 3, 4, 9,

10, 16, 19, 23, 26, 29, 30, 34,

35, 38; [48] 2, 3, 4, 6, 7, 11, 14,

15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25,

26, 27, 29; [49] 3, 5, 8, 16, 17,

18; [52] 27; [53] 23, 26; [57] 4,

10, 21, 23, 25, 28, 29; [58] 1, 3,

6, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 21, 22;

[59] 2, 3, 6, 7, 11, 22, 23, 24;

[60] 3, 7, 8, 9, 10, 13; [61] 5, 7,

8; [62] 4, 5, 7, 11; [63] 1, 4, 6,

11; [64] 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15,

17; [65] 3, 7, 10, 11, 12; [66] 1,

2, 3, 8, 10, 11; [67] 9, 28; [71]

15, 17, 19; [72] 7; [73] 20; [74]

31, 56; [76] 11, 30; [79] 25;

[81] 29; [84] 23; [85] 9, 20;

[87] 7; [88] 24; [95] 8; [98] 8;

[112] 1, 2

َﻪ ﻠﱠ ﻟ ﺍ : (592) [2] 9, 20, 26, 55,

67, 77, 83, 98, 106, 107, 109,

110, 115, 132, 143, 148, 153,

158, 165, 173, 176, 181, 182,

185, 189, 190, 192, 194, 195,

196, 198, 199, 200, 203, 204,

206, 209, 211, 215, 220, 222,

223, 224, 226, 227, 231, 233,

235, 237, 239, 243, 244, 245,

247, 249, 251, 253, 258, 259,

260, 267, 270, 272, 273, 278,

282, 283; [3] 5, 9, 19, 31, 32,

33, 37, 39, 42, 45, 50, 51, 62,

63, 64, 76, 89, 92, 97, 102, 119,

120, 123, 130, 132, 135, 144,

155, 159, 165, 171, 176, 177,

179, 181, 182, 183, 191, 199,

200; [4] 1, 9, 11, 13, 14, 16, 23,

24, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 40,

42, 43, 48, 56, 58, 59, 64, 69,

80, 86, 94, 102, 103, 106, 107,

109, 110, 116, 127, 128, 129,

131, 135, 140, 142, 149, 153;

[5] 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13,

17, 28, 33, 34, 35, 39, 40, 42,

51, 56, 57, 67, 72, 73, 87, 88,

92, 96, 97, 98, 100, 108, 112,

117; [6] 37, 91, 95, 108, 144,

150; [7] 28, 50, 59, 65, 70, 73,

85, 189; [8] 1, 10, 13, 17, 18,

19, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 39,

40, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51,

52, 53, 58, 63, 69, 71, 75; [9] 2,

3, 4, 5, 7, 18, 22, 28, 36, 40, 63,

64, 67, 71, 75, 77, 78, 90, 96,

99, 102, 104, 107, 111, 115,

116, 118, 119, 120, 123; [10]

18, 22, 36, 44, 60, 81, 104; [11]

2, 26, 50, 54, 61, 78, 84, 115;

[12] 52, 88, 90; [13] 11, 27, 31,

36; [14] 8, 11, 19, 22, 42, 47,

51; [15] 69; [16] 18, 23, 28, 36,

37, 70, 74, 77, 90, 91, 107, 115,

128; [17] 99, 110; [18] 16; [19]

36; [22] 6, 7, 10, 11, 14, 16, 17,

18, 23, 37, 38, 39, 40, 54, 58,

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70,

74, 75; [23] 23, 32; [24] 5, 10,

20, 21, 25, 30, 33, 39, 41, 43,

45, 52, 53, 54, 62; [26] 89, 108,

110, 126, 131, 144, 150, 163,

179, 227; [27] 45, 46; [28] 50,

56, 76, 77, 78, 82; [29] 6, 16,

20, 36, 42, 62, 65, 69; [30] 37;

[31] 12, 16, 18, 20, 23, 26, 27,

28, 29, 30, 32, 34; [33] 1, 2, 15,

21, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36,

37, 39, 41, 54, 55, 56, 57, 64,

66, 70, 71; [35] 1, 8, 22, 27, 28,

31, 38, 41, 45; [37] 126; [39] 2,

3, 7, 11, 14, 21, 52, 53, 57, 66,

67; [40] 14, 17, 20, 28, 44, 48,

61; [41] 14, 15, 22; [42] 5, 23;

[43] 63, 64; [46] 10, 17, 21, 33;

[47] 7, 11, 12, 21, 28, 32, 33;

[48] 10, 17; [49] 1, 7, 9, 10, 12,

13, 14, 16, 18; [51] 58; [57] 9,

11, 17, 18, 24, 25, 28; [58] 1, 2,

5, 7, 9, 12, 13, 20, 21, 22; [59]

4, 6, 7, 8, 16, 18, 19; [60] 6, 8,

11, 12; [61] 4; [62] 10; [63] 6;

[64] 12, 14, 16, 17; [65] 1, 2, 3,

4, 5, 10, 12; [66] 4, 6; [71] 3;

[72] 12, 23; [73] 20; [76] 30;

[96] 14; [98] 5

ِﻪ ﻠﱠ ﻟ ﺍ : (1125) [1] 1, 2; [2] 8,

22, 23, 27, 28, 60, 61, 62, 64,

67, 74, 75, 79, 80, 89, 91, 94,

97, 98, 101, 102, 103, 107, 110,

112, 114, 115, 120, 126, 136,

138, 139, 140, 142, 154, 156,

158, 161, 165, 169, 172, 173,

177, 187, 190, 193, 195, 196,

207, 210, 211, 214, 217, 218,

228, 229, 230, 231, 232, 238,

244, 246, 249, 251, 252, 256,

261, 262, 264, 265, 272, 273,

275, 279, 281, 282, 284, 285;

[3] 4, 10, 13, 15, 19, 20, 21, 23,

28, 37, 39, 49, 52, 59, 61, 64,

70, 73, 75, 77, 78, 79, 83, 84,

87, 94, 97, 98, 99, 101, 103,

107, 108, 109, 110, 112, 113,

114, 116, 122, 126, 129, 145,

146, 151, 154, 157, 158, 159,

160, 162, 163, 166, 167, 169,

171, 172, 174, 179, 180, 189,

195, 198, 199; [4] 6, 11, 12, 13,

17, 24, 30, 38, 39, 45, 47, 48,

50, 59, 62, 64, 70, 73, 74, 75,

76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84,

87, 89, 92, 94, 95, 97, 100, 104,

108, 113, 114, 116, 119, 122,

123, 125, 126, 131, 132, 134,

135, 136, 139, 140, 141, 144,

146, 150, 152, 155, 157, 160,

162, 165, 166, 167, 169, 170,

171, 172, 173, 175; [5] 2, 3, 4,

7, 8, 11, 15, 17, 18, 20, 23, 38,

41, 43, 44, 48, 50, 53, 54, 56,

59, 60, 64, 69, 72, 74, 76, 81,

84, 91, 103, 105, 106, 107, 116,

120; [6] 1, 12, 14, 19, 21, 23,

31, 33, 34, 40, 45, 46, 47, 50,

56, 57, 62, 70, 71, 80, 81, 88,

93, 100, 108, 109, 114, 116,

118, 119, 121, 124, 136, 138,

140, 144, 145, 149, 152, 157,

159, 162, 164; [7] 26, 28, 30,

32, 33, 37, 43, 44, 45, 56, 62,

69, 73, 74, 86, 89, 99, 105, 128,

131, 140, 158, 169, 180, 187,

194, 200; [8] 1, 10, 16, 22, 24,

36, 39, 41, 44, 47, 49, 52, 55,

60, 61, 66, 68, 72, 74, 75; [9] 1,

2, 3, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 19, 20,

24, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38,

40, 41, 44, 45, 48, 51, 54, 56,

59, 60, 61, 62, 65, 72, 74, 80,

81, 84, 86, 91, 95, 99, 106, 109,

111, 112, 114, 116, 118, 120;

[10] 4, 10, 17, 18, 20, 27, 29,

30, 37, 38, 45, 55, 58, 59, 60,

62, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72,

84, 85, 95, 100, 104, 106; [11]

4, 6, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 30,

31, 41, 43, 56, 63, 64, 73, 86,

88, 92, 101, 113, 123; [12] 23,

31, 37, 38, 40, 51, 66, 67, 68,

73, 79, 80, 85, 86, 87, 91, 95,

96, 106, 107, 108; [13] 11, 13,

15, 16, 20, 25, 28, 31, 33, 34,

37, 38, 42, 43; [14] 2, 3, 5, 6,

10, 11, 12, 20, 21, 28, 30, 34,

38, 39, 46, 48; [15] 96; [16] 1,

9, 18, 20, 38, 41, 48, 49, 52, 53,

56, 57, 60, 62, 63, 71, 72, 73,

74, 75, 77, 83, 87, 88, 91, 94,

95, 96, 98, 104, 105, 106, 112,

114, 115, 116, 120, 127; [17]

22, 39, 92, 96, 111; [18] 1, 15,

17, 21, 39, 43, 44; [19] 30, 35, Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 17

48, 49, 81; [20] 61; [21] 22, 57,

66, 67, 98; [22] 2, 3, 8, 9, 12,

25, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 40,

41, 56, 58, 70, 71, 73, 76, 78;

[23] 28, 38, 85, 87, 89, 91, 117;

[24] 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15,

20, 21, 22, 31, 33, 37, 42, 47,

48, 51, 53, 61, 62, 64; [25] 17,

55, 68, 71; [26] 93, 97, 213;

[27] 8, 15, 24, 25, 30, 43, 44,

47, 49, 59, 60, 61, 62, 63, 64,

79, 88, 93; [28] 13, 49, 50, 60,

68, 71, 72, 75, 80, 81, 87, 88;

[29] 5, 10, 17, 19, 22, 23, 25,

29, 41, 45, 50, 52, 63, 67, 68;

[30] 4, 5, 6, 10, 17, 30, 38, 39,

43, 50, 56, 60; [31] 6, 9, 11, 12,

13, 20, 22, 25, 26, 27, 31, 33;

[33] 3, 5, 6, 9, 10, 15, 17, 19,

21, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 40,

46, 47, 48, 53, 62, 63, 69; [34]

1, 8, 22, 33, 46, 47; [35] 1, 3, 4,

5, 10, 11, 15, 17, 18, 29, 32, 34,

40, 42, 43; [36] 74; [37] 23, 40,

56, 74, 86, 128, 159, 160, 169,

182; [38] 26; [39] 1, 3, 8, 10,

17, 20, 22, 23, 29, 32, 38, 43,

44, 47, 53, 56, 60, 63, 64, 74,

75; [40] 2, 4, 10, 12, 16, 21, 29,

33, 35, 42, 43, 44, 55, 56, 63,

65, 66, 69, 74, 77, 78, 81, 84,

85; [41] 19, 28, 33, 36, 37, 52;

[42] 10, 16, 24, 31, 36, 40, 46,

47, 49, 53; [44] 18, 19; [45] 2,

6, 8, 10, 14, 19, 23, 27, 32, 35,

36; [46] 2, 4, 5, 8, 10, 17, 23,

26, 28, 31, 32; [47] 1, 32, 34,

38; [48] 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13,

14, 15, 23, 28, 29; [49] 1, 3, 7,

8, 9, 13, 15; [50] 26; [51] 50,

51; [52] 43; [53] 25, 31, 58, 62;

[57] 1, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 19,

20, 21, 22, 27, 29; [58] 1, 4, 10,

16, 17, 19, 22; [59] 1, 2, 5, 7, 8,

13, 21, 23; [60] 1, 4, 10, 12;

[61] 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14;

[62] 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11; [63] 1,

2, 5, 7, 8, 9; [64] 1, 7, 8, 9, 11,

13; [65] 1, 2, 3, 5, 11; [66] 4, 8,

10; [67] 26; [69] 33; [70] 3;

[71] 4, 13, 25; [72] 4, 5, 18, 19,

22, 23; [73] 20; [76] 6, 9; [82]

19; [85] 8; [91] 13; [98] 2;

[104] 6; [110] 1, 2

5) [3] 26; [5] 114)
ﺍ ﻟ ﻠﱠ ﻬُ ﻢﱠ

[8] 32; [10] 10; [39] 46

1) [3] 118) : ﻳَ ﺄﹾ ﻟﹸ ﻮ ﻧَ ﻜﹸ ﻢْ

1) [2] 226) : ﻳُﺆْﻟﹸﻮﻥﹶ

1) [24] 22) : ﻳَ ﺄﹾ ﺗَ ﻞِ

َﺀ ﻻ ﺁ : (34) [7] 69, 74; [53]

55; [55] 13, 16, 18, 21, 23, 25,

28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42,

45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59,

61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75,

77

َﺎﺱَﻟﹾﻴِﺇ : (2) [6] 85; [37] 123

1) [37] 130) : ﺇِ ﻟ ﻴَ ﺎ ﺳِ ﲔَ

1) [20] 107) : ﺃﹶﻣْﺘًﺎ

1) [57] 16) : ﺃﹶ ﻣَ ﺪُ

ﺍًﺪَﺃﹶﻣ : (3) [3] 30; [18] 12;

[72] 25

َﺮ َﻣ ﺃﹶ : (7) [2] 27; [4] 114; [7]

29; [12] 40; [13] 21, 25; [96]

12

1) [7] 12) : ﺃﹶ ﻣَ ﺮْ ﺗُ ﻚَ

1) [5] 117) : ﺃﹶﻣَﺮْﺗَﻨِﻲ

1) [24] 53) : ﺃﹶ ﻣَ ﺮْ ﺗَ ﻬُ ﻢْ

1) [2] 222) : ﺃﹶ ﻣَ ﺮَ ﻛﹸ ﻢُ

1) [7] 28) : ﺃﹶﻣَﺮَﻧَﺎ

1) [17] 16) : ﺃﹶﻣَﺮْﻧَﺎ

1) [80] 23) : ﺃﹶ ﻣَ ﺮَ ﻩُ

2) [12] 68; [66] 6) : ﺃﹶ ﻣَ ﺮَ ﻫُ ﻢْ

1) [22] 41) : ﺃﹶ ﻣَ ﺮُ ﻭ ﺍ

1) [4] 119) : ﻟﹶ ﺂ ﻣُ ﺮَ ﻧﱠ ﻬُ ﻢْ

1) [12] 32) : ﺁ ﻣُ ﺮُ ﻩُ

1) [11] 87) : ﺗَ ﺄﹾ ﻣُ ﺮُ ﻙَ

1) [25] 60) : ﺗَﺄﹾﻣُﺮُﻧَﺎ

1) [52] 32) : ﺗَ ﺄﹾ ﻣُ ﺮُ ﻫُ ﻢْ

4) [2] 44; [3] 110)
ﺗَ ﺄﹾ ﻣُ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

[7] 110; [26] 35

1) [34] 33) : ﺗَﺄﹾﻣُﺮُﻭﻧَﻨَﺎ

1) [39] 64) : ﺗَ ﺄﹾﻣُ ﺮُ ﻭ ﻧﱢ ﻲ

ﺗﺄﻣﺮﻳﻦ : (1) [27] 33

ُﺮ ُﻣ ﺄﹾ َﻳ : (5) [7] 28; [16] 76, 90;

[19] 55; [24] 21

,7) [2] 67, 93, 169) : ﻳَ ﺄﹾ ﻣُ ﺮُ ﻛﹸ ﻢْ

268; [3] 80; [4] 58

1) [7] 157) : ﻳَ ﺄﹾ ﻣُ ﺮُ ﻫُ ﻢْ

,7) [3] 21, 104) : ﻳَ ﺄﹾ ﻣُ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

114; [4] 37; [9] 67, 71; [57] 24

ْﺮُﻣ ﺃﹾ َﻭ : (4) [7] 145, 199; [20]

132; [31] 17

11) [6] 14, 163)
ﺃﹸ ﻣِ ﺮْ ﺕُ

[10] 72, 104; [13] 36; [27] 91;

[39] 11, 12; [40] 66; [42] 15

َﺕ ْﺮ ِﻣ ﺃﹸ : (2) [11] 112; [42] 15

1) [6] 71) : ﺃﹸﻣِﺮْﻧَﺎMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 18

3) [4] 60; [9] 31)
ﺃﹸ ﻣِ ﺮُ ﻭ ﺍ

[98] 5

ُﺮ َﻣ ْﺆ ُﺗ : (2) [15] 94; [37] 102

2) [2] 68; [15] 65) : ﺗُﺆْﻣَﺮُﻭﻥﹶ

2) [16] 50; [66] 6) : ﻳُﺆْﻣَﺮُﻭﻥﹶ

1) [28] 20) : ﻳَ ﺄﹾ ﺗَ ﻤِ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

1) [65] 6) : ﻭَ ﺃﹾ ﺗَ ﻤِ ﺮُ ﻭ ﺍ

ﺮْﺍﻟﹾﺄﹶﻣ : (72) [2] 210; [3] 128,

152, 154, 159; [4] 47, 59, 83;

[5] 52; [6] 8, 58; [7] 54, 77,

150; [8] 43; [9] 48, 106; [10] 3,

31; [11] 43, 44, 59, 73, 76, 97,

101, 123; [12] 41; [13] 2, 11,

31; [14] 22; [15] 66; [16] 1, 33,

77; [17] 85; [18] 50; [19] 39,

64; [22] 67; [24] 62; [26] 151;

[27] 33; [28] 44; [30] 4; [32] 5;

[33] 37, 38; [40] 78; [44] 4;

[45] 17, 18; [46] 25; [47] 21,

26; [49] 7, 9; [50] 5; [51] 44;

[54] 3, 12; [57] 14; [65] 5, 8,

12; [82] 19; [97] 4

ﺍًﺮْﺃﹶﻣ : (17) [2] 117; [3] 47;

[8] 42, 44; [12] 18, 83; [18] 69;

[19] 21, 35; [27] 32; [33] 36;

[40] 68; [43] 79; [44] 5; [51] 4;

[65] 1; [79] 5

3) [10] 71; [18] 16) : ﺃﹶ ﻣْ ﺮَ ﻛﹸ ﻢْ

ﺎَﻧِﺮْﺃﹶﻣ : (16) [3] 147; [9] 50;

[10] 24; [11] 40, 58, 66, 82, 94;

[18] 10, 88; [21] 73; [23] 27;

[32] 24; [34] 12; [42] 52; [54]

50

ِﻩ ِﺮ ْﻣ ﺃﹶ : (21) [2] 109, 275; [5]

95; [9] 24; [12] 21; [14] 32;

[16] 2, 12; [18] 28; [21] 27, 81;

[22] 65; [24] 63; [30] 25, 46;

[36] 82; [38] 36; [40] 15; [45]

12; [65] 3, 4

ﺎَﻫَﺮْﺃﹶﻣ : (3) [41] 12; [65] 9

[12) [6] 159; [12) : ﺃﹶ ﻣْ ﺮُ ﻫُ ﻢْ

15, 102; [18] 21; [20] 62; [21]

93; [23] 53; [33] 36; [42] 38;

[59] 15; [64] 5

ﻱِﺮْﺃﹶﻣ : (8) [18] 73, 82; [20]

26, 32, 90, 93; [27] 32; [40] 44

[13) [2] 210; [3) : ﺍ ﻷُ ﻣُ ﻮ ﺭُ

109, 186; [8] 44; [9] 48; [22]

41, 76; [31] 17, 22; [35] 4; [42]

43, 53; [57] 5

1) [9] 112) : ﺍ ﻟﹾ ﺂ ﻣِ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

1) [12] 53) : ﺃﹶ ﻣﱠ ﺎ ﺭَ ﺓﹲ

1) [18] 71) : ﺇِﻣْﺮًﺍ

ِﺲ ْﻣ َﻷ ﺍ : (4) [10] 24; [28] 18,

19, 82

1) [15] 3) : ﺍ ﻷَ ﻣَ ﻞﹸ

ﻼَﺃﹶﻣ : (1) [18] 46

1) [5] 2) : ﺁ ﻣﱢ ﲔَ

ﺃﻡ : (9) [3] 7; [6] 92; [7] 150;

[13] 39; [20] 94; [28] 7, 10;

[42] 7; [43] 4

ﺃﻣﻚ : (3) [19] 28; [20] 38,

40

ﺃﻣﻪ : (10) [4] 11; [5] 17, 75;

[23] 50; [28] 13; [31] 14; [46]

15; [80] 35; [101] 9

ﺎَﺃﹸﻣﱢﻬ : (1) [28] 59

1) [5] 116) : ﺃﹸ ﻣﱢ ﻲَ

1) [4] 23) : ﺃﹸ ﻣﱠ ﻬَ ﺎ ﺕُ

[7) [4] 23; [16) : ﺃﹸ ﻣﱠ ﻬَ ﺎ ﺗُ ﻜﹸ ﻢْ

78; [24] 61; [33] 4; [39] 6; [53]

32

3) [33] 6; [58] 2) : ﺃﹸ ﻣﱠ ﻬَ ﺎ ﺗُ ﻬُ ﻢْ

ﺃﻣﺔ : (49) [2] 128, 134, 141,

143, 213; [3] 104, 110, 113; [4]

41; [5] 48, 66; [6] 108; [7] 34,

38, 159, 164, 181; [10] 19, 47,

49; [11] 8, 118; [12] 45; [13]

30; [15] 5; [16] 36, 84, 89, 92,

93, 120; [21] 92; [22] 34, 67;

[23] 43, 44, 52; [27] 83; [28]

23, 75; [35] 24; [40] 5; [42] 8;

[43] 22, 23, 33; [45] 28

2) [21] 92; [23] 52) : ﺃﹸ ﻣﱠ ﺘُ ﻜﹸ ﻢْ

ٌﻢ َﻣ ﺃﹸ : (11) [6] 38, 42; [7] 38;

[11] 48; [13] 30; [16] 63; [29]

18; [35] 42; [41] 25; [46] 18

ﺎًﻤَﺃﹸﻣ : (2) [7] 160, 168

1) [75] 5) : ﺃﹶ ﻣَ ﺎ ﻣَ ﻪُ

ٍﻡ ﺎ َﻣ ِﺇ : (2) [15] 79; [36] 12

4) [2] 124; [11] 17)
ﺇِ ﻣَ ﺎ ﻣً ﺎ

[25] 74; [46] 12

1) [17] 71) : ﺇِ ﻣَ ﺎ ﻣِ ﻬِ ﻢْ

ﺔﹶ ﻤﱠ ِﺋ ﺃﹶ : (5) [9] 12; [21] 73;

[28] 5, 41; [32] 24

2) [7] 157, 158) : ﺍ ﻷُ ﻣﱢ ﻲﱠ

1) [2] 78) : ﺃﹸ ﻣﱢ ﻴﱡ ﻮ ﻥﹶ

[3) [3] 20, 75; [62) : ﺍ ﻷُ ﻣﱢ ﻴﱢ ﲔَ

2 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 19

َﻦ ِﻣ ﺃﹶ : (4) [2] 283; [7] 97, 98;

[16] 45

1) [12] 64) : ﺃﹶ ﻣِ ﻨْ ﺘُ ﻜﹸ ﻢْ

[6) [2] 196, 239; [17) : ﺃﹶ ﻣِ ﻨْ ﺘُ ﻢْ

68, 69; [67] 16, 17

2) [7] 99; [12] 107) : ﺃﹶ ﻣِ ﻨُ ﻮ ﺍ

1) [12] 64) : ﺁ ﻣَ ﻨُ ﻜﹸ ﻢْ

1) [12] 11) : ﺗَﺄﹾﻣَﻨﱠﺎ

2) [3] 75) : ﺗَ ﺄﹾ ﻣَ ﻨْ ﻪُ

1) [7] 99) : ﻳَ ﺄﹾ ﻣَ ﻦُ

1) [4] 91) : ﻳَ ﺄﹾ ﻣَ ﻨُ ﻮ ﺍ

1) [4] 91) : ﻳَ ﺄﹾ ﻣَ ﻨُ ﻮ ﻛﹸ ﻢْ

َﻦ َﻣ ﺁ : (33) [2] 13, 62, 126,

177, 253, 285; [3] 99, 110; [4]

55; [5] 69; [6] 48; [7] 75, 86;

[9] 18, 19; [10] 83, 99; [11] 36,

40; [18] 88; [19] 60; [20] 82;

[25] 70; [28] 67, 80; [29] 26;

[34] 37; [40] 30, 38; [46] 10

ْﺖ َﻨ َﻣ ﺁ : (5) [6] 158; [10] 90,

98; [21] 6; [61] 14

ُﺖ ْﻨ َﻣ ﺁ : (3) [10] 90; [36] 25;

[42] 15

10) [2] 137; [4] 147)
ﺁ ﻣَ ﻨْ ﺘُ ﻢْ

[5] 12; [7] 76, 123; [8] 41; [10]

51, 84; [20] 71; [26] 49

ﻨﱠﺎَﺁﻣ : (33) [2] 8, 14, 76, 136;

[3] 7, 16, 52, 53, 84, 119, 193;

[5] 41, 59, 61, 83, 111; [7] 121,

126; [20] 70, 73; [23] 109; [24]

47; [26] 47; [28] 53; [29] 2, 10,

46; [34] 52; [40] 84; [49] 14;

[67] 29; [72] 2, 13

1) [106] 4) : ﺁ ﻣَ ﻨَ ﻬُ ﻢْ

ﻮﺍُﻨَﺁﻣ : (258) [2] 9, 14, 25,

26, 62, 76, 82, 103, 104, 137,

153, 165, 172, 178, 183, 208,

212, 213, 214, 218, 249, 254,

257, 264, 267, 277, 278, 282;

[3] 57, 68, 72, 100, 102, 118,

130, 140, 141, 149, 156, 200;

[4] 19, 29, 39, 43, 51, 57, 59,

60, 71, 76, 94, 122, 135, 136,

137, 144, 152, 173, 175; [5] 1,

2, 6, 8, 9, 11, 35, 51, 53, 54, 55,

56, 57, 65, 69, 82, 87, 90, 93,

94, 95, 101, 105, 106; [6] 82;

[7] 32, 42, 87, 88, 96, 153, 157;

[8] 12, 15, 20, 24, 27, 29, 45,

72, 74, 75; [9] 20, 23, 28, 34,

38, 61, 88, 113, 119, 123, 124;

[10] 2, 4, 9, 63, 98, 103; [11]

23, 29, 58, 66, 94; [12] 57; [13]

28, 29, 31; [14] 23, 27, 31; [16]

99, 102; [18] 13, 30, 107; [19]

73, 96; [22] 14, 17, 23, 38, 50,

54, 56, 77; [24] 19, 21, 27, 55,

58, 62; [26] 227; [27] 53; [29]

7, 9, 11, 12, 52, 56, 58; [30] 15,

45; [31] 8; [32] 19; [33] 9, 41,

49, 53, 56, 69, 70; [34] 4; [35]

7; [36] 47; [37] 148; [38] 24,

28; [39] 10; [40] 7, 25, 35, 51,

58; [41] 8, 18, 44; [42] 18, 22,

23, 26, 36, 45; [43] 69; [45] 14,

21, 30; [46] 11; [47] 2, 3, 7, 11,

12, 20, 33; [48] 29; [49] 1, 2, 6,

11, 12, 15; [52] 21; [57] 7, 13,

16, 19, 21, 27, 28; [58] 9, 10,

11, 12; [59] 10, 18; [60] 1, 10,

13; [61] 2, 10, 14; [62] 9; [63]

3, 9; [64] 14; [65] 10, 11; [66]

6, 8, 11; [74] 31; [83] 29, 34;

[84] 25; [85] 11; [90] 17; [95]

6; [98] 7; [103] 3

ْﻦ ِﻣ ْﺆ ُﺗ : (3) [2] 260; [5] 41;

[10] 100

1) [3] 81) : ﻟﹶ ﺘُ ﺆْ ﻣِ ﻨُ ﻦﱠ

12) [3] 73, 179)
ﺗُ ﺆْ ﻣِ ﻨُ ﻮ ﺍ

[17] 107; [40] 12; [44] 21; [47]

36; [48] 9; [49] 14; [57] 8; [58]

4; [60] 1, 4

,8) [2] 85; [3] 110) : ﺗُ ﺆْ ﻣِﻨُ ﻮ ﻥﹶ

119; [4] 59; [24] 2; [57] 8; [61]

11; [69] 41

ُﻦ ِﻣ ْﺆ ُﻧ : (13) [2] 13, 55, 91;

[3] 183; [4] 150; [5] 84; [6]

124; [9] 94; [17] 90, 93; [23]

47; [26] 111; [34] 31

1) [7] 134) : ﻟﹶ ﻨُ ﺆْ ﻣِ ﻨَ ﻦﱠ

,28) [2] 232, 256) : ﻳُ ﺆْ ﻣِ ﻦُ

264; [3] 199; [7] 158; [9] 61,

99; [10] 40; [11] 36; [12] 106;

[18] 29; [20] 16, 127; [27] 81;

[29] 47; [30] 53; [32] 15; [34]

21; [40] 27; [48] 13; [64] 9, 11;

[65] 2, 11; [69] 33; [72] 13

2) [2] 221, 228) : ﻳُ ﺆْ ﻣِ ﻦﱠ

1) [4] 159) : ﻟﹶ ﻴُ ﺆْ ﻣِ ﻨَ ﻦﱠ

1) [6] 109) : ﻟﹶ ﻴُ ﺆْ ﻣِ ﻨُ ﻦﱠ

,18) [2] 75, 186) : ﻳُ ﺆْ ﻣِ ﻨُ ﻮ ﺍ

221; [6] 25, 110, 111; [7] 87,

101, 146; [10] 13, 74, 88; [17]

94; [18] 6, 55; [22] 54; [33] 19;

[85] 8

ﻮﻥﹶُﻨِﻣْﺆُﻳ : (87) [2] 3, 4, 6, 88,

100, 121; [3] 114; [4] 38, 46,

51, 65, 155, 162; [5] 81; [6] 12,

20, 54, 92, 99, 109, 113, 125,

150, 154; [7] 27, 52, 156, 185,

188, 203; [8] 55; [9] 29, 44, 45;

[10] 33, 96, 101; [11] 17, 121;

[12] 37, 111; [13] 1; [15] 13;

[16] 22, 60, 64, 72, 79, 104,

105; [17] 10, 45; [19] 39; [21]

6, 30; [23] 44, 58, 74; [24] 62;

[26] 201; [27] 4, 86; [28] 3, 52;

[29] 24, 47, 51, 67; [30] 37;

[34] 8; [36] 7, 10; [39] 45, 52;

[40] 7, 59; [41] 44; [42] 18;

[43] 88; [45] 6; [52] 33; [53]

27; [58] 22; [77] 50; [84] 20

1) [46] 17) : ﺁ ﻣِ ﻦْMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 20

ﻮﺍُﻨِﺁﻣ : (18) [2] 13, 41, 91;

[3] 72, 179, 193; [4] 47, 136,

170, 171; [5] 111; [7] 158; [9]

86; [17] 107; [46] 31; [57] 7,

28; [64] 8

1) [2] 283) : ﺍ ﺅْ ﺗُ ﻤِ ﻦَ

ﺎًﻨِﺁﻣ : (6) [2] 126; [3] 97;

[14] 35; [28] 57; [29] 67; [41]

40

1) [16] 112) : ﺁ ﻣِ ﻨَ ﺔﹰ

2) [27] 89; [34] 37) : ﺁ ﻣِ ﻨُ ﻮ ﻥﹶ

َﲔ ِﻨ ِﻣ ﺁ : (8) [12] 99; [15] 46,

82; [26] 146; [28] 31; [34] 18;

[44] 55; [48] 27

1) [33] 72) : ﺍ ﻷَ ﻣَ ﺎ ﻧَ ﺔﹶ

1) [2] 283) : ﺃﹶ ﻣَ ﺎ ﻧَ ﺘَ ﻪُ

1) [4] 58) : ﺍﻷَﻣَﺎﻧَﺎﺕِ

1) [8] 27) : ﺃﹶﻣَﺎﻧَﺎﺗِﻜﹸﻢْ

2) [23] 8; [70] 32) : ﺃﹶﻣَﺎﻧَﺎﺗِﻬِﻢْ

ِﻦ ْﻣ َﻷ ﺍ : (3) [4] 83; [6] 81, 82

ﺎًﻨْﺃﹶﻣ : (2) [2] 125; [24] 55

ﺔﹰ َﻨ َﻣ ﺃﹶ : (2) [3] 154; [8] 11

ﲔِﺃﹶﻣ : (13) [7] 68; [12] 54;

[26] 107, 125, 143, 162, 178,

193; [27] 39; [28] 26; [44] 18,

51; [81] 21

[17) [2] 108; [3) : ﺍ ﻹِ ﳝَ ﺎ ﻥِ

167, 177, 193; [5] 5; [9] 23;

[16] 106; [30] 56; [40] 10; [42]

52; [49] 7, 11, 14, 17; [58] 22;

[59] 9, 10

1) [52] 21) : ﺇِ ﳝَ ﺎ ﻥٍ

ﺎًﺎﻧَﳝِﺇ : (7) [3] 173; [8] 2; [9]

124; [33] 22; [48] 4; [74] 31

ْﺎﻧﻜﹸﻢَﳝِﺇ : (7) [2] 93, 109,

143; [3] 100, 106; [4] 25; [9]

66

ﻪَﺎﻧَﳝِﺇ : (2) [16] 106; [40] 28

3) [6] 158; [10] 98) : ﺇِ ﳝَ ﺎ ﻬﹶ ﺎ

1) [60] 10) : ﺑﺈِﳝَﺎﻧِﻬِﻦﱠ

ﻣﺄﻣﻨﻪ : (1) [9] 6

1) [70] 28) : ﻣَ ﺄﹾ ﻣُ ﻮ ﻥٍ

ﻦِﻣْﺆُﻣ : (15) [2] 221; [4] 92,

124; [9] 10; [12] 17; [16] 97;

[17] 19; [20] 112; [21] 94; [33]

36; [40] 28, 40; [59] 23; [64] 2

7) [4] 92, 93, 94)
ﻣُﺆْﻣِﻨًﺎ

[20] 75; [32] 18; [71] 28

1) [18] 80) : ﻣُ ﺆْ ﻣِ ﻨَ ﻴْ ﻦِ

[35) [2] 285; [3) : ﻣُ ﺆْ ﻣِ ﻨُ ﻮ ﻥ

28, 110, 122, 160; [4] 162; [5]

11, 88; [7] 75; [8] 2, 4, 74; [9]

51, 71, 105, 122; [14] 11; [23]

1; [24] 12, 31, 62; [30] 4; [33]

11, 22; [34] 41; [44] 12; [48]

12, 25; [49] 10, 15; [58] 10;

[60] 11; [64] 13; [74] 31

6) [2] 221; [4] 92)
ﻣُ ﺆْ ﻣِ ﻨَ ﺔﹲ

[33] 36, 50

22) [4] 25; [5] 5)
ﻣُ ﺆْ ﻣِ ﻨَ ﺎ ﺕ

[9] 71, 72; [24] 12, 23, 31; [33]

35, 49, 58, 73; [47] 19; [48] 5,

25; [57] 12; [60] 10, 12; [66] 5;

[71] 28; [85] 10

1) [2] 221) : ﻟﹶ ﺄﹶ ﻣَ ﺔﹲ

1) [24] 32) : ﺇِﻣَﺎﺋِﻜﹸﻢْ

ﺜﹶﻰْﺃﹸﻧ : (18) [2] 178; [3] 36,

195; [4] 124; [13] 8; [16] 58,

97; [35] 11; [40] 40; [41] 47;

[49] 13; [53] 21, 27, 45; [75]

39; [92] 3

[4) [4] 11, 176; [6) : ﺍ ﻷُ ﻧْ ﺜﹶ ﻴَ ﻴْﻦِ

143

ﺎﺛﹰﺎَﻧِﺇ : (6) [4] 117; [17] 40;

[37] 150; [42] 49, 50; [43] 19

1) [28] 29) : ﺁ ﻧَ ﺲَ

ُﺖ ْﺴ َﻧ ﺁ : (3) [20] 10; [27] 7;

[28] 29

1) [4] 6) : ﺁ ﻧَ ﺴْ ﺘُ ﻢْ

1) [24] 27) : ﺗَ ﺴْ ﺘَ ﺄﹾ ﻧِ ﺴُ ﻮ ﺍ

ﺲْﻧِﺇ : (18) [6] 112, 128, 130;

[7] 38, 179; [17] 88; [27] 17;

[41] 25, 29; [46] 18; [51] 56;

[55] 33, 39, 56, 74; [72] 5, 6

[65) [4] 28; [10) : ﺍ ﻟﹾ ﺈِ ﻧْ ﺴَ ﺎ ﻥ

12; [11] 9; [12] 5; [14] 34; [15]

26; [16] 4; [17] 11, 13, 53, 67,

83, 100; [18] 54; [19] 66, 67;

[21] 37; [22] 66; [23] 12; [25]

29; [29] 8; [31] 14; [32] 7; [33]

72; [36] 77; [39] 8, 49; [41] 49,

51; [42] 48; [43] 15; [46] 15;

[50] 16; [53] 24, 39; [55] 3, 14;

[59] 16; [70] 19; [75] 3, 5, 10,

13, 14, 36; [76] 1, 2; [79] 35;

[80] 17, 24; [82] 6; [84] 6; [86]

5; [89] 15, 23; [90] 4; [95] 4;

[96] 2, 5, 6; [99] 3; [100] 6;

[103] 2

ٍﺎﺱَﺃﹸﻧ : (5) [2] 60; [7] 82,

160; [17] 71; [27] 56 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 21

1) [25] 49) : ﺃﹶﻧَﺎﺳِﻲﱠ

1) [19] 26) : ﺇِﻧْﺴِﻴﺎ

1) [33] 53) : ﻣُ ﺴْ ﺘَ ﺄﹾ ﻧِ ﺴِ ﲔَ

2) [5] 45) : ﺃﹶَ ﻧْ ﻒ

ﻔﹰﺎِﺁﻧ : (1) [47] 16

1) [55] 10) : ﻟِﻸَﻧَﺎﻡِ

ﺃﹶﻧﱠﻰ : (28) [2] 223, 247, 259;

[3] 37, 40, 47, 165; [5] 75; [6]

95, 101; [9] 30; [10] 32, 34;

[19] 8, 20; [23] 89; [29] 61;

[34] 52; [35] 3; [36] 66; [39] 6;

[40] 62, 69; [43] 87; [44] 13;

[47] 18; [63] 4; [89] 23

1) [57] 16) : ﻳَ ﺄﹾ ﻥِ

ٍﻥ ﺁ : (1) [55] 44

ٍﺔ َﻴ ِﻧ ﺁ : (2) [76] 15; [88] 5

َﺎﺀَﺁﻧ : (3) [3] 113; [20] 130;

[39] 9

1) [33] 53) : ﺇِﻧَﺎﻩُ

ﻞْﺃﹶﻫ : (54) [2] 105, 109; [3]

64, 65, 69, 70, 71, 72, 75, 98,

99, 110, 113, 199; [4] 123, 153,

159, 171; [5] 15, 19, 47, 59, 65,

68, 77; [7] 96, 97, 98; [9] 101,

120; [11] 73; [12] 109; [15] 67;

[16] 43; [18] 77; [20] 40; [21]

7; [28] 12, 45; [29] 31, 34, 46;

[33] 13, 26, 33; [38] 64; [57]

29; [59] 2, 7, 11; [74] 56; [98]

1, 6

َﻠﻚْﺃﹶﻫ : (9) [3] 121; [11] 40,

46, 81; [12] 25; [15] 65; [20]

132; [23] 27; [29] 33

1) [12] 93) : ﺃﹶ ﻫْ ﻠِ ﻜﹸ ﻢْ

ﺎَﻠﻨْﺃﹶﻫ : (3) [12] 65, 88; [52]

26

ﺃﻫﻠﻪ : (27) [2] 126, 196, 217;

[4] 35, 92; [7] 83; [19] 55; [20]

10; [21] 76, 84; [26] 170; [27]

7, 49, 57; [28] 29; [29] 32; [35]

43; [37] 76, 134; [38] 43; [51]

26; [75] 33; [84] 9, 13

ﺎَﻠﻬْﺃﹶﻫ : (20) [4] 35, 58, 75;

[6] 131; [7] 94, 100, 123; [10]

24; [11] 117; [12] 26; [18] 71,

77; [19] 16; [24] 27; [27] 34;

[28] 4, 15, 59; [29] 31; [48] 26

3) [12] 62; [36] 50)
ﺃﹶ ﻫْ ﻠِ ﻬِ ﻢْ

[83] 31

1) [4] 25) : ﺃﹶ ﻫْ ﻠِ ﻬِ ﻦﱠ

1) [48] 11) : ﺃﹶﻫْﻠﹸﻮﻧَﺎ

ﻲِﻠْﺃﹶﻫ : (3) [11] 45; [20] 29;

[26] 169

2) [5] 89; [66] 6) : ﺃﹶ ﻫْ ﻠِ ﻴ ﻜﹸ ﻢْ

[3) [39] 15; [42) : ﺃﹶ ﻫْ ﻠِ ﻴ ﻬِ ﻢْ

45; [48] 12

ﻲِﺃﹶﻭﱢﺑ : (1) [34] 10

1) [88] 25) : ﺇِﻳَﺎﺑَﻬُﻢْ

ٌﺏ ﺍ ﻭﱠ ﺃﹶ : (5) [38] 17, 19, 30,

44; [50] 32

1) [17] 25) : ﻟِ ﻸَ ﻭﱠ ﺍ ﺑِ ﲔَ

ﺂﺏَﻣ : (6) [3] 14; [13] 29;

[38] 25, 40, 49, 55

1) [13] 36) : ﻣَ ﺂ ﺏِ

ﺎًﺂﺑَﻣ : (2) [78] 22, 39

1) [2] 255) : ﻳَ ﺌﹸ ﻮ ﺩُ ﻩُ

,7) [12] 6, 21, 44) : ﺗَ ﺄﹾ ﻭِ ﻳ ﻞِ

100, 101; [18] 78, 82

2) [4] 59; [17] 35) : ﺗَ ﺄﹾ ﻭِ ﻳ ﻼ

8) [3] 7; [7] 53)
ﺗَ ﺄﹾ ﻭِ ﻳ ﻠِ ﻪ

[10] 39; [12] 36, 37, 45

ﺁﻝ : (26) [2] 49, 50, 248; [3]

11, 33; [4] 54; [7] 130, 141; [8]

52, 54; [12] 6; [14] 6; [15] 59,

61; [19] 6; [27] 56; [28] 8; [34]

13; [40] 28, 45, 46; [54] 34, 41

ﺃﻭﻝ : (23) [2] 41; [3] 96; [6]

14, 94, 110, 163; [7] 143; [9]

13, 83, 108; [17] 7, 51; [18] 48;

[20] 65; [21] 104; [26] 51; [36]

79; [39] 12; [41] 21; [43] 81;

[50] 15; [57] 3; [59] 2

1) [5] 114) : ﻷَﻭﱠﻟِﻨَﺎ

ﻭﱠﻟﹸﻮﻥﹶَﺍﻷ : (6) [9] 100; [17]

59; [21] 5; [23] 81; [37] 17;

[56] 48

ﲔِﺍﻟﹾﺄﹶﻭﱠﻟ : (32) [6] 25; [8] 31,

38; [15] 10, 13; [16] 24; [18]

55; [23] 24, 68, 83; [25] 5; [26]

26, 137, 184, 196; [27] 68; [28]

36; [35] 43; [37] 71, 126, 168;

[43] 6, 8; [44] 8; [46] 17; [56]

13, 39, 49; [68] 15; [77] 16, 38;

[83] 13

ﻭﻟﹶﻰُﺍﻷ : (17) [20] 21, 51,

133; [28] 43, 70; [33] 33; [37]

59; [44] 35, 56; [53] 25, 50, 56;

[56] 62; [79] 25; [87] 18; [92]

13; [93] 4 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 22

2) [7] 38, 39) : ﺃﹸ ﻭ ﻻ ﻫُ ﻢْ

1) [17] 5) : ﺃﹸﻭﻻﻫُﻤَﺎ

ﺃﹸﻭﻟﹸﻮ : (17) [2] 269; [3] 7, 18;

[4] 8; [8] 75; [9] 86; [11] 116;

[13] 19; [14] 52; [24] 22; [27]

33; [33] 6; [38] 29; [39] 9, 18;

[46] 35

ﻲِﺃﹸﻭﻟ : (26) [2] 179, 197; [3]

13, 190; [4] 59, 83, 95; [5] 100;

[9] 113; [12] 111; [17] 5; [20]

54, 128; [24] 22, 31, 44; [28]

76; [35] 1; [38] 43, 45; [39] 21;

[40] 54; [48] 16; [59] 2; [65]

10; [73] 11

2) [65] 4, 6) : ﺃﹸ ﻭ ﻻ ﺕُ

ِﺀ ﻻ ﻭ ﺃﹸ : (2) [3] 119; [20] 84

ِﺀ ﻻ ُﺆ َﻫ : (46) [2] 31, 85; [3]

66; [4] 41, 51, 78, 109, 143; [5]

53; [6] 53, 89; [7] 38, 49, 139;

[8] 49; [10] 18; [11] 18, 78,

109; [15] 66, 68, 71; [16] 86,

89; [17] 20, 102; [18] 15; [21]

44, 65, 99; [25] 17; [26] 54;

[28] 63; [29] 47; [34] 40; [38]

15; [39] 51; [43] 29, 88; [44]

22, 34; [47] 38; [76] 27; [83]

32

,204) [2] 5, 16, 27) : ﺃﹸ ﻭ ﻟﹶ ﺌِ ﻚَ

39, 81, 82, 86, 114, 121, 157,

159, 160, 161, 174, 175, 177,

202, 217, 218, 221, 229, 257,

275; [3] 10, 22, 77, 82, 87, 90,

91, 94, 104, 105, 114, 116, 136,

199; [4] 17, 18, 52, 63, 69, 97,

99, 121, 124, 146, 151, 152,

162; [5] 10, 41, 43, 44, 45, 47,

60, 86; [6] 70, 82, 89, 90; [7] 8,

9, 36, 37, 42, 157, 178, 179; [8]

4, 37, 72, 74, 75; [9] 10, 17, 18,

20, 23, 69, 71, 88; [10] 8, 26,

27; [11] 11, 16, 17, 18, 20, 21,

23; [13] 5, 18, 22, 25; [14] 3;

[16] 105, 108; [17] 19, 36, 57,

71; [18] 31, 105; [19] 58, 60;

[20] 75; [21] 101; [22] 51, 57;

[23] 7, 10, 61, 102, 103; [24] 4,

13, 26, 47, 50, 51, 52, 55, 62;

[25] 34, 70, 75; [27] 5; [28] 54;

[29] 23, 52; [30] 16, 38, 39;

[31] 5, 6; [33] 19; [34] 4, 5, 37,

38; [35] 10; [37] 41; [38] 13;

[39] 18, 22, 33, 63; [40] 40;

[41] 44; [42] 41, 42; [45] 9;

[46] 14, 16, 18, 32; [47] 16, 23;

[49] 3, 7, 11, 15; [56] 11; [57]

10, 19; [58] 17, 19, 20, 22; [59]

8, 9, 19; [60] 9; [63] 9; [64] 10,

16; [70] 31, 35; [72] 14; [80]

42; [83] 4; [90] 18; [98] 6, 7

2) [4] 91; [54] 43) : ﺃﹸ ﻭ ﻟﹶ ﺌِ ﻜﹸ ﻢْ

ٌﻩ ﺍ ﻭﱠ ﺃﹶ : (2) [9] 114; [11] 75

ﻯَﺃﹶﻭ : (1) [18] 10

1) [18] 63) : ﺃﹶﻭَﻳْﻨَﺎ

ﻱِﺁﻭ : (2) [11] 43, 80

ﻭﺍُﻓﹶﺄﹾﻭ : (1) [18] 16

ﻯَﺁﻭ : (3) [12] 69, 99; [93] 6

1) [8] 26) : ﻓﹶ ﺂ ﻭَ ﺍ ﻛﹸ ﻢْ

ﺍْﻭَﺁﻭ : (2) [8] 72, 74

1) [23] 50) : ﺁﻭَﻳْﻨَﺎﻫُﻤَﺎ

1) [33] 51) : ﺗُﺆْﻭِﻱ

1) [70] 13) : ﺗُﺆْﻭِﻳﻪِ

ﻯَﺄﹾﻭَﺍﻟﹾﻤ : (4) [32] 19; [53]

15; [79] 39, 41

[3) [29] 25; [45) : ﻣَ ﺄﹾ ﻭَ ﺍ ﻛﹸ ﻢُ

34; [57] 15

3) [3] 162; [5] 72)
ﻣَ ﺄﹾ ﻭَ ﺍ ﻩُ

[8] 16

12) [3] 151, 197)
ﻣَ ﺄﹾ ﻭَ ﺍ ﻫُ ﻢُ

[4] 97, 121; [9] 73, 95; [10] 8;

[13] 18; [17] 97; [24] 57; [32]

20; [66] 9

ﻱِﺇ : (1) [10] 53

ﺔَﺁﻳ : (84) [2] 106, 118, 145,

211, 248, 259; [3] 13, 41, 49,

50; [5] 114; [6] 4, 25, 35, 37,

109, 124; [7] 73, 106, 132, 146,

203; [10] 20, 92, 97; [11] 64,

103; [12] 105; [13] 7, 27, 38;

[15] 77; [16] 11, 13, 65, 67, 69,

101; [17] 12; [19] 10, 21; [20]

22, 47, 133; [21] 5, 91; [23] 50;

[25] 37; [26] 4, 8, 67, 103, 121,

128, 139, 154, 158, 174, 190,

197; [27] 52; [29] 15, 35, 44;

[30] 58; [34] 9, 15; [36] 33, 37,

41, 46; [37] 14; [40] 78; [43]

48; [48] 20; [51] 37; [54] 2, 15;

[79] 20

َﻚ ُﺘ َﻳ ﺁ : (2) [3] 41; [19] 10

1) [17] 12) : ﺁ ﻳَ ﺘَ ﻴْ ﻦِ

ﺎﺕَﺁﻳ : (148) [2] 61, 99, 118,

164, 219, 231, 252, 266; [3] 4,

7, 19, 21, 58, 70, 97, 98, 101,

108, 112, 113, 118, 190, 199;

[4] 140, 155; [5] 75; [6] 4, 27,

33, 46, 55, 65, 97, 98, 99, 105,

109, 126, 157, 158; [7] 26, 32,

58, 126, 133, 174; [8] 52, 54;

[9] 9, 11; [10] 1, 5, 6, 24, 67,

71, 95, 101; [11] 59; [12] 1, 7,

35; [13] 1, 2, 3, 4; [14] 5; [15]

1, 75; [16] 12, 79, 104, 105;

[17] 59, 101; [18] 17, 57, 105;

[19] 58; [20] 54, 127, 128; [22]

16; [23] 30, 58; [24] 1, 18, 34,

46, 58, 61; [25] 73; [26] 2; [27]

1, 12, 86; [28] 2, 87; [29] 23,

24, 49, 50; [30] 10, 21, 22, 23,

24, 28, 37; [31] 2, 31; [32] 22,

26; [33] 34; [34] 19; [36] 46;

[39] 42, 52, 63, 71; [40] 4, 35,

56, 63, 69, 81; [42] 33; [44] 33;

[45] 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 35;

[46] 26, 27; [51] 20; [53] 18;

[57] 9, 17; [58] 5; [62] 5; [65]

11 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 23

َﻚِﺎﺗَﺁﻳ : (3) [2] 129; [20]

134; [28] 47

ﺎَﺎﺗﻨَﺁﻳ : (92) [2] 39, 151; [3]

11; [4] 56; [5] 10, 86; [6] 39,

49, 54, 68, 150, 157; [7] 9, 36,

40, 51, 64, 72, 103, 136, 146,

147, 156, 175, 176, 177, 182;

[8] 31; [10] 7, 15, 21, 73, 75,

92; [11] 96; [14] 5; [15] 81;

[17] 1, 98; [18] 9; [19] 73, 77;

[20] 23, 56, 126; [21] 77; [22]

51, 57, 72; [23] 45; [25] 36;

[26] 15; [27] 13, 81, 82, 83;

[28] 35, 36, 45, 59; [29] 47, 49;

[30] 16, 53; [31] 7, 32; [32] 15,

24; [34] 5, 38, 43; [40] 23; [41]

15, 28, 40, 53; [42] 35; [43] 46,

47, 69; [45] 9, 25; [46] 7; [54]

42; [57] 19; [64] 10; [68] 15;

[74] 16; [78] 28; [83] 13; [90]

19

ﺎﺗﻪَﺁﻳ : (37) [2] 73, 187, 221,

242; [3] 103, 164; [5] 89; [6]

21, 93, 118; [7] 37; [8] 2; [9]

65; [10] 17; [11] 1; [22] 52;

[24] 59; [27] 93; [30] 20, 21,

22, 23, 24, 25, 46; [31] 31; [38]

29; [40] 13, 81; [41] 3, 37, 39,

44; [42] 29, 32; [45] 6; [62] 2

1) [21] 32) : ﺁﻳَﺎﺗِﻬَﺎ

ﻲِﺎﺗَﺁﻳ : (14) [2] 41; [5] 44;

[6] 130; [7] 35, 146; [18] 56,

106; [20] 42; [21] 37; [23] 66,

105; [27] 84; [39] 59; [45] 31

َﺏ ﻮ ﻳﱡ ﺃﹶ : (4) [4] 163; [6] 84;

[21] 83; [38] 41

1) [5] 110) : ﺃﹶ ﻳﱠ ﺪْ ﺗُ ﻚَ

1) [8] 62) : ﺃﹶ ﻳﱠ ﺪَ ﻙَ

1) [8] 26) : ﺃﹶ ﻳﱠﺪَ ﻛﹸ ﻢْ

1) [61] 14) : ﺃﹶﻳﱠﺪْﻧَﺎ

ُﺎﻩَﻧْﺃﹶﻳﱠﺪ : (2) [2] 87, 253

1) [9] 40) : ﺃﹶ ﻳﱠ ﺪَ ﻩُ

1) [58] 22) : ﺃﹶ ﻳﱠ ﺪَ ﻫُ ﻢْ

1) [3] 13) : ﻳُ ﺆَ ﻳﱢ ﺪُ

1) [38] 17) : ﺍ ﻷَ ﻳْ ﺪِ

1) [51] 47) : ﺃﹶ ﻳْ ﺪٍ

[4) [15] 78; [26) : ﺍ ﻷَ ﻳْ ﻜﹶ ﺔِ

176; [38] 13; [50] 14

1) [24] 32) : ﺍﻷَ ﻳَ ﺎ ﻣَ ﻰ

ﺍﻟﹾﺂﻥ : (8) [2] 71, 187; [4] 18;

[8] 66; [10] 51, 91; [12] 51;

[72] 9

ﺃﹶﻳﱠﺎﻥﹶ : (6) [7] 187; [16] 21;

[27] 65; [51] 12; [75] 6; [79] 42

َﻦ ْﻳ ﺃﹶ : (7) [6] 22; [16] 27; [28]

62, 74; [41] 47; [75] 10; [81]

26

ﺎَﻤَﻨْﺃﹶﻳ : (19) [2] 115, 148; [3]

112; [4] 78; [7] 37; [16] 76;

[19] 31; [26] 92; [33] 61; [40]

73; [57] 4; [58] 7

ﺃﻱ : (45) [6] 19, 81; [7] 185;

[18] 12; [19] 73; [26] 227; [31]

34; [40] 81; [45] 6; [53] 55;

[55] 13, 16, 18, 21, 23, 25, 28,

30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45,

47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63,

65, 67, 69, 71, 73, 75, 77; [77]

12, 50; [80] 18; [81] 9; [82] 8

ﺎﺃﹶﻳ : (1) [17] 110

ﺎَﻬُﺃﹶﻳﱠﺘ : (2) [12] 70; [89] 27

ْﻢ ﻜﹸ ﻳﱡ ﺃﹶ : (4) [9] 124; [11] 7;

[27] 38; [67] 2

ْﺃﹶﻳﻴﱢﻜﹸﻢ : (1) [68] 6

ﺎَﺃﹶﻳﱠﻤ : (1) [28] 28

1) [20] 71) : ﺃﹶ ﻳﱡﻨَﺎ

ﺎَﺃﹶﻳﱡﻬ : (153) [2] 21, 104, 153,

168, 172, 178, 183, 208, 254,

264, 267, 278, 282; [3] 100,

102, 118, 130, 149, 156, 200;

[4] 1, 19, 29, 43, 47, 59, 71, 94,

133, 135, 136, 144, 170, 174;

[5] 1, 2, 6, 8, 11, 35, 41, 51, 54,

57, 67, 87, 90, 94, 95, 101, 105,

106; [7] 158; [8] 15, 20, 24, 27,

29, 45, 64, 65, 70; [9] 23, 28,

34, 38, 73, 119, 123; [10] 23,

57, 104, 108; [12] 43, 46, 78,

88; [15] 6, 57; [18] 19; [22] 1,

5, 49, 73, 77; [23] 51; [24] 21,

27, 31, 58; [27] 16, 18, 29, 32,

38; [28] 38; [31] 33; [33] 1, 9,

28, 41, 45, 49, 50, 53, 56, 59,

69, 70; [35] 3, 5, 15; [36] 59;

[39] 64; [43] 49; [47] 7, 33;

[49] 1, 2, 6, 11, 12, 13; [51] 31;

[55] 31; [56] 51; [57] 28; [58]

9, 11, 12; [59] 18; [60] 1, 10,

12, 13; [61] 2, 10, 14; [62] 6, 9;

[63] 9; [64] 14; [65] 1; [66] 1,

6, 7, 8, 9; [73] 1; [74] 1; [82]

6; [84] 6; [109] 1

ْﻢ ُﻬ ﻳﱡ ﺃﹶ : (6) [3] 44; [4] 11; [17]

57; [18] 7; [19] 69; [68] 40

َﻳﱠﺎﻙِﺇ : (2) [1] 5

ْﻳﱠﺎﻛﹸﻢِﺇ : (6) [4] 131; [17] 31;

[29] 60; [34] 24, 40; [60] 1 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 24

- I -

1) [2] 102) : ﺑَ ﺎ ﺑِ ﻞﹶ

1) [22] 45) : ﺑِ ﺌﹾ ﺮٍ

2) [11] 36; [12] 69) : ﺗَ ﺒْ ﺘَ ﺌِ ﺲْ

ﺄﹾﺱَﺑ : (9) [2] 177; [4] 84; [6]

65; [17] 5; [27] 33; [33] 18;

[40] 29; [48] 16; [57] 25

ﺎًﺄﹾﺳَﺑ : (2) [4] 84; [18] 2

2) [16] 81; [21] 80) : ﺑَ ﺄﹾ ﺳِ ﻜﹸ ﻢْ

ﺎَﻨُﺄﹾﺳَﺑ : (10) [6] 43, 148; [7]

4, 5, 97, 98; [12] 110; [21] 12;

[40] 84, 85

1) [6] 147) : ﺑَ ﺄﹾ ﺳُ ﻪُ

1) [59] 14) : ﺑَ ﺄﹾ ﺳُ ﻬُ ﻢْ

ِﺎﺀَﺄﹾﺳَﺍﻟﹾﺒ : (4) [2] 177, 214;

[6] 42; [7] 94

1) [22] 28) : ﺍﻟﹾﺒَﺎﺋِﺲَ

1) [7] 165) : ﺑَﺌِﻴﺲٍ

َﺲ ﺌﹾ ِﺑ : (37) [2] 102, 126, 206;

[3] 12, 151, 162, 187, 197; [5]

62, 63, 79, 80; [8] 16; [9] 73;

[11] 98, 99; [13] 18; [14] 29;

[16] 29; [18] 29, 50; [22] 13,

72; [24] 57; [38] 56, 60; [39]

72; [40] 76; [43] 38; [49] 11;

[57] 15; [58] 8; [62] 5; [64] 10;

[66] 9; [67] 6

ﺎَﻤَﺌﹾﺴِﺑ : (3) [2] 90, 93; [7]

150

1) [108] 3) : ﺍ ﻷَ ﺑْﺘَ ﺮُ

1) [4] 119) : ﻓﹶ ﻠﹶ ﻴُ ﺒَ ﺘﱢ ﻜﹸ ﻦﱠ

1) [73] 8) : ﺗَ ﺒَ ﺘﱠ ﻞﹾ

1) [73] 8) : ﺗَ ﺒْ ﺘِ ﻴ ﻼ

ﺚﱠ َﺑ : (4) [2] 164; [4] 1; [31]

10; [42] 29

1) [45] 4) : ﻳَ ﺒُ ﺚﱡ

ﺜﱢﻲَﺑ : (1) [12] 86

1) [101] 4) : ﺍﻟﹾﻤَﺒْﺜﹸﻮﺙِ

1) [88] 16) : ﻣَﺒْﺜﹸﻮﺛﹶﺔﹲ

1) [56] 6) : ﻣُﻨْﺒَﺜًﺎ

1) [7] 160) : ﻓﹶ ﺎ ﻧْ ﺒَ ﺠَ ﺴَ ﺖْ

1) [5] 31) : ﻳَ ﺒْ ﺤَ ﺚﹸ

َﺮ ْﺤ َﺑ : (33) [2] 50, 164; [5]

96; [6] 59, 63, 97; [7] 138, 163;

[10] 22, 90; [14] 32; [16] 14;

[17] 66, 67, 70; [18] 61, 63, 79,

109; [20] 77; [22] 65; [24] 40;

[26] 63; [27] 63; [30] 41; [31]

27, 31; [42] 32; [44] 24; [45]

12; [52] 6; [55] 24

1) [35] 12) : ﺍﻟﹾﺒَﺤْﺮَﺍﻥِ

[4) [18] 60; [25) : ﺍ ﻟﹾ ﺒَ ﺤْ ﺮَ ﻳْ ﻦِ

53; [27] 61; [55] 19

ُﺎﺭَﺤِﺍﻟﹾﺒ : (2) [81] 6; [82] 3

1) [31] 27) : ﺃﹶ ﺑْ ﺤُ ﺮٍ

1) [5] 103) : ﺑَ ﺤِ ﲑَ ﺓٍ

[3) [7] 85; [11) : ﺗَ ﺒْ ﺨَ ﺴُ ﻮ ﺍ

85; [26] 183

1) [2] 282) : ﻳَ ﺒْ ﺨَ ﺲْ

1) [11] 15) : ﻳُﺒْﺨَﺴُﻮﻥﹶ

1) [12] 20) : ﺑَ ﺨْ ﺲٍ

1) [72] 13) : ﺑَﺨْﺴًﺎ

ٌﻊ ِﺧ ﺎ َﺑ : (2) [18] 6; [26] 3

1) [92] 8) : ﺑَ ﺨِ ﻞﹶ

2) [3] 180; [9] 76) : ﺑَ ﺨِ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

1) [47] 37) : ﺗَ ﺒْ ﺨَ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

3) [47] 38) : ﻳَ ﺒْ ﺨَ ﻞﹸ

[3) [3] 180; [4) : ﻳَﺒْﺨَﻠﹸﻮﻥﹶ

37; [57] 24

2) [4] 37; [57] 24) : ﺍ ﻟﹾ ﺒُ ﺨْ ﻞِ

ﺃﹶ َﺪ َﺑ : (3) [12] 76; [29] 20;

[32] 7

1) [7] 29) : ﺑَ ﺪَ ﺃﹶ ﻛﹸ ﻢْ

1) [9] 13) : ﺑَ ﺪَ ﺀُ ﻭ ﻛﹸ ﻢْ

1) [21] 104) : ﺑَﺪَﺃﹾﻧَﺎ

ُﺅ َﺪ ْﺒ َﻳ : (6) [10] 4, 34; [27] 64;

[30] 11, 27 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 25

ُﺉ ِﺪ ْﺒ ُﻳ : (3) [29] 19; [34] 49;

[85] 13

1) [3] 123) : ﺑَ ﺪْ ﺭٍ

1) [4] 6) : ﺑِﺪَﺍﺭًﺍ

1) [57] 27) : ﺍ ﺑْ ﺘَ ﺪَ ﻋُ ﻮ ﻫَ ﺎ

1) [46] 9) : ﺑِﺪْﻋًﺎ

ُﻊ ﻳ ِﺪ َﺑ : (2) [2] 117; [6] 101

ﻝﹶ ﺪﱠ َﺑ : (3) [2] 59; [7] 162;

[27] 11

ﺎَﺪﱠﻟﹾﻨَﺑ : (3) [7] 95; [16] 101;

[76] 28

ْﻢُﺎﻫَﺪﱠﻟﹾﻨَﺑ : (2) [4] 56; [34] 16

1) [2] 181) : ﺑَ ﺪﱠ ﻟﹶ ﻪُ

ﺪﱠﻟﹸﻮﺍَﺑ : (2) [14] 28; [33] 23

1) [10] 15) : ﺃﹸ ﺑَ ﺪﱢ ﻟﹶ ﻪُ

ﻝﹶ ﺪﱢ َﺒ ُﻧ : (2) [56] 61; [70] 41

ﻝﹸ ﺪﱢ َﺒ ُﻳ : (3) [2] 211; [25] 70;

[40] 26

1) [24] 55) : ﻟﹶ ﻴُ ﺒَ ﺪﱢ ﻟﹶ ﻨﱠ ﻬُ ﻢْ

1) [48] 15) : ﻳُ ﺒَ ﺪﱢ ﻟﹸ ﻮ ﺍ

1) [2] 181) : ﻳُ ﺒَ ﺪﱢ ﻟﹸ ﻮ ﻧَ ﻪُ

1) [10] 15) : ﺑَ ﺪﱢ ﻟﹾ ﻪُ

1) [14] 48) : ﺗُ ﺒَ ﺪﱠ ﻝﹸ

1) [50] 29) : ﻳُﺒَﺪﱠﻝ

1) [68] 32) : ﻳُﺒْﺪِﻟﹶﻨَﺎ

1) [66] 5) : ﻳُ ﺒْ ﺪِ ﻟﹶ ﻪُ

1) [18] 81) : ﻳُﺒْﺪِﻟﹶﻬُﻤَﺎ

1) [33] 52) : ﺗَ ﺒَ ﺪﱠ ﻝﹶ

1) [4] 2) : ﺗَ ﺘَ ﺒَ ﺪﱠ ﻟﹸ ﻮ ﺍ

1) [2] 108) : ﻳَ ﺘَ ﺒَ ﺪﱠ ﻝِ

1) [2] 61) : ﺗَﺴْﺘَﺒْﺪِﻟﹸﻮﻥﹶ

2) [9] 39; [47] 38) : ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﺒْ ﺪِ ﻝﹾ

1) [18] 50) : ﺑَﺪَﻻ

ﻳﻞﹶِﺪْﺒَﺗ : (2) [10] 64; [30] 30

[5) [33] 23, 62; [35) : ﺗَ ﺒْ ﺪِ ﻳ ﻼ

43; [48] 23; [76] 28

ﻝﹶ ﺪﱢ َﺒ ُﻣ : (3) [6] 34, 115; [18]

27

1) [4] 20) : ﺍﺳْﺘِﺒْﺪَﺍﻝﹶ

1) [10] 92) : ﺑِ ﺒَ ﺪَ ﻧِ ﻚَ

1) [22] 36) : ﻭ ﺍ ﻟﹾ ﺒُ ﺪْﻥﹶ

ﺍَﺪَﺑ : (6) [6] 28; [12] 35; [39]

47, 48; [45] 33; [60] 4

ِﺕ َﺪ َﺑ : (3) [3] 118; [7] 22;

[20] 121

[4) [2] 271, 284; [4) : ﺗُ ﺒْ ﺪُ ﻭ ﺍ

149; [33] 54

3) [2] 33; [5] 99)
ﺗُ ﺒْ ﺪُ ﻭ ﻥﹶ

[24] 29

1) [6] 91) : ﺗُ ﺒْ ﺪُ ﻭ ﻧَ ﻬَ ﺎ

1) [3] 29) : ﺗُ ﺒْ ﺪُ ﻭ ﻩُ

1) [28] 10) : ﻟﹶﺘُﺒْﺪِﻱ

1) [12] 77) : ﻳُﺒْﺪِﻫَﺎ

1) [3] 154) : ﻳُ ﺒْ ﺪُ ﻭ ﻥﹶ

1) [7] 20) : ﻟِ ﻴُ ﺒْ ﺪِ ﻱَ

2) [24] 31) : ﻳُﺒْﺪِﻳﻦَ

2) [5] 101) : ﺗُ ﺒْ ﺪَ

1) [12] 100) : ﺍ ﻟﹾ ﺒَ ﺪْ ﻭِ

ِﺎﺩَﺍﻟﹾﺒ : (1) [22] 25

1) [11] 27) : ﺑَ ﺎ ﺩِ ﻱَ

1) [33] 20) : ﺑَ ﺎ ﺩُ ﻭ ﻥﹶ

1) [33] 37) : ﻣُﺒْﺪِﻳﻪِ

1) [17] 26) : ﺗُﺒَﺬﱢﺭ

1) [17] 26) : ﺗَ ﺒْ ﺬِ ﻳ ﺮً ﺍ

1) [17] 27) : ﺍﻟﹾﻤُﺒَﺬﱢﺭِﻳﻦَ

1) [57] 22) : ﻧَﺒْﺮَﺃﹶﻫَﺎMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 26

1) [3] 49) : ﺃﹸ ﺑْ ﺮِ ﺉُ

1) [5] 110) : ﺗُ ﺒْ ﺮِ ﺉُ

1) [33] 69) : ﺑَ ﺮﱠ ﺃﹶ ﻩُ

1) [12] 53) : ﺃﹸ ﺑَ ﺮﱢ ﺉُ

ﺃﹶ ﺮﱠ َﺒ َﺗ : (2) [2] 166; [9] 114

1) [28] 63) : ﺗَ ﺒَﺮﱠﺃﹾﻧَﺎ

1) [2] 167) : ﺗَ ﺒَ ﺮﱠ ﺀُ ﻭ ﺍ

1) [2] 167) : ﻧَ ﺘَ ﺒَ ﺮﱠ ﺃﹶ

ٌﺀ ﻱ ِﺮ َﺑ : (9) [6] 19, 78; [8] 48;

[9] 3; [10] 41; [11] 35, 54; [26]

216; [59] 16

1) [4] 112) : ﺑَﺮِﻳﺌﹰﺎ

1) [10] 41) : ﺑَﺮِﻳﺌﹸﻮﻥﹶ

1) [43] 26) : ﺑُ ﺮَ ﺁ ﺀُ

1) [60] 4) : ﺑُ ﺮَ ﺀَ ﺍ ﺀُ

2) [9] 1; [54] 43) : ﺑَ ﺮَ ﺍ ﺀَ ﺓﹲ

2) [98] 6, 7) : ﺍ ﻟﹾ ﺒَ ﺮِ ﻳﱠ ﺔِ

1) [59] 24) : ﺍﻟﹾﺒَﺎﺭِﺉُ

2) [2] 54) : ﺑَ ﺎ ﺭِ ﺋِ ﻜﹸ ﻢْ

1) [24] 26) : ﻣُ ﺒَ ﺮﱠ ﺀُ ﻭ ﻥﹶ

1) [33] 33) : ﺗَ ﺒَ ﺮﱠ ﺟْ ﻦَ

1) [33] 33) : ﺗَ ﺒَ ﺮﱡ ﺝَ

1) [24] 60) : ﻣُﺘَﺒَﺮﱢﺟَﺎﺕٍ

1) [4] 78) : ﺑُﺮُﻭﺝٍ

2) [15] 16; [25] 61) : ﺑُ ﺮُ ﻭ ﺟً ﺎ

َﺡ َﺮ ْﺑ ﺃﹶ : (2) [12] 80; [18] 60

1) [20] 91) : ﻧَ ﺒْ ﺮَ ﺡَ

ﺍًﺩْﺮَﺑ : (2) [21] 69; [78] 24

1) [24] 43) : ﺑَ ﺮَ ﺩٍ

ٌﺩ ِﺭ ﺎ َﺑ : (2) [38] 42; [56] 44

1) [2] 224) : ﺗَ ﺒَ ﺮﱡ ﻭ ﺍ

1) [60] 8) : ﺗَ ﺒَ ﺮﱡ ﻭ ﻫُ ﻢْ

1) [52] 28) : ﺍ ﻟﹾ ﺒَ ﺮﱡ

ﺍﺮَﺑ : (2) [19] 14, 32

6) [3] 193, 198)
ﺍ ﻷَ ﺑْ ﺮَ ﺍ ﺭِ

[76] 5; [82] 13; [83] 18, 22

ﺮﱢ ِﺒ ﻟﹾ ﺍ : (8) [2] 44, 177, 189; [3]

92; [5] 2; [58] 9

1) [80] 16) : ﺑَ ﺮَ ﺭَ ﺓٍ

ﺮﱢ َﺒ ﻟﹾ ﺍ : (12) [5] 96; [6] 59, 63,

97; [10] 22; [17] 67, 68, 70;

[27] 63; [29] 65; [30] 41; [31]

32

1) [3] 154) : ﺑَ ﺮَ ﺯَ

4) [2] 250; [4] 81)
ﺑَ ﺮَ ﺯُ ﻭ ﺍ

[14] 21, 48

ِﺕ َﺯ ﺮﱢ ُﺑ : (2) [26] 91; [79] 36

1) [18] 47) : ﺑَ ﺎ ﺭِ ﺯَ ﺓﹰ

1) [40] 16) : ﺑَﺎﺭِﺯُﻭﻥﹶ

ٌﺥ َﺯ ْﺮ َﺑ : (2) [23] 100; [55] 20

1) [25] 53) : ﺑَﺮْﺯَﺧًﺎ

2) [3] 49; [5] 110) : ﺍ ﻷَ ﺑْ ﺮَ ﺹَ

1) [75] 7) : ﺑَ ﺮِ ﻕَ

ٌﻕ ْﺮ َﺑ : (4) [2] 19, 20; [13] 12;

[30] 24

1) [24] 43) : ﺑَ ﺮْ ﻗِ ﻪِ

َﺎﺭﻳﻖَﺃﺑ : (1) [56] 18

[4) [18] 31; [44) : ﺇِﺳْﺘَﺒْﺮَﻕ

53; [55] 54; [76] 21

1) [41] 10) : ﺑَ ﺎ ﺭَ ﻙَ

ﺎَﻛﹾﻨَﺎﺭَﺑ : (6) [7] 137; [17] 1;

[21] 71, 81; [34] 18; [37] 113

1) [27] 8) : ﺑُ ﻮ ﺭِ ﻙَ

9) [7] 54; [23] 14)
ﺗَ ﺒَ ﺎ ﺭَ ﻙَ

[25] 1, 10, 61; [40] 64; [43] 85;

[55] 78; [67] 1

2) [7] 96; [11] 48) : ﺑَ ﺮَ ﻛﹶ ﺎ ﺕٍ

1) [11] 73) : ﺑَ ﺮَ ﻛﹶ ﺎ ﺗُ ﻪُMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 27

ٌﻙَﺎﺭَﺒُﻣ : (4) [6] 92, 155; [21]

50; [38] 29

ﻛﹰﺎَﺎﺭَﺒُﻣ : (4) [3] 96; [19] 31;

[23] 29; [50] 9

4) [24] 35, 61)
ﻣُﺒَ ﺎ ﺭَ ﻛﹶ ﺔٍ

[28] 30; [44] 3

1) [43] 79) : ﺃﹶ ﺑْ ﺮَ ﻣُ ﻮ ﺍ

1) [43] 79) : ﻣُ ﺒْ ﺮِ ﻣُ ﻮ ﻥﹶ

3) [4] 174; [12] 24)
ﺑُ ﺮْ ﻫَ ﺎ ﻥﹲ

[23] 117

[4) [2] 111; [21) : ﺑُﺮْﻫَﺎﻧَﻜﹸﻢْ

24; [27] 64; [28] 75

1) [28] 32) : ﺑُﺮْﻫَﺎﻧَﺎﻥِ

1) [6] 77) : ﺑَﺎﺯِﻏﹰﺎ

1) [6] 78) : ﺑَ ﺎ ﺯِ ﻏﹶﺔﹰ

1) [74] 22) : ﺑَ ﺴَ ﺮَ

1) [75] 24) : ﺑَ ﺎ ﺳِ ﺮَ ﺓﹲ

1) [56] 5) : ﺑُ ﺴﱠ ﺖِ

ﺎﺴَﺑ : (1) [56] 5

1) [42] 27) : ﺑَ ﺴَ ﻂﹶ

1) [5] 28) : ﺑَ ﺴَ ﻄﹾ ﺖَ

1) [17] 29) : ﺗَﺒْﺴُﻄﹾﻬَﺎ

[10) [2] 245; [13) : ﻳَ ﺒْ ﺴُ ﻂﹸ

26; [17] 30; [28] 82; [29] 62;

[30] 37; [34] 36, 39; [39] 52;

[42] 12

1) [30] 48) : ﻳَ ﺒْ ﺴُ ﻄﹸ ﻪُ

2) [5] 11; [60] 2) : ﻳَ ﺒْ ﺴُ ﻄﹸ ﻮ ﺍ

ٍﻂ ِﺳ ﺎ َﺑ : (3) [5] 28; [13] 14;

[18] 18

1) [6] 93) : ﺑَﺎﺳِﻄﹸﻮ

1) [17] 29) : ﺍ ﻟﹾ ﺒَ ﺴْ ﻂِ

1) [71] 19) : ﺑِﺴَﺎﻃﺎ

ﺔﹰ ﻄﹶ ْﺴ َﺑ : (2) [2] 247; [7] 69

1) [5] 64) : ﻣَﺒْﺴُﻮﻃﹶﺘَﺎﻥِ

1) [50] 10) : ﺑَ ﺎ ﺳِ ﻘﹶ ﺎ ﺕٍ

1) [6] 70) : ﺃﹸ ﺑْ ﺴِ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

1) [6] 70) : ﺗُ ﺒْ ﺴَ ﻞﹶ

1) [27] 19) : ﺗَ ﺒَ ﺴﱠ ﻢَ

1) [15] 54) : ﺃﹶ ﺑَ ﺸﱠ ﺮْ ﺗُ ﻤُ ﻮ ﻧِ ﻲ

1) [15] 55) : ﺑَﺸﱠﺮْﻧَﺎﻙَ

2) [37] 101, 112) : ﺑَﺸﱠﺮْﻧَﺎﻩُ

1) [11] 71) : ﻓﹶ ﺒَ ﺸﱠ ﺮْ ﻧَ ﺎ ﻫَ ﺎ

1) [51] 28) : ﺑَ ﺸﱠ ﺮُ ﻭ ﻩُ

1) [19] 97) : ﻟِ ﺘُ ﺒَﺸﱢ ﺮَ

1) [15] 54) : ﺗُ ﺒَ ﺸﱢ ﺮُ ﻭ ﻥِ

2) [15] 53; [19] 7) : ﻧُ ﺒَ ﺸﱢ ﺮُ ﻙَ

ُﺮ ﺸﱢ َﺒ ُﻳ : (3) [17] 9; [18] 2;

[42] 23

2) [3] 39, 45) : ﻳُ ﺒَ ﺸﱢ ﺮُ ﻙَ

1) [9] 21) : ﻳُ ﺒَ ﺸﱢ ﺮُ ﻫُ ﻢْ

ِﺮ ﺸﱢ َﺑ : (13) [2] 25, 155, 223;

[4] 138; [9] 3, 112; [10] 2, 87;

[22] 34, 37; [33] 47; [39] 17;

[61] 13

ُﻩ ْﺮ ﺸﱢ َﺑ : (3) [31] 7; [36] 11;

[45] 8

3) [3] 21; [9] 34)
ﺑَ ﺸﱢ ﺮْ ﻫُ ﻢْ

[84] 24

َﺮ ﺸﱢ ُﺑ : (3) [16] 58, 59; [43] 17

1) [2] 187) : ﺗُﺒَﺎﺷِﺮُﻭﻫُﻦﱠ

1) [2] 187) : ﺑَﺎﺷِﺮُﻭﻫُﻦﱠ

1) [41] 30) : ﺃﹶ ﺑْ ﺸِ ﺮُ ﻭ ﺍ

,6) [3] 170) : ﻳَﺴْﺘَﺒْﺸِﺮُﻭﻥﹶ

171; [9] 124; [15] 67; [30] 48;

[39] 45

1) [9] 111) : ﻓﹶ ﺎ ﺳْ ﺘَ ﺒْ ﺸِ ﺮُ ﻭ ﺍ

ﺍًﺮْﺸُﺑ : (3) [7] 57; [25] 48;

[27] 63

ﻯَﺮْﺸُﺑ : (14) [2] 97; [3] 126;

[8] 10; [10] 64; [11] 69, 74;

[12] 19; [16] 89, 102; [25] 22;

[27] 2; [29] 31; [39] 17; [46] 12

1) [57] 12) : ﺑُ ﺸْ ﺮَ ﺍ ﻛﹸ ﻢُMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 28

ٌﲑ ِﺸ َﺑ : (5) [5] 19; [7] 188;

[11] 2; [12] 96

ﺍًﲑِﺸَﺑ : (4) [2] 119; [34] 28;

[35] 24; [41] 4

[5) [17] 105; [25) : ﻣُﺒَﺸﱢﺮًﺍ

56; [33] 45; [48] 8; [61] 6

[4) [2] 213; [4) : ﻣُﺒَﺸﱢﺮِﻳﻦَ

165; [6] 48; [18] 56

1) [30] 46) : ﻣُ ﺒَ ﺸﱢ ﺮَ ﺍ ﺕٍ

1) [80] 39) : ﻣُ ﺴْ ﺘَ ﺒْ ﺸِ ﺮَ ﺓﹲ

ﺮَﺸَﺑ : (26) [3] 47, 79; [5] 18;

[6] 91; [14] 10, 11; [15] 33;

[16] 103; [18] 110; [19] 20, 26;

[21] 3, 34; [23] 24, 33; [26]

154, 186; [30] 20; [36] 15; [41]

6; [42] 51; [64] 6; [74] 25, 29,

31, 36

ﺍًﺮَﺸَﺑ : (10) [11] 27; [12] 31;

[15] 28; [17] 93, 94; [19] 17;

[23] 34; [25] 54; [38] 71; [54]

24

1) [23] 47) : ﺑَ ﺸَ ﺮَ ﻳْ ﻦِ

1) [20] 96) : ﺑَ ﺼُ ﺮْ ﺕُ

1) [28] 11) : ﻓﹶ ﺒَ ﺼُ ﺮَ ﺕْ

1) [20] 96) : ﻳَ ﺒْ ﺼُ ﺮُ ﻭ ﺍ

1) [70] 11) : ﻳُ ﺒَ ﺼﱠ ﺮُ ﻭ ﻧَ ﻬُ ﻢْ

1) [6] 104) : ﺃﹶ ﺑْ ﺼَ ﺮَ

1) [32] 12) : ﺃﹶﺑْﺼَﺮْﻧَﺎ

1) [68] 5) : ﺗُ ﺒْ ﺼِ ﺮُ

[9) [21] 3; [27) : ﺗُ ﺒْ ﺼِ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

54; [28] 72; [43] 51; [51] 21;

[52] 15; [56] 85; [69] 38, 39

1) [19] 42) : ﻳُ ﺒْ ﺼِ ﺮُ

[12) [2] 17; [7) : ﻳُ ﺒْ ﺼِ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

179, 195, 198; [10] 43; [11] 20;

[32] 27; [36] 9, 66; [37] 175,

179; [68] 5

ْﺮ ِﺼ ْﺑ ﺃﹶ : (3) [18] 26; [19] 38;

[37] 179

1) [37] 175) : ﺃﹶ ﺑْ ﺼِ ﺮْ ﻫُ ﻢْ

ٌﲑ ِﺼ َﺑ : (36) [2] 96, 110, 233,

237, 265; [3] 15, 20, 156, 163;

[5] 71; [6] 50; [8] 39, 72; [11]

24, 112; [13] 16; [17] 1; [22]

61, 75; [31] 28; [34] 11; [35]

19, 31; [40] 20, 44, 56, 58; [41]

40; [42] 11, 27; [49] 18; [57] 4;

[58] 1; [60] 3; [64] 2; [67] 19

ﺍًﲑِﺼَﺑ : (15) [4] 58, 134; [12]

93, 96; [17] 17, 30, 96; [20] 35,

125; [25] 20; [33] 9; [35] 45;

[48] 24; [76] 2; [84] 15

ﺓﹲ َﲑ ِﺼ َﺑ : (2) [12] 108; [75] 14

ُﺮِﺎﺋَﺼَﺑ : (5) [6] 104; [7] 203;

[17] 102; [28] 43; [45] 20

1) [50] 8) : ﺗَ ﺒْ ﺼِ ﺮَ ﺓﹰ

3) [10] 67; [27] 86)
ﻣُﺒْﺼِﺮًﺍ

[40] 61

1) [7] 201) : ﻣُ ﺒْ ﺼِ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

[3) [17] 12, 59; [27) : ﻣُ ﺒْ ﺼِ ﺮَ ﺓﹰ

13

1) [29] 38) : ﻣُﺴْﺘَﺒْﺼِﺮِﻳﻦَ

8) [16] 77; [17] 36)
ﺍ ﻟﹾ ﺒَ ﺼَ ﺮِ

[53] 17; [54] 50; [67] 3, 4; [75]

7

1) [50] 22) : ﻓﹶ ﺒَ ﺼَ ﺮُ ﻙَ

1) [45] 23) : ﺑَ ﺼَ ﺮِ ﻩِ

ُﺎﺭَﺼْﺃﹶﺑ : (18) [3] 13; [6] 103;

[10] 31; [14] 42; [16] 78; [21]

97; [22] 46; [23] 78; [24] 37,

43, 44; [32] 9; [33] 10; [38] 45,

63; [59] 2; [67] 23

1) [46] 26) : ﺃﹶﺑْﺼَﺎﺭًﺍ

[2) [6] 46; [41) : ﺃﹶ ﺑْ ﺼَ ﺎ ﺭُ ﻛﹸ ﻢْ

22

1) [15] 15) : ﺃﹶ ﺑْ ﺼَ ﺎ ﺭُ ﻧَ ﺎ

1) [79] 9) : ﺃﹶ ﺑْ ﺼَ ﺎ ﺭُ ﻫَ ﺎ

14) [2] 7, 20)
ﺃﹶ ﺑْ ﺼَ ﺎ ﺭُ ﻫُ ﻢْ

[6] 110; [7] 47; [16] 108; [24]

30; [41] 20; [46] 26; [47] 23;

[54] 7; [68] 43, 51; [70] 44

1) [24] 31) : ﺃﹶ ﺑْ ﺼَ ﺎ ﺭِ ﻫِ ﻦﱠ

1) [2] 61) : ﺑَ ﺼَ ﻠِ ﻬَﺎ

َﻊ ْﻀ ِﺑ : (2) [12] 42; [30] 4

2) [12] 19, 88) : ﺑِ ﻀَ ﺎ ﻋَ ﺔﹰ

1) [12] 65) : ﺑِﻀَﺎﻋَﺘُﻨَﺎ

2) [12] 62, 65) : ﺑِ ﻀَ ﺎ ﻋَ ﺘَ ﻬُ ﻢْ

1) [4] 72) : ﻟﹶ ﻴُ ﺒَ ﻄﱢ ﺌﹶ ﻦﱠ

1) [28] 58) : ﺑَ ﻄِ ﺮَ ﺕْMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 29

1) [8] 47) : ﺑَﻄﹶﺮًﺍ

2) [26] 130) : ﺑَ ﻄﹶ ﺸْ ﺘُ ﻢْ

1) [44] 16) : ﻧَ ﺒْ ﻄِ ﺶُ

1) [28] 19) : ﻳَ ﺒْ ﻄِ ﺶَ

1) [7] 195) : ﻳَ ﺒْ ﻄِ ﺸُ ﻮ ﻥﹶ

1) [85] 12) : ﺑَ ﻄﹾ ﺶَ

ﺎًﻄﹾﺸَﺑ : (2) [43] 8; [50] 36

1) [44] 16) : ﺍ ﻟﹾ ﺒَ ﻄﹾ ﺸَ ﺔﹶ

1) [54] 36) : ﺑَﻄﹾﺸَﺘَﻨَﺎ

1) [7] 118) : ﺑَ ﻄﹶ ﻞﹶ

2) [2] 264; [47] 33) : ﺗُ ﺒْ ﻄِ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

1) [8] 8) : ﻳُ ﺒْ ﻄِ ﻞﹶ

1) [10] 81) : ﺳَ ﻴُ ﺒْ ﻄِ ﻠﹸ ﻪُ

ﻞﹲ ِﻃ ﺎ َﺑ : (24) [2] 42, 188; [3]

71; [4] 29, 161; [7] 139; [8] 8;

[9] 34; [11] 16; [13] 17; [16]

72; [17] 81; [18] 56; [21] 18;

[22] 62; [29] 52, 67; [31] 30;

[34] 49; [40] 5; [41] 42; [42]

24; [47] 3

ﻼِﺎﻃَﺑ : (2) [3] 191; [38] 27

[5) [7] 173; [29) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺒْﻄِ ﻠﹸ ﻮ ﻥﹶ

48; [30] 58; [40] 78; [45] 27

َﻦ ﻄﹶ َﺑ : (2) [6] 151; [7] 33

1) [57] 3) : ﺍﻟﹾﺒَﺎﻃِﻦُ

2) [6] 120; [57] 13) : ﺑَ ﺎ ﻃِ ﻨُ ﻪُ

1) [31] 20) : ﺑَ ﺎ ﻃِ ﻨَ ﺔﹰ

1) [3] 118) : ﺑِ ﻄﹶ ﺎ ﻧَ ﺔﹰ

1) [55] 54) : ﺑَﻄﹶﺎﺋِﻨُﻬَﺎ

1) [48] 24) : ﺑَ ﻄﹾ ﻦِ

ِﻪ ِﻨ ﻄﹾ َﺑ : (2) [24] 45; [37] 144

1) [3] 35) : ﺑَﻄﹾﻨِﻲ

ِﻥ ﻮ ﻄﹸ ُﺑ : (7) [6] 139; [16] 78;

[37] 66; [39] 6; [44] 45; [53]

32; [56] 53

1) [16] 66) : ﺑُ ﻄﹸ ﻮ ﻧِ ﻪِ

2) [16] 69; [23] 21) : ﺑُ ﻄﹸ ﻮ ﻧِ ﻬَ ﺎ

[3) [2] 174; [4) : ﺑُ ﻄﹸ ﻮ ﻧِ ﻬِ ﻢْ

10; [22] 20

ﺚﹶ َﻌ َﺑ : (7) [2] 213, 247; [3]

164; [5] 31; [17] 94; [25] 41;

[62] 2

ﺎَﺜﹾﻨَﻌَﺑ : (7) [5] 12; [7] 103;

[10] 74, 75; [16] 36; [17] 5;

[25] 51

1) [36] 52) : ﺑَﻌَﺜﹶﻨَﺎ

1) [2] 56) : ﺑَﻌَﺜﹾﻨَﺎﻛﹸﻢْ

2) [18] 12, 19) : ﺑَﻌَﺜﹾﻨَﺎﻫُﻢْ

1) [2] 259) : ﺑَ ﻌَ ﺜﹶ ﻪُ

ﺚﹸ َﻌ ْﺒ َﻧ : (3) [16] 84, 89; [17]

15

ﺚﹶ َﻌ ْﺒ َﻳ : (6) [6] 65; [16] 38;

[22] 7; [28] 59; [40] 34; [72] 7

1) [17] 79) : ﻳَ ﺒْ ﻌَ ﺜﹶ ﻚَ

1) [6] 60) : ﻳَ ﺒْ ﻌَ ﺜﹸ ﻜﹸ ﻢْ

1) [7] 167) : ﻟﹶ ﻴَ ﺒْ ﻌَ ﺜﹶ ﻦﱠ

,3) [6] 36; [58] 6) : ﻳَ ﺒْ ﻌَ ﺜﹸ ﻬُ ﻢُ

18

ﺚﹾ َﻌ ْﺑ ﺍ : (3) [2] 129, 246; [26]

36

ﺜﹸﻮﺍَﻌْﻓﹶﺎﺑ : (2) [4] 35; [18] 19

1) [19] 33) : ﺃﹸ ﺑْ ﻌَ ﺚﹸ

1) [64] 7) : ﻟﹶ ﺘُ ﺒْ ﻌَ ﺜﹸ ﻦّ

1) [23] 16) : ﺗُﺒْﻌَﺜﹸﻮﻥﹶ

1) [19] 15) : ﻳُ ﺒْ ﻌَ ﺚﹸ

1) [64] 7) : ﻳُ ﺒْ ﻌَ ﺜﹸ ﻮ ﺍ

ﺜﹸﻮﻥﹶَﻌْﺒُﻳ : (8) [7] 14; [15] 36;

[16] 21; [23] 100; [26] 87; [27]

65; [37] 144; [38] 79

1) [91] 12) : ﺍ ﻧْ ﺒَ ﻌَ ﺚﹶ

3) [22] 5; [30] 56) : ﺍ ﻟﹾ ﺒَﻌْ ﺚِ

1) [31] 28) : ﺑَ ﻌْ ﺜﹸ ﻜﹸ ﻢْ

1) [9] 46) : ﺍﻧْﺒِﻌَﺎﺛﹶﻬُﻢْMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 30

[7) [11] 7; [17) : ﻣَ ﺒْ ﻌُ ﻮ ﺛﹸ ﻮ ﻥﹶ

49, 98; [23] 82; [37] 16; [56]

47; [83] 4

2) [6] 29; [23] 37) : ﻣَ ﺒْ ﻌُ ﻮ ﺛِ ﲔَ

1) [100] 9) : ﺑُ ﻌْ ﺜِ ﺮَ

1) [82] 4) : ﺑُ ﻌْ ﺜِ ﺮَ ﺕْ

1) [9] 42) : ﺑَ ﻌُ ﺪَ ﺕْ

1) [11] 95) : ﺑَ ﻌِ ﺪَ ﺕْ

1) [34] 19) : ﺑَ ﺎ ﻋِ ﺪْ

1) [43] 38) : ﺑُ ﻌْ ﺪَ

ﺍًﺪْﻌُﺑ : (6) [11] 44, 60, 68, 95;

[23] 41, 44

ٍﺪ ﻴ ِﻌ َﺑ : (19) [2] 176; [11] 83,

89; [14] 3, 18; [21] 109; [22]

12, 53; [25] 12; [27] 22; [34] 8,

52, 53; [41] 44, 52; [42] 18;

[50] 3, 27, 31

,6) [3] 30; [4] 60) : ﺑَ ﻌِ ﻴ ﺪً ﺍ

116, 136, 167; [70] 6

1) [21] 101) : ﻣُ ﺒْ ﻌَ ﺪُ ﻭ ﻥ

ِﺪ ْﻌ َﺑ : (148) [2] 27, 52, 56, 64,

74, 75, 109, 120, 145, 159, 164,

178, 181, 209, 211, 213, 230,

246, 253, 259; [3] 8, 19, 61, 80,

82, 86, 89, 90, 94, 100, 105,

106, 152, 154, 172; [4] 11, 12,

24, 115, 153, 165; [5] 12, 32,

39, 41, 43, 94, 106, 108, 115;

[6] 68, 71; [7] 56, 69, 74, 85,

89, 100, 129; [8] 6, 75; [9] 12,

27, 28, 66, 74, 113, 115, 117;

[10] 3, 21, 32; [11] 7, 10; [12]

35, 45, 48, 49, 100; [13] 25, 37;

[16] 41, 65, 70, 91, 92, 94, 106,

110, 119; [17] 17; [21] 57, 105;

[22] 5; [23] 15; [24] 5, 33, 47,

55, 58; [25] 29; [26] 120, 227;

[27] 11; [28] 43, 87; [29] 63;

[30] 3, 4, 19, 24, 50, 54; [33]

52; [34] 32; [35] 9; [38] 88;

[39] 6; [41] 50; [42] 14, 16, 28,

41; [45] 5, 6, 17, 23; [46] 30;

[47] 4, 25, 32; [48] 24; [49] 11;

[53] 26; [57] 10, 17; [65] 1, 7;

[66] 4; [68] 13; [79] 30; [95] 7;

[98] 4

1) [20] 85) : ﺑَ ﻌْ ﺪِ ﻙَ

1) [6] 133) : ﺑَ ﻌْ ﺪِ ﻛﹸ ﻢْ

ِﻩ ِﺪ ْﻌ َﺑ : (21) [2] 51, 87, 92; [3]

65, 160; [4] 163; [6] 54; [7]

148, 185; [10] 74; [12] 9; [17]

104; [30] 51; [31] 27; [33] 53;

[35] 2, 41; [36] 28; [40] 34;

[42] 44; [77] 50

[6) [7] 153; [16) : ﺑَﻌْﺪِﻫَﺎ

110, 119; [18] 76; [21] 11

17) [2] 253; [6] 6)
ﺑَ ﻌْ ﺪِ ﻫِ ﻢْ

[7] 103, 169, 173; [10] 14, 75;

[14] 9, 14; [19] 59; [23] 31, 42;

[28] 58; [40] 5, 31; [42] 14;

[59] 10

1) [24] 58) : ﺑَ ﻌْ ﺪَ ﻫُ ﻦﱠ

ﻱِﺪْﻌَﺑ : (4) [2] 133; [7] 150;

[38] 35; [61] 6

ٍﲑ ِﻌ َﺑ : (2) [12] 65, 72

ٍﺾ ْﻌ َﺑ : (83) [2] 36, 76, 85,

145, 251, 253, 259; [3] 34, 50,

155, 195; [4] 19, 21, 25, 32, 34,

150; [5] 49, 51; [6] 53, 65, 112,

128, 129, 158, 165; [7] 24; [8]

37, 72, 73, 75; [9] 67, 71, 127;

[10] 46; [11] 12, 54; [13] 4, 40;

[16] 71; [17] 21, 55, 88; [18]

19, 99; [20] 123; [22] 40; [23]

91, 113; [24] 40, 58, 62; [25]

20; [26] 198; [27] 72; [29] 25;

[30] 41; [33] 6; [34] 31, 42;

[37] 27, 50; [38] 22, 24; [40]

28, 77; [43] 32, 63, 67; [45] 19;

[47] 4, 26; [49] 2, 12; [52] 25;

[66] 3; [68] 30; [69] 44

ﺎًﻀْﻌَﺑ : (9) [2] 283; [3] 64;

[6] 129; [23] 44; [24] 63; [29]

25; [35] 40; [43] 32; [49] 12

20) [2] 36, 283)
ﺑَ ﻌْ ﻀُ ﻜﹸ ﻢْ

[3] 195; [4] 21, 25, 32; [6] 65,

165; [7] 24; [16] 71; [20] 123;

[24] 58, 63; [25] 20; [29] 25;

[34] 42; [47] 4; [49] 2, 12

3) [3] 64; [6] 128)
ﺑَ ﻌْ ﻀُﻨَﺎ

[38] 22

ُﻪ َﻀ ْﻌ َﺑ : (3) [8] 37; [13] 36;

[66] 3

4) [2] 73; [3] 34)
ﺑَﻌْﻀُﻬَﺎ

[13] 4; [24] 40

,33) [2] 76, 145) : ﺑَ ﻌْ ﻀُ ﻬُ ﻢْ

251, 253; [4] 34; [5] 51; [6] 53,

112; [8] 72, 73, 75; [9] 67, 71,

127; [17] 21, 88; [18] 99; [22]

40; [23] 44, 91; [33] 6; [34] 31;

[35] 40; [37] 27, 50; [38] 24;

[43] 32, 67; [45] 19; [52] 25;

[68] 30

1) [2] 26) : ﺑَ ﻌُ ﻮ ﺿَ ﺔﹰ

1) [37] 125) : ﺑَﻌْﻼ

1) [4] 128) : ﺑَﻌْﻠِﻬَﺎ

1) [11] 72) : ﺑَﻌْﻠِﻲ

[4) [2] 228; [24) : ﺑُ ﻌُ ﻮ ﻟﹶ ﺘِ ﻬِ ﻦﱠ

31

ﺔﹰ َﺘ ْﻐ َﺑ : (13) [6] 31, 44, 47; [7]

95, 187; [12] 107; [21] 40; [22]

55; [26] 202; [29] 53; [39] 55;

[43] 66; [47] 18

ُﺎﺀَﻀْﻐَﺍﻟﹾﺒ : (5) [3] 118; [5] 14,

64, 91; [60] 4 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 31

1) [16] 8) : ﺍﻟﹾﺒِﻐَﺎﻝﹶ

ﻰَﻐَﺑ : (2) [28] 76; [38] 22

1) [49] 9) : ﺑَ ﻐَ ﺖْ

1) [42] 27) : ﺑَﻐَﻮْﺍ

1) [6] 164) : ﺃﹶ ﺑْﻐِﻲ

1) [7] 140) : ﺃﹶﺑْﻐِﻴﻜﹸﻢْ

1) [28] 77) : ﺗَ ﺒْ ﻎِ

1) [4] 34) : ﺗَﺒْﻐُﻮﺍ

2) [3] 99; [7] 86) : ﺗَﺒْﻐُﻮﻧَﻬَﺎ

1) [49] 9) : ﺗَﺒْﻐِﻲ

1) [18] 64) : ﻧَ ﺒْ ﻎِ

1) [12] 65) : ﻧَﺒْﻐِﻲ

5) [3] 83; [5] 50)
ﻳَ ﺒْ ﻐُ ﻮ ﻥﹶ

[10] 23; [18] 108; [42] 42

1) [9] 47) : ﻳَ ﺒْﻐُ ﻮ ﻧَ ﻜﹸ ﻢُ

3) [7] 45; [11] 19)
ﻳَﺒْﻐُﻮﻧَﻬَﺎ

[14] 3

1) [38] 24) : ﻳَﺒْﻐِﻲ

1) [55] 20) : ﻳَﺒْﻐِﻴَﺎﻥِ

1) [22] 60) : ﺑُ ﻐِ ﻰَ

ﻰَﻐَﺘْﺍﺑ : (2) [23] 7; [70] 31

2) [9] 48; [17] 42) : ﺍﺑْﺘَﻐَﻮْﺍ

1) [33] 51) : ﺍ ﺑْ ﺘَ ﻐَ ﻴْ ﺖَ

1) [6] 114) : ﺃﹶﺑْﺘَﻐِﻲ

10) [2] 198; [4] 24)
ﺗَ ﺒْ ﺘَ ﻐُ ﻮ ﺍ

[16] 14; [17] 12, 66; [24] 33;

[28] 73; [30] 46; [35] 12; [45]

12

1) [4] 94) : ﺗَﺒْﺘَﻐُﻮﻥﹶ

2) [6] 35; [66] 1) : ﺗَ ﺒْ ﺘَ ﻐِ ﻲَ

1) [28] 55) : ﻧَﺒْﺘَﻐِﻲ

1) [3] 85) : ﻳَ ﺒْ ﺘَ ﻎِ

7) [4] 139; [5] 2)
ﻳَﺒْﺘَﻐُﻮﻥﹶ

[17] 57; [24] 33; [48] 29; [59]

8; [73] 20

ِﻎ َﺘ ْﺑ ﺍ : (2) [17] 110; [28] 77

ﻮﺍُﻐَﺘْﺍﺑ : (4) [2] 187; [5] 35;

[29] 17; [62] 10

6) [19] 92; [25] 18)
ﻳَﻨْﺒَﻐِﻲ

[26] 211; [36] 40, 69; [38] 35

3) [7] 33; [16] 90)
ﺍ ﻟﹾ ﺒَ ﻐْ ﻲَ

[42] 39

ﺎًﻴْﻐَﺑ : (6) [2] 90, 213; [3] 19;

[10] 90; [42] 14; [45] 17

1) [10] 23) : ﺑَ ﻐْ ﻴُ ﻜﹸ ﻢْ

1) [6] 146) : ﺑِ ﺒَ ﻐْ ﻴِ ﻬِ ﻢْ

ٍﻍ ﺎ َﺑ : (3) [2] 173; [6] 145;

[16] 115

ﺎﻴِﻐَﺑ : (2) [19] 20, 28

1) [24] 33) : ﺍﻟﺒِﻐَﺎﺀِ

,13) [2] 207, 265) : ﺍﺑْﺘِﻐَﺎﺀَ

272; [3] 7; [4] 104, 114; [13]

17, 22; [17] 28; [57] 27; [60] 1;

[92] 20

1) [30] 23) : ﺍﺑْﺘِﻐَﺎﺅُﻛﹸﻢْ

,3) [2] 70; [6] 144) : ﺍ ﻟﹾ ﺒَ ﻘﹶ ﺮَ

146

ﺓﹲ َﺮ ﻘﹶ َﺑ : (4) [2] 67, 68, 69, 71

2) [12] 43, 46) : ﺑَ ﻘﹶ ﺮَ ﺍ ﺕٍ

1) [28] 30) : ﺍ ﻟﹾ ﺒُ ﻘﹾ ﻌَ ﺔِ

1) [2] 61) : ﺑَﻘﹾﻠِﻬَﺎ

1) [2] 278) : ﺑَ ﻘِ ﻲَ

1) [55] 27) : ﻳَﺒْﻘﹶﻰ

ﻘﻰْﺍﺑ : (1) [53] 51

1) [74] 28) : ﺗُﺒْﻘِﻲ

ﻘﹶﻰْﺃﹶﺑ : (7) [20] 71, 73, 127,

131; [28] 60; [42] 36; [87] 17

1) [16] 96) : ﺑَ ﺎ ﻕٍ

2) [26] 120; [37] 77) : ﺍ ﻟﹾ ﺒَ ﺎ ﻗِ ﲔَ

2) [43] 28; [69] 8) : ﺑَ ﺎ ﻗِ ﻴَ ﺔﹰ

[2) [18] 46; [19) : ﺍﻟﹾﺒَﺎﻗِﻴَﺎﺕُ

76 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 32

ﺔﹲ ﻴﱠ ِﻘ َﺑ : (3) [2] 248; [11] 86,

116

1) [2] 68) : ﺑِ ﻜﹾ ﺮٌ

ﺍًﻜﹶﺎﺭْﺃﹶﺑ : (2) [56] 36; [66] 5

ﺓﹰ َﺮ ﻜﹾ ُﺑ : (7) [19] 11, 62; [25]

5; [33] 42; [48] 9; [54] 38; [76]

25

ِﻜﹶﺎﺭْﺑِﺍﻹ : (2) [3] 41; [40] 55

1) [3] 96) : ﺑَ ﻜﱠ ﺔﹶ

1) [16] 76) : ﺃﹶ ﺑْ ﻜﹶ ﻢُ

ٌﻢ ﻜﹾ ُﺑ : (4) [2] 18, 171; [6] 39;

[8] 22

1) [17] 97) : ﺑُﻜﹾﻤًﺎ

1) [44] 29) : ﺑَ ﻜﹶ ﺖْ

1) [53] 60) : ﺗَﺒْﻜﹸﻮﻥﹶ

1) [9] 82) : ﻟﹾ ﻴَ ﺒْ ﻜﹸ ﻮ ﺍ

ﻜﹸﻮﻥﹶْﺒَﻳ : (2) [12] 16; [17]

109

ﻜﹶﻰْﺃﹶﺑ : (1) [53] 43

1) [19] 58) : ﺑُﻜِﻴﺎ

ﻠﹶﺪَﺑ : (8) [7] 57, 58; [14] 35;

[16] 7; [35] 9; [90] 1, 2; [95] 3

1) [2] 126) : ﺑَﻠﹶﺪًﺍ

5) [3] 196; [40] 4)
ﺍ ﻟﹾ ﺒِ ﻼ ﺩِ

[50] 36; [89] 8, 11

ﺓﹰ َﺪ ﻠﹾ َﺑ : (5) [25] 49; [27] 91;

[34] 15; [43] 11; [50] 11

1) [30] 12) : ﻳُ ﺒْ ﻠِ ﺲُ

[3) [6] 44; [23) : ﻣُ ﺒْ ﻠِ ﺴُ ﻮ ﻥﹶ

77; [43] 75

1) [30] 49) : ﻣُ ﺒْ ﻠِ ﺴِ ﲔَ

11) [2] 34; [7] 11)
ﺇِ ﺑْ ﻠِ ﻴ ﺲ

[15] 31, 32; [17] 61; [18] 50;

[20] 116; [26] 95; [34] 20; [38]

74, 75

1) [11] 44) : ﺍﺑْﻠﹶﻌِﻲ

ﻎﹶ ﻠﹶ َﺑ : (10) [6] 19; [12] 22;

[18] 86, 90, 93; [24] 59; [28]

14; [37] 102; [46] 15

1) [18] 61) : ﺑَﻠﹶﻐَﺎ

1) [19] 8) : ﺑَ ﻠﹶ ﻐْ ﺖُ

1) [18] 76) : ﺑَ ﻠﹶ ﻐْ ﺖَ

ِﺖ َﻐ ﻠﹶ َﺑ : (3) [33] 10; [56] 83;

[75] 26

َﻦ ْﻐ ﻠﹶ َﺑ : (4) [2] 231, 232, 234;

[65] 2

1) [6] 128) : ﺑَﻠﹶﻐْﻨَﺎ

1) [3] 40) : ﺑَ ﻠﹶ ﻐَ ﻨِ ﻲَ

2) [4] 6; [34] 45) : ﺑَ ﻠﹶ ﻐُ ﻮ ﺍ

ﻎﹶ ﻠﹸ ْﺑ ﺃﹶ : (2) [18] 60; [40] 36

1) [17] 37) : ﺗَ ﺒْ ﻠﹸ ﻎﹶ

,4) [22] 5; [40] 67) : ﻟِ ﺘَ ﺒْ ﻠﹸ ﻐُ ﻮ ﺍ

80

ﻎﹶ ﻠﹸ ْﺒ َﻳ : (6) [2] 196, 235; [6]

152; [13] 14; [17] 34; [48] 25

1) [18] 82) : ﻳَﺒْﻠﹸﻐَﺎ

1) [17] 23) : ﻳَ ﺒْ ﻠﹸ ﻐَ ﻦﱠ

1) [24] 58) : ﻳَ ﺒْ ﻠﹸ ﻐُ ﻮ ﺍ

1) [5] 67) : ﺑَ ﻠﱠ ﻐْ ﺖَ

[3) [7] 62, 68; [46) : ﺃﹸ ﺑَ ﻠﱢ ﻐُ ﻜﹸ ﻢْ

23

1) [33] 39) : ﻳُ ﺒَ ﻠﱢ ﻐُ ﻮ ﻥﹶ

1) [5] 67) : ﺑَ ﻠﱢ ﻎﹾ

3) [7] 79, 93)
ﺃﹶ ﺑْ ﻠﹶ ﻐْ ﺘُ ﻜﹸ ﻢْ

[11] 57

1) [72] 28) : ﺃﹶ ﺑْ ﻠﹶ ﻐُ ﻮ ﺍ

1) [9] 6) : ﺃﹶ ﺑْ ﻠِ ﻐْ ﻪُ

ﻎﹶ ِﻟ ﺎ َﺑ : (2) [5] 95; [65] 3

1) [13] 14) : ﺑِ ﺒَ ﺎ ﻟِ ﻐِ ﻪِ

1) [7] 135) : ﺑَ ﺎ ﻟِ ﻐُ ﻮ ﻩُ

2) [16] 7; [40] 56) : ﺑَ ﺎ ﻟِ ﻐِ ﻴ ﻪِ

3) [6] 149; [54] 5)
ﺑَ ﺎ ﻟِ ﻐَ ﺔﹲ

[68] 39

1) [4] 63) : ﺑَ ﻠِ ﻴ ﻐً ﺎMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 33

ﻍ ﺎ ﻠﹶ َﺑ : (13) [3] 20; [5] 92, 99;

[13] 40; [14] 52; [16] 35, 82;

[24] 54; [29] 18; [36] 17; [42]

48; [46] 35; [64] 12

ﻼﻏﹰﺎَﺑ : (2) [21] 106; [72] 23

1) [53] 30) : ﻣَ ﺒْ ﻠﹶ ﻐُ ﻬُ ﻢْ

1) [68] 17) : ﺑَﻠﹶﻮْﻧَﺎ

[2) [7] 168; [68) : ﺑَﻠﹶﻮْﻧَﺎﻫُﻢْ

17

1) [10] 30) : ﺗَﺒْﻠﹸﻮ

1) [47] 31) : ﻧَ ﺒْ ﻠﹸ ﻮَ

1) [21] 35) : ﻧَ ﺒْ ﻠﹸ ﻮ ﻛﹸ ﻢْ

[2) [2] 155; [47) : ﻟﹶ ﻨَ ﺒْ ﻠﹸ ﻮَ ﻧﱠ ﻜﹸ ﻢْ

31

1) [7] 163) : ﻧَ ﺒْ ﻠﹸ ﻮ ﻫُ ﻢْ

1) [18] 7) : ﻟِ ﻨَ ﺒْ ﻠﹸ ﻮَ ﻫُ ﻢْ

1) [47] 4) : ﻟﹶﻴَﺒْﻠﹸﻮَﺍ

[4) [5] 48; [6) : ﻟِ ﻴَ ﺒْ ﻠﹸ ﻮَ ﻛﹸ ﻢْ

165; [11] 7; [67] 2

1) [16] 92) : ﻳَ ﺒْ ﻠﹸ ﻮ ﻛﹸ ﻢْ

1) [5] 94) : ﻟﹶ ﻴَ ﺒْ ﻠﹸ ﻮَ ﻧﱠ ﻜﹸ ﻢُ

1) [27] 40) : ﻟِﻴَﺒْﻠﹸﻮَﻧِﻲ

1) [86] 9) : ﺗُﺒْﻠﹶﻰ

1) [3] 186) : ﻟﹶ ﺘُ ﺒْ ﻠﹶ ﻮُ ﻥﱠ

1) [8] 17) : ﻟِ ﻴُ ﺒْ ﻠِ ﻲَ

1) [2] 124) : ﺍﺑْﺘَﻠﹶﻰ

ُﻼﻩَﺘْﺍﺑ : (2) [89] 15, 16

1) [76] 2) : ﻧَﺒْﺘَﻠِﻴﻪِ

1) [3] 154) : ﻟِ ﻴَ ﺒْ ﺘَ ﻠِ ﻲَ

1) [3] 152) : ﻟِ ﻴَ ﺒْ ﺘَ ﻠِ ﻴَ ﻜﹸ ﻢْ

1) [4] 6) : ﺍﺑْﺘَﻠﹸﻮﺍ

1) [33] 11) : ﺍ ﺑْ ﺘُ ﻠِ ﻲَ

ٌﺀ ﻼ َﺑ : (6) [2] 49; [7] 141; [8]

17; [14] 6; [37] 106; [44] 33

1) [2] 249) : ﻣُﺒْﺘَﻠِﻴﻜﹸﻢْ

1) [23] 30) : ﻟﹶ ﻤُ ﺒْ ﺘَ ﻠِ ﲔَ

1) [20] 120) : ﻳَﺒْﻠﹶﻰ

ﻠﹶﻰَﺑ : (22) [2] 81, 112, 260;

[3] 76, 125; [6] 30; [7] 172;

[16] 28, 38; [34] 3; [36] 81;

[39] 59, 71; [40] 50; [43] 80;

[46] 33, 34; [57] 14; [64] 7;

[67] 9; [75] 4; [84] 15

1) [8] 12) : ﺑَﻨَﺎﻥٍ

1) [75] 4) : ﺑَﻨَﺎﻧَﻪُ

2) [79] 27; [91] 5) : ﺑَ ﻨَ ﺎ ﻫَ ﺎ

1) [9] 110) : ﺑَﻨَﻮْﺍ

1) [78] 12) : ﺑَﻨَﻴْﻨَﺎ

2) [50] 6; [51] 47) : ﺑَ ﻨَ ﻴْ ﻨَ ﺎ ﻫَ ﺎ

1) [26] 128) : ﺃﹶﺗَﺒْﻨُﻮﻥﹶ

ِﻦ ْﺑ ﺍ : (2) [40] 36; [66] 11

ﻮﺍُﻨْﺍﺑ : (2) [18] 21; [37] 97

ًﺎﺀَﻨِﺑ : (2) [2] 22; [40] 64

ٍﻨﱠﺎﺀَﺑ : (1) [38] 37

1) [61] 4) : ﺑُﻨْﻴَﺎﻥﹲ

2) [18] 21; [37] 97) : ﺑُ ﻨْﻴَﺎﻧًﺎ

2) [9] 109) : ﺑُﻨْﻴَﺎﻧَﻪُ

2) [9] 110; [16] 26) : ﺑُﻨْﻴَﺎﻧُﻬُﻢُ

1) [39] 20) : ﻣَ ﺒْ ﻨِ ﻴﱠ ﺔﹲ

َﻦ ْﺑ ﺍ : (35) [2] 87, 177, 215,

253; [3] 45; [4] 36, 157, 171;

[5] 17, 46, 72, 75, 78, 110, 112,

114, 116; [7] 150; [8] 41; [9]

30, 31, 60; [17] 26; [19] 34;

[20] 94; [23] 50; [30] 38; [33]

7; [43] 57; [57] 27; [59] 7; [61]

6, 14

1) [12] 81) : ﺍ ﺑْ ﻨَ ﻚَ

ُﻪ َﻨ ْﺑ ﺍ : (2) [11] 42; [31] 13

1) [21] 91) : ﺍﺑْﻨَﻬَﺎ

1) [11] 45) : ﺍﺑْﻨِﻲ

1) [5] 27) : ﺍ ﺑْ ﻨَ ﻰْ

1) [10] 90) : ﺑَﻨُﻮﺍMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 34

1) [26] 88) : ﺑَ ﻨُ ﻮ ﻥﹶ

ﻮﻥﹶُﻨَﺍﻟﹾﺒ : (3) [18] 46; [37]

149; [52] 39

ﻰِﻨَﺑ : (49) [2] 40, 47, 83, 122,

211, 246; [3] 49, 93; [5] 12, 32,

70, 72, 78, 110; [7] 26, 27, 31,

35, 105, 134, 137, 138, 172;

[10] 90, 93; [17] 2, 4, 70, 101,

104; [20] 47, 80, 94; [24] 31;

[26] 17, 22, 59, 197; [27] 76;

[32] 23; [36] 60; [40] 53; [43]

59; [44] 30; [45] 16; [46] 10;

[61] 6, 14

َﲔ ِﻨ َﺑ : (12) [3] 14; [6] 100;

[16] 72; [17] 6, 40; [23] 55;

[26] 133; [37] 153; [43] 16;

[68] 14; [71] 12; [74] 13

ِﻴﻪِﻨَﺑ : (4) [2] 132, 133; [70]

11; [80] 36

ّﻰ ِﻨ َﺑ : (4) [2] 132; [12] 67, 87;

[14] 35

ِﺎﺀَﻨْﺃﹶﺑ : (5) [5] 18; [24] 31;

[33] 55; [40] 25

ْﻛﹸﻢَﺎﺀَﻨْﺃﹶﺑ : (5) [2] 49; [3] 61;

[7] 141; [14] 6; [33] 4

1) [3] 61) : ﺃﹶﺑْﻨَﺎﺀَﻧَﺎ

5) [2] 146; [6] 20)
ﺃﹶﺑْﻨَﺎﺀَﻫُﻢْ

[7] 127; [28] 4; [58] 22

2) [4] 11; [9] 24) : ﺃﹶ ﺑْﻨَ ﺎ ﺅُ ﻛﹸ ﻢْ

1) [4] 23) : ﺃﹶﺑْﻨَﺎﺋِﻜﹸﻢُ

1) [2] 246) : ﺃﹶﺑْﻨَﺎﺋِﻨَﺎ

2) [24] 31; [33] 55) : ﺃﹶﺑْﻨَﺎﺋِﻬِﻦﱠ

ﻰﱠ َﻨ ُﺑ : (6) [11] 42; [12] 5; [31]

13, 16, 17; [37] 102

1) [66] 12) : ﺍ ﺑْ ﻨَ ﺖَ

1) [28] 27) : ﺍ ﺑْ ﻨَ ﺘَ ﻲﱠ

ٍﺎﺕَﻨَﺑ : (8) [4] 23; [6] 100;

[33] 50; [43] 16

ِﺎﺕَﻨَﺍﻟﹾﺒ : (4) [16] 57; [37]

149, 153; [52] 39

َﻚِﺎﺗَﻨَﺑ : (2) [11] 79; [33] 59

1) [4] 23) : ﺑَﻨَﺎﺗُﻜﹸﻢْ

ﻲِﺎﺗَﻨَﺑ : (2) [11] 78; [15] 71

1) [21] 40) : ﺗَ ﺒْ ﻬَ ﺘُ ﻬُ ﻢْ

1) [2] 258) : ﺑُ ﻬِ ﺖَ

ﺎﻥَﺘْﻬُﺑ : (2) [24] 16; [60] 12

4) [4] 20, 112, 156)
ﺑُﻬْﺘَﺎﻧًﺎ

[33] 58

1) [27] 60) : ﺑَ ﻬْ ﺠَ ﺔٍ

ٍﺞ ﻴ ِﻬ َﺑ : (2) [22] 5; [50] 7

1) [3] 61) : ﻧَ ﺒْ ﺘَ ﻬِ ﻞﹾ

ﺔﹸ َﻤ ﻴ ِﻬ َﺑ : (3) [5] 1; [22] 28, 34

َﺀ ﺎ َﺑ : (2) [3] 162; [8] 16

ﻭﺍُﺎﺀَﺑ : (3) [2] 61, 90; [3] 112

1) [5] 29) : ﺗَ ﺒُ ﻮ ﺀَ

1) [7] 74) : ﺑَ ﻮﱠ ﺃﹶ ﻛﹸ ﻢْ

ﺎَﻮﱠﺃﹾﻧَﺑ : (2) [10] 93; [22] 26

1) [3] 121) : ﺗُ ﺒَ ﻮﱢ ﺉُ

[2) [16] 41; [29) : ﻟﹶ ﻨُ ﺒَ ﻮﱢ ﺋﹶ ﻨﱠ ﻬُ ﻢْ

58

1) [59] 9) : ﺗَ ﺒَ ﻮﱠ ﺀُ ﻭ ﺍ

1) [39] 74) : ﻧَ ﺘَ ﺒَ ﻮﱠ ﺃﹸ

1) [12] 56) : ﻳَ ﺘَ ﺒَ ﻮﱠ ﺃﹸ

1) [10] 87) : ﺗَﺒَﻮﱠﺁ

1) [10] 93) : ﻣُ ﺒَ ﻮﱠ ﺃﹶ

ٍﺏ ﺎ َﺑ : (4) [12] 67; [13] 23;

[15] 44; [57] 13

َﺎﺏَﺍﻟﹾﺒ : (6) [2] 58; [4] 154;

[5] 23; [7] 161; [12] 25

ﺎًﺎﺑَﺑ : (2) [15] 14; [23] 77

10) [6] 44; [7] 40)
ﺃﹶ ﺑْ ﻮَ ﺍ ﺏَ

[12] 23, 67; [15] 44; [16] 29;

[38] 50; [39] 72; [40] 76; [54]

11

ﺎًﺍﺑَﻮْﺃﹶﺑ : (2) [43] 34; [78] 19

,3) [2] 189; [39] 71) : ﺃﹶ ﺑْ ﻮَ ﺍ ﺑُ ﻬَ ﺎ

73

1) [35] 29) : ﺗَ ﺒُ ﻮ ﺭَ

1) [35] 10) : ﻳَ ﺒُ ﻮ ﺭُ

ﺍًﻮﺭُﺑ : (2) [25] 18; [48] 12 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 35

1) [14] 28) : ﺍﻟﹾﺒَﻮَﺍﺭِ

ﻝﹸ ﺎ َﺑ : (2) [12] 50; [20] 51

2) [47] 2, 5) : ﺑَ ﺎ ﻟﹶ ﻬُ ﻢْ

1) [25] 64) : ﻳَﺒِﻴﺘُﻮﻥﹶ

1) [4] 81) : ﺑَ ﻴﱠ ﺖَ

1) [27] 49) : ﻟﹶﻨُ ﺒَ ﻴﱢ ﺘَ ﻨﱠ ﻪُ

2) [4] 81, 108) : ﻳُﺒَﻴﱢﺘُﻮﻥﹶ

ﺖْﻴَﺑ : (19) [2] 125, 127, 158;

[3] 96, 97; [5] 2, 97; [8] 35;

[11] 73; [17] 93; [22] 26, 29,

33; [28] 12; [29] 41; [33] 33;

[51] 36; [52] 4; [106] 3

ﺎًﺘْﻴَﺑ : (2) [29] 41; [66] 11

َﻚ ِﺘ ْﻴ َﺑ : (2) [8] 5; [14] 37

1) [4] 100) : ﺑَ ﻴْ ﺘِ ﻪِ

1) [12] 23) : ﺑَﻴْﺘِﻬَﺎ

َﻲ ِﺘ ْﻴ َﺑ : (3) [2] 125; [22] 26;

[71] 28

ﺕ ﻮ ُﻴ ُﺑ : (14) [2] 189; [4] 15;

[24] 36, 61; [29] 41; [33] 53

9) [7] 74; [10] 87)
ﺑُ ﻴُ ﻮ ﺗً ﺎ

[15] 82; [16] 68, 80; [24] 27,

29, 61; [26] 149

6) [3] 49, 154)
ﺑُﻴُ ﻮ ﺗِ ﻜﹸ ﻢْ

[10] 87; [16] 80; [24] 27, 61

2) [33] 33, 34) : ﺑُ ﻴُ ﻮ ﺗِ ﻜﹸ ﻦﱠ

1) [33] 13) : ﺑُﻴُﻮﺗَﻨَﺎ

,4) [27] 52; [43] 33) : ﺑُ ﻴُ ﻮ ﺗِ ﻬِ ﻢْ

34; [59] 2

1) [65] 1) : ﺑُ ﻴُ ﻮ ﺗِ ﻬِ ﻦﱠ

ﺎًﺎﺗَﻴَﺑ : (3) [7] 4, 97; [10] 50

1) [18] 35) : ﺗَﺒِﻴﺪَ

[2) [3] 107; [12) : ﺍ ﺑْ ﻴَﻀﱠ ﺖْ

84

1) [3] 106) : ﺗَ ﺒْ ﻴَ ﺾﱡ

1) [2] 187) : ﺍ ﻷَ ﺑْ ﻴَ ﺾُ

ُﺎﺀَﻀْﻴَﺑ : (6) [7] 108; [20] 22;

[26] 33; [27] 12; [28] 32; [37]

46

1) [35] 27) : ﺑِ ﻴ ﺾٌ

1) [37] 49) : ﺑَ ﻴْ ﺾٌ

1) [9] 111) : ﺑَ ﺎ ﻳَ ﻌْ ﺘُ ﻢْ

1) [60] 12) : ﻳُ ﺒَ ﺎ ﻳِ ﻌْ ﻨَ ﻚَ

1) [48] 10) : ﻳُﺒَﺎﻳِﻌُ ﻮ ﻥﹶ

2) [48] 10, 18) : ﻳُﺒَﺎﻳِﻌُﻮﻧَﻚَ

1) [60] 12) : ﻓﹶﺒَﺎﻳِﻌْﻬُﻦﱠ

1) [2] 282) : ﺗَﺒَﺎﻳَﻌْﺘُﻢْ

ﻊْﻴَﺑ : (6) [2] 254, 275; [14]

31; [24] 37; [62] 9

1) [9] 111) : ﺑَ ﻴْ ﻌِ ﻜﹸ ﻢُ

1) [22] 40) : ﺑِ ﻴَ ﻊٌ

ﻴﱠﻨﱠﺎَﺑ : (3) [2] 118; [3] 118;

[57] 17

ُﻴﱠﻨﱠﺎﻩَﺑ : (1) [2] 159

1) [2] 160) : ﺑَﻴﱠﻨُﻮﺍ

1) [43] 63) : ﻟِ ﺄﹸ ﺑَ ﻴﱢ ﻦَ

2) [16] 44, 64) : ﻟِ ﺘُ ﺒَ ﻴﱢ ﻦَ

1) [3] 187) : ﻟﹶ ﺘُ ﺒَ ﻴﱢ ﻨُ ﻨﱠ ﻪُ

ُﻦ ﻴﱢ َﺒ ُﻧ : (2) [5] 75; [22] 5

1) [6] 105) : ﻟِ ﻨُ ﺒَ ﻴﱢ ﻨَ ﻪُ

ْﻦ ﻴﱢ َﺒ ُﻳ : (21) [2] 68, 69, 70,

187, 219, 221, 242, 266; [3]

103; [4] 26, 176; [5] 15, 19, 89;

[9] 115; [14] 4; [16] 39; [24]

18, 58, 59, 61

1) [16] 92) : ﻳُ ﺒَ ﻴﱢ ﻨَ ﻦﱠ

1) [2] 230) : ﻳُﺒَﻴﱢﻨُﻬَﺎ

1) [43] 52) : ﻳُ ﺒِ ﲔُ

َﻦ ﻴﱠ َﺒ َﺗ : (11) [2] 109, 256, 259;

[4] 115; [8] 6; [9] 113, 114;

[14] 45; [29] 38; [47] 25, 32

1) [34] 14) : ﺗَ ﺒَ ﻴﱠ ﻨَ ﺖِ

3) [2] 187; [9] 43)
ﻳَ ﺘَ ﺒَ ﻴﱠ ﻦَ

[41] 53 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 36

3) [4] 94; [49] 6) : ﺗَ ﺒَ ﻴﱠ ﻨُ ﻮ ﺍ

1) [6] 55) : ﺗَ ﺴْ ﺘَ ﺒِ ﲔَ

1) [18] 15) : ﺑَ ﻴﱢ ﻦٍ

ٍﺔ َﻨ ﻴﱢ َﺑ : (19) [2] 211; [6] 57,

157; [7] 73, 85, 105; [8] 42;

[11] 17, 28, 53, 63, 88; [20]

133; [29] 35; [35] 40; [47] 14;

[98] 1, 4

,52) [2] 87, 92, 99) : ﺑَ ﻴﱢ ﻨَ ﺎ ﺕ

159, 185, 209, 213, 253; [3] 86,

97, 105, 183, 184; [4] 153; [5]

32, 110; [7] 101; [9] 70; [10]

13, 15, 74; [14] 9; [16] 44; [17]

101; [19] 73; [20] 72; [22] 16,

72; [24] 1; [28] 36; [29] 39, 49;

[30] 9, 47; [34] 43; [35] 25;

[40] 22, 28, 34, 50, 66, 83; [43]

63; [45] 17, 25; [46] 7; [57] 9,

25; [58] 5; [61] 6; [64] 6

3) [4] 19; [33] 30)
ﻣُ ﺒَ ﻴﱢ ﻨَ ﺔٍ

[65] 1

3) [24] 34, 46)
ﻣُﺒَﻴﱢﻨَﺎﺕٍ

[65] 11

ٌﲔ ِﺒ ُﻣ : (106) [2] 168, 208; [3]

164; [5] 15, 92, 110; [6] 7, 16,

59, 74, 142; [7] 22, 60, 107,

184; [10] 2, 61, 76; [11] 6, 7,

25, 96; [12] 1, 5, 8, 30; [14] 10;

[15] 1, 18, 79, 89; [16] 4, 35,

82, 103; [19] 38; [21] 54; [22]

11, 49; [23] 45; [24] 12, 25, 54;

[26] 2, 30, 32, 97, 115, 195;

[27] 1, 13, 16, 21, 75, 79; [28]

2, 15, 18, 85; [29] 18, 50; [31]

11; [34] 3, 24, 43; [36] 12, 17,

24, 47, 60, 69, 77; [37] 15, 106,

113, 156; [38] 70; [39] 15, 22;

[40] 23; [43] 2, 15, 18, 29, 40,

62; [44] 2, 10, 13, 19, 33; [45]

30; [46] 7, 9, 32; [51] 38, 50,

51; [52] 38; [61] 6; [62] 2; [64]

12; [67] 26, 29; [71] 2; [81] 23

ﺎًﻴﻨِﺒُﻣ : (13) [4] 20, 50, 91,

101, 112, 119, 144, 153, 174;

[17] 53; [33] 36, 58; [48] 1

1) [37] 117) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺴْ ﺘَ ﺒِ ﲔَ

ﻥ ﺎ َﻴ َﺑ : (2) [3] 138; [55] 4

1) [75] 19) : ﺑَﻴَﺎﻧَﻪُ

1) [16] 89) : ﺗِﺒْﻴَﺎﻧًﺎ

ﻦْﻴَﺑ : (88) [2] 66, 68, 97, 102,

136, 164, 213, 224, 255, 285;

[3] 3, 50, 84, 103, 140; [4] 23,

58, 105, 114, 129, 143, 150,

152; [5] 25, 46, 48; [6] 92; [7]

17, 57, 89; [8] 24, 63; [9] 107;

[10] 37; [12] 100, 111; [13] 11;

[16] 66; [17] 45, 110; [18] 93,

96; [19] 64; [20] 94, 110; [21]

28; [22] 76; [25] 38, 48, 67;

[27] 61, 63; [34] 9, 12, 18, 19,

31, 46, 54; [35] 31; [36] 9, 45;

[37] 158; [38] 26; [39] 46; [40]

48; [41] 14, 25, 42; [46] 21, 30;

[49] 1, 10; [55] 44; [57] 12;

[58] 12, 13; [59] 7; [60] 7, 12;

[61] 6; [66] 8; [72] 27; [86] 7

َﻚ َﻨ ْﻴ َﺑ : (7) [17] 45; [18] 78;

[20] 58; [28] 28; [41] 5, 34;

[43] 38

,39) [2] 188, 237) : ﺑَ ﻴْ ﻨَ ﻜﹸ ﻢْ

282; [3] 55, 64; [4] 29, 73, 90,

92, 141; [5] 91, 106; [6] 19, 58,

94; [8] 1, 72; [10] 29; [13] 43;

[16] 92, 94; [17] 96; [18] 95;

[22] 69; [24] 63; [29] 25, 52;

[30] 21; [42] 15; [46] 8; [56]

60; [57] 20; [60] 3, 4, 7, 10;

[65] 6

ﺎَﻨَﻨْﻴَﺑ : (17) [3] 64; [5] 25; [6]

53; [7] 87, 89; [10] 29; [18] 94;

[20] 58; [34] 26; [38] 8, 22;

[41] 5; [42] 15; [54] 25; [60] 4

ُﻪ َﻨ ْﻴ َﺑ : (5) [3] 30; [4] 73; [24]

43; [37] 158; [41] 34

2) [3] 30; [55] 44) : ﺑَﻴْﻨَﻬَﺎ

,64) [2] 113, 182) : ﺑَ ﻴْ ﻨَ ﻬُ ﻢْ

213, 232; [3] 19, 23; [4] 65, 90,

92; [5] 14, 42, 48, 49, 64; [7]

44; [8] 63, 72; [10] 19, 28, 45,

47, 54, 93; [11] 110; [16] 124;

[17] 53; [18] 19, 21, 52, 94, 95;

[19] 37; [20] 62, 103; [21] 93;

[22] 17, 56; [23] 53, 101; [24]

48, 51; [25] 50; [26] 118; [27]

78; [32] 25; [34] 18, 54; [39] 3,

69, 75; [41] 45; [42] 14, 21, 38;

[43] 32, 65; [45] 17; [48] 29;

[54] 28; [57] 13; [59] 14

[32) [4] 35, 128; [5) : ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَﺎ

17, 18; [7] 46; [11] 43; [15] 85;

[18] 32, 61; [19] 65; [20] 6;

[21] 16; [25] 53, 59; [26] 24,

28; [30] 8; [32] 4; [37] 5; [38]

10, 27, 66; [43] 85; [44] 7, 38;

[46] 3; [49] 9; [50] 38; [55] 20;

[78] 37

1) [65] 12) : ﺑَ ﻴْ ﻨَ ﻬُ ﻦﱠ

ﻲِﻨْﻴَﺑ : (11) [6] 19, 58; [12]

100; [13] 43; [17] 96; [18] 78;

[26] 118; [28] 28; [29] 52; [43]

38; [46] 8 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 37

- M -

ُﻮﺕُﺍﻟﺘﱠﺎﺑ : (2) [2] 248; [20]

39

ﺐﱠ َﺗ : (1) [111] 1

1) [111] 1) : ﺗَ ﺒﱠ ﺖْ

1) [40] 37) : ﺗَﺒَﺎﺏٍ

1) [11] 101) : ﺗَﺘْﺒِﻴﺐٍ

1) [25] 39) : ﺗَﺒﱠﺮْﻧَﺎ

1) [17] 7) : ﻟِ ﻴُ ﺘَ ﺒﱢ ﺮُ ﻭ ﺍ

2) [17] 7; [25] 39) : ﺗَﺘْﺒِﲑًﺍ

1) [7] 139) : ﻣُ ﺘَ ﺒﱠ ﺮٌ

1) [71] 28) : ﺗَﺒَﺎﺭًﺍ

َﻊ ِﺒ َﺗ : (2) [2] 38; [3] 73

َﻚ َﻌ ِﺒ َﺗ : (3) [7] 18; [17] 63;

[38] 85

1) [14] 36) : ﺗَﺒِﻌَﻨِﻲ

1) [2] 145) : ﺗَ ﺒِ ﻌُ ﻮ ﺍ

1) [79] 7) : ﺗَﺘْﺒَﻌُﻬَﺎ

1) [2] 263) : ﻳَﺘْﺒَﻌُﻬَﺎ

َﻊ َﺒ ْﺗ ﺃﹶ : (3) [18] 85, 89, 92

1) [23] 44) : ﻓﹶﺄﹶﺗْﺒَﻌْﻨَﺎ

1) [28] 42) : ﻭَﺃﹶﺗْﺒَﻌْﻨَﺎﻫُﻢْ

3) [7] 175; [15] 18)
ﻓﹶ ﺄﹶ ﺗْ ﺒَ ﻌَ ﻪُ

[37] 10

[2) [10] 90; [20) : ﻓﹶ ﺄﹶ ﺗْ ﺒَ ﻌَ ﻬُ ﻢْ

78

1) [26] 60) : ﻓﹶﺄﹶﺗْﺒَﻌُﻮﻫُﻢْ

1) [77] 17) : ﻧُ ﺘْ ﺒِ ﻌُ ﻬُ ﻢُ

1) [2] 262) : ﻳُ ﺘْ ﺒِ ﻌُﻮ ﻥﹶ

2) [11] 60, 99) : ﻭَ ﺃﹸ ﺗْ ﺒِ ﻌُ ﻮ ﺍ

َﻊ َﺒ ﺗﱠ ﺍ : (13) [3] 162; [4] 125;

[5] 16; [7] 176; [11] 116; [18]

28; [20] 16, 47, 123; [23] 71;

[28] 50; [30] 29; [36] 11

1) [12] 38) : ﺍ ﺗﱠ ﺒَ ﻌْ ﺖُ

3) [2] 120, 145)
ﺍ ﺗﱠ ﺒَ ﻌْ ﺖَ

[13] 37

2) [4] 83; [7] 90) : ﺍ ﺗﱠ ﺒَ ﻌْ ﺘُ ﻢُ

1) [52] 21) : ﺍ ﺗﱠ ﺒَ ﻌَ ﺘْ ﻬُ ﻢْ

1) [18] 70) : ﺍﺗﱠﺒَﻌْﺘَﻨِﻲ

5) [8] 64; [11] 27)
ﺍ ﺗﱠ ﺒَ ﻌَ ﻚَ

[15] 42; [26] 111, 215

1) [28] 35) : ﺍﺗﱠﺒَﻌَﻜﹸﻤَﺎ

1) [3] 20) : ﺍ ﺗﱠ ﺒَ ﻌَ ﻦِ

1) [3] 53) : ﺍﺗﱠﺒَﻌْﻨَﺎ

1) [3] 167) : ﻟﹶﺎﺗﱠﺒَﻌْﻨَﺎﻛﹸﻢْ

1) [12] 108) : ﺍ ﺗﱠ ﺒَﻌَﻨِﻲ

ﻮﺍُﻌَﺍﺗﱠﺒ : (16) [2] 102, 166,

167; [3] 174; [7] 157; [11] 59,

97; [19] 59; [40] 7; [47] 3, 14,

16, 28; [54] 3; [71] 21

َﻮﻙُﻌَﺍﺗﱠﺒ : (2) [3] 55; [9] 42

ُﻮﻩُﻌَﺍﺗﱠﺒ : (4) [3] 68; [9] 117;

[34] 20; [57] 27

1) [9] 100) : ﺍﺗﱠﺒَﻌُﻮﻫُﻢْ

ُﻊ ِﺒ ﺗﱠ ﺃﹶ : (5) [6] 50, 56; [7] 203;

[10] 15; [46] 9

1) [18] 66) : ﺃﹶ ﺗﱠ ﺒِ ﻌُ ﻚَ

1) [28] 49) : ﺃﹶ ﺗﱠ ﺒِ ﻌْ ﻪُ

َﻊ ِﺒ ﺘﱠ َﺗ : (8) [2] 120; [5] 48, 49;

[6] 150; [7] 142; [38] 26; [42]

15; [45] 18

1) [10] 89) : ﺗَﺘﱠﺒِﻌَﺎﻥﱢ

1) [20] 93) : ﺗَ ﺘﱠ ﺒِ ﻌَ ﻦِ

ﻮﺍُﻌِﺘﱠﺒ َﺗ : (8) [2] 168, 208; [4]

135; [5] 77; [6] 142, 153; [7] 3;

[24] 21

ﻮﻥﹶُﻌِﺘﱠﺒَﺗ : (3) [6] 148; [17] 47;

[25] 8

1) [48] 15) : ﺗَ ﺘﱠ ﺒِ ﻌُ ﻮ ﻧَ ﺎ

ُﻊ ِﺒ ﺘﱠ َﻧ : (7) [2] 170; [14] 44;

[20] 134; [26] 40; [28] 47, 57;

[31] 21

1) [48] 15) : ﻧَ ﺘﱠ ﺒِ ﻌْ ﻜﹸ ﻢْMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 38

1) [54] 24) : ﻧَ ﺘﱠﺒِ ﻌُ ﻪُ

ُﻊ ِﺒ ﺘﱠ َﻳ : (6) [2] 143; [4] 115;

[10] 36, 66; [22] 3; [24] 21

1) [26] 224) : ﻳَ ﺘﱠ ﺒِ ﻌُ ﻬُ ﻢُ

1) [7] 193) : ﻳَﺘﱠﺒِﻌُﻮﻛﹸﻢْ

ﻮﻥﹶُﻌِﺘﱠﺒَﻳ : (10) [3] 7; [4] 27;

[6] 116; [7] 157; [10] 66; [20]

108; [28] 50; [39] 18; [53] 23,

28

ْﻊِﺒ ﺗﱠ ﺍ : (7) [6] 106; [10] 109;

[15] 65; [16] 123; [31] 15; [33]

2; [75] 18

1) [19] 43) : ﻓﺎﺗﱠﺒِﻌْﻨِﻲ

1) [45] 18) : ﻓﹶﺎﺗﱠﺒِﻌْﻬَﺎ

ﻮﺍُﻌِﺍﺗﱠﺒ : (8) [2] 170; [3] 95;

[7] 3; [29] 12; [31] 21; [36] 20,

21; [39] 55

ِﻮﻥُﻌِﺍﺗﱠﺒ : (2) [40] 38; [43] 61

ﻲِﻮﻧُﻌِﺍﺗﱠﺒ : (2) [3] 31; [20] 90

ُﻮﻩُﻌِﺍﺗﱠﺒ : (3) [6] 153, 155; [7]

158

1) [2] 166) : ﺍﺗﱡﺒِﻌُﻮﺍ

1) [10] 35) : ﻳُ ﺘﱠ ﺒَ ﻊَ

2) [2] 145) : ﺑِﺘَﺎﺑِﻊٍ

1) [24] 31) : ﺍ ﻟ ﺘﱠ ﺎ ﺑِ ﻌِ ﲔَ

ٌﺎﻉَﺍﺗﱢﺒ : (2) [2] 178; [4] 157

ﻮﻥﹶُﻌَﺘﱠﺒُﻣ : (2) [26] 52; [44] 23

2) [4] 92; [58] 4) : ﻣُﺘَﺘَﺎﺑِﻌَﻴْﻦِ

ﺎًﻌَﺒَﺗ : (2) [14] 21; [40] 47

1) [17] 69) : ﺗَ ﺒِ ﻴ ﻌً ﺎ

ٍﻊ ﺒﱠ ُﺗ : (2) [44] 37; [50] 14

8) [2] 282; [4] 29)
ﺗِ ﺠَ ﺎ ﺭَ ﺓﹰ

[9] 24; [24] 37; [35] 29; [61]

10; [62] 11

1) [2] 16) : ﺗِ ﺠَ ﺎ ﺭَ ﺗُ ﻬُ ﻢْ

َﺖ ْﺤ َﺗ : (7) [5] 66; [6] 65;

[20] 6; [29] 55; [41] 29; [48]

18; [66] 10

1) [19] 24) : ﺗَ ﺤْ ﺘَ ﻚِ

1) [18] 82) : ﺗَ ﺤْ ﺘَ ﻪُ

[36) [2] 25, 266; [3) : ﺗَﺤْﺘِﻬَﺎ

15, 136, 195, 198; [4] 13, 57,

122; [5] 12, 85, 119; [9] 72, 89,

100; [13] 35; [14] 23; [16] 31;

[19] 24; [20] 76; [22] 14, 23;

[25] 10; [29] 58; [39] 20; [47]

12; [48] 5, 17; [57] 12; [58] 22;

[61] 12; [64] 9; [65] 11; [66] 8;

[85] 11; [98] 8

5) [6] 6; [7] 43)
ﺗَ ﺤْ ﺘِ ﻬِ ﻢْ

[10] 9; [18] 31; [39] 16

1) [43] 51) : ﺗَﺤْﺘِﻲ

ٌﺏ ﺍ َﺮ ُﺗ : (8) [2] 264; [3] 59;

[16] 59; [18] 37; [22] 5; [30]

20; [35] 11; [40] 67

ﺎًﺍﺑَﺮُﺗ : (9) [13] 5; [23] 35, 82;

[27] 67; [37] 16, 53; [50] 3;

[56] 47; [78] 40

1) [38] 52) : ﺃﹶ ﺗْ ﺮَ ﺍ ﺏٌ

ﺎًﺍﺑَﺮْﺃﹶﺗ : (2) [56] 37; [78] 33

1) [86] 7) : ﺍ ﻟ ﺘﱠ ﺮَ ﺍ ﺋِ ﺐِ

1) [90] 16) : ﻣَ ﺘْ ﺮَ ﺑَ ﺔٍ

1) [23] 33) : ﺃﹶﺗْﺮَﻓﹾﻨَﺎﻫُﻢْ

1) [21] 13) : ﺃﹸ ﺗْ ﺮِ ﻓﹾ ﺘُ ﻢْ

1) [11] 116) : ﺃﹸ ﺗْ ﺮِ ﻓﹸ ﻮ ﺍ

[2) [34] 34; [43) : ﻣُ ﺘْ ﺮَ ﻓﹸ ﻮ ﻫَ ﺎ

23

1) [56] 45) : ﻣُ ﺘْ ﺮَ ﻓِ ﲔَ

1) [17] 16) : ﻣُ ﺘْ ﺮَ ﻓِ ﻴ ﻬَ ﺎ

1) [23] 64) : ﻣُﺘْﺮَﻓِﻴﻬِﻢْ

َﻙ َﺮ َﺗ : (12) [2] 180, 248; [4]

7, 11, 12, 33, 176; [16] 61; [35]

45

[2) [12] 37; [23) : ﺗَ ﺮَ ﻛﹾ ﺖُ

100

3) [4] 12; [6] 94) : ﺗَ ﺮَ ﻛﹾ ﺘُ ﻢْ

1) [59] 5) : ﺗَ ﺮَ ﻛﹾ ﺘُ ﻤُ ﻮ ﻫَ ﺎ

1) [4] 12) : ﺗَ ﺮَ ﻛﹾ ﻦَ

ﺎَﻛﹾﻨَﺮَﺗ : (8) [12] 17; [18] 99;

[29] 35; [37] 78, 108, 119, 129;

[51] 37

1) [54] 15) : ﺗَ ﺮَ ﻛﹾ ﻨَ ﺎ ﻫَ ﺎMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 39

1) [2] 264) : ﻓﹶ ﺘَ ﺮَ ﻛﹶ ﻪُ

1) [2] 17) : ﻭَ ﺗَ ﺮَ ﻛﹶ ﻬُ ﻢْ

ﻛﹸﻮﺍَﺮَﺗ : (2) [4] 9; [44] 25

1) [62] 11) : ﻭَ ﺗَ ﺮَ ﻛﹸ ﻮ ﻙَ

1) [7] 176) : ﺗَ ﺘْ ﺮُ ﻛﹾ ﻪُ

1) [11] 87) : ﻧَ ﺘْ ﺮُ ﻙَ

1) [44] 24) : ﻭَ ﺍ ﺗْ ﺮُ ﻙِ

1) [9] 16) : ﺗُ ﺘْ ﺮَ ﻛﹸ ﻮ ﺍ

1) [26] 146) : ﺃﹶﺗُﺘْﺮَﻛﹸﻮﻥﹶ

1) [75] 36) : ﻳُ ﺘْ ﺮَ ﻙَ

1) [29] 2) : ﻳُ ﺘْ ﺮَ ﻛﹸ ﻮ ﺍ

1) [11] 12) : ﺗَ ﺎ ﺭِ ﻙٌ

1) [37] 36) : ﻟﹶﺘَﺎﺭِﻛﹸﻮﺍ

1) [11] 53) : ﺑِ ﺘَ ﺎ ﺭِ ﻛِ ﻲ

َﻊ ْﺴ ِﺗ : (3) [17] 101; [27] 12;

[38] 23

1) [18] 25) : ﺗِﺴْﻌًﺎ

ﺔﹸ َﻌ ْﺴ ِﺗ : (2) [27] 48; [74] 30

1) [38] 23) : ﺗِ ﺴْ ﻌُ ﻮ ﻥﹶ

1) [47] 8) : ﻓﹶﺘَﻌْﺴًﺎ

1) [22] 29) : ﺗَ ﻔﹶ ﺜﹶ ﻬُ ﻢْ

1) [27] 88) : ﺃﹶ ﺗْ ﻘﹶ ﻦَ

َﻚ ﻠﹾ ِﺗ : (41) [2] 111, 134, 141,

187, 196, 229, 230, 252, 253;

[3] 108, 140; [4] 13; [6] 83; [7]

101; [10] 1; [11] 49, 59; [12] 1;

[13] 1, 35; [15] 1; [18] 59; [19]

63; [20] 17; [21] 15; [26] 2, 22;

[27] 1, 52; [28] 2, 58, 83; [29]

43; [31] 2; [43] 72; [45] 6; [53]

22; [58] 4; [59] 21; [65] 1; [79]

12

1) [7] 22) : ﺗِﻠﹾﻜﹸﻤَﺎ

1) [7] 43) : ﺗِ ﻠﹾ ﻜﹸ ﻢُ

1) [37] 103) : ﻭَ ﺗَ ﻠﱠ ﻪُ

1) [91] 2) : ﺗَﻼﻫَﺎ

1) [10] 16) : ﺗَ ﻠﹶ ﻮْ ﺗُ ﻪُ

1) [6] 151) : ﺃﹶ ﺗْ ﻞﹸ

ﻠﹸﻮﺍْﺃﹶﺗ : (2) [18] 83; [27] 92

ﻠﹸﻮﺍْﺘَﺗ : (5) [2] 102; [10] 61;

[13] 30; [28] 45; [29] 48

1) [2] 44) : ﺗَ ﺘْ ﻠﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [28] 3) : ﻧَﺘْﻠﹸﻮﺍ

1) [3] 58) : ﻧَ ﺘْ ﻠﹸ ﻮ ﻩُ

ﺎَﻠﹸﻮﻫْﺘَﻧ : (3) [2] 252; [3] 108;

[45] 6

ﻠﹸﻮﺍْﺘَﻳ : (7) [2] 129, 151; [3]

164; [28] 59; [62] 2; [65] 11;

[98] 2

5) [2] 113; [3] 113)
ﻳَ ﺘْ ﻠﹸ ﻮ ﻥﹶ

[22] 72; [35] 29; [39] 71

1) [2] 121) : ﻳَ ﺘْ ﻠﹸ ﻮ ﻧَ ﻪُ

1) [11] 17) : ﻳَ ﺘْ ﻠﹸ ﻮ ﻩُ

ﻞﹸ ْﺗ ﺍ : (6) [5] 27; [7] 175; [10]

71; [18] 27; [26] 69; [29] 45

1) [3] 93) : ﻓﹶﺎﺗْﻠﹸﻮﻫَﺎ

1) [8] 2) : ﺗُ ﻠِ ﻴَ ﺖْ

ﻠﹶﻰْﺘُﺗ : (16) [3] 101; [8] 31;

[10] 15; [19] 58, 73; [22] 72;

[23] 66, 105; [31] 7; [34] 43;

[45] 8, 25, 31; [46] 7; [68] 15;

[83] 13

ﻠﹶﻰْﺘُﻳ : (7) [4] 127; [5] 1; [17]

107; [22] 30; [28] 53; [29] 51;

[33] 34

1) [37] 3) : ﻓﹶﺎﻟﺘﱠﺎﻟِﻴَﺎﺕِ

1) [2] 121) : ﺗِ ﻼ ﻭَ ﺗِ ﻪِ

ﻢﱠ َﺗ : (1) [7] 142

ْﺖ ﻤﱠ َﺗ : (3) [6] 115; [7] 137;

[11] 119

1) [5] 3) : ﺃﹶﺗْ ﻤَ ﻤْ ﺖُ

1) [28] 27) : ﺃﹶ ﺗْ ﻤَ ﻤْ ﺖَ

1) [7] 142) : ﺃﹶ ﺗْ ﻤَ ﻤْ ﻨَ ﺎ ﻫَ ﺎ

1) [12] 6) : ﺃﹶﺗَﻤﱠﻬَﺎ

1) [2] 124) : ﻓﹶ ﺄﹶ ﺗَ ﻤﱠ ﻬُ ﻦﱠMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 40

1) [2] 150) : ﻭَ ﻷُ ﺗِ ﻢﱠ

ﻢﱠ ِﺘ ُﻳ : (6) [2] 233; [5] 6; [9]

32; [12] 6; [16] 81; [48] 2

1) [66] 8) : ﺃﹶ ﺗْ ﻤِ ﻢْ

ﺍ ﻮ ﻤﱡ ِﺗ ﺃﹶ : (3) [2] 187, 196; [9] 4

1) [6] 154) : ﺗَ ﻤَ ﺎ ﻣً ﺎ

1) [61] 8) : ﻣُ ﺘِ ﻢﱡ

2) [11] 40; [23] 27) : ﺍ ﻟ ﺘﱠ ﻨﱡ ﻮ ﺭ

َﺏ ﺎ َﺗ : (18) [2] 37, 54, 187;

[5] 39, 71; [6] 54; [9] 117, 118;

[11] 112; [19] 60; [20] 82, 122;

[25] 70, 71; [28] 67; [58] 13;

[73] 20

1) [4] 16) : ﺗَﺎﺑَﺎ

ﻮﺍُﺎﺑَﺗ : (10) [2] 160; [3] 89;

[4] 146; [5] 34; [7] 153; [9] 5,

11; [16] 119; [24] 5; [40] 7

ُﺖ ْﺒ ُﺗ : (3) [4] 18; [7] 143;

[46] 15

ْﻢ ُﺘ ْﺒ ُﺗ : (2) [2] 279; [9] 3

1) [2] 160) : ﺃﹶ ﺗُ ﻮ ﺏُ

1) [66] 4) : ﺗَﺘُﻮﺑَﺎ

1) [49] 11) : ﻳَ ﺘُ ﺐْ

َﺏ ﻮ ُﺘ َﻳ : (12) [3] 128; [4] 17,

26, 27; [5] 39; [9] 15, 27, 102,

106; [25] 71; [33] 24, 73

ﻮﺍُﻮﺑُﺘَﻳ : (3) [9] 74, 118; [85]

10

3) [4] 17; [5] 74)
ﻳَ ﺘُ ﻮ ﺑُ ﻮ ﻥﹶ

[9] 126

ﺐُﺗ : (1) [2] 128

ﻮﺍُﻮﺑُﺗ : (7) [2] 54; [11] 3, 52,

61, 90; [24] 31; [66] 8

1) [40] 3) : ﺍ ﻟ ﺘﱠ ﻮْ ﺏِ

ﺔﹰ َﺑ ْﻮ َﺗ : (2) [4] 92; [66] 8

1) [3] 90) : ﺗَ ﻮْ ﺑَ ﺘُ ﻬُ ﻢْ

1) [66] 5) : ﺗَﺎﺋِﺒَﺎﺕٍ

1) [9] 112) : ﺍﻟﺘﱠﺎﺋِﺒُﻮﻥﹶ

ٌﺏ ﺍ ﻮﱠ َﺗ : (8) [2] 37, 54, 128,

160; [9] 104, 118; [24] 10; [49]

12

ﺎًﻮﱠﺍﺑَﺗ : (3) [4] 16, 64; [110] 3

1) [2] 222) : ﺍ ﻟ ﺘﱠ ﻮﱠ ﺍ ﺑِ ﲔَ

1) [13] 30) : ﻣَ ﺘَﺎ ﺏِ

1) [25] 71) : ﻣَﺘَﺎﺑًﺎ

ﺓﹰ َﺭ ﺎ َﺗ : (2) [17] 69; [20] 55

ﺍﺓﹶَﺭْﺍﻟﺘﱠﻮ : (18) [3] 3, 48, 50,

65, 93; [5] 43, 44, 46, 66, 68,

110; [7] 157; [9] 111; [48] 29;

[61] 6; [62] 5

1) [95] 1) : ﺍ ﻟ ﺘﱢ ﲔِ

1) [5] 26) : ﻳَ ﺘِ ﻴ ﻬُ ﻮ ﻥﹶMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 41

- S -

1) [8] 45) : ﻓﹶ ﺎ ﺛﹾ ﺒُ ﺘُ ﻮ ﺍ

1) [17] 74) : ﺛﹶﺒﱠﺘْﻨَﺎﻙَ

ُﺖ ﺒﱢ ﺜﹶ ُﻧ : (2) [11] 120; [25] 32

ُﺖ ِﺒ ﺜﹾ ُﻳ : (3) [14] 27; [16] 102;

[47] 7

ْﺖ ﺒﱢ ﺛﹶ : (2) [2] 250; [3] 147

1) [8] 12) : ﻓﹶ ﺜﹶ ﺒﱢ ﺘُ ﻮ ﺍ

1) [8] 11) : ﻳُ ﺜﹶ ﺒﱢ ﺖَ

1) [8] 30) : ﻟِﻴُﺜﹾﺒِﺘُﻮﻙَ

1) [16] 94) : ﺛﹸ ﺒُ ﻮ ﺗِ ﻬَ ﺎ

ٌﺖِﺛﹶﺎﺑ : (1) [14] 24

ﺎًﻴﺘِﺜﹾﺒَﺗ : (2) [2] 265; [4] 66

ﺍًﻮﺭُﺛﹸﺒ : (4) [25] 13, 14; [84]

11

1) [17] 102) : ﻣَﺜﹾﺒُﻮﺭًﺍ

1) [9] 46) : ﻓﹶ ﺜﹶ ﺒﱠ ﻄﹶ ﻬُ ﻢْ

ٍﺎﺕَﺛﹸﺒ : (1) [4] 71

ﺎًﺛﹶﺠﱠﺎﺟ : (1) [78] 14

1) [47] 4) : ﺃﹶﺛﹾﺨَﻨْﺘُﻤُﻮﻫُﻢْ

1) [8] 67) : ﻳُ ﺜﹾ ﺨِ ﻦَ

1) [12] 92) : ﺗَ ﺜﹾ ﺮِﻳ ﺐَ

ﻯَﺍﻟﺜﱠﺮ : (1) [20] 6

ﺎﻥﹲَﺒْﺛﹸﻌ : (2) [7] 107; [26] 32

ٌﺐ ِﻗ ﺎ ﺛﹶ : (2) [37] 10; [86] 3

[2) [2] 191; [4) : ﺛﹶﻘِﻔﹾﺘُﻤُﻮﻫُﻢْ

91

1) [8] 57) : ﺗَ ﺜﹾ ﻘﹶ ﻔﹶ ﻨﱠ ﻬُ ﻢْ

ْﺜﹾﻘﹶﻔﹸﻮﻛﹸﻢَﻳ : (1) [60] 2

2) [3] 112; [33] 61) : ﺛﹸ ﻘِ ﻔﹸ ﻮ ﺍ

ْﺖ ﻠﹶ ﻘﹸ ﺛﹶ : (4) [7] 8, 187; [23]

102; [101] 6

1) [7] 189) : ﺃﹶ ﺛﹾ ﻘﹶ ﻠﹶ ﺖْ

1) [9] 38) : ﺍ ﺛﱠ ﺎ ﻗﹶ ﻠﹾ ﺘُ ﻢْ

ﻼ ﻴ ِﻘ ﺛﹶ : (2) [73] 5; [76] 27

ﺍﻟﺜﱢﻘﹶﺎﻝﹶ : (1) [13] 12

ﻻ ﺎ ﻘﹶ ِﺛ : (2) [7] 57; [9] 41

1) [35] 18) : ﻣُ ﺜﹾ ﻘﹶ ﻠﹶ ﺔﹲ

2) [52] 40; [68] 46) : ﻣُ ﺜﹾ ﻘﹶ ﻠﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [55] 31) : ﺍ ﻟ ﺜﱠ ﻘﹶ ﻼ ﻥِ

1) [29] 13) : ﺃﹶ ﺛﹾ ﻘﹶ ﺎ ﻻ

ْﺃﹶﺛﹾﻘﹶﺎﻟﹶﻜﹸﻢ : (1) [16] 7

1) [99] 2) : ﺃﹶ ﺛﹾ ﻘﹶ ﺎ ﻟﹶ ﻬَ ﺎ

2) [29] 13) : ﺃﹶ ﺛﹾ ﻘﹶ ﺎ ﳍ ﻢْ

ﺜﹾﻘﹶﺎﻝﹶِﻣ : (8) [4] 40; [10] 61;

[21] 47; [31] 16; [34] 3, 22;

[99] 7, 8

ﺙ ﺎ ﻠﹶ ﺛﹶ : (6) [19] 10; [24] 58;

[35] 1; [39] 6; [77] 30

1) [46] 15) : ﺛﹶ ﻼ ﺛﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [7] 142) : ﺛﹶ ﻼ ﺛِ ﲔَ

ﺛﹶﻼﺛﹶﺔ : (13) [2] 196, 228; [3]

41, 124; [4] 171; [5] 73, 89; [9]

118; [11] 65; [18] 22; [56] 7;

[58] 7; [65] 4

2) [4] 11, 12) : ﺍ ﻟ ﺜﱡ ﻠﹸ ﺚﹸ

1) [73] 20) : ﺛﹸ ﻠﹸ ﺜﹶ ﻪُ

ﺛﹸﻠﹸﺜﹶﺎ : (1) [4] 11

ِﺍﻟﺜﱡﻠﹸﺜﹶﺎﻥ : (1) [4] 176

1) [73] 20) : ﺛﹸ ﻠﹸ ﺜﹶ ﻲِ

ٍﺚ ِﻟ ﺎ ﺛﹶ : (2) [5] 73; [36] 14

1) [53] 20) : ﺍ ﻟ ﺜﱠ ﺎ ﻟِ ﺜﹶ ﺔﹶ

ﺛﹶﻼﺙﹶ : (1) [4] 3

ﺔﹲ ﻠﱠ ﺛﹸ : (3) [56] 13, 39, 40

ﻢﱠ ﺛﹶ : (4) [2] 115; [26] 64; [76]

20; [81] 21 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 42

َﺩ ﻮ ُﻤ ﺛﹶ : (26) [7] 73; [9] 70;

[11] 61, 68, 95; [14] 9; [17] 59;

[22] 42; [25] 38; [26] 141; [27]

45; [29] 38; [38] 13; [40] 31;

[41] 13, 17; [50] 12; [51] 43;

[53] 51; [54] 23; [69] 4, 5; [85]

18; [89] 9; [91] 11

2) [6] 99, 141) : ﺃﹶ ﺛﹾ ﻤَ ﺮَ

1) [18] 34) : ﺛﹶ ﻤَ ﺮٌ

ِﻩ ِﺮ َﻤ ﺛﹶ : (4) [6] 99, 141; [18]

42; [36] 35

1) [2] 25) : ﺛﹶ ﻤَ ﺮَ ﺓٍ

,16) [2] 22, 126) : ﺛﹶ ﻤَﺮَﺍﺕ

155, 266; [7] 57, 130; [13] 3;

[14] 32, 37; [16] 11, 67, 69;

[28] 57; [35] 27; [41] 47; [47]

15

1) [18] 22) :َ ﺛﹶ ﺎ ﻣِ ﻨُ ﻬُ ﻢْ

1) [28] 27) : ﺛﹶ ﻤَ ﺎ ﻧِ ﻲَ

ﺔَﻴِﺎﻧَﺛﹶﻤ : (4) [6] 143; [39] 6;

[69] 7, 17

1) [24] 4) : ﺛﹶ ﻤَ ﺎ ﻧِ ﲔَ

1) [4] 12) : ﺍ ﻟ ﺜﱡ ﻤُ ﻦُ

1) [12] 20) : ﺑِ ﺜﹶ ﻤَ ﻦٍ

ﺎًﻨَﺛﹶﻤ : (10) [2] 41, 79, 174;

[3] 77, 187, 199; [5] 44, 106;

[9] 9; [16] 95

1) [11] 5) : ﻳَﺜﹾﻨُﻮﻥﹶ

1) [68] 18) : ﻳَﺴْﺘَﺜﹾﻨُﻮﻥﹶ

َﻲ ِﻧ ﺎ ﺛﹶ : (2) [9] 40; [22] 9

ﺎَﺍﺛﹾﻨ : (1) [9] 36

ِﺎﻥَﺍﺛﹾﻨ : (1) [5] 106

1) [5] 12) : ﺍ ﺛﹾ ﻨَ ﻲْ

[10) [6] 143, 144; [9) : ﺍ ﺛﹾ ﻨَ ﻴْ ﻦِ

40; [11] 40; [13] 3; [16] 51;

[23] 27; [36] 14

ﺎَﺘَﺍﺛﹾﻨ : (2) [2] 60; [7] 160

1) [7] 160) : ﺍ ﺛﹾ ﻨَ ﺘَ ﻲْ

[4) [4] 11, 176; [40) : ﺍ ﺛﹾ ﻨَ ﺘَ ﻴْ ﻦِ

11

ﻰَﺜﹾﻨَﻣ : (3) [4] 3; [34] 46; [35]

1

َﻲِﺜﹶﺎﻧَﻣ : (2) [15] 87; [39] 23

1) [83] 36) : ﺛﹸ ﻮﱢ ﺏَ

ْﻜﹸﻢَﻓﹶﺄﹶﺛﹶﺎﺑ : (1) [3] 153

ُﻢُﻬَﺃﹶﺛﹶﺎﺑ : (2) [5] 85; [48] 18

ﺏ ﺍ َﻮ ﺛﹶ : (9) [3] 145, 148, 195;

[4] 134; [18] 31; [28] 80

ﺎًﺍﺑَﺛﹶﻮ : (4) [3] 195; [18] 44,

46; [19] 76

1) [2] 125) : ﻣَﺜﹶﺎﺑَﺔﹰ

2) [2] 103; [5] 60) : ﻣَ ﺜﹸ ﻮ ﺑَ ﺔﹲ

ٌﺎﺏَﻴِﺛ : (2) [22] 19; [76] 21

1) [18] 31) : ﺛِﻴَﺎﺑًﺎ

1) [74] 4) : ﺛِﻴَﺎﺑَﻚَ

1) [24] 58) : ﺛِﻴَﺎﺑَﻜﹸﻢْ

2) [11] 5; [71] 7) : ﺛِﻴَﺎﺑَﻬُﻢْ

1) [24] 60) : ﺛِﻴَﺎﺑَﻬُﻦﱠ

ﻭﺍُﺃﹶﺛﹶﺎﺭ : (1) [30] 9

1) [100] 4) : ﻓﹶ ﺄﹶ ﺛﹶ ﺮْ ﻥﹶ

ُﲑ ِﺜ ُﺗ : (3) [2] 71; [30] 48; [35]

9

1) [28] 45) : ﺛﹶﺎﻭِﻳًﺎ

ﺜﹾﻮﻯَﻣ : (9) [3] 151; [16] 29;

[29] 68; [39] 32, 60, 72; [40]

76; [41] 24; [47] 12

[2) [6] 128; [47) : ﻣَ ﺜﹾ ﻮَ ﺍ ﻛﹸ ﻢْ

19

1) [12] 21) : ﻣَ ﺜﹾ ﻮَ ﺍ ﻩُ

1) [12] 23) : ﻣَ ﺜﹾ ﻮَ ﺍ ﻱَ

ٍﺎﺕَﺛﹶﻴﱢﺒ : (1) [66] 5 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 43

- W -

1) [23] 65) : ﺗَ ﺠْ ﺄﹶ ﺭُ ﻭ ﺍ

1) [16] 53) : ﺗَﺠْﺄﹶﺭُﻭﻥﹶ

1) [23] 64) : ﻳَﺠْﺄﹶﺭُﻭﻥﹶ

2) [12] 10, 15) : ﺍ ﻟﹾ ﺠُ ﺐﱢ

1) [4] 51) : ﺍ ﻟﹾ ﺠِ ﺒْ ﺖِ

ٍﺒﱠﺎﺭَﺟ : (5) [11] 59; [14] 15;

[40] 35; [50] 45; [59] 23

ﺍًﺒﱠﺎﺭَﺟ : (3) [19] 14, 32; [28]

19

[2) [5] 22; [26) : ﺟَ ﺒﱠ ﺎ ﺭِ ﻳ ﻦَ

130

ﻳﻞﹶِﺮْﺒِﺟ : (3) [2] 97, 98; [66]

4

ﻞَﺒَﺟ : (6) [2] 260; [7] 143,

171; [11] 43; [59] 21

ﺎﻝﹶَﺒِﺟ : (33) [7] 74; [11] 42;

[13] 31; [14] 46; [15] 82; [16]

68, 81; [17] 37; [18] 47; [19]

90; [20] 105; [21] 79; [22] 18;

[24] 43; [26] 149; [27] 88; [33]

72; [34] 10; [35] 27; [38] 18;

[52] 10; [56] 5; [69] 14; [70] 9;

[73] 14; [77] 10; [78] 7, 20;

[79] 32; [81] 3; [88] 19; [101] 5

1) [36] 62) : ﺟِﺒِﻠًﺎ

1) [26] 184) : ﺍ ﻟﹾ ﺠِ ﺒِ ﻠﱠ ﺔﹶ

1) [37] 103) : ﻟﻠﹾﺠَﺒِﲔ

1) [9] 35) : ﺟِ ﺒَ ﺎ ﻫُ ﻬُ ﻢْ

1) [28] 57) : ﻳُﺠْﺒَﻰ

1) [22] 78) : ﺍﺟْﺘَﺒَﺎﻛﹸﻢْ

[3) [16] 121; [20) : ﺍﺟْﺘَﺒَﺎﻩُ

122; [68] 50

1) [7] 203) : ﺍﺟْﺘَﺒَﻴْﺘَﻬَﺎ

1) [19] 58) : ﺍﺟْﺘَﺒَﻴْﻨَﺎ

1) [6] 87) : ﺍﺟْﺘَﺒَﻴْﻨَﺎﻫُﻢْ

2) [3] 179; [42] 13) : ﻳَﺠْﺘَﺒِﻲ

1) [12] 6) : ﻳَﺠْﺘَﺒِﻴﻚَ

1) [34] 13) : ﺍﻟﹾﺠَﻮَﺍﺏِ

1) [14] 26) : ﺍ ﺟْ ﺘُ ﺜﱠ ﺖْ

[5) [7] 78, 91; [11) : ﺟَﺎ ﺛِ ﻤِ ﲔَ

67, 94; [29] 37

1) [45] 28) : ﺟَ ﺎ ﺛِ ﻴَ ﺔﹰ

ﺎﻴِﺜِﺟ : (2) [19] 68, 72

[2) [11] 59; [27) : ﺟَ ﺤَ ﺪُ ﻭ ﺍ

14

ُﺪ َﺤ ْﺠ َﻳ : (3) [29] 47, 49; [31]

32

[7) [6] 33; [7) : ﻳَﺠْﺤَﺪُﻭﻥﹶ

51; [16] 71; [40] 63; [41] 15,

28; [46] 26

ﻢ ﻴ ِﺤ َﺟ : (25) [2] 119; [5] 10,

86; [9] 113; [22] 51; [26] 91;

[37] 23, 55, 64, 68, 97, 163;

[40] 7; [44] 47, 56; [52] 18;

[56] 94; [57] 19; [69] 31; [79]

36, 39; [81] 12; [82] 14; [83]

16; [102] 6

1) [73] 12) : ﺟَ ﺤِ ﻴ ﻤً ﺎ

[3) [36] 51; [54) : ﺍ ﻷَ ﺟْ ﺪَ ﺍ ﺙِ

7; [70] 43

ﺪﱡ َﺟ : (1) [72] 3

ٍﺪ ﻳ ِﺪ َﺟ : (6) [13] 5; [14] 19;

[32] 10; [34] 7; [35] 16; [50] 15

2) [17] 49, 98) : ﺟَ ﺪِ ﻳ ﺪً ﺍ

1) [35] 27) : ﺟُ ﺪَ ﺩٌ

1) [9] 97) : ﺃﹶ ﺟْ ﺪَ ﺭُ

1) [18] 82) : ﺍﻟﹾﺠِﺪَﺍﺭُ

1) [18] 77) : ﺟِﺪَﺍﺭًﺍ

1) [59] 14) : ﺟُ ﺪُ ﺭٍ

1) [4] 109) : ﺟَ ﺎ ﺩَ ﻟﹾ ﺘُ ﻢْ

1) [11] 32) : ﺟَﺎﺩَﻟﹾﺘَﻨَﺎ

1) [40] 5) : ﺟَﺎﺩَﻟﹸﻮﺍ

1) [22] 68) : ﺟَ ﺎ ﺩَ ﻟﹸ ﻮ ﻙَ

[2) [4] 107; [16) : ﺗُ ﺠَ ﺎ ﺩِ ﻝﹾ

111

1) [58] 1) : ﺗُ ﺠَ ﺎ ﺩِ ﻟﹸ ﻚَ

1) [29] 46) : ﺗُﺠَﺎﺩِﻟﹸﻮﺍ

1) [7] 71) : ﺃﹶﺗُﺠَﺎﺩِﻟﹸﻮﻧَﻨِﻲMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 44

[6) [4] 109; [18) : ﻳُ ﺠَ ﺎ ﺩِ ﻝﹸ

56; [22] 3, 8; [31] 20; [40] 4

1) [11] 74) : ﻳُﺠَﺎﺩِﻟﹸﻨَﺎ

1) [6] 121) : ﻟِ ﻴُ ﺠَ ﺎ ﺩِ ﻟﹸ ﻮ ﻛﹸ ﻢْ

[5) [13] 13; [40) : ﻳُ ﺠَ ﺎ ﺩِ ﻟﹸ ﻮ ﻥﹶ

35, 56, 69; [42] 35

[2) [6] 25; [8) : ﻳُ ﺠَ ﺎ ﺩِ ﻟﹸ ﻮ ﻧَ ﻚَ

6

1) [16] 125) : ﺟَ ﺎ ﺩِ ﻟﹾ ﻬُ ﻢْ

ﻻَﺪَﺟ : (2) [18] 54; [43] 58

1) [2] 197) : ﺟِ ﺪَ ﺍ ﻝﹶ

1) [11] 32) : ﺟِﺪَﺍﻟﹶﻨَﺎ

1) [11] 108) : ﻣَﺠْﺬﹸﻭﺫٍ

ﺬﹶﺍﺫﹰﺍُﺟ : (1) [21] 58

ِﻉ ﺬﹾ ِﺟ : (2) [19] 23, 25

1) [20] 71) : ﺟُ ﺬﹸ ﻭ ﻉِ

1) [28] 29) : ﺟَ ﺬﹾ ﻭَ ﺓٍ

1) [6] 60) : ﺟَ ﺮَ ﺣْ ﺘُ ﻢْ

1) [45] 21) : ﺍ ﺟْ ﺘَ ﺮَ ﺣُ ﻮ ﺍ

1) [5] 45) : ﺍﻟﹾﺠُﺮُﻭﺡَ

1) [5] 4) : ﺍﻟﹾﺠَﻮَﺍﺭِﺡِ

ٌﺩ ﺍ َﺮ َﺟ : (2) [7] 133; [54] 7

1) [7] 150) : ﻳَ ﺠُ ﺮﱡ ﻩُ

1) [32] 27) : ﺍ ﻟﹾ ﺠُ ﺮُ ﺯِ

1) [18] 8) : ﺟُﺮُﺯًﺍ

1) [14] 17) : ﻳَ ﺘَ ﺠَ ﺮﱠ ﻋُ ﻪُ

1) [9] 109) : ﺟُ ﺮُ ﻑٍ

3) [5] 2, 8)
ﻳَ ﺠْ ﺮِ ﻣَ ﻨﱠ ﻜﹸ ﻢْ

[11] 89

1) [34] 25) : ﺃﹶﺟْﺮَﻣْﻨَﺎ

[3) [6] 124; [30) : ﺃﹶ ﺟْ ﺮَ ﻣُ ﻮ ﺍ

47; [83] 29

1) [11] 35) : ﺗُﺠْﺮِﻣُﻮﻥﹶ

1) [11] 35) : ﺇِ ﺟْ ﺮَ ﺍ ﻣِ ﻲ

1) [70] 11) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺠْ ﺮِ ﻡُ

1) [20] 74) : ﻣُﺠْﺮِﻣًﺎ

[15) [8] 8; [10) : ﻣُﺠْﺮِﻣُﻮﻥﹶ

17, 50, 82; [18] 53; [26] 99;

[28] 78; [30] 12, 55; [32] 12;

[36] 59; [44] 22; [55] 41, 43;

[77] 46

34) [6] 55, 147)
ﻣُﺠْﺮِﻣِﲔ

[7] 40, 84, 133; [9] 66; [10] 13,

75; [11] 52, 116; [12] 110; [14]

49; [15] 12, 58; [18] 49; [19]

86; [20] 102; [25] 22, 31; [26]

200; [27] 69; [28] 17; [32] 22;

[34] 32; [37] 34; [43] 74; [44]

37; [45] 31; [46] 25; [51] 32;

[54] 47; [68] 35; [74] 41; [77]

18

1) [6] 123) : ﻣُ ﺠْ ﺮِ ﻣِ ﻴ ﻬَ ﺎ

َﻡ َﺮ َﺟ : (5) [11] 22; [16] 23,

62, 109; [40] 43

1) [10] 22) : ﺟَ ﺮَ ﻳْ ﻦَ

,51) [2] 25, 164) : ﺗَﺠْﺮِﻱ

266; [3] 15, 136, 195, 198; [4]

13, 57, 122; [5] 12, 85, 119; [6]

6; [7] 43; [9] 72, 89, 100; [10]

9; [11] 42; [13] 35; [14] 23, 32;

[16] 31; [18] 31; [20] 76; [21]

81; [22] 14, 23, 65; [25] 10;

[29] 58; [30] 46; [31] 31; [36]

38; [38] 36; [39] 20; [43] 51;

[45] 12; [47] 12; [48] 5, 17;

[54] 14; [57] 12; [58] 22; [61]

12; [64] 9; [65] 11; [66] 8; [85]

11; [98] 8

1) [55] 50) : ﺗَﺠْﺮِﻳَﺎﻥِ

ﻱِﺮْﺠَﻳ : (4) [13] 2; [31] 29;

[35] 13; [39] 5

2) [69] 11; [88] 12) : ﺟَ ﺎ ﺭِ ﻳَ ﺔﹲ

1) [51] 3) : ﻓﹶﺎﻟﹾﺠَﺎﺭِﻳَﺎﺕِ

ِﺍﺭَﻮَﺍﻟﹾﺠ : (3) [42] 32; [55]

24; [81] 16

1) [11] 41) : ﻣَ ﺠْ ﺮَ ﺍ ﻫَ ﺎ

1) [15] 44) : ﺟُ ﺰْ ﺀٌ

ﺍًﺀْﺰُﺟ : (2) [2] 260; [43] 15

1) [14] 21) : ﺟَﺰِﻋْﻨَﺎ

1) [70] 20) : ﺟَﺰُﻭﻋًﺎ

1) [76] 12) : ﺟَ ﺰَ ﺍ ﻫُ ﻢْ

1) [23] 111) : ﺟَ ﺰَ ﻳْ ﺘُ ﻬُ ﻢُMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 45

[2) [6] 146; [34) : ﺟَﺰَﻳْﻨَﺎﻫُﻢْ

17

2) [2] 48, 123) : ﺗَﺠْﺰِﻱ

ﻱِﺰْﺠَﻧ : (21) [3] 145; [6] 84,

157; [7] 40, 41, 152; [10] 13;

[12] 22, 75; [20] 127; [21] 29;

[28] 14; [35] 36; [37] 80, 105,

110, 121, 131; [46] 25; [54] 35;

[77] 44

1) [16] 96) : ﻟﹶ ﻨَ ﺠْ ﺰِ ﻳَ ﻦﱠ

[3) [16] 97; [29) : ﻟﹶ ﻨَ ﺠْ ﺰِ ﻳَ ﻨﱠ ﻬُ ﻢْ

7; [41] 27

1) [21] 29) : ﻧَ ﺠْ ﺰِ ﻳ ﻪِ

ﻱِﺰْﺠَﻳ : (12) [3] 144; [10] 4;

[12] 88; [14] 51; [16] 31; [30]

45; [31] 33; [33] 24; [34] 4;

[45] 14; [53] 31

1) [28] 25) : ﻟِ ﻴَ ﺠْ ﺰِ ﻳَ ﻚَ

5) [6] 138, 139)
ﻳَ ﺠْ ﺰِ ﻳ ﻬِ ﻢْ

[9] 121; [24] 38; [39] 35

ﻯَﺰْﺠُﺗ : (4) [20] 15; [40] 17;

[45] 22; [92] 19

9) [6] 93; [10] 52)
ﺗُ ﺠْ ﺰَ ﻭْ ﻥﹶ

[27] 90; [36] 54; [37] 39; [45]

28; [46] 20; [52] 16; [66] 7

1) [4] 123) : ﻳُ ﺠْ ﺰَ

ﻯَﺰْﺠُﻳ : (3) [6] 160; [28] 84;

[40] 40

1) [53] 41) : ﻳُ ﺠْ ﺰَ ﺍ ﻩُ

[5) [6] 120; [7) : ﻳُ ﺠْ ﺰَ ﻭْ ﻥﹶ

147, 180; [25] 75; [34] 33

1) [34] 17) : ﻧُﺠَﺎﺯِﻱ

1) [31] 33) : ﺟَ ﺎ ﺯٍ

ﺀ ﺍ َﺰ َﺟ : (32) [2] 85, 191; [5]

29, 33, 38, 85, 95; [9] 26, 82,

95; [10] 27; [12] 25; [17] 63;

[18] 88; [20] 76; [25] 15; [32]

17; [34] 37; [39] 34; [41] 28;

[42] 40; [46] 14; [53] 41; [54]

14; [55] 60; [56] 24; [59] 17;

[76] 9, 22; [78] 26, 36

1) [17] 63) : ﺟَ ﺰَ ﺍ ﺅُ ﻛﹸ ﻢْ

,4) [4] 93; [12] 74) : ﺟَ ﺰَ ﺍ ﺅُ ﻩُ

75

5) [3] 87, 136)
ﺟَ ﺰَﺍ ﺅُ ﻫُ ﻢْ

[17] 98; [18] 106; [98] 8

1) [9] 29) : ﺍ ﻟﹾ ﺠِ ﺰْ ﻳَ ﺔﹶ

ﺍًﺪَﺴَﺟ : (4) [7] 148; [20] 88;

[21] 8; [38] 34

1) [49] 12) : ﺗَ ﺠَ ﺴﱠ ﺴُ ﻮ ﺍ

1) [2] 247) : ﺍ ﻟﹾ ﺠِ ﺴْ ﻢِ

1) [63] 4) : ﺃﹶ ﺟْ ﺴَ ﺎ ﻣُ ﻬُ ﻢْ

ﻞﹶ َﻌ َﺟ : (77) [2] 22; [4] 5, 90;

[5] 20, 60, 97, 103; [6] 1, 96,

97; [7] 189; [9] 40; [10] 5, 67;

[11] 118; [12] 70; [13] 3; [16]

72, 78, 80, 81; [17] 99; [19] 24;

[20] 53; [22] 78; [25] 10, 47,

53, 61, 62; [27] 61; [28] 4, 71,

72, 73; [29] 10; [30] 21, 54;

[32] 8, 9; [33] 4; [36] 80; [38]

5; [39] 6, 8; [40] 61, 64, 79;

[41] 10; [42] 11; [43] 10, 12;

[45] 23; [48] 26, 27; [50] 26;

[65] 3; [67] 15, 23; [71] 16, 19;

[75] 39

1) [7] 190) : ﺟَﻌَﻼ

1) [74] 12) : ﺟَ ﻌَ ﻠﹾ ﺖُ

3) [9] 19; [10] 59)
ﺟَ ﻌَ ﻠﹾ ﺘُ ﻢْ

[16] 91

1) [51] 42) : ﺟَ ﻌَ ﻠﹶ ﺘْ ﻪُ

8) [5] 48; [6] 165)
ﺟَ ﻌَ ﻠﹶ ﻜﹸ ﻢْ

[7] 69, 74; [16] 93; [35] 11, 39;

[57] 7

ﺎَﻠﹾﻨَﻌَﺟ : (70) [2] 125, 143; [4]

33, 91; [5] 13, 48; [6] 6, 25,

112, 122, 123; [7] 10, 27; [11]

82; [13] 38; [15] 16, 20, 74;

[17] 8, 12, 18, 33, 45, 46, 60;

[18] 7, 32, 52, 57, 59; [19] 49,

50; [21] 30, 31, 32, 34, 72; [22]

34, 67; [23] 50; [25] 20, 31, 35,

45; [27] 86; [29] 27, 67; [32]

24; [34] 18, 33; [36] 8, 9, 34;

[37] 77; [43] 33, 45, 60; [46]

26; [57] 26, 27; [74] 31; [77]

27; [78] 9, 10, 11, 13

[3) [6] 107; [38) : ﺟَﻌَﻠﹾﻨَﺎﻙَ

26; [45] 18

[4) [2] 143; [10) : ﺟَﻌَﻠﹾﻨَﺎﻛﹸﻢْ

14; [17] 6; [49] 13

ُﺎﻩَﻠﹾﻨَﻌَﺟ : (15) [6] 9; [17] 2;

[22] 25; [23] 13; [25] 23; [32]

23; [41] 44; [42] 52; [43] 3, 59;

[56] 65, 70; [76] 2; [77] 21

[8) [2] 66; [10) : ﺟَ ﻌَ ﻠﹾ ﻨَ ﺎ ﻫَ ﺎ

24; [21] 91; [22] 36; [29] 15;

[37] 63; [56] 73; [67] 5

[12) [10] 73; [21) : ﺟَﻌَﻠﹾﻨَﺎﻫُﻢْ

8, 15, 70, 73; [23] 41, 44; [25]

37; [28] 41; [34] 19; [37] 98;

[43] 56

1) [56] 36) : ﻓﹶﺠَﻌَﻠﹾﻨَﺎﻫُﻦﱠ

ﻲِﻠﹶﻨَﻌَﺟ : (4) [19] 30, 31; [26]

21; [36] 27 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 46

ُﻠﹶﻪ َﻌ َﺟ : (9) [3] 126; [7] 143;

[8] 10; [18] 96, 98; [25] 45, 54;

[68] 50; [87] 5

ﺎَﻠﹶﻬَﻌَﺟ : (2) [12] 100; [43] 28

3) [21] 58; [42] 8)
ﺟَ ﻌَ ﻠﹶ ﻬُ ﻢْ

[105] 5

11) [6] 100, 136)
ﺟَ ﻌَ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

[13] 16, 33; [14] 30; [15] 91;

[27] 34; [37] 158; [43] 15, 19;

[71] 7

1) [18] 95) : ﺃﹶ ﺟْ ﻌَ ﻞﹾ

1) [26] 29) : ﻷَ ﺟْ ﻌَ ﻠﹶ ﻨﱠ ﻚَ

ﻞَﻌْﺠَﺗ : (6) [2] 30; [17] 22,

29, 39; [18] 94; [59] 10

3) [7] 47; [10] 85)
ﺗَﺠْﻌَﻠﹾﻨَﺎ

[60] 5

[2) [7] 150; [23) : ﺗَﺠْﻌَﻠﹾﻨِﻲ

94

[5) [2] 22, 224; [4) : ﺗَ ﺠْ ﻌَ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

144; [24] 63; [51] 51

2) [41] 9; [56] 82) : ﺗَ ﺠْ ﻌَ ﻠﹸﻮ ﻥﹶ

1) [6] 91) : ﺗَ ﺠْ ﻌَ ﻠﹸ ﻮ ﻧَ ﻪُ

ﻞَﻌْﺠَﻧ : (13) [3] 61; [18] 48,

90, 94; [19] 7; [28] 35; [34] 33;

[38] 28; [68] 35; [77] 25; [78]

6; [90] 8

1) [2] 259) : ﻭَ ﻟِ ﻨَ ﺠْ ﻌَ ﻠﹶ ﻚَ

1) [19] 21) : ﻭَ ﻟِ ﻨَ ﺠْ ﻌَ ﻠﹶ ﻪُ

2) [28] 83; [69] 12) : ﻧَﺠْﻌَﻠﹸﻬَﺎ

1) [41] 29) : ﻧَﺠْﻌَﻠﹾﻬُﻤَﺎ

3) [28] 5; [45] 21) : ﻧَ ﺠْ ﻌَ ﻠﹶ ﻬُ ﻢْ

28) [3] 156, 176)
ﻳَ ﺠْ ﻌَ ﻞﹶ

[4] 15, 19, 141; [5] 6; [6] 124,

125; [8] 29, 37; [10] 100; [18]

1; [19] 96; [22] 53; [24] 40;

[25] 10; [42] 50; [57] 28; [60]

7; [65] 2, 4, 7; [71] 12; [72] 25;

[73] 17; [105] 2

1) [27] 62) : ﻭَ ﻳَ ﺠْ ﻌَ ﻠﹸ ﻜﹸ ﻢْ

1) [19] 32) : ﻳَﺠْﻌَﻠﹾﻨِﻲ

5) [6] 39; [8] 37)
ﻳَ ﺠْ ﻌَ ﻠ ﻪ

[24] 43; [30] 48; [39] 21

[5) [2] 19; [15) : ﻳَﺠْﻌَﻠﹸﻮﻥﹶ

96; [16] 56, 57, 62

1) [12] 15) : ﻳَ ﺠْ ﻌَ ﻠﹸ ﻮ ﻩُ

ﻞﹾ َﻌ ْﺟ ﺍ : (14) [2] 126, 260; [3]

41; [4] 75; [7] 138; [14] 35, 37;

[17] 80; [19] 10; [20] 29, 58;

[26] 84; [28] 38

ﺎَﻠﹾﻨَﻌْﺍﺟ : (2) [2] 128; [25] 74

[3) [12] 55; [14) : ﺍﺟْﻌَﻠﹾﻨِﻲ

40; [26] 85

1) [19] 6) : ﻭَ ﺍ ﺟْ ﻌَ ﻠﹾ ﻪُ

ﻠﹸﻮﺍَﻌْﺍﺟ : (2) [10] 87; [12] 62

1) [16] 124) : ﺟُ ﻌِ ﻞﹶ

ِﻞ ِﻋ ﺎ َﺟ : (3) [2] 30; [3] 55;

[35] 1

1) [2] 124) : ﺟَ ﺎ ﻋِ ﻠﹸ ﻚَ

1) [18] 8) : ﻟﹶ ﺠَ ﺎ ﻋِ ﻠﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [28] 7) : ﻭَ ﺟَ ﺎ ﻋِ ﻠﹸ ﻮ ﻩُ

1) [13] 17) : ﺟُ ﻔﹶ ﺎ ﺀً

1) [34] 13) : ﺟِ ﻔﹶ ﺎ ﻥٍ

1) [32] 16) : ﺗَ ﺘَ ﺠَ ﺎ ﻓﹶ ﻰ

1) [17] 64) : ﺃﹶ ﺟْ ﻠِ ﺐْ

1) [33] 59) : ﺟَﻼﺑِﻴﺒِﻬِﻦﱠ

,3) [2] 249, 250) : ﺟَ ﺎ ﻟﹸ ﻮ ﺕَ

251

1) [24] 2) : ﻓﹶﺎﺟْﻠِﺪُﻭﺍ

1) [24] 4) : ﻓﹶ ﺎ ﺟْ ﻠِ ﺪُ ﻭ ﻫُ ﻢْ

2) [24] 2, 4) : ﺟَ ﻠﹾ ﺪَ ﺓٍ

ُﺩ ﻮ ﻠﹸ ُﺟ : (3) [16] 80; [22] 20;

[39] 23

1) [4] 56) : ﺟُ ﻠﹸ ﻮ ﺩﱠ ﺍ

1) [41] 22) : ﺟُ ﻠﹸ ﻮ ﺩُ ﻛﹸ ﻢْ

[4) [4] 56; [39) : ﺟُ ﻠﹸ ﻮ ﺩُ ﻫُ ﻢْ

23; [41] 20, 21

1) [58] 11) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﺠَ ﺎ ﻟِ ﺲِ

2) [55] 27, 78) : ﺍ ﻟﹾﺠَ ﻼ ﻝِ

1) [91] 3) : ﺟَﻼﻫَﺎ

1) [7] 187) : ﻳُﺠَﻠﱢﻴﻬَﺎMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 47

ﻠﱠﻰَﺠَﺗ : (2) [7] 143; [92] 2

1) [59] 3) : ﺍ ﻟﹾ ﺠَ ﻼ ﺀَ

1) [9] 57) : ﻳَﺠْﻤَﺤُﻮﻥﹶ

1) [27] 88) : ﺟَ ﺎ ﻣِ ﺪَ ﺓﹰ

َﻊ َﻤ َﺟ : (3) [20] 60; [70] 18;

[104] 2

1) [77] 38) : ﺟَﻤَﻌْﻨَﺎﻛﹸﻢْ

[2) [3] 25; [18) : ﺟَ ﻤَ ﻌْﻨَ ﺎ ﻫُ ﻢْ

99

1) [6] 35) : ﺟَ ﻤَ ﻌَ ﻬُ ﻢْ

1) [3] 173) : ﺟَ ﻤَ ﻌُ ﻮ ﺍ

1) [4] 23) : ﲡﹾﻤَﻌُﻮﺍ

1) [75] 3) : ﻧَ ﺠْ ﻤَ ﻊَ

ُﻊ َﻤ ْﺠ َﻳ : (3) [5] 109; [34] 26;

[42] 15

[2) [45] 26; [64) : ﻳَ ﺠْ ﻤَ ﻌُ ﻜﹸ ﻢْ

9

[2) [4] 87; [6) : ﻟﹶ ﻴَ ﺠْ ﻤَ ﻌَ ﻨﱠ ﻜﹸ ﻢْ

12

[3) [3] 157; [10) : ﻳَﺠْﻤَﻌُﻮﻥﹶ

58; [43] 32

َﻊ ِﻤ ُﺟ : (2) [26] 38; [75] 9

2) [12] 15, 102) : ﺃﹶ ﺟْ ﻤَ ﻌُ ﻮ ﺍ

[2) [10] 71; [20) : ﺃﹶ ﺟْ ﻤِ ﻌُ ﻮ ﺍ

64

1) [17] 88) : ﺍ ﺟْ ﺘَ ﻤَ ﻌَ ﺖِ

1) [22] 73) : ﺍ ﺟْ ﺘَ ﻤَ ﻌُ ﻮ ﺍ

3) [42] 7; [54] 45)
ﺍ ﻟﹾ ﺠَ ﻤْ ﻊُ

[64] 9

ﺎًﻌْﻤَﺟ : (3) [18] 99; [28] 78;

[100] 5

1) [7] 48) : ﺟَ ﻤْ ﻌُ ﻜﹸ ﻢْ

1) [75] 17) : ﺟَ ﻤْ ﻌَ ﻪُ

1) [42] 29) : ﺟَ ﻤْ ﻌِ ﻬِ ﻢْ

4) [3] 155, 166)
ﺍ ﻟﹾ ﺠَ ﻤْ ﻌَ ﺎ ﻥِ

[8] 41; [26] 61

ُﻊ ِﻣ ﺎ َﺟ : (3) [3] 9; [4] 140;

[24] 62

2) [18] 60, 61) : ﻣَ ﺠْ ﻤَ ﻊَ

1) [11] 103) : ﻣَﺠْﻤُﻮﻉٌ

1) [56] 50) : ﻟﹶ ﻤَ ﺠْ ﻤُ ﻮ ﻋُ ﻮ ﻥﹶ

1) [26] 39) : ﻣُﺠْﺘَﻤِﻌُﻮﻥﹶ

ٌﻊ ﻴ ِﻤ َﺟ : (4) [26] 56; [36] 32,

53; [54] 44

,49) [2] 29, 38, 148) : ﺟَ ﻤِ ﻴ ﻌً ﺎ

165; [3] 103; [4] 71, 139, 140,

172; [5] 17, 32, 36, 48, 105; [6]

22, 128; [7] 38, 158; [8] 37, 63;

[10] 4, 28, 65, 99; [11] 55; [12]

83; [13] 18, 31, 42; [14] 8, 21;

[17] 103; [20] 123; [24] 31, 61;

[34] 40; [35] 10; [39] 44, 47,

53, 67; [45] 13; [58] 6, 18; [59]

14; [70] 14

[3) [15] 30; [26) : ﺃﹶ ﺟْ ﻤَ ﻌُ ﻮ ﻥﹶ

95; [38] 73

[23) [2] 161; [3) : ﺃﹶ ﺟْ ﻤَ ﻌِ ﲔَ

87; [6] 149; [7] 18, 124; [11]

119; [12] 93; [15] 39, 43, 59,

92; [16] 9; [21] 77; [26] 49, 65,

170; [27] 51; [32] 13; [37] 134;

[38] 82, 85; [43] 55; [44] 40

1) [62] 9) : ﺍ ﻟﹾ ﺠُ ﻤُ ﻌَ ﺔِ

1) [16] 6) : ﺟَ ﻤَ ﺎ ﻝﹲ

ﻞﹲ ﻴ ِﻤ َﺟ : (3) [12] 18, 83; [15]

85

ﻼ ﻴ ِﻤ َﺟ : (4) [33] 28, 49; [70]

5; [73] 10

1) [77] 33) : ﺟِ ﻤَ ﺎ ﻟﹶ ﺔﹲ

1) [7] 40) : ﺍ ﻟﹾ ﺠَ ﻤَ ﻞﹸ

1) [25] 32) : ﺟُ ﻤْ ﻠﹶ ﺔﹰ

ﺎﻤَﺟ : (1) [89] 20

1) [14] 35) : ﺍﺟْﻨُﺒْﻨِﻲ

1) [92] 17) : ﺳَﻴُﺠَﻨﱠﺒُﻬَﺎ

1) [87] 11) : ﻳَﺘَﺠَﻨﱠﺒُﻬَﺎ

1) [39] 17) : ﺍ ﺟْ ﺘَ ﻨَ ﺒُ ﻮ ﺍ

1) [4] 31) : ﺗَ ﺠْ ﺘَ ﻨِ ﺒُ ﻮ ﺍ

[2) [42] 37; [53) : ﻳَﺠْﺘَﻨِﺒُﻮﻥﹶ

32

[4) [16] 36; [22) : ﺍ ﺟْ ﺘَ ﻨِ ﺒُ ﻮ ﺍ

30; [49] 12 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 48

1) [5] 90) : ﻓﹶﺎﺟْﺘَﻨِﺒُﻮﻩُ

ِﺐ ْﻨ َﺟ : (2) [4] 36; [39] 56

1) [10] 12) : ﻟِ ﺠَ ﻨْ ﺒِ ﻪِ

1) [4] 103) : ﺟُ ﻨُ ﻮ ﺑِ ﻜﹸ ﻢْ

1) [22] 36) : ﺟُ ﻨُ ﻮ ﺑُ ﻬَ ﺎ

[3) [3] 191; [9) : ﺟُ ﻨُ ﻮ ﺑِ ﻬِ ﻢْ

35; [32] 16

ٍﺐ ُﻨ ُﺟ : (2) [4] 36; [28] 11

ﺎًﺒُﻨُﺟ : (2) [4] 43; [5] 6

ِﺐ ِﻧ ﺎ َﺟ : (7) [17] 68; [19] 52;

[20] 80; [28] 29, 44, 46; [37] 8

2) [17] 83; [41] 51) : ﺑِ ﺠَ ﺎ ﻧِ ﺒِ ﻪِ

1) [8] 61) : ﺟَ ﻨَ ﺤُ ﻮ ﺍ

1) [8] 61) : ﻓﹶ ﺎ ﺟْ ﻨَ ﺢْ

1) [17] 24) : ﺟَﻨَﺎﺡَ

[4) [15] 88; [20) : ﺟَ ﻨَ ﺎ ﺣَ ﻚَ

22; [26] 215; [28] 32

1) [6] 38) : ﺑِ ﺠَ ﻨَ ﺎ ﺣَ ﻴْ ﻪِ

1) [35] 1) : ﺃﹶ ﺟْ ﻨِ ﺤَ ﺔٍ

َﺎﺡَﻨُﺟ : (25) [2] 158, 198,

229, 230, 233, 234, 235, 236,

240, 282; [4] 23, 24, 101, 102,

128; [5] 93; [24] 29, 58, 60, 61;

[33] 5, 51, 55; [60] 10

ٍﺪ ْﻨ ُﺟ : (5) [36] 28, 75; [38]

11; [44] 24; [67] 20

1) [19] 75) : ﺟُﻨْﺪًﺍ

1) [37] 173) : ﺟُﻨْﺪَﻧَﺎ

ﺩ ﻮ ُﻨ ُﺟ : (9) [2] 249; [9] 40;

[26] 95; [27] 37; [33] 9; [48] 4,

7; [74] 31; [85] 17

2) [9] 26; [33] 9) : ﺟُ ﻨُ ﻮ ﺩً ﺍ

ﻮﺩﻩُﻨُﺟ : (9) [2] 249, 250;

[10] 90; [20] 78; [27] 17, 18;

[28] 39, 40; [51] 40

2) [28] 6, 8) : ﺟُ ﻨُ ﻮ ﺩَ ﻫُﻤَﺎ

1) [2] 182) : ﺟَﻨَﻔﹰﺎ

1) [5] 3) : ﻣُﺘَﺠَﺎﻧِﻒٍ

ﻦﱠ َﺟ : (1) [6] 76

ﻥﱞ ﺎ َﺟ : (7) [15] 27; [27] 10;

[28] 31; [55] 15, 39, 56, 74

,22) [6] 100, 112) : ﺍ ﻟﹾ ﺠِ ﻦﱠ

128, 130; [7] 38, 179; [17] 88;

[18] 50; [27] 17, 39; [34] 12,

14, 41; [41] 25, 29; [46] 18, 29;

[51] 56; [55] 33; [72] 1, 5, 6

ﻨﺔِﺟ : (10) [7] 184; [11] 119;

[23] 25, 70; [32] 13; [34] 8, 46;

[37] 158; [114] 6

[11) [15] 6; [26) : ﻣَ ﺠَ ﻨْ ﻮ ﻥ

27; [37] 36; [44] 14; [51] 39,

52; [52] 29; [54] 9; [68] 2, 51;

[81] 22

ﻨﱠﺔَﺟ : (66) [2] 35, 82, 111,

214, 221, 265, 266; [3] 133,

142, 185; [4] 124; [5] 72; [7]

19, 22, 27, 40, 42, 43, 44, 46,

49, 50; [9] 111; [10] 26; [11]

23, 108; [13] 35; [16] 32; [17]

91; [19] 60, 63; [20] 117, 121;

[25] 8, 15, 24; [26] 85, 90; [29]

58; [36] 26, 55; [39] 73, 74;

[40] 40; [41] 30; [42] 7; [43]

70, 72; [46] 14, 16; [47] 6, 15;

[50] 31; [53] 15; [56] 89; [57]

21; [59] 20; [66] 11; [68] 17;

[69] 22; [70] 38; [76] 12; [79]

41; [81] 13; [88] 10

2) [18] 39, 40) : ﺟَ ﻨﱠ ﺘَ ﻚَ

1) [18] 35) : ﺟَ ﻨﱠ ﺘَ ﻪُ

1) [89] 30) : ﺟَﻨﱠﺘِﻲ

ِﺎﻥَﻨﱠﺘَﺟ : (3) [34] 15; [55] 46,

62

[4) [18] 32, 33; [34) : ﺟَ ﻨﱠ ﺘَ ﻴْ ﻦِ

16; [55] 54

1) [34] 16) : ﺑِ ﺠَ ﻨﱠ ﺘَ ﻴْ ﻬِ ﻢْ

ﻨﱠﺎﺕَﺟ : (69) [2] 25; [3] 15,

136, 195, 198; [4] 13, 57, 122;

[5] 12, 65, 85, 119; [6] 99, 141;

[9] 21, 72, 89, 100; [10] 9; [13]

4, 23; [14] 23; [15] 45; [16] 31;

[18] 31, 107; [19] 61; [20] 76;

[22] 14, 23, 56; [23] 19; [25]

10; [26] 57, 134, 147; [31] 8;

[32] 19; [35] 33; [36] 34; [37]

43; [38] 50; [40] 8; [42] 22;

[44] 25, 52; [47] 12; [48] 5, 17;

[50] 9; [51] 15; [52] 17; [54]

54; [56] 12; [57] 12; [58] 22;

[61] 12; [64] 9; [65] 11; [66] 8;

[68] 34; [70] 35; [71] 12; [74]

40; [78] 16; [85] 11; [98] 8

ﻨﱠﺔُﺟ : (2) [58] 16; [63] 2

1) [53] 32) : ﺃﹶ ﺟِ ﻨﱠ ﺔﹲ

1) [55] 54) : ﻭَﺟَﻨَﻰ

1) [19] 25) : ﺟَﻨِﻴﺎMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 49

َﺪ َﻫ ﺎ َﺟ : (2) [9] 19; [29] 6

[2) [29] 8; [31) : ﺟَ ﺎ ﻫَ ﺪَ ﺍ ﻙَ

15

[11) [2] 218; [3) : ﺟَﺎﻫَﺪُﻭﺍ

142; [8] 72, 74, 75; [9] 16, 20,

88; [16] 110; [29] 69; [49] 15

1) [61] 11) : ﺗُ ﺠَ ﺎ ﻫِ ﺪُ ﻭ ﻥﹶ

1) [29] 6) : ﻳُ ﺠَ ﺎ ﻫِ ﺪُ

2) [9] 44, 81) : ﻳُﺠَﺎﻫِﺪُﻭﺍ

1) [5] 54) : ﻳُ ﺠَ ﺎ ﻫِ ﺪُ ﻭ ﻥﹶ

ِﺪ ِﻫ ﺎ َﺟ : (2) [9] 73; [66] 9

1) [25] 52) : ﺟَ ﺎ ﻫِ ﺪْ ﻫُ ﻢْ

ﻭﺍُﺪِﺎﻫَﺟ : (4) [5] 35; [9] 41,

86; [22] 78

َﺪ ْﻬ َﺟ : (5) [5] 53; [6] 109;

[16] 38; [24] 53; [35] 42

1) [9] 79) : ﺟُ ﻬْ ﺪَ ﻫُ ﻢْ

1) [9] 24) : ﺟِ ﻬَ ﺎ ﺩٍ

2) [25] 52; [60] 1) : ﺟِ ﻬَ ﺎ ﺩً ﺍ

1) [22] 78) : ﺟِ ﻬَ ﺎ ﺩِ ﻩِ

1) [4] 95) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺠَ ﺎ ﻫِ ﺪُ ﻭ ﻥﹶ

3) [4] 95)
ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺠَ ﺎ ﻫِ ﺪِ ﻳ ﻦَ

[47] 31

1) [13] 10) : ﺟَ ﻬَ ﺮَ

ْﺮ َﻬ ْﺠ َﺗ : (2) [17] 110; [20] 7

1) [49] 2) : ﺗَ ﺠْ ﻬَ ﺮُ ﻭ ﺍ

1) [67] 13) : ﺍﺟْﻬَﺮُﻭﺍ

َﺮ ْﻬ َﺟ : (5) [4] 148; [7] 205;

[21] 110; [49] 2; [87] 7

1) [16] 75) : ﺟَﻬْﺮًﺍ

1) [6] 3) : ﺟَ ﻬْ ﺮَ ﻛﹸ ﻢْ

ﺓﹰ َﺮ ْﻬ َﺟ : (3) [2] 55; [4] 153;

[6] 47

1) [71] 8) : ﺟِﻬَﺎﺭًﺍ

2) [12] 59, 70) : ﺟَ ﻬﱠ ﺰَ ﻫُ ﻢْ

2) [12] 59, 70) : ﺑِ ﺠَ ﻬَ ﺎ ﺯِ ﻫِ ﻢْ

[4) [7] 138; [11) : ﺗَﺠْﻬَﻠﹸﻮﻥﹶ

29; [27] 55; [46] 23

1) [6] 111) : ﻳَﺠْﻬَﻠﹸﻮﻥﹶ

1) [2] 273) : ﺍ ﻟﹾ ﺠَ ﺎ ﻫِ ﻞﹸ

ﻠﹸﻮﻥِﺎﻫَﺟ : (3) [12] 89; [25]

63; [39] 64

[6) [2] 67; [6) : ﺍ ﻟﹾ ﺠَ ﺎ ﻫِ ﻠِ ﲔَ

35; [7] 199; [11] 46; [12] 33;

[28] 55

1) [33] 72) : ﺟَﻬُﻮﻻ

4) [4] 17; [6] 54)
ﺑِ ﺠَ ﻬَ ﺎ ﻟﹶ ﺔٍ

[16] 119; [49] 6

[4) [3] 154; [5) : ﺍ ﻟﹾ ﺠَ ﺎ ﻫِ ﻠِ ﻴﱠ ﺔِ

50; [33] 33; [48] 26

ُﻢ ﻨﱠ َﻬ َﺟ : (77) [2] 206; [3] 12,

162, 197; [4] 55, 93, 97, 115,

121, 140, 169; [7] 18, 41, 179;

[8] 16, 36, 37; [9] 35, 49, 63,

68, 73, 81, 95, 109; [11] 119;

[13] 18; [14] 16, 29; [15] 43;

[16] 29; [17] 8, 18, 39, 63, 97;

[18] 100, 102, 106; [19] 68, 86;

[20] 74; [21] 29, 98; [23] 103;

[25] 34, 65; [29] 54, 68; [32]

13; [35] 36; [36] 63; [38] 56,

85; [39] 32, 60, 71, 72; [40] 49,

60, 76; [43] 74; [45] 10; [48] 6;

[50] 24, 30; [52] 13; [55] 43;

[58] 8; [66] 9; [67] 6; [72] 15,

23; [78] 21; [85] 10; [89] 23;

[98] 6

1) [89] 9) : ﺟَﺎﺑُﻮﺍ

1) [28] 65) : ﺃﹶ ﺟَ ﺒْ ﺘُ ﻢُ

1) [2] 186) : ﺃﹸ ﺟِ ﻴ ﺐُ

1) [14] 44) : ﻧُ ﺠِ ﺐْ

1) [46] 32) : ﻳُ ﺠِ ﺐْ

1) [27] 62) : ﻳُ ﺠِ ﻴ ﺐُ

1) [46] 31) : ﺃﹶﺟِﻴﺒُﻮﺍ

1) [5] 109) : ﺃﹸ ﺟِ ﺒْ ﺘُ ﻢْ

1) [10] 89) : ﺃﹸﺟِﻴﺒَﺖْ

[3) [3] 195; [8) : ﺍﺳْﺘَﺠَﺎﺏَ

9; [12] 34

[4) [3] 172; [13) : ﺍﺳْﺘَﺠَﺎﺑُﻮﺍ

18; [35] 14; [42] 38

1) [14] 22) : ﻓﹶ ﺎ ﺳْ ﺘَ ﺠَ ﺒْ ﺘُ ﻢْMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 50

,4) [21] 76, 84) : ﻓﹶﺎﺳْﺘَﺠَﺒْﻨَﺎ

88, 90

1) [40] 60) : ﺃﹶ ﺳْ ﺘَ ﺠِ ﺐْ

1) [17] 52) : ﺗَﺴْﺘَﺠِﻴﺒُﻮﻥﹶ

[3) [6] 36; [42) : ﻳَﺴْﺘَﺠِﻴﺐُ

26; [46] 5

[7) [2] 186; [7) : ﻳَﺴْﺘَﺠِﻴﺒُﻮﺍ

194; [11] 14; [13] 18; [18] 52;

[28] 50, 64

1) [13] 14) : ﻳَﺴْﺘَﺠِﻴﺒُﻮﻥﹶ

[2) [8] 24; [42) : ﺍﺳْﺘَﺠِﻴﺒُﻮﺍ

47

1) [42] 16) : ﺍﺳْﺘُﺠِﻴﺐَ

َﺏ ﺍ َﻮ َﺟ : (4) [7] 82; [27] 56;

[29] 24, 29

1) [11] 61) : ﻣُ ﺠِ ﻴ ﺐٌ

1) [37] 75) : ﺍﻟﹾﻤُﺠِﻴﺒُﻮﻥﹶ

1) [11] 44) : ﺍﻟﹾﺠُﻮﺩِﻱﱢ

1) [38] 31) : ﺍﻟﹾﺠِﻴَﺎﺩُ

1) [33] 60) : ﻳُ ﺠَ ﺎ ﻭِ ﺭُ ﻭ ﻧَ ﻚَ

1) [46] 31) : ﻭَ ﻳُ ﺠِ ﺮْ ﻛﹸ ﻢْ

ُﲑ ِﺠ ُﻳ : (2) [23] 88; [67] 28

1) [72] 22) : ﻳُﺠِﲑَﻧِﻲ

1) [9] 6) : ﻓﹶ ﺄﹶ ﺟِ ﺮْ ﻩُ

1) [23] 88) : ﻳُ ﺠَ ﺎ ﺭُ

1) [9] 6) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﺠَ ﺎ ﺭَ ﻙَ

ٌﺭ ﺎ َﺟ : (3) [4] 36; [8] 48

1) [16] 9) : ﺟَﺎﺋِﺮٌ

1) [13] 4) : ﻣُ ﺘَ ﺠَ ﺎ ﻭِ ﺭَ ﺍ ﺕٌ

1) [18] 62) : ﺟَﺎﻭَﺯَﺍ

2) [7] 138; [10] 90) : ﺟَﺎﻭَﺯْﻧَﺎ

1) [2] 249) : ﺟَ ﺎ ﻭَ ﺯَ ﻩُ

1) [46] 16) : ﻧَ ﺘَ ﺠ ﺎ ﻭَ ﺯُ

1) [17] 5) : ﻓﹶﺠَﺎﺳُﻮﺍ

1) [20] 118) : ﺗَﺠُﻮﻉَ

ٍﻉ ﻮ ُﺟ : (4) [2] 155; [16] 112;

[88] 7; [106] 4

1) [33] 4) : ﺟَ ﻮْﻓِ ﻪِ

ﻮﱢ َﺟ : (1) [16] 79

َﺀ ﺎ َﺟ : (68) [4] 43; [5] 6; [6]

61, 91, 160; [7] 34, 113, 143;

[9] 48, 90; [10] 47, 49, 80; [11]

12, 40, 58, 66, 69, 76, 82, 94,

101; [12] 58, 72, 96, 100; [15]

61, 67; [16] 61; [17] 5, 7, 81,

104; [18] 98; [23] 27, 44, 99;

[26] 41; [27] 36, 89, 90; [28]

20, 37, 84, 85; [29] 10; [33] 19;

[34] 49; [35] 45; [36] 20; [37]

37, 84; [39] 33; [40] 78; [43]

53, 63; [47] 18; [50] 33; [51]

26; [54] 41; [57] 14; [63] 11;

[69] 9; [71] 4; [89] 22; [110] 1

[13) [6] 109; [7) : ﺟَ ﺎ ﺀَ ﺕْ

43, 53; [11] 69, 77; [12] 19;

[27] 42; [29] 31, 33; [50] 19,

21; [79] 34; [80] 33

1) [39] 59) : ﺟَﺎﺀَﺗْﻚ

[5) [2] 209; [7) : ﺟَ ﺎ ﺀَ ﺗْ ﻜﹸ ﻢُ

73, 85; [10] 57; [33] 9

1) [7] 126) : ﺟَﺎﺀَﺗْﻨَﺎ

3) [2] 211; [11] 74)
ﺟَ ﺎ ﺀَ ﺗْ ﻪُ

[28] 25

1) [10] 22) : ﺟَﺎﺀَﺗْﻬَﺎ

20) [2] 213, 253)
ﺟَ ﺎ ﺀَ ﺗْ ﻬُ ﻢُ

[4] 153; [5] 32; [6] 31, 109,

124; [7] 37, 101, 131; [10] 13,

97; [14] 9; [27] 13; [30] 9; [35]

25; [40] 83; [41] 14; [47] 18;

[98] 4

12) [2] 120, 145)
ﺟَ ﺎ ﺀَ ﻙَ

[3] 61; [5] 48; [6] 34, 54; [10]

94; [11] 120; [13] 37; [60] 12;

[63] 1; [80] 8

[26) [2] 87, 92; [3) : ﺟَ ﺎ ﺀَ ﻛﹸ ﻢْ

81, 183; [4] 170, 174; [5] 15,

19; [6] 104, 157; [7] 63, 69; [8]

19; [9] 128; [10] 77, 108; [34]

32; [35] 37; [40] 28, 34; [49] 6;

[60] 1, 10

ﺎَﻧَﺎﺀَﺟ : (6) [5] 19, 84; [20]

72; [40] 29; [43] 38; [67] 9

[3) [19] 43; [25) : ﺟَﺎﺀَﻧِﻲ

29; [40] 66

ُﻩ َﺀ ﺎ َﺟ : (8) [2] 275; [11] 78;

[12] 50; [24] 39; [28] 25; [29]

68; [39] 32; [80] 2

ﺎَﻫَﺎﺀَﺟ : (3) [7] 4; [27] 8;

[36] 13 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 51

45) [2] 89, 101)
ﺟَﺎﺀَﻫُﻢ

[3] 19, 86, 105; [4] 83; [5] 70;

[6] 5, 43; [7] 5; [10] 22, 76, 93;

[12] 110; [16] 113; [17] 94,

101; [18] 55; [23] 68, 70; [26]

206; [28] 36, 48; [29] 39, 53;

[34] 43; [35] 42; [38] 4; [40]

25; [41] 41; [42] 14; [43] 29,

30, 47; [44] 13, 17; [45] 17;

[46] 7; [50] 2, 5; [53] 23; [54]

4; [61] 6

ﻭﺍُﺎﺀَﺟ : (9) [3] 184; [7] 116;

[12] 16, 18; [24] 11, 13; [25] 4;

[27] 84; [59] 10

[5) [4] 62, 64; [5) : ﺟَ ﺎ ﺀُ ﻭ ﻙَ

42; [6] 25; [58] 8

[3) [4] 90; [5) : ﺟَ ﺎ ﺀُ ﻭ ﻛﹸ ﻢْ

61; [33] 10

3) [39] 71, 73)
ﺟَﺎﺀُﻭﻫَﺎ

[41] 20

[2) [10] 74; [30) : ﻓﹶ ﺠَ ﺎ ﺀُ ﻭ ﻫُ ﻢْ

47

َﺖ ﺌﹾ ِﺟ : (6) [2] 71; [7] 106;

[18] 71, 74; [19] 27; [20] 40

َﻚ ُﺘ ﺌﹾ ِﺟ : (2) [26] 30; [27] 22

[5) [3] 49, 50; [7) : ﺟِ ﺌﹾ ﺘُ ﻜﹸ ﻢْ

105; [43] 24, 63

1) [10] 81) : ﺟِ ﺌﹾ ﺘُ ﻢْ

2) [6] 94; [18] 48) : ﺟِ ﺌﹾ ﺘُ ﻤُ ﻮ ﻧَ ﺎ

ﺎَﻨَﺌﹾﺘِﺟ : (7) [7] 70, 129; [10]

78; [11] 53; [20] 57; [21] 55;

[46] 22

2) [5] 110; [30] 58) : ﺟِ ﺌﹾ ﺘَ ﻬُ ﻢْ

ﺎَﺌﹾﻨِﺟ : (7) [4] 41; [12] 73, 88;

[16] 89; [17] 104; [18] 109

َﺎﻙَﺌﹾﻨِﺟ : (3) [15] 63; [20] 47;

[25] 33

1) [43] 78) : ﺟِﺌﹾﻨَﺎﻛﹸﻢْ

1) [7] 52) : ﺟِﺌﹾﻨَﺎﻫُﻢْ

َﻲﺀِﺟ : (2) [39] 69; [89] 23

1) [19] 23) : ﻓﹶ ﺄﹶ ﺟَ ﺎ ﺀَ ﻫَ ﺎ

َﻚ ِﺒ ْﻴ َﺟ : (2) [27] 12; [28] 32

1) [24] 31) : ﺟُ ﻴُ ﻮ ﺑِ ﻬِ ﻦﱠ

1) [111] 5) : ﺟِﻴﺪِﻫَﺎMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 52

- \ -

1) [49] 7) : ﺣَ ﺒﱠ ﺐَ

2) [28] 56; [38] 32) : ﺃﹶ ﺣْ ﺒَ ﺒْ ﺖَ

1) [6] 76) : ﺃﹸ ﺣِ ﺐﱡ

1) [2] 216) : ﺗُﺤِﺒﱡﻮﺍ

ﺒﱡﻮﻥﹶِﺤُﺗ : (7) [3] 31, 92, 152;

[7] 79; [24] 22; [75] 20; [89] 20

1) [61] 13) : ﺗُﺤِﺒﱡﻮﻧَﻬَﺎ

1) [3] 119) : ﺗُﺤِﺒﱡﻮﻧَﻬُﻢْ

ﺐﱡ ِﺤ ُﻳ : (41) [2] 190, 195,

205, 222, 276; [3] 32, 57, 76,

134, 140, 146, 148, 159; [4] 36,

107, 148; [5] 13, 42, 64, 87, 93;

[6] 141; [7] 31, 55; [8] 58; [9]

4, 7, 108; [16] 23; [22] 38; [28]

76, 77; [30] 45; [31] 18; [42]

40; [49] 9, 12; [57] 23; [60] 8;

[61] 4

1) [3] 31) : ﻳُ ﺤْ ﺒِ ﺒْ ﻜﹸ ﻢُ

1) [5] 54) : ﻳُ ﺤِ ﺒﱡ ﻬُ ﻢْ

ﺒﱡﻮﻥﹶِﺤُﻳ : (5) [3] 188; [9]

108; [24] 19; [59] 9; [76] 27

1) [3] 119) : ﻳُﺤِﺒﱡﻮﻧَﻜﹸﻢْ

1) [5] 54) : ﻳُﺤِﺒﱡﻮﻧَﻪُ

1) [2] 165) : ﻳُﺤِ ﺒﱡ ﻮ ﻧَ ﻬُ ﻢْ

[3) [9] 23; [16) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﺤَ ﺒﱡ ﻮ ﺍ

107; [41] 17

1) [14] 3) : ﻳَﺴْﺘَﺤِﺒﱡﻮﻥﹶ

ﺐﱠ ُﺣ : (4) [2] 165; [3] 14;

[38] 32; [100] 8

ﺎﺒُﺣ : (3) [2] 165; [12] 30;

[89] 20

ِﻪ ﺒﱢ ُﺣ : (2) [2] 177; [76] 8

ﺐﱠ َﺣ ﺃﹶ : (3) [9] 24; [12] 8, 33

1) [5] 18) : ﺃﹶﺣِ ﺒﱠ ﺎ ﺅُ ﻩُ

1) [20] 39) : ﻣَ ﺤَ ﺒﱠ ﺔﹰ

ّﺐ َﺣ : (3) [6] 95; [50] 9;

[55] 12

ﺎﺒَﺣ : (4) [6] 99; [36] 33; [78]

15; [80] 27

ٍﺔ ﺒﱠ َﺣ : (5) [2] 261; [6] 59;

[21] 47; [31] 16

1) [43] 70) : ﺗُﺤْﺒَﺮُﻭﻥﹶ

1) [30] 15) : ﻳُﺤْﺒَﺮُﻭﻥﹶ

ُﺎﺭَﺒْﺣَﺍﻷ : (3) [5] 44, 63; [9]

34

1) [9] 31) : ﺃﹶﺣْﺒَﺎﺭَﻫُﻢْ

1) [5] 106) : ﺗَﺤْﺒِﺴُﻮﻧَﻬُﻤَﺎ

1) [11] 8) : ﻳَ ﺤْ ﺒِ ﺴُ ﻪُ

ﻂﹶ ِﺒ َﺣ : (3) [5] 5; [6] 88; [11]

16

ْﺖ ﻄﹶ ِﺒ َﺣ : (7) [2] 217; [3] 22;

[5] 53; [7] 147; [9] 17, 69; [18]

105

1) [49] 2) : ﺗَ ﺤْ ﺒَ ﻂﹶ

1) [39] 65) : ﻟﹶ ﻴَ ﺤْ ﺒَ ﻄﹶ ﻦﱠ

,3) [33] 19; [47] 9) : ﻓﹶ ﺄﹶ ﺣْ ﺒَ ﻂﹶ

28

1) [47] 32) : ﺳَ ﻴُ ﺤْ ﺒِ ﻂﹸ

1) [51] 7) : ﺍ ﻟﹾ ﺤُ ﺒُ ﻚِ

ﻞْﺒَﺣ : (5) [3] 103, 112; [50]

16; [111] 5

ْﻢُﺎﻟﹶﻬَﺒِﺣ : (2) [20] 66; [26] 44

1) [19] 71) : ﺣَﺘْﻤًﺎ

1) [7] 54) : ﺣَﺜِﻴﺜﹰﺎ

[5) [7] 46; [33) : ﺣِ ﺠَ ﺎ ﺏٌ

53; [38] 32; [41] 5; [42] 51

ﺎًﺎﺑَﺠِﺣ : (2) [17] 45; [19] 17

1) [83] 15) : ﻟﹶ ﻤَ ﺤْ ﺠُ ﻮ ﺑُ ﻮ ﻥﹶ

ﺞﱠ َﺣ : (1) [2] 158

1) [2] 258) : ﺣَ ﺎ ﺝﱠ

1) [3] 66) : ﺣَ ﺎ ﺟَ ﺠْ ﺘُ ﻢْ

1) [3] 61) : ﺣَ ﺎ ﺟﱠ ﻚَ

1) [6] 80) : ﺣَ ﺎ ﺟﱠ ﻪُMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 53

1) [3] 20) : ﺣَ ﺎ ﺟﱡ ﻮ ﻙَ

2) [3] 65, 66) : ﺗُ ﺤَ ﺎ ﺟﱡ ﻮ ﻥﹶ

1) [2] 139) : ﺃﹶﺗُﺤَﺎﺟﱡﻮﻧَﻨَﺎ

1) [6] 80) : ﺃﹶﺗُﺤَﺎﺟﱡﻮﻧﱢﻲ

[2) [2] 76; [3) : ﻳُ ﺤَ ﺎ ﺟﱡ ﻮ ﻛﹸ ﻢْ

73

1) [42] 16) : ﻳُ ﺤَ ﺎ ﺟﱡ ﻮ ﻥﹶ

1) [40] 47) : ﻳَ ﺘَ ﺤَ ﺎ ﺟﱡ ﻮ ﻥﹶ

ﺞﱢ َﺤ ﻟﹾ ﺍ : (9) [2] 189, 196, 197;

[9] 3; [22] 27

ﺞﱡ ِﺣ : (1) [3] 97

1) [9] 19) : ﺍ ﻟﹾ ﺤَ ﺎ ﺝﱢ

1) [28] 27) : ﺣِ ﺠَ ﺞٍ

ﺔﹲ ﺠﱠ ُﺣ : (4) [2] 150; [4] 165;

[6] 149; [42] 15

1) [6] 83) : ﺣُﺠﱠﺘُﻨَﺎ

[2) [42] 16; [45) : ﺣُ ﺠﱠ ﺘُ ﻬُ ﻢْ

25

ٌﺮ ْﺠ ِﺣ : (3) [6] 138; [15] 80;

[89] 5

2) [25] 22, 53) : ﺣِﺠْﺮًﺍ

2) [25] 22, 53) : ﻣَﺤْﺠُﻮﺭًﺍ

1) [4] 23) : ﺣُﺠُﻮﺭِﻛﹸﻢْ

1) [49] 4) : ﺍ ﻟﹾ ﺤُ ﺠُ ﺮَﺍ ﺕِ

2) [2] 60; [7] 160) : ﺍ ﻟﹾ ﺤَ ﺠَ ﺮَ

ﺎﺭﺓَﺠِﺣ : (10) [2] 24, 74; [8]

32; [11] 82; [15] 74; [17] 50;

[51] 33; [66] 6; [105] 4

1) [27] 61) : ﺣَﺎﺟِﺰًﺍ

1) [69] 47) : ﺣَ ﺎ ﺟِ ﺰِ ﻳ ﻦَ

1) [21] 96) : ﺣَ ﺪَ ﺏٍ

1) [99] 4) : ﺗُ ﺤَ ﺪﱢ ﺙﹸ

1) [2] 76) : ﺃﹶﺗُﺤَﺪﱢﺛﹸﻮﻧَﻬُﻢْ

1) [93] 11) : ﻓﹶ ﺤَ ﺪﱢ ﺙﹾ

1) [18] 70) : ﺃﹸ ﺣْ ﺪِ ﺙﹶ

ﺙﹸ ِﺪ ْﺤ ُﻳ : (2) [20] 113; [65] 1

ٍﺙ َﺪ ْﺤ ُﻣ : (2) [21] 2; [26] 5

[18) [4] 140; [6) : ﺣَ ﺪِ ﻳ ﺚ

68; [7] 185; [18] 6; [20] 9; [31]

6; [33] 53; [39] 23; [45] 6; [51]

24; [52] 34; [53] 59; [56] 81;

[68] 44; [77] 50; [79] 15; [85]

17; [88] 1

ﻳﺜﹰﺎِﺪَﺣ : (5) [4] 42, 78, 87;

[12] 111; [66] 3

ﻳﺚِﺎﺩَﺃﹶﺣ : (5) [12] 6, 21,

101; [23] 44; [34] 19

1) [58] 22) : ﺣَ ﺎ ﺩﱠ

1) [9] 63) : ﻳُ ﺤَ ﺎ ﺩِ ﺩِ

2) [58] 5, 20) : ﻳُ ﺤَ ﺎ ﺩﱡ ﻭ ﻥﹶ

,13) [2] 187, 229) : ﺣُ ﺪُ ﻭ ﺩُ

230; [4] 13; [9] 97, 112; [58] 4;

[65] 1

1) [4] 14) : ﺣُ ﺪُ ﻭ ﺩَ ﻩُ

1) [33] 19) : ﺣِ ﺪَ ﺍ ﺩٍ

ﺪ ﻳ ِﺪ َﺣ : (5) [18] 96; [22] 21;

[34] 10; [50] 22; [57] 25

1) [17] 50) : ﺣَ ﺪِ ﻳ ﺪً ﺍ

[3) [27] 60; [78) : ﺣَ ﺪَ ﺍ ﺋِ ﻖَ

32; [80] 30

1) [9] 64) : ﺗَﺤْﺬﹶﺭُﻭﻥﹶ

ُﺭ ﺬﹶ ْﺤ َﻳ : (3) [9] 64; [24] 63;

[39] 9

[2) [9] 122; [28) : ﻳَﺤْﺬﹶﺭُﻭﻥﹶ

6

2) [5] 49; [63] 4) : ﺍ ﺣْ ﺬﹶ ﺭْ ﻫُ ﻢْ

ﻭﺍُﺬﹶﺭْﺍﺣ : (2) [5] 41, 92

1) [2] 235) : ﺍ ﺣْ ﺬﹶ ﺭُ ﻭ ﻩُ

1) [64] 14) : ﺍ ﺣْ ﺬﹶ ﺭُ ﻭ ﻫُ ﻢْ

2) [3] 28, 30) : ﻳُ ﺤَ ﺬﱢ ﺭُ ﻛﹸ ﻢُ

َﺭ ﺬﹶ َﺣ : (2) [2] 19, 243

2) [4] 71, 102) : ﺣِ ﺬﹾ ﺭَ ﻛﹸ ﻢْ

1) [4] 102) : ﺣِ ﺬﹾ ﺭَﻫُ ﻢْMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 54

1) [26] 56) : ﺣَ ﺎ ﺫِ ﺭُ ﻭ ﻥﹶ

1) [17] 57) : ﻣَﺤْﺬﹸﻭﺭًﺍ

1) [9] 107) : ﺣَ ﺎ ﺭَ ﺏَ

1) [5] 33) : ﻳُ ﺤَ ﺎ ﺭِ ﺑُ ﻮ ﻥﹶ

ﺏْﺮَﺣ : (4) [2] 279; [5] 64;

[8] 57; [47] 4

4) [3] 37, 39)
ﺍﻟﹾﻤِﺤْﺮَﺍﺏَ

[19] 11; [38] 21

1) [34] 13) : ﻣَ ﺤَ ﺎ ﺭِ ﻳ ﺐَ

1) [56] 63) : ﺗَﺤْﺮُﺛﹸﻮﻥﹶ

ﺙْﺮَﺣ : (10) [2] 71, 205,

223; [3] 14, 117; [6] 136, 138;

[21] 78; [42] 20

[2) [2] 223; [68) : ﺣَ ﺮْ ﺛﹶ ﻜﹸ ﻢْ

22

1) [42] 20) : ﺣَ ﺮْ ﺛِ ﻪِ

ﺝَﺮَﺣ : (13) [5] 6; [7] 2; [9]

91; [22] 78; [24] 61; [33] 37,

38, 50; [48] 17

ﺎًﺟَﺮَﺣ : (2) [4] 65; [6] 125

1) [68] 25) : ﺣَ ﺮْ ﺩٍ

5) [4] 92; [5] 89)
ﺗَ ﺤْ ﺮِ ﻳ ﺮ

[58] 3

1) [3] 35) : ﻣُﺤَﺮﱠﺭًﺍ

2) [2] 178) : ﺍ ﻟﹾ ﺤُ ﺮﱢ

ﺮﱢ َﺤ ﻟﹾ ﺍ : (2) [9] 81; [16] 81

ﺍﺮَﺣ : (1) [9] 81

1) [35] 21) : ﺍﻟﹾﺤَﺮُﻭﺭُ

ٌﺮ ﻳ ِﺮ َﺣ : (2) [22] 23; [35] 33

1) [76] 12) : ﺣَ ﺮِ ﻳ ﺮً ﺍ

1) [72] 8) : ﺣَﺮَﺳًﺎ

1) [12] 103) : ﺣَ ﺮَ ﺻْ ﺖَ

1) [4] 129) : ﺣَ ﺮَ ﺻْ ﺘُ ﻢْ

1) [16] 37) : ﺗَ ﺤْ ﺮِ ﺹْ

1) [9] 128) : ﺣَ ﺮِ ﻳ ﺺٌ

1) [2] 96) : ﺃﹶ ﺣْ ﺮَ ﺹَ

ِﺽ ﺮﱢ َﺣ : (2) [4] 84; [8] 65

1) [12] 85) : ﺣَﺮَﺿًﺎ

ﺮﱢﻓﹸﻮﻥﹶَﺤُﻳ : (3) [4] 46; [5] 13,

41

1) [2] 75) : ﻳُﺤَﺮﱢﻓﹸﻮﻧَﻪُ

1) [8] 16) : ﻣُﺘَﺤَﺮﱢﻓﹰﺎ

1) [22] 11) : ﺣَ ﺮْ ﻑٍ

1) [20] 97) : ﻟﹶ ﻨُ ﺤَ ﺮﱢ ﻗﹶ ﻨﱠ ﻪُ

2) [21] 68; [29] 24) : ﺣَ ﺮﱢ ﻗﹸ ﻮ ﻩُ

1) [2] 266) : ﺍ ﺣْ ﺘَ ﺮَ ﻗﹶ ﺖْ

5) [3] 181; [8] 50)
ﺍ ﻟﹾ ﺤَ ﺮِ ﻳ ﻖِ

[22] 9, 22; [85] 10

1) [75] 16) : ﺗُ ﺤَ ﺮﱢ ﻙْ

َﻡ ﺮﱠ َﺣ : (18) [2] 173, 275; [3]

93; [5] 72; [6] 119, 143, 144,

150, 151; [7] 32, 33; [9] 29, 37;

[16] 115; [17] 33; [25] 68

ﺎَﻨْﺮﱠﻣَﺣ : (7) [4] 160; [6] 146,

148; [16] 35, 118; [28] 12

1) [27] 91) : ﺣَﺮﱠﻣَﻬَﺎ

1) [7] 50) : ﺣَﺮﱠﻣَﻬُﻤَﺎ

1) [6] 140) : ﺣَﺮﱠﻣُﻮﺍ

1) [66] 1) : ﺗُ ﺤَ ﺮﱢ ﻡُ

1) [5] 87) : ﺗُ ﺤَ ﺮﱢ ﻣُ ﻮ ﺍ

1) [7] 157) : ﻳُ ﺤَ ﺮﱢ ﻡُ

1) [9] 29) : ﻳُﺤَﺮﱢﻣُﻮﻥﹶ

1) [9] 37) : ﻳُﺤَﺮﱢﻣُﻮﻧَﻪُ

َﻡ ﺮﱢ ُﺣ : (3) [3] 50; [5] 96; [24]

3

ْﺖ َﻣ ﺮﱢ ُﺣ : (3) [4] 23; [5] 3;

[6] 138

ﺎًﻣَﺮَﺣ : (2) [28] 57; [29] 67

ٌﻡ ُﺮ ُﺣ : (4) [5] 1, 95; [9] 5, 36

1) [5] 96) : ﺣُﺮُﻣًﺎMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 55

,25) [2] 144, 149) : ﺣَ ﺮَ ﺍ ﻡ

150, 191, 194, 196, 198, 217;

[5] 2, 97; [8] 34; [9] 7, 19, 28;

[16] 116; [17] 1; [21] 95; [22]

25; [48] 25, 27

1) [10] 59) : ﺣَ ﺮَ ﺍ ﻣً ﺎ

[2) [2] 194; [22) : ﺣُ ﺮُ ﻣَ ﺎ ﺕِ

30

[2) [51] 19; [70) : ﺍﻟﹾﻤَﺤْﺮُﻭﻡِ

25

2) [56] 67)
ﻣَ ﺤْ ﺮُ ﻭ ﻣُ ﻮ ﻥﹶ

[68] 27

ٌﻡ ﺮﱠ َﺤ ُﻣ : (3) [2] 85; [6] 139;

[14] 37

1) [6] 145) : ﻣُﺤَﺮﱠﻣًﺎ

1) [5] 26) : ﻣُ ﺤَ ﺮﱠ ﻣَ ﺔﹲ

1) [72] 14) : ﺗَﺤَﺮﱠﻭْﺍ

ﺏْﺰِﺣ : (7) [5] 56; [23] 53;

[30] 32; [58] 19, 22

1) [35] 6) : ﺣِ ﺰْ ﺑَ ﻪُ

1) [18] 12) : ﺍ ﻟﹾ ﺤِ ﺰْ ﺑَ ﻴْ ﻦِ

11) [11] 17)
ﺍ ﻷَ ﺣْ ﺰَ ﺍ ﺏِ

[13] 36; [19] 37; [33] 20, 22;

[38] 11, 13; [40] 5, 30; [43] 65

ﻥﹾ َﺰ ْﺤ َﺗ : (7) [9] 40; [15] 88;

[16] 127; [20] 40; [27] 70; [28]

13; [29] 33

3) [3] 139, 153)
ﺗَ ﺤْ ﺰَ ﻧُ ﻮ ﺍ

[41] 30

2) [7] 49; [43] 68) : ﺗَﺤْﺰَﻧُﻮﻥﹶ

2) [19] 24; [28] 7) : ﺗَ ﺤْ ﺰَﻧِﻲ

1) [58] 10) : ﻟِ ﻴَ ﺤْ ﺰُ ﻥﹶ

[6) [3] 176; [5) : ﻳَ ﺤْ ﺰُ ﻧْ ﻚَ

41; [6] 33; [10] 65; [31] 23;

[36] 76

1) [33] 51) : ﻳَ ﺤْ ﺰَ ﻥﱠ

1) [12] 13) : ﻟﹶﻴَﺤْﺰُﻧُﻨِﻲ

1) [21] 103) : ﻳَ ﺤْ ﺰُ ﻧُ ﻬُ ﻢُ

,13) [2] 38, 62) : ﻳَﺤْﺰَﻧُﻮﻥﹶ

112, 262, 274, 277; [3] 170; [5]

69; [6] 48; [7] 35; [10] 62; [39]

61; [46] 13

1) [12] 84) : ﺍ ﻟﹾ ﺤُ ﺰْ ﻥِ

1) [12] 86) : ﺣُﺰْﻧِﻲ

1) [35] 34) : ﺍ ﻟﹾ ﺤَ ﺰَ ﻥﹶ

ﺎًﻧَﺰَﺣ : (2) [9] 92; [28] 8

َﺐ ِﺴ َﺣ : (5) [18] 102; [29]

2, 4; [45] 21; [47] 29

1) [18] 9) : ﺣَ ﺴِ ﺒْ ﺖَ

[4) [2] 214; [3) : ﺣَ ﺴِ ﺒْ ﺘُ ﻢْ

142; [9] 16; [23] 115

1) [27] 44) : ﺣَ ﺴِ ﺒَ ﺘْ ﻪُ

1) [76] 19) : ﺣَ ﺴِ ﺒْ ﺘَ ﻬُ ﻢْ

1) [5] 71) : ﺣَ ﺴِ ﺒُ ﻮ ﺍ

1) [25] 44) : ﺗَ ﺤْ ﺴَ ﺐُ

5) [3] 169, 188)
ﺗَ ﺤْ ﺴَ ﺒَ ﻦﱠ

[14] 42, 47; [24] 57

1) [3] 188) : ﺗَ ﺤْ ﺴَ ﺒَ ﻨﱠ ﻬُ ﻢْ

1) [27] 88) : ﺗَﺤْﺴَﺒُﻬَﺎ

[2) [18] 18; [59) : ﺗَ ﺤْ ﺴَ ﺒُﻬُ ﻢْ

14

1) [24] 15) : ﺗَﺤْﺴَﺒُﻮﻧَﻪُ

2) [3] 78; [24] 11) : ﺗَﺤْﺴَﺒُﻮﻩُ

5) [75] 3, 36)
ﻳَ ﺤْ ﺴَ ﺐُ

[90] 5, 7; [104] 3

3) [3] 178, 180)
ﻳَ ﺤْ ﺴَ ﺒَ ﻦﱠ

[8] 59

1) [24] 39) : ﻳَ ﺤْ ﺴَ ﺒُ ﻪُ

1) [2] 273) : ﻳَ ﺤْ ﺴَ ﺒُ ﻬُ ﻢُ

[8) [7] 30; [18) : ﻳَﺤْﺴَﺒُﻮﻥﹶ

104; [23] 55; [33] 20; [43] 37,

80; [58] 18; [63] 4

1) [65] 8) : ﻓﹶ ﺤَ ﺎ ﺳَ ﺒْ ﻨَ ﺎ ﻫَ ﺎ

1) [2] 284) : ﻳُ ﺤَ ﺎ ﺳِ ﺒْ ﻜﹸ ﻢْ

1) [84] 8) : ﻳُ ﺤَ ﺎ ﺳَ ﺐُ

1) [65] 3) : ﻳَ ﺤْ ﺘَ ﺴِ ﺐُ

1) [59] 2) : ﻳَ ﺤْ ﺘَ ﺴِ ﺒُ ﻮ ﺍ

1) [39] 47) : ﻳَﺤْﺘَﺴِﺒُﻮﻥﹶ

2) [8] 62, 64) : ﺣَ ﺴْ ﺒُ ﻚَMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 56

3) [3] 173; [5] 104)
ﺣَ ﺴْﺒُﻨَﺎ

[9] 59

ُﻪ ُﺒ ْﺴ َﺣ : (2) [2] 206; [65] 3

2) [9] 68; [58] 8) : ﺣَ ﺴْ ﺒُ ﻬُ ﻢْ

َﻲ ِﺒ ْﺴ َﺣ : (2) [9] 129; [39] 38

2) [6] 62; [21] 47) : ﺣَ ﺎ ﺳِ ﺒِ ﲔَ

25) [2] 202, 212)
ﺣِ ﺴَ ﺎ ﺏ

[3] 19, 27, 37, 199; [5] 4; [10]

5; [13] 18, 21, 40, 41; [14] 41,

51; [17] 12; [24] 38, 39; [38]

16, 26, 39, 53; [39] 10; [40] 17,

27, 40

ﺎًﺎﺑَﺴِﺣ : (4) [65] 8; [78] 27,

36; [84] 8

1) [6] 52) : ﺣِ ﺴَ ﺎ ﺑِ ﻚَ

[2) [23] 117; [24) : ﺣِ ﺴَ ﺎ ﺑُ ﻪُ

39

ﺎﻬﻢَﺴِﺣ : (5) [6] 52, 69;

[21] 1; [26] 113; [88] 26

2) [69] 20, 26) : ﺣِ ﺴَ ﺎ ﺑِ ﻴَ ﻪْ

ﺎًﻴﺒِﺴَﺣ : (4) [4] 6, 86; [17]

14; [33] 39

1) [55] 5) : ﺣُﺴْﺒَﺎﻥٍ

2) [6] 96; [18] 40) : ﺣُﺴْﺒَﺎﻧًﺎ

1) [113] 5) : ﺣَ ﺴَ ﺪَ

1) [48] 15) : ﺗَﺤْﺴُﺪُﻭﻧَﻨَﺎ

1) [4] 54) : ﻳَﺤْﺴُﺪُﻭﻥﹶ

1) [2] 109) : ﺣَﺴَﺪًﺍ

1) [113] 5) : ﺣَ ﺎ ﺳِ ﺪٍ

1) [21] 19) : ﻳَﺴْﺘَﺤْﺴِﺮُﻭﻥﹶ

ﺓﹰ َﺮ ْﺴ َﺣ : (5) [3] 156; [8] 36;

[19] 39; [36] 30; [69] 50

[2) [2] 167; [35) : ﺣَ ﺴَ ﺮَ ﺍ ﺕٍ

8

1) [39] 56) : ﺣَﺴْﺮَﺗَﻰ

1) [6] 31) : ﺣَﺴْﺮَﺗَﻨَﺎ

1) [67] 4) : ﺣَ ﺴِ ﲑٌ

1) [17] 29) : ﻣَﺤْﺴُﻮﺭًﺍ

1) [3] 152) : ﺗَﺤُﺴﱡﻮﻧَﻬُﻢْ

1) [3] 52) : ﺃﹶ ﺣَ ﺲﱠ

1) [21] 12) : ﺃﹶ ﺣَ ﺴﱡ ﻮ ﺍ

1) [19] 98) : ﺗُ ﺤِ ﺲﱡ

1) [12] 87) : ﻓﹶ ﺘَ ﺤَ ﺴﱠ ﺴُ ﻮ ﺍ

1) [21] 102) : ﺣَ ﺴِ ﻴ ﺴَ ﻬَ ﺎ

1) [69] 7) : ﺣُ ﺴُ ﻮ ﻣً ﺎ

1) [4] 69) : ﺣَ ﺴُ ﻦَ

[2) [18] 31; [25) : ﺣَ ﺴُ ﻨَ ﺖْ

76

َﻦ َﺴ ْﺣ ﺃﹶ : (9) [6] 154; [12] 23,

100; [18] 30; [28] 77; [32] 7;

[40] 64; [64] 3; [65] 11

2) [17] 7) : ﺃﹶ ﺣْ ﺴَ ﻨْ ﺘُ ﻢْ

6) [3] 172; [5] 93)
ﺃﹶ ﺣْ ﺴَ ﻨُ ﻮ ﺍ

[10] 26; [16] 30; [39] 10; [53]

31

1) [4] 128) : ﺗُ ﺤْ ﺴِ ﻨُ ﻮ ﺍ

1) [18] 104) : ﻳُﺤْﺴِﻨُﻮﻥﹶ

1) [28] 77) : ﺃﹶ ﺣْ ﺴ ﻦْ

1) [2] 195) : ﺃﹶ ﺣْ ﺴِ ﻨُ ﻮ ﺍ

ُﻦ ْﺴ ُﺣ : (7) [3] 14, 148, 195;

[13] 29; [38] 25, 40, 49

ﺎًﻨْﺴُﺣ : (5) [2] 83; [18] 86;

[27] 11; [29] 8; [42] 23

1) [33] 52) : ﺣُ ﺴْ ﻨُ ﻬُ ﻦﱠ

1) [3] 37) : ﺣَ ﺴَ ﻦٍ

ﺎًﻨَﺴَﺣ : (18) [2] 245; [3] 37;

[5] 12; [8] 17; [11] 3, 88; [16]

67, 75; [18] 2; [20] 86; [22] 58;

[28] 61; [35] 8; [48] 16; [57]

11, 18; [64] 17; [73] 20

[28) [2] 201; [3) : ﺣَﺴَﻨَﺔ

120; [4] 40, 78, 79, 85; [6] 160;

[7] 95, 131, 156; [9] 50; [13] 6,

22; [16] 30, 41, 122, 125; [27]

46, 89; [28] 54, 84; [33] 21;

[39] 10; [41] 34; [42] 23; [60]

4, 6

[3) [7] 168; [11) : ﺣَﺴَﻨَﺎﺕٍ

114; [25] 70 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 57

[17) [4] 95; [7) : ﺍﻟﹾﺤُﺴْﻨَﻰ

137, 180; [9] 107; [10] 26; [13]

18; [16] 62; [17] 110; [18] 88;

[20] 8; [21] 101; [41] 50; [53]

31; [57] 10; [59] 24; [92] 6, 9

1) [9] 52) : ﺍ ﻟﹾ ﺤُ ﺴْ ﻨَ ﻴَ ﻴْ ﻦِ

2) [55] 70, 76) : ﺣِ ﺴَ ﺎ ﻥﹲ

ُﻦ َﺴ ْﺣ ﺃﹶ : (34) [2] 138; [4] 59,

86, 125; [5] 50; [6] 152; [9]

121; [11] 7; [12] 3; [16] 96, 97,

125; [17] 34, 35, 53; [18] 7;

[19] 73, 74; [23] 14, 96; [24]

38; [25] 24, 33; [29] 7, 46; [37]

125; [39] 23, 35, 55; [41] 33,

34; [46] 16; [67] 2; [95] 4

1) [39] 18) : ﺃﹶ ﺣْ ﺴَ ﻨَ ﻪُ

1) [7] 145) : ﺑِ ﺄﹶ ﺣْ ﺴَ ﻨِﻬَﺎ

6) [2] 178, 229)
ﺇِ ﺣْ ﺴَ ﺎ ﻥٍ

[9] 100; [16] 90; [55] 60

,6) [2] 83; [4] 36) : ﺇِﺣْﺴَﺎﻧًﺎ

62; [6] 151; [17] 23; [46] 15

[4) [2] 112; [4) : ﻣُ ﺤْ ﺴِ ﻦٌ

125; [31] 22; [37] 113

1) [16] 128) : ﻣُﺤْﺴِﻨُﻮﻥﹶ

,33) [2] 58, 195) : ﻣُﺤْﺴِﻨِﲔ

236; [3] 134, 148; [5] 13, 85,

93; [6] 84; [7] 56, 161; [9] 91,

120; [11] 115; [12] 22, 36, 56,

78, 90; [22] 37; [28] 14; [29]

69; [31] 3; [37] 80, 105, 110,

121, 131; [39] 34, 58; [46] 12;

[51] 16; [77] 44

1) [33] 29) : ﻟِﻠﹾﻤُﺤْﺴِﻨَﺎﺕِ

1) [79] 23) : ﻓﹶ ﺤَ ﺸَ ﺮَ

1) [20] 125) : ﺣَﺸَﺮْﺗَﻨِﻲ

1) [6] 111) : ﺣَﺸَﺮْﻧَﺎ

1) [18] 47) : ﺣَﺸَﺮْﻧَﺎﻫُﻢْ

[3) [19] 85; [20) : ﻧَ ﺤْ ﺸُ ﺮُ

102; [27] 83

1) [19] 68) : ﻟﹶ ﻨَ ﺤْ ﺸُ ﺮَ ﻧﱠ ﻬُ ﻢْ

1) [20] 124) : ﻧَ ﺤْ ﺸُ ﺮُ ﻩُ

[3) [6] 22; [10) : ﻧَ ﺤْ ﺸُ ﺮُ ﻫُ ﻢْ

28; [17] 97

[6) [4] 172; [6) : ﻳَ ﺤْ ﺸُ ﺮُ ﻫُ ﻢْ

128; [10] 45; [15] 25; [25] 17;

[34] 40

1) [37] 22) : ﺍ ﺣْ ﺸُ ﺮُ ﻭ ﺍ

َﺮ ِﺸ ُﺣ : (2) [27] 17; [46] 6

1) [81] 5) : ﺣُ ﺸِ ﺮَ ﺕْ

[9) [2] 203; [3) : ﺗُﺤْﺸَﺮُﻭﻥﹶ

12, 158; [5] 96; [6] 72; [8] 24;

[23] 79; [58] 9; [67] 24

َﺮ َﺸ ْﺤ ُﻳ : (2) [20] 59; [41] 19

1) [6] 51) : ﻳُ ﺤْ ﺸَﺮُﻭﺍ

[3) [6] 38; [8) : ﻳُﺤْﺸَﺮُﻭﻥﹶ

36; [25] 34

ٌﺮ ْﺸ َﺣ : (2) [50] 44; [59] 2

[3) [7] 111; [26) : ﺣَﺎﺷِﺮِﻳﻦَ

36, 53

1) [38] 19) : ﻣَ ﺤْ ﺸُ ﻮ ﺭَ ﺓﹰ

1) [21] 98) : ﺣَ ﺼَ ﺐُ

[4) [17] 68; [29) : ﺣَﺎﺻِﺒًﺎ

40; [54] 34; [67] 17

1) [12] 51) : ﺣَ ﺼْ ﺤَ ﺺَ

1) [12] 47) : ﺣَﺼَ ﺪْ ﺗُ ﻢْ

1) [6] 141) : ﺣَ ﺼَ ﺎ ﺩِ ﻩِ

1) [11] 100) : ﺣَ ﺼِ ﻴ ﺪٌ

[2) [10] 24; [21) : ﺣَ ﺼِ ﻴ ﺪً ﺍ

15

1) [4] 90) : ﺣَ ﺼِ ﺮَ ﺕْ

1) [9] 5) : ﺍ ﺣْ ﺼُ ﺮُ ﻭ ﻫُ ﻢْ

1) [2] 196) : ﺃﹸ ﺣْ ﺼِ ﺮْ ﺗُ ﻢْ

1) [2] 273) : ﺃﹸ ﺣْ ﺼِ ﺮُ ﻭ ﺍ

1) [3] 39) : ﺣَﺼُﻮﺭًﺍ

1) [17] 8) : ﺣَﺼِﲑًﺍ

1) [100] 10) : ﺣُ ﺼﱢ ﻞﹶ

[2) [21] 91; [66) : ﺃﹶ ﺣْ ﺼَ ﻨَ ﺖْ

12

1) [21] 80) : ﻟِ ﺘُ ﺤْ ﺼِ ﻨَ ﻜﹸ ﻢْ

1) [12] 48) : ﺗُﺤْﺼِﻨُﻮﻥﹶ

1) [4] 25) : ﺃﹸ ﺣْ ﺼِ ﻦﱠMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 58

2) [4] 24; [5] 5) : ﻣُ ﺤْ ﺼِ ﻨِ ﲔَ

8) [4] 24, 25)
ﻣُ ﺤْ ﺼَ ﻨَ ﺎ ﺕ

[5] 5; [24] 4, 23

1) [24] 33) : ﺗَﺤَﺼﱡﻨًﺎ

1) [59] 2) : ﺣُ ﺼُ ﻮ ﻧُ ﻬُﻢْ

1) [59] 14) : ﻣُ ﺤَ ﺼﱠ ﻨَ ﺔٍ

ﻰَﺼْﺃﹶﺣ : (2) [18] 12; [72] 28

1) [58] 6) : ﺃﹶ ﺣْ ﺼَ ﺎ ﻩُ

1) [18] 49) : ﺃﹶ ﺣْ ﺼَ ﺎ ﻫَ ﺎ

1) [19] 94) : ﺃﹶ ﺣْ ﺼَ ﺎ ﻫُ ﻢْ

1) [36] 12) : ﺃﺣْﺼَﻴْﻨَﺎﻩُ

1) [73] 20) : ﺗُﺤْﺼُﻮﻩُ

[2) [14] 34; [16) : ﺗُ ﺤْ ﺼُ ﻮ ﻫَ ﺎ

18

1) [65] 1) : ﻭَ ﺃﹶ ﺣْ ﺼُ ﻮ ﺍ

َﺮ َﻀ َﺣ : (5) [2] 133, 180; [4]

8, 18; [5] 106

1) [46] 29) : ﺣَ ﻀَ ﺮُ ﻭ ﻩُ

1) [23] 98) : ﻳَﺤْﻀُﺮُﻭﻥِ

1) [81] 14) : ﺃﹶ ﺣْ ﻀَ ﺮَ ﺕْ

1) [19] 68) : ﻟﹶ ﻨُ ﺤْ ﻀِ ﺮَ ﻧﱠ ﻬُ ﻢْ

1) [4] 128) : ﺃﹸ ﺣْ ﻀِ ﺮَ ﺕِ

1) [18] 49) : ﺣَﺎﺿِﺮًﺍ

1) [2] 196) : ﺣَﺎﺿِﺮِﻱ

[2) [2] 282; [7) : ﺣَ ﺎ ﺿِ ﺮَ ﺓﹰ

163

1) [3] 30) : ﻣُﺤْﻀَﺮًﺍ

7) [30] 16)
ﻣُﺤْﻀَﺮُﻭﻥﹶ

[34] 38; [36] 32, 53, 75; [37]

127, 158

[2) [28] 61; [37) : ﻣُ ﺤْ ﻀَ ﺮِ ﻳ ﻦَ

57

1) [54] 28) : ﻣُﺤْﺘَﻀَﺮ

ﺾﱡ ُﺤ َﻳ : (2) [69] 34; [107] 3

1) [89] 18) : ﺗَ ﺤَ ﺎ ﺿﱡ ﻮ ﻥﹶ

1) [111] 4) : ﺍ ﻟﹾ ﺤَ ﻄﹶ ﺐِ

1) [72] 15) : ﺣَﻄﹶﺒًﺎ

ﺔﹲ ﻄﱠ ِﺣ : (2) [2] 58; [7] 161

1) [27] 18) : ﻳَ ﺤْ ﻄِ ﻤَ ﻨﱠ ﻜﹸ ﻢْ

ﺎًﻄﹶﺎﻣُﺣ : (3) [39] 21; [56]

65; [57] 20

2) [104] 4, 5) : ﺍ ﻟﹾ ﺤُ ﻄﹶ ﻤَ ﺔﹸ

1) [17] 20) : ﻣَﺤْﻈﹸﻮﺭًﺍ

1) [54] 31) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺤْ ﺘَ ﻈِ ﺮِ

ﻆﱟ َﺣ : (4) [4] 11, 176; [28]

79; [41] 35

ﺎًﻈَﺣ : (3) [3] 176; [5] 13, 14

1) [16] 72) : ﺣَ ﻔﹶ ﺪَ ﺓﹰ

1) [3] 103) : ﺣُ ﻔﹾ ﺮَ ﺓٍ

1) [79] 10) : ﺍ ﻟﹾ ﺤَ ﺎ ﻓِ ﺮَ ﺓِ

1) [4] 34) : ﺣَ ﻔِ ﻆﹶ

1) [15] 17) : ﺣَ ﻔِ ﻈﹾ ﻨَ ﺎ ﻫَ ﺎ

1) [12] 65) : ﻧَ ﺤْ ﻔﹶ ﻆﹸ

1) [24] 31) : ﻳَ ﺤْ ﻔﹶ ﻈﹾ ﻦَ

1) [24] 30) : ﻳَ ﺤْ ﻔﹶ ﻈﹸ ﻮ ﺍ

1) [13] 11) : ﻳَﺤْﻔﹶﻈﹸﻮﻧَﻪُ

ﻔﹶﻈﹸﻮﺍْﺍﺣ : (1) [5] 89

[3) [6] 92; [23) : ﻳُ ﺤَ ﺎ ﻓِ ﻈﹸ ﻮ ﻥﹶ

9; [70] 34

1) [2] 238) : ﺣَﺎﻓِﻈﹸﻮﺍ

1) [5] 44) : ﺍ ﺳْ ﺘُ ﺤْ ﻔِ ﻈﹸ ﻮ ﺍ

ﻔﹾﻈﹰﺎِﺣ : (2) [37] 7; [41] 12

1) [2] 255) : ﺣِﻔﹾﻈﹸﻬُﻤَﺎ

1) [86] 4) : ﺣَ ﺎ ﻓِ ﻆﹲ

1) [12] 64) : ﺣَﺎﻓِﻈﹰﺎ

[2) [4] 34; [33) : ﺣَ ﺎ ﻓِ ﻈﹶ ﺎ ﺕٌ

35 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 59

[6) [9] 112; [12) : ﺣَ ﺎ ﻓِ ﻈﹸ ﻮ ﻥﹶ

12, 63; [15] 9; [23] 5; [70] 29

[5) [12] 81; [21) : ﺣَ ﺎ ﻓِ ﻈِ ﲔَ

82; [33] 35; [82] 10; [83] 33

1) [6] 61) : ﺣَ ﻔﹶ ﻈﹶ ﺔﹰ

ﻆ ﻴ ِﻔ َﺣ ِ: (8) [6] 104; [11] 57,

86; [12] 55; [34] 21; [42] 6;

[50] 4, 32

3) [4] 80; [6] 107)
ﺣَ ﻔِ ﻴ ﻈﹰ ﺎ

[42] 48

1) [85] 22) : ﻣَﺤْﻔﹸﻮﻅ

1) [21] 32) : ﻣَﺤْﻔﹸﻮﻇﹰﺎ

1) [18] 32) : ﺣَ ﻔﹶ ﻔﹾ ﻨَ ﺎ ﻫُ ﻤَ ﺎ

1) [39] 75) : ﺣَ ﺎ ﻓﱢ ﲔَ

1) [47] 37) : ﻓﹶ ﻴُ ﺤْ ﻔِ ﻜﹸ ﻢْ

1) [7] 187) : ﺣَ ﻔِ ﻲﱞ

1) [19] 47) : ﺣَﻔِﻴﺎ

1) [18] 60) : ﺣُﻘﹸﺒًﺎ

1) [78] 23) : ﺃﹶﺣْﻘﹶﺎﺑًﺎ

1) [46] 21) : ﺑِ ﺎ ﻷَ ﺣْﻘﹶ ﺎ ﻑِ

ﻖﱠ َﺣ : (12) [7] 30; [17] 16;

[22] 18; [28] 63; [32] 13; [36]

7; [37] 31; [38] 14; [39] 19;

[41] 25; [46] 18; [50] 14

ْﺖ ﻘﱠ َﺣ : (5) [10] 33, 96; [16]

36; [39] 71; [40] 6

1) [36] 70) : ﻳَ ﺤِ ﻖﱠ

ْﺖ ﻘﱠ ُﺣ : (2) [84] 2, 5

ﻖﱠ ِﺤ ُﻳ : (4) [8] 7, 8; [10] 82;

[42] 24

1) [5] 107) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﺤَ ﻖﱠ

1) [5] 107) : ﺍﺳْﺘَﺤَﻘﱠﺎ

ّﻖ َﺤ ﻟﹾ ﺍﹶ : (227) [2] 26, 42, 61,

71, 91, 109, 119, 121, 144, 146,

147, 149, 176, 213, 252, 282;

[3] 3, 21, 60, 62, 71, 86, 102,

108, 112, 154, 181; [4] 105,

155, 170, 171; [5] 27, 48, 77,

83, 84, 116; [6] 5, 30, 57, 62,

66, 73, 91, 93, 114, 151; [7] 8,

33, 43, 53, 89, 105, 118, 146,

159, 169, 181; [8] 5, 6, 7, 8, 32;

[9] 29, 33, 48; [10] 5, 23, 30,

32, 35, 36, 53, 55, 76, 77, 82,

94, 108; [11] 17, 45, 79, 120;

[12] 51; [13] 1, 14, 17, 19; [14]

19, 22; [15] 8, 55, 64, 85; [16]

3, 102; [17] 33, 81, 105; [18]

13, 21, 29, 44, 56; [19] 34; [20]

114; [21] 18, 24, 55, 97, 112;

[22] 6, 40, 54, 62, 74, 78; [23]

41, 62, 70, 71, 90, 116; [24] 25,

49; [25] 26, 33, 68; [27] 79;

[28] 3, 13, 39, 48, 53, 75; [29]

44, 68; [30] 8, 60; [31] 30, 33;

[32] 3; [33] 4, 53; [34] 6, 23,

26, 43, 48, 49; [35] 5, 24, 31;

[37] 37; [38] 22, 26, 64, 84;

[39] 2, 5, 41, 67, 69, 75; [40] 5,

20, 25, 55, 75, 77, 78; [41] 15,

53; [42] 17, 18, 24, 42; [43] 29,

30, 78, 86; [44] 39; [45] 6, 22,

29, 32; [46] 3, 7, 17, 20, 30, 34;

[47] 2, 3; [48] 27, 28; [50] 5,

19, 42; [51] 19, 23; [53] 28;

[56] 95; [57] 16, 27; [60] 1;

[61] 9; [64] 3; [69] 51; [70] 24;

[78] 39; [103] 3

ﺎًﻘَﺣ : (17) [2] 180, 236, 241;

[4] 122, 151; [7] 44; [8] 4, 74;

[9] 111; [10] 4, 103; [12] 100;

[16] 38; [18] 98; [30] 47; [31] 9

ُﻪ ﻘﱠ َﺣ : (3) [6] 141; [17] 26;

[30] 38

ﻖﱡ َﺣ ﺃﹶ : (10) [2] 228, 247; [5]

107; [6] 81; [9] 13, 62, 108;

[10] 35; [33] 37; [48] 26

1) [7] 105) : ﺣَ ﻘِ ﻴ ﻖٌ

3) [69] 1, 2, 3) : ﺍ ﻟﹾ ﺤَ ﺎ ﻗﱠ ﺔﹸ

1) [40] 48) : ﺣَ ﻜﹶ ﻢَ

1) [5] 42) : ﺣَ ﻜﹶ ﻤْ ﺖَ

1) [4] 58) : ﺣَ ﻜﹶ ﻤْ ﺘُ ﻢْ

1) [3] 55) : ﻓﹶ ﺄﹶ ﺣْ ﻜﹸ ﻢُ

َﻢ ﻜﹸ ْﺤ َﺗ : (2) [4] 105; [39] 46

1) [4] 58) : ﺗَ ﺤْ ﻜﹸ ﻤُ ﻮ ﺍ

[4) [10] 35; [37) : ﺗَﺤْﻜﹸﻤُﻮﻥﹶ

154; [68] 36, 39

22) [2] 113, 213)
ﻳَ ﺤْ ﻜﹸ ﻢُ

[3] 23; [4] 141; [5] 1, 44, 45,

47, 95; [7] 87; [10] 109; [12]

80; [13] 41; [16] 124; [22] 56,

69; [24] 48, 51; [39] 3; [60] 10

1) [21] 78) : ﻳَﺤْﻜﹸﻤَﺎﻥِ

[4) [6] 136; [16) : ﻳَﺤْﻜﹸﻤُﻮﻥﹶ

59; [29] 4; [45] 21

ْﻢ ﻜﹸ ْﺣ ﺍ : (7) [5] 42, 48, 49;

[21] 112; [38] 22, 26

1) [4] 65) : ﻳُﺤَﻜﱢﻤُﻮﻙَ

1) [5] 43) : ﻳُ ﺤَ ﻜﱢ ﻤُ ﻮ ﻧَ ﻚَ

1) [22] 52) : ﻳُ ﺤْ ﻜِ ﻢُMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 60

1) [11] 1) : ﺃﹸ ﺣْ ﻜِ ﻤَ ﺖْ

1) [4] 60) : ﻳَﺘَﺤَﺎﻛﹶﻤُﻮﺍ

ﺎًﻜﹾﻤُﺣ : (8) [5] 50; [12] 22;

[13] 37; [21] 74, 79; [26] 21,

83; [28] 14

ﻜﹾﻤﻪُﺣ : (4) [13] 41; [18]

26; [27] 78; [42] 10

1) [21] 78) : ﻟِ ﺤُ ﻜﹾ ﻤِ ﻬِ ﻢْ

ﺎًﻜﹶﻤَﺣ : (3) [4] 35; [6] 114

[5) [7] 87; [10) : ﺍ ﻟﹾ ﺤَ ﺎ ﻛِ ﻤِ ﲔَ

109; [11] 45; [12] 80; [95] 8

1) [2] 188) : ﺍ ﻟﹾ ﺤُ ﻜﱠ ﺎ ﻡِ

,81) [2] 32, 129) : ﺣَ ﻜِ ﻴ ﻢ

209, 220, 228, 240, 260; [3] 6,

18, 58, 62, 126; [4] 26; [5] 38,

118; [6] 18, 73, 83, 128, 139;

[8] 10, 49, 63, 67, 71; [9] 15,

28, 40, 60, 71, 97, 106, 110;

[10] 1; [11] 1; [12] 6, 83, 100;

[14] 4; [15] 25; [16] 60; [22]

52; [24] 10, 18, 58, 59; [27] 6,

9; [29] 26, 42; [30] 27; [31] 2,

9, 27; [34] 1, 27; [35] 2; [36] 2;

[39] 1; [40] 8; [41] 42; [42] 3,

51; [43] 4, 84; [44] 4; [45] 2,

37; [46] 2; [49] 8; [51] 30; [57]

1; [59] 1, 24; [60] 5, 10; [61] 1;

[62] 1, 3; [64] 18; [66] 2

,16) [4] 11, 17, 24) : ﺣَ ﻜِ ﻴ ﻤً ﺎ

56, 92, 104, 111, 130, 158, 165,

170; [33] 1; [48] 4, 7, 19; [76]

30

ُﻢ ﻜﹶ ْﺣ ﺃﹶ : (2) [11] 45; [95] 8

1) [47] 20) : ﻣُ ﺤْ ﻜﹶ ﻤَ ﺔﹲ

1) [3] 7) : ﻣُﺤْﻜﹶﻤَﺎﺕٌ

1) [5] 89) : ﺣَ ﻠﹶ ﻔﹾ ﺘُ ﻢْ

1) [9] 107) : ﻟﹶ ﻴَ ﺤْ ﻠِ ﻔﹸ ﻦﱠ

[10) [4] 62; [9) : ﻳَﺤْﻠِﻔﹸﻮﻥﹶ

42, 56, 62, 74, 95, 96; [58] 14,

18

ﻼﱠﻑَﺣ : (1) [68] 10

1) [2] 196) : ﺗَ ﺤْ ﻠِ ﻘﹸ ﻮ ﺍ

1) [48] 27) : ﻣُ ﺤَ ﻠﱢ ﻘِ ﲔَ

َﻠﹾﻘﹸﻮﻡُﺍﻟﹾﺤ : (1) [56] 83

1) [5] 2) : ﺣَ ﻠﹶ ﻠﹾ ﺘُ ﻢْ

1) [13] 31) : ﺗَ ﺤُ ﻞﱡ

1) [2] 230) : ﺗَ ﺤِ ﻞﱡ

ﻞﱡ ِﺤ َﻳ : (8) [2] 228, 229; [4]

19; [11] 39; [20] 81, 86; [33]

52; [39] 40

1) [20] 81) : ﻳَ ﺤْ ﻠِ ﻞﹾ

1) [60] 10) : ﻳَ ﺤِ ﻠﱡ ﻮ ﻥ

1) [20] 27) : ﺍ ﺣْ ﻠﹸ ﻞﹾ

ﻞﱠ َﺣ ﺃﹶ : (3) [2] 275; [5] 87;

[66] 1

1) [33] 50) : ﺃﹶﺣْﻠﹶﻠﹾﻨَﺎ

1) [35] 35) : ﺃﹶﺣَﻠﱠﻨَﺎ

1) [14] 28) : ﺃﹶ ﺣَ ﻠﱡ ﻮ ﺍ

1) [3] 50) : ﻟِ ﺄﹸ ﺣِ ﻞﱠ

1) [5] 2) : ﺗُﺤِﻠﱡﻮﺍ

1) [7] 157) : ﻳُ ﺤِ ﻞﱡ

1) [9] 37) : ﻳُﺤِﻠﱡﻮﺍ

1) [9] 37) : ﻳُﺤِﻠﱡﻮﻧَﻪُ

ﻞﱠ ِﺣ ﺃﹸ : (6) [2] 187; [4] 24; [5]

4, 5, 96

ْﺖ ﻠﱠ ِﺣ ﺃﹸ : (3) [4] 160; [5] 1;

[22] 30

ﻞﱞ ِﺣ : (4) [5] 5; [60] 10; [90]

2

1) [3] 93) : ﺣِﻠًﺎ

1) [16] 116) : ﺣَ ﻼ ﻝﹲ

ﻼﻻَﺣ : (5) [2] 168; [5] 88;

[8] 69; [10] 59; [16] 114

1) [4] 23) : ﺣَ ﻼ ﺋِ ﻞﹸ

1) [66] 2) : ﺗَ ﺤِ ﻠﱠ ﺔﹶ

ُﻪ ﻠﱠ ِﺤ َﻣ : (2) [2] 196; [48] 25

1) [22] 33) : ﻣَﺤِﻠﱡﻬَﺎ

1) [5] 1) : ﻣُﺤِﻠﱢﻲ

2) [24] 58, 59) : ﺍ ﻟﹾ ﺤُ ﻠﹸ ﻢَ

ٍﻡ ﻼ ْﺣ ﺃﹶ : (3) [12] 44; [21] 5

1) [52] 32) : ﺃﹶ ﺣْ ﻼ ﻣُ ﻬُ ﻢْMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 61

,12) [2] 225, 235) : ﺣَ ﻠِ ﻴ ﻢٌ

263; [3] 155; [4] 12; [5] 101;

[9] 114; [11] 75, 87; [22] 59;

[37] 101; [64] 17

3) [17] 44; [33] 51)
ﺣَ ﻠِ ﻴ ﻤً ﺎ

[35] 41

ﻠﱡﻮﺍُﺣ : (1) [76] 21

[3) [18] 31; [22) : ﻳُ ﺤَ ﻠﱠ ﻮْ ﻥﹶ

23; [35] 33

ٍﺔ َﻴ ﻠﹾ ِﺣ : (4) [13] 17; [16] 14;

[35] 12; [43] 18

1) [7] 148) : ﺣُ ﻠِ ﻴﱢ ﻬِ ﻢْ

ﺣﻢ : (4) [40] 1; [42] 1; [44]

1; [46] 1

ٍﺈ َﻤ َﺣ : (3) [15] 26, 28, 33

1) [18] 86) : ﺣَ ﻤِ ﺌﹶ ﺔٍ

1) [3] 188) : ﻳُ ﺤْ ﻤَ ﺪُ ﻭ ﺍ

ﺪْﻤَﺍﻟﹾﺤ : (38) [1] 2; [6] 1,

45; [7] 43; [10] 10; [14] 39;

[15] 98; [16] 75; [17] 111; [18]

1; [20] 130; [23] 28; [27] 15,

59, 93; [28] 70; [29] 63; [30]

18; [31] 25; [32] 15; [34] 1;

[35] 1, 34; [37] 182; [39] 29,

74, 75; [40] 7, 55, 65; [42] 5;

[45] 36; [50] 39; [52] 48; [64]

1; [110] 3

1) [2] 30) : ﺑِ ﺤَ ﻤْ ﺪِ ﻙَ

[4) [13] 13; [17) : ﺑِ ﺤَﻤْ ﺪِ ﻩِ

44, 52; [25] 58

1) [9] 112) : ﺍ ﻟﹾ ﺤَ ﺎ ﻣِ ﺪُ ﻭ ﻥﹶ

1) [17] 79) : ﻣَﺤْﻤُﻮﺩًﺍ

[16) [2] 267; [11) : ﺣَﻤِﻴِﺪ

73; [14] 1, 8; [22] 24, 64; [31]

12, 26; [34] 6; [35] 15; [41] 42;

[42] 28; [57] 24; [60] 6; [64] 6;

[85] 8

1) [4] 131) : ﺣَ ﻤِ ﻴ ﺪً ﺍ

1) [61] 6) : ﺃﹶ ﺣْ ﻤَ ﺪُ

ٌﺪ ﻤﱠ َﺤ ُﻣ : (4) [3] 144; [33] 40;

[47] 2; [48] 29

1) [62] 5) : ﺍ ﻟﹾ ﺤِ ﻤَ ﺎ ﺭِ

1) [2] 259) : ﺣِ ﻤَ ﺎ ﺭِ ﻙَ

1) [74] 50) : ﺣُ ﻤُ ﺮٌ

2) [16] 8; [31] 19) : ﺍ ﻟﹾ ﺤَ ﻤِ ﲑَ

1) [35] 27) : ﺣُ ﻤْ ﺮٌ

1) [20] 111) : ﺣَ ﻤَ ﻞﹶ

ْﺖ ﻠﹶ َﻤ َﺣ : (2) [6] 146; [7] 189

1) [2] 286) : ﺣَ ﻤَ ﻠﹾ ﺘَ ﻪُ

3) [19] 22; [31] 14)
ﺣَ ﻤَ ﻠﹶ ﺘْ ﻪُ

[46] 15

ﺎَﻠﹾﻨَﻤَﺣ : (3) [17] 3; [19] 58;

[36] 41

1) [69] 11) : ﺣَﻤَﻠﹾﻨَﺎﻛﹸﻢْ

1) [54] 13) : ﺣَﻤَﻠﹾﻨَﺎﻩُ

1) [17] 70) : ﺣَ ﻤَ ﻠﹾ ﻨَ ﺎ ﻫُ ﻢ

1) [33] 72) : ﺣَﻤَﻠﹶﻬَﺎ

1) [12] 36) : ﺃﹶ ﺣْ ﻤِ ﻞﹸ

1) [9] 92) : ﺃﹶ ﺣْﻤِ ﻠﹸ ﻜﹸ ﻢْ

ﻞِﻤْﺤَﺗ : (7) [2] 286; [7] 176;

[13] 8; [16] 7; [29] 60; [35] 11;

[41] 47

2) [2] 248; [19] 27) : ﺗَ ﺤْ ﻤِ ﻠﹸ ﻪُ

1) [9] 92) : ﻟِ ﺘَ ﺤْ ﻤِ ﻠﹶ ﻬُ ﻢْ

1) [29] 12) : ﻭَ ﻟﹾ ﻨَ ﺤْ ﻤِ ﻞﹾ

ﻞﹸ ِﻤ ْﺤ َﻳ : (3) [20] 100; [62] 5;

[69] 17

1) [29] 13) : ﻭَ ﻟﹶ ﻴَ ﺤْ ﻤِ ﻠﹸ ﻦﱠ

1) [33] 72) : ﻳَﺤْﻤِﻠﹾﻨَﻬَﺎ

1) [16] 25) : ﻟِ ﻴَ ﺤْ ﻤِ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

ﻠﹸﻮﻥﹶِﻤْﺤَﻳ : (2) [6] 31; [40] 7

1) [62] 5) : ﻳَ ﺤْ ﻤِ ﻠﹸ ﻮ ﻫَ ﺎ

1) [11] 40) : ﺍ ﺣْ ﻤِ ﻞﹾ

1) [69] 14) : ﺣُ ﻤِ ﻠﹶ ﺖِ

[2) [23] 22; [40) : ﺗُﺤْﻤَﻠﹸﻮﻥﹶ

80

1) [35] 18) : ﻳُ ﺤْ ﻤَ ﻞﹾ

1) [2] 286) : ﺗُﺤَﻤﱢﻠﹾﻨَﺎ

1) [24] 54) : ﺣُ ﻤﱢ ﻞﹶ

1) [24] 54) : ﺣُ ﻤﱢ ﻠﹾ ﺘُ ﻢْMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 62

1) [20] 87) : ﺣُﻤﱢﻠﹾﻨَﺎ

1) [62] 5) : ﺣُ ﻤﱢ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

2) [4] 112; [13] 17) : ﺍ ﺣْ ﺘَ ﻤَ ﻞﹶ

1) [33] 58) : ﺍ ﺣْ ﺘَ ﻤَ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

ٍﻞ ْﻤ َﺣ : (2) [22] 2; [65] 6

1) [7] 189) : ﺣَﻤْﻼ

1) [46] 15) : ﺣَ ﻤْ ﻠﹸ ﻪُ

1) [22] 2) : ﺣَﻤْﻠﹶﻬَﺎ

2) [65] 4, 6) : ﺣَ ﻤْ ﻠﹶ ﻬُ ﻦﱠ

1) [65] 4) : ﺍ ﻷَ ﺣْ ﻤَ ﺎ ﻝِ

1) [12] 72) : ﺣِ ﻤْ ﻞﹸ

1) [20] 101) : ﺣِﻤْﻼ

1) [35] 18) : ﺣِﻤْﻠِﻬَﺎ

1) [29] 12) : ﺑِ ﺤَ ﺎ ﻣِ ﻠِ ﲔَ

1) [51] 2) : ﻓﹶ ﺎ ﻟﹾ ﺤَ ﺎ ﻣِ ﻼ ﺕِ

1) [111] 4) : ﺣَ ﻤﱠ ﺎ ﻟﹶ ﺔﹶ

1) [6] 142) : ﺣَ ﻤُ ﻮ ﻟﹶ ﺔﹰ

ﻢ ﻴ ِﻤ َﺣ : (17) [6] 70; [10] 4;

[22] 19; [26] 101; [37] 67; [38]

57; [40] 18, 72; [41] 34; [44]

46, 48; [55] 44; [56] 42, 54, 93;

[69] 35; [70] 10

[3) [47] 15; [70) : ﺣَ ﻤِ ﻴ ﻤً ﺎ

10; [78] 25

1) [56] 43) : ﻳَﺤْﻤُﻮﻡٍ

1) [9] 35) : ﻳُﺤْﻤَﻰ

1) [5] 103) : ﺣَ ﺎ ﻡٍ

2) [88] 4; [101] 11) : ﺣَ ﺎ ﻣِ ﻴَ ﺔﹲ

2) [48] 26) : ﺍ ﻟﹾ ﺤَ ﻤِ ﻴﱠ ﺔﹶ

1) [38] 44) : ﺗَ ﺤْ ﻨَ ﺚﹾ

1) [56] 46) : ﺍ ﻟﹾ ﺤِ ﻨْ ﺚِ

[2) [33] 10; [40) : ﺍ ﻟﹾ ﺤَ ﻨَ ﺎ ﺟِ ﺮَ

18

1) [11] 69) : ﺣَﻨِﻴﺬٍ

,10) [2] 135; [3] 67) : ﺣَ ﻨِ ﻴ ﻔﹰ ﺎ

95; [4] 125; [6] 79, 161; [10]

105; [16] 120, 123; [30] 30

َﺀ ﻔﹶﺎ َﻨ ُﺣ : (2) [22] 31; [98] 5

1) [17] 62) : ﻷَ ﺣْ ﺘَ ﻨِ ﻜﹶ ﻦﱠ

1) [19] 13) : ﺣَﻨَﺎﻧًﺎ

1) [9] 25) : ﺣُ ﻨَ ﻴْ ﻦٍ

1) [4] 2) : ﺣُﻮﺑًﺎ

َﻮﺕُﺍﻟﹾﺤ : (3) [18] 63; [37]

142; [68] 48

1) [18] 61) : ﺣُﻮﺗَﻬُﻤَﺎ

1) [7] 163) : ﺣِﻴﺘَﺎﻧُﻬُﻢْ

ﺔﹰ َﺟ ﺎ َﺣ : (3) [12] 68; [40] 80;

[59] 9

1) [58] 19) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﺤْ ﻮَ ﺫﹶ

1) [4] 141) : ﻧَ ﺴْ ﺘَ ﺤْ ﻮِ ﺫﹾ

1) [84] 14) : ﻳَﺤُﻮﺭَ

2) [18] 34, 37) : ﻳُ ﺤَ ﺎ ﻭِ ﺭُ ﻩُ

1) [58] 1) : ﺗَ ﺤَ ﺎ ﻭُ ﺭَ ﻛﹸ ﻤَ ﺎ

ٍﺭ ﻮ ُﺣ : (4) [44] 54; [52] 20;

[55] 72; [56] 22

[3) [3] 52; [5) : ﺍﻟﹾﺤَﻮَﺍﺭِﻳﱡﻮﻥﹶ

112; [61] 14

2) [5] 111)
ﺍﻟﹾﺤَﻮَﺍﺭِﻳﱢﲔَ

[61] 14

1) [8] 16) : ﻣُﺘَﺤَﻴﱢﺰًﺍ

َﺎﺵَﺣ : (2) [12] 31, 51

ﻁﹶ ﺎ َﺣ ﺃﹶ : (5) [17] 60; [18] 29;

[48] 21; [65] 12; [72] 28

1) [2] 81) : ﺃﹶ ﺣَ ﺎ ﻃﹶ ﺖْ

1) [27] 22) : ﺃﹶ ﺣَ ﻄ ﺖُ

1) [18] 91) : ﺃﹶﺣَﻄﹾﻨَﺎ

ﻂﹾ ِﺤ ُﺗ : (2) [18] 68; [27] 22

1) [27] 84) : ﺗُﺤِﻴﻄﹸﻮﺍMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 63

1) [10] 39) : ﻳُﺤِﻴﻄﹸﻮﺍ

[2) [2] 255; [20) : ﻳُ ﺤِ ﻴ ﻄﹸ ﻮ ﻥﹶ

110

ﻂﹶ ﻴ ِﺣ ﺃﹸ : (2) [10] 22; [18] 42

1) [12] 66) : ﻳُ ﺤَ ﺎ ﻁﹶ

ﻂﹲ ﻴ ِﺤ ُﻣ : (7) [2] 19; [3] 120;

[8] 47; [11] 84, 92; [41] 54;

[85] 20

ﻴﻄﹰﺎِﺤُﻣ : (2) [4] 108, 126

2) [9] 49; [29] 54) : ﻟﹶ ﻤُ ﺤِ ﻴ ﻄﹶ ﺔﹲ

1) [11] 43) : ﺣَ ﺎ ﻝﹶ

1) [8] 24) : ﻳَﺤُﻮﻝﹸ

1) [34] 54) : ﺣِ ﻴ ﻞﹶ

ﻝﹶ ْﻮ َﺣ : (3) [2] 240; [19] 68;

[39] 75

1) [3] 159) : ﺣَ ﻮْ ﻟِ ﻚَ

[2) [9] 101; [46) : ﺣَ ﻮْ ﻟﹶ ﻜﹸ ﻢْ

27

ُﻪ ﻟﹶ ْﻮ َﺣ : (5) [2] 17; [17] 1;

[26] 25, 34; [40] 7

ﺎَﻟﹶﻬْﻮَﺣ : (3) [6] 92; [27] 8;

[42] 7

2) [9] 120; [29] 67) : ﺣَ ﻮْ ﻟﹶ ﻬُ ﻢْ

1) [2] 233) : ﺣَ ﻮْ ﻟﹶ ﻴْ ﻦِ

1) [18] 108) : ﺣِﻮَﻻ

1) [4] 98) : ﺣِ ﻴ ﻠﹶ ﺔﹰ

3) [17] 56, 77)
ﺗَ ﺤْ ﻮِ ﻳ ﻼ

[35] 43

1) [6] 146) : ﺍﻟﹾﺤَﻮَﺍﻳَﺎ

1) [87] 5) : ﺃﹶﺣْﻮَﻯ

ﺚﹸ ْﻴ َﺣ : (31) [2] 35, 58, 144,

149, 150, 191, 199, 222; [4] 89,

91; [6] 124; [7] 19, 27, 161,

182; [9] 5; [12] 56, 68; [15] 65;

[16] 26, 45; [20] 69; [38] 36;

[39] 25, 74; [59] 2; [65] 3, 6;

[68] 44

1) [50] 19) : ﺗَ ﺤِ ﻴ ﺪُ

1) [6] 71) : ﺣَ ﻴْ ﺮَ ﺍ ﻥﹶ

[4) [14] 21; [41) : ﻣَ ﺤِ ﻴ ﺺٍ

48; [42] 35; [50] 36

1) [4] 121) : ﻣَ ﺤِ ﻴ ﺼً ﺎ

1) [65] 4) : ﻳَ ﺤِ ﻀْ ﻦَ

[3) [2] 222; [65) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﺤِ ﻴ ﺾِ

4

1) [24] 50) : ﻳَ ﺤِ ﻴ ﻒَ

َﻕ ﺎ َﺣ : (9) [6] 10; [11] 8;

[16] 34; [21] 41; [39] 48; [40]

45, 83; [45] 33; [46] 26

1) [35] 43) : ﻳَ ﺤِ ﻴ ﻖُ

ﻦَﻴِﺣ : (34) [2] 36, 177; [5]

101, 106; [7] 24; [10] 98; [11]

5; [12] 35; [14] 25; [16] 6, 80;

[21] 39, 111; [23] 25, 54; [24]

58; [25] 42; [26] 218; [28] 15;

[30] 17, 18; [36] 44; [37] 148,

174, 178; [38] 3, 88; [39] 42,

58; [51] 43; [52] 48; [76] 1

1) [56] 84) : ﺣِ ﻴ ﻨَ ﺌِ ﺬٍ

ﻲﱠ َﺣ : (1) [8] 42

1) [7] 25) : ﺗَ ﺤْ ﻴَ ﻮْ ﻥﹶ

ﺎَﻴْﺤَﻧ : (2) [23] 37; [45] 24

َﻲ ْﺤ َﻳ : (3) [8] 42; [20] 74;

[87] 13

1) [58] 8) : ﺣَ ﻴﱠ ﻮْ ﻙَ

1) [58] 8) : ﻳُ ﺤَ ﻴﱢ ﻚَ

1) [4] 86) : ﻓﹶ ﺤَ ﻴﱡ ﻮ ﺍ

1) [4] 86) : ﺣُﻴﱢﻴﺘُﻢْ

ﺎَﻴْﺃﹶﺣ : (6) [2] 164; [5] 32;

[16] 65; [29] 63; [45] 5; [53] 44

ْﺎﻛﹸﻢَﻴْﺃﹶﺣ : (2) [2] 28; [22] 66

2) [5] 32; [41] 39) : ﺃﹶ ﺣْ ﻴَ ﺎ ﻫَ ﺎ

1) [2] 243) : ﺃﹶﺣْﻴَﺎﻫُﻢْ

1) [40] 11) : ﺃﹶﺣْﻴَﻴْﺘَﻨَﺎ

2) [35] 9; [50] 11) : ﺃﹶﺣْﻴَﻴْﻨَﺎ

1) [6] 122) : ﺃﹶﺣْﻴَﻴْﻨَﺎﻩُ

1) [36] 33) : ﺃﹶ ﺣْ ﻴَ ﻴْ ﻨَ ﺎ ﻫَ ﺎ

ﻲِﻴْﺃﹸﺣ : (2) [2] 258; [3] 49

1) [2] 260) : ﺗُ ﺤْ ﻲِMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 64

ﻲِﻴْﺤ ُﻧ : (4) [15] 23; [25] 49;

[36] 12; [50] 43

1) [16] 97) : ﻟﹶ ﻨُ ﺤْ ﻴِ ﻴَ ﻨ ﻪ

ﻰِﻴْﺤُﻳ : (20) [2] 73, 258, 259;

[3] 156; [7] 158; [9] 116; [10]

56; [22] 6; [23] 80; [30] 19, 24,

50; [36] 78; [40] 68; [42] 9;

[44] 8; [46] 33; [57] 2, 17; [75]

40

ْﻴﻜﹸﻢِﻴْﺤُﻳ : (5) [2] 28; [8] 24;

[22] 66; [30] 40; [45] 26

1) [26] 81) : ﻳُ ﺤْ ﻴِ ﲔِ

1) [36] 79) : ﻳُﺤْﻴِﻴﻬَﺎ

1) [7] 127) : ﻧَﺴْﺘَﺤْﻴِﻲ

[3) [2] 49; [7) : ﻳَﺴْﺘَﺤْﻴُﻮﻥﹶ

141; [14] 6

4) [2] 26; [28] 4)
ﻳَﺴْﺘَﺤْﻴِﻲ

[33] 53

1) [40] 25) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﺤْ ﻴُ ﻮ ﺍ

ﻰﱡ َﺣ : (14) [2] 255; [3] 2, 27;

[6] 95; [10] 31; [20] 111; [21]

30; [25] 58; [30] 19; [40] 65

ﺎﻴَﺣ : (5) [19] 15, 31, 33, 66;

[36] 70

ُﺎﺀَﻴْﺃﹶﺣ : (5) [2] 154; [3] 169;

[16] 21; [35] 22; [77] 26

ﺓ ﺎ َﻴ َﺣ : (71) [2] 85, 86, 96,

179, 204, 212; [3] 14, 117, 185;

[4] 74, 94, 109; [6] 32, 70, 130;

[7] 32, 51, 152; [9] 38, 55; [10]

7, 23, 24, 64, 88, 98; [11] 15;

[13] 26, 34; [14] 3, 27; [16] 97,

107; [17] 75; [18] 28, 45, 46,

104; [20] 72, 97, 131; [23] 33;

[24] 33; [25] 3; [28] 60, 61, 79;

[29] 25, 64; [30] 7; [31] 33;

[33] 28; [35] 5; [39] 26; [40]

39, 51; [41] 16, 31; [42] 36;

[43] 32, 35; [45] 35; [47] 36;

[53] 29; [57] 20; [67] 2; [79]

38; [87] 16

1) [46] 20) : ﺣَﻴَﺎﺗِﻜﹸﻢُ

3) [6] 29; [23] 37)
ﺣَﻴَﺎﺗُﻨَﺎ

[45] 24

1) [89] 24) : ﻟِﺤَﻴَﺎﺗِﻲ

1) [29] 64) : ﺍﻟﹾﺤَﻴَﻮَﺍﻥﹸ

ٍﺔ ﻴﱠ ِﺤ َﺗ : (3) [4] 86; [24] 61;

[25] 75

[3) [10] 10; [14) : ﺗَ ﺤِ ﻴﱠ ﺘُ ﻬُ ﻢْ

23; [33] 44

1) [28] 25) : ﺍﺳْﺘِﺤْﻴَﺎﺀٍ

1) [45] 21) : ﻣَﺤْﻴَﺎﻫُﻢْ

1) [6] 162) : ﻣَﺤْﻴَﺎﻱَ

ﻲِﻴْﺤُﻣ : (2) [30] 50; [41] 39

ﻰَﻴْﺤَﻳ : (5) [3] 39; [6] 85;

[19] 7, 12; [21] 90 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 65

- \ -

1) [27] 25) : ﺍ ﻟﹾ ﺨَ ﺐْ ﺀَ

1) [11] 23) : ﺃﹶ ﺧْ ﺒَ ﺘُ ﻮ ﺍ

1) [22] 54) : ﻓﹶ ﺘُ ﺨْ ﺒِ ﺖَ

1) [22] 34) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺨْ ﺒِ ﺘِ ﲔَ

1) [7] 58) : ﺧَ ﺒُ ﺚﹶ

[7) [2] 267; [3) : ﺍﻟﹾ ﺨَ ﺒِ ﻴ ﺚ

179; [4] 2; [5] 100; [8] 37

1) [24] 26) : ﺍﻟﹾﺨَﺒِﻴﺜﹸﻮﻥﹶ

1) [24] 26) : ﻟِﻠﹾﺨَﺒِﻴﺜِﲔَ

2) [14] 26) : ﺧَﺒِﻴﺜﹶﺔٍ

2) [24] 26) : ﺍﻟﹾﺨَﺒِﻴﺜﹶﺎﺕُ

[2) [7] 157; [21) : ﺍﻟﹾﺨَﺒَﺎﺋِﺚﹶ

74

2) [18] 68, 91) : ﺧُﺒْﺮًﺍ

ٍﺮ َﺒ َﺧ : (2) [27] 7; [28] 29

[2) [9] 94; [47) : ﺃﹶ ﺧْ ﺒَ ﺎ ﺭ ﻛﹸ ﻢْ

31

1) [99] 4) : ﺃﹶ ﺧْ ﺒَ ﺎ ﺭَ ﻫَ ﺎ

ﲑِﺒَﺧ : (33) [2] 234, 271; [3]

153, 180; [5] 8; [6] 18, 73, 103;

[9] 16; [11] 1, 111; [22] 63;

[24] 30, 53; [27] 88; [31] 16,

29, 34; [34] 1; [35] 14, 31; [42]

27; [49] 13; [57] 10; [58] 3, 11,

13; [59] 18; [63] 11; [64] 8;

[66] 3; [67] 14; [100] 11

ﺍًﲑِﺒَﺧ : (12) [4] 35, 94, 128,

135; [17] 17, 30, 96; [25] 58,

59; [33] 2, 34; [48] 11

1) [12] 36) : ﺧُﺒْﺰًﺍ

1) [2] 275) : ﻳَ ﺘَ ﺨَ ﺒﱠ ﻄﹸ ﻪُ

ﻻ ﺎ َﺒ َﺧ : (2) [3] 118; [9] 47

1) [17] 97) : ﺧَ ﺒَ ﺖْ

ٍﺘﱠﺎﺭَﺧ : (1) [31] 32

َﻢ َﺘ َﺧ : (3) [2] 7; [6] 46; [45]

23

1) [36] 65) : ﻧَ ﺨْ ﺘِ ﻢُ

1) [42] 24) : ﻳَ ﺨْ ﺘِ ﻢْ

1) [33] 40) : ﺧَ ﺎ ﺗَ ﻢَ

1) [83] 26) : ﺧِ ﺘَ ﺎ ﻣُ ﻪُ

1) [83] 25) : ﻣَ ﺨْ ﺘُ ﻮ ﻡٍ

1) [31] 18) : ﺧَ ﺪﱠ ﻙَ

1) [85] 4) : ﺍ ﻷُ ﺧْ ﺪُ ﻭ ﺩِ

1) [8] 62) : ﻳَﺨْﺪَﻋُﻮﻙَ

1) [2] 9) : ﻳَﺨْﺪَﻋُﻮﻥﹶ

[2) [2] 9; [4) : ﻳُ ﺨَ ﺎ ﺩِ ﻋُ ﻮ ﻥﹶ

142

1) [4] 142) : ﺧَ ﺎ ﺩِ ﻋُ ﻬُ ﻢْ

2) [4] 25; [5] 5) : ﺃﹶ ﺧْ ﺪَ ﺍ ﻥٍ

1) [3] 160) : ﻳَ ﺨْ ﺬﹸ ﻟﹾ ﻜﹸ ﻢْ

ﺬﹸﻭﻻَﺧ : (1) [25] 29

1) [17] 22) : ﻣَﺨْﺬﹸﻭﻻ

1) [59] 2) : ﻳُﺨْﺮِﺑُﻮﻥﹶ

1) [2] 114) : ﺧَﺮَﺍﺑِﻬَﺎ

َﺝَﺮ َﺧ : (3) [19] 11; [28] 21,

79

2) [2] 149, 150) : ﺧَ ﺮَ ﺟْ ﺖَ

1) [60] 1) : ﺧَ ﺮَ ﺟْ ﺘُ ﻢْ

1) [2] 240) : ﺧَ ﺮَ ﺟْ ﻦَ

1) [9] 42) : ﻟﹶﺨَﺮَﺟْﻨَﺎ

5) [2] 243; [5] 61)
ﺧَ ﺮَ ﺟُ ﻮ ﺍ

[8] 47; [9] 47; [47] 16

ُﺝ ُﺮ ْﺨ َﺗ : (8) [18] 5; [20] 22;

[23] 20; [27] 12; [28] 32; [37]

64; [41] 47; [49] 5

1) [9] 83) : ﺗَ ﺨْ ﺮُ ﺟُ ﻮ ﺍ

1) [30] 25) : ﺗَﺨْﺮُﺟُﻮﻥﹶ

1) [59] 11) : ﻟﹶ ﻨَ ﺨْ ﺮُ ﺟَ ﻦﱠ

ُﺝ ُﺮ ْﺨ َﻳ : (11) [2] 74; [4] 100;

[7] 58; [16] 69; [24] 43; [30]

48; [34] 2; [55] 22; [57] 4; [86]

7

1) [24] 53) : ﻟﹶ ﻴَ ﺨْ ﺮُ ﺟُ ﻦﱠ

1) [65] 1) : ﻳَ ﺨْ ﺮُ ﺟْ ﻦَMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 66

6) [5] 22, 37)
ﻳَ ﺨْ ﺮُ ﺟُ ﻮ ﺍ

[22] 22; [32] 20; [59] 2

[3) [54] 7; [59) : ﻳَﺨْﺮُﺟُﻮﻥﹶ

12; [70] 43

ْﺝ ُﺮ ْﺧ ﺍ : (6) [7] 13, 18; [12]

31; [15] 34; [28] 20; [38] 77

1) [4] 66) : ﺍ ﺧْ ﺮُ ﺟُ ﻮ ﺍ

َﺝ َﺮ ْﺧ ﺃﹶ : (11) [2] 22; [7] 27,

32; [14] 32; [20] 88; [24] 40;

[48] 29; [59] 2; [79] 29, 31;

[87] 4

1) [99] 2) : ﺃﹶ ﺧْ ﺮَ ﺟَ ﺖِ

1) [47] 13) : ﺃﹶ ﺧْ ﺮَ ﺟَ ﺘْ ﻚَ

1) [8] 5) : ﺃﹶ ﺧْ ﺮَ ﺟَ ﻚَ

1) [16] 78) : ﺃﹶ ﺧْ ﺮَ ﺟَ ﻜﹸ ﻢْ

9) [2] 267; [6] 99)
ﺃﹶﺧْﺮَﺟْﻨَﺎ

[7] 57; [20] 53; [27] 82; [35]

27; [36] 33; [51] 35

1) [26] 57) : ﻓﹶﺄﹶﺧْﺮَﺟْﻨَﺎﻫُﻢْ

1) [12] 100) : ﺃﹶﺧْﺮَﺟَﻨِﻲ

1) [9] 40) : ﺃﹶ ﺧْ ﺮَ ﺟَ ﻪُ

1) [2] 36) : ﻓﹶﺄﹶﺧْﺮَﺟَﻬُﻤَﺎ

2) [2] 191)
ﺃﹶﺧْﺮَﺟُﻮﻛﹸﻢْ

[60] 9

1) [20] 57) : ﻟِﺘُﺨْﺮِﺟَﻨَﺎ

1) [7] 123) : ﻟِ ﺘُ ﺨْ ﺮِ ﺟُ ﻮ ﺍ

2) [2] 84, 85) : ﺗُﺨْﺮِﺟُﻮﻥﹶ

1) [6] 148) : ﻓﹶﺘُﺨْﺮِﺟُﻮﻩُ

1) [65] 1) : ﺗُﺨْﺮِﺟُﻮﻫُﻦﱠ

ُﺝ ِﺮ ْﺨ ُﻧ : (5) [6] 99; [7] 57;

[17] 13; [32] 27; [78] 15

[2) [20] 55; [22) : ﻧُ ﺨْ ﺮِ ﺟُ ﻜﹸ ﻢْ

5

1) [7] 88) : ﻟﹶ ﻨُ ﺨْ ﺮِ ﺟَ ﻨﱠ ﻚَ

1) [14] 13) : ﻟﹶ ﻨُ ﺨْ ﺮِ ﺟَ ﻨﱠ ﻜﹸ ﻢْ

1) [27] 37) : ﻟﹶ ﻨُ ﺨْ ﺮِ ﺟَ ﻨﱠ ﻬُ ﻢْ

1) [20] 63) : ﻳُ ﺨْ ﺮِ ﺟَ ﺎ ﻛﹸ ﻢْ

[6) [7] 110; [26) : ﻳُ ﺨْ ﺮِ ﺟ ﻜﹸ ﻢْ

35; [33] 43; [40] 67; [57] 9;

[71] 18

1) [63] 8) : ﻟﹶ ﻴُ ﺨْ ﺮِ ﺟَ ﻦﱠ

1) [20] 117) : ﻳُﺨْﺮِﺟَﻨﱠﻜﹸﻤَﺎ

[2) [2] 257; [5) : ﻳُ ﺨْ ﺮِ ﺟُ ﻬُ ﻢْ

16

[2) [8] 30; [17) : ﻳُﺨْﺮِﺟُﻮﻙَ

76

1) [60] 8) : ﻳُﺨْﺮِﺟُﻮﻛﹸﻢْ

1) [60] 1) : ﻳُﺨْﺮِﺟُﻮﻥﹶ

1) [2] 257) : ﻳُﺨْﺮِﺟُﻮﻧَﻬُﻢْ

1) [14] 5) : ﺃﹶ ﺧْ ﺮِ ﺝْ

[3) [4] 75; [23) : ﺃﹶﺧْﺮِﺟْﻨَﺎ

107; [35] 37

1) [17] 80) : ﺃﹶﺧْﺮِﺟْﻨِﻲ

2) [6] 93; [27] 56) : ﺃﹶ ﺧْ ﺮِ ﺟُ ﻮ ﺍ

[2) [2] 191; [7) : ﺃﹶﺧْﺮِﺟُﻮﻫُﻢْ

82

1) [3] 110) : ﺃﹸ ﺧْ ﺮِ ﺟَ ﺖْ

1) [59] 11) : ﺃﹸ ﺧْ ﺮِ ﺟْ ﺘُ ﻢْ

1) [2] 246) : ﺃﹸﺧْﺮِﺟْﻨَﺎ

[4) [3] 195; [22) : ﺃﹸ ﺧْﺮِﺟُﻮﺍ

40; [59] 8, 12

ُﺝ َﺮ ْﺧ ﺃﹸ : (2) [19] 66; [46] 17

[3) [7] 25; [30) : ﺗُﺨْﺮَﺟُﻮﻥﹶ

19; [43] 11

1) [45] 35) : ﻳُﺨْﺮَﺟُﻮﻥﹶ

1) [12] 76) : ﺍﺳْﺘَﺨْﺮَﺟَﻬَﺎ

1) [16] 14) : ﺗَ ﺴْ ﺘَ ﺨْ ﺮِ ﺟُ ﻮ ﺍ

1) [35] 12) : ﺗَﺴْﺘَﺨْﺮِﺟُﻮﻥﹶ

1) [18] 82) : ﻳَﺴْﺘَﺨْﺮِﺟَﺎ

ﺝ ﻭ ُﺮ ُﺧ : (5) [9] 46, 83; [40]

11; [50] 11, 42

[3) [2] 217, 240; [9) : ﺇِ ﺧْ ﺮَ ﺍ ﺝُ

13

1) [71] 18) : ﺇِ ﺧْ ﺮَ ﺍ ﺟً ﺎMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 67

1) [60] 9) : ﺇِ ﺧْ ﺮَ ﺍ ﺟِ ﻜﹸ ﻢْ

1) [2] 85) : ﺇِ ﺧْ ﺮَ ﺍ ﺟُ ﻬُ ﻢْ

1) [6] 122) : ﺑِ ﺨَ ﺎ ﺭِ ﺝٍ

[2) [2] 167; [5) : ﺑِ ﺨَ ﺎ ﺭِ ﺟِ ﲔَ

37

1) [65] 2) : ﻣَﺨْﺮَﺟًﺎ

ٌﺝ ِﺮ ْﺨ ُﻣ : (3) [2] 72; [6] 95;

[9] 64

1) [17] 80) : ﻣُ ﺨْ ﺮَ ﺝَ

2) [23] 35)
ﻣُﺨْﺮَﺟُﻮﻥﹶ

[27] 67

[2) [15] 48; [26) : ﻣُﺨْﺮَﺟِﲔ

167

ﺎًﺟْﺮَﺧ : (2) [18] 94; [23] 72

1) [23] 72) : ﻓﹶ ﺨَ ﺮَ ﺍ ﺝُ

ٍﻝ َﺩ ْﺮ َﺧ : (2) [21] 47; [31] 16

ﺮﱠ َﺧ : (5) [7] 143; [16] 26;

[22] 31; [34] 14; [38] 24

ﺮﱡﻭﺍَﺧ : (3) [12] 100; [19] 58;

[32] 15

1) [19] 90) : ﺗَ ﺨِ ﺮﱡ

1) [25] 73) : ﻳَ ﺨِ ﺮﱡ ﻭ ﺍ

ﺮﱡﻭﻥﹶِﺨَﻳ : (2) [17] 107, 109

1) [6] 148) : ﺗَﺨْﺮُﺻُﻮﻥﹶ

[3) [6] 116; [10) : ﻳَﺨْﺮُﺻُﻮﻥﹶ

66; [43] 20

1) [51] 10) : ﺍ ﻟﹾ ﺨَ ﺮﱠ ﺍ ﺻُ ﻮ ﻥﹶ

1) [68] 16) : ﺍﻟﹾﺨُﺮْﻃﹸﻮﻡِ

1) [18] 71) : ﺃﹶﺧَﺮَﻗﹾﺘَﻬَﺎ

1) [18] 71) : ﺧَﺮَﻗﹶﻬَﺎ

1) [6] 100) : ﺧَ ﺮَ ﻗﹸ ﻮ ﺍ

1) [17] 37) : ﺗَ ﺨْ ﺮِ ﻕَ

1) [15] 22) : ﺑِ ﺨَ ﺎ ﺯِ ﻧِ ﲔَ

1) [40] 49) : ﻟِ ﺨَ ﺰَ ﻧَ ﺔِ

3) [39] 71, 73)
ﺧَﺰَﻧَﺘُﻬَﺎ

[67] 8

7) [6] 50; [11] 31)
ﺧَ ﺰَ ﺍ ﺋِ ﻦ

[12] 55; [17] 100; [38] 9; [52]

37; [63] 7

1) [15] 21) : ﺧَ ﺰَ ﺍ ﺋِ ﻨُ ﻪُ

1) [20] 134) : ﻧَﺨْﺰَﻯ

1) [3] 192) : ﺃﹶ ﺧْ ﺰَ ﻳْ ﺘَ ﻪُ

1) [3] 194) : ﺗُﺨْﺰِﻧَﺎ

1) [26] 87) : ﺗُﺨْﺰِﻧِﻲ

[2) [11] 78; [15) : ﺗُﺨْﺰُﻭﻥِ

69

1) [9] 14) : ﻳُ ﺨْ ﺰِ ﻫِ ﻢْ

ﻱِﺰْﺨُﻳ : (2) [59] 5; [66] 8

[3) [11] 39, 93; [39) : ﻳُ ﺨْ ﺰِ ﻳ ﻪِ

40

1) [16] 27) : ﻳُ ﺨْ ﺰِ ﻳ ﻬِ ﻢْ

ﻱْﺰِﺧ : (11) [2] 85, 114; [5]

33, 41; [9] 63; [10] 98; [11] 66;

[16] 27; [22] 9; [39] 26; [41] 16

1) [41] 16) : ﺃﹶﺧْﺰَﻯ

1) [9] 2) : ﻣُﺨْﺰِﻱ

1) [23] 108) : ﺍﺧْﺴَﺌﹸﻮﺍ

1) [67] 4) : ﺧَﺎﺳِﺌﹰﺎ

2) [2] 65; [7] 166) : ﺧَ ﺎ ﺳِ ﺌِ ﲔَ

َﺮ ِﺴ َﺧ : (7) [4] 119; [6] 31,

140; [10] 45; [22] 11; [40] 78,

85

[8) [6] 12, 20; [7) : ﺧَ ﺴِ ﺮُ ﻭ ﺍ

9, 53; [11] 21; [23] 103; [39]

15; [42] 45

1) [45] 27) : ﻳَ ﺨْ ﺴَ ﺮُ

1) [55] 9) : ﺗُ ﺨْ ﺴِ ﺮُ ﻭ ﺍ

1) [83] 3) : ﻳُﺨْﺴِﺮُﻭﻥﹶ

1) [103] 2) : ﺧُ ﺴْ ﺮٍ

1) [65] 9) : ﺧُﺴْﺮًﺍ

14) [2] 27, 121)
ﺧَﺎﺳِﺮُﻭﻥﹶ

[7] 90, 99, 178; [8] 37; [9] 69;

[12] 14; [16] 109; [23] 34; [29]

52; [39] 63; [58] 19; [63] 9 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 68

[18) [2] 64; [3) : ﺧَﺎﺳِﺮِﻳﻦَ

85, 149; [5] 5, 21, 30, 53; [7]

23, 92, 149; [10] 95; [11] 47;

[39] 15, 65; [41] 23, 25; [42]

45; [46] 18

1) [79] 12) : ﺧَ ﺎ ﺳِ ﺮَ ﺓﹲ

[3) [17] 82; [35) : ﺧَ ﺴَ ﺎ ﺭً ﺍ

39; [71] 21

[2) [22] 11; [39) : ﺍﻟﹾﺨُﺴْﺮَﺍﻥﹸ

15

1) [4] 119) : ﺧُﺴْﺮَﺍﻧًﺎ

2) [11] 22)
ﺍ ﻷَ ﺧْ ﺴَ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

[27] 5

2) [18] 103)
ﺍ ﻷَ ﺧْ ﺴَ ﺮِ ﻳ ﻦَ

[21] 70

1) [11] 63) : ﺗَ ﺨْ ﺴِ ﲑٍ

1) [26] 181) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺨْ ﺴِ ﺮِ ﻳ ﻦَ

َﻒ َﺴ َﺧ : (2) [28] 82; [75] 8

ﺎَﻔﹾﻨَﺴَﺧ : (2) [28] 81; [29] 40

1) [34] 9) : ﻧَ ﺨْ ﺴِ ﻒْ

[3) [16] 45; [17) : ﻳَ ﺨْ ﺴِ ﻒَ

68; [67] 16

1) [63] 4) : ﺧُ ﺸُ ﺐٌ

1) [20] 108) : ﺧَ ﺸَ ﻌَ ﺖِ

1) [57] 16) : ﺗَ ﺨْ ﺸَ ﻊَ

1) [17] 109) : ﺧُ ﺸُ ﻮ ﻋً ﺎ

1) [59] 21) : ﺧَﺎﺷِﻌًﺎ

1) [23] 2) : ﺧَ ﺎ ﺷِ ﻌُ ﻮ ﻥﹶ

[5) [2] 45; [3) : ﺧَ ﺎ ﺷِ ﻌِ ﲔَ

199; [21] 90; [33] 35; [42] 45

1) [54] 7) : ﺧُﺸﱠﻌًﺎ

[5) [41] 39; [68) : ﺧَﺎﺷِﻌَﺔ

43; [70] 44; [79] 9; [88] 2

1) [33] 35) : ﺍ ﻟﹾ ﺨَ ﺎ ﺷِ ﻌَ ﺎ ﺕِ

َﻲ ِﺸ َﺧ : (4) [4] 25; [36] 11;

[50] 33; [98] 8

1) [20] 94) : ﺧَ ﺸِ ﻴ ﺖُ

1) [18] 80) : ﺧَﺸِﻴﻨَﺎ

[3) [20] 77; [33) : ﺗَﺨْﺸَﻰ

37; [79] 19

1) [33] 37) : ﺗَ ﺨْ ﺸَ ﺎ ﻩُ

1) [5] 44) : ﺗَﺨْﺸَﻮُﺍ

1) [9] 24) : ﺗَ ﺨْ ﺸَ ﻮْ ﻥﹶ

1) [9] 13) : ﺃﹶ ﺗَ ﺨْ ﺸَ ﻮْ ﻧَ ﻬُ ﻢْ

1) [9] 13) : ﺗَ ﺨْ ﺸَ ﻮْ ﻩُ

[2) [2] 150; [5) : ﺗَ ﺨْ ﺸَ ﻮْ ﻫُ ﻢْ

3

1) [5] 52) : ﻧَﺨْﺸَﻰ

َﺶ ْﺨ َﻳ : (3) [4] 9; [9] 18;

[24] 52

ﻰَﺸْﺨَﻳ : (6) [20] 3, 44; [35]

28; [79] 26; [80] 9; [87] 10

1) [79] 45) : ﻳَ ﺨْ ﺸَ ﺎ ﻫَ ﺎ

[7) [4] 77; [13) : ﻳَ ﺨْ ﺸَ ﻮْ ﻥﹶ

21; [21] 49; [33] 39; [35] 18;

[39] 23; [67] 12

1) [33] 39) : ﻳَ ﺨْ ﺸَ ﻮْ ﻧَ ﻪُ

1) [31] 33) : ﻭَﺍﺧْﺸَﻮْﺍ

2) [5] 3, 44) : ﻭَ ﺍ ﺧْ ﺸَ ﻮْ ﻥِ

1) [2] 150) : ﻭَﺍﺧْﺸَﻮْﻧِﻲ

1) [3] 173) : ﻓﹶ ﺎ ﺧْ ﺸَ ﻮْ ﻫُ ﻢْ

1) [21] 28) : ﺧَ ﺸْ ﻴَ ﺘِ ﻪِ

ﺺﱡ َﺘ ْﺨ َﻳ : (2) [2] 105; [3] 74

1) [8] 25) : ﺧَ ﺎ ﺻﱠ ﺔﹰ

1) [59] 9) : ﺧَ ﺼَ ﺎ ﺻَ ﺔﹲ

[2) [7] 22; [20) : ﻳَ ﺨْ ﺼِﻔﹶ ﺎ ﻥِ

121

1) [22] 19) : ﺍ ﺧْ ﺘَ ﺼَ ﻤُ ﻮ ﺍ

1) [50] 28) : ﺗَ ﺨْ ﺘَ ﺼِ ﻤُ ﻮ ﺍ

1) [39] 31) : ﺗَ ﺨْ ﺘَ ﺼِ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

4) [3] 44)
ﻳَ ﺨْ ﺘَ ﺼِ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

[26] 96; [27] 45; [38] 69

1) [36] 49) : ﻳَﺨِﺼﱢﻤُﻮﻥﹶMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 69

1) [38] 64) : ﺗَ ﺨَ ﺎ ﺻُ ﻢُ

1) [38] 21) : ﺍ ﻟﹾ ﺨَ ﺼْ ﻢِ

[2) [22] 19; [38) : ﺧَ ﺼْ ﻤَ ﺎ ﻥِ

22

1) [43] 58) : ﺧَ ﺼِ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

ٌﻢ ﻴ ِﺼ َﺧ : (2) [16] 4; [36] 77

1) [4] 105) : ﺧَ ﺼِ ﻴ ﻤً ﺎ

[2) [2] 204; [43) : ﺍ ﻟﹾ ﺨِ ﺼَ ﺎ ﻡِ

18

1) [56] 28) : ﻣَﺨْﻀُﻮﺩٍ

1) [6] 99) : ﺧَﻀِﺮًﺍ

1) [36] 80) : ﺍ ﻷَ ﺧْ ﻀَ ﺮِ

ٍﺮ ْﻀ ُﺧ : (4) [12] 43, 46; [55]

76; [76] 21

1) [18] 31) : ﺧُﻀْﺮًﺍ

1) [22] 63) : ﻣُ ﺨْ ﻀَ ﺮﱠ ﺓﹰ

1) [33] 32) : ﺗَ ﺨْ ﻀَ ﻌْ ﻦَ

1) [26] 4) : ﺧَ ﺎ ﺿِ ﻌِ ﲔَ

1) [33] 5) : ﺃﹶ ﺧْ ﻄﹶ ﺄﹾ ﺗُ ﻢْ

1) [2] 286) : ﺃﹶﺧْﻄﹶﺄﹾﻧَﺎ

2) [4] 92) : ﺧَ ﻄﹶ ﺄﹰ

ﻄﹾﺌﹰﺎِﺧ : (1) [17] 31

1) [69] 37) : ﺍ ﻟﹾ ﺨَ ﺎ ﻃِ ﺌﹸ ﻮ ﻥﹶ

,4) [12] 29, 91) : ﺧَ ﺎ ﻃِ ﺌِ ﲔَ

97; [28] 8

2) [69] 9; [96] 16) : ﺧَ ﺎ ﻃِ ﺌﹶ ﺔٍ

1) [4] 112) : ﺧَ ﻄِ ﻴ ﺌﹶ ﺔﹰ

1) [2] 81) : ﺧَ ﻄِ ﻴ ﺌﹶ ﺘُ ﻪُ

1) [26] 82) : ﺧَﻄِﻴﺌﹶﺘِﻲ

1) [7] 161) : ﺧَﻄِﻴﺌﹶﺎﺗِﻜﹸﻢْ

1) [71] 25) : ﺧَﻄِﻴﺌﹶﺎﺗِﻬِﻢْ

ْﺎﻛﹸﻢَﻄﹶﺎﻳَﺧ : (2) [2] 58; [29]

12

[2) [20] 73; [26) : ﺧَﻄﹶﺎﻳَﺎﻧَﺎ

51

1) [29] 12) : ﺧَﻄﹶﺎﻳَﺎﻫُﻢْ

1) [25] 63) : ﺧَ ﺎ ﻃﹶ ﺒَ ﻬُ ﻢُ

[2) [11] 37; [23) : ﺗُﺨَﺎﻃِﺒْﻨِﻲ

27

1) [20] 95) : ﺧَ ﻄﹾ ﺒُ ﻚَ

[2) [15] 57; [51) : ﺧَ ﻄﹾ ﺒُ ﻜﹸ ﻢْ

31

1) [28] 23) : ﺧَﻄﹾﺒُﻜﹸﻤَﺎ

1) [12] 51) : ﺧَ ﻄﹾ ﺒُ ﻜﹸ ﻦﱠ

2) [38] 20, 23) : ﺍ ﻟﹾ ﺨِ ﻄﹶ ﺎ ﺏِ

1) [78] 37) : ﺧِﻄﹶﺎﺑًﺎ

1) [2] 235) : ﺧِ ﻄﹾ ﺒَ ﺔِ

1) [29] 48) : ﺗَ ﺨُ ﻄﱡ ﻪُ

1) [37] 10) : ﺧَ ﻄِ ﻒَ

1) [22] 31) : ﻓﹶ ﺘَ ﺨْ ﻄﹶ ﻔﹸ ﻪُ

1) [2] 20) : ﻳَ ﺨْ ﻄﹶ ﻒُ

1) [8] 26) : ﻳَ ﺘَ ﺨَ ﻄﱠ ﻔﹶ ﻜﹸ ﻢُ

1) [28] 57) : ﻧُ ﺘَ ﺨَ ﻄﱠ ﻒْ

1) [29] 67) : ﻳُ ﺘَ ﺨَ ﻄﱠ ﻒُ

1) [37] 10) : ﺍ ﻟﹾ ﺨَ ﻄﹾ ﻔﹶ ﺔﹶ

5) [2] 168, 208)
ﺧُ ﻄﹸ ﻮَ ﺍ ﺕِ

[6] 142; [24] 21

1) [17] 110) : ﺗُ ﺨَ ﺎ ﻓِ ﺖْ

2) [20] 103)
ﻳَ ﺘَ ﺨَ ﺎ ﻓﹶ ﺘُ ﻮ ﻥﹶ

[68] 23

[3) [15] 88; [17) : ﻭَ ﺍ ﺧْ ﻔِ ﺾْ

24; [26] 215

1) [56] 3) : ﺧَ ﺎ ﻓِ ﻀَ ﺔﹲ

ْﺖ ﻔﱠ َﺧ : (3) [7] 9; [23] 103;

[101] 8

1) [8] 66) : ﺧَ ﻔﱠ ﻒَ

َﻒ ﻔﱢ َﺨ ُﻳ : (2) [4] 28; [40] 49 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 70

ُﻒ ﻔﱠ َﺨ ُﻳ : (5) [2] 86, 162; [3]

88; [16] 85; [35] 36

1) [43] 54) : ﻓﹶ ﺎ ﺳْ ﺘَ ﺨَ ﻒﱠ

1) [16] 80) : ﺗَ ﺴْ ﺘَ ﺨِ ﻔﱡ ﻮ ﻧَ ﻬَ ﺎ

1) [30] 60) : ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﺨِ ﻔﱠ ﻨﱠ ﻚَ

1) [2] 178) : ﺗَ ﺨْ ﻔِ ﻴ ﻒٌ

1) [7] 189) : ﺧَ ﻔِ ﻴ ﻔﹰ ﺎ

1) [9] 41) : ﺧِ ﻔﹶ ﺎ ﻓﹰ ﺎ

1) [69] 18) : ﺗَﺨْﻔﹶﻰ

ﻔﹶﻰْﺨَﻳ : (4) [3] 5; [14] 38;

[40] 16; [87] 7

1) [41] 40) : ﻳَ ﺨْ ﻔﹶ ﻮْ ﻥﹶ

1) [60] 1) : ﺃﹶ ﺧْ ﻔﹶ ﻴْ ﺘُ ﻢْ

1) [20] 15) : ﺃﹸﺧْﻔﻴﻬَﺎ

1) [3] 29) : ﺗُ ﺨْ ﻔﹸ ﻮ ﺍ

ﻔﹸﻮﻥﹶْﺨُﺗ : (3) [5] 15; [6] 91;

[27] 25

ُﻔﹸﻮﻩْﺨُﺗ : (3) [2] 284; [4] 149;

[33] 54

1) [2] 271) : ﺗُ ﺨْ ﻔﹸ ﻮ ﻫَ ﺎ

ﻲِﻔْﺨُﺗ : (3) [3] 118; [33] 37;

[40] 19

1) [14] 38) : ﻧُﺨْﻔِﻲ

ﻔﹸﻮﻥﹶْﺨُﻳ : (2) [3] 154; [6] 28

1) [24] 31) : ﻳُ ﺨْ ﻔِ ﲔَ

1) [32] 17) : ﺃﹸ ﺧْ ﻔِ ﻲَ

1) [11] 5) : ﻟِ ﻴَ ﺴْ ﺘَ ﺨْ ﻔﹸ ﻮ ﺍ

2) [4] 108) : ﻳَﺴْﺘَﺨْﻔﹸﻮﻥﹶ

1) [42] 45) : ﺧَ ﻔِ ﻲﱟ

1) [19] 3) : ﺧَﻔِﻴﺎ

1) [20] 7) : ﻭَﺃﹶﺧْﻔﹶﻰ

1) [69] 18) : ﺧَ ﺎ ﻓِ ﻴَ ﺔﹲ

ﺔﹰ َﻴ ﻔﹾ ُﺧ : (2) [6] 63; [7] 55

1) [13] 10) : ﻣُ ﺴْ ﺘَ ﺨْ ﻒٍ

1) [26] 129) : ﺗَﺨْﻠﹸﺪُﻭﻥﹶ

1) [25] 69) : ﻳَ ﺨْ ﻠﹸ ﺪْ

1) [7] 176) : ﺃﹶ ﺧْ ﻠﹶ ﺪَ

1) [104] 3) : ﺃﹶ ﺧْ ﻠﹶ ﺪَ ﻩُ

[6) [10] 52; [20) : ﺍ ﻟﹾ ﺨُ ﻠﹾ ﺪِ

120; [21] 34; [25] 15; [32] 14;

[41] 28

1) [47] 15) : ﺧَ ﺎ ﻟِ ﺪٌ

ﺍًﺪِﺎﻟَﺧ : (3) [4] 14, 93; [9] 63

1) [59] 17) : ﺧَ ﺎ ﻟِ ﺪَ ﻳْ ﻦِ

,25) [2] 25, 39) : ﺧَ ﺎ ﻟِ ﺪُ ﻭ ﻥﹶ

81, 82, 217, 257, 275; [3] 107,

116; [5] 80; [7] 36, 42; [9] 17;

[10] 26, 27; [11] 23; [13] 5;

[21] 34, 99, 102; [23] 11, 103;

[43] 71, 74; [58] 17

[44) [2] 162; [3) : ﺧَ ﺎ ﻟِ ﺪِ ﻳ ﻦَ

15, 88, 136, 198; [4] 13, 57,

122, 169; [5] 85, 119; [6] 128;

[7] 20; [9] 22, 68, 72, 89, 100;

[11] 107, 108; [14] 23; [16] 29;

[18] 108; [20] 76, 101; [21] 8;

[25] 16, 76; [29] 58; [31] 9;

[33] 65; [39] 72, 73; [40] 76;

[46] 14; [48] 5; [57] 12; [58]

22; [64] 9, 10; [65] 11; [72] 23;

[98] 6, 8

ِﻠﹸﻮﺩُﺍﻟﹾﺨ : (1) [50] 34

[2) [56] 17; [76) : ﻣُﺨَﻠﱠﺪُﻭﻥﹶ

19

1) [12] 80) : ﺧَ ﻠﹶ ﺼُ ﻮ ﺍ

1) [38] 46) : ﺃﹶﺧْﻠﹶﺼْﻨَﺎﻫُﻢْ

1) [4] 146) : ﺃﹶ ﺧْ ﻠﹶ ﺼُ ﻮ ﺍ

1) [12] 54) : ﺃﹶ ﺳْ ﺘَ ﺨْ ﻠِ ﺼْ ﻪُ

1) [39] 3) : ﺍ ﻟﹾ ﺨَ ﺎ ﻟِ ﺺُ

1) [16] 66) : ﺧَﺎﻟِﺼًﺎ

ﺔَﺼِﺎﻟَﺧ : (5) [2] 94; [6] 139;

[7] 32; [33] 50; [38] 46

3) [39] 2, 11, 14) : ﻣُﺨْﻠِﺼًﺎ

1) [2] 139) : ﻣُﺨْﻠِﺼُﻮﻥﹶ

[7) [7] 29; [10) : ﻣُ ﺨْ ﻠِ ﺼِ ﲔَ

22; [29] 65; [31] 32; [40] 14,

65; [98] 5 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 71

1) [19] 51) : ﻣُﺨْﻠﹶﺼًﺎ

8) [12] 24)
ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺨْ ﻠﹶ ﺼِ ﲔَ

[15] 40; [37] 40, 74, 128, 160,

169; [38] 83

1) [9] 102) : ﺧَ ﻠﹶ ﻄﹸ ﻮ ﺍ

1) [2] 220) : ﺗُ ﺨَ ﺎ ﻟِ ﻄﹸ ﻮ ﻫُ ﻢْ

3) [6] 146; [10] 24)
ﺍ ﺧْ ﺘَ ﻠﹶ ﻂﹶ

[18] 45

1) [38] 24) : ﺍ ﻟﹾ ﺨُ ﻠﹶ ﻄﹶ ﺎ ﺀِ

1) [20] 12) : ﻓﹶ ﺎ ﺧْ ﻠﹶ ﻊْ

َﻒ ﻠﹶ َﺧ : (2) [7] 169; [19] 59

1) [7] 150) : ﺧَ ﻠﹶ ﻔﹾ ﺘُ ﻤُ ﻮ ﻧِ ﻲ

1) [43] 60) : ﻳَﺨْﻠﹸﻔﹸﻮﻥﹶ

1) [7] 142) : ﺍﺧْﻠﹸﻔﹾﻨِﻲ

1) [9] 118) : ﺧُ ﻠﱢ ﻔﹸ ﻮ ﺍ

1) [11] 88) : ﺃﹸ ﺧَ ﺎ ﻟِ ﻔﹶ ﻜﹸ ﻢْ

1) [24] 63) : ﻳُ ﺨَ ﺎ ﻟِ ﻔﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [14] 22) : ﻓﹶ ﺄﹶ ﺧْ ﻠﹶ ﻔﹾ ﺘُ ﻜﹸ ﻢْ

1) [20] 86) : ﻓﹶ ﺄﹶ ﺧْ ﻠﹶ ﻔﹾ ﺘُ ﻢْ

1) [20] 87) : ﺃﹶﺧْﻠﹶﻔﹾﻨَﺎ

1) [9] 77) : ﺃﹶ ﺧْ ﻠﹶ ﻔﹸ ﻮ ﺍ

1) [3] 194) : ﺗُ ﺨْ ﻠِ ﻒُ

1) [20] 58) : ﻧُ ﺨْ ﻠِ ﻔﹸ ﻪُ

َﻒ ِﻠ ْﺨ ُﻳ : (6) [2] 80; [3] 9;

[13] 31; [22] 47; [30] 6; [39] 20

1) [34] 39) : ﻳُ ﺨْ ﻠِ ﻔﹸ ﻪُ

1) [20] 97) : ﺗُ ﺨْ ﻠﹶ ﻔﹶ ﻪُ

1) [9] 120) : ﻳَ ﺘَ ﺨَ ﻠﱠ ﻔﹸ ﻮ ﺍ

4) [2] 213; [3] 19)
ﺍ ﺧْ ﺘَ ﻠﹶ ﻒَ

[19] 37; [43] 65

2) [8] 42; [42] 10) : ﺍ ﺧْ ﺘَ ﻠﹶ ﻔﹾ ﺘُ ﻢْ

,11) [2] 176, 213) : ﺍ ﺧْ ﺘَ ﻠﹶ ﻔﹸ ﻮ ﺍ

253; [3] 105; [4] 157; [10] 19,

93; [16] 64, 124; [45] 17

[6) [3] 55; [5) : ﺗَﺨْﺘَﻠِﻔﹸﻮﻥﹶ

48; [6] 164; [16] 92; [22] 69;

[43] 63

10) [2] 113)
ﻳَﺨْﺘَﻠِﻔﹸﻮﻥﹶ

[10] 19, 93; [16] 39, 124; [27]

76; [32] 25; [39] 3, 46; [45] 17

[2) [11] 110; [41) : ﻓﹶ ﺎ ﺧْ ﺘُ ﻠِ ﻒَ

45

1) [24] 55) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﺨْ ﻠﹶ ﻒَ

[2) [6] 133; [11) : ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﺨْ ﻠِ ﻒْ

57

1) [7] 129) : ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﺨْ ﻠِ ﻔﹶ ﻜﹸ ﻢْ

1) [24] 55) : ﻟﹶ ﻴَ ﺴْ ﺘَ ﺨْ ﻠِ ﻔﹶ ﻨﱠ ﻬُ ﻢْ

ٌﻒ ﻠﹾ َﺧ : (2) [7] 169; [19] 59

1) [10] 92) : ﺧَ ﻠﹾ ﻔﹶ ﻚَ

1) [36] 45) : ﺧَ ﻠﹾ ﻔﹶ ﻜﹸ ﻢْ

1) [19] 64) : ﺧَﻠﹾﻔﹶﻨَﺎ

ِﻪ ِﻔ ﻠﹾ َﺧ : (4) [13] 11; [41] 42;

[46] 21; [72] 27

1) [2] 66) : ﺧَﻠﹾﻔﹶﻬَﺎ

[12) [2] 255; [3) : ﺧَ ﻠﹾ ﻔ ﻬ ﻢْ

170; [4] 9; [7] 17; [8] 57; [20]

110; [21] 28; [22] 76; [34] 9;

[36] 9; [41] 14, 25

1) [9] 83) : ﺍ ﻟﹾ ﺨَ ﺎ ﻟِ ﻔِ ﲔَ

ﻑ ﺎ ﻠﹶ ِﺧ : (5) [5] 33; [7] 124;

[9] 81; [20] 71; [26] 49

1) [17] 76) : ﺧِ ﻼ ﻓﹶ ﻚَ

1) [25] 62) : ﺧِ ﻠﹾ ﻔﹶ ﺔﹰ

2) [9] 87, 93) : ﺍﻟﹾﺨَﻮَﺍﻟِﻒِ

2) [2] 30; [38] 26) : ﺧَ ﻠِ ﻴ ﻔﹶ ﺔﹰ

[4) [6] 165; [10) : ﺧَ ﻼ ﺋِ ﻒَ

14, 73; [35] 39

[3) [7] 69, 74; [27) : ﺧُ ﻠﹶ ﻔﹶ ﺎ ﺀَ

62

ﻠﱠﻔﹸﻮﻥﹶَﺨُﺍﻟﹾﻤ : (3) [9] 81; [48]

11, 15

1) [48] 16) : ﻟِ ﻠﹾ ﻤُ ﺨَ ﻠﱠ ﻔِ ﲔَ

1) [14] 47) : ﻣُ ﺨْ ﻠِ ﻒَ

[6) [2] 164; [3) : ﺍ ﺧْ ﺘِ ﻠﹶ ﺎ ﻑ

190; [10] 6; [23] 80; [30] 22;

[45] 5 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 72

1) [4] 82) : ﺍﺧْﺘِﻼﻓﹰﺎ

[4) [16] 69; [35) : ﻣُﺨْﺘَﻠِﻒ

27, 28; [51] 8

[4) [6] 141; [16) : ﻣُﺨْﺘَﻠِﻔﹰﺎ

13; [35] 27; [39] 21

1) [78] 3) : ﻣُﺨْﺘَﻠِﻔﹸﻮﻥﹶ

1) [11] 118) : ﻣُ ﺨْ ﺘَ ﻠِ ﻔِ ﲔَ

1) [57] 7) : ﻣُ ﺴْ ﺘَ ﺨْ ﻠﹶ ﻔِ ﲔَ

َﻖ ﻠﹶ َﺧ : (64) [2] 29, 228; [4]

1; [5] 18; [6] 1, 73, 101; [7] 54,

185; [9] 36; [10] 3, 5, 6; [11] 7;

[14] 19, 32; [16] 3, 4, 48, 81;

[17] 99; [20] 4; [21] 33; [23]

91; [24] 45; [25] 2, 54, 59; [26]

166; [27] 60; [29] 44, 61; [30]

8, 21; [31] 10, 11, 25; [32] 4;

[36] 36, 81; [39] 5, 38; [41] 9;

[43] 9, 12; [45] 22; [46] 33;

[53] 45; [55] 3, 14, 15; [57] 4;

[64] 3; [65] 12; [67] 2, 3, 14;

[71] 15; [75] 38; [87] 2; [92] 3;

[96] 1, 2; [113] 2

ﻠﹶﻘﹾﺖَﺧ : (5) [3] 191; [17]

61; [38] 75; [51] 56; [74] 11

1) [19] 9) : ﺧَ ﻠﹶ ﻘﹾ ﺘُ ﻚَ

ﻲِﻨَﻠﹶﻘﹾﺘَﺧ : (2) [7] 12; [38] 76

3) [7] 12; [15] 33)
ﺧَ ﻠﹶ ﻘﹾ ﺘَ ﻪُ

[38] 76

َﻚ ﻘﹶ ﻠﹶ َﺧ : (2) [18] 37; [82] 7

16) [2] 21; [4] 1)
ﺧَ ﻠﹶ ﻘﹶ ﻜﹸ ﻢْ

[6] 2; [7] 189; [16] 70; [26]

184; [30] 20, 40, 54; [35] 11;

[37] 96; [39] 6; [40] 67; [41]

21; [64] 2; [71] 14

ﺎَﻠﹶﻘﹾﻨَﺧ : (24) [7] 181; [15] 26,

85; [17] 70; [21] 16; [23] 12,

14, 17; [25] 49; [36] 42, 71;

[37] 11, 150; [38] 27; [44] 38;

[46] 3; [50] 16, 38; [51] 49;

[76] 2; [90] 4; [95] 4

ْﺎﻛﹸﻢَﻠﹶﻘﹾﻨَﺧ : (9) [6] 94; [7]

11; [18] 48; [20] 55; [22] 5;

[23] 115; [49] 13; [56] 57; [78]

8

ُﺎﻩَﻠﹶﻘﹾﻨَﺧ : (4) [15] 27; [19]

67; [36] 77; [54] 49

[3) [37] 11; [70) : ﺧَﻠﹶﻘﹾﻨَﺎﻫُﻢْ

39; [76] 28

1) [44] 39) : ﺧَ ﻠﹶ ﻘﹾ ﻨَ ﺎ ﻫُ ﻤَ ﺎ

1) [26] 78) : ﺧَﻠﹶﻘﹶﻨِﻲ

ُﻪ ﻘﹶ ﻠﹶ َﺧ : (4) [3] 59; [32] 7;

[80] 18, 19

1) [16] 5) : ﺧَﻠﹶﻘﹶﻬَﺎ

[4) [6] 100; [11) : ﺧَ ﻠﹶ ﻘﹶ ﻬُ ﻢْ

119; [41] 15; [43] 87

2) [41] 37; [43] 9) : ﺧَ ﻠﹶ ﻘﹶ ﻬُ ﻦﱠ

4) [13] 16; [35] 40)
ﺧَ ﻠﹶ ﻘﹸ ﻮ ﺍ

[46] 4; [52] 36

1) [3] 49) : ﺃﹶ ﺧْ ﻠﹸ ﻖُ

1) [5] 110) : ﺗَ ﺨْ ﻠﹸ ﻖُ

1) [29] 17) : ﺗَﺨْﻠﹸﻘﹸﻮﻥﹶ

1) [56] 59) : ﺗَ ﺨْ ﻠﹸ ﻘﹸ ﻮ ﻧَ ﻪُ

1) [77] 20) : ﻧَ ﺨْ ﻠﹸ ﻘﹾ ﻜﹸ ﻢْ

ﻠﹸﻖْﺨَﻳ : (14) [3] 47; [5] 17;

[7] 191; [16] 8, 17; [17] 99;

[24] 45; [28] 68; [30] 54; [36]

81; [39] 4; [42] 49; [43] 16

1) [39] 6) : ﻳَ ﺨْ ﻠﹸ ﻘﹸ ﻜﹸ ﻢْ

1) [22] 73) : ﻳَ ﺨْ ﻠﹸ ﻘﹸ ﻮ ﺍ

ﻠﹸﻘﹸﻮﻥﹶْﺨَﻳ : (2) [16] 20; [25] 3

َﻖ ِﻠ ُﺧ : (5) [4] 28; [21] 37;

[70] 19; [86] 5, 6

1) [88] 17) : ﺧُ ﻠِ ﻘﹶ ﺖْ

1) [52] 35) : ﺧُ ﻠِ ﻘﹸ ﻮ ﺍ

1) [89] 8) : ﻳُ ﺨْ ﻠﹶ ﻖْ

ﻠﹶﻘﹸﻮﻥﹶْﺨُﻳ : (3) [7] 191; [16]

20; [25] 3

ﻠﹾﻘﹰﺎَﺧ : (7) [17] 49, 51, 98;

[23] 14; [37] 11; [39] 6; [79] 27

2) [31] 28; [45] 4) : ﺧَ ﻠﹾ ﻘ ﻜﹸ ﻢْ

1) [43] 19) : ﺧَ ﻠﹾ ﻘﹶ ﻬُ ﻢْ

1) [46] 33) : ﺑِ ﺨَ ﻠﹾ ﻘِ ﻬِ ﻦﱠ

ﻖِﺎﻟَﺧ : (8) [6] 102; [13] 16;

[15] 28; [35] 3; [38] 71; [39]

62; [40] 62; [59] 24

[2) [52] 35; [56) : ﺍ ﻟﹾ ﺨَ ﺎ ﻟِ ﻘﹸ ﻮ ﻥﹶ

59

[2) [23] 14; [37) : ﺍ ﻟﹾ ﺨَ ﺎ ﻟِ ﻘِ ﲔَ

125

2) [15] 86; [36] 81) : ﺍ ﻟﹾ ﺨَ ﻠﱠ ﺎ ﻕُMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 73

2) [22] 5) : ﻣُ ﺨَ ﻠﱠ ﻘﹶ ﺔٍ

1) [38] 7) : ﺍﺧْﺘِﻼﻕٌ

ﻼﻕَﺧ : (3) [2] 102, 200; [3]

77

1) [9] 69) : ﺑِ ﺨَ ﻼ ﻗِ ﻜﹸ ﻢْ

2) [9] 69) : ﺑِ ﺨَ ﻼ ﻗِ ﻬِ ﻢْ

ﻼﻝِﺧ : (2) [14] 31; [17] 5

1) [9] 47) : ﺧِ ﻼ ﻟﹶ ﻜﹸ ﻢْ

ِﻪ ِﻟ ﻼ ِﺧ : (2) [24] 43; [30] 48

ﺎَﻼﻟﹶﻬِﺧ : (2) [17] 91; [27] 61

1) [18] 33) : ﺧِﻼﻟﹶﻬُﻤَﺎ

1) [2] 254) : ﺧُ ﻠﱠ ﺔﹲ

ﻼ ﻴ ِﻠ َﺧ : (3) [4] 125; [17] 73;

[25] 28

1) [43] 67) : ﺍ ﻷَ ﺧِ ﻼ ﺀُ

ﻼَﺧ : (2) [2] 76; [35] 24

ﻠﹶﺖَﺧ : (15) [2] 134, 141; [3]

137, 144; [5] 75; [7] 38; [13] 6,

30; [15] 13; [40] 85; [41] 25;

[46] 17, 18, 21; [48] 23

ﺍْﻠﹶﻮَﺧ : (7) [2] 14, 214; [3]

119; [10] 102; [24] 34; [33] 38,

62

1) [12] 9) : ﻳَ ﺨْ ﻞﹸ

1) [9] 5) : ﻓﹶ ﺨَ ﻠﱡ ﻮ ﺍ

1) [84] 4) : ﺗَ ﺨَ ﻠﱠ ﺖْ

1) [69] 24) : ﺍ ﻟﹾ ﺨَ ﺎ ﻟِ ﻴَ ﺔِ

1) [36] 29) : ﺧَ ﺎ ﻣِ ﺪُ ﻭ ﻥﹶ

1) [21] 15) : ﺧَﺎﻣِ ﺪِ ﻳ ﻦَ

ﺮْﻤَﺧ : (4) [2] 219; [5] 90,

91; [47] 15

2) [12] 36, 41) : ﺧَﻤْﺮًﺍ

1) [24] 31) : ﺑِ ﺨُ ﻤُ ﺮِ ﻫِ ﻦﱠ

[3) [3] 125; [18) : ﺧَﻤْﺴَﺔ

22; [58] 7

2) [24] 7, 9) : ﺍ ﻟﹾ ﺨَ ﺎ ﻣِ ﺴَ ﺔﹸ

َﲔ ِﺴ ْﻤ َﺧ : (2) [29] 14; [70] 4

1) [8] 41) : ﺧُ ﻤُ ﺴَ ﻪُ

2) [5] 3; [9] 120) : ﻣَ ﺨْ ﻤَ ﺼَ ﺔٍ

1) [34] 16) : ﺧَ ﻤْ ﻂٍ

4) [2] 173; [5] 3)
ﺧِ ﻨْ ﺰِ ﻳ ﺮ

[6] 145; [16] 115

1) [5] 60) : ﺍ ﻟﹾ ﺨَ ﻨَ ﺎ ﺯِ ﻳ ﺮَ

ِﻨﱠﺎﺱَﺍﻟﹾﺨ : (1) [114] 4

1) [81] 15) : ﺍ ﻟﹾ ﺨُ ﻨﱠ ﺲِ

1) [5] 3) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻨْ ﺨَ ﻨِ ﻘﹶ ﺔﹸ

ٌﺍﺭَﻮُﺧ : (2) [7] 148; [20] 88

1) [9] 69) : ﺧَﺎﺿُﻮﺍ

1) [9] 69) : ﺧُ ﻀْ ﺘُ ﻢْ

ُﻮﺽُﺨَﻧ : (2) [9] 65; [74] 45

[4) [4] 140; [6) : ﻳَﺨُﻮﺿُﻮﺍ

68; [43] 83; [70] 42

1) [6] 68) : ﻳَ ﺨُ ﻮ ﺿُ ﻮ ﻥﹶ

1) [52] 12) : ﺧَ ﻮْ ﺽٍ

1) [6] 91) : ﺧَ ﻮْ ﺿِ ﻬِ ﻢْ

1) [74] 45) : ﺍ ﻟﹾ ﺨَ ﺎ ﺋِ ﻀِ ﲔَ

َﻑ ﺎ َﺧ : (6) [2] 182; [11]

103; [14] 14; [55] 46; [79] 40

1) [4] 128) : ﺧَ ﺎ ﻓﹶ ﺖْ

ﺎﻓﹸﻮﺍَﺧ : (1) [4] 9

ﻔﹾﺖِﺧ : (2) [19] 5; [28] 7

1) [26] 21) : ﺧِ ﻔﹾ ﺘُ ﻜﹸ ﻢْ

ْﻢ ُﺘ ﻔﹾ ِﺧ : (7) [2] 229, 239; [4]

3, 35, 101; [9] 28

ُﻑ ﺎ َﺧ ﺃﹶ : (23) [5] 28; [6] 15,

80, 81; [7] 59; [8] 48; [10] 15;

[11] 3, 26, 84; [12] 13; [19] 45;

[26] 12, 14, 135; [28] 33, 34;

[39] 13; [40] 26, 30, 32; [46]

21; [59] 16

1) [20] 77) : ﺗَ ﺨَ ﺎ ﻑُ

1) [20] 46) : ﺗَ ﺨَ ﺎ ﻓﹶ ﺎMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 74

1) [8] 58) : ﺗَ ﺨَ ﺎ ﻓﹶ ﻦﱠ

1) [41] 30) : ﺗَﺨَﺎﻓﹸﻮﺍ

4) [4] 34; [6] 81)
ﺗَ ﺨَ ﺎ ﻓﹸ ﻮ ﻥﹶ

[8] 26; [48] 27

1) [30] 28) : ﺗَ ﺨَ ﺎ ﻓﹸ ﻮ ﻧَ ﻬُ ﻢْ

1) [3] 175) : ﺗَ ﺨَ ﺎ ﻓﹸ ﻮ ﻫُ ﻢْ

1) [28] 7) : ﺗَ ﺨَ ﺎ ﻓِ ﻲ

ْﻒ َﺨ َﺗ : (9) [11] 70; [20] 21,

68; [27] 10; [28] 25, 31; [29]

33; [38] 22; [51] 28

ُﻑ ﺎ َﺨ َﻧ : (2) [20] 45; [76] 10

[5) [20] 112; [27) : ﻳَ ﺨَ ﺎ ﻑُ

10; [50] 45; [72] 13; [91] 15

1) [2] 229) : ﻳَ ﺨَ ﺎ ﻓﹶ ﺎ

1) [5] 94) : ﻳَ ﺨَﺎ ﻓﹸ ﻪُ

1) [5] 108) : ﻳَﺨَﺎﻓﹸﻮﺍ

11) [5] 23, 54)
ﻳَ ﺨَ ﺎ ﻓﹸ ﻮ ﻥﹶ

[6] 51; [13] 21; [16] 50; [17]

57; [24] 37, 50; [51] 37; [74]

53; [76] 7

1) [3] 175) : ﺧَ ﺎ ﻓﹸ ﻮ ﻥِ

1) [17] 60) : ﻧُ ﺨَ ﻮﱢ ﻓﹸ ﻬُ ﻢْ

[2) [3] 175; [39) : ﻳُ ﺨَ ﻮﱢ ﻑُ

16

1) [39] 36) : ﻭَﻳُﺨَﻮﱢﻓﹸﻮﻧَﻚَ

ﻑْﻮَﺧ : (21) [2] 38, 62, 112,

155, 262, 274, 277; [3] 170; [4]

83; [5] 69; [6] 48; [7] 35, 49;

[10] 62, 83; [16] 112; [33] 19;

[43] 68; [46] 13; [106] 4

ﻓﹰﺎْﻮَﺧ : (4) [7] 56; [13] 12;

[30] 24; [32] 16

1) [24] 55) : ﺧَ ﻮْ ﻓِ ﻬِ ﻢْ

ﻔﹰﺎِﺎﺋَﺧ : (2) [28] 18, 21

1) [2] 114) : ﺧَ ﺎ ﺋِ ﻔِ ﲔَ

ﺔﹰ ﻔﹶ ﻴ ِﺧ : (4) [7] 205; [11] 70;

[20] 67; [51] 28

1) [30] 28) : ﺧِ ﻴ ﻔﹶ ﺘِ ﻜﹸ ﻢْ

1) [13] 13) : ﺧِ ﻴ ﻔﹶ ﺘِ ﻪِ

1) [17] 59) : ﺗَ ﺨْ ﻮِ ﻳ ﻔﹰ ﺎ

1) [16] 47) : ﺗَ ﺨَ ﻮﱡ ﻑٍ

1) [6] 94) : ﺧَﻮﱠﻟﹾﻨَﺎﻛﹸﻢْ

1) [39] 49) : ﺧَﻮﱠﻟﹾﻨَﺎﻩُ

1) [39] 8) : ﺧَ ﻮﱠ ﻟﹶﻪُ

1) [33] 50) : ﺧَ ﺎ ﻟِ ﻚَ

1) [24] 61) : ﺃﹶﺧْﻮَﺍﻟِﻜﹸﻢْ

1) [33] 50) : ﺧَ ﺎ ﻻ ﺗِ ﻚَ

ْﺎﻟﹶﺎﺗﻜﹸﻢَﺧ : (2) [4] 23; [24]

61

1) [66] 10) : ﺧَﺎﻧَﺘَﺎﻫُﻤَﺎ

1) [8] 71) : ﺧَﺎﻧُﻮﺍ

1) [12] 52) : ﺃﹶ ﺧُ ﻨْ ﻪُ

2) [8] 27) : ﺗَﺨُﻮﻧُﻮﺍ

1) [2] 187) : ﺗَﺨْﺘَﺎﻧُﻮﻥﹶ

1) [4] 107) : ﻳَﺨْﺘَﺎﻧُﻮﻥﹶ

1) [8] 58) : ﺧِﻴَﺎﻧَﺔﹰ

1) [8] 71) : ﺧِ ﻴَ ﺎ ﻧَ ﺘَ ﻚَ

[3) [4] 105; [8) : ﺍ ﻟﹾ ﺨَ ﺎ ﺋِ ﻨِ ﲔَ

58; [12] 52

ﺔَﻨِﺎﺋَﺧ : (2) [5] 13; [40] 19

1) [22] 38) : ﺧَ ﻮﱠ ﺍ ﻥٍ

1) [4] 107) : ﺧَﻮﱠﺍﻧًﺎ

ﺔَﻳِﺎﻭَﺧ : (5) [2] 259; [18] 42;

[22] 45; [27] 52; [69] 7

َﺏ ﺎ َﺧ : (4) [14] 15; [20] 61,

111; [91] 10

1) [3] 127) : ﺧَ ﺎ ﺋِ ﺒِ ﲔَ

1) [7] 155) : ﺍﺧْﺘَﺎﺭَ

1) [20] 13) : ﺍ ﺧْ ﺘَ ﺮْ ﺗُ ﻚَ

1) [44] 32) : ﺍﺧْﺘَﺮْﻧَﺎﻫُﻢْ

1) [28] 68) : ﻳَﺨْﺘَﺎﺭُ

1) [68] 38) : ﺗَﺨَﻴﱠﺮُﻭﻥﹶMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 75

1) [56] 20) : ﻳَﺘَﺨَﻴﱠﺮُﻭﻥﹶ

ﺮْﻴَﺧ : (139) [2] 54, 61, 103,

105, 106, 110, 184, 197, 215,

216, 220, 221, 263, 271, 272,

273, 280; [3] 15, 26, 30, 54,

104, 110, 115, 150, 157, 178,

198; [4] 25, 59, 77, 114, 127,

128; [5] 114; [6] 17, 32, 57; [7]

12, 26, 85, 87, 89, 155, 169,

188; [8] 19, 30; [9] 3, 41, 61,

109; [10] 11, 58, 107, 109; [11]

84, 86; [12] 39, 57, 59, 64, 80,

109; [16] 30, 76, 95, 126; [17]

11, 35; [18] 44, 46, 95; [19] 73,

76; [20] 73, 131; [21] 35, 89;

[22] 11, 30, 36, 58, 77; [23] 29,

72, 109, 118; [24] 11, 27, 60;

[25] 15, 24; [27] 36, 59, 89;

[28] 24, 26, 60, 80, 84; [29] 16;

[30] 38; [33] 19; [34] 39; [37]

62; [38] 32, 76; [41] 40, 49;

[42] 36; [43] 32, 52, 58; [44]

37; [50] 25; [54] 43; [58] 12;

[61] 11; [62] 9, 11; [68] 12;

[70] 21; [73] 20; [87] 17; [93]

4; [97] 3; [98] 7; [100] 8

ﺍًﺮْﻴَﺧ : (37) [2] 158, 180, 184,

269; [3] 110, 180; [4] 19, 46,

66, 149, 170, 171; [6] 158; [8]

23, 70; [9] 74; [11] 31; [16] 30;

[18] 36, 40, 81; [24] 12, 33;

[25] 10; [33] 25; [46] 11; [47]

21; [49] 5, 11; [64] 16; [66] 5;

[68] 32; [70] 41; [73] 20; [99] 7

2) [38] 47, 48) : ﺍﻷَﺧْﻴَﺎﺭِ

[10) [2] 148; [3) : ﺍﻟﹾﺨَﻴْﺮَﺍﺕِ

114; [5] 48; [9] 88; [21] 73, 90;

[23] 56, 61; [35] 32; [55] 70

2) [28] 68; [33] 36) : ﺍ ﻟﹾ ﺨِ ﻴَ ﺮَ ﺓﹸ

2) [2] 187) : ﺍﻟﹾﺨَﻴْﻂ

1) [7] 40) : ﺍﻟﹾﺨِﻴَﺎﻁِ

1) [20] 66) : ﻳُ ﺨَ ﻴﱠ ﻞﹸMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 76

- b -

ِﺏ ﺃﹾ َﺩ : (4) [3] 11; [8] 52, 54;

[40] 31

1) [12] 47) : ﺩَﺃﹶﺑًﺎ

1) [14] 33) : ﺩَ ﺍ ﺋِ ﺒَ ﻴْ ﻦِ

ﺍﺑﱠﺔَﺩ : (14) [2] 164; [6] 38;

[11] 6, 56; [16] 49, 61; [24] 45;

[27] 82; [29] 60; [31] 10; [34]

14; [35] 45; [42] 29; [45] 4

ﺍﺏَﺍﻟﺪﱠﻭ : (4) [8] 22, 55; [22]

18; [35] 28

ُﺮ ﺑﱢ َﺪ ُﻳ : (4) [10] 3, 31; [13] 2;

[32] 5

2) [4] 82; [47] 24) : ﻳَﺘَﺪَﺑﱠﺮُﻭﻥﹶ

2) [23] 68; [38] 29) : ﻳَ ﺪﱠ ﺑﱠ ﺮُ ﻭ ﺍ

َﺮ َﺑ ْﺩ ﺃﹶ : (4) [70] 17; [74] 23,

33; [79] 22

1) [79] 5) : ﺍﻟﹾﻤُﺪَﺑﱢﺮَﺍﺕِ

2) [27] 10; [28] 31) : ﻣُﺪْﺑِﺮًﺍ

6) [9] 25; [21] 57)
ﻣُﺪْﺑِﺮِﻳﻦَ

[27] 80; [30] 52; [37] 90; [40]

33

1) [52] 49) : ﺇِﺩْﺑَﺎﺭَ

ﺮِﺍﺑَﺩ : (4) [6] 45; [7] 72; [8]

7; [15] 66

ﺮُﺑُﺩ : (4) [12] 25, 27, 28; [54]

45

1) [8] 16) : ﺩُ ﺑُ ﺮَ ﻩُ

6) [3] 111; [8] 15)
ﺃﹶ ﺩْ ﺑَ ﺎ ﺭ

[33] 15; [48] 22; [50] 40; [59]

12

1) [5] 21) : ﺃﹶﺩْﺑَﺎﺭِﻛﹸ ﻢْ

1) [4] 47) : ﺃﹶ ﺩْ ﺑَ ﺎ ﺭِ ﻫَ ﺎ

ْﺎﺭﻫﻢَﺑْﺃﹶﺩ : (5) [8] 50; [15]

65; [17] 46; [47] 25, 27

1) [74] 1) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺪﱠ ﺛﱢ ﺮُ

1) [37] 9) : ﺩُﺣُﻮﺭًﺍ

[3) [7] 18; [17) : ﻣَﺪْﺣُﻮﺭًﺍ

18, 39

[2) [18] 56; [40) : ﻟِ ﻴُ ﺪْ ﺣِ ﻀُ ﻮ ﺍ

5

1) [42] 16) : ﺩَ ﺍ ﺣِ ﻀَ ﺔﹲ

1) [37] 141) : ﺍ ﻟﹾﻤُ ﺪْ ﺣَ ﻀِ ﲔَ

1) [79] 30) : ﺩَ ﺣَ ﺎ ﻫَ ﺎ

[2) [16] 48; [37) : ﺩَ ﺍ ﺧِ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

18

[2) [27] 87; [40) : ﺩَ ﺍ ﺧِ ﺮِ ﻳ ﻦَ

60

ﻞﹶ َﺧ َﺩ : (5) [3] 37; [12] 36;

[18] 35; [28] 15; [71] 28

1) [7] 38) : ﺩَ ﺧَ ﻠﹶ ﺖْ

1) [18] 39) : ﺩَ ﺧَ ﻠﹾ ﺖَ

3) [4] 23; [24] 61) : ﺩَ ﺧَ ﻠﹾ ﺘُ ﻢْ

1) [5] 23) : ﺩَ ﺧَ ﻠﹾ ﺘُ ﻤُ ﻮ ﻩُ

1) [3] 97) : ﺩَ ﺧَ ﻠﹶ ﻪُ

,10) [5] 61; [12] 58) : ﺩَ ﺧَ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

68, 69, 88, 99; [15] 52; [27] 34;

[38] 22; [51] 25

1) [17] 7) : ﺩَ ﺧَ ﻠﹸ ﻮ ﻩُ

1) [48] 27) : ﻟﹶ ﺘَ ﺪْ ﺧُ ﻠﹸ ﻦﱠ

[6) [2] 214; [3) : ﺗَ ﺪْ ﺧُ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

142; [12] 67; [24] 27, 29; [33]

53

1) [24] 28) : ﺗَ ﺪْ ﺧُ ﻠﹸ ﻮ ﻫَ ﺎ

2) [5] 22, 24) : ﻧَﺪْﺧُﻠﹶﻬَﺎ

ﻞُﺧْﺪَﻳ : (2) [2] 111; [49] 14

1) [68] 24) : ﻳَﺪْﺧُﻠﹶﻨﱠﻬَﺎ

1) [17] 7) : ﻭَ ﻟِ ﻴَ ﺪْ ﺧُ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

[7) [4] 124; [7) : ﻳَ ﺪْ ﺧُ ﻠﹸ ﻮ ﻥﹶ

40; [13] 23; [19] 60; [40] 40,

60; [110] 2

[3) [13] 23; [16) : ﻳَ ﺪْ ﺧُ ﻠﹸ ﻮ ﻧَ ﻬَ ﺎ

31; [35] 33

[2) [2] 114; [7) : ﻳَ ﺪْ ﺧُ ﻠﹸ ﻮ ﻫَ ﺎ

46

1) [36] 26) : ﺍ ﺩْ ﺧُ ﻞِ

1) [66] 10) : ﺍﺩْﺧُﻼMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 77

[18) [2] 58, 208; [4) : ﺍ ﺩْ ﺧُ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

154; [5] 21, 23; [7] 38, 49, 161;

[12] 67, 99; [16] 29, 32; [27]

18; [33] 53; [39] 72; [40] 76;

[43] 70

[3) [15] 46; [39) : ﺍ ﺩْ ﺧُ ﻠﹸ ﻮ ﻫَ ﺎ

73; [50] 34

ﻲِﻠُﺧْﺍﺩ : (3) [27] 44; [89] 29,

30

1) [33] 14) : ﺩُ ﺧِ ﻠﹶ ﺖْ

1) [21] 75) : ﺃﹶﺩْﺧَﻠﹾﻨَﺎﻩُ

[2) [5] 65; [21) : ﺃﹶﺩْﺧَﻠﹾﻨَﺎﻫُﻢْ

86

1) [5] 12) : ﻷُ ﺩْ ﺧِ ﻠﹶ ﻨﱠ ﻜﹸ ﻢْ

1) [3] 195) : ﻷُ ﺩْ ﺧِ ﻠﹶ ﻨﱠ ﻬُ ﻢْ

1) [3] 192) : ﺗُ ﺪْ ﺧِ ﻞِ

1) [4] 31) : ﻧُ ﺪْ ﺧِ ﻠﹾ ﻜﹸﻢْ

1) [29] 9) : ﻟﹶ ﻨُ ﺪْ ﺧِ ﻠﹶ ﻨﱠ ﻬُ ﻢْ

3) [4] 57, 122) : ﻧُ ﺪْ ﺧِ ﻠﹸ ﻬُ ﻢْ

ﻞﹸ ِﺧ ْﺪ ُﻳ : (7) [22] 14, 23; [42]

8; [47] 12; [48] 5, 25; [76] 31

[2) [61] 12; [66) : ﻳُ ﺪْ ﺧِ ﻠ ﻜﹸ ﻢْ

8

1) [5] 84) : ﻳُﺪْﺧِﻠﹶﻨَﺎ

1) [22] 59) : ﻟﹶ ﻴُ ﺪْ ﺧِ ﻠﹶ ﻨﱠ ﻬُ ﻢْ

[5) [4] 13, 14; [48) : ﻳُ ﺪْ ﺧِ ﻠﹾ ﻪُ

17; [64] 9; [65] 11

[5) [4] 175; [9) : ﻳُ ﺪْ ﺧِ ﻠﹸ ﻬُ ﻢْ

99; [45] 30; [47] 6; [58] 22

1) [27] 12) : ﺃﹶ ﺩْ ﺧِ ﻞﹾ

1) [7] 151) : ﺃﹶﺩْﺧِﻠﹾﻨَﺎ

[2) [17] 80; [27) : ﺃﹶﺩْﺧِﻠﹾﻨِﻲ

19

1) [40] 8) : ﺃﹶ ﺩْ ﺧِ ﻠﹾ ﻬُ ﻢْ

1) [40] 46) : ﺃﹶ ﺩْ ﺧِ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

ﻞﹶ ِﺧ ْﺩ ﺃﹸ : (2) [3] 185; [14] 23

1) [71] 25) : ﺃﹸ ﺩْ ﺧِ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

1) [70] 38) : ﻳُ ﺪْ ﺧَ ﻞﹶ

1) [5] 22) : ﺩَ ﺍ ﺧِ ﻠﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [66] 10) : ﺍ ﻟ ﺪﱠ ﺍ ﺧِ ﻠِ ﲔَ

1) [17] 80) : ﻣُ ﺪْ ﺧَ ﻞﹶ

ﻠﹰﺎَﺧْﺪُﻣ : (2) [4] 31; [22] 59

1) [9] 57) : ﻣُﺪﱠﺧَﻠﹰﺎ

ﻠﹰﺎَﺧَﺩ : (2) [16] 92, 94

ﺎﻥَﺧُﺩ : (2) [41] 11; [44] 10

1) [24] 8) : ﻳَ ﺪْ ﺭَ ﺃﹸ

[2) [13] 22; [28) : ﻳَ ﺪْ ﺭَ ﺀُ ﻭ ﻥﹶ

54

1) [3] 168) : ﻓﹶﺎﺩْﺭَﺀُﻭﺍ

1) [2] 72) : ﻓﹶ ﺎ ﺩﱠ ﺍ ﺭَ ﺃﹾ ﺗُ ﻢْ

2) [7] 182)
ﺳَ ﻨَ ﺴْ ﺘَ ﺪْ ﺭِ ﺟُ ﻬُ ﻢْ

[68] 44

ﺔﹲ َﺟ َﺭ َﺩ : (4) [2] 228; [4] 95;

[9] 20; [57] 10

[14) [2] 253; [3) : ﺩَ ﺭَ ﺟَ ﺎ ﺕ

163; [4] 96; [6] 83, 132, 165;

[8] 4; [12] 76; [17] 21; [20] 75;

[40] 15; [43] 32; [46] 19; [58]

11

3) [6] 6; [11] 52)
ﻣِﺪْﺭَﺍﺭًﺍ

[71] 11

1) [24] 35) : ﺩُ ﺭﱢ ﻱﱞ

1) [6] 105) : ﺩَ ﺭَ ﺳْ ﺖَ

1) [7] 169) : ﺩَ ﺭَ ﺳُ ﻮ ﺍ

[2) [3] 79; [68) : ﺗَ ﺪْ ﺭُ ﺳُ ﻮ ﻥﹶ

37

1) [34] 44) : ﻳَﺪْﺭُﺳُﻮﻧَﻬَﺎ

1) [6] 156) : ﺩِ ﺭَ ﺍ ﺳَ ﺘِ ﻬِ ﻢْ

2) [19] 56; [21] 85) : ﺇ ﺩْ ﺭِ ﻳ ﺲَ

1) [10] 90) : ﺃﹶ ﺩْ ﺭَ ﻛﹶ ﻪُ

1) [36] 40) : ﺗُ ﺪْ ﺭِ ﻙَ

1) [6] 103) : ﺗُ ﺪْ ﺭِ ﻛﹸ ﻪُ

1) [6] 103) : ﻳُ ﺪْ ﺭِ ﻙُ

1) [4] 78) : ﻳُ ﺪْ ﺭِ ﻛ ﻜﱡ ﻢُMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 78

1) [4] 100) : ﻳُ ﺪْ ﺭِ ﻛﹾ ﻪُ

1) [68] 49) : ﺗَ ﺪَ ﺍ ﺭَ ﻛﹶ ﻪُ

1) [27] 66) : ﺍ ﺩﱠﺍ ﺭَ ﻙَ

ﻛﹸﻮﺍَﺍﺩﱠﺍﺭ : (1) [7] 38

1) [4] 145) : ﺍ ﻟ ﺪﱠ ﺭْ ﻙِ

1) [20] 77) : ﺩَﺭَﻛﹰﺎ

1) [26] 61) : ﻟﹶﻤُﺪْﺭَﻛﹸﻮﻥﹶ

1) [12] 20) : ﺩَ ﺭَ ﺍ ﻫِ ﻢَ

1) [69] 26) : ﺃﹶ ﺩْ ﺭِ

ﻱِﺭْﺃﹶﺩ : (4) [21] 109, 111;

[46] 9; [72] 25

1) [4] 11) : ﺗَ ﺪْ ﺭُ ﻭ ﻥﹶ

ﻱِﺭْﺪَﺗ : (4) [31] 34; [42] 52;

[65] 1

ﻱِﺭْﺪَﻧ : (2) [45] 32; [72] 10

َﺍﻙَﺭْﺃﹶﺩ : (13) [69] 3; [74] 27;

[77] 14; [82] 17, 18; [83] 8, 19;

[86] 2; [90] 12; [97] 2; [101] 3,

10; [104] 5

1) [10] 16) : ﺃﹶﺩْﺭَﺍﻛﹸﻢْ

[3) [33] 63; [42) : ﻳُ ﺪْ ﺭِ ﻳ ﻚَ

17; [80] 3

1) [54] 13) : ﺩُ ﺳُ ﺮٍ

1) [16] 59) : ﻳَ ﺪُ ﺳﱡ ﻪُ

1) [91] 10) : ﺩَﺳﱠﺎﻫَﺎ

1) [107] 2) : ﻳَ ﺪُ ﻉﱡ

1) [52] 13) : ﻳُ ﺪَ ﻋﱡ ﻮ ﻥﹶ

ﺎﻋَﺩ : (1) [52] 13

ﺎَﻋَﺩ : (5) [3] 38; [39] 8; [41]

33; [44] 22; [54] 10

2) [8] 24; [30] 25) : ﺩَ ﻋَ ﺎ ﻛﹸ ﻢْ

1) [2] 186) : ﺩَ ﻋَ ﺎ ﻥِ

ﺎَﺎﻧَﻋَﺩ : (2) [10] 12; [39] 49

1) [27] 62) : ﺩَ ﻋَ ﺎ ﻩُ

1) [7] 189) : ﺩَﻋَﻮَﺍ

ﺍ ﻮ َﻋ َﺩ : (6) [10] 22; [19] 91;

[25] 13; [29] 65; [30] 33; [31]

32

1) [71] 5) : ﺩَ ﻋَ ﻮْ ﺕُ

1) [14] 22) : ﺩَ ﻋَ ﻮْ ﺗُ ﻜﹸ ﻢْ

1) [7] 193) : ﺃﹶﺩَﻋَﻮْﺗُﻤُﻮﻫُﻢْ

2) [71] 7, 8) : ﺩَ ﻋَ ﻮْ ﺗُ ﻬُ ﻢْ

2) [18] 52; [28] 64) : ﺩَ ﻋَ ﻮْ ﻫُ ﻢْ

ﻮﺍُﻋْﺃﹶﺩ : (4) [12] 108; [13] 36;

[19] 48; [72] 20

2) [40] 41, 42) : ﺃﹶ ﺩْ ﻋُ ﻮ ﻛﹸ ﻢْ

ُﻉ ْﺪ َﺗ : (4) [10] 106; [26] 213;

[28] 88; [35] 18

1) [18] 57) : ﺗَ ﺪْ ﻋُ ﻬُ ﻢْ

[5) [17] 110; [25) : ﺗَﺪْﻋُﻮﺍ

14; [47] 35; [70] 17; [72] 18

17) [6] 40, 41, 56)
ﺗَ ﺪْ ﻋُ ﻮ ﻥﹶ

[7] 37, 194, 197; [17] 67; [19]

48; [22] 73; [26] 72; [35] 13,

40; [37] 125; [39] 38; [40] 66;

[46] 4

2) [11] 62; [41] 5) : ﺗَﺪْﻋُﻮﻧَﺎ

1) [14] 9) : ﺗَﺪْﻋُﻮﻧَﻨَﺎ

,3) [40] 41, 42) : ﺗَﺪْﻋُﻮﻧَﻨِﻲ

43

1) [6] 63) : ﺗَ ﺪْ ﻋُ ﻮ ﻧَ ﻪُ

5) [7] 193, 198)
ﺗَ ﺪْ ﻋُ ﻮ ﻫُﻢْ

[23] 73; [35] 14; [42] 13

ُﻉ ْﺪ َﻧ : (2) [3] 61; [96] 18

ﻮﺍُﻋْﺪَﻧ : (4) [6] 71; [16] 86;

[17] 71; [40] 74

1) [18] 14) : ﻧَﺪْﻋُﻮَﺍ

1) [52] 28) : ﻧَ ﺪْ ﻋُ ﻮ ﻩُ

ُﻉ ْﺪ َﻳ : (5) [17] 11; [23] 117;

[40] 26; [54] 6; [96] 17

1) [10] 12) : ﻳَﺪْﻋُﻨَﺎ

ﻮُﻋْﺪَﻳ : (8) [2] 221; [10] 25;

[22] 12, 13; [35] 6; [39] 8; [46]

5; [84] 11 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 79

1) [28] 25) : ﻳَ ﺪْ ﻋُ ﻮ ﻙَ

[4) [3] 153; [14) : ﻳَ ﺪْ ﻋُ ﻮ ﻛﹸ ﻢْ

10; [17] 52; [57] 8

[23) [2] 221; [3) : ﻳَ ﺪْ ﻋُ ﻮ ﻥﹶ

104; [4] 117; [6] 52, 108; [10]

66; [11] 101; [13] 14; [16] 20;

[17] 57; [18] 28; [22] 62; [25]

68; [28] 41; [29] 42; [31] 30;

[32] 16; [38] 51; [40] 20; [41]

48; [43] 86; [44] 55

1) [21] 90) : ﻳَﺪْﻋُﻮﻧَﻨَﺎ

1) [12] 33) : ﻳَﺪْﻋُﻮﻧَﻨِﻲ

1) [6] 71) : ﻳَ ﺪْ ﻋُ ﻮ ﻧَ ﻪُ

1) [72] 19) : ﻳَ ﺪْ ﻋُ ﻮ ﻩُ

1) [31] 21) : ﻳَ ﺪْ ﻋُ ﻮ ﻫُ ﻢْ

ُﻉْﺩ ﺍ : (10) [2] 61, 68, 69, 70;

[7] 134; [16] 125; [22] 67; [28]

87; [42] 15; [43] 49

1) [2] 260) : ﺍ ﺩْ ﻋُ ﻬُ ﻦﱠ

ﻮﺍُﻋْﺍﺩ : (14) [2] 23; [7] 55,

195; [10] 38; [11] 13; [17] 56,

110; [25] 14; [28] 64; [34] 22;

[40] 14, 49, 50

1) [40] 60) : ﺍﺩْﻋُﻮﻧِﻲ

4) [7] 29, 56, 180)
ﺍ ﺩْ ﻋُ ﻮ ﻩُ

[40] 65

2) [7] 194; [33] 5) : ﺍ ﺩْ ﻋُ ﻮ ﻫُ ﻢْ

ﺍ ﻮ ُﻋ ُﺩ : (3) [2] 282; [24] 48,

51

1) [40] 12) : ﺩُ ﻋِ ﻲَ

1) [33] 53) : ﺩُﻋِﻴﺘُﻢْ

1) [45] 28) : ﺗُﺪْﻋَﻰ

[3) [40] 10; [47) : ﺗُ ﺪْ ﻋَ ﻮْ ﻥﹶ

38; [48] 16

1) [61] 7) : ﻳُﺪْﻋَﻰ

,3) [3] 23; [68] 42) : ﻳُ ﺪْ ﻋَ ﻮْ ﻥﹶ

43

2) [41] 31; [67] 27) : ﺗَ ﺪﱠ ﻋُ ﻮ ﻥﹶ

1) [36] 57) : ﻳَ ﺪﱠ ﻋُ ﻮ ﻥﹶ

ِﻉ ﺍ ﺪﱠ ﻟ ﺍ : (3) [2] 186; [54] 6, 8

[3) [20] 108; [46) : ﺍ ﻟ ﺪﱠ ﺍ ﻋِ ﻲَ

31, 32

1) [33] 46) : ﺩَﺍﻋِﻴًﺎ

ﺎﺀَﻋُﺩ : (13) [2] 171; [3] 38;

[13] 14; [14] 39; [19] 48; [21]

45; [24] 63; [27] 80; [30] 52;

[40] 50; [41] 49, 51

1) [14] 40) : ﺩُ ﻋَ ﺎ ﺀِ

1) [35] 14) : ﺩُ ﻋَ ﺎ ﺀَ ﻛﹸ ﻢْ

1) [17] 11) : ﺩُ ﻋَ ﺎ ﺀَ ﻩُ

1) [25] 77) : ﺩُ ﻋَ ﺎ ﺅُ ﻛﹸ ﻢْ

1) [19] 4) : ﺩُ ﻋَ ﺎ ﺋِ ﻚَ

1) [46] 5) : ﺩُ ﻋَ ﺎ ﺋِ ﻬِ ﻢْ

1) [71] 6) : ﺩُﻋَﺎﺋِﻲ

1) [14] 44) : ﺩَ ﻋْ ﻮَ ﺗَ ﻚَ

1) [10] 89) : ﺩَﻋْﻮَﺗُﻜﹸﻤَﺎ

4) [7] 5; [10] 10)
ﺩَ ﻋْ ﻮَ ﺍ ﻫُ ﻢْ

[21] 15

1) [33] 4) : ﺃﹶﺩْﻋِﻴَﺎﺀَﻛﹸﻢْ

1) [33] 37) : ﺃﹶﺩْﻋِﻴَﺎﺋِﻬِﻢْ

1) [16] 5) : ﺩِ ﻑْ ﺀٌ

1) [4] 6) : ﺩَ ﻓﹶ ﻌْ ﺘُ ﻢْ

ْﻊ ﻓﹶ ْﺩ ﺍ : (2) [23] 96; [41] 34

ﻮﺍُﻓﹶﻌْﺍﺩ : (2) [3] 167; [4] 6

1) [22] 38) : ﻳُ ﺪَ ﺍ ﻓِ ﻊُ

ُﻓﹾﻊ َﺩ : (2) [2] 251; [22] 40

ﻊِﺍﻓَﺩ : (2) [52] 8; [70] 2

1) [86] 6) : ﺩَ ﺍ ﻓِ ﻖٍ

1) [89] 21) : ﺩُ ﻛﱠ ﺖِ

1) [69] 14) : ﻓﹶﺪُﻛﱠﺘَﺎ

ﺎًﻛَﺩ : (3) [7] 143; [89]00 21

1) [69]11000 14) : ﺩَ ﻛﱠ ﺔﹰ

1) [18]22111 98) : ﺩَ ﻛﱠ ﺎ ﺀَ

1) [17]33222 78) : ﺩُ ﻟﹸ ﻮ ﻙِMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 80

1) [34]44333 14) : ﺩَ ﻟﱠ ﻬُ ﻢْ

1) [20]55444 120) : ﺃﹶ ﺩُﻟﱡ ﻚَ

3) [20]66555 40; [28]77666 12)
ﺃﹶ ﺩُ ﻟﱡ ﻜﹸ ﻢْ

[61]88777 10

1) [34]99888 7) : ﻧَ ﺪُ ﻟﱡ ﻜﹸ ﻢْ

1) [25]00999 45) : ﺩَ ﻟِ ﻴ ﻼ

1) [7]11000 22) : ﻓﹶ ﺪَ ﻻ ﻫُ ﻤَ ﺎ

ﻟﹶﻰْﻓﹶﺄﹶﺩ : (1) [12]22111 19

1) [2]33222 188) : ﺗُ ﺪْ ﻟﹸ ﻮ ﺍ

1) [53]44333 8) : ﺗَﺪَﻟﱠﻰ

1) [12]55444 19) : ﺩَ ﻟﹾ ﻮَ ﻩُ

1) [91]66555 14) : ﺩَ ﻣْ ﺪَ ﻡَ

1) [47]77666 10) : ﺩَ ﻣﱠ ﺮَ

ﺎَﻧْﻣﱠﺮَﺩ : (3) [7]88777 137; [26]99888 172;

[37]00999 136

1) [17]11000 16) : ﺩَ ﻣﱠ ﺮْ ﻧَ ﺎ ﻫَ ﺎ

[2) [25]22111 36; [27) : ﺩَﻣﱠﺮْﻧَﺎﻫُﻢْ

51

1) [46]33222 25) : ﺗُ ﺪَ ﻣﱢ ﺮُ

2) [17]44333 16; [25]55444 36) : ﺗَﺪْﻣِﲑًﺍ

2) [5]66555 83; [9]77666 92) : ﺍ ﻟ ﺪﱠ ﻣْ ﻊِ

1) [21]88777 18) : ﻳَ ﺪْ ﻣَ ﻐُ ﻪُ

ﻡَﺩ : (6) [2]99888 173; [5]00999 3; [7]11000

133; [12]22111 18; [16]33222 66, 115

1) [6]44333 145) : ﺩَﻣًﺎ

1) [2]55444 30) : ﺍ ﻟ ﺪﱢ ﻣَ ﺎ ﺀَ

1) [2]66555 84) : ﺩِ ﻣَ ﺎ ﺀَ ﻛﹸ ﻢْ

1) [22]77666 37) : ﺩِ ﻣَ ﺎ ﺅُ ﻫَ ﺎ

1) [3]88777 75) : ﺑِﺪِﻳﻨَﺎﺭٍ

1) [53]99888 8) : ﺩَﻧَﺎ

1) [33]00999 59) : ﻳُ ﺪْ ﻧِ ﲔَ

1) [55]11000 54) : ﺩَ ﺍ ﻥٍ

ﺔَﻴِﺍﻧَﺩ : (3) [6]22111 99; [69]33222 23;

[76]44333 14

ﻰَﻧْﺃﹶﺩ : (12) [2]55444 61, 282; [4]66555

3; [5]77666 108; [7]88777 169; [30]99888 3; [32]00999

21; [33]11000 51, 59; [53]22111 9; [58]33222 7;

[73]44333 20

ﺎَﻴْﺍﻟﺪﱡﻧ : (115) [2]55444 85, 86, 114,

130, 200, 201, 204, 212, 217,

220; [3]66555 14, 22, 45, 56, 117,

145, 148, 152, 185; [4]77666 74, 77,

94, 109, 134; [5]88777 33, 41; [6]99888 29,

32, 70, 130; [7]00999 32, 51, 152,

156; [8]11000 42, 67; [9]22111 38, 55, 69,

74, 85; [10]33222 7, 23, 24, 64, 70,

88, 98; [11]44333 15, 60; [12]55444 101;

[13]66555 26, 34; [14]77666 3, 27; [16]88777 30,

41, 107, 122; [18]99888 28, 45, 46,

104; [20]00999 72, 131; [22]11000 9, 11,

15; [23]22111 33, 37; [24]33222 14, 19, 23,

33; [28]44333 42, 60, 61, 77, 79; [29]55444

25, 27, 64; [30]66555 7; [31]77666 15, 33;

[33]88777 28, 57; [35]99888 5; [37]00999 6; [39]11000

10, 26; [40]22111 39, 43, 51; [41]33222 12,

16, 31; [42]44333 20, 36; [43]55444 32, 35;

[45]66555 24, 35; [46]77666 20; [47]88777 36;

[53]99888 29; [57]00999 20; [59]11000 3; [67]22111 5;

[79]33222 38; [87]44333 16

2) [45]55444 24; [76]66555 1) : ﺍ ﻟ ﺪﱠ ﻫْ ﺮُ

1) [78]77666 34) : ﺩِ ﻫَ ﺎ ﻗﹰ ﺎ

1) [55]88777 64) : ﻣُﺪْﻫَﺎﻣﱠﺘَﺎﻥِ

1) [68]99888 9) : ﺗُ ﺪْ ﻫِ ﻦُ

1) [68]00999 9) : ﻳُ ﺪْ ﻫِ ﻨُ ﻮ ﻥﹶ

1) [56]11000 81) : ﻣُ ﺪْ ﻫِ ﻨُ ﻮ ﻥﹶ

1) [23]22111 20) : ﺑِ ﺎ ﻟ ﺪﱡ ﻫْ ﻦِ

ِﺎﻥَﻛﹶﺎﻟﺪﱢﻫ : (1) [55]33222 37

1) [54]44333 46) : ﺃﹶﺩْﻫَﻰ

ُﺩ ُﻭ ﺍ َﺩ : (16) [2]55444 251; [4]66555 163;

[5]77666 78; [6]88777 84; [17]99888 55; [21]00999 78,

79; [27]11000 15, 16; [34]22111 10, 13;

[38]33222 17, 22, 24, 26, 30

1) [33]44333 19) : ﺗَ ﺪُ ﻭ ﺭُ

1) [2]55444 282) : ﺗُﺪِﻳﺮُﻭﻧَﻬَﺎ

ﺍﺭَﺩ : (26) [2]66555 94; [6]77666 32, 127,

135; [7]88777 145, 169; [10]99888 25; [12]00999

109; [13]11000 22, 24, 25, 42; [14]22111

28; [16]33222 30; [28]44333 37, 77, 83;

[29]55444 64; [33]66555 29; [35]77666 35; [38]88777

46; [40]99888 39, 52; [41]00999 28; [59]11000 9

1) [11]22111 65) : ﺩَﺍﺭِﻛﹸﻢْ

1) [28]33222 81) : ﺩَ ﺍ ﺭِ ﻩِ

[4) [7]44333 78, 91; [13) : ﺩَ ﺍ ﺭِ ﻫِ ﻢْ

31; [29]55444 37

ِﺎﺭَﺍﻟﺪﱢﻳ : (1) [17]66555 5 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 81

ْﻛﹸﻢِﺎﺭَﻳِﺩ : (4) [2]77666 84; [4]88777 66;

[60]99888 8, 9

1) [2]00999 246) : ﺩِ ﻳَ ﺎ ﺭِ ﻧَ ﺎ

ْﺎﺭﻫﻢَﻳِﺩ : (10) [2]11000 85, 243;

[3]22111 195; [8]33222 47; [11]44333 67, 94;

[22]55444 40; [33]66555 27; [59]77666 2, 8

1) [71]88777 26) : ﺩَﻳﱠﺎﺭًﺍ

3) [5]99888 52; [9]00999 98)
ﺩَ ﺍ ﺋِ ﺮَ ﺓﹲ

[48]11000 6

1) [9]22111 98) : ﺍ ﻟ ﺪﱠ ﻭَ ﺍ ﺋِ ﺮَ

1) [3]33222 140) : ﻧُﺪَﺍﻭِﻟﹸﻬَﺎ

1) [59]44333 7) : ﺩُ ﻭ ﻟﹶ ﺔﹰ

2) [11]55444 107, 108) : ﺩَ ﺍ ﻣَ ﺖِ

1) [5]66555 24) : ﺩَﺍﻣُﻮﺍ

ﺖْﻣُﺩ : (3) [3]77666 75; [5]88777 117;

[19]99888 31

1) [5]00999 96) : ﺩُ ﻣْ ﺘُ ﻢْ

1) [13]11000 35) : ﺩَ ﺍ ﺋِ ﻢٌ

1) [70]22111 23) : ﺩَ ﺍ ﺋِ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

ﻭﻥُﺩ : (92) [2]33222 23, 94, 107,

165; [3]44333 28, 64, 79; [4]55444 48, 116,

119, 123, 139, 144, 173; [5]66555 76,

116; [6]77666 56, 70, 71, 108; [7]88777 30,

37, 81, 168, 194, 205; [9]99888 16,

31, 116; [10]00999 18, 37, 38, 66,

104, 106; [11]11000 13, 20, 101, 113;

[16]22111 20, 73; [18]33222 43; [19]44333 48,

49, 81; [21]55444 66, 67, 82, 98; [22]66555

12, 71, 73; [23]77666 63; [25]88777 17, 55;

[26]99888 93; [27]00999 24, 43, 55; [28]11000

81; [29]22111 17, 22, 25, 41; [32]33222 21;

[33]44333 17, 50; [34]55444 22; [35]66555 40;

[36]77666 74; [37]88777 23, 86; [39]99888 38,

43; [40]00999 66, 74; [42]11000 31, 46;

[43]22111 45; [45]33222 10; [46]44333 4, 5, 28;

[48]55444 27; [52]66555 47; [53]77666 58; [60]88777

4; [62]99888 6; [67]00999 20; [71]11000 25; [72]22111

11

َﻚ ِﻧ ﻭ ُﺩ : (2) [16]33222 86; [25]44333 18

1) [3]55444 118) : ﺩُ ﻭ ﻧِ ﻜﹸ ﻢْ

1) [21]66555 43) : ﺩُﻭﻧِﻨَﺎ

ِﻪ ِﻧ ﻭ ُﺩ : (38) [4]77666 117; [6]88777 51;

[7]99888 3, 197; [11]00999 55; [12]11000 40;

[13]22111 11, 14, 16; [16]33222 35; [17]44333

56, 97; [18]55444 14, 15, 26, 27, 58;

[21]66555 24, 29; [22]77666 62; [25]88777 3;

[29]99888 42; [31]00999 11, 30; [32]11000 4;

[35]22111 13; [36]33222 23; [39]44333 3, 15, 36,

45; [40]55444 20; [42]66555 6, 9; [43]77666 86;

[46]88777 32; [72]99888 22

1) [18]00999 90) : ﺩُﻭﻧِﻬَﺎ

ﻢِﻬِﻭﻧُﺩ : (4) [8]11000 60; [19]22111 17;

[28]33222 23; [34]44333 41

2) [18]55444 93; [55]66555 62) : ﺩُﻭﻧِﻬِﻤَﺎ

ﻲِﻭﻧُﺩ : (3) [17]77666 2; [18]88777 50,

102

1) [9]99888 29) : ﻳَﺪِﻳﻨُﻮﻥﹶ

1) [2]00999 282) : ﺗَ ﺪَ ﺍ ﻳَ ﻨْ ﺘُ ﻢْ

ٍﻦ ْﻳ َﺩ : (5) [2]11000 282; [4]22111 11, 12

ﺍﻟﹾﺪﱢﻳﻦ : (62) [1]33222 4; [2]44333 132,

193, 256; [3]55444 19, 83; [4]66555 46; [7]77666

29; [8]88777 39, 72; [9]99888 11, 29, 33,

36, 122; [10]00999 22, 105; [12]11000 40,

76; [15]22111 35; [16]33222 52; [22]44333 78;

[24]55444 2; [26]66555 82; [29]77666 65; [30]88777

30, 43; [31]99888 32; [33]00999 5; [37]11000 20;

[38]22111 78; [39]33222 2, 3, 11; [40]44333 14,

65; [42]55444 13, 21; [48]66555 28; [51]77666 6,

12; [56]88777 56; [60]99888 8, 9; [61]00999 9;

[70]11000 26; [74]22111 46; [82]33222 9, 15, 17,

18; [83]44333 11; [95]55444 7; [98]66555 5;

[107]77666 1; [110]88777 2

1) [109]99888 6) : ﺩِ ﻳ ﻦِ

ﺎًﻳﻨِﺩ : (4) [3]00999 85; [4]11000 125; [5]22111

3; [6]33222 161

ْﻳﻨﻜﹸﻢِﺩ : (11) [2]44333 217; [3]55444 73;

[4]66555 171; [5]77666 3, 57, 77; [9]88777 12;

[40]99888 26; [49]00999 16; [109]11000 6

ِﻪ ِﻨ ﻳ ِﺩ : (2) [2]22111 217; [5]33222 54

ْﻳﻨﻬﻢِﺩ : (10) [3]44333 24; [4]55444 146;

[6]66555 70, 137, 159; [7]77666 51; [8]88777 49;

[24]99888 25, 55; [30]00999 32

ﻲِﻳﻨِﺩ : (2) [10]11000 104; [39]22111 14

1) [37]33222 53) : ﻟﹶﻤَﺪِﻳﻨُﻮﻥﹶMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 82

- d -

3) [12]44333 13, 14, 17) : ﺍ ﻟ ﺬﱢ ﺋﹾ ﺐُ

1) [7]55444 18) : ﻣَﺬﹾﺀُﻭﻣًﺎ

ُﺎﺏَﺍﻟﺬﱡﺑ : (1) [22]66555 73

1) [22]77666 73) : ﺫﹸﺑَﺎﺑًﺎ

1) [2]88777 71) : ﻓﹶ ﺬﹶ ﺑَ ﺤُ ﻮ ﻫَ ﺎ

1) [37]99888 102) : ﺃﹶ ﺫﹾ ﺑَ ﺤُ ﻚَ

1) [27]00999 21) : ﻷَ ﺫﹾ ﺑَ ﺤَﻨﱠ ﻪُ

1) [2]11000 67) : ﺗَ ﺬﹾ ﺑَ ﺤُ ﻮ ﺍ

1) [5]22111 3) : ﺫﹸ ﺑِ ﺢَ

1) [28]33222 4) : ﻳُ ﺬﹶ ﺑﱢ ﺢُ

ﻮﻥﹶُﺬﹶﺑﱢﺤُﻳ : (2) [2]44333 49; [14]55444 6

1) [37]66555 107) : ﺫِ ﺑْ ﺢٍ

1) [4]77666 143) : ﻣُ ﺬﹶ ﺑْ ﺬﹶ ﺑِ ﲔَ

ﺃﹶ َﺭ ﺫﹶ : (2) [6]88777 136; [16]99888 13

2) [23]00999 79; [67]11000 24) : ﺫﹶ ﺭَ ﺃﹶ ﻛﹸ ﻢْ

1) [7]22111 179) : ﺫﹶﺭَﺃﹾﻧَﺎ

1) [42]33222 11) : ﻳَ ﺬﹾ ﺭَ ﺅُ ﻛﹸ ﻢْ

ٍﺓ ﺭﱠ ﺫﹶ : (6) [4]44333 40; [10]55444 61; [34]66555

3, 22; [99]77666 7, 8

ﺫﹸﺭﱢﻳﱠﺔ : (11) [2]88777 266; [3]99888 34,

38; [4]00999 9; [6]11000 133; [7]22111 173; [10]33222

83; [13]44333 38; [17]55444 3; [19]66555 58

1) [2]77666 128) : ﺫﹸﺭﱢﻳﱠﺘِﻨَﺎ

ﺫﹸﺭﱢﻳﺘﻪ : (5) [6]88777 84; [17]99888 62;

[18]00999 50; [29]11000 27; [37]22111 77

1) [3]33222 36) : ﺫﹸﺭﱢﻳﱠﺘَﻬَﺎ

ْﻢُﺫﹸﺭﱢﻳﱠﺘﻬ : (4) [7]44333 172; [36]55444

41; [52]66555 21

[2) [37]77666 113; [57) : ﺫﹸﺭﱢﻳﱠﺘِﻬِﻤَﺎ

26

ﻲِﺫﹸﺭﱢﻳﱠﺘ : (4) [2]88777 124; [14]99888 37,

40; [46]00999 15

1) [25]11000 74) : ﺫﹸﺭﱢﻳﱠﺎﺗِﻨَﺎ

ْﻢِﻬِﺫﹸﺭﱢﻳﱠﺎﺗ : (3) [6]22111 87; [13]33222

23; [40]44333 8

ﺎًﻋْﺫﹶﺭ : (2) [11]55444 77; [29]66555 33

1) [69]77666 32) : ﺫﹶﺭْﻋُﻬَﺎ

1) [69]88777 32) : ﺫِ ﺭَ ﺍ ﻋً ﺎ

1) [18]99888 18) : ﺫِ ﺭَ ﺍ ﻋَ ﻴْ ﻪِ

1) [18]00999 45) : ﺗَ ﺬﹾ ﺭُ ﻭ ﻩُ

1) [51]11000 1) : ﺫﹶﺭْﻭًﺍ

1) [51]22111 1) : ﺍﻟﺬﱠﺍﺭِﻳَﺎﺕِ

1) [24]33222 49) : ﻣُ ﺬﹾ ﻋِ ﻨِ ﲔَ

3) [17]44333 107, 109)
ﺍ ﻟﹾ ﺄﹶ ﺫﹾ ﻗﹶ ﺎ ﻥِ

[36]55444 8

َﺮ ﻛﹶ ﺫﹶ : (2) [33]66555 21; [87]77666 15

1) [17]88777 46) : ﺫﹶ ﻛﹶ ﺮْ ﺕَ

ُﻩ َﺮ ﻛﹶ ﺫﹶ : (2) [74]99888 55; [80]00999 12

[2) [3]11000 135; [26) : ﺫﹶ ﻛﹶ ﺮُ ﻭ ﺍ

227

1) [2]22111 152) : ﺃﹶ ﺫﹾ ﻛﹸ ﺮْ ﻛﹸ ﻢْ

1) [18]33222 63) : ﺃﹶ ﺫﹾ ﻛﹸ ﺮَ ﻩُ

1) [12]44333 85) : ﺗَ ﺬﹾ ﻛﹸ ﺮُ

1) [43]55444 13) : ﺗَ ﺬﹾ ﻛﹸ ﺮُ ﻭ ﺍ

1) [40]66555 44) : ﺗَ ﺬﹾ ﻛﹸ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

1) [2]77666 235) : ﺗَ ﺬﹾ ﻛﹸ ﺮُ ﻭ ﻧَ ﻬُ ﻦﱠ

1) [20]88777 34) : ﻧَ ﺬﹾ ﻛﹸ ﺮَ ﻙَ

ُﺮ ﻛﹸ ﺬﹾ َﻳ : (2) [19]99888 67; [21]00999 36

1) [21]11000 60) : ﻳَ ﺬﹾ ﻛﹸ ﺮُ ﻫُ ﻢْ

2) [22]22111 28, 34) : ﻳَ ﺬﹾ ﻛﹸ ﺮُ ﻭ ﺍ

[5) [3]33222 191; [4) : ﻳَ ﺬﹾ ﻛﹸ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

142; [6]44333 138; [37]55444 13; [74]66555 56

ﺍﺫﹾﻛﹸﺮ : (16) [3]77666 41; [5]88777 110;

[7]99888 205; [18]00999 24; [19]11000 16, 41,

51, 54, 56; [38]22111 17, 41, 45, 48;

[46]33222 21; [73]44333 8; [76]55444 25

1) [33]66555 34) : ﺍ ﺫﹾ ﻛﹸ ﺮْ ﻥﹶMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 83

1) [12]77666 42) : ﺍﺫﹾﻛﹸﺮْﻧِﻲ

,29) [2]88777 40, 47, 63) : ﺍ ﺫﹾ ﻛﹸ ﺮُ ﻭ ﺍ

122, 198, 200, 203, 231, 239;

[3]99888 103; [4]00999 103; [5]11000 4, 7, 11,

20; [7]22111 69, 74, 86, 171; [8]33222 26,

45; [14]44333 6; [22]55444 36; [33]66555 9, 41;

[35]77666 3; [62]88777 10

1) [2]99888 152) : ﺍ ﺫﹾ ﻛﹸ ﺮُ ﻭ ﻧِ ﻲ

ُﻭﻩُﺍﺫﹾﻛﹸﺮ : (1) [2]00999 198

َﺮ ِﻛ ﺫﹸ : (7) [6]11000 118, 119; [8]22111 2;

[22]33222 35; [39]44333 45; [47]55444 20

َﺮ ﻛﹶ ﺬﹾ ُﻳ : (4) [2]66555 114; [6]77666 121;

[22]88777 40; [24]99888 36

1) [2]00999 282) : ﺗُ ﺬﹶ ﻛﱢ ﺮَ

ْﺮ ﻛﱢ ﺫﹶ : (6) [6]11000 70; [50]22111 45;

[51]33222 55; [52]44333 29; [87]55444 9; [88]66555 21

1) [14]77666 5) : ﺫﹶ ﻛﱢ ﺮْ ﻫُ ﻢْ

َﺮ ﻛﱢ ﺫﹸ : (2) [18]88777 57; [32]99888 22

1) [36]00999 19) : ﺫﹸ ﻛﱢ ﺮْ ﺗُ ﻢْ

[7) [5]11000 13, 14; [6) : ﺫﹸ ﻛﱢ ﺮُ ﻭ ﺍ

44; [7]22111 165; [25]33222 73; [32]44333 15;

[37]55444 13

1) [35]66555 37) : ﺗَ ﺬﹶ ﻛﱠ ﺮَ

1) [7]77666 201) : ﺗَ ﺬﹶ ﻛﱠ ﺮُ ﻭ ﺍ

[3) [6]88777 80; [32) : ﺗَ ﺘَ ﺬﹶ ﻛﱠ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

4; [40]99888 58

[17) [6]00999 152; [7) : ﺗَ ﺬﹶ ﻛﱠ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

3, 57; [10]11000 3; [11]22111 24, 30; [16]33222

17, 90; [23]44333 85; [24]55444 1, 27; [27]66555

62; [37]77666 155; [45]88777 23; [51]99888 49;

[56]00999 62; [69]11000 42

8) [13]22111 19; [20]33222 44)
ﻳَ ﺘَ ﺬﹶ ﻛﱠ ﺮُ

[35]44333 37; [38]55444 29; [39]66555 9; [40]77666

13; [79]88777 35; [89]99888 23

[7) [2]00999 221; [14) : ﻳَ ﺘَ ﺬﹶ ﻛﱠ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

25; [28]11000 43, 46, 51; [39]22111 27;

[44]33222 58

ُﺮ ﻛﱠ ﺬﱠ َﻳ : (6) [2]44333 269; [3]55444 7;

[14]66555 52; [25]77666 62; [80]88777 4; [87]99888 10

[2) [17]00999 41; [25) : ﻟِ ﻴَ ﺬﱠ ﻛﱠ ﺮُ ﻭ ﺍ

50

[6) [6]11000 126; [7) : ﻳَ ﺬﱠ ﻛﱠ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

26, 130; [8]22111 57; [9]33222 126; [16]44333

13

ﺍًﻛﹾﺮِﺫ : (11) [2]55444 200; [18]66555 70,

83; [20]77666 99, 113; [21]88777 48; [33]99888

41; [37]00999 3, 168; [65]11000 10; [77]22111 5

1) [94]33222 4) : ﺫِ ﻛﹾ ﺮَ ﻙَ

ﻛﹸﻢُﻛﹾﺮِﺫ : (2) [2]44333 200; [21]55444

10

ﺎَﻧِﻛﹾﺮِﺫ : (2) [18]66555 28; [53]77666 29

2) [23]88777 71) : ﺫِ ﻛﹾ ﺮِ ﻫِ ﻢْ

ﻱِﻛﹾﺮِﺫ : (6) [18]99888 101; [20]00999

14, 42, 124; [23]11000 110; [38]22111 8

ﻯَﻛﹾﺮِﺫ : (21) [6]33222 68, 69, 90;

[7]44333 2; [11]55444 114, 120; [21]66555 84;

[26]77666 209; [29]88777 51; [38]99888 43, 46;

[39]00999 21; [40]11000 54; [44]22111 13; [50]33222

8, 37; [51]44333 55; [74]55444 31; [80]66555 4;

[87]77666 9; [89]88777 23

1) [79]99888 43) : ﺫِ ﻛﹾ ﺮَ ﺍ ﻫَ ﺎ

1) [47]00999 18) : ﺫِ ﻛﹾ ﺮَﺍ ﻫُ ﻢْ

ﺓَﺮِﺬﹾﻛَﺗ : (9) [20]11000 3; [56]22111 73;

[69]33222 12, 48; [73]44333 19; [74]55444 49,

54; [76]66555 29; [80]77666 11

1) [10]88777 71) : ﺗَﺬﹾﻛِﲑِﻱ

1) [76]99888 1) : ﻣَﺬﹾﻛﹸﻮﺭًﺍ

1) [88]00999 21) : ﻣُ ﺬﹶ ﻛﱢ ﺮٌ

1) [33]11000 35) : ﺍﻟﺬﱠﺍﻛِﺮَﺍﺕِ

2) [11]22111 114)
ﺍ ﻟ ﺬﱠ ﺍ ﻛِ ﺮِ ﻳ ﻦَ

[33]33222 35

ﺫﹶﻛﹶﺮ : (12) [3]44333 36, 195; [4]55444

11, 124, 176; [16]66555 97; [40]77666 40;

[49]88777 13; [53]99888 21, 45; [75]00999 39;

[92]11000 3

2) [6]22111 143, 144) : ﺀَ ﺁ ﻟ ﺬﱠ ﻛﹶ ﺮَ ﻳْ ﻦِ

1) [42]33222 49) : ﺍ ﻟ ﺬﱡ ﻛﹸ ﻮ ﺭَ

1) [6]44333 139) : ﺫﹸﻛﹸﻮﺭِﻧَﺎ

1) [26]55444 165) : ﺍ ﻟ ﺬﱡ ﻛﹾ ﺮَ ﺍ ﻥﹶ

1) [42]66555 50) : ﺫﹸﻛﹾﺮَﺍﻧًﺎ

1) [5]77666 3) : ﺫﹶ ﻛﱠ ﻴْ ﺘُ ﻢْ

1) [20]88777 134) : ﻧَ ﺬِ ﻝﱠ

1) [36]99888 72) : ﺫﹶ ﻟﱠ ﻠﹾ ﻨَ ﺎ ﻫَ ﺎ

1) [76]00999 14) : ﺫﹸ ﻟﱢ ﻠﹶ ﺖْ

1) [3]11000 26) : ﺗُ ﺬِ ﻝﱡ

1) [76]22111 14) : ﺗَ ﺬﹾ ﻟِ ﻴ ﻼMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 84

ﻝﱢ ﺬﱡ ﻟ ﺍ : (3) [17]33222 24, 111; [42]44333

45

ﻟﱠﺔِﺫ : (7) [2]55444 61; [3]66555 112; [7]77666

152; [10]88777 26, 27; [68]99888 43; [70]00999

44

ﻟﱠﺔِﺃﹶﺫ : (4) [3]11000 123; [5]22111 54;

[27]33222 34, 37

1) [63]44333 8) : ﺍ ﻷَ ﺫﹶ ﻝﱠ

1) [58]55444 20) : ﺍ ﻷَ ﺫﹶ ﻟﱢ ﲔَ

1) [2]66555 71) : ﺫﹶ ﻟﹸ ﻮ ﻝﹲ

ﺫﹶﻟﹸﻮﻻ : (1) [67]77666 15

ﺫﹸﻟﹸﻼ : (1) [16]88777 69

ﺔﹰ ﻣﱠ ِﺫ : (2) [9]99888 8, 10

1) [68]00999 49) : ﻣَ ﺬﹾ ﻣُ ﻮ ﻡٌ

2) [17]11000 18, 22) : ﻣَﺬﹾﻣُﻮﻣًﺎ

ﺐْﺫﹶﻧ : (3) [26]22111 14; [40]33222 3;

[81]44333 9

ﻚِﺒْﺫﹶﻧ : (4) [12]55444 29; [40]66555 55;

[47]77666 19; [48]88777 2

ِﻪ ِﺒ ْﻧ ﺫﹶ : (2) [29]99888 40; [55]00999 39

2) [67]11000 11; [91]22111 14) : ﺫﹶ ﻧْ ﺒِ ﻬِ ﻢْ

7) [3]33222 31; [5]44333 18)
ﺫﹸ ﻧُ ﻮ ﺑ ﻜﹸ ﻢْ

[14]55444 10; [33]66555 71; [46]77666 31; [61]88777

12; [71]99888 4

ﺎَﻨَﻮﺑُﺫﹸﻧ : (5) [3]00999 16, 147, 193;

[12]11000 97; [40]22111 11

10) [3]33222 11, 135)
ﺫﹸ ﻧُ ﻮ ﺑِ ﻬِ ﻢْ

[5]44333 49; [6]55444 6; [7]66555 100; [8]77666 52,

54; [9]88777 102; [28]99888 78; [40]00999 21

1) [51]11000 59) : ﺫﹶ ﻧُ ﻮ ﺏِ

1) [51]22111 59) : ﺫﹶﻧُﻮﺑًﺎ

َﺐ َﻫ ﺫﹶ : (8) [2]33222 17, 20; [11]44333

10, 74; [21]55444 87; [23]66555 91; [33]77666

19; [75]88777 33

1) [60]99888 11) : ﺫﹶ ﻫَ ﺒَ ﺖْ

1) [12]00999 17) : ﺫﹶﻫَﺒْﻨَﺎ

1) [12]11000 15) : ﺫﹶ ﻫَ ﺒُ ﻮ ﺍ

ﺐَﺬﹾﻫَﺗ : (2) [8]22111 46; [35]33222 8

2) [4]44333 19; [12]55444 13) : ﺗَ ﺬﹾ ﻫَ ﺒُ ﻮ ﺍ

1) [81]66555 26) : ﺗَ ﺬﹾ ﻫَ ﺒُ ﻮ ﻥﹶ

2) [17]77666 86; [43]88777 41) : ﻧَ ﺬﹾ ﻫَ ﺒَ ﻦﱠ

ُﺐ َﻫ ﺬﹾ َﻳ : (2) [13]99888 17; [24]00999 43

1) [20]11000 63) : ﻳَﺬﹾﻫَﺒَﺎ

2) [24]22111 62; [33]33222 20) : ﻳَ ﺬﹾ ﻫَ ﺒُ ﻮ ﺍ

ْﺐ َﺫﹾﻫ ﺍ : (7) [5]44333 24; [17]55444 63;

[20]66555 24, 42, 97; [27]77666 28; [79]88777 17

ﺎَﺒَﺍﺫﹾﻫ : (3) [20]99888 43; [25]00999 36;

[26]11000 15

ﻮﺍُﺒَﺍﺫﹾﻫ : (2) [12]22111 87, 93

1) [35]33222 34) : ﺃﹶ ﺫﹾ ﻫَ ﺐَ

1) [46]44333 20) : ﺃﹶ ﺫﹾ ﻫَ ﺒْ ﺘُ ﻢْ

َﺐ ِﻫ ﺬﹾ ُﻳ : (3) [8]55444 11; [9]66555 15;

[33]77666 33

[4) [4]88777 133; [6) : ﻳُ ﺬﹾ ﻫِ ﺒْ ﻜﹸ ﻢْ

133; [14]99888 19; [35]00999 16

1) [11]11000 114) : ﻳُ ﺬﹾ ﻫِ ﺒْ ﻦَ

1) [22]22111 15) : ﻳُ ﺬﹾ ﻫِ ﺒَ ﻦﱠ

1) [37]33222 99) : ﺫﹶ ﺍ ﻫِ ﺐٌ

1) [23]44333 18) : ﺫﹶ ﻫَ ﺎ ﺏٍ

ﺐَﺫﹶﻫ : (7) [3]55444 14; [9]66555 34;

[18]77666 31; [22]88777 23; [35]99888 33; [43]00999

53, 71

1) [3]11000 91) : ﺫﹶﻫَﺒًﺎ

1) [22]22111 2) : ﺗَ ﺬﹾ ﻫَ ﻞﹸ

ﺫﹸﻭ : (35) [2]33222 105, 243, 251,

280; [3]44333 4, 74, 152, 174; [5]55444 95;

[6]66555 133, 147; [8]77666 29; [10]88777 60;

[12]99888 68; [13]00999 6; [14]11000 47; [18]22111

58; [27]33222 73; [28]44333 79; [38]55444 12;

[40]66555 15, 61; [41]77666 35, 43, 51;

[51]88777 58; [53]99888 6; [55]00999 12, 27;

[57]11000 21, 29; [62]22111 4; [65]33222 7; [85]44333

15

ﺫﹶﺍ : (18) [2]55444 245, 255; [5]66555

106; [6]77666 152; [17]88777 26; [18]99888 86,

94; [21]00999 85, 87; [23]11000 77; [30]22111

38; [35]33222 18; [38]44333 17, 48; [68]55444

14; [73]66555 13; [90]77666 15, 16

ﻱِﺫ : (24) [2]88777 83; [4]99888 36; [6]00999

146; [8]11000 41; [11]22111 3; [12]33222 76;

[14]44333 37; [16]55444 90; [17]66555 42; [18]77666

83; [38]88777 1; [39]99888 28, 37; [40]00999 3;

[55]11000 78; [59]22111 7; [70]33222 3; [77]44333 30;

[81]55444 20; [89]66555 5, 10; [90]77666 14 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 85

ﺍَﺫﹶﻭ : (2) [5]88777 95, 106

1) [65]99888 2) : ﺫﹶ ﻭَ ﻱْ

ﻱِﺫﹶﻭ : (1) [2]00999 177

ﺫﹶﺍﺕ : (30) [3]11000 119, 154; [5]22111

7; [8]33222 1, 7, 43; [11]44333 5; [18]55444 17,

18; [22]66555 2; [23]77666 50; [27]88777 60;

[31]99888 23; [35]00999 38; [39]11000 7; [42]22111

24; [51]33222 7; [54]44333 13; [55]55444 11;

[57]66555 6; [64]77666 4; [67]88777 13; [85]99888 1,

5; [86]00999 11, 12; [89]11000 7; [111]22111 3

1) [55]33222 48) : ﺫﹶﻭَﺍﺗَﺎ

1) [34]44333 16) : ﺫﹶ ﻭَ ﺍ ﺗَ ﻲْ

1) [28]55444 23) : ﺗَ ﺬﹸ ﻭ ﺩَ ﺍ ﻥِ

ﺫﹶﺍﻗﹶﺎ : (1) [7]66555 22

1) [65]77666 9) : ﺫﹶ ﺍ ﻗﹶ ﺖْ

ﺫﹶﺍﻗﹸﻮﺍ : (3) [6]88777 148; [59]99888 15;

[64]00999 5

ﺬﹸﻭﻗﹸﻮﺍَﺗ : (1) [16]11000 94

1) [5]22111 95) : ﻳَ ﺬﹸ ﻭ ﻕَ

ﺬﹸﻭﻗﹸﻮﺍَﻳ : (2) [4]33222 56; [38]44333 8

[2) [44]55444 56; [78) : ﻳَ ﺬﹸ ﻭ ﻗﹸ ﻮ ﻥﹶ

24

1) [38]66555 57) : ﻳَ ﺬﹸ ﻭ ﻗﹸ ﻮ ﻩُ

ْﻕ ﺫﹸ : (1) [44]77666 49

ﺫﹸﻭﻗﹸﻮﺍ : (22) [3]88777 106, 181; [6]99888

30; [7]00999 39; [8]11000 35, 50; [9]22111 35;

[10]33222 52; [22]44333 22; [29]55444 55; [32]66555

14, 20; [34]77666 42; [35]88777 37; [39]99888

24; [46]00999 34; [51]11000 14; [54]22111 37,

39, 48; [78]33222 30

1) [8]44333 14) : ﻓﹶ ﺬﹸ ﻭ ﻗﹸ ﻮ ﻩُ

1) [16]55444 112) : ﺃﹶ ﺫﹶ ﺍ ﻗﹶ ﻬَ ﺎ

2) [30]66555 33; [39]77666 26) : ﺃﹶ ﺫﹶ ﺍ ﻗﹶ ﻬُ ﻢْ

ﺎَﺃﹶﺫﹶﻗﹾﻨ : (4) [10]88777 21; [11]99888 9;

[30]00999 36; [42]11000 48

َﺎﻙَﺃﹶﺫﹶﻗﹾﻨ : (1) [17]22111 75

ُﺎﻩَﺃﹶﺫﹶﻗﹾﻨ : (2) [11]33222 10; [41]44333 50

ُﻪ ﻗﹾ ِﺬ ُﻧ : (3) [22]55444 25; [25]66555 19;

[34]77666 12

1) [41]88777 27) : ﻓﹶﻠﹶﻨُﺬِﻳﻘﹶﻦﱠ

2) [32]99888 21)
ﻭَﻟﹶﻨُﺬِﻳﻘﹶﻨﱠﻬُﻢْ

[41]00999 50

1) [22]11000 9) : ﻧُ ﺬِ ﻳ ﻘﹸ ﻪُ

2) [10]22111 70; [41]33222 16) : ﻧُ ﺬِ ﻳ ﻘ ﻬُ ﻢُ

1) [6]44333 65) : ﻳُ ﺬِ ﻳ ﻖَ

1) [30]55444 46) : ﻟِﻴُﺬِﻳﻘﹶﻜﹸﻢْ

1) [30]66555 41) : ﻟِ ﻴُ ﺬِﻳ ﻘﹶ ﻬُ ﻢْ

3) [3]77666 185; [21]88777 35)
ﺫﹶ ﺍ ﺋِ ﻘﹶ ﺔﹸ

[29]99888 57

ﻘﹸﻮِﺫﹶﺍﺋ : (1) [37]00999 38

1) [37]11000 31) : ﺫﹶ ﺍ ﺋِ ﻘﹸ ﻮ ﻥﹶ

ﻮﺍُﺃﹶﺫﹶﺍﻋ : (1) [4]22111 83 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 86

- h -

ﺃﹾﺱَﺭ : (2) [7]33222 150; [19]44333 4

ِﻪ ِﺳ ﺃﹾ َﺭ : (3) [2]55444 196; [12]66555 41;

[44]77666 48

ﻲِﺃﹾﺳَﺭ : (2) [12]88777 36; [20]99888 94

ُﺱ ﻭ ُﺀ ُﺭ : (2) [2]00999 279; [37]11000 65

ﻭﺳﻜﹸﻢُﺀُﺭ : (3) [2]22111 196; [5]33222

6; [48]44333 27

ْﻭﺳﻬﻢُﺀُﺭ : (6) [14]55444 43; [17]66555

51; [21]77666 65; [22]88777 19; [32]99888 12;

[63]00999 5

ﺔﹲ ﻓﹶ ﺃﹾ َﺭ : (2) [24]11000 2; [57]22111 27

11) [2]33222 143, 207)
ﺭَ ﺀُ ﻭ ﻑٌ

[3]44333 30; [9]55444 117, 128; [16]66555 7, 47;

[22]77666 65; [24]88777 20; [57]99888 9; [59]00999 10

ﺃﹶﻯَﺭ : (13) [6]11000 76, 77, 78;

[11]22111 70; [12]33222 24, 28; [16]44333 85,

86; [18]55444 53; [20]66555 10; [33]77666 22;

[53]88777 11, 18

1) [21]99888 36) : ﺭَ ﺁ ﻙَ

ُﻩ ﺁ َﺭ : (6) [27]00999 40; [35]11000 8; [37]22111

55; [53]33222 13; [81]44333 23; [96]55444 7

ﺎَﺁﻫَﺭ : (2) [27]66555 10; [28]77666 31

1) [27]88777 44) : ﺭَ ﺃﹶ ﺗْ ﻪُ

1) [25]99888 12) : ﺭَﺃﹶ ﺗْ ﻬُ ﻢْ

ﺍ ﻭ ﺃﹶ َﺭ : (13) [2]00999 166; [7]11000 149;

[10]22111 54; [12]33222 35; [19]44333 75; [28]55444

64; [34]66555 33; [37]77666 14; [40]88777 84,

85; [42]99888 44; [62]00999 11; [72]11000 24

1) [25]22111 41) : ﺭَ ﺃﹶ ﻭْ ﻙَ

ُﻩ ْﻭ ﺃﹶ َﺭ : (3) [30]33222 51; [46]44333 24;

[67]55444 27

1) [68]66555 26) : ﺭَﺃﹶﻭْﻫَﺎ

1) [83]77666 32) : ﺭَ ﺃﹶ ﻭْ ﻫُ ﻢْ

ﺖْﺃﹶﻳَﺭ : (17) [4]88777 61; [6]99888 68;

[12]00999 4; [18]11000 63; [19]22111 77; [25]33222

43; [26]44333 205; [45]55444 23; [47]66555 20;

[53]77666 33; [76]88777 20; [96]99888 9, 11, 13;

[107]00999 1; [110]11000 2

1) [17]22111 62) : ﺃﹶ ﺭَ ﺃﹶ ﻳْ ﺘَ ﻚَ

2) [6]33222 40, 47) : ﺃﹶ ﺭَ ﺃﹶ ﻳْ ﺘَ ﻜﹸ ﻢْ

,21) [6]44333 46; [10]55444 50) : ﺃﹶ ﺭَ ﺃﹶ ﻳْ ﺘُ ﻢْ

59; [11]66555 28, 63, 88; [26]77666 75;

[28]88777 71, 72; [35]99888 40; [39]00999 38;

[41]11000 52; [46]22111 4, 10; [53]33222 19;

[56]44333 58, 63, 68, 71; [67]55444 28, 30

1) [3]66555 143) : ﺭَﺃﹶﻳْﺘُﻤُﻮﻩُ

1) [59]77666 21) : ﺭَ ﺃﹶ ﻳْ ﺘَ ﻪُ

ْﻢُﺘﻬْﺃﹶﻳَﺭ : (6) [12]88777 4; [20]99888 92;

[33]00999 19; [63]11000 4, 5; [76]22111 19

1) [12]33222 31) : ﺭَ ﺃﹶ ﻳْ ﻨَ ﻪُ

ﻯَﺃﹶﺭ : (6) [8]44333 48; [12]55444 43;

[20]66555 46; [27]77666 20; [37]88777 102; [40]99888

29

َﺍﻙَﺃﹶﺭ : (2) [4]00999 105; [6]11000 74

ْﺍﻛﹸﻢَﺃﹶﺭ : (4) [3]22111 152; [11]33222 29,

84; [46]44333 23

2) [12]55444 36) : ﺃﹶ ﺭَ ﺍ ﻧِ ﻲ

َﺮ َﺗ : (31) [2]66555 243, 246, 258;

[3]77666 23; [4]88777 44, 49, 51, 60, 77;

[14]99888 19, 24, 28; [19]00999 83; [22]11000

18, 63, 65; [24]22111 41, 43; [25]33222 45;

[26]44333 225; [31]55444 29, 31; [35]66555 27;

[39]77666 21; [40]88777 69; [58]99888 7, 8, 14;

[59]00999 11; [89]11000 6; [105]22111 1

ﻯَﺮَﺗ : (36) [5]33222 52, 62, 80, 83;

[6]44333 27, 30, 93; [8]55444 50; [14]66555 49;

[16]77666 14; [18]88777 17, 47, 49; [20]99888

107; [22]00999 2, 5; [24]11000 43; [27]22111 88;

[30]33222 48; [32]44333 12; [34]55444 31, 51;

[35]66555 12; [37]77666 102; [39]88777 58, 60,

75; [41]99888 39; [42]00999 22, 44; [45]11000

28; [57]22111 12; [67]33222 3; [69]44333 7, 8

2) [7]55444 143) : ﺗَ ﺮَ ﺍ ﻧِ ﻲ

2) [39]66555 21; [57]77666 20) : ﻓﹶ ﺘَ ﺮَ ﺍ ﻩُ

3) [7]88777 198; [42]99888 45)
ﺗَ ﺮَ ﺍ ﻫُ ﻢْ

[48]00999 29

1) [18]11000 39) : ﺗَ ﺮَ ﻥِ

ﺍْﻭَﺮَﺗ : (2) [31]22111 20; [71]33222 15

ﻥﹶ ْﻭ َﺮ َﺗ : (2) [8]44333 48; [12]55444 59

1) [102]66555 6) : ﻟﹶ ﺘَ ﺮَ ﻭُ ﻥﱠ

3) [13]77666 2; [22]88777 2)
ﺗَﺮَﻭْﻧَﻬَﺎ

[31]99888 10

1) [102]00999 7) : ﻟﹶﺘَﺮَﻭُﻧﱠﻬَﺎ

1) [7]11000 27) : ﺗَ ﺮَ ﻭْ ﻧَ ﻬُ ﻢْ

ﺎَﻫْﻭَﺮَﺗ : (3) [9]22111 26, 40; [33]33222 9

1) [19]44333 26) : ﺗَ ﺮَ ﻳِ ﻦﱠ

ﻯَﺮَﻧ : (6) [2]55444 55, 144; [6]66555 94;

[11]77666 27; [25]88777 21; [38]99888 62 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 87

َﻙ ﺍ َﺮ َﻧ : (6) [7]00999 66; [11]11000 27,

91; [12]22111 36, 78

1) [70]33222 7) : ﻧَ ﺮَ ﺍ ﻩُ

1) [12]44333 30) : ﻟﹶ ﻨَ ﺮَ ﺍ ﻫَ ﺎ

َﺮ َﻳ : (2) [21]55444 30; [36]66555 77

ﻯَﺮَﻳ : (8) [2]77666 165; [9]88777 94,

105; [34]99888 6; [53]00999 12, 35; [79]11000

36; [96]22111 14

1) [26]33222 218) : ﻳَ ﺮَ ﺍ ﻙَ

2) [7]44333 27; [9]55444 127) : ﻳَ ﺮَ ﺍ ﻛﹸ ﻢْ

1) [24]66555 40) : ﻳَ ﺮَ ﺍ ﻫَ ﺎ

ُﻩ َﺮ َﻳ : (3) [90]77666 7; [99]88777 7, 8

ﺍ ﻭ َﺮ َﻳ : (27) [6]99888 6, 25; [7]00999 146,

148; [10]11000 88, 97; [13]22111 41; [16]33222

48, 79; [17]44333 99; [26]55444 7, 201;

[27]66555 86; [29]77666 19, 67; [30]88777 37;

[32]99888 27; [34]00999 9; [36]11000 31, 71;

[41]22111 15; [46]33222 33; [52]44333 44; [54]55444

2; [67]66555 19

ﻥﹶ ْﻭ َﺮ َﻳ : (8) [2]77666 165; [9]88777 126;

[20]99888 89; [21]00999 44; [25]11000 22, 42;

[46]22111 35; [76]33222 13

1) [70]44333 6) : ﻳَ ﺮَ ﻭْ ﻧَ ﻪُ

2) [25]55444 40; [79]66555 46) : ﻳَﺮَﻭْﻧَﻬَﺎ

1) [3]77666 13) : ﻳَ ﺮَ ﻭْ ﻧَ ﻬُ ﻢْ

ﻯَﺮُﻳ : (2) [46]88777 25; [53]99888 40

1) [8]00999 43) : ﺃﹶﺭَﺍﻛﹶﻬُﻢْ

ُﺍﻩَﻓﹶﺄﹶﺭ : (1) [79]11000 20

1) [17]22111 60) : ﺃﹶﺭَﻳْﻨَﺎﻙَ

1) [47]33222 30) : ﺃﹶﺭَﻳْﻨَﺎﻛﹶﻬُﻢْ

1) [20]44333 56) : ﺃﹶﺭَﻳْﻨَﺎﻩُ

3) [7]55444 145; [21]66555 37)
ﺃﹸ ﺭِ ﻳ ﻜﹸ ﻢْ

[40]77666 29

1) [23]88777 93) : ﺗُﺮِﻳَﻨﱢﻲ

ﻱِﺮُﻧ : (2) [6]99888 75; [28]00999 6

َﻚ َﻳ ِﺮ ُﻧ : (2) [20]11000 23; [23]22111 95

4) [10]33222 46; [13]44333 40)
ﻧُ ﺮِ ﻳَ ﻨﱠ ﻚَ

[40]55444 77; [43]66555 42

1) [17]77666 1) : ﻟِ ﻨُ ﺮِ ﻳَ ﻪُ

2) [41]88777 53; [43]99888 48) : ﻧُ ﺮِ ﻳ ﻬِ ﻢْ

7) [2]00999 73; [13]11000 12)
ﻳُ ﺮِ ﻳ ﻜﹸ ﻢْ

[27]22111 93; [30]33222 24; [31]44333 31; [40]55444

13, 81

1) [8]66555 44) : ﻳُ ﺮِ ﻳ ﻜﹸ ﻤُ ﻮ ﻫُ ﻢْ

1) [8]77666 43) : ﻳُ ﺮِ ﻳ ﻜﹶ ﻬُ ﻢُ

1) [5]88777 31) : ﻟِ ﻴُ ﺮِ ﻳَ ﻪُ

1) [2]99888 167) : ﻳُ ﺮِ ﻳ ﻬِ ﻢُ

1) [7]00999 27) : ﻟِﻴُﺮِﻳَﻬُﻤَﺎ

ﺎَﻧِﺃﹶﺭ : (3) [2]11000 128; [4]22111 153;

[41]33222 29

ﻲِﻧِﺃﹶﺭ : (2) [2]44333 260; [7]55444 143

ﻲِﻭﻧُﺃﹶﺭ : (4) [31]66555 11; [34]77666 27;

[35]88777 40; [46]99888 4

1) [99]00999 6) : ﻟِﻴُﺮَﻭْﺍ

1) [26]11000 61) : ﺗَ ﺮَ ﺍ ﺀَ ﺍ

1) [8]22111 48) : ﺗَ ﺮَ ﺍ ﺀَ ﺕِ

2) [4]33222 142; [107]44333 6) : ﻳُ ﺮَ ﺍ ﺀُ ﻭ ﻥﹶ

َﺋﹶﺎﺀِﺭ : (3) [2]55444 264; [4]66555 38; [8]77666

47

ﺃﹾﻱَﺭ : (2) [3]88777 13; [11]99888 27

1) [19]00999 74) : ﺭِﺋﹾﻴًﺎ

ﺎَﻳْﺍﻟﺮﱡﺅ : (4) [12]11000 43; [17]22111 60;

[37]33222 105; [48]44333 27

1) [12]55444 5) : ﺭُﺅْﻳَﺎﻙَ

2) [12]66555 43, 100) : ﺭُﺅْﻳَﺎﻱَ

ﺏَﺭ : (82) [1]77666 2; [2]88777 131; [5]99888

28; [6]00999 45, 71, 162, 164; [7]11000 54,

61, 67, 104, 121, 122; [9]22111 129;

[10]33222 10, 37; [13]44333 16; [17]55444 102;

[18]66555 14; [19]77666 65; [20]88777 70; [21]99888

22, 56; [23]00999 86, 116; [26]11000 16,

23, 24, 26, 28, 47, 48, 77, 98,

109, 127, 145, 164, 180, 192;

[27]22111 8, 26, 44, 91; [28]33222 30; [32]44333

2; [34]55444 15; [36]66555 58; [37]77666 5, 87,

126, 180, 182; [38]88777 66; [39]99888 75;

[40]00999 64, 65, 66; [41]11000 9; [43]22111 46,

82; [44]33222 7, 8; [45]44333 36; [51]55444 23;

[53]66555 49; [55]77666 17; [56]88777 80; [59]99888

16; [69]00999 43; [70]11000 40; [73]22111 9;

[78]33222 37; [81]44333 29; [83]55444 6; [106]66555 3

ﺏﱢ َﺭ : (2) [113]77666 1; [114]88777 1 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 88

ّﺏ َﺭ : (67) [2]99888 126, 260; [3]00999

35, 36, 38, 40, 41, 47; [5]11000 25;

[7]22111 143, 151, 155; [11]33222 45, 47;

[12]44333 33, 101; [14]55444 35, 36, 40;

[15]66555 36, 39; [17]77666 24, 80; [19]88777 4,

6, 8, 10; [20]99888 25, 84, 114, 125;

[21]00999 89, 112; [23]11000 26, 29, 39,

93, 94, 97, 98, 99, 118; [25]22111 30;

[26]33222 12, 83, 117, 169; [27]44333 19,

44; [28]55444 16, 17, 21, 24, 33; [29]66555

30; [37]77666 100; [38]88777 35, 79; [43]99888

88; [46]00999 15; [63]11000 10; [66]22111 11;

[71]33222 5, 21, 26, 28

ﺎﺑَﺭ : (1) [6]44333 164

ﺑﻚَﺭ : (242) [2]55444 30, 61, 68,

69, 70, 147, 149; [3]66555 41, 43, 60;

[4]77666 65; [5]88777 24, 64, 67, 68, 112;

[6]99888 83, 106, 112, 114, 115, 117,

119, 126, 128, 131, 132, 133,

145, 158, 165; [7]00999 134, 137,

153, 167, 172, 205, 206; [8]11000 5,

12; [10]22111 19, 33, 40, 61, 93, 94,

96, 99; [11]33222 17, 66, 76, 81, 83,

101, 102, 107, 108, 110, 111,

117, 118, 119, 123; [12]44333 6, 42,

50; [13]55444 1, 6, 19; [15]66555 25, 28,

86, 92, 98, 99; [16]77666 33, 68, 69,

102, 110, 119, 124, 125; [17]88777

17, 20, 23, 28, 30, 38, 39, 46,

55, 57, 60, 65, 79, 87; [18]99888 24,

27, 46, 48, 49, 58, 82; [19]00999 2, 9,

19, 21, 24, 64, 68, 71, 76; [20]11000

12, 47, 129, 130, 131; [21]22111 46;

[22]33222 47, 54, 67; [23]44333 72; [25]55444

16, 20, 31, 45, 54; [26]66555 9, 10,

68, 104, 122, 140, 159, 175,

191; [27]77666 73, 74, 78, 93; [28]88777

32, 46, 59, 68, 69, 86, 87; [29]99888

10; [32]00999 3, 25; [33]11000 2; [34]22111 6,

21; [37]33222 149, 180; [38]44333 9, 71;

[40]55444 6, 55; [41]66555 38, 43, 45, 46,

53; [42]77666 14; [43]88777 32, 35, 49, 77;

[44]99888 6, 57; [45]00999 17; [50]11000 39;

[51]22111 30, 34; [52]33222 7, 29, 37, 48;

[53]44333 30, 32, 42, 55; [55]55444 27, 78;

[56]66555 74, 96; [68]77666 2, 7, 19, 48;

[69]88777 17, 52; [73]99888 8, 20; [74]00999 3,

7, 31; [75]11000 12, 30; [76]22111 24, 25;

[78]33222 36; [79]44333 19, 44; [82]55444 6;

[84]66555 6; [85]77666 12; [87]88777 1; [89]99888 6,

13, 14, 22, 28; [93]00999 3, 5, 11;

[94]11000 8; [96]22111 1, 3, 8; [99]33222 5;

[105]44333 1; [108]55444 2; [110]66555 3

ﻜﹸﻢّﺑَﺭ : (118) [2]77666 21, 49, 76,

105, 139, 178, 198, 248; [3]88777 49,

50, 51, 73, 124, 125, 133, 193;

[4]99888 1, 170, 174; [5]00999 68, 72, 117;

[6]11000 54, 102, 104, 147, 151, 157,

164; [7]22111 3, 44, 54, 55, 63, 69,

71, 73, 85, 105, 129, 141, 150,

164, 172, 203; [8]33222 9; [10]44333 3, 32,

57, 108; [11]55444 3, 34, 52, 56, 90;

[13]66555 2; [14]77666 6, 7; [16]88777 7, 24, 30,

47; [17]99888 8, 12, 25, 40, 54, 66,

84; [18]00999 16, 19, 29; [19]11000 36;

[20]22111 86, 90; [21]33222 56, 92; [22]44333 1,

77; [23]55444 52; [26]66555 26, 166; [31]77666

33; [32]88777 11; [34]99888 15, 23; [35]00999

13; [36]11000 25; [37]22111 126; [39]33222 6, 7,

10, 31, 54, 55, 71; [40]44333 27, 28,

49, 60, 62, 64; [41]55444 23; [42]66555 15,

47; [43]77666 13, 64; [44]88777 8, 20; [45]99888

15; [57]00999 8, 21; [60]11000 1; [65]22111 1;

[66]33222 8; [71]44333 10; [79]55444 24

ﺎَﻜﹸﻤّﺑَﺭ : (33) [7]66555 20; [20]77666 49;

[55]88777 13, 16, 18, 21, 23, 25, 28,

30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45,

47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61,

63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77

ﺎَﻨّﺑَﺭ : (111) [2]99888 127, 128, 129,

139, 200, 201, 250, 285, 286;

[3]00999 7, 8, 9, 16, 53, 147, 191,

192, 193, 194; [4]11000 75, 77; [5]22111

83, 84, 114; [6]33222 23, 27, 30, 128;

[7]44333 23, 38, 43, 44, 47, 53, 89,

125, 126, 149; [10]55444 85, 88; [14]66555

37, 38, 40, 41, 44; [16]77666 86; [17]88777

108; [18]99888 10, 14; [20]00999 45, 50,

73, 134; [21]11000 112; [22]22111 40; [23]33222

106, 107, 109; [25]44333 21, 65, 74;

[26]55444 50, 51; [28]66555 47, 53, 63;

[32]77666 12; [33]88777 67, 68; [34]99888 19,

26; [35]00999 34, 37; [36]11000 16; [37]22111

31; [38]33222 16, 61; [40]44333 7, 8, 11;

[41]55444 14, 29, 30; [42]66555 15; [43]77666

14; [44]88777 12; [46]99888 13, 34; [50]00999

27; [59]11000 10; [60]22111 4, 5; [66]33222 8;

[68]44333 29, 32; [72]55444 2, 3; [76]66555 10

ﻪّﺑَﺭ : (76) [2]77666 37, 112, 124,

131, 258, 275, 282, 283, 285;

[3]88777 38; [6]99888 37; [7]00999 58, 75, 142,

143; [10]11000 20; [11]22111 17, 45; [12]33222

24, 34, 41, 42; [13]44333 7, 27; [15]55444

56; [17]66555 27; [18]77666 50, 57, 87,

110; [19]88777 3, 55; [20]99888 74, 121,

122, 127, 133; [21]00999 83, 89; [22]11000

30; [23]22111 117; [25]33222 55, 57; [29]44333

50; [32]55444 22; [34]66555 12; [37]77666 84;

[38]88777 24, 41; [39]99888 8, 9, 22; [40]00999

26; [44]11000 22; [47]22111 14; [53]33222 18;

[54]44333 10; [55]55444 46; [66]66555 5; [68]77666

49, 50; [72]88777 13, 17; [73]99888 19;

[76]00999 29; [78]11000 39; [79]22111 16, 40;

[84]33222 15; [87]44333 15; [89]55444 15; [92]66555

20; [98]77666 8; [100]88777 6

ﺎَﻬّﺑَﺭ : (9) [3]99888 37; [14]00999 25;

[39]11000 69; [46]22111 25; [65]33222 8; [66]44333

12; [75]55444 23; [84]66555 2, 5

ْﻢ ﻬ ّﺑ َﺭ : (125) [2]77666 5, 26, 46,

62, 136, 144, 157, 262, 274,

277; [3]88777 15, 84, 136, 169, 195,

198, 199; [5]99888 2, 66; [6]00999 1, 4, 30,

38, 51, 52, 108, 127, 150, 154;

[7]11000 77, 152, 154; [8]22111 2, 4, 54;

[9]33222 21; [10]44333 2, 9; [11]55444 18, 23,

29, 59, 60, 68; [13]66555 5, 18, 21,

22; [14]77666 1, 13, 18, 23; [16]88777 42,

50, 54, 99; [17]99888 57; [18]00999 13, 21,

28, 55, 105; [21]11000 2, 42, 49; [22]22111

19; [23]33222 57, 58, 59, 60, 76; [25]44333

64, 73; [29]55444 59; [30]66555 8, 33; [31]77666

5; [32]88777 10, 12, 15, 16; [34]99888 31;

[35]00999 18, 39; [36]11000 46, 51; [39]22111

20, 23, 34, 73, 75; [40]33222 7; [41]44333

54; [42]55444 5, 16, 22, 36, 38; [45]66555

11, 30; [47]77666 2, 3, 15; [51]88777 16,

44; [52]99888 18; [53]00999 23; [57]11000 19;

[67]22111 6, 12; [68]33222 34; [69]44333 10;

[70]55444 27, 28; [72]66555 10, 28; [76]77666

21; [83]88777 15; [91]99888 14; [97]00999 4;

[98]11000 8; [100]22111 11

[3) [7]33222 22, 189; [18) : ﺭَﺑّﻬُﻤَﺎ

81

ﺑﱢﻲَﺭ : (100) [2]44333 258; [3]55444 51;

[5]66555 72, 117; [6]77666 15, 57, 77, 78,

80, 161; [7]88777 29, 33, 62, 68, 79,

93, 187, 203; [10]99888 15, 53; [11]00999

28, 41, 56, 57, 61, 63, 88, 90,

92; [12]11000 23, 37, 50, 53, 98, 100;

[13]22111 30; [14]33222 39; [17]44333 85, 93,

100; [18]55444 22, 24, 36, 38, 40, 42,

95, 98, 109; [19]66555 36, 47, 48;

[20]77666 52, 105; [21]88777 4; [25]99888 77;

[26]00999 21, 62, 113, 188; [27]11000 40;

[28]22111 22, 37, 85; [29]33222 26; [34]44333 3,

36, 39, 48, 50; [36]55444 27; [37]66555 57,

99; [38]77666 32; [39]88777 13; [40]99888 27,

28, 66; [41]00999 50; [42]11000 10; [43]22111

64; [44]33222 20; [64]44333 7; [72]55444 20, 25;

[89]66555 15, 16

1) [12]77666 39) : ﺃﹶﺭْﺑَﺎﺏٌ

ﺎًﺎﺑَﺑْﺃﹶﺭ : (3) [3]88777 64, 80; [9]99888 31

ﺑﱢﻴﱡﻮﻥﹶِﺭ : (1) [3]00999 146 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 89

ﻴﱡﻮﻥﹶِﺍﻟﺮﱠﺑﱠﺎﻧ : (2) [5]11000 44, 63

1) [3]22111 79) : ﺭَﺑﱠﺎﻧِﻴﱢﲔَ

1) [4]33222 23) : ﺭَ ﺑَ ﺎ ﺋِ ﺒُ ﻜﹸ ﻢُ

1) [2]44333 16) : ﺭَ ﺑِ ﺤَ ﺖْ

1) [57]55444 14) : ﺗَ ﺮَ ﺑﱠ ﺼْ ﺘُ ﻢْ

1) [9]66555 52) : ﺗَ ﺮَ ﺑﱠ ﺼُ ﻮ ﻥﹶ

2) [9]77666 52; [52]88777 30) : ﻧَ ﺘَ ﺮَ ﺑﱠ ﺺُ

1) [9]99888 98) : ﻳَ ﺘَ ﺮَ ﺑﱠ ﺺُ

2) [2]00999 228, 234) : ﻳَ ﺘَ ﺮَ ﺑﱠ ﺼْ ﻦَ

1) [4]11000 141) : ﻳَﺘَﺮَﺑﱠﺼُﻮﻥﹶ

[5) [9]22111 24, 52; [20) : ﺗَ ﺮَ ﺑﱠ ﺼُ ﻮ ﺍ

135; [23]33222 25; [52]44333 31

1) [2]55444 226) : ﺗَ ﺮَ ﺑﱡ ﺺُ

1) [20]66555 135) : ﻣُ ﺘَ ﺮَ ﺑﱢ ﺺٌ

1) [9]77666 52) : ﻣُﺘَﺮَﺑﱢﺼُﻮﻥﹶ

1) [52]88777 31) : ﻣُ ﺘَ ﺮَ ﺑﱢ ﺼِ ﲔَ

ﺎَﻄﹾﻨَﺑَﺭ : (2) [18]99888 14; [28]00999 10

1) [8]11000 11) : ﻳَ ﺮْ ﺑِ ﻂﹶ

1) [3]22111 200) : ﺭَﺍﺑِﻄﹸﻮﺍ

1) [8]33222 60) : ﺭِﺑَﺎﻁِ

2) [4]44333 12) : ﺍ ﻟ ﺮﱡ ﺑُ ﻊُ

َﺎﻉَﺑُﺭ : (2) [4]55444 3; [35]66555 1

ُﻊ َﺑ ْﺭ ﺃﹶ : (3) [24]77666 6, 8, 45

9) [2]88777 226, 234, 260)
ﺃﹶ ﺭْ ﺑَ ﻌَ ﺔِ

[4]99888 15; [9]00999 2, 36; [24]11000 4, 13;

[41]22111 10

4) [2]33222 51; [5]44333 26)
ﺃﹶ ﺭْ ﺑَ ﻌِ ﲔَ

[7]55444 142; [46]66555 15

2) [18]77666 22; [58]88777 7) : ﺭَ ﺍ ﺑِ ﻌُ ﻬُ ﻢْ

ْﺖ َﺑ َﺭ : (2) [22]99888 5; [41]00999 39

2) [30]11000 39) : ﻳَﺮْﺑُﻮﺍ

1) [17]22111 24) : ﺭَﺑﱠﻴَﺎﻧِﻲ

1) [26]33222 18) : ﻧُ ﺮَ ﺑﱢ ﻚَ

1) [2]44333 276) : ﻳُﺮْﺑِﻲ

1) [13]55444 17) : ﺭَﺍﺑِﻴًﺎ

1) [69]66555 10) : ﺭَ ﺍ ﺑِ ﻴَ ﺔﹰ

1) [16]77666 92) : ﺃﹶﺭْﺑَﻰ

ﻮﺍَﺍﻟﺮﱢﺑ : (7) [2]88777 275, 276, 278;

[3]99888 130; [4]00999 161

1) [30]11000 39) : ﺭِﺑًﺎ

ٍﺓ َﻮ ْﺑ َﺭ : (2) [2]22111 265; [23]33222 50

1) [12]44333 12) : ﻳَ ﺮْ ﺗَ ﻊْ

1) [21]55444 30) : ﺭَﺗْﻘﹰﺎ

1) [25]66555 32) : ﺭَﺗﱠﻠﹾﻨَﺎﻩُ

1) [73]77666 4) : ﺭَ ﺗﱢ ﻞِ

2) [25]88777 32; [73]99888 4) : ﺗَ ﺮْ ﺗِ ﻴ ﻼ

1) [56]00999 4) : ﺭُ ﺟﱠ ﺖِ

ﺎﺟَﺭ : (1) [56]11000 4

ﺰْﺟِﺭ : (6) [7]22111 134, 135; [8]33222

11; [34]44333 5; [45]55444 11

ﺍًﺰْﺟِﺭ : (3) [2]66555 59; [7]77666 162;

[29]88777 34

1) [74]99888 5) : ﺍ ﻟ ﺮﱡ ﺟْ ﺰَ

ﺲْﺟِﺭ : (8) [5]00999 90; [6]11000 125,

145; [7]22111 71; [9]33222 95; [10]44333 100;

[22]55444 30; [33]66555 33

1) [9]77666 125) : ﺭِﺟْﺴًﺎ

1) [9]88777 125) : ﺭِ ﺟْ ﺴِ ﻬِ ﻢْ

َﻊ َﺟ َﺭ : (2) [7]99888 150; [20]00999 86

2) [2]11000 196; [9]22111 94) : ﺭَ ﺟَ ﻌْ ﺘُ ﻢْ

1) [9]33222 83) : ﺭَ ﺟَ ﻌَ ﻚَ

1) [63]44333 8) : ﺭَﺟَﻌْﻨَﺎ

1) [20]55444 40) : ﺭَﺟَﻌْﻨَﺎﻙَ

3) [9]66555 122; [12]77666 63)
ﺭَ ﺟَ ﻌُ ﻮ ﺍ

[21]88777 64

1) [12]99888 46) : ﺃﹶ ﺭْ ﺟِ ﻊُMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 90

1) [56]00999 87) : ﺗَ ﺮْ ﺟِ ﻌُ ﻮ ﻧَ ﻬَ ﺎ

1) [60]11000 10) : ﺗَ ﺮْ ﺟِ ﻌُ ﻮ ﻫُ ﻦﱠ

ﻊِﺟْﺮَﻳ : (4) [20]22111 89, 91; [27]33222

35; [34]44333 31

[16) [2]55444 18; [3) : ﻳَ ﺮْ ﺟِ ﻌُ ﻮ ﻥﹶ

72; [7]66555 168, 174; [12]77666 62; [21]88777

58, 95; [27]99888 28; [30]00999 41; [32]11000

21; [36]22111 31, 50, 67; [43]33222 28, 48;

[46]44333 27

ﻊِﺟْﺍﺭ : (4) [12]55444 50; [27]66555 37;

[67]77666 3, 4

1) [32]88777 12) : ﻓﹶﺎﺭْﺟِﻌْﻨَﺎ

[6) [12]99888 81; [21) : ﺍﺭْﺟِﻌُﻮﺍ

13; [24]00999 28; [33]11000 13; [57]22111 13

1) [23]33222 99) : ﺍ ﺭْ ﺟِ ﻌُ ﻮ ﻥِ

1) [89]44333 28) : ﺍﺭْﺟِﻌِﻲ

1) [41]55444 50) : ﺭُ ﺟِ ﻌْ ﺖُ

ُﻊ َﺟ ْﺮ ُﺗ : (6) [2]66555 210; [3]77666 109;

[8]88777 44; [22]99888 76; [35]00999 4; [57]11000 5

,19) [2]22111 28, 245) : ﺗُ ﺮْ ﺟَ ﻌُ ﻮ ﻥﹶ

281; [10]33222 56; [11]44333 34; [21]55444 35;

[23]66555 115; [28]77666 70, 88; [29]88777 17,

57; [30]99888 11; [32]00999 11; [36]11000 22,

83; [39]22111 44; [41]33222 21; [43]44333 85;

[45]55444 15

1) [11]66555 123) : ﻳُ ﺮْ ﺟَ ﻊُ

6) [3]77666 83; [6]88777 36)
ﻳُ ﺮْ ﺟَ ﻌُ ﻮ ﻥﹶ

[19]99888 40; [24]00999 64; [28]11000 39; [40]22111

77

1) [2]33222 230) : ﻳَ ﺘَ ﺮَ ﺍ ﺟَ ﻌَ ﺎ

ﻊْﺭﺟ : (1) [50]44333 3

1) [86]55444 8) : ﺭَ ﺟْ ﻌِ ﻪِ

1) [96]66555 8) : ﺍﻟﺮﱡﺟْﻌَﻰ

4) [2]77666 46, 156)
ﺭَ ﺍ ﺟِ ﻌُ ﻮ ﻥﹶ

[21]88777 93; [23]99888 60

[11) [3]00999 55; [5) : ﻣَ ﺮْ ﺟِ ﻌُ ﻜﹸ ﻢْ

48, 105; [6]11000 60, 164; [10]22111 4, 23;

[11]33222 4; [29]44333 8; [31]55444 15; [39]66555 7

[5) [6]77666 108; [10) : ﻣَ ﺮْ ﺟِ ﻌ ﻬُ ﻢْ

46, 70; [31]88777 23; [37]99888 68

ُﻒ ُﺟ ْﺮ َﺗ : (2) [73]00999 14; [79]11000 6

4) [7]22111 78, 91, 155)
ﺍ ﻟ ﺮﱠ ﺟْ ﻔﹶ ﺔﹸ

[29]33222 37

1) [79]44333 6) : ﺍ ﻟ ﺮﱠ ﺍ ﺟِ ﻔﹶ ﺔﹸ

1) [33]55444 60) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺮْ ﺟِ ﻔﹸ ﻮ ﻥﹶ

ﻞُﺟَﺭ : (16) [2]66555 282; [4]77666 12;

[7]88777 63, 69; [10]99888 2; [11]00999 78; [23]11000

25, 38; [28]22111 20; [33]33222 4; [34]44333 7,

43; [36]55444 20; [39]66555 29; [40]77666 28;

[43]88777 31

ﻼُﺟَﺭ : (8) [6]99888 9; [7]00999 155;

[17]11000 47; [18]22111 37; [25]33222 8; [39]44333

29; [40]55444 28

1) [5]66555 23) : ﺭَ ﺟُ ﻼ ﻥِ

[4) [2]77666 282; [16) : ﺭَ ﺟُ ﻠﹶ ﻴْ ﻦِ

76; [18]88777 32; [28]99888 15

ﻝ ﺎ َﺟ ِﺭ : (17) [2]00999 228; [4]11000 7,

32, 34, 75, 98; [7]22111 46, 81; [9]33222

108; [24]44333 31, 37; [27]55444 55; [29]66555

29; [33]77666 23; [48]88777 25; [72]99888 6

ﻻ ﺎ َﺟ ِﺭ : (9) [2]00999 239; [4]11000 1,

176; [7]22111 48; [12]33222 109; [16]44333 43;

[21]55444 7; [22]66555 27; [38]77666 62

[2) [2]88777 282; [33) : ﺭِ ﺟَ ﺎ ﻟِ ﻜﹸ ﻢْ

40

1) [38]99888 42) : ﺑِ ﺮِ ﺟْ ﻠِﻚَ

1) [24]00999 45) : ﺭِ ﺟْ ﻠﹶ ﻴْ ﻦِ

1) [7]11000 195) : ﺃﹶ ﺭْ ﺟُ ﻞﹲ

5) [5]22111 6; [6]33222 65)
ﺃﹶ ﺭْ ﺟُ ﻠ ﻜﹸ ﻢْ

[7]44333 124; [20]55444 71; [26]66555 49

5) [5]77666 33, 66)
ﺃﹶ ﺭْ ﺟُ ﻠ ﻬُ ﻢْ

[24]88777 24; [29]99888 55; [36]00999 65

[2) [24]11000 31; [60) : ﺃﹶ ﺭْ ﺟُ ﻠِ ﻬِ ﻦﱠ

12

1) [17]22111 64) : ﺭَ ﺟِ ﻠِ ﻚَ

1) [11]33222 91) : ﻟﹶ ﺮَ ﺟَ ﻤْ ﻨَﺎ ﻙَ

1) [19]44333 46) : ﻷَ ﺭْ ﺟُ ﻤَ ﻨﱠ ﻚَ

1) [44]55444 20) : ﺗَ ﺮْ ﺟُ ﻤُ ﻮ ﻥِ

1) [36]66555 18) : ﻟﹶ ﻨَ ﺮْ ﺟُ ﻤَ ﻨﱠ ﻜﹸ ﻢْ

1) [18]77666 20) : ﻳَ ﺮْ ﺟُ ﻤُ ﻮ ﻛﹸ ﻢْ

1) [18]88777 22) : ﺭَﺟْﻤًﺎ

1) [67]99888 5) : ﺭُ ﺟُ ﻮ ﻣً ﺎ

ﻢ ﻴ ِﺟ َﺭ : (6) [3]00999 36; [15]11000 17,

34; [16]22111 98; [38]33222 77; [81]44333 25

1) [26]55444 116) : ﺍﻟﹾﻤَﺮْﺟُﻮﻣِ ﲔَMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 91

1) [28]66555 86) : ﺗَﺮْﺟُﻮﺍ

2) [4]77666 104; [71]88777 13) : ﺗَ ﺮْ ﺟُ ﻮ ﻥﹶ

1) [17]99888 28) : ﺗَﺮْﺟُﻮﻫَﺎ

ﻮﺍُﺟْﺮَﻳ : (5) [18]00999 110; [29]11000 5;

[33]22111 21; [39]33222 9; [60]44333 6

[12) [2]55444 218; [4) : ﻳَ ﺮْ ﺟُ ﻮ ﻥﹶ

104; [10]66555 7, 11, 15; [17]77666 57;

[24]88777 60; [25]99888 21, 40; [35]00999 29;

[45]11000 14; [78]22111 27

1) [29]33222 36) : ﺍﺭْﺟُﻮﺍ

1) [33]44333 51) : ﺗُﺮْﺟِﻲ

ْﻪ ِﺟ ْﺭ ﺃﹶ : (2) [7]55444 111; [26]66555 36

1) [11]77666 62) : ﻣَﺮْﺟُﻮﺍ

1) [9]88777 106) : ﻣُ ﺮْ ﺟَ ﻮْ ﻥﹶ

1) [69]99888 17) : ﺃﹶﺭْﺟَﺎﺋِﻬَﺎ

2) [9]00999 25, 118) : ﺭَ ﺣُ ﺒَ ﺖْ

2) [38]11000 59, 60) : ﻣَﺮْﺣَﺒًﺎ

1) [83]22111 25) : ﺭَ ﺣِ ﻴ ﻖٍ

1) [12]33222 70) : ﺭَ ﺣْ ﻞِ

1) [12]44333 75) : ﺭَ ﺣْ ﻠِ ﻪِ

1) [12]55444 62) : ﺭِ ﺣَ ﺎ ﻟِ ﻬِ ﻢْ

1) [106]66555 2) : ﺭِ ﺣْ ﻠﹶ ﺔﹶ

َﻢ ِﺣ َﺭ : (4) [11]77666 43, 119; [12]88777

53; [44]99888 42

1) [40]00999 9) : ﺭَ ﺣِ ﻤْ ﺘَ ﻪُ

1) [67]11000 28) : ﺭَﺣِﻤَﻨَﺎ

1) [23]22111 75) : ﺭَﺣِﻤْﻨَﺎﻫُﻢْ

1) [6]33222 16) : ﺭَ ﺣِ ﻤَ ﻪُ

1) [7]44333 23) : ﺗَﺮْﺣَﻤْﻨَﺎ

1) [11]55444 47) : ﺗَﺮْﺣَﻤْﻨِﻲ

1) [29]66555 21) : ﻳَ ﺮْ ﺣَ ﻢُ

2) [17]77666 8, 54) : ﻳَ ﺮْ ﺣَ ﻤ ﻜﹸ ﻢْ

1) [7]88777 149) : ﻳَﺮْﺣَﻤْﻨَﺎ

1) [9]99888 71) : ﺳَ ﻴَ ﺮْ ﺣَ ﻤُ ﻬُ ﻢُ

1) [23]00999 118) : ﺍ ﺭْ ﺣَ ﻢْ

[3) [2]11000 286; [7) : ﺍﺭْﺣَﻤْﻨَﺎ

155; [23]22111 109

1) [17]33222 24) : ﺍﺭْﺣَﻤْﻬُﻤَﺎ

[8) [3]44333 132; [6) : ﺗُ ﺮْ ﺣَ ﻤُﻮ ﻥﹶ

155; [7]55444 63, 204; [24]66555 56; [27]77666

46; [36]88777 45; [49]99888 10

,79) [2]00999 157, 178) : ﺭَﺣْﻤَﺔ

218; [3]11000 8, 107, 157, 159; [4]22111

96, 175; [6]33222 12, 54, 133, 147,

154, 157; [7]44333 49, 52, 56, 72,

154, 203; [9]55444 21, 61; [10]66555 21,

57; [11]77666 9, 17, 28, 58, 63, 66,

73, 94; [12]88777 111; [15]99888 56; [16]00999

64, 89; [17]11000 24, 28, 82, 87, 100;

[18]22111 10, 58, 65, 82, 98; [19]33222 2,

21; [21]44333 84, 107; [27]55444 77; [28]66555

43, 46, 86; [29]77666 51; [30]88777 21, 33,

36, 50; [31]99888 3; [33]00999 17; [35]11000 2;

[36]22111 44; [38]33222 9, 43; [39]44333 9, 38,

53; [40]55444 7; [41]66555 50; [42]77666 48;

[43]88777 32; [44]99888 6; [45]00999 20; [46]11000

12; [57]22111 13, 27

[3) [7]33222 151; [10) : ﺭَ ﺣْ ﻤَ ﺘِ ﻚَ

86; [27]44333 19

[5) [12]55444 56; [19) : ﺭَﺣْﻤَﺘِﻨَﺎ

50, 53; [21]66555 75, 86

[2) [7]77666 156; [29) : ﺭَﺣْﻤَﺘِﻲ

23

[6) [7]88777 151; [12) : ﺍ ﻟ ﺮﱠ ﺍ ﺣِ ﻤِ ﲔَ

64, 92; [21]99888 83; [23]00999 109, 118

ﻦَﻤْﺍﻟﺮﱠﺣ : (57) [1]11000 1, 3; [2]22111

163; [13]33222 30; [17]44333 110; [19]55444 18,

26, 44, 45, 58, 61, 69, 75, 78,

85, 87, 88, 91, 92, 93, 96; [20]66555

5, 90, 108, 109; [21]77666 26, 36, 42,

112; [25]88777 26, 59, 60, 63; [26]99888 5;

[27]00999 30; [36]11000 11, 15, 23, 52;

[41]22111 2; [43]33222 17, 19, 20, 33, 36,

45, 81; [50]44333 33; [55]55444 1; [59]66555 22;

[67]77666 3, 19, 20, 29; [78]88777 37, 38

ﻴﻢِﺍﻟﺮﱠﺣ : (95) [1]99888 1, 3; [2]00999

37, 54, 128, 143, 160, 163, 173,

182, 192, 199, 218, 226; [3]11000 31,

89, 129; [4]22111 25; [5]33222 3, 34, 39,

74, 98; [6]44333 54, 145, 165; [7]55444

153, 167; [8]66555 69, 70; [9]77666 5, 27,

91, 99, 102, 104, 117, 118, 128;

[10]88777 107; [11]99888 41, 90; [12]00999 53,

98; [14]11000 36; [15]22111 49; [16]33222 7, 18,

47, 110, 115, 119; [22]44333 65; [24]55444

5, 20, 22, 33, 62; [26]66555 9, 68,

104, 122, 140, 159, 175, 191,

217; [27]77666 11, 30; [28]88777 16; [30]99888

5; [32]00999 6; [34]11000 2; [36]22111 5, 58;

[39]33222 53; [41]44333 2, 32; [42]55444 5; [44]66555

42; [46]77666 8; [49]88777 5, 12, 14; [52]99888

28; [57]00999 9, 28; [58]11000 12; [59]22111 10,

22; [60]33222 7, 12; [64]44333 14; [66]55444 1;

[73]66555 20

,20) [4]77666 16, 23, 29) : ﺭَ ﺣِ ﻴ ﻤً ﺎ

64, 96, 100, 106, 110, 129, 152;

[17]88777 66; [25]99888 6, 70; [33]00999 5, 24,

43, 50, 59, 73; [48]11000 14

1) [48]22111 29) : ﺭُ ﺣَ ﻤَ ﺎ ﺀُMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 92

ُﻢ َﺣ ْﺭ ﺃﹶ : (4) [7]33222 151; [12]44333 64,

92; [21]55444 83

1) [90]66555 17) : ﺑِ ﺎ ﻟﹾ ﻤَ ﺮْ ﺣَ ﻤَ ﺔِ

[9) [3]77666 6; [4]88777 1; [6) : ﺍ ﻟﹾ ﺄﹶ ﺭْ ﺣَ ﺎ ﻡ

143, 144; [8]99888 75; [13]00999 8; [22]11000 5;

[31]22111 34; [33]33222 6

[2) [47]44333 22; [60) : ﺃﹶ ﺭْ ﺣَ ﺎ ﻣ ﻜﹸ ﻢْ

3

1) [2]55444 228) : ﺃﹶ ﺭْ ﺣَ ﺎ ﻣِ ﻬِ ﻦﱠ

1) [18]66555 81) : ﺭُﺣْﻤًﺎ

1) [38]77666 36) : ﺭُ ﺧَ ﺎ ﺀً

1) [28]88777 34) : ﺭِﺩْﺀًﺍ

ﺩﱠ َﺭ : (1) [33]99888 25

1) [17]00999 6) : ﺭَﺩَﺩْﻧَﺎ

2) [28]11000 13; [95]22111 5) : ﺭَﺩَﺩْﻧَﺎﻩُ

1) [21]33222 40) : ﺭَﺩﱠﻫَﺎ

ﺩﱡﻭﺍَﺭ : (1) [14]44333 9

1) [4]55444 83) : ﺭَ ﺩﱡ ﻭ ﻩُ

1) [4]66555 47) : ﻓﹶﻨَﺮُﺩﱠﻫَﺎ

ْﺩﱡﻭﻛﹸﻢُﺮَﻳ : (3) [2]77666 217; [3]88777

100, 149

1) [2]99888 109) : ﻳَﺮُﺩﱡﻭﻧَﻜﹸﻢْ

1) [4]00999 59) : ﺭُ ﺩﱡ ﻭ ﻩُ

ﺎَﺩﱡﻭﻫُﺭ : (2) [4]11000 86; [38]22111 33

2) [12]33222 65) : ﺭُ ﺩﱠ ﺕْ

1) [18]44333 36) : ﺭُ ﺩِ ﺩْ ﺕُ

ﺩﱡﻭﺍُﺭ : (4) [4]55444 91; [6]66555 28, 62;

[10]77666 30

1) [5]88777 108) : ﺗُ ﺮَ ﺩﱠ

ﺩﱡﻭﻥﹶَﺮُﺗ : (3) [9]99888 94, 105; [62]00999

8

ﺩﱡ َﺮ ُﻧ : (3) [6]11000 27, 71; [7]22111 53

ﺩﱡ َﺮ ُﻳ : (6) [6]33222 147; [12]44333 110;

[16]55444 70; [18]66555 87; [22]77666 5; [41]88777 47

ﺩﱡﻭﻥﹶَﺮُﻳ : (2) [2]99888 85; [9]00999 101

1) [9]11000 45) : ﻳَﺘَﺮَﺩﱠﺩُﻭﻥﹶ

1) [12]22111 96) : ﺍ ﺭْ ﺗَ ﺪﱠ

1) [18]33222 64) : ﺍﺭْﺗَﺪﱠﺍ

1) [47]44333 25) : ﺍﺭْﺗَﺪﱡﻭﺍ

1) [5]55444 21) : ﺗَ ﺮْ ﺗَ ﺪﱡ ﻭ ﺍ

ﺪَﺗْﺮَﻳ : (3) [5]66555 54; [14]77666 43;

[27]88777 40

1) [2]99888 217) : ﻳَ ﺮْ ﺗَ ﺪِ ﺩْ

1) [2]00999 228) : ﺑِ ﺮَ ﺩﱢ ﻫِ ﻦﱠ

1) [10]11000 107) : ﺭَ ﺍ ﺩﱠ

1) [28]22111 85) : ﻟﹶ ﺮَ ﺍ ﺩﱡ ﻙَ

1) [28]33222 7) : ﺭَ ﺍ ﺩﱡ ﻭ ﻩُ

ﺍﺩﱢﻱَﺭ : (1) [16]44333 71

ﺩﱠ َﺮ َﻣ : (4) [13]55444 11; [30]66555 43;

[42]77666 44, 47

1) [19]88777 76) : ﻣَﺮَﺩﺍ

1) [40]99888 43) : ﻣَﺮَﺩﱠﻧَﺎ

1) [11]00999 76) : ﻣَﺮْﺩُﻭﺩٍ

1) [79]11000 10) : ﻟﹶ ﻤَ ﺮْ ﺩُ ﻭ ﺩُ ﻭ ﻥﹶ

1) [27]22111 72) : ﺭَ ﺩِ ﻑَ

1) [79]33222 7) : ﺍﻟﺮﱠﺍﺩِ ﻓﹶ ﺔﹸ

1) [8]44333 9) : ﻣُ ﺮْ ﺩِ ﻓِ ﲔَ

1) [18]55444 95) : ﺭَﺩْﻣًﺎ

1) [20]66555 16) : ﻓﹶﺘَﺮْﺩَﻯ

1) [41]77666 23) : ﺃﹶﺭْﺩَﺍﻛﹸﻢْ

1) [37]88777 56) : ﻟﹶﺘُﺮْﺩِﻳﻦِ

1) [6]99888 137) : ﻟِﻴُﺮْﺩُﻭﻫُﻢْ

1) [92]00999 11) : ﺗَﺮَﺩﱠﻯ

1) [5]11000 3) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺘَ ﺮَ ﺩﱢ ﻳَ ﺔﹸ

ِﻝ ﺫﹶ ْﺭ ﺃﹶ : (2) [16]22111 70; [22]33222 5

1) [26]44333 111) : ﺍﻷَﺭْﺫﹶﻟﹸﻮﻥﹶMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 93

1) [11]55444 27) : ﺃﹶ ﺭَ ﺍ ﺫِ ﻟﹸ ﻨَ ﺎ

9) [5]66555 88; [6]77666 142)
ﺭَ ﺯَ ﻗﹶ ﻜﹸ ﻢُ

[7]88777 50; [8]99888 26; [16]00999 72, 114;

[30]11000 40; [36]22111 47; [40]33222 64

,7) [2]44333 57, 172) : ﺭَﺯَﻗﹾﻨَﺎﻛﹸﻢْ

254; [7]55444 160; [20]66555 81; [30]77666 28;

[63]88777 10

1) [16]99888 75) : ﺭَﺯَﻗﹾﻨَﺎﻩُ

13) [2]00999 3; [8]11000 3)
ﺭَﺯَﻗﹾﻨَﺎﻫُﻢْ

[10]22111 93; [13]33222 22; [14]44333 31; [16]55444

56; [17]66555 70; [22]77666 35; [28]88777 54;

[32]99888 16; [35]00999 29; [42]11000 38; [45]22111

16

4) [4]33222 39; [6]44333 140)
ﺭَ ﺯَ ﻗﹶ ﻬُ ﻢُ

[22]55444 28, 34

1) [11]66555 88) : ﺭَﺯَﻗﹶﻨِﻲ

1) [3]77666 27) : ﺗَ ﺮْ ﺯُ ﻕُ

1) [20]88777 132) : ﻧَ ﺮْ ﺯُ ﻗﹸ ﻚَ

1) [6]99888 151) : ﻧَ ﺮْ ﺯُ ﻗﹸ ﻜﹸ ﻢْ

1) [17]00999 31) : ﻧَ ﺮْ ﺯُ ﻗﹸ ﻬُ ﻢْ

ُﻕ ُﺯ ْﺮ َﻳ : (4) [2]11000 212; [3]22111 37;

[24]33222 38; [42]44333 19

[5) [10]55444 31; [27) : ﻳَ ﺮْ ﺯُ ﻗﹸ ﻜﹸ ﻢْ

64; [34]66555 24; [35]77666 3; [67]88777 21

1) [22]99888 58) : ﻟﹶ ﻴَ ﺮْ ﺯُ ﻗﹶ ﻨﱠ ﻬُ ﻢُ

1) [65]00999 3) : ﻳَ ﺮْ ﺯُ ﻗﹾ ﻪُ

1) [29]11000 60) : ﻳَﺮْﺯُﻗﹸﻬَﺎ

1) [2]22111 126) : ﺍﺭْ ﺯُ ﻕْ

1) [5]33222 114) : ﺍﺭْﺯُﻗﹾﻨَﺎ

1) [14]44333 37) : ﺍ ﺭْ ﺯُ ﻗﹾ ﻬُ ﻢْ

2) [4]55444 5, 8) : ﺍﺭْﺯُﻗﹸﻮﻫُﻢْ

1) [2]66555 25) : ﺭُﺯِﻗﹾﻨَﺎ

1) [2]77666 25) : ﺭُ ﺯِ ﻗﹸ ﻮ ﺍ

1) [12]88777 37) : ﺗُ ﺮْ ﺯَ ﻗﹶ ﺎ ﻧِ ﻪِ

[2) [3]99888 169; [40) : ﻳُ ﺮْ ﺯَ ﻗﹸ ﻮ ﻥﹶ

40

ﻕْﺯِﺭ : (26) [2]00999 60; [7]11000 32;

[8]22111 4, 74; [10]33222 59; [13]44333 26; [16]55444

71; [17]66555 30; [18]77666 19; [20]88777 131;

[22]99888 50; [24]00999 26; [28]11000 82; [29]22111

17, 62; [30]33222 37; [34]44333 4, 15, 36,

39; [37]55444 41; [39]66555 52; [42]77666 12,

27; [45]88777 5; [51]99888 57

ﻗﹰﺎْﺯِﺭ : (16) [2]00999 22, 25; [3]11000 37;

[11]22111 88; [14]33222 32; [16]44333 67, 73,

75; [20]55444 132; [22]66555 58; [28]77666 57;

[29]88777 17; [33]99888 31; [40]00999 13; [50]11000

11; [65]22111 11

2) [51]33222 22; [56]44333 82) : ﺭِ ﺯْ ﻗ ﻜﹸ ﻢْ

1) [38]55444 54) : ﻟﹶﺮِﺯْﻗﹸﻨَﺎ

ﻗﻪْﺯِﺭ : (4) [65]66555 7; [67]77666 15,

21; [89]88777 16

ﺎَﻗﻬْﺯِﺭ : (3) [11]99888 6; [16]00999 112;

[29]11000 60

2) [16]22111 71; [19]33222 62) : ﺭِ ﺯْ ﻗ ﻬ ﻢْ

1) [2]44333 233) : ﺭِ ﺯْ ﻗﹸ ﻬُ ﻦﱠ

[6) [5]55444 114; [15) : ﺭ ﺍ ﺯِ ﻗِ ﲔَ

20; [22]66555 58; [23]77666 72; [34]88777 39;

[62]99888 11

ُﺍﻟﺮﱠﺯﱠﺍﻕ : (1) [51]00999 58

[2) [3]11000 7; [4) : ﺍ ﻟ ﺮﱠ ﺍ ﺳِ ﺨُ ﻮ ﻥﹶ

162

ﺱﱢ ﺮﱠ ﻟ ﺍ : (2) [25]22111 38; [50]33222 12

ﻞﹶ َﺳ ْﺭ ﺃﹶ : (7) [9]44333 33; [25]55444 48;

[26]66555 53; [35]77666 9; [48]88777 28; [61]99888 9;

[105]00999 3

1) [12]11000 31) : ﺃﹶ ﺭْ ﺳَﻠﹶ ﺖْ

[2) [20]22111 134; [28) : ﺃﹶ ﺭْ ﺳَ ﻠﹾ ﺖَ

47

ﺎَﻠﹾﻨَﺳْﺃﹶﺭ : (58) [2]33222 151; [4]44333 64;

[5]55444 70; [6]66555 6, 42; [7]77666 59, 94,

133, 162; [11]88777 25, 96; [12]99888 109;

[13]00999 38; [14]11000 4, 5; [15]22111 10, 22;

[16]33222 43, 63; [17]44333 77; [19]55444 17,

83; [21]66555 7, 25; [22]77666 52; [23]88777 23,

32, 44, 45; [25]99888 20; [27]00999 45;

[29]11000 14, 40; [30]22111 47, 51; [33]33222 9;

[34]44333 16, 34, 44; [36]55444 14; [37]66555

72; [40]77666 23, 70, 78; [41]88777 16;

[43]99888 6, 23, 45, 46; [51]00999 41; [54]11000

19, 31, 34; [57]22111 25, 26; [71]33222 1;

[73]44333 15

[13) [2]55444 119; [4) : ﺃﹶﺭْﺳَﻠﹾﻨَﺎﻙَ

79, 80; [13]66555 30; [17]77666 54, 105;

[21]88777 107; [25]99888 56; [33]00999 45; [34]11000

28; [35]22111 24; [42]33222 48; [48]44333 8

[2) [37]55444 147; [51) : ﺃﹶﺭْﺳَﻠﹾﻨَﺎﻩُ

38

1) [12]66555 19) : ﻓﹶ ﺄﹶ ﺭْ ﺳَ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

1) [12]77666 66) : ﺃﹸ ﺭْ ﺳِ ﻠﹶ ﻪُ

ﻞِﺳْﺮُﻧ : (5) [6]88777 48; [17]99888 59;

[18]00999 56; [51]11000 33 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 94

1) [7]22111 134) : ﻟﹶ ﻨُ ﺮْ ﺳِ ﻠﹶ ﻦﱠ

ﻞﹾ ِﺳ ْﺭ ﺃﹶ : (6) [7]33222 105, 111; [12]44333

63; [20]55444 47; [26]66555 13, 17

2) [12]77666 12; [28]88777 34) : ﺃﹶ ﺭْ ﺳِ ﻠﹾ ﻪُ

1) [12]99888 45) : ﻓﹶ ﺄﹶ ﺭْ ﺳِ ﻠﹸ ﻮ ﻥِ

ﻞﹶ ِﺳ ْﺭ ﺃﹸ : (4) [7]00999 6, 75; [21]11000 5;

[26]22111 27

[3) [7]33222 87; [11) : ﺃﹸ ﺭْ ﺳِ ﻠﹾ ﺖُ

57; [46]44333 23

4) [14]55444 9; [34]66555 34)
ﺃﹸ ﺭْ ﺳِ ﻠﹾ ﺘُ ﻢْ

[41]77666 14; [43]88777 24

3) [11]99888 70; [15]00999 58)
ﺃﹸ ﺭْ ﺳِﻠﹾﻨَﺎ

[51]11000 32

1) [83]22111 33) : ﺃﹸ ﺭْ ﺳِ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

1) [55]33222 35) : ﻳُ ﺮْ ﺳَ ﻞﹸ

ﻮﻝُﺳَﺭ : (116) [2]44333 87, 101,

143, 214, 285; [3]55444 32, 53, 81,

86, 132, 144, 153, 172, 183; [4]66555

42, 59, 61, 64, 69, 80, 83, 115,

157, 170, 171; [5]77666 41, 67, 70,

75, 83, 92, 99, 104; [7]88777 61, 67,

104, 157, 158; [8]99888 1, 24, 27, 41;

[9]00999 13, 61, 81, 88, 99, 120, 128;

[10]11000 47; [12]22111 50; [13]33222 38; [14]44333

4; [15]55444 11; [16]66555 113; [19]77666 19;

[20]88777 96; [21]99888 25; [22]00999 52, 78;

[24]11000 47, 54, 56, 63; [25]22111 7, 27,

30; [26]33222 16, 107, 125, 143, 162,

178; [29]44333 18; [33]55444 21, 40, 53;

[36]66555 30; [40]77666 78; [43]88777 29, 46;

[44]99888 13, 17, 18; [47]00999 32, 33;

[48]11000 12, 29; [49]22111 3, 7; [51]33222 52;

[57]44333 8; [58]55444 8, 9, 12; [59]66555 7;

[60]77666 1; [61]88777 5, 6; [63]99888 1, 5, 7;

[64]00999 12; [69]11000 10, 40; [72]22111 27;

[73]33222 16; [81]44333 19; [91]55444 13; [98]66555 2

ﻮﻟﹶﺎُﺍﻟﺮﱠﺳ : (1) [33]77666 66

ﻮﻟﹰﺎُﺳَﺭ : (23) [2]88777 129, 151;

[3]99888 49, 164; [4]00999 79; [16]11000 36;

[17]22111 15, 93, 94, 95; [19]33222 51, 54;

[20]44333 134; [23]55444 32; [25]66555 41; [28]77666

47, 59; [40]88777 34; [42]99888 51; [62]00999 2;

[65]11000 11; [73]22111 15

[2) [2]33222 108; [26) : ﺭَ ﺳُ ﻮ ﻟﹶ ﻜﹸ ﻢْ

27

ﺎَﻮﻟﻨُﺳَﺭ : (4) [5]44333 15, 19, 92;

[64]55444 12

ﻮﻟﻪُﺳَﺭ : (84) [2]66555 279; [3]77666

101; [4]88777 13, 14, 100, 136; [5]99888

33, 55, 56; [7]00999 158; [8]11000 1, 13,

20, 46; [9]22111 1, 3, 7, 16, 24, 26,

29, 33, 54, 59, 62, 63, 65, 71,

74, 80, 84, 86, 90, 91, 94, 97,

105, 107; [24]33222 48, 50, 51, 52,

62; [33]44333 12, 22, 29, 31, 33, 36,

57, 71; [48]55444 9, 13, 17, 26, 27,

28; [49]66555 1, 14, 15; [57]77666 7, 28;

[58]88777 4, 5, 13, 20, 22; [59]99888 4, 6,

7, 8; [61]00999 9, 11; [63]11000 1, 8; [64]22111

8; [72]33222 23

1) [23]44333 44) : ﺭَﺳُﻮﻟﹸﻬَﺎ

ْﻮﳍﻢُﺳَﺭ : (3) [10]55444 47; [23]66555

69; [40]77666 5

1) [5]88777 111) : ﺭَﺳُﻮﻟِﻲ

1) [20]99888 47) : ﺭَﺳُﻮﻟﹶﺎ

ﻞُﺳُﺭ : (34) [2]00999 87, 253; [3]11000

144, 183, 184; [4]22111 165; [5]33222 19,

75, 109; [6]44333 10, 34, 124, 130;

[7]55444 35, 43, 53; [11]66555 81, 120;

[12]77666 110; [13]88777 32; [14]99888 44; [16]00999

35; [21]11000 41; [23]22111 51; [25]33222 37;

[35]44333 4; [38]55444 14; [39]66555 71; [41]77666

14, 43; [46]88777 9, 35; [50]99888 14; [77]00999

11

ﻼُﺳُﺭ : (10) [4]11000 164, 165; [5]22111

70; [10]33222 74; [13]44333 38; [22]55444 75;

[30]66555 47; [35]77666 1; [40]88777 78

1) [3]99888 194) : ﺭُ ﺳُ ﻠِ ﻚَ

1) [40]00999 50) : ﺭُ ﺳُ ﻠﹸ ﻜﹸ ﻢْ

ﺎَﻠﻨُﺳُﺭ : (17) [5]11000 32; [6]22111 61;

[7]33222 37; [10]44333 21, 103; [11]55444 69,

77; [17]66555 77; [23]77666 44; [29]88777 31,

33; [40]99888 51, 70; [43]00999 45, 80;

[57]11000 25, 27

ﻪ ﻠ ُﺳ ُﺭ : (17) [2]22111 98, 285; [3]33222

179; [4]44333 136, 150, 152, 171;

[11]55444 59; [14]66555 47; [57]77666 19, 21,

25; [59]88777 6; [65]99888 8

[12) [7]00999 101; [9) : ﺭُ ﺳُ ﻠ ﻬ ﻢْ

70; [10]11000 13; [14]22111 9, 10, 11, 13;

[30]33222 9; [35]44333 25; [40]55444 22, 83;

[64]66555 6

ﻲِﻠُﺳُﺭ : (4) [5]77666 12; [18]88777 106;

[34]99888 45; [58]00999 21

1) [7]11000 79) : ﺭِ ﺳَ ﺎ ﻟﹶ ﺔﹶ

2) [5]22111 67; [6]33222 124) : ﺭِ ﺳَ ﺎ ﻟﹶ ﺘَ ﻪُ

,5) [7]44333 62, 68) : ﺭِ ﺳَ ﺎ ﻻ ﺕِ

93; [33]55444 39; [72]66555 28

1) [72]77666 23) : ﺭِ ﺳَ ﺎ ﻻ ﺗِ ﻪِ

1) [7]88777 144) : ﺭِﺳَﺎﻻﺗِﻲ

1) [35]99888 2) : ﻣُ ﺮْ ﺳِ ﻞﹶ

1) [54]00999 27) : ﻣُ ﺮْ ﺳِ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

2) [28]11000 45; [44]22111 5) : ﻣُ ﺮْ ﺳِ ﻠِ ﲔَ

1) [27]33222 35) : ﻣُ ﺮْ ﺳِ ﻠﹶ ﺔﹲ

1) [7]44333 75) : ﻣُ ﺮْ ﺳَ ﻞﹲ

1) [13]55444 43) : ﻣُﺮْﺳَﻼMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 95

9) [15]66555 57, 61)
ﻣُﺮْﺳَﻠﹸﻮﻥﹶ

[27]77666 10, 35; [36]88777 13, 14, 16, 52;

[51]99888 31

[24) [2]00999 252; [6) : ﻣُ ﺮْ ﺳَ ﻠِ ﲔَ

34, 48; [7]11000 6, 77; [15]22111 80; [18]33222

56; [25]44333 20; [26]55444 21, 105, 123,

141, 160, 176; [28]66555 7, 65; [36]77666

3, 20; [37]88777 37, 123, 133, 139,

171, 181

1) [77]99888 1) : ﺍﻟﹾﻤُﺮْﺳَﻠﹶﺎﺕَ

1) [79]00999 32) : ﺃﹶ ﺭْ ﺳَ ﺎ ﻫَ ﺎ

9) [13]11000 3; [15]22111 19)
ﺭَ ﻭَ ﺍ ﺳِ ﻲَ

[16]33222 15; [21]44333 31; [27]55444 61; [31]66555

10; [41]77666 10; [50]88777 7; [77]99888 27

1) [34]00999 13) : ﺭَﺍﺳِﻴَﺎﺕٍ

[3) [7]11000 187; [11) : ﻣُﺮْﺳَﺎﻫَﺎ

41; [79]22111 42

1) [2]33222 186) : ﻳَﺮْﺷُﺪُﻭﻥﹶ

3) [2]44333 256; [7]55444 146)
ﺍ ﻟ ﺮﱡ ﺷْ ﺪُ

[72]66555 2

ﺍًﺪْﺷُﺭ : (2) [4]77666 6; [18]88777 66

1) [21]99888 51) : ﺭُ ﺷْ ﺪَ ﻩُ

ﺍًﺪَﺷَﺭ : (5) [18]00999 10, 24; [72]11000

10, 14, 21

ِﺎﺩَﺍﻟﺮﱠﺷ : (2) [40]22111 29, 38

1) [49]33222 7) : ﺍ ﻟ ﺮﱠ ﺍ ﺷِ ﺪُ ﻭ ﻥﹶ

ﺪ ﻴ ِﺷ َﺭ : (3) [11]44333 78, 87, 97

1) [18]55444 17) : ﻣُﺮْﺷِﺪًﺍ

2) [72]66555 9, 27) : ﺭَﺻَﺪًﺍ

1) [9]77666 107) : ﺇِ ﺭْ ﺻَ ﺎ ﺩً ﺍ

1) [9]88777 5) : ﻣَ ﺮْ ﺻَ ﺪٍ

1) [89]99888 14) : ﺍ ﻟﹾ ﻤِ ﺮْ ﺻَ ﺎ ﺩِ

1) [78]00999 21) : ﻣِ ﺮْ ﺻَ ﺎ ﺩً ﺍ

1) [61]11000 4) : ﻣَ ﺮْ ﺻُ ﻮ ﺹٌ

1) [22]22111 2) : ﺃﹶ ﺭْ ﺿَ ﻌَ ﺖْ

1) [65]33222 6) : ﺃﹶ ﺭْ ﺿَ ﻌْ ﻦَ

1) [4]44333 23) : ﺃﹶ ﺭْ ﺿَ ﻌْ ﻨَ ﻜﹸ ﻢْ

1) [65]55444 6) : ﻓﹶ ﺴَ ﺘُ ﺮْ ﺿِ ﻊُ

1) [2]66555 233) : ﻳُ ﺮْ ﺿِ ﻌْ ﻦَ

1) [28]77666 7) : ﺃﹶ ﺭْ ﺿِ ﻌِ ﻴ ﻪِ

1) [2]88777 233) : ﺗَ ﺴْ ﺘَ ﺮْ ﺿِ ﻌُ ﻮ ﺍ

[2) [2]99888 233; [4) : ﺍ ﻟ ﺮﱠ ﺿَ ﺎ ﻋَ ﺔﹶ

23

1) [22]00999 2) : ﻣُ ﺮْ ﺿِ ﻌَ ﺔٍ

1) [28]11000 12) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﺮَ ﺍ ﺿِ ﻊَ

َﻲ ِﺿ َﺭ : (6) [5]22111 119; [9]33222 100;

[20]44333 109; [48]55444 18; [58]66555 22; [98]77666

8

1) [5]88777 3) : ﺭَ ﺿِ ﻴ ﺖُ

2) [9]99888 38, 83) : ﺭَﺿِﻴﺘُﻢْ

ﻮﺍُﺿَﺭ : (9) [5]00999 119; [9]11000 58,

59, 87, 93, 100; [10]22111 7; [58]33222 22;

[98]44333 8

ﻰَﺿْﺮَﺗ : (4) [2]55444 120; [20]66555 84,

130; [93]77666 5

2) [27]88777 19; [46]99888 15) : ﺗَ ﺮْ ﺿَ ﺎ ﻩُ

1) [2]00999 144) : ﺗَ ﺮْ ﺿَ ﺎ ﻫَ ﺎ

1) [9]11000 96) : ﺗَﺮْﺿَﻮْﺍ

1) [2]22111 282) : ﺗَ ﺮْ ﺿَ ﻮْ ﻥﹶ

1) [9]33222 24) : ﺗَﺮْﺿَﻮْﻧَﻬَﺎ

ﻰَﺿْﺮَﻳ : (5) [4]44333 108; [9]55444 96;

[39]66555 7; [53]77666 26; [92]88777 21

1) [39]99888 7) : ﻳَ ﺮْ ﺿَ ﻪُ

1) [22]00999 59) : ﻳَ ﺮْ ﺿَ ﻮْ ﻧَ ﻪُ

1) [6]11000 113) : ﻟِ ﻴَ ﺮْ ﺿَ ﻮْ ﻩُ

1) [33]22111 51) : ﻳَ ﺮْ ﺿَ ﻴْ ﻦَ

1) [9]33222 62) : ﻳُ ﺮْ ﺿُ ﻮ ﻛﹸ ﻢْ

1) [9]44333 8) : ﻳُ ﺮْ ﺿُ ﻮ ﻧَ ﻜﹸ ﻢْ

1) [9]55444 62) : ﻳُ ﺮْ ﺿُ ﻮ ﻩُ

1) [2]66555 232) : ﺗَ ﺮَ ﺍ ﺿَ ﻮْ ﺍ

1) [4]77666 24) : ﺗَ ﺮَ ﺍ ﺿَ ﻴْ ﺘُ ﻢْ

[3) [21]88777 28; [24) : ﺍﺭْﺗَﻀَﻰ

55; [72]99888 27 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 96

ٍﺽ ﺍ َﺮ َﺗ : (2) [2]00999 233; [4]11000 29

ﺔَﻴِﺍﺿَﺭ : (4) [69]22111 21; [88]33222 9;

[89]44333 28; [101]55444 7

1) [19]66555 6) : ﺭَﺿِﻴﺎ

,8) [3]77666 15, 162) : ﺭِ ﺿْ ﻮَ ﺍ ﻥ

174; [9]88777 21, 72, 109; [57]99888 20,

27

3) [5]00999 2; [48]11000 29)
ﺭِﺿْﻮَﺍﻧًﺎ

[59]22111 8

2) [5]33222 16; [47]44333 28) : ﺭِ ﺿْ ﻮَ ﺍ ﻧَ ﻪُ

1) [19]55444 55) : ﻣَﺮْﺿِﻴﺎ

1) [89]66555 28) : ﻣَ ﺮْ ﺿِ ﻴﱠ ﺔﹰ

4) [2]77666 207, 265)
ﻣَ ﺮْ ﺿَ ﺎ ﺕ

[4]88777 114; [66]99888 1

1) [60]00999 1) : ﻣَﺮْﺿَﺎﺗِﻲ

1) [6]11000 59) : ﺭَ ﻃﹾ ﺐٍ

1) [19]22111 25) : ﺭُﻃﹶﺒًﺎ

4) [3]33222 151; [8]44333 12)
ﺍ ﻟ ﺮﱡ ﻋْ ﺐَ

[33]55444 26; [59]66555 2

1) [18]77666 18) : ﺭُﻋْﺒًﺎ

ﺪْﻋَﺭ : (2) [2]88777 19; [13]99888 13

1) [57]00999 27) : ﺭَﻋَﻮْﻫَﺎ

1) [20]11000 54) : ﺍﺭْﻋَﻮْﺍ

2) [2]22111 104; [4]33222 46) : ﺭَ ﺍ ﻋِﻨَﺎ

2) [23]44333 8; [70]55444 32) : ﺭَ ﺍ ﻋُ ﻮ ﻥﹶ

1) [57]66555 27) : ﺭِﻋَﺎﻳَﺘِﻬَﺎ

1) [28]77666 23) : ﺍ ﻟ ﺮﱢ ﻋَ ﺎ ﺀُ

1) [87]88777 4) : ﺍﻟﹾﻤَﺮْﻋَﻰ

1) [79]99888 31) : ﻣَ ﺮْ ﻋَ ﺎ ﻫَ ﺎ

1) [4]00999 127) : ﺗَ ﺮْ ﻏﹶ ﺒُ ﻮ ﻥﹶ

1) [2]11000 130) : ﻳَ ﺮْ ﻏﹶ ﺐُ

1) [9]22111 120) : ﻳَ ﺮْ ﻏﹶ ﺒُ ﻮ ﺍ

1) [94]33222 8) : ﻓﹶ ﺎ ﺭْ ﻏﹶ ﺐْ

1) [21]44333 90) : ﺭَﻏﹶﺒًﺎ

1) [19]55444 46) : ﺭَ ﺍ ﻏِ ﺐٌ

2) [9]66555 59; [68]77666 32) : ﺭَ ﺍ ﻏِ ﺒُ ﻮ ﻥﹶ

ﺍًﻏﹶﺪَﺭ : (3) [2]88777 35, 58; [16]99888

112

1) [4]00999 100) : ﻣُﺮَﺍﻏﹶﻤًﺎ

ﺎًﻓﹶﺎﺗُﺭ : (2) [17]11000 49, 98

ﺭﻓﹶﺚ : (2) [2]22111 187, 197

1) [11]33222 99) : ﺍ ﻟ ﺮﱢ ﻓﹾ ﺪُ

1) [11]44333 99) : ﺍﻟﹾﻤَﺮْﻓﹸﻮﺩُ

1) [55]55444 76) : ﺭَ ﻓﹾ ﺮَ ﻑٍ

َﻊ ﻓﹶ َﺭ : (5) [2]66555 253; [6]77666 165;

[12]88777 100; [13]99888 2; [79]00999 28

ﺎَﻨْﻓﹶﻌَﺭ : (5) [2]11000 63, 93; [4]22111

154; [43]33222 32; [94]44333 4

ُﺎﻩَﻨْﻓﹶﻌَﺭ : (2) [7]55444 176; [19]66555 57

1) [4]77666 158) : ﺭَ ﻓﹶ ﻌَ ﻪُ

1) [55]88777 7) : ﺭَﻓﹶﻌَﻬَﺎ

1) [49]99888 2) : ﺗَ ﺮْ ﻓﹶ ﻌُ ﻮ ﺍ

ُﻊ ﻓﹶ ْﺮ َﻧ : (2) [6]00999 83; [12]11000 76

ُﻊ ﻓﹶ ْﺮ َﻳ : (2) [2]22111 127; [58]33222 11

1) [35]44333 10) : ﻳَ ﺮْ ﻓﹶ ﻌُ ﻪُ

1) [88]55444 18) : ﺭُ ﻓِ ﻌَ ﺖْ

1) [24]66555 36) : ﺗُ ﺮْ ﻓﹶ ﻊَ

1) [56]77666 3) : ﺭَ ﺍ ﻓِ ﻌَ ﺔﹲ

1) [3]88777 55) : ﺭَ ﺍ ﻓِ ﻌُ ﻚَ

1) [40]99888 15) : ﺭَ ﻓِ ﻴ ﻊُ

1) [52]00999 5) : ﺍﻟﹾﻤَﺮْﻓﹸﻮﻉِ

[3) [56]11000 34; [80) : ﻣَ ﺮْ ﻓﹸ ﻮ ﻋَ ﺔٍ

14; [88]22111 13

1) [4]33222 69) : ﺭَ ﻓِ ﻴ ﻘﹰ ﺎ

1) [18]44333 16) : ﻣِﺮْﻓﹶﻘﹰﺎ

1) [5]55444 6) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﺮَ ﺍ ﻓِ ﻖِMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 97

2) [18]66555 29, 31) : ﻣُﺮْﺗَﻔﹶﻘﹰﺎ

1) [20]77666 94) : ﺗَ ﺮْ ﻗﹸ ﺐْ

1) [9]88777 8) : ﻳَ ﺮْ ﻗﹸ ﺒُ ﻮ ﺍ

1) [9]99888 10) : ﻳَ ﺮْ ﻗﹸ ﺒُ ﻮ ﻥﹶ

2) [28]00999 18, 21) : ﻳَ ﺘَ ﺮَ ﻗﱠ ﺐُ

2) [44]11000 10, 59) : ﻓﹶ ﺎ ﺭْ ﺗَ ﻘِ ﺐْ

1) [11]22111 93) : ﻭَ ﺍ ﺭْ ﺗَ ﻘِ ﺒُ ﻮ ﺍ

1) [54]33222 27) : ﻓﹶ ﺎ ﺭْ ﺗَ ﻘِ ﺒْ ﻬُ ﻢْ

1) [44]44333 59) : ﻣُﺮْﺗَﻘِﺒُﻮﻥﹶ

ﻴﺐِﺭﻗ : (3) [5]55444 117; [11]66555 93;

[50]77666 18

1) [33]88777 52) : ﺭَﻗِﻴﺒًﺎ

ٍﺔ َﺒ ﻗﹶ َﺭ : (6) [4]99888 92; [5]00999 89; [58]11000

3; [90]22111 13

3) [2]33222 177; [9]44333 60)
ﺍ ﻟ ﺮﱢ ﻗﹶ ﺎ ﺏِ

[47]55444 4

1) [18]66555 18) : ﺭُ ﻗﹸ ﻮ ﺩٌ

1) [36]77666 52) : ﻣَﺮْﻗﹶﺪِﻧَﺎ

ﻕﱟ َﺭ : (1) [52]88777 3

1) [18]99888 9) : ﺍ ﻟ ﺮﱠ ﻗِ ﻴ ﻢِ

2) [83]00999 9, 20) : ﻣَ ﺮْ ﻗﹸ ﻮ ﻡٌ

1) [17]11000 93) : ﺗَﺮْﻗﹶﻰ

1) [38]22111 10) : ﻓﹶ ﻠﹾ ﻴَ ﺮْ ﺗَ ﻘﹸ ﻮ ﺍ

1) [17]33222 93) : ﻟِ ﺮُ ﻗِ ﻴﱢ ﻚَ

1) [75]44333 27) : ﺭَ ﺍ ﻕٍ

ﻲِﺍﻟﺘﱠﺮﺍﻗ : (1) [75]55444 26

1) [18]66555 71) : ﺭَﻛِﺒَﺎ

1) [29]77666 65) : ﺭَ ﻛِ ﺒُ ﻮ ﺍ

1) [84]88777 19) : ﻟﹶ ﺘَ ﺮْ ﻛﹶ ﺒُ ﻦﱠ

1) [40]99888 79) : ﻟِ ﺘَ ﺮْ ﻛﹶ ﺒُ ﻮ ﺍ

1) [43]00999 12) : ﺗَ ﺮْ ﻛﹶ ﺒُ ﻮ ﻥﹶ

1) [16]11000 8) : ﻟِ ﺘَ ﺮْ ﻛﹶ ﺒُ ﻮ ﻫَ ﺎ

1) [36]22111 42) : ﻳَ ﺮْ ﻛﹶ ﺒُ ﻮ ﻥﹶ

1) [11]33222 42) : ﺍ ﺭْ ﻛﹶ ﺐْ

1) [11]44333 41) : ﺍﺭْﻛﹶﺒُﻮﺍ

1) [82]55444 8) : ﺭَ ﻛﱠ ﺒَ ﻚَ

1) [6]66555 99) : ﻣُﺘَﺮَﺍﻛِﺒًﺎ

1) [8]77666 42) : ﺍ ﻟ ﺮﱠ ﻛﹾ ﺐُ

1) [2]88777 239) : ﺭُﻛﹾﺒَﺎﻧًﺎ

1) [59]99888 6) : ﺭِ ﻛﹶ ﺎ ﺏٍ

1) [36]00999 72) : ﺭَ ﻛﹸ ﻮ ﺑُ ﻬُ ﻢْ

1) [42]11000 33) : ﺭَ ﻭَ ﺍ ﻛِ ﺪَ

1) [19]22111 98) : ﺭِﻛﹾﺰًﺍ

1) [4]33222 88) : ﺃﹶ ﺭْ ﻛﹶ ﺴَ ﻬُ ﻢْ

1) [4]44333 91) : ﺃﹸ ﺭْ ﻛِ ﺴُ ﻮ ﺍ

1) [21]55444 13) : ﺗَ ﺮْ ﻛﹸ ﻀُ ﻮ ﺍ

1) [21]66555 12) : ﻳَ ﺮْ ﻛﹸ ﻀُ ﻮ ﻥﹶ

1) [38]77666 42) : ﺍ ﺭْ ﻛﹸ ﺾْ

1) [77]88777 48) : ﻳَ ﺮْ ﻛﹶ ﻌُ ﻮ ﻥﹶ

ﻮﺍُﻛﹶﻌْﺍﺭ : (3) [2]99888 43; [22]00999 77;

[77]11000 48

1) [3]22111 43) : ﺍﺭْﻛﹶﻌِﻲ

1) [38]33222 24) : ﺭَﺍﻛِﻌًﺎ

ﻮﻥُﻌِﺭﺍﻛ : (2) [5]44333 55; [9]55444 112

2) [2]66555 43; [3]77666 43) : ﺍ ﻟ ﺮﱠ ﺍ ﻛِ ﻌِ ﲔَ

2) [2]88777 125; [22]99888 26) : ﺍ ﻟ ﺮﱡ ﻛﱠ ﻊِ

1) [48]00999 29) : ﺭُ ﻛﱠ ﻌًﺎ

1) [8]11000 37) : ﻓﹶ ﻴَ ﺮْ ﻛﹸ ﻤَ ﻪُ

1) [52]22111 44) : ﻣَ ﺮْ ﻛﹸ ﻮ ﻡٌ

1) [24]33222 43) : ﺭُﻛﹶﺎﻣًﺎ

1) [17]44333 74) : ﺗَ ﺮْ ﻛﹶ ﻦُ

1) [11]55444 113) : ﺗَ ﺮْ ﻛﹶ ﻨُ ﻮ ﺍMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 98

1) [11]66555 80) : ﺭُ ﻛﹾ ﻦٍ

1) [51]77666 39) : ﺑِ ﺮُ ﻛﹾ ﻨِ ﻪِ

1) [5]88777 94) : ﺭِ ﻣَ ﺎ ﺣُ ﻜﹸ ﻢْ

1) [14]99888 18) : ﻛﹶ ﺮَ ﻣَ ﺎ ﺩٍ

1) [3]00999 41) : ﺭَﻣْﺰًﺍ

1) [2]11000 185) : ﺭَ ﻣَ ﻀَ ﺎ ﻥﹶ

ﻴﻢِﺭﻣ : (2) [36]22111 78; [51]33222 42

ﺭﻣﱠﺎﻥ : (3) [6]44333 99, 141; [55]55444

68

1) [8]66555 17) : ﺭَﻣَﻰ

2) [8]77666 17) : ﺭَ ﻣَ ﻴْ ﺖَ

1) [77]88777 32) : ﺗَﺮْﻣِﻲ

1) [105]99888 4) : ﺗَ ﺮْ ﻣِ ﻴ ﻬِ ﻢْ

1) [4]00999 112) : ﻳَ ﺮْ ﻡِ

3) [24]11000 4, 6, 23) : ﻳَ ﺮْ ﻣُ ﻮ ﻥﹶ

1) [7]22111 154) : ﻳَ ﺮْ ﻫَ ﺒُ ﻮ ﻥﹶ

[2) [2]33222 40; [16) : ﻓﹶ ﺎ ﺭْ ﻫَ ﺒُ ﻮ ﻥِ

51

1) [8]44333 60) : ﺗُ ﺮْ ﻫِ ﺒُ ﻮ ﻥﹶ

1) [7]55444 116) : ﺍﺳْﺘَﺮْﻫَﺒُﻮﻫُﻢْ

1) [28]66555 32) : ﺍ ﻟ ﺮﱠ ﻫْ ﺐِ

1) [59]77666 13) : ﺭَ ﻫْ ﺒَ ﺔﹰ

1) [21]88777 90) : ﺭَﻫَﺒًﺎ

1) [9]99888 34) : ﺍﻟﺮﱡﻫْﺒَﺎﻥِ

1) [5]00999 82) : ﺭُﻫْﺒَﺎﻧًﺎ

1) [9]11000 31) : ﺭُﻫْﺒَﺎﻧَﻬُﻢْ

1) [57]22111 27) : ﺭَﻫْﺒَﺎﻧِﻴﱠﺔﹰ

1) [27]33222 48) : ﺭَ ﻫْ ﻂٍ

1) [11]44333 91) : ﺭَ ﻫْ ﻄﹸ ﻚَ

1) [11]55444 92) : ﺭَﻫْﻄِﻲ

1) [80]66555 41) : ﺗَﺮْﻫَﻘﹸﻬَﺎ

[3) [10]77666 27; [68) : ﺗَ ﺮْ ﻫَ ﻘﹸ ﻬُ ﻢْ

43; [70]88777 44

1) [10]99888 26) : ﻳَ ﺮْ ﻫَ ﻖُ

1) [74]00999 17) : ﺳَ ﺄﹸ ﺭْ ﻫِ ﻘﹸ ﻪُ

1) [18]11000 73) : ﺗُﺮْﻫِﻘﹾﻨِﻲ

1) [18]22111 80) : ﻳُﺮْﻫِﻘﹶﻬُﻤَﺎ

ﻘﹰﺎَﻫَﺭ : (2) [72]33222 6, 13

1) [52]44333 21) : ﺭَ ﻫِ ﲔٌ

1) [74]55444 38) : ﺭَﻫِﻴﻨَﺔﹲ

1) [2]66555 283) : ﺭِ ﻫَ ﺎ ﻥﹲ

1) [44]77666 24) : ﺭَﻫْﻮًﺍ

1) [16]88777 6) : ﺗُ ﺮِ ﳛُ ﻮ ﻥﹶ

1) [34]99888 12) : ﺭَ ﻭَ ﺍ ﺣُ ﻬَ ﺎ

ِﺡ ْﻭ َﺭ : (3) [12]00999 87; [56]11000 89

1) [42]22111 52) : ﺭُﻭﺣًﺎ

ﺎَﻭﺣﻨُﺭ : (3) [19]33222 17; [21]44333 91;

[66]55444 12

1) [32]66555 9) : ﺭُ ﻭ ﺣِ ﻪِ

ﻲِﻭﺣُﺭ : (2) [15]77666 29; [38]88777 72

ﻳﺢِﺭ : (14) [3]99888 117; [10]00999 22;

[12]11000 94; [14]22111 18; [17]33222 69; [21]44333

81; [22]55444 31; [34]66555 12; [38]77666 36;

[42]88777 33; [46]99888 24; [51]00999 41; [69]11000 6

ﺎًﳛِﺭ : (4) [30]22111 51; [33]33222 9;

[41]44333 16; [54]55444 19

1) [8]66555 46) : ﺭِ ﳛُ ﻜﹸ ﻢْ

ِﺎﺡَﺍﻟﺮﱢﻳ : (10) [2]77666 164; [7]88777 57;

[15]99888 22; [18]00999 45; [25]11000 48; [27]22111

63; [30]33222 46, 48; [35]44333 9; [45]55444 5

ﺎﻥَﺤْﺭﻳ : (2) [55]66555 12; [56]77666 89

َﺍﺩَﺃﹶﺭ : (20) [2]88777 26, 233; [5]99888

17; [12]00999 25; [13]11000 11; [17]22111 19,

103; [18]33222 82; [25]44333 62; [28]55444 19;

[33]66555 17, 50; [36]77666 82; [39]88777 4;

[48]99888 11; [72]00999 10; [74]11000 31

1) [2]22111 233) : ﺃﹶ ﺭَ ﺍ ﺩَ ﺍ

1) [39]33222 38) : ﺃﹶ ﺭَ ﺍ ﺩَ ﻧِ ﻲMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 99

ﻭﺍُﺍﺩَﺃﹶﺭ : (6) [2]44333 228; [9]55444 46;

[21]66555 70; [22]77666 22; [32]88777 20; [37]99888

98

ُﺕ ْﺩ َﺭ ﺃﹶ : (2) [11]00999 34; [18]11000 79

3) [2]22111 233; [4]33222 20)
ﺃﹶ ﺭَ ﺩْ ﺗُ ﻢْ

[20]44333 86

1) [24]55444 33) : ﺃﹶ ﺭَ ﺩْ ﻥﹶ

ﺎَﻧْﺩَﺃﹶﺭ : (5) [4]66555 62; [9]77666 107;

[17]88777 16; [18]99888 81; [21]00999 17

1) [16]11000 40) : ﺃﹶﺭَﺩْﻧَﺎﻩُ

ُﺪ ﻳ ِﺭ ﺃﹸ : (7) [5]22111 29; [11]33222 88;

[28]44333 27; [51]55444 57

2) [33]66555 28, 29) : ﺗُ ﺮِ ﺩْ ﻥﹶ

ُﺪ ﻳ ِﺮ ُﺗ : (4) [18]77666 28; [28]88777 19

,7) [2]99888 108; [4]00999 88) : ﺗُ ﺮِ ﻳ ﺪُ ﻭ ﻥﹶ

144; [8]11000 67; [14]22111 10; [30]33222 39;

[37]44333 86

ُﺪ ﻳ ِﺮ ُﻧ : (5) [5]55444 113; [11]66555 79;

[17]77666 18; [28]88777 5; [76]99888 9

ْﺩ ِﺮ ُﻳ : (8) [3]00999 145; [5]11000 41; [6]22111

125; [22]33222 25; [53]44333 29

1) [10]55444 107) : ﻳُ ﺮِ ﺩْ ﻙَ

1) [36]66555 23) : ﻳُ ﺮِ ﺩْ ﻥِ

ُﺪ ﻳ ِﺮ ُﻳ : (41) [2]77666 185, 253; [3]88777

108, 152, 176; [4]99888 26, 27, 28,

60, 134; [5]00999 1, 6, 49, 91; [7]11000

110; [8]22111 7, 67; [9]33222 55, 85; [11]44333

15, 34, 107; [17]55444 18; [18]66555 77;

[22]77666 14, 16; [23]88777 24; [26]99888 35;

[33]00999 33; [34]11000 43; [35]22111 10; [40]33222

31; [42]44333 20; [74]55444 52; [75]66555 5;

[85]77666 16

1) [4]88777 35) : ﻳُﺮِﻳﺪَﺍ

1) [20]99888 63) : ﻳُ ﺮِ ﻳ ﺪَ ﺍ ﻥِ

2) [8]00999 62, 71) : ﻳُﺮِﻳﺪُﻭﺍ

,16) [4]11000 44, 60, 91) : ﻳُ ﺮِ ﻳ ﺪُ ﻭ ﻥﹶ

150; [5]22111 37; [6]33222 52; [9]44333 32; [18]55444

28; [28]66555 79, 83; [30]77666 38; [33]88777

13; [48]99888 15; [52]00999 42; [61]11000 8

1) [72]22111 10) : ﺃﹸ ﺭِ ﻳ ﺪَ

1) [38]33222 6) : ﻳُ ﺮَ ﺍ ﺩُ

1) [12]44333 51) : ﺭَ ﺍ ﻭَ ﺩْ ﺗُ ﻦﱠ

1) [12]55444 26) : ﺭَﺍﻭَﺩَﺗْﻨِﻲ

1) [12]66555 23) : ﺭَ ﺍ ﻭَ ﺩَ ﺗْ ﻪُ

2) [12]77666 32, 51) : ﺭَ ﺍ ﻭَ ﺩْ ﺗُ ﻪُ

1) [54]88777 37) : ﺭَﺍﻭَﺩُﻭﻩُ

1) [12]99888 30) : ﺗُ ﺮَ ﺍ ﻭِ ﺩُ

1) [12]00999 61) : ﺳَ ﻨُ ﺮَ ﺍ ﻭِ ﺩُ

1) [86]11000 17) : ﺭُﻭَﻳْﺪًﺍ

1) [30]22111 15) : ﺭَ ﻭْ ﺿَ ﺔٍ

1) [42]33222 22) : ﺭَ ﻭْ ﺿَ ﺎ ﺕِ

1) [11]44333 74) : ﺍ ﻟ ﺮﱠ ﻭْ ﻉُ

ﻍﹶ ﺍ َﺭ : (3) [37]55444 91, 93; [51]66555 26

1) [30]77666 2) : ﺍ ﻟ ﺮﱡ ﻭ ﻡُ

RabEdit

1) [29]88777 48) : ﺍﺭْﺗَﺎﺏَ

1) [9]99888 45) : ﺍﺭْﺗَﺎﺑَﺖْ

1) [24]00999 50) : ﺍﺭْﺗَﺎﺑُﻮﺍ

3) [5]11000 106; [57]22111 14)
ﺍ ﺭْ ﺗَ ﺒْ ﺘُ ﻢْ

[65]33222 4

1) [2]44333 282) : ﺗَﺮْﺗَﺎﺑُﻮﺍ

1) [74]55444 31) : ﻳَﺮْﺗَﺎﺏَ

1) [49]66555 15) : ﻳَﺮْﺗَﺎﺑُﻮﺍ

َﺐ ْﻳ َﺭ : (17) [2]77666 2, 23; [3]88777 9,

25; [4]99888 87; [6]00999 12; [10]11000 37; [17]22111

99; [18]33222 21; [22]44333 5, 7; [32]55444 2;

[40]66555 59; [42]77666 7; [45]88777 26, 32;

[52]99888 30

1) [9]00999 45) : ﺭَ ﻳْ ﺒِ ﻬِ ﻢْ

1) [9]11000 110) : ﺭِ ﻳ ﺒَ ﺔﹰ

7) [11]22111 62, 110)
ﻣُ ﺮِ ﻳ ﺐٍ

[14]33222 9; [34]44333 54; [41]55444 45; [42]66555

14; [50]77666 25

1) [40]88777 34) : ﻣُﺮْﺗَﺎﺏٌ

1) [7]99888 26) : ﺭِﻳﺸًﺎ

1) [26]00999 128) : ﺭِ ﻳ ﻊٍ

1) [83]11000 14) : ﺭَ ﺍ ﻥﹶMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 100

- j -

2) [13]22111 17) : ﺯَ ﺑَ ﺪٌ

1) [13]33222 17) : ﺯَﺑَﺪًﺍ

1) [21]44333 105) : ﺍ ﻟ ﺰﱠ ﺑُ ﻮ ﺭِ

ﺍًﻮﺭُﺑَﺯ : (2) [4]55444 163; [17]66555 55

6) [3]77666 184; [16]88777 44)
ﺍ ﻟ ﺰﱡ ﺑُ ﺮِ

[26]99888 196; [35]00999 25; [54]11000 43, 52

1) [23]22111 53) : ﺯُ ﺑُ ﺮًﺍ

1) [18]33222 96) : ﺯُ ﺑَ ﺮَ

1) [96]44333 18) : ﺍ ﻟ ﺰﱠ ﺑَ ﺎ ﻧِ ﻴَ ﺔﹶ

2) [24]55444 35) : ﺍ ﻟ ﺰﱡ ﺟَ ﺎ ﺟَ ﺔﹸ

1) [54]66555 9) : ﺍ ﺯْ ﺩُ ﺟِ ﺮَ

1) [54]77666 4) : ﻣُ ﺰْ ﺩَ ﺟَ ﺮٌ

1) [37]88777 2) : ﺯَﺟْﺮًﺍ

ﺓﹲ َﺮ ْﺟ َﺯ : (2) [37]99888 19; [79]00999 13

1) [37]11000 2) : ﺍﻟﺰﱠﺍﺟِﺮَﺍﺕِ

ﻲِﺟْﺰُﻳ : (2) [17]22111 66; [24]33222 43

1) [12]44333 88) : ﻣُ ﺰْ ﺟَ ﺎ ﺓٍ

1) [3]55444 185) : ﺯُ ﺣْ ﺰِ ﺡَ

1) [2]66555 96) : ﺑِ ﻤُ ﺰَ ﺣْ ﺰِ ﺣِ ﻪِ

1) [8]77666 15) : ﺯَﺣْﻔﹰﺎ

[2) [6]88777 112; [17) : ﺯُ ﺧْ ﺮُ ﻑَ

93

1) [43]99888 35) : ﺯُﺧْﺮُﻓﹰﺎ

1) [10]00999 24) : ﺯُﺧْﺮُﻓﹶﻬَﺎ

1) [88]11000 16) : ﺯَﺭَﺍﺑِﻲﱡ

1) [12]22111 47) : ﺗَ ﺰْ ﺭَ ﻋُ ﻮ ﻥﹶ

1) [56]33222 64) : ﺗَ ﺰْ ﺭَ ﻋُ ﻮ ﻧَ ﻪُ

1) [56]44333 64) : ﺍ ﻟ ﺰﱠ ﺍ ﺭِ ﻋُ ﻮ ﻥﹶ

َﺍﻟﺰﱡﺭﱠﺍﻉ : (1) [48]55444 29

ٌﻉ ْﺭ َﺯ : (5) [6]66555 141; [13]77666 4;

[14]88777 37; [16]99888 11; [48]00999 29

ﺎًﻋْﺭَﺯ : (3) [18]11000 32; [32]22111 27;

[39]33222 21

ٍﻉ ﻭ ُﺭ ُﺯ : (2) [26]44333 148; [44]55444 26

1) [20]66555 102) : ﺯُﺭْﻗﹰﺎ

1) [11]77666 31) : ﺗَﺰْﺩَﺭِﻱ

1) [64]88777 7) : ﺯَ ﻋَﻢَ

1) [17]99888 92) : ﺯَ ﻋَ ﻤْ ﺖَ

6) [6]00999 94; [17]11000 56)
ﺯَ ﻋَ ﻤْ ﺘُ ﻢْ

[18]22111 48, 52; [34]33222 22; [62]44333 6

4) [6]55444 22, 94)
ﺗَ ﺰْ ﻋُ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

[28]66555 62, 74

1) [4]77666 60) : ﻳَ ﺰْ ﻋُ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

2) [6]88777 136, 138) : ﺑِ ﺰَ ﻋْ ﻤِ ﻬِ ﻢْ

ٌﻢ ﻴ ِﻋ َﺯ : (2) [12]99888 72; [68]00999 40

ٌﲑ ِﻓ َﺯ : (2) [11]11000 106; [21]22111 100

1) [25]33222 12) : ﺯَﻓِﲑًﺍ

1) [37]44333 94) : ﻳَ ﺰِ ﻓﱡ ﻮ ﻥﹶ

3) [37]55444 62; [44]66555 43)
ﺍ ﻟ ﺰﱠ ﻗﱡ ﻮ ﻡِ

[56]77666 52

ﻳﱠﺎِﻛﹶﺮَﺯ : (7) [3]88777 37, 38; [6]99888

85; [19]00999 2, 7; [21]11000 89

ﻛﹶﻰَﺯ : (1) [24]22111 21

1) [91]33222 9) : ﺯَﻛﱠﺎﻫَﺎ

1) [53]44333 32) : ﺗُﺰَﻛﱡﻮﺍ

1) [9]55444 103) : ﺗُ ﺰَ ﻛﱢ ﻴ ﻬِ ﻢْ

1) [4]66555 49) : ﻳُ ﺰَ ﻛﱡ ﻮ ﻥﹶ

ﻛﱢﻲَﺰُﻳ : (2) [4]77666 49; [24]88777 21

1) [2]99888 151) : ﻳُ ﺰَ ﻛﱢ ﻴ ﻜﹸ ﻢْ

5) [2]00999 129, 174)
ﻳُ ﺰَ ﻛﱢ ﻴ ﻬِ ﻢْ

[3]11000 77, 164; [62]22111 2

ﻛﱠﻰَﺰَﺗ : (3) [20]33222 76; [35]44333 18;

[87]55444 14

1) [79]66555 18) : ﺗَﺰَﻛﱠﻰ

ﻛﱠﻰَﺰَﺘَﻳ : (2) [35]77666 18; [92]88777 18 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 101

ﺰﱠﻛﱠﻰ َﻳ : (2) [80]99888 3, 7

ﻛﹶﻰْﺃﹶﺯ : (4) [2]00999 232; [18]11000 19;

[24]22111 28, 30

1) [19]33222 19) : ﺯَﻛِﻴﺎ

1) [18]44333 74) : ﺯَ ﻛِ ﻴﱠ ﺔﹰ

,32) [2]55444 43, 83, 110) : ﺍ ﻟ ﺰﱠ ﻛﹶ ﺎ ﺓﹶ

177, 277; [4]66555 77, 162; [5]77666 12,

55; [7]88777 156; [9]99888 5, 11, 18, 71;

[18]00999 81; [19]11000 13, 31, 55; [21]22111

73; [22]33222 41, 78; [23]44333 4; [24]55444 37,

56; [27]66555 3; [30]77666 39; [31]88777 4; [33]99888

33; [41]00999 7; [58]11000 13; [73]22111 20;

[98]33222 5

1) [99]44333 1) : ﺯُ ﻟﹾ ﺰِ ﻟﹶ ﺖِ

2) [2]55444 214; [33]66555 11) : ﺯُ ﻟﹾ ﺰِ ﻟﹸ ﻮ ﺍ

1) [33]77666 11) : ﺯِ ﻟﹾ ﺰَ ﺍ ﻻ

1) [99]88777 1) : ﺯِﻟﹾﺰَﺍﻟﹶﻬَﺎ

1) [22]99888 1) : ﺯَ ﻟﹾ ﺰَ ﻟﹶ ﺔﹶ

1) [26]00999 64) : ﺃﹶﺯْﻟﹶﻔﹾﻨَﺎ

[3) [26]11000 90; [50) : ﺃﹸ ﺯْ ﻟِ ﻔﹶ ﺖِ

31; [81]22111 13

1) [67]33222 27) : ﺯُ ﻟﹾ ﻔﹶ ﺔﹰ

ﻟﹶﻔﹰﺎُﺯ : (1) [11]44333 114

ﻟﹾﻔﹶﻰُﺯ : (4) [34]55444 37; [38]66555 25,

40; [39]77666 3

1) [68]88777 51) : ﻟﹶ ﻴُ ﺰْ ﻟِ ﻘﹸ ﻮ ﻧَ ﻚَ

ﻟﹶﻘﹰﺎَﺯ : (1) [18]99888 40

1) [2]00999 209) : ﺯَ ﻟﹶ ﻠﹾ ﺘُ ﻢْ

1) [16]11000 94) : ﻓﹶ ﺘَ ﺰِ ﻝﱠ

1) [2]22111 36) : ﻓﹶ ﺄﹶ ﺯَ ﻟﱠ ﻬُﻤَﺎ

1) [3]33222 155) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﺰَ ﻟﱠ ﻬُ ﻢُ

ِﻻﻡْﺯَﺍﻷ : (2) [5]44333 3, 90

2) [39]55444 71, 73) : ﺯُﻣَﺮًﺍ

1) [73]66555 1) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺰﱠ ﻣﱢ ﻞﹸ

1) [76]77666 13) : ﺯَ ﻣْ ﻬَ ﺮِ ﻳ ﺮً ﺍ

1) [76]88777 17) : ﺯَ ﻧْ ﺠَ ﺒِ ﻴ ﻠﹰ ﺎ

ٍﻧﻴﻢِﺯ : (1) [68]99888 13

1) [25]00999 68) : ﻳَ ﺰْ ﻧُ ﻮ ﻥﹶ

1) [60]11000 12) : ﻳَ ﺰْ ﻧِ ﲔَ

ﺍﻟﺰﱢﱏ : (1) [17]22111 32

ﻲِﺍﻟﺰﱠﺍﻧ : (3) [24]33222 2, 3

3) [24]44333 2, 3) : ﺍ ﻟ ﺰﱠ ﺍ ﻧِ ﻴَ ﺔﹸ

1) [12]55444 20) : ﺍ ﻟ ﺰﱠ ﺍ ﻫِ ﺪِ ﻳ ﻦَ

1) [20]66555 131) : ﺯَ ﻫْ ﺮَ ﺓﹶ

1) [17]77666 81) : ﺯَ ﻫَ ﻖَ

2) [9]88777 55, 85) : ﺗَ ﺰْ ﻫَ ﻖَ

1) [21]99888 18) : ﺯَ ﺍ ﻫِ ﻖٌ

1) [17]00999 81) : ﺯَﻫُﻮﻗﹰﺎ

1) [33]11000 37) : ﺯَ ﻭﱠ ﺟْ ﻨَ ﺎ ﻛﹶ ﻬَ ﺎ

[2) [44]22111 54; [52) : ﺯَﻭﱠﺟْﻨَﺎﻫُﻢْ

20

1) [42]33222 50) : ﻳُ ﺰَ ﻭﱢ ﺟُ ﻬُ ﻢْ

1) [81]44333 7) : ﺯُ ﻭﱢ ﺟَ ﺖْ

ٍﺝ ْﻭ َﺯ : (6) [4]55444 20; [22]66555 5;

[26]77666 7; [31]88777 10; [50]99888 7

1) [2]00999 230) : ﺯَﻭْﺟًﺎ

َﻚ ُﺟ ْﻭ َﺯ : (4) [2]11000 35; [7]22111 19;

[20]33222 117; [33]44333 37

ِﻪ ِﺟ ْﻭ َﺯ : (2) [2]55444 102; [21]66555 90

4) [4]77666 1; [7]88777 189)
ﺯَﻭْﺟَﻬَﺎ

[39]99888 6; [58]00999 1

1) [55]11000 52) : ﺯَ ﻭْ ﺟَ ﺎ ﻥِ

6) [11]22111 40; [13]33222 3)
ﺯَ ﻭْ ﺟَ ﻴْ ﻦِ

[23]44333 27; [51]55444 49; [53]66555 45; [75]77666

39

ٌﺍﺝَﻭْﺃﹶﺯ : (10) [2]88777 25; [3]99888 15;

[4]00999 57; [6]11000 143; [33]22111 37, 52;

[36]33222 36; [38]44333 58; [39]55444 6; [43]66555 12

14) [2]77666 234, 240)
ﺃﹶ ﺯْ ﻭَ ﺍ ﺟً ﺎ

[13]88777 38; [15]99888 88; [16]00999 72; [20]11000

53, 131; [30]22111 21; [35]33222 11; [42]44333

11; [56]55444 7; [66]66555 5; [78]77666 8

,4) [33]88777 28, 50) : ﺃﹶ ﺯْ ﻭَ ﺍ ﺟِ ﻚَ

59; [66]99888 1

[8) [4]00999 12; [9) : ﺃﹶﺯْﻭَﺍﺟِﻜﹸﻢْ

24; [16]11000 72; [26]22111 166; [33]33222 4;

[43]44333 70; [60]55444 11; [64]66555 14 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 102

[2) [6]77666 139; [25) : ﺃﹶ ﺯْ ﻭَ ﺍ ﺟِ ﻨَﺎ

74

[3) [33]88777 6, 53; [66) : ﺃﹶ ﺯْ ﻭَ ﺍ ﺟُ ﻪُ

3

10) [2]99888 240)
ﺃﹶ ﺯْ ﻭَ ﺍ ﺟِ ﻬِ ﻢْ

[13]00999 23; [23]11000 6; [24]22111 6; [33]33222 50;

[36]44333 56; [37]55444 22; [40]66555 8; [60]77666

11; [70]88777 30

1) [2]99888 232) : ﺃﹶﺯْﻭَﺍﺟَﻬُﻦﱠ

1) [2]00999 197) : ﺗَ ﺰَ ﻭﱠ ﺩُ ﻭ ﺍ

1) [2]11000 197) : ﺍ ﻟ ﺰﱠ ﺍ ﺩِ

1) [102]22111 2) : ﺯُﺭْ ﺗُ ﻢُ

1) [18]33222 17) : ﺗَ ﺰَ ﺍ ﻭَ ﺭُ

2) [22]44333 30; [25]55444 72) : ﺍ ﻟ ﺰﱡ ﻭ ﺭِ

ﺍًﻭﺭُﺯ : (2) [25]66555 4; [58]77666 2

1) [35]88777 41) : ﺯَﺍﻟﹶﺘَﺎ

1) [14]99888 46) : ﻟِ ﺘَ ﺰُ ﻭ ﻝﹶ

1) [35]00999 41) : ﺗَﺰُﻭﻻ

1) [14]11000 44) : ﺯَ ﻭَ ﺍ ﻝٍ

1) [24]22111 35) : ﺯَﻳْﺘُﻬَﺎ

ﻮﻥﹶُﺘْﺍﻟﺰﱠﻳ : (4) [6]33222 99, 141;

[16]44333 11; [95]55444 1

1) [80]66555 29) : ﺯَﻳْﺘُﻮﻧًﺎ

1) [24]77666 35) : ﺯَ ﻳْ ﺘُ ﻮ ﻧَ ﺔٍ

1) [9]88777 124) : ﺯَ ﺍ ﺩَ ﺗْ ﻪُ

,3) [8]99888 2; [9]00999 124) : ﺯَ ﺍ ﺩَ ﺗْ ﻬُ ﻢْ

125

1) [7]11000 69) : ﺯَ ﺍ ﺩَ ﻛﹸ ﻢْ

1) [2]22111 247) : ﺯَ ﺍ ﺩَ ﻩُ

6) [2]33222 10; [3]44333 173)
ﺯَ ﺍ ﺩَ ﻫُ ﻢُ

[25]55444 60; [33]66555 22; [35]77666 42; [47]88777

17

1) [9]99888 47) : ﺯَﺍ ﺩُ ﻭ ﻛﹸ ﻢْ

[2) [11]00999 101; [72) : ﺯَ ﺍ ﺩُ ﻭ ﻫُ ﻢْ

6

[3) [16]11000 88; [17) : ﺯِﺩْﻧَﺎﻫُﻢْ

97; [18]22111 13

1) [74]33222 15) : ﺃﹶ ﺯِ ﻳ ﺪَ

1) [14]44333 7) : ﻷَ ﺯِ ﻳ ﺪَ ﻧﱠ ﻜﹸ ﻢْ

ِﺩ ِﺰ َﺗ : (2) [71]55444 24, 28

1) [11]66555 63) : ﺗَﺰِﻳﺪُﻭﻧَﻨِﻲ

ْﺩ ِﺰ َﻧ : (2) [42]77666 20, 23

ُﻳﺪِﺰَﻨَﺳ : (2) [2]88777 58; [7]99888 161

1) [78]00999 30) : ﻧَ ﺰِ ﻳ ﺪَ ﻛﹸ ﻢْ

1) [11]11000 52) : ﻳَ ﺰِ ﺩْ ﻛﹸ ﻢْ

1) [71]22111 21) : ﻳَ ﺰِ ﺩْ ﻩُ

1) [71]33222 6) : ﻳَ ﺰِ ﺩْ ﻫُ ﻢْ

ُﺪ ﻳ ِﺰ َﻳ : (5) [17]44333 82; [19]55444 76;

[35]66555 1, 39

2) [5]77666 64, 68) : ﻟﹶﻴَﺰِﻳﺪَﻥﱠ

[7) [4]88777 173; [17) : ﻳَ ﺰِ ﻳ ﺪُ ﻫُ ﻢْ

41, 60, 109; [24]99888 38; [35]00999 30;

[42]11000 26

1) [37]22111 147) : ﻳَ ﺰِ ﻳ ﺪُ ﻭ ﻥﹶ

ْﺩ ِﺯ : (1) [73]33222 4

1) [20]44333 114) : ﺯِﺩْﻧِﻲ

1) [38]55444 61) : ﻓﹶ ﺰِ ﺩْ ﻩُ

ﻭﺍُﺍﺩَﺩْﺍﺯ : (3) [3]66555 90; [4]77666 137;

[18]88777 25

1) [13]99888 8) : ﺗَﺰْﺩَﺍﺩُ

1) [12]00999 65) : ﻧَﺰْﺩَﺍﺩُ

1) [74]11000 31) : ﻳَﺰْﺩَﺍﺩَ

2) [3]22111 178; [48]33222 4) : ﻟِﻴَﺰْﺩَﺍﺩُﻭﺍ

ﺓﹲَﺎﺩَﻳِﺯ : (2) [9]44333 37; [10]55444 26

2) [50]66555 30, 35) : ﻣَ ﺰِ ﻳ ﺪٍ

1) [33]77666 37) : ﺯَ ﻳْ ﺪٌ

1) [53]88777 17) : ﺯَ ﺍ ﻍﹶ

ْﺖ ﻏﹶ ﺍ َﺯ : (2) [33]99888 10; [38]00999 63

ﺍﻏﹸﻮﺍَﺯ : (1) [61]11000 5

1) [34]22111 12) : ﻳَ ﺰِ ﻍﹾMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 103

1) [9]33222 117) : ﻳَ ﺰِ ﻳ ﻎﹸ

ﺍﻍﹶَﺃﹶﺯ : (1) [61]44333 5

1) [3]55444 8) : ﺗُ ﺰِ ﻍﹾ

1) [3]66555 7) : ﺯَ ﻳْ ﻎﹲ

ْﺍﻟﹶﺖَﺯ : (1) [21]77666 15

1) [40]88777 34) : ﺯِ ﻟﹾ ﺘُ ﻢْ

1) [5]99888 13) : ﺗَ ﺰَ ﺍ ﻝﹸ

ﻝﹸ ﺍ َﺰ َﻳ : (3) [9]00999 110; [13]11000 31;

[22]22111 55

ﺍﻟﹸﻮﻥﹶَﺰَﻳ : (2) [2]33222 217; [11]44333

118

1) [10]55444 28) : ﻓﹶﺰَﻳﱠﻠﹾﻨَﺎ

1) [48]66555 25) : ﺗَ ﺰَ ﻳﱠ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

َﻦ ﻳﱠ َﺯ : (6) [6]77666 43, 137; [8]88777 48;

[16]99888 63; [27]00999 24; [29]11000 38

ﻳﱠﻨﱠﺎَﺯ : (5) [6]22111 108; [27]33222 4; [37]44333

6; [41]55444 12; [67]66555 5

2) [15]77666 16; [50]88777 6) : ﺯَ ﻳﱠ ﻨﱠ ﺎ ﻫَ ﺎ

1) [49]99888 7) : ﺯَ ﻳﱠ ﻨَ ﻪُ

1) [41]00999 25) : ﻓﹶ ﺰَ ﻳﱠ ﻨُ ﻮ ﺍ

1) [15]11000 39) : ﻷُ ﺯَ ﻳﱢ ﻨَ ﻦﱠ

َﻦ ﻳﱢ ُﺯ : (10) [2]22111 212; [3]33222 14;

[6]44333 122; [9]55444 37; [10]66555 12; [13]77666

33; [35]88777 8; [40]99888 37; [47]00999 14;

[48]11000 12

1) [10]22111 24) : ﺍ ﺯﱠ ﻳﱠ ﻨَ ﺖْ

ﺔَﻳﻨِﺯ : (11) [7]33222 32; [10]44333 88;

[16]55444 8; [18]66555 7, 28, 46; [20]77666 59,

87; [24]88777 60; [37]99888 6; [57]00999 20

1) [7]11000 31) : ﺯِ ﻳ ﻨَ ﺘَ ﻜﹸ ﻢْ

1) [28]22111 79) : ﺯِﻳﻨَﺘِﻪ

3) [11]33222 15; [28]44333 60)
ﺯِﻳﻨَﺘَﻬَﺎ

[33]55444 28

3) [24]66555 31) : ﺯِﻳﻨَﺘﻬ ﻦﱠMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 104

- o -

1) [70]77666 1) : ﺳَ ﺄﹶ ﻝﹶ

1) [18]88777 76) : ﺳَ ﺄﹶ ﻟﹾ ﺘُ ﻚَ

[2) [10]99888 72; [34) : ﺳَ ﺄﹶ ﻟﹾ ﺘُ ﻜﹸ ﻢْ

47

1) [2]00999 61) : ﺳَ ﺄﹶ ﻟﹾ ﺘُ ﻢْ

1) [14]11000 34) : ﺳَ ﺄﹶ ﻟﹾ ﺘُ ﻤُ ﻮ ﻩُ

1) [33]22111 53) : ﺳَ ﺄﹶ ﻟﹾ ﺘُ ﻤُ ﻮ ﻫُ ﻦﱠ

,7) [9]33222 65; [29]44333 61) : ﺳَ ﺄﹶ ﻟﹾ ﺘَ ﻬُ ﻢْ

63; [31]55444 25; [39]66555 38; [43]77666 9, 87

1) [2]88777 186) : ﺳَ ﺄﹶ ﻟﹶ ﻚَ

1) [5]99888 102) : ﺳَﺄﹶﻟﹶﻬَﺎ

1) [67]00999 8) : ﺳَ ﺄﹶ ﻟﹶ ﻬُ ﻢْ

1) [4]11000 153) : ﺳَ ﺄﹶ ﻟﹸ ﻮ ﺍ

1) [11]22111 47) : ﺃﹶ ﺳْ ﺄﹶ ﻟﹶ ﻚَ

ﺌﹰﻠﹸﻜﹸﻢْﺃﹶﺳ : (11) [6]33222 90; [11]44333

29, 51; [25]55444 57; [26]66555 109, 127,

145, 164, 180; [38]77666 86; [42]88777 23

1) [11]99888 46) : ﺗَ ﺴْ ﺄﹶ ﻟﹾ ﻦِ

1) [18]00999 70) : ﺗَﺴْﺄﹶﻟﹾﻨِﻲ

[4) [12]11000 104; [23) : ﺗَ ﺴْ ﺄﹶ ﻟﹸ ﻬُ ﻢْ

72; [52]22111 40; [68]33222 46

3) [2]44333 108; [5]55444 101) : ﺗَ ﺴْ ﺄﹶ ﻟﹸ ﻮ ﺍ

1) [20]66555 132) : ﻧَ ﺴْ ﺄﹶ ﻟﹸ ﻚَ

2) [7]77666 6) :َ ﻟﹶ ﻨَ ﺴْ ﺄﹶ ﻟﹶ ﻦﱠ

1) [15]88777 92) : ﻟﹶ ﻨَ ﺴْ ﺄﹶ ﻟﹶ ﻨﱠ ﻬُ ﻢْ

ﻝﹶ ﺄﹶ ْﺴ َﻳ ِ: (3) [33]99888 8; [70]00999 10;

[75]11000 6

َﻟﹸﻚ ﺄﹶ ْﺴ َﻳ : (2) [4]22111 153; [33]33222 63

[2) [36]44333 21; [47) : ﻳَ ﺴْ ﺄﹶ ﻟﹸ ﻜﹸ ﻢْ

36

1) [47]55444 37) : ﻳَ ﺴْ ﺄﹶ ﻟﹾ ﻜﹸ ﻤُ ﻮ ﻫَ ﺎ

1) [55]66555 29) : ﻳَ ﺴْ ﺄﹶ ﻟﹸ ﻪُ

1) [60]77666 10) : ْ ﻳَ ﺴْ ﺄﹶ ﻟﹸ ﻮ ﺍ

[3) [2]88777 273; [33) : ﻳَ ﺴْ ﺄﹶ ﻟﹸ ﻮ ﻥﹶ

20; [51]99888 12

,15) [2]00999 189) : ﻳَ ﺴْ ﺄﹶ ﻟﹸ ﻮ ﻧَ ﻚَ

215, 217, 219, 220, 222; [5]11000 4;

[7]22111 187; [8]33222 1; [17]44333 85; [18]55444 83;

[20]66555 105; [79]77666 42

ِﻝ ﺄﹶ ْﺳ ﺍ : (6) [10]88777 94; [12]99888 82;

[17]00999 101; [23]11000 113; [25]22111 59;

[43]33222 45

1) [12]44333 50) : ﻓﹶ ﺎ ﺳْ ﺄﹶ ﻟﹾ ﻪُ

1) [7]55444 163) : ﻭَ ﺍ ﺳْ ﺄﹶ ﻟﹾ ﻬُ ﻢْ

ﺄﹶﻟﹸﻮﺍْﺍﺳ : (4) [4]66555 32; [16]77666 43;

[21]88777 7; [60]99888 10

1) [21]00999 63) : ﻓﹶ ﺎ ﺳْ ﺄﹶ ﻟﹸ ﻮ ﻫُ ﻢْ

1) [33]11000 53) : ﻓﹶ ﺎ ﺳْ ﺄﹶ ﻟﹸ ﻮ ﻫُ ﻦﱠ

ﻞﹾ َﺳ : (1) [2]22111 211

1) [68]33222 40) : ﺳَ ﻠﹾ ﻬُ ﻢْ

1) [2]44333 108) : ﺳُ ﺌِ ﻞﹶ

1) [81]55444 8) : ﺳُﺌِﻠﹶﺖ

1) [33]66555 14) : ﺳُ ﺌِ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

1) [2]77666 119) : ﺗُ ﺴْ ﺄﹶ ﻝﹸ

3) [16]88777 56, 93)
ﻟﹶ ﺘُ ﺴْ ﺄﹶ ﻟﹸ ﻦﱠ

[102]99888 8

5) [2]00999 134, 141)
ﺗُ ﺴْ ﺄﹶ ﻟﹸ ﻮ ﻥﹶ

[21]11000 13; [34]22111 25; [43]33222 44

1) [34]44333 25) : ﻧُ ﺴْ ﺄﹶ ﻝﹸ

ﻝﹸ ﺄﹶ ْﺴ ُﻳ : (3) [21]55444 23; [28]66555 78;

[55]77666 39

1) [29]88777 13) : ﻟﹶ ﻴُ ﺴْ ﺄﹶ ﻟﹸ ﻦﱠ

[2) [21]99888 23; [43) : ﻳُ ﺴْ ﺄﹶ ﻟﹸ ﻮ ﻥﹶ

19

1) [4]00999 1) : ﻧَ ﺴَ ﺎ ﺀَ ﻟﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [18]11000 19) : ﻟِﻴَﺘَﺴَﺎﺀَﻟﹸﻮﺍ

7) [23]22111 101)
ﻳَ ﺘَ ﺴَ ﺎ ﺀَ ﻟﹸ ﻮ ﻥﹶ

[28]33222 66; [37]44333 27, 50; [52]55444 25;

[74]66555 40; [78]77666 1

1) [20]88777 36) : ﺳُ ﺆْ ﻟﹶ ﻚَ

1) [38]99888 24) : ﺳُ ﺆَ ﺍ ﻝِ

ﻞﹲِﺎﺋَﺳ : (4) [51]00999 19; [70]11000 1,

25; [93]22111 10 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 105

[3) [2]33222 177; [12) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﺎ ﺋِ ﻠِ ﲔَ

7; [41]44333 10

ﺌﹸﻮﻻْﺴَﻣ : (4) [17]55444 34, 36;

[25]66555 16; [33]77666 15

1) [37]88777 24) : ﻣَ ﺴْ ﺌﹸ ﻮ ﻟﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [2]99888 282) : ﺗَ ﺴْ ﺄﹶ ﻣُ ﻮ ﺍ

1) [41]00999 49) : ﻳَ ﺴْ ﺄﹶ ﻡُ

1) [41]11000 38) : ﻳَ ﺴْ ﺄﹶ ﻣُ ﻮ ﻥﹶ

ٍﺈ َﺒ َﺳ : (2) [27]22111 22; [34]33222 15

1) [6]44333 108) : ﺗَﺴُﺒﱡﻮﺍ

1) [6]55444 108) :َﻳَﺴُﺒﱡﻮﺍ

1) [22]66555 15) : ﺑِ ﺴَ ﺒَ ﺐٍ

ﺎًﺒَﺒَﺳ : (4) [18]77666 84, 85, 89, 92

[4) [2]88777 166; [38) : ﺃﹶَﺳْﺒَﺎﺏُ

10; [40]99888 36, 37

1) [7]00999 163) : ﻳَ ﺴْ ﺒِ ﺘُﻮ ﻥﹶ

,5) [2]11000 65; [4]22111 47) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﺒْ ﺖِ

154; [7]33222 163; [16]44333 124

1) [7]55444 163) : ﺳَ ﺒْ ﺘِ ﻬِ ﻢْ

ﺎًﺎﺗَﺒُﺳ : (2) [25]66555 47; [78]77666 9

[2) [21]88777 33; [36) : ﻳَﺴْﺒَﺤُﻮﻥﹶ

40

َﺢ ﺒﱠ َﺳ : (3) [57]99888 1; [59]00999 1;

[61]11000 1

1) [32]22111 15) : ﺳَﺒﱠﺤُﻮﺍ

1) [17]33222 44) : ﺗُ ﺴَ ﺒﱢ ﺢُ

1) [68]44333 28) : ﺗُﺴَﺒﱢﺤُﻮﻥﹶ

1) [48]55444 9) : ﺗُﺴَﺒﱢﺤُﻮﻩُ

1) [2]66555 30) : ﻧُ ﺴَ ﺒﱢ ﺢُ

1) [20]77666 33) : ﻧُ ﺴَ ﺒﱢ ﺤَ ﻚَ

ُﺢ ﺒﱢ َﺴ ُﻳ : (7) [13]88777 13; [17]99888 44;

[24]00999 36, 41; [59]11000 24; [62]22111 1;

[64]33222 1

[2) [21]44333 79; [38) : ﻳُ ﺴَ ﺒﱢ ﺤْ ﻦَ

18

[5) [21]55444 20; [39) : ﻳُﺴَﺒﱢﺤُﻮﻥﹶ

75; [40]66555 7; [41]77666 38; [42]88777 5

1) [7]99888 206) : ﻳُﺴَﺒﱢﺤُﻮﻧَﻪُ

ْﺢ ﺒﱢ َﺳ : (13) [3]00999 41; [15]11000 98;

[20]22111 130; [25]33222 58; [40]44333 55; [50]55444

39; [52]66555 48; [56]77666 74, 96; [69]88777

52; [87]99888 1; [110]00999 3

ُﻪ ْﺤ ﺒﱢ َﺳ : (3) [50]11000 40; [52]22111 49;

[76]33222 26

1) [19]44333 11) : ﺳَﺒﱢﺤُﻮﺍ

1) [33]55444 42) : ﺳَﺒﱢﺤُﻮﻩُ

ﺎًﺤْﺒَﺳ : (2) [73]66555 7; [79]77666 3

1) [79]88777 3) : ﺍﻟﺴﱠﺎﺑِﺤَﺎﺕِ

[18) [12]99888 108; [17) : ﺳُﺒْﺤَﺎﻥﹶ

1, 93, 108; [21]00999 22; [23]11000 91;

[27]22111 8; [28]33222 68; [30]44333 17; [36]55444

36, 83; [37]66555 159, 180; [43]77666 13,

82; [52]88777 43; [59]99888 23; [68]00999 29

[9) [2]11000 32; [3) : ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ

191; [5]22111 116; [7]33222 143; [10]44333 10;

[21]55444 87; [24]66555 16; [25]77666 18; [34]88777

41

[14) [2]99888 116; [4) : ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ

171; [6]00999 100; [9]11000 31; [10]22111 18,

68; [16]33222 1, 57; [17]44333 43; [19]55444 35;

[21]66555 26; [30]77666 40; [39]88777 4, 67

1) [24]99888 41) : ﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﻪُ

1) [17]00999 44) : ﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﻬُﻢْ

1) [37]11000 166) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺴَ ﺒﱢﺤُ ﻮ ﻥﹶ

1) [37]22111 143) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺴَ ﺒﱢ ﺤِ ﲔَ

4) [2]33222 136, 140)
ﺍﻷَﺳْﺒَﺎﻁِ

[3]44333 84; [4]55444 163

1) [7]66555 160) : ﺃﹶ ﺳْ ﺒَ ﺎ ﻃﹰ ﺎ

َﻊ ْﺒ َﺳ : (18) [2]77666 29, 261; [12]88777

43, 46, 47, 48; [17]99888 44; [23]00999 17,

86; [41]11000 12; [65]22111 12; [67]33222 3;

[69]44333 7; [71]55444 15

ﺎًﻌْﺒَﺳ : (2) [15]66555 87; [78]77666 12

ٍﺔ َﻌ ْﺒ َﺳ : (4) [2]88777 196; [15]99888 44;

[18]00999 22; [31]11000 27

1) [69]22111 32) : ﺳَ ﺒْ ﻌُ ﻮ ﻥﹶ

َﲔ ِﻌ ْﺒ َﺳ : (2) [7]33222 155; [9]44333 80

1) [5]55444 3) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﺒُ ﻊُ

1) [31]66555 20) : ﺃﹶ ﺳْ ﺒَ ﻎﹶ

1) [34]77666 11) : ﺳَﺎﺑِﻐَﺎﺕٍMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 106

َﻖ َﺒ َﺳ : (4) [8]88777 68; [11]99888 40;

[20]00999 99; [23]11000 27

[7) [10]22111 19; [11) : ﺳَ ﺒَ ﻘﹶ ﺖْ

110; [20]33222 129; [21]44333 101; [37]55444

171; [41]66555 45; [42]77666 14

2) [7]88777 80; [29]99888 28) : ﺳَ ﺒَ ﻘﹶ ﻜﹸ ﻢْ

1) [8]00999 59) : ﺳَ ﺒَ ﻘﹸ ﻮ ﺍ

ﺎَﻘﹸﻮﻧَﺒَﺳ : (2) [46]11000 11; [59]22111 10

ُﻖ ِﺒ ْﺴ َﺗ : (2) [15]33222 5; [23]44333 43

1) [29]55444 4) : ﻳَ ﺴْ ﺒِ ﻘﹸ ﻮ ﻧَ ﺎ

1) [21]66555 27) : ﻳَ ﺴْ ﺒِ ﻘﹸ ﻮ ﻧَ ﻪُ

1) [57]77666 21) : ﺳَﺎﺑِﻘﹸﻮﺍ

1) [12]88777 25) : ﺍﺳْﺘَﺒَﻘﹶﺎ

1) [36]99888 66) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﺒَ ﻘﹸ ﻮ ﺍ

1) [12]00999 17) : ﻧَ ﺴْ ﺘَ ﺒِ ﻖُ

2) [2]11000 148; [5]22111 48) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﺒِ ﻘﹸ ﻮ ﺍ

1) [79]33222 4) : ﺳَﺒْﻘﹰﺎ

ٌﻖِﺎﺑَﺳ : (2) [35]44333 32; [36]55444 40

ِﻘﹶﺎﺕِﺍﻟﺴﱠﺎﺑ : (1) [79]66555 4

ﻘﹸﻮﻥﹶِﺍﻟﺴﱠﺎﺑ : (4) [9]77666 100; [23]88777

61; [56]99888 10

1) [29]00999 39) : ﺳَ ﺎ ﺑِ ﻘِ ﲔَ

[2) [56]11000 60; [70) : ﻣَ ﺴْ ﺒُ ﻮ ﻗِ ﲔَ

41

,116) [2]22111 108, 154) : ﺳَ ﺒِ ﻴ ﻞﹶُ

177, 190, 195, 215, 217, 218,

244, 246, 261, 262, 273; [3]33222 13,

75, 99, 146, 157, 167, 169; [4]44333

36, 43, 44, 74, 75, 76, 84, 89,

94, 95, 100, 115, 160, 167; [5]55444

12, 54, 60, 77; [6]66555 55, 116; [7]77666

45, 86, 142, 146; [8]88777 36, 41, 47,

60, 72, 74; [9]99888 19, 20, 34, 38,

41, 60, 81, 91, 93, 111, 120;

[10]00999 89; [11]11000 19; [13]22111 33; [14]33222

3; [15]44333 76; [16]55444 9, 88, 94, 125;

[17]66555 26; [22]77666 9, 25, 58; [24]88777 22;

[25]99888 17; [27]00999 24; [28]11000 22; [29]22111

29, 38; [30]33222 38; [31]44333 6, 15; [33]55444

4; [38]66555 26; [40]77666 11, 29, 37, 38;

[42]88777 41, 42, 44, 46; [43]99888 37;

[47]00999 1, 4, 32, 34, 38; [49]11000 15;

[57]22111 10; [58]33222 16; [59]44333 7; [60]55444 1;

[61]66555 11; [63]77666 2; [73]88777 20; [76]99888 3;

[80]00999 20

ﻴﻞﹶِﺍﻟﺴﱠﺒ : (1) [33]11000 67

ﻼ ﻴ ِﺒ َﺳ : (29) [3]22111 97; [4]33222 15,

22, 34, 51, 88, 90, 98, 137, 141,

143, 150; [7]44333 146, 148; [17]55444 32,

42, 48, 72, 84, 110; [25]66555 9, 27,

34, 42, 44, 57; [73]77666 19; [76]88777 29

2) [10]99888 88; [40]00999 7) : ﺳَ ﺒِ ﻴ ﻠِ ﻚَ

1) [29]11000 12) : ﺳَﺒِﻴﻠﹶﻨَﺎ

ِﻪِﻴﻠِﺒَﺳ : (13) [5]22111 35; [6]33222 117,

153; [9]44333 9, 24; [14]55444 30; [16]66555

125; [18]77666 61, 63; [39]88777 8; [53]99888

30; [61]00999 4; [68]11000 7

1) [9]22111 5) : ﺳَﺒِﻴﻠﹶﻬُﻢْ

[3) [3]33222 195; [12) : ﺳَ ﺒِ ﻴ ﻠِ ﻲ

108; [60]44333 1

ﻞﹶ ُﺒ ُﺳ : (3) [5]55444 16; [6]66555 153;

[16]77666 69

ﻼُﺒُﺳ : (5) [16]88777 15; [20]99888 53;

[21]00999 31; [43]11000 10; [71]22111 20

ﺎَﻠﹶﻨُﺒُﺳ : (2) [14]33222 12; [29]44333 69

ِﺔ ﺘﱠ ِﺳ : (7) [7]55444 54; [10]66555 3; [11]77666

7; [25]88777 59; [32]99888 4; [50]00999 38; [57]11000

4

1) [58]22111 4) : ﺳِ ﺘﱢ ﲔَ

1) [41]33222 22) : ﺗَﺴْﺘَﺘِﺮُﻭﻥﹶ

1) [18]44333 90) : ﺳِﺘْﺮًﺍ

1) [17]55444 45) : ﻣَﺴْﺘُﻮﺭًﺍ

َﺪ َﺠ َﺳ : (2) [15]66555 30; [38]77666 73

[6) [2]88777 34; [4) : ﺳَﺠَﺪُﻭﺍ

102; [7]99888 11; [17]00999 61; [18]11000 50;

[20]22111 116

2) [15]33222 33; [17]44333 61) : ﺃﹶ ﺃﹶ ﺳْ ﺠُ ﺪُ

َﺪ ُﺠ ْﺴ َﺗ : (2) [7]55444 12; [38]66555 75

1) [41]77666 37) : ﺗَ ﺴْ ﺠُ ﺪُ ﻭ ﺍ

1) [25]88777 60) : ﻧَ ﺴْ ﺠُ ﺪُ

ُﺪ ُﺠ ْﺴ َﻳ : (3) [13]99888 15; [16]00999 49;

[22]11000 18

1) [55]22111 6) : ﻳَ ﺴْ ﺠُ ﺪَ ﺍ ﻥِ

1) [27]33222 25) : ﻳَ ﺴْﺠُ ﺪُ ﻭ ﺍ

[4) [3]44333 113; [7) : ﻳَﺴْﺠُﺪُﻭﻥﹶ

206; [27]55444 24; [84]66555 21

ْﺪ ُﺠ ْﺳ ﺍ : (2) [76]77666 26; [96]88777 19 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 107

9) [2]99888 34; [7]00999 11)
ﺍ ﺳْ ﺠُ ﺪُ ﻭ ﺍ

[17]11000 61; [18]22111 50; [20]33222 116; [22]44333

77; [25]55444 60; [41]66555 37; [53]77666 62

1) [3]88777 43) : ﺍﺳْﺠُﺪِﻱ

ِﻮﺩُﺍﻟﺴﱡﺠ : (4) [48]99888 29; [50]00999

40; [68]11000 42, 43

1) [39]22111 9) : ﺳَﺎﺟِﺪًﺍ

1) [9]33222 112) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﺎ ﺟِ ﺪُ ﻭ ﻥﹶ

,10) [7]44333 11) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﺎ ﺟِ ﺪِ ﻳ ﻦَ

120; [12]55444 4; [15]66555 29, 31, 32, 98;

[26]77666 46, 219; [38]88777 72

ﺍًﺠﱠﺪُﺳ : (11) [2]99888 58; [4]00999 154;

[7]11000 161; [12]22111 100; [16]33222 48; [17]44333

107; [19]55444 58; [20]66555 70; [25]77666 64;

[32]88777 15; [48]99888 29

ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ : (2) [2]00999 125; [22]11000

26

,20) [2]22111 144, 149) : ﻣَ ﺴْ ﺠِ ﺪِ

150, 191, 196, 217; [5]33222 2; [7]44333

29, 31; [8]55444 34; [9]66555 7, 19, 28,

108; [17]77666 1, 7; [22]88777 25; [48]99888 25,

27

[2) [9]00999 107; [18) : ﻣَﺴْﺠِﺪًﺍ

21

6) [2]11000 114, 187)
ﻣَ ﺴَ ﺎ ﺟِ ﺪَ

[9]22111 17, 18; [22]33222 40; [72]44333 18

1) [40]55444 72) : ﻳُﺴْﺠَﺮُﻭﻥﹶ

1) [81]66555 6) : ﺳُ ﺠﱢ ﺮَ ﺕْ

1) [52]77666 6) : ﺍﻟﹾﻤَﺴْﺠُﻮﺭِ

1) [21]88777 104) : ﺍ ﻟ ﺴﱢ ﺠِ ﻞﱢ

[3) [11]99888 82; [15) : ﺳِ ﺠﱢ ﻴ ﻞٍ

74; [105]00999 4

1) [12]11000 35) : ﻟﹶ ﻴَ ﺴْ ﺠُ ﻨُ ﻨﱠ ﻪُ

1) [12]22111 25) : ﻳُ ﺴْ ﺠَ ﻦَ

1) [12]33222 32) : ﻟﹶ ﻴُ ﺴْ ﺠَ ﻨَ ﻦﱠ

1) [26]44333 29) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﺴْ ﺠُﻮ ﻧِ ﲔَ

,6) [12]55444 33, 36, 39) : ﺍ ﻟ ﺴﱢ ﺠْ ﻦُ

41, 42, 100

ٍﲔ ﺠﱢ ِﺳ : (2) [83]66555 7, 8

1) [93]77666 2) : ﺳَﺠَﻰ

[2) [40]88777 71; [54) : ﻳُﺴْﺤَﺒُﻮﻥﹶ

48

[5) [2]99888 164; [13) : ﺳﱠ ﺤَ ﺎ ﺏِ

12; [24]00999 40; [27]11000 88; [52]22111 44

ﺎًﺎﺑَﺤَﺳ : (4) [7]33222 57; [24]44333 43;

[30]55444 48; [35]66555 9

1) [20]77666 61) : ﻓﹶ ﻴُ ﺴْ ﺤِ ﺘَ ﻜﹸ ﻢْ

3) [5]88777 42, 62, 63) : ﺍ ﻟ ﺴﱡ ﺤْ ﺖِ

1) [7]99888 116) : ﺳَ ﺤَ ﺮُ ﻭ ﺍ

1) [7]00999 132) : ﻟِﺘَﺴْﺤَﺮَﻧَﺎ

1) [23]11000 89) : ﺗُﺴْﺤَﺮُﻭﻥﹶ

ٌﺮ ْﺤ ِﺳ : (23) [2]22111 102; [5]33222 110;

[6]44333 7; [7]55444 116; [10]66555 76, 77, 81;

[11]77666 7; [20]88777 58, 71, 73; [21]99888 3;

[26]00999 49; [27]11000 13; [28]22111 36; [34]33222

43; [37]44333 15; [43]55444 30; [46]66555 7;

[52]77666 15; [54]88777 2; [61]99888 6; [74]00999 24

1) [20]11000 57) : ﺑِ ﺴِ ﺤْ ﺮِ ﻙَ

1) [26]22111 35) : ﺑِ ﺴِ ﺤْ ﺮِ ﻩِ

1) [20]33222 63) : ﺑِﺴِﺤْﺮِﻫِﻤَﺎ

1) [20]44333 66) : ﺳِ ﺤْ ﺮِ ﻫِ ﻢْ

1) [28]55444 48) : ﺳِ ﺤْ ﺮَ ﺍ ﻥِ

12) [7]66555 109, 112)
ﺳَ ﺎ ﺣِ ﺮٌ

[10]77666 2, 79; [20]88777 69; [26]99888 34;

[38]00999 4; [40]11000 24; [43]22111 49; [51]33222

39, 52

1) [20]44333 63) :َ ﺳَ ﺎ ﺣِ ﺮَ ﺍ ﻥِ

1) [10]55444 77) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﺎ ﺣِ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

8) [7]66555 113, 120)
ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﺤَ ﺮَ ﺓﹸ

[10]77666 80; [20]88777 70; [26]99888 38, 40,

41, 46

1) [26]00999 37) : ﺳَ ﺤﱠ ﺎ ﺭٍ

3) [17]11000 47, 101)
ﻣَﺴْﺤُﻮﺭًﺍ

[25]22111 8

1) [15]33222 15) : ﻣَﺴْﺤُﻮﺭُﻭ ﻥﹶ

,2) [26]44333 153) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺴَ ﺤﱠ ﺮِ ﻳ ﻦَ

185

1) [54]55444 34) : ﺳَ ﺤَ ﺮٍ

[2) [3]66555 17; [51) : ﺑ ﺎ ﻷَ ﺳْ ﺤَ ﺎ ﺭِ

18

1) [67]77666 11) : ﺳُﺤْﻘﹰﺎ

1) [22]88777 31) : ﺳَ ﺤِ ﻴ ﻖٍMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 108

ﺇﺳﺤﻖ : (17) [2]99888 133, 136,

140; [3]00999 84; [4]11000 163; [6]22111 84;

[11]33222 71; [12]44333 6, 38; [14]55444 39;

[19]66555 49; [21]77666 72; [29]88777 27; [37]99888

112, 113; [38]00999 45

ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﻞ : (1) [20]11000 39

1) [9]22111 79) : ﺳَ ﺨِ ﺮَ

3) [6]33222 10; [11]44333 38)
ﺳَ ﺨِ ﺮُ ﻭ ﺍ

[21]55444 41

1) [11]66555 38) : ﺗَ ﺴْ ﺨَ ﺮُ ﻭ ﺍ

1) [11]77666 38) : ﺗَﺴْﺨَﺮُﻭﻥﹶ

1) [11]88777 38) : ﻧَ ﺴْ ﺨَ ﺮُ

1) [49]99888 11) : ﻳَ ﺴْ ﺨَ ﺮْ

[3) [2]00999 212; [9) : ﻳَﺴْﺨَﺮُﻭﻥﹶ

79; [37]11000 12

َﺮ ﺨﱠ َﺳ : (16) [13]22111 2; [14]33222 32,

33; [16]44333 12, 14; [22]55444 65; [29]66555

61; [31]77666 20, 29; [35]88777 13; [39]99888 5;

[43]00999 13; [45]11000 12, 13

[3) [21]22111 79; [38) : ﺳَﺨﱠﺮْﻧَﺎ

18, 36

1) [22]33222 36) : ﺳَ ﺨﱠ ﺮْ ﻧَ ﺎ ﻫَ ﺎ

ﺎَﻫَﺨﱠﺮَﺳ : (2) [22]44333 37; [69]55444 7

1) [37]66555 14) : ﻳَﺴْﺘَﺴْﺨِﺮُﻭﻥﹶ

1) [39]77666 56) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﺎ ﺧِ ﺮِ ﻳ ﻦَ

[2) [23]88777 110; [38) : ﺳِﺨْﺮِﻳﺎ

63

1) [43]99888 32) : ﺳُﺨْﺮِﻳﺎ

1) [2]00999 164) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺴَ ﺨﱠ ﺮِ

[3) [7]11000 54; [16) : ﻣُ ﺴَ ﺨﱠ ﺮَ ﺍ ﺕٍ

12, 79

1) [5]22111 80) : ﺳَ ﺨِ ﻂﹶ

1) [9]33222 58) : ﻳَﺴْﺨَﻄﹸﻮﻥﹶ

1) [47]44333 28) : ﺃﹶ ﺳْ ﺨَ ﻂﹶ

1) [3]55444 162) : ﺳَ ﺨَ ﻂٍ

ﺍﺪَﺳ : (3) [18]66555 94; [36]77666 9

1) [18]88777 93) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﺪﱠ ﻳْ ﻦِ

2) [4]99888 9; [33]00999 70) : ﺳَ ﺪِ ﻳ ﺪً ﺍ

ٍﺭ ْﺪ ِﺳ : (2) [34]11000 16; [56]22111 28

2) [53]33222 14, 16) : ﺳِ ﺪْ ﺭَ ﺓِ

3) [4]44333 11, 12) : ﺍ ﻟ ﺴﱡ ﺪُ ﺱُ

[2) [18]55444 22; [58) : ﺳَ ﺎ ﺩِ ﺳُ ﻬُ ﻢْ

7

1) [75]66555 36) : ﺳُﺪًﻯ

1) [18]77666 61) : ﺳَﺮَﺑًﺎ

1) [24]88777 39) : ﻛﹶ ﺴَ ﺮَ ﺍ ﺏٍ

1) [78]99888 20) : ﺳَ ﺮَ ﺍ ﺑً ﺎ

1) [13]00999 10) : ﺳَ ﺎ ﺭِ ﺏٌ

2) [16]11000 81) : ﺳَ ﺮَ ﺍ ﺑِ ﻴ ﻞﹶ

1) [14]22111 50) : ﺳَ ﺮَ ﺍ ﺑِ ﻴ ﻠﹸ ﻬُ ﻢْ

[4) [25]33222 61; [33) : ﺳِ ﺮَ ﺍ ﺟً ﺎ

46; [71]44333 16; [78]55444 13

1) [16]66555 6) : ﺗَ ﺴْ ﺮَ ﺣُ ﻮ ﻥﹶ

1) [33]77666 28) : ﺃﹸ ﺳَ ﺮﱢ ﺣْ ﻜﹸ ﻦﱠ

2) [2]88777 231)
ﺳَ ﺮﱢ ﺣُ ﻮ ﻫُ ﻦﱠ

[33]99888 49

2) [33]00999 28, 49) : ﺳَ ﺮَ ﺍ ﺣً ﺎ

1) [2]11000 229) : ﺗَ ﺴْ ﺮِ ﻳ ﺢٌ

1) [34]22111 11) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﺮْ ﺩِ

1) [18]33222 29) : ﺳُﺮَﺍﺩِﻗﹸﻬَﺎ

1) [2]44333 69) : ﺗَ ﺴُ ﺮﱡ

ﺮﱠ َﺳ ﺃﹶ : (2) [13]55444 10; [66]66555 3

1) [71]77666 9) : ﺃﹶ ﺳْ ﺮَ ﺭْ ﺕُ

1) [12]88777 77) : ﺃﹶﺳَﺮﱠﻫَﺎ

5) [5]99888 52; [10]00999 54)
ﺃﹶ ﺳَ ﺮﱡ ﻭ ﺍ

[20]11000 62; [21]22111 3; [34]33222 33

ُﺮﱡﻭﻩَﺃﹶﺳ : (1) [12]44333 19

3) [16]55444 19; [60]66555 1)
ﺗُ ﺴِ ﺮﱡ ﻭ ﻥﹶ

[64]77666 4

4) [2]88777 77; [11]99888 5)
ﻳُ ﺴِ ﺮﱡ ﻭ ﻥﹶ

[16]00999 23; [36]11000 76 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 109

1) [67]22111 13) : ﺃﹶ ﺳِ ﺮﱡ ﻭ ﺍ

1) [71]33222 9) : ﺇِﺳْﺮَﺍﺭًﺍ

1) [47]44333 26) : ﺇِﺳْﺮَﺍﺭَﻫُﻢْ

ﺮﱠ ﺴﱢ ﻟ ﺍ : (2) [20]55444 7; [25]66555 6

ﺍﺮِﺳ : (6) [2]77666 235, 274; [13]88777

22; [14]99888 31; [16]00999 75; [35]11000 29

1) [6]22111 3) : ﺳِ ﺮﱠ ﻛﹸ ﻢْ

ْﻢ ُﻫ ﺮﱠ ِﺳ : (2) [9]33222 78; [43]44333 80

1) [76]55444 11) : ﺳُ ﺮُ ﻭ ﺭً ﺍ

2) [84]66555 9, 13) : ﻣَﺴْﺮُﻭﺭًﺍ

1) [86]77666 9) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﺮَ ﺍ ﺋِ ﺮُ

2) [3]88777 134; [7]99888 95) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﺮﱠ ﺍ ﺀِ

ٍﺭ ُﺮ ُﺳ : (5) [15]00999 47; [37]11000 44;

[52]22111 20; [56]33222 15; [88]44333 13

1) [43]55444 34) : ﺳُﺮُﺭًﺍ

1) [23]66555 56) : ﻧُ ﺴَ ﺎ ﺭِ ﻉُ

,7) [3]77666 114) : ﻳُ ﺴَ ﺎ ﺭِ ﻋُ ﻮ ﻥﹶ

176; [5]88777 41, 52, 62; [21]99888 90;

[23]00999 61

1) [3]11000 133) : ﺳَﺎﺭِﻋُﻮﺍ

ُﻊ ﻳ ِﺮ َﺳ : (10) [2]22111 202; [3]33222 19,

199; [5]44333 4; [6]55444 165; [7]66555 167;

[13]77666 41; [14]88777 51; [24]99888 39; [40]00999

17

2) [50]11000 44; [70]22111 43) : ﺳِ ﺮَ ﺍ ﻋً ﺎ

ُﻉ َﺮ ْﺳ ﺃﹶ : (2) [6]33222 62; [10]44333 21

1) [20]55444 127) : ﺃﹶ ﺳْ ﺮَ ﻑَ

1) [39]66555 53) : ﺃﹶ ﺳْ ﺮَ ﻓﹸ ﻮ ﺍ

2) [6]77666 141; [7]88777 31) : ﺗُ ﺴْ ﺮِ ﻓﹸ ﻮ ﺍ

1) [17]99888 33) : ﻳُ ﺴْ ﺮِ ﻑْ

1) [25]00999 67) : ﻳُ ﺴْ ﺮِ ﻓﹸ ﻮ ﺍ

1) [4]11000 6) : ﺇِ ﺳْ ﺮَ ﺍ ﻓﹰ ﺎ

1) [3]22111 147) : ﺇِ ﺳْ ﺮَﺍﻓﹶﻨَﺎ

2) [40]33222 28, 34) : ﻣُ ﺴْ ﺮِ ﻑٌ

[3) [5]44333 32; [7) : ﻣُ ﺴْ ﺮِ ﻓﹸ ﻮ ﻥﹶ

81; [36]55444 19

[10) [6]66555 141; [7) : ﻣُ ﺴْ ﺮِ ﻓِ ﲔَ

31; [10]77666 12, 83; [21]88777 9; [26]99888

151; [40]00999 43; [43]11000 5; [44]22111 31;

[51]33222 34

َﻕ َﺮ َﺳ : (2) [12]44333 77, 81

1) [12]55444 77) : ﻳَ ﺴْ ﺮِ ﻕْ

1) [60]66555 12) : ﻳَ ﺴْ ﺮِ ﻗﹾ ﻦَ

1) [15]77666 18) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﺮَ ﻕَ

1) [5]88777 38) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﺎ ﺭِ ﻕُ

1) [5]99888 38) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﺎ ﺭِ ﻗﹶ ﺔﹸ

1) [12]00999 70) : ﻟﹶ ﺴَ ﺎ ﺭِ ﻗﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [12]11000 73) : ﺳَ ﺎ ﺭِ ﻗِ ﲔَ

2) [28]22111 71, 72) : ﺳَﺮْﻣَﺪًﺍ

1) [89]33222 4) : ﻳَ ﺴْ ﺮِ

ﺃﺳﺮﻯ : (1) [17]44333 1

ِﺮ ْﺳ ﺃﹶ : (5) [11]55444 81; [15]66555 65;

[20]77666 77; [26]88777 52; [44]99888 23

1) [19]00999 24) : ﺳَﺮِﻳﺎ

1) [88]11000 20) : ﺳُ ﻄِ ﺤَ ﺖْ

1) [68]22111 1) : ﻳَ ﺴْ ﻄﹸ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

1) [52]33222 2) : ﻣَ ﺴْ ﻄﹸ ﻮ ﺭٍ

[2) [17]44333 58; [33) : ﻣَﺴْﻄﹸﻮﺭًﺍ

6

1) [54]55444 53) : ﻣُ ﺴْ ﺘَ ﻄﹶ ﺮٌ

9) [6]66555 25; [8]77666 31)
ﺃﹶ ﺳَ ﺎ ﻃِ ﲑُ

[16]88777 24; [23]99888 83; [25]00999 5; [27]11000

68; [46]22111 17; [68]33222 15; [83]44333 13

1) [88]55444 22) : ﺑِ ﻤُ ﺼَ ﻴْ ﻄِ ﺮٍ

1) [52]66555 37) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺼَ ﻴْ ﻄِ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

1) [22]77666 72) : ﻳَ ﺴْ ﻄﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [11]88777 108) : ﺳُ ﻌِ ﺪُ ﻭ ﺍ

1) [11]99888 105) : ﺳَ ﻌِ ﻴ ﺪٌ

1) [81]00999 12) : ﺳُ ﻌﱢ ﺮَ ﺕْ

8) [22]11000 4; [31]22111 21)
ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﻌِ ﲑِ

[34]33222 12; [35]44333 6; [42]55444 7; [67]66555 5,

10, 11 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 110

ﺍًﲑ ِﻌ َﺳ : (8) [4]77666 10, 55; [17]88777

97; [25]99888 11; [33]00999 64; [48]11000 13;

[76]22111 4; [84]33222 12

ٍﺮ ُﻌ ُﺳ : (2) [54]44333 24, 47

ﻰَﻌَﺳ : (5) [2]55444 114, 205; [17]66555

19; [53]77666 39; [79]88777 35

ﺍْﻮَﻌَﺳ : (2) [22]99888 51; [34]00999 5

ﻰَﻌْﺴَﺗ : (3) [20]11000 15, 20, 66

ﻰَﻌْﺴَﻳ : (6) [28]22111 20; [36]33222 20;

[57]44333 12; [66]55444 8; [79]66555 22; [80]77666 8

[3) [5]88777 33, 64; [34) : ﻳَ ﺴْ ﻌَ ﻮْ ﻥﹶ

38

1) [62]99888 9) : ﻓﹶﺎﺳْﻌَﻮْﺍ

1) [37]00999 102) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﻌْ ﻲَ

1) [2]11000 260) : ﺳَﻌْﻴًﺎ

2) [76]22111 22; [92]33222 4) : ﺳَ ﻌْ ﻴُ ﻜﹸ ﻢْ

ِﻪ ِﻴ ْﻌ َﺳ : (2) [21]44333 94; [53]55444 40

2) [17]66555 19; [88]77666 9) : ﺳَﻌْﻴَﻬَﺎ

[2) [17]88777 19; [18) : ﺳَ ﻌْ ﻴُ ﻬُ ﻢْ

104

1) [90]99888 14) : ﻣَ ﺴْ ﻐَ ﺒَ ﺔٍ

1) [6]00999 145) : ﻣَﺴْﻔﹸﻮﺣًﺎ

2) [4]11000 24; [5]22111 5) : ﻣُ ﺴَ ﺎ ﻓِ ﺤِ ﲔَ

1) [4]33222 25) : ﻣُ ﺴَ ﺎ ﻓِ ﺤَ ﺎ ﺕٍ

1) [74]44333 34) : ﺃﹶ ﺳْ ﻔﹶ ﺮَ

1) [80]55444 38) : ﻣُ ﺴْ ﻔِ ﺮَ ﺓﹲ

1) [80]66555 15) : ﺳَ ﻔﹶ ﺮَ ﺓٍ

ٍﺮ ﻔﹶ َﺳ : (5) [2]77666 184, 185, 283;

[4]88777 43; [5]99888 6

1) [9]00999 42) : ﺳَ ﻔﹶ ﺮًﺍ

1) [18]11000 62) : ﺳَﻔﹶﺮِﻧَﺎ

1) [34]22111 19) : ﺃﹶﺳْﻔﹶﺎﺭِﻧَﺎ

1) [62]33222 5) : ﺃﹶﺳْﻔﹶﺎﺭًﺍ

1) [96]44333 15) : ﻟﹶﻨَﺴْﻔﹶﻌًﺎ

1) [2]55444 84) : ﺗَﺴْﻔِﻜﹸﻮﻥﹶ

1) [2]66555 30) : ﻳَ ﺴْ ﻔِ ﻚُ

ﺎَﻠﹶﻬِﺎﻓَﺳ : (2) [11]77666 82; [15]88777 74

1) [95]99888 5) : ﺳَ ﺎ ﻓِ ﻠِ ﲔَ

ﻞﹶ ﻔﹶ ْﺳ ﺃﹶ : (4) [4]00999 145; [8]11000 42;

[33]22111 10; [95]33222 5

[2) [37]44333 98; [41) : ﺍ ﻷَ ﺳْ ﻔﹶ ﻠِ ﲔَ

29

ﺍﻟﺴﱡﻔﹾﻠﹶﻰ : (1) [9]55444 40

4) [18]66555 71, 79)
ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﻔِ ﻴ ﻨَ ﺔِ

[29]77666 15

1) [2]88777 130) : ﺳَ ﻔِ ﻪَ

1) [6]99888 140) : ﺳَﻔﹶﻬًﺎ

2) [7]00999 66, 67) : ﺳَ ﻔﹶ ﺎ ﻫَ ﺔٍ

1) [2]11000 282) : ﺳَ ﻔِ ﻴ ﻬً ﺎ

1) [72]22111 4) : ﺳَﻔِﻴﻬُﻨَﺎ

5) [2]33222 13, 142)
ﺍ ﻟ ﺴﱡ ﻔﹶﻬَ ﺎ ﺀُ

[4]44333 5; [7]55444 155

َﺮ ﻘﹶ َﺳ : (4) [54]66555 48; [74]77666 26,

27, 42

1) [9]88777 49) : ﺳَ ﻘﹶ ﻄﹸ ﻮ ﺍ

1) [6]99888 59) : ﺗَ ﺴْ ﻘﹸ ﻂﹸ

1) [7]00999 149) : ﺳُ ﻘِ ﻂﹶ

1) [19]11000 25) : ﺗُ ﺴَ ﺎ ﻗِ ﻂﹾ

1) [17]22111 92) : ﺗُ ﺴْ ﻘِ ﻂﹶ

1) [34]33222 9) : ﻧُ ﺴْ ﻘِ ﻂﹾ

1) [26]44333 187) : ﻓﹶ ﺄﹶ ﺳْ ﻘِ ﻂﹾ

1) [52]55444 44) : ﺳَﺎﻗِﻄﹰﺎ

2) [16]66555 26; [52]77666 5) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﻘﹾ ﻒُ

ﻘﹾﻔﹰﺎَﺳ : (1) [21]88777 32

ﻘﹸﻔﹰﺎُﺳ : (1) [43]99888 33

2) [37]00999 89, 145) : ﺳَ ﻘِ ﻴ ﻢٌ

ﻘﹶﻰَﺳ : (1) [28]11000 24

1) [76]22111 21) : ﺳَ ﻘﹶ ﺎ ﻫُ ﻢْMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 111

1) [28]33222 25) : ﺳَ ﻘﹶ ﻴْ ﺖَ

1) [2]44333 71) : ﺗَﺴْﻘِﻲ

1) [28]55444 23) : ﻧَﺴْﻘِﻲ

1) [28]66555 23) : ﻳَ ﺴْ ﻘﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [12]77666 41) : ﻳَﺴْﻘِﻲ

1) [26]88777 79) : ﻳَ ﺴْ ﻘِ ﲔِ

1) [47]99888 15) : ﺳُ ﻘﹸ ﻮ ﺍ

1) [88]00999 5) : ﺗُﺴْﻘﹶﻰ

ﻘﹶﻰْﺴُﻳ : (2) [13]11000 4; [14]22111 16

2) [76]33222 17; [83]44333 25) : ﻳُ ﺴْ ﻘﹶ ﻮْ ﻥﹶ

1) [77]55444 27) : ﺃﹶﺳْﻘﹶﻴْﻨَﺎﻛﹸﻢْ

1) [15]66555 22) : ﺃﹶ ﺳْ ﻘﹶ ﻴْ ﻨَ ﺎ ﻛﹸ ﻤُ ﻮ ﻩُ

1) [72]77666 16) : ﻷَﺳْﻘﹶﻴْﻨَﺎﻫُﻢْ

[2) [16]88777 66; [23) : ﻧُ ﺴْ ﻘِ ﻴ ﻜﹸ ﻢْ

21

1) [25]99888 49) : ﻧُ ﺴْ ﻘِ ﻴَ ﻪُ

1) [2]00999 60) : ﺍﺳْﺘَﺴْﻘﹶﻰ

1) [7]11000 160) : ﺍﺳْﺘَﺴْﻘﹶﺎﻩُ

2) [9]22111 19; [12]33222 70) : ﺳِ ﻘﹶ ﺎ ﻳَ ﺔﹶ

1) [91]44333 13) : ﺳُﻘﹾﻴَﺎﻫَﺎ

1) [56]55444 31) : ﻣَﺴْﻜﹸﻮﺏٍ

1) [7]66555 154) : ﺳَ ﻜﹶ ﺖَ

1) [15]77666 15) : ﺳُ ﻜﱢ ﺮَ ﺕْ

1) [16]88777 67) : ﺳَ ﻜﹶ ﺮًﺍ

1) [50]99888 19) : ﺳَ ﻜﹾ ﺮَ ﺓﹸ

1) [15]00999 72) : ﺳَ ﻜﹾ ﺮَ ﺗِ ﻬِ ﻢْ

ﻯَﻜﹶﺎﺭُﺳ : (3) [4]11000 43; [22]22111 2

1) [6]33222 13) : ﺳَ ﻜﹶ ﻦَ

2) [14]44333 45; [65]55444 6) : ﺳَ ﻜﹶ ﻨْ ﺘُ ﻢْ

[4) [10]66555 67; [28) : ﻟِ ﺘَ ﺴْ ﻜﹸ ﻨُ ﻮ ﺍ

73; [30]77666 21; [40]88777 61

1) [28]99888 72) : ﺗَﺴْﻜﹸﻨُﻮﻥﹶ

1) [7]00999 189) : ﻟِ ﻴَ ﺴْ ﻜﹸ ﻦَ

1) [27]11000 86) : ﻟِ ﻴَ ﺴْ ﻜﹸ ﻨُ ﻮ ﺍ

ْﻦ ﻜﹸ ْﺳ ﺍ : (2) [2]22111 35; [7]33222 19

[2) [7]44333 161; [17) : ﺍ ﺳْ ﻜﹸ ﻨُ ﻮ ﺍ

104

1) [28]55444 58) : ﺗُ ﺴْ ﻜﹶ ﻦْ

1) [14]66555 37) : ﺃﹶ ﺳْ ﻜﹶ ﻨْ ﺖُ

ُﻜﹶﻨﱠﺎﻩْﻓﹶﺄﹶﺳ : (1) [23]77666 18

1) [14]88777 14) : ﻭ ﻟﹶ ﻨُ ﺴْ ﻜِ ﻨَ ﻨﱠ ﻜﹸ ﻢُ

1) [42]99888 33) : ﻳُ ﺴْ ﻜِ ﻦِ

1) [65]00999 6) : ﺃﹶﺳْﻜِﻨُﻮﻫُﻦﱠ

1) [9]11000 103) : ﺳَ ﻜﹶ ﻦٌ

ﺎًﻜﹶﻨَﺳ : (2) [6]22111 96; [16]33222 80

1) [25]44333 45) : ﺳَﺎﻛِﻨًﺎ

,3) [2]55444 248; [48]66555 4) : ﺳﱠ ﻜِ ﻴ ﻨَ ﺔﹶ

18

[3) [9]77666 26, 40; [48) : ﺳَ ﻜِ ﻴ ﻨَ ﺘَ ﻪُ

26

1) [34]88777 15) : ﻣَ ﺴْ ﻜﹶ ﻨِ ﻬِ ﻢْ

4) [9]99888 24, 72)
ﻣَ ﺴَ ﺎ ﻛِ ﻦُ

[14]00999 45; [61]11000 12

2) [21]22111 13)
ﻣَ ﺴَ ﺎ ﻛِ ﻨِ ﻜﹸ ﻢْ

[27]33222 18

5) [20]44333 128)
ﻣَ ﺴَ ﺎ ﻛِ ﻨِ ﻬِ ﻢْ

[28]55444 58; [29]66555 38; [32]77666 26; [46]88777

25

1) [24]99888 29) : ﻣَ ﺴْ ﻜﹸ ﻮ ﻧَ ﺔٍ

[2) [2]00999 61; [3) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﺴْ ﻜﹶ ﻨَ ﺔﹸ

112

[8) [2]11000 184; [17) : ﻣِ ﺴْ ﻜِ ﲔَ

26; [30]22111 38; [68]33222 24; [69]44333 34;

[74]55444 44; [89]66555 18; [107]77666 3

3) [58]88777 4; [76]99888 8)
ﻣِﺴْﻜِﻴﻨًﺎ

[90]00999 16

,12) [2]11000 83, 177) : ﻣَ ﺴَ ﺎ ﻛِ ﲔِ

215; [4]22111 8, 36; [5]33222 89, 95; [8]44333

41; [9]55444 60; [18]66555 79; [24]77666 22;

[59]88777 7 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 112

1) [12]99888 31) : ﺳِﻜﱢﻴﻨًﺎ

1) [22]00999 73) : ﻳَ ﺴْ ﻠﹸ ﺒْ ﻬُ ﻢُ

2) [4]11000 102) : ﺃﹶ ﺳْ ﻠِ ﺤَ ﺘ ﻜﹸ ﻢْ

2) [4]22111 102) : ﺃﹶ ﺳْ ﻠِ ﺤَ ﺘَ ﻬُ ﻢْ

1) [36]33222 37) : ﻧَ ﺴْ ﻠﹶ ﺦُ

2) [7]44333 175; [9]55444 5) : ﺍ ﻧْ ﺴَ ﻠﹶ ﺦَ

1) [76]66555 18) : ﺳَ ﻠﹾ ﺴَ ﺒِ ﻴ ﻼ

1) [69]77666 32) : ﺳِ ﻠﹾ ﺴِ ﻠﹶ ﺔٍ

1) [40]88777 71) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﻼ ﺳِ ﻞﹸ

1) [76]99888 4) : ﺳَﻼﺳِﻼ

1) [4]00999 90) : ﻟﹶ ﺴَ ﻠﱠ ﻄﹶ ﻬُ ﻢْ

1) [59]11000 6) : ﻳُ ﺴَ ﻠﱢ ﻂﹸ

[24) [7]22111 71; [10) : ﺳُ ﻠﹾ ﻄﹶ ﺎ ﻥٍ

68; [11]33222 96; [12]44333 40; [14]55444 10,

11, 22; [15]66555 42; [16]77666 99; [17]88777

65; [18]99888 15; [23]00999 45; [27]11000 21;

[34]22111 21; [37]33222 30, 156; [40]44333 23,

35, 56; [44]55444 19; [51]66555 38; [52]77666

38; [53]88777 23; [55]99888 33

ﺎًﻠﹾﻄﹶﺎﻧُﺳ : (11) [3]00999 151; [4]11000

91, 144, 153; [6]22111 81; [7]33222 33;

[17]44333 33, 80; [22]55444 71; [28]66555 35;

[30]77666 35

1) [16]88777 100) : ﺳُﻠﹾﻄﹶﺎﻧُﻪُ

1) [69]99888 29) : ﺳُ ﻠﹾ ﻄﹶ ﺎ ﻧِ ﻴَ ﻪْ

َﻒ ﻠﹶ َﺳ : (5) [2]00999 275; [4]11000 22,

23; [5]22111 95; [8]33222 38

1) [10]44333 30) : ﺃﹶ ﺳْ ﻠﹶ ﻔﹶ ﺖْ

1) [69]55444 24) : ﺃﹶ ﺳْ ﻠﹶ ﻔﹾ ﺘُ ﻢْ

ﻠﹶﻔﹰﺎَﺳ : (1) [43]66555 56

1) [33]77666 19) : ﺳَ ﻠﹶ ﻘﹸ ﻮ ﻛﹸ ﻢْ

1) [20]88777 53) : ﺳَ ﻠﹶ ﻚَ

1) [74]99888 42) : ﺳَ ﻠﹶ ﻜﹶ ﻜﹸ ﻢْ

1) [26]00999 200) : ﺳَ ﻠﹶ ﻜﹾﻨَ ﺎ ﻩُ

1) [39]11000 21) : ﻓﹶ ﺴَ ﻠﹶ ﻜﹶ ﻪُ

1) [71]22111 20) : ﻟِ ﺘَ ﺴْ ﻠﹸ ﻜﹸ ﻮ ﺍ

1) [15]33222 12) : ﻧَ ﺴْ ﻠﹸ ﻜﹸ ﻪُ

1) [72]44333 27) : ﻳَ ﺴْ ﻠﹸ ﻚُ

1) [72]55444 17) : ﻳَ ﺴْ ﻠﹸ ﻜﹾ ﻪُ

ْﻚ ﻠﹸ ْﺳ ﺍ : (2) [23]66555 27; [28]77666 32

1) [69]88777 32) : ﻓﹶ ﺎ ﺳْ ﻠﹸ ﻜﹸ ﻮ ﻩُ

1) [16]99888 69) : ﻓﹶﺎﺳْﻠﹸﻜِﻲ

1) [24]00999 63) : ﻳَﺘَﺴَﻠﱠﻠﹸﻮﻥﹶ

ٍﺔ ﻟﹶ ﻼ ُﺳ : (2) [23]11000 12; [32]22111 8

1) [8]33222 43) : ﺳَ ﻠﱠ ﻢَ

1) [2]44333 233) : ﺳَ ﻠﱠ ﻤْ ﺘُ ﻢْ

1) [24]55444 27) : ﺗُ ﺴَ ﻠﱢ ﻤُ ﻮ ﺍ

1) [4]66555 65) : ﻳُ ﺴَ ﻠﱢ ﻤُ ﻮ ﺍ

ﻮﺍُﻠﱢﻤَﺳ : (2) [24]77666 61; [33]88777 56

َﻢ ﻠﹶ ْﺳ ﺃﹶ : (5) [2]99888 112; [3]00999 83;

[4]11000 125; [6]22111 14; [72]33222 14

1) [37]44333 103) : ﺃﹶﺳْﻠﹶﻤَﺎ

[3) [2]55444 131; [3) : ﺃﹶ ﺳْ ﻠﹶ ﻤْ ﺖُ

20; [27]66555 44

1) [3]77666 20) : ﺃﹶ ﺃﹶ ﺳْ ﻠﹶ ﻤْ ﺘُ ﻢْ

1) [49]88777 14) : ﺃﹶﺳْﻠﹶﻤْﻨَﺎ

3) [3]99888 20; [5]00999 44)
ﺃﹶ ﺳْ ﻠﹶ ﻤُ ﻮ ﺍ

[49]11000 17

1) [40]22111 66) : ﺃﹸ ﺳْ ﻠِ ﻢَ

1) [16]33222 81) : ﺗُ ﺴْ ﻠِ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

1) [6]44333 71) : ﻟِ ﻨُ ﺴْ ﻠِ ﻢَ

1) [31]55444 22) : ﻳُ ﺴْ ﻠِ ﻢْ

1) [48]66555 16) : ﻳُ ﺴْ ﻠِ ﻤُﻮ ﻥﹶ

1) [2]77666 131) : ﺃﹶ ﺳْ ﻠِ ﻢْ

2) [22]88777 34; [39]99888 54) : ﺃﹶ ﺳْ ﻠِ ﻤُ ﻮ ﺍ

1) [2]00999 208) : ﺍ ﻟ ﺴﱢ ﻠﹾ ﻢِ

2) [8]11000 61; [47]22111 35) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﻠﹾ ﻢِ

[4) [4]33222 90, 91; [16) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﻠﹶ ﻢَ

28, 87

1) [39]44333 29) : ﺳَﻠﹶﻤًﺎMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 113

1) [68]55444 43) : ﺳَ ﺎ ﻟِ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

ٌﻡ ﻼ َﺳ : (33) [4]66555 94; [5]77666 16;

[6]88777 54, 127; [7]99888 46; [10]00999 10, 25;

[11]11000 48, 69; [13]22111 24; [14]33222 23;

[15]44333 46; [16]55444 32; [19]66555 15, 33,

47; [20]77666 47; [27]88777 59; [28]99888 55;

[33]00999 44; [36]11000 58; [37]22111 79, 109,

120, 130, 181; [39]33222 73; [43]44333 89;

[50]55444 34; [51]66555 25; [56]77666 91; [59]88777

23; [97]99888 5

ﺎًﻼﻣَﺳ : (9) [11]00999 69; [15]11000 52;

[19]22111 62; [21]33222 69; [25]44333 63, 75;

[51]55444 25; [56]66555 26

ٍﻢ ﻴ ِﻠ َﺳ : (2) [26]77666 89; [37]88777 84

[6) [3]99888 19, 85; [5) : ﺍ ﻹِ ﺳْ ﻼ ﻡُ

3; [6]00999 125; [39]11000 22; [61]22111 7

1) [49]33222 17) : ﺇِ ﺳْ ﻼ ﻣَ ﻜﹸ ﻢْ

1) [9]44333 74) : ﺇِ ﺳْ ﻼ ﻣِ ﻬِ ﻢْ

2) [3]55444 67; [12]66555 101) : ﻣُﺴْﻠِﻤًﺎ

1) [2]77666 128) : ﻣُ ﺴْ ﻠِ ﻤَ ﻴْ ﻦِ

,15) [2]88777 132) : ﻣُ ﺴْ ﻠِ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

133, 136; [3]99888 52, 64, 80, 84,

102; [5]00999 111; [11]11000 14; [21]22111 108;

[27]33222 81; [29]44333 46; [30]55444 53; [72]66555

14

[21) [6]77666 163; [7) : ﻣُ ﺴْ ﻠِ ﻤِ ﲔَ

126; [10]88777 72, 84, 90; [15]99888 2;

[16]00999 89, 102; [22]11000 78; [27]22111 31,

38, 42, 91; [28]33222 53; [33]44333 35;

[39]55444 12; [41]66555 33; [43]77666 69; [46]88777

15; [51]99888 36; [68]00999 35

1) [2]11000 128) : ﻣُ ﺴْ ﻠِ ﻤَ ﺔﹰ

[2) [33]22111 35; [66) : ﻣُ ﺴْ ﻠِ ﻤَ ﺎ ﺕٍ

5

3) [2]33222 71; [4]44333 92) : ﻣُ ﺴَ ﻠﱠ ﻤَ ﺔﹲ

,3) [4]55444 65; [33]66555 22) : ﺗَ ﺴْ ﻠِ ﻴ ﻤً ﺎ

56

1) [37]77666 26) : ﻣُﺴْﺘَﺴْﻠِﻤُﻮﻥﹶ

1) [52]88777 38) : ﺳُ ﻠﱠ ﻢٌ

1) [6]99888 35) : ﺳُ ﻠﱠﻤًﺎ

[17) [2]00999 102; [4) : ﺳُﻠﹶﻴْﻤَﺎﻥﹶ

163; [6]11000 84; [21]22111 78, 79, 81;

[27]33222 15, 16, 17, 18, 30, 36, 44;

[34]44333 12; [38]55444 30, 34

ﻯَﺍﻟﺴﱠﻠﹾﻮ : (3) [2]66555 57; [7]77666

160; [20]88777 80

1) [53]99888 61) : ﺳَ ﺎ ﻣِ ﺪُ ﻭ ﻥﹶ

1) [23]00999 67) : ﺳَﺎﻣِﺮًﺍ

,3) [20]11000 85, 87) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﺎ ﻣِ ﺮِ ﻱﱡ

95

َﻊ ِﻤ َﺳ : (2) [3]22111 181; [58]33222 1

1) [12]44333 31) : ﺳَ ﻤِ ﻌَ ﺖْ

1) [4]55444 140) : ﺳَ ﻤِ ﻌْ ﺘُ ﻢْ

2) [24]66555 12, 16) : ﺳَﻤِﻌْﺘُﻤُﻮﻩُ

[17) [2]77666 93, 285; [3) : ﺳَﻤِﻌْﻨَﺎ

193; [4]88777 46; [5]99888 7; [8]00999 21, 31;

[21]11000 60; [23]22111 24; [24]33222 51; [28]44333

36; [32]55444 12; [38]66555 7; [46]77666 30;

[72]88777 1, 13

1) [2]99888 181) : ﺳَ ﻤِ ﻌَ ﻪُ

6) [5]00999 83; [25]11000 12)
ﺳَ ﻤِ ﻌُ ﻮ ﺍ

[28]22111 55; [35]33222 14; [67]44333 7; [68]55444 51

1) [20]66555 46) : ﺃﹶ ﺳْ ﻤَ ﻊُ

[4) [19]77666 98; [20) : ﺗَ ﺴْ ﻤَ ﻊُ

108; [63]88777 4; [88]99888 11

1) [3]00999 186) : ﻭَ ﻟﹶ ﺘَ ﺴْ ﻤَ ﻌُ ﻦﱠ

1) [41]11000 26) : ﺗَ ﺴْ ﻤَ ﻌُ ﻮ ﺍ

[2) [8]22111 20; [28) : ﺗَ ﺴْ ﻤَ ﻌُ ﻮ ﻥﹶ

71

ُﻊ َﻤ ْﺴ َﻧ : (2) [43]33222 80; [67]44333 10

َﻊ َﻤ ْﺴ َﻳ : (6) [2]55444 171; [9]66555 6;

[19]77666 42; [21]88777 45; [45]99888 8; [58]00999 1

2) [31]11000 7; [45]22111 8) : ﻳَﺴْﻤَﻌْﻬَﺎ

[2) [7]33222 198; [35) : ﻳَ ﺴْ ﻤَ ﻌُ ﻮ ﺍ

14

[19) [2]44333 75; [6) : ﻳَ ﺴْ ﻤَ ﻌُ ﻮ ﻥﹶ

36; [7]55444 100, 179, 195; [8]66555 21;

[10]77666 67; [16]88777 65; [19]99888 62; [21]00999

100, 102; [22]11000 46; [25]22111 44; [30]33222

23; [32]44333 26; [41]55444 4; [50]66555 42;

[56]77666 25; [78]88777 35

1) [26]99888 72) : ﻳَ ﺴْ ﻤَ ﻌُ ﻮ ﻧَ ﻜﹸ ﻢْ

2) [4]00999 46) : ﺍ ﺳْ ﻤَ ﻊْ

ﻮﺍُﻌَﻤْﺍﺳ : (4) [2]11000 93, 104; [5]22111

108; [64]33222 16

1) [36]44333 25) : ﻓﹶ ﺎ ﺳْ ﻤَ ﻌُ ﻮ ﻥِ

2) [8]55444 23) : ﺃﹶ ﺳْ ﻤَ ﻌَ ﻬُ ﻢْMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 114

ُﻊِﻤ ْﺴ ُﺗ : (8) [10]66555 42; [27]77666 80,

81; [30]88777 52, 53; [43]99888 40

1) [35]00999 22) : ﻳُ ﺴْ ﻤِ ﻊُ

ْﻊ ِﻤ ْﺳ ﺃﹶ : (2) [18]11000 26; [19]22111 38

1) [37]33222 8) : ﻳَ ﺴﱠ ﻤﱠ ﻌُ ﻮ ﻥﹶ

1) [72]44333 1) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻤَ ﻊَ

1) [21]55444 2) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻤَ ﻌُ ﻮ ﻩُ

1) [26]66555 25) : ﺗَ ﺴْ ﺘَ ﻤِ ﻌُ ﻮ ﻥﹶ

3) [6]77666 25; [47]88777 16)
ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﻤِ ﻊُ

[72]99888 9

[6) [10]00999 42; [17) : ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﻤِ ﻌُ ﻮ ﻥﹶ

47; [39]11000 18; [46]22111 29; [52]33222 38

2) [20]44333 13; [50]55444 41) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻤِ ﻊْ

[2) [7]66555 204; [22) : ﻓﹶ ﺎ ﺳْ ﺘَ ﻤِ ﻌُ ﻮ ﺍ

73

[12) [10]77666 31; [11) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﻤْ ﻊَ

20; [15]88777 18; [16]99888 78; [17]00999 36;

[23]11000 78; [26]22111 212, 223; [32]33222 9;

[50]44333 37; [67]55444 23; [72]66555 9

ﺎًﻌْﻤَﺳ : (2) [18]77666 101; [46]88777 26

2) [6]99888 46; [41]00999 22) : ﺳَ ﻤْ ﻌَ ﻜﹸ ﻢْ

1) [45]11000 23) : ﺳَ ﻤْ ﻌِ ﻪِ

[5) [2]22111 7, 20; [16) : ﺳَ ﻤْ ﻌِ ﻬِ ﻢْ

108; [41]33222 20; [46]44333 26

,43) [2]55444 127, 137) : ﺳَ ﻤِ ﻴ ﻊٌ

181, 224, 227, 244, 256; [3]66555 34,

35, 38, 121; [5]77666 76; [6]88777 13, 115;

[7]99888 200; [8]00999 17, 42, 53, 61; [9]11000

98, 103; [10]22111 65; [11]33222 24; [12]44333

34; [14]55444 39; [17]66555 1; [21]77666 4; [22]88777

61, 75; [24]99888 21, 60; [26]00999 220;

[29]11000 5, 60; [31]22111 28; [34]33222 50;

[40]44333 20, 56; [41]55444 36; [42]66555 11;

[44]77666 6; [49]88777 1; [58]99888 1

4) [4]00999 58, 134, 148)
ﺳَ ﻤِ ﻴ ﻌً ﺎ

[76]11000 2

4) [5]22111 41, 42)
ﺳَ ﻤﱠ ﺎ ﻋُﻮ ﻥﹶ

[9]33222 47

1) [35]44333 22) : ﺑِ ﻤُ ﺴْ ﻤِ ﻊٍ

1) [4]55444 46) : ﻣُ ﺴْ ﻤَ ﻊٍ

1) [52]66555 38) : ﻣُ ﺴْ ﺘَ ﻤِ ﻌُ ﻬُ ﻢْ

1) [26]77666 15) : ﻣُ ﺴْ ﺘَ ﻤِ ﻌُ ﻮ ﻥﹶ

1) [79]88777 28) : ﺳَﻤْﻜﹶﻬَﺎ

ﻢﱢ َﺳ : (1) [7]99888 40

[3) [15]00999 27; [52) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﻤُ ﻮ ﻡِ

27; [56]11000 42

1) [88]22111 7) : ﻳُ ﺴْ ﻤِ ﻦُ

1) [51]33222 26) : ﺳَ ﻤِ ﲔٍ

2) [12]44333 43, 46) : ﺳِ ﻤَ ﺎ ﻥٍ

1) [22]55444 78) : ﺳَ ﻤﱠ ﺎ ﻛﹸ ﻢُ

[3) [7]66555 71; [12) : ﺳَ ﻤﱠ ﻴْ ﺘُ ﻤُ ﻮ ﻫَ ﺎ

40; [53]77666 23

1) [3]88777 36) : ﺳَﻤﱠﻴْﺘُﻬَﺎ

1) [53]99888 27) : ﻟﹶ ﻴُ ﺴَ ﻤﱡ ﻮ ﻥﹶ

1) [13]00999 33) : ﺳَ ﻤﱡ ﻮ ﻫُ ﻢْ

1) [76]11000 18) : ﺗُﺴَﻤﱠﻰ

1) [53]22111 27) : ﺗَ ﺴْ ﻤِ ﻴَ ﺔﹶ

ﻰﻤ َﺴ ُﻣ : (21) [2]33222 282; [6]44333 2,

60; [11]55444 3; [13]66555 2; [14]77666 10; [16]88777

61; [20]99888 129; [22]00999 5, 33; [29]11000

53; [30]22111 8; [31]33222 29; [35]44333 13, 45;

[39]55444 5, 42; [40]66555 67; [42]77666 14;

[46]88777 3; [71]99888 4

ﺎﻴِﻤَﺳ : (2) [19]00999 7, 65

َﻢ ْﺳ ﺍ : (19) [5]11000 4; [6]22111 118,

119, 121, 138; [22]33222 28, 34, 36,

40; [49]44333 11; [55]55444 78; [56]66555 74,

96; [69]77666 52; [73]88777 8; [76]99888 25;

[87]00999 1, 15; [96]11000 1

ِﻢ ْﺴ ِﺑ : (3) [1]22111 1; [11]33222 41; [27]44333

30

ُﻪ ُﻤ ْﺳ ﺍ : (5) [2]55444 114; [3]66555 45;

[19]77666 7; [24]88777 36; [61]99888 6

,9) [2]00999 31; [7]11000 71) : ﺃﹶ ﺳْ ﻤَ ﺎ ﺀٍ

180; [12]22111 40; [17]33222 110; [20]44333 8;

[53]55444 23; [59]66555 24

1) [7]77666 180) : ﺃﹶ ﺳْ ﻤَ ﺎ ﺋِ ﻪِ

2) [2]88777 33) : ﺃﹶ ﺳْ ﻤَ ﺎ ﺋِ ﻬِ ﻢْ

,120) [2]99888 19, 22) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﻤَ ﺎ ﺀَ

29, 59, 144, 164; [3]00999 5; [4]11000 153;

[5]22111 112, 114; [6]33222 6, 35, 99, 125;

[7]44333 40, 96, 162; [8]55444 11, 32; [10]66555

24, 31, 61; [11]77666 44, 52; [13]88777 17;

[14]99888 24, 32, 38; [15]00999 14, 16, 22;

[16]11000 10, 65, 79; [17]22111 92, 93, 95;

[18]33222 40, 45; [20]44333 53; [21]55444 4, 16,

32, 104; [22]66555 15, 31, 63, 65, 70;

[23]77666 18; [24]88777 43; [25]99888 25, 48,

61; [26]00999 4, 187; [27]11000 60, 64, 75;

[29]22111 22, 34, 63; [30]33222 24, 25, 48;

[31]44333 10; [32]55444 5; [34]66555 2, 9; [35]77666

3, 27; [36]88777 28; [37]99888 6; [38]00999 27;

[39]11000 21; [40]22111 13, 64; [41]33222 11, Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 115

12; [43]44333 11, 84; [44]55444 10, 29;

[45]66555 5; [50]77666 6, 9; [51]88777 7, 22, 23,

47; [52]99888 9, 44; [54]00999 11; [55]11000 7,

37; [57]22111 4, 21; [67]33222 5, 16, 17;

[69]44333 16; [70]55444 8; [71]66555 11; [72]77666 8;

[73]88777 18; [77]99888 9; [78]00999 19; [79]11000

27; [81]22111 11; [82]33222 1; [84]44333 1; [85]55444

1; [86]66555 1, 11; [88]77666 18; [91]88777 5

,190) [2]99888 29) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﻤَ ﺎ ﻭَ ﺍ ﺕِ

33, 107, 116, 117, 164, 255,

284; [3]00999 29, 83, 109, 129, 133,

180, 189, 190, 191; [4]11000 126,

131, 132, 170, 171; [5]22111 17, 18,

40, 97, 120; [6]33222 1, 3, 12, 14, 73,

75, 79, 101; [7]44333 54, 158, 185,

187; [9]55444 36, 116; [10]66555 3, 6, 18,

55, 66, 68, 101; [11]77666 7, 107,

108, 123; [12]88777 101, 105; [13]99888 2,

15, 16; [14]00999 2, 10, 19, 32, 48;

[15]11000 85; [16]22111 3, 49, 52, 73, 77;

[17]33222 44, 55, 99, 102; [18]44333 14,

26, 51; [19]55444 65, 90, 93; [20]66555 4,

6; [21]77666 19, 30, 56; [22]88777 18, 64;

[23]99888 71, 86; [24]00999 35, 41, 42, 64;

[25]11000 2, 6, 59; [26]22111 24; [27]33222 25,

60, 65, 87; [29]44333 44, 52, 61; [30]55444

8, 18, 22, 26, 27; [31]66555 10, 16,

20, 25, 26; [32]77666 4; [33]88777 72; [34]99888

1, 3, 22, 24; [35]00999 1, 38, 40, 41,

44; [36]11000 81; [37]22111 5; [38]33222 10, 66;

[39]44333 5, 38, 44, 46, 63, 67, 68;

[40]55444 37, 57; [41]66555 12; [42]77666 4, 5,

11, 12, 29, 49, 53; [43]88777 9, 82,

85; [44]99888 7, 38; [45]00999 3, 13, 22,

27, 36, 37; [46]11000 3, 4, 33; [48]22111 4,

7, 14; [49]33222 16, 18; [50]44333 38; [52]55444

36; [53]66555 26, 31; [55]77666 29, 33;

[57]88777 1, 2, 4, 5, 10; [58]99888 7; [59]00999

1, 24; [61]11000 1; [62]22111 1; [63]33222 7;

[64]44333 1, 3, 4; [65]55444 12; [67]66555 3;

[71]77666 15; [78]88777 37; [85]99888 9

1) [2]00999 261) : ﺳُ ﻨْ ﺒُ ﻠﹶ ﺔٍ

1) [2]11000 261) : ﺳَﻨَﺎﺑِﻞﹶ

1) [12]22111 47) : ﺳُ ﻨْ ﺒُ ﻠِ ﻪِ

2) [12]33222 43, 46) : ﺳُﻨْﺒُﻼﺕٍ

1) [63]44333 4) : ﻣُ ﺴَ ﻨﱠ ﺪَ ﺓﹲ

[3) [18]55444 31; [44) : ﺳُ ﻨْ ﺪُ ﺱٍ

53; [76]66555 21

1) [83]77666 27) : ﺗَﺴْﻨِﻴﻢٍ

2) [5]88777 45) : ﺍ ﻟ ﺴﱢ ﻦﱢ

ﺔﹶ ﻨﱠ ُﺳ : (13) [8]99888 38; [15]00999 13;

[17]11000 77; [18]22111 55; [33]33222 38, 62;

[35]44333 43; [40]55444 85; [48]66555 23

1) [17]77666 77) : ﻟِﺴُﻨﱠﺘِﻨَﺎ

ٌﻦ َﻨ ُﺳ : (2) [3]88777 137; [4]99888 26

3) [15]00999 26, 28, 33) : ﻣَ ﺴْ ﻨُ ﻮ ﻥٍ

1) [2]11000 259) : ﻳَ ﺘَ ﺴَ ﻨﱠ ﻪْ

1) [24]22111 43) : ﺳَﻨَﺎ

ٍﺔ َﻨ َﺳ : (7) [2]33222 96; [5]44333 26; [22]55444

47; [29]66555 14; [32]77666 5; [46]88777 15;

[70]99888 4

َﲔ ِﻨ ِﺳ : (12) [7]00999 130; [10]11000 5;

[12]22111 42, 47; [17]33222 12; [18]44333 11,

25; [20]55444 40; [23]66555 112; [26]77666 18,

205; [30]88777 4

1) [79]99888 14) : ﺑِ ﺎ ﻟ ﺴﱠ ﺎ ﻫِ ﺮَ ﺓِ

1) [7]00999 74) : ﺳُ ﻬُ ﻮ ﻟِ ﻬَ ﺎ

1) [37]11000 141) : ﻓﹶ ﺴَ ﺎ ﻫَ ﻢَ

[2) [51]22111 11; [107) : ﺳَ ﺎ ﻫُ ﻮ ﻥﹶ

5

َﺀ ﺎ َﺳ : (18) [4]33222 22, 38; [5]44333 66;

[6]55444 31, 136; [7]66555 177; [9]77666 9; [16]88777

25, 59; [17]99888 32; [20]00999 101; [26]11000

173; [27]22111 58; [29]33222 4; [37]44333 177;

[45]55444 21; [58]66555 15; [63]77666 2

ْﺕ َﺀ ﺎ َﺳ : (5) [4]88777 97, 115; [18]99888

29; [25]00999 66; [48]11000 6

1) [5]22111 101) : ﺗَ ﺴُ ﺆْ ﻛﹸ ﻢْ

2) [3]33222 120; [9]44333 50) : ﺗَ ﺴُ ﺆْ ﻫُ ﻢْ

1) [17]55444 7) : ﻟِ ﻴَ ﺴُ ﻮ ﺀُﻭﺍ

َﻲﺀِﺳ : (2) [11]66555 77; [29]77666 33

ْﻴﺌﹶﺖِﺳ : (1) [67]88777 27

َﺀ ﺎ َﺳ ﺃﹶ : (2) [41]99888 46; [45]00999 15

1) [17]11000 7) : ﺃﹶ ﺳَ ﺄﹾ ﺗُ ﻢْ

ﻭﺍُﺎﺀَﺃﹶﺳ : (2) [30]22111 10; [53]33222 31

9) [9]44333 98; [16]55444 60)
ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﻮْ ﺀِ

[19]66555 28; [21]77666 74, 77; [25]88777 40;

[48]99888 6, 12

[44) [2]00999 49, 169; [3) : ﺍ ﻟ ﺴﱡ ﻮ ﺀِ

30, 174; [4]11000 17, 148, 149; [6]22111

157; [7]33222 73, 141, 165, 167, 188;

[9]44333 37; [11]55444 54, 64; [12]66555 24, 51,

53; [13]77666 18, 21, 25; [14]88777 6; [16]99888

27, 28, 59, 94, 119; [20]00999 22;

[26]11000 156; [27]22111 5, 11, 12, 62;

[28]33222 32; [35]44333 8; [39]55444 24, 47, 61;

[40]66555 37, 45, 52; [47]77666 14; [60]88777 2

ﺍًﻮﺀُﺳ : (6) [4]99888 110, 123; [6]00999

54; [12]11000 25; [13]22111 11; [33]33222 17

ﺍﻟﺴﱡﻮﺃﹶﻯ : (1) [30]44333 10

2) [35]55444 43) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﻴﱢ ﺊِ

ﻴﱢﺌﹰﺎَﺳ : (1) [9]66555 102

1) [17]77666 38) : ﺳَ ﻴﱢ ﺌﹸ ﻪُ

22) [2]88777 81; [3]99888 120)
ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﻴﱢ ﺌﹶ ﺔِ

[4]00999 78, 79, 85; [6]11000 160; [7]22111 95,

131; [10]33222 27; [13]44333 6, 22; [23]55444

96; [27]66555 46, 90; [28]77666 54, 84; Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 116

[30]88777 36; [40]99888 40; [41]00999 34; [42]11000

40, 48

ِﺍﻟﺴﱠﻴﱢﺌﹶﺎﺕ : (21) [4]22111 18; [7]33222

153, 168; [10]44333 27; [11]55444 10, 78,

114; [16]66555 34, 45; [28]77666 84; [29]88777

4; [35]99888 10; [39]00999 48, 51; [40]11000 9,

45; [42]22111 25; [45]33222 21, 33

ْﻜﹸﻢِﻴﱢﺌﹶﺎﺗَﺳ : (5) [2]44333 271; [4]55444

31; [5]66555 12; [8]77666 29; [66]88777 8

1) [3]99888 193) : ﺳَﻴﱢﺌﹶﺎﺗِﻨَﺎ

ِﻪِﻴﱢﺌﹶﺎﺗَﺳ : (2) [64]00999 9; [65]11000 5

[7) [3]22111 195; [5) : ﺳَﻴﱢﺌﹶﺎﺗِﻬِﻢْ

65; [25]33222 70; [29]44333 7; [46]55444 16;

[47]66555 2; [48]77666 5

2) [5]88777 31) : ﺳَ ﻮْ ﺃﹶ ﺓﹶ

1) [7]99888 26) : ﺳَ ﻮْ ﺀ ﺍ ﺗِ ﻜﹸ ﻢْ

,4) [7]00999 20, 22) : ﺳَﻮْﺀﺍﺗِﻬِﻤَﺎ

27; [20]11000 121

ﺃﹶ َﻮ ْﺳ ﺃﹶ : (2) [39]22111 35; [41]33222 27

1) [40]44333 58) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺴِ ﻲ ﺀُ

1) [37]55444 177) : ﺑِ ﺴَ ﺎ ﺣَ ﺘِ ﻬِ ﻢْ

1) [3]66555 106) : ﺍ ﺳْ ﻮَ ﺩﱠ ﺕْ

1) [3]77666 106) : ﺗَ ﺴْ ﻮَ ﺩﱡ

1) [2]88777 187) : ﺍ ﻷَ ﺳْ ﻮَ ﺩِ

1) [35]99888 27) : ﺳُ ﻮ ﺩٌ

ﺍﺩَﻮْﺴُﻣ : (2) [16]00999 58; [43]11000 17

1) [39]22111 60) : ﻣُ ﺴْ ﻮَ ﺩﱠ ﺓﹲ

1) [3]33222 39) : ﺳَﻴﱢﺪًﺍ

1) [12]44333 25) : ﺳَﻴﱢﺪَﻫَﺎ

1) [33]55444 67) : ﺳَﺎﺩَﺗَﻨَﺎ

1) [38]66555 21) : ﺗَ ﺴَ ﻮﱠ ﺭُ ﻭ ﺍ

1) [57]77666 13) : ﺑِ ﺴُ ﻮ ﺭٍ

4) [18]88777 31; [22]99888 23)
ﺃﹶ ﺳَ ﺎ ﻭِ ﺭَ

[35]00999 33; [76]11000 21

1) [43]22111 53) : ﺃﹶ ﺳْ ﻮِ ﺭَ ﺓﹲ

ٍﺓ َﺭ ﻮ ُﺳ : (9) [2]33222 23; [9]44333 64,

86, 124, 127; [10]55444 38; [24]66555 1;

[47]77666 20

1) [11]88777 13) : ﺳُ ﻮَ ﺭٍ

1) [89]99888 13) : ﺳَ ﻮْ ﻁﹶ

[48) [6]00999 31, 40; [7) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﺎ ﻋَ ﺔﹸ

34, 187; [9]11000 117; [10]22111 45, 49;

[12]33222 107; [15]44333 85; [16]55444 61, 77;

[18]66555 21, 36; [19]77666 75; [20]88777 15;

[21]99888 49; [22]00999 1, 7, 55; [25]11000 11;

[30]22111 12, 14, 55; [31]33222 34; [33]44333

63; [34]55444 3, 30; [40]66555 46, 59; [41]77666

47, 50; [42]88777 17, 18; [43]99888 61, 66,

85; [45]00999 27, 32; [46]11000 35; [47]22111

18; [54]33222 1, 46; [79]44333 42

1) [71]55444 23) : ﺳُﻮَﺍﻋًﺎ

1) [14]66555 17) : ﻳُ ﺴِ ﻴ ﻐُ ﻪُ

1) [35]77666 12) : ﺳَﺎﺋِﻎﹲ

1) [16]88777 66) : ﺳَﺎﺋِﻐًﺎ

َﻑ ْﻮ َﺳ : (42) [4]99888 30, 56, 74,

114, 146, 152; [5]00999 14, 54; [6]11000 5,

67, 135; [7]22111 123, 143; [9]33222 28;

[11]44333 39, 93; [12]55444 98; [15]66555 3, 96;

[16]77666 55; [18]88777 87; [19]99888 59, 66;

[25]00999 42, 77; [26]11000 49; [29]22111 66;

[30]33222 34; [37]44333 170, 175, 179;

[39]55444 39; [40]66555 70; [43]77666 44, 89;

[53]88777 40; [84]99888 8, 11; [92]00999 21;

[93]11000 5; [102]22111 3, 4

ُﺎﻩَﻘﹾﻨُﺳ : (2) [7]33222 57; [35]44333 9

ُﻕ ﻮ ُﺴ َﻧ : (2) [19]55444 86; [32]66555 27

َﻖ ﻴ ِﺳ : (2) [39]77666 71, 73

1) [8]88777 6) : ﻳُ ﺴَ ﺎ ﻗﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [50]99888 21) : ﺳَﺎﺋِﻖٌ

1) [75]00999 30) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﺴَ ﺎ ﻕُ

3) [68]11000 42; [75]22111 29) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﺎ ﻕٍ

1) [27]33222 44) : ﺳَﺎﻗﹶﻴْﻬَﺎ

1) [38]44333 33) : ﺑِ ﺎ ﻟ ﺴﱡ ﻮ ﻕِ

1) [48]55444 29) : ﺳُ ﻮ ﻗِ ﻪِ

2) [25]66555 7, 20) : ﺍ ﻷَ ﺳْ ﻮَ ﺍ ﻕِ

1) [47]77666 25) : ﺳَ ﻮﱠ ﻝﹶ

3) [12]88777 18, 83)
ﺳَ ﻮﱠ ﻟﹶ ﺖْ

[20]99888 96

1) [7]00999 167) : ﻳَ ﺴُ ﻮ ﻣُ ﻬُ ﻢْ

[3) [2]11000 49; [7) : ﻳَ ﺴُ ﻮ ﻣُ ﻮ ﻧَ ﻜﹸ ﻢْ

141; [14]22111 6

1) [16]33222 10) : ﺗُ ﺴِ ﻴ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

1) [3]44333 125) : ﻣُ ﺴَ ﻮﱢ ﻣِ ﲔَMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 117

3) [3]55444 14; [11]66555 83)
ﻣُ ﺴَ ﻮﱠ ﻣَ ﺔﹰ

[51]77666 34

[6) [2]88777 273; [7) : ﺑِ ﺴِ ﻴ ﻤَ ﺎ ﻫُ ﻢْ

46, 48; [47]99888 30; [48]00999 29; [55]11000

41

ﻮﱠﻯَﺳ : (2) [75]22111 38; [87]33222 2

َﻙ ﺍ ﻮﱠ َﺳ : (2) [18]44333 37; [82]55444 7

1) [32]66555 9) : ﺳَ ﻮﱠ ﺍ ﻩُ

ﺎَﻮﱠﺍﻫَﺳ : (3) [79]77666 28; [91]88777 7,

14

1) [2]99888 29) : ﻓﹶ ﺴَ ﻮﱠ ﺍ ﻫُ ﻦﱠ

2) [15]00999 29; [38]11000 72) : ﺳَ ﻮﱠ ﻳْ ﺘُ ﻪُ

1) [75]22111 4) : ﻧُ ﺴَ ﻮﱢ ﻱَ

1) [26]33222 98) : ﻧُ ﺴَ ﻮﱢ ﻳ ﻜﹸ ﻢْ

1) [4]44333 42) : ﺗُﺴَﻮﱠﻯ

1) [18]55444 96) : ﺳَﺎﻭَﻯ

ﻯَﻮَﺘْﺍﺳ : (12) [2]66555 29; [7]77666 54;

[10]88777 3; [13]99888 2; [20]00999 5; [25]11000 59;

[28]22111 14; [32]33222 4; [41]44333 11; [48]55444

29; [53]66555 6; [57]77666 4

1) [11]88777 44) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻮَ ﺕْ

1) [23]99888 28) : ﺍﺳْ ﺘَ ﻮَ ﻳْ ﺖَ

1) [43]00999 13) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻮَ ﻳْ ﺘُ ﻢْ

1) [43]11000 13) : ﻟِ ﺘَ ﺴْ ﺘَ ﻮُ ﻭ ﺍ

[2) [13]22111 16; [41) : ﺗَﺴْﺘَﻮِﻱ

34

[3) [9]33222 19; [16) : ﻳَﺴْﺘَﻮُﻭﻥﹶ

75; [32]44333 18

[12) [4]55444 95; [5) : ﻳَﺴْﺘَﻮِﻱ

100; [6]66555 50; [13]77666 16; [16]88777 76;

[35]99888 12, 19, 22; [39]00999 9; [40]11000 58;

[57]22111 10; [59]33222 20

[2) [11]44333 24; [39) : ﻳَﺴْﺘَﻮِﻳَﺎﻥِ

29

1) [20]55444 58) : ﺳُﻮًﻯ

ٌﺀ ﺍ َﻮ َﺳ : (27) [2]66555 6, 108; [3]77666

64, 113; [4]88777 89; [5]99888 12, 60, 77;

[7]00999 193; [8]11000 58; [13]22111 10; [14]33222

21; [16]44333 71; [21]55444 109; [22]66555 25;

[26]77666 136; [28]88777 22; [30]99888 28; [36]00999

10; [37]11000 55; [38]22111 22; [41]33222 10;

[44]44333 47; [45]55444 21; [52]66555 16; [60]77666

1; [63]88777 6

1) [20]99888 135) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﻮِ ﻱﱢ

ﺎﻳِﻮَﺳ : (4) [19]00999 10, 17, 43;

[67]11000 22

1) [5]22111 103) : ﺳَ ﺎ ﺋِ ﺒَ ﺔٍ

1) [9]33222 2) : ﻓﹶﺴِﻴﺤُﻮﺍ

1) [9]44333 112) : ﺍﻟﺴﱠﺎﺋِﺤُﻮﻥﹶ

1) [66]55444 5) : ﺳَﺎﺋِﺤَﺎﺕٍ

1) [28]66555 29) : ﺳَ ﺎ ﺭَ

1) [52]77666 10) : ﺗَ ﺴِ ﲑُ

[7) [12]88777 109; [22) : ﻳَ ﺴِ ﲑُ ﻭ ﺍ

46; [30]99888 9; [35]00999 44; [40]11000 21, 82;

[47]22111 10

ﻭﺍُﲑِﺳ : (7) [3]33222 137; [6]44333 11;

[16]55444 36; [27]66555 69; [29]77666 20; [30]88777

42; [34]99888 18

1) [18]00999 47) : ﻧُ ﺴَ ﻴﱢ ﺮُ

1) [10]11000 22) : ﻳُ ﺴَ ﻴﱢ ﺮُ ﻛﹸ ﻢْ

[3) [13]22111 31; [78) : ﺳُ ﻴﱢ ﺮَ ﺕْ

20; [81]33222 3

1) [34]44333 18) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﻴْ ﺮَ

1) [52]55444 10) : ﺳَﻴْﺮًﺍ

1) [20]66555 21) : ﺳِﲑَﺗَﻬَﺎ

,3) [5]77666 96; [12]88777 10) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﻴﱠ ﺎ ﺭَ ﺓِ

19

1) [13]99888 17) : ﺳَ ﺎ ﻟﹶ ﺖْ

1) [34]00999 12) : ﺃﹶﺳَﻠﹾﻨَﺎ

2) [13]11000 17; [34]22111 16) : ﺍ ﻟ ﺴﱠ ﻴْ ﻞﹸ

1) [23]33222 20) : ﺳَﻴْﻨَﺎﺀَ

1) [95]44333 2) : ﺳِ ﻴ ﻨِ ﲔَMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 118

- s -

3) [56]55444 9; [90]66555 19) : ﺍ ﻟﹾﻤَ ﺸْ ﺄﹶ ﻣَ ﺔِ

ٍﻥ ﺄﹾ َﺷ : (3) [10]77666 61; [55]88777 29;

[80]99888 37

1) [24]00999 62) : ﺷَ ﺄﹾ ﻧِ ﻬِ ﻢْ

1) [4]11000 157) : ﺷُ ﺒﱢ ﻪَ

َﻪ َﺑ ﺎ َﺸ َﺗ : (3) [2]22111 70; [3]33222 7; [13]44333

16

1) [2]55444 118) : ﺗَ ﺸَ ﺎ ﺑَ ﻬَ ﺖْ

2) [6]66555 99, 141) : ﻣُﺘَﺸَﺎﺑِﻪٍ

[3) [2]77666 25; [6) : ﻣُﺘَﺸَﺎﺑِﻬًﺎ

141; [39]88777 23

1) [3]99888 7) : ﻣُﺘَﺸَﺎﺑِﻬَﺎﺕٌ

1) [6]00999 99) : ﻣُﺸْﺘَﺒِﻬًﺎ

ﺎًﺎﺗَﺘْﺃﹶﺷ : (2) [24]11000 61; [99]22111 6

ﺘﱠﻰَﺷ : (3) [20]33222 53; [59]44333 14;

[92]55444 4

ِﺎﺀَﺍﻟﺸﱢﺘ : (1) [106]66555 2

1) [4]77666 65) : ﺷَ ﺠَ ﺮَ

6) [16]88777 10, 68)
ﺍ ﻟ ﺸﱠ ﺠَ ﺮِ

[22]99888 18; [36]00999 80; [55]11000 6; [56]22111 52

1) [27]33222 60) : ﺷَ ﺠَ ﺮَ ﻫَﺎ

[18) [2]44333 35; [7) : ﺍ ﻟ ﺸﱠ ﺠَ ﺮَ ﺓﹶ

19, 20, 22; [14]55444 24, 26; [17]66555 60;

[20]77666 120; [23]88777 20; [24]99888 35; [28]00999

30; [31]11000 27; [37]22111 62, 64, 146;

[44]33222 43; [48]44333 18

1) [56]55444 72) : ﺷَﺠَﺮَﺗَﻬَﺎ

ﺢﱠ ﺸﱡ ﻟ ﺍ : (3) [4]66555 128; [59]77666 9;

[64]88777 16

2) [33]99888 19) : ﺃﹶ ﺷِ ﺤﱠ ﺔﹰ

1) [6]00999 146) : ﺷُ ﺤُ ﻮ ﻣَ ﻬُ ﻤَ ﺎ

3) [26]11000 119)
ﺍﻟﹾﻤَﺸْﺤُﻮﻥِ

[36]22111 41; [37]33222 140

1) [14]44333 42) : ﺗَ ﺸْ ﺨَ ﺺُ

1) [21]55444 97) : ﺷَ ﺎ ﺧِ ﺼَ ﺔﹲ

2) [38]66555 20; [76]77666 28) : ﺷَﺪَﺩْﻧَﺎ

1) [28]88777 35) : ﺳَ ﻨَ ﺸُ ﺪﱡ

ْﺩ ُﺪ ْﺷ ﺍ : (2) [10]99888 88; [20]00999 31

ﺪﱡﻭﺍُﺷَ: (1) [47]11000 4

1) [14]22111 18) : ﺍ ﺷْ ﺘَ ﺪﱠ ﺕْ

,41) [2]33222 165, 196) : ﺷَ ﺪِ ﻳ ﺪٌ

211; [3]44333 4, 11; [5]55444 2, 98; [6]66555

124; [8]77666 13, 25, 48, 52; [10]88777 70;

[11]99888 80, 102; [13]00999 6, 13; [14]11000 2,

7; [17]22111 5; [22]33222 2; [23]44333 77; [27]55444

33; [34]66555 46; [35]77666 7, 10; [38]88777 26;

[40]99888 3, 22; [42]00999 16, 26; [48]11000 16;

[50]22111 26; [53]33222 5; [57]44333 20, 25;

[59]55444 4, 7, 14; [85]66555 12; [100]77666 8

11) [3]88777 56; [7]99888 164)
ﺷَ ﺪِ ﻳ ﺪً ﺍ

[17]00999 58; [18]11000 2; [27]22111 21; [33]33222

11; [41]44333 27; [58]55444 15; [65]66555 8, 10;

[72]77666 8

ٌﺩ ﺍ َﺪ ِﺷ : (2) [12]88777 48; [66]99888 6

1) [78]00999 12) : ﺷِ ﺪَ ﺍ ﺩً ﺍ

1) [48]11000 29) : ﺃﹶ ﺷِ ﺪﱠ ﺍ ﺀُ

ﺪﱡ َﺷ ﺃﹶ : (31) [2]22111 74, 85, 165,

191, 200; [4]33222 66, 77, 84; [5]44333 82;

[9]55444 69, 81, 97; [19]66555 69; [20]77666 71,

127; [28]88777 78; [30]99888 9; [35]00999 44;

[37]11000 11; [40]22111 21, 46, 82; [41]33222

15; [43]44333 8; [47]55444 13; [50]66555 36;

[59]77666 13; [73]88777 6; [79]99888 27

2) [22]00999 5; [40]11000 67) : ﺃﹶ ﺷُ ﺪﱠ ﻛﹸ ﻢْ

ُﻩ ﺪﱠ ُﺷ ﺃﹶ : (5) [6]22111 152; [12]33222 22;

[17]44333 34; [28]55444 14; [46]66555 15

1) [18]77666 82) : ﺃﹶﺷُﺪﱠﻫُﻤَﺎ

1) [2]88777 249) : ﺷَ ﺮِ ﺏَ

1) [2]99888 249) :َ ﺷَ ﺮِ ﺑُ ﻮ ﺍ

[2) [23]00999 33; [56) : ﺗَ ﺸْ ﺮَ ﺑُ ﻮ ﻥﹶ

68

ُﺏ َﺮ ْﺸ َﻳ : (3) [23]11000 33; [76]22111 6;

[83]33222 28

1) [76]44333 5) : ﻳَ ﺸْ ﺮَ ﺑُ ﻮ ﻥﹶ

ﻮﺍُﺑَﺮْﺍﺷ : (6) [2]55444 60, 187; [7]66555

31; [52]77666 19; [69]88777 24; [77]99888 43

1) [19]00999 26) : ﺍﺷْﺮَﺑِﻲ

1) [2]11000 93) : ﺃﹸ ﺷْ ﺮِ ﺑُ ﻮ ﺍ

ٌﺏ ْﺮ ِﺷ : (3) [26]22111 155; [54]33222 28

1) [56]44333 55) : ﺷُ ﺮْ ﺏَ

2) [56]55444 54, 55) : ﺷَ ﺎ ﺭِ ﺑُ ﻮ ﻥﹶMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 119

[3) [16]66555 66; [37) : ﻟِ ﻠ ﺸﱠ ﺎ ﺭِ ﺑِ ﲔَ

46; [47]77666 15

ٌﺏ ﺍ َﺮ َﺷ : (7) [6]88777 70; [10]99888 4;

[16]00999 10, 69; [18]11000 29; [38]22111 42, 51

2) [76]33222 21; [78]44333 24) : ﺷَ ﺮَ ﺍ ﺑً ﺎ

1) [2]55444 259) : ﺷَ ﺮَ ﺍ ﺑِ ﻚَ

1) [35]66555 12) : ﺷَ ﺮَ ﺍ ﺑُ ﻪُ

[2) [2]77666 60; [7) : ﻣَ ﺸْ ﺮَ ﺑَ ﻬُ ﻢْ

160

1) [36]88777 73) : ﻣَ ﺸَ ﺎ ﺭِ ﺏُ

َﺡ َﺮ َﺷ : (2) [16]99888 106; [39]00999 22

1) [94]11000 1) : ﻧَ ﺸْ ﺮَ ﺡْ

1) [6]22111 125) : ﻳَ ﺸْ ﺮَ ﺡْ

1) [20]33222 25) : ﺍ ﺷْ ﺮَ ﺡْ

1) [8]44333 57) : ﺷَ ﺮﱢ ﺩْ

1) [26]55444 54) :َ ﺷِ ﺮْ ﺫِ ﻣَ ﺔﹲ

ﺮﱠ ﺸﱠ ﻟ ﺍ : (26) [2]66555 216; [3]77666 180;

[5]88777 60; [8]99888 22, 55; [10]00999 11; [12]11000

77; [17]22111 11, 83; [19]33222 75; [21]44333

35; [22]55444 72; [25]66555 34; [38]77666 55;

[41]88777 49, 51; [70]99888 20; [72]00999 10;

[76]11000 11; [98]22111 6; [113]33222 2, 3, 4, 5;

[114]44333 4

ﺍﺮَﺷ : (2) [24]55444 11; [99]66555 8

1) [76]77666 7) : ﺷَ ﺮﱡ ﻩُ

1) [38]88777 62) : ﺍﻷَﺷْﺮَﺍﺭِ

1) [77]99888 32) : ﺑِ ﺸَ ﺮَ ﺭٍ

1) [47]00999 18) : ﺃﹶ ﺷْ ﺮَ ﺍ ﻃﹸ ﻬَ ﺎ

1) [42]11000 13) : ﺷَ ﺮَ ﻉَ

1) [42]22111 21) : ﺷَ ﺮَ ﻋُ ﻮ ﺍ

1) [7]33222 163) : ﺷُﺮﱠﻋًﺎ

1) [5]44333 48) : ﺷِ ﺮْ ﻋَ ﺔﹰ

1) [45]55444 18) : ﺷَ ﺮِ ﻳ ﻌَ ﺔٍ

1) [39]66555 69) : ﺃﹶ ﺷْ ﺮَ ﻗﹶﺖِ

1) [19]77666 16) : ﺷَﺮْﻗِﻴﺎ

1) [24]88777 35) : ﺷَ ﺮْ ﻗِ ﻴﱠ ﺔٍ

1) [38]99888 18) : ﺍﻹِﺷْﺮَﺍﻕِ

[2) [15]00999 73; [26) : ﻣُ ﺸْ ﺮِ ﻗِ ﲔَ

60

,6) [2]11000 115, 142) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﺸْ ﺮِ ﻕُ

177, 258; [26]22111 28; [73]33222 9

[2) [43]44333 38; [55) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﺸْ ﺮِ ﻗﹶ ﻴْ ﻦِ

17

[3) [7]55444 137; [37) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﺸَ ﺎ ﺭِ ﻕِ

5; [70]66555 40

1) [7]77666 173) : ﺃﹶ ﺷْ ﺮَ ﻙَ

1) [39]88777 65) : ﺃﹶ ﺷْ ﺮَ ﻛﹾ ﺖَ

2) [6]99888 81) : ﺃﹶ ﺷْ ﺮَ ﻛﹾ ﺘُ ﻢْ

1) [14]00999 22) : ﺃﹶﺷْﺮَﻛﹾﺘُﻤُﻮﻥِ

1) [6]11000 148) : ﺃﹶﺷْﺮَﻛﹾﻨَﺎ

[12) [2]22111 96; [3) : ﺃﹶ ﺷْ ﺮَ ﻛﹸ ﻮ ﺍ

151, 186; [5]33222 82; [6]44333 22, 88,

107, 148; [10]55444 28; [16]66555 35, 86;

[22]77666 17

1) [17]88777 64) : ﺷَ ﺎ ﺭِ ﻛﹾ ﻬُ ﻢْ

َﻙ ِﺮ ْﺷ ﺃﹸ : (5) [13]99888 36; [18]00999 38,

42; [40]11000 42; [72]22111 20

ْﻙ ِﺮ ْﺸ ُﺗ : (4) [22]33222 26; [29]44333 8;

[31]55444 13, 15

[3) [4]66555 36; [6) : ﺗُ ﺸْ ﺮِ ﻛﹸ ﻮ ﺍ

151; [7]77666 33

,7) [6]88777 19, 41) : ﺗُ ﺸْ ﺮِ ﻛﹸ ﻮ ﻥﹶ

64, 78, 80; [11]99888 54; [40]00999 73

َﻙ ِﺮ ْﺸ ُﻧ : (3) [3]11000 64; [12]22111 38;

[72]33222 2

ْﻙ ِﺮ ْﺸ ُﻳ : (6) [4]44333 48, 116; [5]55444

72; [18]66555 26, 110; [22]77666 31

,20) [7]88777 190) : ﻳُ ﺸْ ﺮِ ﻛﹸ ﻮ ﻥﹶ

191; [9]99888 31; [10]00999 18; [16]11000 1, 3,

54; [23]22111 59, 92; [24]33222 55; [27]44333

59, 63; [28]55444 68; [29]66555 65; [30]77666

33, 35, 40; [39]88777 67; [52]99888 43;

[59]00999 23

1) [60]11000 12) : ﻳُ ﺸْ ﺮِ ﻛﹾ ﻦَ

1) [20]22111 32) : ﺃﹶ ﺷْ ﺮِ ﻛﹾ ﻪُ

َﻙ َﺮ ْﺸ ُﻳ : (3) [4]33222 48, 116; [40]44333

12

4) [31]55444 13; [34]66555 22)
ﺍ ﻟ ﺸِ ﺮْ ﻙٍ

[35]77666 40; [46]88777 4

1) [35]99888 14) : ﺑِ ﺸِ ﺮْ ﻛِ ﻜﹸ ﻢْMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 120

[3) [6]00999 163; [17) : ﺷَ ﺮِ ﻳ ﻚَ

111; [25]11000 2

,13) [4]22111 12; [6]33222 94) : ﺷُ ﺮَ ﻛﹶ ﺎ ﺀُ

100, 139; [7]44333 190; [10]55444 66; [13]66555

16, 33; [30]77666 28; [34]88777 27; [39]99888

29; [42]00999 21; [68]11000 41

4) [7]22111 195)
ﺷُ ﺮَ ﻛﹶ ﺎ ﺀَ ﻛﹸ ﻢْ

[10]33222 71; [28]44333 64; [35]55444 40

1) [16]66555 86) : ﺷُ ﺮَ ﻛﹶ ﺎ ﺀَ ﻫُ ﻢْ

2) [6]77666 22)
ﺷُ ﺮَ ﻛﹶ ﺎ ﺅُ ﻛﹸ ﻢُ

[10]88777 28

1) [16]99888 86) : ﺷُ ﺮَ ﻛﹶ ﺎ ﺅُ ﻧَ ﺎ

2) [6]00999 137)
ﺷُ ﺮَ ﻛﹶ ﺎ ﺅُ ﻫُ ﻢْ

[10]11000 28

3) [10]22111 34, 35)
ﺷُﺮَﻛﹶﺎﺋِﻜﹸﻢْ

[30]33222 40

1) [6]44333 136) : ﻟِﺸُﺮَﻛﹶﺎﺋِﻨَﺎ

5) [6]55444 136)
ﻟِ ﺸُ ﺮَ ﻛﹶ ﺎ ﺋِ ﻬِ ﻢْ

[30]66555 13; [68]77666 41

[5) [16]88777 27; [18) : ﺷُ ﺮَ ﻛﹶ ﺎ ﺋِ ﻲَ

52; [28]99888 62, 74; [41]00999 47

ٍﻙ ِﺮ ْﺸ ُﻣ : (2) [2]11000 221; [24]22111 3

6) [6]33222 121)
ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺸْ ﺮِ ﻛﹸ ﻮ ﻥﹶ

[9]44333 28, 33; [12]55444 106; [16]66555 100;

[61]77666 9

,36) [2]88777 105) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺸْ ﺮِ ﻛِ ﲔَ

135, 221; [3]99888 67, 95; [6]00999 14, 23,

79, 106, 137, 161; [9]11000 1, 3, 4, 5,

6, 7, 17, 36, 113; [10]22111 105; [12]33222

108; [15]44333 94; [16]55444 120, 123;

[22]66555 31; [28]77666 87; [30]88777 31, 42;

[33]99888 73; [40]00999 84; [41]11000 6; [42]22111

13; [48]33222 6; [98]44333 1, 6

2) [2]55444 221; [24]66555 3) : ﻣُ ﺸْ ﺮِ ﻛﹶ ﺔٍ

3) [2]77666 221)
ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺸْ ﺮِ ﻛﹶ ﺎ ﺕِ

[33]88777 73; [48]99888 6

2) [37]00999 33)
ﻣُ ﺸْ ﺘَ ﺮِ ﻛﹸ ﻮ ﻥﹶ

[43]11000 39

1) [2]22111 102) : ﺷَﺮَﻭْﺍ

1) [12]33222 20) : ﺷَ ﺮَ ﻭْ ﻩُ

1) [4]44333 74) : ﻳَ ﺸْ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

1) [2]55444 207) : ﻳَﺸْﺮِﻱ

1) [9]66555 111) : ﺍﺷْﺘَﺮَﻯ

ُﺍﻩَﺮَﺘْﺍﺷ : (2) [2]77666 102; [12]88777 21

,7) [2]99888 16, 86, 90) : ﺍﺷْﺘَﺮَﻭْﺍ

175; [3]00999 177, 187; [9]11000 9

3) [2]22111 41; [5]33222 44)
ﺗَ ﺸْ ﺘَ ﺮُ ﻭ ﺍ

[16]44333 95

1) [5]55444 106) : ﻧَﺸْﺘَﺮِﻱ

1) [2]66555 79) :ِ ﻳَ ﺸْ ﺘَ ﺮُ ﻭ ﺍ

[5) [2]77666 174; [3) : ﻳَ ﺸْ ﺘَ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

77, 187, 199; [4]88777 44

1) [31]99888 6) : ﻳَﺸْﺘَﺮِﻱ

1) [48]00999 29) : ﺷَ ﻄﹾ ﺄﹶ ﻩُ

1) [28]11000 30) : ﺷَ ﺎ ﻃِ ﺊِ

َﺮ ﻄﹾ َﺷ : (3) [2]22111 144, 149, 150

2) [2]33222 144, 150) : ﺷَ ﻄﹾ ﺮَ ﻩُ

1) [38]44333 22) : ﺗُ ﺸْ ﻄِ ﻂﹾ

ﻄﹶﻄﹰﺎَﺷ : (2) [18]55444 14; [72]66555 4

ﻄﹶﺎﻥﹸْﺍﻟﺸﱠﻴ : (68) [2]77666 36, 168,

208, 268, 275; [3]88777 36, 155, 175;

[4]99888 38, 60, 76, 83, 119, 120; [5]00999

90, 91; [6]11000 43, 68, 142; [7]22111 20,

22, 27, 175, 200, 201; [8]33222 11,

48; [12]44333 5, 42, 100; [14]55444 22;

[15]66555 17; [16]77666 63, 98; [17]88777 27,

53, 64; [18]99888 63; [19]00999 44, 45;

[20]11000 120; [22]22111 3, 52, 53; [24]33222

21; [25]44333 29; [27]55444 24; [28]66555 15;

[29]77666 38; [31]88777 21; [35]99888 6; [36]00999

60; [37]11000 7; [38]22111 41; [41]33222 36;

[43]44333 62; [47]55444 25; [58]66555 10, 19;

[59]77666 16; [81]88777 25

ﺎًﻄﹶﺎﻧْﻴَﺷ : (2) [4]99888 117; [43]00999 36

[17) [2]11000 102; [6) : ﺍ ﻟ ﺸﱠ ﻴَ ﺎ ﻃِ ﲔَ

71, 112, 121; [7]22111 27, 30; [17]33222

27; [19]44333 68, 83; [21]55444 82; [23]66555

97; [26]77666 210, 221; [37]88777 65; [38]99888

37; [67]00999 5

1) [2]11000 14) : ﺷَ ﻴَ ﺎ ﻃِ ﻴ ﻨِ ﻬِ ﻢْ

1) [49]22111 13) : ﺷُﻌُﻮﺑًﺎ

1) [77]33222 30) : ﺷُ ﻌَ ﺐٍ

ُﺐْﻴ َﻌ ُﺷ : (4) [7]44333 88; [11]55444 87,

91; [26]66555 177

7) [7]77666 85, 90, 92)
ﺷُﻌَﻴْﺒًﺎ

[11]88777 84, 94; [29]99888 36

[4) [2]00999 154; [26) : ﺗَ ﺸْ ﻌُ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

113; [39]11000 55; [49]22111 2

[21) [2]33222 9, 12; [3) : ﻳَ ﺸْ ﻌُ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

69; [6]44333 26, 123; [7]55444 95; [12]66555 15,

107; [16]77666 21, 26, 45; [23]88777 56; Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 121

[26]99888 202; [27]00999 18, 50, 65; [28]11000

9, 11; [29]22111 53; [39]33222 25; [43]44333 66

1) [6]55444 109) : ﻳُ ﺸْ ﻌِ ﺮُ ﻛﹸ ﻢْ

1) [18]66555 19) : ﻳُ ﺸْ ﻌِ ﺮَ ﻥﱠ

1) [16]77666 80) : ﺃﹶ ﺷْ ﻌَ ﺎ ﺭِ ﻫَ ﺎ

1) [36]88777 69) : ﺍ ﻟ ﺸﱢ ﻌْ ﺮَ

ٌﺮ ِﻋ ﺎ َﺷ : (4) [21]99888 5; [37]00999 36;

[52]11000 30; [69]22111 41

1) [26]33222 224) : ﺍ ﻟ ﺸﱡ ﻌَ ﺮَ ﺍ ﺀُ

1) [53]44333 49) : ﺍﻟﺸﱢﻌْﺮَﻯ

4) [2]55444 158; [5]66555 2)
ﺷَ ﻌَ ﺎ ﺋِ ﺮِ

[22]77666 32, 36

1) [2]88777 198) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﺸْ ﻌَ ﺮِ

1) [19]99888 4) : ﺍ ﺷْ ﺘَ ﻌَ ﻞﹶ

1) [12]00999 30) : ﺷَﻐَﻔﹶﻬَﺎ

1) [48]11000 11) : ﺷَﻐَﻠﹶﺘْﻨَﺎ

1) [36]22111 55) : ﺷُ ﻐُ ﻞٍ

ُﻊ ﻔﹶ ْﺸ َﻳ : (3) [2]33222 255; [4]44333 85

1) [7]55444 53) :َ ﻳَ ﺸْ ﻔﹶ ﻌُ ﻮ ﺍ

1) [21]66555 28) : ﻳَﺸْﻔﹶﻌُﻮﻥﹶ

[2) [26]77666 100; [74) : ﺷَ ﺎ ﻓِ ﻌِ ﲔَ

48

ٌﻊ ﻴ ِﻔ َﺷ : (5) [6]88777 51, 70; [10]99888 3;

[32]00999 4; [40]11000 18

َﺎﺀَﻔﹶﻌُﺷ : (3) [7]22111 53; [30]33222 13;

[39]44333 43

1) [6]55444 94) : ﺷُ ﻔﹶ ﻌَ ﺎ ﺀَ ﻛﹸ ﻢُ

1) [10]66555 18) : ﺷُ ﻔﹶ ﻌَ ﺎ ﺅُ ﻧَ ﺎ

,11) [2]77666 48, 123) : ﺷَ ﻔﹶ ﺎ ﻋَ ﺔﹲ

254; [4]88777 85; [19]99888 87; [20]00999 109;

[34]11000 23; [39]22111 44; [43]33222 86; [74]44333

48

[2) [36]55444 23; [53) : ﺷَ ﻔﹶ ﺎ ﻋَ ﺘُ ﻬُ ﻢْ

26

1) [89]66555 3) : ﺍ ﻟ ﺸﱠ ﻔﹾ ﻊِ

1) [58]77666 13) : ﺃﹶ ﺃﹶ ﺷْ ﻔﹶ ﻘﹾ ﺘُ ﻢْ

1) [33]88777 72) : ﺃﹶ ﺷْ ﻔﹶ ﻘﹾ ﻦَ

5) [21]99888 28, 49)
ﻣُﺸْﻔِﻘﹸﻮﻥﹶ

[23]00999 57; [42]11000 18; [70]22111 27

[3) [18]33222 49; [42) : ﻣُ ﺸْ ﻔِ ﻘِ ﲔَ

22; [52]44333 26

1) [84]55444 16) : ﺍ ﻟ ﺸﱠ ﻔﹶ ﻖِ

1) [90]66555 9) : ﺷَ ﻔﹶ ﺘَ ﻴْ ﻦِ

1) [9]77666 14) : ﻳَ ﺸْ ﻒِ

1) [26]88777 80) : ﻳَ ﺸْ ﻔِ ﲔِ

ٌﺀ ﺎ ﻔﹶ ِﺷ : (4) [10]99888 57; [16]00999 69;

[17]11000 82; [41]22111 44

ﻔﹶﺎَﺷ : (2) [3]33222 103; [9]44333 109

1) [80]55444 26) : ﺷَﻘﹶﻘﹾﻨَﺎ

1) [28]66555 27) : ﺃﹶ ﺷُ ﻖﱠ

ﺎﻗﱡﻮﺍَﺷ : (3) [8]77666 13; [47]88777 32;

[59]99888 4

1) [16]00999 27) : ﺗُ ﺸَ ﺎ ﻗﱡ ﻮ ﻥﹶ

1) [59]11000 4) : ﻳُ ﺸَ ﺎ ﻕﱢ

2) [4]22111 115; [8]33222 13) : ﻳُ ﺸَ ﺎ ﻗِ ﻖِ

ُﻖ ﻘﱠ َﺸ َﺗ : (2) [25]44333 25; [50]55444 44

1) [2]66555 74) : ﻳَ ﺸﱠ ﻘﱠ ﻖُ

1) [54]77666 1) : ﻭَ ﺍ ﻧْ ﺸَ ﻖﱠ

[3) [55]88777 37; [69) : ﺍ ﻧْ ﺸَ ﻘﱠ ﺖِ

16; [84]99888 1

1) [19]00999 90) : ﺗَ ﻨْ ﺸَ ﻖﱡ

1) [80]11000 26) : ﺷَﻘًﺎ

1) [16]22111 7) : ﺑِ ﺸِ ﻖﱢ

1) [9]33222 42) : ﺍ ﻟ ﺸﱡ ﻘﱠ ﺔﹸ

1) [13]44333 34) : ﺃﹶ ﺷَ ﻖﱡ

ٍﻕ ﺎ ﻘﹶ ِﺷ : (6) [2]55444 137, 176; [4]66555

35; [22]77666 53; [38]88777 2; [41]99888 52

1) [11]00999 89) : ﺷِ ﻘﹶ ﺎ ﻗِ ﻲ

ﻘﹸﻮﺍَﺷ : (1) [11]11000 106

ﻘﹶﻰْﺸَﺗ : (2) [20]22111 2, 117

1) [20]33222 123) : ﻳَﺸْﻘﹶﻰMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 122

1) [11]44333 105) : ﺷَ ﻘِ ﻲﱞ

ﺎﻴِﻘَﺷ : (3) [19]55444 4, 32, 48

ﻘﹶﻰْﺷَﺍﻷ : (2) [87]66555 11; [92]77666

15

1) [91]88777 12) : ﺃﹶ ﺷْ ﻘﹶ ﺎ ﻫَ ﺎ

1) [23]99888 106) : ﺷِﻘﹾﻮَﺗُﻨَﺎ

َﺮ ﻜﹶ َﺷ : (2) [27]00999 40; [54]11000 35

2) [4]22111 147; [14]33222 7) : ﺷَ ﻜﹶ ﺮْ ﺗُ ﻢْ

َﺮ ﻜﹸ ْﺷ ﺃﹶ : (3) [27]44333 19, 40; [46]55444

15

1) [39]66555 7) : ﺗَ ﺸْ ﻜﹸ ﺮُ ﻭ ﺍ

,19) [2]77666 52, 56) : ﺗَﺸْﻜﹸﺮُﻭﻥﹶ

185; [3]88777 123; [5]99888 6, 89; [7]00999 10;

[8]11000 26; [16]22111 14, 78; [22]33222 36;

[23]44333 78; [28]55444 73; [30]66555 46; [32]77666

9; [35]88777 12; [45]99888 12; [56]00999 70;

[67]11000 23

ُﺮ ﻜﹸ ْﺸ َﻳ : (3) [27]22111 40; [31]33222 12

[9) [2]44333 243; [7) : ﻳَﺸْﻜﹸﺮُﻭﻥﹶ

58; [10]55444 60; [12]66555 38; [14]77666 37;

[27]88777 73; [36]99888 35, 73; [40]00999 61

2) [31]11000 12, 14) : ﺍ ﺷْ ﻜﹸ ﺮْ

5) [2]22111 152, 172)
ﺍ ﺷْ ﻜﹸ ﺮُ ﻭ ﺍ

[16]33222 114; [29]44333 17; [34]55444 15

1) [34]66555 13) : ﺷُﻜﹾﺮًﺍ

ﺍًﻜﹸﻮﺭُﺷ : (2) [25]77666 62; [76]88777 9

1) [2]99888 158) : ﺷَ ﺎ ﻛِ ﺮٌ

[3) [4]00999 147; [16) : ﺷَﺎﻛِﺮًﺍ

121; [76]11000 3

1) [21]22111 80) : ﺷَ ﺎ ﻛِ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

,9) [3]33222 144) : ﺍ ﻟ ﺸﱠ ﺎ ﻛِ ﺮِ ﻳ ﻦَ

145; [6]44333 53, 63; [7]55444 17, 144,

189; [10]66555 22; [39]77666 66

ٌﻜﹸﻮﺭَﺷ : (9) [14]88777 5; [31]99888 31;

[34]00999 13, 19; [35]11000 30, 34; [42]22111

23, 33; [64]33222 17

1) [17]44333 3) : ﺷَﻜﹸﻮﺭًﺍ

[2) [17]55444 19; [76) : ﻣَﺸْﻜﹸﻮﺭًﺍ

22

1) [39]66555 29) : ﻣُ ﺘَ ﺸَ ﺎ ﻛِ ﺴُ ﻮ ﻥﹶ

ﻚﱟ َﺷ : (15) [4]77666 157; [10]88777 94,

104; [11]99888 62, 110; [14]00999 9, 10;

[27]11000 66; [34]22111 21, 54; [38]33222 8;

[40]44333 34; [41]55444 45; [42]66555 14; [44]77666 9

1) [38]88777 58) : ﺷَ ﻜﹾ ﻠِ ﻪِ

1) [17]99888 84) : ﺷَ ﺎ ﻛِ ﻠﹶ ﺘِ ﻪِ

ﻜﹸﻮْﺃﹶﺷ : (1) [12]00999 86

1) [58]11000 1) : ﺗَﺸْﺘَﻜِﻲ

1) [24]22111 35) : ﻛﹶﻤِﺸْﻜﹶﺎﺓٍ

1) [7]33222 150) : ﺗُ ﺸْ ﻤِ ﺖْ

1) [77]44333 27) : ﺷَ ﺎ ﻣِ ﺨَ ﺎ ﺕٍ

1) [39]55444 45) : ﺍ ﺷْ ﻤَ ﺄﹶ ﺯﱠ ﺕْ

[32) [2]66555 258; [6) : ﺍ ﻟ ﺸﱠ ﻤْ ﺲِ

78, 96; [7]77666 54; [10]88777 5; [12]99888 4;

[13]00999 2; [14]11000 33; [16]22111 12; [17]33222

78; [18]44333 17, 86, 90; [20]55444 130;

[21]66555 33; [22]77666 18; [25]88777 45; [27]99888

24; [29]00999 61; [31]11000 29; [35]22111 13;

[36]33222 38, 40; [39]44333 5; [41]55444 37;

[50]66555 39; [55]77666 5; [71]88777 16; [75]99888 9;

[81]00999 1; [91]11000 1

1) [76]22111 13) : ﺷَﻤْﺴًﺎ

2) [6]33222 143, 144) : ﺍ ﺷْ ﺘَ ﻤَ ﻠﹶ ﺖْ

7) [18]44333 17, 18)
ﺍ ﻟ ﺸﱢ ﻤَ ﺎ ﻝِ

[34]55444 15; [50]66555 17; [56]77666 41; [70]88777

37

1) [69]99888 25) : ﺑِ ﺸِ ﻤَ ﺎ ﻟِ ﻪِ

1) [16]00999 48) : ﺍ ﻟ ﺸﱠ ﻤَ ﺎ ﺋِ ﻞِ

1) [7]11000 17) : ﺷَ ﻤَ ﺎ ﺋِ ﻠِ ﻬِ ﻢْ

2) [5]22111 2, 8) : ﺷَ ﻨَ ﺂ ﻥﹸ

1) [108]33222 3) : ﺷَ ﺎ ﻧِ ﺌﹶ ﻚَ

ٌﺏ ﺎ َﻬ ِﺷ : (3) [15]44333 18; [27]55444 7;

[37]66555 10

1) [72]77666 9) : ﺷِﻬَﺎﺑًﺎ

1) [72]88777 8) : ﺷُﻬُﺒًﺎ

َﺪ ِﻬ َﺷ : (6) [2]99888 185; [3]00999 18;

[12]11000 26; [41]22111 20; [43]33222 86; [46]44333

10

1) [41]55444 21) : ﺷَ ﻬِ ﺪْ ﺗُ ﻢْ

4) [6]66555 130; [7]77666 172)
ﺷَﻬِﺪْﻧَﺎ

[12]88777 81; [27]99888 49

6) [3]00999 86; [4]11000 15)
ﺷَ ﻬِ ﺪُ ﻭ ﺍ

[6]22111 130, 150; [7]33222 37; [43]44333 19

1) [6]55444 19) : ﺃﹶ ﺷْ ﻬَ ﺪُMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 123

ْﺪ َﻬ ْﺸ َﺗ : (4) [6]66555 150; [24]77666 8,

24; [36]88777 65

[3) [2]99888 84; [3) : ﺗَﺸْﻬَﺪُﻭﻥﹶ

70; [6]00999 19

1) [27]11000 32) : ﺗَﺸْﻬَﺪُﻭﻥِ

1) [63]22111 1) : ﻧَ ﺸْ ﻬَ ﺪُ

ُﺪ َﻬ ْﺸ َﻳ : (6) [4]33222 166; [9]44333 107;

[24]55444 2; [41]66555 22; [59]77666 11; [63]88777 1

1) [83]99888 21) : ﻳَ ﺸْ ﻬَ ﺪُ ﻩُ

1) [22]00999 28) : ﻟِ ﻴَ ﺸْ ﻬَ ﺪُ ﻭ ﺍ

[4) [4]11000 166; [6) : ﻳَﺸْﻬَﺪُﻭﻥﹶ

150; [21]22111 61; [25]33222 72

ْﺪ َﻬ ْﺷ ﺍ : (2) [3]44333 52; [5]55444 111

ﻭﺍُﺪَﻬْﺍﺷ : (3) [3]66555 64, 81; [11]77666

54

1) [18]88777 51) : ﺃﹶ ﺷْ ﻬَ ﺪْ ﺗُ ﻬُ ﻢْ

1) [7]99888 172) : ﺃﹶ ﺷْ ﻬَ ﺪَ ﻫُ ﻢْ

1) [11]00999 54) : ﺃﹸ ﺷْ ﻬِ ﺪُ

1) [2]11000 204) : ﻳُ ﺸْ ﻬِ ﺪُ

3) [2]22111 282; [4]33222 6)
ﺃﹶ ﺷْ ﻬِ ﺪُ ﻭ ﺍ

[65]44333 2

[2) [2]55444 282; [4) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﺸْ ﻬِ ﺪُ ﻭ ﺍ

15

ٌﺪ ِﻫ ﺎ َﺷ : (4) [11]66555 17; [12]77666 26;

[46]88777 10; [85]99888 3

ﺍًﺪِﺎﻫَﺷ : (3) [33]00999 45; [48]11000 8;

[73]22111 15

1) [37]33222 150) : ﺷَ ﺎ ﻫِ ﺪُ ﻭ ﻥﹶ

[8) [3]44333 53, 81; [5) : ﺷﱠ ﺎ ﻫِ ﺪِ ﻳ ﻦَ

83, 113; [9]55444 17; [21]66555 56, 78;

[28]77666 44

1) [85]88777 7) : ﺷُﻬُﻮﺩٌ

2) [10]99888 61; [74]00999 13) : ﺷُ ﻬُ ﻮ ﺩً ﺍ

[2) [11]11000 18; [40) : ﺍ ﻷَ ﺷْ ﻬَ ﺎ ﺩُ

51

ٌﺪ ﻴ ِﻬ َﺷ : (15) [2]22111 282; [3]33222 98;

[4]44333 41; [5]55444 117; [6]66555 19; [10]77666 46;

[22]88777 17; [34]99888 47; [41]00999 47, 53;

[50]11000 21, 37; [58]22111 6; [85]33222 9;

[100]44333 7

,20) [2]55444 143; [4]66555 33) : ﺷَ ﻬِ ﻴ ﺪً ﺍ

41, 72, 79, 159, 166; [5]77666 117;

[10]88777 29; [13]99888 43; [16]00999 84, 89;

[17]11000 96; [22]22111 78; [28]33222 75; [29]44333

52; [33]55444 55; [46]66555 8; [48]77666 28

1) [2]88777 282) : ﺷَ ﻬِ ﻴ ﺪَ ﻳْ ﻦِ

,18) [2]99888 133, 143) : ﺷُ ﻬَ ﺪَ ﺍ ﺀَ

282; [3]00999 99, 140; [4]11000 69, 135;

[5]22111 8, 44; [6]33222 144; [22]44333 78; [24]55444

4, 6, 13; [39]66555 69; [57]77666 19

[2) [2]88777 23; [6) : ﺷُ ﻬَ ﺪَ ﺍ ﺀَ ﻛﹸ ﻢْ

150

,20) [2]99888 140, 282) : ﺍ ﻟ ﺸﱠ ﻬَ ﺎ ﺩَ ﺓِ

283; [5]00999 106, 108; [6]11000 19, 73;

[9]22111 94, 105; [13]33222 9; [23]44333 92;

[24]55444 4, 6; [32]66555 6; [39]77666 46; [59]88777

22; [62]99888 8; [64]00999 18; [65]11000 2

1) [5]22111 107) : ﺷَﻬَﺎﺩَﺗُﻨَﺎ

1) [43]33222 19) : ﺷَ ﻬَ ﺎ ﺩَ ﺗُ ﻬُ ﻢْ

1) [5]44333 107) : ﺷَﻬَﺎﺩَﺗِﻬِﻤَﺎ

2) [24]55444 6, 8) : ﺷَ ﻬَ ﺎ ﺩَ ﺍ ﺕٍ

1) [70]66555 33) : ﺑِ ﺸَ ﻬَ ﺎ ﺩَ ﺍ ﺗِ ﻬِ ﻢْ

1) [19]77666 37) : ﻣَ ﺸْ ﻬَ ﺪِ

[2) [11]88777 103; [85) : ﻣَﺸْﻬُﻮﺩٌ

3

1) [17]99888 78) : ﻣَﺸْﻬُﻮﺩًﺍ

,10) [2]00999 185, 194) : ﺍ ﻟ ﺸﱠ ﻬْ ﺮَ

217; [5]11000 2, 97; [34]22111 12; [97]33222 3

ﺍًﺮْﻬَﺷ : (2) [9]44333 36; [46]55444 15

2) [4]66555 92; [58]77666 4) : ﺷَ ﻬْ ﺮَ ﻳْ ﻦِ

ِﻮﺭُﺍﻟﺸﱡﻬ : (1) [9]88777 36

ٌﺮ ُﻬ ْﺷ ﺃﹶ : (6) [2]99888 197, 226, 234;

[9]00999 2, 5; [65]11000 4

1) [11]22111 106) : ﺷَ ﻬِ ﻴ ﻖٌ

1) [67]33222 7) : ﺷَ ﻬِ ﻴ ﻘﹰ ﺎ

1) [21]44333 102) : ﺍ ﺷْ ﺘَ ﻬَ ﺖْ

1) [41]55444 31) : ﺗَﺸْﺘَﻬِﻲ

1) [43]66555 71) : ﺗَﺸْﺘَﻬِﻴﻪِ

[5) [16]77666 57; [34) : ﻳَﺸْﺘَﻬُﻮﻥﹶ

54; [52]88777 22; [56]99888 21; [77]00999 42

ﺓﹰ َﻮ ْﻬ َﺷ : (2) [7]11000 81; [27]22111 55 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 124

ِﺍﺕَﻮَﺍﻟﺸﱠﻬ : (3) [3]33222 14; [4]44333

27; [19]55444 59

1) [37]66555 67) : ﻟﹶﺸَﻮْﺑًﺎ

1) [19]77666 29) : ﻓﹶ ﺄﹶ ﺷَ ﺎ ﺭَ ﺕْ

1) [3]88777 159) : ﺷَ ﺎ ﻭِ ﺭْ ﻫُ ﻢْ

1) [42]99888 38) : ﺷُﻮﺭَﻯ

1) [2]00999 233) : ﺗَ ﺸَ ﺎ ﻭُ ﺭٍ

1) [55]11000 35) : ﺷُ ﻮَ ﺍ ﻅﹲ

1) [8]22111 7) : ﺍ ﻟ ﺸﱠ ﻮْ ﻛﹶ ﺔِ

1) [18]33222 29) : ﻳَﺸْﻮِﻱ

1) [70]44333 16) : ﻟِﻠﺸﱠﻮَﻯ

َﺀ ﺎ َﺷ : (56) [2]55444 20, 70, 220,

253, 255; [4]66555 90; [5]77666 48; [6]88777 35,

41, 107, 112, 128, 137, 148,

149; [7]99888 188; [9]00999 28; [10]11000 16,

49, 99; [11]22111 33, 107, 108, 118;

[12]33222 99; [16]44333 9, 35, 93; [18]55444 29,

39, 69; [23]66555 24; [25]77666 10, 45, 57;

[27]88777 87; [28]99888 27; [33]00999 24; [37]11000

102; [39]22111 68; [41]33222 14; [42]44333 8;

[43]55444 20; [48]66555 27; [73]77666 19; [74]88777

37, 55; [76]99888 29; [78]00999 39; [80]11000

12, 22; [81]22111 28; [82]33222 8; [87]44333 7

َﺖ ﺌﹾ ِﺷ : (3) [7]55444 155; [18]66555 77;

[24]77666 62

ْﻢ ُﺘ ﺌﹾ ِﺷ : (5) [2]88777 58, 223; [7]99888

161; [39]00999 15; [41]11000 40

ﺎَﻤُﺌﹾﺘِﺷ : (2) [2]22111 35; [7]33222 19

ﺎَﺌﹾﻨِﺷ : (5) [7]44333 176; [17]55444 86;

[25]66555 51; [32]77666 13; [76]88777 28

1) [7]99888 156) : ﺃﹶ ﺷَ ﺎ ﺀُ

ُﺀ ﺎ َﺸ َﺗ : (9) [3]00999 26, 27; [7]11000

155; [33]22111 51

[2) [76]33222 30; [81) : ﺗَ ﺸَﺎ ﺀُ ﻭ ﻥﹶ

29

ُﺀ ﺎ َﺸ َﻧ : (19) [6]44333 83, 138; [7]55444

100; [8]66555 31; [11]77666 87; [12]88777 56,

76, 110; [17]99888 18; [21]00999 9; [22]11000 5;

[36]22111 66, 67; [39]33222 74; [42]44333 52;

[43]55444 60; [47]66555 30; [56]77666 65, 70

ﺄﹾ َﺸ َﻧ : (3) [26]88777 4; [34]99888 9; [36]00999

43

ُﺀ ﺎ َﺸ َﻳ : (116) [2]11000 90, 105, 142,

212, 213, 247, 251, 261, 269,

272, 284; [3]22111 6, 13, 37, 40, 47,

73, 74, 129, 179; [4]33222 48, 49,

116; [5]44333 17, 18, 40, 54, 64; [6]55444

80, 88, 111, 133; [7]66555 89, 128;

[9]77666 15, 27; [10]88777 25, 107; [12]99888

56, 76, 100; [13]00999 13, 26, 27, 31,

39; [14]11000 4, 11, 27; [16]22111 2, 93;

[17]33222 30; [18]44333 24; [22]55444 18; [24]66555

21, 35, 38, 43, 45, 46; [28]77666 56,

68, 82; [29]88777 21, 62; [30]99888 5, 37,

48, 54; [34]00999 13, 36, 39; [35]11000 1,

8, 22; [36]22111 47; [39]33222 4, 23, 52;

[40]44333 15; [42]55444 8, 12, 13, 19, 27,

29, 49, 50, 51; [47]66555 4; [48]77666 14,

25; [53]88777 26; [57]99888 21, 29; [59]00999 6;

[62]11000 4; [74]22111 31, 56; [76]33222 30, 31;

[81]44333 29

[5) [16]55444 31; [25) : ﻳَ ﺸَ ﺎ ﺀُ ﻭ ﻥﹶ

16; [39]66555 34; [42]77666 22; [50]88777 35

ﺄﹾ َﺸ َﻳ : (10) [4]99888 133; [6]00999 39,

133; [14]11000 19; [17]22111 54; [35]33222 16;

[42]44333 24, 33

ٍﺀ ْﻲ َﺷ : (202) [2]55444 20, 29, 106,

109, 113, 148, 155, 178, 231,

255, 259, 264, 282, 284; [3]66555 5,

26, 28, 29, 92, 128, 154, 165,

189; [4]77666 4, 32, 33, 59, 85, 86,

113, 126, 176; [5]88777 17, 19, 40,

68, 94, 97, 117, 120; [6]99888 17, 19,

38, 44, 52, 69, 80, 91, 93, 99,

101, 102, 111, 148, 154, 159,

164; [7]00999 89, 145, 156, 185; [8]11000

41, 60, 72, 75; [9]22111 39, 115; [11]33222

4, 12, 57, 72, 101; [12]44333 38, 67,

68, 111; [13]55444 8, 14, 16; [14]66555 18,

21, 38; [15]77666 19, 21; [16]88777 35, 40,

48, 75, 76, 77, 89; [17]99888 12, 44;

[18]00999 23, 45, 54, 70, 76, 84; [20]11000

50, 98; [21]22111 30, 81; [22]33222 1, 6,

17; [23]44333 88; [24]55444 35, 45, 64;

[25]66555 2; [26]77666 30; [27]88777 16, 23, 88,

91; [28]99888 57, 60, 88; [29]00999 12, 20,

42, 62; [30]11000 40, 50; [32]22111 7; [33]33222

27, 40, 52, 54, 55; [34]44333 16, 21,

39, 47; [35]55444 1, 18, 44; [36]66555 12,

15, 83; [38]77666 5, 6; [39]88777 62; [40]99888

7, 16, 20, 62; [41]00999 21, 39, 53,

54; [42]11000 9, 10, 11, 12, 36; [46]22111

25, 26, 33; [48]33222 21, 26; [49]44333 16;

[50]55444 2; [51]66555 42, 49; [52]77666 21, 35;

[54]88777 6, 49, 52; [57]99888 2, 3, 29;

[58]00999 6, 7, 18; [59]11000 6; [60]22111 4, 11;

[64]33222 1, 11; [65]44333 3, 12; [66]55444 8;

[67]66555 1, 9, 19; [72]77666 28; [78]88777 29;

[80]99888 18; [85]00999 9

ﺌﹰﺎْﻴَﺷ : (77) [2]11000 48, 123, 170,

216, 229, 282; [3]22111 10, 64, 116,

120, 144, 176, 177; [4]33222 19, 20,

36; [5]44333 17, 41, 42, 104; [6]55444 80,

151; [7]66555 191; [8]77666 19; [9]88777 4, 25,

39; [10]99888 36, 44; [11]00999 57; [16]11000

20, 70, 73, 78; [17]22111 74; [18]33222 33,

71, 74; [19]44333 9, 27, 42, 60, 67,

89; [21]55444 47, 66; [22]66555 5, 26, 73;

[24]77666 39, 55; [25]88777 3; [31]99888 33;

[33]00999 54; [36]11000 23, 54, 82; [39]22111

43; [40]33222 74; [44]44333 41; [45]55444 9, 10,

19; [46]66555 8; [47]77666 32; [48]88777 11;

[49]99888 14; [52]00999 46; [53]11000 26, 28;

[58]22111 10, 17; [60]33222 12; [66]44333 10;

[76]55444 1; [82]66555 19

1) [5]77666 101) : ﺃﹶﺷْﻴَﺎﺀَ

[3) [7]88777 85; [11) : ﺃﹶﺷْﻴَﺎﺀَﻫُﻢْ

85; [26]99888 183

1) [19]00999 4) : ﺷَﻴْﺒًﺎ

1) [73]11000 17) : ﺷِﻴﺒًﺎ

1) [30]22111 54) : ﺷَ ﻴْ ﺒَ ﺔﹰ

1) [28]33222 23) : ﺷَ ﻴْ ﺦٌ

ﺎًﺨْﻴَﺷ : (2) [11]44333 72; [12]55444 78 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 125

1) [40]66555 67) : ﺷُ ﻴُ ﻮ ﺧً ﺎ

1) [22]77666 45) : ﻣَ ﺸِ ﻴ ﺪٍ

1) [4]88777 78) : ﻣُ ﺸَ ﻴﱠ ﺪَ ﺓٍ

1) [24]99888 19) : ﺗَ ﺸِﻴ ﻊَ

1) [19]00999 69) : ﺷِ ﻴ ﻌَ ﺔٍ

3) [28]11000 15; [37]22111 83) : ﺷِ ﻴ ﻌَ ﺘِ ﻪِ

1) [15]33222 10) : ﺷِ ﻴَ ﻊِ

ﺎًﻌَﻴِﺷ : (4) [6]44333 65, 159; [28]55444

4; [30]66555 32

1) [54]77666 51) : ﺃﹶﺷْﻴَﺎﻋَﻜﹸﻢْ

1) [34]88777 54) : ﺑِ ﺄﹶ ﺷْ ﻴَ ﺎ ﻋِ ﻬِ ﻢْMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 126

- w -

ﺹ : (1) [38]99888 1

ﺌﹸﻮﻥﹶِﺍﻟﺼﱠﺎﺑ : (1) [5]00999 69

[2) [2]11000 62; [22) : ﺍ ﻟ ﺼﱠﺎ ﺑِ ﺌِ ﲔَ

17

1) [89]22111 13) : ﻓﹶ ﺼَ ﺐﱠ

1) [80]33222 25) : ﺻَﺒَﺒْﻨَﺎ

ﺒﱡﻮﺍُﺻ : (1) [44]44333 48

1) [22]55444 19) : ﻳُ ﺼَ ﺐﱡ

ﺎﺒَﺻ : (1) [80]66555 25

1) [54]77666 38) : ﺻَ ﺒﱠ ﺤَ ﻬُ ﻢْ

َﺢ َﺒ ْﺻ ﺃﹶ : (8) [5]88777 30, 31; [18]99888

42, 45; [28]00999 10, 18, 82; [67]11000 30

1) [68]22111 20) : ﻓﹶ ﺄﹶ ﺻْ ﺒَ ﺤَ ﺖْ

[2) [3]33222 103; [41) : ﺃﹶ ﺻْ ﺒَ ﺤْ ﺘُ ﻢْ

23

10) [5]44333 53, 102)
ﺃﹶ ﺻْ ﺒَ ﺤُ ﻮ ﺍ

[7]55444 78, 91; [11]66555 67, 94; [26]77666

157; [29]88777 37; [46]99888 25; [61]00999 14

2) [18]11000 40; [22]22111 63) : ﻓﹶ ﺘُ ﺼْ ﺒِ ﺢَ

1) [49]33222 6) : ﻓﹶ ﺘُ ﺼْ ﺒِ ﺤُ ﻮ ﺍ

1) [30]44333 17) : ﺗُﺼْﺒِﺤُﻮﻥﹶ

1) [18]55444 41) : ﻳُ ﺼْ ﺒِ ﺢَ

1) [23]66555 40) : ﻟﹶ ﻴُ ﺼْ ﺒِ ﺤُ ﻦﱠ

1) [5]77666 52) : ﻓﹶ ﻴُ ﺼْ ﺒِ ﺤُ ﻮ ﺍ

4) [11]88777 81; [74]99888 34)
ﺍ ﻟ ﺼﱡ ﺒْ ﺢُ

[81]00999 18

1) [100]11000 3) : ﺻُﺒْﺤًﺎ

1) [37]22111 177) : ﺻَﺒَﺎﺡُ

1) [6]33222 96) : ﺍﻹِﺻْﺒَﺎﺡِ

5) [15]44333 66, 83)
ﻣُ ﺼْ ﺒِ ﺤِ ﲔَ

[37]55444 137; [68]66555 17, 21

2) [24]77666 35) : ﻣِﺼْﺒَﺎﺡٌ

[2) [41]88777 12; [67) : ﺑِ ﻤَﺼَﺎﺑِﻴﺢَ

5

َﺮ َﺒ َﺻ : (2) [42]99888 43; [46]00999 35

[2) [13]11000 24; [16) : ﺻَ ﺒَ ﺮْ ﺗُ ﻢْ

126

2) [14]22111 21; [25]33222 42) : ﺻَﺒَﺮْﻧَﺎ

15) [6]44333 34; [7]55444 137)
ﺻَ ﺒَ ﺮُ ﻭ ﺍ

[11]66555 11; [13]77666 22; [16]88777 42, 96,

110; [23]99888 111; [25]00999 75; [28]11000 54;

[29]22111 59; [32]33222 24; [41]44333 35; [49]55444

5; [76]66555 12

1) [18]77666 68) : ﺗَ ﺼْ ﺒِ ﺮُ

,5) [3]88777 120, 125) : ﺗَ ﺼْ ﺒِ ﺮُ ﻭ ﺍ

186; [4]99888 25; [52]00999 16

1) [25]11000 20) : ﺃﹶﺗَﺼْﺒِﺮُﻭﻥﹶ

1) [2]22111 61) : ﻧَ ﺼْ ﺒِ ﺮَ

1) [14]33222 12) : ﻭَ ﻟﹶ ﻨَ ﺼْ ﺒِ ﺮَ ﻥﱠ

1) [12]44333 90) : ﻳَ ﺼْ ﺒِ ﺮْ

1) [41]55444 24) : ﻳَ ﺼْ ﺒِ ﺮُ ﻭ ﺍ

[19) [10]66555 109; [11) : ﺍ ﺻْ ﺒِ ﺮْ

49, 115; [16]77666 127; [18]88777 28; [20]99888

130; [30]00999 60; [31]11000 17; [38]22111 17;

[40]33222 55, 77; [46]44333 35; [50]55444 39;

[52]66555 48; [68]77666 48; [70]88777 5; [73]99888

10; [74]00999 7; [76]11000 24

ﻭﺍُﺮِﺒْﺍﺻ : (6) [3]22111 200; [7]33222 87,

128; [8]44333 46; [38]55444 6; [52]66555 16

1) [3]77666 200) : ﺻَﺎﺑِﺮُﻭﺍ

2) [2]88777 175) : ﻣَﺎ ﺃﹶ ﺻْ ﺒَ ﺮَ ﻫُ ﻢْ

[3) [19]99888 65; [20) : ﺍ ﺻْ ﻄﹶ ﺒِ ﺮْ

132; [54]00999 27

ِﺮْﺍﻟﺼﱠﺒِ: (6) [2]11000 45, 153; [12]22111

18, 83; [90]33222 17; [103]44333 3

ﺍًﺮْﺒَﺻ : (8) [2]55444 250; [7]66555 126;

[18]77666 67, 72, 75, 78, 82; [70]88777 5

1) [16]99888 127) : ﺻَ ﺒْ ﺮُ ﻙَ

ﺍًﺮِﺎﺑَﺻ : (2) [18]00999 69; [38]11000 44

ﻭﻥﹶُﺮِﺍﻟﺼﱠﺎﺑ : (3) [8]22111 65; [28]33222

80; [39]44333 10

,15) [2]55444 153) : ﺍﻟﺼﱠﺎﺑِﺮِﻳﻦَ

155, 177, 249; [3]66555 17, 142, 146;

[8]77666 46, 66; [16]88777 126; [21]99888 85;

[22]00999 35; [33]11000 35; [37]22111 102; [47]33222

31

1) [8]44333 66) : ﺻَ ﺎ ﺑِ ﺮَ ﺓﹲ

1) [33]55444 35) : ﺍﻟﺼﱠﺎﺑِﺮَﺍﺕِMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 127

ٍﺒﱠﺎﺭَﺻ : (4) [14]66555 5; [31]77666 31;

[34]88777 19; [42]99888 33

2) [2]00999 19; [71]11000 7) : ﺃﹶ ﺻَ ﺎ ﺑِ ﻌَ ﻬُ ﻢْ

1) [23]22111 20) : ﺻِ ﺒْ ﻎٍ

2) [2]33222 138) : ﺻِ ﺒْ ﻐَ ﺔﹰ

1) [12]44333 33) : ﺃﹶ ﺻْ ﺐُ

ﺎﻴِﺒَﺻ : (2) [19]55444 12, 29

1) [18]66555 76) : ﺗُﺼَﺎﺣِﺒْﻨِﻲ

1) [31]77666 15) : ﻭَﺻَﺎﺣِﺒْﻬُﻤَﺎ

1) [21]88777 43) : ﻳُﺼْﺤَﺒُﻮﻥﹶ

[2) [4]99888 36; [68) : ﺍ ﻟ ﺼﱠ ﺎ ﺣِ ﺐِ

48

[3) [34]00999 46; [53) : ﺻَ ﺎ ﺣِ ﺒِ ﻜﹸ ﻢْ

2; [81]11000 22

ﺒﻪِﺎﺣَﺻ : (3) [9]22111 40; [18]33222 34,

37

[2) [7]44333 184; [54) : ﺻَ ﺎ ﺣِ ﺒَ ﻬُ ﻢْ

29

2) [12]55444 39, 41) : ﺻَ ﺎ ﺣِ ﺒَ ﻲِ

2) [6]66555 101; [72]77666 3) : ﺻَ ﺎ ﺣِ ﺒَ ﺔﹲ

[2) [70]88777 12; [80) : ﺻَ ﺎ ﺣِ ﺒَ ﺘِ ﻪِ

36

ﺃﺻﺤﺎﺏ : (77) [2]99888 39, 81,

82, 119, 217, 257, 275; [3]00999 116;

[4]11000 47; [5]22111 10, 29, 86; [6]33222 71;

[7]44333 36, 42, 44, 46, 47, 48, 50;

[9]55444 70, 113; [10]66555 26, 27; [11]77666

23; [13]88777 5; [15]99888 78, 80; [18]00999 9;

[20]11000 135; [22]22111 44, 51; [25]33222 24,

38; [26]44333 61, 176; [29]55444 15; [35]66555

6; [36]77666 13, 55; [38]88777 13; [39]99888 8;

[40]00999 6, 43; [46]11000 14, 16; [50]22111 12,

14; [56]33222 8, 9, 27, 38, 41, 90, 91;

[57]44333 19; [58]55444 17; [59]66555 20; [60]77666

13; [64]88777 10; [67]99888 10, 11; [68]00999

17; [74]11000 31, 39; [85]22111 4; [90]33222 18,

19; [105]44333 1

1) [51]55444 59) : ﺃﹶ ﺻْ ﺤَ ﺎ ﺑِ ﻬِ ﻢْ

1) [43]66555 71) : ﺑِ ﺼِ ﺤَ ﺎ ﻑٍ

6) [20]77666 133)
ﺍ ﻟ ﺼﱡ ﺤُ ﻒِ

[53]88777 36; [80]99888 13; [81]00999 10; [87]11000

18, 19

ﻔﹰﺎُﺤُﺻ : (2) [74]22111 52; [98]33222 2

1) [80]44333 33) : ﺍ ﻟ ﺼﱠ ﺎ ﺧﱠ ﺔﹸ

1) [89]55444 9) : ﺍ ﻟ ﺼﱠ ﺨْ ﺮَ

[2) [18]66555 63; [31) : ﺍ ﻟ ﺼﱠ ﺨْ ﺮَ ﺓِ

16

ﺪﱠ َﺻ : (1) [4]77666 55

1) [16]88777 94) : ﺻَ ﺪَ ﺩْ ﺗُ ﻢْ

1) [34]99888 32) : ﺻَﺪَﺩْﻧَﺎﻛﹸﻢْ

1) [27]00999 43) : ﺻَﺪﱠﻫَﺎ

ْﻢ ُﻫ ﺪﱠ َﺻ : (2) [27]11000 24; [29]22111 38

ﺪﱡﻭﺍَﺻ : (8) [4]33222 167; [9]44333 9;

[16]55444 88; [47]66555 1, 32, 34; [58]77666 16;

[63]88777 2

2) [5]99888 2; [48]00999 25) : ﺻَ ﺪﱡ ﻭ ﻛﹸ ﻢْ

2) [3]11000 99; [7]22111 86) : ﺗَ ﺼُ ﺪﱡ ﻭ ﻥﹶ

1) [14]33222 10) : ﺗَ ﺼُﺪﱡﻭﻧَﺎ

2) [5]44333 91; [34]55444 43) : ﻳَ ﺼُ ﺪﱠ ﻛﹸ ﻢْ

1) [20]66555 16) : ﻳَ ﺼُ ﺪﱠ ﻧﱠ ﻚَ

1) [28]77666 87) : ﻳَ ﺼُ ﺪﱡ ﻧﱠ ﻚَ

1) [43]88777 62) : ﻳَ ﺼُ ﺪﱠ ﻧﱠ ﻜﹸ ﻢُ

1) [8]99888 36) : ﻟِ ﻴَ ﺼُ ﺪﱡ ﻭ ﺍ

9) [4]00999 61; [7]11000 45)
ﻳَ ﺼُ ﺪﱡ ﻭ ﻥﹶ

[8]22111 34, 47; [9]33222 34; [11]44333 19; [14]55444

3; [22]66555 25; [63]77666 5

1) [43]88777 57) : ﻳَ ﺼِ ﺪﱡ ﻭ ﻥﹶ

1) [43]99888 37) : ﻳَ ﺼُ ﺪﱡ ﻭ ﻧَ ﻬُ ﻢْ

ﺪﱠ ُﺻ : (1) [40]00999 37

ﺪﱡﻭﺍُﺻ : (1) [13]11000 33

ﺪﱞ َﺻ : (1) [2]22111 217

1) [4]33222 160) : ﻭَ ﺑِ ﺼَ ﺪﱢ ﻫِ ﻢْ

ﺻﺪﻭﺩﺍ : (1) [4]44333 61

1) [14]55444 16) : ﺻَ ﺪِ ﻳ ﺪٍ

1) [99]66555 6) : ﻳَ ﺼْ ﺪُ ﺭُ

1) [28]77666 23) : ﻳُ ﺼْ ﺪِ ﺭَ

1) [16]88777 106) : ﺻَﺪْﺭًﺍ

َﻙ ُﺭ ْﺪ َﺻ : (4) [7]99888 2; [11]00999 12;

[15]11000 97; [94]22111 1 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 128

ُﻩ َﺭ ْﺪ َﺻ : (3) [6]33222 125; [39]44333 22

[2) [20]55444 25; [26) : ﺻَﺪْﺭِﻱ

13

20) [3]66555 119, 154)
ﺍ ﻟ ﺼﱡ ﺪُ ﻭ ﺭِ

[5]77666 7; [8]88777 43; [9]99888 14; [10]00999 57;

[11]11000 5; [22]22111 46; [29]33222 10, 49;

[31]44333 23; [35]55444 38; [39]66555 7; [40]77666

19; [42]88777 24; [57]99888 6; [64]00999 4; [67]11000

13; [100]22111 10; [114]33222 5

4) [3]44333 29, 154)
ﺻُ ﺪُ ﻭ ﺭِ ﻛﹸ ﻢْ

[17]55444 51; [40]66555 80

[10) [3]77666 118; [4) : ﺻُ ﺪُ ﻭ ﺭُ ﻫُ ﻢْ

90; [7]88777 43; [11]99888 5; [15]00999 47; [27]11000

74; [28]22111 69; [40]33222 56; [59]44333 9, 13

1) [15]55444 94) :َ ﺍ ﺻْ ﺪَ ﻉْ

1) [30]66555 43) : ﻳَ ﺼﱠ ﺪﱠ ﻋُ ﻮ ﻥﹶ

1) [56]77666 19) : ﻳُ ﺼَ ﺪﱠﻋُ ﻮ ﻥﹶ

1) [59]88777 21) : ﻣُﺘَﺼَﺪﱢﻋًﺎ

1) [86]99888 12) : ﺍ ﻟ ﺼﱠ ﺪْ ﻉِ

1) [6]00999 157) : ﺻَ ﺪَ ﻑَ

3) [6]11000 46, 157) : ﻳَﺼْﺪِﻓﹸﻮﻥﹶ

1) [18]22111 96) : ﺍ ﻟ ﺼﱠ ﺪَ ﻓﹶ ﻴْ ﻦِ

َﻕ َﺪ َﺻ : (4) [3]33222 95; [33]44333 22;

[36]55444 52; [48]66555 27

1) [12]77666 26) : ﻓﹶ ﺼَ ﺪَ ﻗﹶ ﺖْ

1) [27]88777 27) : ﺃﹶ ﺻَ ﺪَ ﻗﹾ ﺖَ

1) [5]99888 113) : ﺻَﺪَﻗﹾﺘَﻨَﺎ

1) [3]00999 152) : ﺻَ ﺪَ ﻗﹶ ﻜﹸ ﻢْ

1) [39]11000 74) : ﺻَﺪَﻗﹶﻨَﺎ

1) [21]22111 9) : ﺻَ ﺪَ ﻗﹾ ﻨَ ﺎ ﻫُ ﻢُ

5) [2]33222 177; [9]44333 43)
ﺻَ ﺪَ ﻗﹸ ﻮ ﺍ

[29]55444 3; [33]66555 23; [47]77666 21

َﻕ ﺪﱠ َﺻ : (5) [34]88777 20; [37]99888 37;

[39]00999 33; [75]11000 31; [92]22111 6

1) [37]33222 105) : ﺻَ ﺪﱠ ﻗﹾ ﺖَ

1) [66]44333 12) : ﺻَ ﺪﱠ ﻗﹶﺖْ

1) [56]55444 57) : ﺗُﺼَﺪﱢﻗﹸﻮﻥﹶ

1) [28]66555 34) : ﻳُﺼَﺪﱢﻗﹸﻨِﻲ

1) [70]77666 26) : ﻳُﺼَﺪﱢﻗﹸﻮﻥﹶ

1) [5]88777 45) : ﺗَ ﺼَ ﺪﱠ ﻕَ

1) [63]99888 10) : ﻓﹶ ﺄﹶ ﺻﱠ ﺪﱠ ﻕَ

1) [2]00999 280) : ﺗَ ﺼَ ﺪﱠ ﻗﹸ ﻮ ﺍ

1) [9]11000 75) : ﻟﹶ ﻨَ ﺼﱠ ﺪﱠ ﻗﹶ ﻦﱠ

1) [4]22111 92) : ﻳَ ﺼﱠ ﺪﱠ ﻗﹸ ﻮ ﺍ

1) [12]33222 88) : ﺗَ ﺼَ ﺪﱠ ﻕْ

10) [10]44333 2, 93)
ﺍ ﻟ ﺼِ ﺪْ ﻕٍ

[17]55444 80; [19]66555 50; [26]77666 84; [39]88777

32, 33; [46]99888 16; [54]00999 55

1) [6]11000 115) : ﺻِﺪْﻗﹰﺎ

[3) [5]22111 119; [33) : ﺻِ ﺪْ ﻗﹸ ﻬُ ﻢْ

8, 24

َﻕ ِﺩ ﺎ َﺻ : (2) [19]33222 54; [51]44333 5

1) [40]55444 28) : ﺻَﺎﺩِﻗﹰﺎ

[6) [6]66555 146; [12) : ﻟﹶ ﺼَ ﺎ ﺩِ ﻗﹸ ﻮ ﻥﹶ

82; [15]77666 64; [27]88777 49; [49]99888 15;

[59]00999 8

,50) [2]11000 23, 31) : ﺻَ ﺎ ﺩِ ﻗِ ﲔَ

94, 111; [3]22111 17, 93, 168, 183;

[5]33222 119; [6]44333 40, 143; [7]55444 70,

106, 194; [9]66555 119; [10]77666 38, 48;

[11]88777 13, 32; [12]99888 17, 27, 51;

[15]00999 7; [21]11000 38; [24]22111 6, 9; [26]33222

31, 154, 187; [27]44333 64, 71; [28]55444

49; [29]66555 29; [32]77666 28; [33]88777 8, 24,

35; [34]99888 29; [36]00999 48; [37]11000 157;

[44]22111 36; [45]33222 25; [46]44333 4, 22;

[49]55444 17; [52]66555 34; [56]77666 87; [62]88777

6; [67]99888 25; [68]00999 41

1) [33]11000 35) : ﺍ ﻟ ﺼﱠ ﺎ ﺩِ ﻗﹶ ﺎ ﺕِ

2) [4]22111 87, 122) : ﺃﹶ ﺻْ ﺪَ ﻕُ

ٍﺔ ﻗﹶ َﺪ َﺻ : (5) [2]33222 196, 263; [4]44333

114; [9]55444 103; [58]66555 12

,7) [2]77666 271) : ﺍ ﻟ ﺼﱠ ﺪَﻗﹶ ﺎ ﺕُ

276; [9]88777 58, 60, 79, 104; [58]99888

13

1) [2]00999 264) : ﺻَﺪَﻗﹶﺎﺗِﻜﹸﻢْ

1) [4]11000 4) : ﺻَﺪُﻗﹶﺎﺗِﻬِﻦﱠ

1) [26]22111 101) : ﺻَ ﺪِ ﻳ ﻖٍ

1) [24]33222 61) : ﺻَ ﺪِ ﻳ ﻘِ ﻜﹸ ﻢْ

1) [12]44333 46) : ﺍ ﻟ ﺼﱢ ﺪﱢ ﻳ ﻖُ

ﺪﱢﻳﻘﹰﺎِﺻ : (2) [19]55444 41, 56 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 129

1) [57]66555 19) : ﺍ ﻟ ﺼﱢ ﺪﱢ ﻳ ﻘﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [4]77666 69) : ﺍ ﻟ ﺼﱢﺪﱢ ﻳ ﻘِ ﲔَ

1) [5]88777 75) : ﺻِ ﺪﱢ ﻳ ﻘﹶ ﺔﹲ

[2) [10]99888 37; [12) : ﺗَ ﺼْ ﺪِ ﻳ ﻖَ

111

ٌﻕ ﺪﱢ َﺼ ُﻣ : (5) [2]00999 89, 101; [3]11000

81; [6]22111 92; [46]33222 12

ﺪﱢﻗﹰﺎَﺼُﻣ : (13) [2]44333 41, 91, 97;

[3]55444 3, 39, 50; [4]66555 47; [5]77666 46, 48;

[35]88777 31; [46]99888 30; [61]00999 6

1) [37]11000 52) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺼَ ﺪﱢ ﻗِ ﲔَ

1) [57]22111 18) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺼﱠ ﺪﱢ ﻗِ ﲔَ

ِﺼﱠﺪﱢﻗﹶﺎﺕُﺍﻟﹾﻤ : (1) [57]33222 18

2) [12]44333 88)
ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺘَ ﺼَ ﺪﱢ ﻗِ ﲔَ

[33]55444 35

1) [33]66555 35) :َﺍﻟﹾﻤُﺘَﺼَﺪﱢﻗﹶﺎﺕِ

1) [80]77666 6) : ﺗَﺼَﺪﱠﻯ

1) [8]88777 35) : ﺗَ ﺼْ ﺪِ ﻳَ ﺔﹰ

2) [27]99888 44) : ﺻَ ﺮْ ﺡٌ

ﺎًﺣْﺮَﺻ : (2) [28]00999 38; [40]11000 36

1) [28]22111 18) : ﻳَ ﺴْ ﺘَﺼْ ﺮِ ﺧُ ﻪُ

1) [35]33222 37) : ﻳَ ﺼْ ﻄﹶ ﺮِ ﺧُ ﻮ ﻥﹶ

1) [36]44333 43) : ﺻَ ﺮِ ﻳ ﺦَ

1) [14]55444 22) : ﺑِ ﻤُ ﺼْ ﺮِ ﺧِ ﻜﹸ ﻢْ

1) [14]66555 22) : ﺑِ ﻤُ ﺼْ ﺮِ ﺧِ ﻲﱠ

1) [71]77666 7) : ﺃﹶ ﺻَ ﺮﱡ ﻭ ﺍ

1) [45]88777 8) : ﻳُ ﺼِ ﺮﱡ

1) [3]99888 135) : ﻳُﺼِﺮﱡﻭﺍ

1) [56]00999 46) : ﻳُ ﺼِ ﺮﱡ ﻭ ﻥﹶ

ﺮﱞ ِﺻ : (1) [3]11000 117

ٍﺮﱠﺓ َﺻ : (1) [51]22111 29

1) [69]33222 6) : ﺻَ ﺮْ ﺻَ ﺮٍ

[2) [41]44333 16; [54) : ﺻَﺮْﺻَﺮًﺍ

19

[38) [1]55444 6, 7; [2) : ﺍ ﻟ ﺼﱢ ﺮَ ﺍ ﻁﹶ

142, 213; [3]66555 51, 101; [5]77666 16;

[6]88777 39, 87, 126, 161; [7]99888 86;

[10]00999 25; [11]11000 56; [14]22111 1; [15]33222

41; [16]44333 76, 121; [19]55444 36; [20]66555

135; [22]77666 24, 54; [23]88777 73, 74;

[24]99888 46; [34]00999 6; [36]11000 4, 61, 66;

[37]22111 23, 118; [38]33222 22; [42]44333 52,

53; [43]55444 43, 61, 64; [67]66555 22

5) [4]77666 68, 175)
ﺻِ ﺮَ ﺍ ﻃﹰ ﺎ

[19]88777 43; [48]99888 2, 20

1) [7]00999 16) : ﺻِ ﺮَ ﺍ ﻃﹶ ﻚَ

1) [6]11000 153) : ﺻِ ﺮَ ﺍ ﻃِ ﻲ

1) [69]22111 7) : ﺻَﺮْﻋَﻰ

َﻑ َﺮ َﺻ : (2) [9]33222 127; [12]44333 34

1) [3]55444 152) : ﺻَ ﺮَﻓﹶ ﻜﹸ ﻢْ

1) [46]66555 29) : ﺻَﺮَﻓﹾﻨَﺎ

1) [7]77666 146) : ﺳَ ﺄﹶ ﺻْ ﺮِ ﻑُ

1) [12]88777 33) : ﺗَ ﺼْ ﺮِ ﻑْ

1) [12]99888 24) : ﻟِ ﻨَ ﺼْ ﺮِ ﻑَ

1) [24]00999 43) : ﻳَ ﺼْ ﺮِ ﻓﹸ ﻪُ

1) [25]11000 65) : ﺍ ﺻْ ﺮِ ﻑْ

1) [7]22111 47) : ﺻُ ﺮِ ﻓﹶ ﺖْ

[2) [10]33222 32; [39) : ﺗُ ﺼْ ﺮَ ﻓﹸ ﻮ ﻥﹶ

6

1) [6]44333 16) : ﻳُ ﺼْ ﺮَ ﻑْ

1) [40]55444 69) : ﻳُﺼْ ﺮَ ﻓﹸ ﻮ ﻥﹶ

ﺎَﺮﱠﻓﹾﻨَﺻ : (5) [17]66555 41, 89; [18]77666

54; [20]88777 113; [46]99888 27

1) [25]00999 50) : ﺻَﺮﱠﻓﹾﻨَﺎﻩُ

ُﻑ ﺮﱢ َﺼ ُﻧ : (4) [6]11000 46, 65, 105;

[7]22111 58

1) [9]33222 127) : ﺍ ﻧْ ﺼَ ﺮَ ﻓﹸ ﻮ ﺍ

1) [25]44333 19) : ﺻَﺮْﻓﹰﺎ

2) [2]55444 164; [45]66555 5) : ﺗَ ﺼْ ﺮِ ﻳ ﻒِ

1) [11]77666 8) : ﻣَﺼْﺮُﻭﻓﹰﺎ

1) [18]88777 53) : ﻣَﺼْﺮِﻓﹰﺎ

1) [68]99888 17) : ﻟﹶﻴَﺼْﺮِﻣُﻨﱠﻬَﺎMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 130

1) [68]00999 22) : ﺻَ ﺎ ﺭِ ﻣِ ﲔَ

1) [68]11000 20) : ﻛﹶ ﺎ ﻟ ﺼﱠ ﺮِ ﱘِ

1) [35]22111 10) : ﻳَ ﺼْ ﻌَ ﺪُ

1) [3]33222 153) : ﺗُ ﺼْ ﻌِ ﺪُ ﻭ ﻥﹶ

1) [6]44333 125) : ﻳَ ﺼﱠ ﻌﱠ ﺪُ

1) [72]55444 17) : ﺻَﻌَﺪًﺍ

1) [74]66555 17) : ﺻَﻌُﻮﺩًﺍ

4) [4]77666 43; [5]88777 6)
ﺻَ ﻌِ ﻴ ﺪً ﺍ

[18]99888 8, 40

1) [31]00999 18) : ﺗُ ﺼَ ﻌﱢ ﺮْ

1) [39]11000 68) : ﻓﹶ ﺼَ ﻌِ ﻖَ

1) [52]22111 45) : ﻳُ ﺼْ ﻌَ ﻘﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [7]33222 143) : ﺻَﻌِﻘﹰﺎ

[6) [2]44333 55; [4) : ﺍ ﻟ ﺼﱠ ﺎ ﻋِ ﻘﹶ ﺔﹸ

153; [41]55444 13, 17; [51]66555 44

[2) [2]77666 19; [13) : ﺍ ﻟ ﺼﱠ ﻮَ ﺍ ﻋِ ﻖِ

13

[2) [9]88777 29; [27) : ﺻَ ﺎ ﻏِ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

37

3) [7]99888 13, 119)
ﺍ ﻟ ﺼﱠﺎ ﻏِ ﺮِ ﻳ ﻦَ

[12]00999 32

1) [54]11000 53) : ﺻَ ﻐِ ﲑٍ

ﺍًﲑِﻐَﺻ : (2) [2]22111 282; [17]33222 24

ﺓﹰ َﲑ ِﻐ َﺻ : (2) [9]44333 121; [18]55444 49

َﺮ َﻐ ْﺻ ﺃﹶ : (2) [10]66555 61; [34]77666 3

1) [6]88777 124) : ﺻَ ﻐَ ﺎ ﺭٌ

1) [66]99888 4) : ﺻَ ﻐَ ﺖْ

1) [6]00999 113) : ﻟِﺘَﺼْﻐَﻰ

1) [64]11000 14) : ﺗَ ﺼْ ﻔﹶ ﺤُ ﻮ ﺍ

1) [24]22111 22) : ﻭَﻟﹾ ﻴَ ﺼْ ﻔﹶ ﺤُ ﻮ ﺍ

ْﺢ ﻔﹶ ْﺻ ﺍ : (3) [5]33222 13; [15]44333 85;

[43]55444 89

1) [2]66555 109) : ﺍﺻْﻔﹶﺤُﻮﺍ

1) [15]77666 85) : ﺍ ﻟ ﺼﱠ ﻔﹾ ﺢَ

1) [43]88777 5) : ﺻَﻔﹾﺤًﺎ

[2) [14]99888 49; [38) : ﺍ ﻷَ ﺻْ ﻔﹶ ﺎ ﺩِ

38

1) [2]00999 69) : ﺻَ ﻔﹾ ﺮَ ﺍ ﺀُ

1) [77]11000 33) : ﺻُ ﻔﹾ ﺮٌ

ﺍﻔﹶﺮْﺼُﻣ : (3) [30]22111 51; [39]33222

21; [57]44333 20

1) [20]55444 106) : ﺻَﻔﹾﺼَﻔﹰﺎ

ﺎًﻔَﺻ : (7) [18]66555 48; [20]77666 64;

[37]88777 1; [61]99888 4; [78]00999 38; [89]11000 22

[3) [24]22111 41; [37) : ﺻَ ﺎ ﻓﱠ ﺎ ﺕٍ

1; [67]33222 19

1) [37]44333 165) : ﺍ ﻟ ﺼﱠ ﺎ ﻓﱡ ﻮ ﻥﹶ

1) [22]55444 36) : ﺻَ ﻮَ ﺍ ﻑﱠ

[2) [52]66555 20; [88) : ﻣَ ﺼْ ﻔﹸ ﻮ ﻓﹶ ﺔٍ

15

1) [38]77666 31) : ﺍﻟﺼﱠﺎﻓِﻨَﺎﺕُ

[2) [17]88777 40; [43) : ﺃﹶ ﺻْ ﻔﹶ ﺎ ﻛﹸ ﻢْ

16

ﻄﹶﻔﹶﻰْﺍﺻ : (4) [2]99888 132; [3]00999

33; [27]11000 59; [39]22111 4

ﺍﺻﻄﻔﻰ : (1) [37]33222 153

2) [3]44333 42) : ﺍ ﺻْ ﻄﹶ ﻔﹶ ﺎ ﻙِ

1) [2]55444 247) : ﺍ ﺻْ ﻄﹶ ﻔﹶ ﺎ ﻩُ

1) [7]66555 144) : ﺍ ﺻْ ﻄﹶ ﻔﹶ ﻴْ ﺘُ ﻚَ

1) [35]77666 32) : ﺍﺻْﻄﹶﻔﹶﻴْﻨَﺎ

1) [2]88777 130) : ﺍﺻْﻄﹶﻔﹶﻴْﻨَﺎﻩُ

1) [22]99888 75) : ﻳَ ﺼْ ﻄﹶﻔِﻲ

1) [38]00999 47) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺼْ ﻄﹶ ﻔﹶ ﻴْ ﻦَ

1) [47]11000 15) : ﻣُﺼَﻔًﻰ

ﺍﻟﺼﱠﻔﹶﺎ : (1) [2]22111 158

1) [2]33222 264) : ﺻَ ﻔﹾ ﻮَ ﺍ ﻥٍ

1) [51]44333 29) : ﻓﹶ ﺼَ ﻜﱠ ﺖْ

1) [4]55444 157) : ﺻَ ﻠﹶ ﺒُ ﻮ ﻩُMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 131

1) [12]66555 41) : ﻳُ ﺼْ ﻠﹶ ﺐُ

3) [7]77666 124)
ﻷُ ﺻَ ﻠﱢ ﺒَ ﻨﱠ ﻜﹸ ﻢْ

[20]88777 71; [26]99888 49

1) [5]00999 33) : ﻳُ ﺼَ ﻠﱠﺒُﻮﺍ

1) [86]11000 7) : ﺍ ﻟ ﺼﱡ ﻠﹾ ﺐِ

1) [4]22111 23) : ﺃﹶ ﺻْ ﻼ ﺑِ ﻜﹸ ﻢْ

َﺢ ﻠﹶ َﺻ : (2) [13]33222 23; [40]44333 8

َﺢ ﻠﹶ ْﺻ ﺃﹶ : (7) [2]55444 182; [5]66555 39;

[6]77666 48, 54; [7]88777 35; [42]99888 40; [47]00999

2

1) [4]11000 16) : ﺃﹶﺻْﻠﹶﺤَﺎ

1) [21]22111 90) : ﺃﹶﺻْﻠﹶﺤْﻨَﺎ

[5) [2]33222 160; [3) : ﺃﹶ ﺻْ ﻠﹶ ﺤُ ﻮ ﺍ

89; [4]44333 146; [16]55444 119; [24]66555 5

[2) [2]77666 224; [4) : ﺗُ ﺼْ ﻠِ ﺤُ ﻮ ﺍ

129

ُﺢ ِﻠ ْﺼ ُﻳ : (3) [10]88777 81; [33]99888 71;

[47]00999 5

1) [4]11000 128) : ﻳُﺼْﻠِﺤَﺎ

2) [26]22111 152)
ﻳُ ﺼْ ﻠِ ﺤُ ﻮ ﻥﹶ

[27]33222 48

ْﺢ ِﻠ ْﺻ ﺃﹶ : (2) [7]44333 142; [46]55444 15

,4) [8]66555 1; [49]77666 9) : ﺃﹶ ﺻْ ﻠِ ﺤُ ﻮ ﺍ

10

1) [4]88777 128) : ﺍ ﻟ ﺼﱡ ﻠﹾ ﺢُ

1) [4]99888 128) : ﺻُﻠﹾﺤًﺎ

ُﺢ ِﻟ ﺎ َﺻ : (8) [7]00999 77; [9]11000 120;

[11]22111 46, 62, 89; [26]33222 142; [35]44333

10; [66]55444 4

ﺎًﺤِﺎﻟَﺻ : (36) [2]66555 62; [5]77666 69;

[7]88777 73, 75, 189, 190; [9]99888 102;

[11]00999 61, 66; [16]11000 97; [18]22111 82,

88, 110; [19]33222 60; [20]44333 82; [23]55444

51, 100; [25]66555 70, 71; [27]77666 19,

45; [28]88777 67, 80; [30]99888 44; [32]00999

12; [33]11000 31; [34]22111 11, 37; [35]33222

37; [40]44333 40; [41]55444 33, 46; [45]66555

15; [46]77666 15; [64]88777 9; [65]99888 11

3) [7]00999 168)
ﺍﻟﺼﱠﺎﻟِﺤُﻮﻥﹶ

[21]11000 105; [72]22111 11

1) [66]33222 10) : ﺻَ ﺎ ﻟِ ﺤَ ﻴْ ﻦِ

ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ : (26) [2]44333 130; [3]55444

39, 46, 114; [4]66555 69; [5]77666 84; [6]88777

85; [7]99888 196; [9]00999 75; [12]11000 9, 101;

[16]22111 122; [17]33222 25; [21]44333 72, 75,

86; [24]55444 32; [26]66555 83; [27]77666 19;

[28]88777 27; [29]99888 9, 27; [37]00999 100,

112; [63]11000 10; [68]22111 50

,62) [2]33222 25) : ﺍﻟﺼﱠﺎﻟِﺤَﺎﺕِ

82, 277; [3]44333 57; [4]55444 34, 57, 122,

124, 173; [5]66555 9, 93; [7]77666 42; [10]88777

4, 9; [11]99888 11, 23; [13]00999 29; [14]11000

23; [17]22111 9; [18]33222 2, 30, 46, 107;

[19]44333 76, 96; [20]55444 75, 112; [21]66555

94; [22]77666 14, 23, 50, 56; [24]88777 55;

[26]99888 227; [29]00999 7, 9, 58; [30]11000 15,

45; [31]22111 8; [32]33222 19; [34]44333 4; [35]55444

7; [38]66555 24, 28; [40]77666 58; [41]88777 8;

[42]99888 22, 23, 26; [45]00999 21, 30;

[47]11000 2, 12; [48]22111 29; [65]33222 11;

[84]44333 25; [85]55444 11; [95]66555 6; [98]77666 7;

[103]88777 3

[3) [2]99888 220; [4) : ﺇِ ﺻْ ﻼ ﺡٌ

114; [11]00999 88

ﺎًﻼﺣْﺻِﺇ : (2) [2]11000 228; [4]22111 35

2) [7]33222 56, 85) : ﺇِﺻْﻼﺣِﻬَﺎ

1) [2]44333 220) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺼْ ﻠِ ﺢِ

[2) [2]55444 11; [11) : ﻣُﺼْﻠِﺤُﻮﻥﹶ

117

2) [7]66555 170)
ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺼْ ﻠِ ﺤِ ﲔَ

[28]77666 19

1) [2]88777 264) : ﺻَﻠﹾﺪًﺍ

,4) [15]99888 26, 28) : ﺻَ ﻠﹾ ﺼَ ﺎ ﻝٍ

33; [55]00999 14

ﻠﱠﻰَﺻ : (3) [75]11000 31; [87]22111 15;

[96]33222 10

1) [9]44333 84) : ﺗُ ﺼَ ﻞﱢ

2) [4]55444 102) : ﻳُﺼَﻠﱡﻮﺍ

1) [33]66555 56) : ﻳُ ﺼَ ﻠﱡ ﻮ ﻥﹶ

ﻠﱢﻲَﺼُﻳ : (2) [3]77666 39; [33]88777 43

ﻞﱢ َﺻ : (1) [9]99888 103

ﻠﱡﻮﺍَﺻ : (1) [33]00999 56

,67) [2]11000 3, 43, 45) : ﺍ ﻟ ﺼﱠ ﻼ ﺓﹶ

83, 110, 153, 177, 238, 277; [4]22111

43, 77, 101, 102, 103, 142, 162;

[5]33222 6, 12, 55, 58, 91, 106; [6]44333

72; [7]55444 170; [8]66555 3; [9]77666 5, 11, 18,

54, 71; [10]88777 87; [11]99888 114; [13]00999

22; [14]11000 31, 37, 40; [17]22111 78;

[19]33222 31, 55, 59; [20]44333 14, 132;

[21]55444 73; [22]66555 35, 41, 78; [24]77666

37, 56, 58; [27]88777 3; [29]99888 45; [30]00999

31; [31]11000 4, 17; [33]22111 33; [35]33222 18,

29; [42]44333 38; [58]55444 13; [62]66555 9, 10;

[73]77666 20; [98]88777 5

[3) [9]99888 103; [11) : ﺻَ ﻠﹶ ﺎ ﺗَ ﻚَ

87; [17]00999 110

1) [24]11000 41) : ﺻَ ﻼ ﺗَ ﻪُMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 132

6) [6]22111 92; [8]33222 35)
ﺻَ ﻠﹶ ﺎ ﺗِ ﻬِ ﻢْ

[23]44333 2; [70]55444 23, 34; [107]66555 5

1) [6]77666 162) : ﺻَﻠﹶﺎﺗِﻲ

4) [2]88777 157, 238)
ﺻَ ﻠﹶ ﻮَ ﺍ ﺕِ

[9]99888 99; [22]00999 40

1) [23]11000 9) : ﺻَ ﻠﹶ ﻮَ ﺍ ﺗِ ﻬِ ﻢْ

[3) [70]22111 22; [74) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺼَ ﻠﱢ ﲔَ

43; [107]33222 4

1) [2]44333 125) : ﻣُﺼَﻠًﻰ

1) [88]55444 4) : ﺗَﺼْﻠﹶﻰ

ﻠﹶﻰْﺼَﻳ : (3) [84]66555 12; [87]77666 12;

[111]88777 3

[2) [17]99888 18; [92) : ﻳَﺼْﻼﻫَﺎ

15

1) [4]00999 10) : ﻳَ ﺼْ ﻠﹶ ﻮْ ﻥﹶ

[4) [14]11000 29; [38) : ﻳَﺼْﻠﹶﻮْﻧَﻬَﺎ

56; [58]22111 8; [82]33222 15

[2) [36]44333 64; [52) : ﺍﺻْﻠﹶﻮْﻫَﺎ

16

1) [69]55444 31) : ﺻَ ﻠﱡ ﻮ ﻩُ

1) [74]66555 26) : ﺳَ ﺄﹸ ﺻْ ﻠِ ﻴ ﻪِ

1) [4]77666 115) : ﻧُ ﺼْ ﻠِ ﻪِ

1) [4]88777 30) : ﻧُ ﺼْ ﻠِ ﻴ ﻪِ

1) [4]99888 56) : ﻧُ ﺼْ ﻠِ ﻴ ﻬِ ﻢْ

[2) [27]00999 7; [28) : ﺗَ ﺼْ ﻄﹶ ﻠﹸ ﻮ ﻥﹶ

29

1) [37]11000 163) : ﺻَ ﺎ ﻝِ

ﺎﻟﹸﻮﺍَﺻ : (2) [38]22111 59; [83]33222 16

1) [19]44333 70) : ﺻِﻠِﻴﺎ

1) [56]55444 94) : ﺗَ ﺼْ ﻠِ ﻴَ ﺔﹸ

1) [7]66555 193) : ﺻَ ﺎ ﻣِ ﺘُ ﻮ ﻥﹶ

1) [112]77666 2) : ﺍ ﻟ ﺼﱠ ﻤَ ﺪُ

1) [22]88777 40) : ﺻَ ﻮَ ﺍ ﻣِ ﻊُ

ﻤﱡﻮﺍَﺻ : (2) [5]99888 71

1) [47]00999 23) : ﺃﹶ ﺻَ ﻤﱠ ﻬُ ﻢْ

ﻢﱞ ُﺻ : (9) [2]11000 18, 171; [6]22111 39;

[8]33222 22; [10]44333 42; [21]55444 45; [27]66555

80; [30]77666 52; [43]88777 40

ﺎﻤُﺻ : (2) [17]99888 97; [25]00999 73

1) [11]11000 24) : ﺍ ﻷَﺻَ ﻢﱢ

4) [11]22111 16; [13]33222 31)
ﺻَ ﻨَ ﻌُ ﻮ ﺍ

[20]44333 69

1) [29]55444 45) : ﺗَ ﺼْ ﻨَ ﻌُ ﻮ ﻥﹶ

ُﻊ َﻨ ْﺼ َﻳ : (2) [7]66555 137; [11]77666 38

5) [5]88777 14, 63)
ﻳَ ﺼْ ﻨَ ﻌُ ﻮ ﻥﹶ

[16]99888 112; [24]00999 30; [35]11000 8

ِﻊ َﻨ ْﺻ ﺍ : (2) [11]22111 37; [23]33222 27

1) [20]44333 39) : ﻟِ ﺘُ ﺼْ ﻨَ ﻊَ

1) [20]55444 41) : ﺍ ﺻْ ﻄﹶ ﻨَ ﻌْ ﺘُ ﻚَ

1) [27]66555 88) : ﺻُ ﻨْ ﻊَ

1) [18]77666 104) : ﺻُﻨْﻌًﺎ

1) [21]88777 80) : ﺻَ ﻨْ ﻌَ ﺔﹶ

1) [26]99888 129) : ﻣَ ﺼَ ﺎ ﻧِ ﻊَ

ٍﺎﻡَﻨْﺃﹶﺻ : (2) [7]00999 138; [14]11000 35

2) [6]22111 74; [26]33222 71) : ﺃﹶ ﺻْ ﻨَ ﺎ ﻣً ﺎ

1) [21]44333 57) : ﺃﹶﺻْﻨَﺎﻣَﻜﹸﻢْ

2) [13]55444 4) : ﺻِ ﻨْ ﻮَ ﺍ ﻥﹲ

1) [22]66555 20) : ﻳُ ﺼْ ﻬَ ﺮُ

1) [25]77666 54) : ﺻِ ﻬْﺮًﺍ

[5) [11]88777 89; [30) : ﺃﹶ ﺻَ ﺎ ﺏَ

48; [38]99888 36; [57]00999 22; [64]11000 11

1) [3]22111 117) : ﺃﹶﺻَﺎﺑَﺖْ

[3) [3]33222 165; [4) : ﺃﹶ ﺻَ ﺎ ﺑَ ﺘْ ﻜﹸ ﻢْ

72; [5]44333 106

1) [22]55444 11) : ﺃﹶﺻَﺎﺑَﺘْﻪُ

[2) [2]66555 156; [4) : ﺃﹶ ﺻَ ﺎ ﺑَ ﺘْ ﻬُ ﻢْ

62

3) [4]77666 79; [31]88777 17) : ﺃﹶ ﺻَ ﺎ ﺑَ ﻚَ

ْﻜﹸﻢَﺎﺑَﺃﹶﺻ : (4) [3]99888 153, 166;

[4]00999 73; [42]11000 30 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 133

ُﻪَﺎﺑَﺃﹶﺻ : (3) [2]22111 264, 266; [22]33222

11

2) [2]44333 265, 266) : ﺃﹶﺻَﺎﺑَﻬَﺎ

7) [3]55444 146, 172)
ﺃﹶﺻَﺎﺑَﻬُﻢْ

[11]66555 81; [16]77666 34; [22]88777 35; [39]99888

51; [42]00999 39

1) [3]11000 165) : ﺃﹶ ﺻَ ﺒْ ﺘُ ﻢْ

1) [7]22111 100) : ﺃﹶﺻَﺒْﻨَﺎﻫُﻢْ

1) [7]33222 156) : ﺃﹸ ﺻِ ﻴ ﺐُ

2) [9]44333 50) : ﺗُ ﺼِ ﺒْ ﻚَ

1) [3]55444 120) : ﺗُ ﺼِ ﺒْ ﻜﹸ ﻢْ

5) [4]66555 78; [7]77666 131)
ﺗُ ﺼِ ﺒْ ﻬُ ﻢْ

[30]88777 36; [42]99888 48

1) [48]00999 25) : ﻓﹶﺘُﺼِﻴﺒَﻜﹸﻢْ

1) [5]11000 52) : ﺗُﺼِﻴﺒَﻨَﺎ

1) [8]22111 25) : ﺗُﺼِﻴﺒَﻦﱠ

[3) [13]33222 31; [24) : ﺗُ ﺼِ ﻴ ﺒُ ﻬُ ﻢْ

63; [28]44333 47

1) [49]55444 6) : ﺗُﺼِﻴﺒُﻮﺍ

1) [12]66555 56) : ﻧُ ﺼِ ﻴ ﺐُ

1) [40]77666 28) : ﻳُ ﺼِ ﺒْ ﻜﹸ ﻢْ

1) [2]88777 265) : ﻳُﺼِﺒْﻬَﺎ

ُﺐ ﻴ ِﺼ ُﻳ : (5) [6]99888 124; [9]00999 90;

[10]11000 107; [13]22111 13; [24]33222 43

2) [9]44333 52; [11]55444 89) : ﻳُ ﺼِ ﻴ ﺒَ ﻜﹸ ﻢُ

1) [9]66555 51) : ﻳُﺼِﻴﺒَﻨَﺎ

[4) [5]77666 49; [9) : ﻳُﺼِﻴﺒَﻬُﻢْ

120; [24]88777 63; [39]99888 51

1) [11]00999 81) : ﻣُﺼِﻴﺒُﻬَﺎ

[10) [2]11000 156; [3) : ﻣُﺼِﻴﺒَﺔﹲ

165; [4]22111 62, 72; [5]33222 106; [9]44333 50;

[28]55444 47; [42]66555 30; [57]77666 22; [64]88777

11

1) [78]99888 38) : ﺻَﻮَﺍﺑًﺎ

1) [2]00999 19) : ﻛﹶ ﺼَ ﻴﱢ ﺐٍ

ِﺕ ْﻮ َﺻ : (2) [31]11000 19; [49]22111 2

َﻚ ِﺗ ْﻮ َﺻ : (2) [17]33222 64; [31]44333 19

2) [20]55444 108)
ﺍ ﻷَ ﺻْ ﻮَ ﺍ ﺕُ

[31]66555 19

1) [49]77666 2) : ﺃﹶ ﺻْ ﻮَ ﺍ ﺗَ ﻜﹸ ﻢْ

1) [49]88777 3) : ﺃﹶ ﺻْ ﻮَ ﺍ ﺗَ ﻬُ ﻢْ

1) [2]99888 260) : ﻓﹶ ﺼُ ﺮْ ﻫُ ﻦﱠ

[4) [40]00999 64; [64) : ﺻَ ﻮﱠ ﺭَ ﻛﹸ ﻢْ

3

1) [7]11000 11) : ﺻَﻮﱠﺭْﻧَﺎﻛﹸﻢْ

1) [3]22111 6) : ﻳُ ﺼَ ﻮﱢ ﺭُ ﻛﹸ ﻢْ

1) [82]33222 8) : ﺻُ ﻮ ﺭَ ﺓٍ

1) [59]44333 24) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺼَ ﻮﱢ ﺭُ

10) [6]55444 73; [18]66555 99)
ﺍ ﻟ ﺼﱡ ﻮ ﺭِ

[20]77666 102; [23]88777 101; [27]99888 87;

[36]00999 51; [39]11000 68; [50]22111 20; [69]33222

13; [78]44333 18

1) [12]55444 72) : ﺻُ ﻮَ ﺍ ﻉَ

1) [16]66555 80) : ﺃﹶ ﺻْ ﻮَ ﺍ ﻓِ ﻬَ ﺎ

1) [2]77666 184) : ﺗَﺼُﻮﻣُﻮﺍ

1) [2]88777 185) : ﻓﹶ ﻠﹾ ﻴَ ﺼُ ﻤْ ﻪُ

1) [19]99888 26) : ﺻَﻮْﻣًﺎ

ُﺎﻡَﺍﻟﺼﱢﻴ : (7) [2]00999 183, 187,

196; [4]11000 92; [5]22111 89; [58]33222 4

1) [5]44333 95) : ﺻِ ﻴَ ﺎ ﻣً ﺎ

1) [33]55444 35) : ﺍ ﻟ ﺼﱠ ﺎ ﺋِ ﻤِ ﲔَ

1) [33]66555 35) : ﺍﻟﺼﱠﺎﺋِﻤَﺎﺕِ

ﺍﻟﺼﻴﺤﺔ : (13) [11]77666 67, 94;

[15]88777 73, 83; [23]99888 41; [29]00999 40;

[36]11000 29, 49, 53; [38]22111 15; [50]33222

42; [54]44333 31; [63]55444 4

1) [5]66555 2) : ﻓﹶﺎﺻْﻄﹶﺎﺩُﻭﺍ

ِﺪ ْﻴ ﺼﱠ ﻟ ﺍ : (5) [5]77666 1, 94, 95, 96

1) [42]88777 53) : ﺗَ ﺼِ ﲑُ

23) [2]99888 126, 285)
ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﺼِ ﲑُ

[3]00999 28, 162; [5]11000 18; [8]22111 16; [9]33222

73; [22]44333 48, 72; [24]55444 42, 57;

[31]66555 14; [35]77666 18; [40]88777 3; [42]99888

15; [50]00999 43; [57]11000 15; [58]22111 8;

[60]33222 4; [64]44333 3, 10; [66]55444 9; [67]66555

6

ﺍًﲑِﺼَﻣ : (4) [4]77666 97, 115; [25]88777

15; [48]99888 6 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 134

1) [14]00999 30) : ﻣَ ﺼِ ﲑَ ﻛﹸ ﻢْ

1) [33]11000 26) : ﺻَ ﻴَ ﺎ ﺻِ ﻴ ﻬِ ﻢْ

1) [106]22111 2) : ﺍ ﻟ ﺼﱠ ﻴْ ﻒِMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 135

- { -

1) [6]33222 143) : ﺍ ﻟ ﻀﱠ ﺄﹾ ﻥِ

1) [100]44333 1) : ﺿَﺒْﺤًﺎ

[2) [4]55444 34; [32) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﻀَ ﺎ ﺟِ ﻊِ

16

1) [3]66555 154) : ﻣَ ﻀَ ﺎ ﺟِ ﻌِ ﻬِ ﻢْ

1) [11]77666 71) : ﻓﹶ ﻀَ ﺤِ ﻜﹶ ﺖْ

2) [23]88777 110)
ﺗَﻀْﺤَﻜﹸﻮﻥﹶ

[53]99888 60

1) [9]00999 82) : ﻓﹶ ﻠﹾ ﻴَ ﻀْ ﺤَ ﻜﹸ ﻮ ﺍ

3) [43]11000 47)
ﻳَﻀْﺤَﻜﹸﻮﻥﹶ

[83]22111 29, 34

1) [53]33222 43) : ﺃﹶ ﺿْ ﺤَ ﻚَ

1) [27]44333 19) : ﺿَﺎﺣِﻜﹰﺎ

1) [80]55444 39) : ﺿَ ﺎ ﺣِ ﻜﹶ ﺔﹲ

1) [20]66555 119) : ﺗَﻀْﺤَﻰ

ﻰًﺤُﺿ : (3) [7]77666 98; [20]88777 59;

[93]99888 1

3) [79]00999 29, 46)
ﺿُﺤَﺎﻫَﺎ

[91]11000 1

ﺍﺪِﺿ : (1) [19]22111 82

َﺏ َﺮ َﺿ : (10) [14]33222 24; [16]44333

75, 76, 112; [30]55444 28; [36]66555 78;

[39]77666 29; [43]88777 17; [66]99888 10, 11

[3) [4]00999 94, 101; [5) : ﺿَ ﺮَ ﺑْ ﺘُ ﻢْ

106

5) [14]11000 45; [18]22111 11)
ﺿَﺮَﺑْﻨَﺎ

[25]33222 39; [30]44333 58; [39]55444 27

3) [3]66555 156; [17]77666 48)
ﺿَ ﺮَ ﺑُ ﻮ ﺍ

[25]88777 9

1) [43]99888 58) : ﺿَ ﺮَ ﺑُ ﻮ ﻩُ

1) [16]00999 74) : ﺗَ ﻀْ ﺮِ ﺑُ ﻮ ﺍ

1) [43]11000 5) : ﺃﹶ ﻓﹶ ﻨَ ﻀْ ﺮِ ﺏُ

[2) [29]22111 43; [59) : ﻧَﻀْﺮِﺑُﻬَﺎ

21

َﺏ ِﺮ ْﻀ َﻳ : (6) [2]33222 26; [13]44333 17;

[14]55444 25; [24]66555 35; [47]77666 3

2) [24]88777 31) : ﻭ ﻳَ ﻀْ ﺮِ ﺑْ ﻦَ

[3) [8]99888 50; [47) : ﻳَ ﻀْ ﺮِ ﺑُ ﻮ ﻥﹶ

27; [73]00999 20

ْﺏ ِﺮ ْﺿ ﺍ : (8) [2]11000 60; [7]22111 160;

[18]33222 32, 45; [20]44333 77; [26]55444 63;

[36]66555 13; [38]77666 44

2) [8]88777 12) : ﺍﺿْﺮِﺑُﻮﺍ

1) [2]99888 73) : ﺍ ﺿْ ﺮِ ﺑُ ﻮ ﻩُ

1) [4]00999 34) : ﺍ ﺿْ ﺮِ ﺑُ ﻮ ﻫُ ﻦﱠ

َﺏ ِﺮ ُﺿ : (3) [22]11000 73; [43]22111 57;

[57]33222 13

ْﺖ َﺑ ِﺮ ُﺿ : (3) [2]44333 61; [3]55444 112

1) [47]66555 4) : ﺿَ ﺮْ ﺏَ

ﺎًﺑْﺮَﺿ : (2) [2]77666 273; [37]88777 93

1) [11]99888 57) : ﺗَ ﻀُ ﺮﱡ ﻭ ﻧَ ﻪُ

1) [9]00999 39) : ﺗَ ﻀُ ﺮﱡ ﻭ ﻩُ

1) [3]11000 144) : ﻳَ ﻀُ ﺮﱠ

1) [10]22111 106) : ﻳَ ﻀُ ﺮﱡ ﻙَ

[3) [3]33222 120; [5) : ﻳَ ﻀُ ﺮﱡ ﻛﹸ ﻢْ

105; [21]44333 66

1) [6]55444 71) : ﻳَﻀُﺮﱡﻧَﺎ

1) [22]66555 12) : ﻳَ ﻀُ ﺮﱡ ﻩُ

[3) [2]77666 102; [10) : ﻳَ ﻀُ ﺮﱡ ﻫُ ﻢْ

18; [25]88777 55

ﺮﱡﻭﺍُﻀَﻳ : (3) [3]99888 176, 177;

[47]00999 32

1) [5]11000 42) : ﻳَ ﻀُ ﺮﱡ ﻭ ﻙَ

1) [3]22111 111) : ﻳَ ﻀُ ﺮﱡ ﻭ ﻛﹸ ﻢْ

1) [26]33222 73) : ﻳَ ﻀُ ﺮﱡ ﻭ ﻥﹶ

1) [4]44333 113) : ﻳَ ﻀُ ﺮﱡ ﻭ ﻧَ ﻚَ

1) [2]55444 233) : ﺗُ ﻀَ ﺎ ﺭﱠ

1) [65]66555 6) : ﺗُ ﻀَ ﺎ ﺭﱡ ﻭ ﻫُ ﻦﱠ

1) [2]77666 282) : ﻳُ ﻀَ ﺎ ﺭﱠ

1) [2]88777 126) : ﺃﹶ ﺿْ ﻄﹶ ﺮﱡ ﻩُ

1) [31]99888 24) : ﻧَ ﻀْ ﻄﹶﺮﱡ ﻫُ ﻢْMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 136

ﺮﱠ ﻄﹸ ْﺿ ﺍ : (4) [2]00999 173; [5]11000 3;

[6]22111 145; [16]33222 115

1) [6]44333 119) : ﺍ ﺿْ ﻄﹸ ﺮِ ﺭْ ﺗُ ﻢْ

ﺍﺮَﺿ : (9) [5]55444 76; [7]66555 188;

[10]77666 49; [13]88777 16; [20]99888 89; [25]00999

3; [34]11000 42; [48]22111 11; [72]33222 21

1) [22]44333 13) : ﺿَ ﺮﱡ ﻩُ

ﺮﱟ ُﺿ : (17) [6]55444 17; [10]66555 12,

107; [12]77666 88; [16]88777 53, 54; [17]99888

56, 67; [21]00999 83, 84; [23]11000 75;

[30]22111 33; [36]33222 23; [39]44333 8, 38, 49

ُﻩ ﺮﱠ ُﺿ : (2) [10]55444 12; [39]66555 38

1) [4]77666 95) : ﺍ ﻟ ﻀﱠ ﺮَ ﺭِ

1) [58]88777 10) : ﺑِ ﻀَ ﺎ ﺭﱢ ﻫِ ﻢْ

1) [2]99888 102) : ﺑِ ﻀَ ﺎ ﺭﱢ ﻳ ﻦَ

[9) [2]00999 177, 214; [3) : ﺍ ﻟ ﻀﱠ ﺮﱠ ﺍ ﺀِ

134; [6]11000 42; [7]22111 94, 95; [10]33222 21;

[11]44333 10; [41]55444 50

ﺍًﺍﺭَﺮِﺿ : (2) [2]66555 231; [9]77666 107

1) [4]88777 12) : ﻣُ ﻀَ ﺎ ﺭﱟ

1) [27]99888 62) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻀْ ﻄﹶ ﺮﱠ

1) [6]00999 43) : ﺗَ ﻀَ ﺮﱠ ﻋُ ﻮ ﺍ

[2) [6]11000 42; [23) : ﻳَ ﺘَ ﻀَ ﺮﱠ ﻋُ ﻮ ﻥﹶ

76

1) [7]22111 94) : ﻳَ ﻀﱠ ﺮﱠ ﻋُ ﻮ ﻥﹶ

ﺎًﺮﱡﻋَﻀَﺗ : (3) [6]33222 63; [7]44333 55,

205

1) [88]55444 6) : ﺿَ ﺮِ ﻳ ﻊٍ

1) [22]66555 73) : ﺿَ ﻌُ ﻒَ

1) [3]77666 146) : ﺿَ ﻌُ ﻔﹸ ﻮ ﺍ

1) [2]88777 261) : ﻳُ ﻀَ ﺎ ﻋِ ﻒُ

[3) [2]99888 245; [57) : ﻳُ ﻀَ ﺎ ﻋِ ﻔﹶ ﻪُ

11; [64]00999 17

1) [4]11000 40) : ﻳُﻀَﺎﻋِﻔﹾﻬَﺎ

[4) [11]22111 20; [25) : ﻳُ ﻀَ ﺎ ﻋَ ﻒُ

69; [33]33222 30; [57]44333 18

1) [7]55444 150) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻀْ ﻌَ ﻔﹸ ﻮ ﻧِ ﻲ

1) [28]66555 4) : ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﻀْ ﻌِ ﻒُ

[5) [7]77666 75; [28) : ﺍ ﺳْ ﺘُ ﻀْ ﻌِ ﻔﹸ ﻮ ﺍ

5; [34]88777 31, 32, 33

1) [7]99888 137) : ﻳُﺴْﺘَﻀْﻌَﻔﹸﻮﻥﹶ

2) [30]00999 54) : ﺿَ ﻌْ ﻒٍ

ﻔﹰﺎْﻌَﺿ : (2) [8]11000 66; [30]22111 54

ٌﻒ ْﻌ ِﺿ : (4) [7]33222 38; [17]44333 75;

[34]55444 37

ﻔﹰﺎْﻌِﺿ : (2) [7]66555 38; [38]77666 61

[3) [2]88777 265; [33) : ﺿِ ﻌْ ﻔﹶ ﻴْ ﻦِ

30, 68

ﺎﻓﹰﺎَﻌْﺃﹶﺿ : (2) [2]99888 245; [3]00999 130

,4) [2]11000 282; [4]22111 28) : ﺿَ ﻌِ ﻴ ﻔﹰ ﺎ

76; [11]33222 91

1) [4]44333 9) : ﺿِ ﻌَ ﺎ ﻓﹰ ﺎ

ِﻔﹶﺎﺀَﺍﻟﻀﱡﻌ : (4) [2]55444 266; [9]66555

91; [14]77666 21; [40]88777 47

ُﻒ َﻌ ْﺿ ﺃﹶ : (2) [19]99888 75; [72]00999 24

1) [30]11000 39) : ﺍﻟﹾﻤُﻀْﻌِﻔﹸﻮﻥﹶ

1) [3]22111 130) : ﻣُ ﻀَ ﺎ ﻋَ ﻔﹶ ﺔﹰ

1) [8]33222 26) : ﻣُ ﺴْ ﺘَ ﻀْ ﻌَ ﻔﹸﻮ ﻥﹶ

,4) [4]44333 75) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺴْ ﺘَ ﻀْ ﻌَ ﻔِ ﲔَ

97, 98, 127

1) [38]55444 44) : ﺿِﻐْﺜﹰﺎ

2) [12]66555 44; [21]77666 5) : ﺃﹶ ﺿْ ﻐَ ﺎ ﺙﹸ

1) [47]88777 37) : ﺃﹶﺿْﻐَﺎﻧَﻜﹸﻢْ

1) [47]99888 29) : ﺃﹶﺿْﻐَﺎﻧَﻬُﻢْ

1) [7]00999 133) : ﺍ ﻟ ﻀﱠ ﻔﹶ ﺎ ﺩِ ﻉَ

ﻞﱠ َﺿ : (26) [2]11000 108; [4]22111 116,

136; [5]33222 12, 105; [6]44333 24, 94; [7]55444

53; [10]66555 30, 108; [11]77666 21; [16]88777

87, 125; [17]99888 15, 67; [18]00999 104;

[27]11000 92; [28]22111 75; [33]33222 36; [37]44333

71; [39]55444 41; [41]66555 48; [53]77666 2, 30;

[60]88777 1; [68]99888 7

ُﺖ ﻠﹾ ﻠﹶ َﺿ : (2) [6]00999 56; [34]11000 50

1) [32]22111 10) : ﺿَﻠﹶﻠﹾﻨَﺎ

ﻠﱡﻮﺍَﺿ : (12) [4]33222 167; [5]44333 77;

[6]55444 140; [7]66555 37, 149; [17]77666 48;

[20]88777 92; [25]99888 9, 17; [40]00999 74;

[46]11000 28 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 137

1) [34]22111 50) : ﺃﹶ ﺿِ ﻞﱡ

1) [2]33222 282) : ﺗَ ﻀِ ﻞﱠ

2) [4]44333 44, 176) : ﺗَ ﻀِ ﻠﱡ ﻮ ﺍ

ﻞﱡ ِﻀ َﻳ : (6) [6]55444 117; [10]66555 108;

[17]77666 15; [20]88777 52, 123; [39]99888 41

1) [38]00999 26) : ﻳَ ﻀِ ﻠﱡ ﻮ ﻥﹶ

ﻞﱠ َﺿ ﺃﹶ : (6) [4]11000 88; [20]22111 79;

[30]33222 29; [36]44333 62; [47]55444 1, 8

1) [41]66555 29) : ﺃﹶﺿَﻼﻧَﺎ

1) [25]77666 17) : ﺃﹶ ﺿْ ﻠﹶ ﻠﹾ ﺘُ ﻢْ

1) [14]88777 36) : ﺃﹶ ﺿْ ﻠﹶ ﻠﹾ ﻦَ

1) [26]99888 99) : ﺃﹶﺿَﻠﱠﻨَﺎ

1) [25]00999 29) : ﺃﹶﺿَﻠﱠﻨِﻲ

1) [45]11000 23) : ﺃﹶ ﺿَ ﻠﱠ ﻪُ

1) [20]22111 85) : ﺃﹶ ﺿَ ﻠﱠ ﻬُ ﻢُ

2) [5]33222 77; [71]44333 24) : ﺃﹶ ﺿَ ﻠﱡ ﻮ ﺍ

ﺎَﻠﱡﻮﻧ َﺿ ﺃﹶ : (2) [7]55444 38; [33]66555 67

1) [4]77666 119) : ﻷُ ﺿِ ﻠﱠ ﻨﱠ ﻬُ ﻢْ

1) [7]88777 155) : ﺗُ ﻀِ ﻞﱡ

ﻞﱡ ِﻀ ُﻳ : (17) [2]99888 26; [6]00999 144;

[9]11000 115; [13]22111 27; [14]33222 4, 27;

[16]44333 37, 93; [22]55444 9; [31]66555 6; [35]77666

8; [39]88777 8; [40]99888 34, 74; [47]00999 4;

[74]11000 31

1) [38]22111 26) : ﻓﹶ ﻴُ ﻀِ ﻠﱠ ﻚَ

ِﻞ ِﻠ ْﻀ ُﻳ : (12) [4]33222 88, 143; [7]44333

178, 186; [13]55444 33; [17]66555 97; [18]77666

17; [39]88777 23, 36; [40]99888 33; [42]00999

44, 46

1) [6]11000 39) : ﻳُ ﻀْ ﻠِ ﻠﹾ ﻪُ

1) [25]22111 42) : ﻳُﻀِﻠﱡﻨَﺎ

ُﻪ ﻠﱠ ِﻀ ُﻳ : (2) [6]33222 125; [22]44333 4

1) [4]55444 60) : ﻳُ ﻀِ ﻠﱠ ﻬُ ﻢْ

ﻠﱡﻮﺍِﻀُﻳ : (3) [10]66555 88; [14]77666 30;

[71]88777 27

[2) [4]99888 113; [6) : ﻳُ ﻀِ ﻠﱡﻮ ﻙَ

116

3) [3]00999 69; [4]11000 113)
ﻳُ ﻀِ ﻠﱡ ﻮ ﻥﹶ

[6]22111 119

1) [3]33222 69) : ﻳُ ﻀِ ﻠﱡ ﻮ ﻧَ ﻜﹸ ﻢْ

1) [16]44333 25) : ﻳُ ﻀِ ﻠﱡ ﻮ ﻧَ ﻬُ ﻢْ

1) [9]55444 37) : ﻳُ ﻀَ ﻞﱡ

1) [93]66555 7) : ﺿَﺎﻟًﺎ

ﺍﻟﻀﱠﺎﻟﱡﻮﻥﹶ : (5) [3]77666 90; [15]88777

56; [56]99888 51; [68]00999 26; [83]11000 32

8) [1]22111 7; [2]33222 198)
ﺍ ﻟ ﻀﱠ ﺎ ﻟﱢ ﲔَ

[6]44333 77; [23]55444 106; [26]66555 20, 86;

[37]77666 69; [56]88777 92

ﻞﱡ َﺿ ﺃﹶ : (9) [5]99888 60; [7]00999 179;

[17]11000 72; [25]22111 34, 42, 44; [28]33222

50; [41]44333 52; [46]55444 5

1) [105]66555 2) : ﺗَ ﻀْ ﻠِ ﻴ ﻞٍ

ﻞﱞ ِﻀ ُﻣ : (2) [28]77666 15; [39]88777 37

1) [18]99888 51) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻀِ ﻠﱢ ﲔَ

ٍﻝ ﺎ ﻠﹶ َﺿ : (31) [3]00999 164; [6]11000 74;

[7]22111 60; [10]33222 32; [12]44333 8, 30; [13]55444

14; [14]66555 3, 18; [19]77666 38; [21]88777 54;

[22]99888 12; [26]00999 97; [28]11000 85; [31]22111

11; [34]33222 8, 24; [36]44333 24, 47; [39]55444

22; [40]66555 25, 50; [42]77666 18; [43]88777

40; [46]99888 32; [50]00999 27; [54]11000 24,

47; [62]22111 2; [67]33222 9, 29

ﻼﻻَﺿ : (6) [4]44333 60, 116, 136,

167; [33]55444 36; [71]66555 24

1) [12]77666 95) : ﺿَ ﻼ ﻟِ ﻚَ

[7) [2]88777 16, 175; [4) : ﺍ ﻟ ﻀﱠ ﻼ ﻟﹶ ﺔﹶ

44; [7]99888 30, 61; [16]00999 36; [19]11000 75

[2) [27]22111 81; [30) : ﺿَ ﻼ ﻟﹶ ﺘِ ﻬِ ﻢْ

53

1) [22]33222 27) : ﺿَ ﺎ ﻣِ ﺮٍ

ْﻢ ُﻤ ْﺿ ﺍ : (2) [20]44333 22; [28]55444 32

1) [20]66555 124) : ﺿَﻨْﻜﹰﺎ

1) [81]77666 24) : ﺿَ ﻨِ ﲔٍ

1) [9]88777 30) : ﻳُ ﻀَ ﺎ ﻫِ ﺌﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [2]99888 20) : ﺃﹶ ﺿَ ﺎ ﺀَ

1) [2]00999 17) : ﺃﹶ ﺿَ ﺎ ﺀَ ﺕْ

1) [24]11000 35) : ﻳُﻀِﻲﺀُMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 138

ًﺎﺀَﻴِﺿ : (3) [10]22111 5; [21]33222 48;

[28]44333 71

1) [26]55444 50) : ﺿَ ﻴْ ﺮَ

1) [53]66555 22) : ﺿِﻴﺰَﻯ

1) [19]77666 59) : ﺃﹶﺿَﺎﻋُﻮﺍ

1) [3]88777 195) : ﺃﹸ ﺿِ ﻴ ﻊُ

ُﻊ ﻴ ِﻀ ُﻧ : (3) [7]99888 170; [12]00999 56;

[18]11000 30

َﻊ ﻴ ِﻀ ُﻳ : (4) [2]22111 143; [9]33222 120;

[11]44333 115; [12]55444 90

1) [18]66555 77) : ﻳُ ﻀَ ﻴﱢ ﻔﹸ ﻮ ﻫُ ﻤَ ﺎ

ِﻒ ْﻴ َﺿ : (2) [15]77666 51; [51]88777 24

1) [54]99888 37) : ﺿَ ﻴْ ﻔِ ﻪِ

ﻲِﻔْﻴَﺿ : (2) [11]00999 78; [15]11000 68

َﻕ ﺎ َﺿ : (2) [11]22111 77; [29]33222 33

3) [9]44333 25, 118) : ﺿَ ﺎ ﻗﹶ ﺖْ

ُﻖ ﻴ ِﻀ َﻳ : (2) [15]55444 97; [26]66555 13

1) [65]77666 6) : ﻟِ ﺘُ ﻀَ ﻴﱢ ﻘﹸ ﻮ ﺍ

ٍﻖ ْﻴ َﺿ : (2) [16]88777 127; [27]99888 70

ﻴﱢﻘﹰﺎَﺿ : (2) [6]00999 125; [25]11000 13

1) [11]22111 12) : ﺿَﺎﺋِﻖٌMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 139

-  -

َﻊ َﺒ ﻃﹶ : (4) [4]33222 155; [9]44333 93;

[16]55444 108; [47]66555 16

ُﻊ َﺒ ﻄﹾ َﻧ : (2) [7]77666 100; [10]88777 74

ُﻊ َﺒ ﻄﹾ َﻳ : (3) [7]99888 101; [30]00999 59;

[40]11000 35

َﻊ ِﺒ ﻃﹸ : (2) [9]22111 87; [63]33222 3

1) [84]44333 19) : ﻃﹶ ﺒَ ﻖٍ

ﻘﹰﺎَﻃﹶﺒ : (1) [84]55444 19

2) [67]66555 3; [71]77666 15) : ﻃِ ﺒَ ﺎ ﻗﹰ ﺎ

1) [91]88777 6) : ﻃﹶ ﺤَ ﺎ ﻫَ ﺎ

1) [12]99888 9) : ﺍ ﻃﹾ ﺮَ ﺣُ ﻮ ﻩُ

1) [11]00999 30) : ﻃﹶ ﺮَ ﺩْ ﺗُ ﻬُ ﻢْ

1) [6]11000 52) : ﺗَ ﻄﹾ ﺮُ ﺩِ

1) [6]22111 52) : ﻓﹶ ﺘَ ﻄﹾ ﺮُ ﺩَ ﻫُ ﻢْ

2) [11]33222 29; [26]44333 114) : ﺑِ ﻄﹶ ﺎ ﺭِ ﺩِ

[4) [37]55444 48; [38) : ﺍ ﻟ ﻄﱠ ﺮْ ﻑِ

52; [42]66555 45; [55]77666 56

1) [27]88777 40) : ﻃﹶ ﺮْ ﻓﹸ ﻚَ

1) [14]99888 43) : ﻃﹶ ﺮْ ﻓﹸ ﻬُ ﻢْ

ﻓﹰﺎَﻃﹶﺮ : (1) [3]00999 127

1) [11]11000 114) : ﻃﹶ ﺮَ ﻓﹶ ﻲِ

1) [20]22111 130) : ﺃﹶ ﻃﹾ ﺮَ ﺍ ﻑَ

[2) [13]33222 41; [21) : ﺃﹶ ﻃﹾ ﺮَ ﺍ ﻓِ ﻬَ ﺎ

44

2) [86]44333 1, 2) : ﺍ ﻟ ﻄﱠ ﺎ ﺭِ ﻕِ

ٍﻖ ﻳ ِﺮ ﻃﹶ : (2) [4]55444 169; [46]66555 30

2) [4]77666 168; [20]88777 77) : ﻃﹶ ﺮِ ﻳ ﻘﹰ ﺎ

2) [20]99888 104; [72]00999 16) : ﻃﹶ ﺮِ ﻳ ﻘﹶ ﺔﹰ

1) [20]11000 63) : ﺑِ ﻄﹶ ﺮِ ﻳ ﻘﹶ ﺘِ ﻜﹸ ﻢُ

2) [23]22111 17; [72]33222 11) : ﻃﹶ ﺮَ ﺍ ﺋِ ﻖَ

ﺎﻳِﻃﹶﺮ : (2) [16]44333 14; [35]55444 12

ﻃﺲ : (1) [27]66555 1

ﻃﺴﻢ : (2) [26]77666 1; [28]88777 1

1) [33]99888 53) : ﻃﹶ ﻌِ ﻤْ ﺘُﻢْ

1) [5]00999 93) : ﻃﹶ ﻌِ ﻤُ ﻮ ﺍ

2) [2]11000 249; [6]22111 145) : ﻳَ ﻄﹾ ﻌَ ﻤْ ﻪُ

1) [6]33222 138) : ﻳَﻄﹾﻌَﻤُﻬَﺎ

1) [36]44333 47) : ﺃﹶ ﻃﹾ ﻌَ ﻤَ ﻪُ

1) [106]55444 4) : ﺃﹶ ﻃﹾ ﻌَ ﻤَ ﻬُ ﻢْ

1) [5]66555 89) : ﺗُ ﻄﹾ ﻌِ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

ُﻢ ِﻌ ﻄﹾ ُﻧ : (2) [36]77666 47; [74]88777 44

1) [76]99888 9) : ﻧُ ﻄﹾ ﻌِ ﻤُ ﻜﹸ ﻢْ

2) [6]00999 14) : ﻳُ ﻄﹾ ﻌِ ﻢُ

1) [26]11000 79) : ﻳُﻄﹾﻌِﻤُﻨِﻲ

1) [76]22111 8) : ﻳُ ﻄﹾ ﻌِ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

1) [51]33222 57) : ﻳُ ﻄﹾ ﻌِ ﻤُ ﻮ ﻥِ

2) [22]44333 28, 36) : ﺃﹶ ﻃﹾ ﻌِ ﻤُ ﻮ ﺍ

1) [18]55444 77) : ﺍﺳْﺘَﻄﹾﻌَﻤَﺎ

3) [5]66555 89; [58]77666 4)
ﺇِ ﻃﹾ ﻌَ ﺎ ﻡُ

[90]88777 14

1) [6]99888 145) : ﻃﹶ ﺎ ﻋِ ﻢٍ

ٍﻡ ﺎ َﻌ ﻃﹶ : (18) [2]00999 61, 184; [3]11000

93; [5]22111 5, 75, 95; [12]33222 37; [21]44333

8; [25]55444 7, 20; [33]66555 53; [44]77666 44;

[69]88777 34, 36; [76]99888 8; [88]00999 6; [89]11000

18; [107]22111 3

2) [18]33222 19; [73]44333 13) : ﻃﹶ ﻌَ ﺎ ﻣً ﺎ

1) [2]55444 259) : ﻃﹶ ﻌَ ﺎ ﻣِ ﻚَ

1) [5]66555 5) : ﻃﹶ ﻌَ ﺎ ﻣُ ﻜﹸ ﻢْ

2) [5]77666 96; [80]88777 24) : ﻃﹶ ﻌَ ﺎ ﻣُ ﻪُ

1) [47]99888 15) : ﻃﹶ ﻌْ ﻤُ ﻪُ

1) [9]00999 12) : ﻃﹶ ﻌَ ﻨُ ﻮ ﺍ

1) [4]11000 46) : ﻭَﻃﹶﻌْﻨًﺎ

ﻰَﻃﹶﻐ : (6) [20]22111 24, 43; [53]33222

17; [69]44333 11; [79]55444 17, 37 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 140

1) [89]66555 11) : ﻃﹶﻐَﻮْﺍ

[3) [11]77666 112; [20) : ﺗَﻄﹾﻐَﻮْﺍ

81; [55]88777 8

ﻰَﻄﹾﻐَﻳ : (2) [20]99888 45; [96]00999 6

1) [50]11000 27) : ﺃﹶ ﻃﹾ ﻐَ ﻴْ ﺘُ ﻪُ

2) [51]22111 53; [52]33222 32) : ﻃﹶ ﺎ ﻏﹸ ﻮ ﻥﹶ

َﲔ ِﻏ ﺎ ﻃﹶ : (4) [37]44333 30; [38]55444 55;

[68]66555 31; [78]77666 22

ﻰَﺃﹶﻃﹾﻐ : (1) [53]88777 52

1) [69]99888 5) : ﺍ ﻟ ﻄﱠ ﺎ ﻏِ ﻴَ ﺔِ

1) [91]00999 11) : ﺑِ ﻄﹶ ﻐْ ﻮَ ﺍ ﻫَ ﺎ

ﺎًﺎﻧَﻴْﻃﹸﻐ : (4) [5]11000 64, 68; [17]22111

60; [18]33222 80

[5) [2]44333 15; [6) : ﻃﹸﻐْﻴَﺎﻧِﻬِﻢْ

110; [7]55444 186; [10]66555 11; [23]77666 75

8) [2]88777 256, 257)
ﺍ ﻟ ﻄﱠ ﺎ ﻏﹸ ﻮ ﺕِ

[4]99888 51, 60, 76; [5]00999 60; [16]11000 36;

[39]22111 17

ﺎَﺃﹶﻃﹾﻔﹶﺄﹶﻫ : (1) [5]33222 64

2) [9]44333 32; [61]55444 8) : ﻳُ ﻄﹾ ﻔِ ﺌﹸ ﻮ ﺍ

1) [83]66555 1) : ﻟِ ﻠﹾ ﻤُ ﻄﹶ ﻔﱢ ﻔِ ﲔَ

1) [38]77666 33) : ﻓﹶ ﻄﹶ ﻔِ ﻖَ

ﻘﹶﺎِﻃﹶﻔ : (2) [7]88777 22; [20]99888 121

1) [24]00999 31) : ﺍ ﻟ ﻄﱢ ﻔﹾ ﻞِ

ﻔﹾﻼِﻃ : (2) [22]11000 5; [40]22111 67

1) [24]33222 59) : ﺍ ﻷَ ﻃﹾﻔﹶ ﺎ ﻝﹸ

1) [7]44333 54) : ﻳَ ﻄﹾ ﻠﹸ ﺒُ ﻪُ

ﺎًﻃﹶﻠﹶﺒ : (1) [18]55444 41

1) [22]66555 73) : ﺍ ﻟ ﻄﱠ ﺎ ﻟِ ﺐُ

1) [22]77666 73) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﻄﹾ ﻠﹸ ﻮ ﺏُ

2) [2]88777 247, 249) : ﻃﹶ ﺎ ﻟﹸ ﻮ ﺕَ

1) [56]99888 29) : ﻃﹶ ﻠﹾ ﺢٍ

1) [18]00999 17) : ﻃﹶ ﻠﹶ ﻌَ ﺖْ

1) [18]11000 90) : ﺗَ ﻄﹾ ﻠﹸ ﻊُ

1) [3]22111 179) : ﻟِ ﻴُ ﻄﹾ ﻠِ ﻌَ ﻜﹸ ﻢْ

1) [37]33222 55) : ﻓﹶ ﺎ ﻃﱠﻠﹶ ﻊَ

1) [19]44333 78) : ﺃﹶ ﻃﱠ ﻠﹶ ﻊَ

1) [18]55444 18) : ﺍ ﻃﱠ ﻠﹶ ﻌْ ﺖَ

ُﻊ ِﻠ ﻃﱠ ﺃﹶ : (2) [28]66555 38; [40]77666 37

ُﻊ ِﻠ ﻄﱠ َﺗ : (2) [5]88777 13; [104]99888 7

ِﻉ ﻮ ﻠﹸ ﻃﹸ : (2) [20]00999 130; [50]11000 39

1) [97]22111 5) : ﻣَ ﻄﹾ ﻠﹶ ﻊِ

1) [18]33222 90) : ﻣَ ﻄﹾ ﻠِ ﻊَ

1) [37]44333 54) : ﻣُ ﻄﱠ ﻠِ ﻌُ ﻮ ﻥﹶ

1) [50]55444 10) : ﻃﹶ ﻠﹾ ﻊٌ

ﺎَﻬُﻃﹶﻠﹾﻌ : (3) [6]66555 99; [26]77666 148;

[37]88777 65

,4) [2]99888 231, 232) : ﻃﹶ ﻠﱠ ﻘﹾ ﺘُ ﻢُ

236; [65]00999 1

2) [2]11000 237)
ﻃﹶ ﻠﱠ ﻘﹾ ﺘُ ﻤُ ﻮ ﻫُ ﻦﱠ

[33]22111 49

1) [66]33222 5) : ﻃﹶ ﻠﱠ ﻘﹶ ﻜﹸ ﻦﱠ

ﺎَﻃﹶﻠﱠﻘﹶﻬ : (2) [2]44333 230

1) [65]55444 1) : ﻓﹶ ﻄﹶ ﻠﱢ ﻘﹸ ﻮ ﻫُ ﻦﱠ

1) [38]66555 6) : ﺍ ﻧْ ﻄﹶ ﻠﹶ ﻖَ

ﻄﹶﻠﹶﻘﹶﺎْﻓﹶﺎﻧ : (3) [18]77666 71, 74, 77

1) [48]88777 15) : ﺍ ﻧْ ﻄﹶ ﻠﹶ ﻘﹾ ﺘُ ﻢْ

1) [68]99888 23) : ﻓﹶ ﺎ ﻧْ ﻄﹶ ﻠﹶ ﻘﹸ ﻮ ﺍ

1) [26]00999 13) : ﻳَ ﻨْ ﻄﹶ ﻠِ ﻖُ

2) [77]11000 29, 30) : ﺍ ﻧْ ﻄﹶ ﻠِ ﻘﹸ ﻮ ﺍ

َﺍﻟﻄﱠﻼﻕ : (2) [2]22111 227, 229

2) [2]33222 228, 241) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻄﹶ ﻠﱠ ﻘﹶ ﺎ ﺕُ

1) [2]44333 265) : ﻓﹶ ﻄﹶ ﻞﱞ

2) [55]55444 56, 74) : ﻳَ ﻄﹾ ﻤِ ﺜﹾ ﻬُ ﻦﱠ

ﺎَﻨْﺴَﻃﹶﻤ : (2) [36]66555 66; [54]77666 37

1) [4]88777 47) : ﻧَ ﻄﹾ ﻤِ ﺲَMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 141

1) [10]99888 88) : ﺍ ﻃﹾ ﻤِ ﺲْ

1) [77]00999 8) : ﻃﹸ ﻤِ ﺴَ ﺖْ

1) [26]11000 82) : ﺃﹶ ﻃﹾ ﻤَ ﻊُ

1) [2]22111 75) : ﺃﹶﻓﹶﺘَﻄﹾﻤَﻌُﻮﻥﹶ

ُﻊ َﻤ ﻄﹾ َﻧ : (2) [5]33222 84; [26]44333 51

َﻊ َﻤ ﻄﹾ َﻳ : (3) [33]55444 32; [70]66555 38;

[74]77666 15

1) [7]88777 46) : ﻳَ ﻄﹾ ﻤَ ﻌُ ﻮ ﻥﹶ

ﺎًﻌَﻃﹶﻤ : (4) [7]99888 56; [13]00999 12;

[30]11000 24; [32]22111 16

1) [79]33222 34) : ﺍ ﻟ ﻄﱠ ﺎ ﻣﱠ ﺔﹸ

1) [22]44333 11) : ﺍ ﻃﹾ ﻤَ ﺄﹶ ﻥﱠ

1) [4]55444 103) : ﺍ ﻃﹾ ﻤَ ﺄﹾ ﻧَ ﻨْ ﺘُ ﻢْ

1) [10]66555 7) : ﺍ ﻃﹾ ﻤَ ﺄﹶ ﻧﱡ ﻮ ﺍ

[5) [3]77666 126; [5) : ﺗَ ﻄﹾ ﻤَ ﺌِ ﻦﱠ

113; [8]88777 10; [13]99888 28

1) [2]00999 260) : ﻟِ ﻴَ ﻄﹾ ﻤَ ﺌِ ﻦﱠ

1) [16]11000 106) : ﻣُﻄﹾ ﻤَ ﺌِ ﻦﱞ

1) [17]22111 95) : ﻣُ ﻄﹾ ﻤَ ﺌِ ﻨﱢ ﲔَ

[2) [16]33222 112; [89) : ﻣُ ﻄﹾ ﻤَ ﺌِ ﻨﱠ ﺔﹰ

27

ﻃﻪ : (1) [20]44333 1

1) [2]55444 222) : ﻳَ ﻄﹾ ﻬُ ﺮْ ﻥﹶ

1) [3]66555 42) : ﻃﹶ ﻬﱠ ﺮَ ﻙِ

1) [9]77666 103) : ﺗُ ﻄﹶ ﻬﱢ ﺮُ ﻫُ ﻢْ

1) [5]88777 41) : ﻳُ ﻄﹶ ﻬﱢ ﺮَ

3) [5]99888 6; [8]00999 11)
ﻟِ ﻴُ ﻄﹶ ﻬﱢ ﺮَ ﻛﹸ ﻢْ

[33]11000 33

ْﺮ ﻬﱢ ﻃﹶ : (2) [22]22111 26; [74]33222 4

ﺍَﻃﹶﻬﱢﺮ : (1) [2]44333 125

1) [2]55444 222) : ﺗَ ﻄﹶ ﻬﱠ ﺮْ ﻥﹶ

1) [9]66555 108) : ﻳَ ﺘَ ﻄﹶ ﻬﱠ ﺮُ ﻭ ﺍ

[2) [7]77666 82; [27) : ﻳَﺘَﻄﹶﻬﱠﺮُﻭﻥﹶ

56

1) [5]88777 6) : ﻓﹶ ﺎ ﻃﱠ ﻬﱠ ﺮُ ﻭ ﺍ

ﺍًﻮﺭُﻃﹶﻬ : (2) [25]99888 48; [76]00999 21

ُﺮ َﻬ ﻃﹾ ﺃﹶ : (4) [2]11000 232; [11]22111 78;

[33]33222 53; [58]44333 12

1) [33]55444 33) : ﺗَﻄﹾﻬِﲑًﺍ

1) [3]66555 55) :َ ﻣُ ﻄﹶ ﻬﱢ ﺮُ ﻙَ

5) [2]77666 25; [3]88777 15)
ﻣُ ﻄﹶ ﻬﱠ ﺮَ ﺓﹲ

[4]99888 57; [80]00999 14; [98]11000 2

1) [56]22111 79) : ﺍﻟﹾﻤُﻄﹶﻬﱠﺮُﻭﻥﹶ

1) [2]33222 222) : ﺍﻟﹾﻤُﺘَﻄﹶﻬﱢﺮِﻳﻦَ

1) [9]44333 108) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻄﱠ ﻬﱢ ﺮِ ﻳ ﻦَ

1) [26]55444 63) : ﻛﹶ ﺎ ﻟ ﻄﱠ ﻮْ ﺩِ

[10) [2]66555 63, 93; [4) : ﺍ ﻟ ﻄﱡ ﻮ ﺭَ

154; [19]77666 52; [20]88777 80; [23]99888 20;

[28]00999 29, 46; [52]11000 1; [95]22111 2

1) [71]33222 14) : ﺃﹶﻃﹾﻮَﺍﺭًﺍ

1) [5]44333 30) : ﻓﹶ ﻄﹶ ﻮﱠ ﻋَ ﺖْ

1) [4]55444 80) : ﺃﹶ ﻃﹶ ﺎ ﻉَ

1) [3]66555 168) : ﺃﹶﻃﹶﺎﻋُﻮﻧَﺎ

1) [43]77666 54) : ﻓﹶ ﺄﹶ ﻃﹶ ﺎ ﻋُ ﻮ ﻩُ

1) [23]88777 34) : ﺃﹶ ﻃﹶ ﻌْ ﺘُ ﻢْ

1) [6]99888 121) : ﺃﹶ ﻃﹶ ﻌْ ﺘُ ﻤُ ﻮ ﻫُ ﻢْ

ﺎَﻨْﺃﹶﻃﹶﻌ : (8) [2]00999 285; [4]11000 46;

[5]22111 7; [24]33222 47, 51; [33]44333 66, 67

1) [4]55444 34) : ﺃﹶ ﻃﹶ ﻌْ ﻨَ ﻜﹸ ﻢْ

ْﻊ ِﻄ ُﺗ : (8) [6]66555 116; [18]77666 28;

[25]88777 52; [33]99888 1, 48; [68]00999 8, 10;

[76]11000 24

1) [96]22111 19) : ﺗُ ﻄِ ﻌْ ﻪُ

2) [29]33222 8; [31]44333 15) : ﺗُﻄِﻌْﻬُﻤَﺎ

5) [3]55444 100, 149)
ﺗُﻄِﻴﻌُﻮﺍ

[26]66555 151; [48]77666 16; [49]88777 14

1) [24]99888 54) : ﺗُ ﻄِ ﻴ ﻌُ ﻮ ﻩُ

1) [59]00999 11) : ﻧُ ﻄِ ﻴ ﻊُ

1) [47]11000 26) : ﺳَ ﻨُ ﻄِ ﻴ ﻌُ ﻜﹸ ﻢْ

ِﻊ ِﻄ ُﻳ : (6) [4]22111 13, 69, 80; [24]33222

52; [33]44333 71; [48]55444 17 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 142

1) [49]66555 7) : ﻳُ ﻄِ ﻴ ﻌُ ﻜﹸ ﻢْ

1) [9]77666 71) : ﻳُ ﻄِ ﻴ ﻌُ ﻮ ﻥﹶ

1) [33]88777 33) : ﺃﹶ ﻃِ ﻌْ ﻦَ

[19) [3]99888 32, 132; [4) : ﺃﹶ ﻃِ ﻴ ﻌُ ﻮﺍ

59; [5]00999 92; [8]11000 1, 20, 46; [20]22111

90; [24]33222 54, 56; [47]44333 33; [58]55444

13; [64]66555 12, 16

[11) [3]77666 50; [26) : ﺃﹶ ﻃِ ﻴ ﻌُ ﻮ ﻥِ

108, 110, 126, 131, 144, 150,

163, 179; [43]88777 63; [71]99888 3

َﻉ ﺎ ﻄﹶ ُﻳ : (2) [4]00999 64; [40]11000 18

2) [2]22111 158, 184) : ﺗَ ﻄﹶ ﻮﱠ ﻉَ

1) [3]33222 97) : ﺍﺳْﺘَﻄﹶﺎﻉَ

[4) [2]44333 217; [18) : ﺍﺳْﺘَﻄﹶﺎﻋُﻮﺍ

97; [36]55444 67; [51]66555 45

[3) [6]77666 35; [11) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻄﹶ ﻌْ ﺖَ

88; [17]88777 64

[5) [8]99888 60; [10) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻄﹶ ﻌْ ﺘُ ﻢْ

38; [11]00999 13; [55]11000 33; [64]22111 16

1) [9]33222 42) : ﺍﺳْﺘَﻄﹶﻌْﻨَﺎ

1) [18]44333 97) : ﺍﺳْﻄﹶﺎﻋُﻮﺍ

1) [18]55444 78) : ﺗَ ﺴْ ﺘَ ﻄِ ﻊْ

,4) [18]66555 41, 67, 72) : ﺗَﺴْﺘَﻄِﻴﻊَ

75

1) [4]77666 129) : ﺗَﺴْﺘَﻄِﻴﻌُﻮﺍ

1) [25]88777 19) : ﺗَ ﺴْ ﺘَ ﻄِ ﻴ ﻌُ ﻮ ﻥﹶ

1) [18]99888 82) : ﺗَ ﺴْ ﻄِ ﻊْ

2) [4]00999 25; [58]11000 4) : ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﻄِ ﻊْ

[2) [2]22111 282; [5) : ﻳَﺴْﺘَﻄِﻴﻊُ

112

15) [2]33222 273)
ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﻄِ ﻴ ﻌُ ﻮ ﻥﹶ

[4]44333 98; [7]55444 192, 197; [11]66555 20;

[16]77666 73; [17]88777 48; [18]99888 101; [21]00999

40, 43; [25]11000 9; [26]22111 211; [36]33222

50, 75; [68]44333 42

ﺎًﻋْﻃﹶﻮ : (4) [3]55444 83; [9]66555 53;

[13]77666 15; [41]88777 11

ﺔﹲ َﻋ ﺎ ﻃﹶ : (3) [4]99888 81; [24]00999 53;

[47]11000 21

1) [41]22111 11) : ﻃﹶ ﺎ ﺋِ ﻌِ ﲔَ

1) [81]33222 21) : ﻣُ ﻄﹶ ﺎ ﻉٍ

1) [9]44333 79) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻄﱠ ﻮﱢ ﻋِ ﲔَ

1) [68]55444 19) : ﻓﹶ ﻄﹶ ﺎ ﻑَ

[3) [52]66555 24; [56) : ﻳَ ﻄﹸ ﻮ ﻑُ

17; [76]77666 19

1) [55]88777 44) : ﻳَ ﻄﹸ ﻮ ﻓﹸ ﻮ ﻥﹶ

ُﻑ ﺎ ﻄﹶ ُﻳ : (3) [37]99888 45; [43]00999 71;

[76]11000 15

1) [2]22111 158) : ﻳَ ﻄﱠ ﻮﱠ ﻑَ

1) [22]33222 29) : ﻭَ ﻟﹾ ﻴَ ﻄﱠ ﻮﱠ ﻓﹸ ﻮ ﺍ

ٌﻒِﻃﹶﺎﺋ : (2) [7]44333 201; [68]55444 19

[2) [2]66555 125; [22) : ﻟِ ﻠ ﻄﱠ ﺎ ﺋِ ﻔِ ﲔَ

26

20) [3]77666 69, 72, 154)
ﻃﹶ ﺎ ﺋِ ﻔﹶ ﺔﹲ

[4]88777 81, 102, 113; [7]99888 87; [9]00999 66,

83, 122; [24]11000 2; [28]22111 4; [33]33222 13;

[61]44333 14; [73]55444 20

ِﺎﻥَﻔﹶﺘِﻃﹶﺎﺋ : (2) [3]66555 122; [49]77666 9

2) [6]88777 156; [8]99888 7) : ﻃﹶ ﺎ ﺋِ ﻔﹶ ﺘَ ﻴْ ﻦِ

1) [24]00999 58) : ﻃﹶ ﻮﱠ ﺍ ﻓﹸ ﻮ ﻥﹶ

[2) [7]11000 133; [29) : ﺍ ﻟ ﻄﱡ ﻮ ﻓﹶ ﺎ ﻥﹸ

14

1) [3]22111 180) : ﺳَﻴُﻄﹶﻮﱠﻗﹸﻮﻥﹶ

1) [2]33222 184) : ﻳُ ﻄِ ﻴ ﻘﹸ ﻮ ﻧَ ﻪُ

2) [2]44333 249, 286) : ﻃﹶ ﺎ ﻗﹶ ﺔﹶ

ﻝﹶ ﺎ ﻃﹶ : (3) [20]55444 86; [21]66555 44;

[57]77666 16

1) [28]88777 45) : ﻓﹶ ﺘَ ﻄﹶ ﺎ ﻭَ ﻝﹶ

2) [9]99888 86; [40]00999 3) : ﺍ ﻟ ﻄﱠ ﻮْ ﻝِ

ﻻْﻃﹶﻮ : (1) [4]11000 25

ﻃﹸﻮﻻ : (1) [17]22111 37

ﻼ ﻳ ِﻮ ﻃﹶ : (2) [73]33222 7; [76]44333 26

1) [21]55444 104) : ﻧَﻄﹾﻮِﻱ

1) [21]66555 104) : ﻛﹶ ﻄﹶ ﻲﱢ

ﻯًﻃﹸﻮ : (2) [20]77666 12; [79]88777 16

1) [39]99888 67) : ﻣَﻄﹾﻮِﻳﱠﺎﺕٌMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 143

1) [4]00999 3) : ﻃﹶ ﺎ ﺏَ

1) [39]11000 73) : ﻃِ ﺒْ ﺘُ ﻢْ

1) [4]22111 4) : ﻃِ ﺒْ ﻦَ

ﻰَﻃﹸﻮﺑ : (1) [13]33222 29

7) [3]44333 179; [4]55444 2)
ﺍ ﻟ ﻄﱠ ﻴﱢ ﺐِ

[5]66555 100; [7]77666 58; [8]88777 37; [22]99888 24;

[35]00999 10

ﺎًﻃﹶﻴﱢﺒ : (6) [2]11000 168; [4]22111 43; [5]33222

6, 88; [8]44333 69; [16]55444 114

ﻮﻥﹶُﺍﻟﻄﱠﻴﱢﺒ : (1) [24]66555 26

َﲔ ِﺒ ﻴﱢ ﻃﹶ : (2) [16]77666 32; [24]88777 26

ﺔﹰ َﺒ ﻴﱢ ﻃﹶ : (9) [3]99888 38; [9]00999 72; [10]11000

22; [14]22111 24; [16]33222 97; [24]44333 61;

[34]55444 15; [61]66555 12

ﻃﻴﺒﺎﺕ : (20) [2]77666 57, 172,

267; [4]88777 160; [5]99888 4, 5, 87; [7]00999

32, 157, 160; [8]11000 26; [10]22111 93;

[16]33222 72; [17]44333 70; [20]55444 81; [23]66555

51; [24]77666 26; [40]88777 64; [45]99888 16

1) [46]00999 20) : ﻃﹶﻴﱢﺒَﺎﺗِﻜﹸﻢْ

1) [6]11000 38) : ﻳَ ﻄِ ﲑُ

1) [36]22111 18) : ﺗَﻄﹶﻴﱠﺮْﻧَﺎ

1) [27]33222 47) : ﺍﻃﱠﻴﱠﺮْﻧَﺎ

1) [7]44333 131) : ﻳَ ﻄﱠ ﻴﱠ ﺮُ ﻭ ﺍ

16) [2]55444 260; [3]66555 49)
ﺍ ﻟ ﻄﱠ ﻴْ ﺮِ

[5]77666 110; [12]88777 36, 41; [16]99888 79;

[21]00999 79; [22]11000 31; [24]22111 41; [27]33222

16, 17, 20; [34]44333 10; [38]55444 19;

[56]66555 21; [67]77666 19

ﺍًﺮْﻃﹶﻴ : (3) [3]88777 49; [5]99888 110;

[105]00999 3

1) [6]11000 38) : ﻃﹶ ﺎ ﺋِ ﺮٍ

[2) [27]22111 47; [36) : ﻃﹶ ﺎ ﺋِ ﺮُ ﻛﹸ ﻢْ

19

1) [17]33222 13) : ﻃﹶ ﺎ ﺋِ ﺮَ ﻩُ

1) [7]44333 131) : ﻃﹶ ﺎ ﺋِ ﺮُ ﻫُ ﻢْ

1) [76]55444 7) : ﻣُﺴْﺘَﻄِﲑًﺍ

ِﲔ ﻄﱢ ﻟ ﺍ : (11) [3]66555 49; [5]77666 110;

[6]88777 2; [7]99888 12; [23]00999 12; [28]11000 38;

[32]22111 7; [37]33222 11; [38]44333 71, 76;

[51]55444 33

1) [17]66555 61) : ﻃِﻴﻨًﺎMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 144

- † -

1) [16]77666 80) : ﻇﹶ ﻌْ ﻨِ ﻜﹸ ﻢْ

1) [48]88777 24) : ﺃﹶ ﻇﹾ ﻔﹶ ﺮَ ﻛﹸ ﻢْ

1) [6]99888 146) : ﻇﹸ ﻔﹸ ﺮٍ

ﻞﱠ ﻇﹶ : (2) [16]00999 58; [43]11000 17

1) [26]22111 4) : ﻇﹶ ﻠﱠ ﺖْ

1) [20]33222 97) : ﻇﹶ ﻠﹾ ﺖَ

1) [56]44333 65) : ﻓﹶ ﻈﹶ ﻠﹾ ﺘُ ﻢْ

ﻇﹶﻠﱡﻮﺍ : (2) [15]55444 14; [30]66555 51

1) [26]77666 71) : ﻓﹶ ﻨَ ﻈﹶ ﻞﱡ

1) [42]88777 33) : ﻓﹶ ﻴَ ﻈﹾ ﻠﹶ ﻠﹾ ﻦَ

ﺎَﻇﹶﻠﱠﻠﹾﻨَﻭ : (2) [2]99888 57; [7]00999 160

ﺍﻟﻈﻞ : (6) [25]11000 45; [28]22111 24;

[35]33222 21; [56]44333 30, 43; [77]55444 30

1) [4]66555 57) : ﻇِﻠًﺎ

1) [13]77666 35) : ﻇِﻠﱡﻬَﺎ

ٍﻝ ﻼ ِﻇ : (2) [36]88777 56; [77]99888 41

ﻼﻻِﻇ : (1) [16]00999 81

1) [16]11000 48) : ﻇِ ﻼ ﻟﹸ ﻪُ

1) [76]22111 14) : ﻇِﻼﻟﹸﻬَﺎ

1) [13]33222 15) : ﻇِ ﻼ ﻟﹸ ﻬُ ﻢْ

ﺔﹲ ﻠﱠ ﻇﹸ : (2) [7]44333 171; [26]55444 189

ٍﻠﹶﻞ ﻇﹸ : (4) [2]66555 210; [31]77666 32;

[39]88777 16

1) [77]99888 31) : ﻇﹶ ﻠِ ﻴ ﻞٍ

1) [4]00999 57) : ﻇﹶ ﻠِ ﻴ ﻼ

َﻢ ﻠﹶ ﻇﹶ : (4) [2]11000 231; [18]22111 87;

[27]33222 11; [65]44333 1

1) [10]55444 54) : ﻇﹶ ﻠﹶ ﻤَ ﺖْ

ُﺖ ْﻤ ﻠﹶ ﻇﹶ : (2) [27]66555 44; [28]77666 16

2) [2]88777 54; [43]99888 39) : ﻇﹶ ﻠﹶ ﻤْ ﺘُ ﻢْ

1) [38]00999 24) : ﻇﹶ ﻠﹶ ﻤَ ﻚَ

1) [7]11000 23) : ﻇﹶﻠﹶﻤْﻨَﺎ

[3) [11]22111 101; [16) : ﻇﹶﻠﹶﻤْﻨَﺎﻫُﻢْ

118; [43]33222 76

2) [3]44333 117; [16]55444 33) : ﻇﹶ ﻠﹶ ﻤَ ﻬُ ﻢُ

,43) [2]66555 59, 150) : ﻇﹶ ﻠﹶ ﻤُ ﻮ ﺍ

165; [3]77666 117, 135; [4]88777 64, 168;

[6]99888 45; [7]00999 103, 162, 165; [8]11000

25; [10]22111 13, 52; [11]33222 37, 67, 94,

101, 113, 116; [14]44333 44, 45; [16]55444

85; [17]66555 59; [18]77666 59; [21]88777 3;

[23]99888 27; [26]00999 227; [27]11000 52, 85;

[29]22111 46; [30]33222 29, 57; [34]44333 19,

42; [37]55444 22; [39]66555 47, 51; [43]77666

65; [46]88777 12; [51]99888 59; [52]00999 47

2) [2]11000 57; [7]22111 160) : ﻇﹶ ﻠﹶ ﻤُ ﻮ ﻧَ ﺎ

1) [18]33222 33) : ﺗَ ﻈﹾ ﻠِ ﻢْ

1) [9]44333 36) : ﺗَ ﻈﹾ ﻠِ ﻤُ ﻮ ﺍ

1) [2]55444 279) : ﺗَ ﻈﹾ ﻠِ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

ُﻢ ِﻠ ﻈﹾ َﻳ : (5) [4]66555 40, 110; [10]77666

44; [18]88777 49; [25]99888 19

[3) [9]00999 70; [29) : ﻟِ ﻴَ ﻈﹾ ﻠِ ﻤَ ﻬُ ﻢْ

40; [30]11000 9

[13) [2]22111 57; [3) : ﻳَ ﻈﹾ ﻠِ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

117; [7]33222 9, 160, 162, 177; [9]44333

70; [10]55444 44; [16]66555 33, 118; [29]77666

40; [30]88777 9; [42]99888 42

1) [4]00999 148) : ﻇﹸ ﻠِ ﻢَ

3) [16]11000 41; [22]22111 39)
ﻇﹸ ﻠِ ﻤُ ﻮ ﺍ

[26]33222 227

ُﻢ ﻠﹶ ﻈﹾ ُﺗ : (2) [21]44333 47; [36]55444 54

4) [2]66555 272, 279)
ﺗُ ﻈﹾ ﻠﹶ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

[4]77666 77; [8]88777 60

[15) [2]99888 281; [3) : ﻳُ ﻈﹾ ﻠﹶ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

25, 161; [4]00999 49, 124; [6]11000 160;

[10]22111 47, 54; [16]33222 111; [17]44333 71;

[19]55444 60; [23]66555 62; [39]77666 69; [45]88777

22; [46]99888 19

َﻢ ﻇﹸﻠﹾ : (7) [4]00999 160; [6]11000 82,

131; [11]22111 117; [22]33222 25; [31]44333 13;

[40]55444 17

ﺎًﻇﹸﻠﹾﻤ : (8) [3]66555 108; [4]77666 10,

30; [20]88777 111, 112; [25]99888 4; [27]00999

14; [40]11000 31

ِﻪ ِﻤ ﻠﹾ ﻇﹸ : (2) [5]22111 39; [42]33222 41

3) [4]44333 153; [13]55444 6)
ﻇﹸ ﻠﹾ ﻤِ ﻬِ ﻢْ

[16]66555 61

ٌﻢ ِﻟ ﺎ ﻇﹶ : (5) [4]77666 75; [18]88777 35;

[25]99888 27; [35]00999 32; [37]11000 113 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 145

[4) [11]22111 102; [21) : ﻇﹶ ﺎ ﻟِ ﻤَ ﺔﹲ

11; [22]33222 45, 48

,33) [2]44333 51, 92) : ﻇﹶ ﺎ ﻟِ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

229, 254; [3]55444 94, 128; [5]66555 45;

[6]77666 21, 47, 93, 135; [9]88777 23; [12]99888

23, 79; [14]00999 42; [16]11000 113; [17]22111

47, 99; [19]33222 38; [21]44333 64; [23]55444

107; [24]66555 50; [25]77666 8; [28]88777 37,

59; [29]99888 14, 49; [31]00999 11; [34]11000

31; [35]22111 40; [42]33222 8; [49]44333 11;

[60]55444 9

ﻲِﻤِﻇﹶﺎﻟ : (2) [4]66555 97; [16]77666 28

,91) [2]88777 35, 95) : ﻇﱠ ﺎ ﻟِ ﻤِ ﲔَ

124, 145, 193, 246, 258, 270;

[3]99888 57, 86, 140, 151, 192; [5]00999

29, 51, 72, 107; [6]11000 33, 52, 58,

68, 129, 144; [7]22111 5, 19, 41, 44,

47, 148, 150; [8]33222 54; [9]44333 19, 47,

109; [10]55444 39, 85, 106; [11]66555 18,

31, 44, 83; [12]77666 75; [14]88777 13, 22,

27; [15]99888 78; [17]00999 82; [18]11000 29,

50; [19]22111 72; [21]33222 14, 29, 46, 59,

87, 97; [22]44333 53, 71; [23]55444 28, 41,

94; [25]66555 37; [26]77666 10, 209; [28]88777

21, 25, 40, 50; [29]99888 31; [35]00999 37;

[37]11000 63; [39]22111 24; [40]33222 18, 52;

[42]44333 21, 22, 40, 44, 45; [43]55444 76;

[45]66555 19; [46]77666 10; [59]88777 17; [61]99888

7; [62]00999 5, 7; [66]11000 11; [68]22111 29;

[71]33222 24, 28; [76]44333 31

ُﻢ ﻠﹶ ﻇﹾ ﺃﹶ : (16) [2]55444 114, 140; [6]66555

21, 93, 144, 157; [7]77666 37; [10]88777

17; [11]99888 18; [18]00999 15, 57; [29]11000

68; [32]22111 22; [39]33222 32; [53]44333 52;

[61]55444 7

1) [14]66555 34) : ﻇﹶ ﻠﹸ ﻮ ﻡٌ

ﺎًﻇﹶﻠﹸﻮﻣ : (1) [33]77666 72

ٍﻡ ﻼ ﻇﹶ : (5) [3]88777 182; [8]99888 51;

[22]00999 10; [41]11000 46; [50]22111 29

1) [17]33222 33) : ﻣَﻈﹾﻠﹸﻮﻣًﺎ

1) [2]44333 20) : ﺃﹶ ﻇﹾ ﻠﹶ ﻢَ

1) [10]55444 27) : ﻣُﻈﹾﻠِﻤًﺎ

1) [36]66555 37) : ﻣُ ﻈﹾ ﻠِ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

ﻇﻠﻤﺎﺕ : (23) [2]77666 17, 19,

257; [5]88777 16; [6]99888 1, 39, 59, 63,

97, 122; [13]00999 16; [14]11000 1, 5; [21]22111

87; [24]33222 40; [27]44333 63; [33]55444 43;

[35]66555 20; [39]77666 6; [57]88777 9; [65]99888 11

1) [20]00999 119) : ﺗَ ﻈﹾ ﻤَ ﺄﹸ

1) [9]11000 120) : ﻇﹶ ﻤَ ﺄﹲ

1) [24]22111 39) : ﺍ ﻟ ﻈﱠ ﻤْ ﺂ ﻥﹸ

ﻦﱠ ﻇﹶ : (7) [10]33222 24; [12]44333 42;

[21]55444 87; [24]66555 12; [38]77666 24; [75]88777

28; [84]99888 14

ﻇﹶﻨﱠﺎ : (1) [2]00999 230

1) [69]11000 20) : ﻇﹶ ﻨَ ﻨْ ﺖُ

[6) [41]22111 22, 23; [48) : ﻇﹶ ﻨَ ﻨْ ﺘُ ﻢْ

12; [59]33222 2; [72]44333 7

ﻨﱠﺎَﻇﹶﻨ : (2) [72]55444 5, 12

ﻇﹶﻨﱡﻮﺍ : (9) [7]66555 171; [9]77666 118;

[10]88777 22; [12]99888 110; [18]00999 53; [28]11000

39; [41]22111 48; [59]33222 2; [72]44333 7

ﻦﱡ ﻇﹸ ﺃﹶ : (3) [18]55444 35, 36; [41]66555 50

2) [17]77666 101, 102) : ﻟﹶ ﺄﹶ ﻇﹸ ﻨﱡ ﻚَ

ُﻪ ﻨﱡ ﻇﹸ َﻷ : (2) [28]88777 38; [40]99888 37

1) [75]00999 25) : ﺗَ ﻈﹸ ﻦﱡ

2) [17]11000 52; [33]22111 10) : ﺗَ ﻈﹸ ﻨﱡ ﻮ ﻥﹶ

1) [45]33222 32) : ﻧَ ﻈﹸ ﻦﱡ

َﻚ ﻨﱡ ﻈﹸ َﻧ : (2) [7]44333 66; [26]55444 186

1) [11]66555 27) : ﻧَ ﻈﹸ ﻨﱡ ﻜﹸ ﻢْ

ﻦﱡ ﻈﹸ َﻳ : (2) [22]77666 15; [83]88777 4

5) [2]99888 46, 78, 249)
ﻳَ ﻈﹸ ﻨﱡ ﻮ ﻥﹶ

[3]00999 154; [45]11000 24

ﻦﱢ ﻈﱠ ﻟ ﺍ : (15) [3]22111 154; [4]33222 157;

[6]44333 116, 148; [10]55444 36, 60, 66;

[38]66555 27; [48]77666 6, 12; [49]88777 12;

[53]99888 23, 28

ﺎﻇﹶﻨ : (2) [10]00999 36; [45]11000 32

ْﻢ ﻜﹸ ﻨﱡ ﻇﹶ : (2) [37]22111 87; [41]33222 23

1) [34]44333 20) : ﻇﹶ ﻨﱠ ﻪُ

1) [33]55444 10) : ﺍ ﻟ ﻈﱡ ﻨُ ﻮ ﻥﹶ

َﺍﻟﻈﱠﺎﻧﱢﲔ : (1) [48]66555 6

َﺮ َﻬ ﻇﹶ : (5) [6]77666 151; [7]88777 33; [9]99888

48; [24]00999 31; [30]11000 41

3) [9]22111 8; [18]33222 20)
ﻳَ ﻈﹾ ﻬَ ﺮُ ﻭ ﺍ

[24]44333 31

1) [43]55444 33) : ﻳَﻈﹾﻬَﺮُﻭﻥﹶ

1) [18]66555 97) : ﻳَﻈﹾﻬَﺮُﻭﻩُ

1) [60]77666 9) : ﻇﹶﺎﻫَﺮُﻭﺍ

1) [33]88777 26) : ﻇﹶﺎﻫَ ﺮُ ﻭ ﻫُ ﻢْ

1) [33]99888 4) : ﺗُ ﻈﹶ ﺎ ﻫِ ﺮُ ﻭ ﻥﹶMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 146

1) [9]00999 4) : ﻳُﻈﹶﺎﻫِﺮُﻭﺍ

2) [58]11000 2, 3) : ﻳُ ﻈﹶ ﺎ ﻫِ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

1) [66]22111 3) : ﺃﹶ ﻇﹾ ﻬَ ﺮَ ﻩُ

1) [30]33222 18) : ﺗُﻈﹾﻬِﺮُﻭﻥﹶ

َﺮ ِﻬ ﻈﹾ ُﻳ : (2) [40]44333 26; [72]55444 26

3) [9]66555 33; [48]77666 28)
ﻟِ ﻴُ ﻈﹾ ﻬِ ﺮَ ﻩُ

[61]88777 9

1) [28]99888 48) : ﺗَ ﻈﹶ ﺎ ﻫَ ﺮَ ﺍ

ﺗﻈﺎﻫﺮﺍ : (1) [66]00999 4

1) [2]11000 85) : ﺗَ ﻈﹶ ﺎ ﻫَ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

1) [94]22111 3) : ﻇﹶ ﻬْ ﺮَ ﻙَ

ِﻩ ِﺮ ْﻬ ﻇﹶ : (2) [42]33222 33; [84]44333 10

1) [35]55444 45) : ﻇﹶﻬْﺮِﻫَﺎ

1) [6]66555 94) : ﻇﹸﻬُﻮﺭِﻛﹸﻢْ

1) [43]77666 13) : ﻇﹸ ﻬُ ﻮ ﺭِ ﻩِ

[2) [2]88777 189; [6) : ﻇﹸ ﻬُ ﻮ ﺭُ ﻫَ ﺎ

138

[6) [2]99888 101; [3) : ﻇﹸ ﻬُ ﻮ ﺭِ ﻫِ ﻢْ

187; [6]00999 31; [7]11000 172; [9]22111 35;

[21]33222 39

1) [6]44333 146) : ﻇﹸ ﻬُ ﻮ ﺭُ ﻫُ ﻤَ ﺎ

ٍﺮ ِﻫ ﺎ ﻇﹶ : (3) [6]55444 120; [13]66555 33;

[57]77666 3

ﺍًﺮِﻇﹶﺎﻫ : (2) [18]88777 22; [30]99888 7

2) [31]00999 20; [34]11000 18) : ﻇﹶ ﺎ ﻫِ ﺮَ ﺓﹰ

1) [57]22111 13) : ﻇﹶ ﺎ ﻫِ ﺮُ ﻩُ

[2) [40]33222 29; [61) : ﻇﹶ ﺎ ﻫِ ﺮِ ﻳ ﻦَ

14

ٍﲑ ِﻬ ﻇﹶ : (2) [34]44333 22; [66]55444 4

ﺍًﲑِﻇﹶﻬ : (4) [17]66555 88; [25]77666 55;

[28]88777 17, 86

1) [24]99888 58) : ﺍ ﻟ ﻈﱠ ﻬِ ﲑَ ﺓِ

1) [11]00999 92) : ﻇِﻬْﺮِﻳﺎMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 147

- ‹ -

1) [25]11000 77) : ﻳَ ﻌْ ﺒَ ﺄﹸ

1) [26]22111 128) : ﺗَﻌْﺒَﺜﹸﻮﻥﹶ

1) [23]33222 115) : ﻋَﺒَﺜﹰﺎ

1) [5]44333 60) : ﻋَ ﺒَ ﺪَ

1) [109]55444 4) : ﻋَ ﺒَ ﺪْ ﺗُ ﻢْ

1) [16]66555 35) : ﻋَﺒَﺪْﻧَﺎ

1) [43]77666 20) : ﻋَﺒَﺪْﻧَﺎﻫُﻢْ

َﺪ ُﺒ ْﻋ ﺃﹶ : (13) [6]88777 56; [10]99888 104;

[13]00999 36; [27]11000 91; [36]22111 22; [39]33222

11, 14, 64; [40]44333 66; [109]55444 2, 3,

5

ُﺪ ُﺒ ْﻌ َﺗ : (3) [19]66555 42, 44; [27]77666 43

[7) [11]88777 2, 26; [12) : ﺗَ ﻌْ ﺒُ ﺪُ ﻭ ﺍ

40; [17]99888 23; [36]00999 60; [41]11000 14;

[46]22111 21

,23) [2]33222 83, 133) : ﺗَ ﻌْ ﺒُ ﺪُ ﻭ ﻥﹶ

172; [5]44333 76; [10]55444 28, 104; [12]66555

40; [16]77666 114; [21]88777 66, 67, 98;

[26]99888 70, 75, 92; [29]00999 17; [37]11000

85, 95, 161; [41]22111 37; [43]33222 26;

[60]44333 4; [109]55444 2

ُﺪ ُﺒ ْﻌ َﻧ : (7) [1]66555 5; [2]77666 133; [3]88777

64; [7]99888 70; [11]00999 62; [14]11000 35;

[26]22111 71

1) [39]33222 3) : ﻧَ ﻌْ ﺒُ ﺪُ ﻫُ ﻢْ

ُﺪ ُﺒ ْﻌ َﻳ : (8) [7]44333 70; [11]55444 62, 87,

109; [14]66555 10; [22]77666 11; [34]88777 43

3) [9]99888 31; [98]00999 5)
ﻳَ ﻌْ ﺒُ ﺪُ ﻭ ﺍ

[106]11000 3

[12) [10]22111 18; [11) : ﻳَ ﻌْ ﺒُ ﺪُ ﻭ ﻥﹶ

109; [16]33222 73; [18]44333 16; [19]55444 49;

[22]66555 71; [25]77666 17, 55; [28]88777 63;

[34]99888 40, 41; [37]00999 22

1) [51]11000 56) : ﻟِﻴَﻌْﺒُﺪُﻭﻥِ

1) [24]22111 55) : ﻳَﻌْﺒُﺪُﻭﻧَﻨِﻲ

1) [39]33222 17) : ﻳَ ﻌْ ﺒُ ﺪُ ﻭ ﻫَ ﺎ

ْﺪ ُﺒ ْﻋ ﺍ : (3) [15]44333 99; [39]55444 2, 66

1) [20]66555 14) : ﻓﹶﺎﻋْﺒُﺪْﻧِﻲ

[2) [11]77666 123; [19) : ﻓﹶ ﺎ ﻋْ ﺒُ ﺪْ ﻩُ

65

21) [2]88777 21; [4]99888 36)
ﺍ ﻋْ ﺒُ ﺪُ ﻭ ﺍ

[5]00999 72, 117; [7]11000 59, 65, 73, 85;

[11]22111 50, 61, 84; [16]33222 36; [22]44333

77; [23]55444 23, 32; [27]66555 45; [29]77666

16, 36; [39]88777 15; [53]99888 62; [71]00999 3

3) [21]11000 25, 92)
ﻓﹶ ﺎ ﻋْ ﺒُ ﺪُ ﻭ ﻥِ

[29]22111 56

1) [36]33222 61) : ﺍ ﻋْ ﺒُ ﺪُ ﻭ ﻧِ ﻲ

6) [3]44333 51; [6]55444 102)
ﺍ ﻋْ ﺒُ ﺪُ ﻭ ﻩُ

[10]66555 3; [19]77666 36; [29]88777 17; [43]99888 64

1) [43]00999 45) : ﻳُ ﻌْ ﺒَ ﺪُ ﻭ ﻥﹶ

1) [26]11000 22) : ﻋَ ﺒﱠ ﺪْ ﺕَ

[10) [2]22111 178, 221; [19) : ﺍ ﻟﹾ ﻌَ ﺒْ ﺪُ

30; [34]33222 9; [38]44333 30, 44; [43]55444 59;

[50]66555 8; [72]77666 19

ﺍًﺪْﺒَﻋ : (6) [4]88777 172; [16]99888 75;

[17]00999 3; [18]11000 65; [19]22111 93; [96]33222 10

5) [2]44333 23; [8]55444 41)
ﻋَﺒْﺪِﻧَﺎ

[38]66555 17, 41; [54]77666 9

ِﻩ ِﺪ ْﺒ َﻋ : (7) [17]88777 1; [18]99888 1;

[19]00999 2; [25]11000 1; [39]22111 36; [53]33222 10;

[57]44333 9

1) [66]55444 10) : ﻋَ ﺒْ ﺪَ ﻳْ ﻦِ

ِﺎﺩَﺒِﺍﻟﹾﻌ : (20) [2]66555 207; [3]77666 15,

20, 30; [7]88777 194; [21]99888 26; [25]00999

63; [36]11000 30; [37]22111 40, 74, 128,

160, 169; [40]33222 31, 44, 48; [43]44333

19; [44]55444 18; [50]66555 11; [76]77666 6

,4) [39]88777 10, 16) : ﻋِﺒَﺎﺩِ (ﻯ)

17; [43]99888 68

2) [3]00999 79; [17]11000 5) : ﻋِ ﺒَ ﺎ ﺩً ﺍ

7) [4]22111 118; [5]33222 118)
ﻋِ ﺒَ ﺎ ﺩِ ﻙَ

[15]44333 40; [27]55444 19; [38]66555 83; [39]77666

46; [71]88777 27

1) [24]99888 32) : ﻋِﺒَﺎﺩِﻛﹸﻢْ

[12) [12]00999 24; [18) : ﻋِ ﺒَ ﺎ ﺩِ ﻧَ ﺎ

65; [19]11000 63; [35]22111 32; [37]33222 81,

111, 122, 132, 171; [38]44333 45;

[42]55444 52; [66]66555 10

ِﻩِﺎﺩَﺒِﻋ : (34) [2]77666 90; [6]88777 18,

61, 88; [7]99888 32, 128; [9]00999 104;

[10]11000 107; [14]22111 11; [16]33222 2; [17]44333

17, 30, 96; [18]55444 110; [19]66555 61;

[25]77666 58; [27]88777 15, 59; [28]99888 82;

[29]00999 62; [30]11000 48; [34]22111 39; [35]33222

28, 31, 45; [39]44333 7, 16; [40]55444 15,

85; [42]66555 19, 23, 25, 27; [43]77666 15

[17) [2]88777 186; [14) : ﻋِﺒَﺎﺩِﻱ

31; [15]99888 42, 49; [17]00999 53, 65;

[18]11000 102; [20]22111 77; [21]33222 105;

[23]44333 109; [25]55444 17; [26]66555 52; [29]77666

56; [34]88777 13; [39]99888 53; [44]00999 23;

[89]11000 29

ِﻴﺪِﺒَﻟﹾﻌ : (5) [3]22111 182; [8]33222 51;

[22]44333 10; [41]55444 46; [50]66555 29 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 148

1) [109]77666 4) : ﻋَﺎﺑِﺪٌ

1) [66]88777 5) : ﻋَﺎﺑِﺪَﺍﺕٍ

[5) [2]99888 138; [9) : ﻋَﺎﺑِﺪُﻭﻥﹶ

112; [23]00999 47; [109]11000 3, 5

َﻳﻦِﺪِﺎﺑَﻋ : (5) [21]22111 53, 73, 84,

106; [43]33222 81

1) [10]44333 29) : ﻋِ ﺒَ ﺎ ﺩَ ﺗِ ﻜﹸ ﻢْ

4) [4]55444 172; [7]66555 206)
ﻋِ ﺒَ ﺎ ﺩَ ﺗِ ﻪِ

[19]77666 65; [21]88777 19

[2) [19]99888 82; [46) : ﺑِ ﻌِ ﺒَ ﺎ ﺩَ ﺗِ ﻬِ ﻢْ

6

1) [40]00999 60) : ﻋِ ﺒَ ﺎ ﺩَ ﺗِ ﻲ

1) [12]11000 43) : ﺗَ ﻌْ ﺒُ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

1) [59]22111 2) : ﻓﹶ ﺎ ﻋْ ﺘَ ﺒِ ﺮُ ﻭ ﺍ

1) [4]33222 43) : ﻋَﺎﺑِﺮِﻱ

ﺓﹰ َﺮ ْﺒ ِﻋ : (6) [3]44333 13; [12]55444 111;

[16]66555 66; [23]77666 21; [24]88777 44; [79]99888

26

َﺲ َﺒ َﻋ : (2) [74]00999 22; [80]11000 1

1) [76]22111 10) : ﻋَﺒُﻮﺳًﺎ

1) [55]33222 76) : ﻋَ ﺒْ ﻘﹶ ﺮِ ﻱﱟ

1) [41]44333 24) : ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﻌْ ﺘِ ﺒُ ﻮ ﺍ

[3) [16]55444 84; [30) : ﻳُﺴْﺘَﻌْﺘَﺒُﻮﻥﹶ

57; [45]66555 35

1) [41]77666 24) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻌْ ﺘَ ﺒِ ﲔَ

1) [12]88777 31) : ﺃﹶ ﻋْ ﺘَ ﺪَ ﺕْ

,13) [4]99888 18, 37, 151) : ﺃﹶﻋْﺘَﺪْﻧَﺎ

161; [17]00999 10; [18]11000 29, 102; [25]22111

11, 37; [33]33222 31; [48]44333 13; [67]55444 5;

[76]66555 4

ٌﻴﺪِﺘَﻋ : (2) [50]77666 18, 23

2) [22]88777 29, 33) : ﺍ ﻟﹾ ﻌَ ﺘِﻴ ﻖِ

1) [44]99888 47) : ﻓﹶ ﺎ ﻋْ ﺘِ ﻠﹸ ﻮ ﻩُ

1) [68]00999 13) : ﻋُ ﺘُ ﻞﱟ

1) [65]11000 8) : ﻋَ ﺘَ ﺖْ

ﺍْﻮَﺘَﻋ : (4) [7]22111 77, 166; [25]33222

21; [51]44333 44

1) [67]55444 21) : ﻋُ ﺘُ ﻮﱟ

1) [25]66555 21) : ﻋُﺘُﻮﺍ

ﺎﻴِﺘِﻋ : (2) [19]77666 8, 69

1) [69]88777 6) : ﻋَ ﺎ ﺗِ ﻴَ ﺔٍ

1) [5]99888 107) : ﻋُ ﺜِ ﺮَ

1) [18]00999 21) : ﺃﹶﻋْﺜﹶﺮْﻧَﺎ

ﺍْﺜﹶﻮْﻌَﺗ : (5) [2]11000 60; [7]22111 74;

[11]33222 85; [26]44333 183; [29]55444 36

1) [37]66555 12) : ﻋَ ﺠِ ﺒْ ﺖَ

2) [7]77666 63, 69) : ﺃﹶ ﻭَ ﻋَ ﺠِ ﺒْ ﺘُ ﻢْ

2) [38]88777 4; [50]99888 2) : ﻋَ ﺠِ ﺒُ ﻮ ﺍ

1) [13]00999 5) : ﺗَ ﻌْ ﺠَ ﺐْ

1) [53]11000 59) : ﺗَﻌْﺠَﺒُﻮﻥﹶ

1) [11]22111 73) : ﺃﹶﺗَﻌْﺠَﺒِﲔ

1) [57]33222 20) : ﺃﹶ ﻋْ ﺠَ ﺐَ

[2) [2]44333 221; [9) : ﺃﹶ ﻋْ ﺠَ ﺒَ ﺘْ ﻜﹸ ﻢْ

25

[2) [5]55444 100; [33) : ﺃﹶ ﻋْ ﺠَ ﺒَ ﻚَ

52

1) [2]66555 221) : ﺃﹶ ﻋْ ﺠَ ﺒَ ﻜﹸ ﻢْ

[3) [9]77666 55, 85; [63) : ﺗُ ﻌْ ﺠِ ﺒْ ﻚَ

4

1) [48]88777 29) : ﻳُ ﻌْ ﺠِ ﺐُ

1) [2]99888 204) : ﻳُ ﻌْ ﺠِ ﺒُ ﻚَ

1) [38]00999 5) : ﻋُ ﺠَ ﺎ ﺏٌ

1) [13]11000 5) : ﻓﹶ ﻌَ ﺠَ ﺐٌ

ﺎًﺒَﺠَﻋ : (4) [10]22111 2; [18]33222 9, 63;

[72]44333 1

ٌﺐ ﻴ ِﺠ َﻋ : (2) [11]55444 72; [50]66555 2

1) [5]77666 31) : ﺃﹶ ﻋَ ﺠَ ﺰْ ﺕُ

1) [72]88777 12) : ﻧُ ﻌ ﺠِ ﺰَ

1) [72]99888 12) : ﻧُ ﻌْ ﺠِ ﺰَ ﻩُ

1) [35]00999 44) : ﻟِ ﻴُ ﻌْ ﺠِ ﺰَ ﻩُ

1) [8]11000 59) : ﻳُﻌْﺠِﺰُﻭﻥﹶMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 149

ٌﻮﺯُﺠَﻋ : (2) [11]22111 72; [51]33222 29

[2) [26]44333 171; [37) : ﻋَﺠُﻮﺯًﺍ

135

2) [54]55444 20; [69]66555 7) : ﺃﹶ ﻋْ ﺠَ ﺎ ﺯُ

[3) [22]77666 51; [34) : ﻣُ ﻌَ ﺎ ﺟِ ﺰِ ﻳ ﻦَ

5, 38

1) [46]88777 32) : ﺑِ ﻤُ ﻌْ ﺠِ ﺰٍ

,9) [6]99888 134; [9]00999 2) : ﻣُ ﻌْ ﺠِ ﺰِ ﻳ ﻦَ

3; [10]11000 53; [11]22111 33; [16]33222 46;

[29]44333 22; [39]55444 51; [42]66555 31

2) [12]77666 43, 46) : ﻋِ ﺠَ ﺎ ﻑٌ

1) [20]88777 84) : ﻋَ ﺠِ ﻠﹾ ﺖُ

1) [7]99888 150) : ﺃﹶﻋَ ﺠِ ﻠﹾ ﺘُ ﻢْ

[3) [19]00999 84; [20) : ﺗَ ﻌْ ﺠَ ﻞﹾ

114; [75]11000 16

ﻞﹶ ﺠﱠ َﻋ : (2) [18]22111 58; [48]33222 20

1) [17]44333 18) : ﻋَﺠﱠﻠﹾﻨَﺎ

1) [10]55444 11) : ﻳُ ﻌَ ﺠﱢ ﻞﹸ

1) [38]66555 16) : ﻋَ ﺠﱢ ﻞﹾ

1) [20]77666 83) : ﺃﹶ ﻋْ ﺠَ ﻠﹶ ﻚَ

1) [2]88777 203) : ﺗَ ﻌَ ﺠﱠ ﻞﹶ

1) [46]99888 24) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻌْ ﺠَ ﻠﹾ ﺘُ ﻢْ

1) [46]00999 35) : ﺗَ ﺴْ ﺘَ ﻌْ ﺠِ ﻞﹾ

6) [6]11000 57, 58)
ﺗَ ﺴْ ﺘَ ﻌْ ﺠِ ﻠﹸ ﻮ ﻥﹶ

[10]22111 51; [27]33222 46, 72; [51]44333 14

1) [21]55444 37) : ﺗَ ﺴْ ﺘَ ﻌْ ﺠِ ﻠﹸ ﻮ ﻥِ

1) [16]66555 1) : ﺗَﺴْﺘَﻌْﺠِﻠﹸﻮﻩُ

[2) [10]77666 50; [42) : ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﻌْ ﺠِ ﻞﹸ

18

2) [26]88777 204)
ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﻌْ ﺠِ ﻠﹸ ﻮ ﻥﹶ

[37]99888 176

1) [51]00999 59) : ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﻌْ ﺠِ ﻠﹸ ﻮ ﻥِ

4) [13]11000 6)
ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﻌْ ﺠِ ﻠﹸ ﻮ ﻧَ ﻚَ

[22]22111 47; [29]33222 53, 54

1) [10]44333 11) : ﺍﺳْﺘِﻌْﺠَﺎﻟﹶﻬُﻢْ

[3) [17]55444 18; [75) : ﺍ ﻟﹾ ﻌَ ﺎ ﺟِ ﻠﹶ ﺔﹶ

20; [76]66555 27

1) [21]77666 37) : ﻋَ ﺠَ ﻞٍ

1) [17]88777 11) : ﻋَﺠُﻮﻻ

,8) [2]99888 51, 54, 92) : ﺍ ﻟﹾ ﻌِ ﺠْ ﻞﹶ

93; [4]00999 153; [7]11000 152; [11]22111 69;

[51]33222 26

ﻼْﺠِﻋ : (2) [7]44333 148; [20]55444 88

[2) [16]66555 103; [41) : ﺃﹶ ﻋْ ﺠَ ﻤِ ﻲﱞ

44

1) [41]77666 44) : ﺃﹶﻋْﺠَﻤِﻴﺎ

1) [26]88777 198) : ﺍ ﻷَ ﻋْ ﺠَ ﻤِ ﲔَ

1) [19]99888 94) : ﻋَ ﺪﱠ ﻫُ ﻢْ

ﺪﱡﻭﺍُﻌَﺗ : (2) [14]00999 34; [16]11000 18

2) [22]22111 47; [32]33222 5) : ﺗَ ﻌُ ﺪﱡ ﻭ ﻥﹶ

1) [19]44333 84) : ﻧَ ﻌُ ﺪﱡ

1) [38]55444 62) : ﻧَ ﻌُ ﺪﱡ ﻫُ ﻢْ

1) [104]66555 2) : ﻋَ ﺪﱠ ﺩَ ﻩُ

ﺪﱠ َﻋ ﺃﹶ : (14) [4]77666 93, 102; [9]88777

89, 100; [33]99888 8, 29, 35, 44, 57,

64; [48]00999 6; [58]11000 15; [65]22111 10;

[76]33222 31

1) [9]44333 46) : ﺃﹶ ﻋَ ﺪﱡ ﻭ ﺍ

1) [8]55444 60) : ﺃﹶ ﻋِ ﺪﱡ ﻭ ﺍ

ْﺕ ﺪﱠ ِﻋ ﺃﹸ : (4) [2]66555 24; [3]77666 131,

133; [57]88777 21

1) [33]99888 49) : ﺗَ ﻌْ ﺘَ ﺪﱡ ﻭ ﻧَ ﻬَ ﺎ

ﺍﺪَﻋ : (2) [19]00999 84, 94

1) [23]11000 113) : ﺍ ﻟﹾ ﻌَ ﺎ ﺩﱢ ﻳ ﻦَ

َﺩ َﺪ َﻋ : (3) [10]22111 5; [17]33222 12;

[23]44333 112

ﺍًﺩَﺪَﻋ : (3) [18]55444 11; [72]66555 24,

28

ﺓﹲ ﺪﱠ ِﻋ : (7) [2]77666 184, 185; [9]88777

36, 37; [33]99888 49; [65]00999 1

2) [18]11000 22; [74]22111 31) : ﻋِ ﺪﱠ ﺗِ ﻬِ ﻢْ

2) [65]33222 1, 4) : ﻋِ ﺪﱠ ﺗُ ﻬُ ﻦﱠ

1) [9]44333 46) : ﻋُ ﺪﱠ ﺓﹰMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 150

1) [11]55444 104) : ﻣَ ﻌْ ﺪُ ﻭ ﺩٍ

3) [2]66555 80; [11]77666 8)
ﻣَ ﻌْ ﺪُ ﻭ ﺩَ ﺓٍ

[12]88777 20

,3) [2]99888 184) : ﻣَ ﻌْ ﺪُ ﻭ ﺩَ ﺍ ﺕٍ

203; [3]00999 24

1) [2]11000 61) : ﻋَﺪَﺳِﻬَﺎ

1) [82]22111 7) : ﻓﹶ ﻌَ ﺪَ ﻟﹶ ﻚَ

1) [42]33222 15) : ﻷَ ﻋْ ﺪِ ﻝﹶ

1) [6]44333 70) : ﺗَ ﻌْ ﺪِ ﻝﹾ

4) [4]55444 3, 129, 135)
ﺗَ ﻌْ ﺪِ ﻟﹸ ﻮ ﺍ

[5]66555 8

[5) [6]77666 1, 150; [7) : ﻳَ ﻌْ ﺪِ ﻟﹸ ﻮ ﻥﹶ

159, 181; [27]88777 60

ﻟﹸﻮﺍِﺪْﺍﻋ : (2) [5]99888 8; [6]00999 152

ﻝﹸ ْﺪ َﻋ : (13) [2]11000 48, 123, 282;

[4]22111 58; [5]33222 95, 106; [6]44333 70; [16]55444

76, 90; [49]66555 9; [65]77666 2

1) [6]88777 115) : ﻋَﺪْﻻ

ٍﻥ ْﺪ َﻋ : (11) [9]99888 72; [13]00999 23;

[16]11000 31; [18]22111 31; [19]33222 61; [20]44333

76; [35]55444 33; [38]66555 50; [40]77666 8;

[61]88777 12; [98]99888 8

1) [18]00999 28) : ﺗَ ﻌْ ﺪُ

1) [4]11000 154) : ﺗَﻌْﺪُﻭﺍ

1) [7]22111 163) : ﻳَ ﻌْ ﺪُ ﻭ ﻥﹶ

1) [60]33222 7) : ﻋَ ﺎ ﺩَ ﻳْ ﺘُ ﻢْ

ﺪﱠ َﻌ َﺘ َﻳ : (3) [2]44333 229; [4]55444 14;

[65]66555 1

ﻯَﺪَﺘْﺍﻋ : (4) [2]77666 178, 194; [5]88777

94

1) [2]99888 65) : ﺍ ﻋْﺘَﺪَﻭْﺍ

1) [5]00999 107) : ﺍﻋْﺘَﺪَﻳْﻨَﺎ

[4) [2]11000 190, 231; [5) : ﺗَ ﻌْ ﺘَ ﺪُ ﻭ ﺍ

2, 87

1) [2]22111 229) : ﺗَ ﻌْ ﺘَ ﺪُ ﻭ ﻫَ ﺎ

3) [2]33222 61; [3]44333 112)
ﻳَ ﻌْ ﺘَ ﺪُ ﻭ ﻥﹶ

[5]55444 78

1) [2]66555 194) : ﻓﹶﺎﻋْﺘَﺪُﻭﺍ

ﺍًﻭْﺪَﻋ : (2) [6]77666 108; [10]88777 90

ٍﺩ ﺎ َﻋ : (3) [2]99888 173; [6]00999 145;

[16]11000 115

[3) [23]22111 7; [26) : ﺍ ﻟﹾ ﻌَ ﺎ ﺩُ ﻭ ﻥﹶ

166; [70]33222 31

1) [100]44333 1) : ﺍﻟﹾﻌَﺎﺩِﻳَﺎﺕِ

ٍﺪ َﺘ ْﻌ ُﻣ : (3) [50]55444 25; [68]66555 12;

[83]77666 12

1) [9]88777 10) : ﺍﻟﹾﻤُﻌْﺘَﺪُﻭﻥﹶ

[5) [2]99888 190; [5) : ﺍﻟﹾﻤُﻌْﺘَﺪِﻳﻦَ

87; [6]00999 119; [7]11000 55; [10]22111 74

ﻭﱞ ُﺪ َﻋ : (25) [2]33222 36, 98, 168,

208; [4]44333 92; [6]55444 142; [7]66555 22, 24;

[8]77666 60; [9]88777 114, 120; [12]99888 5;

[18]00999 50; [20]11000 39, 117, 123; [26]22111

77; [28]33222 15, 19; [35]44333 6; [36]55444 60;

[43]66555 62, 67; [63]77666 4

ﺍﻭُﺪَﻋ : (10) [2]88777 97, 98; [4]99888

101; [6]00999 112; [9]11000 83; [17]22111 53;

[25]33222 31; [28]44333 8; [35]55444 6; [64]66555 14

[4) [7]77666 129; [8) : ﻋَ ﺪُ ﻭﱠ ﻛﹸ ﻢْ

60; [20]88777 80; [60]99888 1

2) [28]00999 15) : ﻋَ ﺪُ ﻭﱢ ﻩِ

1) [61]11000 14) : ﻋَ ﺪُ ﻭﱢ ﻫِ ﻢْ

1) [60]22111 1) : ﻋَﺪُﻭﱢﻱ

6) [3]33222 103; [7]44333 150)
ﺃﹶ ﻋْ ﺪَ ﺍ ﺀِ

[41]55444 19, 28; [46]66555 6; [60]77666 2

1) [4]88777 45) : ﺑِ ﺄﹶ ﻋْ ﺪَ ﺍ ﺋِ ﻜﹸ ﻢْ

ﺓﹸَﺍﻭَﺪَﺍﻟﹾﻌ : (6) [5]99888 14, 64, 82,

91; [41]00999 34; [60]11000 4

7) [2]22111 85, 193)
ﺍﻟﹾﻌُﺪْﻭَﺍﻥِ

[5]33222 2, 62; [28]44333 28; [58]55444 8, 9

1) [4]66555 30) : ﻋُﺪْﻭَﺍﻧًﺎ

2) [8]77666 42) : ﺍ ﻟﹾ ﻌُ ﺪْ ﻭَ ﺓِ

1) [9]88777 26) : ﻋَ ﺬﱠ ﺏَ

1) [48]99888 25) : ﻟﹶﻌَﺬﱠﺑْﻨَﺎ

1) [65]00999 8) : ﻋَ ﺬﱠ ﺑْ ﻨَ ﺎ ﻫَ ﺎ

1) [59]11000 3) : ﻟﹶ ﻌَ ﺬﱠ ﺑَ ﻬُ ﻢْ

1) [27]22111 21) : ﻷُ ﻋَ ﺬﱢ ﺑَ ﻨﱠ ﻪُ

2) [5]33222 115) : ﺃﹸﻋَ ﺬﱢ ﺑُ ﻪُ

1) [3]44333 56) : ﻓﹶ ﺄﹸ ﻋَ ﺬﱢ ﺑُ ﻬُ ﻢْMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 151

1) [18]55444 86) : ﺗُ ﻌَ ﺬﱢ ﺏَ

2) [5]66555 118; [20]77666 47) : ﺗُ ﻌَ ﺬﱢ ﺑْ ﻬُ ﻢْ

1) [9]88777 66) : ﻧُ ﻌَ ﺬﱢ ﺏْ

1) [18]99888 87) : ﻧُ ﻌَ ﺬﱢ ﺑُ ﻪُ

1) [9]00999 101) : ﺳَ ﻨُ ﻌَ ﺬﱢ ﺑُ ﻬُ ﻢْ

[10) [2]11000 284; [3) : ﻳُ ﻌَ ﺬﱢ ﺏُ

129; [5]22111 18, 40; [29]33222 21; [33]44333

24, 73; [48]55444 6, 14; [89]66555 25

4) [5]77666 18; [9]88777 39)
ﻳُ ﻌَ ﺬﱢ ﺑُ ﻜﹸ ﻢْ

[17]99888 54; [48]00999 16

1) [58]11000 8) : ﻳُﻌَﺬﱢﺑُﻨَﺎ

3) [18]22111 87; [48]33222 17)
ﻳُ ﻌَ ﺬﱢ ﺑْ ﻪُ

[88]44333 24

[9) [3]55444 128; [4) : ﻳُ ﻌَ ﺬﱢ ﺑَ ﻬُ ﻢْ

173; [8]66555 33, 34; [9]77666 14, 55, 74,

85, 106

ِﺬﹶﺍﺏَﺍﻟﹾﻌ : (264) [2]88777 7, 10, 49,

85, 86, 90, 96, 104, 114, 126,

162, 165, 166, 174, 175, 178,

201; [3]99888 4, 16, 21, 77, 88, 91,

105, 106, 176, 177, 178, 181,

188, 191; [4]00999 14, 25, 56; [5]11000 33,

36, 37, 41, 73, 80, 94; [6]22111 15,

30, 40, 47, 49, 70, 93, 124, 157;

[7]33222 39, 59, 73, 141, 165, 167;

[8]44333 14, 32, 35, 50, 68; [9]55444 3, 34,

52, 61, 68, 79, 90, 101; [10]66555 4,

15, 52, 54, 70, 88, 97, 98; [11]77666

3, 8, 20, 26, 39, 48, 58, 64, 76,

84, 93, 103; [12]88777 25, 107; [13]99888

34; [14]00999 2, 6, 17, 21, 22, 44;

[15]11000 50; [16]22111 26, 45, 63, 85, 88,

94, 104, 106, 113, 117; [17]33222 57;

[18]44333 55, 58; [19]55444 45, 75, 79;

[20]66555 48, 61, 127, 134; [21]77666 46;

[22]88777 2, 4, 9, 18, 22, 25, 47, 55,

57; [23]99888 64, 76, 77; [24]00999 8, 11,

14, 19, 23, 63; [25]11000 42, 65, 69;

[26]22111 135, 156, 158, 189, 201;

[27]33222 5; [28]44333 64; [29]55444 10, 23, 29,

53, 54, 55; [30]66555 16; [31]77666 6, 7,

21, 24; [32]88777 14, 20, 21; [33]99888 30,

68; [34]00999 5, 8, 12, 14, 33, 38, 42,

46; [35]11000 7, 10; [36]22111 18; [37]33222 9,

33, 38; [38]44333 26, 41; [39]55444 13, 19,

24, 25, 26, 40, 47, 54, 55, 58,

71; [40]66555 7, 45, 46, 49; [41]77666 16,

17, 50; [42]88777 16, 21, 26, 42, 44,

45; [43]99888 39, 48, 50, 65, 74; [44]00999

11, 12, 15, 30, 48, 56; [45]11000 8, 9,

10, 11; [46]22111 20, 21, 24, 31, 34;

[50]33222 26; [51]44333 37; [52]55444 7, 18, 27;

[54]66555 38; [57]77666 13, 20; [58]88777 4, 5,

16; [59]99888 3, 15; [61]00999 10; [64]11000 5;

[67]22111 5, 6, 28; [68]33222 33; [70]44333 1,

11, 27, 28; [71]55444 1; [84]66555 24; [85]77666

10; [88]88777 24; [89]99888 13

1) [38]00999 8) : ﻋَ ﺬﹶ ﺍ ﺏِ

,39) [3]11000 56; [4]22111 18) : ﻋَ ﺬﹶ ﺍ ﺑً ﺎ

37, 93, 102, 138, 151, 161, 173;

[5]33222 115; [6]44333 65; [7]55444 38, 164; [9]66555

39, 74; [16]77666 88; [17]88777 10, 58;

[18]99888 87; [20]00999 71; [25]11000 19, 37;

[27]22111 21; [33]33222 8, 57; [38]44333 61;

[41]55444 27; [48]66555 16, 17, 25; [52]77666

47; [58]88777 15; [65]99888 8, 10; [72]00999 17;

[73]11000 13; [76]22111 31; [78]33222 30, 40

1) [4]44333 147) : ﺑِ ﻌَ ﺬﹶ ﺍ ﺑِ ﻜﹸ ﻢْ

[2) [26]55444 204; [37) : ﺃﹶ ﻓﹶ ﺒِ ﻌَ ﺬﹶ ﺍ ﺑِ ﻨَ ﺎ

176

3) [10]66555 50; [17]77666 57)
ﻋَ ﺬﹶ ﺍ ﺑُ ﻪُ

[89]88777 25

ﺎَﻬَﺬﹶﺍﺑَﻋ : (2) [25]99888 65; [35]00999 36

1) [24]11000 2) : ﻋَﺬﹶﺍﺑَﻬُﻤَﺎ

9) [7]22111 156; [14]33222 7)
ﻋَ ﺬﹶ ﺍ ﺑِ ﻲ

[15]44333 50; [54]55444 16, 18, 21, 30, 37,

39

2) [7]66555 164; [8]77666 33) : ﻣُ ﻌَ ﺬﱢ ﺑُ ﻬُ ﻢْ

1) [17]88777 58) : ﻣُ ﻌَ ﺬﱢ ﺑُ ﻮ ﻫَ ﺎ

1) [17]99888 15) : ﻣُ ﻌَ ﺬﱢ ﺑِ ﲔَ

4) [26]00999 138, 213)
ﻣُ ﻌَ ﺬﱠ ﺑِ ﲔَ

[34]11000 35; [37]22111 59

ٌﺏ ﺬﹾ َﻋ : (2) [25]33222 53; [35]44333 12

[3) [9]55444 66, 94; [66) : ﺗَﻌْ ﺘَ ﺬِ ﺭُ ﻭ ﺍ

7

[2) [9]66555 94; [77) : ﻳَ ﻌْ ﺘَ ﺬِ ﺭُ ﻭ ﻥﹶ

36

ﺍًﺬﹾﺭُﻋ : (2) [18]77666 76; [77]88777 6

1) [9]99888 90) : ﺍﻟﹾﻤُﻌَﺬﱢﺭُﻭﻥﹶ

1) [7]00999 164) : ﻣَ ﻌْ ﺬِ ﺭَ ﺓﹰ

[2) [30]11000 57; [40) : ﻣَ ﻌْ ﺬِ ﺭَ ﺗُ ﻬُ ﻢْ

52

1) [75]22111 15) : ﻣَ ﻌَ ﺎ ﺫِ ﻳ ﺮَ ﻩُ

1) [56]33222 37) : ﻋُﺮُﺑًﺎ

[3) [16]44333 103; [26) : ﻋَ ﺮَﺑِ ﻲﱞ

195; [41]55444 44

ﺎﻴِﺑَﺮَﻋ : (8) [12]66555 2; [13]77666 37;

[20]88777 113; [39]99888 28; [41]00999 3; [42]11000

7; [43]22111 3; [46]33222 12

,10) [9]44333 90, 97) : ﺍ ﻷَ ﻋْ ﺮَ ﺍ ﺏِ

98, 99, 101, 120; [33]55444 20; [48]66555

11, 16; [49]77666 14

1) [70]88777 4) : ﺗَ ﻌْ ﺮُ ﺝُ

ُﺝ ُﺮ ْﻌ َﻳ : (3) [32]99888 5; [34]00999 2;

[57]11000 4

1) [15]22111 14) : ﻳَ ﻌْ ﺮُ ﺟُ ﻮ ﻥﹶMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 152

[2) [24]33222 61; [48) : ﺍ ﻷَ ﻋْ ﺮَ ﺝِ

17

2) [43]44333 33; [70]55444 3) : ﻣَ ﻌَ ﺎ ﺭِ ﺝَ

1) [36]66555 39) : ﻛﹶ ﺎ ﻟﹾ ﻌُ ﺮْ ﺟُ ﻮ ﻥِ

1) [48]77666 25) : ﻣَ ﻌَ ﺮﱠ ﺓﹲ

1) [22]88777 36) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻌْ ﺘَ ﺮﱠ

[2) [7]99888 137; [16) : ﻳَﻌْﺮِﺷُﻮﻥﹶ

68

22) [7]00999 54; [9]11000 129)
ﺍ ﻟﹾ ﻌَ ﺮْ ﺵِ

[10]22111 3; [12]33222 100; [13]44333 2; [17]55444

42; [20]66555 5; [21]77666 22; [23]88777 86,

116; [25]99888 59; [27]00999 23, 26; [32]11000

4; [39]22111 75; [40]33222 7, 15; [43]44333 82;

[57]55444 4; [69]66555 17; [81]77666 20; [85]88777 15

1) [27]99888 42) : ﻋَ ﺮْ ﺷُ ﻚِ

1) [11]00999 7) : ﻋَ ﺮْ ﺷُ ﻪُ

2) [27]11000 38, 41) : ﻋَﺮْﺷِﻬَﺎ

[3) [2]22111 259; [18) : ﻋُ ﺮُ ﻭ ﺷِ ﻬَ ﺎ

42; [22]33222 45

2) [6]44333 141) : ﻣَ ﻌْ ﺮُ ﻭ ﺷَ ﺎ ﺕٍ

[2) [18]55444 100; [33) : ﻋَﺮَﺿْﻨَﺎ

72

1) [2]66555 31) : ﻋَ ﺮَ ﺿَ ﻬُ ﻢْ

1) [38]77666 31) : ﻋُ ﺮِ ﺽَ

1) [18]88777 48) : ﻋُ ﺮِ ﺿُ ﻮ ﺍ

1) [69]99888 18) : ﺗُ ﻌْ ﺮَ ﺿُ ﻮ ﻥﹶ

2) [46]00999 20, 34) : ﻳُ ﻌْ ﺮَ ﺽُ

[3) [11]11000 18; [40) : ﻳُ ﻌْ ﺮَ ﺿُ ﻮ ﻥﹶ

46; [42]22111 45

1) [2]33222 235) : ﻋَ ﺮﱠ ﺿْ ﺘُ ﻢْ

[8) [17]44333 83; [18) : ﺃﹶ ﻋْ ﺮَ ﺽَ

57; [20]55444 100, 124; [32]66555 22; [41]77666

4, 51; [66]88777 3

1) [17]99888 67) : ﺃﹶ ﻋْ ﺮَ ﺿْ ﺘُ ﻢْ

[4) [28]00999 55; [34) : ﺃﹶ ﻋْ ﺮَ ﺿُ ﻮ ﺍ

16; [41]11000 13; [42]22111 48

1) [5]33222 42) : ﺗُ ﻌْ ﺮِ ﺽْ

1) [17]44333 28) : ﺗُ ﻌْ ﺮِ ﺿَ ﻦﱠ

2) [4]55444 135; [9]66555 95) : ﺗُ ﻌْ ﺮِ ﺿُ ﻮ ﺍ

1) [72]77666 17) : ﻳُ ﻌْ ﺮِ ﺽْ

1) [54]88777 2) : ﻳُ ﻌْ ﺮِ ﺿُ ﻮ ﺍ

ْﺽ ِﺮ ْﻋ ﺃﹶ : (11) [4]99888 63, 81; [5]00999

42; [6]11000 68, 106; [7]22111 199; [11]33222

76; [12]44333 29; [15]55444 94; [32]66555 30;

[53]77666 29

2) [4]88777 16; [9]99888 95) : ﻓﹶ ﺄﹶ ﻋْ ﺮِ ﺿُ ﻮ ﺍ

1) [57]00999 21) : ﻛﹶ ﻌَ ﺮْ ﺽِ

1) [9]11000 42) : ﻋَﺮَﺿًﺎ

[2) [3]22111 133; [57) : ﻋَﺮْﺿُﻬَﺎ

21

1) [4]33222 128) : ﺇِ ﻋْ ﺮَ ﺍ ﺿً ﺎ

1) [6]44333 35) : ﺇِ ﻋْ ﺮَ ﺍ ﺿُ ﻬُ ﻢْ

[14) [2]55444 83; [3) : ﻣُ ﻌْ ﺮِ ﺿُ ﻮ ﻥﹶ

23; [8]66555 23; [9]77666 76; [12]88777 105;

[21]99888 1, 24, 32, 42; [23]00999 3, 71;

[24]11000 48; [38]22111 68; [46]33222 3

5) [6]44333 4; [15]55444 81)
ﻣُ ﻌْ ﺮِ ﺿِ ﲔَ

[26]66555 5; [36]77666 46; [74]88777 49

َﺽ َﺮ َﻋ : (5) [4]99888 94; [7]00999 169;

[8]11000 67; [24]22111 33

1) [46]33222 24) : ﻋَﺎﺭِﺿًﺎ

1) [41]44333 51) : ﻋَ ﺮِ ﻳ ﺾٍ

1) [46]55444 24) : ﻋَ ﺎ ﺭِ ﺽٌ

1) [2]66555 224) : ﻋُ ﺮْ ﺿَ ﺔﹰ

1) [47]77666 30) : ﻓﹶ ﻠﹶ ﻌَ ﺮَ ﻓﹾ ﺘَ ﻬُ ﻢْ

1) [12]88777 58) : ﻓﹶ ﻌَ ﺮَ ﻓﹶ ﻬُ ﻢْ

2) [2]99888 89; [5]00999 83) : ﻋَ ﺮَ ﻓﹸ ﻮ ﺍ

ُﻑ ِﺮ ْﻌ َﺗ : (2) [22]11000 72; [83]22111 24

1) [47]33222 30) : ﻭَ ﻟﹶ ﺘَ ﻌْ ﺮِ ﻓﹶ ﻨﱠ ﻬُ ﻢْ

1) [2]44333 273) : ﺗَ ﻌْ ﺮِ ﻓﹸ ﻬُ ﻢْ

1) [27]55444 93) : ﻓﹶ ﺘَ ﻌْ ﺮِ ﻓﹸ ﻮ ﻧَ ﻬَ ﺎ

1) [23]66555 69) : ﻳَ ﻌْ ﺮِ ﻓﹸ ﻮ ﺍ

4) [2]77666 146; [6]88777 20)
ﻳَ ﻌْ ﺮِ ﻓﹸ ﻮ ﻥﹶ

[7]99888 46; [16]00999 83

2) [2]11000 146; [6]22111 20) : ﻳَ ﻌْ ﺮِ ﻓﹸ ﻮ ﻧَ ﻪُMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 153

1) [12]33222 62) : ﻳَ ﻌْ ﺮِ ﻓﹸ ﻮ ﻧَ ﻬَ ﺎ

1) [7]44333 48) : ﻳَ ﻌْ ﺮِ ﻓﹸ ﻮ ﻧَ ﻬُ ﻢْ

1) [55]55444 41) : ﻳُ ﻌْ ﺮَ ﻑُ

1) [33]66555 59) : ﻳُ ﻌْ ﺮَ ﻓﹾ ﻦَ

1) [66]77666 3) : ﻋَ ﺮﱠ ﻑَ

1) [47]88777 6) : ﻋَﺮﱠﻓﹶﻬَﺎ

1) [49]99888 13) : ﻟِﺘَﻌَﺎﺭَﻓﹸﻮﺍ

1) [10]00999 45) : ﻳَ ﺘَ ﻌَ ﺎ ﺭَ ﻓﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [40]11000 11) : ﻓﹶﺎﻋْﺘَﺮَﻓﹾﻨَﺎ

2) [9]22111 102; [67]33222 11) : ﺍ ﻋْ ﺘَ ﺮَ ﻓﹸ ﻮ ﺍ

1) [7]44333 199) : ﺍ ﻟﹾﻌُ ﺮْ ﻑِ

1) [77]55444 1) : ﻋُﺮْﻓﹰﺎ

,32) [2]66555 178) :ِﺍﻟﹾﻤَﻌْﺮُﻭﻑِ

180, 228, 229, 231, 232, 233,

234, 236, 240, 241, 263; [3]77666

104, 110, 114; [4]88777 6, 19, 25,

114; [7]99888 157; [9]00999 67, 71, 112;

[22]11000 41; [31]22111 17; [47]33222 21; [60]44333

12; [65]55444 2, 6

ﻭﻓﹰﺎُﺮْﻌَﻣ : (6) [2]66555 235; [4]77666 5,

8; [31]88777 15; [33]99888 6, 32

1) [24]00999 53) : ﻣَ ﻌْ ﺮُ ﻭ ﻓﹶ ﺔﹲ

2) [7]11000 46, 48) : ﺍ ﻷَ ﻋْ ﺮَ ﺍ ﻑِ

1) [2]22111 198) : ﻋَ ﺮَ ﻓﹶ ﺎ ﺕٍ

1) [34]33222 16) : ﺍ ﻟﹾ ﻌَ ﺮِ ﻡِ

1) [11]44333 54) : ﺍ ﻋْ ﺘَ ﺮَ ﺍ ﻙَ

2) [2]55444 256; [31]66555 22) : ﺍ ﻟﹾ ﻌُ ﺮْ ﻭَ ﺓِ

1) [20]77666 118) : ﺗَﻌْﺮَﻯ

[2) [37]88777 145; [68) : ﺑِﺎﻟﹾﻌَﺮَﺍﺀِ

49

ُﺏ ُﺰ ْﻌ َﻳ : (2) [10]99888 61; [34]00999 3

1) [5]11000 12) : ﻋَ ﺰﱠ ﺭْ ﺗُ ﻤُ ﻮ ﻫُ ﻢْ

1) [7]22111 157) : ﻭَ ﻋَ ﺰﱠ ﺭُ ﻭ ﻩُ

1) [48]33222 9) : ﺗُ ﻌَ ﺰﱢ ﺭُ ﻭ ﻩُ

1) [9]44333 30) : ﻋُ ﺰَ ﻳْ ﺮٌ

1) [36]55444 14) : ﻓﹶﻌَﺰﱠﺯْﻧَﺎ

1) [38]66555 23) : ﻋَﺰﱠﻧِﻲ

1) [3]77666 26) : ﺗُ ﻌِ ﺰﱡ

ﺍﺰِﻋ : (1) [19]88777 81

ﺓﹸ ﺰﱠ ِﻌ ﺍﻟﹾ : (10) [2]99888 206; [4]00999 139;

[10]11000 65; [26]22111 44; [35]33222 10; [37]44333

180; [38]55444 2; [63]66555 8

1) [38]77666 82) : ﻓﹶ ﺒِ ﻌِ ﺰﱠ ﺗِ ﻚَ

,92) [2]88777 129, 209) : ﺍ ﻟﹾ ﻌَ ﺰِ ﻳ ﺰُ

220, 228, 240, 260; [3]99888 4, 6, 18,

62, 126; [5]00999 38, 95, 118; [6]11000 96;

[8]22111 10, 49, 63, 67; [9]33222 40, 71,

128; [11]44333 66, 91; [12]55444 30, 51,

78, 88; [14]66555 1, 4, 20, 47; [16]77666

60; [22]88777 40, 74; [26]99888 9, 68, 104,

122, 140, 159, 175, 191, 217;

[27]00999 9, 78; [29]11000 26, 42; [30]22111 5,

27; [31]33222 9, 27; [32]44333 6; [34]55444 6,

27; [35]66555 2, 17, 28; [36]77666 5, 38;

[38]88777 9, 66; [39]99888 1, 5, 37; [40]00999 2,

8, 42; [41]11000 12, 41; [42]22111 3, 19;

[43]33222 9; [44]44333 42, 49; [45]55444 2, 37;

[46]66555 2; [54]77666 42; [57]88777 1, 25; [58]99888

21; [59]00999 1, 23, 24; [60]11000 5; [61]22111

1; [62]33222 1, 3; [64]44333 18; [67]55444 2;

[85]66555 8

7) [4]77666 56, 158, 165)
ﻋَ ﺰِ ﻳ ﺰً ﺍ

[33]88777 25; [48]99888 3, 7, 19

ﺰﱡ َﻋ ﺃﹶ : (3) [11]00999 92; [18]11000 34;

[63]22111 8

ٍﺓ ﺰﱠ ِﻋ ﺃﹶ : (2) [5]33222 54; [27]44333 34

ﺰﱠﻯُﺍﻟﹾﻌ : (1) [53]55444 19

1) [33]66555 51) : ﻋَ ﺰَ ﻟﹾ ﺖَ

1) [18]77666 16) : ﺍﻋْﺘَﺰَﻟﹾﺘُﻤُﻮﻫُﻢْ

1) [19]88777 49) : ﺍ ﻋْ ﺘَ ﺰَ ﻟﹶ ﻬُ ﻢْ

1) [4]99888 90) : ﺍ ﻋْ ﺘَ ﺰَ ﻟﹸ ﻮ ﻛﹸ ﻢْ

1) [19]00999 48) : ﻭَ ﺃﹶ ﻋْ ﺘَ ﺰِ ﻟﹸ ﻜﹸ ﻢْ

1) [4]11000 91) : ﻳَ ﻌْ ﺘَ ﺰِ ﻟﹸ ﻮ ﻛﹸ ﻢْ

1) [2]22111 222) : ﻓﹶﺎﻋْﺘَﺰِﻟﹸﻮﺍ

1) [44]33222 21) : ﻓﹶ ﺎ ﻋْ ﺘَ ﺰِ ﻟﹸ ﻮ ﻥِ

1) [26]44333 212) : ﻟﹶ ﻤَ ﻌْ ﺰُ ﻭ ﻟﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [11]55444 42) : ﻣَ ﻌْ ﺰِ ﻝٍ

1) [47]66555 21) : ﻋَ ﺰَ ﻡَ

1) [3]77666 159) : ﻋَ ﺰَ ﻣْ ﺖَ

1) [2]88777 227) : ﻋَ ﺰَ ﻣُ ﻮ ﺍMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 154

1) [2]99888 235) : ﺗَ ﻌْ ﺰِ ﻣُ ﻮ ﺍ

ِﻡ ْﺰ َﻋ : (4) [3]00999 186; [31]11000 17;

[42]22111 43; [46]33222 35

1) [20]44333 115) : ﻋَﺰْﻣًﺎ

1) [70]55444 37) : ﻋِ ﺰِ ﻳ ﻦَ

1) [65]66555 6) : ﺗَ ﻌَ ﺎ ﺳَ ﺮْ ﺗُ ﻢْ

1) [54]77666 8) : ﻋَ ﺴِ ﺮٌ

4) [2]88777 185; [65]99888 7)
ﺍ ﻟﹾ ﻌُ ﺴْ ﺮَ

[94]00999 5, 6

1) [18]11000 73) : ﻋُﺴْﺮًﺍ

ٍﺓ َﺮ ْﺴ ُﻋ : (2) [2]22111 280; [9]33222 117

1) [92]44333 10) : ﻟِﻠﹾﻌُﺴْﺮَﻯ

1) [74]55444 9) : ﻋَ ﺴِ ﲑٌ

1) [25]66555 26) : ﻋَﺴِﲑًﺍ

1) [81]77666 17) : ﻋَ ﺴْ ﻌَ ﺲَ

ﻋﺴﻖ : (1) [42]88777 2

1) [47]99888 15) : ﻋَ ﺴَ ﻞٍ

ﻰَﺴَﻋ : (28) [2]00999 216; [4]11000 19,

84, 99; [5]22111 52; [7]33222 129, 185; [9]44333

18, 102; [12]55444 21, 83; [17]66555 8, 51,

79; [18]77666 24, 40; [19]88777 48; [27]99888

72; [28]00999 9, 22, 67; [49]11000 11; [60]22111

7; [66]33222 5, 8; [68]44333 32

2) [2]55444 246; [47]66555 22) : ﻋَﺴَ ﻴْ ﺘُ ﻢْ

1) [4]77666 19) : ﻋَﺎﺷِﺮُﻭﻫُﻦﱠ

1) [22]88777 13) : ﺍ ﻟﹾ ﻌَ ﺸِ ﲑُ

1) [26]99888 214) : ﻋَ ﺸِ ﲑَ ﺗَ ﻚَ

1) [9]00999 24) : ﻋَ ﺸِ ﲑَ ﺗُ ﻜﹸ ﻢْ

1) [58]11000 22) : ﻋَ ﺸِ ﲑَ ﺗَ ﻬُ ﻢْ

1) [81]22111 4) : ﺍ ﻟﹾ ﻌِ ﺸَ ﺎ ﺭُ

َﺮ َﺸ ْﻌ َﻣ : (3) [6]33222 128, 130; [55]44333

33

1) [34]55444 45) : ﻣِ ﻌْ ﺸَ ﺎ ﺭَ

ٍﺮ ْﺸ َﻋ : (4) [6]66555 160; [7]77666 142;

[11]88777 13; [89]99888 2

ﺍًﺮْﺸَﻋ : (3) [2]00999 234; [20]11000 103;

[28]22111 27

ﺓﹲ َﺮ َﺸ َﻋ : (3) [2]33222 60; [7]44333 160

َﺮ َﺸ َﻋ : (4) [5]55444 12; [9]66555 36;

[12]77666 4; [74]88777 30

ِﺓ َﺮ َﺸ َﻋ : (2) [2]99888 196; [5]00999 89

1) [8]11000 65) : ﻋِ ﺸْ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

1) [43]22111 36) : ﻳَ ﻌْ ﺶُ

ًﺀ ﺎ َﺸ ِﻋ : (2) [12]33222 16; [24]44333 58

6) [3]55444 41; [6]66555 52)
ﺑِ ﺎ ﻟﹾ ﻌَ ﺸِ ﻲﱢ

[18]77666 28; [38]88777 18, 31; [40]99888 55

ﺎﻴِﺸَﻋ : (4) [19]00999 11, 62; [30]11000

18; [40]22111 46

1) [79]33222 46) : ﻋَ ﺸِ ﻴﱠ ﺔﹰ

ﺔﹲ َﺒ ْﺼ ُﻋ : (4) [12]44333 8, 14; [24]55444

11; [28]66555 76

1) [11]77666 77) : ﻋَ ﺼِ ﻴ ﺐٌ

1) [12]88777 36) : ﺃﹶ ﻋْ ﺼِ ﺮُ

1) [12]99888 49) : ﻳَﻌْ ﺼِ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

1) [103]00999 1) : ﻭَ ﺍ ﻟﹾ ﻌَ ﺼْ ﺮِ

1) [2]11000 266) : ﺇِ ﻋْ ﺼَ ﺎ ﺭٌ

1) [78]22111 14) : ﺍﻟﹾﻤُﻌْﺼِﺮَﺍﺕِ

[2) [55]33222 12; [105) : ﺍ ﻟﹾ ﻌَ ﺼْ ﻒِ

5

1) [77]44333 2) : ﻋَﺼْﻔﹰﺎ

[2) [10]55444 22; [14) : ﻋَ ﺎ ﺻِ ﻒٌ

18

1) [21]66555 81) : ﻋَ ﺎ ﺻِ ﻔﹶ ﺔﹰ

1) [77]77666 2) : ﻓﹶ ﺎ ﻟﹾ ﻌَ ﺎ ﺻِ ﻔﹶ ﺎ ﺕِ

1) [5]88777 67) : ﻳَ ﻌْ ﺼِﻤُ ﻚَ

1) [33]99888 17) : ﻳَ ﻌْ ﺼِ ﻤُ ﻜﹸ ﻢْ

1) [11]00999 43) : ﻳَﻌْﺼِﻤُﻨِﻲ

2) [4]11000 146, 175) : ﺍ ﻋْ ﺘَ ﺼَ ﻤُ ﻮ ﺍ

1) [3]22111 101) : ﻳَ ﻌْ ﺘَ ﺼِ ﻢْ

[2) [3]33222 103; [22) : ﺍ ﻋْ ﺘَ ﺼِ ﻤُ ﻮ ﺍ

78

1) [12]44333 32) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻌْ ﺼَ ﻢَMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 155

ٍﻢ ِﺻ ﺎ َﻋ : (3) [10]55444 27; [11]66555 43;

[40]77666 33

1) [60]88777 10) : ﺑِ ﻌِ ﺼَ ﻢِ

َﻙ ﺎ َﺼ َﻋ : (6) [2]99888 60; [7]00999 117,

160; [26]11000 63; [27]22111 10; [28]33222 31

ُﻩ ﺎ َﺼ َﻋ : (3) [7]44333 107; [26]55444 32,

45

1) [20]66555 18) : ﻋَ ﺼَ ﺎ ﻱَ

[2) [20]77666 66; [26) : ﻋِ ﺼِ ﻴﱠ ﻬُ ﻢْ

44

ﻰَﺼَﻋ : (3) [20]88777 121; [73]99888

16; [79]00999 21

1) [14]11000 36) : ﻋَﺼَﺎﻧِﻲ

ﺍْﻮَﺼَﻋ : (6) [2]22111 61; [3]33222 112;

[4]44333 42; [5]55444 78; [11]66555 59; [69]77666 10

1) [26]88777 216) : ﻋَ ﺼَ ﻮْ ﻙَ

1) [71]99888 21) : ﻋَﺼَﻮْﻧِﻲ

ُﺖ ْﻴ َﺼ َﻋ : (5) [6]00999 15; [10]11000 15,

91; [20]22111 93; [39]33222 13

1) [3]44333 152) : ﻋَ ﺼَ ﻴْ ﺘُ ﻢْ

1) [11]55444 63) : ﻋَ ﺼَ ﻴْ ﺘُ ﻪُ

2) [2]66555 93; [4]77666 46) : ﻋَﺼَﻴْﻨَﺎ

1) [18]88777 69) : ﺃﹶﻋْﺼِﻲ

ِﺺ ْﻌ َﻳ : (3) [4]99888 14; [33]00999 36;

[72]11000 23

1) [66]22111 6) : ﻳَ ﻌْ ﺼُ ﻮ ﻥﹶ

1) [60]33222 12) : ﻳَ ﻌْ ﺼِ ﻴ ﻨَ ﻚَ

ﺎﻴِﺼَﻋ : (2) [19]44333 14, 44

1) [49]55444 7) : ﺍﻟﹾﻌِﺼْﻴَﺎﻥﹶ

2) [58]66555 8, 9) : ﻣَ ﻌْ ﺼِ ﻴَ ﺔِ

1) [18]77666 51) : ﻋَﻀُﺪًﺍ

1) [28]88777 35) : ﻋَ ﻀُ ﺪَ ﻙَ

ﻀﱡﻮﺍَﻋ : (1) [3]99888 119

1) [25]00999 27) : ﻳَ ﻌَ ﺾﱡ

[2) [2]11000 232; [4) : ﺗَ ﻌْ ﻀُ ﻠﹸ ﻮ ﻫُ ﻦﱠ

19

1) [15]22111 91) : ﻋِ ﻀِ ﲔَ

1) [22]33222 9) : ﻋِ ﻄﹾ ﻔِ ﻪِ

1) [81]44333 4) : ﻋُ ﻄﱢ ﻠﹶ ﺖْ

1) [22]55444 45) : ﻣُ ﻌَ ﻄﱠ ﻠﹶ ﺔٍ

ﻄﹶﻰْﺃﹶﻋ : (3) [20]66555 50; [53]77666 34;

[92]88777 5

1) [108]99888 1) : ﺃﹶﻋْﻄﹶﻴْﻨَﺎﻙَ

1) [9]00999 29) : ﻳُ ﻌْ ﻄﹸ ﻮ ﺍ

1) [93]11000 5) : ﻳُ ﻌْ ﻄِ ﻴ ﻚَ

1) [9]22111 58) : ﺃﹸ ﻋْﻄﹸﻮﺍ

1) [9]33222 58) : ﻳُﻌْﻄﹶﻮْﺍ

1) [54]44333 29) : ﻓﹶ ﺘَ ﻌَ ﺎ ﻃﹶ ﻰ

ِﺀ ﺎ ﻄﹶ َﻋ : (4) [11]55444 108; [17]66555 20;

[78]77666 36

1) [38]88777 39) : ﻋَﻄﹶﺎﺅُﻧَﺎ

2) [22]99888 30, 32) : ﻳُ ﻌَ ﻈﱢ ﻢْ

1) [65]00999 5) : ﻳُ ﻌْ ﻈِ ﻢْ

ٌﻢ ﻴ ِﻈ َﻋ : (85) [2]11000 7, 49, 105,

114, 255; [3]22111 74, 105, 172, 174,

176, 179; [4]33222 13; [5]44333 9, 33, 41,

119; [6]55444 15; [7]66555 59, 116, 141;

[8]77666 28, 29, 68; [9]88777 22, 63, 72,

89, 100, 101, 111, 129; [10]99888 15,

64; [12]00999 28; [14]11000 6; [15]22111 87;

[16]33222 94, 106; [19]44333 37; [21]55444 76;

[22]66555 1; [23]77666 86; [24]88777 11, 14, 15,

16, 23; [26]99888 63, 135, 156, 189;

[27]00999 23, 26; [28]11000 79; [31]22111 13;

[37]33222 60, 76, 107, 115; [38]44333 67;

[39]55444 13; [40]66555 9; [41]77666 35; [42]88777 4;

[43]99888 31; [44]00999 57; [45]11000 10; [46]22111

21; [49]33222 3; [56]44333 46, 74, 76, 96;

[57]55444 12, 21, 29; [61]66555 12; [62]77666 4;

[64]88777 9, 15; [68]99888 4; [69]00999 33, 52;

[78]11000 2; [83]22111 5

,22) [4]33222 27, 40, 48) : ﻋَ ﻈِ ﻴ ﻤً ﺎ

54, 67, 73, 74, 93, 95, 113, 114,

146, 156, 162; [17]44333 40; [33]55444 29,

35, 53, 71; [48]66555 5, 10, 29

ُﻢ ﻈﹶ ْﻋ ﺃﹶ : (3) [9]77666 20; [57]88777 10;

[73]99888 20

2) [6]00999 146; [19]11000 4) : ﺍ ﻟﹾ ﻌَ ﻈﹾ ﻢُ

3) [2]22111 259; [23]33222 14)
ﺍ ﻟﹾ ﻌِ ﻈﹶ ﺎ ﻡِ

[36]44333 78

[9) [17]55444 49, 98; [23) : ﻋِ ﻈﹶ ﺎ ﻣً ﺎ

14, 35, 82; [37]66555 16, 53; [56]77666 47;

[79]88777 11 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 156

1) [75]99888 3) : ﻋِ ﻈﹶ ﺎ ﻣَ ﻪُ

1) [27]00999 39) : ﻋِ ﻔﹾ ﺮ ﻳ ﺖٌ

[2) [4]11000 6; [24) : ﻓﹶ ﻠﹾ ﻴَ ﺴْ ﺘَ ﻌْ ﻔِ ﻒْ

33

1) [24]22111 60) : ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﻌْ ﻔِ ﻔﹾ ﻦَ

1) [2]33222 273) : ﺍ ﻟ ﺘﱠ ﻌَ ﻔﱡ ﻒِ

ﻔﹶﺎَﻋ : (7) [2]44333 187; [3]55444 152,

155; [5]66555 95, 101; [9]77666 43; [42]88777

40

1) [7]99888 95) : ﻋَﻔﹶﻮْﺍ

ﺎَﻧْﻔﹶﻮَﻋ : (2) [2]00999 52; [4]11000 153

ﻔﹸﻮﺍْﻌَﺗ : (3) [2]22111 237; [4]33222 149;

[64]44333 14

1) [9]55444 66) : ﻧَ ﻌْ ﻒُ

1) [42]66555 34) : ﻳَ ﻌْ ﻒُ

2) [2]77666 237; [4]88777 99) : ﻳَ ﻌْ ﻔﹸ ﻮَ ﺍﹾ

ﻔﹸﻮﺍﹾْﻌَﻳ : (3) [5]99888 15; [42]00999 25, 30

1) [24]11000 22) : ﻭَ ﻟﹾ ﻴَ ﻌْ ﻔﹸ ﻮ ﺍ

1) [2]22111 237) : ﻳَﻌْﻔﹸﻮﻥﹶ

ُﻒ ْﻋ ﺍ : (3) [2]33222 286; [3]44333 159;

[5]55444 13

ﻔﹸﻮﺍْﺍﻋ : (1) [2]66555 109

1) [2]77666 178) : ﻋُ ﻔِ ﻲَ

2) [2]88777 219; [7]99888 199) : ﺍ ﻟﹾ ﻌَ ﻔﹾ ﻮَ

ﻮﱞ ﻔﹸ َﻋ : (2) [22]00999 60; [58]11000 2

ﺍﻔﹸﻮَﻋ : (3) [4]22111 43, 99, 149

1) [3]33222 134) : ﺍ ﻟﹾ ﻌَ ﺎ ﻓِ ﲔَ

ْﺐ ﻘﱢ َﻌ ُﻳ : (2) [27]44333 10; [28]55444 31

1) [22]66555 60) : ﻋَﺎ ﻗﹶ ﺐَ

2) [16]77666 126; [60]88777 11) : ﻋَ ﺎ ﻗﹶ ﺒْ ﺘُ ﻢْ

1) [16]99888 126) : ﻓﹶﻌَﺎﻗِﺒُﻮﺍ

1) [22]00999 60) : ﻋُ ﻮ ﻗِ ﺐَ

1) [16]11000 126) : ﻋُ ﻮ ﻗِ ﺒْ ﺘُ ﻢْ

1) [9]22111 77) : ﻓﹶ ﺄﹶ ﻋْ ﻘﹶ ﺒَ ﻬُ ﻢْ

1) [18]33222 44) : ﻋُﻘﹾﺒًﺎ

1) [43]44333 28) : ﻋَ ﻘِ ﺒِ ﻪِ

3) [2]55444 143; [3]66555 144)
ﻋَ ﻘِ ﺒَ ﻴْ ﻪِ

[8]77666 48

ْﻜﹸﻢِﻘﹶﺎﺑْﺃﹶﻋ : (3) [3]88777 144, 149;

[23]99888 66

1) [6]00999 71) : ﺃﹶﻋْﻘﹶﺎﺑِﻨَﺎ

ِﻘﹶﺎﺏِﺍﻟﹾﻌ : (17) [2]11000 196, 211;

[3]22111 11; [5]33222 2, 98; [6]44333 165; [7]55444

167; [8]66555 13, 25, 48, 52; [13]77666 6;

[40]88777 3, 22; [41]99888 43; [59]00999 4, 7

ِﺏ ﺎ ﻘﹶ ِﻋ : (3) [13]11000 32; [38]22111 14;

[40]33222 5

2) [90]44333 11, 12) : ﺍ ﻟﹾ ﻌَ ﻘﹶ ﺒَ ﺔﹶ

ﻰَﻘﹾﺒُﻋ : (5) [13]55444 22, 24, 35,

42

1) [91]66555 15) : ﻋُﻘﹾﺒَﺎﻫَﺎ

,31) [3]77666 137; [6]88777 11) : ﺍ ﻟﹾ ﻌَ ﺎ ﻗِ ﺒَ ﺔﹶ

135; [7]99888 84, 86, 103, 128; [10]00999

39, 73; [11]11000 49; [12]22111 109; [16]33222

36; [20]44333 132; [22]55444 41; [27]66555 14,

51, 69; [28]77666 37, 40, 83; [30]88777 9,

10, 42; [31]99888 22; [35]00999 44; [37]11000

73; [40]22111 21, 82; [43]33222 25; [47]44333

10; [65]55444 9

1) [59]66555 17) : ﻋَﺎﻗِﺒَﺘَﻬُﻤَﺎ

1) [13]77666 41) : ﻣُ ﻌَ ﻘﱢ ﺐَ

1) [13]88777 11) : ﻣُﻌَﻘﱢﺒَﺎﺕٌ

1) [4]99888 33) : ﻋَ ﻘﹶ ﺪَ ﺕْ

1) [5]00999 89) : ﻋَ ﻘﱠ ﺪْ ﺗُ ﻢُ

1) [5]11000 1) : ﺑِﺎﻟﹾﻌُﻘﹸﻮﺩِ

ﺓﹶ َﺪ ﻘﹾ ُﻋ : (3) [2]22111 235, 237; [20]33222

27

1) [113]44333 4) : ﺍ ﻟﹾ ﻌُ ﻘﹶ ﺪِ

1) [54]55444 29) : ﻓﹶ ﻌَ ﻘﹶ ﺮَ

1) [7]66555 77) : ﻓﹶ ﻌَ ﻘﹶ ﺮُ ﻭ ﺍ

[3) [11]77666 65; [26) : ﻓﹶ ﻌَ ﻘﹶ ﺮُ ﻭ ﻫَ ﺎ

157; [91]88777 14

1) [3]99888 40) : ﻋَ ﺎ ﻗِ ﺮٌ

2) [19]00999 5, 8) : ﻋَﺎﻗِﺮًﺍMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 157

1) [2]11000 75) : ﻋَ ﻘﹶ ﻠﹸ ﻮ ﻩُ

ﻠﹸﻮﻥﹶِﻘْﻌَﺗ : (24) [2]22111 44, 73, 76,

242; [3]33222 65, 118; [6]44333 32, 151;

[7]55444 169; [10]66555 16; [11]77666 51; [12]88777

2, 109; [21]99888 10, 67; [23]00999 80;

[24]11000 61; [26]22111 28; [28]33222 60; [36]44333

62; [37]55444 138; [40]66555 67; [43]77666 3;

[57]88777 17

1) [67]99888 10) : ﻧَ ﻌْ ﻘِ ﻞﹸ

1) [29]00999 43) : ﻳَﻌْﻘِﻠﹸﻬَﺎ

,22) [2]11000 164, 170) : ﻳَﻌْﻘِﻠﹸﻮﻥﹶ

171; [5]22111 58, 103; [8]33222 22; [10]44333

42, 100; [13]55444 4; [16]66555 12, 67;

[22]77666 46; [25]88777 44; [29]99888 35, 63;

[30]00999 24, 28; [36]11000 68; [39]22111 43;

[45]33222 5; [49]44333 4; [59]55444 14

ٍﻢ ﻴ ِﻘ َﻋ : (3) [22]66555 55; [51]77666 29,

41

1) [42]88777 50) : ﻋَ ﻘِ ﻴ ﻤً ﺎ

1) [7]99888 138) : ﻳَﻌْﻜﹸﻔﹸﻮﻥﹶ

1) [22]00999 25) : ﺍ ﻟﹾ ﻌَ ﺎ ﻛِ ﻒُ

1) [20]11000 97) : ﻋَﺎﻛِﻔﹰﺎ

[2) [2]22111 187; [21) : ﻋَ ﺎ ﻛِ ﻔﹸﻮ ﻥﹶ

52

[3) [2]33222 125; [20) : ﺍ ﻟﹾ ﻌَ ﺎ ﻛِ ﻔِ ﲔَ

91; [26]44333 71

1) [48]55444 25) : ﻣَﻌْﻜﹸﻮﻓﹰﺎ

1) [96]66555 2) : ﻋَ ﻠﹶ ﻖٍ

ٍﺔ ﻘﹶ ﻠﹶ َﻋ : (5) [22]77666 5; [23]88777 14;

[40]99888 67; [75]00999 38

1) [4]11000 129) : ﻛﹶ ﺎ ﻟﹾ ﻤُ ﻌَ ﻠﱠ ﻘﹶ ﺔِ

َﻢ ِﻠ َﻋ : (12) [2]22111 60, 187, 235;

[7]33222 160; [8]44333 23, 66; [24]55444 41;

[45]66555 9; [48]77666 18, 27; [73]88777 20

[4) [11]99888 79; [17) : ﻋَ ﻠِ ﻤْ ﺖَ

102; [21]00999 65; [28]11000 38

[3) [37]22111 158; [81) : ﻋَ ﻠِ ﻤَ ﺖِ

14; [82]33222 5

,5) [2]44333 65; [12]55444 73) : ﻋَ ﻠِ ﻤْ ﺘُ ﻢُ

89; [24]66555 33; [56]77666 62

1) [60]88777 10) : ﻋَﻠِﻤْﺘُﻤُﻮﻫُﻦﱠ

1) [5]99888 116) : ﻋَ ﻠِ ﻤْ ﺘَ ﻪُ

[6) [12]00999 51, 81; [15) : ﻋَ ﻠِ ﻤْ ﻨَﺎ

24; [33]11000 50; [50]22111 4

1) [4]33222 83) : ﻟﹶ ﻌَ ﻠِ ﻤَ ﻪُ

2) [2]44333 102; [28]55444 75) : ﻋَ ﻠِ ﻤُ ﻮ ﺍ

ُﻢ ﻠﹶ ْﻋ ﺃﹶ : (11) [2]66555 30, 33, 259;

[5]77666 116; [6]88777 50; [7]99888 62, 188;

[11]00999 31; [12]11000 86, 96

ْﻢ ﻠﹶ ْﻌ َﺗ : (12) [2]22111 106, 107; [4]33222

113; [5]44333 40, 116; [9]55444 43; [11]66555

79; [14]77666 38; [19]88777 65; [22]99888 70;

[28]00999 13; [32]11000 17

2) [20]22111 71; [38]33222 88) : ﻟﹶ ﺘَ ﻌْ ﻠﹶ ﻤُ ﻦﱠ

1) [11]44333 49) : ﺗَﻌْﻠﹶﻤُﻬَﺎ

1) [9]55444 101) : ﺗَ ﻌْ ﻠﹶ ﻤُ ﻬُ ﻢْ

9) [4]66555 43; [5]77666 97)
ﺗَ ﻌْ ﻠﹶ ﻤُ ﻮ ﺍ

[6]88777 91; [10]99888 5; [12]00999 80; [17]11000 12;

[33]22111 5; [48]33222 27; [65]44333 12

,56) [2]55444 22, 30, 42) : ﺗَ ﻌْ ﻠﹶ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

80, 151, 169, 184, 188, 216,

232, 239, 280; [3]66555 66, 71; [6]77666

67, 81, 135; [7]88777 28, 33, 38, 62,

75, 123; [8]99888 27; [9]00999 41; [10]11000 68;

[11]22111 39, 93; [12]33222 86, 96; [16]44333 8,

43, 55, 74, 78, 95; [21]55444 7; [23]66555

84, 88, 114; [24]77666 19; [26]88777 49,

132; [29]99888 16; [30]00999 34, 56; [39]11000

39; [56]22111 61, 76; [61]33222 5, 11; [62]44333

9; [71]55444 4; [102]66555 3, 4, 5

3) [20]77666 135)
ﻓﹶ ﺴَ ﺘَ ﻌْ ﻠﹶ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

[67]88777 17, 29

1) [8]99888 60) : ﺗَ ﻌْ ﻠﹶ ﻤُ ﻮ ﻧَ ﻬُ ﻢُ

1) [48]00999 25) : ﺗَ ﻌْ ﻠﹶ ﻤُ ﻮ ﻫُ ﻢْ

َﻢ ﻠﹶ ْﻌ َﻧ : (12) [2]11000 143; [3]22111 167;

[5]33222 113; [6]44333 33; [15]55444 97; [16]66555

103; [18]77666 12; [34]88777 21; [36]99888 76;

[47]00999 31; [50]11000 16; [69]22111 49

1) [9]33222 101) : ﻧَ ﻌْ ﻠﹶ ﻤُ ﻬُ ﻢْ

ُﻢ ﻠﹶ ْﻌ َﻳ : (93) [2]44333 77, 216, 220,

232, 235, 255; [3]55444 7, 29, 66,

140, 142, 166, 167; [4]66555 63; [5]77666

94, 97, 99; [6]88777 3, 59, 60; [8]99888 70;

[9]00999 16, 42, 78; [10]11000 18; [11]22111 5,

6; [12]33222 52; [13]44333 8, 19, 33, 42;

[16]55444 19, 23, 39, 70, 74, 91; [20]66555

7, 110; [21]77666 4, 28, 39, 110; [22]88777

5, 54, 70, 76; [24]99888 19, 29, 63,

64; [25]00999 6; [27]11000 25, 65, 74; [28]22111

69, 78; [29]33222 42, 45, 52; [31]44333 34;

[33]55444 18, 51; [34]66555 2; [36]77666 16;

[40]88777 19; [41]99888 22; [42]00999 25, 35;

[47]11000 19, 26, 30; [49]22111 16, 18;

[57]33222 4, 25, 29; [58]44333 7; [63]55444 1;

[64]66555 4; [67]77666 14; [72]88777 28; [73]99888

20; [74]00999 31; [87]11000 7; [96]22111 5, 14;

[100]33222 9

1) [26]44333 227) : ﺳَ ﻴَ ﻌْ ﻠﹶ ﻢُ

4) [29]55444 3, 11) : ﻟﹶ ﻴَ ﻌْ ﻠﹶ ﻤَ ﻦﱠ

[4) [2]66555 197, 270; [3) : ﻳَ ﻌْ ﻠﹶ ﻤْ ﻪُ

29; [26]77666 197 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 158

2) [6]88777 59) : ﻳَﻌْﻠﹶﻤُﻬَﺎ

3) [8]99888 60; [14]00999 9)
ﻳَ ﻌْ ﻠﹶ ﻤُ ﻬُ ﻢْ

[18]11000 22

,7) [9]22111 63, 78, 97) : ﻳَ ﻌْ ﻠﹶ ﻤُ ﻮ ﺍ

104; [14]33222 52; [18]44333 21; [39]55444 52

,85) [2]66555 13, 26, 75) : ﻳَ ﻌْ ﻠﹶ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

77, 78, 101, 102, 103, 113, 118,

144, 146, 230; [3]77666 75, 78, 135;

[5]88777 104; [6]99888 37, 97, 105, 114;

[7]00999 32, 131, 182, 187; [8]11000 34;

[9]22111 6, 11, 93; [10]33222 5, 55, 89;

[12]44333 21, 40, 46, 68; [15]55444 3, 96;

[16]66555 38, 41, 56, 75, 101; [21]77666

24; [24]88777 25; [25]99888 42; [27]00999 52,

61; [28]11000 13, 57; [29]22111 41, 64, 66;

[30]33222 6, 7, 30, 59; [31]44333 25; [34]55444

14, 28, 36; [36]66555 26, 36; [37]77666

170; [39]88777 9, 26, 29, 49; [40]99888 57,

70; [41]00999 3; [42]11000 18; [43]22111 86, 89;

[44]33222 39; [45]44333 18, 26; [52]55444 47;

[58]66555 14; [63]77666 8; [68]88777 33, 44;

[70]99888 39; [82]00999 12

[5) [19]11000 75; [54) : ﺳَ ﻴَ ﻌْ ﻠﹶ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

26; [72]22111 24; [78]33222 4, 5

ْﻢ ﻠﹶ ْﻋ ﺍ : (4) [2]44333 260; [5]55444 49;

[28]66555 50; [47]77666 19

ﻮﺍُﻠﹶﻤْﺍﻋ : (27) [2]88777 194, 196,

203, 209, 223, 231, 233, 235,

244, 267; [5]99888 34, 92, 98; [8]00999 24,

25, 28, 40, 41; [9]11000 2, 3, 36, 123;

[11]22111 14; [49]33222 7; [57]44333 17, 20

1) [24]55444 31) : ﻟِ ﻴُ ﻌْ ﻠﹶ ﻢَ

َﻢ ﻠﱠ َﻋ : (4) [2]66555 31; [55]77666 2; [96]88777

4, 5

1) [5]99888 110) : ﻋَ ﻠﱠ ﻤْ ﺘُ ﻚَ

1) [5]00999 4) : ﻋَ ﻠﱠ ﻤْ ﺘُ ﻢْ

1) [2]11000 32) : ﻋَﻠﱠﻤْﺘَﻨَﺎ

1) [12]22111 101) : ﻋَﻠﱠﻤْﺘَﻨِﻲ

1) [4]33222 113) : ﻋَ ﻠﱠ ﻤَ ﻚَ

4) [2]44333 239; [5]55444 4)
ﻋَ ﻠﱠ ﻤَ ﻜﹸ ﻢْ

[20]66555 71; [26]77666 49

ُﺎﻩَﻨْﻠﱠﻤَﻋ : (4) [12]88777 68; [18]99888 65;

[21]00999 80; [36]11000 69

1) [12]22111 37) : ﻋَﻠﱠﻤَﻨِﻲ

ُﻪ َﻤ ﻠﱠ َﻋ : (4) [2]33222 251, 282; [53]44333

5; [55]55444 4

1) [18]66555 66) : ﺗُ ﻌَ ﻠﱢ ﻤَ ﻦِ

2) [3]77666 79; [49]88777 16) : ﺗُ ﻌَ ﻠﱢ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

1) [5]99888 4) : ﺗُ ﻌَ ﻠﱢ ﻤُ ﻮ ﻧَ ﻬُ ﻦﱠ

1) [12]00999 21) : ﻭَ ﻟِ ﻨُ ﻌَ ﻠﱢ ﻤَ ﻪُ

1) [2]11000 102) : ﻳُ ﻌَ ﻠﱢ ﻤَ ﺎ ﻥِ

1) [12]22111 6) : ﻳُ ﻌَ ﻠﱢ ﻤُ ﻚَ

3) [2]33222 151, 282) : ﻳُ ﻌَ ﻠﱢ ﻤُ ﻜﹸ ﻢُ

2) [3]44333 48; [16]55444 103) : ﻳُ ﻌَ ﻠﱢ ﻤُ ﻪُ

[3) [2]66555 129; [3) : ﻳُ ﻌَ ﻠﱢ ﻤُ ﻬُ ﻢُ

164; [62]77666 2

1) [2]88777 102) : ﻳُ ﻌَ ﻠﱢ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

1) [18]99888 66) : ﻋُ ﻠﱢ ﻤْ ﺖَ

1) [6]00999 91) : ﻋُ ﻠﱢ ﻤْ ﺘُ ﻢْ

1) [27]11000 16) : ﻋُﻠﱢﻤْﻨَﺎ

2) [2]22111 102) : ﻳَ ﺘَ ﻌَ ﻠﱠ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

ُﻢ ِﻟ ﺎ َﻋ : (13) [6]33222 73; [9]44333 94,

105; [13]55444 9; [23]66555 92; [32]77666 6;

[34]88777 3; [35]99888 38; [39]00999 46; [59]11000

22; [62]22111 8; [64]33222 18; [72]44333 26

1) [29]55444 43) : ﺍ ﻟﹾ ﻌَ ﺎ ﻟِ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

[4) [12]66555 44; [21) : ﻋَ ﺎ ﻟِ ﻤِ ﲔَ

51, 81; [30]77666 22

2) [26]88777 197; [35]99888 28) : ﻋُ ﻠﹶ ﻤَ ﺎ ﺀُ

11) [15]00999 4, 21, 38)
ﻣَ ﻌْ ﻠﹸ ﻮ ﻡٍ

[26]11000 38, 155; [37]22111 41, 164; [38]33222

81; [56]44333 50; [70]55444 24; [77]66555 22

[2) [2]77666 197; [22) : ﻣَ ﻌْ ﻠﹸ ﻮ ﻣَ ﺎ ﺕٌ

28

1) [44]88777 14) : ﻣُ ﻌَ ﻠﱠ ﻢٌ

ُﻢ ﻠﹶ ْﻋ ﺃﹶ : (48) [2]99888 140; [3]00999 36,

167; [4]11000 25, 45; [5]22111 61; [6]33222 53,

58, 117, 119, 124; [10]44333 40; [12]55444

77; [16]66555 101, 125; [17]77666 25, 47,

54, 55, 84; [18]88777 19, 21, 22, 26;

[19]99888 70; [20]00999 104; [22]11000 68; [23]22111

96; [26]33222 188; [28]44333 37, 56, 85;

[29]55444 10, 32; [39]66555 70; [46]77666 8;

[50]88777 45; [53]99888 30, 32; [60]00999 1, 10;

[68]11000 7; [84]22111 23

ٌﻢ ﻴ ِﻠ َﻋ : (139) [2]33222 29, 32, 95,

115, 127, 137, 158, 181, 215,

224, 227, 231, 244, 246, 247,

256, 261, 268, 273, 282, 283;

[3]44333 34, 35, 63, 73, 92, 115, 119,

121, 154; [4]55444 12, 26, 176; [5]66555 7,

54, 76, 97; [6]77666 13, 83, 96, 101,

115, 128, 139; [7]88777 109, 112,

200; [8]99888 17, 42, 43, 53, 61, 71,

75; [9]00999 15, 28, 44, 47, 60, 97,

98, 103, 106, 110, 115; [10]11000 36,

65, 79; [11]22111 5; [12]33222 6, 19, 34,

50, 55, 76, 83, 100; [15]44333 25, 53,

86; [16]55444 28, 70; [21]66555 4; [22]77666 52,

59; [23]88777 51; [24]99888 18, 21, 28, 32,

35, 41, 58, 59, 60, 64; [26]00999 34,

37, 220; [27]11000 6, 78; [29]22111 5, 60,

62; [30]33222 54; [31]44333 23, 34; [34]55444 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 159

26; [35]66555 8, 38; [36]77666 38, 79, 81;

[39]88777 7; [40]99888 2; [41]00999 12, 36; [42]11000

12, 24, 50; [43]22111 9, 84; [44]33222 6;

[49]44333 1, 8, 13, 16; [51]55444 28, 30;

[57]66555 3, 6; [58]77666 7; [60]88777 10; [62]99888

7; [64]00999 4, 11; [66]11000 2, 3; [67]22111 13

,22) [4]33222 11, 17, 24) : ﻋَ ﻠِ ﻴ ﻤً ﺎ

32, 35, 39, 70, 92, 104, 111,

127, 147, 148, 170; [33]44333 1, 40,

51, 54; [35]55444 44; [48]66555 4, 26; [76]77666

30

ُﻡ ﻼ َﻋ : (4) [5]88777 109, 116; [9]99888

78; [34]00999 48

,80) [2]11000 32, 120, 145) : ﺍ ﻟﹾ ﻌِ ﻠﹾ ﻢِ

247; [3]22111 7, 18, 19, 61, 66; [4]33222

157, 162; [5]44333 109; [6]55444 100, 108,

119, 140, 143, 144, 148; [7]66555 7,

52; [10]77666 93; [11]88777 14, 46, 47;

[12]99888 68, 76; [13]00999 37, 43; [16]11000

25, 27, 70; [17]22111 36, 85, 107;

[18]33222 5; [19]44333 43; [22]55444 3, 5, 8, 54,

71; [24]66555 15; [27]77666 40, 42; [28]88777

78, 80; [29]99888 8, 49; [30]00999 29, 56;

[31]11000 6, 15, 20, 34; [34]22111 6; [38]33222

69; [39]44333 49; [40]55444 42, 83; [41]66555

47; [42]77666 14; [43]88777 20, 61, 85;

[44]99888 32; [45]00999 17, 23, 24; [46]11000 4,

23; [47]22111 16; [48]33222 25; [53]44333 28,

30, 35; [58]55444 11; [67]66555 26; [102]77666

5

ﺎًﻠﹾﻤِﻋ : (14) [6]88777 80; [7]99888 89;

[12]00999 22; [18]11000 65; [20]22111 98, 110,

114; [21]33222 74, 79; [27]44333 15, 84;

[28]55444 14; [40]66555 7; [65]77666 12

ِﻪ ِﻤ ﻠﹾ ِﻋ : (5) [2]88777 255; [4]99888 166;

[10]00999 39; [35]11000 11; [41]22111 47

ﺎَﻬُﻠﹾﻤِﻋ : (4) [7]33222 187; [20]44333 52;

[33]55444 63

1) [27]66555 66) : ﻋِ ﻠﹾ ﻤُ ﻬُ ﻢْ

1) [26]77666 112) : ﻋِﻠﹾﻤِﻲ

[2) [42]88777 32; [55) : ﻛﹶ ﺎ ﻷَ ﻋْ ﻼ ﻡِ

24

,73) [1]99888 2; [2]00999 47) : ﺍ ﻟﹾ ﻌَ ﺎ ﻟﹶ ﻤِ ﲔَ

122, 131, 251; [3]11000 33, 42, 96,

97, 108; [5]22111 20, 28, 115; [6]33222 45,

71, 86, 90, 162; [7]44333 54, 61, 67,

80, 104, 121, 140; [10]55444 10, 37;

[12]66555 104; [15]77666 70; [21]88777 71, 91,

107; [25]99888 1; [26]00999 16, 23, 47, 77,

98, 109, 127, 145, 164, 165,

180, 192; [27]11000 8, 44; [28]22111 30;

[29]33222 6, 10, 15, 28; [32]44333 2; [37]55444

79, 87, 182; [38]66555 87; [39]77666 75;

[40]88777 64, 65, 66; [41]99888 9; [43]00999 46;

[44]11000 32; [45]22111 16, 36; [56]33222 80;

[59]44333 16; [68]55444 52; [69]66555 43; [81]77666

27, 29; [83]88777 6

1) [16]99888 16) : ﻋَ ﻼ ﻣَ ﺎ ﺕٍ

1) [71]00999 9) : ﺃﹶ ﻋْ ﻠﹶ ﻨْ ﺖُ

1) [60]11000 1) : ﺃﹶ ﻋْ ﻠﹶ ﻨْ ﺘُ ﻢْ

[3) [16]22111 19; [27) : ﺗُ ﻌْ ﻠِ ﻨُ ﻮ ﻥﹶ

25; [64]33222 4

1) [14]44333 38) : ﻧُ ﻌْ ﻠِ ﻦُ

6) [2]55444 77; [11]66555 5)
ﻳُ ﻌْ ﻠِ ﻨُ ﻮ ﻥﹶ

[16]77666 23; [27]88777 74; [28]99888 69; [36]00999

76

4) [2]11000 274; [13]22111 22)
ﻋَ ﻼ ﻧِ ﻴَ ﺔﹰ

[14]33222 31; [35]44333 29

ﻼَﻋ : (2) [23]55444 91; [28]66555 4

1) [17]77666 7) : ﻋَﻠﹶﻮْﺍ

1) [17]88777 4) : ﻟﹶ ﺘَ ﻌْ ﻠﹸ ﻦﱠ

ﻠﹸﻮﺍْﻌَﺗ : (2) [27]99888 31; [44]00999 19

14) [6]11000 100; [7]22111 190)
ﺗَ ﻌَ ﺎ ﻟﹶ ﻰ

[10]33222 18; [16]44333 1, 3; [17]55444 43; [20]66555

114; [23]77666 92, 116; [27]88777 63; [28]99888

68; [30]00999 40; [39]11000 67; [72]22111 3

ﺍْﺎﻟﹶﻮَﻌَﺗ : (7) [3]33222 61, 64, 167;

[4]44333 61; [5]55444 104; [6]66555 151; [63]77666 5

1) [33]88777 28) : ﻓﹶ ﺘَ ﻌَ ﺎ ﻟﹶ ﻴْ ﻦَ

1) [20]99888 64) : ﺍﺳْﺘَﻌْﻠﹶﻰ

1) [10]00999 83) : ﻟﹶ ﻌَ ﺎ ﻝٍ

1) [44]11000 31) : ﻋَﺎﻟِﻴًﺎ

َﲔ ِﻟ ﺎ َﻋ : (2) [23]22111 46; [38]33222 75

2) [69]44333 22; [88]55444 10) : ﻋَ ﺎ ﻟِ ﻴَ ﺔٍ

2) [11]66555 82; [15]77666 74) : ﻋَﺎﻟِﻴَﻬَﺎ

1) [76]88777 21) : ﻋَ ﺎ ﻟِ ﻴَ ﻬُ ﻢْ

ﻠﹶﻰُﺍﻟﹾﻌ : (2) [20]99888 4, 75

1) [9]00999 40) : ﺍﻟﹾﻌُﻠﹾﻴَﺎ

ﺍﻠﹸﻮُﻋ : (4) [17]11000 4, 43; [27]22111 14;

[28]33222 83

8) [2]44333 255; [22]55444 62)
ﺍ ﻟﹾ ﻌَ ﻠِ ﻲﱡ

[31]66555 30; [34]77666 23; [40]88777 12; [42]99888

4, 51; [43]00999 4

ﺎﻴِﻠَﻋ : (3) [4]11000 34; [19]22111 50, 57

ﻠﹶﻰْﻋَﺍﻷ : (9) [16]33222 60; [20]44333

68; [30]55444 27; [37]66555 8; [38]77666 69;

[53]88777 7; [79]99888 24; [87]00999 1; [92]11000 20

[2) [3]22111 139; [47) : ﺍ ﻷَ ﻋْ ﻠﹶ ﻮْ ﻥﹶ

35

1) [13]33222 9) : ﺍﻟﹾﻤُﺘَﻌَﺎﻝِ

1) [83]44333 19) : ﻋِ ﻠﱢ ﻴﱡ ﻮ ﻥﹶMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 160

1) [83]55444 18) : ﻋِ ﻠﱢ ﻴﱢ ﲔَ

1) [33]66555 5) : ﺗَ ﻌَ ﻤﱠ ﺪَ ﺕْ

ٍﺪ َﻤ َﻋ : (3) [13]77666 2; [31]88777 10;

[104]99888 9

1) [89]00999 7) : ﺍ ﻟﹾ ﻌِ ﻤَ ﺎ ﺩِ

2) [4]11000 93; [5]22111 95) : ﻣُﺘَﻌَﻤﱢﺪًﺍ

2) [30]33222 9) : ﻋَ ﻤَ ﺮُ ﻭ ﻫَ ﺎ

1) [9]44333 18) : ﻳَ ﻌْ ﻤُ ﺮُ

1) [9]55444 17) : ﻳَ ﻌْ ﻤُ ﺮُ ﻭ ﺍ

1) [35]66555 37) : ﻧُ ﻌَ ﻤﱢ ﺮْ ﻛﹸ ﻢْ

1) [36]77666 68) : ﻧُ ﻌَ ﻤﱢ ﺮْ ﻩُ

ُﺮ ﻤﱠ َﻌ ُﻳ : (3) [2]88777 96; [35]99888 11

1) [2]00999 158) : ﺍ ﻋْ ﺘَ ﻤَ ﺮَ

1) [11]11000 61) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻌْ ﻤَ ﺮَ ﻛﹸ ﻢْ

1) [52]22111 4) : ﺍﻟﹾﻤَﻌْﻤُﻮﺭِ

1) [35]33222 11) : ﻣُ ﻌَ ﻤﱠ ﺮٍ

1) [15]44333 72) : ﻟﹶ ﻌَ ﻤْ ﺮُ ﻙَ

4) [16]55444 70; [21]66555 44)
ﺍ ﻟﹾ ﻌُ ﻤُ ﺮِ

[22]77666 5; [28]88777 45

1) [10]99888 16) : ﻋُﻤُﺮًﺍ

1) [26]00999 18) : ﻋُ ﻤُ ﺮِ ﻙَ

1) [35]11000 11) : ﻋُ ﻤُ ﺮِ ﻩِ

2) [2]22111 196) : ﺍ ﻟﹾ ﻌُ ﻤْ ﺮَ ﺓﹶ

1) [9]33222 19) : ﻋِ ﻤَ ﺎ ﺭَ ﺓﹶ

[3) [3]44333 33, 35; [66) : ﻋِ ﻤْ ﺮَ ﺍ ﻥﹶ

12

1) [22]55444 27) : ﻋَ ﻤِ ﻴ ﻖٍ

ﻞﹶ ِﻤ َﻋ : (19) [2]66555 62; [5]77666 69;

[6]88777 54; [16]99888 97; [18]00999 88; [19]11000

60; [20]22111 75, 82; [25]33222 70, 71;

[28]44333 67, 80; [30]55444 44; [34]66555 37;

[40]77666 40; [41]88777 33, 46; [45]99888 15

[5) [3]00999 30; [16) : ﻋَ ﻤِ ﻠﹶ ﺖْ

111; [36]11000 71; [39]22111 70

1) [64]33222 7) : ﻋَ ﻤِ ﻠﹾ ﺘُ ﻢْ

1) [36]44333 35) : ﻋَ ﻤِ ﻠﹶ ﺘْ ﻪُ

73) [2]55444 25, 82, 277)
ﻋَ ﻤِ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

[3]66555 57; [4]77666 57, 122, 173; [5]88777 9,

93; [6]99888 132; [7]00999 42, 153; [10]11000 4,

9; [11]22111 11, 23; [13]33222 29; [14]44333 23;

[16]55444 34, 119; [18]66555 30, 49, 107;

[19]77666 96; [22]88777 14, 23, 50, 56;

[24]99888 38, 55, 64; [25]00999 23; [26]11000

227; [28]22111 84; [29]33222 7, 9, 58; [30]44333

15, 41, 45; [31]55444 8, 23; [32]66555 19;

[34]77666 4, 37; [35]88777 7; [38]99888 24, 28;

[39]00999 35; [40]11000 58; [41]22111 8, 50;

[42]33222 22, 23, 26; [45]44333 21, 30, 33;

[46]55444 16, 19; [47]66555 2, 12; [48]77666 29;

[53]88777 31; [58]99888 6, 7; [65]00999 11; [84]11000

25; [85]22111 11; [95]33222 6; [98]44333 7;

[103]55444 3

ﻞﹸ َﻤ ْﻋ ﺃﹶ : (4) [10]66555 41; [23]77666 100;

[27]88777 19; [46]99888 15

ﻞﹸ َﻤ ْﻌ َﺗ : (2) [21]00999 74; [33]11000 31

,83) [2]22111 74, 85) : ﺗَ ﻌْ ﻤَ ﻠﹸ ﻮ ﻥﹶ

110, 140, 149, 233, 234, 237,

265, 271, 283; [3]33222 98, 99, 153,

156, 180; [4]44333 94, 128, 135; [5]55444

8, 105; [6]66555 60; [7]77666 43, 129; [8]88777

72; [9]99888 16, 94, 105; [10]00999 14, 23,

41, 61; [11]11000 92, 112, 123; [16]22111

28, 32, 93; [22]33222 68; [23]44333 51;

[24]55444 28, 53; [26]66555 188, 216; [27]77666

84, 90, 93; [29]88777 8, 55; [31]99888 15,

29; [32]00999 14; [33]11000 2, 9; [34]22111 11,

25; [36]33222 54; [37]44333 39, 96; [39]55444 7;

[41]66555 22, 40; [43]77666 72; [45]88777 28,

29; [48]99888 11, 24; [49]00999 18; [52]11000

16, 19; [57]22111 4, 10; [58]33222 3, 11,

13; [59]44333 18; [60]55444 3; [62]66555 8; [63]77666

11; [64]88777 2, 8; [66]99888 7; [77]00999 43

ﻞﹸ َﻤ ْﻌ َﻧ : (6) [7]11000 53; [16]22111 28;

[32]33222 12; [35]44333 37

,14) [4]55444 110, 123) : ﻳَ ﻌْ ﻤَ ﻞﹾ

124; [14]66555 42; [17]77666 84; [18]88777 110;

[20]99888 112; [21]00999 94; [34]11000 12; [37]22111

61; [64]33222 9; [65]44333 11; [99]55444 7, 8

,56) [2]66555 96, 134) : ﻳَ ﻌْ ﻤَ ﻠﹸ ﻮ ﻥﹶ

141; [3]77666 120, 163; [4]88777 17, 18,

108; [5]99888 62, 66, 71; [6]00999 43, 88,

108, 122, 127, 132; [7]11000 118,

139, 147, 180; [8]22111 39, 47; [9]33222 9,

121; [10]44333 12; [11]55444 16, 78, 111;

[12]66555 19, 69; [15]77666 93; [16]88777 96,

97; [17]99888 9; [18]00999 2, 79; [21]11000 27,

82; [24]22111 24; [26]33222 112, 169; [28]44333

84; [29]55444 4, 7; [32]66555 17, 19; [34]77666

13, 33; [39]88777 35; [41]99888 20, 27;

[46]00999 14; [56]11000 24; [58]22111 15; [63]33222 2

ﻞﹾ َﻤ ْﻋ ﺍ : (2) [34]44333 11; [41]55444 5

ﻠﹸﻮﺍَﻤْﺍﻋ : (9) [6]66555 135; [9]77666 105;

[11]88777 93, 121; [23]99888 51; [34]00999 11,

13; [39]11000 39; [41]22111 40

ﻞﹶ َﻤ َﻋ : (9) [3]33222 195; [5]44333 90;

[9]55444 120; [10]66555 61, 81; [11]77666 46;

[25]88777 23; [28]99888 15; [35]00999 10

ﻼَﻤَﻋ : (8) [9]11000 102; [11]22111 7;

[18]33222 7, 30, 110; [21]44333 82; [25]55444

70; [67]66555 2

1) [39]77666 65) : ﻋَ ﻤَ ﻠﹸ ﻚَMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 161

4) [9]88777 94, 105)
ﻋَ ﻤَ ﻠﹶ ﻜﹸ ﻢْ

[10]99888 41; [26]00999 168

ُﻪ ﻠﹸ َﻤ َﻋ : (5) [5]11000 5; [35]22111 8; [40]33222

37; [47]44333 14; [66]55444 11

2) [6]66555 108; [52]77666 21) : ﻋَ ﻤَ ﻠِ ﻬِ ﻢْ

1) [10]88777 41) : ﻋَﻤَﻠِﻲ

1) [23]99888 63) : ﺃﹶ ﻋْ ﻤَ ﺎ ﻝﹲ

1) [18]00999 103) : ﺃﹶ ﻋْ ﻤَ ﺎ ﻻ

[9) [2]11000 139; [28) : ﺃﹶ ﻋْ ﻤَ ﺎ ﻟﹸ ﻜﹸ ﻢْ

55; [33]22111 71; [42]33222 15; [47]44333 30,

33, 35; [49]55444 2, 14

[3) [2]66555 139; [28) : ﺃﹶﻋْﻤَﺎﻟﹸﻨَﺎ

55; [42]77666 15

27) [2]88777 167, 217)
ﺃﹶ ﻋْ ﻤَ ﺎ ﻟﹶ ﻬُ ﻢْ

[3]99888 22; [5]00999 53; [7]11000 147; [8]22111 48;

[9]33222 17, 37, 69; [11]44333 15, 111;

[14]55444 18; [16]66555 63; [18]77666 105; [24]88777

39; [27]99888 4, 24; [29]00999 38; [33]11000 19;

[46]22111 19; [47]33222 1, 4, 8, 9, 28, 32;

[99]44333 6

ٍﻞ ِﻣ ﺎ َﻋ : (4) [3]55444 195; [6]66555 135;

[11]77666 93; [39]88777 39

1) [88]99888 3) : ﻋَ ﺎ ﻣِ ﻠﹶ ﺔﹲ

[4) [11]00999 121; [23) : ﻋَ ﺎ ﻣِ ﻠﹸ ﻮ ﻥﹶ

63; [37]11000 61; [41]22111 5

[4) [3]33222 136; [9) : ﺍ ﻟﹾ ﻌَ ﺎ ﻣِ ﻠِ ﲔَ

60; [29]44333 58; [39]55444 74

1) [33]66555 50) : ﻋَ ﻤﱢ ﻚَ

1) [24]77666 61) : ﺃﹶ ﻋْ ﻤَ ﺎ ﻣِ ﻜﹸ ﻢْ

1) [33]88777 50) : ﻋَ ﻤﱠ ﺎ ﺗِ ﻚَ

ْﻜﹸﻢِﻤﱠﺎﺗَﻋ : (2) [4]99888 23; [24]00999 61

[7) [2]11000 15; [6) : ﻳَﻌْﻤَﻬُﻮﻥﹶ

110; [7]22111 186; [10]33222 11; [15]44333 72;

[23]55444 75; [27]66555 4

1) [6]77666 104) : ﻋَ ﻤِ ﻲَ

2) [5]88777 71) : ﻋَﻤُﻮﺍ

1) [28]99888 66) : ﻓﹶ ﻌَ ﻤِ ﻴَ ﺖْ

2) [22]00999 46) : ﺗَﻌْﻤَﻰ

1) [47]11000 23) :َﺃﹶﻋْﻤَﻰ

1) [11]22111 28) : ﻓﹶ ﻌُ ﻤﱢ ﻴَ ﺖْ

ﻰًﻤَﻋ : (2) [41]33222 17, 44

1) [27]44333 66) : ﻋَ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

1) [7]55444 64) : ﻋَ ﻤِ ﲔَ

ﻰَﻤْﺃﹶﻋ : (13) [6]66555 50; [11]77666 24;

[13]88777 16, 19; [17]99888 72; [20]00999 124,

125; [24]11000 61; [35]22111 19; [40]33222 58;

[48]44333 17; [80]55444 2

ٌﻲ ْﻤ ُﻋ : (6) [2]66555 18, 171; [10]77666

43; [27]88777 81; [30]99888 53; [43]00999 40

1) [17]11000 97) : ﻋُﻤْﻴًﺎ

1) [25]22111 73) : ﻋُﻤْﻴَﺎﻧًﺎ

1) [17]33222 91) : ﻋِ ﻨَ ﺐٍ

1) [80]44333 28) : ﻋِﻨَﺒًﺎ

ٍﺎﺏَﻨْﺃﹶﻋ : (8) [2]55444 266; [6]66555 99;

[13]77666 4; [16]88777 11, 67; [18]99888 32;

[23]00999 19; [36]11000 34

1) [78]22111 32) : ﺃﹶﻋْﻨَﺎﺑًﺎ

ْﻢ ﺘﱡ ِﻨ َﻋ : (3) [3]33222 118; [9]44333 128;

[49]55444 7

1) [2]66555 220) : ﻷَ ﻋْ ﻨَ ﺘَ ﻜﹸ ﻢْ

1) [4]77666 25) : ﺍ ﻟﹾ ﻌَ ﻨَ ﺖَ

ٍﻴﺪِﻨَﻋ : (3) [11]88777 59; [14]99888 15;

[50]00999 24

1) [74]11000 16) : ﻋَ ﻨِ ﻴ ﺪً ﺍ

َﺪ ْﻨ ِﻋ : (122) [2]22111 54, 62, 76,

79, 80, 89, 94, 101, 103, 109,

110, 112, 191, 198, 217, 262,

274, 277, 282; [3]33222 7, 15, 19, 37,

59, 73, 78, 126, 163, 165, 169,

195, 198, 199; [4]44333 78, 82, 94,

134; [5]55444 60; [6]66555 109, 124, 127;

[7]77666 29, 31, 131, 187, 206; [8]88777 4,

10, 22, 35, 55; [9]99888 7, 19, 20, 36,

99; [10]00999 2, 18; [11]11000 83; [12]22111 17,

42; [14]33222 37; [16]44333 95, 96; [17]55444

38; [18]66555 46; [19]77666 55, 76, 78, 87;

[20]88777 52; [22]99888 30, 47; [23]00999 117;

[24]11000 13, 15, 61; [27]22111 47; [28]33222

49, 60; [29]44333 17, 50; [30]55444 39;

[32]66555 12; [33]77666 5, 53, 63, 69; [34]88777

31; [35]99888 39; [39]00999 31, 34; [40]11000

35; [41]22111 38, 52; [42]33222 16, 22, 36;

[43]44333 35; [46]55444 10, 23; [48]66555 5;

[49]77666 3, 13; [51]88777 34; [53]99888 14;

[54]00999 55; [57]11000 19; [61]22111 3; [62]33222

11; [63]44333 7; [67]55444 26; [68]66555 34;

[73]77666 20; [81]88777 20

َﻙ ِﺪ ْﻨ ِﻋ : (9) [4]99888 78, 81; [7]00999

134; [8]11000 32; [17]22111 23; [28]33222 27;

[43]44333 49; [47]55444 16; [66]66555 11

[3) [6]77666 148; [10) : ﻋِ ﻨْ ﺪَ ﻛﹸ ﻢْ

68; [16]88777 96

15) [3]99888 156; [10]00999 76)
ﻋِﻨْﺪَﻧَﺎ

[15]11000 21; [18]22111 65; [21]33222 84; [28]44333 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 162

48; [34]55444 37; [37]66555 168; [38]77666 25,

40, 47; [40]88777 25; [44]99888 5; [50]00999 4;

[54]11000 35

ُﻩ َﺪ ْﻨ ِﻋ : (27) [2]22111 140, 255; [3]33222

14, 195; [5]44333 52; [6]55444 2, 59; [8]66555

28; [9]77666 22, 52; [11]88777 28; [12]99888 79;

[13]00999 8, 39, 43; [21]11000 19; [24]22111 39;

[27]33222 40; [28]44333 37; [31]55444 34; [34]66555

23; [41]77666 50; [43]88777 85; [53]99888 35;

[64]00999 15; [92]11000 19

3) [3]22111 37; [18]33222 86)
ﻋِﻨْﺪَﻫَﺎ

[53]44333 15

[10) [4]55444 139; [5) : ﻋِ ﻨْ ﺪَ ﻫُ ﻢُ

43; [7]66555 157; [37]77666 48; [38]88777 9, 52;

[40]99888 83; [52]00999 37, 41; [68]11000 47

ﻱِﺪْﻨِﻋ : (6) [6]22111 50, 57, 58;

[11]33222 31; [12]44333 60; [28]55444 78

1) [17]66555 29) : ﻋُ ﻨُ ﻘِ ﻚَ

1) [17]77666 13) : ﻋُ ﻨُ ﻘِ ﻪِ

[3) [8]88777 12; [34) : ﺍﻷَﻋْﻨَﺎﻕِ

33; [38]99888 33

4) [13]00999 5; [26]11000 4)
ﺃﹶ ﻋْ ﻨَ ﺎ ﻗِ ﻬِ ﻢْ

[36]22111 8; [40]33222 71

2) [29]44333 41) : ﺍﻟﹾﻌَﻨْﻜﹶﺒُﻮﺕِ

1) [20]55444 111) : ﻋَ ﻨَ ﺖِ

َﺪ ِﻬ َﻋ : (3) [3]66555 183; [7]77666 134;

[43]88777 49

2) [2]99888 125; [20]00999 115) : ﻋَﻬِﺪْﻧَﺎ

1) [36]11000 60) : ﺃﹶ ﻋْ ﻬَ ﺪْ

َﺪ َﻫ ﺎ َﻋ : (2) [9]22111 75; [48]33222 10

1) [8]44333 56) : ﻋَ ﺎ ﻫَ ﺪْ ﺕَ

4) [9]55444 1, 4, 7)
ﻋَ ﺎ ﻫَ ﺪْ ﺗُ ﻢْ

[16]66555 91

4) [2]77666 100, 177)
ﻋَ ﺎ ﻫَﺪُﻭﺍ

[33]88777 15, 23

َﺪ ْﻬ َﻋ : (13) [2]99888 27; [3]00999 77; [6]11000

152; [7]22111 102; [9]33222 7; [13]44333 20, 25;

[16]55444 91, 95; [17]66555 34; [20]77666 86;

[33]88777 15

ﺍًﺪْﻬَﻋ : (4) [2]99888 80, 100; [19]00999

78, 87

1) [2]11000 40) : ﺑِ ﻌَ ﻬْ ﺪِ ﻛﹸ ﻢْ

ِﻩ ِﺪ ْﻬ َﻋ : (3) [2]22111 80; [3]33222 76; [9]44333

111

6) [2]55444 177; [8]66555 56)
ﻋَﻬْ ﺪَ ﻫُ ﻢْ

[9]77666 4, 12; [23]88777 8; [70]99888 32

2) [2]00999 40, 124) : ﻋَﻬْﺪِﻱ

2) [70]11000 9; [101]22111 5) : ﻛﹶ ﺎ ﻟﹾ ﻌِ ﻬْ ﻦِ

َﺝ َﻮ ِﻋ : (2) [20]33222 108; [39]44333 28

ﺎًﺟَﻮِﻋ : (7) [3]55444 99; [7]66555 45,

86; [11]77666 19; [14]88777 3; [18]99888 1; [20]00999

107

َﺩ ﺎ َﻋ : (3) [2]11000 275; [5]22111 95; [36]33222

39

1) [6]44333 28) : ﻟﹶﻌَﺎﺩُﻭﺍ

1) [17]55444 8) : ﻋُ ﺪْ ﺗُ ﻢْ

ﺎَﻧْﺪُﻋ : (3) [7]66555 89; [17]77666 8; [23]88777

107

2) [7]99888 88; [14]00999 13) : ﻟﹶ ﺘَ ﻌُ ﻮ ﺩُ ﻥﱠ

ﻭﺍُﻮﺩُﻌَﺗ : (2) [8]11000 19; [24]22111 17

1) [7]33222 29) : ﺗَ ﻌُ ﻮ ﺩُ ﻭ ﻥﹶ

1) [8]44333 19) : ﻧَ ﻌُ ﺪْ

1) [7]55444 89) : ﻧَ ﻌُ ﻮ ﺩَ

1) [8]66555 38) : ﻳَﻌُﻮﺩُﻭﺍ

2) [58]77666 3, 8) : ﻳَ ﻌُﻮ ﺩُ ﻭ ﻥﹶ

1) [20]88777 55) : ﻧُ ﻌِ ﻴ ﺪُ ﻛﹸ ﻢْ

1) [21]99888 104) : ﻧُ ﻌِ ﻴ ﺪُ ﻩُ

1) [20]00999 21) : ﺳَ ﻨُ ﻌِ ﻴ ﺪُ ﻫَ ﺎ

ُﺪ ﻴ ِﻌ ُﻳ : (2) [34]11000 49; [85]22111 13

[2) [17]33222 69; [71) : ﻳُ ﻌِ ﻴ ﺪَ ﻛﹸ ﻢْ

18

1) [17]44333 51) : ﻳُﻌِﻴﺪُﻧَﺎ

[7) [10]55444 4, 34; [27) : ﻳُ ﻌِ ﻴ ﺪُ ﻩُ

64; [29]66555 19; [30]77666 11, 27

1) [18]88777 20) : ﻳُ ﻌِ ﻴ ﺪُ ﻭ ﻛﹸ ﻢْ

ﻭﺍُﻴﺪِﺃﹸﻋ : (2) [22]99888 22; [32]00999 20

1) [44]11000 15) : ﻋَﺎﺋِﺪُﻭﻥﹶ

1) [28]22111 85) : ﻣَ ﻌَ ﺎ ﺩٍ

ٌﺩ ﺎ َﻋ : (20) [7]33222 65, 74; [9]44333 70;

[11]55444 50, 59, 60; [14]66555 9; [22]77666 42;

[26]88777 123; [38]99888 12; [40]00999 31; [41]11000

13, 15; [46]22111 21; [50]33222 13; [51]44333

41; [54]55444 18; [69]66555 4, 6; [89]77666 6 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 163

ﺍًﺎﺩَﻋ : (4) [11]88777 60; [25]99888 38;

[29]00999 38; [53]11000 50

1) [5]22111 114) : ﻋِﻴﺪًﺍ

ُﺕ ﺬﹾ ُﻋ : (2) [40]33222 27; [44]44333 20

ﺫﹸ ﻮ ُﻋ ﺃﹶ : (7) [2]55444 67; [11]66555 47;

[19]77666 18; [23]88777 97, 98; [113]99888 1;

[114]00999 1

1) [72]11000 6) : ﻳَ ﻌُ ﻮ ﺫﹸ ﻭ ﻥﹶ

1) [3]22111 36) : ﺃﹸﻋِﻴﺬﹸﻫَﺎ

[4) [7]33222 200; [16) : ﻓﹶ ﺎ ﺳْ ﺘَ ﻌِ ﺬﹾ

98; [40]44333 56; [41]55444 36

2) [12]66555 23, 79) : ﻣَ ﻌَ ﺎ ﺫﹶ

2) [33]77666 13) : ﻋَ ﻮْ ﺭَ ﺓﹲ

2) [24]88777 31, 58) : ﻋَﻮْﺭَﺍﺕٍ

1) [33]99888 18) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻌَ ﻮﱢ ﻗِ ﲔَ

1) [4]00999 3) : ﺗَﻌُﻮﻟﹸﻮﺍ

ٍﻡ ﺎ َﻋ : (4) [2]11000 259; [9]22111 126;

[12]33222 49

ﺎًﺎﻣَﻋ : (3) [9]44333 37; [29]55444 14

1) [9]66555 28) : ﻋَ ﺎ ﻣِ ﻬِ ﻢْ

1) [31]77666 14) : ﻋَ ﺎ ﻣَ ﻴْ ﻦِ

1) [25]88777 4) : ﺃﹶﻋَﺎﻧَﻪُ

1) [18]99888 95) : ﻓﹶﺄﹶﻋِﻴﻨُﻮﻧِﻲ

2) [5]00999 2) : ﺗَﻌَﺎﻭَﻧُﻮﺍ

1) [1]11000 5) : ﻧَ ﺴْ ﺘَ ﻌِ ﲔُ

3) [2]22111 45, 153)
ﺍﺳْﺘَﻌِﻴﻨُﻮﺍ

[7]33222 128

[2) [12]44333 18; [21) : ﺍﻟﹾﻤُﺴْﺘَﻌَﺎﻥﹸ

112

1) [2]55444 68) : ﻋَ ﻮَ ﺍ ﻥﹲ

1) [18]66555 79) : ﺃﹶﻋِﻴﺒَﻬَﺎ

ُﲑ ِﻌ ﻟﹾ ﺍ : (3) [12]77666 70, 82, 94

ﻰَﻴﺴِﻋ : (25) [2]88777 87, 136,

253; [3]99888 45, 52, 55, 59, 84; [4]00999

157, 163, 171; [5]11000 46, 78, 110,

112, 114, 116; [6]22111 85; [19]33222 34;

[33]44333 7; [42]55444 13; [43]66555 63; [57]77666

27; [61]88777 6, 14

ٍﺔ َﺸ ﻴ ِﻋ : (2) [69]99888 21; [101]00999 7

1) [78]11000 11) : ﻣَ ﻌَ ﺎ ﺷًﺎ

1) [20]22111 124) : ﻣَ ﻌِ ﻴ ﺸَ ﺔﹰ

1) [28]33222 58) : ﻣَ ﻌِ ﻴ ﺸَ ﺘَ ﻬَ ﺎ

1) [43]44333 32) : ﻣَ ﻌِ ﻴ ﺸَ ﺘَ ﻬُ ﻢْ

2) [7]55444 10; [15]66555 20) : ﻣَ ﻌَ ﺎ ﻳِ ﺶَ

1) [93]77666 8) : ﻋَﺎﺋِﻼ

1) [9]88777 28) : ﻋَ ﻴْ ﻠﹶ ﺔﹰ

ٍﻦ ْﻴ َﻋ : (9) [3]99888 13; [5]00999 45; [18]11000

86; [28]22111 9; [34]33222 12; [88]44333 5, 12;

[102]55444 7

ﺎًﻨْﻴَﻋ : (6) [2]66555 60; [7]77666 160;

[19]88777 26; [76]99888 6, 18; [83]00999 28

2) [20]11000 40; [28]22111 13) : ﻋَﻴْﻨُﻬَﺎ

1) [20]33222 39) : ﻋَﻴْﻨِﻲ

1) [18]44333 28) : ﻋَﻴْﻨَﺎﻙَ

2) [55]55444 50, 66) : ﻋَﻴْﻨَﺎﻥِ

1) [12]66555 84) : ﻋَﻴْﻨَﺎﻩُ

[2) [15]77666 88; [20) : ﻋَ ﻴْ ﻨَ ﻴْ ﻚَ

131

1) [90]88777 8) : ﻋَ ﻴْ ﻨَ ﻴْ ﻦِ

ٍﻥ ﻮ ُﻴ ُﻋ : (9) [15]99888 45; [26]00999 57,

134, 147; [36]11000 34; [44]22111 25, 52;

[51]33222 15; [77]44333 41

1) [54]55444 12) : ﻋُﻴُﻮﻧًﺎ

َﻦ ُﻴ ْﻋ ﺃﹶ : (8) [7]66555 116, 179, 195;

[21]77666 61; [25]88777 74; [32]99888 17; [40]00999

19; [43]11000 71

2) [8]22111 44; [11]33222 31) : ﺃﹶ ﻋْ ﻴُ ﻨِ ﻜﹸ ﻢْ

4) [11]44333 37; [23]55444 27)
ﺃﹶﻋْﻴُﻨِﻨَﺎ

[52]66555 48; [54]77666 14

7) [5]88777 83; [8]99888 44)
ﺃﹶ ﻋْ ﻴُ ﻨُ ﻬُ ﻢْ

[9]00999 92; [18]11000 101; [33]22111 19; [36]33222

66; [54]44333 37

1) [33]55444 51) : ﺃﹶ ﻋْ ﻴُ ﻨُ ﻬُ ﻦﱠ

ٌﲔ ِﻋ : (4) [37]66555 48; [44]77666 54;

[52]88777 20; [56]99888 22

1) [50]00999 15) : ﺃﹶﻓﹶﻌَﻴِﻴﻨَﺎMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 164

1) [46]11000 33) : ﻳَ ﻌْ ﻲَMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 165

- “ -

[7) [7]22111 83; [15) : ﺍﻟﹾﻐَﺎﺑِﺮِﻳﻦَ

60; [26]33222 171; [27]44333 57; [29]55444 32,

33; [37]66555 135

1) [80]77666 40) : ﻏﹶ ﺒَ ﺮَ ﺓﹲ

1) [64]88777 9) : ﺍﻟﺘﱠﻐَﺎﺑُﻦِ

ًﻏﹸﺜﹶﺎﺀ : (2) [23]99888 41; [87]00999 5

1) [18]11000 47) : ﻧُ ﻐَ ﺎ ﺩِ ﺭْ

1) [18]22111 49) : ﻳُ ﻐَ ﺎ ﺩِ ﺭُ

ﻗﹰﺎَﻏﹶﺪ : (1) [72]33222 16

1) [68]44333 25) : ﻏﹶﺪَﻭْﺍ

1) [3]55444 121) : ﻏﹶ ﺪَ ﻭْ ﺕَ

ﻭﺍُﺍﻏﹾﺪ : (1) [68]66555 22

1) [59]77666 18) : ﻟِ ﻐَ ﺪٍ

ﺍًﻏﹶﺪ : (4) [12]88777 12; [18]99888 23;

[31]00999 34; [54]11000 26

3) [7]22111 205; [13]33222 15)
ﺑِ ﺎ ﻟﹾ ﻐُ ﺪُ ﻭﱢ

[24]44333 36

ﺍﻭُﻏﹸﺪ : (1) [40]55444 46

1) [34]66555 12) : ﻏﹸﺪُﻭﱡﻫَﺎ

ِﺍﺓَﺪَﺎﻟﹾﻐِﺑ : (2) [6]77666 52; [18]88777 28

1) [18]99888 62) : ﻏﹶ ﺪَ ﺍ ﺀَ ﻧَ ﺎ

1) [18]00999 17) : ﻏﹶ ﺮَﺑَ ﺖْ

1) [18]11000 86) : ﺗَ ﻐْ ﺮُ ﺏُ

1) [50]22111 39) : ﺍ ﻟﹾ ﻐُ ﺮُ ﻭ ﺏِ

1) [20]33222 130) : ﻏﹸﺮُﻭﺑِﻬَﺎ

,7) [2]44333 115, 142) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﻐْ ﺮِ ﺏُ

177, 258; [18]55444 86; [26]66555 28; [73]77666

9

1) [55]88777 17) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﻐْ ﺮِ ﺑَ ﻴْ ﻦِ

1) [70]99888 40) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﻐَ ﺎ ﺭِ ﺏِ

1) [7]00999 137) : ﻣَ ﻐَ ﺎ ﺭِ ﺑَ ﻬَ ﺎ

1) [28]11000 44) : ﺍ ﻟﹾﻐَ ﺮْ ﺑِ ﻲﱢ

1) [24]22111 35) : ﻏﹶ ﺮْ ﺑِ ﻴﱠ ﺔٍ

1) [5]33222 31) : ﺍﻟﹾﻐُﺮَﺍﺏِ

1) [5]44333 31) : ﻏﹸﺮَﺍﺑًﺎ

1) [35]55444 27) : ﻏﹶﺮَﺍﺑِﻴﺐُ

ﺮﱠ ﻏﹶ : (1) [8]66555 49

2) [45]77666 35; [57]88777 14) : ﻏﹶ ﺮﱠ ﺗْ ﻜﹸ ﻢُ

[3) [6]99888 70, 130; [7) : ﻏﹶ ﺮﱠ ﺗْ ﻬُ ﻢْ

51

1) [82]00999 6) : ﻏﹶ ﺮﱠ ﻙَ

1) [57]11000 14) : ﻏﹶ ﺮﱠ ﻛﹸ ﻢْ

1) [3]22111 24) : ﻏﹶ ﺮﱠ ﻫُ ﻢْ

2) [31]33222 33; [35]44333 5) : ﺗَ ﻐُ ﺮﱠ ﻧﱠ ﻜﹸ ﻢُ

1) [40]55444 4) : ﻳَ ﻐْ ﺮُ ﺭْ ﻙَ

1) [3]66555 196) : ﻳَ ﻐُ ﺮﱠ ﻧﱠ ﻚَ

2) [31]77666 33; [35]88777 5) : ﻳَ ﻐُ ﺮﱠ ﻧﱠ ﻜﹸ ﻢْ

4) [3]99888 185; [7]00999 22)
ﺍ ﻟﹾ ﻐُ ﺮُ ﻭ ﺭِ

[57]11000 20; [67]22111 20

5) [4]33222 120; [6]44333 112)
ﻏﹸ ﺮُ ﻭ ﺭً ﺍ

[17]55444 64; [33]66555 12; [35]77666 40

3) [31]88777 33; [35]99888 5)
ﺍ ﻟﹾ ﻐَ ﺮُ ﻭ ﺭُ

[57]00999 14

1) [2]11000 249) : ﺍ ﻏﹾ ﺘَ ﺮَ ﻑَ

ﺔﹰ ﻓﹶ ْﺮ ﻏﹸ : (2) [2]22111 249; [25]33222 75

2) [39]44333 20) : ﻏﹸ ﺮَ ﻑٌ

ﻓﹰﺎَﻏﹸﺮ : (1) [29]55444 58

1) [34]66555 37) : ﺍ ﻟﹾ ﻐُ ﺮُ ﻓﹶ ﺎ ﺕِ

ﺎَﻗﹾﻨَﺃﹶﻏﹾﺮ : (8) [2]77666 50; [7]88777 64;

[8]99888 54; [10]00999 73; [26]11000 66, 120;

[29]22111 40; [37]33222 82

1) [17]44333 103) : ﻓﹶﺄﹶﻏﹾﺮَﻗﹾﻨَﺎﻩُ

[4) [7]55444 136; [21) : ﺃﹶﻏﹾﺮَﻗﹾﻨَﺎﻫُﻢْ

77; [25]66555 37; [43]77666 55

1) [18]88777 71) : ﻟِ ﺘُ ﻐْ ﺮِ ﻕَ

1) [36]99888 43) : ﻧُ ﻐْ ﺮِ ﻗﹾ ﻬُ ﻢْ

1) [17]00999 69) : ﻓﹶ ﻴُ ﻐْ ﺮِ ﻗﹶ ﻜﹸ ﻢْMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 166

1) [71]11000 25) : ﺃﹸ ﻏﹾ ﺮِ ﻗﹸ ﻮ ﺍ

ﻗﹰﺎْﻏﹶﺮ : (1) [79]22111 1

1) [10]33222 90) : ﺍ ﻟﹾ ﻐَ ﺮَ ﻕُ

[3) [11]44333 37; [23) : ﻣُ ﻐْ ﺮَ ﻗﹸ ﻮ ﻥﹶ

27; [44]55444 24

1) [11]66555 43) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻐْ ﺮَ ﻗِ ﲔَ

1) [9]77666 60) : ﺍ ﻟﹾ ﻐَ ﺎ ﺭِ ﻣِ ﲔَ

1) [25]88777 65) : ﻏﹶ ﺮَ ﺍ ﻣً ﺎ

ٍﻡ َﺮ ْﻐ َﻣ : (2) [52]99888 40; [68]00999 46

1) [9]11000 98) : ﻣَﻐْﺮَﻣًﺎ

1) [56]22111 66) : ﻟﹶﻤُﻐْﺮَﻣُﻮﻥﹶ

1) [5]33222 14) : ﻓﹶﺄﹶﻏﹾﺮَﻳْﻨَﺎ

1) [33]44333 60) : ﻟﹶﻨُ ﻐْ ﺮِ ﻳَ ﻨﱠ ﻚَ

1) [16]55444 92) : ﻏﹶﺰْﻟﹶﻬَﺎ

ﻯﻏﹸﺰ : (1) [3]66555 156

1) [17]77666 78) : ﻏﹶ ﺴَ ﻖِ

1) [113]88777 3) : ﻏﹶ ﺎ ﺳِ ﻖٍ

1) [38]99888 57) : ﻏﹶ ﺴﱠ ﺎ ﻕٌ

ﻏﹶﺴﱠﺎﻗﹰﺎ : (1) [78]00999 25

ﻠﹸﻮﺍِﻓﹶﺎﻏﹾﺴ : (1) [5]11000 6

1) [4]22111 43) : ﺗَ ﻐْ ﺘَ ﺴِ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

1) [38]33222 42) : ﻣُ ﻐْ ﺘَ ﺴَ ﻞﹲ

1) [69]44333 36) : ﻏِ ﺴْ ﻠِ ﲔٍ

[3) [20]55444 78; [31) : ﻏﹶ ﺸِ ﻴَ ﻬُ ﻢْ

32

1) [14]66555 50) : ﺗَﻐْﺸَﻰ

ﻰَﺸْﻐَﻳ : (5) [3]77666 154; [44]88777 11;

[53]99888 16; [92]00999 1

1) [24]11000 40) : ﻳَ ﻐْ ﺸَ ﺎ ﻩُ

1) [91]22111 4) : ﻳَ ﻐْ ﺸَ ﺎ ﻫَ ﺎ

1) [29]33222 55) : ﻳَ ﻐْ ﺸَ ﺎ ﻫُ ﻢُ

1) [33]44333 19) : ﻳُﻐْﺸَﻰ

ﻏﹶﺸﱠﻰ : (1) [53]55444 54

1) [53]66555 54) : ﻓﹶ ﻐَ ﺸﱠ ﺎ ﻫَﺎ

1) [8]77666 11) : ﻳُ ﻐَ ﺸﱢ ﻴ ﻜﹸ ﻢُ

1) [36]88777 9) : ﻓﹶﺄﹶﻏﹾﺸَﻴْﻨَﺎﻫُﻢْ

ﻲِﺸْﻐُﻳ : (2) [7]99888 54; [13]00999 3

1) [10]11000 27) : ﺃﹸ ﻏﹾ ﺸِ ﻴَ ﺖْ

1) [7]22111 189) : ﺗَ ﻐَ ﺸﱠ ﺎ ﻫَ ﺎ

1) [71]33222 7) : ﺍﺳْﺘَﻐْﺸَﻮْﺍ

1) [11]44333 5) : ﻳَﺴْﺘَﻐْﺸُﻮﻥﹶ

2) [12]55444 107; [88]66555 1) : ﻏﹶ ﺎ ﺷِ ﻴَ ﺔﹲ

1) [7]77666 41) : ﻏﹶ ﻮَ ﺍ ﺵٍ

2) [2]88777 7; [45]99888 23) : ﻏِ ﺸَ ﺎ ﻭَ ﺓﹲ

1) [47]00999 20) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﻐْ ﺸِ ﻲﱢ

1) [18]11000 79) : ﻏﹶﺼْﺒًﺎ

1) [73]22111 13) : ﻏﹸ ﺼﱠ ﺔٍ

َﺐ ِﻀ ﻏﹶ : (5) [4]33222 93; [5]44333 60;

[48]55444 6; [58]66555 14; [60]77666 13

1) [42]88777 37) : ﻏﹶ ﻀِ ﺒُ ﻮ ﺍ

ٍﺐ َﻀ ﻏﹶ : (12) [2]99888 61, 90; [3]00999

112; [7]11000 71, 152, 154; [8]22111 16;

[16]33222 106; [20]44333 86; [24]55444 9; [42]66555

16

2) [20]77666 81) : ﻏﹶﻀَﺒِﻲ

ﺎﻥﹶَﺒْﻏﹶﻀ : (2) [7]88777 150; [20]99888 86

1) [1]00999 7) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﻐْ ﻀُ ﻮ ﺏِ

1) [21]11000 87) : ﻣُﻐَﺎﺿِﺒًﺎ

1) [24]22111 31) : ﻳَ ﻐْ ﻀُ ﻀْ ﻦَ

1) [24]33222 30) : ﻳَﻐُﻀﱡﻮﺍ

1) [49]44333 3) : ﻳَ ﻐُ ﻀﱡ ﻮ ﻥﹶ

1) [31]55444 19) : ﺍ ﻏﹾ ﻀُ ﺾْ

1) [79]66555 29) : ﺃﹶ ﻏﹾ ﻄﹶ ﺶَ

1) [18]77666 101) : ﻏِ ﻄﹶ ﺎ ﺀٍMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 167

1) [50]88777 22) : ﻏِ ﻄﹶ ﺎ ﺀَ ﻙَ

َﺮ ﻔﹶ ﻏﹶ : (3) [28]99888 16; [36]00999 27;

[42]11000 43

1) [38]22111 25) : ﻓﹶﻐَﻔﹶﺮْﻧَﺎ

ْﺮ ِﻔ ْﻐ َﺗ : (4) [5]33222 118; [7]44333 23;

[11]55444 47; [71]66555 7

1) [64]77666 14) : ﺗَ ﻐْ ﻔِ ﺮُ ﻭ ﺍ

ْﺮ ِﻔ ْﻐ َﻧ : (2) [2]88777 58; [7]99888 161

ُﺮ ِﻔ ْﻐ َﻳ : (33) [2]00999 284; [3]11000 31,

129, 135; [4]22111 48, 116, 137, 168;

[5]33222 18, 40; [7]44333 149; [8]55444 29, 70;

[9]66555 80; [12]77666 92; [14]88777 10; [20]99888

73; [24]00999 22; [26]11000 51, 82; [33]22111

71; [39]33222 53; [46]44333 31; [47]55444 34;

[48]66555 2, 14; [57]77666 28; [61]88777 12;

[63]99888 6; [64]00999 17; [71]11000 4

1) [45]22111 14) : ﻳَ ﻐْ ﻔِ ﺮُ ﻭ ﺍ

1) [42]33222 37) : ﻳَﻐْﻔِﺮُﻭﻥﹶ

ْﺮ ِﻔ ﻏﹾ ﺍ : (17) [2]44333 286; [3]55444 16,

147, 193; [7]66555 151, 155; [14]77666 41;

[23]88777 109, 118; [26]99888 86; [28]00999 16;

[38]11000 35; [40]22111 7; [59]33222 10; [60]44333 5;

[66]55444 8; [71]66555 28

ْﺮ ﻔﹶ ْﻐ ُﻳ : (2) [7]77666 169; [8]88777 38

2) [4]99888 64; [38]00999 24) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻐْ ﻔﹶ ﺮَ

1) [63]11000 6) : ﺃﹶ ﺳْ ﺘَ ﻐْ ﻔﹶ ﺮْ ﺕَ

[2) [3]22111 135; [4) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻐْ ﻔﹶ ﺮُ ﻭ ﺍ

64

2) [12]33222 98; [19]44333 47) : ﺃﹶ ﺳْ ﺘَ ﻐْ ﻔِ ﺮُ

1) [60]55444 4) : ﻷَ ﺳْ ﺘَ ﻐْ ﻔِ ﺮَ ﻥﱠ

3) [9]66555 80; [63]77666 6) : ﺗَ ﺴْ ﺘَ ﻐْ ﻔِ ﺮْ

1) [27]88777 46) : ﺗَﺴْﺘَﻐْﻔِﺮُﻭﻥﹶ

2) [4]99888 110; [63]00999 5) : ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﻐْ ﻔِ ﺮِ

[2) [9]11000 113; [18) : ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﻐْ ﻔِ ﺮُ ﻭ ﺍ

55

[4) [8]22111 33; [40) : ﻳَﺴْﺘَﻐْﻔِﺮُﻭﻥﹶ

7; [42]33222 5; [51]44333 18

1) [5]55444 74) : ﻳَﺴْﺘَﻐْﻔِﺮُﻭﻧَﻪُ

[9) [3]66555 159; [4) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻐْ ﻔِ ﺮْ

106; [9]77666 80; [12]88777 97; [24]99888 62;

[40]00999 55; [47]11000 19; [48]22111 11; [60]33222

12

1) [110]44333 3) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻐْ ﻔِ ﺮْ ﻩُ

[6) [2]55444 199; [11) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻐْ ﻔِ ﺮُ ﻭ ﺍ

3, 52, 90; [71]66555 10; [73]77666 20

[2) [11]88777 61; [41) : ﺍﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُﻭﻩُ

6

1) [12]99888 29) : ﺍﺳْﺘَﻐْﻔِﺮِﻱ

1) [40]00999 3) : ﻏﹶ ﺎ ﻓِ ﺮِ

1) [7]11000 155) : ﺍ ﻟﹾ ﻐَ ﺎ ﻓِ ﺮِ ﻳ ﻦَ

,71) [2]22111 173, 182) : ﻏﹶ ﻔﹸ ﻮ ﺭٌ

192, 199, 218, 225, 226, 235;

[3]33222 31, 89, 129, 155; [4]44333 25; [5]55444

3, 34, 39, 74, 98, 101; [6]66555 54,

145, 165; [7]77666 153, 167; [8]88777 69,

70; [9]99888 5, 27, 91, 99, 102; [10]00999

107; [11]11000 41; [12]22111 53, 98; [14]33222

36; [15]44333 49; [16]55444 18, 110, 115,

119; [18]66555 58; [22]77666 60; [24]88777 5,

22, 33, 62; [27]99888 11; [28]00999 16;

[34]11000 2, 15; [35]22111 28, 30, 34; [39]33222

53; [41]44333 32; [42]55444 5, 23; [46]66555 8;

[49]77666 5, 14; [57]88777 28; [58]99888 2, 12;

[60]00999 7, 12; [64]11000 14; [66]22111 1; [67]33222

2; [73]44333 20; [85]55444 14

ﺍًﻏﹶﻔﹸﻮﺭ : (20) [4]66555 23, 43, 96,

99, 100, 106, 110, 129, 152;

[17]77666 25, 44; [25]88777 6, 70; [33]99888 5,

24, 50, 59, 73; [35]00999 41; [48]11000 14

ُﻔﱠﺎﺭَﺍﻟﹾﻐ : (4) [20]22111 82; [38]33222 66;

[39]44333 5; [40]55444 42

ﺍًﻏﹶﻔﱠﺎﺭ : (1) [71]66555 10

1) [2]77666 285) : ﻏﹸ ﻔﹾ ﺮَ ﺍ ﻧَ ﻚَ

,28) [2]88777 175, 221) : ﻣَ ﻐْ ﻔِ ﺮَ ﺓﹰ

263, 268; [3]99888 133, 136, 157; [4]00999

96; [5]11000 9; [8]22111 4, 74; [11]33222 11;

[13]44333 6; [22]55444 50; [24]66555 26; [33]77666

35; [34]88777 4; [35]99888 7; [36]00999 11; [41]11000

43; [47]22111 15; [48]33222 29; [49]44333 3;

[53]55444 32; [57]66555 20, 21; [67]77666 12;

[74]88777 56

1) [9]99888 114) : ﺍﺳْﺘِﻐْﻔﹶﺎﺭُ

1) [3]00999 17) : ﺍﻟﹾﻤُﺴْﺘَﻐْﻔِﺮِﻳﻦَ

1) [4]11000 102) : ﺗَﻐْﻔﹸﻠﹸﻮﻥﹶ

ﺎَﺃﹶﻏﹾﻔﹶﻠﹾﻨ : (1) [18]22111 28

,9) [2]33222 74, 85, 140) : ﺑِ ﻐَ ﺎ ﻓِ ﻞٍ

144, 149; [3]44333 99; [6]55444 132; [11]66555

123; [27]77666 93

ﻼِﻏﹶﺎﻓ : (1) [14]88777 42

[9) [6]99888 131; [7) : ﻏﹶ ﺎ ﻓِ ﻠﹸ ﻮ ﻥﹶ

179; [10]00999 7, 92; [12]11000 13; [16]22111

108; [30]33222 7; [36]44333 6; [46]55444 5

,8) [6]66555 156; [7]77666 136) : ﻏﹶ ﺎ ﻓِ ﻠِ ﲔَ

146, 172, 205; [10]88777 29; [12]99888 3;

[23]00999 17

1) [24]11000 23) : ﺍﻟﹾﻐَﺎﻓِﻼﺕِMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 168

ٍﺔ ﻠﹶ ﻔﹾ ﻏﹶ : (5) [19]22111 39; [21]33222 1,

97; [28]44333 15; [50]55444 22

ْﺖ َﺒ ﻠﹶ ﻏﹶ : (2) [2]66555 249; [23]77666 106

1) [18]88777 21) : ﻏﹶ ﻠﹶ ﺒُ ﻮ ﺍ

1) [58]99888 21) : ﻷَ ﻏﹾ ﻠِ ﺒَ ﻦﱠ

1) [41]00999 26) : ﺗَ ﻐْ ﻠِ ﺒُ ﻮ ﻥﹶ

1) [4]11000 74) : ﻳَ ﻐْ ﻠِ ﺐْ

4) [8]22111 65, 66) : ﻳَ ﻐْ ﻠِ ﺒُ ﻮ ﺍ

1) [30]33222 3) : ﺳَﻴَﻐْﻠِﺒُﻮﻥﹶ

1) [30]44333 2) : ﻏﹸ ﻠِ ﺒَ ﺖِ

1) [7]55444 119) : ﻓﹶ ﻐُ ﻠِ ﺒُ ﻮ ﺍ

1) [3]66555 12) : ﺳَ ﺘُ ﻐْ ﻠﹶﺒُ ﻮ ﻥﹶ

1) [8]77666 36) : ﻳُ ﻐْ ﻠﹶ ﺒُ ﻮ ﻥﹶ

1) [30]88777 3) : ﻏﹶ ﻠﹶ ﺒِ ﻬِ ﻢْ

َﺐ ِﻟ ﺎ ﻏﹶ : (3) [3]99888 160; [8]00999 48;

[12]11000 21

[6) [5]22111 23, 56; [21) : ﻏﹶ ﺎ ﻟِ ﺒُ ﻮ ﻥﹶ

44; [26]33222 44; [28]44333 35; [37]55444 173

[4) [7]66555 113; [26) : ﺍ ﻟﹾ ﻐَ ﺎ ﻟِ ﺒِ ﲔَ

40, 41; [37]77666 116

1) [54]88777 10) : ﻣَ ﻐْ ﻠﹸ ﻮ ﺏٌ

ﺎًﻏﹸﻠﹾﺒ : (1) [80]99888 30

ﻆﹾ ﻠﹸ ﻏﹾ ﺍ : (2) [9]00999 73; [66]11000 9

1) [48]22111 29) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻐْ ﻠﹶ ﻆﹶ

ٍﻆ ﻴ ِﻠ ﻏﹶ : (5) [3]33222 159; [11]44333 58;

[14]55444 17; [31]66555 24; [41]77666 50

[3) [4]88777 21, 154; [33) : ﻏﹶ ﻠِ ﻴ ﻈﹰ ﺎ

7

1) [66]99888 6) : ﻏِ ﻼ ﻅﹲ

1) [9]00999 123) : ﻏِ ﻠﹾ ﻈﹶ ﺔﹰ

ٌﻒ ﻠﹾ ﻏﹸ : (2) [2]11000 88; [4]22111 155

1) [12]33222 23) : ﻏﹶ ﻠﱠ ﻘﹶﺖِ

ﻞﱠ ﻏﹶ : (1) [3]44333 161

1) [3]55444 161) : ﻳَ ﻐُ ﻞﱠ

1) [3]66555 161) : ﻳَ ﻐْ ﻠﹸ ﻞﹾ

1) [69]77666 30) : ﻓﹶ ﻐُ ﻠﱡ ﻮ ﻩُ

1) [5]88777 64) : ﻏﹸ ﻠﱠ ﺖْ

ﻞﱟ ِﻏ : (2) [7]99888 43; [15]00999 47

1) [59]11000 10) : ﻏِﻠًﺎ

[4) [7]22111 157; [13) : ﺍ ﻷَ ﻏﹾ ﻼ ﻝﹶ

5; [34]33222 33; [40]44333 71

ﺃﹶﻏﹾﻼﻻ : (2) [36]55444 8; [76]66555 4

2) [5]77666 64; [17]88777 29) : ﻣَ ﻐْ ﻠﹸ ﻮ ﻟﹶ ﺔﹲ

ٌﻡ ﻼ ﻏﹸ : (9) [3]99888 40; [12]00999 19;

[15]11000 53; [18]22111 80; [19]33222 7, 8, 20;

[37]44333 101; [51]55444 28

ﺎًﻏﹸﻼﻣ : (2) [18]66555 74; [19]77666 19

1) [18]88777 82) : ﻏﹸ ﻼ ﻣَ ﻴْ ﻦِ

1) [52]99888 24) : ﻏِ ﻠﹾ ﻤَ ﺎ ﻥﹲ

ﻠﹸﻮﺍْﻐَﺗ : (2) [4]00999 171; [5]11000 77

1) [44]22111 45) : ﻳَﻐْﻠِﻲ

1) [44]33222 46) : ﻛﹶ ﻐَ ﻠﹾ ﻲِ

ٍﺓ َﺮ ْﻤ ﻏﹶ : (2) [23]44333 63; [51]55444 11

1) [23]66555 54) : ﻏﹶ ﻤْ ﺮَ ﺗِ ﻬِ ﻢْ

1) [6]77666 93) : ﻏﹶ ﻤَ ﺮَ ﺍ ﺕِ

1) [83]88777 30) : ﻳَ ﺘَ ﻐَ ﺎ ﻣَ ﺰُ ﻭ ﻥﹶ

1) [2]99888 267) : ﺗُ ﻐْ ﻤِ ﻀُ ﻮ ﺍ

ﻢﱟ ﻏﹶ : (5) [3]00999 153, 154; [20]11000

40; [21]22111 88; [22]33222 22

ﺎﻏﹶﻤ : (1) [3]44333 153

ﻤﱠﺔﹰ ﻏﹸ : (1) [10]55444 71

[4) [2]66555 57, 210; [7) : ﺍ ﻟﹾ ﻐَ ﻤَ ﺎ ﻡَ

160; [25]77666 25

2) [8]88777 41, 69) : ﻏﹶ ﻨِ ﻤْ ﺘُ ﻢْ

,4) [4]99888 94; [48]00999 15) : ﻣَ ﻐَ ﺎ ﻧِ ﻢَ

19, 20

2) [6]11000 146; [21]22111 78) : ﺍ ﻟﹾ ﻐَ ﻨَ ﻢِ

1) [20]33222 18) : ﻏﹶﻨَﻤِﻲMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 169

1) [10]44333 24) : ﺗَ ﻐْ ﻦَ

ﺍْﻮَﻨْﻐَﻳ : (3) [7]55444 92; [11]66555 68, 95

ﻰَﻏﹾﻨ ﺃﹶ : (10) [7]77666 48; [15]88777 84;

[26]99888 207; [39]00999 50; [40]11000 82; [46]22111

26; [53]33222 48; [69]44333 28; [93]55444 8;

[111]66555 2

1) [9]77666 74) : ﺃﹶ ﻏﹾ ﻨَ ﺎ ﻫُ ﻢُ

1) [11]88777 101) : ﺃﹶ ﻏﹾ ﻨَ ﺖْ

ﻲِﺃﹸﻏﹾﻨ : (1) [12]99888 67

ِﻦ ْﻐ ُﺗ : (3) [9]00999 25; [36]11000 23;

[54]22111 5

َﻲ ِﻨ ْﻐ ُﺗ : (6) [3]33222 10, 116; [8]44333

19; [10]55444 101; [53]66555 26; [58]77666 17

1) [4]88777 130) : ﻳُ ﻐْ ﻦِ

1) [24]99888 32) : ﻳُ ﻐْ ﻨِ ﻬِ ﻢُ

1) [45]00999 19) : ﻳُ ﻐْ ﻨُ ﻮ ﺍ

ﻲِﻨْﻐُﻳ : (10) [10]11000 36; [12]22111 68;

[19]33222 42; [44]44333 41; [45]55444 10; [52]66555

46; [53]77666 28; [77]88777 31; [88]99888 7;

[92]00999 11

1) [66]11000 10) : ﻳُﻐْﻨِﻴَﺎ

1) [9]22111 28) : ﻳُ ﻐْ ﻨِ ﻴ ﻜﹸ ﻢُ

1) [80]33222 37) : ﻳُﻐْﻨِﻴﻪِ

1) [24]44333 33) : ﻳُ ﻐْ ﻨِ ﻴَ ﻬُ ﻢُ

4) [64]55444 6; [80]66555 5)
ﺍﺳْﺘَﻐْﻨَﻰ

[92]77666 8; [96]88777 7

ﻲﱞ ِﻨ ﻏﹶ : (17) [2]99888 263, 267; [3]00999

97; [6]11000 133; [10]22111 68; [14]33222 8;

[22]44333 64; [27]55444 40; [29]66555 6; [31]77666

12, 26; [35]88777 15; [39]99888 7; [47]00999 38;

[57]11000 24; [60]22111 6; [64]33222 6

ﺎﻴِﻏﹶﻨ : (3) [4]44333 6, 131, 135

َﺎﺀَﻴِﺃﹶﻏﹾﻨ : (4) [2]55444 273; [3]66555 181;

[9]77666 93; [59]88777 7

2) [14]99888 21; [40]00999 47) : ﻣُ ﻐْ ﻨُ ﻮ ﻥﹶ

1) [18]11000 29) : ﻳُﻐَﺎﺛﹸﻮﺍ

1) [28]22111 15) : ﻓﹶﺎﺳْﺘَﻐَﺎﺛﹶﻪُ

1) [46]33222 17) : ﻳَﺴْﺘَﻐِﻴﺜﹶﺎﻥِ

1) [8]44333 9) : ﺗَﺴْﺘَﻐِﻴﺜﹸﻮﻥﹶ

1) [18]55444 29) : ﻳَﺴْﺘَﻐِﻴﺜﹸﻮﺍ

ِﺎﺭَﺍﻟﹾﻐ : (1) [9]66555 40

ﺍًﺭْﻏﹶﻮ : (2) [18]77666 41; [67]88777 30

1) [9]99888 57) : ﻣَ ﻐَ ﺎ ﺭَ ﺍ ﺕٍ

1) [21]00999 82) : ﻳَ ﻐُ ﻮ ﺻُ ﻮ ﻥﹶ

1) [38]11000 37) : ﻏﹶ ﻮﱠ ﺍ ﺹٍ

2) [4]22111 43; [5]33222 6) : ﺍ ﻟﹾ ﻐَ ﺎ ﺋِ ﻂِ

1) [37]44333 47) : ﻏﹶ ﻮْ ﻝﹲ

ﻯَﻏﹶﻮ : (2) [20]55444 121; [53]66555 2

1) [28]77666 63) : ﻏﹶﻮَﻳْﻨَﺎ

2) [7]88777 16; [15]99888 39) : ﺃﹶﻏﹾﻮَﻳْﺘَﻨِﻲ

1) [28]00999 63) : ﺃﹶﻏﹾﻮَﻳْﻨَﺎ

1) [37]11000 32) : ﺃﹶﻏﹾﻮَﻳْﻨَﺎﻛﹸﻢْ

1) [28]22111 63) : ﺃﹶﻏﹾﻮَﻳْﻨَﺎﻫُﻢْ

[2) [15]33222 39; [38) : ﻷُ ﻏﹾ ﻮِ ﻳَ ﻨﱠ ﻬُ ﻢْ

82

1) [11]44333 34) : ﻳُ ﻐْ ﻮِ ﻳَ ﻜﹸ ﻢْ

ﻲﱢ َﻐ ﻟﹾ ﺍ : (3) [2]55444 256; [7]66555 146,

202

ﺎﻏﹶﻴ : (1) [19]77666 59

1) [28]88777 18) : ﻏﹶ ﻮِ ﻱﱞ

ﻭﻥﹶُﺎﻭَﺍﻟﹾﻐ : (2) [26]99888 94, 224

[4) [7]00999 175; [15) : ﺍ ﻟﹾ ﻐَ ﺎ ﻭِ ﻳ ﻦَ

42; [26]11000 91; [37]22111 32

1) [49]33222 12) : ﻳَ ﻐْ ﺘَ ﺐْ

[48) [2]44333 3, 33; [3) : ﺍ ﻟﹾ ﻐَ ﻴْ ﺐَ

44, 179; [4]55444 34; [5]66555 94; [6]77666 50,

59, 73; [7]88777 188; [9]99888 94, 105;

[10]00999 20; [11]11000 31, 49, 123; [12]22111

52, 81, 102; [13]33222 9; [16]44333 77;

[18]55444 22, 26; [19]66555 61, 78; [21]77666

49; [23]88777 92; [27]99888 65; [32]00999 6;

[34]11000 3, 14, 53; [35]22111 18, 38; [36]33222

11; [39]44333 46; [49]55444 18; [50]66555 33;

[52]77666 41; [53]88777 35; [57]99888 25; [59]00999

22; [62]11000 8; [64]22111 18; [67]33222 12;

[68]44333 47; [72]55444 26; [81]66555 24

1) [72]77666 26) : ﻏﹶ ﻴْ ﺒِ ﻪِ

4) [5]88777 109, 116)
ﺍ ﻟﹾ ﻐُ ﻴُﻮ ﺏِ

[9]99888 78; [34]00999 48 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 170

1) [27]11000 75) : ﻏﹶ ﺎ ﺋِ ﺒَ ﺔٍ

3) [7]22111 7; [27]33222 20)
ﻏﹶ ﺎ ﺋِ ﺒِ ﲔَ

[82]44333 16

ِﺔَﺎﺑَﻏﹶﻴ : (2) [12]55444 10, 15

1) [12]66555 49) : ﻳُ ﻐَ ﺎ ﺙﹸ

3) [31]77666 34; [42]88777 28)
ﺍ ﻟﹾ ﻐَ ﻴْ ﺚﹶ

[57]99888 20

1) [13]00999 11) : ﻳُ ﻐَ ﻴﱢ ﺮُ

1) [4]11000 119) : ﻓﹶ ﻠﹶ ﻴُ ﻐَ ﻴﱢ ﺮُ ﻥﱠ

2) [8]22111 53; [13]33222 11) : ﻳُ ﻐَ ﻴﱢ ﺮُ ﻭ ﺍ

1) [47]44333 15) : ﻳَ ﺘَ ﻐَ ﻴﱠ ﺮْ

1) [8]55444 53) : ﻣُﻐَﻴﱢﺮًﺍ

1) [100]66555 3) : ﻓﹶ ﺎ ﻟﹾ ﻤُ ﻐِ ﲑَ ﺍ ﺕِ

ِﺮ ْﻴ ﻏﹶ : (127) [1]77666 7; [2]88777 59, 61,

173, 212, 240; [3]99888 21, 27, 37,

83, 85, 112, 154, 181; [4]00999 12,

24, 25, 46, 81, 82, 95, 115, 155;

[5]11000 1, 3, 5, 32, 77; [6]22111 14, 40,

46, 93, 99, 100, 108, 114, 119,

140, 141, 144, 145, 164; [7]33222 33,

53, 140, 146, 162; [8]44333 7; [9]55444 2,

3; [10]66555 15, 23; [11]77666 46, 63, 65,

76, 101, 108, 109; [13]88777 2, 4;

[14]99888 37, 48; [16]00999 21, 25, 52,

115; [18]11000 74; [20]22111 22; [22]33222 3, 5,

8, 31, 40; [23]44333 6; [24]55444 27, 29,

31, 38, 60; [27]66555 12, 22; [28]77666 32,

39, 50, 71, 72; [30]88777 29, 55; [31]99888

6, 10, 20; [33]00999 53, 58; [35]11000 3,

37; [38]22111 39; [39]33222 10, 28, 64;

[40]44333 35, 40, 56, 75; [41]55444 8, 15;

[42]66555 42; [43]77666 18; [46]88777 20; [47]99888

15; [48]00999 25; [50]11000 31; [51]22111 36;

[52]33222 35, 43; [56]44333 86; [68]55444 3;

[70]66555 28, 30; [74]77666 10; [84]88777 25;

[95]99888 6

4) [5]00999 106; [9]11000 39)
ﻏﹶ ﻴْ ﺮِ ﻛﹸ ﻢْ

[11]22111 57; [47]33222 38

ُﻩ َﺮ ْﻴ ﻏﹶ : (13) [2]44333 230; [4]55444 140;

[6]66555 68; [7]77666 59, 65, 73, 85; [11]88777

50, 61, 84; [17]99888 73; [23]00999 23, 32

1) [4]11000 56) : ﻏﹶﻴْﺮَﻫَﺎ

ﻱِﺮْﻏﹶﻴ : (2) [26]22111 29; [28]33222 38

1) [13]44333 8) : ﺗَ ﻐِ ﻴ ﺾُ

1) [11]55444 44) : ﻏِ ﻴ ﺾَ

ﻆﹸ ﻴ ِﻐ َﻳ : (3) [9]66555 120; [22]77666 15;

[48]88777 29

[4) [3]99888 119, 134; [9) : ﺍ ﻟﹾ ﻐَ ﻴْ ﻆِ

15; [67]00999 8

1) [3]11000 119) : ﺑِ ﻐَ ﻴْ ﻈِ ﻜﹸ ﻢْ

1) [33]22111 25) : ﺑِ ﻐَ ﻴْ ﻈِ ﻬِ ﻢْ

1) [26]33222 55) : ﻟﹶﻐَﺎﺋِﻈﹸﻮﻥﹶ

1) [25]44333 12) : ﺗَﻐَﻴﱡﻈﹰﺎMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 171

- — -

ﺍﺩَﺍﻟﹾﻔﹸﺆ : (3) [17]55444 36; [28]66555 10;

[53]77666 11

2) [11]88777 120; [25]99888 32) : ﻓﹸ ﺆَ ﺍ ﺩَ ﻙَ

ﺓَﺪِﺃﹶﻓﹾﺌ : (8) [6]00999 113; [14]11000 37;

[16]22111 78; [23]33222 78; [32]44333 9; [46]55444

26; [67]66555 23; [104]77666 7

[3) [6]88777 110; [14) : ﺃﹶ ﻓﹾ ﺌِ ﺪَ ﻬﹸ ﻢْ

43; [46]99888 26

ٍﺔ ﺌﹶ ِﻓ : (7) [2]00999 249; [3]11000 13; [8]22111

16, 45; [18]33222 43; [28]44333 81

1) [8]55444 19) : ﻓِ ﺌﹶ ﺘُ ﻜﹸ ﻢْ

1) [8]66555 48) : ﺍﻟﹾﻔِﺌﹶﺘَﺎﻥِ

2) [3]77666 13; [4]88777 88) : ﻓِ ﺌﹶ ﺘَ ﻴْ ﻦِ

1) [12]99888 85) : ﺗَ ﻔﹾ ﺘَ ﺄﹸ

1) [2]00999 76) : ﻓﹶ ﺘَ ﺢَ

ﺎَﻨْﺤَﻓﹶﺘ : (6) [6]11000 44; [7]22111 96;

[15]33222 14; [23]44333 77; [48]55444 1; [54]66555 11

1) [12]77666 65) : ﻓﹶ ﺘَ ﺤُ ﻮ ﺍ

ِﺢَﺘ ﻔﹾ َﻳ : (2) [34]88777 26; [35]99888 2

ْﺢ َﺘ ﻓﹾ ﺍ : (2) [7]00999 89; [26]11000 118

ْﺖ َﺤ ِﺘ ﻓﹸ : (4) [21]22111 96; [39]33222 71,

73; [78]44333 19

1) [7]55444 40) : ﺗُ ﻔﹶ ﺘﱠ ﺢُ

1) [14]66555 15) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻔﹾ ﺘَ ﺤُ ﻮ ﺍ

1) [8]77666 19) : ﺗَ ﺴْ ﺘَ ﻔﹾ ﺘِ ﺤُ ﻮ ﺍ

1) [2]88777 89) : ﻳَﺴْﺘَﻔﹾﺘِﺤُﻮﻥﹶ

8) [4]99888 141; [5]00999 52)
ﺍ ﻟﹾ ﻔﹶ ﺘْ ﺢِ

[8]11000 19; [32]22111 28, 29; [57]33222 10;

[61]44333 13; [110]55444 1

ﺎًﺤْﻓﹶﺘ : (4) [26]66555 118; [48]77666 1,

18, 27

1) [7]88777 89) : ﺍ ﻟﹾ ﻔﹶ ﺎ ﺗِ ﺤِ ﲔَ

ُﺍﻟﹾﻔﹶﺘﱠﺎﺡ : (1) [34]99888 26

1) [38]00999 50) : ﻣُ ﻔﹶ ﺘﱠ ﺤَ ﺔﹰ

1) [6]11000 59) : ﻣَﻔﹶﺎﺗِﺢُ

2) [24]22111 61; [28]33222 76) : ﻣَ ﻔﹶ ﺎ ﺗِ ﺤَ ﻪُ

1) [21]44333 20) : ﻳَ ﻔﹾ ﺘُ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

1) [43]55444 75) : ﻳُ ﻔﹶ ﺘﱠﺮُ

1) [5]66555 19) : ﻓﹶ ﺘْ ﺮَ ﺓٍ

1) [21]77666 30) : ﻓﹶ ﻔﹶ ﺘَ ﻘﹾ ﻨَ ﺎ ﻫُ ﻤَ ﺎ

ﻼ ﻴ ِﺘ ﻓﹶ : (3) [4]88777 49, 77; [17]99888 71

ﻨﱠﺎَﻓﹶﺘ : (5) [6]00999 53; [20]11000 85; [29]22111

3; [38]33222 34; [44]44333 17

َﻨﱠﺎﻙَﻓﹶﺘ : (1) [20]55444 40

ُﻨﱠﺎﻩَﻓﹶﺘ : (1) [38]66555 24

1) [57]77666 14) : ﻓﹶ ﺘَ ﻨْ ﺘُ ﻢْ

1) [85]88777 10) : ﻓﹶ ﺘَ ﻨُ ﻮ ﺍ

1) [9]99888 49) : ﺗَﻔﹾﺘِﻨﱢﻲ

[2) [20]00999 131; [72) : ﻟِ ﻨَ ﻔﹾ ﺘِ ﻨَ ﻬُ ﻢْ

17

1) [4]11000 101) : ﻳَ ﻔﹾ ﺘِ ﻨَ ﻜﹸ ﻢُ

1) [7]22111 27) : ﻳَ ﻔﹾ ﺘِ ﻨَ ﻨﱠ ﻜﹸ ﻢُ

1) [10]33222 83) : ﻳَ ﻔﹾ ﺘِ ﻨَ ﻬُ ﻢْ

1) [5]44333 49) : ﻳَﻔﹾﺘِﻨُﻮﻙَ

1) [17]55444 73) : ﻟﹶﻴَﻔﹾﺘِﻨُﻮﻧَﻚَ

1) [20]66555 90) : ﻓﹸ ﺘِ ﻨْ ﺘُ ﻢْ

1) [16]77666 110) : ﻓﹸ ﺘِ ﻨُ ﻮ ﺍ

1) [27]88777 47) : ﺗُﻔﹾﺘَﻨُﻮﻥﹶ

ﻮﻥﹶُﻨَﻔﹾﺘُﻳ : (3) [9]99888 126; [29]00999 2;

[51]11000 13

1) [20]22111 40) : ﻓﹸﺘُﻮﻧًﺎ

1) [37]33222 162) : ﺑِ ﻔﹶ ﺎ ﺗِ ﻨِ ﲔَ

1) [68]44333 6) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﻔﹾ ﺘُ ﻮ ﻥﹸ

,30) [2]55444 102, 191) : ﺍ ﻟﹾ ﻔِ ﺘْ ﻨَ ﺔِ

193, 217; [3]66555 7; [4]77666 91; [5]88777 71;

[8]99888 25, 28, 39, 73; [9]00999 47, 48,

49; [10]11000 85; [17]22111 60; [21]33222 35,

111; [22]44333 11, 53; [24]55444 63; [25]66555

20; [29]77666 10; [33]88777 14; [37]99888 63;

[39]00999 49; [54]11000 27; [60]22111 5; [64]33222

15; [74]44333 31

1) [7]55444 155) : ﻓِ ﺘْ ﻨَ ﺘُ ﻚَ

1) [51]66555 14) : ﻓِ ﺘْ ﻨَ ﺘَ ﻜﹸ ﻢْMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 172

1) [5]77666 41) : ﻓِ ﺘْ ﻨَ ﺘَ ﻪُ

1) [6]88777 23) : ﻓِ ﺘْ ﻨَ ﺘُ ﻬُ ﻢْ

2) [4]99888 127, 176) : ﻳُ ﻔﹾﺘِ ﻴ ﻜﹸ ﻢْ

1) [12]00999 46) : ﺃﹶﻓﹾﺘِﻨَﺎ

ﻲِﻮﻧُﺃﹶﻓﹾﺘ : (2) [12]11000 43; [27]22111 32

1) [18]33222 22) : ﺗَ ﺴْ ﺘَ ﻔﹾ ﺖِ

1) [12]44333 41) : ﺗَﺴْﺘَﻔﹾﺘِﻴَﺎﻥِ

,2) [4]55444 127) : ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﻔﹾ ﺘُ ﻮ ﻧَ ﻚَ

176

2) [37]66555 11, 149) : ﻓﹶ ﺎ ﺳْ ﺘَ ﻔﹾ ﺘِ ﻬِ ﻢْ

ﻰًﻓﹶﺘ : (1) [21]77666 60

ُﺎﻩَﻔﹶﺘِﻟ : (2) [18]88777 60, 62

1) [12]99888 30) : ﻓﹶ ﺘَ ﺎ ﻫَ ﺎ

1) [12]00999 36) : ﻓﹶﺘَﻴَﺎﻥِ

2) [18]11000 10, 13) : ﺍ ﻟﹾ ﻔِ ﺘْ ﻴَ ﺔﹸ

1) [12]22111 62) : ﻟِﻔِﺘْﻴَﺎﻧِﻪِ

ُﻜﹸﻢِﺎﺗَﻴَﻓﹶﺘ : (2) [4]33222 25; [24]44333 33

ﺞﱟ ﻓﹶ : (1) [22]55444 27

2) [21]66555 31; [71]77666 20) : ﻓِ ﺠَ ﺎ ﺟً ﺎ

1) [17]88777 90) : ﺗَ ﻔﹾ ﺠُ ﺮَ

1) [75]99888 5) : ﻟِ ﻴَ ﻔﹾ ﺠُ ﺮَ

ﺎَﻧْﻓﹶﺠﱠﺮ : (3) [18]00999 33; [36]11000 34;

[54]22111 12

1) [17]33222 91) : ﺗُ ﻔﹶ ﺠﱢ ﺮَ

1) [76]44333 6) : ﻳُ ﻔﹶ ﺠﱢ ﺮُ ﻭ ﻧَ ﻬَ ﺎ

1) [82]55444 3) : ﻓﹸ ﺠﱢ ﺮَ ﺕْ

1) [2]66555 74) : ﻳَ ﺘَ ﻔﹶ ﺠﱠ ﺮُ

1) [2]77666 60) : ﻓﹶ ﺎ ﻧْ ﻔﹶ ﺠَ ﺮَ ﺕْ

1) [71]88777 27) : ﻓﹶﺎﺟِﺮًﺍ

1) [80]99888 42) : ﺍ ﻟﹾ ﻔﹶ ﺠَ ﺮَ ﺓﹸ

[3) [38]00999 28; [82) : ﺍ ﻟﹾ ﻔﹸ ﺠﱠ ﺎ ﺭِ

14; [83]11000 7

1) [91]22111 8) : ﻓﹸ ﺠُ ﻮ ﺭَ ﻫَ ﺎ

ﺍًﲑِﻔﹾﺠَﺗ : (2) [17]33222 91; [76]44333 6

6) [2]55444 187; [17]66555 78)
ﺍ ﻟﹾ ﻔﹶ ﺠْ ﺮِ

[24]77666 58; [89]88777 1; [97]99888 5

1) [18]00999 17) : ﻓﹶ ﺠْ ﻮَ ﺓٍ

7) [2]11000 169, 268)
ﺍ ﻟﹾ ﻔﹶ ﺤْ ﺸَ ﺎ ﺀِ

[7]22111 28; [12]33222 24; [16]44333 90; [24]55444

21; [29]66555 45

[13) [3]77666 135; [4) : ﻓﹶ ﺎ ﺣِ ﺸَ ﺔﹰ

15, 19, 22, 25; [7]88777 28, 80; [17]99888

32; [24]00999 19; [27]11000 54; [29]22111 28;

[33]33222 30; [65]44333 1

[4) [6]55444 151; [7) : ﺍ ﻟﹾ ﻔﹶ ﻮَ ﺍ ﺣِ ﺶَ

33; [42]66555 37; [53]77666 32

ٌﻮﺭُﻓﹶﺨ : (3) [11]88777 10; [31]99888 18;

[57]00999 23

1) [4]11000 36) : ﻓﹶﺨُﻮﺭًﺍ

1) [57]22111 20) : ﺗَ ﻔﹶ ﺎ ﺧُ ﺮٌ

1) [55]33222 14) : ﻛﹶ ﺎ ﻟﹾ ﻔﹶ ﺨﱠ ﺎ ﺭِ

1) [37]44333 107) : ﻓﹶﺪَﻳْﻨَﺎﻩُ

1) [2]55444 85) : ﺗُ ﻔﹶ ﺎ ﺩُ ﻭ ﻫُ ﻢْ

1) [3]66555 91) : ﺍﻓﹾﺘَﺪَﻯ

2) [2]77666 229; [10]88777 54) : ﺍ ﻓﹾ ﺘَ ﺪَ ﺕْ

ﺍْﻭَﺪَﻻﻓﹾﺘ : (2) [13]99888 18; [39]00999 47

1) [5]11000 36) : ﻟِ ﻴَ ﻔﹾ ﺘَ ﺪُ ﻭ ﺍ

1) [70]22111 11) : ﻳَﻔﹾﺘَﺪِﻱ

1) [47]33222 4) : ﻓِ ﺪَ ﺍ ﺀً

ﺔﹲ َﻳ ْﺪ ِﻓ : (3) [2]44333 184, 196; [57]55444

15

ٌﺕ ﺍ َﺮ ﻓﹸ : (2) [25]66555 53; [35]77666 12

1) [77]88777 27) : ﻓﹸﺮَﺍﺗًﺎ

1) [16]99888 66) : ﻓﹶ ﺮْ ﺙٍ

1) [77]00999 9) : ﻓﹸ ﺮِ ﺟَ ﺖْ

ﺎَﻬَﺟْﻓﹶﺮ : (2) [21]11000 91; [66]22111 12

ٍﻭﺝُﻓﹸﺮ : (1) [50]33222 6 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 173

[4) [23]44333 5; [24) : ﻓﹸ ﺮُ ﻭ ﺟَ ﻬُ ﻢْ

30; [33]55444 35; [70]66555 29

1) [24]77666 31) : ﻓﹸ ﺮُ ﻭ ﺟَ ﻬُ ﻦﱠ

َﺡِﺮ ﻓﹶ : (2) [9]88777 81; [42]99888 48

5) [6]00999 44; [10]11000 22)
ﻓﹶ ﺮِ ﺣُ ﻮ ﺍ

[13]22111 26; [30]33222 36; [40]44333 83

1) [28]55444 76) : ﺗَ ﻔﹾ ﺮَ ﺡْ

1) [57]66555 23) : ﺗَ ﻔﹾ ﺮَ ﺣُ ﻮ ﺍ

[2) [27]77666 36; [40) : ﺗَ ﻔﹾ ﺮَ ﺣُ ﻮ ﻥﹶ

75

1) [30]88777 4) : ﻳَ ﻔﹾ ﺮَ ﺡُ

2) [3]99888 120; [10]00999 58) : ﻳَ ﻔﹾ ﺮَ ﺣُ ﻮ ﺍ

[2) [3]11000 188; [13) : ﻳَ ﻔﹾ ﺮَ ﺣُ ﻮ ﻥﹶ

36

1) [11]22111 10) : ﻓﹶ ﺮِ ﺡٌ

3) [9]33222 50; [23]44333 53)
ﻓﹶ ﺮِ ﺣُ ﻮ ﻥﹶ

[30]55444 32

َﲔ ِﺣ ِﺮ ﻓﹶ : (2) [3]66555 170; [28]77666 76

ﺍًﺩْﻓﹶﺮ : (3) [19]88777 80, 95; [21]99888 89

ﻯَﺍﺩَﻓﹸﺮ : (2) [6]00999 94; [34]11000 46

2) [18]22111 107)
ﺍ ﻟﹾ ﻔِ ﺮْ ﺩَ ﻭْ ﺱِ

[23]33222 11

1) [74]44333 51) : ﻓﹶ ﺮﱠ ﺕْ

1) [26]55444 21) : ﻓﹶ ﺮَ ﺭْ ﺕُ

1) [33]66555 16) : ﻓﹶ ﺮَ ﺭْ ﺗُ ﻢْ

1) [62]77666 8) : ﺗَ ﻔِ ﺮﱡ ﻭ ﻥﹶ

1) [80]88777 34) : ﻳَ ﻔِ ﺮﱡ

1) [51]99888 50) : ﻓﹶ ﻔِ ﺮﱡ ﻭ ﺍ

1) [33]00999 16) : ﺍﻟﹾﻔِﺮَﺍﺭُ

ﺍًﺍﺭَﺮِﻓ : (3) [18]11000 18; [33]22111 13;

[71]33222 6

1) [75]44333 10) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﻔﹶ ﺮﱡ

1) [51]55444 48) : ﻓﹶ ﺮَ ﺷْ ﻨَ ﺎ ﻫَ ﺎ

1) [6]66555 142) : ﻓﹶﺮْﺷًﺎ

1) [2]77666 22) : ﻓِ ﺮَ ﺍ ﺷًﺎ

ٍﺵ ُﺮ ﻓﹸ : (2) [55]88777 54; [56]99888 34

ِﺍﺵَﺍﻟﹾﻔﹶﺮ : (1) [101]00999 4

َﺽ َﺮ ﻓﹶ : (4) [2]11000 197; [28]22111 85;

[33]33222 38; [66]44333 2

2) [2]55444 237) : ﻓﹶ ﺮَ ﺿْ ﺘُ ﻢْ

1) [33]66555 50) : ﻓﹶﺮَﺿْﻨَﺎ

1) [24]77666 1) :َ ﻓﹶ ﺮَ ﺿْ ﻨَ ﺎ ﻫَ ﺎ

1) [2]88777 236) : ﺗَ ﻔﹾ ﺮِ ﺿُ ﻮ ﺍ

[6) [2]99888 236, 237; [4) : ﻓﹶ ﺮِ ﻳ ﻀَ ﺔﹰ

11, 24; [9]00999 60

2) [4]11000 7, 118) : ﻣَﻔﹾﺮُﻭﺿًﺎ

1) [2]22111 68) : ﻓﹶ ﺎ ﺭِ ﺽٌ

1) [20]33222 45) : ﻳَ ﻔﹾ ﺮُ ﻁﹶ

1) [39]44333 56) : ﻓﹶ ﺮﱠ ﻃﹾ ﺖُ

1) [12]55444 80) : ﻓﹶ ﺮﱠ ﻃﹾ ﺘُ ﻢْ

ﺎَﻓﹶﺮﱠﻃﹾﻨ : (2) [6]66555 31, 38

1) [6]77666 61) : ﻳُ ﻔﹶ ﺮﱢ ﻃﹸ ﻮ ﻥﹶ

ﻃﹰﺎُﻓﹸﺮ : (1) [18]88777 28

1) [14]99888 24) : ﻓﹶﺮْﻋُﻬَﺎ

[74) [2]00999 49, 50; [3) : ﻓِ ﺮْ ﻋَﻮْ ﻥﹶ

11; [7]11000 103, 104, 109, 113, 123,

127, 130, 137, 141; [8]22111 52, 54;

[10]33222 75, 79, 83, 88, 90; [11]44333 97;

[14]55444 6; [17]66555 101, 102; [20]77666 24,

43, 60, 78, 79; [23]88777 46; [26]99888 11,

16, 23, 41, 44, 53; [27]00999 12; [28]11000

3, 4, 6, 8, 9, 32, 38; [29]22111 39;

[38]33222 12; [40]44333 24, 26, 28, 29, 36,

37, 45, 46; [43]55444 46, 51; [44]66555 17,

31; [50]77666 13; [51]88777 38; [54]99888 41;

[66]00999 11; [69]11000 9; [73]22111 15, 16;

[79]33222 17; [85]44333 18; [89]55444 10

1) [94]66555 7) : ﻓﹶ ﺮَ ﻏﹾ ﺖَ

1) [55]77666 31) : ﺳَ ﻨَ ﻔﹾ ﺮُ ﻍﹸ

1) [18]88777 96) : ﺃﹸ ﻓﹾ ﺮِ ﻍﹾ

ﻍﹾ ِﺮ ﻓﹾ ﺃﹶ : (2) [2]99888 250; [7]00999 126

ﻏﹰﺎِﻓﹶﺎﺭ : (1) [28]11000 10

1) [2]22111 50) : ﻓﹶﺮَﻗﹾﻨَﺎ

1) [17]33222 106) : ﻓﹶﺮَﻗﹾﻨَﺎﻩُMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 174

1) [9]44333 56) : ﻳَ ﻔﹾ ﺮَ ﻗﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [5]55444 25) : ﻓﹶ ﺎ ﻓﹾ ﺮُ ﻕْ

1) [44]66555 4) : ﻳُ ﻔﹾ ﺮَ ﻕُ

1) [20]77666 94) : ﻓﹶ ﺮﱠ ﻗﹾ ﺖَ

ﻓﹶﺮﱠﻗﹸﻮﺍ : (2) [6]88777 159; [30]99888 32

ُﻕ ﺮﱢ ﻔﹶ ُﻧ : (3) [2]00999 136, 285; [3]11000

84

2) [4]22111 150, 152) : ﻳُ ﻔﹶ ﺮﱢ ﻗﹸ ﻮ ﺍ

1) [2]33222 102) : ﻳُ ﻔﹶ ﺮﱢ ﻗﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [65]44333 2) : ﻓﹶ ﺎ ﺭِ ﻗﹸ ﻮ ﻫُ ﻦﱠ

1) [98]55444 4) : ﺗَ ﻔﹶ ﺮﱠ ﻕَ

2) [3]66555 105; [42]77666 14) : ﺗَ ﻔﹶ ﺮﱠ ﻗﹸ ﻮ ﺍ

1) [6]88777 153) : ﻓﹶ ﺘَ ﻔﹶ ﺮﱠ ﻕَ (ﺕ)

1) [3]99888 103) : ﺗَ ﻔﹶ ﺮﱠ ﻗﹸ ﻮ ﺍ (ﺕ)

1) [42]00999 13) : ﺗَ ﺘَ ﻔﹶ ﺮﱠ ﻗﹸ ﻮ ﺍ

1) [4]11000 130) : ﻳَﺘَﻔﹶﺮﱠﻗﹶﺎ

1) [30]22111 14) : ﻳَ ﺘَ ﻔﹶ ﺮﱠ ﻗﹸ ﻮ ﻥﹶ

ﻗﹰﺎْﻓﹶﺮ : (1) [77]33222 4

1) [26]44333 63) : ﻓِ ﺮْ ﻕٍ

1) [9]55444 122) : ﻓِ ﺮْ ﻗﹶ ﺔٍ

ُﻕ ﺍ َﺮ ِﻓ : (2) [18]66555 78; [75]77666 28

1) [77]88777 4) : ﺍ ﻟﹾ ﻔﹶ ﺎ ﺭِ ﻗﹶ ﺎ ﺕِ

ٌﻖ ﻳ ِﺮ ﻓﹶ : (14) [2]99888 75, 100, 101;

[3]00999 23; [4]11000 77; [9]22111 117; [16]33222 54;

[23]44333 109; [24]55444 47, 48; [30]66555 33;

[33]77666 13; [42]88777 7

,15) [2]99888 85, 87, 146) : ﻓﹶ ﺮِ ﻳ ﻘﹰ ﺎ

188; [3]00999 78, 100; [5]11000 70; [7]22111 30;

[8]33222 5; [33]44333 26; [34]55444 20

1) [27]66555 45) : ﻓﹶ ﺮِ ﻳ ﻘﹶ ﺎ ﻥِ

[3) [6]77666 81; [11) : ﺍ ﻟﹾ ﻔﹶ ﺮِ ﻳ ﻘﹶ ﻴْ ﻦِ

24; [19]88777 73

[6) [2]99888 53, 185; [3) : ﺍ ﻟﹾ ﻔﹸ ﺮْ ﻗﹶ ﺎ ﻥﹶ

4; [8]00999 41; [21]11000 48; [25]22111 1

1) [8]33222 29) : ﻓﹸﺮْﻗﹶﺎﻧًﺎ

1) [9]44333 107) : ﺗَ ﻔﹾ ﺮِ ﻳ ﻘﹰ ﺎ

1) [12]55444 39) : ﻣُ ﺘَ ﻔﹶ ﺮﱢ ﻗﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [12]66555 67) : ﻣُ ﺘَ ﻔﹶ ﺮﱢ ﻗﹶ ﺔٍ

1) [26]77666 149) : ﻓﹶ ﺎ ﺭِ ﻫِ ﲔَ

ﻯَﺮَﺍﻓﹾﺘ : (14) [3]88777 94; [4]99888 48;

[6]00999 21, 93, 144; [7]11000 37; [10]22111 17;

[11]33222 18; [18]44333 15; [20]55444 61; [23]66555

38; [29]77666 68; [42]88777 24; [61]99888 7

1) [34]00999 8) : ﺃﹶﻓﹾﺘَﺮَﻯ

,7) [10]11000 38; [11]22111 13) : ﺍ ﻓﹾ ﺘَ ﺮَ ﺍ ﻩُ

35; [21]33222 5; [25]44333 4; [32]55444 3; [46]66555

8

2) [11]77666 35; [46]88777 8) : ﺍ ﻓﹾ ﺘَ ﺮَ ﻳْ ﺘُ ﻪُ

1) [7]99888 89) : ﺍﻓﹾﺘَﺮَﻳْﻨَﺎ

2) [16]00999 116; [20]11000 61) : ﺗَ ﻔﹾ ﺘَ ﺮُ ﻭ ﺍ

2) [10]22111 59; [16]33222 56) : ﺗَ ﻔﹾ ﺘَ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

1) [17]44333 73) : ﻟِ ﺘَ ﻔﹾ ﺘَ ﺮِ ﻱَ

17) [3]55444 24; [4]66555 50)
ﻳَ ﻔﹾ ﺘَ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

[5]77666 103; [6]88777 24, 112, 137, 138;

[7]99888 53; [10]00999 30, 60, 69; [11]11000 21;

[16]22111 87, 116; [28]33222 75; [29]44333 13;

[46]55444 28

1) [16]66555 105) : ﻳَﻔﹾﺘَﺮِﻱ

1) [60]77666 12) : ﻳَﻔﹾﺘَﺮِﻳﻨَﻪُ

ﻯَﺮَﻔﹾﺘُﻳ : (2) [10]88777 37; [12]99888 111

2) [6]00999 138, 140) : ﺍ ﻓﹾ ﺘِ ﺮَ ﺍ ﺀً

ﻯًﺮَﻔﹾﺘُﻣ : (2) [28]11000 36; [34]22111 43

1) [11]33222 13) : ﻣُﻔﹾﺘَﺮَﻳَﺎﺕٍ

1) [16]44333 101) : ﻣُ ﻔﹾ ﺘَ ﺮٍ

1) [11]55444 50) : ﻣُ ﻔﹾ ﺘَ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

1) [7]66555 152) : ﻣُﻔﹾﺘَﺮِﻳﻦَ

ﺎﻳِﻓﹶﺮ : (1) [19]77666 27

1) [17]88777 103) : ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﻔِ ﺰﱠ ﻫُ ﻢْ

1) [17]99888 76) : ﻟﹶ ﻴَ ﺴْ ﺘَ ﻔِ ﺰﱡ ﻭ ﻧَ ﻚَ

1) [17]00999 64) : ﻭَ ﺍ ﺳْﺘَ ﻔﹾ ﺰِ ﺯْ

َﻉ ِﺰ ﻓﹶ : (2) [27]11000 87; [38]22111 22 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 175

1) [34]33222 51) : ﻓﹶ ﺰِ ﻋُ ﻮ ﺍ

1) [34]44333 23) : ﻓﹸ ﺰﱢ ﻉَ

2) [21]55444 103; [27]66555 89) : ﺍ ﻟﹾ ﻔﹶ ﺰَ ﻉُ

1) [58]77666 11) : ﻳَ ﻔﹾ ﺴَ ﺢِ

1) [58]88777 11) : ﺍﻓﹾﺴَﺤُﻮﺍ

1) [58]99888 11) : ﺗَ ﻔﹶ ﺴﱠ ﺤُ ﻮ ﺍ

[2) [2]00999 251; [23) : ﻟﹶ ﻔﹶ ﺴَ ﺪَ ﺕِ

71

1) [21]11000 22) : ﻟﹶ ﻔﹶ ﺴَ ﺪَﺗَﺎ

1) [27]22111 34) : ﺃﹶ ﻓﹾ ﺴَ ﺪُ ﻭ ﻫَ ﺎ

1) [17]33222 4) : ﻟﹶ ﺘُ ﻔﹾ ﺴِ ﺪُ ﻥﱠ

,4) [2]44333 11; [7]55444 56) : ﺗُ ﻔﹾ ﺴِ ﺪُ ﻭ ﺍ

85; [47]66555 22

1) [12]77666 73) : ﻟِ ﻨُ ﻔﹾ ﺴِ ﺪَ

2) [2]88777 30, 205) : ﻳُ ﻔﹾ ﺴِ ﺪُ

1) [7]99888 127) : ﻟِ ﻴُ ﻔﹾ ﺴِ ﺪُ ﻭ ﺍ

[5) [2]00999 27; [13) : ﻳُ ﻔﹾ ﺴِ ﺪُ ﻭ ﻥﹶ

25; [16]11000 88; [26]22111 152; [27]33222 48

8) [2]44333 205; [5]55444 32)
ﺍ ﻟﹾ ﻔﹶ ﺴَ ﺎ ﺩَ

[8]66555 73; [11]77666 116; [28]88777 77; [30]99888

41; [40]00999 26; [89]11000 12

[3) [5]22111 33, 64; [28) : ﻓﹶ ﺴَ ﺎ ﺩً ﺍ

83

1) [2]33222 220) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻔﹾ ﺴِ ﺪَ

2) [2]44333 12)
ﺍﻟﹾﻤُﻔﹾﺴِﺪُﻭﻥﹶ

[18]55444 94

[18) [2]66555 60; [3) : ﻣُ ﻔﹾ ﺴِ ﺪِ ﻳ ﻦَ

63; [5]77666 64; [7]88777 74, 86, 103, 142;

[10]99888 40, 81, 91; [11]00999 85; [26]11000

183; [27]22111 14; [28]33222 4, 77; [29]44333

30, 36; [38]55444 28

1) [25]66555 33) : ﺗَﻔﹾﺴِﲑًﺍ

1) [18]77666 50) : ﻓﹶ ﻔﹶ ﺴَ ﻖَ

3) [10]88777 33; [17]99888 16)
ﻓﹶ ﺴَ ﻘﹸ ﻮ ﺍ

[32]00999 20

1) [46]11000 20) : ﺗَﻔﹾﺴُﻘﹸﻮﻥﹶ

ﻘﹸﻮﻥﹶُﻔﹾﺴَﻳ : (5) [2]22111 59; [6]33222 49;

[7]44333 163, 165; [29]55444 34

ٌﻖ ْﺴ ِﻓ : (2) [5]66555 3; [6]77666 121

1) [6]88777 145) : ﻓِﺴْﻘﹰﺎ

1) [49]99888 6) : ﻓﹶ ﺎ ﺳِ ﻖٌ

ﻘﹰﺎِﻓﹶﺎﺳ : (1) [32]00999 18

[17) [2]11000 99; [3) : ﺍ ﻟﹾ ﻔﹶ ﺎ ﺳِ ﻘﹸ ﻮ ﻥﹶ

82, 110; [5]22111 47, 49, 59, 81; [9]33222

8, 67, 84; [24]44333 4, 55; [46]55444 35;

[57]66555 16, 26, 27; [59]77666 19

[18) [2]88777 26; [5) : ﺍ ﻟﹾ ﻔﹶ ﺎ ﺳِ ﻘِ ﲔَ

25, 26, 108; [7]99888 102, 145; [9]00999

24, 53, 80, 96; [21]11000 74; [27]22111 12;

[28]33222 32; [43]44333 54; [51]55444 46; [59]66555

5; [61]77666 5; [63]88777 6

4) [2]99888 197, 282)
ﺍ ﻟﹾ ﻔﹸ ﺴُ ﻮ ﻕُ

[49]00999 7, 11

2) [3]11000 152; [8]22111 43) : ﻓﹶ ﺸِ ﻠﹾ ﺘُ ﻢْ

1) [3]33222 122) : ﺗَﻔﹾﺸَﻼ

1) [8]44333 46) : ﺗَ ﻔﹾ ﺸَ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

1) [28]55444 34) : ﺃﹶ ﻓﹾ ﺼَ ﺢُ

1) [2]66555 249) : ﻓﹶ ﺼَ ﻞﹶ

1) [12]77666 94) : ﻓﹶ ﺼَ ﻠﹶ ﺖِ

ﻞﹸ ِﺼ ﻔﹾ َﻳ : (3) [22]88777 17; [32]99888 25;

[60]00999 3

1) [6]11000 119) : ﻓﹶ ﺼﱠ ﻞﹶ

ﺎَﻓﹶﺼﱠﻠﹾﻨ : (3) [6]22111 97, 98, 126

ُﺎﻩَﻓﹶﺼﱠﻠﹾﻨ : (2) [7]33222 52; [17]44333 12

ﻞﹸ ﺼﱢ ﻔﹶ ُﻧ : (6) [6]55444 55; [7]66555 32,

174; [9]77666 11; [10]88777 24; [30]99888 28

ﻞﹸ ﺼﱢ ﻔﹶ ُﻳ : (2) [10]00999 5; [13]11000 2

ْﺖ ﻠﹶ ﺼﱢ ﻓﹸ : (3) [11]22111 1; [41]33222 3,

44

[9) [37]44333 21; [38) : ﺍ ﻟﹾ ﻔﹶ ﺼْ ﻞِ

20; [42]55444 21; [44]66555 40; [77]77666 13,

14, 38; [78]88777 17; [86]99888 13

1) [6]00999 57) : ﺍ ﻟﹾ ﻔﹶ ﺎ ﺻِ ﻠِ ﲔَ

1) [2]11000 233) : ﻓِ ﺼَ ﺎ ﻻ

2) [31]22111 14; [46]33222 15) : ﻓِ ﺼَ ﺎ ﻟﹸ ﻪُ

1) [70]44333 13) : ﻓﹶ ﺼِ ﻴ ﻠﹶ ﺘِ ﻪِ

[2) [10]55444 37; [12) : ﺗَ ﻔﹾ ﺼِ ﻴ ﻞﹶ

111 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 176

[3) [6]66555 154; [7) : ﺗَ ﻔﹾ ﺼِ ﻴ ﻼ

145; [17]77666 12

ﻔﹶﺼﱠﻼُﻣ : (1) [6]88777 114

ٍﻔﹶﺼﱠﻼﺕُﻣ : (1) [7]99888 133

1) [2]00999 256) : ﺍﻧْﻔِﺼَﺎﻡَ

1) [15]11000 68) : ﺗَ ﻔﹾ ﻀَ ﺤُ ﻮ ﻥِ

ﻔﹶﻀﱡﻮﺍْﺍﻧ : (2) [3]22111 159; [62]33222 11

1) [63]44333 7) : ﻳَ ﻨْ ﻔﹶ ﻀﱡ ﻮ ﺍ

6) [3]55444 14; [9]66555 34)
ﺍ ﻟﹾ ﻔِ ﻀﱠ ﺔﹶ

[43]77666 33; [76]88777 15, 16, 21

ﻞﹶ ﻀﱠ ﻓﹶ : (5) [4]99888 32, 34, 95;

[16]00999 71

2) [2]11000 47, 122) : ﻓﹶ ﻀﱠ ﻠﹾ ﺘُ ﻜﹸ ﻢْ

1) [7]22111 140) : ﻓﹶ ﻀﱠ ﻠﹶ ﻜﹸ ﻢْ

ﺎَﻓﹶﻀﱠﻠﹾﻨ : (4) [2]33222 253; [6]44333 86;

[17]55444 21, 55

ﺎَﻓﹶﻀﱠﻠﹶﻨ : (1) [27]66555 15

ْﻢُﺎﻫَﻓﹶﻀﱠﻠﹾﻨ : (2) [17]77666 70; [45]88777

16

1) [13]99888 4) : ﻧُ ﻔﹶ ﻀﱢ ﻞﹸ

1) [16]00999 71) : ﻓﹸ ﻀﱢ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

1) [23]11000 24) : ﻳَ ﺘَ ﻔﹶ ﻀﱠ ﻞﹶ

,45) [2]22111 64, 105) : ﺍ ﻟﹾ ﻔﹶ ﻀْ ﻞﹶ

237, 243, 251; [3]33222 73, 74, 152,

171, 174; [4]44333 70, 73, 83, 113,

175; [5]55444 54; [7]66555 39; [8]77666 29; [10]88777

58, 60; [11]99888 3, 27; [12]00999 38; [24]11000

10, 14, 20, 21, 22; [27]22111 16, 40,

73; [35]33222 32; [40]44333 61; [42]55444 22;

[57]66555 21, 29; [62]77666 4, 10; [73]88777 20

ﻼْﻓﹶﻀ : (10) [2]99888 198, 268; [5]00999

2; [17]11000 12; [33]22111 47; [34]33222 10;

[44]44333 57; [48]55444 29; [49]66555 8; [59]77666 8

ِﻪ ِﻠ ْﻀ ﻓﹶ : (29) [2]88777 90; [3]99888 170,

180; [4]00999 32, 37, 54, 173; [9]11000 28,

59, 74, 75, 76; [10]22111 107; [11]33222 3;

[16]44333 14; [17]55444 66, 87; [24]66555 32,

33, 38; [28]77666 73; [30]88777 23, 45, 46;

[35]99888 12, 30, 35; [42]00999 26; [45]11000 12

2) [17]22111 21, 70) : ﺗَ ﻔﹾ ﻀِ ﻴ ﻼ

ﻰَﺃﹶﻓﹾﻀ : (1) [4]33222 21

َﺮ ﻄﹶ ﻓﹶ : (2) [6]44333 79; [30]55444 30

1) [17]66555 51) : ﻓﹶ ﻄﹶ ﺮَ ﻛﹸ ﻢْ

1) [20]77666 72) : ﻓﹶﻄﹶﺮَﻧَﺎ

ﻲِﻧَﻓﹶﻄﹶﺮ : (3) [11]88777 51; [36]99888

22; [43]00999 27

1) [21]11000 56) : ﻓﹶ ﻄﹶ ﺮَ ﻫُ ﻦﱠ

2) [19]22111 90; [42]33222 5) : ﻳَ ﺘَ ﻔﹶ ﻄﱠ ﺮْ ﻥﹶ

1) [82]44333 1) : ﺍ ﻧْ ﻔﹶ ﻄﹶ ﺮَ ﺕْ

ِﺮ ِﻃ ﺎ ﻓﹶ : (6) [6]55444 14; [12]66555 101;

[14]77666 10; [35]88777 1; [39]99888 46; [42]00999 11

1) [30]11000 30) : ﻓِ ﻄﹾ ﺮَ ﺓﹶ

1) [67]22111 3) : ﻓﹸ ﻄﹸ ﻮ ﺭٍ

1) [73]33222 18) : ﻣُ ﻨْ ﻔﹶ ﻄِ ﺮٌ

ﺎًﻓﹶﻈ : (1) [3]44333 159

ﻞﹶ َﻌ ﻓﹶ : (7) [7]55444 155, 173; [16]66555

33, 35; [21]77666 59; [89]88777 6; [105]99888 1

[4) [10]00999 106; [21) : ﻓﹶ ﻌَ ﻠﹾ ﺖَ

62; [26]11000 19

2) [12]22111 89; [49]33222 6) : ﻓﹶ ﻌَ ﻠﹾ ﺘُ ﻢْ

1) [18]44333 82) : ﻓﹶ ﻌَ ﻠﹾ ﺘُ ﻪُ

1) [26]55444 20) : ﻓﹶﻌَﻠﹾﺘُﻬَﺎ

2) [2]66555 234, 240) : ﻓﹶ ﻌَ ﻠﹾ ﻦَ

1) [14]77666 45) : ﻓﹶﻌَﻠﹾﻨَﺎ

1) [21]88777 63) : ﻓﹶ ﻌَ ﻠﹶ ﻪُ

4) [3]99888 135; [4]00999 66)
ﻓﹶ ﻌَ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

[7]11000 28

5) [4]22111 66; [5]33222 79)
ﻓﹶ ﻌَ ﻠﹸ ﻮ ﻩُ

[6]44333 112, 137; [54]55444 52

1) [5]66555 67) : ﺗَ ﻔﹾ ﻌَ ﻞﹾ

,9) [2]77666 24, 197, 215) : ﺗَ ﻔﹾ ﻌَ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

279, 282; [4]88777 127; [33]99888 6; [58]00999 13

ﻠﹸﻮﻥﹶَﻔﹾﻌَﺗ : (6) [16]11000 91; [27]22111 88;

[42]33222 25; [61]44333 2, 3; [82]55444 12

1) [8]66555 73) : ﺗَﻔﹾﻌَﻠﹸﻮﻩُ

ﻞﹶ َﻌ ﻔﹾ َﻧ : (3) [11]77666 87; [37]88777 34; [77]99888

18

ﻞﹸ َﻌ ﻔﹾ َﻳ : (16) [2]00999 85, 231, 253; [3]11000

28, 40; [4]22111 30, 114, 147; [12]33222 32;

[14]44333 27; [21]55444 23; [22]66555 14, 18; [25]77666

68; [30]88777 40; [63]99888 9

1) [60]00999 1) : ﻳَ ﻔﹾ ﻌَ ﻠﹾ ﻪُMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 177

2) [3]11000 115, 188) : ﻳَ ﻔﹾ ﻌَ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

ﻠﹸﻮﻥﹶَﻔﹾﻌَﻳ : (15) [2]22111 71; [5]33222 79; [6]44333

159; [10]55444 36, 46; [11]66555 36; [16]77666 50;

[24]88777 41; [26]99888 74, 226; [27]00999 34; [39]11000

70; [66]22111 6; [83]33222 36; [85]44333 7

1) [37]55444 102) : ﺍ ﻓﹾ ﻌَ ﻞﹾ

ﻠﹸﻮﺍَﺍﻓﹾﻌ : (2) [2]66555 68; [22]77666 77

1) [34]88777 54) : ﻓﹸ ﻌِ ﻞﹶ

ﻞﹸ َﻌ ﻔﹾ ُﻳ : (2) [46]99888 9; [75]00999 25

1) [21]11000 73) : ﻓِ ﻌْ ﻞﹶ

1) [26]22111 19) : ﻓﹶ ﻌْ ﻠﹶ ﺘَ ﻚَ

1) [18]33222 23) : ﻓﹶ ﺎ ﻋِ ﻞﹲ

2) [12]44333 61; [23]55444 4) : ﻓﹶ ﺎ ﻋِ ﻠﹸ ﻮ ﻥﹶ

6) [12]66555 10; [15]77666 71)
ﻓﹶ ﺎ ﻋِ ﻠِ ﲔَ

[21]88777 17, 68, 79, 104

ﻝﹲ ﺎ ﻌﱠ ﻓﹶ : (2) [11]99888 107; [85]00999 16

ﻮﻻُﻔﹾﻌَﻣ : (7) [4]11000 47; [8]22111 42, 44;

[17]33222 5, 108; [33]44333 37; [73]55444 18

1) [12]66555 71) : ﺗَﻔﹾﻘِﺪُﻭﻥﹶ

1) [12]77666 72) : ﻧَ ﻔﹾ ﻘِ ﺪُ

1) [27]88777 20) : ﺗَ ﻔﹶ ﻘﱠ ﺪَ

1) [2]99888 268) : ﺍ ﻟﹾ ﻔﹶ ﻘﹾ ﺮَ

َﲑ ِﻘ ﻔﹶ ﻟﹾ ﺍ : (3) [3]00999 181; [22]11000 28; [28]22111

24

ﺍًﲑِﻓﹶﻘ : (2) [4]33222 6, 135

َﺍﺀَﺍﻟﹾﻔﹸﻘﹶﺮ : (7) [2]44333 271, 273; [9]55444

60; [24]66555 32; [35]77666 15; [47]88777 38; [59]99888 8

1) [75]00999 25) : ﻓﹶ ﺎ ﻗِ ﺮَ ﺓﹲ

1) [2]11000 69) : ﻓﹶ ﺎ ﻗِ ﻊٌ

1) [17]22111 44) : ﺗَﻔﹾﻘﹶﻬُﻮﻥﹶ

1) [11]33222 91) : ﻧَ ﻔﹾ ﻘﹶ ﻪُ

1) [20]44333 28) : ﻳَ ﻔﹾ ﻘﹶ ﻬُ ﻮ ﺍ

ﻮﻥﹶُﻔﹾﻘﹶﻬَﻳ : (13) [4]55444 78; [6]66555 65,

98; [7]77666 179; [8]88777 65; [9]99888 81, 87, 127;

[18]00999 93; [48]11000 15; [59]22111 13; [63]33222 3, 7

ُﻮﻩُﻔﹾﻘﹶﻬَﻳ : (3) [6]44333 25; [17]55444 46;

[18]66555 57

1) [9]77666 122) : ﻟِ ﻴَ ﺘَ ﻔﹶ ﻘﱠ ﻬُ ﻮ ﺍ

1) [74]88777 18) : ﻓﹶ ﻜﱠ ﺮَ

1) [34]99888 46) : ﺗَ ﺘَ ﻔﹶ ﻜﱠ ﺮُ ﻭ ﺍ

3) [2]00999 219, 266)
ﺗَﺘَﻔﹶﻜﱠﺮُﻭﻥﹶ

[6]11000 50

2) [7]22111 184; [30]33222 8) : ﻳَ ﺘَ ﻔﹶ ﻜﱠ ﺮُ ﻭ ﺍ

[11) [3]44333 191; [7) : ﻳَ ﺘَ ﻔﹶ ﻜﱠ ﺮُﻭ ﻥﹶ

176; [10]55444 24; [13]66555 3; [16]77666 11, 44,

69; [30]88777 21; [39]99888 42; [45]00999 13; [59]11000

21

ﻚﱡ ﻓﹶ : (1) [90]22111 13

1) [98]33222 1) : ﻣُ ﻨْ ﻔﹶ ﻜﱢ ﲔَ

1) [56]44333 65) : ﺗَﻔﹶﻜﱠﻬُﻮﻥﹶ

1) [83]55444 31) : ﻓﹶ ﻜِ ﻬِ ﲔَ

1) [36]66555 55) : ﻓﹶﺎﻛِﻬُﻮﻥﹶ

2) [44]77666 27; [52]88777 18) : ﻓﹶ ﺎ ﻛِ ﻬِ ﲔَ

11) [36]99888 57; [38]00999 51)
ﻓﹶ ﺎ ﻛِ ﻬَ ﺔﹲ

[43]11000 73; [44]22111 55; [52]33222 22; [55]44333 11,

52, 68; [56]55444 20, 32; [80]66555 31

3) [23]77666 19; [37]88777 42)
ﻓﹶ ﻮَ ﺍ ﻛِ ﻪُ

[77]99888 42

َﺢ ﻠﹶ ﻓﹾ ﺃﹶ : (4) [20]00999 64; [23]11000 1; [87]22111

14; [91]33222 9

1) [18]44333 20) : ﺗُ ﻔﹾ ﻠِ ﺤُ ﻮ ﺍ

ﻮﻥﹶُﺤِﻔﹾﻠُﺗ : (11) [2]55444 189; [3]66555 130,

200; [5]77666 35, 90, 100; [7]88777 69; [8]99888 45;

[22]00999 77; [24]11000 31; [62]22111 10

ُﺢ ِﻠ ﻔﹾ ُﻳ : (9) [6]33222 21, 135; [10]44333 17,

77; [12]55444 23; [20]66555 69; [23]77666 117; [28]88777

37, 82

ﻮﻥﹶُﺤِﻔﹾﻠُﻳ : (2) [10]99888 69; [16]00999 116

[12) [2]11000 5; [3) : ﺍﻟﹾﻤُﻔﹾﻠِﺤُﻮﻥﹶ

104; [7]22111 8, 157; [9]33222 88; [23]44333 102;

[24]55444 51; [30]66555 38; [31]77666 5; [58]88777 22;

[59]99888 9; [64]00999 16

1) [28]11000 67) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻔﹾ ﻠِ ﺤِ ﲔَ

1) [26]22111 63) : ﻓﹶ ﺎ ﻧْ ﻔﹶ ﻠﹶ ﻖَ

1) [113]33222 1) : ﺍ ﻟﹾ ﻔﹶ ﻠﹶ ﻖِ

2) [6]44333 95, 96) : ﻓﹶ ﺎ ﻟِ ﻖُMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 178

23) [2]55444 164; [7]66555 64)
ﺍ ﻟﹾ ﻔﹸ ﻠﹾ ﻚِ

[10]77666 22, 73; [11]88777 37, 38; [14]99888 32;

[16]00999 14; [17]11000 66; [22]22111 65; [23]33222 22,

27, 28; [26]44333 119; [29]55444 65; [30]66555 46;

[31]77666 31; [35]88777 12; [36]99888 41; [37]00999 140;

[40]11000 80; [43]22111 12; [45]33222 12

ٍﻚ ﻠﹶ ﻓﹶ : (2) [21]44333 33; [36]55444 40

ﺎًﻓﹸﻼﻧ : (1) [25]66555 28

1) [12]77666 94) : ﺗُ ﻔﹶ ﻨﱢ ﺪُ ﻭ ﻥِ

ٍﺎﻥَﺃﹶﻓﹾﻨ : (1) [55]88777 48

1) [55]99888 26) : ﻓﹶ ﺎ ﻥٍ

1) [21]00999 79) : ﻓﹶ ﻔﹶ ﻬﱠ ﻤْ ﻨَ ﺎ ﻫَ ﺎ

ْﻜﹸﻢَﻓﹶﺎﺗ : (3) [3]11000 153; [57]22111 23;

[60]33222 11

1) [34]44333 51) : ﻓﹶ ﻮْ ﺕَ

1) [67]55444 3) : ﺗَ ﻔﹶ ﺎ ﻭُ ﺕٍ

ٌﺝ ْﻮ ﻓﹶ : (2) [38]66555 59; [67]77666 8

1) [27]88777 83) : ﻓﹶﻮْﺟًﺎ

2) [78]99888 18; [110]00999 2) : ﺃﹶ ﻓﹾ ﻮَ ﺍ ﺟً ﺎ

َﺭ ﺎ ﻓﹶ : (2) [11]11000 40; [23]22111 27

1) [67]33222 7) : ﺗَ ﻔﹸ ﻮ ﺭُ

1) [3]44333 125) : ﻓﹶ ﻮْ ﺭِ ﻫِ ﻢْ

َﺯ ﺎ ﻓﹶ : (2) [3]55444 185; [33]66555 71

1) [4]77666 73) : ﻓﹶ ﺄﹶ ﻓﹸ ﻮ ﺯَ

ُﺯ ْﻮ ﻔﹶ ﻟﹾ ﺍ : (16) [4]88777 13; [5]99888 119; [6]00999

16; [9]11000 72, 89, 100, 111; [10]22111 64;

[37]33222 60; [40]44333 9; [44]55444 57; [45]66555 30;

[57]77666 12; [61]88777 12; [64]99888 9; [85]00999 11

ﺍًﺯْﻓﹶﻮ : (3) [4]11000 73; [33]22111 71; [48]33222 5

ﻥﹶ ﻭ ُﺰِﺍﻟﹾﻔﹶﺎﺋ : (4) [9]44333 20; [23]55444 111;

[24]66555 52; [59]77666 20

1) [78]88777 31) : ﻣَﻔﹶﺎﺯًﺍ

1) [3]99888 188) : ﺑِ ﻤَ ﻔﹶ ﺎ ﺯَ ﺓٍ

1) [39]00999 61) : ﺑِ ﻤَ ﻔﹶ ﺎ ﺯَ ﺗِ ﻬِ ﻢْ

1) [40]11000 44) : ﺃﹸ ﻓﹶ ﻮﱢ ﺽُ

1) [7]22111 143) : ﺃﹶ ﻓﹶ ﺎ ﻕَ

َﻕ ْﻮ ﻓﹶ : (16) [3]33222 55; [4]44333 11; [6]55444 18,

61, 165; [8]66555 12; [12]77666 36, 76; [14]88777

26; [16]99888 88; [22]00999 19; [24]11000 40; [43]22111

32; [44]33222 48; [48]44333 10; [49]55444 2

ُﻢ ﻜﹸ ﻗﹶ ْﻮ ﻓﹶ : (6) [2]66555 63, 93; [6]77666 65;

[23]88777 17; [33]99888 10; [78]00999 12

2) [24]11000 40) : ﻓﹶ ﻮْ ﻗِ ﻪِ

ﺎَﻬِﻗْﻓﹶﻮ : (3) [2]22111 26; [39]33222 20; [41]44333

10

13) [2]55444 212; [4]66555 154)
ﻓﹶ ﻮْ ﻗﹶ ﻬُ ﻢْ

[5]77666 66; [7]88777 41, 127, 171; [16]99888 26,

50; [29]00999 55; [39]11000 16; [50]22111 6; [67]33222 19;

[69]44333 17

1) [42]55444 5) : ﻓﹶ ﻮْ ﻗِ ﻬِ ﻦﱠ

1) [38]66555 15) : ﻓﹶ ﻮَ ﺍ ﻕٍ

1) [2]77666 61) : ﻓﹸﻮﻣِﻬَﺎ

1) [13]88777 14) : ﻓﹶ ﺎ ﻩُ

2) [24]99888 15; [33]00999 4) : ﺃﹶ ﻓﹾ ﻮَ ﺍ ﻫِ ﻜﹸ ﻢْ

[10) [3]11000 118, 167; [5) : ﺃﹶ ﻓﹾ ﻮَ ﺍ ﻫِ ﻬِ ﻢْ

41; [9]22111 8, 30, 32; [14]33222 9; [18]44333 5; [36]55444

65; [61]66555 8

1) [49]77666 9) : ﻓﹶ ﺎ ﺀَ ﺕْ

ﻭﺍُﻓﹶﺎﺀ : (1) [2]88777 226

1) [49]99888 9) : ﺗَﻔِﻲﺀَ

َﺀ ﺎ ﻓﹶ ﺃﹶ : (3) [33]00999 50; [59]11000 6, 7

1) [16]22111 48) : ﻳَ ﺘَ ﻔﹶ ﻴﱠ ﺆُ

ُﺾ ﻴ ِﻔ َﺗ : (2) [5]33222 83; [9]44333 92

1) [2]55444 199) : ﺃﹶ ﻓﹶ ﺎ ﺽَ

2) [2]66555 198; [24]77666 14) : ﺃﹶ ﻓﹶ ﻀْ ﺘُ ﻢْ

2) [10]88777 61; [46]99888 8) : ﺗُ ﻔِ ﻴ ﻀُ ﻮ ﻥﹶ

ﻮﺍُﻴﻀِﺃﹶﻓ : (2) [2]00999 199; [7]11000 50

1) [105]22111 1) : ﺍ ﻟﹾ ﻔِ ﻴ ﻞِMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 179

- › -

ﻕ : (1) [50]33222 1

1) [28]44333 42) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﻘﹾ ﺒُ ﻮ ﺣِ ﲔَ

1) [80]55444 21) : ﺃﹶ ﻗﹾ ﺒَ ﺮَ ﻩُ

1) [9]66555 84) : ﻗﹶ ﺒْ ﺮِ ﻩِ

[5) [22]77666 7; [35]88777 22; [60) : ﺍ ﻟﹾ ﻘﹸ ﺒُ ﻮ ﺭِ

13; [82]99888 4; [100]00999 9

1) [102]11000 2) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﻘﹶ ﺎ ﺑِ ﺮَ

1) [57]22111 13) : ﻧَ ﻘﹾ ﺘَ ﺒِ ﺲْ

ٍﺲ َﺒ ﻗﹶ : (2) [20]33222 10; [27]44333 7

1) [20]55444 96) : ﻓﹶ ﻘﹶ ﺒَ ﻀْ ﺖُ

1) [25]66555 46) : ﻗﹶﺒَﻀْﻨَﺎﻩُ

1) [2]77666 245) : ﻳَ ﻘﹾ ﺒِ ﺾُ

1) [67]88777 19) : ﻳَ ﻘﹾ ﺒِ ﻀْ ﻦَ

1) [9]99888 67) : ﻳَ ﻘﹾ ﺒِ ﻀُ ﻮ ﻥﹶ

1) [25]00999 46) : ﻗﹶﺒْﻀًﺎ

1) [20]11000 96) : ﻗﹶ ﺒْ ﻀَ ﺔﹰ

1) [39]22111 67) : ﻗﹶ ﺒْ ﻀَ ﺘُ ﻪُ

1) [2]33222 283) : ﻣَ ﻘﹾ ﺒُ ﻮ ﺿَ ﺔﹲ

1) [24]44333 4) : ﺗَ ﻘﹾ ﺒَ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

ﻞﹸ َﺒ ﻘﹾ َﻳ : (2) [9]55444 104; [42]66555 25

ﻞﹶ َﺒ ﻘﹾ ُﺗ : (2) [3]77666 90; [9]88777 54

ﻞﹸ َﺒ ﻘﹾ ُﻳ : (4) [2]99888 48, 123; [3]00999 85, 91

ﻞﹶ َﺒ ﻗﹾ ﺃﹶ : (4) [37]11000 27, 50; [52]22111 25;

[68]33222 30

1) [51]44333 29) : ﻓﹶ ﺄﹶ ﻗﹾ ﺒَ ﻠﹶ ﺖِ

1) [12]55444 82) : ﺃﹶﻗﹾﺒَﻠﹾﻨَﺎ

2) [12]66555 71; [37]77666 94) : ﺃﹶ ﻗﹾ ﺒَ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

1) [28]88777 31) : ﺃﹶ ﻗﹾ ﺒِ ﻞﹾ

1) [3]99888 37) : ﻓﹶﺘَﻘﹶﺒﱠﻠﹶﻬَﺎ

1) [46]00999 16) : ﻧَ ﺘَ ﻘﹶ ﺒﱠ ﻞﹸ

1) [5]11000 27) : ﻳَ ﺘَ ﻘﹶ ﺒﱠ ﻞﹸ

ﻞﹾ ﺒﱠ ﻘﹶ َﺗ : (3) [2]22111 127; [3]33222 35; [14]44333

40

2) [5]55444 27, 36) : ﺗُ ﻘﹸ ﺒﱢ ﻞﹶ

2) [5]66555 27; [9]77666 53) : ﻳُ ﺘَ ﻘﹶ ﺒﱠ ﻞﹾ

ِﻞ ِﻗﹶﺎﺑ : (1) [40]88777 3

1) [3]99888 37) : ﻗﹶ ﺒُ ﻮ ﻝٍ

4) [15]00999 47; [37]11000 44)
ﻣُ ﺘَ ﻘﹶ ﺎ ﺑِ ﻠِ ﲔَ

[44]22111 53; [56]33222 16

1) [46]44333 24) : ﻣُ ﺴْ ﺘَ ﻘﹾ ﺒِ ﻞﹶ

4) [2]55444 143, 144, 145)
ﺍ ﻟﹾ ﻘِ ﺒْ ﻠﹶ ﺔﹶ

[10]66555 87

1) [2]77666 145) : ﻗِ ﺒْ ﻠﹶ ﺘَ ﻚَ

2) [2]88777 142, 145) : ﻗِ ﺒْ ﻠﹶ ﺘِ ﻬِ ﻢُ

1) [17]99888 92) : ﻗﹶ ﺒِ ﻴ ﻼ

1) [7]00999 27) : ﻗﹶﺒِ ﻴ ﻠﹸ ﻪُ

1) [49]11000 13) : ﻗﹶﺒَﺎﺋِﻞﹶ

1) [12]22111 26) : ﻗﹸ ﺒُ ﻞٍ

ﻼُﻗﹸﺒ : (2) [6]33222 111; [18]44333 55

ﻞﹶ َﺒ ِﻗ : (2) [2]55444 177; [27]66555 37

1) [70]77666 36) : ﻗِ ﺒَ ﻠﹶ ﻚَ

1) [57]88777 13) : ﻗِ ﺒَ ﻠِ ﻪِ

ﻞﹸ ْﺒ ﻗﹶ : (117) [2]99888 25, 89, 91, 108,

237, 254; [3]00999 4, 93, 143, 164; [4]11000

47, 94, 136, 159, 164; [5]22111 34, 59,

77; [6]33222 28, 84, 158; [7]44333 53, 101,

123, 129, 155, 173; [8]55444 71; [9]66555 30,

48, 50, 107; [10]77666 74, 91; [11]88777 49,

62, 78, 109; [12]99888 6, 37, 64, 76, 77,

80, 100; [13]00999 6; [14]11000 22, 31, 44;

[15]22111 27; [16]33222 118; [17]44333 58; [18]55444 109;

[19]66555 7, 9, 23, 67; [20]77666 71, 90, 114,

115, 130, 134; [21]88777 51, 76; [22]99888 78;

[23]00999 83; [24]11000 58; [26]22111 49; [27]33222 38,

39, 40, 46, 68; [28]44333 12, 48; [30]55444 4,

42, 43, 49; [33]66555 15, 38, 49, 62; [34]77666

53, 54; [38]88777 16; [39]99888 8, 54, 55; [40]00999

34, 67, 74; [41]11000 48; [42]22111 47; [46]33222 4;

[48]44333 15, 16, 23; [50]55444 39; [51]66555 16,

46; [52]77666 26, 28; [53]88777 52; [56]99888 45;

[57]00999 10, 16, 22; [58]11000 3, 4; [62]22111 2;

[63]33222 10; [64]44333 5; [71]55444 1

َﻚ ِﻠ ْﺒ ﻗﹶ : (32) [2]66555 4; [3]77666 184; [4]88777

60, 162; [6]99888 10, 34, 42; [10]00999 94;

[12]11000 109; [13]22111 32, 38; [15]33222 10; [16]44333 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 180

43, 63; [17]55444 77; [21]66555 7, 25, 34, 41;

[22]77666 52; [25]88777 20; [28]99888 46; [30]00999 47;

[32]11000 3; [34]22111 44; [35]33222 4; [39]44333 65; [40]55444

78; [41]66555 43; [42]77666 3; [43]88777 23, 45

18) [2]99888 21, 183, 214)
ﻗﹶ ﺒْ ﻠِ ﻜﹸ ﻢْ

[3]00999 137, 186; [4]11000 26, 131; [5]22111 5, 57,

102; [7]33222 38; [9]44333 69; [10]55444 13; [11]66555

116; [14]77666 9; [24]88777 34; [29]99888 18

ﺎَﻨِﻠْﻗﹶﺒ : (2) [2]00999 286; [6]11000 156

ِﻪ ِﻠ ْﺒ ﻗﹶ : (16) [2]22111 198; [3]33222 144; [5]44333

75; [10]55444 16; [11]66555 17; [12]77666 3; [17]88777

107; [20]99888 134; [28]00999 52, 53, 78; [29]11000

48; [30]22111 49; [43]33222 21; [46]44333 12; [69]55444 9

ﺎَﻬِﻠْﻗﹶﺒ : (2) [13]66555 30; [27]77666 42

ْﻢ ِﻬ ِﻠ ْﺒ ﻗﹶ : (52) [2]88777 118; [3]99888 11; [6]00999

6, 148; [8]11000 52, 54; [9]22111 70; [10]33222 39,

102; [12]44333 109; [13]55444 6, 42; [16]66555 26,

33, 35; [19]77666 74, 98; [20]88777 128; [21]99888

6; [22]00999 42; [24]11000 55, 59; [29]22111 3; [30]33222

9; [32]44333 26; [34]55444 45; [35]66555 25, 44; [36]77666

31; [37]88777 71; [38]99888 3, 12; [39]00999 25, 50;

[40]11000 5, 21, 82; [41]22111 25; [44]33222 17, 37;

[46]44333 18; [47]55444 10; [50]66555 12, 36; [51]77666

52; [54]88777 9; [55]99888 56, 74; [58]00999 5; [59]11000

9, 15; [67]22111 18

ﻲِﻠْﻗﹶﺒ : (3) [3]33222 183; [21]44333 24; [46]55444

17

1) [25]66555 67) : ﻳَ ﻘﹾ ﺘُ ﺮُ ﻭ ﺍ

1) [10]77666 26) : ﻗﹶ ﺘَ ﺮٌ

1) [80]88777 41) : ﻗﹶ ﺘَ ﺮَ ﺓﹲ

1) [17]99888 100) : ﻗﹶﺘُﻮﺭًﺍ

1) [2]00999 236) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻘﹾ ﺘِ ﺮِ

ﻞﹶ َﺘ ﻗﹶ : (5) [2]11000 251; [4]22111 92; [5]33222 32,

95

َﺖ ﻠﹾ َﺘ ﻗﹶ : (4) [18]44333 74; [20]55444 40; [28]66555

19, 33

1) [2]77666 72) : ﻗﹶ ﺘَ ﻠﹾ ﺘُ ﻢْ

1) [3]88777 183) : ﻗﹶﺘَﻠﹾﺘُﻤُﻮﻫُﻢْ

1) [4]99888 157) : ﻗﹶﺘَﻠﹾﻨَﺎ

ُﻪ ﻠﹶ َﺘ ﻗﹶ : (3) [5]00999 30, 95; [18]11000 74

1) [8]22111 17) : ﻗﹶ ﺘَ ﻠﹶ ﻬُ ﻢْ

1) [6]33222 140) : ﻗﹶ ﺘَ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

2) [4]44333 157) : ﻗﹶ ﺘَ ﻠﹸ ﻮ ﻩُ

1) [40]55444 26) : ﺃﹶ ﻗﹾ ﺘُ ﻞﹾ

1) [5]66555 28) : ﻷَ ﻗﹾ ﺘُ ﻠﹶ ﻚَ

1) [5]77666 27) : ﻷَ ﻗﹾ ﺘُ ﻠﹶ ﻨﱠ ﻚَ

ﻲِﻠﹶﻨُﻘﹾﺘَﺗ : (2) [5]88777 28; [28]99888 19

[7) [4]00999 29; [5]11000 95; [6) : ﺗَ ﻘﹾ ﺘُ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

151; [12]22111 10; [17]33222 31, 33

[5) [2]44333 85, 87, 91; [33) : ﺗَ ﻘﹾ ﺘُ ﻠﹸ ﻮ ﻥﹶ

26; [40]55444 28

1) [28]66555 9) : ﺗَ ﻘﹾ ﺘُ ﻠﹸ ﻮ ﻩُ

1) [8]77666 17) : ﺗَ ﻘﹾ ﺘُ ﻠﹸ ﻮ ﻫُ ﻢْ

2) [4]88777 92, 93) : ﻳَ ﻘﹾ ﺘُ ﻞﹶ

1) [60]99888 12) : ﻳَ ﻘﹾ ﺘُ ﻠﹾ ﻦَ

2) [8]00999 30; [28]11000 20) : ﻳَ ﻘﹾ ﺘُ ﻠﹸ ﻮ ﻙَ

7) [2]22111 61; [3]33222 21, 112)
ﻳَ ﻘﹾ ﺘُ ﻠﹸ ﻮ ﻥﹶ

[5]44333 70; [9]55444 111; [25]66555 68

2) [26]77666 14; [28]88777 33) : ﻳَ ﻘﹾ ﺘُ ﻠﹸ ﻮ ﻥِ

1) [7]99888 150) : ﻳَ ﻘﹾ ﺘُ ﻠﹸﻮﻧَﻨِﻲ

ﺍ ﻮ ﻠﹸ ُﺘ ﻗﹾ ﺍ : (5) [2]00999 54; [4]11000 66; [9]22111 5;

[12]33222 9; [40]44333 25

1) [29]55444 24) : ﺍ ﻗﹾ ﺘُ ﻠﹸ ﻮ ﻩُ

4) [2]66555 191; [4]77666 89, 91) : ﺍ ﻗﹾ ﺘُ ﻠﹸ ﻮ ﻫُ ﻢْ

ﻞﹶ ِﺘ ﻗﹸ : (7) [3]88777 144; [17]99888 33; [51]00999

10; [74]11000 19, 20; [80]22111 17; [85]33222 4

1) [81]44333 9) : ﻗﹸ ﺘِ ﻠﹶ ﺖْ

2) [3]55444 157, 158) : ﻗﹸ ﺘِ ﻠﹾ ﺘُ ﻢْ

1) [3]66555 154) : ﻗﹸﺘِﻠﹾﻨَﺎ

,6) [3]77666 156, 168, 169) : ﻗﹸ ﺘِ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

195; [22]88777 58; [47]99888 4

ﻞﹸ َﺘ ﻘﹾ ُﻳ : (2) [2]00999 154; [4]11000 74

1) [9]22111 111) : ﻳُ ﻘﹾ ﺘَ ﻠﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [7]33222 127) : ﺳَ ﻨُ ﻘﹶ ﺘﱢ ﻞﹸ

1) [7]44333 141) : ﻳُ ﻘﹶ ﺘﱢ ﻠﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [33]55444 61) : ﻗﹸ ﺘﱢ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

1) [5]66555 33) : ﻳُ ﻘﹶ ﺘﱠ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

ﻞﹶ َﺗ ﺎ ﻗﹶ : (2) [3]77666 146; [57]88777 10 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 181

1) [48]99888 22) : ﻗﹶ ﺎ ﺗَ ﻠﹶ ﻜﹸ ﻢُ

2) [9]00999 30; [63]11000 4) : ﻗﹶ ﺎ ﺗَ ﻠﹶ ﻬُ ﻢُ

ﻠﹸﻮﺍَﻗﹶﺎﺗ : (3) [3]22111 195; [33]33222 20; [57]44333

10

ْﻠﹸﻮﻛﹸﻢَﻗﹶﺎﺗ : (3) [2]55444 191; [4]66555 90;

[60]77666 9

1) [3]88777 13) : ﺗُﻘﹶﺎﺗِﻞﹸ

ﻠﹸﻮﺍِﻘﹶﺎﺗُﺗ : (2) [2]99888 246; [9]00999 83

ﻠﹸﻮﻥﹶِﻘﹶﺎﺗُﺗ : (2) [4]11000 75; [9]22111 13

1) [48]33222 16) : ﺗُﻘﹶﺎﺗِﻠﹸﻮﻧَﻬُﻢْ

1) [2]44333 191) : ﺗُﻘﹶﺎﺗِﻠﹸﻮﻫُﻢْ

2) [2]55444 246) : ﻧُﻘﹶﺎﺗِﻞﹾ

2) [4]66555 74) : ﻳُﻘﹶﺎﺗِﻞﹾ

1) [4]77666 90) : ﻳُﻘﹶﺎﺗِﻠﹸﻮﺍ

ْﻠﹸﻮﻛﹸﻢِﻘﹶﺎﺗُﻳ : (5) [2]88777 191; [3]99888

111; [4]00999 90; [60]11000 8

ﻠﹸﻮﻥﹶِﻘﹶﺎﺗُﻳ : (5) [4]22111 76; [9]33222 111;

[61]44333 4; [73]55444 20

4) [2]66555 190, 217)
ﻳُﻘﹶﺎﺗِﻠﹸﻮﻧَﻜﹸﻢْ

[9]77666 36; [59]88777 14

ﻞﹾِﻗﹶﺎﺗ : (1) [4]99888 84

ﻼِﻗﹶﺎﺗ : (1) [5]00999 24

ﻠﹸﻮﺍِﻗﹶﺎﺗ : (9) [2]11000 190, 244; [3]22111

167; [4]33222 76; [9]44333 12, 29, 36, 123;

[49]55444 9

ْﻢُﻠﹸﻮﻫِﻗﹶﺎﺗ : (3) [2]66555 193; [8]77666 39;

[9]88777 14

1) [59]99888 11) : ﻗﹸ ﻮ ﺗِ ﻠﹾ ﺘُ ﻢْ

ﻠﹸﻮﺍِﻗﹸﻮﺗ : (1) [59]00999 12

1) [22]11000 39) : ﻳُﻘﹶﺎﺗَﻠﹸﻮﻥﹶ

1) [2]22111 253) : ﺍ ﻗﹾ ﺘَ ﺘَ ﻞﹶ

2) [2]33222 253; [49]44333 9) : ﺍ ﻗﹾ ﺘَ ﺘَ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

1) [28]55444 15) : ﻳَﻘﹾﺘَﺘِﻼﻥِ

ِﻞ ْﺘ ﻘﹶ ﻟﹾ ﺍ : (7) [2]66555 191, 217; [3]77666 154;

[5]88777 30; [6]99888 137; [17]00999 33; [33]11000 16

ُﻢ ُﻬ ﻠﹶ ْﺘ ﻗﹶ : (3) [3]22111 181; [4]33222 155; [17]44333

31

1) [33]55444 61) : ﺗَ ﻘﹾ ﺘِ ﻴ ﻼ

ﺎﻝﹸَﺘِﺍﻟﹾﻘ : (12) [2]66555 216, 217, 246;

[3]77666 121; [4]88777 77; [8]99888 16, 65; [33]00999 25;

[47]11000 20

1) [3]22111 167) : ﻗِ ﺘَ ﺎ ﻻ

ﻠﹶﻰْﺍﻟﹾﻘﹶﺘ : (1) [2]33222 178

1) [2]44333 61) : ﻗِﺜﱠﺎﺋِﻬَﺎ

1) [90]55444 11) : ﺍ ﻗﹾ ﺘَ ﺤَ ﻢَ

1) [38]66555 59) : ﻣُ ﻘﹾ ﺘَ ﺤِ ﻢٌ

1) [100]77666 2) : ﻗﹶﺪْﺣًﺎ

1) [12]88777 25) : ﻗﹶ ﺪﱠ ﺕْ

ﺪﱠ ﻗﹸ : (3) [12]99888 26, 27, 28

1) [72]00999 11) : ﻗِﺪَﺩًﺍ

1) [89]11000 16) : ﻗﹶ ﺪَ ﺭَ

1) [77]22111 23) : ﻗﹶﺪَﺭْﻧَﺎ

ﺍ ﻭ ُﺭ َﺪ ﻗﹶ : (3) [6]33222 91; [22]44333 74; [39]55444

67

2) [5]66555 34; [48]77666 21) : ﺗَ ﻘﹾ ﺪِ ﺭُ ﻭ ﺍ

1) [21]88777 87) : ﻧَ ﻘﹾ ﺪِ ﺭَ

ُﺭ ِﺪ ﻘﹾ َﻳ : (12) [13]99888 26; [16]00999 75, 76;

[17]11000 30; [28]22111 82; [29]33222 62; [30]44333 37;

[34]55444 36, 39; [39]66555 52; [42]77666 12; [90]88777 5

3) [2]99888 264; [14]00999 18)
ﻳَ ﻘﹾ ﺪِ ﺭُ ﻭ ﻥﹶ

[57]11000 29

َﺭ ِﺪ ﻗﹸ : (2) [54]22111 12; [65]33222 7

َﺭ ﺪﱠ ﻗﹶ : (5) [41]44333 10; [74]55444 18, 19,

20; [87]66555 3

ﺎَﻧْﻗﹶﺪﱠﺭ : (3) [15]77666 60; [34]88777 18; [56]99888

60

1) [36]00999 39) : ﻗﹶ ﺪﱠ ﺭْﻧَ ﺎ ﻩُ

1) [27]11000 57) : ﻗﹶ ﺪﱠ ﺭْ ﻧَ ﺎ ﻫَ ﺎ

ُﻩ َﺭ ﺪﱠ ﻗﹶ : (3) [10]22111 5; [25]33222 2; [80]44333 19

1) [76]55444 16) : ﻗﹶﺪﱠﺭُﻭﻫَﺎ

1) [73]66555 20) : ﻳُ ﻘﹶ ﺪﱢ ﺭُ

1) [34]77666 11) : ﻗﹶ ﺪﱢ ﺭْMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 182

3) [97]88777 1, 2, 3) : ﺍ ﻟﹾ ﻘﹶ ﺪْ ﺭِ

1) [65]99888 3) : ﻗﹶﺪْﺭًﺍ

ِﻩ ِﺭ ْﺪ ﻗﹶ : (3) [6]00999 91; [22]11000 74; [39]22111

67

ٌﺭ ِﺩ ﺎ ﻗﹶ : (7) [6]33222 37, 65; [17]44333 99;

[36]55444 81; [46]66555 33; [75]77666 40; [86]88777 8

,5) [10]99888 24; [23]00999 18) : ﻟﹶ ﻘﹶ ﺎ ﺩِ ﺭُ ﻭ ﻥﹶ

95; [70]11000 40; [77]22111 23

2) [68]33222 25; [75]44333 4) : ﻗﹶ ﺎ ﺩِ ﺭِ ﻳ ﻦَ

ٌﺮ ﻳ ِﺪ ﻗﹶ : (39) [2]55444 20, 106, 109,

148, 259, 284; [3]66555 26, 29, 165,

189; [5]77666 17, 19, 40, 120; [6]88777 17; [8]99888

41; [9]00999 39; [11]11000 4; [16]22111 70, 77; [22]33222

6, 39; [24]44333 45; [29]55444 20; [30]66555 50, 54;

[35]77666 1; [41]88777 39; [42]99888 9, 29, 50; [46]00999

33; [57]11000 2; [59]22111 6; [60]33222 7; [64]44333 1;

[65]55444 12; [66]66555 8; [67]77666 1

ﺍ ًﺮ ﻳ ِﺪ ﻗﹶ : (6) [4]88777 133, 149; [25]99888 54;

[33]00999 27; [35]11000 44; [48]22111 21

ُﺮ ﻳ ِﻘﹾﺪ َﺗ : (3) [6]33222 96; [36]44333 38; [41]55444

12

2) [25]66555 2; [76]77666 16) : ﺗَ ﻘﹾ ﺪِ ﻳ ﺮً ﺍ

1) [33]88777 38) : ﻣَﻘﹾﺪُﻭﺭًﺍ

1) [13]99888 8) : ﺑِﻤِﻘﹾﺪَﺍﺭٍ

2) [32]00999 5; [70]11000 4) : ﻣِ ﻘﹾ ﺪَ ﺍ ﺭُ ﻩُ

2) [54]22111 42, 55) : ﻣُ ﻘﹾ ﺘَ ﺪِ ﺭٍ

1) [18]33222 45) : ﻣُﻘﹾﺘَﺪِﺭًﺍ

1) [43]44333 42) : ﻣُ ﻘﹾ ﺘَ ﺪِ ﺭُ ﻭ ﻥﹶ

ٍﺭ َﺪ ﻗﹶ : (7) [15]55444 21; [20]66555 40; [23]77666

18; [42]88777 27; [43]99888 11; [54]00999 49; [77]11000

22

1) [33]22111 38) : ﻗﹶﺪَﺭًﺍ

2) [2]33222 236) : ﻗﹶ ﺪَ ﺭُ ﻩُ

1) [13]44333 17) : ﺑِﻘﹶﺪَﺭِﻫَﺎ

1) [34]55444 13) : ﻗﹸ ﺪُ ﻭ ﺭٍ

1) [2]66555 30) : ﻧُ ﻘﹶ ﺪﱢ ﺱُ

[4) [2]77666 87, 253; [5) : ﺍ ﻟﹾ ﻘﹸ ﺪُ ﺱِ

110; [16]88777 102

2) [59]99888 23; [62]00999 1) : ﺍ ﻟﹾ ﻘﹸ ﺪﱡ ﻭ ﺱُ

2) [20]11000 12; [79]22111 16) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻘﹶ ﺪﱠ ﺱِ

1) [5]33222 21) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻘﹶ ﺪﱠ ﺳَ ﺔﹶ

1) [25]44333 23) : ﻗﹶﺪِﻣْﻨَﺎ

1) [11]55444 98) : ﻳَ ﻘﹾ ﺪُ ﻡُ

َﻡ ﺪﱠ ﻗﹶ : (2) [38]66555 61; [75]77666 13

ْﺖ َﻣ ﺪﱠ ﻗﹶ : (14) [2]88777 95; [3]99888 182; [4]00999

62; [5]11000 80; [8]22111 51; [18]33222 57; [22]44333 10;

[28]55444 47; [30]66555 36; [42]77666 48; [59]88777 18;

[62]99888 7; [78]00999 40; [82]11000 5

ُﺖ ْﻣ ﺪﱠ ﻗﹶ : (2) [50]22111 28; [89]33222 24

1) [12]44333 48) : ﻗﹶ ﺪﱠ ﻣْ ﺘُ ﻢْ

1) [38]55444 60) : ﻗﹶﺪﱠﻣْﺘُﻤُﻮﻩُ

ﻮﺍُﻗﹶﺪﱠﻣ : (1) [36]66555 12

4) [2]77666 110; [49]88777 1)
ﺗُ ﻘﹶ ﺪﱢ ﻣُ ﻮ ﺍ

[58]99888 13; [73]00999 20

ﻮﺍُﻗﹶﺪﱢﻣ : (2) [2]11000 223; [58]22111 12

1) [48]33222 2) : ﺗَ ﻘﹶ ﺪﱠ ﻡَ

1) [74]44333 37) : ﻳَ ﺘَ ﻘﹶ ﺪﱠ ﻡَ

1) [34]55444 30) : ﺗَﺴْﺘَﻘﹾﺪِﻣُﻮﻥﹶ

[3) [7]66555 34; [10) : ﻳَﺴْﺘَﻘﹾﺪِﻣُﻮﻥﹶ

49; [16]77666 61

َﻡ َﺪ ﻗﹶ : (2) [10]88777 2; [16]99888 94

َﺍﻡَﻗﹾﺪَﺍﻷ : (2) [8]00999 11; [55]11000 41

1) [47]22111 7) : ﺃﹶﻗﹾﺪَﺍﻣَﻜﹸﻢْ

ﺎَﻨَﺍﻣَﺃﹶﻗﹾﺪ : (3) [2]33222 250; [3]44333 147;

[41]55444 29

3) [12]66555 95; [36]77666 39)
ﺍ ﻟﹾ ﻘﹶ ﺪِ ﱘِ

[46]88777 11

1) [26]99888 76) : ﺍﻷَﻗﹾﺪَﻣُﻮﻥﹶ

1) [15]00999 24) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺴْ ﺘَ ﻘﹾ ﺪِ ﻣِ ﲔَ

1) [6]11000 90) : ﺍ ﻗﹾ ﺘَ ﺪِ ﻩِ

1) [43]22111 23) : ﻣُ ﻘﹾ ﺘَ ﺪُ ﻭ ﻥﹶ

َﻑ ﺬﹶ ﻗﹶ : (2) [33]33222 26; [59]44333 2

1) [20]55444 87) : ﻗﹶ ﺬﹶ ﻓﹾ ﻨَ ﺎ ﻫَ ﺎ

1) [21]66555 18) : ﻧَ ﻘﹾ ﺬِ ﻑُMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 183

1) [34]77666 48) : ﻳَ ﻘﹾ ﺬِ ﻑُ

1) [34]88777 53) : ﻳَﻘﹾﺬِﻓﹸﻮﻥﹶ

2) [20]99888 39) : ﺍﻗﹾﺬِﻓِﻴﻪِ

ﻘﹾﺬﹶﻓﹸﻮﻥﹶُﻳ : (1) [37]00999 8

َﺕ ﺃﹾ َﺮ ﻗﹶ : (2) [16]11000 98; [17]22111 45

1) [75]33222 18) : ﻗﹶﺮَﺃﹾﻧَﺎﻩُ

1) [26]44333 199) : ﻗﹶ ﺮَ ﺃﹶ ﻩُ

1) [17]55444 106) : ﻟِ ﺘَ ﻘﹾ ﺮَ ﺃﹶ ﻩُ

1) [17]66555 93) : ﻧَ ﻘﹾ ﺮَ ﺅُ ﻩُ

2) [10]77666 94; [17]88777 71) : ﻳَ ﻘﹾ ﺮَ ﺀُ ﻭ ﻥﹶ

ﺃﹾ َﺮ ﻗﹾ ﺍ : (3) [17]99888 14; [96]00999 1, 3

ﻭﺍُﺀَﺍﻗﹾﺮ : (3) [69]11000 19; [73]22111 20

َﺉ ِﺮ ﻗﹸ : (2) [7]33222 204; [84]44333 21

1) [87]55444 6) : ﺳَ ﻨُ ﻘﹾ ﺮِ ﺋﹸ ﻚَ

[58) [2]66555 185; [4]77666 82; [5) : ﺍ ﻟﹾ ﻘﹸ ﺮْ ﺁ ﻥِ

101; [6]88777 19; [7]99888 204; [9]00999 111; [10]11000

15, 37, 61; [12]22111 3; [15]33222 1, 87, 91;

[16]44333 98; [17]55444 9, 41, 45, 46, 60, 78,

82, 88, 89; [18]66555 54; [20]77666 2, 114;

[25]88777 30, 32; [27]99888 1, 6, 76, 92; [28]00999

85; [30]11000 58; [34]22111 31; [36]33222 2, 69; [38]44333

1; [39]55444 27; [41]66555 26; [43]77666 31; [46]88777 29;

[47]99888 24; [50]00999 1, 45; [54]11000 17, 22, 32,

40; [55]22111 2; [56]33222 77; [59]44333 21; [73]55444 4,

20; [76]66555 23; [84]77666 21; [85]88777 21

ﺎًﺁﻧْﻗﹸﺮ : (10) [12]99888 2; [13]00999 31; [17]11000

106; [20]22111 113; [39]33222 28; [41]44333 3, 44;

[42]55444 7; [43]66555 3; [72]77666 1

2) [75]88777 17, 18) : ﻗﹸ ﺮْ ﺁ ﻧَ ﻪُ

1) [2]99888 228) : ﻗﹸ ﺮُ ﻭ ﺀٍ

ﺎَﺑَﻘﹾﺮَﺗ : (2) [2]00999 35; [7]11000 19

5) [4]22111 43; [6]33222 151, 152)
ﺗَ ﻘﹾ ﺮَ ﺑُ ﻮ ﺍ

[17]44333 32, 34

1) [12]55444 60) : ﺗَ ﻘﹾ ﺮَ ﺑُ ﻮ ﻥِ

1) [2]66555 187) : ﺗَ ﻘﹾ ﺮَ ﺑُ ﻮ ﻫَ ﺎ

1) [2]77666 222) : ﺗَ ﻘﹾ ﺮَ ﺑُ ﻮ ﻫُ ﻦﱠ

1) [9]88777 28) : ﻳَ ﻘﹾ ﺮَ ﺑُ ﻮ ﺍ

ﺎَﻗﹶﺮﱠﺑ : (1) [5]99888 27

1) [19]00999 52) : ﻗﹶﺮﱠﺑْﻨَﺎﻩُ

1) [51]11000 27) : ﻗﹶ ﺮﱠ ﺑَ ﻪُ

1) [34]22111 37) : ﺗُ ﻘﹶ ﺮﱢ ﺑُ ﻜﹸ ﻢْ

1) [39]33222 3) : ﻟِﻴُﻘﹶﺮﱢﺑُﻮﻧَﺎ

َﺏَﺮ َﺘ ﻗﹾ ﺍ : (3) [7]44333 185; [21]55444 1, 97

1) [54]66555 1) : ﺍ ﻗﹾ ﺘَ ﺮَ ﺑَ ﺖِ

1) [96]77666 19) : ﺍ ﻗﹾ ﺘَ ﺮِ ﺏْ

1) [9]88777 99) : ﻗﹸ ﺮْ ﺑَ ﺔﹲ

1) [9]99888 99) : ﻗﹸﺮُﺑَﺎﺕٍ

ٌﺐ ﻳ ِﺮ ﻗﹶ : (17) [2]00999 186, 214; [4]11000

17, 77; [7]22111 56; [11]33222 61, 64, 81; [14]44333

44; [21]55444 109; [34]66555 50, 51; [42]77666 17;

[50]88777 41; [61]99888 13; [63]00999 10; [72]11000 25

ﺎًﻳﺒِﻗﹶﺮ : (9) [9]22111 42; [13]33222 31; [17]44333

51; [33]55444 63; [48]66555 18, 27; [59]77666 15;

[70]88777 7; [78]99888 40

ﻰَﺑْﺍﻟﹾﻘﹸﺮ : (16) [2]00999 83, 177; [4]11000 8,

36; [5]22111 106; [6]33222 152; [8]44333 41; [9]55444 113;

[16]66555 90; [17]77666 26; [24]88777 22; [30]99888 38;

[35]00999 18; [42]11000 23; [59]22111 7

ُﺏ َﺮ ﻗﹾ ﺃﹶ : (11) [2]33222 237; [3]44333 167; [4]55444

11; [5]66555 8; [16]77666 77; [17]88777 57; [18]99888 24,

81; [22]00999 13; [50]11000 16; [56]22111 85

1) [5]33222 82) : ﺃﹶ ﻗﹾ ﺮَ ﺑَ ﻬُ ﻢْ

3) [4]44333 7, 33) : ﻭَ ﺍ ﻷَ ﻗﹾ ﺮَ ﺑُ ﻮ ﻥﹶ

4) [2]55444 180, 215)
ﻭَ ﺍ ﻷَ ﻗﹾ ﺮَ ﺑِ ﲔَ

[4]66555 135; [26]77666 214

[4) [4]88777 172; [56) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻘﹶ ﺮﱠ ﺑُ ﻮ ﻥﹶ

11; [83]99888 21, 28

4) [3]00999 45; [7]11000 114)
ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻘﹶ ﺮﱠ ﺑِ ﲔَ

[26]22111 42; [56]33222 88

1) [90]44333 15) : ﻣَ ﻘﹾ ﺮَ ﺑَ ﺔٍ

1) [3]55444 183) : ﺑِﻘﹸﺮْﺑَﺎﻥٍ

ﺎًﺎﻧَﺑْﻗﹸﺮ : (2) [5]66555 27; [46]77666 28

ٌﺡ ْﺮ ﻗﹶ : (3) [3]88777 140, 172

ﺓﹰ َﺩ َﺮ ِﻗ : (3) [2]99888 65; [5]00999 60; [7]11000 166

ﺮﱠ ﻘﹶ َﺗ : (3) [20]22111 40; [28]33222 13; [33]44333 51

1) [33]55444 33) : ﻗﹶ ﺮْ ﻥﹶ

ﻗﹶﺮﱢﻱ : (1) [19]66555 26 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 184

2) [2]77666 84; [3]88777 81) : ﺃﹶ ﻗﹾ ﺮَ ﺭْ ﺗُ ﻢْ

1) [3]99888 81) : ﺃﹶﻗﹾﺮَﺭْﻧَﺎ

1) [22]00999 5) : ﻧُ ﻘِ ﺮﱡ

1) [7]11000 143) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻘﹶ ﺮﱠ

ِﺍﺭَﺍﻟﹾﻘﹶﺮ : (7) [14]22111 26, 29; [23]33222 13,

50; [38]44333 60; [40]55444 39; [77]66555 21

ﺍًﺍﺭَﻗﹶﺮ : (2) [27]77666 61; [40]88777 64

ﺓﹶ ﺮﱠ ﻗﹸ : (3) [25]99888 74; [28]00999 9; [32]11000 17

ﺮﱞ ﻘﹶ َﺘ ْﺴ ُﻣ : (6) [2]22111 36; [6]33222 67, 98;

[7]44333 24; [36]55444 38; [75]66555 12

ﺍﻘﹶﺮَﺘْﺴُﻣ : (3) [25]77666 24, 66, 76

1) [11]88777 6) : ﻣُﺴْﺘَﻘﹶﺮﱠﻫَﺎ

2) [54]99888 3, 38) : ﻣُ ﺴْ ﺘَ ﻘِ ﺮﱞ

1) [27]00999 40) : ﻣُﺴْﺘَﻘِﺮﺍ

1) [27]11000 44) : ﻗﹶﻮَﺍﺭِﻳﺮَ

2) [76]22111 15, 16) : ﻗﹶﻮَﺍﺭِﻳﺮَ ﺍﹾ

1) [106]33222 1) : ﻗﹸ ﺮَ ﻳَ ﺶٍ

1) [18]44333 17) : ﺗَ ﻘﹾ ﺮِ ﺿُ ﻬُ ﻢْ

1) [5]55444 12) : ﺃﹶ ﻗﹾ ﺮَ ﺿْ ﺘُ ﻢُ

1) [57]66555 18) : ﺃﹶ ﻗﹾ ﺮَ ﺿُ ﻮ ﺍ

1) [64]77666 17) : ﺗُ ﻘﹾ ﺮِ ﺿُ ﻮ ﺍ

ُﺽ ِﺮ ﻘﹾ ُﻳ : (2) [2]88777 245; [57]99888 11

1) [73]00999 20) : ﺃﹶ ﻗﹾ ﺮِ ﺿُ ﻮ ﺍ

ﺎًﺿْﻗﹶﺮ : (6) [2]11000 245; [5]22111 12; [57]33222

11, 18; [64]44333 17; [73]55444 20

1) [6]66555 7) : ﻗِ ﺮْ ﻃﹶ ﺎ ﺱٍ

1) [6]77666 91) : ﻗﹶ ﺮَ ﺍ ﻃِ ﻴ ﺲَ

5) [13]88777 31; [69]99888 4)
ﺍ ﻟﹾ ﻘﹶ ﺎ ﺭِ ﻋَ ﺔﹸ

[101]00999 1, 2, 3

1) [9]11000 24) : ﺍ ﻗﹾ ﺘَ ﺮَ ﻓﹾ ﺘُ ﻤُ ﻮ ﻫَ ﺎ

1) [42]22111 23) : ﻳَ ﻘﹾ ﺘَ ﺮِ ﻑْ

1) [6]33222 113) : ﻭَ ﻟِ ﻴَ ﻘﹾ ﺘَ ﺮِ ﻓﹸ ﻮ ﺍ

1) [6]44333 120) : ﻳَ ﻘﹾ ﺘَ ﺮِ ﻓﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [6]55444 113) : ﻣُ ﻘﹾ ﺘَ ﺮِ ﻓﹸﻮ ﻥﹶ

ٍﻥ ْﺮ ﻗﹶ : (5) [6]66555 6; [19]77666 74, 98; [38]88777

3; [50]99888 36

ﺎًﻧْﻗﹶﺮ : (2) [6]00999 6; [23]11000 31

3) [18]22111 83, 86, 94) : ﺍ ﻟﹾ ﻘﹶ ﺮْ ﻧَ ﻴْ ﻦِ

10) [10]33222 13; [11]44333 116)
ﺍ ﻟﹾ ﻘﹸ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

[17]55444 17; [20]66555 51, 128; [28]77666 43, 78;

[32]88777 26; [36]99888 31; [46]00999 17

ﺎًﻭﻧُﻗﹸﺮ : (3) [23]11000 42; [25]22111 38; [28]33222

45

ٌﻦ ﻳ ِﺮ ﻗﹶ : (3) [37]44333 51; [43]55444 36, 38

2) [4]66555 38) : ﻗﹶﺮِﻳﻨًﺎ

2) [50]77666 23, 27) : ﻗﹶ ﺮِ ﻳ ﻨُ ﻪُ

1) [41]88777 25) : ﻗﹸﺮَﻧَﺎﺀَ

3) [14]99888 49; [25]00999 13)
ﻣُ ﻘﹶ ﺮﱠ ﻧِ ﲔَ

[38]11000 38

1) [43]22111 53) : ﻣُ ﻘﹾ ﺘَ ﺮِ ﻧِ ﲔَ

1) [43]33222 13) : ﻣُ ﻘﹾ ﺮِ ﻧِ ﲔَ

ﻥﹶ ﻭ ُﺭ ﺎ ﻗﹶ : (4) [28]44333 76, 79; [29]55444 39;

[40]66555 24

33) [2]77666 58, 259; [4]88777 75)
ﺍ ﻟﹾ ﻘﹶ ﺮْ ﻳَ ﺔﹶ

[6]99888 123; [7]00999 4, 94, 161, 163; [10]11000

98; [12]22111 82; [15]33222 4; [16]44333 112; [17]55444

16, 58; [18]66555 77; [21]77666 6, 11, 74, 95;

[22]88777 45, 48; [25]99888 40, 51; [26]00999 208;

[27]11000 34; [28]22111 58; [29]33222 31, 34; [34]44333

34; [36]55444 13; [43]66555 23; [47]77666 13; [65]88777 8

1) [47]99888 13) : ﻗﹶ ﺮْ ﻳَ ﺘِ ﻚَ

2) [7]00999 82; [27]11000 56) : ﻗﹶ ﺮْ ﻳَ ﺘِ ﻜﹸ ﻢْ

1) [7]22111 88) : ﻗﹶﺮْﻳَﺘِﻨَﺎ

1) [43]33222 31) : ﺍ ﻟﹾ ﻘﹶ ﺮْ ﻳَ ﺘَ ﻴْ ﻦِ

ﻯَﺍﻟﹾﻘﹸﺮ : (18) [6]44333 92, 131; [7]55444 96,

97, 98; [11]66555 100, 102, 117; [12]77666

109; [18]88777 59; [28]99888 59; [34]00999 18; [42]11000

7; [46]22111 27; [59]33222 7, 14

1) [74]44333 51) : ﻗﹶ ﺴْ ﻮَ ﺭَ ﺓٍ

1) [5]55444 82) : ﻗِ ﺴﱢ ﻴ ﺴِ ﲔَ

2) [4]66555 3; [60]77666 8) : ﺗُ ﻘﹾ ﺴِ ﻄﹸ ﻮ ﺍ

1) [49]88777 9) : ﺃﹶ ﻗﹾ ﺴِ ﻄﹸ ﻮ ﺍMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 185

2) [72]99888 14, 15) : ﺍ ﻟﹾ ﻘﹶ ﺎ ﺳِ ﻄﹸ ﻮ ﻥﹶ

ﻂﹸ َﺴ ﻗﹾ ﺃﹶ : (2) [2]00999 282; [33]11000 5

3) [5]22111 42; [49]33222 9)
ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻘﹾ ﺴِ ﻄِ ﲔَ

[60]44333 8

[15) [3]55444 18, 21; [4) : ﺍ ﻟﹾ ﻘِ ﺴْ ﻂِ

127, 135; [5]66555 8, 42; [6]77666 152; [7]88777 29;

[10]99888 4, 47, 54; [11]00999 85; [21]11000 47; [55]22111

9; [57]33222 25

[2) [17]44333 35; [26) : ﺍ ﻟﹾ ﻘِ ﺴْ ﻄﹶ ﺎ ﺱِ

182

1) [43]55444 32) : ﻗﹶﺴَﻤْﻨَﺎ

1) [43]66555 32) : ﻳَ ﻘﹾ ﺴِ ﻤُ ﻮ ﻥﹶ

2) [7]77666 49; [14]88777 44) : ﺃﹶ ﻗﹾ ﺴَ ﻤْ ﺘُ ﻢْ

6) [5]99888 53; [6]00999 109)
ﺃﹶ ﻗﹾ ﺴَ ﻤُ ﻮ ﺍ

[16]11000 38; [24]22111 53; [35]33222 42; [68]44333 17

ُﻢ ِﺴ ﻗﹾ ﺃﹸ : (8) [56]55444 75; [69]66555 38; [70]77666

40; [75]88777 1, 2; [81]99888 15; [84]00999 16; [90]11000

1

1) [24]22111 53) : ﺗُ ﻘﹾ ﺴِ ﻤُ ﻮ ﺍ

1) [30]33222 55) : ﻳُ ﻘﹾ ﺴِ ﻢُ

2) [5]44333 106, 107) : ﻓﹶﻴُﻘﹾﺴِﻤَﺎﻥِ

1) [7]55444 21) : ﻗﹶﺎﺳَﻤَﻬُﻤَﺎ

1) [27]66555 49) : ﺗَﻘﹶﺎﺳَﻤُﻮﺍ

1) [5]77666 3) : ﺗَ ﺴْ ﺘَ ﻘﹾ ﺴِ ﻤُ ﻮ ﺍ

ٌﻢ َﺴ ﻗﹶ : (2) [56]88777 76; [89]99888 5

[3) [4]00999 8; [53]11000 22; [54) : ﺍ ﻟﹾ ﻘِ ﺴْ ﻤَ ﺔﹶ

28

1) [15]22111 44) : ﻣَ ﻘﹾ ﺴُ ﻮ ﻡٌ

1) [51]33222 4) : ﻓﹶﺎﻟﹾﻤُﻘﹶﺴﱢﻤَﺎﺕِ

1) [15]44333 90) : ﺍﻟﹾﻤُﻘﹾﺘَﺴِﻤِﲔ

ْﺖ َﺴ ﻗﹶ : (3) [2]55444 74; [6]66555 43; [57]77666

16

3) [5]88777 13; [22]99888 53)
ﺍ ﻟﹾ ﻘﹶ ﺎ ﺳِ ﻴَ ﺔِ

[39]00999 22

1) [2]11000 74) : ﻗﹶ ﺴْ ﻮَ ﺓﹰ

1) [39]22111 23) : ﺗَ ﻘﹾ ﺸَ ﻌِ ﺮﱡ

1) [31]33222 19) : ﺍ ﻗﹾ ﺼِ ﺪْ

1) [16]44333 9) : ﻗﹶ ﺼْ ﺪُ

1) [9]55444 42) : ﻗﹶﺎﺻِﺪًﺍ

2) [31]66555 32; [35]77666 32) : ﻣُ ﻘﹾ ﺘَ ﺼِ ﺪٌ

1) [5]88777 66) : ﻣُ ﻘﹾ ﺘَ ﺼِ ﺪَ ﺓﹲ

1) [4]99888 101) : ﺗَ ﻘﹾ ﺼُ ﺮُ ﻭ ﺍ

1) [7]00999 202) : ﻳُ ﻘﹾ ﺼِ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

ٍﺮ ْﺼ ﻗﹶ َﻭ : (2) [22]11000 45; [77]22111 32

ﺍًﻮﺭُﻗﹸﺼ : (2) [7]33222 74; [25]44333 10

3) [37]55444 48; [38]66555 52)
ﻗﹶ ﺎ ﺻِ ﺮَ ﺍ ﺕُ

[55]77666 56

1) [55]88777 72) : ﻣَﻘﹾﺼُﻮﺭَﺍﺕٌ

1) [48]99888 27) : ﻣُ ﻘﹶ ﺼﱢ ﺮِ ﻳ ﻦَ

ﺺﱠ ﻗﹶ : (1) [28]00999 25

ﺎَﻨْﺼَﻗﹶﺼ : (2) [16]11000 118; [40]22111 78

1) [4]33222 164) : ﻗﹶﺼَﺼْﻨَﺎﻫُﻢْ

1) [12]44333 5) : ﺗَ ﻘﹾﺼُ ﺺْ

ﺺﱡ ﻘﹸ َﻧ : (5) [7]55444 101; [11]66555 120;

[12]77666 3; [18]88777 13; [20]99888 99

ْﺺ ُﺼ ﻘﹾ َﻧ : (2) [4]00999 164; [40]11000 78

1) [7]22111 7) : ﻓﹶ ﻠﹶ ﻨَ ﻘﹸ ﺼﱠ ﻦﱠ

1) [11]33222 100) : ﻧَ ﻘﹸ ﺼﱡ ﻪُ

ﺺﱡ ﻘﹸ َﻳ : (2) [6]44333 57; [27]55444 76

2) [6]66555 130; [7]77666 35) : ﻳَ ﻘﹸ ﺼﱡ ﻮ ﻥﹶ

1) [7]88777 176) : ﻓﹶ ﺎ ﻗﹾ ﺼُ ﺺِ

1) [28]99888 11) : ﻗﹸﺼﱢ ﻴ ﻪِ

4) [3]00999 62; [7]11000 176)
ﺍ ﻟﹾ ﻘﹶ ﺼَ ﺺُ

[12]22111 3; [28]33222 25

1) [18]44333 64) : ﻗﹶﺼَﺼًﺎ

1) [12]55444 111) : ﻗﹶ ﺼَ ﺼِ ﻬِ ﻢْ

,4) [2]66555 178, 179) : ﺍ ﻟﹾ ﻘِ ﺼَ ﺎ ﺹُ

194; [5]77666 45

ﻔﹰﺎِﻗﹶﺎﺻ : (1) [17]88777 69 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 186

1) [21]99888 11) : ﻗﹶﺼَﻤْﻨَﺎ

ﺎﻴِﻗﹶﺼ : (1) [19]00999 22

ﻰَﺍﻟﹾﺄﹶﻗﹾﺼ : (3) [17]11000 1; [28]22111 20;

[36]33222 20

1) [8]44333 42) : ﺍﻟﹾﻘﹸﺼْﻮَﻯ

1) [80]55444 28) : ﻗﹶﻀْﺒًﺎ

1) [18]66555 77) : ﻳَ ﻨْ ﻘﹶ ﺾﱠ

ﻰَﻗﹶﻀ : (12) [2]77666 117; [3]88777 47; [6]99888

2; [17]00999 23; [19]11000 35; [28]22111 15, 29; [33]33222

23, 36, 37; [39]44333 42; [40]55444 68

1) [12]66555 68) : ﻗﹶ ﻀَ ﺎ ﻫَ ﺎ

1) [41]77666 12) : ﻗﹶ ﻀَ ﺎ ﻫُ ﻦﱠ

1) [33]88777 37) : ﻗﹶ ﻀَﻮْﺍ

َﺖ ْﻴ َﻀ ﻗﹶ : (2) [4]99888 65; [28]00999 28

2) [2]11000 200; [4]22111 103) : ﻗﹶ ﻀَ ﻴْ ﺘُ ﻢْ

ﺎَﻨْﻴَﻗﹶﻀ : (4) [15]33222 66; [17]44333 4; [28]55444

44; [34]66555 14

1) [20]77666 72) : ﺗَﻘﹾﻀِﻲ

ِﺾ ﻘﹾ َﻳ : (2) [43]88777 77; [80]99888 23

1) [22]00999 29) : ﻟﹾ ﻴَ ﻘﹾ ﻀُ ﻮ ﺍ

1) [40]11000 20) : ﻳَ ﻘﹾ ﻀُ ﻮ ﻥﹶ

ﻲِﻘﹾﻀَﻳ : (6) [8]22111 42, 44; [10]33222 93;

[27]44333 78; [40]55444 20; [45]66555 17

1) [20]77666 72) : ﻓﹶ ﺎ ﻗﹾ ﺾِ

ﻮﺍُﺍﻗﹾﻀ : (1) [10]88777 71

َﻲ ِﻀ ﻗﹸ : (19) [2]99888 210; [6]00999 8, 58;

[10]11000 11, 19, 47, 54; [11]22111 44, 110;

[12]33222 41; [14]44333 22; [19]55444 39; [39]66555 69,

75; [40]77666 78; [41]88777 45; [42]99888 14, 21;

[46]00999 29

1) [62]11000 10) : ﻗﹸ ﻀِ ﻴَ ﺖِ

ﻰَﻘﹾﻀُﻳ : (3) [6]22111 60; [20]33222 114;

[35]44333 36

1) [20]55444 72) : ﻗﹶ ﺎ ﺽٍ

1) [69]66555 27) : ﺍ ﻟﹾ ﻘﹶ ﺎ ﺿِ ﻴَ ﺔﹶ

ﺎﻴِﻘﹾﻀَﻣ : (2) [19]77666 21, 71

1) [34]88777 12) : ﺍ ﻟﹾ ﻘِ ﻄﹾ ﺮِ

1) [18]99888 96) : ﻗِﻄﹾﺮًﺍ

1) [55]00999 33) : ﺃﹶ ﻗﹾ ﻄﹶ ﺎ ﺭِ

1) [33]11000 14) : ﺃﹶ ﻗﹾ ﻄﹶ ﺎ ﺭِ ﻫَ ﺎ

1) [14]22111 50) : ﻗﹶ ﻄِ ﺮَ ﺍ ﻥٍ

1) [3]33222 75) : ﺑِﻘِﻨْﻄﹶﺎﺭٍ

1) [4]44333 20) : ﻗِﻨْﻄﹶﺎﺭًﺍ

1) [3]55444 14) : ﺍ ﻟﹾ ﻘﹶ ﻨَ ﺎ ﻃِ ﲑِ

1) [3]66555 14) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻘﹶ ﻨْ ﻄﹶ ﺮَ ﺓِ

1) [38]77666 16) : ﻗِﻄﱠﻨَﺎ

1) [59]88777 5) : ﻗﹶ ﻄﹶ ﻌْ ﺘُ ﻢْ

ﺎَﻨْﻗﹶﻄﹶﻌ : (2) [7]99888 72; [69]00999 46

1) [29]11000 29) : ﺗَﻘﹾﻄﹶﻌُﻮﻥﹶ

َﻊ ﻄﹶ ﻘﹾ َﻳ : (3) [3]22111 127; [8]33222 7; [22]44333

15

ﻮﻥﹶُﻘﹾﻄﹶﻌَﻳ : (3) [2]55444 27; [9]66555 121;

[13]77666 25

ﻮﺍُﻓﹶﺎﻗﹾﻄﹶﻌ : (1) [5]88777 38

1) [6]99888 45) : ﻗﹸ ﻄِ ﻊَ

1) [47]00999 15) : ﻓﹶ ﻘﹶ ﻄﱠ ﻊَ

2) [12]11000 31, 50) : ﻗﹶ ﻄﱠ ﻌْ ﻦَ

2) [7]22111 160, 168) : ﻗﹶ ﻄﱠ ﻌْ ﻨَ ﺎ ﻫُ ﻢُ

3) [7]33222 124; [20]44333 71)
ﻷُ ﻗﹶ ﻄﱢ ﻌَ ﻦﱠ

[26]55444 49

1) [47]66555 22) : ﺗُ ﻘﹶ ﻄﱢ ﻌُ ﻮ ﺍ

ْﺖ َﻌ ﻄﱢ ﻗﹸ : (2) [13]77666 31; [22]88777 19

1) [5]99888 33) : ﺗُ ﻘﹶ ﻄﱠ ﻊَ

1) [6]00999 94) : ﺗَ ﻘﹶ ﻄﱠ ﻊَ

1) [2]11000 166) : ﺗَ ﻘﹶ ﻄﱠ ﻌَ ﺖْ

2) [21]22111 93; [23]33222 53) : ﺗَ ﻘﹶ ﻄﱠ ﻌُ ﻮ ﺍ

1) [9]44333 110) : ﺗَ ﻘﹶ ﻄﱠ ﻊَ

ٍﻊ ﻄﹾ ِﻗ : (2) [11]55444 81; [15]66555 65 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 187

1) [13]77666 4) : ﻗِ ﻄﹶ ﻊٌ

1) [10]88777 27) : ﻗِﻄﹶﻌًﺎ

1) [27]99888 32) : ﻗﹶ ﺎ ﻃِ ﻌَ ﺔﹰ

1) [15]00999 66) : ﻣَ ﻘﹾ ﻄﹸ ﻮ ﻉٌ

1) [56]11000 33) : ﻣَ ﻘﹾ ﻄﹸ ﻮ ﻋَ ﺔٍ

2) [69]22111 23; [76]33222 14) : ﻗﹸ ﻄﹸ ﻮ ﻓﹸ ﻬَ ﺎ

1) [35]44333 13) : ﻗِ ﻄﹾ ﻤِ ﲑٍ

1) [9]55444 90) : ﻗﹶ ﻌَ ﺪَ

1) [3]66555 168) : ﻗﹶ ﻌَ ﺪُ ﻭ ﺍ

1) [7]77666 16) : ﻷَ ﻗﹾ ﻌُ ﺪَ ﻥﱠ

َﺪ ُﻌ ﻘﹾ َﺘ ﻓﹶ : (3) [6]88777 68; [17]99888 22, 29

2) [4]00999 140; [7]11000 86) : ﺗَ ﻘﹾ ﻌُ ﺪُ ﻭ ﺍ

1) [72]22111 9) : ﻧَ ﻘﹾ ﻌُ ﺪُ

3) [9]33222 5, 46, 83) : ﺍ ﻗﹾ ﻌُ ﺪُ ﻭ ﺍ

ِﻮﺩُﺍﻟﹾﻘﹸﻌ : (2) [9]44333 83; [85]55444 6

2) [3]66555 191; [4]77666 103) : ﻗﹸ ﻌُ ﻮ ﺩً ﺍ

1) [10]88777 12) : ﻗﹶﺎﻋِﺪًﺍ

2) [4]99888 95; [5]00999 24) : ﺍ ﻟﹾ ﻘﹶ ﺎ ﻋِ ﺪُ ﻭ ﻥﹶ

,4) [4]11000 95; [9]22111 46) : ﺍ ﻟﹾ ﻘﹶ ﺎ ﻋِ ﺪِ ﻳ ﻦَ

86

1) [50]33222 17) : ﻗﹶ ﻌِ ﻴ ﺪٌ

3) [2]44333 127; [16]55444 26)
ﺍ ﻟﹾ ﻘﹶ ﻮَ ﺍ ﻋِ ﺪَ

[24]66555 60

1) [54]77666 55) : ﻣَ ﻘﹾ ﻌَ ﺪِ

1) [9]88777 81) : ﺑِ ﻤَ ﻘﹾ ﻌَ ﺪِ ﻫِ ﻢْ

2) [3]99888 121; [72]00999 9) : ﻣَ ﻘﹶ ﺎ ﻋِ ﺪَ

1) [54]11000 20) : ﻣُ ﻨْ ﻘﹶ ﻌِ ﺮٍ

1) [47]22111 24) : ﺃﹶ ﻗﹾ ﻔﹶ ﺎ ﻟﹸ ﻬَ ﺎ

1) [17]33222 36) : ﺗَ ﻘﹾ ﻒُ

ﺎَﻨْﻗﹶﻔﱠﻴ : (4) [2]44333 87; [5]55444 46; [57]66555 27

1) [29]77666 21) : ﺗُ ﻘﹾﻠﹶ ﺒُ ﻮ ﻥﹶ

1) [9]88777 48) : ﻗﹶ ﻠﱠ ﺒُ ﻮ ﺍ

1) [6]99888 110) : ﻧُ ﻘﹶ ﻠﱢ ﺐُ

1) [18]00999 18) : ﻧُ ﻘﹶ ﻠﱢ ﺒُ ﻬُ ﻢْ

ُﺐ ﻠﱢ ﻘﹶ ُﻳ : (2) [18]11000 42; [24]22111 44

1) [33]33222 66) : ﺗُ ﻘﹶ ﻠﱠ ﺐُ

1) [24]44333 37) : ﺗَ ﺘَ ﻘﹶ ﻠﱠ ﺐُ

1) [22]55444 11) : ﺍ ﻧْ ﻘﹶ ﻠﹶ ﺐَ

2) [3]66555 144; [9]77666 95) : ﺍ ﻧْ ﻘﹶ ﻠﹶ ﺒْ ﺘُ ﻢْ

5) [3]88777 174; [7]99888 119)
ﺍ ﻧْ ﻘﹶ ﻠﹶﺒُﻮﺍ

[12]00999 62; [83]11000 31

2) [3]22111 149; [5]33222 21) : ﺗَ ﻨْ ﻘﹶ ﻠِ ﺒُ ﻮ ﺍ

5) [2]44333 143; [3]55444 144)
ﻳَ ﻨْ ﻘﹶ ﻠِ ﺐَ

[48]66555 12; [67]77666 4; [84]88777 9

1) [3]99888 127) : ﻓﹶ ﻴَ ﻨْ ﻘﹶ ﻠِ ﺒُ ﻮ ﺍ

1) [26]00999 227) : ﻳَﻨْﻘﹶﻠِﺒُﻮﻥﹶ

ُﺐ ﻠﱡ ﻘﹶ َﺗ : (2) [2]11000 144; [3]22111 196

1) [26]33222 219) : ﺗَ ﻘﹶ ﻠﱡ ﺒَ ﻚَ

2) [16]44333 46; [40]55444 4) : ﺗَ ﻘﹶ ﻠﱡ ﺒِ ﻬِ ﻢْ

1) [47]66555 19) : ﻣُ ﺘَ ﻘﹶ ﻠﱠ ﺒَ ﻜﹸ ﻢْ

3) [7]77666 125; [26]88777 50)
ﻣُﻨْﻘﹶﻠِﺒُﻮﻥﹶ

[43]99888 14

1) [26]00999 227) : ﻣُ ﻨْ ﻘﹶ ﻠﹶ ﺐٍ

1) [18]11000 36) : ﻣُﻨْﻘﹶﻠﹶﺒًﺎ

ِﺐ ﻠﹾ ﻗﹶ : (6) [3]22111 159; [26]33222 89; [37]44333

84; [40]55444 35; [50]66555 33, 37

َﻚ ِﺒ ﻠﹾ ﻗﹶ : (3) [2]77666 97; [26]88777 194; [42]99888

24

ِﻪ ِﺒ ﻠﹾ ﻗﹶ : (8) [2]00999 204, 283; [8]11000 24;

[16]22111 106; [18]33222 28; [33]44333 32; [45]55444 23;

[64]66555 11

1) [28]77666 10) : ﻗﹶﻠﹾﺒِﻬَﺎ

ﻲِﻗﹶﻠﹾﺒ : (1) [2]88777 260

1) [33]99888 4) : ﻗﹶ ﻠﹾ ﺒَ ﻴْ ﻦِ

ِﺏ ﻮ ﻠﹸ ﻗﹸ : (21) [3]00999 151; [7]11000 101,

179; [8]22111 12; [9]33222 117; [10]44333 74; [13]55444 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 188

28; [15]66555 12; [22]77666 32, 46; [24]88777 37;

[26]99888 200; [30]00999 59; [33]11000 10; [39]22111 45;

[40]33222 18; [47]44333 24; [48]55444 4; [57]66555 27;

[79]77666 8

1) [66]88777 4) : ﻗﹸﻠﹸﻮﺑُﻜﹸﻤَﺎ

[15) [2]99888 74, 225; [3) : ﻗﹸ ﻠﹸ ﻮ ﺑُ ﻜﹸ ﻢْ

103, 126, 154; [6]00999 46; [8]11000 10, 11,

70; [33]22111 5, 51, 53; [48]33222 12; [49]44333 7,

14

ﺎَﻨُﺑ ﻮ ﻠﹸ ﻗﹸ : (6) [2]55444 88; [3]66555 8; [4]77666 155;

[5]88777 113; [41]99888 5; [59]00999 10

,68) [2]11000 7, 10, 93) : ﻗﹸ ﻠﹸ ﻮ ﺑِ ﻬِ ﻢْ

118; [3]22111 7, 156, 167; [4]33222 63; [5]44333 13,

41, 52; [6]55444 25, 43; [7]66555 100; [8]77666 2,

49, 63; [9]88777 8, 15, 45, 60, 64, 77,

87, 93, 110, 125, 127; [10]99888 88; [13]00999

28; [16]11000 22, 108; [17]22111 46; [18]33222 14,

57; [21]44333 3; [22]55444 35, 53, 54; [23]66555 60,

63; [24]77666 50; [33]88777 12, 26, 60; [34]99888

23; [39]00999 22, 23; [47]11000 16, 20, 29;

[48]22111 11, 18, 26; [49]33222 3; [57]44333 16; [58]55444

22; [59]66555 2, 14; [61]77666 5; [63]88777 3; [74]99888

31; [83]00999 14

1) [33]11000 53) : ﻗﹸ ﻠﹸ ﻮ ﺑِ ﻬِ ﻦﱠ

2) [5]22111 2, 97) : ﺍ ﻟﹾ ﻘﹶ ﻼ ﺋِ ﺪَ

2) [39]33222 63; [42]44333 12) : ﻣَ ﻘﹶ ﺎ ﻟِ ﻴ ﺪُ

1) [11]55444 44) : ﺃﹶﻗﹾﻠِﻌِﻲ

ﻞﱠ ﻗﹶ : (1) [4]66555 7

1) [8]77666 44) : ﻳُ ﻘﹶ ﻠﱢ ﻠﹸ ﻜﹸ ﻢْ

1) [7]88777 57) : ﺃﹶ ﻗﹶ ﻠﱠ ﺖْ

ﻞﹲ ﻴ ِﻠ ﻗﹶ : (13) [3]99888 197; [4]00999 66, 77;

[8]11000 26; [9]22111 38; [11]33222 40; [16]44333 117;

[18]55444 22; [23]66555 40; [34]77666 13, 16; [38]88777

24; [56]99888 14

ﻼ ﻴ ِﻠ ﻗﹶ : (55) [2]00999 41, 83, 88, 126,

174, 246, 249; [3]11000 77, 187, 199; [4]22111

46, 83, 142, 155; [5]33222 13, 44; [7]44333 3,

10, 86; [8]55444 43, 44; [9]66555 9, 82; [11]77666

116; [12]88777 47, 48; [16]99888 95; [17]00999 52,

62, 74, 76, 85; [23]11000 78, 114; [27]22111

62; [28]33222 58; [31]44333 24; [32]55444 9; [33]66555 16,

18, 20, 60; [39]77666 8; [40]88777 58; [44]99888 15;

[48]00999 15; [51]11000 17; [53]22111 34; [67]33222 23;

[69]44333 41, 42; [73]55444 2, 3, 11; [77]66555 46

1) [26]77666 54) : ﻗﹶ ﻠِ ﻴ ﻠﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [2]88777 249) : ﻗﹶ ﻠِ ﻴ ﻠﹶ ﺔٍ

ﻞﱠ ﻗﹶ ﺃﹶ : (2) [18]99888 39; [72]00999 24

2) [68]11000 1; [96]22111 4) : ﺍ ﻟﹾ ﻘﹶ ﻠﹶ ﻢِ

1) [31]33222 27) : ﺃﹶ ﻗﹾ ﻼ ﻡٌ

1) [3]44333 44) : ﺃﹶ ﻗﹾ ﻼ ﻣَ ﻬُ ﻢْ

ﻗﹶﻠﹶﻰ : (1) [93]55444 3

1) [26]66555 168) : ﺍ ﻟﹾ ﻘﹶ ﺎ ﻟِ ﲔَ

1) [36]77666 8) : ﻣُﻘﹾﻤَﺤُﻮﻥﹶ

َﺮ َﻤ ﻘﹶ ﻟﹾ ﺍ : (26) [6]88777 77, 96; [7]99888 54;

[10]00999 5; [12]11000 4; [13]22111 2; [14]33222 33; [16]44333

12; [21]55444 33; [22]66555 18; [29]77666 61; [31]88777

29; [35]99888 13; [36]00999 39, 40; [39]11000 5; [41]22111

37; [54]33222 1; [55]44333 5; [71]55444 16; [74]66555 32;

[75]77666 8, 9; [84]88777 18; [91]99888 2

1) [25]00999 61) : ﻗﹶﻤَﺮًﺍ

,5) [12]11000 18, 25, 26) : ﻗﹶ ﻤِ ﻴ ﺼِ ﻪِ

27, 28

1) [12]22111 93) : ﻗﹶ ﻤِ ﻴ ﺼِ ﻲ

1) [76]33222 10) : ﻗﹶ ﻤْ ﻄﹶ ﺮِ ﻳ ﺮً ﺍ

1) [22]44333 21) : ﻣَ ﻘﹶ ﺎ ﻣِ ﻊُ

1) [7]55444 133) : ﺍ ﻟﹾ ﻘﹸ ﻤﱠ ﻞﹶ

1) [33]66555 31) : ﻳَ ﻘﹾ ﻨُ ﺖْ

1) [3]77666 43) : ﺍﻗﹾﻨُﺘِﻲ

ٌﺖِﻗﹶﺎﻧ : (1) [39]88777 9

1) [16]99888 120) : ﻗﹶﺎﻧِﺘًﺎ

ٌﺎﺕَﺘِﻗﹶﺎﻧ : (3) [4]00999 34; [33]11000 35;

[66]22111 5

ﻮﻥﹶُﺘِﻗﹶﺎﻧ : (2) [2]33222 116; [30]44333 26

َﲔ ِﺘ ِﻧ ﺎ ﻗﹶ : (4) [2]55444 238; [3]66555 17; [33]77666

35; [66]88777 12

1) [42]99888 28) : ﻗﹶ ﻨَ ﻄﹸ ﻮ ﺍ

1) [39]00999 53) : ﺗَ ﻘﹾ ﻨَ ﻄﹸ ﻮ ﺍ

1) [15]11000 56) : ﻳَ ﻘﹾﻨَ ﻂﹸ

1) [30]22111 36) : ﻳَ ﻘﹾ ﻨَ ﻄﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [15]33222 55) : ﺍ ﻟﹾ ﻘﹶ ﺎ ﻧِ ﻄِ ﲔَ

1) [41]44333 49) : ﻗﹶ ﻨُ ﻮ ﻁﹲ

1) [22]55444 36) : ﺍ ﻟﹾ ﻘﹶ ﺎ ﻧِ ﻊَ

1) [14]66555 43) : ﻣُﻘﹾﻨِﻌِﻲ

1) [6]77666 99) : ﻗِ ﻨْ ﻮَ ﺍ ﻥﹲ

ﻰَﺃﹶﻗﹾﻨ : (1) [53]88777 48 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 189

1) [93]99888 9) : ﺗَ ﻘﹾ ﻬَ ﺮْ

2) [6]00999 18, 61) : ﺍ ﻟﹾ ﻘﹶ ﺎ ﻫِ ﺮُ

1) [7]11000 127) : ﻗﹶ ﺎ ﻫِ ﺮُﻭ ﻥﹶ

6) [12]22111 39; [13]33222 16)
ﺍ ﻟﹾ ﻘﹶ ﻬﱠ ﺎ ﺭُ

[14]44333 48; [38]55444 65; [39]66555 4; [40]77666 16

1) [53]88777 9) : ﻗﹶ ﺎ ﺏَ

1) [41]99888 10) : ﺃﹶ ﻗﹾ ﻮَ ﺍ ﺗَ ﻬَ ﺎ

1) [4]00999 85) : ﻣُﻘِﻴﺘًﺎ

1) [53]11000 9) : ﻗﹶ ﻮْ ﺳَ ﻴْ ﻦِ

ﺎًﻗﹶﺎﻋ : (1) [20]22111 106

1) [24]33222 39) : ﺑِ ﻘِ ﻴ ﻌَ ﺔٍ

ﻝﹶ ﺎ ﻗﹶ : (529) [2]44333 30, 31, 33, 54,

61, 67, 68, 69, 71, 113, 118, 124,

126, 131, 133, 167, 243, 246, 247,

248, 249, 258, 259, 260; [3]55444 37,

38, 40, 41, 47, 52, 55, 59, 81, 173;

[4]66555 18, 72, 118; [5]77666 12, 20, 23, 25,

26, 27, 31, 72, 110, 112, 114, 115,

116, 119; [6]88777 7, 30, 74, 76, 77, 78,

80, 93, 128; [7]99888 12, 13, 14, 15, 16,

18, 20, 24, 25, 38, 59, 60, 61, 65,

66, 67, 71, 73, 75, 76, 79, 80, 85,

88, 90, 93, 104, 106, 109, 114,

116, 123, 127, 128, 129, 138, 140,

142, 143, 144, 150, 151, 155, 156;

[8]00999 48; [10]11000 2, 15, 28, 71, 77, 79,

80, 81, 84, 88, 89, 90; [11]22111 27, 28,

33, 38, 41, 43, 45, 46, 47, 50, 54,

61, 63, 65, 69, 77, 78, 80, 84, 88,

92; [12]33222 4, 5, 10, 13, 18, 19, 21,

23, 26, 28, 30, 33, 36, 37, 42, 43,

45, 47, 50, 51, 54, 55, 59, 62, 64,

66, 67, 69, 77, 79, 80, 83, 84, 86,

89, 90, 92, 94, 96, 98, 99, 100;

[14]44333 6, 8, 13, 21, 22, 35; [15]55444 28,

32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 52, 54,

56, 57, 62, 68, 71; [16]66555 27, 35, 51;

[17]77666 61, 62, 63, 101, 102; [18]88777 19,

21, 34, 35, 37, 60, 62, 63, 64, 66,

67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,

77, 78, 87, 95, 96, 98; [19]99888 4, 8, 9,

10, 19, 21, 30, 42, 46, 47, 73, 77;

[20]00999 10, 18, 19, 21, 25, 36, 46, 49,

50, 51, 52, 57, 59, 61, 66, 71, 84,

85, 86, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 120,

123, 125, 126; [21]11000 4, 52, 54, 56,

63, 66, 112; [23]22111 23, 24, 26, 33,

39, 40, 81, 99, 108, 112, 114; [25]33222

4, 8, 21, 30, 32; [26]44333 12, 15, 18,

20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

31, 34, 42, 43, 49, 61, 62, 70, 72,

75, 106, 112, 117, 124, 142, 155,

161, 168, 177, 188; [27]55444 7, 16, 19,

20, 22, 27, 36, 38, 39, 40, 41, 44,

46, 47, 54, 67, 84; [28]66555 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,

28, 29, 33, 35, 37, 38, 63, 76, 78,

79, 80; [29]77666 12, 16, 25, 26, 28, 30,

32, 36; [30]88777 56; [31]99888 13; [34]00999 3, 7,

23, 31, 32, 33, 34, 43; [36]11000 20, 26,

47, 78; [37]22111 51, 54, 56, 85, 89, 91,

95, 99, 102, 124; [38]33222 4, 23, 24,

32, 35, 71, 75, 76, 77, 79, 80, 82,

84; [39]44333 49, 71, 73; [40]55444 26, 27, 28,

29, 30, 36, 38, 48, 49, 60; [41]66555 11,

26, 29, 33; [42]77666 45; [43]88777 23, 24, 26,

38, 46, 51, 63, 77; [46]99888 7, 11, 15,

17, 23, 34; [47]00999 16; [48]11000 15; [50]22111 2,

23, 27, 28; [51]33222 25, 27, 30, 31, 39;

[59]44333 16; [61]55444 5, 6, 14; [66]66555 3; [68]77666

15, 28; [71]88777 2, 5, 21, 26; [74]99888 24;

[78]00999 38; [79]11000 24; [83]22111 13; [91]33222 13;

[99]44333 3

ﻗﹶﺎﻻ : (2) [20]55444 45; [27]66555 15

ِﺖ ﻟﹶ ﺎ ﻗﹶ : (43) [2]77666 113; [3]88777 35, 36,

37, 42, 45, 47, 72; [5]99888 18, 64; [7]00999

38, 39, 164; [9]11000 30; [11]22111 72; [12]33222

23, 25, 31, 32, 51; [14]44333 10, 11; [19]55444

18, 20, 23; [27]66555 18, 29, 32, 34, 42,

44; [28]77666 9, 11, 12, 25, 26; [33]88777 13;

[49]99888 14; [51]00999 29; [66]11000 3, 11

ﺎَﻗﹶﺎﻟﹶﺘ : (2) [28]22111 23; [41]33222 11

ﺎَﻗﹶﺎﻟﹶﻬ : (1) [39]44333 50

ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ : (331) [2]55444 11, 13, 14, 25,

30, 32, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 80,

88, 91, 93, 111, 116, 133, 135,

156, 170, 246, 247, 249, 250, 275,

285; [3]66555 24, 75, 81, 119, 147, 156,

167, 168, 173, 181, 183; [4]77666 46,

77, 97, 141, 153; [5]88777 14, 17, 22,

24, 41, 61, 64, 72, 73, 82, 85, 104,

109, 111, 113; [6]99888 8, 23, 27, 29,

30, 31, 37, 91, 124, 130, 136, 138,

139; [7]00999 5, 28, 37, 43, 44, 47, 48,

50, 70, 75, 77, 82, 111, 113, 115,

121, 125, 129, 131, 132, 134, 138,

149, 164, 172, 203; [8]11000 21, 31, 32;

[9]22111 59, 74, 81, 86; [10]33222 68, 76, 78,

85; [11]44333 32, 53, 62, 69, 70, 73, 79,

81, 87, 91; [12]55444 8, 11, 14, 17, 44,

61, 63, 65, 71, 72, 73, 74, 75, 77,

78, 85, 88, 90, 91, 95, 97; [14]66555 9,

10, 21; [15]77666 6, 15, 52, 53, 55, 58,

63, 70; [16]88777 24, 30, 86, 101; [17]99888

49, 90, 94, 98; [18]00999 4, 10, 14, 19,

21, 94; [19]11000 27, 29, 88; [20]22111 63, 65,

70, 72, 87, 88, 91, 133, 134; [21]33222

5, 14, 26, 53, 55, 59, 60, 61, 62,

64, 68; [23]44333 47, 81, 82, 106, 113;

[24]55444 12; [25]66555 5, 7, 18, 60, 63; [26]77666

36, 41, 44, 47, 50, 71, 74, 96, 111,

116, 136, 153, 167, 185; [27]88777 13,

33, 47, 49, 56; [28]99888 36, 48, 53, 55,

57; [29]00999 24, 29, 31, 32, 33, 50; [31]11000

21; [32]22111 10; [33]33222 22, 67, 69; [34]44333

19, 23, 35, 41, 43, 52; [35]55444 34; [36]66555

14, 15, 16, 18, 19, 52; [37]77666 15, 20,

28, 29, 97; [38]88777 16, 22, 60, 61, 62;

[39]99888 71, 74; [40]00999 11, 24, 25, 50, 74,

84; [41]11000 5, 14, 15, 21, 30, 44, 47;

[43]22111 20, 22, 24, 30, 31, 49, 58; [44]33222

14; [45]44333 24, 25; [46]55444 13, 22, 24, 29,

30, 34; [47]66555 16, 26; [51]77666 25, 28, 30,

32, 52; [52]88777 26; [54]99888 9, 24; [57]00999 14;

[58]11000 3; [60]22111 4; [61]33222 6; [63]44333 1; [64]55444 6;

[67]66555 9, 10; [68]77666 26, 29, 31; [71]88777 23;

[72]99888 1; [74]00999 43; [79]11000 12; [83]22111 32

َﺖ ﻠﹾ ﻗﹸ : (6) [5]33222 116, 117; [9]44333 92;

[11]55444 7; [18]66555 39; [71]77666 10

ْﻢ ُﺘ ﻠﹾ ﻗﹸ : (9) [2]88777 55, 61; [3]99888 165,

183; [5]00999 7; [6]11000 152; [24]22111 16; [40]33222 34;

[45]44333 32

1) [5]55444 116) : ﻗﹸ ﻠﹾ ﺘُ ﻪُ

َﻦ ﻠﹾ ﻗﹸ : (2) [12]66555 31, 51

ﺎَﻗﹸﻠﹾﻨ : (27) [2]77666 34, 35, 36, 38, 58,

60, 65, 73; [4]88777 154; [7]99888 11, 166; [8]00999

31; [11]11000 40; [17]22111 60, 61, 104; [18]33222

14, 50, 86; [20]44333 68, 116, 117; [21]55444

69; [25]66555 36; [28]77666 75; [67]88777 9

ﻞﹾ ﻗﹸ ﺃﹶ : (6) [2]99888 33; [7]00999 22; [12]11000 96;

[18]22111 72, 75; [68]33222 28 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 190

ﻝﹶ ﻮ ﻗﹸ ﺃﹶ : (9) [5]44333 116; [6]55444 50; [7]66555

105; [11]77666 31; [38]88777 84; [40]99888 44

1) [17]00999 23) : ﺗَ ﻘﹸ ﻞﹾ

ﻝﹸ ﻮ ﻘﹸ َﺗ : (12) [3]11000 124; [4]22111 81; [11]33222

91; [20]44333 40, 94, 97; [33]55444 37; [39]66555

56, 57, 58; [50]77666 30; [72]88777 5

1) [18]99888 23) : ﺗَ ﻘﹸ ﻮ ﻟﹶ ﻦﱠ

ﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍَﺗ : (16) [2]00999 104, 154, 169,

235; [4]11000 94, 171; [5]22111 19; [6]33222 156,

157; [7]44333 33, 172, 173; [16]55444 116;

[43]66555 13; [61]77666 3

[11) [2]88777 80, 140; [4) : ﺗَ ﻘﹸ ﻮ ﻟﹸ ﻮ ﻥﹶ

43; [6]99888 93; [7]00999 28; [10]11000 68, 77; [17]22111

40; [24]33222 15; [25]44333 19; [61]55444 2

ﻝﹸ ﻮ ﻘﹸ َﻧ : (11) [3]66555 181; [6]77666 22; [10]88777

28; [11]99888 54; [12]00999 66; [16]11000 40; [18]22111

88; [28]33222 28; [34]44333 42; [50]55444 30; [58]66555 8

1) [27]77666 49) : ﻟﹶ ﻨَ ﻘﹸ ﻮ ﻟﹶ ﻦﱠ

1) [21]88777 29) : ﻳَ ﻘﹸ ﻞﹾ

ﻝﹸ ﻮ ﻘﹸ َﻳ : (68) [2]99888 8, 68, 69, 71,

117, 142, 200, 201, 214; [3]00999 47,

79; [5]11000 53, 109; [6]22111 25, 73, 148; [7]33222

53; [8]44333 49; [9]55444 40, 49, 124; [11]66555 18;

[13]77666 7, 27, 43; [14]88777 44; [16]99888 27; [17]00999

47; [18]11000 42, 52; [19]22111 35, 66, 79, 80;

[20]33222 104; [25]44333 17, 27; [28]55444 62, 65,

74; [29]66555 10, 55; [33]77666 4, 12; [34]88777 31,

40; [36]99888 82; [37]00999 52; [40]11000 28, 47,

68; [46]22111 17; [47]33222 20; [48]44333 11, 15;

[54]55444 8; [57]66555 13; [63]77666 10; [69]88777 19, 25;

[72]99888 4; [74]00999 31; [75]11000 10; [78]22111 40;

[89]33222 15, 16, 24; [90]44333 6

ﻘﹸﻮﻻَﻳ : (1) [2]55444 102

ﻦﱠ ﻟﹶ ﻮ ﻘﹸ َﻟﹶﻴ : (15) [4]66555 73; [9]77666 65; [11]88777

7, 8, 10; [21]99888 46; [29]00999 10, 61, 63;

[30]11000 58; [31]22111 25; [39]33222 38; [41]44333 50;

[43]55444 9, 87

ﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍَﻳ : (17) [4]66555 9, 78; [6]77666 53,

105; [7]88777 169; [9]99888 50; [11]00999 12; [17]11000

53; [22]22111 40; [24]33222 51; [26]44333 203; [28]55444

47; [29]66555 2; [52]77666 44; [54]88777 2; [63]99888 4

,92) [2]00999 26, 79; [3]11000 7) : ﻳَ ﻘﹸ ﻮ ﻟﹸ ﻮ ﻥﹶ

16, 75, 78, 154, 167; [4]22111 46, 51,

75, 81, 150; [5]33222 41, 52, 73, 83; [6]44333

33; [7]55444 169; [9]66555 61; [10]77666 18, 20, 31,

38, 48; [11]88777 13, 35; [15]99888 97; [16]00999

32, 103; [17]11000 42, 43, 51, 108; [18]22111

5, 22, 49; [20]33222 104, 130; [21]44333 38;

[23]55444 70, 85, 87, 89, 109; [24]66555 26,

47; [25]77666 22, 65, 74; [26]88777 226; [27]99888

71; [28]00999 82; [32]11000 3, 28; [33]22111 13, 66;

[34]33222 29; [36]44333 48; [37]55444 36, 151, 167;

[38]66555 17; [42]77666 24, 44; [44]88777 34; [46]99888 8,

11; [48]00999 11, 15; [50]11000 39, 45; [52]22111

30, 33; [54]33222 44; [56]44333 47; [58]55444 2, 8;

[59]66555 10, 11; [63]77666 7, 8; [66]88777 8; [67]99888

25; [68]00999 51; [73]11000 10; [79]22111 10

ﻞﹾ ﻗﹸ : (332) [2]33222 80, 91, 93, 94, 97,

111, 120, 135, 139, 140, 142, 189,

215, 217, 219, 220, 222; [3]44333 12,

15, 20, 26, 29, 31, 32, 61, 64, 73,

84, 93, 95, 98, 99, 119, 154, 165,

168, 183; [4]55444 63, 77, 78, 127, 176;

[5]66555 4, 17, 18, 59, 60, 68, 76, 77,

100; [6]77666 11, 12, 14, 15, 19, 37, 40,

46, 47, 50, 54, 56, 57, 58, 63, 64,

65, 66, 71, 90, 91, 109, 135, 143,

144, 145, 147, 148, 149, 150, 151,

158, 161, 162, 164; [7]88777 28, 29, 32,

33, 158, 187, 188, 195, 203; [8]99888 1,

38, 70; [9]00999 24, 51, 52, 53, 61, 64,

65, 81, 83, 94, 105, 129; [10]11000 15,

16, 18, 20, 21, 31, 34, 35, 38, 41,

49, 50, 53, 58, 59, 69, 101, 102,

104, 108; [11]22111 13, 35, 121; [12]33222

108; [13]44333 16, 27, 30, 33, 36, 43;

[14]55444 30, 31; [15]66555 89; [16]77666 102; [17]88777

23, 24, 28, 42, 50, 51, 53, 56, 80,

81, 84, 85, 88, 93, 95, 96, 100,

107, 110, 111; [18]99888 22, 24, 26, 29,

83, 103, 109, 110; [19]00999 75; [20]11000

105, 114, 135; [21]22111 24, 42, 45,

108, 109; [22]33222 49, 68, 72; [23]44333 28,

29, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 97,

118; [24]55444 30, 31, 53, 54; [25]66555 6, 15,

57, 77; [26]77666 216; [27]88777 59, 64, 65,

69, 72, 92, 93; [28]99888 49, 71, 72, 85;

[29]00999 20, 50, 52, 63; [30]11000 42; [31]22111

25; [32]33222 11, 29; [33]44333 16, 17, 28, 59,

63; [34]55444 3, 22, 24, 25, 26, 27, 30,

36, 39, 46, 47, 48, 49, 50; [35]66555 40;

[36]77666 79; [37]88777 18; [38]99888 65, 67, 86;

[39]00999 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 38,

39, 43, 44, 46, 53, 64; [40]11000 66; [41]22111

6, 9, 13, 44, 52; [42]33222 15, 23; [43]44333

81, 89; [45]55444 14, 26; [46]66555 4, 8, 9, 10;

[48]77666 11, 15, 16; [49]88777 14, 16, 17;

[52]99888 31; [56]00999 49; [62]11000 6, 8, 11; [64]22111

7; [67]33222 23, 24, 26, 28, 29, 30; [72]44333

1, 20, 21, 22, 25; [79]55444 18; [109]66555 1;

[112]77666 1; [113]88777 1; [114]99888 1

ﻗﹸﻠﹾﻦ : (1) [33]00999 32

ﻗﹸﻮﻻ : (3) [20]11000 44, 47; [26]22111 16

ﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ : (12) [2]33222 58, 83, 104,

136; [3]44333 64; [4]55444 5, 8; [7]66555 161; [12]77666

81; [29]88777 46; [33]99888 70; [49]00999 14

ﻲِﻗﹸﻮﻟ : (1) [19]11000 26

ﻞﹶ ﻴ ِﻗ : (49) [2]22111 11, 13, 59, 91,

170, 206; [3]33222 167; [4]44333 61, 77; [5]55444

104; [7]66555 161, 162; [9]77666 38, 46; [10]88777

52; [11]99888 44, 48; [16]00999 24, 30; [24]11000

28; [25]22111 60; [26]33222 39, 92; [27]44333 42,

44; [28]55444 64; [31]66555 21; [32]77666 20; [36]88777

26, 45, 47; [37]99888 35; [39]00999 24, 72, 75;

[40]11000 73; [41]22111 43; [45]33222 32, 34; [51]44333

43; [57]55444 13; [58]66555 11; [63]77666 5; [66]88777 10;

[67]99888 27; [75]00999 27; [77]11000 48

ﻝﹸ ﺎ ﻘﹶ ُﻳ : (3) [21]22111 60; [41]33222 43; [83]44333

17

1) [69]55444 44) : ﺗَ ﻘﹶ ﻮﱠ ﻝﹶ

1) [52]66555 33) : ﺗَ ﻘﹶ ﻮﱠ ﻟﹶ ﻪُ

ﻝﹸ ْﻮ ﻘﹶ ﻟﹾ ﺍ : (52) [2]77666 263; [3]88777 181; [4]99888

108, 148; [6]00999 112; [7]11000 205; [9]22111 30;

[11]33222 40; [13]44333 10, 33; [14]55444 27; [16]66555

86; [17]77666 16; [19]88777 34; [20]99888 7; [21]00999 4,

27, 110; [22]11000 24, 30; [23]22111 27, 68;

[24]33222 51; [27]44333 82, 85; [28]55444 51, 63;

[32]66555 13; [33]77666 32; [34]88777 31; [36]99888 7, 70;

[37]00999 31; [39]11000 18; [41]22111 25; [46]33222 18;

[47]44333 21, 30; [49]55444 2; [50]66555 18, 29; [51]77666

8; [58]88777 1, 2; [60]99888 4; [69]00999 40, 41, 42;

[74]11000 25; [81]22111 19, 25; [86]33222 13

ﻻْﻗﹶﻮ : (19) [2]44333 59, 235; [4]55444 5, 8,

9, 63; [7]66555 162; [17]77666 23, 28, 40; [18]88777 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 191

93; [20]99888 44, 89, 109; [33]00999 32, 70;

[36]11000 58; [41]22111 33; [73]33222 5

1) [11]44333 53) : ﻗﹶ ﻮْ ﻟِ ﻚَ

2) [33]55444 4; [67]66555 13) : ﻗﹶ ﻮْ ﻟﹸ ﻜﹸ ﻢْ

1) [16]77666 40) : ﻗﹶﻮْﻟﹸﻨَﺎ

ُﻪ ﻟﹸ ْﻮ ﻗﹶ : (2) [2]88777 204; [6]99888 73

1) [27]00999 19) : ﻗﹶﻮْﻟِﻬَﺎ

[12) [2]11000 113, 118; [3) : ﻗﹶ ﻮْ ﻟِ ﻬِ ﻢْ

147; [4]22111 155, 156, 157; [5]33222 63; [9]44333

30; [10]55444 65; [13]66555 5; [36]77666 76; [63]88777 4

ﻲِﻟْﻗﹶﻮ : (2) [20]99888 28, 94

1) [69]00999 44) : ﺍ ﻷَ ﻗﹶ ﺎ ﻭِ ﻳ ﻞِ

ﻴﻼِﻗ : (3) [4]11000 122; [56]22111 26; [73]33222 6

1) [43]44333 88) : ﻭَ ﻗِ ﻴ ﻠِ ﻪِ

ﻞﹲِﻗﹶﺎﺋ : (3) [12]55444 10; [18]66555 19; [37]77666

51

1) [23]88777 100) : ﻗﹶﺎﺋِﻠﹸﻬَﺎ

1) [33]99888 18) : ﺍ ﻟﹾ ﻘﹶ ﺎ ﺋِ ﻠِ ﲔَ

1) [72]00999 19) : ﻗﹶ ﺎ ﻡَ

ﻮﺍُﻗﹶﺎﻣ : (4) [2]11000 20; [4]22111 142; [18]33222

14

1) [5]44333 6) : ﻗﹸ ﻤْﺘُ ﻢْ

ْﻢ ﻘﹸ َﺗ : (3) [4]55444 102; [9]66555 84, 108

ُﻡ ﻮ ﻘﹸ َﺗ : (11) [9]77666 108; [26]88777 218;

[27]99888 39; [30]00999 12, 14, 25, 55; [40]11000

46; [45]22111 27; [52]33222 48; [73]44333 20

ﻮﺍُﻘﹸﻮﻣَﺗ : (2) [4]55444 127; [34]66555 46

ُﻡ ﻮ ﻘﹸ َﻳ : (6) [2]77666 275; [14]88777 41; [40]99888

51; [57]00999 25; [78]11000 38; [83]22111 6

1) [5]33222 107) : ﻳَﻘﹸ ﻮ ﻣَ ﺎ ﻥِ

1) [2]44333 275) : ﻳَ ﻘﹸ ﻮ ﻣُ ﻮ ﻥﹶ

ْﻢ ﻗﹸ : (2) [73]55444 2; [74]66555 2

ﻮﺍُﻗﹸﻮﻣ : (1) [2]77666 238

َﻡ ﺎ ﻗﹶ ﺃﹶ : (2) [2]88777 177; [9]99888 18

1) [18]00999 77) : ﺃﹶ ﻗﹶ ﺎ ﻣَ ﻪُ

ﻮﺍُﺃﹶﻗﹶﺎﻣ : (10) [2]11000 277; [5]22111 66; [7]33222

170; [9]44333 5, 11; [13]55444 22; [22]66555 41; [35]77666

18, 29; [42]88777 38

1) [4]99888 102) : ﺃﹶ ﻗﹶ ﻤْﺖَ

1) [5]00999 12) : ﺃﹶ ﻗﹶ ﻤْ ﺘُ ﻢُ

1) [5]11000 68) : ﺗُﻘِﻴﻤُﻮﺍ

1) [18]22111 105) : ﻧُ ﻘِ ﻴ ﻢُ

3) [2]33222 229, 230) : ﻳُﻘِﻴﻤَﺎ

ﻮﺍُﻴﻤِﻘُﻳ : (3) [14]44333 31, 37; [98]55444 5

ﻥﹶ ﻮ ُﻤ ﻴ ِﻘ ُﻳ : (6) [2]66555 3; [5]77666 55; [8]88777 3;

[9]99888 71; [27]00999 3; [31]11000 4

ْﻢ ِﻗ ﺃﹶ : (8) [10]22111 105; [11]33222 114; [17]44333

78; [20]55444 14; [29]66555 45; [30]77666 30, 43;

[31]88777 17

1) [33]99888 33) : ﺃﹶ ﻗِ ﻤْ ﻦَ

ﻮﺍُﻴﻤِﺃﹶﻗ : (16) [2]00999 43, 83, 110; [4]11000

77, 103; [6]22111 72; [7]33222 29; [10]44333 87; [22]55444

78; [24]66555 56; [30]77666 31; [42]88777 13; [55]99888 9;

[58]00999 13; [65]11000 2; [73]22111 20

ﻮﺍُﻘﹶﺎﻣَﺘْﺍﺳ : (4) [9]33222 7; [41]44333 30;

[46]55444 13; [72]66555 16

1) [81]77666 28) : ﻳَﺴْﺘَﻘِﻴﻢَ

2) [11]88777 112; [42]99888 15) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻘِ ﻢْ

1) [10]00999 89) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻘِ ﻴ ﻤَ ﺎ

2) [9]11000 7; [41]22111 6) : ﺍﺳْﺘَﻘِﻴﻤُﻮﺍ

ٌﻢِﻗﹶﺎﺋ : (3) [3]33222 39; [11]44333 100; [13]55444

33

ﺎًﻤِﻗﹶﺎﺋ : (5) [3]66555 18, 75; [10]77666 12;

[39]88777 9; [62]99888 11

1) [70]00999 33) : ﻗﹶﺎﺋِﻤُﻮﻥﹶ

1) [22]11000 26) : ﺍ ﻟﹾﻘﹶ ﺎ ﺋِ ﻤِ ﲔَ

ﺔﹲ َﻤ ِﺋ ﺎ ﻗﹶ : (5) [3]22111 113; [11]33222 71; [18]44333

36; [41]55444 50; [59]66555 5

ٍﺎﻡَﻴِﻗ : (2) [39]77666 68; [51]88777 45

ﺎ ًﻣ ﺎ َﻴ ِﻗ : (5) [3]99888 191; [4]00999 5, 103; [5]11000

97; [25]22111 64

1) [4]33222 34) : ﻗﹶ ﻮﱠ ﺍ ﻣُ ﻮ ﻥﹶ

2) [4]44333 135; [5]55444 8) : ﻗﹶ ﻮﱠ ﺍ ﻣِ ﲔَMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 192

[3) [2]66555 255; [3]77666 2; [20) : ﺍ ﻟﹾ ﻘﹶ ﻴﱡ ﻮ ﻡُ

111

ُﻡ َﻮ ﻗﹾ ﺃﹶ : (4) [2]88777 282; [4]99888 46; [17]00999 9;

[73]11000 6

ِﻡ ﺎ ﻘﹶ َﻣ : (8) [2]22111 125; [3]33222 97; [26]44333

58; [37]55444 164; [44]66555 26, 51; [55]77666 46;

[79]88777 40

2) [17]99888 79; [19]00999 73) : ﻣَ ﻘﹶ ﺎ ﻣً ﺎ

1) [27]11000 39) : ﻣَ ﻘﹶ ﺎ ﻣِ ﻚَ

1) [5]22111 107) : ﻣَ ﻘﹶ ﺎ ﻣَ ﻬُ ﻤَ ﺎ

2) [10]33222 71; [14]44333 14) : ﻣَ ﻘﹶ ﺎ ﻣِ ﻲ

1) [33]55444 13) : ﻣُ ﻘﹶ ﺎ ﻡَ

ﺎًﻘﹶﺎﻣُﻣ : (2) [25]66555 66, 76

1) [35]77666 35) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻘﹶ ﺎ ﻣَ ﺔِ

ٌﻢ ﻴ ِﻘ ُﻣ : (8) [5]88777 37; [9]99888 21, 68; [11]00999

39; [14]11000 40; [15]22111 76; [39]33222 40; [42]44333

45

1) [22]55444 35) : ﺍﻟﹾﻤُﻘِﻴﻤِﻲ

1) [4]66555 162) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻘِ ﻴ ﻤِ ﲔَ

ُﻢ ﻴﱢ ﻘﹶ ﻟﹾ ﺍ : (4) [9]77666 36; [12]88777 40; [30]99888

30, 43

ﺎًﻗﹶﻴﱢﻤ : (1) [18]00999 2

2) [98]11000 3, 5) : ﻗﹶ ﻴﱢ ﻤَ ﺔﹲ

1) [25]22111 67) : ﻗﹶ ﻮَ ﺍ ﻣً ﺎ

1) [6]33222 161) : ﻗِﻴَﻤًﺎ

َﻡ ﺎ ﻗﹶ ِﺇ : (2) [21]44333 73; [24]55444 37

1) [16]66555 80) : ﺇِ ﻗﹶ ﺎ ﻣَ ﺘِ ﻜﹸ ﻢْ

1) [95]77666 4) : ﺗَ ﻘﹾ ﻮِ ﱘٍ

,31) [1]88777 6; [2]99888 142) : ﺍﻟﹾﻤُﺴْﺘَﻘِﻴﻢَ

213; [3]00999 51, 101; [5]11000 16; [6]22111 39, 87,

161; [7]33222 16; [10]44333 25; [11]55444 56; [15]66555

41; [16]77666 76, 121; [17]88777 35; [19]99888 36;

[22]00999 54, 67; [23]11000 73; [24]22111 46; [26]33222

182; [36]44333 4, 61; [37]55444 118; [42]66555 52;

[43]77666 43, 61, 64; [46]88777 30; [67]99888 22

[6) [4]00999 68, 175; [6) : ﻣُ ﺴْ ﺘَ ﻘِ ﻴ ﻤً ﺎ

126, 153; [48]11000 2, 20

,70) [2]22111 85, 113, 174) : ﺍﻟﹾ ﻘِ ﻴَ ﺎ ﻣَ ﺔِ

212; [3]33222 55, 77, 161, 180, 185,

194; [4]44333 87, 109, 141, 159; [5]55444 14,

36, 64; [6]66555 12; [7]77666 32, 167, 172;

[10]88777 60, 93; [11]99888 60, 98, 99; [16]00999

25, 27, 92, 124; [17]11000 13, 58, 62,

97; [18]22111 105; [19]33222 95; [20]44333 100,

101, 124; [21]55444 47; [22]66555 9, 17, 69;

[23]77666 16; [25]88777 69; [28]99888 41, 42, 61,

71, 72; [29]00999 13, 25; [32]11000 25; [35]22111

14; [39]33222 15, 24, 31, 47, 60, 67; [41]44333

40; [42]55444 45; [45]66555 17, 26; [46]77666 5; [58]88777

7; [60]99888 3; [68]00999 39; [75]11000 1, 6

,206) [2]22111 118, 164, 230) : ﺍ ﻟﹾ ﻘﹶ ﻮْ ﻡِ

250, 258, 264, 286; [3]33222 86, 117,

140, 147; [4]44333 78, 90, 92, 104; [5]55444 2,

8, 11, 25, 26, 41, 50, 51, 54, 58,

67, 68, 77, 84, 102, 108; [6]66555 45,

47, 68, 77, 97, 98, 99, 105, 126,

133, 144, 147; [7]77666 32, 47, 52, 58,

69, 81, 93, 99, 109, 127, 137, 138,

148, 150, 159, 176, 177, 188, 203;

[8]88777 53, 58, 65, 72; [9]99888 6, 11, 14, 19,

24, 37, 56, 70, 80, 96, 109, 127;

[10]00999 5, 6, 13, 24, 67, 85, 86, 98,

101; [11]11000 44, 60, 70, 74, 89; [12]22111

37, 87, 110, 111; [13]33222 3, 4, 7, 11;

[14]44333 9; [15]55444 15, 58, 62; [16]66555 11, 12,

13, 59, 64, 65, 67, 69, 79, 107;

[18]77666 90; [20]88777 87; [21]99888 74, 77, 78,

106; [22]00999 42, 43; [23]11000 28, 41, 44,

94; [25]22111 4, 36, 37; [26]33222 10, 11, 105,

160, 166; [27]44333 43, 47, 52, 55, 60,

86; [28]55444 3, 21, 25, 50, 76; [29]66555 24,

30, 35, 51; [30]77666 21, 23, 24, 28, 37;

[36]88777 19; [38]99888 12, 13; [39]00999 42, 52;

[40]11000 5, 31; [41]22111 3; [43]33222 58, 88; [44]44333

17, 22, 37; [45]55444 4, 5, 13, 20; [46]66555

10, 25, 35; [48]77666 16; [49]88777 11; [50]99888

12, 14; [51]00999 25, 32, 46, 53; [52]11000 32;

[53]22111 52; [54]33222 9, 33; [59]44333 13, 14; [61]55444

5, 7; [62]66555 5; [63]77666 6; [66]88777 11; [69]99888 7

(ﻯ)ِﻡ ْﻮ ﻗﹶ : (47) [2]00999 54; [5]11000 20,

21; [6]22111 78, 135; [7]33222 59, 61, 65, 67,

73, 79, 85, 93; [10]44333 71, 84; [11]55444 28,

29, 30, 50, 51, 52, 61, 63, 64, 78,

84, 85, 88, 89, 92, 93; [20]66555 86, 90;

[23]77666 23; [27]88777 46; [29]99888 36; [36]00999 20;

[39]11000 39; [40]22111 29, 30, 32, 38, 39, 41;

[43]33222 51; [61]44333 5; [71]55444 2

ﺎًﻣْﻗﹶﻮ : (40) [3]66555 86; [5]77666 22; [6]88777 89;

[7]99888 64, 133, 164; [9]00999 13, 39, 53,

115; [10]11000 75; [11]22111 29, 57; [12]33222 9;

[18]44333 86, 93; [19]55444 97; [21]66555 11; [23]77666

46, 106; [25]88777 18; [27]99888 12; [28]00999 32,

46; [32]11000 3; [36]22111 6; [37]33222 30; [43]44333 5,

54; [44]55444 28; [45]66555 14, 31; [46]77666 23;

[47]88777 38; [48]99888 12; [49]00999 6; [51]11000 46;

[58]22111 14, 22; [60]33222 13

َﻚ ُﻣ ْﻮ ﻗﹶ : (11) [6]44333 66, 74; [7]55444

145; [11]66555 36, 49; [14]77666 5; [20]88777 83,

85; [43]99888 44, 57; [71]00999 1

1) [10]11000 87) : ﻟِﻘﹶﻮْﻣِﻜﹸﻤَﺎ

ﺎَﻨِﻣْﻗﹶﻮ : (4) [7]22111 89; [18]33222 15; [46]44333

30, 31

ُﻪ ُﻣ ْﻮ ﻗﹶ : (56) [2]55444 54, 60, 67; [5]66555

20; [6]77666 80, 83; [7]88777 59, 60, 66, 75,

80, 82, 88, 90, 127, 128, 137, 150,

155, 160; [10]99888 71, 83; [11]00999 25, 27,

38, 78, 98; [14]11000 4, 6; [19]22111 11; [20]33222

79, 86; [21]44333 52; [23]55444 23, 24, 33;

[26]66555 70; [27]77666 12, 54, 56; [28]88777 76,

79; [29]99888 14, 16, 24, 28, 29; [36]00999 28;

[37]11000 85, 124; [43]22111 26, 51, 54; [46]33222

21; [61]44333 5; [71]55444 1

ﺎَﻬَﻣْﻗﹶﻮ : (2) [19]66555 27; [27]77666 24

ْﻢ ُﻬ َﻣ ْﻮ ﻗﹶ : (9) [4]88777 90, 91; [9]99888 122;

[10]00999 74; [14]11000 28; [27]22111 51; [30]33222 47;

[46]44333 29; [60]55444 4

2) [23]66555 47; [37]77666 115) : ﻗﹶﻮْﻣَﻬُﻤَﺎMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 193

ﻲِﻣْﻗﹶﻮ : (5) [7]88777 142; [25]99888 30; [26]00999

117; [36]11000 26; [71]22111 5

ٍﺓ ﻮﱠ ﻗﹸ : (28) [2]33222 63, 93, 165; [7]44333

145, 171; [8]55444 60; [9]66555 69; [11]77666 52,

80; [16]88777 92; [18]99888 39, 95; [19]00999 12;

[27]11000 33; [28]22111 76, 78; [30]33222 9, 54; [35]44333

44; [40]55444 21, 82; [41]66555 15; [47]77666 13;

[51]88777 58; [81]99888 20; [86]00999 10

1) [11]11000 52) : ﻗﹸ ﻮﱠ ﺗِ ﻜﹸ ﻢْ

ﻯَﺍﻟﹾﻘﹸﻮ : (1) [53]22111 5

ﻱﱞ ِﻮ ﻗﹶ : (10) [8]33222 52; [11]44333 66; [22]55444

40, 74; [27]66555 39; [28]77666 26; [40]88777 22;

[42]99888 19; [57]00999 25; [58]11000 21

ﺎﻳِﻗﹶﻮ : (1) [33]22111 25

1) [56]33222 73) : ﻟِ ﻠﹾ ﻤُ ﻘﹾ ﻮِ ﻳ ﻦَ

1) [41]44333 25) : ﻗﹶﻴﱠﻀْﻨَﺎ

1) [43]55444 36) : ﻧُ ﻘﹶ ﻴﱢ ﺾْ

ﻠﹸﻮﻥﹶِﻗﹶﺎﺋ : (1) [7]66555 4

1) [25]77666 24) : ﻣَ ﻘِ ﻴ ﻼMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 194

- £ -

ٍﺱ ﺄﹾ ﻛﹶ : (3) [37]88777 45; [56]99888 18; [76]00999

5

ﺎًﻛﹶﺄﹾﺳ : (3) [52]11000 23; [76]22111 17; [78]33222

34

ْﻦ ﻳﱢ ﺄﹶ ﻛﹶ : (7) [3]44333 146; [12]55444 105;

[22]66555 45, 48; [29]77666 60; [47]88777 13; [65]99888 8

1) [58]00999 5) : ﻛﹸ ﺒِ ﺖَ

1) [67]11000 22) : ﻣُﻜِﺒﺎ

1) [3]22111 127) : ﻳَ ﻜﹾ ﺒِ ﺘَ ﻬُ ﻢْ

1) [27]33222 90) : ﻛﹸ ﺒﱠ ﺖْ

1) [58]44333 5) : ﻛﹸﺒِﺘُﻮﺍ

1) [90]55444 4) : ﻛﹶ ﺒَ ﺪٍ

َﺮ ُﺒ ﻛﹶ : (5) [6]66555 35; [10]77666 71; [40]88777

35; [42]99888 13; [61]00999 3

1) [18]11000 5) : ﻛﹶ ﺒُ ﺮَ ﺕْ

1) [17]22111 51) : ﻳَ ﻜﹾ ﺒُ ﺮُ

1) [4]33222 6) : ﻳَ ﻜﹾ ﺒَ ﺮُ ﻭ ﺍ

2) [2]44333 185; [22]55444 37) : ﻟِ ﺘُ ﻜﹶ ﺒﱢ ﺮُ ﻭ ﺍ

1) [74]66555 3) : ﻓﹶ ﻜﹶ ﺒﱢ ﺮْ

1) [17]77666 111) : ﻛﹶ ﺒﱢ ﺮْ ﻩُ

1) [12]88777 31) : ﺃﹶ ﻛﹾ ﺒَ ﺮْ ﻧَ ﻪُ

1) [7]99888 13) : ﺗَ ﺘَ ﻜﹶ ﺒﱠ ﺮَ

1) [7]00999 146) : ﻳَﺘَﻜﹶﺒﱠﺮُﻭﻥﹶ

4) [2]11000 34; [28]22111 39)
ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻜﹾ ﺒَ ﺮَ

[38]33222 74; [74]44333 23

1) [39]55444 59) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻜﹾ ﺒَ ﺮْ ﺕَ

1) [38]66555 75) : ﺃﹶ ﺳْ ﺘَ ﻜﹾ ﺒَ ﺮْ ﺕَ

3) [2]77666 87; [45]88777 31)
ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻜﹾ ﺒَ ﺮْ ﺗُ ﻢْ

[46]99888 10

[20) [4]00999 173; [7) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻜﹾ ﺒَ ﺮُﻭﺍ

36, 40, 75, 76, 88, 133; [10]11000 75;

[14]22111 21; [23]33222 46; [25]44333 21; [29]55444 39;

[34]66555 31, 32, 33; [40]77666 47, 48; [41]88777

15, 38; [71]99888 7

3) [6]00999 93; [7]11000 48)
ﺗَﺴْﺘَﻜﹾﺒِﺮُﻭﻥﹶ

[46]22111 20

1) [4]33222 172) : ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﻜﹾ ﺒِ ﺮْ

[7) [5]44333 82; [7) : ﻳَﺴْﺘَﻜﹾﺒِﺮُﻭﻥﹶ

206; [16]55444 49; [21]66555 19; [32]77666 15; [37]88777

35; [40]99888 60

1) [17]00999 111) : ﺗَﻜﹾﺒِﲑًﺍ

ٍﺮ ﺒﱢ ﻜﹶ َﺘ ُﻣ : (3) [40]11000 27, 35; [59]22111 23

[4) [16]33222 29; [39) : ﺍﻟﹾﻤُﺘَﻜﹶﺒﱢﺮِﻳﻦَ

60, 72; [40]44333 76

2) [35]55444 43; [71]66555 7) : ﺍ ﺳْ ﺘِ ﻜﹾ ﺒَ ﺎ ﺭً ﺍ

2) [31]77666 7; [45]88777 8) : ﻣُﺴْﺘَﻜﹾﺒِﺮًﺍ

[2) [16]99888 22; [63) : ﻣُﺴْﺘَﻜﹾﺒِﺮُﻭﻥﹶ

5

[2) [16]00999 23; [23) : ﻣُﺴْﺘَﻜﹾﺒِﺮِﻳﻦَ

67

1) [40]11000 56) : ﻛِ ﺒْ ﺮٌ

1) [24]22111 11) : ﻛِ ﺒْ ﺮَ ﻩُ

ُﺮ َﺒ ِﻜ ﻟﹾ ﺍ : (6) [2]33222 266; [3]44333 40; [14]55444

39; [15]66555 54; [17]77666 23; [19]88777 8

ٌﲑ ِﺒ ﻛﹶ : (19) [2]99888 217, 219; [8]00999 73;

[11]11000 3, 11; [13]22111 9; [22]33222 62; [28]44333 23;

[31]55444 30; [34]66555 23; [35]77666 7, 32; [40]88777 12;

[42]99888 22; [54]00999 53; [57]11000 7; [67]22111 9, 12;

[85]33222 11

ﺍًﲑِﻛﹶﺒ : (17) [2]44333 282; [4]55444 2, 34;

[12]66555 78; [17]77666 4, 9, 31, 43, 60, 87;

[21]88777 58; [25]99888 19, 21, 52; [33]00999 47,

68; [76]11000 20

2) [20]22111 71; [26]33222 49) : ﻟﹶ ﻜﹶ ﺒِ ﲑُ ﻛﹸ ﻢُ

2) [12]44333 80; [21]55444 63) : ﻛﹶ ﺒِ ﲑُ ﻫُ ﻢْ

1) [33]66555 67) : ﻛﹸ ﺒَ ﺮَ ﺍ ﺀَ ﻧَ ﺎ

ﺓﹰ َﲑ ِﺒ ﻛﹶ : (4) [2]77666 45, 143; [9]88777 121;

[18]99888 49

َﺮِﺎﺋَﻛﹶﺒ : (3) [4]00999 31; [42]11000 37; [53]22111

32

ُﺮ َﺒ ﻛﹾ ﺃﹶ : (23) [2]33222 217, 219; [3]44333

118; [4]55444 153; [6]66555 19, 78; [9]77666 3, 72;

[10]88777 61; [16]99888 41; [17]00999 21; [21]11000 103;

[29]22111 45; [32]33222 21; [34]44333 3; [39]55444 26;

[40]66555 10, 57; [43]77666 48; [68]88777 33; [88]99888

24

1) [6]00999 123) : ﺃﹶ ﻛﹶ ﺎ ﺑِ ﺮَ

ﻯَﺮْﺍﻟﹾﻜﹸﺒ : (6) [20]11000 23; [44]22111 16;

[53]33222 18; [79]44333 20, 34; [87]55444 12 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 195

1) [74]66555 35) : ﺍ ﻟﹾ ﻜﹸ ﺒَ ﺮِ

2) [10]77666 78; [45]88777 37) : ﺍﻟﹾﻜِﺒْﺮِﻳَﺎﺀُ

1) [26]99888 94) : ﻓﹶ ﻜﹸ ﺒْ ﻜِ ﺒُ ﻮ ﺍ

َﺐ َﺘ ﻛﹶ : (8) [2]00999 187; [5]11000 21; [6]22111

12, 54; [9]33222 51; [58]44333 21, 22; [59]55444 3

1) [2]66555 79) : ﻛﹶ ﺘَ ﺒَ ﺖْ

1) [4]77666 77) : ﻛﹶ ﺘَ ﺒْ ﺖَ

ﺎَﻨْﺒَﻛﹶﺘ : (5) [4]88777 66; [5]99888 32, 45; [7]00999

145; [21]11000 105

1) [57]22111 27) : ﻛﹶ ﺘَ ﺒْ ﻨَ ﺎ ﻫَ ﺎ

1) [7]33222 156) : ﻓﹶﺴَﺄﹶﻛﹾﺘُﺒُﻬَﺎ

1) [2]44333 282) : ﺗَﻜﹾﺘُﺒُﻮﻩُ

1) [2]55444 282) : ﺗَ ﻜﹾﺘُ ﺒُ ﻮ ﻫَ ﺎ

ُﺐ ُﺘ ﻜﹾ َﻧ : (3) [3]66555 181; [19]77666 79;

[36]88777 12

ْﺐ ُﺘ ﻜﹾ َﻳ : (4) [2]99888 282; [4]00999 81

ﻮﻥﹶُﺒُﻜﹾﺘَﻳ : (5) [2]11000 79; [10]22111 21;

[43]33222 80; [52]44333 41; [68]55444 47

1) [7]66555 156) : ﺍ ﻛﹾ ﺘُ ﺐْ

ﺎَﻨْﺒُﻓﹶﺎﻛﹾﺘ : (2) [3]77666 53; [5]88777 83

1) [2]99888 282) : ﺍﻛﹾﺘُﺒُﻮﻩُ

َﺐ ِﺘ ﻛﹸ : (13) [2]00999 178, 180, 183,

216, 246; [3]11000 154; [4]22111 77, 127; [9]33222

120, 121; [22]44333 4

1) [43]55444 19) : ﺳَ ﺘُ ﻜﹾ ﺘَ ﺐُ

1) [25]66555 5) : ﺍﻛﹾﺘَﺘَﺒَﻬَﺎ

1) [24]77666 33) : ﻓﹶﻜﹶﺎﺗِﺒُﻮﻫُﻢْ

ٌﺐِﻛﹶﺎﺗ : (3) [2]88777 282

1) [2]99888 283) : ﻛﹶﺎﺗِﺒًﺎ

1) [21]00999 94) : ﻛﹶﺎﺗِﺒُﻮﻥﹶ

1) [82]11000 11) : ﻛﹶ ﺎ ﺗِ ﺒِ ﲔَ

,230) [2]22111 2, 44, 53) : ﺍ ﻟﹾ ﻜِ ﺘَ ﺎ ﺏ

78, 79, 85, 87, 89, 101, 105, 109,

113, 121, 129, 144, 145, 146, 151,

159, 174, 176, 177, 213, 231, 235;

[3]33222 3, 7, 19, 20, 23, 48, 64, 65, 69,

70, 71, 72, 75, 78, 79, 81, 98, 99,

100, 110, 113, 119, 164, 184, 186,

187, 199; [4]44333 24, 44, 47, 51, 54,

105, 113, 123, 127, 131, 136, 140,

153, 159, 171; [5]55444 5, 15, 19, 44,

48, 57, 59, 65, 68, 77, 110; [6]66555 20,

38, 59, 89, 91, 92, 114, 154, 155,

156, 157; [7]77666 2, 37, 52, 169, 170,

196; [8]88777 68, 75; [9]99888 29, 36; [10]00999 1,

37, 61, 94; [11]11000 1, 6, 17, 110; [12]22111

1; [13]33222 1, 36, 38, 39, 43; [14]44333 1;

[15]55444 1, 4; [16]66555 64, 89; [17]77666 2, 4, 58;

[18]88777 1, 27, 49; [19]99888 12, 16, 30, 41,

51, 54, 56; [20]00999 52; [22]11000 8, 70; [23]22111

49, 62; [24]33222 33; [25]44333 35; [26]55444 2; [27]66555

1, 29, 40, 75; [28]77666 2, 43, 49, 52,

86; [29]88777 27, 45, 46, 47, 48, 51; [30]99888

56; [31]00999 2, 20; [32]11000 2, 23; [33]22111 6,

26; [34]33222 3; [35]44333 11, 25, 29, 31, 32;

[37]55444 117; [38]66555 29; [39]77666 1, 2, 41, 69;

[40]88777 2, 53, 70; [41]99888 3, 41, 45; [42]00999

14, 15, 17, 52; [43]11000 2, 4; [44]22111 2;

[45]33222 2, 16; [46]44333 2, 4, 12; [50]55444 4; [52]66555

2; [56]77666 78; [57]88777 16, 22, 25, 26, 29;

[59]99888 2, 11; [62]00999 2; [68]11000 37; [74]22111 31;

[83]33222 7, 9, 18, 20; [98]44333 1, 4, 6

ﺎًﺎﺑَﺘِﻛ : (12) [3]55444 145; [4]66555 103,

153; [6]77666 7; [17]88777 13, 93; [21]99888 10; [35]00999

40; [39]11000 23; [43]22111 21; [46]33222 30; [78]44333

29

1) [17]55444 14) : ﻛِﺘَﺎﺑَﻚَ

1) [37]66555 157) : ﺑِﻜِﺘَﺎﺑِﻜﹸﻢْ

1) [45]77666 29) : ﻛِﺘَﺎﺑُﻨَﺎ

ُﻪَﺎﺑَﺘِﻛ : (5) [17]88777 71; [69]99888 19, 25;

[84]00999 7, 10

1) [45]11000 28) : ﻛِﺘَﺎﺑِﻬَﺎ

1) [17]22111 71) : ﻛِﺘَﺎﺑَﻬُﻢْ

1) [27]33222 28) : ﻛِﺘَﺎﺑِﻲ

2) [69]44333 19, 25) : ﻛِﺘَﺎﺑِﻴَﻪْ

ٍﺐ ُﺘ ﻛﹸ : (3) [21]55444 104; [34]66555 44;

[98]77666 3

ِﻪ ِﺒ ُﺘ ﻛﹸ : (3) [2]88777 285; [4]99888 136; [66]00999

12

1) [7]11000 157) : ﻣَﻜﹾﺘُﻮﺑًﺎ

1) [2]22111 140) : ﻛﹶ ﺘَ ﻢَ

2) [2]33222 42, 283) : ﺗَ ﻜﹾ ﺘُ ﻤُ ﻮ ﺍ

ﻮﻥﹶُﻤُﻜﹾﺘَﺗ : (6) [2]44333 33, 72; [3]55444

71; [5]66555 99; [21]77666 110; [24]88777 29

1) [3]99888 187) : ﺗَﻜﹾﺘُﻤُﻮﻧَﻪُ

1) [5]00999 106) : ﻧَ ﻜﹾ ﺘُ ﻢُ

1) [40]11000 28) : ﻳَ ﻜﹾ ﺘُ ﻢُ

1) [2]22111 228) : ﻳَ ﻜﹾ ﺘُ ﻤْ ﻦَMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 196

1) [2]33222 283) : ﻳَﻜﹾﺘُﻤْﻬَﺎ

,7) [2]44333 146, 159) : ﻳَﻜﹾﺘُﻤُﻮﻥﹶ

174; [3]55444 167; [4]66555 37, 42; [5]77666 61

1) [73]88777 14) : ﻛﹶﺜِﻴﺒًﺎ

1) [4]99888 7) : ﻛﹶ ﺜﹸ ﺮَ

1) [8]00999 19) : ﻛﹶ ﺜﹸ ﺮَ ﺕْ

1) [7]11000 86) : ﻛﹶ ﺜﱠ ﺮَ ﻛﹸ ﻢْ

1) [11]22111 32) : ﺃﹶ ﻛﹾ ﺜﹶ ﺮْ ﺕَ

1) [89]33222 12) : ﺃﹶ ﻛﹾ ﺜﹶ ﺮُ ﻭ ﺍ

1) [7]44333 188) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻜﹾﺜﹶ ﺮْ ﺕُ

1) [6]55444 128) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻜﹾ ﺜﹶ ﺮْ ﺗُ ﻢْ

1) [74]66555 6) : ﺗَ ﺴْ ﺘَ ﻜﹾ ﺜِ ﺮُ

1) [5]77666 100) : ﻛﹶ ﺜﹾ ﺮَ ﺓﹸ

1) [9]88777 25) : ﻛﹶ ﺜﹾ ﺮَ ﺗُ ﻜﹸ ﻢْ

ٌﲑ ِﺜ ﻛﹶ : (17) [2]99888 109; [3]00999 146; [4]11000

114; [5]22111 15, 66, 71; [6]33222 137; [17]44333

70; [22]55444 18; [27]66555 15; [42]77666 30, 34;

[49]88777 7; [57]99888 16, 26, 27

ﺍًﲑِﻛﹶﺜ : (46) [2]00999 26, 269; [3]11000 41,

186; [4]22111 1, 19, 82, 100, 160; [5]33222 15,

32, 49, 62, 64, 68, 77, 80, 81; [6]44333

91, 119; [7]55444 179; [8]66555 43, 45; [9]77666 34,

82; [10]88777 92; [11]99888 91; [14]00999 36; [20]11000

33, 34; [22]22111 40; [25]33222 14, 38, 49;

[26]44333 227; [30]55444 8; [33]66555 21, 35, 41;

[36]77666 62; [38]88777 24; [41]99888 22; [49]00999 12;

[62]11000 10; [71]22111 24

ٍﺓ َﲑ ِﺜ ﻛﹶ : (11) [2]33222 245, 249; [4]44333

94; [9]55444 25; [23]66555 19, 21; [38]77666 51; [43]88777

73; [48]99888 19, 20; [56]00999 32

َﺮ ﺜﹶ ﻛﹾ ﺃﹶ : (33) [2]11000 243; [4]22111 12; [6]33222

116; [7]44333 187; [9]55444 69; [11]66555 17; [12]77666

21, 38, 40, 68, 103; [13]88777 1; [16]99888 38;

[17]00999 6, 89; [18]11000 34, 54; [25]22111 50; [27]33222

76; [28]44333 78; [30]55444 6, 9, 30; [34]66555 28,

35, 36; [37]77666 71; [40]88777 57, 59, 61, 82;

[45]99888 26; [58]00999 7

2) [5]11000 59; [43]22111 78) : ﺃﹶ ﻛﹾ ﺜﹶ ﺮَ ﻛﹸ ﻢْ

45) [2]33222 100; [3]44333 110)
ﺃﹶ ﻛﹾ ﺜﹶ ﺮُ ﻫُ ﻢْ

[5]55444 103; [6]66555 37, 111; [7]77666 17, 102,

131; [8]88777 34; [9]99888 8; [10]00999 36, 55, 60;

[12]11000 106; [16]22111 75, 83, 101; [21]33222 24;

[23]44333 70; [25]55444 44; [26]66555 8, 67, 103,

121, 139, 158, 174, 190, 223; [27]77666

61, 73; [28]88777 13, 57; [29]99888 63; [30]00999

42; [31]11000 25; [34]22111 41; [36]33222 7; [39]44333 29,

49; [41]55444 4; [44]66555 39; [49]77666 4; [52]88777 47

ٌﻜﹶﺎﺛﹸﺮَﺗ : (2) [57]99888 20; [102]00999 1

1) [108]11000 1) : ﺍ ﻟﹾ ﻜﹶ ﻮْ ﺛﹶ ﺮَ

1) [84]22111 6) : ﻛﹶﺪْﺣًﺎ

1) [84]33222 6) : ﻛﹶ ﺎ ﺩِ ﺡٌ

1) [81]44333 2) : ﺍ ﻧْ ﻜﹶ ﺪَ ﺭَ ﺕْ

ﻯَﺃﹶﻛﹾﺪ : (1) [53]55444 34

َﺏ ﺬﹶ ﻛﹶ : (2) [39]66555 32; [53]77666 11

1) [12]88777 27) : ﻓﹶ ﻜﹶ ﺬﹶ ﺑَ ﺖْ

ﺍ ﻮ ُﺑ ﺬﹶ ﻛﹶ : (4) [6]99888 24; [9]00999 90; [11]11000

18; [39]22111 60

1) [36]33222 15) : ﺗَﻜﹾﺬِﺑُﻮﻥﹶ

ﻮﻥﹶُﺑِﻜﹾﺬَﻳ : (2) [2]44333 10; [9]55444 77

1) [12]66555 110) : ﻛﹸ ﺬِ ﺑُ ﻮ ﺍ

َﺏ ﺬﱠ ﻛﹶ : (27) [6]77666 21, 66, 148,

157; [7]88777 37; [10]99888 17, 39; [15]00999 80;

[17]11000 59; [20]22111 48, 56; [25]33222 11; [26]44333

176; [29]55444 18, 68; [34]66555 45; [35]77666 25;

[38]88777 14; [39]99888 25, 32; [50]00999 14; [67]11000

18; [75]22111 32; [79]33222 21; [92]44333 9, 16; [96]55444

13

ْﺖ َﺑ ﺬﱠ ﻛﹶ : (14) [22]66555 42; [26]77666 105,

123, 141, 160; [38]88777 12; [40]99888 5; [50]00999

12; [54]11000 9, 18, 23, 33; [69]22111 4; [91]33222

11

ْﻢ ُﺘ ْﺑ ﺬﱠ ﻛﹶ : (4) [2]44333 87; [6]55444 57; [25]66555

77; [27]77666 84

1) [67]88777 9) : ﻛﹶﺬﱠﺑْﻨَﺎ

ﺍ ﻮ ُﺑ ﺬﱠ ﻛﹶ : (49) [2]99888 39; [3]00999 11; [5]11000

10, 70, 86; [6]22111 5, 31, 39, 49, 150;

[7]33222 36, 40, 64, 72, 92, 96, 101,

136, 146, 147, 176, 177, 182; [8]44333

54; [10]55444 39, 45, 73, 74, 95; [21]66555 77;

[22]77666 57; [23]88777 33; [25]99888 11, 36, 37;

[26]00999 6; [30]11000 10, 16; [34]22111 45; [40]33222 70;

[50]44333 5; [54]55444 3, 9, 42; [57]66555 19; [62]77666 5;

[64]88777 10; [78]99888 28

3) [3]00999 184; [6]11000 147)
ﻛﹶ ﺬﱠ ﺑُ ﻮ ﻙَ

[10]22111 41

1) [25]33222 19) : ﻛﹶ ﺬﱠ ﺑُ ﻮ ﻛﹸ ﻢْ

[3) [23]44333 26, 39; [26) : ﻛﹶ ﺬﱠ ﺑُ ﻮ ﻥِ

117

ُﻩ ﻮ ُﺑ ﺬﱠ ﻛﹶ : (9) [7]55444 64; [10]66555 73; [16]77666

113; [23]88777 44; [26]99888 139, 189; [29]00999

37; [37]11000 127; [91]22111 14

ﺎَﻤُﻮﻫُﻛﹶﺬﱠﺑ : (2) [23]33222 48; [36]44333 14 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 197

ِﺎﻥَﻜﹶﺬﱢﺑُﺗ : (31) [55]55444 13, 16, 18,

21, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38,

40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57,

59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75,

77

1) [29]66555 18) : ﺗُ ﻜﹶ ﺬﱢ ﺑُ ﻮ ﺍ

ﻮﻥﹶُﻜﹶﺬﱢﺑُﺗ : (9) [23]77666 105; [32]88777

20; [34]99888 42; [37]00999 21; [52]11000 14; [56]22111

82; [77]33222 29; [82]44333 9; [83]55444 17

َﺏ ﺬﱢ ﻜﹶ ُﻧ : (2) [6]66555 27; [74]77666 46

ُﺏ ﺬﱢ ﻜﹶ ُﻳ : (5) [27]88777 83; [55]99888 43;

[68]00999 44; [83]11000 12; [107]22111 1

1) [95]33222 7) : ﻳُ ﻜﹶ ﺬﱢ ﺑُ ﻚَ

َﻮﻙُﻜﹶﺬﱢﺑُﻳ : (3) [22]44333 42; [35]55444 4,

25

ﻮﻥﹶُﻜﹶﺬﱢﺑُﻳ : (2) [83]66555 11; [84]77666 22

2) [26]88777 12; [28]99888 34) : ﻳُ ﻜﹶ ﺬﱢ ﺑُﻮ ﻥِ

1) [6]00999 33) : ﻳُ ﻜﹶ ﺬﱢ ﺑُ ﻮ ﻧَ ﻚَ

َﺏ ﺬﱢ ﻛﹸ : (2) [3]11000 184; [22]22111 44

ْﺖ َﺑ ﺬﱢ ﻛﹸ : (2) [6]33222 34; [35]44333 4

1) [6]55444 34) : ﻛﹸ ﺬﱢ ﺑُ ﻮ ﺍ

17) [3]66555 75, 78, 94)
ﺍ ﻟﹾ ﻜﹶ ﺬِ ﺏَ

[4]77666 50; [5]88777 41, 42, 103; [10]99888 60, 69;

[12]00999 18; [16]11000 62, 105, 116; [58]22111 14;

[61]33222 7

ﺎًﺑِﻛﹶﺬ : (15) [6]44333 21, 93, 144; [7]55444

37, 89; [10]66555 17; [11]77666 18; [18]88777 5, 15;

[20]99888 61; [23]00999 38; [29]11000 68; [34]22111 8;

[42]33222 24; [72]44333 5

1) [40]55444 28) : ﻛﹶ ﺬِ ﺑُ ﻪُ

ٌﺏ ِﺫ ﺎ ﻛﹶ : (2) [11]66555 93; [39]77666 3

ﺎًﺑِﻛﹶﺎﺫ : (2) [40]88777 28, 37

,13) [6]99888 28; [9]00999 42) : ﻛﹶ ﺎ ﺫِ ﺑُ ﻮ ﻥﹶ

107; [16]11000 86, 105; [23]22111 90; [24]33222 13;

[26]44333 223; [29]55444 12; [37]66555 152; [58]77666 18;

[59]88777 11; [63]99888 1

َﲔ ِﺑ ِﺫ ﺎ ﻛﹶ : (13) [3]00999 61; [7]11000 66; [9]22111

43; [11]33222 27; [12]44333 26, 74; [16]55444 39;

[24]66555 7, 8; [26]77666 186; [27]88777 27; [28]99888 38;

[29]00999 3

2) [56]11000 2; [96]22111 16) : ﻛﹶ ﺎ ﺫِ ﺑَ ﺔٍ

ٌﺏ ﺍ ﺬﱠ ﻛﹶ : (5) [38]33222 4; [40]44333 24, 28;

[54]55444 25, 26

ﺎًﺬﱠﺍﺑِﻛ : (2) [78]66555 28, 35

ٍﻜﹾﺬﹸﻭﺏَﻣ : (1) [11]77666 65

1) [85]88777 19) : ﺗَﻜﹾﺬِﻳﺐٍ

1) [56]99888 51) : ﺍﻟﹾﻤُﻜﹶﺬﱢﺑُﻮﻥﹶ

[20) [3]00999 137; [6) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻜﹶ ﺬﱢ ﺑِ ﲔَ

11; [16]11000 36; [43]22111 25; [52]33222 11; [56]44333

92; [68]55444 8; [69]66555 49; [73]77666 11; [77]88777 15,

19, 24, 28, 34, 37, 40, 45, 47, 49;

[83]99888 10

ٍﺏ ْﺮ ﻛﹶ : (4) [6]00999 64; [21]11000 76; [37]22111

76, 115

ﺓﹰ ﺮﱠ ﻛﹶ : (5) [2]33222 167; [17]44333 6; [26]55444

102; [39]66555 58; [79]77666 12

1) [67]88777 4) : ﻛﹶ ﺮﱠ ﺗَ ﻴْ ﻦِ

2) [2]99888 255; [38]00999 34) : ﻛﹸ ﺮْ ﺳِ ﻴﱢ ﻪِ

1) [17]11000 62) : ﻛﹶ ﺮﱠ ﻣْ ﺖَ

1) [17]22111 70) : ﻛﹶﺮﱠﻣْﻨَﺎ

1) [89]33222 15) : ﺃﹶ ﻛﹾ ﺮَ ﻣَ ﻦِ

1) [89]44333 15) : ﺃﹶ ﻛﹾ ﺮَ ﻣَ ﻪُ

1) [89]55444 17) : ﺗُﻜﹾﺮِﻣُﻮﻥﹶ

1) [12]66555 21) : ﺃﹶﻛﹾﺮِﻣِﻲ

ٌﱘ ِﺮ ﻛﹶ : (23) [8]77666 4, 74; [12]88777 31;

[22]99888 50; [23]00999 116; [24]11000 26; [26]22111 7,

58; [27]33222 29, 40; [31]44333 10; [34]55444 4; [36]66555

11; [44]77666 17, 26, 49; [56]88777 44, 77;

[57]99888 11, 18; [69]00999 40; [81]11000 19; [82]22111 6

ﺎًﳝِﻛﹶﺮ : (4) [4]33222 31; [17]44333 23; [33]55444

31, 44

1) [80]66555 16) : ﻛِ ﺮَ ﺍ ﻡٍ

2) [25]77666 72; [82]88777 11) : ﻛِ ﺮَ ﺍ ﻣً ﺎ

1) [96]99888 3) : ﺍ ﻷَ ﻛﹾ ﺮَ ﻡُ

1) [49]00999 13) : ﺃﹶ ﻛﹾ ﺮَ ﻣَ ﻜﹸ ﻢْ

ِﺍﻡَﻛﹾﺮِﺍﻹ : (2) [55]11000 27, 78

1) [80]22111 13) : ﻣُ ﻜﹶ ﺮﱠ ﻣَ ﺔٍ

1) [22]33222 18) : ﻣُ ﻜﹾ ﺮِ ﻡٍ

ﻮﻥﹶُﻣَﻜﹾﺮُﻣ : (3) [21]44333 26; [37]55444 42;

[70]66555 35

[2) [36]77666 27; [51) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻜﹾ ﺮَ ﻣِ ﲔَ

24 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 198

َﻩ ِﺮ ﻛﹶ : (8) [8]88777 8; [9]99888 32, 33, 46;

[10]00999 82; [40]11000 14; [61]22111 8, 9

1) [49]33222 12) : ﻛﹶ ﺮِ ﻫْ ﺘُ ﻤُ ﻮ ﻩُ

1) [4]44333 19) : ﻛﹶ ﺮِ ﻫْ ﺘُ ﻤُ ﻮ ﻫُ ﻦﱠ

ﺍ ﻮ ُﻫ ِﺮ ﻛﹶ : (4) [9]55444 81; [47]66555 9, 26,

28

2) [2]77666 216; [4]88777 19) : ﺗَ ﻜﹾ ﺮَ ﻫُ ﻮ ﺍ

1) [16]99888 62) : ﻳَﻜﹾﺮَﻫُﻮﻥﹶ

1) [49]00999 7) : ﻛﹶ ﺮﱠ ﻩَ

1) [20]11000 73) : ﺃﹶﻛﹾﺮَﻫْﺘَﻨَﺎ

1) [10]22111 99) : ﺗُ ﻜﹾ ﺮِ ﻩُ

1) [24]33222 33) : ﺗُ ﻜﹾ ﺮِ ﻫُ ﻮ ﺍ

1) [24]44333 33) : ﻳُ ﻜﹾ ﺮِ ﻫْ ﻬُ ﻦﱠ

1) [16]55444 106) : ﺃﹸ ﻛﹾ ﺮِ ﻩَ

ﺎًﻫْﻛﹶﺮ : (5) [3]66555 83; [4]77666 19; [9]88777 53;

[13]99888 15; [41]00999 11

1) [2]11000 216) : ﻛﹸ ﺮْ ﻩٌ

2) [46]22111 15) : ﻛﹸﺮْﻫًﺎ

6) [8]33222 5; [9]44333 48, 54)
ﻛﹶ ﺎ ﺭِ ﻫُ ﻮ ﻥﹶ

[11]55444 28; [23]66555 70; [43]77666 78

1) [7]88777 88) : ﻛﹶ ﺎ ﺭِ ﻫِ ﲔَ

1) [2]99888 256) : ﺇِ ﻛﹾ ﺮَ ﺍ ﻩَ

1) [24]00999 33) : ﺇِ ﻛﹾ ﺮَ ﺍ ﻫِ ﻬِ ﻦﱠ

1) [17]11000 38) : ﻣَﻜﹾﺮُﻭﻫًﺎ

َﺐ َﺴ ﻛﹶ : (3) [2]22111 81; [52]33222 21;

[111]44333 2

1) [5]55444 38) : ﻛﹶﺴَﺒَﺎ

,16) [2]66555 134, 141) : ﻛﹶ ﺴَ ﺒَ ﺖْ

225, 281, 286; [3]77666 25, 161; [6]88777 70,

158; [13]99888 33; [14]00999 51; [30]11000 41; [40]22111

17; [42]33222 30; [45]44333 22; [74]55444 38

3) [2]66555 134, 141, 267) : ﻛﹶ ﺴَ ﺒْ ﺘُ ﻢْ

[15) [2]77666 202, 264; [3) : ﻛﹶ ﺴَ ﺒُ ﻮ ﺍ

155; [4]88777 88; [6]99888 70; [10]00999 27; [14]11000 18;

[18]22111 58; [35]33222 45; [39]44333 48, 51; [42]55444

22, 34; [45]66555 10

ُﺐ ِﺴ ﻜﹾ َﺗ : (3) [6]77666 164; [13]88777 42;

[31]99888 34

ﻮﻥﹶُﺒِﻜﹾﺴَﺗ : (4) [6]00999 3; [7]11000 39;

[10]22111 52; [39]33222 24

2) [4]44333 111, 112) : ﻳَ ﻜﹾ ﺴِ ﺐْ

1) [4]55444 111) : ﻳَ ﻜﹾ ﺴِ ﺒُ ﻪُ

ﻮﻥﹶُﺒِﻜﹾﺴَﻳ : (14) [2]66555 79; [6]77666 120,

129; [7]88777 96; [9]99888 82, 95; [10]00999 8; [15]11000

84; [36]22111 65; [39]33222 50; [40]44333 82; [41]55444

17; [45]66555 14; [83]77666 14

1) [24]88777 11) : ﺍ ﻛﹾ ﺘَ ﺴَ ﺐَ

1) [2]99888 286) : ﺍ ﻛﹾ ﺘَ ﺴَ ﺒَ ﺖْ

1) [4]00999 32) : ﺍ ﻛﹾ ﺘَ ﺴَ ﺒْ ﻦَ

2) [4]11000 32; [33]22111 58) : ﺍ ﻛﹾ ﺘَ ﺴَ ﺒُ ﻮ ﺍ

1) [9]33222 24) : ﻛﹶ ﺴَ ﺎ ﺩَ ﻫَ ﺎ

1) [52]44333 44) : ﻛِﺴْﻔﹰﺎ

ﻔﹰﺎَﺴِﻛ : (4) [17]55444 92; [26]66555 187;

[30]77666 48; [34]88777 9

ﺎﻟﹶﻰَﻛﹸﺴ : (2) [4]99888 142; [9]00999 54

1) [23]11000 14) : ﻓﹶﻜﹶﺴَﻮْﻧَﺎ

1) [2]22111 259) : ﻧَﻜﹾﺴُﻮﻫَﺎ

1) [4]33222 5) : ﻭَ ﺍ ﻛﹾ ﺴُ ﻮ ﻫُ ﻢْ

1) [5]44333 89) : ﻛِ ﺴْ ﻮَ ﺗُ ﻬُ ﻢْ

1) [2]55444 233) : ﻛِ ﺴْ ﻮَ ﺗُ ﻬُ ﻦﱠ

1) [81]66555 11) : ﻛﹸ ﺸِ ﻄﹶ ﺖْ

1) [16]77666 54) : ﻛﹶ ﺸَ ﻒَ

1) [7]88777 134) : ﻛﹶ ﺸَ ﻔﹾ ﺖَ

1) [27]99888 44) : ﻛﹶ ﺸَ ﻔﹶ ﺖْ

ﺎَﻔﹾﻨَﻛﹶﺸ : (7) [7]00999 135; [10]11000 12,

98; [21]22111 84; [23]33222 75; [43]44333 50; [50]55444

22

ُﻒ ِﺸ ﻜﹾ َﻳ : (2) [6]66555 41; [27]77666 62

1) [44]88777 12) : ﺍ ﻛﹾ ﺸِ ﻒْ

1) [68]99888 42) : ﻳُ ﻜﹾ ﺸَ ﻒُ

ﻔﹸﻮﺍِﻛﹶﺎﺷ : (1) [44]00999 15

1) [17]11000 56) : ﻛﹶ ﺸْ ﻒَMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 199

َﻒ ِﺷ ﺎ ﻛﹶ : (2) [6]22111 17; [10]33222 107

1) [53]44333 58) : ﻛﹶ ﺎ ﺷِ ﻔﹶ ﺔﹲ

1) [39]55444 38) : ﻛﹶ ﺎ ﺷِ ﻔﹶ ﺎ ﺕُ

[2) [3]66555 134; [40) : ﺍ ﻟﹾ ﻜﹶ ﺎ ﻇِ ﻤِ ﲔَ

18

ٌﻢ ﻴ ِﻈ ﻛﹶ : (3) [12]77666 84; [16]88777 58;

[43]99888 17

ٌﻜﹾﻈﹸﻮﻡَﻣ : (1) [68]00999 48

1) [5]11000 6) : ﺍ ﻟﹾ ﻜﹶ ﻌْ ﺒَ ﻴْ ﻦِ

2) [5]22111 95, 97) : ﺍ ﻟﹾ ﻜﹶ ﻌْ ﺒَ ﺔِ

1) [78]33222 33) : ﻛﹶ ﻮَ ﺍ ﻋِﺐَ

ﺍًﻛﹸﻔﹸﻮ : (1) [112]44333 4

1) [77]55444 25) : ﻛِﻔﹶﺎﺗًﺎ

َﺮ ﻔﹶ ﻛﹶ : (19) [2]66555 102, 126, 253,

258; [3]77666 97; [5]88777 12, 17, 72, 73; [16]99888

106; [19]00999 77; [24]11000 55; [27]22111 40; [30]33222

44; [31]44333 12, 23; [35]55444 39; [59]66555 16;

[88]77666 23

1) [14]88777 22) : ﻛﹶ ﻔﹶ ﺮْ ﺕُ

1) [18]99888 37) : ﻛﹶ ﻔﹶ ﺮْ ﺕَ

ْﺕ َﺮ ﻔﹶ ﻛﹶ : (2) [16]00999 112; [61]11000 14

ْﻢ ُﺗ ْﺮ ﻔﹶ ﻛﹶ : (8) [3]22111 106; [9]33222 66; [14]44333

7; [17]55444 69; [40]66555 12; [41]77666 52; [46]88777 10;

[73]99888 17

ﺎَﻧْﻛﹶﻔﹶﺮ : (3) [14]00999 9; [40]11000 84; [60]22111

4

ﺍ ﻭ ُﺮ ﻔﹶ ﻛﹶ : (194) [2]33222 6, 26, 39, 89,

102, 105, 161, 171, 212, 257; [3]44333

4, 10, 12, 55, 56, 86, 90, 91, 116,

127, 149, 151, 156, 178, 196; [4]55444

42, 51, 56, 76, 84, 89, 101, 102,

137, 167, 168; [5]66555 3, 10, 36, 73,

78, 80, 86, 103, 110; [6]77666 1, 7, 25;

[7]88777 66, 90; [8]99888 12, 15, 30, 36, 38,

50, 52, 55, 59, 65, 73; [9]00999 3, 26,

30, 37, 40, 54, 74, 80, 84, 90; [10]11000

4; [11]22111 7, 27, 60, 68; [13]33222 5, 7, 27,

31, 32, 33, 43; [14]44333 13, 18; [15]55444 2;

[16]66555 39, 84, 88; [17]77666 98; [18]88777 56,

102, 105, 106; [19]99888 37, 73; [21]00999 30,

36, 39, 97; [22]11000 19, 25, 55, 57, 72;

[23]22111 24, 33; [24]33222 39, 57; [25]44333 4, 32;

[27]55444 67; [29]66555 12, 23, 52; [30]77666 16,

58; [32]88777 29; [33]99888 25; [34]00999 3, 7, 17,

31, 33, 43, 53; [35]11000 7, 26, 36; [36]22111

47; [37]33222 170; [38]44333 2, 27; [39]55444 63,

71; [40]66555 4, 6, 10, 22; [41]77666 26, 27,

29, 41, 50; [45]88777 11, 31; [46]99888 3, 7,

11, 20, 34; [47]00999 1, 3, 4, 8, 12, 32,

34; [48]11000 22, 25, 26; [51]22111 60; [52]33222

42; [57]44333 15, 19; [59]55444 2, 11; [60]66555 1,

5; [63]77666 3; [64]88777 5, 6, 7, 10; [66]99888 7,

10; [67]00999 6, 27; [68]11000 51; [70]22111 36; [74]33222

31; [84]44333 22; [85]55444 19; [90]66555 19; [98]77666 1,

6

ُﺮ ﻔﹸ ﻛﹾ ﺃﹶ : (2) [27]88777 40; [40]99888 42

1) [2]00999 102) : ﺗَ ﻜﹾ ﻔﹸ ﺮْ

[4) [4]11000 131, 170; [14) : ﺗَ ﻜﹾ ﻔﹸ ﺮُ ﻭ ﺍ

8; [39]22111 7

ﻭﻥﹶُﻜﹾﻔﹸﺮَﺗ : (14) [2]33222 28, 85; [3]44333

70, 98, 101, 106; [4]55444 89; [6]66555 30; [8]77666

35; [36]88777 64; [40]99888 10; [41]00999 9; [46]11000 34;

[60]22111 2

1) [2]33222 152) : ﺗَﻜﹾﻔﹸﺮُﻭﻥِ

ُﺮ ﻔﹸ ﻜﹾ َﻧ : (2) [4]44333 150; [34]55444 33

ُﺮ ﻔﹸ ﻜﹾ َﻳ : (12) [2]66555 99, 121, 256; [3]77666

19; [4]88777 136; [5]99888 5, 115; [6]00999 89; [11]11000

17; [18]22111 29; [29]33222 25; [43]44333 33

[6) [2]55444 90; [4]66555 60; [16) : ﻳَ ﻜﹾ ﻔﹸ ﺮُ ﻭ ﺍ

55; [28]77666 48; [29]88777 66; [30]99888 34

ﻭﻥﹶُﻜﹾﻔﹸﺮَﻳ : (14) [2]00999 61, 91; [3]11000

21, 112; [4]22111 150; [6]33222 70; [10]44333 4, 70;

[13]55444 30; [16]66555 72; [19]77666 82; [29]88777 67;

[30]99888 51; [35]00999 14

1) [59]11000 16) : ﺍ ﻛﹾ ﻔﹸ ﺮْ

1) [3]22111 72) : ﺍ ﻛﹾ ﻔﹸ ﺮُ ﻭ ﺍ

1) [54]33222 14) : ﻛﹸ ﻔِ ﺮَ

1) [4]44333 140) : ﻳُ ﻜﹾ ﻔﹶ ﺮُ

1) [3]55444 115) : ﻳُﻜﹾﻔﹶﺮُﻭﻩُ

1) [47]66555 2) : ﻛﹶ ﻔﱠ ﺮَ

1) [5]77666 65) : ﻛﹶﻔﱠﺮْﻧَﺎ

2) [3]88777 195; [5]99888 12) : ﻷُ ﻛﹶ ﻔﱢ ﺮَ ﻥﱠ

1) [4]00999 31) : ﻧُ ﻜﹶ ﻔﱢ ﺮْ

1) [29]11000 7) : ﻟﹶ ﻨُ ﻜﹶ ﻔﱢ ﺮَ ﻥﱠ

ُﺮ ﻔﱢ ﻜﹶ ُﻳ : (7) [2]22111 271; [8]33222 29; [39]44333

35; [48]55444 5; [64]66555 9; [65]77666 5; [66]88777 8

1) [3]99888 193) : ﻛﹶ ﻔﱢ ﺮْ

1) [80]00999 17) : ﺃﹶ ﻛﹾ ﻔﹶ ﺮَ ﻩُ

[17) [2]11000 108, 217; [3) : ﺍ ﻟﹾ ﻜﹸ ﻔﹾ ﺮَ

52, 80, 167, 176, 177; [5]22111 41, 61;

[9]33222 12, 17, 23, 37, 74; [16]44333 106;

[39]55444 7; [49]66555 7

ﺍًﻛﹸﻔﹾﺮ : (8) [3]77666 90; [4]88777 137; [5]99888

64, 68; [9]00999 97, 107; [14]11000 28; [18]22111 80

1) [39]33222 8) : ﺑِ ﻜﹸ ﻔﹾ ﺮِ ﻙَMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 200

ُﻩ ُﺮ ﻔﹾ ﻛﹸ : (3) [30]44333 44; [31]55444 23; [35]66555

39

ْﻢ ِﻫ ِﺮ ﻔﹾ ﻛﹸ ِ: (8) [2]77666 88, 93; [4]88777 46,

155, 156; [35]99888 39

ٌﺮ ِﻓ ﺎ ﻛﹶ : (5) [2]00999 41, 217; [25]11000 55;

[64]22111 2; [78]33222 40

[36) [2]44333 254; [4) : ﺍ ﻟﹾ ﻜﹶ ﺎ ﻓِ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

151; [5]55444 44; [7]66555 45, 76; [9]77666 32, 55,

85, 125; [10]88777 2; [11]99888 19; [12]00999 37,

87; [16]11000 83; [21]22111 36; [23]33222 117; [28]44333

48, 82; [29]55444 47; [30]66555 8; [32]77666 10; [34]88777

34; [38]99888 4; [40]00999 14, 85; [41]11000 7, 14;

[42]22111 26; [43]33222 24, 30; [50]44333 2; [54]55444 8;

[61]66555 8; [67]77666 20; [74]88777 31; [109]99888 1

,93) [2]00999 19, 24, 34) : ﺍ ﻟﹾ ﻜﹶ ﺎ ﻓِ ﺮِ ﻳ ﻦَ

89, 90, 98, 104, 191, 250, 264,

286; [3]11000 28, 32, 100, 131, 141,

147; [4]22111 37, 101, 102, 139, 140,

141, 144, 151, 161; [5]33222 54, 67, 68,

102; [6]44333 89, 122, 130; [7]55444 37, 50,

93, 101; [8]66555 7, 14, 18; [9]77666 2, 26, 37,

49; [10]88777 86; [11]99888 42; [13]00999 14, 35;

[14]11000 2; [16]22111 27, 107; [17]33222 8; [18]44333

100, 102; [19]55444 83; [22]66555 44; [25]77666 26,

52; [26]88777 19; [27]99888 43; [28]00999 86; [29]11000

54, 68; [30]22111 13, 45; [33]33222 1, 8, 48,

64; [35]44333 39; [36]55444 70; [38]66555 74; [39]77666

32, 59, 71; [40]88777 25, 50, 74; [46]99888 6;

[47]00999 10, 11; [48]11000 13; [58]22111 4, 5; [67]33222

28; [69]44333 50; [70]55444 2; [71]66555 26; [74]77666 10;

[76]88777 4; [86]99888 17

1) [80]00999 42) : ﺍ ﻟﹾ ﻜﹶ ﻔﹶ ﺮَ ﺓﹸ

[19) [2]11000 161, 276; [3) : ﺍ ﻟﹾ ﻜﹸ ﻔﱠ ﺎ ﺭِ

91; [4]22111 18; [5]33222 57; [9]44333 68, 73, 120,

123; [13]55444 42; [47]66555 34; [48]77666 29; [57]88777

20; [60]99888 10, 11; [66]00999 9; [83]11000 34, 36

ﺍًﻛﹸﻔﱠﺎﺭ : (1) [2]22111 109

1) [54]33222 43) : ﺃﹶ ﻛﹸ ﻔﱠ ﺎ ﺭُ ﻛﹸ ﻢْ

1) [3]44333 13) : ﻛﹶ ﺎ ﻓِ ﺮَ ﺓﹲ

1) [60]55444 10) : ﺍ ﻟﹾ ﻜﹶ ﻮَ ﺍ ﻓِ ﺮِ

ﺍًﻛﹸﻔﹸﻮﺭ : (3) [17]66555 89, 99; [25]77666 50

ٌﺭ ﻮ ﻔﹸ ﻛﹶ : (8) [11]88777 9; [22]99888 38, 66;

[31]00999 32; [34]11000 17; [35]22111 36; [42]33222 48;

[43]44333 15

ﺍًﻛﹶﻔﹸﻮﺭ : (4) [17]55444 27, 67; [76]66555 3,

24

ٍﺭ ﺎ ﻔﱠ ﻛﹶ : (3) [14]77666 34; [39]88777 3; [50]99888

24

ﺍًﻛﹶﻔﱠﺎﺭ : (1) [71]00999 27

3) [5]11000 45, 89, 95) : ﻛﹶ ﻔﱠ ﺎ ﺭَ ﺓﹲ

1) [5]22111 89) : ﻛﹶ ﻔﱠ ﺎ ﺭَ ﺗُ ﻪُ

1) [21]33222 94) : ﻛﹸ ﻔﹾ ﺮَ ﺍ ﻥﹶ

ﺍًﻛﹶﺎﻓﹸﻮﺭ : (1) [76]44333 5

ﻒﱠ ﻛﹶ : (3) [5]55444 11; [48]66555 20, 24

1) [5]77666 110) : ﻛﹶ ﻔﹶ ﻔﹾ ﺖُ

1) [4]88777 84) : ﻳَ ﻜﹸ ﻒﱠ

ﻜﹸﻔﱡﻮﺍَﻳ : (1) [4]99888 91

ﻜﹸﻔﱡﻮﻥﹶَﻳ : (1) [21]00999 39

ﻛﹸﻔﱡﻮﺍ : (1) [4]11000 77

ِﻪ ْﻴ ﻔﱠ ﻛﹶ : (2) [13]22111 14; [18]33222 42

ﺔﹰ ﻓﱠ ﺎ ﻛﹶ : (5) [2]44333 208; [9]55444 36, 122;

[34]66555 28

1) [3]77666 44) : ﻳَ ﻜﹾ ﻔﹸ ﻞﹸ

1) [20]88777 40) : ﻳَ ﻜﹾ ﻔﹸ ﻠﹸ ﻪُ

1) [28]99888 12) : ﻳَﻜﹾﻔﹸﻠﹸﻮﻧَﻪُ

ﺎَﻛﹶﻔﱠﻠﹶﻬ : (1) [3]00999 37

1) [38]11000 23) : ﺃﹶ ﻛﹾ ﻔِ ﻠﹾ ﻨِ ﻴ ﻬَ ﺎ

1) [4]22111 85) : ﻛِ ﻔﹾ ﻞﹲ

2) [21]33222 85; [38]44333 48) : ﺍ ﻟﹾ ﻜِ ﻔﹾ ﻞِ

1) [57]55444 28) : ﻛِ ﻔﹾ ﻠﹶ ﻴْ ﻦِ

1) [16]66555 91) : ﻛﹶ ﻔِ ﻴ ﻼ

ﻛﹶﻔﹶﻰ : (27) [4]77666 6, 45, 50, 55,

70, 79, 81, 132, 166, 171; [10]88777 29;

[13]99888 43; [17]00999 14, 17, 65, 96; [21]11000

47; [25]22111 31, 58; [29]33222 52; [33]44333 3, 25,

39, 48; [46]55444 8; [48]66555 28

1) [15]77666 95) : ﻛﹶﻔﹶﻴْﻨَﺎﻙَ

1) [41]88777 53) : ﻳَ ﻜﹾ ﻒِ

1) [29]99888 51) : ﻳَ ﻜﹾ ﻔِ ﻬِ ﻢْ

1) [3]00999 124) : ﻳَ ﻜﹾ ﻔِ ﻴَ ﻜﹸ ﻢْ

1) [2]11000 137) : ﻓﹶ ﺴَ ﻴَ ﻜﹾ ﻔِ ﻴ ﻜﹶ ﻬُ ﻢُ

ٍﻜﹶﺎﻑِﺑ : (1) [39]22111 36

1) [21]33222 42) : ﻳَ ﻜﹾ ﻠﹶ ﺆُ ﻛﹸ ﻢْ

1) [7]44333 176) : ﺍ ﻟﹾ ﻜﹶ ﻠﹾ ﺐِMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 201

4) [18]55444 18, 22) : ﻛﹶ ﻠﹾ ﺒُ ﻬُ ﻢْ

1) [5]66555 4) : ﻣُ ﻜﹶ ﻠﱢ ﺒِ ﲔَ

1) [23]77666 104) : ﻛﹶﺎﻟِﺤُﻮﻥﹶ

ُﻒ ﻠﱢ ﻜﹶ ُﻧ : (3) [6]88777 152; [7]99888 42; [23]00999

62

ُﻒ ﻠﱢ ﻜﹶ ُﻳ : (2) [2]11000 286; [65]22111 7

ُﻒ ﻠﱠ ﻜﹶ ُﺗ : (2) [2]33222 233; [4]44333 84

1) [38]55444 86) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺘَ ﻜﹶ ﻠﱢ ﻔِ ﲔَ

ﻞﱞ ﻛﹶ : (1) [16]66555 76

ﻞﱢ ﻛﹸ : (325) [2]77666 20, 29, 60, 106,

109, 116, 145, 148, 164, 231, 259,

260, 261, 266, 276, 281, 282, 284,

285; [3]88777 7, 25, 26, 29, 30, 93, 161,

165, 185, 189; [4]99888 11, 12, 32, 33,

41, 78, 85, 86, 126, 129, 176; [5]00999

17, 19, 40, 48, 97, 117, 120; [6]11000

17, 25, 44, 64, 67, 70, 80, 85, 99,

101, 102, 108, 111, 112, 123, 132,

146, 154, 164; [7]22111 29, 31, 34, 38,

57, 86, 89, 112, 145, 146, 156,

160; [8]33222 12, 41, 54, 56, 75; [9]44333 5,

39, 115, 122, 126; [10]55444 22, 30, 47,

49, 54, 79, 97; [11]66555 3, 4, 6, 12, 40,

57, 59; [12]77666 31, 76, 111; [13]88777 2, 3,

7, 8, 16, 23, 33, 38, 42; [14]99888 5, 15,

17, 25, 34, 51; [15]00999 17, 19, 44; [16]11000

11, 36, 69, 77, 84, 89, 111, 112;

[17]22111 12, 13, 29, 36, 38, 71, 84, 89;

[18]33222 45, 54, 79, 84; [19]44333 69, 93;

[20]55444 15, 50, 98, 135; [21]66555 30, 33,

35, 81, 85, 93, 96, 99; [22]77666 2, 3, 5,

6, 17, 27, 34, 38, 67; [23]88777 27, 53,

88, 91; [24]99888 2, 11, 35, 41, 45, 64;

[25]00999 2, 31, 51; [26]11000 7, 37, 63, 128,

222, 225; [27]22111 16, 23, 83, 87, 88,

91; [28]33222 48, 57, 75, 88; [29]44333 20, 57,

62; [30]55444 26, 32, 50, 58; [31]66555 10, 18,

29, 31, 32; [32]77666 7, 13; [33]88777 27, 40,

52, 54, 55; [34]99888 7, 9, 19, 21, 47;

[35]00999 1, 12, 13, 36; [36]11000 12, 32, 40,

79, 83; [37]22111 7, 8; [38]33222 14, 19, 37,

48; [39]44333 5, 27, 62, 70; [40]55444 5, 7, 17,

27, 35, 48, 62; [41]66555 12, 21, 39, 53,

54; [42]77666 9, 12, 33; [43]88777 35; [44]99888 4,

55; [45]00999 7, 22, 28; [46]11000 19, 25, 33;

[47]22111 15; [48]33222 21, 26; [49]44333 16; [50]55444 7,

8, 14, 21, 24, 32; [51]66555 49; [52]77666 21;

[54]88777 3, 28, 49, 52, 53; [55]99888 26, 29,

52; [57]00999 2, 3, 23; [58]11000 6, 7; [59]22111 6;

[63]33222 4; [64]44333 1, 11; [65]55444 3, 12; [66]66555 8;

[67]77666 1, 19; [68]88777 10; [70]99888 38; [72]00999 28;

[74]11000 38, 52; [78]22111 29; [80]33222 37; [83]44333

12; [85]55444 9; [86]66555 4; [97]77666 4; [104]88777 1

ﺎًﻛﹸﻠ : (15) [4]99888 95, 130; [6]00999 84,

86; [7]11000 46; [11]22111 111, 120; [17]33222 20;

[19]44333 49; [21]55444 72, 79; [25]66555 39; [29]77666

40; [57]88777 10

ِﻪ ﻠﱢ ﻛﹸ : (7) [3]99888 119, 154; [8]00999 39; [9]11000

33; [11]22111 123; [48]33222 28; [61]44333 9

ﺎَﻠﱠﻬ ﻛﹸ : (5) [2]55444 31; [20]66555 56; [36]77666

36; [43]88777 12; [54]99888 42

ْﻢ ُﻬ ﻠﱡ ﻛﹸ : (4) [10]00999 99; [15]11000 30; [19]22111

95; [38]33222 73

1) [33]44333 51) : ﻛﹸ ﻠﱡ ﻬُ ﻦﱠ

ﺎَﻛﹸﻠﱠﻤ : (15) [2]55444 20, 25, 87, 100;

[3]66555 37; [4]77666 56; [5]88777 64, 70; [7]99888 38;

[11]00999 38; [17]11000 97; [22]22111 22; [32]33222 20;

[67]44333 8; [71]55444 7

ﺎَﻣ ﻞﱠ ﻛﹸ : (3) [4]66555 91; [23]77666 44

2) [4]88777 12, 176) : ﻛﹶ ﻼ ﻟﹶ ﺔﹰ

ﻛﹶﻼ : (33) [19]99888 79, 82; [23]00999 100;

[26]11000 15, 62; [34]22111 27; [70]33222 15, 39;

[74]44333 16, 32, 53, 54; [75]55444 11, 20, 26;

[78]66555 4, 5; [80]77666 11, 23; [82]88777 9; [83]99888 7,

14, 15, 18; [89]00999 17, 21; [96]11000 6, 15,

19; [102]22111 3, 4, 5; [104]33222 4

َﻢ ﻠﱠ ﻛﹶ : (2) [2]44333 253; [4]55444 164

ُﻪ َﻤ ﻠﱠ ﻛﹶ : (2) [7]66555 143; [12]77666 54

1) [6]88777 111) : ﻛﹶ ﻠﱠ ﻤَ ﻬُ ﻢُ

1) [19]99888 26) : ﺃﹸ ﻛﹶ ﻠﱢ ﻢَ

َﻢ ﻠﱢ ﻜﹶ ُﺗ : (3) [3]00999 41; [5]11000 110; [19]22111

10

1) [36]33222 65) : ﺗُﻜﹶﻠﱢﻤُﻨَﺎ

1) [27]44333 82) : ﺗُ ﻜﹶ ﻠﱢ ﻤُ ﻬُ ﻢْ

1) [23]55444 108) : ﺗُﻜﹶﻠﱢﻤُﻮﻥِ

1) [19]66555 29) : ﻧُ ﻜﹶ ﻠﱢ ﻢُ

1) [3]77666 46) : ﻳُ ﻜﹶ ﻠﱢ ﻢُ

1) [2]88777 118) : ﻳُﻜﹶﻠﱢﻤُﻨَﺎ

1) [42]99888 51) : ﻳُ ﻜﹶ ﻠﱢ ﻤَ ﻪُ

3) [2]00999 174; [3]11000 77)
ﻳُ ﻜﹶ ﻠﱢ ﻤُ ﻬُ ﻢُ

[7]22111 148

1) [13]33222 31) : ﻛﹸ ﻠﱢ ﻢَ

1) [11]44333 105) : ﺗَ ﻜﹶ ﻠﱠ ﻢُ

1) [24]55444 16) : ﻧَ ﺘَ ﻜﹶ ﻠﱠ ﻢَ

1) [30]66555 35) : ﻳَ ﺘَ ﻜﹶ ﻠﱠ ﻢُ

1) [78]77666 38) : ﻳَﺘَﻜﹶﻠﱠﻤُﻮﻥﹶ

َﻡ ﻼ ﻛﹶ : (3) [2]88777 75; [9]99888 6; [48]00999 15

1) [7]11000 144) : ﺑِ ﻜﹶ ﻼ ﻣِ ﻲ

ﺔﹰ َﻤ ِﻠ ﻛﹶ : (26) [3]22111 39, 45, 64; [6]33222

115; [7]44333 137; [9]55444 40, 74; [10]66555 19,

33, 96; [11]77666 110, 119; [14]88777 24, 26;

[18]99888 5; [20]00999 129; [23]11000 100; [39]22111 19,

71; [40]33222 6; [41]44333 45; [42]55444 14, 21; [43]66555

28; [48]77666 26 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 202

1) [37]88777 171) : ﻛﹶﻠِﻤَﺘُﻨَﺎ

1) [4]99888 171) : ﻛﹶ ﻠِ ﻤَ ﺘُ ﻪُ

[8) [2]00999 37, 124; [6) : ﻛﹶ ﻠِ ﻤَ ﺎ ﺕٍ

34; [10]11000 64; [18]22111 109; [31]33222 27; [66]44333

12

6) [6]55444 115; [7]66555 158)
ﻛﹶ ﻠِ ﻤَ ﺎ ﺗِ ﻪِ

[8]77666 7; [10]88777 82; [18]99888 27; [42]00999 24

َﻢ ِﻠ ﻜﹶ ﻟﹾ ﺍ : (4) [4]11000 46; [5]22111 13, 41;

[35]33222 10

1) [4]44333 164) : ﺗَ ﻜﹾ ﻠِ ﻴ ﻤً ﺎ

1) [18]55444 33) : ﻛِﻠﹾﺘَﺎ

1) [17]66555 23) : ﻛِﻼﻫُﻤَﺎ

1) [5]77666 3) : ﺃﹶ ﻛﹾ ﻤَ ﻠﹾ ﺖُ

1) [2]88777 185) : ﻟِ ﺘُ ﻜﹾ ﻤِ ﻠﹸ ﻮ ﺍ

1) [2]99888 233) : ﻛﹶ ﺎ ﻣِ ﻠﹶ ﻴْ ﻦِ

2) [2]00999 196; [16]11000 25) : ﻛﹶ ﺎ ﻣِ ﻠﹶ ﺔﹲ

1) [55]22111 11) : ﺍ ﻟﹾ ﺄﹶ ﻛﹾ ﻤَ ﺎ ﻡِ

1) [41]33222 47) : ﺃﹶ ﻛﹾ ﻤَ ﺎ ﻣِ ﻬَ ﺎ

2) [3]44333 49; [5]55444 110) : ﺍ ﻷَ ﻛﹾ ﻤَ ﻪَ

ٌﻮﺩُﻟﹶﻜﹶﻨ : (1) [100]66555 6

1) [9]77666 35) : ﻛﹶ ﻨَ ﺰْ ﺗُ ﻢْ

1) [9]88777 35) : ﺗَﻜﹾﻨِﺰُﻭﻥﹶ

1) [9]99888 34) : ﻳَﻜﹾﻨِﺰُﻭﻥﹶ

ٌﺰ ْﻨ ﻛﹶ : (3) [11]00999 12; [18]11000 82; [25]22111 8

1) [18]33222 82) : ﻛﹶﻨْﺰَﻫُﻤَﺎ

ٍﺯ ﻮ ُﻨ ﻛﹸ : (2) [26]44333 58; [28]55444 76

1) [81]66555 16) : ﺍ ﻟﹾ ﻜﹸ ﻨﱠﺲِ

1) [2]77666 235) : ﺃﹶ ﻛﹾ ﻨَ ﻨْ ﺘُ ﻢْ

ﻦﱡ ِﻜ ُﺗ : (2) [27]88777 74; [28]99888 69

1) [16]00999 81) : ﺃﹶﻛﹾﻨَﺎﻧًﺎ

ﺔﹰ ﻨﱠ ِﻛ ﺃﹶ : (4) [6]11000 25; [17]22111 46; [18]33222

57; [41]44333 5

ﻮﻥﹲُﻜﹾﻨَﻣ : (4) [37]55444 49; [52]66555 24;

[56]77666 23, 78

ِﻒ ْﻬ ﻜﹶ ﻟﹾ ﺍ : (4) [18]88777 9, 10, 11, 16

2) [18]99888 17, 25) : ﻛﹶ ﻬْ ﻔِ ﻬِ ﻢْ

ﻼْﻛﹶﻬ : (2) [3]00999 46; [5]11000 110

ٍﻦ ِﻫ ﺎ ﻛﹶ : (2) [52]22111 29; [69]33222 42

ﻛﻬﻴﻌﺺ : (1) [19]44333 1

4) [43]55444 71; [56]66555 18)
ﺃﹶ ﻛﹾ ﻮَ ﺍ ﺏٍ

[76]77666 15; [88]88777 14

َﺩ ﺎ ﻛﹶ : (2) [9]99888 117; [25]00999 42

1) [28]11000 10) : ﻛﹶ ﺎ ﺩَ ﺕْ

ﻭﺍُﻛﹶﺎﺩ : (5) [2]22111 71; [7]33222 150; [17]44333

73, 76; [72]55444 19

َﺕ ْﺪ ِﻛ : (2) [17]66555 74; [37]77666 56

1) [20]88777 15) : ﺃﹶ ﻛﹶ ﺎ ﺩُ

ُﻜﹶﺎﺩَﺗ : (3) [19]99888 90; [42]00999 5; [67]11000 8

ُﻜﹶﺎﺩَﻳ : (6) [2]22111 20; [14]33222 17; [24]44333

35, 43; [43]55444 52; [68]66555 51

3) [4]77666 78; [18]88777 93)
ﻳَ ﻜﹶ ﺎ ﺩُ ﻭ ﻥﹶ

[22]99888 72

1) [24]00999 40) : ﻳَ ﻜﹶ ﺪْ

2) [39]11000 5) : ﻳُ ﻜﹶ ﻮﱢ ﺭُ

1) [81]22111 1) : ﻛﹸ ﻮﱢ ﺭَ ﺕْ

1) [24]33222 35) : ﻛﹶ ﻮْ ﻛﹶ ﺐٌ

ﺎًﻛﹶﺒْﻛﹶﻮ : (2) [6]44333 76; [12]55444 4

2) [37]66555 6; [82]77666 2) : ﺍ ﻟﹾ ﻜﹶ ﻮَ ﺍ ﻛِ ﺐِ

ﻥﹶ ﺎ ﻛﹶ َ: (422) [2]88777 34, 75, 97, 98,

111, 114, 135, 143, 170, 184, 185,

196, 213, 232, 280, 282; [3]99888 13,

67, 79, 93, 95, 97, 110, 137, 145,

147, 154, 161, 179; [4]00999 1, 2, 6, 11,

12, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 32,

33, 34, 35, 36, 39, 43, 46, 47, 56,

58, 66, 76, 82, 85, 86, 92, 94, 96,

99, 100, 102, 104, 106, 107, 108,

111, 113, 126, 127, 128, 129, 130,

131, 133, 134, 135, 141, 147, 148,

149, 152, 158, 165, 169, 170; [5]11000

104, 106; [6]22111 11, 35, 122, 136,

152, 161; [7]33222 5, 39, 70, 82, 84, 86,

87, 103, 137, 175; [8]44333 32, 33, 35,

42, 44, 67; [9]55444 17, 24, 42, 70, 113,

114, 115, 120, 122; [10]66555 2, 19, 37,

39, 71, 73, 100; [11]77666 7, 15, 17, 20,

34, 42, 43, 116, 117; [12]88777 7, 26,

27, 38, 68, 76, 109, 111; [13]99888 32, Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 203

38; [14]00999 10, 11, 22, 46; [15]11000 78;

[16]22111 36, 120, 123; [17]33222 3, 5, 11, 18,

19, 20, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34,

36, 38, 42, 44, 53, 57, 58, 66, 67,

72, 78, 81, 83, 87, 88, 95, 96, 100,

108; [18]44333 28, 34, 43, 45, 50, 54,

79, 80, 82, 98, 109, 110; [19]55444 13,

21, 28, 29, 35, 41, 44, 47, 51, 54,

55, 56, 61, 63, 64, 71, 75; [20]66555

129; [21]77666 22, 47, 99; [22]88777 15, 44;

[23]99888 91, 109; [24]00999 7, 9, 51; [25]11000 6,

16, 18, 20, 26, 29, 54, 55, 65, 67,

70; [26]22111 8, 63, 67, 86, 103, 121,

139, 158, 174, 189, 190; [27]33222 14,

20, 48, 51, 56, 60, 69; [28]44333 4, 40,

59, 68, 76, 81; [29]55444 5, 24, 29, 40;

[30]66555 9, 10, 42, 47; [31]77666 21; [32]88777 5,

18; [33]99888 1, 2, 5, 6, 9, 15, 19, 21,

24, 25, 27, 30, 34, 36, 37, 38, 40,

43, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 69,

72, 73; [34]00999 15, 21, 43, 45; [35]11000 10,

18, 26, 41, 44, 45; [36]22111 70; [37]33222 30,

51, 73, 141, 143; [38]44333 69, 74; [39]55444

8; [40]66555 5, 21, 78, 82; [41]77666 52; [42]88777

20, 46, 51; [43]99888 25, 40, 81; [44]00999 31;

[45]11000 25; [46]22111 10, 11; [47]33222 10, 14,

21; [48]44333 4, 5, 7, 11, 14, 19, 21, 24,

26; [49]55444 5; [50]66555 27, 37; [51]77666 35; [53]88777

9; [54]99888 14, 16, 18, 21, 30; [56]00999 88,

90, 92; [59]11000 9, 17; [60]22111 6; [65]33222 2, 9;

[67]44333 18; [68]55444 14; [69]66555 33; [70]77666 4;

[71]88777 10; [72]99888 4, 6; [73]00999 18; [74]11000 16;

[75]22111 38; [76]33222 5, 7, 17, 22, 30; [77]44333

39; [78]55444 17; [84]66555 13, 15; [90]77666 17;

[96]88777 11; [110]99888 3

ﺎَﻛﹶﺎﻧ : (2) [2]00999 36; [5]11000 75

ْﺖَﻛﹶﺎﻧ : (37) [2]22111 94, 143; [4]33222

11, 103; [7]44333 83, 157, 163; [10]55444 98;

[16]66555 112; [18]77666 79, 101, 107; [19]88777 5,

8, 28; [21]99888 11, 74; [23]00999 66; [25]11000 15;

[27]22111 43; [29]33222 32, 33; [36]44333 29, 53;

[40]55444 22; [55]66555 37; [56]77666 6; [60]88777 4; [64]99888

6; [66]00999 12; [69]11000 27; [73]22111 14; [76]33222 15;

[78]44333 19, 20, 21

ﺎَﺘَﻛﹶﺎﻧ : (3) [4]55444 176; [21]66555 30; [66]77666

10

ﻮﺍُﻛﹶﺎﻧ : (267) [2]88777 10, 16, 57, 59,

61, 89, 102, 103, 113, 134, 140,

142; [3]99888 24, 112, 156, 164; [4]00999 12,

101, 176; [5]11000 14, 44, 61, 62, 63,

78, 79, 81; [6]22111 4, 5, 10, 24, 28, 43,

49, 70, 88, 108, 111, 120, 122,

124, 127, 129, 130, 138, 140, 157,

159; [7]33222 9, 37, 51, 53, 64, 72, 92,

96, 101, 118, 133, 136, 137, 139,

146, 147, 148, 160, 162, 163, 165,

177, 180; [8]44333 34, 54; [9]55444 9, 62, 66,

69, 70, 77, 81, 82, 95, 113, 121;

[10]66555 4, 8, 12, 13, 30, 42, 43, 45,

63, 70, 74, 75, 93; [11]77666 8, 16, 20,

21, 36, 78, 116; [12]88777 20, 57, 69;

[15]99888 2, 8, 11, 63, 81, 82, 84, 93;

[16]00999 33, 34, 39, 41, 87, 88, 96, 97,

112, 118, 124; [17]11000 27; [18]22111 9, 101;

[21]33222 8, 41, 63, 73, 74, 77, 90; [23]44333

46, 48; [24]55444 24, 62; [25]66555 18, 40;

[26]77666 5, 6, 40, 112, 199, 206, 207;

[27]88777 12, 53, 82; [28]99888 6, 8, 32, 63,

64, 75, 84; [29]00999 7, 13, 31, 34, 38,

39, 40, 41, 64; [30]11000 9, 10, 13, 32,

35, 49, 55; [32]22111 17, 19, 25; [33]33222 15,

20; [34]44333 14, 33, 40, 41, 54; [35]55444 44;

[36]66555 30, 46, 65; [37]77666 22, 35, 116,

167; [39]88777 26, 35, 43, 46, 48, 50;

[40]99888 21, 63, 82, 83; [41]00999 15, 17, 18,

20, 25, 27, 28, 48; [43]11000 7, 54, 69,

76; [44]22111 27, 29, 37; [45]33222 14, 17, 33;

[46]44333 6, 14, 16, 18, 26, 28; [48]55444 15,

26; [51]66555 16, 17, 45, 46; [52]77666 34;

[53]88777 52; [54]99888 31; [56]00999 24, 45, 46,

47; [58]11000 7, 15, 22; [62]22111 2; [63]33222 2;

[68]44333 33, 41, 43; [70]55444 44; [72]66555 15;

[78]77666 27; [83]88777 14, 29, 36

َﺖ ْﻨ ﻛﹸ : (57) [2]99888 143; [3]00999 44,

159; [4]11000 73, 102; [5]22111 116, 117; [7]33222

70, 77, 106, 188; [10]44333 91, 94; [11]55444

28, 32, 49, 62, 63, 88; [12]66555 3, 29,

102; [15]77666 7; [17]88777 93; [18]99888 51; [19]00999

18, 23, 31; [20]11000 35, 125; [21]22111 87;

[26]33222 31, 154, 187; [27]44333 27, 32; [28]55444

44, 45, 46, 86; [29]66555 29, 48; [37]77666 57;

[38]88777 75; [39]99888 56, 57, 59; [42]00999 52;

[46]11000 9, 22; [50]22111 19, 22; [78]33222 40

ْﻢ ُﺘ ْﻨ ﻛﹸ : (199) [2]44333 23, 28, 31, 33,

64, 72, 91, 93, 94, 111, 133, 144,

150, 172, 184, 187, 198, 248, 278,

280, 283; [3]55444 31, 49, 55, 79, 93,

103, 106, 110, 118, 139, 143, 154,

168, 175, 183; [4]66555 43, 59, 78, 94,

97, 102; [5]77666 6, 15, 23, 48, 57, 105,

112; [6]88777 22, 30, 40, 60, 81, 93, 94,

118, 143, 144, 164; [7]99888 37, 39, 43,

48, 85, 86, 194; [8]00999 1, 35, 41; [9]11000

13, 35, 41, 53, 65, 94, 105; [10]22111

22, 23, 28, 38, 48, 51, 52, 84, 104;

[11]33222 13, 86; [12]44333 10, 43, 74; [15]55444

71; [16]66555 27, 28, 32, 43, 56, 92, 93,

95, 114; [21]77666 7, 38, 54, 68, 103;

[22]88777 5, 69; [23]99888 35, 66, 84, 88, 105,

110, 114; [24]00999 2, 17; [26]11000 24, 28,

75, 92; [27]22111 64, 71, 84, 90; [28]33222 49,

62, 74; [29]44333 8, 16, 55; [30]55444 56; [31]66555

15; [32]77666 14, 20, 28; [34]88777 29, 32, 42;

[36]99888 48, 54, 63, 64; [37]00999 21, 28, 30,

39, 157; [39]11000 7, 24; [40]22111 73, 75;

[41]33222 22, 30, 37; [43]44333 5, 72; [44]55444 7,

36, 50; [45]66555 25, 28, 29, 31; [46]77666 4,

20, 34; [48]88777 12; [49]99888 17; [51]00999 14;

[52]11000 14, 16, 19; [56]22111 7, 86, 87; [57]33222

4, 8; [60]44333 1; [61]55444 11; [62]66555 6, 8, 9;

[66]77666 7; [67]88777 25, 27; [68]99888 22; [71]00999 4;

[77]11000 29, 43; [83]22111 17

2) [33]33222 28, 29) : ﻛﹸ ﻨْ ﺘُ ﻦﱠ

ﻦﱠ ﻛﹸ : (3) [2]44333 228; [4]55444 11; [65]66555 6

ﻛﹸﻨﱠﺎ : (82) [4]77666 97; [6]88777 23, 156,

157; [7]99888 5, 7, 43, 53, 88, 113, 172,

173; [9]00999 65; [10]11000 29, 61; [12]22111 17,

73, 81, 82, 91, 97; [13]33222 5; [14]44333 21;

[16]55444 28, 86; [17]66555 15, 49, 98; [18]77666

64; [21]88777 14, 17, 46, 51, 78, 79, 81,

82, 97, 104; [23]99888 17, 30, 82, 106;

[26]00999 41, 51, 97, 209; [27]11000 42, 67;

[28]22111 45, 53, 58, 59; [29]33222 10; [34]44333

31; [35]55444 37; [36]66555 28; [37]77666 16, 32,

53, 169; [38]88777 62; [40]99888 47, 84; [43]00999

13; [44]11000 3, 5; [45]22111 29; [50]33222 3; [52]44333

26, 28; [56]55444 47; [67]66555 10; [68]77666 29,

31; [72]88777 9, 11; [74]99888 45, 46; [79]00999 11

ُﻙ ﺃﹶ : (1) [19]11000 20

ْﻦ ﻛﹸ ﺃﹶ : (6) [4]22111 72; [11]33222 47; [12]44333

33; [15]55444 33; [19]66555 4; [63]77666 10

ﻥﹶ ﻮ ﻛﹸ ﺃﹶ : (10) [2]88777 67; [5]99888 31; [6]00999

14; [10]11000 72, 104; [19]22111 48; [27]33222 91;

[28]44333 17; [39]55444 12, 58

1) [6]66555 77) : ﻷَ ﻛﹸ ﻮ ﻧَ ﻦﱠ

ُﻚ َﺗ : (7) [4]77666 40; [11]88777 17, 109;

[16]99888 127; [19]00999 9; [31]11000 16; [40]22111 50

ْﻦ ﻜﹸ َﺗ : (21) [3]33222 60, 104; [4]44333 73,

97, 105, 113; [6]55444 23, 101, 158; [7]66555

205; [8]77666 73; [11]88777 42; [15]99888 55; [18]00999

43; [23]11000 105; [26]22111 136; [27]33222 70; [31]44333

16; [32]55444 23; [45]66555 31; [68]77666 48

ﻜﹸﻮﻥﹶَﺗ : (39) [2]88777 193, 266, 282;

[4]99888 29; [5]00999 29, 71, 110, 114; [6]11000 52,

135; [8]22111 7, 36, 39; [10]33222 61, 78, 92, Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 204

95; [11]44333 46; [12]55444 85; [15]66555 32; [16]77666

92; [17]88777 91; [19]99888 45; [22]00999 46; [25]11000 8,

43; [26]22111 194, 213; [27]33222 41; [28]44333 10,

19, 37; [33]55444 63; [48]66555 20; [70]77666 8, 9;

[101]88777 5

ﺎَﻜﹸﻮﻧَﺗ : (4) [2]99888 35; [7]00999 19, 20

ﻦﱠَﻜﹸﻮﻧَﺗ : (12) [2]11000 147; [6]22111 14,

35, 114; [10]33222 94, 95, 105; [26]44333 116,

167; [28]55444 86, 87; [39]66555 65

ﻮﺍُﻜﹸﻮﻧَﺗ : (25) [2]77666 41, 143, 148,

151, 239; [3]88777 105, 156; [4]99888 23, 78,

104; [8]00999 21, 47; [12]11000 9; [14]22111 44; [16]33222

7, 92; [17]44333 25; [22]55444 78; [26]66555 181;

[30]77666 31; [33]88777 69; [36]99888 62; [37]00999 29;

[40]11000 67; [59]22111 19

1) [4]33222 89) : ﺗَ ﻜﹸ ﻮ ﻧُ ﻮ ﻥﹶ

ُﻚ َﻧ : (2) [74]44333 43, 44

ْﻦ ﻜﹸ َﻧ : (4) [4]55444 141; [9]66555 86; [40]77666

74; [57]88777 14

ﻜﹸﻮﻥﹶَﻧ : (6) [5]99888 113; [6]00999 27; [7]11000

115; [20]22111 65; [26]33222 102; [28]44333 47

ﻦﱠَﻜﹸﻮﻧَﻟﹶﻨ : (6) [6]55444 63; [7]66555 23,

149, 189; [9]77666 75; [10]88777 22

ُﻚ َﻳ : (8) [8]99888 53; [9]00999 74; [16]11000 120;

[19]22111 67; [40]33222 28, 85; [75]44333 37

ْﻦ ﻜﹸ َﻳ : (31) [2]55444 196; [4]66555 11, 12,

38, 85, 135, 137, 168, 176; [6]77666

131, 139; [7]88777 2, 11; [8]99888 65, 66; [10]00999

71; [17]11000 111; [19]22111 14; [24]33222 6, 49;

[25]44333 2; [26]55444 197; [30]66555 13; [76]77666 1;

[98]88777 1; [112]99888 4

1) [49]00999 11) : ﻳَ ﻜﹸ ﻦﱠ

ﻜﹸﻮﻥﹸَﻳ : (52) [2]11000 117, 143, 150,

193, 247; [3]22111 40, 47, 49, 59; [4]33222

109, 159, 165, 171, 172; [5]44333 116;

[6]55444 73, 75, 101, 145; [7]66555 13, 89,

185; [8]77666 39, 67; [9]88777 7; [10]99888 15; [15]00999

31; [16]11000 40; [17]22111 51, 93; [19]33222 8, 20,

35; [22]44333 78; [24]55444 16; [25]66555 1, 7, 77;

[27]77666 72; [28]88777 8, 67; [33]99888 36, 37, 50;

[36]00999 82; [40]11000 68; [43]22111 33; [57]33222 20;

[58]44333 7; [59]55444 7; [73]66555 20; [101]77666 4

1) [12]88777 32) : ﻟﹶﻴَﻜﹸﻮﻧًﺎ

ﺎَﻜﹸﻮﻧَﻳ : (2) [2]99888 282; [41]00999 29

1) [35]11000 42) : ﻟﹶﻴَﻜﹸﻮﻧُﻦﱠ

ﻮﺍُﻜﹸﻮﻧَﻳ : (16) [4]22111 102; [9]33222 18,

87, 93; [10]44333 99; [11]55444 20; [19]66555 81;

[24]77666 32; [25]88777 40; [26]99888 3; [35]00999 6; [39]11000

47; [47]22111 38; [49]33222 11; [57]44333 16; [60]55444 2

2) [19]66555 82; [72]77666 19) : ﻳَ ﻜﹸ ﻮ ﻧُ ﻮ ﻥﹶ

ْﻦ ﻛﹸ : (11) [2]88777 117; [3]99888 47, 59; [6]00999

73; [7]11000 144; [15]22111 98; [16]33222 40; [19]44333

35; [36]55444 82; [39]66555 66; [40]77666 68

ﻮﺍُﻛﹸﻮﻧ : (9) [2]88777 65, 135; [3]99888 79;

[4]00999 135; [5]11000 8; [7]22111 166; [17]33222 50; [61]44333

14

ﻲِﻛﹸﻮﻧ : (1) [21]55444 69

ٍﻜﹶﺎﻥَﻣ : (14) [4]66555 20; [7]77666 95; [10]88777

22; [14]99888 17; [16]00999 101, 112; [22]11000 26,

31; [25]22111 12; [34]33222 51, 52, 53; [41]44333

44; [50]55444 41

ﺎًﻜﹶﺎﻧَﻣ : (9) [5]66555 60; [12]77666 77; [19]88777

16, 22, 57, 75; [20]99888 58; [25]00999 13, 34

1) [10]11000 28) : ﻣَﻜﹶﺎﻧَﻜﹸﻢْ

ُﻪَﻜﹶﺎﻧَﻣ : (3) [7]22111 143; [12]33222 78;

[28]44333 82

,4) [6]55444 135; [11]66555 93) : ﻣَ ﻜﹶ ﺎ ﻧَ ﺘِ ﻜﹸ ﻢْ

121; [39]77666 39

1) [36]88777 67) : ﻣَ ﻜﹶ ﺎ ﻧَ ﺘِ ﻬِ ﻢْ

1) [9]99888 35) : ﻓﹶﺘُﻜﹾﻮَﻯ

ْﻲ ﻛﹶ : (10) [3]00999 153; [16]11000 70; [20]22111

33, 40; [22]33222 5; [28]44333 13; [33]55444 37, 50;

[57]66555 23; [59]77666 7

1) [12]88777 76) : ﻛِﺪْﻧَﺎ

1) [86]99888 16) : ﺃﹶ ﻛِ ﻴ ﺪُ

1) [21]00999 57) : ﻷَ ﻛِ ﻴ ﺪَ ﻥﱠ

1) [12]11000 5) : ﻓﹶﻴَﻜِﻴﺪُﻭﺍ

1) [86]22111 15) : ﻳَ ﻜِ ﻴ ﺪُ ﻭ ﻥﹶ

2) [7]33222 195; [77]44333 39) : ﻛِ ﻴ ﺪُ ﻭ ﻥِ

1) [11]55444 55) : ﻛِﻴﺪُﻭﻧِﻲ

َﺪ ْﻴ ﻛﹶ : (7) [4]66555 76; [8]77666 18; [12]88777 52;

[20]99888 69; [40]00999 25, 37; [77]11000 39

ﺍًﺪْﻛﹶﻴ : (6) [12]22111 5; [21]33222 70; [37]44333

98; [52]55444 42; [86]66555 15, 16

1) [20]77666 64) : ﻛﹶ ﻴْ ﺪَ ﻛﹸ ﻢْ

2) [12]88777 28) : ﻛﹶ ﻴْ ﺪِ ﻛﹸ ﻦﱠ

ُﻩ َﺪ ْﻴ ﻛﹶ : (2) [20]99888 60; [22]00999 15

3) [3]11000 120; [52]22111 46)
ﻛﹶ ﻴْ ﺪُ ﻫُ ﻢْ

[105]33222 2

3) [12]44333 33, 34, 50) : ﻛﹶ ﻴْﺪَ ﻫُ ﻦﱠ

ﻱِﺪْﻛﹶﻴ : (2) [7]55444 183; [68]66555 45

1) [52]77666 42) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﻜِ ﻴ ﺪُ ﻭ ﻥﹶMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 205

َﻒ ْﻴ ﻛﹶ : (83) [2]88777 28, 259, 260;

[3]99888 6, 25, 86, 101, 137; [4]00999 21, 41,

50, 62; [5]11000 31, 43, 64, 75; [6]22111 11,

24, 46, 65, 81; [7]33222 84, 86, 93, 103,

129; [9]44333 7, 8; [10]55444 14, 35, 39, 73;

[12]66555 109; [13]77666 32; [14]88777 24, 45; [16]99888

36; [17]00999 21, 48; [18]11000 68; [19]22111 29;

[22]33222 44; [25]44333 9, 45; [27]55444 14, 51, 69;

[28]66555 40; [29]77666 19, 20; [30]88777 9, 42, 48,

50; [34]99888 45; [35]00999 26, 44; [37]11000 73,

154; [40]22111 5, 21, 82; [43]33222 25; [47]44333

10, 27; [50]55444 6; [54]66555 16, 18, 21, 30;

[67]77666 17, 18; [68]88777 36; [71]99888 15; [73]00999

17; [74]11000 19, 20; [88]22111 17, 18, 19, 20;

[89]33222 6; [105]44333 1

1) [83]55444 3) : ﻛﹶ ﺎ ﻟﹸ ﻮ ﻫُ ﻢْ

1) [17]66555 35) : ﻛِ ﻠﹾ ﺘُ ﻢْ

ﺎﻟﹸﻮﺍَﺍﻛﹾﺘ : (1) [83]77666 2

1) [12]88777 63) : ﻧَ ﻜﹾ ﺘَ ﻞﹾ

10) [6]99888 152; [7]00999 85)
ﺍ ﻟﹾ ﻜﹶ ﻴْ ﻞﹶ

[12]11000 59, 60, 63, 65, 88; [17]22111 35;

[26]33222 181

ﺎﻝﹶَﻜﹾﻴِﺍﻟﹾﻤ : (2) [11]44333 84, 85

ﻮﺍُﻜﹶﺎﻧَﺘْﺍﺳ : (2) [3]55444 146; [23]66555 76 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 206

- § -

[3) [52]77666 24; [55]88777 22; [56) : ﺍ ﻟ ﻠﱡ ﺆْ ﻟﹸ ﺆُ

23

ﺍًﻟﹸﺆْﻟﹸﺆ : (3) [22]99888 23; [35]00999 33; [76]11000

19

ِﺎﺏَﻟﹾﺒَﺍﻷ : (16) [2]22111 179, 197,

269; [3]33222 7, 190; [5]44333 100; [12]55444 111;

[13]66555 19; [14]77666 52; [38]88777 29, 43; [39]99888 9,

18, 21; [40]00999 54; [65]11000 10

ﺚﹶ ِﺒ ﻟﹶ : (4) [11]22111 69; [12]33222 42; [29]44333

14; [37]55444 144

َﺖ ﺜﹾ ِﺒ ﻟﹶ : (6) [2]66555 259; [10]77666 16; [20]88777

40; [26]99888 18

ْﻢ ُﺘ ﺜﹾ ِﺒ ﻟﹶ : (8) [17]00999 52; [18]11000 19; [20]22111

103, 104; [23]33222 112, 114; [30]44333 56

ﺎَﺜﹾﻨِﻟﹶﺒ : (2) [18]55444 19; [23]66555 113

ﺍ ﻮ ﺜﹸ ِﺒ ﻟﹶ : (5) [18]77666 12, 25, 26; [30]88777

55; [34]99888 14

[3) [10]00999 45; [46]11000 35; [79) : ﻳَ ﻠﹾ ﺒَ ﺜﹸ ﻮ ﺍ

46

1) [17]22111 76) : ﻳَﻠﹾﺒَﺜﹸﻮﻥﹶ

1) [78]33222 23) : ﻻ ﺑِ ﺜِ ﲔَ

1) [33]44333 14) : ﺗَ ﻠﹶ ﺒﱠ ﺜﹸ ﻮ ﺍ

1) [90]55444 6) : ﻟﹸﺒَﺪًﺍ

1) [72]66555 19) : ﻟِﺒَﺪًﺍ

1) [6]77666 9) : ﻟﹶﺒَﺴْﻨَﺎ

1) [2]88777 42) : ﺗَ ﻠﹾ ﺒِ ﺴُ ﻮ ﺍ

1) [3]99888 71) : ﺗَ ﻠﹾ ﺒِ ﺴُ ﻮ ﻥﹶ

2) [16]00999 14; [35]11000 12) : ﺗَ ﻠﹾ ﺒَ ﺴُ ﻮ ﻧَ ﻬَ ﺎ

1) [6]22111 65) : ﻳَ ﻠﹾ ﺒِ ﺴَ ﻜﹸ ﻢْ

2) [6]33222 82, 137) : ﻳَ ﻠﹾ ﺒِ ﺴُ ﻮ ﺍ

1) [6]44333 9) : ﻳَ ﻠﹾ ﺒِ ﺴُ ﻮ ﻥﹶ

2) [18]55444 31; [44]66555 53) : ﻳَ ﻠﹾ ﺒَ ﺴُ ﻮ ﻥﹶ

1) [50]77666 15) : ﻟﹶ ﺒْ ﺲٍ

ٌﺎﺱَﺒِﻟ : (4) [2]88777 187; [7]99888 26; [16]00999

112

ﺎ ًﺳ ﺎ َﺒ ِﻟ : (3) [7]11000 26; [25]22111 47; [78]33222

10

2) [22]44333 23; [35]55444 33) : ﻟِ ﺒَ ﺎ ﺳُ ﻬُ ﻢْ

1) [7]66555 27) : ﻟِ ﺒَ ﺎ ﺳَ ﻬُ ﻤَ ﺎ

1) [21]77666 80) : ﻟﹶ ﺒُ ﻮ ﺱٍ

1) [47]88777 15) : ﻟﹶ ﺒَ ﻦٍ

1) [16]99888 66) : ﻟﹶﺒَﻨًﺎ

ﺄﹰ َﺠ ﻠﹾ َﻣ : (3) [9]00999 57, 118; [42]11000 47

ﻟﹶﺠﱡﻮﺍ : (2) [23]22111 75; [67]33222 21

1) [27]44333 44) : ﻟﹸ ﺠﱠ ﺔﹰ

1) [24]55444 40) : ﻟﹸ ﺠﱢ ﻲﱟ

[3) [7]66555 180; [16) : ﻳُﻠﹾﺤِﺪُﻭﻥﹶ

103; [41]77666 40

1) [22]88777 25) : ﺑِﺈِﻟﹾﺤَﺎﺩٍ

2) [18]99888 27; [72]00999 22) : ﻣُﻠﹾﺘَﺤَﺪًﺍ

1) [2]11000 273) : ﺇِ ﻟﹾ ﺤَ ﺎ ﻓﹰ ﺎ

2) [3]22111 170; [62]33222 3) : ﻳَ ﻠﹾ ﺤَ ﻘﹸ ﻮ ﺍ

1) [34]44333 27) : ﺃﹶ ﻟﹾ ﺤَ ﻘﹾ ﺘُ ﻢْ

1) [52]55444 21) : ﺃﹶ ﻟﹾ ﺤَﻘﹾﻨَﺎ

ﻲِﻘﹾﻨِﺃﹶﻟﹾﺤ : (2) [12]66555 101; [26]77666 83

َﻢ ْﺤ ﻟﹶ : (7) [2]88777 173; [5]99888 3; [6]00999 145;

[16]11000 115; [49]22111 12; [52]33222 22; [56]44333 21

ﺎًﻤْﻟﹶﺤ : (4) [2]55444 259; [16]66555 14; [23]77666

14; [35]88777 12

1) [22]99888 37) : ﻟﹸ ﺤُ ﻮ ﻣُ ﻬَ ﺎ

1) [47]00999 30) : ﻟﹶ ﺤْ ﻦِ

1) [20]11000 94) : ﺑِﻠِﺤْﻴَﺘِﻲ

1) [2]22111 204) : ﺃﹶ ﻟﹶ ﺪﱡ

ﺍﻟﹸﺪ : (1) [19]33222 97

ﻥﹾ ُﺪ ﻟﹶ : (2) [11]44333 1; [27]55444 6

َﻚ ْﻧ ُﺪ ﻟﹶ : (7) [3]66555 8, 38; [4]77666 75;

[17]88777 80; [18]99888 10; [19]00999 5

ﻧﱠﺎُﻟﹶﺪ : (6) [4]11000 67; [18]22111 65; [19]33222 13;

[20]44333 99; [21]55444 17; [28]66555 57 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 207

ُﻪ ْﻧ ُﺪ ﻟﹶ : (2) [4]77666 40; [18]88777 2

ﻧﱢﻲُﻟﹶﺪ : (1) [18]99888 76

ﻯَﻟﹶﺪ : (2) [12]00999 25; [40]11000 18

ﺎَﻨْﻳَﻟﹶﺪ : (7) [12]22111 54; [23]33222 62; [36]44333

32, 53; [43]55444 4; [50]66555 35; [73]77666 12

ِﻪ ْﻳ َﺪ ﻟﹶ : (2) [18]88777 91; [50]99888 18

7) [3]00999 44; [12]11000 102)
ﻟﹶ ﺪَ ﻳْ ﻬِ ﻢْ

[23]22111 53; [30]33222 32; [43]44333 80; [72]55444 28

ﻱﱠ َﺪ ﻟﹶ : (4) [27]66555 10; [50]77666 23, 28,

29

1) [43]88777 71) : ﺗَ ﻠﹶ ﺬﱡ

ٍﺓ ﺬﱠ ﻟﹶ : (2) [37]99888 46; [47]00999 15

1) [37]11000 11) : ﻻ ﺯِ ﺏٍ

1) [17]22111 13) : ﺃﹶﻟﹾﺰَﻣْﻨَﺎﻩُ

1) [48]33222 26) : ﻭَ ﺃﹶ ﻟﹾ ﺰَ ﻣَ ﻬُ ﻢْ

1) [11]44333 28) : ﺃﹶ ﻧُ ﻠﹾ ﺰِ ﻣُ ﻜﹸ ﻤُ ﻮ ﻫَ ﺎ

2) [20]55444 129; [25]66555 77) : ﻟِ ﺰَ ﺍ ﻣً ﺎ

ﻥﹸ ﺎ َﺴ ِﻟ : (7) [5]77666 78; [14]88777 4; [16]99888

103; [19]00999 50; [26]11000 84, 195

ﺎًﺎﻧَﺴِﻟ : (3) [28]22111 34; [46]33222 12; [90]44333

9

3) [19]55444 97; [44]66555 58)
ﻟِ ﺴَ ﺎ ﻧِ ﻚَ

[75]77666 16

ﻲِﺎﻧَﺴِﻟ : (2) [20]88777 27; [26]99888 13

1) [33]00999 19) : ﺃﹶ ﻟﹾ ﺴِ ﻨَ ﺔٍ

[3) [16]11000 116; [24) : ﺃﹶ ﻟﹾ ﺴِ ﻨَ ﺘُ ﻜﹸ ﻢُ

15; [30]22111 22

6) [3]33222 78; [4]44333 46)
ﺃﹶ ﻟﹾ ﺴِ ﻨَ ﺘَ ﻬُ ﻢْ

[16]55444 62; [24]66555 24; [48]77666 11; [60]88777 2

1) [18]99888 19) : ﻭَ ﻟﹾ ﻴَ ﺘَ ﻠﹶ ﻄﱠ ﻒْ

6) [6]00999 103; [12]11000 100)
ﺍ ﻟ ﻠﱠ ﻄِ ﻴ ﻒُ

[22]22111 63; [31]33222 16; [42]44333 19; [67]55444 14

1) [33]66555 34) : ﻟﹶ ﻄِ ﻴ ﻔﹰ ﺎ

ﻠﹶﻈﱠﻰَﺗ : (1) [92]77666 14

ﻟﹶﻈﹶﻰ : (1) [70]88777 15

1) [9]99888 65) : ﻧَ ﻠﹾ ﻌَ ﺐُ

1) [12]00999 12) : ﻳَ ﻠﹾ ﻌَ ﺐْ

2) [43]11000 83; [70]22111 42) : ﻳَ ﻠﹾ ﻌَ ﺒُ ﻮ ﺍ

[5) [6]33222 91; [7]44333 98; [21) : ﻳَ ﻠﹾ ﻌَ ﺒُ ﻮ ﻥﹶ

2; [44]55444 9; [52]66555 12

ٌﺐ ِﻌ ﻟﹶ : (4) [6]77666 32; [29]88777 64; [47]99888

36; [57]00999 20

ﺎًﺒِﻟﹶﻌ : (4) [5]11000 57, 58; [6]22111 70; [7]33222

51

َﲔ ِﺒ ِﻋ ﻻ : (3) [21]44333 16, 55; [44]55444 38

ﻞﱠ َﻌ ﻟﹶ : (3) [33]66555 63; [42]77666 17; [65]88777 1

َﻚ ﻠﱠ َﻌ ﻟﹶ : (4) [11]99888 12; [18]00999 6; [20]11000

130; [26]22111 3

ْﻢ ﻜﹸ ﻠﱠ َﻌ ﻟﹶ : (68) [2]33222 21, 52, 53, 56,

63, 73, 150, 179, 183, 185, 189,

219, 242, 266; [3]44333 103, 123, 130,

132, 200; [5]55444 6, 35, 89, 90, 100; [6]66555

151, 152, 153, 155; [7]77666 57, 63, 69,

158, 171, 204; [8]88777 26, 45; [12]99888 2;

[13]00999 2; [16]11000 14, 15, 78, 81, 90; [21]22111

13; [22]33222 36, 77; [24]44333 1, 27, 31, 56,

61; [26]55444 129; [27]66555 7, 46; [28]77666 29,

73; [30]88777 46; [35]99888 12; [36]00999 45; [40]11000

67; [41]22111 26; [43]33222 3, 10; [45]44333 12; [49]55444

10; [51]66555 49; [57]77666 17; [62]88777 10

1) [26]99888 40) : ﻟﹶﻌَﻠﱠﻨَﺎ

ُﻪ ﻠﱠ َﻌ ﻟﹶ : (3) [20]00999 44; [21]11000 111; [80]22111

3

44) [2]33222 186, 187, 221)
ﻟﹶ ﻌَ ﻠﱠ ﻬُ ﻢْ

[3]44333 72; [6]55444 42, 51, 65, 69, 154; [7]66555

26, 94, 130, 164, 168, 174, 176;

[8]77666 57; [9]88777 12, 122; [12]99888 46, 62; [14]00999

25, 37; [16]11000 44; [20]22111 113; [21]33222 31,

58, 61; [23]44333 49; [28]55444 43, 46, 51;

[30]66555 41; [32]77666 3, 21; [36]88777 74; [39]99888 27,

28; [43]00999 28, 48; [44]11000 58; [46]22111 27;

[59]33222 21

ﻠﱢﻲَﻟﹶﻌ : (6) [12]44333 46; [20]55444 10; [23]66555

100; [28]77666 29, 38; [40]88777 36

1) [33]99888 64) : ﻟﹶ ﻌَ ﻦَ

1) [7]00999 38) : ﻟﹶ ﻌَ ﻨَ ﺖْ

ﻨﱠﺎَﻟﹶﻌ : (1) [4]11000 47

1) [5]22111 13) : ﻟﹶﻌَﻨﱠﺎﻫُﻢْ

ُﻪ َﻨ َﻌ ﻟﹶ : (3) [4]33222 93, 118; [5]44333 60

ُﻢ ُﻬ َﻨ َﻌ ﻟﹶ : (7) [2]55444 88; [4]66555 46, 52; [9]77666

68; [33]88777 57; [47]99888 23; [48]00999 6

1) [4]11000 47) : ﻧَ ﻠﹾ ﻌَ ﻨَ ﻬُ ﻢْ

ِﻦ َﻌ ﻠﹾ َﻳ : (2) [4]22111 52; [29]33222 25 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 208

2) [2]44333 159) : ﻳَ ﻠﹾ ﻌَ ﻨُ ﻬُ ﻢُ

1) [33]55444 68) : ﺍ ﻟﹾ ﻌَ ﻨْ ﻬُ ﻢْ

1) [5]66555 78) : ﻟﹸ ﻌِ ﻦَ

2) [5]77666 64; [24]88777 23) : ﻟﹸ ﻌِ ﻨُ ﻮ ﺍ

1) [33]99888 68) : ﻟﹶﻌْﻨًﺎ

ﺔﹸ َﻨ ْﻌ ﻟﹶ : (13) [2]00999 89, 161; [3]11000 61,

87; [7]22111 44; [11]33222 18, 60, 99; [13]44333 25;

[15]55444 35; [24]66555 7; [28]77666 42; [40]88777 52

1) [38]99888 78) : ﻟﹶﻌْﻨَﺘِﻲ

1) [2]00999 159) : ﺍ ﻟ ﻼ ﻋِ ﻨُ ﻮ ﻥﹶ

1) [33]11000 61) : ﻣَ ﻠﹾ ﻌُ ﻮ ﻧِ ﲔَ

1) [17]22111 60) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﻠﹾ ﻌُ ﻮ ﻧَ ﺔﹶ

ٌﺏ ﻮ ُﻐ ﻟﹸ : (2) [35]33222 35; [50]44333 38

1) [41]55444 26) : ﺍﻟﹾﻐَﻮْﺍ

ِﻮ ْﻐ ﻠﱠ ﻟ ﺍ : (6) [2]66555 225; [5]77666 89; [23]88777 3;

[25]99888 72; [28]00999 55; [52]11000 23

ﺍًﻮْﻟﹶﻐ : (3) [19]22111 62; [56]33222 25; [78]44333

35

1) [88]55444 11) : ﻻ ﻏِ ﻴَ ﺔﹰ

1) [10]66555 78) : ﻟِﺘَﻠﹾﻔِﺘَﻨَﺎ

2) [11]77666 81; [15]88777 65) : ﻳَ ﻠﹾ ﺘَ ﻔِ ﺖْ

1) [23]99888 104) : ﺗَ ﻠﹾ ﻔﹶ ﺢُ

1) [50]00999 18) : ﻳَ ﻠﹾﻔِ ﻆﹸ

1) [75]11000 29) : ﺍ ﻟﹾ ﺘَ ﻔﱠ ﺖِ

1) [78]22111 16) : ﺃﹶ ﻟﹾ ﻔﹶ ﺎ ﻓﹰ ﺎ

1) [17]33222 104) : ﻟﹶ ﻔِ ﻴ ﻔﹰ ﺎ

ﺍْﺃﹶﻟﹾﻔﹶﻮ : (1) [37]44333 69

ﺎَﺃﹶﻟﹾﻔﹶﻴ : (1) [12]55444 25

1) [2]66555 170) : ﺃﹶﻟﹾﻔﹶﻴْﻨَﺎ

ِﺎﻟﹾﺄﹶﻟﹾﻘﹶﺎﺏِﺑ : (1) [49]77666 11

1) [15]88777 22) : ﻟﹶ ﻮَ ﺍ ﻗِ ﺢَ

1) [28]99888 8) : ﻓﹶ ﺎ ﻟﹾ ﺘَ ﻘﹶ ﻄﹶ ﻪُ

1) [12]00999 10) : ﻳَ ﻠﹾ ﺘَ ﻘِ ﻄﹾ ﻪُ

ُﻒ ﻘﹶ ﻠﹾ َﺗ : (3) [7]11000 117; [20]22111 69;

[26]33222 45

1) [37]44333 142) : ﻓﹶ ﺎ ﻟﹾ ﺘَ ﻘﹶ ﻤَ ﻪُ

2) [31]55444 12, 13) : ﻟﹸ ﻘﹾ ﻤَ ﺎ ﻥﹶ

ﻟﹶﻘﹸﻮﺍ : (2) [2]66555 14, 76

1) [3]77666 119) : ﻟﹶ ﻘﹸ ﻮ ﻛﹸ ﻢْ

1) [18]88777 74) : ﻟﹶﻘِﻴَﺎ

ُﻢ ُﺘ ﻴ ِﻘ ﻟﹶ : (3) [8]99888 15, 45; [47]00999 4

1) [18]11000 62) : ﻟﹶﻘِﻴﻨَﺎ

1) [3]22111 143) : ﺗَ ﻠﹾ ﻘﹶ ﻮْ ﻩُ

1) [25]33222 68) : ﻳَ ﻠﹾ ﻖَ

1) [17]44333 13) : ﻳَ ﻠﹾ ﻘﹶ ﺎ ﻩُ

1) [19]55444 59) : ﻳَ ﻠﹾ ﻘﹶ ﻮْ ﻥﹶ

2) [9]66555 77; [33]77666 44) : ﻳَ ﻠﹾ ﻘﹶ ﻮْ ﻧَ ﻪُ

1) [76]88777 11) : ﻟﹶ ﻘﱠ ﺎ ﻫُ ﻢْ

ﻠﹶﻘﱠﻰُﻟﹶﺘ : (1) [27]99888 6

3) [28]00999 80; [41]11000 35) : ﻳُ ﻠﹶ ﻘﱠ ﺎ ﻫَ ﺎ

1) [25]22111 75) : ﻳُ ﻠﹶ ﻘﱠ ﻮْ ﻥﹶ

ﻼﻗﹸﻮﺍُﻳ : (3) [43]33222 83; [52]44333 45;

[70]55444 42

ﺃﹶﻟﹾﻘﹶﻰ : (12) [4]66555 94; [7]77666 107, 150;

[16]88777 15; [20]99888 65, 87; [22]00999 52; [26]11000

32, 45; [31]22111 10; [50]33222 37; [75]44333 15

1) [12]55444 96) : ﺃﹶ ﻟﹾ ﻘﹶ ﺎ ﻩُ

2) [4]66555 171; [20]77666 20) : ﺃﹶ ﻟﹾ ﻘﹶ ﺎ ﻫَ ﺎ

1) [84]88777 4) : ﺃﹶ ﻟﹾ ﻘﹶ ﺖْ

ﺍْﺃﹶﻟﹾﻘﹶﻮ : (7) [4]99888 90; [7]00999 116; [10]11000

81; [16]22111 28, 86, 87; [26]33222 44

1) [20]44333 39) : ﺃﹶ ﻟﹾ ﻘﹶ ﻴْ ﺖُ

ﺎَﻨْﺃﹶﻟﹾﻘﹶﻴ : (4) [5]55444 64; [15]66555 19; [38]77666

34; [50]88777 7

1) [8]99888 12) : ﺳَﺄﹸﻟﹾﻘِﻲMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 209

1) [2]00999 195) : ﺗُ ﻠﹾ ﻘﹸ ﻮ ﺍ

1) [60]11000 1) : ﺗُ ﻠﹾ ﻘﹸ ﻮ ﻥﹶ

َﻲ ِﻘ ﻠﹾ ُﺗ : (2) [7]22111 115; [20]33222 65

ﻲِﻠﹾﻘُﻨَﺳ : (2) [3]44333 151; [73]55444 5

1) [20]66555 39) : ﻓﹶ ﻠﹾ ﻴُ ﻠﹾ ﻘِ ﻪِ

1) [4]77666 91) : ﻳُ ﻠﹾ ﻘﹸ ﻮ ﺍ

2) [3]88777 44; [26]99888 223) : ﻳُ ﻠﹾ ﻘﹸ ﻮ ﻥﹶ

ﻲِﻠﹾﻘُﻳ : (3) [22]00999 52, 53; [40]11000 15

ِﻖ ﻟﹾ ﺃﹶ : (4) [7]22111 117; [20]33222 69; [27]44333

10; [28]55444 31

1) [27]66555 28) : ﻓﹶ ﺄﹶ ﻟﹾ ﻘِ ﻪِ

1) [20]77666 19) : ﺃﹶﻟﹾﻘِﻬَﺎ

ﺃﹶﻟﹾﻘﹸﻮﺍ : (4) [7]88777 116; [10]99888 80; [20]00999

66; [26]11000 43

ُﻩ ﻮ ﻘﹸ ﻟﹾ ﺃﹶ : (3) [12]22111 10, 93; [37]33222 97

1) [50]44333 24) : ﺃﹶﻟﹾﻘِﻴَﺎ

1) [50]55444 26) : ﺃﹶﻟﹾﻘِﻴَﺎﻩُ

1) [28]66555 7) : ﻓﹶ ﺄﹶ ﻟﹾ ﻘِ ﻴ ﻪِ

2) [25]77666 13; [67]88777 7) : ﺃﹸ ﻟﹾ ﻘﹸ ﻮ ﺍ

َﻲ ِﻘ ﻟﹾ ﺃﹸ : (7) [7]99888 120; [20]00999 70; [26]11000

46; [27]22111 29; [43]33222 53; [54]44333 25; [67]55444 8

ﻠﹾﻘﹶﻰُﻓﹶﺘ : (1) [17]66555 39

ﻠﹾﻘﹶﻰُﻳ : (3) [25]77666 8; [28]88777 86; [41]99888

40

ﻠﹶﻘﱠﻰَﻓﹶﺘ : (1) [2]00999 37

1) [24]11000 15) : ﺗَ ﻠﹶ ﻘﱠ ﻮْ ﻧَ ﻪُ

1) [21]22111 103) : ﺗَ ﺘَ ﻠﹶ ﻘﱠ ﺎ ﻫُ ﻢُ

1) [50]33222 17) : ﻳَﺘَﻠﹶﻘﱠﻰ

ﻘﹶﻰَﺍﻟﹾﺘ : (4) [3]44333 155, 166; [8]55444 41;

[54]66555 12

1) [3]77666 13) : ﺍﻟﹾﺘَﻘﹶﺘَﺎ

1) [8]88777 44) : ﺍ ﻟﹾ ﺘَ ﻘﹶ ﻴْ ﺘُ ﻢْ

1) [55]99888 19) : ﻳَﻠﹾﺘَﻘِﻴَﺎﻥِ

1) [28]00999 61) : ﻻ ﻗِ ﻴ ﻪِ

َﺀ ﺎ ﻘﹶ ِﻟ : (17) [6]11000 31, 130, 154; [7]22111

51, 147; [10]33222 45; [13]44333 2; [18]55444 110;

[23]66555 33; [29]77666 5; [30]88777 8, 16; [32]99888 10,

14; [39]00999 71; [41]11000 54; [45]22111 34

ﺎَﻧَﻘﹶﺎﺀِﻟ : (4) [10]33222 7, 11, 15; [25]44333

21

ِﻪ ِﺋ ﺎ ﻘﹶ ِﻟ : (3) [18]55444 105; [29]66555 23; [32]77666

23

َﺀ ﺎ ﻘﹶ ﻠﹾ ِﺗ : (3) [7]88777 47; [10]99888 15; [28]00999

22

ِﺍﻟﺘﱠﻼﻕ : (1) [40]11000 15

1) [69]22111 20) : ﻣُ ﻼ ﻕٍ

ﻼﻗﹸﻮُﻣ : (3) [2]33222 46, 249; [11]44333 29

1) [2]55444 223) : ﻣُ ﻼ ﻗﹸ ﻮ ﻩُ

1) [62]66555 8) : ﻣُ ﻼ ﻗِ ﻴ ﻜﹸ ﻢْ

1) [84]77666 6) : ﻣُ ﻼ ﻗِ ﻴ ﻪِ

2) [10]88777 80; [26]99888 43) : ﻣُ ﻠﹾ ﻘﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [7]00999 115) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻠﹾ ﻘِ ﲔَ

1) [77]11000 5) : ﺍﻟﹾﻤُﻠﹾﻘِﻴَﺎﺕِ

1) [50]22111 17) : ﺍﻟﹾﻤُﺘَﻠﹶﻘﱢﻴَﺎﻥِ

ِﺢ ْﻤ ﻟﹶ : (2) [16]33222 77; [54]44333 50

1) [49]55444 11) : ﺗَ ﻠﹾ ﻤِ ﺰُ ﻭ ﺍ

1) [9]66555 58) : ﻳَ ﻠﹾ ﻤِ ﺰُ ﻙَ

1) [9]77666 79) : ﻳَ ﻠﹾ ﻤِ ﺰُ ﻭ ﻥﹶ

1) [104]88777 1) : ﻟﹸ ﻤَ ﺰَ ﺓٍ

1) [72]99888 8) : ﻟﹶﻤَﺴْﻨَﺎ

1) [6]00999 7) : ﻓﹶ ﻠﹶ ﻤَ ﺴُ ﻮ ﻩُ

2) [4]11000 43; [5]22111 6) : ﻻ ﻣَ ﺴْ ﺘُ ﻢُ

1) [57]33222 13) : ﺍ ﻟﹾ ﺘَ ﻤِ ﺴُ ﻮ ﺍ

ﺎﻟﹶﻤ : (1) [89]44333 19

1) [53]55444 32) : ﺍ ﻟ ﻠﱠ ﻤَ ﻢَ

ِﺐ َﻬ ﻠﱠ ﻟ ﺍ : (3) [77]66555 31; [111]77666 1, 3

2) [7]88777 176) : ﻳَ ﻠﹾ ﻬَ ﺚﹾMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 210

1) [91]99888 8) : ﻓﹶﺄﹶﻟﹾﻬَﻤَﻬَﺎ

1) [102]00999 1) : ﺃﹶ ﻟﹾ ﻬَ ﺎ ﻛﹸ ﻢُ

1) [63]11000 9) : ﺗُ ﻠﹾ ﻬِ ﻜﹸﻢْ

1) [24]22111 37) : ﺗُ ﻠﹾ ﻬِ ﻴ ﻬِ ﻢْ

1) [15]33222 3) : ﻳُ ﻠﹾ ﻬِ ﻬِ ﻢُ

ﻠﹶﻬﱠﻰَﺗ : (1) [80]44333 10

ﻮْﻟﹶﻬ : (6) [6]55444 32; [29]66555 64; [31]77666 6;

[47]88777 36; [57]99888 20; [62]00999 11

ﺍًﻮْﻟﹶﻬ : (4) [6]11000 70; [7]22111 51; [21]33222 17;

[62]44333 11

1) [21]55444 3) : ﻻ ﻫِ ﻴَ ﺔﹰ

َﺍﻟﻼﺕ : (1) [53]66555 19

َﺕ ﻻ : (1) [38]77666 3

1) [85]88777 22) : ﻟﹶ ﻮْ ﺡٍ

ِﺍﺡَﻟﹾﻮَﺍﻷ : (4) [7]99888 145, 150, 154;

[54]00999 13

1) [74]11000 29) : ﻟﹶ ﻮﱠ ﺍ ﺣَ ﺔﹲ

1) [24]22111 63) : ﻟِ ﻮَ ﺍ ﺫﹰ ﺍ

ٍﻁ ﻮ ﻟﹸ : (17) [11]33222 70, 74, 81, 89;

[15]44333 59, 61; [22]55444 43; [26]66555 160, 161,

167; [27]77666 56; [29]88777 26; [38]99888 13; [50]00999

13; [54]11000 33, 34; [66]22111 10

ﻟﹸﻮﻃﹰﺎ : (10) [6]33222 86; [7]44333 80; [11]55444

77; [21]66555 71, 74; [27]77666 54; [29]88777 28,

32, 33; [37]99888 133

1) [12]00999 32) : ﻟﹸﻤْﺘُﻨﱠﻨِﻲ

1) [14]11000 22) : ﺗَﻠﹸﻮﻣُﻮﻧِﻲ

ﻮﺍُﻟﹸﻮﻣ : (1) [14]22111 22

1) [68]33222 30) : ﻳَ ﺘَ ﻼ ﻭَ ﻣُ ﻮ ﻥﹶ

1) [5]44333 54) : ﻟﹶ ﻮْ ﻣَ ﺔﹶ

1) [5]55444 54) : ﻻ ﺋِ ﻢٍ

1) [75]66555 2) : ﺍ ﻟ ﻠﱠ ﻮﱠﺍ ﻣَ ﺔِ

1) [51]77666 54) : ﻣَ ﻠﹸ ﻮ ﻡٍ

ﺎًﻠﹸﻮﻣَﻣ : (2) [17]88777 29, 39

2) [23]99888 6; [70]00999 30) : ﻣَ ﻠﹸ ﻮ ﻣِ ﲔَ

ٌﻢ ﻴ ِﻠ ُﻣ : (2) [37]11000 142; [51]22111 40

2) [2]33222 69) : ﻟﹶﻮْﻧُﻬَﺎ

1) [30]44333 22) : ﺃﹶﻟﹾﻮَﺍﻧِﻜﹸﻢْ

4) [16]55444 13, 69; [35]66555 28)
ﺃﹶ ﻟﹾ ﻮَ ﺍ ﻧُ ﻪُ

[39]77666 21

2) [35]88777 27) : ﺃﹶ ﻟﹾ ﻮَ ﺍ ﻧُ ﻬَ ﺎ

1) [4]99888 135) : ﺗَﻠﹾﻮُﻭﺍ

1) [3]00999 153) : ﺗَﻠﹾﻮُﻭﻥﹶ

1) [3]11000 78) : ﻳَﻠﹾﻮُﻭﻥﹶ

ﺍْﻟﹶﻮﱠﻭ : (1) [63]22111 5

ﺎﻟﹶﻴ : (1) [4]33222 46

1) [49]44333 14) : ﻳَ ﻠِ ﺘْ ﻜﹸ ﻢْ

َﺖ ْﻴ ﻟﹶ : (3) [28]55444 79; [36]66555 26; [43]77666

38

ﺎَﻨَﺘْﻟﹶﻴ : (2) [6]88777 27; [33]99888 66

ﻲِﻨَﺘْﻟﹶﻴ : (8) [4]00999 73; [18]11000 42; [19]22111

23; [25]33222 27, 28; [69]44333 25; [78]55444 40;

[89]66555 24

1) [69]77666 27) : ﻟﹶﻴْﺘَﻬَﺎ

َﺲ ْﻴ ﻟﹶ : (74) [2]88777 177, 189, 198,

249, 272, 282; [3]99888 28, 36, 66, 75,

128, 167, 182; [4]00999 101, 123, 176;

[5]11000 93, 116; [6]22111 30, 51, 53, 70, 122;

[7]33222 61, 67; [8]44333 51; [9]55444 91; [11]66555 8, 16,

46, 47, 78, 81; [15]77666 42; [16]88777 99;

[17]99888 36, 65; [22]00999 10, 71; [24]11000 15,

29, 58, 60, 61; [29]22111 8, 10, 68; [31]33222

15; [33]44333 5; [36]55444 81; [39]66555 32, 36, 37,

60; [40]77666 42, 43; [42]88777 11; [43]99888 51;

[46]00999 32, 34; [48]11000 11, 17; [53]22111 39,

58; [56]33222 2; [58]44333 10; [69]55444 35; [70]66555 2;

[75]77666 40; [88]88777 6; [95]99888 8

ِﺖ َﺴ ْﻴ ﻟﹶ : (3) [2]00999 113; [4]11000 18

ﻮﺍُﺴْﻟﹶﻴ : (2) [3]22111 113; [6]33222 89

َﺖ ْﺴ ﻟﹶ : (6) [4]44333 94; [6]55444 66, 159;

[7]66555 172; [13]77666 43; [88]88777 22

ْﻢ ُﺘ ْﺴ ﻟﹶ : (3) [2]99888 267; [5]00999 68; [15]11000

20

1) [33]22111 32) : ﻟﹶ ﺴْ ﺘُ ﻦﱠ

74) [2]33222 164, 187, 274)
ﺍ ﻟ ﻠﱠ ﻴْ ﻞِ

[3]44333 27, 113, 190; [6]55444 13, 60, 76, 96;

[7]66555 54; [10]77666 6, 27, 67; [11]88777 81, 114;

[13]99888 3, 10; [14]00999 33; [15]11000 65; [16]22111 12;

[17]33222 12, 78, 79; [20]44333 130; [21]55444 20,

33, 42; [22]66555 61; [23]77666 80; [24]88777 44; Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 211

[25]99888 47, 62; [27]00999 86; [28]11000 71, 72,

73; [30]22111 23; [31]33222 29; [34]44333 33; [35]55444

13; [36]66555 37, 40; [37]77666 138; [39]88777 5, 9;

[40]99888 61; [41]00999 37, 38; [45]11000 5; [50]22111 40;

[51]33222 17; [52]44333 49; [57]55444 6; [73]66555 2, 6,

20; [74]77666 33; [76]88777 26; [78]99888 10; [81]00999

17; [84]11000 17; [89]22111 4; [91]33222 4; [92]44333 1;

[93]55444 2

ﻼْﻟﹶﻴ : (5) [10]66555 24; [17]77666 1; [44]88777 23;

[71]99888 5; [76]00999 26

ﻠﺔْﻟﹶﻴ : (8) [2]11000 51, 187; [7]22111 142;

[44]33222 3; [97]44333 1, 2, 3

1) [79]55444 29) : ﻟﹶﻴْﻠﹶﻬَﺎ

ٍﺎﻝَﻟﹶﻴ : (3) [19]66555 10; [69]77666 7; [89]88777 2

1) [34]99888 18) : ﻟﹶ ﻴَ ﺎ ﻟِ ﻲَ

1) [3]00999 159) : ﻟِ ﻨْ ﺖَ

1) [39]11000 23) : ﺗَ ﻠِ ﲔُ

ﺃﹶﻟﹶﻨﱠﺎ : (1) [34]22111 10

1) [59]33222 5) : ﻟِ ﻴ ﻨَ ﺔٍ

ﺎًﻟﹶﻴﱢﻨ : (1) [20]44333 44 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 212

- ½ -

ﺎﺋﹶﺔِﻣ : (8) [2]55444 259, 261; [8]66555 65,

66; [18]77666 25; [24]88777 2; [37]99888 147

2) [8]00999 65, 66) : ﻣِ ﺎ ﺋﹶ ﺘَ ﻴْ ﻦِ

1) [43]11000 29) : ﻣَ ﺘﱠ ﻌْ ﺖُ

1) [25]22111 18) : ﻣَ ﺘﱠ ﻌْ ﺘَ ﻬُ ﻢْ

ﺎَﻨْﺘﱠﻌَﻣ : (3) [15]33222 88; [20]44333 131; [21]55444

44

1) [28]66555 61) : ﻣَﺘﱠﻌْﻨَﺎﻩُ

3) [10]77666 98; [26]88777 205)
ﻣَﺘﱠﻌْﻨَﺎﻫُﻢْ

[37]99888 148

1) [33]00999 28) : ﺃﹸ ﻣَ ﺘﱢ ﻌْ ﻜﹸ ﻦﱠ

1) [2]11000 126) : ﻓﹶ ﺄﹸ ﻣَ ﺘﱢ ﻌُ ﻪُ

2) [11]22111 48; [31]33222 24) : ﻧُ ﻤَ ﺘﱢ ﻌُ ﻬُ ﻢْ

1) [11]44333 3) : ﻳُ ﻤَ ﺘﱢ ﻌْ ﻜﹸ ﻢْ

2) [2]55444 236; [33]66555 49) : ﻣَ ﺘﱢ ﻌُ ﻮ ﻫُ ﻦﱠ

1) [33]77666 16) : ﺗُ ﻤَ ﺘﱠ ﻌُ ﻮ ﻥﹶ

1) [26]88777 207) : ﻳُ ﻤَ ﺘﱠ ﻌُ ﻮ ﻥﹶ

1) [2]99888 196) : ﺗَ ﻤَ ﺘﱠ ﻊَ

2) [15]00999 3; [29]11000 66) : ﻳَ ﺘَ ﻤَ ﺘﱠ ﻌُ ﻮ ﺍ

6) [11]22111 65; [14]33222 30)
ﺗَ ﻤَ ﺘﱠ ﻌُ ﻮ ﺍ

[16]44333 55; [30]55444 34; [51]66555 43; [77]77666 46

2) [6]88777 128; [9]99888 69) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻤْ ﺘَ ﻊَ

3) [4]00999 24; [9]11000 69)
ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻤْ ﺘَ ﻌْ ﺘُ ﻢْ

[46]22111 20

1) [9]33222 69) : ﻓﹶ ﺎ ﺳْ ﺘَ ﻤْ ﺘَ ﻌُ ﻮ ﺍ

ٌﺎﻉَﺘَﻣ : (21) [2]44333 36, 241; [3]55444 14,

185, 197; [4]66555 77; [7]77666 24; [9]88777 38; [10]99888

23, 70; [13]00999 17, 26; [16]11000 117; [21]22111

111; [24]33222 29; [28]44333 60, 61; [40]55444 39;

[42]66555 36; [43]77666 35; [57]88777 20

ﺎ ًﻋ ﺎ َﺘ َﻣ : (10) [2]99888 236, 240; [5]00999 96;

[11]11000 3; [16]22111 80; [33]33222 53; [36]44333 44;

[56]55444 73; [79]66555 33; [80]77666 32

2) [12]88777 17, 79) : ﻣَ ﺘَ ﺎ ﻋَ ﻨَﺎ

1) [12]99888 65) : ﻣَﺘَﺎﻋَﻬُﻢْ

1) [4]00999 102) : ﺃﹶ ﻣْ ﺘِ ﻌَ ﺘِ ﻜﹸ ﻢْ

ٌﲔ ِﺘ َﻣ : (3) [7]11000 183; [51]22111 58; [68]33222

45

ﻰَﺘَﻣ : (9) [2]44333 214; [10]55444 48; [17]66555

51; [21]77666 38; [27]88777 71; [32]99888 28; [34]00999

29; [36]11000 48; [67]22111 25

1) [19]33222 17) : ﺗَ ﻤَ ﺜﱠ ﻞﹶ

1) [20]44333 104) : ﺃﹶ ﻣْ ﺜﹶ ﻠﹸ ﻬُ ﻢْ

ﻞﹶ ﺜﹾ ِﻣ : (31) [2]55444 113, 118, 137,

194, 228, 233, 275; [3]66555 73; [4]77666 11,

176; [5]88777 31, 95; [6]99888 93, 124; [8]00999 31;

[10]11000 102; [11]22111 89; [16]33222 126; [17]44333 88;

[22]55444 60; [23]66555 81; [28]77666 48, 79; [35]88777

14; [37]99888 61; [40]00999 30, 31; [41]11000 13;

[51]22111 23, 59; [60]33222 11

ْﻜﹸﻢ ﻠﹸ ﺜﹾ ِﻣ : (7) [14]44333 11; [18]55444 110;

[21]66555 3; [23]77666 24, 33, 34; [41]88777 6

ﺎَﺜﹾﻠﹶﻨِﻣ : (6) [11]99888 27; [14]00999 10; [23]11000

47; [26]22111 154, 186; [36]33222 15

ُﻪ ﻠﹸ ﺜﹾ ِﻣ : (17) [2]44333 23; [3]55444 140; [5]66555

36; [7]77666 169; [10]88777 38; [11]99888 13; [13]00999

17, 18; [17]11000 88; [18]22111 109; [20]33222 58;

[24]44333 17; [36]55444 42; [39]66555 47; [42]77666 11;

[46]88777 10; [52]99888 34

ﺎَﻬِﺜﹾﻠِﻣ : (6) [2]00999 106; [6]11000 160; [10]22111

27; [40]33222 40; [42]44333 40; [89]55444 8

5) [4]66555 140; [17]77666 99)
ﻣِ ﺜﹾ ﻠﹸ ﻬُ ﻢْ

[21]88777 84; [36]99888 81; [38]00999 43

1) [65]11000 12) : ﻣِ ﺜﹾ ﻠﹶ ﻬُ ﻦﱠ

1) [3]22111 165) : ﻣِﺜﹾﻠﹶﻴْﻬَﺎ

1) [3]33222 13) : ﻣِ ﺜﹾ ﻠﹶ ﻴْ ﻬِ ﻢْ

ﺜﹶﻞَﻣ : (41) [2]44333 17, 171, 214, 261,

264, 265; [3]55444 59, 117; [7]66555 176; [10]77666

24; [11]88777 24; [13]99888 35; [14]00999 18, 26;

[16]11000 60; [17]22111 89; [18]33222 45, 54; [22]44333

73; [24]55444 35; [25]66555 33; [29]77666 41; [30]88777

27, 58; [39]99888 27; [43]00999 8; [47]11000 15; [57]22111

20; [59]33222 15, 16; [62]44333 5

ﺜﹶﻼَﻣ : (22) [2]55444 26; [7]66555 177; [11]77666

24; [14]88777 24; [16]99888 75, 76, 112; [18]00999

32; [24]11000 34; [30]22111 28; [36]33222 13, 78;

[39]44333 29; [43]55444 17, 56, 57, 59; [66]66555

10, 11; [74]77666 31

ُﻪ ﻠﹸ ﺜﹶ َﻣ : (3) [2]88777 264; [6]99888 122; [7]00999

176

3) [2]11000 17; [48]22111 29) : ﻣَ ﺜﹶ ﻠﹸ ﻬُ ﻢْ

ﺜﹶﺎﻝﹶْﻣَﺍﻷ : (11) [13]33222 17; [14]44333 25,

45; [16]55444 74; [17]66555 48; [24]77666 35; [25]88777 9,

39; [29]99888 43; [56]00999 23; [59]11000 21

4) [6]22111 38; [7]33222 194)
ﺃﹶ ﻣْ ﺜﹶ ﺎ ﻟﹸ ﻜﹸ ﻢْ

[47]44333 38; [56]55444 61 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 213

2) [6]66555 160; [47]77666 10) : ﺃﹶ ﻣْ ﺜﹶ ﺎ ﻟﹸ ﻬَ ﺎ

ْﻢُﺜﹶﺎﻟﹶﻬْﺃﹶﻣ : (2) [47]88777 3; [76]99888 28

ُﺜﹸﻼﺕَﺍﻟﹾﻤ : (1) [13]00999 6

ﺜﹾﻠﹶﻰُﺍﻟﹾﻤ : (1) [20]11000 63

ﻞﹸ ﻴِﺎﺛَﺍﻟﺘﱠﻤ : (2) [21]22111 52; [34]33222 13

2) [18]44333 94; [21]55444 96) : ﻣَ ﺄﹾ ﺟُ ﻮ ﺝُ

4) [11]66555 73; [50]77666 1)
ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﺠِ ﻴ ﺪٌ

[85]88777 15, 21

1) [22]99888 17) : ﺍﻟﹾﻤَﺠُﻮﺱَ

2) [3]00999 141, 154) : ﻟِ ﻴُ ﻤَ ﺤﱢ ﺺَ

ُﻖ َﺤ ْﻤ َﻳ : (2) [2]11000 276; [3]22111 141

1) [13]33222 13) : ﺍ ﻟﹾ ﻤِ ﺤَ ﺎ ﻝِ

1) [49]44333 3) : ﺍ ﻣْ ﺘَ ﺤَ ﻦَ

1) [60]55444 10) : ﺍ ﻣْ ﺘَﺤِ ﻨُ ﻮ ﻫُ ﻦﱠ

1) [17]66555 12) : ﻣَﺤَﻮْﻧَﺎ

1) [42]77666 24) : ﻳَ ﻤْ ﺢُ

1) [13]88777 39) : ﻳَﻤْﺤُﻮﺍ

2) [16]99888 14; [35]00999 12) : ﻣَ ﻮَ ﺍ ﺧِ ﺮَ

1) [19]11000 23) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﺨَ ﺎ ﺽُ

ﺪﱠ َﻣ : (2) [13]22111 3; [25]33222 45

2) [15]44333 19; [50]55444 7) : ﻣَ ﺪَ ﺩْ ﻧَ ﺎ ﻫَ ﺎ

ﻥﱠ ﺪﱠ ُﻤ َﺗ : (2) [15]66555 88; [20]77666 131

1) [19]88777 79) : ﻧَ ﻤُ ﺪﱡ

2) [19]99888 75; [22]00999 15) : ﻓﹶ ﻠﹾ ﻴَ ﻤْ ﺪُ ﺩْ

1) [31]11000 27) : ﻳَ ﻤُ ﺪﱡ ﻩُ

1) [2]22111 15) : ﻳَ ﻤُ ﺪﱡ ﻫُ ﻢْ

1) [7]33222 202) : ﻳَﻤُﺪﱡﻭﻧَﻬُﻢْ

1) [84]44333 3) : ﻣُ ﺪﱠ ﺕْ

2) [26]55444 132, 133) : ﺃﹶ ﻣَ ﺪﱠ ﻛﹸ ﻢْ

1) [17]66555 6) : ﺃﹶﻣْﺪَﺩْﻧَﺎﻛﹸﻢْ

1) [52]77666 22) : ﺃﹶﻣْﺪَﺩْﻧَﺎﻫُﻢْ

1) [27]88777 36) : ﺃﹶ ﺗُ ﻤِ ﺪﱡ ﻭ ﻧَ ﻦِ

1) [17]99888 20) : ﻧُ ﻤِ ﺪﱡ

1) [23]00999 55) : ﻧُ ﻤِ ﺪﱡ ﻫُ ﻢْ

2) [3]11000 125; [71]22111 12) : ﻳُ ﻤْ ﺪِ ﺩْ ﻛﹸ ﻢْ

1) [3]33222 124) : ﻳُ ﻤِ ﺪﱠ ﻛﹸ ﻢْ

ﺍﺪَﻣ : (2) [19]44333 75, 79

1) [18]55444 109) : ﻣَﺪَﺩًﺍ

1) [56]66555 30) : ﻣَﻤْﺪُﻭﺩٍ

1) [74]77666 12) : ﻣَﻤْﺪُﻭﺩًﺍ

1) [104]88777 9) : ﻣُ ﻤَ ﺪﱠ ﺩَﺓٍ

1) [8]99888 9) : ﻣُ ﻤِ ﺪﱡ ﻛﹸ ﻢْ

1) [9]00999 4) : ﻣُ ﺪﱠ ﺗِ ﻬِ ﻢْ

1) [18]11000 109) : ﻣِ ﺪَ ﺍ ﺩً ﺍ

ِﺔَﻳﻨِﺪَﺍﻟﹾﻤ : (14) [7]22111 123; [9]33222 101,

120; [12]44333 30; [15]55444 67; [18]66555 19, 82;

[27]77666 48; [28]88777 15, 18, 20; [33]99888 60;

[36]00999 20; [63]11000 8

,3) [7]22111 111; [26]33222 36) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﺪَ ﺍ ﺋِ ﻦِ

53

َﻦ َﻳ ْﺪ َﻣ : (10) [7]44333 85; [9]55444 70; [11]66555

84, 95; [20]77666 40; [22]88777 44; [28]99888 22,

23, 45; [29]00999 36

1) [4]11000 4) : ﻣَﺮِﻳﺌﹰﺎ

ِﺀ ْﺮ َﻤ ﻟﹾ ﺍ : (4) [2]22111 102; [8]33222 24; [78]44333

40; [80]55444 34

1) [19]66555 28) : ﺍ ﻣْ ﺮَ ﺃﹶ

1) [4]77666 176) : ﺍ ﻣْ ﺮُ ﺅٌ

ٍﺉ ِﺮ ْﻣ ﺍ : (5) [24]88777 11; [52]99888 21; [70]00999

38; [74]11000 52; [80]22111 37

ﺓﹶ ﺃﹶ َﺮ ْﻣ ﺍ : (11) [3]33222 35; [4]44333 12, 128;

[12]55444 30, 51; [27]66555 23; [28]77666 9; [33]88777 50;

[66]99888 10, 11

2) [11]00999 81; [29]11000 33) : ﺍ ﻣْ ﺮَ ﺃﹶ ﺗَ ﻚَ

[8) [7]22111 83; [11]33222 71; [12) : ﺍ ﻣْ ﺮَ ﺃﹶ ﺗُ ﻪُ

21; [15]44333 60; [27]55444 57; [29]66555 32; [51]77666

29; [111]88777 4

ﻲِﺃﹶﺗَﺮْﺍﻣ : (3) [3]99888 40; [19]00999 5, 8 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 214

1) [2]11000 282) : ﺍﻣْﺮَﺃﹶﺗَﺎﻥِ

1) [28]22111 23) : ﺍ ﻣْ ﺮَ ﺃ ﺗَ ﻴْ ﻦِ

1) [2]33222 102) : ﻣَ ﺎ ﺭُ ﻭ ﺕَ

َﺝ َﺮ َﻣ : (2) [25]44333 53; [55]55444 19

1) [55]66555 15) : ﻣَ ﺎ ﺭِ ﺝٍ

1) [50]77666 5) : ﻣَ ﺮِ ﻳ ﺞٍ

2) [55]88777 22, 58) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﺮْ ﺟَ ﺎ ﻥﹸ

1) [40]99888 75) : ﺗَ ﻤْ ﺮَ ﺣُ ﻮ ﻥﹶ

ﺎًﺣَﺮَﻣ : (2) [17]00999 37; [31]11000 18

1) [9]22111 101) : ﻣَ ﺮَ ﺩُ ﻭ ﺍ

1) [37]33222 7) : ﻣَ ﺎ ﺭِ ﺩٍ

1) [22]44333 3) : ﻣَ ﺮِ ﻳ ﺪٍ

1) [4]55444 117) : ﻣَ ﺮِ ﻳ ﺪً ﺍ

1) [27]66555 44) : ﻣُ ﻤَ ﺮﱠ ﺩٌ

ﺮﱠ َﻣ : (3) [2]77666 259; [10]88777 12; [11]99888 38

1) [7]00999 189) : ﻣَ ﺮﱠ ﺕْ

ﺮﱡﻭﺍَﻣ : (3) [25]11000 72; [83]22111 30

1) [27]33222 88) : ﺗَ ﻤُ ﺮﱡ

1) [37]44333 137) : ﺗَ ﻤُ ﺮﱡ ﻭ ﻥﹶ

1) [12]55444 105) : ﻳَ ﻤُ ﺮﱡ ﻭ ﻥﹶ

ﺮﱠ ﻣ : (1) [27]66555 88

2) [54]77666 2, 19) : ﻣُ ﺴْ ﺘَ ﻤِ ﺮﱞ

1) [54]88777 46) : ﺃﹶ ﻣَ ﺮﱡ

ٍﺓ ﺮﱠ َﻣ : (13) [6]99888 94, 110; [8]00999 56; [9]11000

13, 80, 83, 126; [17]22111 7, 51; [18]33222 48;

[20]44333 37; [36]55444 79; [41]66555 21

1) [2]77666 229) : ﻣَﺮﱠﺗَﺎﻥِ

ِﻦ ْﻴ َﺗ ﺮﱠ َﻣ : (5) [9]88777 101, 126; [17]99888 4;

[28]00999 54; [33]11000 31

1) [24]22111 58) : ﻣَ ﺮﱠ ﺍ ﺕٍ

1) [53]33222 6) : ﻣِ ﺮﱠ ﺓٍ

1) [26]44333 80) : ﻣَ ﺮِ ﺿْ ﺖُ

ٌﺽ َﺮ َﻣ : (12) [2]55444 10; [5]66555 52; [8]77666

49; [9]88777 125; [22]99888 53; [24]00999 50; [33]11000

12, 32, 60; [47]22111 20, 29; [74]33222 31

1) [2]44333 10) : ﻣَﺮَﺿًﺎ

2) [24]55444 61; [48]66555 17) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﺮِ ﻳ ﺾِ

3) [2]77666 184, 185, 196) : ﻣَ ﺮِ ﻳ ﻀً ﺎ

ﻰَﺿْﺮَﻣ : (5) [4]88777 43, 102; [5]99888 6;

[9]00999 91; [73]11000 20

1) [2]22111 158) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﺮْ ﻭَ ﺓﹶ

1) [18]33222 22) : ﺗُ ﻤَ ﺎ ﺭِ

1) [53]44333 12) : ﺗُ ﻤَ ﺎ ﺭُ ﻭ ﻧَ ﻪُ

1) [42]55444 18) : ﻳُ ﻤَ ﺎ ﺭُ ﻭ ﻥﹶ

1) [54]66555 36) : ﺗَﻤَﺎﺭَﻭْﺍ

1) [53]77666 55) : ﺗَ ﺘَ ﻤَ ﺎ ﺭَ ﻯ

1) [43]88777 61) : ﺗَ ﻤْ ﺘَ ﺮُ ﻥﱠ

2) [6]99888 2; [44]00999 50) : ﺗَ ﻤْ ﺘَ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

2) [15]11000 63; [19]22111 34) : ﻳَ ﻤْ ﺘَ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

4) [2]33222 147; [3]44333 60)
ﺍﻟﹾﻤُﻤْﺘَﺮِﻳﻦَ

[6]55444 114; [10]66555 94

ٍﺔ َﻳ ْﺮ ِﻣ : (5) [11]77666 17, 109; [22]88777 55;

[32]99888 23; [41]00999 54

1) [18]11000 22) : ﻣِ ﺮَ ﺍ ﺀً

َﻢ َﻳ ْﺮ َﻣ : (34) [2]22111 87, 253; [3]33222 36,

37, 42, 43, 44, 45; [4]44333 156, 157,

171; [5]55444 17, 46, 72, 75, 78, 110,

112, 114, 116; [9]66555 31; [19]77666 16, 27,

34; [23]88777 50; [33]99888 7; [43]00999 57; [57]11000 27;

[61]22111 6, 14; [66]33222 12

1) [83]44333 27) : ﻣِ ﺰَ ﺍ ﺟُ ﻪُ

2) [76]55444 5, 17) : ﻣِ ﺰَ ﺍ ﺟُ ﻬَ ﺎ

1) [34]66555 19) : ﻣَﺰﱠﻗﹾﻨَﺎﻫُﻢْ

1) [34]77666 7) : ﻣُ ﺰﱢ ﻗﹾ ﺘُ ﻢْ

2) [34]88777 7, 19) : ﻣُ ﻤَ ﺰﱠ ﻕٍ

1) [56]99888 69) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﺰْ ﻥِ

ﻮﺍُﺤَﺴْﺍﻣ : (3) [4]00999 43; [5]11000 6

1) [38]22111 33) : ﻣَﺴْﺤًﺎMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 215

,11) [3]33222 45; [4]44333 157) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﺴِ ﻴ ﺢُ

171, 172; [5]55444 17, 72, 75; [9]66555 30, 31

1) [36]77666 67) : ﻟﹶﻤَﺴَﺨْﻨَﺎﻫُﻢْ

1) [111]88777 5) : ﻣَ ﺴَ ﺪٍ

ﺲﱠ َﻣ : (6) [3]99888 140; [7]00999 95; [30]11000

33; [39]22111 8, 49; [54]33222 48

ُﻪ ْﺘ ﺴﱠ َﻣ : (2) [11]44333 10; [41]55444 50

3) [2]66555 214; [10]77666 21)
ﻣَ ﺴﱠ ﺘْ ﻬُ ﻢُ

[21]88777 46

ْﻢ ﻜﹸ ﺴﱠ َﻣ : (4) [8]99888 68; [16]00999 53;

[17]11000 67; [24]22111 14

ﺎَﺴﱠﻨَﻣ : (2) [12]33222 88; [50]44333 38

َﻲ ِﻨ ﺴﱠ َﻣ : (4) [7]55444 188; [15]66555 54;

[21]77666 83; [38]88777 41

ُﻪ ﺴﱠ َﻣ : (6) [10]99888 12; [17]00999 83; [41]11000

49, 51; [70]22111 20, 21

1) [7]33222 201) : ﻣَ ﺴﱠ ﻬُ ﻢْ

1) [24]44333 35) : ﺗَ ﻤْ ﺴَ ﺴْ ﻪُ

1) [3]55444 120) : ﺗَ ﻤْ ﺴَ ﺴْ ﻜﹸ ﻢْ

1) [11]66555 113) : ﻓﹶ ﺘَ ﻤَ ﺴﱠ ﻜﹸ ﻢُ

ﺎَﺴﱠﻨَﻤَﺗ : (2) [2]77666 80; [3]88777 24

3) [7]99888 73; [11]00999 64)
ﺗَ ﻤَ ﺴﱡ ﻮ ﻫَ ﺎ

[26]11000 156

3) [2]22111 236, 237)
ﺗَ ﻤَ ﺴﱡ ﻮ ﻫُ ﻦﱠ

[33]33222 49

3) [6]44333 17; [10]55444 107) : ﻳَ ﻤْ ﺴَ ﺴْ ﻚَ

1) [3]66555 140) : ﻳَ ﻤْ ﺴَ ﺴْ ﻜﹸ ﻢْ

2) [3]77666 47; [19]88777 20) : ﻳَﻤْﺴَﺴْﻨِﻲ

1) [3]99888 174) : ﻳَ ﻤْ ﺴَ ﺴْ ﻬُ ﻢْ

1) [19]00999 45) : ﻳَ ﻤَ ﺴﱠ ﻚَ

1) [5]11000 73) : ﻟﹶ ﻴَ ﻤَ ﺴﱠ ﻦﱠ

2) [35]22111 35) : ﻳَﻤَﺴﱡﻨَﺎ

1) [36]33222 18) : ﻟﹶ ﻴَ ﻤَ ﺴﱠ ﻨﱠ ﻜﹸ ﻢْ

1) [56]44333 79) : ﻳَ ﻤَ ﺴﱡ ﻪُ

4) [6]55444 49; [11]66555 48)
ﻳَ ﻤَ ﺴﱡ ﻬُ ﻢُ

[15]77666 48; [39]88777 61

2) [58]99888 3, 4) : ﻳَ ﺘَ ﻤَ ﺎ ﺳﱠ ﺎ

1) [2]00999 275) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﺲﱢ

1) [20]11000 97) : ﻣِ ﺴَ ﺎ ﺱَ

1) [7]22111 170) : ﻳُﻤَﺴﱢﻜﹸﻮﻥﹶ

1) [67]33222 21) : ﺃﹶ ﻣْ ﺴَ ﻚَ

1) [17]44333 100) : ﻷَ ﻣْ ﺴَ ﻜﹾ ﺘُ ﻢْ

1) [5]55444 4) : ﺃﹶ ﻣْ ﺴَ ﻜﹾ ﻦَ

1) [35]66555 41) : ﺃﹶﻣْﺴَﻜﹶﻬُﻤَﺎ

1) [60]77666 10) : ﺗُ ﻤْ ﺴِ ﻜﹸ ﻮ ﺍ

1) [2]88777 231) : ﺗُﻤْﺴِﻜﹸﻮﻫُﻦﱠ

ْﻚ ِﺴ ْﻤ ُﻳ : (4) [22]99888 65; [35]00999 2,

41; [39]11000 42

1) [16]22111 59) : ﺃﹶ ﻳُ ﻤْ ﺴِ ﻜﹸ ﻪُ

[2) [16]33222 79; [67) : ﻳُ ﻤْ ﺴِ ﻜﹸ ﻬُ ﻦﱠ

19

ْﻚ ِﺴ ْﻣ ﺃﹶ : (2) [33]44333 37; [38]55444 39

[3) [2]66555 231; [4) : ﻓﹶﺄﹶﻣْﺴِﻜﹸﻮﻫُﻦﱠ

15; [65]77666 2

[2) [2]88777 256; [31) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻤْ ﺴَ ﻚَ

22

1) [43]99888 43) : ﻓﹶ ﺎ ﺳْ ﺘَ ﻤْ ﺴِ ﻚْ

1) [2]00999 229) : ﺇِ ﻣْ ﺴَ ﺎ ﻙٌ

1) [35]11000 2) : ﻣُ ﻤْ ﺴِ ﻚَ

1) [39]22111 38) : ﻣُﻤْﺴِﻜﹶﺎﺕُ

1) [43]33222 21) : ﻣُﺴْﺘَﻤْﺴِﻜﹸﻮﻥﹶ

1) [83]44333 26) : ﻣِ ﺴْ ﻚٌ

1) [30]55444 17) : ﺗُ ﻤْ ﺴُ ﻮ ﻥﹶ

1) [76]66555 2) : ﺃﹶ ﻣْ ﺸَ ﺎ ﺝٍ

1) [2]77666 20) : ﻣَﺸَﻮْﺍ

ِﺶ ْﻤ َﺗ : (2) [17]88777 37; [31]99888 18

1) [57]00999 28) : ﺗَ ﻤْ ﺸُ ﻮ ﻥﹶMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 216

ﻲِﺸْﻤَﺗ : (2) [20]11000 40; [28]22111 25

6) [7]33222 195; [17]44333 95)
ﻳَ ﻤْ ﺸُ ﻮ ﻥﹶ

[20]55444 128; [25]66555 20, 63; [32]77666 26

ﻲِﺸْﻤَﻳ : (7) [6]88777 122; [24]99888 45;

[25]00999 7; [67]11000 22

ﻮﺍُﺸْﺍﻣ : (2) [38]22111 6; [67]33222 15

1) [31]44333 19) : ﻣَ ﺸْ ﻴِ ﻚَ

1) [68]55444 11) : ﻣَ ﺸﱠ ﺎ ﺀٍ

َﺮ ْﺼ ِﻣ : (4) [10]66555 87; [12]77666 21, 99;

[43]88777 51

1) [2]99888 61) : ﻣِﺼْﺮًﺍ

ٍﺔ َﻐ ْﻀ ُﻣ : (3) [22]00999 5; [23]11000 14

1) [43]22111 8) : ﻣَﻀَﻰ

1) [8]33222 38) : ﻣَ ﻀَ ﺖْ

1) [18]44333 60) : ﺃﹶ ﻣْ ﻀِ ﻲَ

1) [15]55444 65) : ﺍﻣْﻀُﻮﺍ

1) [36]66555 67) : ﻣُﻀِﻴﺎ

ﺎَﻧْﻄﹶﺮْﺃﹶﻣ : (5) [7]77666 84; [11]88777 82; [15]99888

74; [26]00999 173; [27]11000 58

1) [8]22111 32) : ﻓﹶ ﺄﹶ ﻣْ ﻄِ ﺮْ

1) [25]33222 40) : ﺃﹸ ﻣْ ﻄِ ﺮَ ﺕْ

ﻄﹶﺮَﻣ : (4) [4]44333 102; [25]55444 40; [26]66555

173; [27]77666 58

ﺍًﻄﹶﺮَﻣ : (3) [7]88777 84; [26]99888 173; [27]00999

58

1) [46]11000 24) : ﻣُﻤْﻄِﺮُﻧَﺎ

1) [75]22111 33) : ﻳَﺘَﻤَﻄﱠﻰ

َﻊ َﻣ : (56) [2]33222 43, 153, 194, 249;

[3]44333 43, 53, 193; [4]55444 69, 146; [5]66555 83;

[6]77666 19, 68; [7]88777 47, 150; [8]99888 66; [9]00999

36, 46, 83, 86, 87, 93, 119, 123;

[11]11000 42; [15]22111 31, 32, 96; [16]33222 128;

[17]44333 3, 22, 39; [18]55444 28; [19]66555 58; [21]77666

79; [23]88777 117; [25]99888 27, 68; [26]00999 213;

[27]11000 44, 60, 61, 62, 63, 64; [28]22111 88;

[29]33222 13, 69; [48]44333 4; [50]55444 26; [51]66555 51;

[66]77666 10; [72]88777 18; [74]99888 45; [94]00999 5, 6

َﻚ َﻌ َﻣ : (11) [4]11000 102; [7]22111 88, 134;

[11]33222 48, 112; [23]44333 28; [27]55444 47; [28]66555

57; [33]77666 50; [73]88777 20

ْﻢ ﻜﹸ َﻌ َﻣ : (27) [2]99888 14, 41; [3]00999 81;

[4]11000 47, 141; [5]22111 12, 53; [6]33222 94; [7]44333

71; [8]55444 12, 75; [9]66555 42, 52; [10]77666 20,

102; [11]88777 93; [12]99888 66; [26]00999 15; [29]11000

10; [36]22111 19; [38]33222 59; [47]44333 35; [52]55444

31; [57]66555 4, 14; [59]77666 11

1) [20]88777 46) : ﻣَﻌَﻜﹸﻤَﺎ

ﺎَﻨَﻌَﻣ : (6) [9]99888 40; [11]00999 42; [12]11000

12, 63; [20]22111 47; [26]33222 17

ُﻪ َﻌ َﻣ : (34) [2]44333 214, 249; [3]55444 146;

[5]66555 36; [7]77666 64, 72, 131, 157; [9]88777 88;

[10]99888 73; [11]00999 12, 40, 58, 66, 94;

[12]11000 36; [13]22111 18; [17]33222 42, 103; [23]44333

91; [24]55444 62; [25]66555 7, 35; [26]77666 65,

119; [34]88777 10; [37]99888 102; [38]00999 18; [39]11000

47; [40]22111 25; [43]33222 53; [48]44333 29; [60]55444 4;

[66]66555 8

1) [50]77666 21) : ﻣَﻌَﻬَﺎ

ْﻢ ُﻬ َﻌ َﻣ : (14) [2]88777 89, 91, 101,

213; [4]99888 72, 73, 108, 140; [6]00999 150;

[21]11000 84; [38]22111 43; [57]33222 25; [58]44333 7;

[59]55444 12

َﻲ ِﻌ َﻣ : (11) [7]66555 105; [9]77666 83; [18]88777

67, 72, 75; [21]99888 24; [26]00999 62, 118;

[28]11000 34; [67]22111 28

1) [6]33222 143) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﻌْ ﺰِ

1) [107]44333 7) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﺎ ﻋُ ﻮ ﻥﹶ

1) [47]55444 15) : ﺃﹶﻣْﻌَﺎﺀَﻫُﻢْ

1) [40]66555 10) : ﻣَ ﻘﹾ ﺖُ

ﺎًﻘﹾﺘَﻣ : (4) [4]77666 22; [35]88777 39; [40]99888

35; [61]00999 3

1) [40]11000 10) : ﻣَ ﻘﹾ ﺘِ ﻜﹸ ﻢْ

1) [27]22111 22) : ﻣَ ﻜﹶ ﺚﹶ

1) [13]33222 17) : ﻳَ ﻤْ ﻜﹸ ﺚﹸ

2) [20]44333 10; [28]55444 29) : ﺍ ﻣْ ﻜﹸ ﺜﹸ ﻮ ﺍ

1) [17]66555 106) : ﻣُ ﻜﹾ ﺚٍ

1) [43]77666 77) : ﻣَ ﺎ ﻛِ ﺜﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [18]88777 3) : ﻣَ ﺎ ﻛِ ﺜِ ﲔَ

َﺮ ﻜﹶ َﻣ : (3) [3]99888 54; [13]00999 42; [16]11000

26

1) [7]22111 123) : ﻣَﻜﹶﺮْﺗُﻤُﻮﻩُ

1) [27]33222 50) : ﻣَﻜﹶﺮْﻧَﺎ

ﺍ ﻭ ُﺮ ﻜﹶ َﻣ : (6) [3]44333 54; [14]55444 46; [16]66555

45; [27]77666 50; [40]88777 45; [71]99888 22

1) [10]00999 21) : ﺗَﻤْﻜﹸﺮُﻭﻥﹶMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 217

2) [8]11000 30) : ﻳَ ﻤْ ﻜﹸ ﺮُ

1) [6]22111 123) : ﻟِ ﻴَ ﻤْ ﻜﹸ ﺮُ ﻭ ﺍ

ﻭﻥﹶُﻜﹸﺮْﻤَﻳ : (7) [6]33222 123, 124; [8]44333

30; [12]55444 102; [16]66555 127; [27]77666 70; [35]88777

10

ﺍًﻜﹾﺮَﻣ : (4) [10]99888 21; [27]00999 50; [71]11000

22

5) [13]22111 33; [14]33222 46)
ﻣَ ﻜﹾ ﺮُ ﻫُ ﻢْ

[27]44333 51

1) [12]55444 31) : ﺑِ ﻤَ ﻜﹾ ﺮِ ﻫِ ﻦﱠ

2) [3]66555 54; [8]77666 30) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﺎ ﻛِ ﺮِ ﻳ ﻦَ

1) [48]88777 24) : ﻣَ ﻜﱠ ﺔﹶ

1) [2]99888 98) : ﻣِ ﻴ ﻜﹶ ﺎ ﻝﹶ

ﻜﱠﻨﱠﺎَﻣ : (3) [12]00999 21, 56; [18]11000 84

ْﻜﱠﻨﱠﺎﻛﹸﻢَﻣ : (2) [7]22111 10; [46]33222 26

ْﻢُﻜﱠﻨﱠﺎﻫَﻣ : (3) [6]44333 6; [22]55444 41;

[46]66555 26

ﻜﱠﻨﱢﻲَﻣ : (1) [18]77666 95

ْﻦ ﻜﱢ َﻤ ُﻧ : (3) [6]88777 6; [28]99888 6, 57

1) [24]00999 55) : ﻭَ ﻟﹶ ﻴُ ﻤَ ﻜﱢ ﻨَ ﻦﱠ

1) [8]11000 71) : ﻓﹶ ﺄﹶ ﻣْ ﻜﹶ ﻦَ

ٌﲔ ِﻜ َﻣ : (4) [12]22111 54; [23]33222 13; [77]44333

21; [81]55444 20

ًﻜﹶﺎﺀُﻣ : (1) [8]66555 35

ﻥﱠ َﻸ ْﻣ َﻷ : (4) [7]77666 18; [11]88777 119;

[32]99888 13; [38]00999 85

1) [72]11000 8) : ﻣُ ﻠِ ﺌﹶ ﺖْ

1) [18]22111 18) : ﻣُ ﻠِ ﺌﹾ ﺖَ

1) [50]33222 30) : ﺍ ﻣْﺘَ ﻸْ ﺕِ

1) [3]44333 91) : ﻣِ ﻞﹾ ﺀُ

2) [37]55444 66; [56]66555 53) : ﻣَ ﺎ ﻟِ ﺌﹸ ﻮ ﻥﹶ

ﺄﹸ ﻠﹶ َﻤ ﻟﹾ ﺍ : (22) [2]77666 246; [7]88777 60, 66,

75, 88, 90, 109, 127; [11]99888 27, 38;

[12]00999 43; [23]11000 24, 33; [26]22111 34; [27]33222

29, 32, 38; [28]44333 20, 38; [37]55444 8; [38]66555

6, 69

1) [10]77666 88) : ﻣَ ﻸَ ﻩُ

ِﻪ ِﺌ ﻠﹶ َﻣ : (6) [7]88777 103; [10]99888 75; [11]00999

97; [23]11000 46; [28]22111 32; [43]33222 46

1) [10]44333 83) : ﻣَ ﻠﹶ ﺌِ ﻬِ ﻢْ

ٌﺢ ﻠﹾ ِﻣ : (2) [25]55444 53; [35]66555 12

ٍﻕ ﻼ ْﻣ ِﺇ : (2) [6]77666 151; [17]88777 31

ْﺖ ﻜﹶ ﻠﹶ َﻣ : (15) [4]99888 3, 24, 25, 36;

[16]00999 71; [23]11000 6; [24]22111 31, 33, 58; [30]33222

28; [33]44333 50, 52, 55; [70]55444 30

1) [24]66555 61) : ﻣَ ﻠﹶ ﻜﹾ ﺘُ ﻢْ

ُﻚ ِﻠ ْﻣ ﺃﹶ : (5) [5]77666 25; [7]88777 188; [10]99888

49; [60]00999 4; [72]11000 21

َﻚ ِﻠ ْﻤ َﺗ : (2) [5]22111 41; [82]33222 19

1) [27]44333 23) : ﺗَ ﻤْ ﻠِ ﻜﹸ ﻬُ ﻢْ

ﻜﹸﻮﻥﹶِﻠْﻤَﺗ : (2) [17]55444 100; [46]66555 8

ُﻚ ِﻠ ْﻤ َﻳ : (8) [5]77666 17, 76; [10]88777 31;

[16]99888 73; [20]00999 89; [34]11000 42; [43]22111 86;

[48]33222 11

[10) [13]44333 16; [17) : ﻳَﻤْﻠِﻜﹸﻮﻥﹶ

56; [19]55444 87; [25]66555 3; [29]77666 17; [34]88777 22;

[35]99888 13; [39]00999 43; [78]11000 37

1) [20]22111 87) : ﺑِﻤَﻠﹾﻜِﻨَﺎ

ﻠﹾﻜﹰﺎُﻣ : (3) [4]33222 54; [38]44333 35; [76]55444

20

ُﻪ ﻜﹶ ﻠﹾ ُﻣ : (3) [2]66555 247, 248; [38]77666 20

,11) [12]88777 43, 50, 54) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﻠِ ﻚُ

72, 76; [18]99888 79; [20]00999 114; [23]11000 116;

[59]22111 23; [62]33222 1; [114]44333 2

ﻜﹰﺎِﻠَﻣ : (2) [2]55444 246, 247

1) [27]66555 34) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻠﹸ ﻮ ﻙَ

1) [5]77666 20) : ﻣُ ﻠﹸ ﻮ ﻛﹰ ﺎ

ِﻚ ِﻟ ﺎ َﻣ : (3) [1]88777 4; [3]99888 26; [43]00999 77

1) [36]11000 71) : ﻣَ ﺎ ﻟِ ﻜﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [54]22111 55) : ﻣَ ﻠِ ﻴ ﻚٍ

1) [16]33222 75) : ﻣَﻤْﻠﹸﻮﻛﹰﺎ

ِﻠﹶﻜﹸﻮﺕَﻣ : (4) [6]44333 75; [7]55444 185;

[23]66555 88; [36]77666 83

ٌﻚ ﻠﹶ َﻣ : (10) [6]88777 8, 50; [11]99888 12,

31; [12]00999 31; [25]11000 7; [32]22111 11; [53]33222 26;

[69]44333 17; [89]55444 22

ﻠﹶﻜﹰﺎَﻣ : (3) [6]66555 8, 9; [17]77666 95 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 218

2) [2]88777 102; [7]99888 20) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﻠﹶ ﻜﹶ ﻴْ ﻦِ

,68) [2]00999 30, 31, 34) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﻠﹶ ﺎ ﺋِ ﻜﹶ ﺔﹸ

161, 177, 210, 248; [3]11000 18, 39, 42,

45, 80, 87, 124, 125; [4]22111 97, 166,

172; [6]33222 93, 111, 158; [7]44333 11; [8]55444 9,

12, 50; [13]66555 13, 23; [15]77666 7, 8, 28,

30; [16]88777 2, 28, 32, 33, 49; [17]99888 40,

61, 92, 95; [18]00999 50; [20]11000 116; [21]22111

103; [22]33222 75; [23]44333 24; [25]55444 21, 22,

25; [34]66555 40; [35]77666 1; [37]88777 150; [38]99888

71, 73; [39]00999 75; [41]11000 14, 30; [42]22111 5;

[43]33222 19, 53, 60; [47]44333 27; [53]55444 27;

[66]66555 4, 6; [70]77666 4; [74]88777 31; [78]99888 38;

[97]00999 4

[5) [2]11000 98, 285; [4) : ﻣَ ﻠﹶ ﺎ ﺋِ ﻜﹶ ﺘَ ﻪُ

136; [33]22111 43, 56

1) [2]33222 282) : ﻳُ ﻤِ ﻞﱠ

2) [2]44333 282) : ﻟﹾ ﻴُ ﻤْ ﻠِ ﻞِ

ﺔﹶ ﻠﱠ ِﻣ : (10) [2]55444 130, 135; [3]66555 95;

[4]77666 125; [6]88777 161; [12]99888 37, 38; [16]00999

123; [22]11000 78; [38]22111 7

1) [7]33222 89) : ﻣِ ﻠﱠ ﺘِ ﻜﹸ ﻢْ

ﺎَﻨِﻠﱠﺘِﻣ : (2) [7]44333 88; [14]55444 13

2) [2]66555 120; [18]77666 20) : ﻣِ ﻠﱠ ﺘَ ﻬُ ﻢْ

ﻠﹶﻰْﺃﹶﻣ : (1) [47]88777 25

ُﺖ ْﻴ ﻠﹶ ْﻣ ﺃﹶ : (3) [13]99888 32; [22]00999 44, 48

ﻲِﻠْﺃﹸﻣ : (2) [7]11000 183; [68]22111 45

2) [3]33222 178) : ﻧُﻤْﻠِﻲ

1) [25]44333 5) : ﺗُﻤْﻠﹶﻰ

1) [19]55444 46) : ﻣَﻠِﻴﺎ

َﻊ َﻨ َﻣ : (3) [2]66555 114; [17]77666 94; [18]88777

55

َﻚ َﻌ َﻨ َﻣ : (3) [7]99888 12; [20]00999 92; [38]11000

75

1) [17]22111 59) : ﻣَﻨَﻌَﻨَﺎ

1) [9]33222 54) : ﻣَ ﻨَ ﻌَ ﻬُ ﻢْ

1) [21]44333 43) : ﺗَ ﻤْ ﻨَ ﻌُ ﻬُ ﻢْ

1) [4]55444 141) : ﻧَ ﻤْ ﻨَ ﻌْ ﻜﹸ ﻢْ

1) [107]66555 7) : ﻳَ ﻤْ ﻨَ ﻌُ ﻮ ﻥﹶ

1) [12]77666 63) : ﻣُ ﻨِ ﻊَ

1) [59]88777 2) : ﻣَ ﺎ ﻧِ ﻌَ ﺘُ ﻬُ ﻢْ

1) [70]99888 21) : ﻣَﻨُﻮﻋًﺎ

ٍﻨﱠﺎﻉَﻣ : (2) [50]00999 25; [68]11000 12

1) [56]22111 33) : ﻣَ ﻤْ ﻨُ ﻮ ﻋَ ﺔٍ

ﻦﱠ َﻣ : (6) [3]33222 164; [4]44333 94; [6]55444 53;

[12]66555 90; [28]77666 82; [52]88777 27

ﻨﱠﺎَﻨَﻣ : (2) [20]99888 37; [37]00999 114

1) [74]11000 6) : ﺗَ ﻤْ ﻨُ ﻦْ

1) [26]22111 22) : ﺗَﻤُﻨﱡﻬَﺎ

1) [49]33222 17) : ﺗَﻤُﻨﱡﻮﺍ

1) [28]44333 5) : ﻧَ ﻤُ ﻦﱠ

ﻦﱡ ُﻤ َﻳ : (2) [14]55444 11; [49]66555 17

1) [49]77666 17) : ﻳَ ﻤُ ﻨﱡ ﻮ ﻥﹶ

1) [38]88777 39) : ﻓﹶ ﺎ ﻣْ ﻨُ ﻦْ

ﻦﱠ َﻤ ﻟﹾ ﺍ : (4) [2]99888 57, 264; [7]00999 160;

[20]11000 80

ﺎﻨَﻣ : (2) [2]22111 262; [47]33222 4

ٍﻥ ﻮ ُﻨ ْﻤ َﻣ : (4) [41]44333 8; [68]55444 3; [84]66555

25; [95]77666 6

1) [52]88777 30) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﻨُ ﻮ ﻥِ

1) [4]99888 119) : ﻭَ ﻷُ ﻣَ ﻨﱢ ﻴَ ﻨﱠ ﻬُ ﻢْ

1) [4]00999 120) : ﻳُﻤَﻨﱢﻴﻬِﻢْ

1) [56]11000 58) : ﺗُ ﻤْ ﻨُ ﻮ ﻥ

1) [53]22111 46) : ﺗُﻤْﻨَﻰ

1) [75]33222 37) : ﻳُﻤْﻨَﻰ

ﻨﱠﻰَﻤَﺗ : (2) [22]44333 52; [53]55444 24

1) [28]66555 82) : ﺗَﻤَﻨﱠﻮْﺍ

1) [3]77666 143) : ﺗَ ﻤَ ﻨﱠ ﻮْ ﻥﹶ

1) [4]88777 32) : ﺗَﺘَﻤَﻨﱠﻮْﺍ

1) [62]99888 7) : ﻳَ ﺘَ ﻤَ ﻨﱠ ﻮْ ﻧَ ﻪُ

1) [2]00999 95) : ﻳَ ﺘَ ﻤَ ﻨﱠ ﻮْ ﻩُ

ﺍُﻨﱠﻮَﻤَﻓﹶﺘ : (2) [2]11000 94; [62]22111 6

1) [22]33222 52) : ﺃﹸ ﻣْ ﻨِ ﻴﱠ ﺘِ ﻪِMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 219

ﻲﱠِﺎﻧَﺃﹶﻣ : (3) [2]44333 78; [4]55444 123; [57]66555

14

1) [4]77666 123) : ﺃﹶﻣَﺎﻧِﻴﱢﻜﹸ ﻢْ

1) [2]88777 111) : ﺃﹶﻣَﺎﻧِﻴﱡﻬُﻢْ

1) [75]99888 37) : ﻣَ ﻨِ ﻲﱟ

1) [53]00999 20) : ﻣَﻨَﺎﺓﹶ

1) [30]11000 44) : ﻳَﻤْﻬَﺪُﻭﻥﹶ

1) [74]22111 14) : ﻣَ ﻬﱠ ﺪْ ﺕُ

1) [51]33222 48) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﺎ ﻫِ ﺪُ ﻭ ﻥﹶ

1) [74]44333 14) : ﺗَ ﻤْ ﻬِ ﻴ ﺪً ﺍ

ِﺪ ْﻬ َﻤ ﻟﹾ ﺍ : (3) [3]55444 46; [5]66555 110; [19]77666

29

ﺍًﺪْﻬَﻣ : (2) [20]88777 53; [43]99888 10

,6) [2]00999 206; [3]11000 12) : ﺍ ﻟﹾ ﻤِ ﻬَ ﺎ ﺩُ

197; [7]22111 41; [13]33222 18; [38]44333 56

1) [78]55444 6) : ﻣِ ﻬَ ﺎ ﺩً ﺍ

1) [86]66555 17) : ﻓﹶ ﻤَ ﻬﱢ ﻞِ

1) [73]77666 11) : ﻣَ ﻬﱢ ﻠﹾ ﻬُ ﻢْ

1) [86]88777 17) : ﺃﹶ ﻣْ ﻬِ ﻠﹾ ﻬُ ﻢْ

3) [18]99888 29; [44]00999 45)
ﻛﹶ ﺎ ﻟﹾ ﻤُ ﻬْ ﻞِ

[70]11000 8

1) [7]22111 132) : ﻣَﻬْﻤَﺎ

ٍﲔ ِﻬ َﻣ : (4) [32]33222 8; [43]44333 52; [68]55444

10; [77]66555 20

َﺕ ﺎ َﻣ : (2) [3]77666 144; [9]88777 84

ﻮﺍُﺎﺗَﻣ : (7) [2]99888 161; [3]00999 91, 156;

[9]11000 84, 125; [22]22111 58; [47]33222 34

ﺖﱡ ِﻣ : (3) [19]44333 23, 66; [21]55444 34

ْﻢ ﺘﱡ ُﻣ : (2) [3]66555 157, 158

1) [23]77666 35) : ﻣِ ﺘﱡ ﻢْ

ﺎَﻨْﺘِﻣ : (5) [23]88777 82; [37]99888 16, 53;

[50]00999 3; [56]11000 47

1) [19]22111 33) : ﺃﹶ ﻣُ ﻮ ﺕُ

1) [39]33222 42) : ﺗَ ﻤُ ﺖْ

1) [3]44333 145) : ﺗَ ﻤُ ﻮ ﺕَ

2) [2]55444 132; [3]66555 102) : ﺗَ ﻤُ ﻮ ﺗُ ﻦﱠ

1) [7]77666 25) : ﺗَ ﻤُ ﻮ ﺗُ ﻮ ﻥﹶ

ُﺕ ﻮ ُﻤ َﻧ : (2) [23]88777 37; [45]99888 24

1) [2]00999 217) : ﻓﹶ ﻴَ ﻤُ ﺖْ

ُﺕ ﻮ ُﻤ َﻳ : (5) [16]11000 38; [19]22111 15;

[20]33222 74; [25]44333 58; [87]55444 13

1) [35]66555 36) : ﻳَﻤُﻮﺗُﻮﺍ

1) [4]77666 18) : ﻳَ ﻤُ ﻮ ﺗُ ﻮ ﻥﹶ

1) [53]88777 44) : ﺃﹶ ﻣَ ﺎ ﺕَ

ُﻪَﺎﺗَﺃﹶﻣ : (2) [2]99888 259; [80]00999 21

1) [40]11000 11) : ﺃﹶﻣَﺘﱠﻨَﺎ

1) [2]22111 258) : ﺃﹸ ﻣِ ﻴ ﺖُ

ُﺖ ﻴ ِﻤ ُﻧ : (2) [15]33222 23; [50]44333 43

ُﺖ ﻴ ِﻤ ُﻳ : (9) [2]55444 258; [3]66555 156; [7]77666

158; [9]88777 116; [10]99888 56; [23]00999 80; [40]11000

68; [44]22111 8; [57]33222 2

4) [2]44333 28; [22]55444 66)
ﻳُ ﻤِ ﻴ ﺘُ ﻜﹸ ﻢْ

[30]66555 40; [45]77666 26

1) [26]88777 81) : ﻳُﻤِﻴﺘُﻨِﻲ

ﻮﺍُﻮﺗُﻣ : (2) [2]99888 243; [3]00999 119

,35) [2]11000 19, 94, 133) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﻮْ ﺕِ

180, 243; [3]22111 143, 168, 185; [4]33222 15,

18, 78, 100; [5]44333 106; [6]55444 61, 93; [8]66555

6; [11]77666 7; [14]88777 17; [21]99888 35; [23]00999 99;

[29]11000 57; [32]22111 11; [33]33222 16, 19; [34]44333

14; [39]55444 42; [44]66555 56; [47]77666 20; [50]88777

19; [56]99888 60; [62]00999 6, 8; [63]11000 10; [67]22111

2

1) [25]33222 3) : ﻣَﻮْﺗًﺎ

1) [2]44333 56) : ﻣَ ﻮْ ﺗِ ﻜﹸ ﻢْ

ِﻪ ِﺗ ْﻮ َﻣ : (2) [4]55444 159; [34]66555 14

[11) [2]77666 164, 259; [16) : ﻣَﻮْﺗِﻬَﺎ

65; [29]88777 63; [30]99888 19, 24, 50; [35]00999 9;

[39]11000 42; [45]22111 5; [57]33222 17

1) [44]44333 56) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﻮْ ﺗَ ﺔﹶ

2) [37]55444 59; [44]66555 35) : ﻣَﻮْﺗَﺘَﻨَﺎ

2) [2]77666 154; [16]88777 21) : ﺃﹶ ﻣْ ﻮَ ﺍ ﺕٌMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 220

[3) [2]99888 28; [3]00999 169; [77) : ﺃﹶ ﻣْ ﻮَ ﺍ ﺗً ﺎ

26

ﻰَﺗْﻮَﺍﻟﹾﻤ : (16) [2]11000 73, 260; [3]22111

49; [5]33222 110; [6]44333 36, 111; [7]55444 57; [13]66555

31; [22]77666 6; [27]88777 80; [30]99888 50, 52; [36]00999

12; [41]11000 39; [42]22111 9; [46]33222 33

ﺎًﺘْﻴَﻣ : (5) [6]44333 122; [25]55444 49; [43]66555

11; [49]77666 12; [50]88777 11

[6) [2]99888 173; [5]00999 3; [6) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﻴْ ﺘَ ﺔﹶ

139, 145; [16]11000 115; [36]22111 33

ِﺖ ﻴﱢ َﻤ ﻟﹾ ﺍ : (12) [3]33222 27; [6]44333 95; [7]55444

57; [10]66555 31; [14]77666 17; [30]88777 19; [35]99888 9;

[39]00999 30

ﻮﻥﹶُﻴﱢﺘَﻣ : (2) [23]11000 15; [39]22111 30

1) [37]33222 58) : ﻣَﻴﱢﺘِﲔ

1) [17]44333 75) : ﺍﻟﹾﻤَﻤَﺎﺕِ

1) [45]55444 21) : ﻣَ ﻤَ ﺎ ﺗُ ﻬُ ﻢْ

1) [6]66555 162) : ﻣَﻤَﺎﺗِﻲ

1) [18]77666 99) : ﻳَ ﻤُ ﻮ ﺝُ

,6) [10]88777 22; [11]99888 42) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﻮْ ﺝُ

43; [24]00999 40; [31]11000 32

ُﺭ ﻮ ُﻤ َﺗ : (2) [52]22111 9; [67]33222 16

1) [52]44333 9) : ﻣَﻮْﺭًﺍ

ﻰَﻮﺳُﻣ : (136) [2]55444 51, 53, 54,

55, 60, 61, 67, 87, 92, 108, 136,

246, 248; [3]66555 84; [4]77666 153, 164; [5]88777

20, 22, 24; [6]99888 84, 91, 154; [7]00999 103,

104, 115, 117, 122, 127, 128, 131,

134, 138, 142, 143, 144, 148, 150,

154, 155, 159, 160; [10]11000 75, 77,

80, 81, 83, 84, 87, 88; [11]22111 17, 96,

110; [14]33222 5, 6, 8; [17]44333 2, 101; [18]55444

60, 66; [19]66555 51; [20]77666 9, 11, 17, 19,

36, 40, 49, 57, 61, 65, 67, 70, 77,

83, 86, 88, 91; [21]88777 48; [22]99888 44;

[23]00999 45, 49; [25]11000 35; [26]22111 10, 43,

45, 48, 52, 61, 63, 65; [27]33222 7, 9,

10; [28]44333 3, 7, 10, 15, 18, 19, 20,

29, 30, 31, 36, 37, 38, 43, 44, 48,

76; [29]55444 39; [32]66555 23; [33]77666 7, 69; [37]88777

114, 120; [40]99888 23, 26, 27, 37, 53;

[41]00999 45; [42]11000 13; [43]22111 46; [46]33222 12,

30; [51]44333 38; [53]55444 36; [61]66555 5; [79]77666 15;

[87]88777 19

[11) [2]99888 177, 247; [6) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﺎ ﻝﹶ

152; [17]00999 34; [18]11000 46; [23]22111 55; [24]33222

33; [26]44333 88; [27]55444 36; [68]66555 14; [89]77666

20

ﺎﻻَﻣ : (7) [11]88777 29; [18]99888 34, 39;

[19]00999 77; [74]11000 12; [90]22111 6; [104]33222 2

ﻣﺎﻟﻪ : (6) [2]44333 264; [71]55444 21; [92]66555

11, 18; [104]77666 3; [111]88777 2

1) [69]99888 28) : ﻣَ ﺎ ﻟِ ﻴَ ﻪْ

ِﺍﻝَﻮْﺍﻟﹾﺄﹶﻣ : (11) [2]00999 155, 188; [4]11000

10, 161; [9]22111 24, 34; [17]33222 6, 64; [30]44333

39; [57]55444 20; [71]66555 12

ﻻ ﺍ َﻮ ْﻣ ﺃﹶ : (3) [9]77666 69; [10]88777 88; [34]99888

35

ْﺍﻟﹶﻜﹸﻢَﻮْﺃﹶﻣ : (14) [2]00999 188, 279; [3]11000

186; [4]22111 2, 5, 24, 29; [8]33222 28; [9]44333 41;

[34]55444 37; [47]66555 36; [61]77666 11; [63]88777 9;

[64]99888 15

2) [11]00999 87; [48]11000 11) : ﺃﹶﻣْﻮَﺍﻟِﻨَﺎ

,31) [2]22111 261, 262) : ﺃﹶﻣْﻮَﺍﻟﹶﻬُﻢْ

265, 274; [3]33222 10, 116; [4]44333 2, 6, 34,

38, 95; [8]55444 36, 72; [9]66555 20, 44, 55,

81, 85, 88, 103, 111; [10]77666 88; [33]88777

27; [49]99888 15; [51]00999 19; [58]11000 17; [59]22111 8;

[70]33222 24

ﺎﺀَﻣ : (59) [2]44333 22, 74, 164; [4]55444 43;

[5]66555 6; [6]77666 99; [7]88777 50, 57; [8]99888 11; [10]00999

24; [11]11000 7, 43, 44; [13]22111 4, 14, 17;

[14]33222 16, 32; [15]44333 22; [16]55444 10, 65;

[18]66555 29, 45; [20]77666 53; [21]88777 30; [22]99888 5,

63; [23]00999 18; [24]11000 39, 45; [25]22111 48,

54; [27]33222 60; [28]44333 23; [29]55444 63; [30]66555

24; [31]77666 10; [32]88777 8, 27; [35]99888 27; [39]00999

21; [41]11000 39; [43]22111 11; [47]33222 15; [50]44333 9;

[54]55444 11, 12, 28; [56]66555 31, 68; [67]77666

30; [69]88777 11; [72]99888 16; [77]00999 20, 27;

[78]11000 14; [80]22111 25; [86]33222 6

1) [11]44333 44) : ﻣَ ﺎ ﺀَ ﻙِ

1) [79]55444 31) : ﻣَﺎﺀَﻫَﺎ

1) [67]66555 30) : ﻣَ ﺎ ﺅُ ﻛﹸ ﻢْ

1) [18]77666 41) : ﻣَﺎﺅُﻫَﺎ

َﺪ ﻴ ِﻤ َﺗ : (3) [16]88777 15; [21]99888 31; [31]00999

10

2) [5]11000 112, 114) : ﻣَ ﺎ ﺋِ ﺪَ ﺓﹰ

1) [12]22111 65) : ﻧَ ﻤِ ﲑُ

َﺰ ﻴ ِﻤ َﻳ : (2) [3]33222 179; [8]44333 37

1) [67]55444 8) : ﺗَ ﻤَ ﻴﱠ ﺰُ

1) [36]66555 59) : ﺍﻣْﺘَﺎﺯُﻭﺍ

ﻴﻠﹸﻮﺍِﻤَﺗ : (2) [4]77666 27, 129

1) [4]88777 102) : ﻓﹶ ﻴَ ﻤِ ﻴ ﻠﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [4]99888 129) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﻴْ ﻞِ

1) [4]00999 27) : ﻣَﻴْﻼ

1) [4]11000 102) : ﻣَ ﻴْ ﻠﹶ ﺔﹰMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 221

- Á -

ﻥ : (1) [68]22111 1

ﺄﹶﻯَﻧ : (2) [17]33222 83; [41]44333 51

1) [6]55444 26) : ﻳَ ﻨْ ﺄﹶ ﻭْ ﻥﹶ

1) [66]66555 3) : ﻧَ ﺒﱠ ﺄﹶ ﺕْ

1) [12]77666 37) : ﻧَﺒﱠﺄﹾﺗُﻜﹸﻤَﺎ

1) [9]88777 94) : ﻧَﺒﱠﺄﹶﻧَﺎ

1) [66]99888 3) : ﻧَ ﺒﱠ ﺄﹶ ﻧِ ﻲَ

1) [66]00999 3) : ﻧَﺒﱠﺄﹶﻫَﺎ

1) [18]11000 78) : ﺳَ ﺄﹸ ﻧَ ﺒﱢ ﺌﹸ ﻚَ

8) [3]22111 15, 49; [5]33222 60)
ﺃﹸ ﻧَ ﺒﱢ ﺌﹸ ﻜﹸ ﻢْ

[12]44333 45; [22]55444 72; [26]66555 221; [29]77666 8;

[31]88777 15

1) [12]99888 15) : ﻟﹶ ﺘُ ﻨَ ﺒﱢ ﺌﹶ ﻨﱠ ﻬُ ﻢْ

1) [9]00999 64) : ﺗُ ﻨَ ﺒﱢ ﺌﹸ ﻬُ ﻢْ

1) [10]11000 18) : ﺃﹶﺗُﻨَﺒﱢﺌﹸﻮﻥﹶ

1) [13]22111 33) : ﺗُﻨَﺒﱢﺌﹸﻮﻧَﻪُ

2) [10]33222 23; [18]44333 103) : ﻓﹶ ﻨُ ﻨَ ﺒﱢ ﺌﹸ ﻜﹸ ﻢْ

1) [41]55444 50) : ﻓﹶ ﻠﹶ ﻨُ ﻨَ ﺒﱢ ﺌﹶ ﻦﱠ

1) [31]66555 23) : ﻓﹶ ﻨُ ﻨَ ﺒﱢ ﺌﹸ ﻬُ ﻢْ

1) [35]77666 14) : ﻳُ ﻨَ ﺒﱢ ﺌﹸ ﻚَ

,9) [5]88777 48, 105; [6]99888 60) : ﻳُ ﻨَ ﺒﱢ ﺌﹸ ﻜﹸ ﻢْ

164; [9]00999 94, 105; [34]11000 7; [39]22111 7; [62]33222

8

6) [5]44333 14; [6]55444 108, 159)
ﻳُ ﻨَ ﺒﱢ ﺌﹸ ﻬُ ﻢُ

[24]66555 64; [58]77666 6, 7

1) [15]88777 49) : ﻧَ ﺒﱢ ﺊﹾ

1) [12]99888 36) : ﻧَﺒﱢﺌﹾﻨَﺎ

2) [15]00999 51; [54]11000 28) : ﻧَ ﺒﱢ ﺌﹾ ﻬُ ﻢْ

1) [6]22111 143) : ﻧَﺒﱢﺌﹸﻮﻧِﻲ

1) [64]33222 7) : ﻟﹶ ﺘُ ﻨَ ﺒﱠ ﺆُ ﻥﱠ

1) [53]44333 36) : ﻳُ ﻨَ ﺒﱠ ﺄﹾ

1) [75]55444 13) : ﻳُﻨَﺒﱠﺆُﺍ

1) [66]66555 3) : ﺃﹶ ﻧْ ﺒَ ﺄﹶ ﻙَ

1) [2]77666 33) : ﺃﹶ ﻧْ ﺒَ ﺄﹶ ﻫُﻢْ

1) [2]88777 33) : ﺃﹶ ﻧْ ﺒِ ﺌﹾ ﻬُ ﻢْ

1) [2]99888 31) : ﺃﹶ ﻧْ ﺒِ ﺌﹸ ﻮ ﻧِ ﻲ

1) [10]00999 53) : ﻳَﺴْﺘَﻨْﺒِﺌﹸﻮﻧَﻚَ

ﺈَﺒَﻧ : (15) [5]11000 27; [6]22111 34, 67; [7]33222

175; [9]44333 70; [10]55444 71; [14]66555 9; [26]77666 69;

[27]88777 22; [28]99888 3; [38]00999 21, 67; [49]11000 6;

[64]22111 5; [78]33222 2

1) [38]44333 88) : ﻧَ ﺒَ ﺄﹶ ﻩُ

1) [18]55444 13) : ﻧَ ﺒَ ﺄﹶ ﻫُ ﻢْ

ﺀ ﺎ َﺒ ْﻧ ﺃﹶ : (10) [3]66555 44; [6]77666 5; [11]88777 49,

100, 120; [12]99888 102; [20]00999 99; [26]11000 6;

[28]22111 66; [54]33222 4

1) [33]44333 20) : ﺃﹶﻧْﺒَﺎﺋِﻜﹸﻢْ

1) [7]55444 101) : ﺃﹶﻧْﺒَﺎﺋِﻬَﺎ

ّﻲ ِﺒ ﻨﱠ ﻟ ﺍ : (43) [2]66555 246; [3]77666 68, 146,

161; [5]88777 81; [6]99888 112; [7]00999 94, 157,

158; [8]11000 64, 65, 67, 70; [9]22111 61, 73,

113, 117; [22]33222 52; [25]44333 31; [33]55444 1,

6, 13, 28, 30, 32, 38, 45, 50, 53,

56, 59; [43]66555 6, 7; [49]77666 2; [60]88777 12;

[65]99888 1; [66]00999 1, 3, 8, 9

ﺎﻴِﺒَﻧ : (9) [3]11000 39; [19]22111 30, 41, 49,

51, 53, 54, 56; [37]33222 112

2) [2]44333 247, 248) : ﻧَ ﺒِ ﻴﱡ ﻬُ ﻢْ

ﻴﱡﻮﻥﹶِﺍﻟﻨﱠﺒ : (3) [2]55444 136; [3]66555 84; [5]77666

44

13) [2]88777 61, 177, 213)
ﺍ ﻟ ﻨﱠ ﺒِ ﻴﱢ ﲔَ

[3]99888 21, 80, 81; [4]00999 69, 163; [17]11000 55;

[19]22111 58; [33]33222 7, 40; [39]44333 69

,5) [2]55444 91; [3]66555 112) : ﺍ ﻟﹾ ﺄﹶ ﻧْ ﺒِ ﻴَ ﺎ ﺀ

181; [4]77666 155; [5]88777 20

[5) [3]99888 79; [6]00999 89; [29) : ﺍ ﻟ ﻨﱡ ﺒُ ﻮﱠ ﺓﹶ

27; [45]11000 16; [57]22111 26

1) [23]33222 20) : ﺗَ ﻨْ ﺒُ ﺖُ

2) [2]44333 261; [22]55444 5) : ﺃﹶ ﻧْ ﺒَ ﺘَ ﺖْ

1) [71]66555 17) : ﺃﹶ ﻧْ ﺒَ ﺘَ ﻜﹸ ﻢْ

ﺎَﻨْﺘَﺒْﺃﹶﻧ : (8) [15]77666 19; [26]88777 7; [27]99888

60; [31]00999 10; [37]11000 146; [50]22111 7, 9; [80]33222

27

1) [3]44333 37) : ﺃﹶﻧْﺒَﺘَﻬَﺎMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 222

ُﺖ ِﺒ ْﻨ ُﺗ : (2) [2]55444 61; [36]66555 36

1) [27]77666 60) : ﺗُ ﻨْﺒِﺘُﻮﺍ

1) [16]88777 11) : ﻳُ ﻨْ ﺒِ ﺖُ

ﺕ ﺎ َﺒ َﻧ : (4) [6]99888 99; [10]00999 24; [18]11000

45; [20]22111 53

ﺎًﺎﺗَﺒَﻧ : (3) [3]33222 37; [71]44333 17; [78]55444 15

ُﻪُﺎﺗَﺒَﻧ : (2) [7]66555 58; [57]77666 20

1) [2]88777 101) : ﻧَ ﺒَ ﺬﹶ

1) [20]99888 96) : ﻓﹶﻨَﺒَﺬﹾﺗُﻬَﺎ

1) [37]00999 145) : ﻓﹶﻨَﺒَﺬﹾﻧَﺎﻩُ

2) [28]11000 40; [51]22111 40) : ﻓﹶ ﻨَ ﺒَﺬﹾﻧَﺎﻫُﻢْ

1) [2]33222 100) : ﻧَ ﺒَ ﺬﹶ ﻩُ

1) [3]44333 187) : ﻓﹶﻨَﺒَﺬﹸﻭﻩُ

1) [8]55444 58) : ﻓﹶ ﺎ ﻧْ ﺒِ ﺬﹾ

1) [68]66555 49) : ﻟﹶ ﻨُ ﺒِ ﺬﹶ

1) [104]77666 4) : ﻟﹶ ﻴُ ﻨْ ﺒَ ﺬﹶ ﻥﱠ

2) [19]88777 16, 22) : ﺍ ﻧْ ﺘَ ﺒَ ﺬﹶ ﺕْ

1) [49]99888 11) : ﺗَﻨَﺎﺑَﺰُﻭﺍ

1) [4]00999 83) : ﻳَﺴْﺘَﻨْﺒِﻄﹸﻮﻧَﻪُ

1) [17]11000 90) : ﻳَ ﻨْﺒُﻮﻋًﺎ

1) [39]22111 21) : ﻳَﻨَﺎﺑِﻴﻊَ

1) [7]33222 171) : ﻧَﺘَﻘﹾﻨَﺎ

1) [82]44333 2) : ﺍ ﻧْ ﺘَ ﺜﹶ ﺮَ ﺕْ

ﺍًﺜﹸﻮﺭْﻨَﻣ : (2) [25]55444 23; [76]66555 19

1) [90]77666 10) : ﺍ ﻟ ﻨﱠ ﺠْ ﺪَ ﻳْ ﻦِ

1) [9]88777 28) : ﻧَ ﺠَ ﺲٌ

[12) [3]99888 3, 48, 65; [5) : ﺍ ﻟﹾ ﺈِ ﻧْ ﺠِ ﻴ ﻞ

46, 47, 66, 68, 110; [7]00999 157; [9]11000

111; [48]22111 29; [57]33222 27

ﻢْﺍﻟﻨﱠﺠ : (4) [16]44333 16; [53]55444 1; [55]66555

6; [86]77666 3

َﻮﻡُﺍﻟﻨﱡﺠ : (9) [6]88777 97; [7]99888 54; [16]00999

12; [22]11000 18; [37]22111 88; [52]33222 49; [56]44333

75; [77]55444 8; [81]66555 2

1) [12]77666 45) : ﻧَﺠَﺎ

1) [28]88777 25) : ﻧَ ﺠَ ﻮْ ﺕَ

1) [17]99888 67) : ﻧَ ﺠﱠ ﺎ ﻛﹸ ﻢْ

ﺎَﺠﱠﺎﻧَﻧ : (2) [7]00999 89; [23]11000 28

2) [29]22111 65; [31]33222 32) : ﻧَ ﺠﱠ ﺎ ﻫُ ﻢْ

ﺎَﻨْﺠﱠﻴَﻧ : (5) [11]44333 58, 66, 94; [41]55444

18; [44]66555 30

1) [20]77666 40) : ﻧَﺠﱠﻴْﻨَﺎﻙَ

1) [2]88777 49) : ﻧَﺠﱠﻴْﻨَﺎﻛﹸﻢْ

ُﺎﻩَﻨْﺠﱠﻴَﻧ : (8) [10]99888 73; [21]00999 71,

74, 76, 88; [26]11000 170; [37]22111 76, 134

2) [11]33222 58; [54]44333 34) : ﻧَﺠﱠﻴْﻨَﺎﻫُﻢْ

1) [37]55444 115) : ﻧَ ﺠﱠ ﻴْ ﻨَ ﺎ ﻫُ ﻤَ ﺎ

ﺠﱢﻲَﻨُﻧ : (2) [10]66555 103; [19]77666 72

1) [10]88777 92) : ﻧُﻨَﺠﱢﻴﻚَ

1) [29]99888 32) : ﻟﹶ ﻨُ ﻨَ ﺠﱢ ﻴَ ﻨﱠ ﻪُ

1) [39]00999 61) : ﻳُﻨَﺠﱢﻲ

ْﺠﱢﻴﻜﹸﻢَﻨُﻳ : (2) [6]11000 63, 64

1) [10]22111 86) : ﻧَﺠﱢﻨَﺎ

ﻲِﺠﱢﻨَﻧ : (5) [26]33222 118, 169; [28]44333

21; [66]55444 11

1) [12]66555 110) : ﻧُ ﺠﱢ ﻲَ

1) [6]77666 63) : ﺃﹶﻧْﺠَﺎﻧَﺎ

1) [14]88777 6) : ﺃﹶﻧْﺠَﺎﻛﹸﻢْ

1) [29]99888 24) : ﻓﹶﺄﹶﻧْﺠَﺎﻩُ

1) [10]00999 23) : ﺃﹶﻧْﺠَﺎﻫُﻢْ

1) [10]11000 22) : ﺃﹶﻧْﺠَﻴْﺘَﻨَﺎ

4) [7]22111 165; [11]33222 116)
ﺃﹶﻧْﺠَﻴْﻨَﺎ

[26]44333 65; [27]55444 53

3) [2]66555 50; [7]77666 141)
ﺃﹶﻧْﺠَﻴْﻨَﺎﻛﹸﻢْ

[20]88777 80

ُﺎﻩَﻨْﻴَﺠْﺃﹶﻧ : (6) [7]99888 64, 72, 83; [26]00999

119; [27]11000 57; [29]22111 15 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 223

1) [21]33222 9) : ﺃﹶﻧْﺠَﻴْﻨَﺎﻫُﻢْ

1) [61]44333 10) : ﺗُﻨْﺠِﻴﻜﹸﻢْ

1) [10]55444 103) : ﻧُ ﻨْ ﺞِ

1) [21]66555 88) : ﻧُﻨْﺠِﻲ

1) [70]77666 14) : ﻳُﻨْﺠِﻴﻪِ

1) [58]88777 12) : ﻧَ ﺎ ﺟَ ﻴْ ﺘُ ﻢُ

1) [58]99888 9) : ﺗَ ﻨَ ﺎ ﺟَ ﻴْ ﺘُ ﻢْ

1) [58]00999 9) : ﺗَ ﺘَ ﻨَ ﺎ ﺟَ ﻮْ ﺍ

1) [58]11000 8) : ﻳَﺘَﻨَﺎﺟَﻮْﻥﹶ

1) [58]22111 9) : ﺗَ ﻨَ ﺎ ﺟَ ﻮْ ﺍ

1) [12]33222 42) : ﻧَ ﺎ ﺝٍ

ِﺎﺓَﺍﻟﻨﱠﺠ : (1) [40]44333 41

ﺎﻴِﺠَﻧ : (2) [12]55444 80; [19]66555 52

ﻯَﻮْﺍﻟﻨﺠ : (6) [17]77666 47; [20]88777 62;

[21]99888 3; [58]00999 7, 8, 10

2) [58]11000 12, 13) : ﻧَﺠْﻮَﺍﻛﹸﻢْ

3) [4]22111 114; [9]33222 78)
ﻧَ ﺠْ ﻮَﺍ ﻫُ ﻢْ

[43]44333 80

1) [29]55444 33) : ﻣُﻨَﺠﱡﻮﻙَ

1) [15]66555 59) : ﻣُﻨَﺠﱡﻮﻫُﻢْ

1) [33]77666 23) : ﻧَ ﺤْ ﺒَ ﻪُ

3) [7]88777 74; [26]99888 149)
ﺗَﻨْﺤِﺘُﻮﻥﹶ

[37]00999 95

1) [15]11000 82) : ﻳَﻨْﺤِﺘُﻮﻥﹶ

1) [108]22111 2) : ﺍ ﻧْ ﺤَ ﺮْ

1) [54]33222 19) : ﻧَ ﺤْ ﺲٍ

1) [41]44333 16) : ﻧَ ﺤِ ﺴَ ﺎ ﺕٍ

1) [55]55444 35) : ﻧُ ﺤَ ﺎ ﺱٌ

1) [16]66555 68) : ﺍ ﻟ ﻨﱠ ﺤْ ﻞِ

1) [4]77666 4) : ﻧِ ﺤْ ﻠﹶ ﺔﹰ

1) [79]88777 11) : ﻧَ ﺨِ ﺮَ ﺓﹰ

ﻞْﺍﻟﻨﺨ : (10) [6]99888 99, 141; [18]00999

32; [20]11000 71; [26]22111 148; [50]33222 10; [54]44333

20; [55]55444 11, 68; [69]66555 7

1) [80]77666 29) : ﻧَﺨْﻼ

2) [19]88777 23, 25) : ﺍ ﻟ ﻨﱠ ﺨْ ﻠﹶ ﺔِ

ﻴﻞِﳔ : (7) [2]99888 266; [13]00999 4; [16]11000

11, 67; [17]22111 91; [23]33222 19; [36]44333 34

6) [2]55444 22, 165; [14]66555 30)
ﺃﹶ ﻧْ ﺪَ ﺍ ﺩً ﺍ

[34]77666 33; [39]88777 8; [41]99888 9

َﲔ ِﻣ ِﺩ ﺎ ﻧ : (5) [5]00999 31, 52; [23]11000 40;

[26]22111 157; [49]33222 6

2) [10]44333 54; [34]55444 33) : ﺍ ﻟ ﻨﱠ ﺪَ ﺍ ﻣَ ﺔﹶ

ﻯَﺎﺩَﻧ : (15) [7]66555 44, 48, 50; [11]77666

42, 45; [19]88777 3; [21]99888 76, 83, 87, 89;

[26]00999 10; [38]11000 41; [43]22111 51; [68]33222 48;

[79]44333 23

1) [37]55444 75) : ﻧَﺎﺩَﺍﻧَﺎ

1) [79]66555 16) : ﻧَ ﺎ ﺩَ ﺍ ﻩُ

1) [19]77666 24) : ﻧَﺎﺩَﺍﻫَﺎ

1) [7]88777 22) : ﻧَﺎﺩَﺍﻫُﻤَﺎ

1) [3]99888 39) : ﻓﹶﻨَﺎﺩَﺗْﻪُ

ﺍْﻭَﺎﺩَﻧ : (4) [7]00999 46; [38]11000 3; [43]22111

77; [54]33222 29

1) [5]44333 58) : ﻧَ ﺎ ﺩَ ﻳْﺘُ ﻢْ

1) [28]55444 46) : ﻧَﺎﺩَﻳْﻨَﺎ

1) [19]66555 52) : ﻧَﺎﺩَﻳْﻨَﺎﻩُ

1) [49]77666 4) : ﻳُ ﻨَ ﺎ ﺩُ ﻭ ﻧَ ﻚَ

1) [57]88777 14) : ﻳُ ﻨَ ﺎ ﺩُ ﻭ ﻧَ ﻬُ ﻢْ

1) [50]99888 41) : ﻳُﻨَﺎﺩِ

1) [3]00999 193) : ﻳُﻨَﺎﺩِﻱ

4) [28]11000 62, 65, 74)
ﻳُ ﻨَ ﺎ ﺩِ ﻳ ﻬِ ﻢْ

[41]22111 47

1) [18]33222 52) : ﻧَﺎﺩُﻭﺍ

1) [7]44333 43) : ﻧُﻮﺩُﻭﺍ

َﻱ ِﺩ ﻮ ُﻧ : (4) [20]55444 11; [27]66555 8; [28]77666

30; [62]88777 9

2) [40]99888 10; [41]00999 44) : ﻳُ ﻨَ ﺎ ﺩَ ﻭْ ﻥﹶ

1) [68]11000 21) : ﻓﹶ ﺘَ ﻨَ ﺎ ﺩَ ﻭْ ﺍMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 224

1) [29]22111 29) : ﻧَ ﺎ ﺩِ ﻳ ﻜﹸ ﻢُ

1) [96]33222 17) : ﻧَ ﺎ ﺩِ ﻳَ ﻪُ

ًﺀ ﺍ َﺪ ِﻧ : (2) [2]44333 171; [19]55444 3

1) [19]66555 73) : ﻧَﺪِﻳﺎ

1) [50]77666 41) : ﺍﻟﹾﻤُﻨَﺎﺩِ

1) [3]88777 193) : ﻣُﻨَﺎﺩِﻳًﺎ

ِﺎﺩَﺍﻟﺘﱠﻨ : (1) [40]99888 32

ُﺕ ْﺭ ﺬﹶ َﻧ : (2) [3]00999 35; [19]11000 26

1) [2]22111 270) : ﻧَ ﺬﹶ ﺭْ ﺗُ ﻢْ

1) [46]33222 21) : ﺃﹶ ﻧْ ﺬﹶ ﺭَ

2) [41]44333 13; [92]55444 14) : ﺃﹶ ﻧْ ﺬﹶ ﺭْ ﺗُ ﻜﹸ ﻢْ

2) [2]66555 6; [36]77666 10) : ﺃﹶ ﻧْ ﺬﹶ ﺭْ ﺗَ ﻬُ ﻢْ

1) [78]88777 40) : ﺃﹶﻧْﺬﹶﺭْﻧَﺎﻛﹸﻢْ

1) [54]99888 36) : ﺃﹶ ﻧْ ﺬﹶ ﺭَ ﻫُ ﻢْ

2) [6]00999 19; [21]11000 45) : ﺃﹸ ﻧْ ﺬِ ﺭ ﻛﹸ ﻢْ

َﺭ ِﺬ ْﻨ ُﺗ : (10) [6]22111 92; [7]33222 2; [19]44333 97;

[28]55444 46; [32]66555 3; [35]77666 18; [36]88777 6, 11;

[42]99888 7

2) [2]00999 6; [36]11000 10) : ﺗُ ﻨْ ﺬِ ﺭْ ﻫُ ﻢْ

َﺭ ِﺬ ْﻨ ُﻳ : (5) [18]22111 2, 4; [36]33222 70; [40]44333

15; [46]55444 12

2) [7]66555 63, 69) : ﻟِ ﻴُ ﻨْ ﺬِ ﺭَ ﻛﹸ ﻢْ

1) [9]77666 122) : ﻟِﻴُ ﻨْ ﺬِ ﺭُ ﻭ ﺍ

[2) [6]88777 130; [39) : ﻳُ ﻨْ ﺬِ ﺭُ ﻭ ﻧَ ﻜﹸ ﻢْ

71

ْﺭ ِﺬ ْﻧ ﺃﹶ : (6) [6]99888 51; [10]00999 2; [14]11000 44;

[26]22111 214; [71]33222 1; [74]44333 2

2) [19]55444 39; [40]66555 18) : ﺃﹶ ﻧْ ﺬِ ﺭْ ﻫُ ﻢْ

1) [16]77666 2) : ﺃﹶ ﻧْ ﺬِ ﺭُ ﻭ ﺍ

1) [36]88777 6) : ﺃﹸ ﻧْ ﺬِ ﺭَ

2) [18]99888 56; [46]00999 3) : ﺃﹸ ﻧْ ﺬِ ﺭُ ﻭ ﺍ

1) [14]11000 52) : ﻟ ﻴُ ﻨْﺬﹶﺭُﻭﺍ

1) [21]22111 45) : ﻳُ ﻨْ ﺬﹶ ﺭُ ﻭ ﻥﹶ

2) [2]33222 270; [76]44333 7) : ﺍ ﻟ ﻨﱠ ﺬﹾ ﺭِ

1) [77]55444 6) : ﻧُﺬﹾﺭًﺍ

1) [22]66555 29) : ﻧُ ﺬﹸ ﻭ ﺭَ ﻫُ ﻢْ

1) [67]77666 17) : ﻧَ ﺬِ ﻳ ﺮِ

12) [2]88777 119; [17]99888 105)
ﻧَ ﺬِ ﻳ ﺮً ﺍ

[25]00999 1, 7, 51, 56; [33]11000 45; [34]22111 28;

[35]33222 24; [41]44333 4; [48]55444 8; [74]66555 36

8) [10]77666 101; [46]88777 21)
ﺍ ﻟ ﻨﱡ ﺬﹸ ﺭُ

[53]99888 56; [54]00999 5, 23, 33, 36, 41

ِﺭ ﺬﹸ ُﻧ : (6) [54]11000 16, 18, 21, 30, 37,

39

ٌﺭ ِﺬ ْﻨ ُﻣ : (5) [13]22111 7; [38]33222 4, 65;

[50]44333 2; [79]55444 45

1) [26]66555 208) : ﻣُ ﻨْ ﺬِ ﺭُ ﻭ ﻥﹶ

9) [2]77666 213; [4]88777 165)
ﻣُﻨْﺬِﺭِﻳﻦَ

[6]99888 48; [18]00999 56; [26]11000 194; [27]22111 92;

[37]33222 72; [44]44333 3; [46]55444 29

َﻳﻦِﺬﹶﺭْﻨُﻣ : (5) [10]66555 73; [26]77666 173;

[27]88777 58; [37]99888 73, 177

َﻉ َﺰ َﻧ : (2) [7]00999 108; [26]11000 33

ﺎَﻨْﻋَﺰَﻧ : (3) [7]22111 43; [15]33222 47; [28]44333

75

1) [11]55444 9) : ﻧَ ﺰَ ﻋْ ﻨَ ﺎ ﻫَ ﺎ

ُﻉ ِﺰ ْﻨ َﺗ : (2) [3]66555 26; [54]77666 20

1) [19]88777 69) : ﻟﹶ ﻨَ ﻨْ ﺰِ ﻋَ ﻦﱠ

1) [7]99888 27) : ﻳَ ﻨْ ﺰِ ﻉُ

1) [22]00999 67) : ﻳُ ﻨَ ﺎ ﺯِ ﻋُ ﻨﱠ ﻚَ

[3) [3]11000 152; [4]22111 59; [8) : ﺗَ ﻨَ ﺎ ﺯَ ﻋْ ﺘُ ﻢْ

43

2) [8]33222 46; [20]44333 62) : ﺗَﻨَﺎﺯَﻋُﻮﺍ

2) [18]55444 21; [52]66555 23) : ﻳَ ﺘَ ﻨَ ﺎ ﺯَ ﻋُ ﻮ ﻥﹶ

1) [79]77666 1) : ﺍﻟﻨﱠﺎﺯِﻋَﺎﺕِ

1) [70]88777 16) : ﻧَ ﺰﱠ ﺍ ﻋَ ﺔﹰ

1) [12]99888 100) : ﻧَ ﺰَ ﻍﹶ

1) [17]00999 53) : ﻳَ ﻨْ ﺰَﻍﹸ

2) [7]11000 200; [41]22111 36) : ﻳَ ﻨْ ﺰَ ﻏﹶ ﻨﱠ ﻚَ

1) [41]33222 36) : ﻧَ ﺰْ ﻍﹲMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 225

2) [37]44333 47; [56]55444 19) : ﻳُ ﻨْ ﺰ ﻓﹸ ﻮ ﻥﹶ

ﻝﹶ َﺰ َﻧ : (4) [17]66555 105; [26]77666 193; [37]88777

177; [57]99888 16

ﻝﹸ ِﺰ ْﻨ َﻳ : (2) [34]00999 2; [57]11000 4

ﻝﹶ ﺰﱠ َﻧ : (12) [2]22111 176; [3]33222 3; [4]44333 136,

140; [7]55444 71, 196; [25]66555 1; [29]77666 63;

[39]88777 23; [43]99888 11; [47]00999 26; [67]11000 9

ﺎَﺰﱠﻟﹾﻨَﻧ : (10) [2]22111 23; [4]33222 47; [6]44333 7,

111; [15]55444 9; [16]66555 89; [17]77666 95; [20]88777

80; [50]99888 9; [76]00999 23

ُﺎﻩَﺰﱠﻟﹾﻨَﻧ : (2) [17]11000 106; [26]22111 198

ُﻪ ﻟﹶ ﺰﱠ َﻧ : (2) [2]33222 97; [16]44333 102

ﻝﹶ ﺰﱢ َﻨ ُﺗ : (2) [4]55444 153; [17]66555 93

ﻝﹸ ﺰﱢ َﻨُﻧ : (3) [15]77666 8; [17]88777 82; [26]99888 4

1) [15]00999 21) : ﻧُ ﻨَ ﺰﱢ ﻟﹸ ﻪُ

ﻝﹶ ﺰﱢ ُﻧ : (7) [6]11000 37; [15]22111 6; [16]33222 44;

[25]44333 25, 32; [43]55444 31; [47]66555 2

1) [47]77666 20) : ﻧُ ﺰﱢ ﻟﹶ ﺖْ

ﻝﹶ ﺰﱠ َﻨ ُﺗ : (2) [3]88777 93; [9]99888 64

ﻝﹶ ﺰﱠ َﻨ ُﻳ : (3) [2]00999 105; [5]11000 101; [30]22111

49

ﻝﹶ َﺰ ْﻧ ﺃﹶ : (63) [2]33222 22, 90, 91, 164,

170, 174, 213, 231; [3]44333 3, 4, 7,

154; [4]55444 61, 113, 136, 166; [5]66555 44,

45, 47, 48, 49, 104; [6]77666 91, 93, 99,

114; [9]88777 26, 40, 97; [10]99888 59; [12]00999

40; [13]11000 17; [14]22111 32; [16]33222 10, 24,

30, 65; [17]44333 102; [18]55444 1; [20]66555 53;

[22]77666 63; [23]88777 24; [27]99888 60; [31]00999 21;

[33]11000 26; [35]22111 27; [36]33222 15; [39]44333 6, 21;

[41]55444 14; [42]66555 15, 17; [45]77666 5; [47]88777 9;

[48]99888 4, 18, 26; [53]00999 23; [65]11000 10

ﻟﹾﺖَﺰْﺃﹶﻧ : (3) [2]22111 41; [3]33222 53; [28]44333

24

1) [56]55444 69) : ﺃﹶﻧْﺰَﻟﹾﺘُﻤُﻮﻩُ

ﺎَﻟﹾﻨَﺰْﺃﹶﻧ : (40) [2]66555 57, 59, 99, 159;

[4]77666 105, 174; [5]88777 44, 48; [6]99888 8; [7]00999

26, 57, 160; [8]11000 41; [10]22111 94; [15]33222

22, 90; [16]44333 44, 64; [20]55444 2; [21]66555 10;

[22]77666 5; [23]88777 18; [24]99888 1, 34, 46; [25]00999

48; [29]11000 47, 51; [30]22111 35; [31]33222 10;

[36]44333 28; [39]55444 2, 41; [41]66555 39; [57]77666 25;

[58]88777 5; [59]99888 21; [64]00999 8; [78]11000 14

ُﺎﻩَﻟﹾﻨَﺰْﺃﹶﻧ : (14) [6]22111 92, 155; [10]33222

24; [12]44333 2; [13]55444 37; [14]66555 1; [17]77666 105;

[18]88777 45; [20]99888 113; [21]00999 50; [22]11000 16;

[38]22111 29; [44]33222 3; [97]44333 1

1) [24]55444 1) : ﺃﹶ ﻧْ ﺰَ ﻟﹾ ﻨَ ﺎ ﻫَ ﺎ

ُﻪ ﻟﹶ َﺰ ْﻧ ﺃﹶ : (3) [4]66555 166; [25]77666 6; [65]88777 5

1) [6]99888 93) : ﺳَ ﺄﹸ ﻧْ ﺰِ ﻝﹸ

1) [5]00999 114) : ﺃﹶ ﻧْ ﺰَ ﻝﹾ

1) [23]11000 29) : ﺃﹶﻧْﺰِﻟﹾﻨِﻲ

ﻝﹶ ِﺰ ْﻧ ﺃﹸ : (49) [2]22111 4, 91, 102, 136,

185, 285; [3]33222 72, 84, 199; [4]44333 60,

162; [5]55444 59, 64, 66, 67, 68, 81, 83;

[6]66555 8, 156, 157; [7]77666 2, 3, 157; [10]88777

20; [11]99888 12, 14; [13]00999 1, 7, 19, 27,

36; [25]11000 7, 21; [29]22111 46, 50; [34]33222 6;

[38]44333 8; [39]55444 55; [46]66555 30

ِﺖ ﻟﹶِﺰ ْﻧ ﺃﹸ : (6) [3]77666 65; [9]88777 86, 124,

127; [28]99888 87; [47]00999 20

1) [26]11000 210) : ﺗَ ﻨَ ﺰﱠ ﻟﹶ ﺖْ

1) [41]22111 30) : ﺗَ ﺘَ ﻨَ ﺰﱠ ﻝﹸ

ﻝﹸ ﺰﱠ َﻨ َﺗ : (3) [26]33222 221, 222; [97]44333 4

1) [19]55444 64) : ﻧَ ﺘَ ﻨَ ﺰﱠ ﻝﹸ

1) [65]66555 12) : ﻳَ ﺘَ ﻨَ ﺰﱠ ﻝﹸ

1) [56]77666 93) : ﻧُ ﺰُ ﻝﹲ

ﻻُﺰُﻧ : (6) [3]88777 198; [18]99888 102, 107;

[32]00999 19; [37]11000 62; [41]22111 32

1) [56]33222 56) : ﻧُ ﺰُ ﻟﹸ ﻬُ ﻢْ

1) [53]44333 13) : ﻧَ ﺰْ ﻟﹶ ﺔﹰ

11) [26]55444 192; [32]66555 2)
ﺗَ ﻨْ ﺰِ ﻳ ﻞ

[36]77666 5; [39]88777 1; [40]99888 2; [41]00999 2, 42;

[45]11000 2; [46]22111 2; [56]33222 80; [69]44333 43

ﻼ ﻳ ِﺰ ْﻨ َﺗ : (4) [17]55444 106; [20]66555 4; [25]77666

25; [76]88777 23

2) [10]99888 5; [36]00999 39) : ﻣَ ﻨَ ﺎ ﺯِ ﻝﹶ

1) [5]11000 115) : ﻣُﻨَﺰﱢﻟﹸﻬَﺎ

1) [6]22111 114) : ﻣُ ﻨَ ﺰﱠ ﻝﹲ

2) [29]33222 34; [56]44333 69) : ﻣُ ﻨْ ﺰِ ﻟﹸ ﻮ ﻥﹶ

3) [12]55444 59; [23]66555 29)
ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻨْ ﺰِ ﻟِ ﲔَ

[36]77666 28

1) [23]88777 29) : ﻣُﻨْﺰَﻻ

1) [3]99888 124) : ﻣُ ﻨْ ﺰَ ﻟِ ﲔَ

ُﻲﺀِﺍﻟﻨﱠﺴ : (1) [9]00999 37

1) [34]11000 14) : ﻣِ ﻨْ ﺴَ ﺄﹶ ﺗَ ﻪُMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 226

ﺎًﺒَﺴَﻧ : (2) [25]22111 54; [37]33222 158

1) [23]44333 101) : ﺃﹶﻧْﺴَﺎﺏَ

1) [2]55444 106) : ﻧَ ﻨْ ﺴَ ﺦْ

1) [22]66555 52) : ﻓﹶ ﻴَ ﻨْ ﺴَ ﺦُ

1) [45]77666 29) : ﻧَ ﺴْ ﺘَ ﻨْ ﺴِ ﺦُ

1) [7]88777 154) : ﻧُﺴْﺨَﺘِﻬَﺎ

1) [71]99888 23) : ﻧَﺴْﺮًﺍ

1) [20]00999 97) : ﻟﹶ ﻨَ ﻨْ ﺴِ ﻔﹶ ﻨﱠ ﻪُ

1) [20]11000 105) : ﻳَﻨْﺴِﻔﹸﻬَﺎ

1) [77]22111 10) : ﻧُ ﺴِ ﻔﹶ ﺖْ

ﻔﹰﺎْﺴَﻧ : (2) [20]33222 97, 105

1) [22]44333 67) : ﻧَ ﺎ ﺳِ ﻜﹸ ﻮ ﻩُ

1) [2]55444 196) : ﻧُ ﺴُ ﻚٍ

1) [6]66555 162) : ﻧُﺴُﻜِﻲ

2) [22]77666 34, 67) : ﻣَﻨْﺴَﻜﹰﺎ

1) [2]88777 200) : ﻣَ ﻨَ ﺎ ﺳِ ﻜﹶ ﻜﹸ ﻢْ

1) [2]99888 128) : ﻣَﻨَﺎﺳِﻜﹶﻨَﺎ

2) [21]00999 96; [36]11000 51) : ﻳَ ﻨْ ﺴِ ﻠﹸ ﻮ ﻥﹶ

1) [2]22111 205) : ﺍ ﻟ ﻨﱠ ﺴْ ﻞﹶ

1) [32]33222 8) : ﻧَ ﺴْ ﻠﹶ ﻪُ

2) [12]44333 30, 50) : ﻧِ ﺴْ ﻮَ ﺓﹲ

ﺎﺀَﺍﻟﻨﱢﺴ : (38) [2]55444 222, 231, 232,

235, 236; [3]66555 14, 42; [4]77666 1, 3, 4, 7,

11, 19, 22, 24, 32, 34, 43, 75, 98,

127, 129, 176; [5]88777 6; [7]99888 81; [24]00999

31, 60; [27]11000 55; [33]22111 30, 32, 52, 59;

[48]33222 25; [49]44333 11; [65]55444 1

[4) [2]66555 49; [3]77666 61; [7) : ﻧِ ﺴَ ﺎ ﺀَ ﻛﹸ ﻢْ

141; [14]88777 6

1) [3]99888 61) : ﻧِﺴَﺎﺀَﻧَﺎ

3) [7]00999 127; [28]11000 4)
ﻧِ ﺴَ ﺎ ﺀَ ﻫُ ﻢْ

[40]22111 25

1) [2]33222 223) : ﻧِ ﺴَ ﺎ ﺅُ ﻛﹸ ﻢْ

ْﻜﹸﻢِﺎﺋَﺴِﻧ : (5) [2]44333 187; [4]55444 15,

23; [65]66555 4

3) [2]77666 226; [58]88777 2, 3) : ﻧِ ﺴَ ﺎ ﺋِ ﻬِ ﻢْ

2) [24]99888 31; [33]00999 55) : ﻧِ ﺴَ ﺎ ﺋِ ﻬِ ﻦﱠ

َﻲ ِﺴ َﻧ : (5) [18]11000 57; [20]22111 88, 115;

[36]33222 78; [39]44333 8

ﻮﺍُﺴَﻧ : (9) [5]55444 13, 14; [6]66555 44; [7]77666

51, 165; [9]88777 67; [25]99888 18; [38]00999 26;

[59]11000 19

ُﻩ ﻮ ُﺴ َﻧ : (2) [7]22111 53; [58]33222 6

1) [18]44333 61) : ﻧَﺴِﻴَﺎ

َﺖ ﻴ ِﺴ َﻧ : (3) [18]55444 24, 63, 73

ْﻢُﻴﺘِﺴَﻧ : (2) [32]66555 14; [45]77666 34

1) [20]88777 126) : ﻓﹶﻨَﺴِﻴﺘَﻬَﺎ

1) [2]99888 286) : ﻧَﺴِﻴﻨَﺎ

1) [32]00999 14) : ﻧَﺴِﻴﻨَﺎﻛﹸﻢْ

1) [9]11000 67) : ﻓﹶ ﻨَ ﺴِ ﻴَ ﻬُ ﻢْ

1) [28]22111 77) : ﺗَ ﻨْ ﺲَ

1) [87]33222 6) : ﺗَﻨْﺴَﻰ

1) [2]44333 237) : ﺗَﻨْﺴَﻮُﺍ

2) [2]55444 44; [6]66555 41) : ﺗَ ﻨْ ﺴَ ﻮْ ﻥﹶ

1) [45]77666 34) : ﻧَﻨْﺴَﺎﻛﹸﻢْ

1) [7]88777 51) : ﻧَﻨْﺴَﺎﻫُﻢْ

1) [20]99888 52) : ﻳَﻨْﺴَﻰ

1) [20]00999 126) : ﺗُﻨْﺴَﻰ

1) [23]11000 110) : ﺃﹶ ﻧْ ﺴَ ﻮْ ﻛﹸ ﻢْ

1) [18]22111 63) : ﺃﹶﻧْﺴَﺎﻧِﻴﻪُ

1) [12]33222 42) : ﻓﹶﺄﹶﻧْﺴَﺎﻩُ

ْﻢُﺎﻫَﺴْﺃﹶﻧ : (2) [58]44333 19; [59]55444 19

1) [2]66555 106) : ﻧُﻨْﺴِﻬَﺎ

1) [6]77666 68) : ﻳُ ﻨْ ﺴِ ﻴَ ﻨﱠ ﻚَ

1) [19]88777 23) : ﻧَﺴْﻴًﺎ

1) [19]99888 64) : ﻧَﺴِﻴﺎ

1) [19]00999 23) : ﻣَﻨْﺴِﻴﺎMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 227

1) [43]11000 18) : ﻳُ ﻨَ ﺸﱠ ﺄﹸ

ﺄﹶ َﺸ ْﻧ ﺃﹶ : (2) [6]22111 141; [23]33222 78

1) [56]44333 72) : ﺃﹶ ﻧْ ﺸَ ﺄﹾ ﺗُ ﻢْ

[5) [6]55444 98, 133; [11) : ﺃﹶ ﻧْ ﺸَ ﺄﹶ ﻛﹸ ﻢْ

61; [53]66555 32; [67]77666 23

ﺎَﺄﹾﻧَﺸْﺃﹶﻧ : (6) [6]88777 6; [21]99888 11; [23]00999

19, 31, 42; [28]11000 45

1) [23]22111 14) : ﺃﹶﻧْﺸَﺄﹾﻧَﺎﻩُ

1) [56]33222 35) : ﺃﹶﻧْﺸَﺄﹾﻧَﺎﻫُﻦﱠ

1) [36]44333 79) : ﺃﹶﻧْﺸَﺄﹶﻫَﺎ

1) [56]55444 61) : ﻧُ ﻨْ ﺸِ ﺌﹶ ﻜﹸ ﻢْ

ﺊِﺸْﻨُﻳ : (2) [13]66555 12; [29]77666 20

1) [73]88777 6) : ﻧَ ﺎ ﺷِ ﺌﹶ ﺔﹶ

3) [29]99888 20; [53]00999 47)
ﺍ ﻟ ﻨﱠ ﺸْ ﺄﹶ ﺓﹶ

[56]11000 62

1) [56]22111 35) : ﺇِﻧْﺸَﺎﺀً

1) [56]33222 72) : ﺍ ﻟﹾﻤُﻨْﺸِﺌﹸﻮﻥﹶ

1) [55]44333 24) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻨْ ﺸَ ﺂ ﺕُ

ْﺮ ُﺸ ْﻨ َﻳ : (2) [18]55444 16; [42]66555 28

1) [81]77666 10) : ﻧُ ﺸِ ﺮَ ﺕْ

1) [43]88777 11) : ﺃﹶﻧْﺸَﺮْﻧَﺎ

1) [80]99888 22) : ﺃﹶ ﻧْ ﺸَ ﺮَ ﻩُ

1) [21]00999 21) : ﻳُ ﻨْ ﺸِ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

1) [30]11000 20) : ﺗَﻨْﺘَﺸِﺮُﻭﻥﹶ

2) [33]22111 53; [62]33222 10) : ﻓﹶ ﺎ ﻧْ ﺘَ ﺸِ ﺮُ ﻭ ﺍ

1) [77]44333 3) : ﻧَﺸْﺮًﺍ

1) [77]55444 3) : ﺍﻟﻨﱠﺎﺷِﺮَﺍﺕِ

2) [35]66555 9; [67]77666 15) : ﺍ ﻟ ﻨﱡ ﺸُ ﻮ ﺭُ

2) [25]88777 3, 47) : ﻧُﺸُﻮﺭًﺍ

1) [52]99888 3) : ﻣَ ﻨْ ﺸُ ﻮ ﺭٍ

1) [17]00999 13) : ﻣَﻨْﺸُﻮﺭًﺍ

1) [74]11000 52) : ﻣُ ﻨَ ﺸﱠ ﺮَ ﺓﹰ

1) [44]22111 35) : ﺑِﻤُﻨْﺸَﺮِﻳﻦَ

1) [54]33222 7) : ﻣُ ﻨْ ﺘَ ﺸِ ﺮٌ

2) [58]44333 11) : ﺍ ﻧْ ﺸُ ﺰُ ﻭ ﺍ

1) [2]55444 259) : ﻧُﻨْﺸِﺰُﻫَﺎ

1) [4]66555 128) : ﻧُﺸُﻮﺯًﺍ

1) [4]77666 34) : ﻧُ ﺸُ ﻮ ﺯَ ﻫُ ﻦﱠ

1) [79]88777 2) : ﻧَﺸْﻄﹰﺎ

1) [79]99888 2) : ﺍ ﻟ ﻨﱠ ﺎ ﺷِ ﻄﹶ ﺎ ﺕِ

1) [94]00999 7) : ﻓﹶ ﺎ ﻧْ ﺼَ ﺐْ

1) [88]11000 19) : ﻧُ ﺼِ ﺒَ ﺖْ

1) [38]22111 41) : ﻧُ ﺼْ ﺐٍ

ٌﺐ َﺼ َﻧ : (3) [9]33222 120; [15]44333 48;

[35]55444 35

1) [18]66555 62) : ﻧَ ﺼَﺒًﺎ

ﺐُﺍﻟﻨﺼ : (2) [5]77666 3; [70]88777 43

1) [5]99888 90) : ﺍﻷَﻧْﺼَﺎﺏُ

ٌﺐ ﻴ ِﺼ َﻧ : (9) [2]00999 202; [4]11000 7, 32,

53, 85, 141; [42]22111 20

ﺎًﻴﺒِﺼَﻧ : (8) [3]33222 23; [4]44333 7, 44, 51,

118; [6]55444 136; [16]66555 56; [40]77666 47

1) [28]88777 77) : ﻧَ ﺼِ ﻴ ﺒَ ﻚَ

ْﻢُﻴﺒﻬِﺼَﻧ : (3) [4]99888 33; [7]00999 37;

[11]11000 109

1) [88]22111 3) : ﻧَ ﺎ ﺻِ ﺒَ ﺔﹲ

2) [7]33222 204; [46]44333 29) : ﺃﹶ ﻧْ ﺼِ ﺘُ ﻮ ﺍ

2) [7]55444 79, 93) : ﻧَ ﺼَ ﺤْ ﺖُ

1) [9]66555 91) : ﻧَ ﺼَ ﺤُ ﻮ ﺍ

ُﺢ َﺼ ْﻧ ﺃﹶ : (2) [7]77666 62; [11]88777 34

1) [11]99888 34) : ﻧُﺼْﺤِﻲ

1) [7]00999 68) : ﻧَ ﺎ ﺻِ ﺢٌ

ﻮﻥﹶُﺤِﺎﺻَﻧ : (2) [12]11000 11; [28]22111 12

[3) [7]33222 21, 79; [28) : ﺍ ﻟ ﻨﱠ ﺎ ﺻِ ﺤِ ﲔَ

20 Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 228

1) [66]44333 8) : ﻧَﺼُﻮﺣًﺎ

2) [3]55444 123; [9]66555 25) : ﻧَ ﺼَ ﺮَ ﻛﹸ ﻢُ

1) [21]77666 77) : ﻧَﺼَﺮْﻧَﺎﻩُ

1) [37]88777 116) : ﻧَﺼَﺮْﻧَﺎﻫُﻢْ

1) [9]99888 40) : ﻧَ ﺼَ ﺮَ ﻩُ

1) [46]00999 28) : ﻧَ ﺼَ ﺮَ ﻫُ ﻢُ

2) [8]11000 72, 74) : ﻧَ ﺼَ ﺮُ ﻭ ﺍ

1) [7]22111 157) : ﻧَ ﺼَ ﺮُ ﻭ ﻩُ

1) [59]33222 12) : ﻧَ ﺼَ ﺮُ ﻭ ﻫُ ﻢْ

1) [3]44333 81) : ﻟﹶ ﺘَ ﻨْ ﺼُ ﺮُ ﻧﱠ ﻪُ

1) [47]55444 7) : ﺗَ ﻨْ ﺼُ ﺮُ ﻭ ﺍ

1) [9]66555 40) : ﺗَ ﻨْ ﺼُ ﺮُ ﻭ ﻩُ

1) [40]77666 51) : ﻟﹶ ﻨَ ﻨْ ﺼُ ﺮُ

1) [59]88777 11) : ﻟﹶ ﻨَ ﻨْ ﺼُ ﺮَ ﻧﱠ ﻜﹸ ﻢْ

1) [30]99888 5) : ﻳَ ﻨْ ﺼُ ﺮُ

1) [48]00999 3) : ﻳَ ﻨْ ﺼُ ﺮَ ﻙَ

ﺮﻛﹸﻢُﺼْﻨَﻳ : (5) [3]11000 160; [9]22111 14;

[47]33222 7; [67]44333 20

1) [22]55444 40) : ﻟﹶ ﻴَ ﻨْ ﺼُ ﺮَ ﻥﱠ

1) [40]66555 29) : ﻳَﻨْﺼُﺮُﻧَﺎ

1) [22]77666 60) : ﻟﹶ ﻴَ ﻨْ ﺼُ ﺮَ ﻧﱠ ﻪُ

2) [11]88777 30, 63) : ﻳَﻨْﺼُﺮُﻧِﻲ

ُﻩ ﺮ ُﺼ ْﻨ َﻳ : (3) [22]99888 15, 40; [57]00999 25

3) [7]11000 192, 197)
ﻳَ ﻨْ ﺼُ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

[59]22111 8

1) [26]33222 93) : ﻳَ ﻨْ ﺼُ ﺮُ ﻭ ﻧَ ﻜﹸ ﻢْ

2) [18]44333 43; [28]55444 81) : ﻳَ ﻨْ ﺼُ ﺮُ ﻭ ﻧَ ﻪُ

[2) [42]66555 46; [59) : ﻳَ ﻨْﺼُ ﺮُ ﻭ ﻧَ ﻬُ ﻢْ

12

[3) [2]77666 250, 286; [3) : ﺍﻧْﺼُﺮْﻧَﺎ

147

[3) [23]88777 26, 39; [29) : ﺍﻧْﺼُﺮْﻧِﻲ

30

1) [21]99888 68) : ﺍ ﻧْ ﺼُ ﺮُ ﻭ ﺍ

[3) [11]00999 113; [23) : ﺗُ ﻨْ ﺼَ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

65; [39]11000 54

11) [2]22111 48, 86, 123)
ﻳُ ﻨْ ﺼَ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

[3]33222 111; [21]44333 39; [28]55444 41; [36]66555 74;

[41]77666 16; [44]88777 41; [52]99888 46; [59]00999 12

1) [37]11000 25) : ﺗَ ﻨَ ﺎ ﺻَ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

2) [42]22111 41; [47]33222 4) : ﺍ ﻧْ ﺘَ ﺼَ ﺮَ

1) [26]44333 227) : ﺍ ﻧْ ﺘَ ﺼَ ﺮُ ﻭ ﺍ

1) [55]55444 35) : ﺗَﻨْﺘَﺼِﺮَﺍﻥِ

2) [26]66555 93; [42]77666 39) : ﻳَﻨْﺘَﺼِﺮُﻭﻥﹶ

1) [54]88777 10) : ﻓﹶ ﺎ ﻧْ ﺘَ ﺼِ ﺮْ

1) [28]99888 18) : ﺍ ﺳْ ﺘَ ﻨْ ﺼَ ﺮَ ﻩُ

1) [8]00999 72) : ﺍ ﺳْ ﺘَﻨْ ﺼَ ﺮُ ﻭ ﻛﹸ ﻢْ

ﺮْﺍﻟﻨﺼ : (11) [2]11000 214; [3]22111 126; [8]33222

10, 72; [21]44333 43; [29]55444 10; [30]66555 5, 47;

[61]77666 13; [110]88777 1

ﺍًﺮْﺼَﻧ : (3) [7]99888 192; [25]00999 19; [48]11000

3

1) [7]22111 197) : ﻧَ ﺼْ ﺮَ ﻛﹸ ﻢْ

2) [6]33222 34; [12]44333 110) : ﻧَﺼْﺮُﻧَﺎ

ِﻩ ِﺮ ْﺼ َﻨ ِﺑ : (3) [3]55444 13; [8]66555 26, 62

2) [22]77666 39; [36]88777 75) : ﻧَﺼْ ﺮ ﻫ ﻢْ

ﺮِﺎﺻَﻧ : (2) [47]99888 13; [86]00999 10

1) [72]11000 24) : ﻧَﺎﺻِﺮًﺍ

,8) [3]22111 22, 56, 91) : ﻧَ ﺎ ﺻِ ﺮِ ﻳ ﻦَ

150; [16]33222 37; [29]44333 25; [30]55444 29; [45]66555

34

ﺭ ﺎ َﺼ ْﻧ ﺃﹶ : (8) [2]77666 270; [3]88777 52, 192;

[5]99888 72; [9]00999 100, 117; [61]11000 14

1) [71]22111 25) : ﺃﹶﻧْﺼَﺎﺭًﺍ

ﻱِﺎﺭَﺃﹶﻧﺼ : (2) [3]33222 52; [61]44333 14

ﲑِﺼَﻧ : (11) [2]55444 107, 120; [8]66555 40;

[9]77666 74, 116; [22]88777 71, 78; [29]99888 22;

[35]00999 37; [42]11000 8, 31

ﺍًﲑِﺼَﻧ : (13) [4]22111 45, 52, 75, 89,

123, 145, 173; [17]33222 75, 80; [25]44333 31;

[33]55444 17, 65; [48]66555 22

1) [17]77666 33) : ﻣَﻨْﺼُﻮﺭًﺍMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 229

1) [37]88777 172) : ﺍ ﻟﹾ ﻤَ ﻨْ ﺼُ ﻮ ﺭُﻭ ﻥﹶ

1) [54]99888 44) : ﻣُ ﻨْ ﺘَ ﺼِ ﺮٌ

1) [18]00999 43) : ﻣُﻨْﺘَﺼِﺮًﺍ

2) [28]11000 81; [51]22111 45) : ﻣُﻨْﺘَﺼِﺮِﻳﻦَ

1) [3]33222 67) : ﻧَﺼْﺮَﺍﻧِﻴﺎ

ﻯَﺎﺭَﺍﻟﻨﺼ : (14) [2]44333 62, 111,

113, 120, 135, 140; [5]55444 14, 18, 51,

69, 82; [9]66555 30; [22]77666 17

ُﻒ ْﺼ ِﻧ : (5) [2]88777 237; [4]99888 11, 12,

25, 176

2) [73]00999 3, 20) : ﻧِ ﺼْ ﻔﹶ ﻪُ

ﺔَﻴِﺍﻟﻨﱠﺎﺻ : (2) [96]11000 15, 16

1) [11]22111 56) : ﻧَﺎﺻِﻴَﺘِﻬَﺎ

1) [55]33222 41) : ﺍﻟﻨﱠﻮَﺍﺻِﻲ

1) [4]44333 56) : ﻧَ ﻀِ ﺠَ ﺖْ

1) [55]55444 66) : ﻧَﻀﱠﺎﺧَﺘَﺎﻥِ

1) [50]66555 10) : ﻧَ ﻀِ ﻴ ﺪٌ

2) [11]77666 82; [56]88777 29) : ﻣَ ﻨْ ﻀُ ﻮ ﺩٍ

ﺓَﺮْﻀَﻧ : (2) [76]99888 11; [83]00999 24

1) [75]11000 22) : ﻧَﺎﺿِﺮَﺓ

1) [5]22111 3) : ﺍﻟﻨﱠﻄِﻴﺤَﺔﹸ

ٍﺔ ﻔﹶ ﻄﹾ ُﻧ : (12) [16]33222 4; [18]44333 37; [22]55444

5; [23]66555 13, 14; [35]77666 11; [36]88777 77; [40]99888

67; [53]00999 46; [75]11000 37; [76]22111 2; [80]33222 19

2) [37]44333 92; [51]55444 23) : ﺗَ ﻨْ ﻄِ ﻘﹸ ﻮ ﻥﹶ

ُﻖ ِﻄ ْﻨ َﻳ : (3) [23]66555 62; [45]77666 29; [53]88777

3

[4) [21]99888 63, 65; [27) : ﻳَ ﻨْ ﻄِ ﻘﹸ ﻮ ﻥﹶ

85; [77]00999 35

1) [41]11000 21) : ﺃﹶ ﻧْ ﻄﹶ ﻖَ

1) [41]22111 21) : ﺃﹶﻧْﻄﹶﻘﹶﻨَﺎ

1) [27]33222 16) : ﻣَ ﻨْ ﻄِ ﻖَ

َﺮ ﻈﹶ َﻧ : (3) [9]44333 127; [37]55444 88; [74]66555

21

1) [7]77666 143) : ﺃﹶ ﻧْ ﻈﹸ ﺮْ

1) [59]88777 18) : ﺗَ ﻨْ ﻈﹸ ﺮْ

[4) [2]99888 50, 55; [3) : ﺗَ ﻨْ ﻈﹸ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

143; [56]00999 84

ﻈﹸﺮْﻨَﻨِﻟ : (2) [10]11000 14; [27]22111 41

1) [27]33222 27) : ﺳَ ﻨَ ﻨْ ﻈﹸ ﺮُ

ﻈﹸﺮْﻨَﻳ : (9) [3]44333 77; [7]55444 129; [10]66555

43; [18]77666 19; [22]88777 15; [38]99888 15; [78]00999

40; [80]11000 24; [86]22111 5

8) [7]33222 185; [12]44333 109)
ﻳَ ﻨْ ﻈﹸ ﺮُ ﻭ ﺍ

[30]55444 9; [35]66555 44; [40]77666 21, 82; [47]88777 10;

[50]99888 6

19) [2]00999 210; [6]11000 158)
ﻳَ ﻨْ ﻈﹸ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

[7]22111 53, 198; [8]33222 6; [16]44333 33; [33]55444 19;

[35]66555 43; [36]77666 49; [37]88777 19; [39]99888 68;

[42]00999 45; [43]11000 66; [47]22111 18, 20; [51]33222

44; [83]44333 23, 35; [88]55444 17

ْﺮ ﻈﹸ ْﻧ ﺍ : (26) [2]66555 259; [4]77666 50; [5]88777

75; [6]99888 24, 46, 65; [7]00999 84, 103, 143;

[10]11000 39, 73; [17]22111 21, 48; [20]33222 97;

[25]44333 9; [27]55444 14, 28, 51; [28]66555 40; [30]77666

50; [37]88777 73, 102; [43]99888 25

ﺎَﻧْﻈﹸﺮْﺍﻧ : (2) [2]00999 104; [4]11000 46

ﻈﹸﺮﻭﺍْﺍﻧ : (9) [3]22111 137; [6]33222 11, 99;

[7]44333 86; [10]55444 101; [16]66555 36; [27]77666 69;

[29]88777 20; [30]99888 42

1) [57]00999 13) : ﺍﻧْﻈﹸﺮُﻭﻧَﺎ

1) [27]11000 33) : ﻓﹶﺎﻧْﻈﹸﺮِﻱ

3) [7]22111 195; [10]33222 71)
ﺗُ ﻨْ ﻈِ ﺮُ ﻭ ﻥِ

[11]44333 55

3) [7]55444 14; [15]66555 36)
ﺃﹶﻧْﻈِﺮْﻧِﻲ

[38]77666 79

6) [2]88777 162; [3]99888 88)
ﻳُ ﻨْ ﻈﹶ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

[6]00999 8; [16]11000 85; [21]22111 40; [32]33222 29

1) [47]44333 20) : ﻧَ ﻈﹶ ﺮَ

1) [33]55444 23) : ﻳَ ﻨْ ﺘَ ﻈِ ﺮُ

1) [10]66555 102) : ﻳَﻨْﺘَﻈِﺮُﻭﻥﹶ

1) [32]77666 30) : ﺍ ﻧْ ﺘَ ﻈِ ﺮْ

5) [6]88777 158; [7]99888 71)
ﺍ ﻧْ ﺘَ ﻈِ ﺮُ ﻭ ﺍ

[10]00999 20, 102; [11]11000 122

َﻳﻦِﺮِﺍﻟﻨﺎﻇ : (5) [2]22111 69; [7]33222 108;

[15]44333 16; [26]55444 33; [33]66555 53

2) [27]77666 35; [75]88777 23) : ﻧَ ﺎ ﻇِ ﺮَ ﺓﹲ

1) [37]99888 88) : ﻧَ ﻈﹾ ﺮَ ﺓﹰMu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 230

1) [2]00999 280) : ﻧَ ﻈِ ﺮَ ﺓﹲ

1) [26]11000 203) : ﻣُ ﻨْ ﻈﹶ ﺮُ ﻭ ﻥﹶ

,5) [7]22111 15; [15]33222 8) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻨْ ﻈﹶ ﺮ ﻳ ﻦَ

37; [38]44333 80; [44]55444 29

[3) [6]66555 158; [11) : ﻣُﻨْﺘَﻈِﺮُﻭﻥﹶ

122; [32]77666 30

,3) [7]88777 71; [10]99888 20) : ﺍ ﻟﹾ ﻤُ ﻨْ ﺘَ ﻈِ ﺮِ ﻳ ﻦ

102

2) [38]00999 23) : ﻧَﻌْﺠَﺔ

1) [38]11000 24) : ﻧَ ﻌْ ﺠَ ﺘِ ﻚَ

1) [38]22111 24) : ﻧِ ﻌَ ﺎ ﺟِ ﻪِ

َﺎﺱَﺍﻟﻨﱡﻌ : (1) [8]33222 11

1) [3]44333 154) : ﻧُﻌَﺎﺳًﺎ

1) [2]55444 171) : ﻳَ ﻨْﻌِ ﻖُ

1) [20]66555 12) : ﻧَ ﻌْ ﻠﹶ ﻴْ ﻚَ

1) [89]77666 15) : ﻧَ ﻌﱠ ﻤَ ﻪُ

َﻢ َﻌ ْﻧ ﺃﹶ : (5) [4]88777 69, 72; [5]99888 23; [19]00999

58; [33]11000 37

َﺖ ْﻤ َﻌ ْﻧ ﺃﹶ : (8) [1]22111 7; [2]33222 40, 47,

122; [27]44333 19; [28]55444 17; [33]66555 37; [46]77666

15

3) [17]88777 83; [41]99888 51)
ﺃﹶﻧْﻌَﻤْﻨَﺎ

[43]00999 59

1) [8]11000 53) : ﺃﹶ ﻧْ ﻌَ ﻤَ ﻬَﺎ

1) [88]22111 8) : ﻧَ ﺎ ﻋِ ﻤَ ﺔﹲ

ٍﺔ َﻤ ْﻌ َﻧ : (2) [44]33222 27; [73]44333 11

2) [27]55444 19; [46]66555 15) : ﻧِ ﻌْ ﻤَ ﺘَ ﻚَ

[5) [3]77666 103; [5]88777 6; [12) : ﺑِﻨِﻌْﻤَﺘِﻪ

6; [16]99888 81; [48]00999 2

,6) [2]11000 40, 47, 122) : ﻧِ ﻌْ ﻤَ ﺘِ ﻲَ

150; [5]22111 3, 110

1) [11]33222 10) : ﻧَ ﻌْ ﻤَ ﺎ ﺀَ

1) [31]44333 20) : ﻧِ ﻌَ ﻤَ ﻪُ

1) [16]55444 112) : ﺃﹶ ﻧْ ﻌُ ﻢِ

1) [16]66555 121) : ﻟِ ﺄﹶ ﻧْ ﻌُ ﻤِ ﻪِ

ﻴﻢِﺍﻟﻨﻌ : (16) [5]77666 65; [9]88777 21; [10]99888

9; [22]00999 56; [26]11000 85; [31]22111 8; [37]33222 43;

[52]44333 17; [56]55444 12, 89; [68]66555 34; [70]77666

38; [82]88777 13; [83]99888 22, 24; [102]00999 8

1) [76]11000 20) : ﻧَ ﻌِ ﻴ ﻤً ﺎ

1) [5]22111 95) : ﺍ ﻟ ﻨﱠ ﻌَ ﻢِ

ِﺎﻡَﻌْﺍﻟﹾﺄﹶﻧ : (26) [3]33222 14; [4]44333 119; [5]55444

1; [6]66555 136, 138, 139, 142; [7]77666 179;

[10]88777 24; [16]99888 5, 66, 80; [22]00999 28, 30,

34; [23]11000 21; [25]22111 44; [26]33222 133; [35]44333

28; [39]55444 6; [40]66555 79; [42]77666 11; [43]88777 12;

[47]99888 12

2) [25]00999 49; [36]11000 71) : ﺃﹶ ﻧْ ﻌَ ﺎ ﻣً ﺎ

3) [20]22111 54; [79]33222 33)
ﺃﹶ ﻧْ ﻌَ ﺎ ﻣ ﻜﹸ ﻢْ

[80]44333 32

1) [32]55444 27) : ﺃﹶ ﻧْ ﻌَ ﺎ ﻣُ ﻬُ ﻢْ

َﻢ ْﻌ ِﻧ : (16) [3]66555 136, 173; [8]77666 40;

[13]88777 24; [16]99888 30; [18]00999 31; [22]11000 78;

[29]22111 58; [37]33222 75; [38]44333 30, 44; [39]55444

74; [51]66555 48; [77]77666 23

ﻤﱠﺎِﻌِﻧ : (2) [2]88777 271; [4]99888 58

ْﻢ َﻌ َﻧ : (4) [7]00999 44, 114; [26]11000 42;

[37]22111 18

1) [17]33222 51) : ﻓﹶﺴَﻴُﻨْﻐِﻀُﻮﻥﹶ

ِﺍﻟﻨﱠﻔﱠﺎﺛﹶﺎﺕ : (1) [113]44333 4

1) [21]55444 46) : ﻧَ ﻔﹾ ﺤَ ﺔﹲ

1) [32]66555 9) : ﻧَ ﻔﹶ ﺦَ

ُﺖ ْﺨ ﻔﹶ َﻧ : (2) [15]77666 29; [38]88777 72

ﺎَﻨْﻔﹶﺨَﻧ : (2) [21]99888 91; [66]00999 12

1) [3]11000 49) : ﻓﹶ ﺄﹶ ﻧْ ﻔﹸ ﺦُ

1) [5]22111 110) : ﻓﹶ ﺘَ ﻨْ ﻔﹸ ﺦُ

1) [18]33222 96) : ﺍ ﻧْ ﻔﹸ ﺨُ ﻮ ﺍ

َﺦ ِﻔ ُﻧ : (7) [18]44333 99; [23]55444 101; [36]66555

51; [39]77666 68; [50]88777 20; [69]99888 13

ُﺦ ﻔﹶ ْﻨ ُﻳ : (4)