FANDOM


Muştulatınız Aşıklara


Muştulanız âşıklara bu aşk ulu devlet olur

Aşk kime değdi ise cânında bil işret olur.


Her sevdiği terkin ura kayıkmaya değme olur

Her dem onun seyran-gehi hem zât u hem sıfât olur.


Seyri içinde çâpük bâz fikri daim nâz u niyâz

Çün seadet oldu hem-raz hezâran münâcât olur.


Müşâhede kopar onu hem bi karar olur canı

He dem da’visizdir ma’ni bu derd ile râhat olur


Ol bi nişandır cihandan ne diylim dilimiz ondan

Ol âlim-i deyyân zât her zât içinde zât olur


Buhl ü tema’sığmaz ona izzet de kaldı bir yana

Yol bulamaz hırs u hevâ kimde ki bu devlet olur


Ol işlere eli eren hak aşkına gönül veren

Dostunu göze göz gören cümle varlıktan mât olur.


Kim idiyse ol nüzul ona gelir cümle usul

Ta’ziyet varır ise ol ölüye rahmet olur.


Yunus erdir nihâyetsiz aşk ondan dahı gayetsiz

Ne gayet var ne nihayet kamusu bir hazret olur

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.