FANDOM


Şablon:Muhakeme bakınız

"Medar-ı iftiharım (iftihar etmeme vesile) olan mehasinim (iyiliklerim), şimdi günah sayılıyor. Artık nasıl i'tizar (özür beyan) edeyim, mütehayyirim (hayretteyim, kararsızım)."

Divan-ı Harb-i Örfi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.