Şablon:Hesap

Muhasebe


Ey yarenler ey kardeşler korkarım ben ölem deyi

Öldüğümü kayırmazam ettiğimi bulam deyi


Bir gün görünür gözüme aybım vuralar yüzüme

Endişeden del'olmuşum nidem ben ne kılam deyi


Eğer gerçek kul imişsem ona kulluk kıla idim

Ağrayaydım bu dünyada yarın onda gülem deyi


Hemin geldim bu dünyaya nefsime kulluk eyleyi

İyi amel işlemedim azptan kurtulam deyi


Ey biçare miskin Yunus günahım çok neyleyeyim

Sığındam ol Ellah'ıma dedi hem afvedem deyi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.