FANDOM


Wikipedia-logo-tr
'den Muhlis Babaoğlu ile ilgili bir şeyler var.
Muhlis babaoglu konya belediye başkanı 1960

Muhlis Babaoğlu, (d. 1911 Kahramanmaraş Türkiye), Türk bürokrat.

Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Gündoğmuş, Ilgın, Bulanık, Gerze, Ereğli Kaymakamlıkları, Mülkiye Müfettişliği, Ağrı, Kars, Trabzon, Çankırı, Diyarbakır, Konya, Kocaeli, İçel (Mersin) Valilikleri ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı yapmıştır.

Önce gelen:
Sait Orhun
Konya valisi</br>1960 - 1960 Sonra gelen:
Rebii KaratekinKonya Belediye Başkanları

Osmanlı Devleti son dönemi:
Aşık Şem'i (İhtisap Ağası) (1830-1839) | Muhasebeci Rahmi Bey (1869-1869) | Mustafa Lütfi Efendi (1876-1877) | Hacı Şerif Efendi (1877-1884) | Hacı Fesif Efendi (1884-1888) | Hacı Velizade Mehmet Efendi (1888-1897) | Burhanzade Seyit Rıfat Efendi (1897-1905) | Hacı Ali Efendi (1905-1908) | Arapkirli Mustafa Efendi (1908-1912) | Ali Salip Efendi (1912-1912) | Hacı Ali Efendi (1912-1914) | Dellalbaşının Tahir Efendi (1912-1914) | Mühendis Muhtar Bey (1916-1917) | Mecidiye Zade Arif Bey (1917-1917) | Mehmet Muhlis Koner (1917-1917) | Burhan Zade Hakkı Efendi (1918-1919) | Gevraki Zade Vehbi Efendi (1919-1919) | Mehmet Muhlis Koner (1917-1923)
Cumhuriyet dönemi:
Kazım Gürel (1923-1927) | Halis Ulusan (1927-1930) | Şevki Ergün (1930-1938) | Dr.Muhsin Faik Dündar (1938-1946) | A.Samet Kuzucu (1950-1950) | Mehmet Muhlis Koner (1946-1950) | Mehmet Rüştü Özal (1950-1954) | İbrahim Başçıgil (1954-1955) | Nafiz Tahralı (1955-1957) | Cemil Keleşoğlu (1957-1958) | M.Sıtkı Bilgin (1958-1960) | Muhlis Babaoğlu (1960-1960) | Rebii Karatekin (1960-1963) | Ahmet Hilmi Nalçacı (1963-1969) | Yılmaz Kulluk (1969-1977) | Mehmet Keçeciler (1978-1980) | Lütfi Fikret Tuncel (1980-1984) | Ahmet Öksüz (1984-1989) | Halil Ürün (1989-1999) | Mustafa Özkafa (1999-2004) | Tahir Akyürek (2004-)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.