Şablon:2022bakınız - d {{2022bakınız}}
2022 2828 2828/7


Yaşlı Yaşlılık İhtiyar
Özür Özürlü Özürlü maaşı Özürlü bakım ücreti Özürlüler Koordinasyon Merkezi Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Özürlü ve Eski Hükümlülerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdamlarına İlişkin Tebliğ Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik Yenişehir İlçe Özürlü Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü Mersin İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Özürlüler Koordinasyon Merkezi Yenişehir Özürkü Bakım Heyeti İnceleme Komisyonu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Yaşlılık maaşı 65 maaşı 2022 2022 maaşı Muhtaçlık maaşı
Muhtaç Maaş Maaşlar
2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERİN TESBİTİ VE BAKIM HİZMETİ ESASLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 2022 Genelgeleri 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun değişikliği Yaşlılara Saygı Haftası
Yaşlı Yaşlılık İhtiyar Özerk Muhtar Özerk İhtiyar heyeti Muhtariyet Özerklik Kulun ihtiyarı Muhayyer Seçimlik İhtiyar etmek seçmek İntihap İstek Katlanmak Seçmek Tensib etmek Seçilmek
Kulun ihtiyarı Allah'ın ihtiyarı Kader ve ihtiyar
2828 2828/7
Yeşilkart Şablon:Yeşilkart Şablon:Yeşilkartbakınız Şablon:2022 Şablon:2022bakınız Şablon:VGM Şablon:VGMbakınız Şablon:Maaş Şablon:Maaşbakınız Şablon:Sosyal Güvenlik Şablon:SGK Şablon:GSS

BU MAAŞTAN HABERİNİZ VAR MI?[düzenle | kaynağı değiştir]

Ülkemiz sosyal güvenlik sisteminde, kişilerin çalışmaları karşılığı olarak emekli, dul ve yetim aylıkları bağlanıyor. Öte yandan bu aylıkları alamayıp da muhtaçlık ve özürlülük durumları gereği aylık bağlananlar var.

Bu muhtaçlık ve özür durumu sebebiyle bağlanan aylıklardan en bilineni 2022 sayılı Kanun kapsamında bağlanan aylıklar. Halk arasında 65 yaş aylığı ve özürlü aylığı olarak bilinen bu aylıklar, 65 yaşını dolduran veya en az %40 özür durumu olan vatandaşlara bağlanıyor. Ancak bunların yanında muhtaç ve özürlü vatandaşlarımıza bağlanan bir aylık daha var ki bundan pek çok kimsenin haberi bulunmuyor. İşte bu aylık Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM ) tarafından muhtaç aylığı adı altında veriliyor.

BAŞVURULAR VGM’YE[düzenle | kaynağı değiştir]

VGM tarafından verilen bu aylığın miktarı 2022 sayılı Kanun kapsamında bağlananlardan daha yüksek. Örneğin %40 özür raporu olan bir kişiye

 • 2022 kapsamında 2008 yılında ödenen aylık 166 TL iken,
 • VGM tarafından verilen muhtaç aylığı 261 TL idi. Aylığın 2009'daki tutarı ise 283 TL. 65 yaş ve özürlü maaşı için Defterdarlıklara başvurulurken, muhtaç aylığı için VGM Bölge Müdürlükleri'ne başvurulması gerekiyor.

AYLIK İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?[düzenle | kaynağı değiştir]

VGM muhtaç aylığını;

 • Sosyal güvenlik kurum ve kuruluşlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir ve aylık almayanlar,
 • Herhangi bir geliri, nafaka geliri, menkul ve gayrimenkulü olmayanlar,
 • Özürlüler için ilk iki şarta ilaveten çalışma gücünü % 40'ın üzerinde kaybetmiş olanlar,
 • Ayrıca annesi veya babası olmayan 18 yaşından gün almamış yetim çocuklar alabiliyor.

Aylık başvurusunda istenilen belgeler ise

 • dilekçe,
 • nüfus kayıt örneği,
 • sağlık kurulu raporu (aylık alacak sakat ve amalar için),
 • tapu ve vergi dairesi müdürlükleri ile belediye başkanlığından alınacak belgeler,
 • SSK,
 • Bağ-Kur ve
 • Emekli Sandığı'ndan maaş alınmadığını tevsik eden belgeler ve
 • mal bildirim beyanı

NEDEN YOĞUN TALEP YOKTU?[düzenle | kaynağı değiştir]

“Böyle bir aylık imkanı varken şimdiye kadar neden bu aylıktan çok kişinin haberi olmadı veya yoğun başvuru olmadı?” diye sorulabilir. Bize göre bunun iki tane sebebi var.

 • Birincisi VGM tarafından verilen bu aylık, Maliye Bakanlığı 'nın görüşü doğrultusunda yıllık belirli bir sayıda kişiye verilebiliyor. Dolayısıyla söz konusu aylığın çok fazla reklamını yaparak, belirlenen kotanın aşılması istenmemiş olabilir.
 • İkincisi de bu aylığı alanların sağlık yardımları nı nasıl alacağı konusundaki belirsizlik olabilir.
 • Zira aylıkla ilgili hükümleri düzenleyen VGM mevzuatında, bu aylığı alan kişinin sağlık güvencesi düzenlenmemiş, sadece VGM'ye ait hastanelerden ücretsiz yararlanacağı belirtilmiş.

 • Bunun yanında bu kişiler dilerlerse yeşil kart için ayrıca başvuruda bulunarak bu kapsamda genel sağlık sigortalısı sayılacaklardır. Ancak 2022 sayılı Kanun kapsamında 65 yaş ve özürlü aylığı alanlar otomatikman yeşil kart sahibi olduklarından, bu kişiler VGM aylığı daha yüksek olduğu halde 2022'yi tercih ediyorlar.

Oysa 1 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası hükümleri gereği, VGM 'den muhtaç aylığı alanların “aile içi kişi başı net gelirleri asgari ücretin üçte birinden az” olacağından, bu kişiler de GSS kapsamında ücretsiz-primsiz sağlık yardımı alacaklar..

ÖNCE VGM’YE SORUN'[düzenle | kaynağı değiştir]

Bu arada yukarıda da belirttiğimiz gibi muhtaçlık aylığı için her yıl kota belirleniyor. Dolayısıyla eğer başka bir kapsamda (örneğin 2022 kapsamında) aylık alıyorsanız, bu aylığı kestirmeden önce VGM Bölge Müdürlükleri 'ne giderek söz konusu kotanın dolup dolmadığını ve başvurunuzun kabul edilme ihtimalini sorun. Buradan tatmin edici bir cevap aldıktan sonra gerekli prosedürü yerine getirirsiniz.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.