FANDOM


MUKÎM İkamet eden. Ayakta duran.

  • Okuyan.
  • Bir memlekette devamlı duran.
  • Fık: Vatanında veya vatanı sayılan bir yerde onbeş günden fazla kalan kimse. (18 saatlik uzağa gidene "Misâfir" denir.)
  • Esmâ-i İlâhiyyeden olup "Her şeyi ayakta tutan, devam ettiren ve kayyumiyet sırrıyla bir an bile hiç bir şeyden alâkasız olmayan" meâlindedir.

MUKÎM-ÜS SÜNNET Hz. Muhammed'in (A.S.M.) Tevrat ve Zebur'daki ismi, sünnet ikame eden.


MUKİM


Sözlükte "bir yerde ikamet eden kimse" anlamına gelen mukim, din ıstılahında, asıl vatanında ikamet eden veya 90 km. uzaklıkta bir yere gidip orada Hanefîlere göre 15 gün ve daha fazla, Şafiîlere göre giriş ve çıkış günleri hariç 4 gün ve daha fazla; Caferîlere göre 45 km. uzaklıkta bir yere gidip orada 10 günden fazla kalan kimseye denir.

Belirli bir yere gitmeyi amaçlamadan seyahate çıkan kimse mukim sayılır. (İ.K.)

Mukîm İkamet eden. Ayakta duran.

Okuyan.

Bir memlekette devamlı duran.

Fık: Vatanında veya vatanı sayılan bir yerde onbeş günden fazla kalan kimse. (18 saatlik uzağa gidene "Misâfir" denir.) Esmâ-i İlâhiyyeden olup "Her şeyi ayakta tutan, devam ettiren ve kayyumiyet sırrıyla bir an bile hiç bir şeyden alâkasız olmayan" meâlindedir.

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] kaim olan, ayakta olma hali , bir yerde ikamet etme

Nuvola apps bookcase KökenNuvola apps bookcase Köken

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.