FANDOM


Mukadder Öztekin

Görev Süresi
1960 – 1963
Yerine geldiği Gafur Soylu
Yerine gelen Ali Sepici

Doğum 1919
Niğde

Mukadder Öztekin (d. 1919, Niğde, Türkiye), Türk siyasetçi.

Siyasal Bilgiler Okulu İdari Şube Bölümü'nü bitirdi. Kaymakamlık, Mülkiye Müfettişliği, Adana Valiliği, Adana Belediye Başkanlığı (1960-1963), Cumhuriyet Senatosu Adana Üyeliği (5 Haziran 1966 - 12 Ekim 1975) ile Bayındırlık ve İçişleri Bakanlıkları yapmıştır. Evli ve 2 Çocuk babasıdır.


Adana Belediye Başkanları

Osmanlı Dönemi
Sait Efendi (1868-1870)| Gözlüklü Süleyman Efendi (1870-1877)| Bezdikyan Kirkor Efendi (1877-1879)| Sinyor Artin (1879-1881)| Hacı Yunus Ağa (1881)| Abdülkadir Efendi Bağdadizade (1883-1884)| Ahmet Tevfik Bey (1884-1886)| Sırkıntılı Hacı Musa Efendi (1886-1888)| Ramazanoğlu Kasım (Ener) Bey (1890-1891)| Debbağzade Hacı Ali Efendi (1891-1895)| İbrahim Rasih Efendi (1895-1899)| Hacızade Ali Efendi (Yerdelen) (1899-1903)| Ramazanoğlu Süphi Paşa (1903-1906)| Ramazanoğlu Tevfik Kadri Bey (1906-1908)(1918-1919)| Murtaza Efendi (1908-1913)| Süleyman Vahid Efendi (1913-1915)| Cemal Bey (1915-1918)| Hafız Mahmud Efendi (1920-1921)| Şıh Garipzade Kemal (1921-1922)| Diblanzade Mehmet Fuat (1922)
Cumhuriyet Dönemi
Alimünif Bey (Yeğenağa) (1922-1926)| Turhan Cemal Beriker (1926-1938)| Yusuf Ziya Özbakan (1938)| Vedat Güçlü (1938)| Kasım Ener (1938-1946)| Fazlı Meto (1946-1947)| Hazım Savcı (1947-1950)| Daniş Arıkoğlu (1950)| Numan Güreli (1950)| Zahit Akdağ (1951-1954)| Ali Sepici (1954-1955)(1959-1960)(1963-1967)| Ali Bozdoğanoğlu (1955-1956)| Mehmet Hilmi İncesulu (1956-1958)| Galip Avşaroğlu (1958-1959)| Talat Sungur (1960)| Gafur Soylu (1960)| Mukadder Öztekin (1960-1963)| Erdoğan Özlüşen (1967-1973)| Ege Bagatur (1973-1977)| M. Selahattin Çolak (1977-1980)(1989-1994) | Nuri Korkmaz (1980-1981)| Ali Ahmet Kelecek (1981-1984)| Aytaç Durak (1984-1989)(1994- )|


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.