FANDOM


Sahabelerden Mus'ab bin Umeyr, hem annesi hem de babası tarafından Kureyş'in asîl ve zengin bir ailesindendi. Orta boylu, güzel yüzlü, nazik ve yumuşak huylu, son derece zeki biriydi. Mekked'de 585 yılında dünyaya gelmiştir.

Mus'ab bin Umeyr zeki biri olduğu için putların bir fayda getirmeyeceğini bilir ve onlara tapılmasından, onlardan medet umulmasından nefret ederdi.

Müslümanlığı Edit

Mus’ab Bin Umeyr, Peygamber Efendimiz’in (alyhisselam) İslamı anlattığı bir eve gitti. Mus’ab, Hz. Peygamberi (sav) görür görmez şehadet getirerek Müslüman oldu. İslamiyeti kabul ettiği an hayatı da birdenbire değişti. Eski servet ve zenginliğin yerini fakirlik aldı. Ailesinin sevgili oğullarına yapmadığı eziyet kalmadı. Onu dîninden döndürmek için evlerindeki bir mahzene hapsederek günlerce aç ve susuz bıraktılar. Arabistan'ın yakıcı güneşi altında ağır ve tahammülü zor işkenceler yaptılar.

İlk hicret Edit

Mus’ab, Mekke’de çok fazla sıkıntı ve işkenceye maruz kalmasından dolayı Habeşistan’a hicret etmek için Hz. Peygamber’den (sav) izin istedi ve 615 yıllarında Habeşistan’a hicret etti.

İlk öğretmen Edit

Müslüman olan Medineliler, Resulullah'a

"Yâ Resûlallah! İçimizde, İslâmiyet açıklandı ve yayılmaya başladı. Halkı Allahın Kitâbına da'vet edecek, Kur'ân-ı kerîmi okuyacak, İslâm dînini anlatacak, İslâmın sünnet ve emirlerini aramızda ikâme edecek, yerleştirecek, namazlarımızda bize imâmlık yapacak bir kimse gönder" diye mektup yazdılar.

Bunun üzerine Resûlullah efendimiz Mus'ab bin Umeyr'i, Medine'ye gönderdi ve ona: "Medînelilere Kur'ân-ı kerîm okumasını, İslâmiyetin emir ve yasaklarını öğretmesini, namazlarını kıldırmasını" emretti.

Şehit olarak ölmesi Edit

Mus’ab, Uhud savaşı sırasında Peygamberimizin yanından ayrılmayarak O’nu koruyordu. Peygamberimizi koruyan Mus’ab bin Umeyr bu savaşta şehit olmuştur.

Kaynaklar:

http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=3708

https://www.blog.namazsitesi.com/musab-bin-umeyr-ra-kisaca-hayati.html

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.