FANDOM


Mustafa Abdülhalik Renda
Mustafa Abdülhalik Renda


Görev Süresi
1 Mart 1935 – 5 Ağustos 1946
Yerine geldiği Kâzım Özalp
Yerine gelen Kâzım Karabekir

Görev Süresi
1 Kasım 1927 – 25 Aralık 1930
Yerine geldiği Recep Peker
Yerine gelen Zekai Apaydın

Doğum 29 Kasım 1881(1881-11-29)
Yanya, Osmanlı İmparatorluğu
Ölüm 1 Ekim 1957 (75 yaşında)
Erenköy, Türkiye

Mustafa Abdülhalik Renda (d. 29 Kasım 1881, Yanya - ö. 1 Ekim 1957, Erenköy, İstanbul), Osmanlı Devleti'nin son döneminde ve genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında bürokrasinin ve siyasetin çok çeşitli kademelerinde görev yapmış ve Mustafa Kemal'in yakın çalışma arkadaşı ve tam bir görev adamı olarak tanınmış bir Türk devlet ve siyaset adamıdır.

29 Kasım 1881'de Yanya'da Yanya eşrafından Rendazade Aslan Efendi'nin oğlu olarak doğdu. Yanya İdadisi Rüştiyesi ve İstanbul İdadisinde orta öğrenimini tamamlayarak 25 Temmuz 1903'te Mülkiye Mektebinin Yüksek Bölümünden diploma aldı.

27 Temmuz 1903'te Ziraat Bankası Muhasebe Kalemi Mukayyit Refiki unvanı ile göreve başladı. 27 Ekim 1903'te Rodos İdadisi matematik, geometri, tarım, sağlık ve Fransızca öğretmenliğine atandı. 11 Ağustos 1904'te Cezayir Bahri Sefit (Ege Adaları) Vilayeti Maiyet Memurluğuna görevlendirildi. 11 Mart 1906'da Tepedelen, 14 Kasım 1908'de Pogon, 18 Ocak 1909'da Delvine Kaymakamlıklarında bulundu. İki kez Berat Mutasarrıflığına, 4 Şubat 1911'de Kavala Kaymakamı iken Çamlık Mutasarrıflığına, 18 Haziran 1911'de Ergir Mutasarrıflığına vekaleten görevlendirildi ve aynı tarihte açığa alındı. 8 Mayıs 1913'te Siirt Mutasarrıflığına, 20 Aralık 1914'te Bitlis Valiliğine, 14 Ekim 1915'te Halep Valiliğine, 29 Nisan 1917'de Dahiliye Vekaleti Müsteşarlığına, 6 Mayıs 1918'de yeniden Halep Vilayeti Valiliğine atandı. Halep'in işgali üzerine 12 Kasım 1918'de Bursa Valiliğine getirildi. Bu göreve gitmeden Damat Ferit Paşa Hükümetince azledildi ve tutuklandı, altı ay sonra Malta'ya sürüldü. Malta dönüşünde 4 Ocak 1922'de İktisat Vekaleti Müsteşarlığına, 20 Ocak 1922'de Dahiliye Vekaleti Müsteşarlığına, 29 Nisan 1922'de Konya Valiliğine atandı. 19 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtarılan İzmir'in yeni Türkiye devleti adına ilk valisi oldu.

30 Temmuz 1923'te Çankırı'dan Milletvekili seçildi. 2 Ocak 1924'te I. İsmet İnönü Hükümetinde Maliye Bakanlığına getirildi. II. İsmet İnönü Hükümetinde de 21 Mayıs 1924'e kadar aynı görevini sürdürdü. III. İsmet İnönü Hükümetinde üçüncü kez Maliye Bakanlığını üstlendi. IV. İsmet İnönü Hükümetinde Milli Savunma Bakanlığına getirildi, V. İsmet İnönü Hükümetinde de aynı bakanlığını korudu. 25 Aralık 1930'da 3. kez Maliye Bakanlığına atandı.

TBMM 2., 3., 4., 5., 6., 7., ve 8. Dönemlerde de Çankırı'dan milletvekili seçildi. 1 Mart 1935 ile 5 Ağustos 1946 tarihleri arasında TBMM Başkanlığı yaptı. En uzun süre görevde kalan TBMM başkanıdır. 1 Ekim 1957'de İstanbul Erenköy'de vefat etti.

NOT : Atatürk’ü kaybettiğimiz 10 Kasım 1938’den 11 Kasım 1938'e, yani bir gün süreyle Cumhurbaşkanlığı makamına vekâlet eden devlet adamı da Mustafa Abdülhalik Renda'dır.

Dış bağlantılarEdit

Siyasi durumu
Önce gelen:
Kazım Özalp
TBMM Başkanı</br>1 Mart 1935 - 5 Ağustos 1946 Sonra gelen:
Kâzım Karabekir
Önce gelen:
Recep Peker
Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanı</br>1 Kasım 1927 - 25 Aralık 1930 Sonra gelen:
Zekai Apaydın

Şablon:T.C. Maliye Bakanları Şablon:TC 1. Hükümet Şablon:TC 2. HükümetŞablon:TC 3. Hükümet Şablon:TC 4. Hükümet Şablon:TC 5. Hükümet

</center>Şablon:TC 15. HükümetŞablon:TC 16. Hükümet

de:Mustafa Abdülhalik Renda

en:Mustafa Abdülhalik Renda ja:アブデュルハリク・レンダ ko:무스타파 압뒬할리크 렌다

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.